Issuu on Google+

Ge誰ntegreerde proef Individuele opdrachten

Tine Lens Schooljaar 2013-2014 6 Business Economics Sint-Ursula-Instituut Bosstraat 9 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER


Ge誰ntegreerde proef Individuele opdrachten

Tine Lens Schooljaar 2013-2014 6 Business Economics Sint-Ursula-Instituut Bosstraat 9 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER


Voorwoord Dit rapport maakt deel uit van mijn geïntegreerde proef. “De geïntegreerde proef of GIP maakt in het Vlaamse TSO, KSO en BSO deel uit van het examenprogramma van het laatste jaar. De leerlingen moeten dan een werkstuk afleveren waarin de verschillende vakken aan bod komen. De proef wordt in zijn geheel beoordeeld, ook al dragen verschillende vakken bij tot het eindtotaal. […] Eigenlijk moet de leerling hiermee bewijzen dat hij zelfstandig een opdracht in zijn vakgebied kan afleveren. De geïntegreerde proef wordt dan ook beoordeeld door een gemengde jury die deels bestaat uit leerkrachten, deels uit mensen uit de praktijk van het vakgebied.”1 Speciaal gaat mijn dank uit naar mijn begeleiders, meneer Fierens en mevrouw Vaes, voor hun goede raad en correcties aan mijn taken. Verder wil ik ook een woordje van dank zeggen aan mijn vakleerkrachten mevrouw Vandefonteyne, meneer Delcourte, meneer Clerick en mevrouw Verheyen. Zij stonden steeds klaar om mij op de juiste weg te zetten in hun eigen vakgebied. Ook de Hogeschool-Universiteit Brussel wil ik graag bedanken voor het spel ‘Ecoman’ op te starten. Al hun gegevens, informatie en inzet waren van groot belang voor het goed eindigen van mijn GIP. Daarnaast wil ik mijn groep nog bedanken waarmee ik een heel jaar heb samengewerkt: Daphné De Boelpaep, Florian Op de Beeck, Jordi Dockx, Jelle Stevens, Yasmine Verbinnen en Arwen Van Herck. Tot slot bedank ik mijn ouders, broer, zus en vriend voor hun steun.

nl. wikipedia, “Geïntegreerde proef” [http://nl.wikipedia.org/wiki/Geïntegreerde_proef, geraadpleegd op 2014-04-07]. 1


Inhoudsopgave 1

Bedrijfseconomie ........................................................................................ 6

1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3

Functiesollicitatie ................................................................................. 6 Inleiding ............................................................................................. 6 Sollicitatiebrief .................................................................................... 6 Besluit ............................................................................................... 7

1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3

Missie en doelstellingen ........................................................................ 8 Inleiding ............................................................................................. 8 Verslag .............................................................................................. 8 Besluit ............................................................................................... 8

1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7

Organogram ....................................................................................... 9 Inleiding ............................................................................................. 9 Organogram ....................................................................................... 9 Motivatie ............................................................................................ 9 Swot-analyse ...................................................................................... 9 Testen ............................................................................................. 10 Bronnen ........................................................................................... 11 Besluit ............................................................................................. 11

1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6

Operationele en financiĂŤle doelstellingen .............................................. Inleiding ........................................................................................... Doelstellingen Secco .......................................................................... Verslag ............................................................................................ Formules .......................................................................................... Bronnen ........................................................................................... Besluit .............................................................................................

12 12 12 12 13 14 14

1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.5.6

Ken je functie ................................................................................... Inleiding ........................................................................................... Taken van een personeelsdirecteur ...................................................... Het personeelsbestand ....................................................................... Aanwerven en ontslaan ...................................................................... Motivatie van het personeel ................................................................ Besluit .............................................................................................

15 15 15 15 16 17 18

1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4

Websites vergelijken .......................................................................... Inleiding ........................................................................................... Vijf websites ..................................................................................... Powerpoint ....................................................................................... Besluit .............................................................................................

19 19 19 24 25

1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 1.7.7

Facturatie in BOB .............................................................................. Inleiding ........................................................................................... Aankoopfacturen EMB ........................................................................ Aankoopfacturen EM Company ............................................................ Verkoopfacturen EMB ......................................................................... Verkoopfacturen EM Company ............................................................. FinanciĂŤle verrichtingen ...................................................................... Besluit .............................................................................................

26 26 26 27 29 35 40 40

1.8 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5

Teambuilding .................................................................................... Inleiding ........................................................................................... Activiteiten en motivatie ..................................................................... Overzicht van de kosten ..................................................................... Uitnodiging via brief ........................................................................... Besluit .............................................................................................

41 41 41 42 43 43


2

Français .................................................................................................... 44

2.1 2.1.1 2.1.2

L’entretien d’embauche ...................................................................... 44 Introduction ...................................................................................... 44 L’entretien d’embauche ...................................................................... 44

2.2 2.2.1 2.2.2

Affiche ............................................................................................. 45 Introduction ...................................................................................... 45 L’affiche ........................................................................................... 45

2.3 2.3.1 2.3.2

La commande ................................................................................... 46 Introduction ...................................................................................... 46 La lettre ........................................................................................... 46

3

English ...................................................................................................... 47

3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

An article .......................................................................................... Introduction ...................................................................................... The summary .................................................................................... List of vocabulary .............................................................................. Source .............................................................................................

47 47 47 47 48

3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3

International career ........................................................................... Introduction ...................................................................................... Application letter ............................................................................... Curriculum vitae ................................................................................

49 49 50 51

3.3 3.3.1 3.3.2

Complaining...................................................................................... 52 Introduction ...................................................................................... 52 Formal e-mail ................................................................................... 52

4

Deutsch .................................................................................................... 53

4.1 4.1.1

Anfrage Führung ............................................................................... 53 Der Brief .......................................................................................... 53


Inleiding De leidraad doorheen mijn GIP was het spel ‘Ecoman’ van de Hogeschool-Universiteit Brussel. De bedoeling is om op een realistische en praktijkgerichte manier zelf een fictief bedrijf over te nemen en verder te laten groeien met twee of drie andere bedrijven als concurrenten binnen eenzelfde marktgebied. Alle mogelijke aspecten van een bedrijf komen hierbij aan bod, zowel de talen als bedrijfsbeheer. Elke leerling wordt een directeur van een bepaalde afdeling en ze moeten samenwerken om hun onderneming in goede banen te leiden. Op de website van ‘Ecoman’ kunnen we hiervoor alle nodige informatie vinden, zoals bijvoorbeeld de samenvatting per directeur, de gegevens van de scooter, … Samen met mijn groep hebben wij een bedrijf overgenomen, namelijk Secco. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het produceren en verkopen van eco-scooters. De ‘S’ in Secco staat voor scooter. ‘Eco’ staat voor ecologisch en ‘co’ staat voor zo weinig mogelijk CO 2 uitstoot. Tijdens dit schooljaar hebben wij geleerd om samen te werken en hebben we bedrijfsbeslissingen genomen om deze opdracht tot een goed einde te brengen. In dit rapport kan u opdrachten vinden in verband met het bedrijfsleven, zoals het mission statement. Hiernaast zijn er ook verslagen te vinden rond mijn functie als personeelsdirecteur. Het uiteindelijke resultaat van ons harde werk, weerspiegelt zich in de rapporten van onze boekjaren.


1

Bedrijfseconomie

1.1

Functiesollicitatie

1.1.1

Inleiding

Bij deze opdracht moeten we een gemotiveerde sollicitatiebrief schrijven voor de functie die het beste bij ons ligt. We konden kiezen tussen: algemeen directeur, productiedirecteur, logistiek directeur, marketing directeur, personeelsdirecteur en financieel directeur. Na de verbetering van deze opdracht weten we wie welke functie moet beoefenen.

1.1.2

Sollicitatiebrief

Tine Lens Schranshoeflei 1 2820 BONHEIDEN +32 (0)473/13 63 87

16-09-2013

Aan Dhr. Hugo Fierens Ecoman Bosstraat 9 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER

Sollicitatie personeelsdirecteur

Geachte Dhr. Hugo Fierens Graag beantwoord ik jullie vacature voor personeelsdirecteur zoals terug te vinden op de website van Jobat. Een leidinggevende functie spreekt me aan. Ik zorg er graag voor dat mensen gemotiveerd en in de beste omstandigheden komen werken. Mijn ambitie is om binnen een bedrijf om te gaan met de concrete zorgen en problemen van het personeel. Uw vacature biedt net dat aan. Bovendien ben ik zelf erg milieubewust en wil ik dus graag werken in een bedrijf dat rekening houdt met het milieu. In het secundair onderwijs studeerde ik Business Economics in het Sint-Ursula-Instituut te Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Hier bouwde ik alvast een basis op in bedrijfsbeheer, zoals boekhouden en administratie. Ik vervolgde mijn studies aan de Katholieke Universiteit Leuven en behaalde er mijn master psychologie. Als arbeidspsychologe heb ik veel inzicht in veel voorkomende situaties en problemen in verband met het personeel. Nadat ik mijn diploma heb behaald, ben ik nog een master na master gaan volgen in marketing. Hier werd mijn kennis over bedrijfsbeheer op punt gesteld. Enkele eigenschappen die mij zeer typeren zijn stiptheid, orde en ondernemingszin. Mijn intentie is om deze eigenschappen te laten overwaaien naar het personeel. Graag licht ik mijn visie en motivatie verder toe in een persoonlijk gesprek. Hoogachtend

Tine Lens Ge誰ntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 6


1.1.3

Besluit

De functie die mij toegewezen is, is personeelsdirecteur. Dit is ook de functie waarvoor ik gesolliciteerd heb. Deze opdracht was nuttig, want nu weet ik hoe ik juist een sollicitatiebrief moet opstellen en dat zal ik later nodig hebben.

Ge誰ntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 7


1.2

Missie en doelstellingen

1.2.1

Inleiding

Bedrijven stellen een mission statement op om alle stakeholders op de hoogte te brengen van onze doelstellingen. Tijdens deze opdracht hebben we eerst met onze groep samen overlegd wat de doelstellingen zijn voor ons bedrijf. Aan de hand hiervan kon ik de doelstelling als personeelsdirecteur opstellen.

1.2.2

Verslag

Wij zijn een bedrijf dat zich focust op het steeds groeiende belang van het ecologische aspect van onze huidige mobiliteitsproblemen. Secco biedt met zijn elektrische scooters een antwoord op verscheidene vraagstukken over ons alledaags transport. Een milieubewuste boodschap overdragen naar de buitenwereld kunnen we enkel realiseren als ons bedrijf doordrongen is van de juiste intenties en het personeel voldoende kennis heeft van het belang van milieubehoud in onze maatschappij. Als personeelsdirecteur voel ik mij verantwoordelijk voor bovengenoemde waarden. Zo wens ik op regelmatige basis interne en externe opleidingen en cursussen aan te bieden aan het personeel, zodat het personeel steeds op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen. Dat zal ook de productie van onze goederen zeer ten goede komen. Ook zal ik er steeds op toezien dat de infrastructuur waarin we werken voldoende getuigt van aandacht voor de natuur. Verder wens ik graag startende mensen kansen te bieden binnen Secco. De bovengenoemde interne opleidingen vereisen geen specifieke ervaring en ik geloof in de capaciteiten van jonge starters. Ook ben ik een fervent aanhanger van een persoonlijke aanpak zodat mensen bij mij kunnen komen aankloppen als er problemen zijn en dat ik hen op een informele manier kan wijzen op wat van hen verwacht wordt. Als personeelsdirecteur streef ik naar wederzijds respect tussen het personeel. Elkaar altijd op een correcte manier behandelen zal de samenwerking ten goede komen. Er moet voldoende grond zijn voor een informele verstandhouding tussen het personeel onderling en tussen personeel en directie. Dat probeer ik te bereiken door de morele kloof tussen ‘bazen en personeel’ te vullen en meerdere keren per jaar teambuildingsactiviteiten te organiseren, maar ook rekening te houden met meer dagdagelijkse activiteiten, zoals gezamenlijke lunchpauzes.

1.2.3

Besluit

Ik vond dit een interessante opdracht, want zo kwamen we te weten wat alle directeurs wouden bereiken met Secco. We moesten voor het eerst echt rekening houden met iedereen hun mening en er zo één groot gezamenlijk doel van maken.

Geïntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 8


1.3

Organogram

1.3.1

Inleiding

Nadat iedereen zijn functie kende, konden we een organogram opstellen van ons bedrijf Secco. Van elke directeur kunnen we een foto zien, de naam en zijn of haar functie.

1.3.2

Organogram

1.3.3

Motivatie

In Secco is mijn functie die van personeelsdirecteur. Ik kom graag in contact met mensen en wil het beste voor anderen. Sterke kwaliteiten van mezelf als personeelsdirecteur zijn doorzettingsvermogen en originaliteit. Ik zal altijd blijven zoeken naar de beste werkomstandigheden en mogelijke extra’s voor mijn personeel. Zelf probeer ik vaak te zoeken naar de meest originele manieren om er een leuke werksfeer van te maken. Een sterke eigenschap die ik heb als personeelsdirecteur, is dat ik continu streef naar perfectie. Ik wil enkel het beste en zal er ook mijn tijd aan spenderen om dat resultaat te bekomen. Als personeelsdirecteur wil ik ook ruimte laten voor de goede ideeën en meningen van mijn personeel. Eén van de belangrijkste taken als personeelsdirecteur is voor mij te luisteren naar mijn personeel en iedereen op dezelfde manier te behandelen.

1.3.4     

Swot-analyse

Sterktes Streven naar perfectie Ordelijk Deadlines respecteren Doorzettingsvermogen Originaliteit

Kansen  Netwerken opbouwen  Goede ideeën van personeel

Zwaktes  Snel schuldgevoel na commentaar gegeven te hebben  Streven naar perfectie

Bedreigingen  Staking  Vakbonden  Concurrentie

Mijn sterktes als personeelsdirecteur zijn streven naar perfectie, ordelijk zijn, deadlines respecteren, doorzettingsvermogen en originaliteit. Originaliteit is nodig om het personeel op een leuke manier te motiveren. Streven naar perfectie vind ik een belangrijk puntje, omdat ik geen half werk wil leveren. Als ik iets doe, wil ik het altijd goed doen.

Geïntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 9


Streven naar perfectie kan ook een zwakte zijn. Ik wil daar zo hard voor werken, dat ik daar misschien in overdrijf. Als ik negatieve commentaar geef dan heb ik hier vaak een schuldgevoel over. Dat is zeker een zwakte voor mij als personeelsdirecteur. Ik ben bang dat ik door commentaar te geven mensen zal kwetsen en dat wil ik absoluut niet. De kansen die ik heb als personeelsdirecteur zijn netwerken opbouwen en goede ideeën krijgen van mijn personeel. Ik wil graag ruimte laten voor mijn personeel zodat ze hun ideeën naar voren kunnen brengen. Ik vind het dan ook belangrijk dat de personeelsleden weten dat er naar hun meningen en ideeën geluisterd wordt en dat we nakijken of die eventueel gerealiseerd kunnen worden. De grootste bedreigingen voor mij als personeelsdirecteur zijn stakingen, de vakbonden en concurrentie. Als ik mijn personeel niet correct behandel, kan er een staking ontstaan en dat is absoluut niet goed voor het bedrijf. Door de staking zal een groot deel van de productie worden stilgelegd en dat heeft financieel grote gevolgen. Het is ook belangrijk om mijn personeel tevreden te houden, omdat ze bij de concurrenten soms betere voorwaarden kunnen krijgen. Het houden van dit personeel is nodig, omdat het bedrijf veel tijd en geld heeft gestoken in hun opleiding.

1.3.5

Testen

1.3.5.1

Test

Stressbestendigheid Je antwoorden suggereren dat je ontvankelijk bent. Dit betekent dat je normaal gesproken kalm bent, maar wel gevoelig bent voor druk of tegenslag. Na druk of tegenslag, herstel je snel. Om succesvol te zijn in je job, is het de bedoeling dat je taken aansluiten bij dit aspect van je persoonlijkheid. Extraversie Je antwoorden suggereren dat je zowel introverte als extraverte trekjes hebt. Je legt gemakkelijk contact, maar je bent niet op de voorgrond aanwezig. Om succesvol te zijn in je job, is het de bedoeling dat je taken aansluiten bij dit aspect van je persoonlijkheid. Nieuwsgierigheid Je antwoorden suggereren dat je gematigd scoort op deze factor. Je bent niet opvallend nieuwsgierig of creatief, maar je bent af en toe verrassend. Als je echt overtuigd bent, probeer je soms iets nieuws. Om succesvol te zijn in je job, is het de bedoeling dat je taken aansluiten bij dit aspect van je persoonlijkheid. Onbaatzuchtigheid Je antwoorden suggereren dat je gemiddeld onbaatzuchtig bent. Je laat je zowel leiden door je eigen belangen als die van de ander en je onderhandelt. Verder ben je noch extreem afhankelijk, nog extreem onafhankelijk. Je bent zowel goed in competitie als in samenwerking. Om succesvol te zijn in je job, is het de bedoeling dat je taken aansluiten bij dit aspect van je persoonlijkheid. Doelgerichtheid Je antwoorden suggereren dat je erg doelgericht bent. Dit betekent dat je je vol discipline richt op een doel. Je bent prestatiegericht. Je werkt hard en komt beloftes na. Om succesvol te zijn in je job, is het de bedoeling dat je taken aansluiten bij dit aspect van je persoonlijkheid.

Geïntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 10


1.3.5.2

Test

Uitslag ondernemerstest Het zelfstandig ondernemerschap past uitstekend bij jou. Je hebt het zelfvertrouwen, de creativiteit en de doelgerichtheid die je als ondernemer nodig hebt. Bovendien heb je een sterke innerlijke drijfveer om te werken en je op werkgebied te ontwikkelen. Daarbij laat je je niet intimideren door andere mensen of ontmoedigen door problemen. Als jij ergens aan begint maak je dat ook af. Belangrijk als je ondernemer wilt worden, is ook dat je aanvoelt wat anderen bezighoudt. En dat doe jij. Weet je waar anderen behoefte aan hebben, dan weet je ook hoe je daar geld aan kunt verdienen. Loondienst is minder geschikt voor jou. Alhoewel je zeker de kwaliteiten beschikt om uitstekend werk te leveren in loondienst, bestaat het gevaar dat je je onder een baas beknot en gecontroleerd voelt. Voor jou is vrijheid nu eenmaal belangrijker dan zekerheid.

1.3.6

Bronnen

123test, “De ondernemerstest” [http://www.123test.nl/ondernemerstest/index.php, geraadpleegd op 2013-11-15]. VDAB, “Persoonlijkheidstest” [https://testjezelf.vdab.be/dossiermanager/onlineTesten?event=test_opstarten&testdef initieid=persoonlijkheid, geraadpleegd op 2013-11-15].

1.3.7

Besluit

Tijdens deze opdracht heb ik mezelf een beetje leren kennen. Door de ondernemerstest weet ik al iets meer over mijn ondernemingszin en functie binnen het bedrijf.

Geïntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 11


1.4

Operationele en financiële doelstellingen

1.4.1

Inleiding

Tijdens deze opdracht moesten we de operationele en financiële doelstellingen van Secco formuleren. In deze doelstellingen vinden we terug wat Secco wil doen in de komende jaren in het licht van onze missie. Ik heb tijdens deze opdracht vooral moeten samenwerken met de logistiek directeur (Florian Op de Beeck) en de productiedirecteur (Jordi Dockx). In deze taak staan cijfers die u kan terugvinden in bijlage 2 en 6.

1.4.2

Doelstellingen Secco

De belangrijkste doelstellingen van ons bedrijf zijn:  Op lange termijn een groot marktaandeel bereiken  Duurzaamheid van de samenleving bevorderen  Kwaliteit behouden  Ecologische voetafdruk beperken  Goede verhouding tussen het milieu en de maatschappij

1.4.3

Verslag

Als personeelsdirecteur ben ik verantwoordelijk voor het hele personeelsbestand, bestaande uit arbeiders, verkopers, administratief bedienden en ingenieurs. Mijn taken als personeelsdirecteur zijn het aanwerven en het ontslaan van personeelsleden en het nemen van beslissingen in verband met de opleiding en de motivatie van het personeel. In boekjaar 10 bestond het personeelsbestand uit 160 arbeiders, negen verkopers, zeven administratief bedienden en zeven ingenieurs. 2 We hebben binnen onze directie besloten om te investeren in enkele nieuwe machines. Daarom moest ik dus mijn personeel opnieuw opleiden en was het nodig om nieuw personeel aan te werven. In boekjaar 13 hebben we 184 arbeiders in dienst. We hebben ook twee bedienden moeten aannemen omdat we over meer arbeiders beschikken. Per twaalf arbeiders moet er één bediende zijn. Achttien bedienden was dus nodig. In boekjaar 13 hebben we nog 2 extra verkopers aangeworven. We hebben enkele nieuwe machines aangekocht en om deze machines te kunnen besturen, moet mijn personeel een nieuwe opleiding volgen. Voor de arbeiders heb ik de opleiding ‘Basisnormen binnen het kader van de machineveiligheid’ voorzien. Op die manier wordt aan het personeel nog eens uitgelegd hoe belangrijk veiligheid op de werkvloer is en zo leren ze de nieuwe machines ook kennen. Die opleiding kost € 570,00 per arbeider en duurt één dag. In totaal bedraagt de kost € 104 880,00. De machines moeten goed onderhouden worden, daarom kunnen de arbeiders de opleiding ‘De kost van onderhoud’ volgen. Deze opleiding kost € 590,00. In totaal kost dit € 108 560,00. Voor mijn elf verkopers heb ik gekozen voor ‘Verkoopstraining voor gevorderden’. Deze opleiding kost € 538,00 en omvat tien sessies. In totaal kost die opleiding voor al mijn verkopers € 5 918,00. ‘Verkooptechnieken’ is een tweede opleiding die de verkopers krijgen. Deze opleiding kost € 1 250,00 en duurt twee dagen. In totaal kost deze opleiding € 13 750,00. De administratief bedienden binnen Secco kunnen de opleiding ‘Telefoneren met plezier’ volgen. De bedienden zijn het visitekaartje van ons bedrijf. Mensen die ons bedrijf bezoeken, komen het eerst in contact met onze administratief bedienden. De opleiding kost € 490,00 per bediende en dat is in totaal € 3 920,00. De duur van de opleiding is een dag. Zie bijlage 2 Geïntegreerde proef 2

Bedrijfseconomie

pagina 12


‘Hoe krijg je op de werkvloer spontane inzet voor kwaliteit, veiligheid en milieu?’ is een opleiding van een halve dag. De opleiding is bedoeld voor de ingenieurs. Ik vind die opleiding belangrijk, omdat wij een milieubewust bedrijf zijn. De opleiding kost € 350,00 per ingenieur. In totaal kost dat dus € 2 800,00. De opleiding ‘Milieucoördinator’ vind ik ook een belangrijke opleiding voor de ingenieurs. Ik vind dit belangrijk omdat wij een milieubewust bedrijf zijn. Deze opleiding kost € 3 780,00 per ingenieur. In totaal kost die opleiding voor alle ingenieurs € 30 240,00. De opleiding duurt anderhalf jaar. Wij willen ons personeel zo gemotiveerd mogelijk houden en proberen dat te bereiken door onder meer de variërende opleidingen. Gemotiveerd personeel is niet alleen gunstig voor de sfeer op de werkvloer, maar ook voor de relaties tussen de collega’s.

1.4.4

Formules

1.4.4.1

Formule 1

Productiviteit = productievolume / aantal arbeiders = 5350/184 = 29,08

Verklaring formule Productiviteit = De productiviteit per arbeider is het aantal afgewerkte producten dat één arbeider produceert gedurende één boekjaar. Het productievolume is het aantal afgewerkte producten dat een onderneming produceert gedurende één boekjaar. De formule hiervoor is productievolume = gewenste eindvoorraad - beginvoorraad + verwachte verkopen. In onze onderneming zijn er 184 arbeiders aan het werk. Dit getal heb je nodig om de productiviteit te kunnen berekenen. De productiviteit bereken je door het productievolume te delen door het aantal arbeiders. In dit geval is dat dus 5350 delen door 184. Dan bekomen we een productiviteit van 29,08.

Geïntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 13


1.4.4.2

Formule 2

Opleiding/omzet = (Totale opleidingskosten/Netto-omzet)* 100% = (270 068,00/26 744 650,00)* 100% = 1,01 %

Verklaring formule Om opleiding/omzet te kunnen berekenen moeten we eerst berekenen hoeveel de totale opleidingskosten bedragen en hoeveel de netto-omzet bedraagt. Als we deze twee getallen kennen, kunnen we ze delen door elkaar en vermenigvuldigen met 100%. De uitkomst van opleiding/omzet drukken we uit in procent. De totale opleidingskosten is de som van de opleidingskosten voor arbeiders, administratief bedienden, ingenieurs en verkopers. De totale opleidingskost voor de arbeiders is € 213 440,00. De totale opleidingskost voor de administratief bedienden bedraagt € 3 920,00. De totale opleidingskost voor de ingenieurs is € 33 040,00. De totale opleidingskost voor de verkopers bedraagt € 19 668,00. De totale opleidingskosten van al het personeel bedraagt € 270 068,00. De netto-omzet bereken je door de prijs per stuk te vermenigvuldigen met de verkopen. De prijs per stuk is € 4 999,00. Het aantal verkopen is 5350. Als we deze twee getallen vermenigvuldigen met elkaar dan bekomen we een netto-omzet van € 26 744 650,00.

1.4.5

Bronnen

Ecoman, “Begrippenlijst level 1 tot en met level 4” [http://www.ecoman.be/Ecoman/(3839)-ECOMAN/(3839)-ECOMANHomepage/Spelrondes/Level-4---Login/Level-4---Login-Start/Begrippenlijst-level-1-toten-met-4.html?paging_page=3, geraadpleegd op 2013-11-25].

1.4.6

Besluit

Tijdens deze opdracht werden we als team getest. We moesten allemaal op elkaar kunnen rekenen, want onze functies bouwden verder op die van een andere directeur. Door deze opdracht weet ik wat meer over de opdrachten van een personeelsdirecteur. Ik kreeg een antwoord op de vraag: ‘Met wat moet ik, als personeelsdirecteur, allemaal rekening houden?’

Geïntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 14


1.5

Ken je functie

1.5.1

Inleiding

Tijdens deze opdracht moesten we level zes op de site van Ecoman doorlopen. De informatie die we vonden over onze eigen functie moesten we samenvatten. In deze samenvatting staan de taken die je moet voltooien in je functie. Tijdens het doorlopen van level zes moest ik ook enkele vragen oplossen. De antwoorden op die vragen kan u terugvinden in bijlage 7.

1.5.2

Taken van een personeelsdirecteur

Als personeelsdirecteur ben ik verantwoordelijk voor het hele personeelsbestand van Secco. Mijn belangrijkste taken zijn het aanwerven en ontslaan van personeel, het personeel motiveren en trainen en tot slot moet ik beslissingen nemen in verband met loonsverhoging. Het doel van die taken is het tevreden houden van mijn personeel. Als mijn personeel niet tevreden is met hun loon of werkomgeving, dan kan Secco te kampen krijgen met een staking van het personeel.

1.5.2.1

Formules voor een personeelsdirecteur

Als personeelsdirecteur ben ik niet enkel verantwoordelijk voor het hele personeelsbestand, er zijn ook enkele formules die ik moet berekenen. Productiviteit Productiviteit = productiviteit/aantal arbeiders De productiviteit per arbeider is het aantal afgewerkte producten dat één arbeider produceert gedurende één boekjaar. Opleiding in verhouding met netto-omzet Opleiding/omzet = (totale opleidingskosten/netto-omzet)*100% De uitkomst van opleiding/omzet drukken we dus uit in procent.

1.5.3

Het personeelsbestand

In boekjaar tien was ik verantwoordelijk voor 160 arbeiders, zeven administratief bedienden, zeven ingenieurs en negen vertegenwoordigers. In boekjaar elf heeft Secco meer machines aangekocht. Om al de machines te kunnen bedienen, heb ik extra personeel moeten aanwerven. In boekjaar elf hebben we tien arbeiders aangeworven. We hebben dus in totaal 170 arbeiders in dienst in boekjaar elf. Per twaalf arbeiders, moet er één bediende zijn. Omdat het aantal arbeiders is gestegen, moest dus ook het aantal bedienden stijgen. Secco had in boekjaar tien zeven ingenieurs en zeven administratief bedienden. In boekjaar elf hebben we één ingenieur en één administratief bediende extra aangeworven. We hebben in boekjaar twee extra vertegenwoordigers aangeworven.

Geïntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 15


1.5.3.1

Taken van het personeel

Arbeiders De belangrijkste taken van de 170 arbeiders zijn:  het controleren van het productieproces,  het produceren van de e-scooters,  het onderhouden van de milieuvriendelijke en energiebesparende installaties,  het onderhouden van productiemachines,  het bedienen van de productiemachines. Administratief bedienden De taken die de acht administratief bedienden moeten voltooien zijn:  de administratieve taken,  de ondersteuning van de financiële directeur,  het persoonlijk en telefonisch onthaal van de klanten, bezoekers en leveranciers. Ingenieurs De belangrijkste taken van de acht ingenieurs zijn:  het ontwikkelen en optimaliseren van de e-scooters,  het uitwerken en realiseren van automatiseringsprojecten. Vertegenwoordigers De belangrijkste taken van de elf vertegenwoordigers zijn:  vertrouwensrelaties opbouwen met klanten,  verkoopactiviteiten verzorgen,  actief nieuwe verkoopmogelijkheden verkennen.

1.5.3.2

Loon van het personeel

In onderstaande kader vindt u de lonen van het personeel voor boekjaar 11. Loon per werknemer per jaar Arbeider € 37 500,00

1.5.4

Administratief bediende € 50 000,00

Ingenieur € 50 000,00

Vertegenwoordiger € 75 000,00

Aanwerven en ontslaan

Als personeelsdirecteur ben ik verantwoordelijk voor het aanwerven en ontslaan van personeel.

1.5.4.1

Aanwerven

Er zijn twee manieren om personeel aan te werven. De eerste manier is om personeel in dienst te nemen met een vast contract. Die werknemers zijn tewerkgesteld door middel van een arbeidsovereenkomst. Als ik personeel aanwerf via een vast dienstverband, ontvangt Secco een eenmalige aanwervingspremie van € 12 500,00 euro per werknemer. Het voordeel van personeel in vast dienstverband is dat de opleiding die zij krijgen blijvende impact heeft binnen ons bedrijf. De tweede manier is het aanwerven van uitzendkrachten. Bovenop de normale jaarlijkse loonkost voor een uitzendkracht, geldt een extra kostprijs voor de dienstverlening van het uitzendkantoor van € 15 000,00 per uitzendkracht per jaar. Het voordeel van uitzendkrachten is dat die werknemers maar voor één jaar voor ons bedrijf werken. Als die werknemers ons bedrijf verlaten na één jaar, moeten we geen ontslagvergoeding betalen. Het nadeel van uitzendkrachten is dat de opleiding die zij krijgen, geen blijvende impact heeft binnen ons bedrijf. Geïntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 16


Uitzendarbeid Vast contract

1.5.4.2

Voordelen Geen ontslagvergoeding Eenmalige aanwervingspremie van €12 500,00 per arbeider

Nadelen Jaarlijks bijkomende kost van €15 000,00 per arbeider Ontslagvergoeding is gelijk aan het loon van de werknemer van het voorbije jaar

Ontslaan

Bij het ontslaan van personeel zijn er enkele regels waar ik rekening mee moet houden. Één van deze regels is dat vaste werknemers bij naakt ontslag recht hebben op een ontslagvergoeding. Een ontslagvergoeding is gelijk aan het loon van de werknemer van het voorbije jaar. Een tweede regel is dat ik geen werknemers in vast dienstverband mag ontslaan die ik dan meteen hierna vervang door uitzendkrachten. Maximum 3% van het hele personeelsbestand komt jaarlijks in aanmerking voor brugpensioen. Elke werknemer die op brugpensioen gaat, heeft recht op een ontslagvergoeding. De ontslagvergoeding is gelijk aan de loonkost van het voorbije boekjaar. Per werknemer die kiest voor brugpensioen, moet Secco een aanvullende vergoeding betalen van € 5 000,00. Tijdskrediet is een systeem waarbij de werknemer zijn prestaties tijdelijk kan beperken of stopzetten zonder dat hierdoor een einde komt aan de bestaande arbeidsovereenkomst. Het voordeel van tijdskrediet is dat de werknemer, gedurende zijn tijdelijke stopzetting van arbeid, niet vervangen moet worden. De werknemer krijgt gedurende die periode een onderbrekingsuitkering die betaald wordt door de RVA. Outplacement is het geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van een werkgever worden verstrekt door een outplacementbureau aan een ontslagen werknemer. Dat geldt voor werknemers boven de 45 jaar. Een beroep doen op het outplacementbureau kost € 5 000,00, bovenop de normale ontslagvergoeding. Het voordeel van outplacement is dat het imago van je bedrijf verzekerd blijft als je noodgedwongen werknemers moet ontslaan.

1.5.5

Motivatie van het personeel

Als personeelsdirecteur moet ik rekening houden met macro-economische factoren en bedrijfseconomische factoren. Onder macro-economische factoren verstaan we inflatie, werkloosheid en loonpolitiek overheid. Onder bedrijfseconomische factoren verstaan we productiviteit, mogelijkheid tot loonsverhoging en opleidingen. Om mijn personeel tevreden te houden, kan ik hun extra-legale voordelen of bonussen toekennen.

1.5.5.1

Opleidingen en omscholing

Als personeelsdirecteur kan ik werknemers omscholen. Het omscholen van een arbeider, zal motiverend werken voor die arbeider. Ik mag er van uitgaan dat er ongeveer 3% van alle arbeiders per jaar in aanmerking komt om zich te laten omscholen tot vertegenwoordiger.

Geïntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 17


1.5.5.2

Loonsverhoging

Als personeelsdirecteur kan ik niet beslissen over loonaanpassingen, want lonen worden automatisch gekoppeld aan de levensduurte. De levensduurte is het indexcijfer van de consumptieprijzen. Het loon moet minstens stijgen met het percentage van de inflatie. Zo kunnen de werknemers hun koopkracht behouden.

1.5.6

Besluit

Tijdens deze opdracht heb ik mijn taken nog eens goed doorgenomen. Ik heb alle informatie samengevat die ik nodig heb om mijn functie goed te kunnen uitvoeren. Die samenvatting zal mij helpen om mijn functie in de toekomst beter uit te voeren. Alle informatie die ik nodig heb, kan ik zo snel en gemakkelijk terug vinden.

Ge誰ntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 18


1.6

Websites vergelijken

1.6.1

Inleiding

Tijdens deze opdracht moesten we minstens vijf websites vergelijken van gelijkaardige bedrijven. Na het vergelijken van deze websites, moesten we dan een powerpoint maken, waarin onze mening over deze websites is samengevat. Na deze opdracht weten we dan wat werkt op een website, wat goed is en wat overgenomen kan worden. Als deze opdracht klaar is, kunnen we beginnen aan onze eigen website.

1.6.2

Vijf websites

1.6.2.1

Ebretti

Naam Adres Website Aard van het bedrijf

Ebretti Gastelweg 147-b 4705 AB Roosendaal www.ebretti.com/be/home/ Elektrische scooters

De eerste website die ik heb bekeken, was die van een bedrijf dat elektrische scooters verkoopt. Het bedrijf heet Ebretti. Het eerste wat mij opviel toen ik de website bekeek, was de vrouw op de startpagina. De hele startpagina was bedekt met een roepende vrouw. Ik begreep het verband niet goed tussen de elektrische scooters en de vrouw. Onder het titeltje ‘You and us’ vind ik het moeilijk om op het eerste gezicht te zien wat ze hier nu juist mee bedoelen. Als ik hier het puntje ‘ebetti zakelijk’ zie staan, weet ik niet onmiddellijk wat ik daaronder kan terugvinden. Dat vind ik een negatief puntje. Op de website zijn externe links te vinden naar hun Facebook en Twitter account. Je kan op de website ook een kaart vinden op de website met de verschillende dealers van Ebretti’s scooters en met informatie waar het hoofdkantoor zich bevindt. Ik vind de site van Ebretti heel duidelijk en je kan gemakkelijk terugkeren naar de startpagina. Je vindt wel nergens iets over vacatures. In de volgende kader vind je mijn opmerkingen over de website van ‘Ebretti’ samengevat in de negatieve en positieve punten. Positieve punten  Hoofding blijft hetzelfde en blijft staan  Veel foto’s van de scooters en accesoires  Contactgegevens bevinden zich steeds onderaan de pagina  Doorschuivende balk op de startpagina waar de nieuwtjes en veelgestelde vragen op worden getoond  Meerdere talen beschikbaar

Geïntegreerde proef

Negatieve punten  Titeltjes onder ‘You and us’ zijn niet altijd duidelijk wat je daaronder moet verstaan Vb. ebretti zakelijk  Foto op startpagina  Geen vermelding van vacatures

Bedrijfseconomie

pagina 19


1.6.2.2

Consentec

Naam Adres

Consentec Kloosterstraat 18 bus 2 3910 Neerpelt www.consentec.be Elektrische scooters

Website Aard van het bedrijf

De website van Consentec vind ik heel duidelijk. Je ziet direct dat Consentec elektrische scooters en fietsen verkoopt. Op de website gebruiken ze ook externe links zoals hun Facebook en Twitter account. Je kan op hun website wel geen vacatures terugvinden. Wat ik heel positief vind aan de website is, dat je op elke pagina het telefoonnummer kan vinden in voettekst. Ook de link naar hun facebook- en twitter-account kan je daar telkens terugvinden. Wat ik ook positief vind, is de vele informatie die gegeven wordt bij de verschillende modellen. Je vindt de nodige informatie, prijs, optionele accessoires,… Ik vermoed dat hun kleuren grijs en groen zijn. Dat zijn de kleuren die je in het logo kan vinden en die je ook vooral vindt op de andere pagina’s. In de volgende kader vind je mijn opmerkingen over de website van ‘Consentec’ samengevat in de negatieve en positieve punten. Positieve punten • Hoofding blijft hetzelfde en blijft staan • Gebruik van eigen kleuren • In voettekst staat de telefoonnummer • Veel informatie over scooters  Externe links

Geïntegreerde proef

Negatieve punten • Geen vermelding van vacatures • Geen knop om van webshop naar site te gaan • Maar één taal beschikbaar

Bedrijfseconomie

pagina 20


1.6.2.3

EcoScooters

Naam Adres Website Aard van het bedrijf

Ecoscooters Leopoldstraat 42 2570 Duffel http://www.ecoscooters.be/ Elektrische scooters

De website van EcoScooters vind ik simpel, maar duidelijk. De website maakt op mij niet echt een professionele indruk. Dit komt door de gefluoresceerde zinnen op de startpagina. Als je het logo ziet, weet je meteen wat hun onderneming verkoopt en wat hun doel is. Het woord ‘scooters’ zal staan voor het verkopen van de scooters en het woord ‘eco’ staat voor ecologisch. Het bedrijf wil duidelijk milieuvriendelijk handelen. Helemaal bovenaan de site kan je kiezen voor elektrische scooters of elektrische fietsen. En aan de linkerkant van elke pagina staan de modellen, nuttige informatie, contact. Wat ik hieraan minder goed vind, is dat ‘contact’ helemaal onderaan de linkerzijde staat. Ik zou het beter vinden als dat mee aan de bovenkant van de website zou staan. Het gebruik van de huisstijl en kleuren vind je bijna alleen maar in de hoofding van de pagina. Dat maakt de website wel overzichtelijk en geen kleurboek. Op de site van Ecoscooters kan je ook veel foto’s vinden, wat ik zeer positief vind. In de volgende kader vind je mijn opmerkingen over de website van ‘EcoScooters’ samengevat in de negatieve en positieve punten. Positieve punten • Duidelijke website • Duidelijk logo • Huisstijl en kleuren in hoofding • Veel foto’s  Gebruik van externe links

Geïntegreerde proef

Negatieve punten • ‘Contact’ aan linkerzijde • Gefluoresceerde zinnen • Enkel in het Nederlands  Geen vacatures

Bedrijfseconomie

pagina 21


1.6.2.4

Electric Scooters

Naam Adres

Electric Scooters Gentpoortstraat 55-62 8000 Brugge http://www.electric-scooters.be/ Elektrische scooters

Website Aard van het bedrijf

Mijn gevoel bij deze website is: eentonig en saai. De website nodigt niet echt uit om verder te kijken of iets te kopen. Het is positief dat je de website in twee talen kan bekijken, namelijk in het Nederlands en in het Engels. Wat hier minder goed aan is, is dat niet alles is vertaald naar het Engels. Je vindt op de Engelse website nog veel Nederlandse tekst. De pagina ‘contact’ is heel uitgebreid. Je kan er een kaartje vinden waar de locatie van deze onderneming is op aangeduid. Je vindt er ook nog de openingsuren, het adres, het e-mailadres en het telefoonnummer. Op de pagina is er ook nog de mogelijkheid om een contactformulier in te vullen. Dat formulier dient om je vraag te stellen of een opmerking te geven. Op de startpagina van de website staat er veel tekst in drukletters en onderstreept. Hierdoor is de site onoverzichtelijk en slordig. Bovendien bevat de website geen vacatures en geen externe links. In de volgende kader vind je mijn opmerkingen over de website van ‘Electric scooters’ samengevat in de negatieve en positieve punten. Positieve punten • Website beschikbaar in twee talen • Pagina ‘contact’ is uitgebreid • Contactgegevens in voettekst • Hoofding blijft hetzelfde en blijft staan op elke pagina

Geïntegreerde proef

Negatieve punten • Geen gebruik van externe links • Nederlandse tekst op Engelse pagina’s • Gebruik van drukletters en onderstreepte woorden door elkaar  Geen vacatures

Bedrijfseconomie

pagina 22


1.6.2.5

Ecomobiel

Naam Adres

Ecomobiel Lange Lozanastraat 215 2018 Antwerpen http://www.ecomobielshop.be/index.html Elektrische scooters en moto’s

Website Aard van het bedrijf

Mijn eerste indruk van deze website is dat het een heel drukke website is. Je wordt overdonderd door kleuren en foto’s. Kleuren en foto’s op een website zijn goed, maar dit vind ik teveel. Op de startpagina zie je ook verschillende lettertypes, waardoor het een zeer onprofessionele indruk maakt. Op de website kan je heel veel informatie over de verschillende modellen vinden. De informatie vind je onder de titel ‘Produkten’ op de menubalk. Op deze website is de pagina ‘Winkelinfo’ zeer uitgebreid. De info vermeldt heel goed hoe je bij hun winkel geraakt, zowel met de auto als met het openbaar vervoer. Je vindt twee kaartjes op de pagina, één voor het openbaar vervoer en één voor met de auto. De twee kaartjes brengen zeker een meerwaarde aan de website. Op de pagina ‘Winkelinfo’ vind je ook een contactformulier wat ik zeer handig vind. Op de website vind je nog enkele interessante externe links. Op één van de knoppen op de menubalk staat er ‘lalo215’. Als je hierop klikt kom je terecht op een andere website. Het nadeel is wel dat je dan niet meteen terug kan naar de website van Ecomobiel. In de volgende kader vind je mijn opmerkingen over de website van ‘Ecomobiel’ samengevat in de negatieve en positieve punten. Positieve punten • Pagina ‘Winkelinfo’ zeer uitgebreid • Gebruik van externe links • Hoofding blijft hetzelfde en blijft staan

Geïntegreerde proef

Negatieve punten • Chaos door foto’s en kleuren • Verschillende lettertypes • Geen vermelding van vacatures

Bedrijfseconomie

pagina 23


1.6.2.6

Algemeen besluit

In onderstaande kader vind je de opmerkingen die ik op de vijf websites terugvond. Met deze opmerkingen wil ik zeker rekening houden bij het maken van mijn eigen website. Positieve punten • Hoofding blijft hetzelfde en blijft staan • Veel foto’s van de scooters zelf en accessoires • Contactgegevens bevinden zich steeds onderaan de pagina  Gebruik van eigen kleuren  In voettekst staan de belangrijkste contactgegevens  Externe links  Huisstijl en kleuren in hoofding  Website beschikbaar maken in meerdere talen

1.6.3

Negatieve punten  Geen vacatures  Maar één taal beschikbaar  Gefluoresceerde zinnen  Drukletters en onderstreepte woorden door elkaar gebruiken  Verschillende lettertypes  Chaos door foto’s en kleuren

Powerpoint

Geïntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 24


1.6.4

Besluit

Nu ik deze websites eens goed bekeken heb, weet ik wat ik zelf zeker moet doen met mijn website en wat ik zeker niet mag doen. Ik vond deze opdracht zeer leerzaam, omdat ik nog nooit echt op deze manier naar websites heb bekeken. Met de gegevens die ik nu heb verzameld, kan ik zelf aan mijn website beginnen.

Ge誰ntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 25


1.7

Facturatie in BOB

1.7.1

Inleiding

Tijdens deze opdracht moesten we in groep drie verkoopfacturen opmaken. EMB en Em Company hebben net zoals ons ook drie verkoopfacturen opgemaakt die wij dan hebben ingeboekt als aankoopfacturen. Nadat deze waren verbeterd door de leerkracht, hebben we zes verkoopfacturen en zes aankoopfacturen ingeboekt in BOB. De bijhorende facturen kan u vinden in bijlagen 8, 9, 10 en 11. De dagboeken die we hebben afgedrukt nadat we deze facturen hadden ingeboekt in BOB, kan u vinden in bijlagen 12, 13 en 14.

1.7.2

Aankoopfacturen EMB

1.7.2.1

Aankoopfactuur 1

Document Verrichting Redenering Bedrijfskost Vordering overheid Bedrijfskost Schuld aan leverancier

Aankoopfactuur AF/1 van EMB Aankoop handelsgoederen met financiële – en handelskorting Bedrag in EUR A/P +/- D/C Rek. nr. Rek. naam D C K/O K + D 60400 Aankopen € 1 816,75 handelsgoederen A + D 41110 Aftrekbare btw € 343,98 K

-

C

60402

P

+

C

44000

Handelskorting op aankopen Leveranciers

€ 145,34 € 2 015,39

Het eerste aankoopfactuur van EMB bedraagt 2 015,39 euro. Dat bedrag boekte ik op de creditzijde van de rekening 44 000 Leveranciers. Het is een aankoopfactuur dus we hebben handelsgoederen aangekocht. In dit factuur bedraagt het bedrag voor de handelsgoederen 1 816,75 euro. Dat bedrag heb ik geboekt op de debetzijde van de rekening 60 400 Aankopen handelsgoederen. Op het factuur staat een btw-bedrag van 343,98 euro. Dat bedrag heb ik geboekt op de debetzijde van de rekening 41 110 Aftrekbare btw. Op het factuur kunnen we ook een handelskorting van 145,34 euro terugvinden. Dat bedrag boekte ik op de creditzijde van de rekening 60 402 Handelskorting op aankopen. Als we de bedragen op de creditzijde optellen en de bedragen op de debetzijde optellen, zien we dat de boeking in evenwicht is.

1.7.2.2

Aankoopfactuur 2

Document Verrichting Redenering Bedrijfskost Bedrijfskost Vordering overheid Schuld aan leverancier

Aankoopfactuur AF/2 van EMB Aankoop handelsgoederen met doorgerekende kosten Bedrag in EUR A/P +/- D/C Rek. nr. Rek. naam D C K/O K + D 60400 Aankopen € 2 799,82 handelsgoederen K + D 60403 Aankoopkosten € 150,00 A + D 41110 Aftrekbare btw € 619,46 P

Geïntegreerde proef

+

C

44000

Leveranciers

Bedrijfseconomie

€ 3 569,28

pagina 26


Het tweede aankoopfactuur van EMB bedraagt 3 569,28 euro. Dat bedrag boekte ik meteen op de creditzijde van de rekening 44 000 Leveranciers. De handelsgoederen die we op het tweede aankoopfacturen hebben aangekocht kosten 2 799,82 euro. Dat bedrag heb ik geboekt op de debetzijde van de rekening 60 400 Aankopen handelsgoederen. Op de rekening 41 110 Aftrekbare btw, heb ik een bedrag van 619,46 euro geboekt op de debetzijde. Op het factuur zien we ook een kost van 150,00 euro dat erbij komt en deze kost boekte ik op de rekening 60 403 Aankoopkost. Na het optellen van de bedragen op de debetzijde, kunnen we zien dat dit gelijk is met het bedrag dat we moeten betalen aan EMB. Onze boeking is dus in evenwicht.

1.7.2.3

Aankoopfactuur 3

Document Verrichting Redenering Bedrijfskost Retourverpakking Vordering overheid Schuld aan leverancier

Aankoopfactuur AF/3 van EMB Aankoop handelsgoederen met terugstuurbare verpakking Bedrag in EUR A/P +/D/C Rek. Rek. naam D C K/O nr. K + D 60400 Aankopen € 5 146,70 handelsgoederen K + D 41800 Terug te sturen € 50,00 verpakking A + D 41110 Aftrekbare btw € 1 080,81 P

+

C

44000

Leveranciers

€ 6 277,51

Het derde aankoopfacturen dat we hebben ontvangen van EMB bedraagt 6 277,51 euro. Het bedrag van 6 277,51 euro boekte ik meteen op de creditzijde van de rekening 44 000 Leveranciers. We hebben voor een bedrag van 5 146,70 euro handelsgoederen aangekocht bij EMB. Dat bedrag heb ik geboekt op de debetzijde van de rekening 60 400 Aankopen handelsgoederen. De btw bedraagt op dit factuur 1 080,81 euro. De btw boekte ik op de debetzijde van de rekening 41 110 Aftrekbare btw. Op de debetzijde van de rekening 41 800 Terugstuurbare verpakking boekte ik een bedrag van 50,00 euro.

1.7.3

Aankoopfacturen EM Company

1.7.3.1

Aankoopfactuur 1

Document Verrichting Redenering Bedrijfskost Vordering overheid Bedrijfskost Schuld aan leverancier

Aankoopfactuur AF/1 van EMCompany Aankoop handelsgoederen met financiële – en handelskorting Bedrag in EUR A/P +/D/C Rek. Rek. naam D C K/O nr. K + D 60400 Aankopen € 20 100,00 handelsgoederen A + D 41110 Aftrekbare btw € 4 074,53 K

-

C

60402

P

+

C

44000

Geïntegreerde proef

Handelskorting op aankopen Leveranciers

Bedrijfseconomie

€ 402,00 € 23 772,53

pagina 27


Het eerste factuur van EM Company bedraagt 23 772,53 euro. Het totaal bedrag van de factuur heb ik geboekt op creditzijde van de rekening 44 000 Leveranciers. We hebben voor een bedrag van 20 100,00 euro aan handelsgoederen gekocht bij EM Company. Het bedrag van de handelsgoederen boeken we op de debetzijde van de rekening 60 400 Aankopen handelsgoederen. Op de debetzijde van de rekening 41 110 Aftrekbare btw, boekte ik een bedrag van 4 074,53 euro. Op het factuur staat ook een handelskorting vermeld van 402,00 euro. De handelskorting boek ik op de creditzijde van de rekening 60 402 Handelskorting op aankopen. De boeking is nu in evenwicht.

1.7.3.2

Aankoopfactuur 2

Document Verrichting Redenering Bedrijfskost Bedrijfskost Vordering overheid Schuld aan leverancier

Aankoopfactuur AF/2 van EMCompany Aankoop handelsgoederen met doorgerekende kosten Bedrag in EUR A/P +/- D/C Rek. Rek. naam D C K/O nr. K + D 60400 Aankopen € 34 000,00 handelsgoederen K + D 60403 Aankoopkosten € 50,00 A + D 41110 Aftrekbare btw € 7 007,70 P

+

C

44000

Leveranciers

€ 41 057,70

Het tweede aankoopfactuur dat we ontvangen hebben van EM Company bedraagt 41 057,70 euro. Dat bedrag boekte ik meteen op de creditzijde van de rekening 44 000 Leveranciers. Op het factuur zien we dat we handelsgoederen hebben aangekocht ter waarde van 34 000,00 euro en dat bedrag kan u terugvinden op de debetzijde van de rekening 60 400 Aankopen handelsgoederen. Op het factuur staat een bedrag van 50,00 euro aan kosten en deze kosten boekte ik op de debetzijde van de rekening 60 403 Aankoopkosten. De btw die we kunnen terugvinden op het factuur van EM Company boekte ik op de debetzijde van de rekening 41 110 Aftrekbare btw en bedraagt 6 7007,70 euro.

1.7.3.3

Aankoopfactuur 3

Document Verrichting Redenering Bedrijfskost Retourverpakking Vordering overheid Schuld aan leverancier

Aankoopfactuur AF/3 van EMCompany Aankoop handelsgoederen met terugstuurbare verpakking Bedrag in EUR A/P +/D/C Rek. Rek. naam D C K/O nr. K + D 60400 Aankopen € 750,00 handelsgoederen K + D 41800 Terug te sturen € 25,00 verpakking A + D 41110 Aftrekbare btw € 157,50 P

Geïntegreerde proef

+

C

44000

Leveranciers

Bedrijfseconomie

€ 932,50

pagina 28


Het derde en laatste aankoopfactuur dat we ontvangen hebben van EM Company bedraagt 932,50 euro. Dat bedrag boeken we op de creditzijde van de rekening 44 000 Leveranciers. Het is een aankoopfactuur dus we kochten handelsgoederen aan ter waarde van 750,00 euro. De handelsgoederen kan u terugvinden op de debetzijde van de rekening 60 400 Aankopen handelsgoederen. De btw van het factuur bedraagt 157,50 euro en boekte ik op de debetzijde van de rekening 41 110 Aftrekbare btw. Op het factuur van EM Company vinden we een bedrag terug van 25,00 euro voor de terugstuurbare verpakking. Het bedrag van 25,00 euro heb ik geboekt op de debetzijde van de rekening 41 800 Terugstuurbare verpakking. Als we de bedragen op de debetzijde optellen, zien we dat dit bedrag gelijk is aan het factuurtotaal. De boeking is dus in evenwicht.

1.7.4

Verkoopfacturen EMB

1.7.4.1

Verkoopfactuur 1

Factuur

Ge誰ntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 29


Boekhoudfiche Document Verrichting Redenering Vordering op de klant Bedrijfsopbrengst Bedrijfsopbrengst Schuld aan overheid

Verkoopfactuur VF/1 voor EMB Verkoop handelsgoederen met financiële – en handelskorting Bedrag in EUR A/P +/- D/C Rek. Rek. naam D C K/O nr. A + D 40000 Handelsdebiteuren €128 658,86 O

-

D

70402

O

+

C

70400

P

+

C

45110

Handelskorting op verkopen Verkopen handelsgoederen Verschuldigde btw

€3 300,00 €110 000,00 €21 958,86

Dit verkoopfactuur verzendt Secco naar EMB. Het factuurtotaal bedraagt 128 658,86 euro en dat bedrag heb ik geboekt op de debetzijde van de rekening 40 000 Handelsdebiteuren. EMB heeft handelsgoederen aangekocht voor 110 000,00 euro. Het bedrag van de handelsgoederen boekte ik op de creditzijde van de rekening 70 400 Verkopen handelsgoederen. De verschuldigde btw bedraagt 21 958,86 euro en hoort thuis op de creditzijde van de rekening 45 110 Verschuldigde btw. De btw-administratie laat toe dat de btw berekend wordt op het bedrag dat verminderd is met de financiële korting. Ook als we pas op de vervaldag betalen en dus geen recht hebben op de financiële korting blijft het btwbedrag behouden. We weten nog niet of EMB binnen de acht dagen deze factuur gaat betalen, maar indien ze dat wel doen hebben ze recht op een financiële korting van 2 134,00 euro. De handelskorting bedraagt 3 300,00 euro en kan u terugvinden op de debetzijde van de rekening 70 402 Handelskorting op verkopen. Dit is een opbrengst die verminderd, dus gedebiteerd. De verkregen handelskorting verminderd de bedrijfsopbrengsten. De maatstaf van heffing, bedrag goederen met aftrek van de financiële korting, wordt dus enkel berekend als basis voor de berekening van het btw-bedrag.

Geïntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 30


1.7.4.2

Verkoopfactuur 2

Factuur

Ge誰ntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 31


Boekhoudfiche Document Verrichting Redenering Vordering op de klant Bedrijfsopbrengst Bedrijfsopbrengst Schuld aan overheid

Verkoopfactuur VF/2 voor EMB Verkoop handelsgoederen met doorgerekende kosten Bedrag in EUR A/P +/- D/C Rek. Rek. naam D C K/O nr. A + D 40000 Handelsdebiteuren €133 136,30 O

+

C

70400

O

+

C

74600

P

+

C

45110

Verkopen handelsgoederen Doorgerekende kosten Verschuldigde btw

€110 000,00 €30,00 €23 106,30

Het tweede verkoopfactuur van Secco bedraagt 133 136,30 euro en dit bedrag boeken we uiteraard op de debetzijde van de rekening 40 000 Handelsdebiteuren. EMB heeft handelsgoederen aangekocht bij Secco ter waarde van 110 000,00 euro. Het bedrag van de handelsgoederen kan u terugvinden op de creditzijde van de rekening 70 400 Verkopen handelsgoederen. Op de creditzijde van de rekening 45 110 Verschuldigde btw kan u een bedrag van 23 106,30 euro terugvinden. Dat bedrag staat op het factuur bij btw. H et bedrag op de creditzijde van de rekening 74 600 Doorgerekende kosten bedraagt 30,00 euro, zoals u kan terugvinden op het factuur bij kosten.

Geïntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 32


1.7.4.3

Verkoopfactuur 3

Factuur

Ge誰ntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 33


Boekhoudfiche Document Verrichting Redenering Vordering op de klant Bedrijfsopbrengst Schuld terugstuurbare verpakking Schuld aan overheid

Verkoopfactuur VF/3 voor EMB Verkoop handelsgoederen met terugstuurbare verpakking Bedrag in EUR A/P +/- D/C Rek. Rek. naam D C K/O nr. A + D 40000 Handelsdebiteuren €133 150,00 O

+

C

70400

P

+

C

48800

P

+

C

45110

Verkopen handelsgoederen Terug te betalen verpakking

Verschuldigde btw

€110 000,00 €50,00

€23 100,00

Op het laatste verkoopfactuur van Secco zien we dat er handelsgoederen zijn aangekocht ter waarde van 110 000,00 euro, die we gaan boeken op de creditzijde van de rekening 70 400 Verkopen handelsgoederen. Op het factuur staat een btw vermeld van 23 100,00 euro. De btw boeken we op de creditzijde van de rekening 45 110 Verschuldigde btw. Wat we ook op het factuur kunnen terugvinden is terugstuurbare verpakking. Dat bedrag bedraagt 50,00 euro en dat boek ik op de creditzijde van de rekening 48 800 Terug te betalen verpakking. Als EMB de verpakking terugbezorgt aan ons, dan krijgen ze deze waarborg terug. Het uiteindelijke factuurtotaal bedraagt 133 150,00 euro en boeken we op de debetzijde van de rekening 40 000 Handelsdebiteuren.

Geïntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 34


1.7.5

Verkoopfacturen EM Company

1.7.5.1

Verkoopfactuur 1

Factuur

Ge誰ntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 35


Boekhoudfiche Document Verrichting Redenering Vordering op de klant Bedrijfsopbrengst Bedrijfsopbrengst Schuld aan overheid

Verkoopfactuur VF/1 voor EMCompany Verkoop handelsgoederen met financiële – en handelskorting Bedrag in EUR A/P +/- D/C Rek. Rek. naam D C K/O nr. A + D 40000 Handelsdebiteuren €128 658,86 O

-

D

70402

O

+

C

70400

P

+

C

45110

Handelskorting op verkopen Verkopen handelsgoederen Verschuldigde btw

€3 300,00 €110 000,00 €21 958,86

Dit verkoopfactuur verzendt Secco naar EM Company. Het factuurtotaal bedraagt 128 658,86 euro en dat bedrag heb ik geboekt op de debetzijde van de rekening 40 000 Handelsdebiteuren. EM Company heeft handelsgoederen aangekocht voor 110 000,00 euro. Het bedrag van de handelsgoederen boekte ik op de creditzijde van de rekening 70 400 Verkopen handelsgoederen. De verschuldigde btw bedraagt 21 958,86 euro en hoort thuis op de creditzijde van de rekening 45 110 Verschuldigde btw. De btw-administratie laat toe dat de btw berekend wordt op het bedrag dat verminderd is met de financiële korting. Ook als we pas op de vervaldag betalen en dus geen recht hebben op de financiële korting blijft het btwbedrag behouden. We weten nog niet of EM Company binnen de acht dagen gaat betalen, maar indien ze binnen de acht dagen betalen hebben zij recht op een financiële korting van 2 134,00 euro. De handelskorting bedraagt 3 300,00 euro en kan u terugvinden op de debetzijde van de rekening 70 402 Handelskorting op verkopen. Dit is een opbrengst die verminderd, dus gedebiteerd. De verkregen handelskorting vermindert de bedrijfsopbrengsten. De maatstaf van heffing, bedrag goederen met aftrek van de financiële korting, wordt dus enkel berekend als basis voor de berekening van het btw-bedrag.

Geïntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 36


1.7.5.2

Verkoopfactuur 2

Factuur

Ge誰ntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 37


Boekhoudfiche Document Verrichting Redenering Vordering op de klant Bedrijfsopbrengst Bedrijfsopbrengst Schuld aan overheid

Verkoopfactuur VF/2 voor EMCompany Verkoop handelsgoederen met doorgerekende kosten Bedrag in EUR A/P +/- D/C Rek. Rek. naam D C K/O nr. A + D 40000 Handelsdebiteuren €133 136,30 O

+

C

70400

O

+

C

74600

P

+

C

45110

Verkopen handelsgoederen Doorgerekende kosten Verschuldigde btw

€110 000,00 €30,00 €23 106,30

Het tweede verkoopfactuur van Secco bedraagt 133 136,30 euro en dit bedrag boeken we uiteraard op de debetzijde van de rekening 40 000 Handelsdebiteuren. EM Company heeft handelsgoederen aangekocht bij Secco ter waarde van 110 000,00 euro. Het bedrag van de handelsgoederen kan u terugvinden op de creditzijde van de rekening 70 400 Verkopen handelsgoederen. Op de creditzijde van de rekening 45 110 Verschuldigde btw kan u een bedrag van 23 106,30 euro terugvinden. Dat bedrag staat op het factuur bij btw. Het bedrag op de creditzijde van de rekening 74 600 Doorgerekende kosten bedraagt 30,00 euro, zoals u kan terugvinden op het factuur bij kosten.

Geïntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 38


1.7.5.3

Verkoopfactuur 3

Factuur

Ge誰ntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 39


Boekhoudfiche Document Verrichting Redenering Vordering op de klant Bedrijfsopbrengst Schuld terugstuurbare verpakking Schuld aan overheid

Verkoopfactuur VF/3 voor EMCompany Verkoop handelsgoederen met terugstuurbare verpakking Bedrag in EUR A/P +/- D/C Rek. Rek. naam D C K/O nr. A + D 40000 Handelsdebiteuren €133 150,00 O

+

C

70400

P

+

C

48800

P

+

C

45110

Verkopen handelsgoederen Terug te betalen verpakking

€110 000,00 €50,00

Verschuldigde btw

€23 100,00

Op het laatste verkoopfactuur van Secco zien we dat er handelsgoederen zijn aangekocht ter waarde van 110 000,00 euro, die we gaan boeken op de creditzijde van de rekening 70 400 Verkopen handelsgoederen. Op het factuur staat een btw vermeld van 23 100,00 euro. De btw boeken we op de creditzijde van de rekening 45 110 Verschuldigde btw. Wat we ook op het factuur kunnen terugvinden is terugstuurbare verpakking. Dat bedrag bedraagt 50,00 euro en dat boek ik op de creditzijde van de rekening 48 800 Terug te betalen verpakking. Als EM Company de verpakking aan ons terug bezorgt, krijgen ze hun waarborg van 50,00 euro terug. Het uiteindelijke factuurtotaal bedraagt 133 150,00 euro en boeken we op de debetzijde van de rekening 40 000 Handelsdebiteuren.

1.7.6

Financiële verrichtingen

1.7.6.1

Financiële verrichting 1

D 44 000 Leveranciers € 3569,28

1.7.6.2

C

55 000 KBC C € 3569,28

Financiële verrichting 2

D 44 000 Handelsdebiteuren C € 133 136,30

1.7.7

D

D 55 000 KBC € 133 136,30

C

Besluit

Na het maken van deze opdracht, heb ik nogmaals herhaald hoe we de juiste T-rekeningen maken. We hebben ook het boekhoudprogramma BOB50 gebruikt dat we kennen uit de lessen bedrijfseconomie. Het was ook leuk om zelf eens een factuur te mogen opmaken in plaats van het enkel in te boeken op T-rekeningen of op BOB.

Geïntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 40


1.8

Teambuilding

1.8.1

Inleiding

Tijdens deze opdracht moesten we een teambuildingsdag organiseren voor het personeel. We moesten meerdere activiteiten organiseren en hier een overzicht van de kosten van maken. Hierna moesten we het personeel op de hoogte brengen via een brief met daarin de dagindeling.

1.8.2

Activiteiten en motivatie

1.8.2.1

De eerste activiteit

De eerste activiteit van de teambuildingsdag is een fietstocht. Via een mooie fietstocht zullen we naar de plek gaan waar we de hele dag zullen doorbrengen. De fietstocht is ongeveer 10 km lang. Secco is een ecologisch bedrijf dat scooters produceert en verkoopt. Omdat niet iedereen het juiste rijbewijs heeft om met zo’n scooter te mogen rijden, zouden we ons graag verplaatsen met de fiets. Op die manier houden we toch nog rekening met het milieu.

1.8.2.2

De tweede activiteit

Als tweede activiteit hebben we een interactief spel rond communicatie voorbereid in het hartje van Mechelen. Het spel wordt zowel op een intellectuele als sportieve wijze gespeeld. Op deze manier kan elke persoon zijn sterke punten uitspelen voor het team. Met behulp van de ludieke opdrachten hopen we dat de banden tussen de collega’s worden versterkt en de communicatie zal worden aangescherpt. Door de opdracht leer je dat je niet alles alleen kan oplossen en dat je de hulp van anderen moet aanvaarden, maar je leert er ook je eigen hulp te verlenen aan anderen. Alle opdrachten die we hebben voorbereid, zijn gebaseerd op communicatie en samenwerking. Laat dat ook net twee belangrijke kenmerken zijn in een bedrijf. In Secco vinden we het belangrijk dat er een goede communicatie is tussen de arbeiders, bedienden en de vertegenwoordigers. De administratief bedienden van Secco zijn het eerste aanspreekpunt en ze zijn verantwoordelijk voor de eerste indruk voor onze klanten. De bedienden geven een eerste goede indruk wanneer ze zich thuis voelen in ons bedrijf en wanneer er een goede werksfeer is en dat proberen we te verbeteren met de teambuilding. Een goede werksfeer ontstaat wanneer de collega’s elkaar beter kennen en dat is natuurlijk ook een hoofddoel van de dag. Een betere werksfeer leidt uiteindelijk tot een beter resultaat voor het bedrijf.

1.8.2.3

De derde activiteit

De derde en meteen ook laatste activiteit op de teambuildingsdag is de uitgebreide picknick. We zorgen voor een groot assortiment broodjes, vleeswaren en ander beleg, dranken, fruit, … Zo is er voor ieder wat wils. Tijdens de gezellige picknick kunnen de collega’s elkaar ook wat beter leren kennen door een goed gesprek.

Geïntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 41


1.8.3

Overzicht van de kosten

Activiteit Teambuildingsactiviteit Picknick

Kost Ongeveer € 50,00 per persoon Ongeveer € 5,00 per persoon

De uitstap wordt georganiseerd voor de arbeiders, bedienden en vertegenwoordigers. In Secco werken er 28 vertegenwoordigers, 220 arbeiders en 20 bedienden. We zullen de uitstap organiseren voor 268 werknemers. De hele uitstap kost ons ongeveer € 55,00 per persoon. In totaal kost de uitstap ons € 14 740,00 voor alle werknemers.

Geïntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 42


1.8.4

Uitnodiging via brief

ONZE LIEVE VROUW WAVER, 30 april 2014 Teambuilding-dag

Beste collega’s Zoals jullie weten heeft ons bedrijf dit jaar een grote groei gekend. Dat was alleen maar mogelijk dankzij jullie inzet en enthousiasme. Daarom hebben wij besloten om een dagje uit te organiseren zodat we elkaar ook kunnen leren kennen buiten het werk en dat zal zeker bevorderlijk zijn voor een nog betere werksfeer. Tijdens de uitstap zullen we een interactief spel spelen rond communicatie in teamverband. De doelstelling is hoofdzakelijk om een aangename dag met de collega’s door te brengen en dat op een ludieke en ontspannen wijze. ’s Middags wordt er voor iedereen een uitgebreide picknick voorzien. Om onze bedrijfsfilosofie kracht bij te zetten zullen we ons op een ecologische manier verplaatsen, namelijk met de fiets. De mensen die niet over een fiets beschikken of hiertoe niet in de mogelijkheid zijn, kunnen altijd contact op nemen met de personeelsdienst zodat wij voor hen een andere regeling kunnen treffen. De uitstap gaat door op vrijdag 30 mei 2014 te Mechelen. Jullie worden verwacht om 9 uur op de parking van Secco en we voorzien de terugkomst rond 18 uur. We hopen alvast op een zonnige en aangename dag. Met vriendelijke groeten

Tine Lens Personeelsdirecteur Secco

1.8.5

Besluit

Na het maken van deze opdracht heb ik nog eens herhaald hoe ik een brief moet schrijven volgens de NBN-normen. Ik heb ook geleerd wat een teambuildingsdag juist inhoudt. Ik vond het een zeer nuttige opdracht voor mij, want die kan nodig zijn voor mijn toekomst.

Geïntegreerde proef

Bedrijfseconomie

pagina 43


2

Français

2.1

L’entretien d’embauche

2.1.1

Introduction

J’ai lu une offre d’emploi et je décide de tenter le coup. Mon lettre de sollicitation est bien reçue. On m’invite à l’entretien d’embauche. Je me présente au directeur du département et celui-ci posera des questions auxquelles je dois répondre. Vous avez lu une offre d’emploi et vous décidez de tenter le coup. Chaque élève devra jouer les deux rôles (celui de candidat et celui de directeur).

2.1.2

L’entretien d’embauche

Tâche orale fait en classe.

Geïntegreerde proef

Français

pagina 44


2.2

Affiche

2.2.1

Introduction

On devait faire une affiche qui attire l’attention et qui annonce la journée découverte entreprises. Nous utilisons MsPublisher pour faire cette affiche. C’est important de n’oublier pas de mentionner la date, les heures d’ouverture, l’adresse de notre entreprise et l’éditeur responsable.

2.2.2

L’affiche

Geïntegreerde proef

Français

pagina 45


2.3

La commande

2.3.1

Introduction

J’ai envoyé une lettre en allemande à une entreprise pour demander des informations. J’ai reçu une réponse satisfaisante et maintenant je fais une commande.

2.3.2

La lettre

Lens Tine Schranshoeflei 1 2820 BONHEIDEN De Boelpaep Daphné Secco Bosstraat 9 2861 WAVRE-NOTRE-DAME Votre lettre du 2014-03-17

Vos réf. T003

Nos réf. B/174

Bonheiden 2014-03-20

Commande Madame J’ai bien reçu votre catalogue et vos tarifs et je vous en remercie. Désireux de profiter de vos prix actuels, je vous passe la commande mentionnée cidessous: Prix par Article Référence pièce Quantité Total Gouvernail

S6945

€ 50,00

1

€ 50,00

Roue

S2147

€ 87,00

3

€ 261,00

Rétroviseur

S3942

€ 7,50

2

€ 15,00

Total général € 326,00 Le règlement de la facture se fera aux conditions mentionnées dans le catalogue. Le délai de paiement de vos factures est à 30 jours fin de mois de livraison. Les frais de transport sont à notre charge. Je compte sur une exécution soignée de cet ordre et je vous en remercie d’avance. Dans l’attente de cette livraison, je vous prie d’agréer, Madame De Boelpaep, mes salutations distinguées.

Tine Lens

Geïntegreerde proef

Français

pagina 46


3

English

3.1

An article

3.1.1

Introduction

During this task, we had to find an article. This article had to be about electric transport. We had to make a list of typical vocabulary. We made this list so we would learn to understand the meaning of these words. We were also asked to make a summary of the text. You can find the article in annex 15.

3.1.2

The summary

Plugging away Groupe Bolloré, previously focussing on other branches, such as advanced batteries, has now started building electric cars. Bolloré therefore started a collaboration with Renault. The idea was to extend urban car-sharing schemes and perhaps to produce Bolloré’s electric Bluecars at one of Renault’s factories. This collaboration can forficate Renault’s position on this ever more competitive market and thus also help restoring the French fading economy. Yet Bolloré is specialized in the management and storage of energy. The company already uses its lithium-metal-polymer batteries which it believes to be better than the lithium-ion ones in common use. They have already been employed in Autolib, a successful electric-car-sharing scheme. Bolloré has yet to make money on the product, but plans to expose the division to the market place very soon. The big strong point of Bolloré is its mastery of car-sharing but to increase its production a collaboration with Renault is required. The relationship between the two companies is at an early stage which means that Bolloré will not be able to rely on Renault just yet. The broader question is where electric cars are heading. On one hand, recent events are encouraging car builders to take the electric option seriously, but on the other hand, they are also producing more low-consumption conventional cars. Growth of market share of electric cars is pretty slow but nonetheless urban electric-cars sharing schemes like Bolloré’s are taking off.

3.1.3

List of vocabulary

Stealth Extend Piling in Fading Beavering away A stubborn Nonetheless Approach To be made of sterner stuff Notoriously Adherent Hybrid Geïntegreerde proef

Movement that is quiet and careful in order not to be seen or heard, or secret action. To add to something in order to make it bigger or longer. To go somewhere quickly without order or control. To disappear gradually To work hard for a long time. Describes someone who is determined to do what they want and refuses to do anything else. Despite what has just been said or done. To come near to somebody/something in distance or time. To have a strong character and be more determined than other people to succeed in a difficult situation. Famous for something bad A person who strongly supports a particular person, principle, or set of ideas. Something that is the product of mixing two or more different things. English

pagina 47


3.1.4

Source

Economist, “Plugging away” [http://www.economist.com/news/business/21586590-french-firm-seeks-new-roadsprofit-electric-cars-plugging-away, consulted on 2013-10-13].

Geïntegreerde proef

English

pagina 48


3.2

International career

3.2.1

Introduction

I had read the job advertisement of EMB and I wanted to apply for the job, so I have written an application letter. We also had to add a CV. You can find the job advertisement of EMB in annex 16.

Ge誰ntegreerde proef

English

pagina 49


3.2.2

Application letter

Tine Lens Schranshoeflei 1 2820 BONHEIDEN tinelens@hotmail.be

17 February 2014

Ms Axelle Jacobs EMB Bosstraat 9 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER Application Financial Director Dear Ms Jacobs I would like to apply for a Financial Director position with EMB, as advertised on your website on 14 February 2014. I have been Human Resources Director of Secco for 7 years already and I am involved in the financial activities of the company. The financial directors of Secco and I have to work together to determine the wages of the staff. By working together with the financial directors, I became interested in their jobs. At the University of Antwerp, I finished my Master of Applied Economic Sciences: Business Administration. In this program, I have learned to recognize and resolve business administration issues. I am able to provide well-grounded answers to socioeconomic questions. After this study, I started and completed an Advanced Master of Financial Economics. Analysing and solving complex financial and economic problems independently are my strengths. I intensely use Microsoft Office Access, Excel and Word on a daily basis. As Human Resources Director of Secco, I am responsible for the whole personnel file. I have to recruit and fire the staff. My function also means that I have to take decisions according to the motivation and training of the staff. I have to work with the other directors of Secco, especially with the Chief Executive Officer, the Financial Director and the Logistic Director. During my free time, I am learning Photography by attending weekly evening classes. I also love to dance, classical ballet in particular. I also love to settle with a good book and relax. I enclose a copy of my CV and hope very much to be invited for an interview. Yours sincerely,

Tine Lens Ge誰ntegreerde proef

English

pagina 50


3.2.3

Curriculum vitae

Tine Lens

Education 2005-2007 2003-2005 2000-2003

Schranshoeflei 1, 2820 Bonheiden Tel: +32 (0) 473 13 63 87 Email: tinelens@hotmail.be Date of birth: 26 July 1982 Faculty of Economics and Business (FEB), University of Antwerp, Advanced Master of Financial Economics Faculty of Economics and Business (FEB), University of Antwerp, Master of Applied Economic Sciences: Business Administration Faculty of Economics and Business (FEB), University of Antwerp, Bachelor of Business Administration

Employment History Secco 2007 Human Resources Director Languages Dutch (native language), English, French, German References available upon request 1 Communication and teamwork  During my studies of Applied Economic Sciences, I studied different models of teamwork and communication that can lead to different work environments. This helps me to find a suitable model to fit a certain company.  During my time at Secco, I proved that I can work together with both staff and other directors. I think that teamwork is a key factor in maintaining a healthy business. I plan on running the financial department by cooperating with other relevant directors in the company. 2 Energy and motivation  In June 2007 I successfully completed an Advanced Master of Financial Economics. When deciding on an interesting Advanced Master to enroll, I naturally picked the one I was interested in the most. I never lost this passion for financial economics and mean to excel in this area.  During my time as Human Resource Director at Secco, I maintained my knowledge in the field by closely cooperating with the Financial Directors at the company. This means that I also know about the practical side of financial economics rather than only a theoretical approach. 3 Resourcefulness  Within Secco I encourage the management to make the company durable and environment friendly. I pouched the idea of giving the staff Ecocheques so that they could improve their houses. For example by insulating their roofs. 4 Computer skills  One of my basic tasks in Secco include working with Microsoft Office. I have substantial knowledge of Excel, Word, Powerpoint and Access.  During my leisure time, I often work with other computer programs such as Photoshop for my photography course. In general, I manage to pick up new things such as new computer programs relatively easely and I am always eager to learn them.

Geïntegreerde proef

English

pagina 51


3.3

Complaining

3.3.1

Introduction

Secco has placed an order but there was something wrong with the delivery. I have written a formal e-mail in which I complained what was wrong with the delivery. I described in this e-mail what was wrong and what the consequences were for my company. I told them what I want to happen next and what kind of compensation I expect.

3.3.2

Formal e-mail

From: Tine Lens, Human Resources Director of Secco To: Axelle Jacobs, Chief Executive Officer of EMB Subject: Order T003 of 20 March 2014 Dear Ms Jacobs We placed an order on the 20th of March 2014. Our order consisted of: - 1 steering-wheel - 3 wheels - 2 rear-view mirrors Your delivery took place on the 28th of March 2014, but your delivery was not complete. I only received 3 wheels. I expect the missing parts will be delivered by the 1st of April 2014. Thank you in advance. Yours sincerely Tine Lens Human Resources Director of Secco Mobile: (+32) 473 13 63 87 Email: tinelens@hotmail.be Secco Bosstraat 9 2861 ONZE LIEVE VROUW WAVER

Ge誰ntegreerde proef

English

pagina 52


4

Deutsch

4.1

Anfrage Führung

4.1.1

Der Brief

Tine Lens Schranshoeflei 1 B- 2820 BONHEIDEN

13. März 2014

INNOSCOOTER Haug&Luithle GmbH Reutwiesenstraße 38/1 D-71665 VAIHINGEN- GÜNDELBACH Anfrage Führung Sehr geehrter Herr Luithle Am Ende unserer Berufsschulzeit unternehmen wir gemeinsam mit unserer Klasse eine Ab-schlussfahrt. Unser Lehrer besteht darauf, dass bei dieser Fahrt die Besichtigung eines Unternehmens auf dem Programm steht. Wir möchten am 2. Juni 2014 eine Führung machen in Ihrem Unternehmen. Wir hätten vormittags gern einen Fachvortrag zu den Themen: Elektromobilität, Leistungsfähigkeit des Produkts und nachmittags hätten wir gern einen Einblick in das Marketing des Unternehmens. Könnten Sie uns den Preis und die Dauer der Führung mitteilen? Falls Sie eine Anzahlung wünschen, geben Sie uns bitte Bescheid. Wir freuen uns auf eine baldige Preisangabe und eine Bestätigung der Führungen. Mit freundlichen Grüβen

Tine Lens Klassensprecherin

Geïntegreerde proef

Deutsch

pagina 53


Besluit Het belangrijkste wat ik uit deze geïntegreerde proef heb geconcludeerd, is dat het een zeer leerrijke en nuttige opdracht was voor mijn toekomstige studie. De bij ons meest gebruikte talen kwamen uitgebreid aan bod. Zo leerde ik een ander aspect van de talen kennen. Het samenwerken in groepsverband was zeer boeiend. Het liep niet altijd van een leien dakje, omdat we het niet altijd eens waren met elkaar. Tijdens deze geïntegreerde proef heb ik mijn sociale vaardigheden kunnen uitbreiden zoals luisteren naar andere meningen, het uiten van je eigen ideeën en tot slot het sluiten van een compromis. De zakelijke kant die kwam kijken bij het oprichten van een eigen bedrijf, was zeer interessant. Hierbij heb ik sommige delen van de leerstof van het vak bedrijfseconomie kunnen toepassen. Het is ook altijd aangenaam om de theorie te kunnen omzetten in de praktijk. Dit geeft u een beter inzicht in het doel van deze leerstof. Een ander pluspunt van deze geïntegreerde proef, was het leren omgaan met deadlines. Er waren zowel enkele grote individuele opdrachten als groepsopdrachten die ik had onderschat. Daarom was het goed dat we hier tijdig aan begonnen waren. Als ik terug kijk op deze geïntegreerde proef, ben ik blij dat ik dit heb kunnen afsluiten met een gezonde onderneming en een betere kijk in de bedrijfswereld.


Individuele opdrachten