Page 1

Copenhagen

International

Fashion Fair

CIFF Trends Spring//Summer 09

7 ~ 10 AUGUST 2008


CIFF tendenser tendencies


CIFF tendenser

CIFF tendencies

Forår/Sommer 2009

Spring/Summer 2009

Hal A i Bella Center fra d. 7. til d. 10. august 2008 CIFF trendshow vises kl. 13:00 CIFF Kids trendshow vises kl. 15:00

Hall A in Bella Center from August 7-10 2008 CIFF Trend Show at 1.00 CIFF Kids Trend Show at 3.00

Det er ikke længere tabu at fremhæve sit udseende, så længe man gør noget ved den personlige stil og står ved den. Man skal vise, hvad man står for. Man skal fremstå ægte og ærlig. Men så må der til gengæld gerne overdrives. Vaner og kedelig standard er IKKE i høj kurs på modescenen. Men det er til gengæld humor, selvtillid og mod:

Accentuating your appearance is no longer taboo as long as you make an effort to present your individual style and stand by it. Showing what you believe in is key and so is being genuine and honest. Exaggeration is allowed whereas habits and boring standards are NOT trendy in the fashion scene.

Humor | Den kommende sæson udfordrer kreativiteten, derfor

Humour | The coming season challenges creativity, that’s why

skal den indre kunstner, designer eller agitator findes frem. Tiden er kommet, hvor alle må udtrykke deres mening – og meget gerne ved hjælp af humor.

the inner artist, designer or agitator must be brought to light. The time has come for everybody to express their opinion, and it works best if it’s done through humour.

Selvtillid | Det kræver selvtillid at turde være synlig og vælge

Confidence | Being visible and choosing your personal style

sin egen stil. I en tid hvor enhver med respekt for sig selv har en personlig coach, er der ved at være basis for at udfordre kreativiteten på ny. Det personlige mod kan både høres og ses i gadebilledet. Vi tør alle sammen godt larme lidt mere.

takes confidence. In a time when everybody who is anybody has a personal coach the ground is laid to re-challenge creativity. Personal courage can both be seen and heard in the streets. We are all daring to make a bit of noise.

Courage | Change is the magic word for next summer’s fashion. Mod | Forandring er kodeordet for næste sommers mode. Grænserne mellem retro, fortid og nutid er udviskede, og det giver mulighed for at skabe et nyt designunivers. Fantasien har frit spil og hvis man tør kan alting forvandles, manipuleres og forbedres.

The boundaries between retro, past and present are blurred which means that there is ample opportunities to create a new design universe. Fantasy is at large and if you dare, everything can be transformed, manipulated and improved.

Vi går sommeren 2009 i møde med mod i hjertet og et mildt blik på verden.

We are greeting the summer of 2009 with courage in our hearts and a soft look at the world.

Velkommen til fremtiden.

Welcome to the future.

Ulla Skjødt Trendchef / Dansk Textil & Beklædning

Ulla Skjødt Trend Manager / Federation of Danish Textile and Clothing


A day in Copenhagen Af/By Berit Sandberg Jarmin

En tilfældig dag et tilfældigt sted i København er mennesker på vej. Nogen skal hjem andre skal shoppe og andre igen skal hen og drikke kaffe. Og nogen tager sig en pause fra arbejdet for at nyde solskinnet udenfor.

A random day at a random place in Copenhagen people are on the move. Some are on their way home, others are shopping and others again are going for coffee. And some are just taking a break from work to enjoy the sun for while.

Alle har de deres egen tøjstil. De har valgt – bevidst eller ubevidst – at klæde sig i noget, der er med til at definere dem og afspejle deres personlighed. ”Man bærer en del af sin identitet i sin tøjstil, som sender en masse signaler om, hvem man er, eller gerne vil være. Moden er på den måde både dyb og overfladisk på én gang,” siger Trendchef hos Dansk Textil & Beklædning, Ulla Skjødt. Street Fashion, eller gadens mode, er forbrugernes egen fortolkning af moden. Det er hvordan, de vælger at sætte deres tøj sammen. Det er den måde de styler sig selv på – tøj, hår og make up og accesorries. Og det er her, at trendspotterne finder de nye trends. ”Tendenser indenfor moden er et sammenspil – en slags idéudveksling – mellem designere og de mest innovative folk på gaden. Et godt eksempel er punkbevægelsen, der havde sin Hey Days i ’80erne. Punkernes udtryk inspirerede Vivienne Westwood og Malcom McLaren, og fik på den måde stilmæssigt en bredere appel i den etablerede modeverden. På samme måde har Hip Hop og den amerikanske bandekultur sat hættetrøjer, lavt hængende, baggy jeans, og sneakers i alle afskygninger ind i en bredere mode sammenhæng, selvom de løse bukser f.eks. refererer til de amerikanske fængsler, hvor de indsatte ikke må have bælte på.”

Everyone is uniquely styled. They have chosen – either consciously or subconsciously – to dress in something, that reflects their personality. “You portray part of your identity in what you wear. You send out signals about who you are or who you would like to be. Fashion is in that sense both deep and shallow at the same time,“ says Trend Manager at the Federation of Danish Textile & Clothing, Ulla Skjødt. Street Fashion is the consumers own interpretation of fashion. It is how they choose to mix their clothes and the way they style themselves – clothes, hair, makeup and accessories. This is where trend spotters find new trends. “Tendencies in fashion are an interaction – an exchange of ideas – between designers and the most innovative people in the street. A good example of this is the Punk movement that had its Hey Days in the 80ies. The image of the Punk Rockers inspired Vivienne Westwood and Malcolm McLaren who gave it a broader appeal in the established fashion world. In the same way Hip Hop and the American gang culture has made hoodies, loose hanging baggy jeans and sneakers of all kinds, a part of a broader fashion theme, even though the loose pants, for example, refer to the American prisons, where inmates are prohibited to use belts.”

De unge og kreative er i front |

Når man studerer folk på gaden er den gruppe, som oftest skiller sig ud de unge. Det er de unge, som ikke lader sig begrænse. De eksperimenterer med deres udseende for at afprøve reaktionerne og fordi de stadigvæk er søgende, i forhold til at finde deres egen personlige stil. ”Det er de unge og de visuelle kreative, som man kalder ’first movers’. Det er dem som starter en trend, som enten har noget med deres livsstil at gøre, eller er udtryk for, at de tør og vil være anderledes,” siger Ulla Skjødt. ”Nogen bruger deres tøj til at signalere et bestemt tilhørsforhold eller giver udtryk for deres syn på verden. ” Kultur og nationalitet spiller ind, når man kigger på tendenserne på gaden. I vores del af verden er forskellen ikke voldsom. Japan derimod er helt anderledes. Der er Street Fashion en trend i sig selv og bliver betragtet som avant-garde i sammenligning med resten af verden. ”I Tokyo er Street Fashion helt unik. Deres stil er meget forskellig fra den vi ser på vores breddegrader og dem, der virkelig gør noget ud af det ligner nogle, som er på vej ind på en catwalk. Men generelt kan man sige, at jo tættere landene ligger på hinanden des mere ens klæder vi os. Der er det på detaljen, man ser forskellen,” siger Ulla Skjødt.

The young and creative are front runners

Hvis du vil se mere Street Fashion så tjek de her sider ud // www.streetpeeper.com, www.thecoolhunter.net, www.style-arena.jp

For more Street Fashion check out // www.streetpeeper.com, www.thecoolhunter.net, www.style-arena.jp

While studying people in the street, a group that stands out are the young. The young are not limited by conformity. They experiment with looks to test people’s reactions while searching for their own individual style. “It is the young and the creative that are First Movers. They start a trend that either has to do with their lifestyle or because they want to show that they dare to be different,” says Ulla Skjødt. “Some use their clothes to portray a certain affiliation or their opinion of the world.” Culture and nationality also play a part when you look at the tendencies in the streets. In our part of the world, the differences may not be that noticeable. Japan on the other hand is completely different. Street Fashion is a trend there in itself and it’s considered avant-garde in comparison with the rest of the world. “In Tokyo Street Fashion is completely unique. Their style is very different from what we see here, and the people who really make an effort, look as if they are on their way to the catwalk. Generally speaking you could say that the closer the countries are geographically the more alike we dress. The difference is in the detail,” says Ulla Skjødt.


Pastel blue, pastel green, pastel yellow and orange. What are your favourite clothes? Shorts and I really like my sneakers with the lion heads on (Puma), because they are very soft.

Erik, 63 Kunstner // Artist

Tanja, 26 Pianist Hvor er du på vej hen? Hjem. Jeg har været inde og øve på konservatoriet til en ’new composition’ koncert, jeg snart skal spille. Hvad har du på? Jeg har noget gammelt på i dag. Gamacherne er fra 90’erne. Frakken kan jeg ikke huske, hvor jeg har købt og støvlerne er fra Bianco og meget slidte. Hvad er dit yndlingstøj? T-shirts fra Mads Nørgaard. Jeg har dem i alle farver. Og så kan jeg godt lide tasker - alle slags tasker, bare de er store nok til mine noder. Where are you going? Home. I have been rehearsing a new composition concert at the Conservatory that I am performing soon. What are you wearing? I am wearing something old today. The leggings are from the 90ies. I don’t remember where I bought the coat, and the boots are from Bianco and very worn. What are your favourite clothes? T-shirts from Mads Nørgaard. I have them in all colours. And I love bags – all kinds of bags, as long as they are large enough to hold my music sheets.

Antonia, 23 På barsel // On Maternity Leave Hvor er du på vej hen? Jeg skal møde en veninde på en cafe. Hvad har du på? Min cardigan er fra Comme des Garcon, bukserne er fra LEE, skjorten er fra WoodWood og mine sko er fra Visum. Hvad er dit yndlingstøj? Jeg kan rigtig godt lide at gå i kjoler, men lige i dag har jeg jeans på.

Where are you going? To a café to meet a friend. What are you wearing? My cardigan is from Commes des Garcons, my jeans are from LEE, the shirt is from WoodWood and my shoes are from Visum. What are your favourite clothes? I really enjoy wearing dresses, but today I am in jeans.

Isabelle, 7 ¾ Klasse/Grade // 2/2nd Hvor er du på vej hen? Rundt i butikker med min mor Hvad har du på? T-shirt, shorts og guldsandaler Hvad er din yndlingsfarve? Lyseblå, lysegrøn, lysegul og orange Hvad er dit yndlingstøj? Shorts og så kan jeg godt lide mine gummisko med løvehoveder (Puma red.) for de er så bløde. Where are you going? Shopping with my mum. What are you wearing? T-shirt, shorts and gold sandals. What is your favourite colour?

Hvor er du på vej hen? Jeg skal ud på Istedgade og købe plastiksko til en pige på sytten. Jeg er lige blevet mindet om, at jeg har glemt hendes fødselsdag, så det er lidt pinligt. Hvad har du på? Sikkert noget jeg har købt hos Røde Kors. Jeg køber aldrig noget nyt. En sjælden gang køber jeg en ny designerskjorte, når mine ’Jackpot’ døtre hiver mig ind i en eller anden dyr butik. Hvad er dit yndlingstøj? Jeg er lige gået over til Blå Kors fra Røde Kors. Jeg synes, at blå Kors’ tøj er af bedre kvalitet. Eller måske hænger det sammen med, hvor butikken ligger. Jeg købte et gråt flannelsjakkesæt dernede forleden til 150 kr., som jeg er rigtig glad for. Where are you going? I am going to Istedgade to buy plastic shoes for a seventeen year old girl. I just missed her birthday so I am a bit embarrassed. What are you wearing? Probably something I bought at a Red Cross charity shop. I hardly ever buy anything new. On a rare occasion I might buy a designer shirt, if my ‘on loan daughters’ drag me into an expensive shop. What are your favourite clothes? I have recently changed to a Blue Cross charity shop from a Red Cross one. I think the quality of the clothes is better there. It might also have something to do with the location of the store. I bought a grey flannel suit there for 150 kr. the other day which I am really pleased with.


Marc, 18 Butiksassistent elev // Shop Assistant Trainee Hvor er du på vej hen? Jeg skal tilbage på arbejde i butikken, hvor jeg er i lære. Hvad har du på? Stramme, sorte jeans og en t-shirt fra ’Forbidden Planet’ i Birmingham. Skoene er Vans. Hvad er dit yndlingstøj? Jeg shopper mest i udlandet, når jeg f.eks. er på messe i England. Jeg synes, man får mere for pengene der. Mit ynglingstøj er stramme jeans. Jeg har dem i alle farver laks, grøn, gul, rød…. Where are you going? Back to work. What are you wearing? Skinny, black jeans, a t-shirt from “Forbidden Planet” in Birmingham and the shoes are Vans. What are your favourite clothes? I mostly shop abroad for instance when I am at a fair in the UK. I think you get more value for money there. My favourites are skinny jeans, I have them in all colours, salmon, green, yellow, red…you name it.

Lotte, 32 På barsel // On Maternity Leave Hvor er du på vej hen? Jeg er rundt for at hente babytøj – jeg både køber og låner hos venner og familie. Hvad har du på? Kjolen er fra H&M og så har jeg gamacher og træsko på fra Mads Nørgaard Hvad er dit yndlingstøj? Lige for tiden er det gamacher og en kjoleagtig top. Jeg er heldig, at moden lige nu er som skabt til gravide. Men ellers kan jeg godt lide at købe tøj i de små designer

butikker i Istedgade, hvor de sidder og syr unikke ting bag i butikken. Where are you going? I am out getting baby clothes – I buy some and borrow some from friends and family. What are you wearing? The dress is from H&M, the leggings and clogs are from Mads Nørgaard. What are your favourite clothes? At the moment it’s leggings and a dresslike top. It is good for me that the fashion scene right now is perfect for pregnant women. Other than that I enjoy shopping in the small designer shops in Istedgade, where the designers are sewing one-of-akind items in the back.

Marie, 26 Tandlæge // Dentist Hvor er du på vej hen? Jeg har lige været ude at spise frokost

med mine veninder og er egentlig på vej hjem, men jeg skal lige ind i et par butikker først. Hvad har du på? Bukserne er fra Normann of Copenhagen – det er deres eget mærke Holly’s. Skjorten og toppen er fra H&M og tasken er fra Rika, solbrillerne er Marc Jacobs og skoene er fra New York. Hvad er dit yndlingstøj? Jeg synes egentlig min stil er mest klassisk, men den er også inspireret af gademoden både København og i New York, hvor min kæreste bor. Og så er jeg til store tasker, hvor der er plads til et par stiletter, hvis man skal i byen om aftenen. Jeg køber for det meste mit tøj på Østerbro i København i Normann og Moshi Moshi Mind. Jeg et ret vild med dansk designet tøj. Jeg synes det er anderledes afslappet og sjovt og så er der personlighed i det. Where are you going? I have been out having lunch with friends and am on my way home, but I have to do some shopping first. What are you wearing? The trousers are from Normann of Copenhagen, it’s their own brand Holly’s, the shirt and top are from H&M. My bag is from Rika, my sunglasses are from Marc Jacobs, and the shoes are from New York. What are your favourite clothes? I think my style is mostly classic, but it is also inspired by the street fashion in Copenhagen and New York, where my boyfriend lives. And I just love big bags with room for a pair of stilettos for going out at night. In Copenhagen I usually shop in the area of Østerbro in Normann and Moshi Moshi Mind. I am pretty crazy about Danish designer wear. I think it is differently relaxed and fun with a lot of personality.

Amar, 28 Studerende // Student (BA in Administration) Hvor er du på vej hen? Jeg var egentlig på vej hjem efter en eksamen, men jeg skal alligevel lige have en kop kaffe sammen med en ven. Hvad har du på? Basketstøvlerne er fra Givenchy, t-shirten og cardiganen er fra Hugo Boss og det er bukserne også. Hvad er dit yndlingstøj? Det kommer an på, hvad jeg skal til. For mig er det vigtigst at tøjet passer til lejligheden. Jeg køber mest tøj når jeg er udlandet – i Italien, England og Canada – og så er jeg helt klart til kvalitet. Kvalitet går altid frem for kvantitet, når jeg køber tøj. Where are you going? I was actually on my way home after


finishing an exam, but I am going to have coffee with a friend now. What are you wearing? The high-top sneakers are from Givenchy, the t-shirt and cardigan are from Hugo Boss, and so are the trousers. What are your favourite clothes? That depends on where I am going. For me it is key that the outfit fits the occasion. I tend to do most of my shopping when I am abroad- in Italy, The UK or Canada – and I definitely go for quality. Quality always beats quantity when I shop for clothes.

Fatale i Studiestræde i går, leggings fra TopShop, skoene er fra French Sole og resten er fra H&M - undtagen tasken, som er fra Mulberry. Ørenringene har jeg fået af en veninde, så dem ved jeg ikke, hvor er fra. Hvad er dit yndlingstøj? Det er stramme jeans. Men jeg elsker også tøset tøj – lyserød er min ynglingsfarve. Where are you going? I am going to Fields’ of Shopping (the mall). Not to buy clothes – I rarely find anything that interesting out there – I am going to buy skin care products. What are you wearing? A pink skirt I bought in Femme Fatale in Studiestræde yesterday. Leggings from Topshop, the shoes are from French Sole and the rest is from H&M – apart from the bag, which is from Mulberry. My earrings are from a friend, so I don’t know where they are from. What are your favourite clothes? Skinny jeans. But I also like girlie clothes – pink is my favourite colour.

Hippie | denim, t-shirts, langt hår, psykedeliske print og billeder og trompetbukser. Teddy boys | lange herrejakker, cigaretbukser og store sko med rågummisåler. Punk Fashion | iturevet tøj, sikkerhedsnåle, bondage og provokerende t-shirt slogans. Skinheads | Kortklippet hår eller skaldet, cowboy eller militærbukser, skjorter eller polo-t-shirts, vindjakker ( i Danmark typisk sorte eller armygrønne nylon), Doc Martens støvler. Goth subculture | Sort tøj, tunge frakker, store støvler og make-up (også mænd). Hip Hop: 501 Levis, Ecko, South Pole, Avirex, Sean Jean, NIKE. Kilde: Wikipedia

Street Fashion is fashion or trends that evolve in the street. Most youth cultures have their own dress code to recognise them by – e.g. Hippies, Teddy Boys, Punk, Skinheads, Goth Subculture and Hip Hop.

Stinne, 17 Gymnasieelev // High School student Hvor er du på vej hen? Jeg skal ud til Fields. Det er ikke for at se på tøj – det er ikke så spændende derude efter min mening – jeg skal købe nogle hudplejeprodukter derude. Hvad har du på? Et lyserødt skørt, som jeg købte hos Femme

Street Fashion er mode eller trends, som bliver ’udviklet’ på gaden. De fleste ungdomskulturer har deres egen tøjstil, som kendetegner dem - f.eks. Hippier, Teddy Boys, Punk fashion, Skinheads, Goth Subculture, og Hip Hop.

Frida, 11 Klasse/Grade // 6/6th Hvor skal du hen? Jeg skal mødes med min mor. Vi skal se på nogle sko, som jeg gerne vil have, for de sko jeg har på nu er sutsko, så jeg mangler virkelig nogle rigtige sko. Hvad har du på? Hættetrøjen har min mor syet og dragten jeg har på indenunder er fra WoodWood og sutskoene er fra Urban Outfitters. Hvad er dit yndlingstøj? Jeg kan bedst lide at gå i stramme bukser, eller gamacher og så en hættetrøje. Min ynglingsfarve er pink. Where are you going? To meet my mum. We are going shopping

Hippie | Denim, t-shirts, long hair, psychedelic prints and pictures, bell bottoms. Teddy Boys | Long coats, drainpipe trousers, chunky crepe-soled shoes. Punk | Torn clothes, safety pins, bondage and provocative t-shirt slogans. Skinheads | Crew cut or bald, jeans or combat trousers, shirts or polo shirts, Harrington Jackets, and Doc Marten boots. Goth Subculture | Black clothes, heavy coats, chunky boots and makeup (also for men). Hip hop | 501 Levis, Ecko, South Pole, Avirex, Sean Jean, NIKE. Source: Wikipedia

for a pair of shoes I like. I only have these slippers to wear at the moment, so I really need a proper pair of shoes. What are you wearing? My mum made the hoodie and the jumpsuit underneath is from WoodWood. The slippers are from Urban Outfitters. What are your favourite clothes? I prefer wearing jeans or leggings and a hoodie. My favourite colour is pink.


Fotograf: Anne Mie Dreves // AD: JE:SU/Gul Stue // Model: Marianne Due Andersen // Styling: Ulla Skjødt // Accessories: Femmes Regionales Products: Clarks // Spring Court // Depeche // Mykita // Paul Frank // Friis & Co // Grønlykke


POWERFULL


POWERFULL CIFF | Spring/Summer / 2009 By PeclersParis

En ny form for luksus og glamour, som bygger på en glad og kreativ fremtid, på samme måde som arkitekturen i byer som Shanghai og Dubai. Der er lyst til energi og omstrukturering, som modvægt til teknologiens superkræfter. Det er en tilbagevenden til et skarpt look og mørk sensualitet. Mystiske, natlige og falske sorte skygger fanger lyset og bliver fremhævet af skinnende glimt. Her lyser hologrammer og de grå toner skinner næsten som sølv. Stilen er både kropsbevidst, kontrolleret, elegant, sexet, chik og sporty.

A new type of luxury and glamour based on a bold and creative future like the architecture of cities such as Shanghai or Dubai. With the desire for energy and restructuring as counterweight for the super powers of technology. The return to a straightened look and dark sensuality. Mysterious and night-time shadows and faux blacks are catching the light, livened by shimmering glints. Holograms and grey tones produce a silver-like shimmer. The trend is both slim fitted, controlled, elegant, sexy, chick and sporty.

FARVER |

Mystiske og natlige skygger og alvorlige, iøjnefaldende falske sorte, der fanger lyset, fremhæves af skinnende glimt og liver op ved klare undertoner af elektrisk lys.

Colours |

Materialer |

Faste farver. Kompakt, coated eller åndbar bomuld. Kraftig kanvas, tætvævet twill og drill, kraftig denim. Glat baggrund. Polyester eller bomuldssatin, perlemorsagtig gabardine, læderagtig vokset twill. Luksusskjorter, lamé, lurextråde, metalliske coatings, flydende viskosesatiner. Teknisk. Lakeret nylon, bronzecoating, coatede stoffer. Strik. Carapace eller jersey med skumbagside, velour, interlock i stræk, flydende fleece. Mønstre. Gigantiske og tofarvet tribalgeometri.

Fabrics |

dameR |

Coated kort jakke, snoede, vinklede ærmer. Ærmeløs smokingagtig taljekort eller lang jakke. Hi-tech hætteblouson. Løs lynlåsblouson. Shorts jakkesæt i denim eller afslappet bomuld. Jumpsuits med lavt skridt og understreget talje. Fortsat slim jeans. Capribukser med naturlig talje og runde hofter. Rørnederdel. Struktureret kjole. T-shirt med sømme i kontrastfarver. Hættetrøje med åbne armhuler. Grafisk top, løs top til uden over kort sportstop. Formet sweater. Kædestrikket tunikasweater. Detaljer // for i kontrastfarver, matte og skinnende effekter af flere stoffer.

women |

herreR |

men |

Chik og åndbar, stor windbreaker. Skjortelet motorcykeljakke. Byjakke med mange lommer. Tjærebehandlede denim bukser. Løse bybermudaer. Elegante joggingbukser med skinnende flatlock. Sportsinspirerede bukser med mulitsømme. Sexet, skinnende skjorte. Skjorte med franske manchetter. Ultrablød lynlåssweater med kontrastbærestykke. Silkejersey-tank top. Cardigan med satinkanter.

Fokus på tilbehør | Dame //

Skulpturelle smykker i tribaldesign. Bandeaubælte i metallisk læder. Kromlæderclutchtaske. Sandal i kernelæder med kraftige såler, sko med snører og tykke hæle. Plateaugladiatorsandal. Herre // Manchetknapper. Seler til stramme jeans. Maxiposetaske i irret læder. Oxfordsko i kviksølvlook. Metallisk læder, kanvas og gummisneakers.

Mysterious and night-time shadows and austere faux blacks that catch the light are enriched by shimmering glints and livened up by vivid accents of electric light. Opacity. Compact, bonded or breathable cotton. Heavy canvas, tight weave twills and drills, thick denims. Glossy grounds. Polyester or cotton sateens, iridescent gabardines, leather-style waxed twills. Precious shirting, lamés, threaded Lurex, metallic coatings, fluid viscose satins. Technical. Lacquered nylons, bronze coatings, membraned fabrics. Knits. Carapace or foamback jersey, velours, stretch interlocks, fluid fleece. Patterns. Giant and two-tone tribal geometrics. Shielded short jacket, twisted angled sleeves. Sleeveless, tuxedo-style, cropped waist-length or elongated jacket.. Hooded hi-tech blouson. Fluid zip-front blouson. Shorts suit in denim or casual cotton. Fluid jumpsuit with dropped crotch and waist emphasis. Slim jeans continue. Capri slacks with waist in the right place and round hips. Tube skirt. Structured dress. Seamed colour contrast T-shirt. Hooded sweat with split armholes. Graphic top, fluid top to wear over athletic crop top. Sculpted sweater. Chain mail tunic sweater. Details // colour contrast lining, matt and shiny bi-fabric effects. Chic and climatic maxi windbreaker. Shirtweight perfecto jacket. Multi-pocket city overjacket. Tarred denim slacks. Loose urban bermudas. Chic jogging pants with shiny flatlock. Multi-seamed sport inspired pants. Sexy shiny shirt. Shirt with French cuffs. Ultra-supple zip-front sweat with contrasting yoke. Silky jersey tank. Satin edged cardigan.

Focus on accessories | Women

// Tribal design sculpture jewellery. Bandeau belt in metallic leather. Chrome leather clutch bag. Heavy-sole sandal in raw leather, thick-heeled lace-up shoe. Platform gladiator sandal. Men // Cuff links. Braces for slim jeans. Maxi tote in anodized leather. Mercurized-look oxfords. Metallic leather, canvas and rubber sneakers.


IN PROCESS


IN PROCESS CIFF | Spring/Summer / 2009 By PeclersParis

I krydsfeltet mellem det industrielle og det håndlavede er der skåret ned til det nødvendige i en ny stil. Form og snit er i udvikling og der bliver arbejdet med mønstre, snit, ergonomi og behagelighedsprincipper. En neutral gråskala understøttes af hvid, som kontrast til mørke jordfarver. Materialerne er i centrum, og forskellene mellem det naturlige og det syntetiske er i fokus. Der bliver eksperimenteret med fibre og materialer, bio- og nanoteknologier. Design blander kreativitet og teknologi og genopfinder miljøvenlige værdier, genbrugsmaterialer og highperformance snit.

Where industry and handicraft meet, all the excess has been cut away to form a new trend. Shapes and cuts are being developed working with patterns, ergonomics and comfort. A neutral greyscale is accentuated by white, contrasting dark earth tones. Fabrics are important and there is emphasism on the contrast between naturals and synthetics. Experimenting with fibre and fabric, bio and nano technology. Design mixing creativity and technology, reinventing sustainable values, recycled materials and high-performance cut.

Farver | Neutral gråskala, cement, ler, genbrugspapir, skif-

ColourS |

fer eller metalpulver. Mellemskygger understøttet af antydningen af hvid, som kontrast til mørke jordfarver.

Grey-cast neutrals, cement, clay, recycled paper, slate or metal powder. Medium shades set off by a white accent, contrasted with earthy darks.

Materialer |

Fabrics |

Uvævet effekt. Harpiks-coated eller krøllet bomuld, bomuld i papir-look. Naturlige materialer, der er industribehandlede. Vasket læder. Lamineret, gummibelagt, olieret, vokset bomuld. Mikrostrukturer. Rustikke, enkle vævninger i behandlet, skinnende bomuld, diskret melange bomuld, sildebensmønster i økologisk bomuld, grove vævninger i genbrugsfibre. Letvægt. Coated voile, bomuld/silke voile, let chambray. Strik. Melange bomuldsjersey, bikubemønstret jersey i merciseret bomuld, tynd tofarvet fleece i bomuld/viskoseblanding.

dameR |

Sweatshirt-parka. Tunika-windbreaker. Super voluminøs jakke i firkantet snit. Jakke skåret fra kant til kant. Ærmeløs jakke, synlige sømme. Gulerodsbukser med ergonomiske sømme. Ankel eller knælange beduinerbukser med foldet og bæltet forstykke. Shorts med rynk. Minimalistiske minikjoler. Løse kjoler der synsbedrager og ligner jakkesæt. Snoede skjorter med detaljerede sømme. Maxi-bedstefarskjorte. T-shirt med kimonoskuldre. Sweatshirtkjole i firkantet snit med løse lommer. Stor bomuldssweater med ryglukning. Sweater med plisseringseffekter. Detaljer // asymmetriske ærmer, halsudskæringer og sømme.

herreR | Store windbreakerbluser. Futuristisk firkantet jakke. Afslappet elegant eller casual denimvest. Pliserede højtaljede bukser. Neo-arbejdsbukser. Vintagelæderbermudaer. Laboratoriekittel-agtig kort skjorte med knaplukning i ryggen. T-shirt til lag-på-lag med halsudskæring med flerlagseffekt. Sweatshirt og cardigan med rullede kanter. Detaljer // Velcrolukninger, nylonbånd, regulerbare stropper.

Fokus på tilbehøR | Dame //

Halskæde i usædvanlig facon. Latexbælte. Blød og formbar lædertaske. Stor træagtig taske. Plateausandal. Balletsko i blandede materialer. Herre // Persianertørklæde i økologisk bomuld. Ekspeditionsagtig rejsetaske eller posetaske i læder og kanvas eller læder og snører. Luksus kernelæder rygsæk. Rustik teknosandal. Kernelædergladiatorsandal.

Nonwoven effects. Resin-coated, scroopy, creased or paper-look cottons. Industrial naturals. Washed leathers. Laminated, rubberised, oiled, gummy, waxed cottons. Micro structures. Rustic plain weaves in calendered linen, discreet slub cottons, herringbone in organic cotton, rough weaves in recycled fibers. Lighterweight. Glazed voiles, cotton/silk voiles, light chambray.Knits. Slubbed linen jerseys, honeycomb jerseys in mercerised cotton, fine chiné fleece in cotton/viscose blends.

womeN |

Sweat parka. Tunic windbreaker. Square-cut maxi volume jacket. Edge-to-edge jacket. Sleeveless jacket, visible seams. Peg-top slacks with ergonomic seaming. Ankle- or kneelength zouave slacks to fold and belt. Puffed shorts. Minimal shift dress. Boxy dress as trompe l’œil suit. Twisted shirt with elaborate seaming. Maxi grandfather shirt. T-shirt with kimono shoulders. Square-cut sweat dress with loose pockets. Large linen sweater with back closing. Sweater with placed pleating effects. Details // asymmetrical sleeves, necklines and hems.

men |

Boxy windbreaker blouson. Futuristic square jacket. Easy chic or casual denim vest. Pleated high-waist slacks. Neowork pants. Vintage leather bermudas. Lab smock style backbuttoning shift shirt. T-shirt to layer with multi-layered neckline effect. Sweat and cardigan with rolled edges. Details // Velcro closings, webbing, adjustable tabs.

Focus on accessorieS | Women // Unusually shaped necklace. Latex belt. Soft leather bag to shape. Boxy wood-style bag. Platform sandal to drape. Hybrid material ballet slippers. Men // Keffiyeh scarf in organic cotton. Explorer travel bag or tote bag in leather and canvas or leather and string. Luxury raw leather back pack. Rustic techno sandal. Raw leather gladiator sandals.


ELECTROCHOK


ELECTROCHOK CIFF | Spring/Summer / 2009 By PeclersParis

En ny fortolkning af de urbane koder, hvor der er plads til humor og glæde i hverdagen. En modig byelegance som opdaterer det klassiske med farver, sammensat i blokke, i pop- eller kubistisk stil. Det er iøjnefaldende orange, lilla, pink og elektrisk blå sammen med grå og klassiske farver. Samspillet imellem forskellige verdener og udtryk kobler aktivt sportstøj med klassisk storbystil, virtuelle billeder og eksotiske indflydelser. En legende, energifuld og effektiv vision om modernitet, der giver basistøj et farveboost.

A redefinition of the urban codes with room for humour and pleasure in daily life. A daring urban elegance updating the classics with pop or cubist colour blocks. Flashy orange, purple pink and electric blue combined with grey and classics. Interaction between worlds and looks mix active sports wear with the classic urban look, virtual images and exotic influences. A playful, energetic and clear vision of modernness giving basics a colour boost.

Farver | Mættede lyse, sulfurgule, elektrisk blå, iøjnefalden-

Colours |

de orange, lilla pink som pift til farvede grå og klassiske farver. Sæt dem sammen i farveblokke i pop- eller kubistisk stil.

Saturated brights, sulphur, electric blue, flashy orange, purple pink to twist with coloured greys and classics. To wear in pop or cubist style colour blocks.

Materialer |

Skinnende tech. Plastificeret eller gummibelagt kanvas, coatede twillstoffer, genbrugs plastik. Klassiske stoffer i farver. Knudrede effekter i vævede stoffer, stræk gabardine, farvet denim, enkle eller stribede, lette syntetiske jakkesætsstoffer. Badedragtstrik. Strand eller street jersey, piquéstrik, undertøjsagtig polyesterjersey. Mønstre. Grafiske motiver, popprikker, patchwork og striber. Batik og hawaiimønstre. Fluoriserende eller pigmentfarvede, printede blomster. Tern.

Fabrics |

Damer |

Women |

Store sommerfrakker. Funktionelle kørefrakker. Lang, rektangulær, enkeltknappet jakke. Cardiganblazer. Lynlåsbluse i nylon eller denim. Glatte cigaretbukser med naturlig talje. Arbejdsbukser i kraftig bomuldsdrill. Kort buksedragt. Bystrandshorts. Indadvendt plisseret nederdel. Nederdel med maxi lommer. Rørkjole eller t-shirt med bælte. Grafisk stribet strikkjole. Nylonbluse med påsyet, dekoreret stykke. Pæn, firkantet t-shirt med løse ærmer. Farvepatchwork-t-shirt. Sweatshirt med trykt slogan. Detaljer // Bælter i taljen, mange prints.

herrER |

Stumpet stor ridefrakke. Oversized bomuldstrenchcoat og frakke. Elegant sportsbluse med bærestykke og farvespil. Uforet bredskuldret jakke. Smalle, stumpede knælange bukser. Gulerodsbukser til anklen. Farvede eller trykte jeans. Skjorte med farveblokke. T-shirts med sjove prints. Nylonjakkeagtig sweatshirt. Sweatshirt med trykt for. V-hals i bomuld/silke med eller uden ærmer i farveblokke.

Fokus på tilbehøR | Dame //

Solbriller med stribet stel. Halskæde lavet som en mellemting mellem tørklæde og et smykke. Halskæde med charms. Etnisk bælte af bånd. Clutchtaske med armbåndsstrop. Posetaske med grafisk perlemotiv. Plastik- og lædersandaler. Sneakers med kilehæl. Herre // Trykt bandana og solhat. Trykt maxiposetaske. ”Frømands”leggins, farvede og trykte oxfordsko, kanvas og læder sneakers med flouriserende effekt.

Tech shine. Plasticised tarpaulins, rubberised canvas, coated twills, recycled plastics. Classics in colour. Slubbed plain weaves, stretch gabardines, coloured denim, plain or striped light synthetic suitings. Swimsuit knits. Beach or street jerseys, piqué knits, underwear-style polyester jersey. Patterns. Graphic motifs, pop dots, patchwork and stripes. Batik and Hawaiian prints. Day-glo or pigment-dyed photoprint florals. Madras checks. Boxy summer coat. Functional car coat. Long, rectangular, one-button jacket. Cardigan blazer. Zip-front blouson in nylon or denim. Flat cigarette slacks, waist in its place. Drill work pants. Short jumpsuit. City beach shorts. Inverted pleat skirt. Maxi-pocket slack skirt. Tube dress or belted T-shirt. Graphic striped knit dress. Flounced nylon blouse. Neat, square shirt with loose sleeves. Colour patchwork T-shirt. Sweat with printed message. Details // belted waist, accumulated prints.

men |

Cropped boxy riding coat. Oversize cotton trench and overcoat. Chic sport blouson with yoke and play of colours. Unlined broad-shouldered jacket. Slim cropped knee-length slacks. Ankle-length peg-top pants. Coloured or printed jeans. Colour block shirt. Fun screen printed T-shirt. K-way style sweat. Sweat with printed lining. V-neck sweater with or without sleeves in colour block cotton/silk.

Focus on accessories | Women //

Shades with striped frames. Necklaces that are a cross between scarfs and jewellery. Charm necklace. Ethnic ribbon belt. Clutch bag with bracelet strap. Tote with graphic beaded motif. Plastic and leather sandal. Wedge sneaker. Men //Printed bandanna and sunhat. Printed maxi tote. “Frogman” leggings, coloured or printed oxfords, canvas and leather sneakers with day-glo accent.


TOMORROWLAND


TOMORROWLAND CIFF | Spring/Summer / 2009 By PeclersParis

I en velkendt, men underligt drømmende verden ser vi en nutidig, magisk teknoromantik. Behovet for flugt og for at drømme svinger mellem romantik og futurisme, mellem det nedtonede, flydende og moderne elegance. Et urbant udtryk i lyse, blegede og kunstige farver er sammensat med bløde neutrale gråtoner og flashy farver som kontrast. I et mix af stilarter sammensat på en anakronistisk måde, er der både plads til vintage og den hurtige mode. Det er improviseret glamour med fokus på et look frem for en stil.

In a familiar yet strange dreamlike world we discover a modern magical techno romanticism. The need to escape and to dream is a mix between romance and futurism, between the toned down and the floating and modern elegance. An urban mood in pale, bleached and artificial colours teamed with soft neutral greys and contrasting flashy colours. Mixing periods together in an anachronistic way, leaves room for both vintage and modern fashion. Improvised glamour focusing on a look rather than style.

Farver |

Et urbant udtryk, i lyse, blegede og kunstige farver, sammensat med blødheden af neutrale gråtoner og krydset ved at sætte flashy farver op mod hinanden.

Colour |

Materialer |

Fabrics |

Tynde og kompakte. Diskrete teksturerede vævninger, blød bomuld/polyamid med en kølig overflade, rå denim i blegede pasteller. Silkeagtig. Foulardtwill i vintageviskose, pyjamaslignende silkeagtige stoffer. Skinnende og perleagtige overflader på alle baggrunde. Florlet. Gennemsigtige voiles, ultratynde popliner, fin strikket jersey til luksusskjorter. Strik. Fra tyl til plissering, blonder og gennemsigtig jersey. Garnfarvede. Krøllede, pudrede, Prince af Wales-tern og mikrotern på både tykke og tynde stoffer. Mønstre. Slipsemotiver, tapettryk. Vandfarver, moirémønstrede blomster på hvidlig baggrund.

Damer |

Simplificerede korte jakker. Bolerojakker med påsyet stykke. Skjorte jakker. Løse, luftige bukser med hævet talje. Beduinerbukser i jersey. Underskørter med flæser. Solskårede, plisserede nederdele. Pencilskirts med sømme. Buksekjoler med spaghettistropper. Solkjoler med stropper. Enkel tanktop. Florlet, kort top til lag på lag. Plisserede toppe. T-shirt med påsyet stykke. Løse cardigans med tryk. Skinnende trøjer. Detaljer // mange lag i dekorative, påsyede stykker, løse stykker som blomsterblade.

Herrer |

Korte og tynde jakker. Skjorte jakke. Bluse med hagesmækforstykke, som på skjorter. Bukser med pressefolder. Smalle harmonikajeans eller gulerodsjeans. Smalle bermudabukser. Skjorte med detaljer, hagesmækforstykke, sløjfer, påsyede dekorative stykker, patchwork. Skjorte med pufærmer. Slimfitpoloer udover t-shirt eller skjorte. V-halstrøje med tryk.

Fokus på tilbehør | Dame // Tech-

eller romantiske briller. Kuglehalskæder. Brede bælter med bølgedesign. Blød posetaske. Draperet messengertaske. Gennemsigtige mules og sandaler. Blomstrede herresko. Herre // Stråhat med bånd. Butterfly. Bløde sløjfeagtige slips med tryk. Neonsneakers.

An urban mood, in pale, bleached and artificial colours, teamed with the softness of grey-cast neutrals, and crossed by grating flashy colours. Fine and compact. Discreet textured weaves, smooth cotton/polyamide with a cool handle, raw denims in bleached pastels. Silky. Foulard twills in vintage viscose, pyjamastyle silky fabrics. Iridescent and pearly surfaces on all grounds. Floaty. Translucent voiles, ultra-fine poplins, fine gauge jerseys for precious shirting. Knits. Tulles to pleat, lace, translucent jerseys. Yarn-dyeds. Creased, powdered, Prince of Wales checks and micro checks on all weights. Patterns. Necktie motifs, wallpaper prints. Watercolour, moiré florals, on frosted grounds.

women |

Simplified short jacket. Flounced bolero. Shirt jacket. Loose, flowing pants, with raised waist. Jersey zouave pants. Frilly petticoat skirt. Sunray pleated skirt. Seamed pencil skirt. Trousseau dress with spaghetti straps. Strappy sundress. Simple tank top. Flowing shift top to layer. Pleated top. Flounced T-shirt. Loose printed cardigan. Sheer sweater. Details // corolla flounces, loose panels like petals.

men |

Cropped and skimpy jacket. Shirt jacket. Blouson with bib-front like a shirt. Pleated slacks. Slim accordion or peg-top jeans. Slender bermuda-slacks. Shirt with details, bib-front, bows, flounces, fabric patchwork. Shirt with puffed sleeves. Slim polo to layer over T-shirt or shirt. Printed V-neck sweater.

Focus on accessories | Women // Tech

or romantic glasses. Bubble necklace. Wide belt with wavy design. Soft tote. Draped messenger bag. Translucent mules and sandals. Floral men’s shoes. Men // Straw hat with ribbon. Bow tie. Printed floppy bow-style tie. Acid drop sneakers.


Caroline D & Lasse P

Model trends

Modeltrends

Model trends

personlighed styrer

personality rules

Det er ikke nok bare at være smuk, hvis man skal have succes i modelbranchen: man skal have personlighed og kant. Og så må man også meget gerne være både ’anderledes’ og ny i branchen.

Being beautiful is not enough, if you want to be successful in the modelling business these days: you need to have personality and edge. And then It is a plus if you are different from the rest and new to the business.

”Indenfor modebranchen er de modeller, hvis personlighed skinner igennem i høj kurs lige nu,” siger Jacqueline Friis, direktør for Unique Models. ”Det er modeller som f.eks. Freja Beha og Eddie Klint der har kant, som er meget efterspurgte både herhjemme og i udlandet. Og så er der i stigende grad en tendens til, at man ’tør’ at bruge nye modeller - dem der lige er startet i branchen. Men hvad det angår, er de en del mere vovede i udlandet. I udlandet ser man også flere modeller med anden etnisk baggrund og den tendens vil vi kunne mærke i Danmark i de kommende år,” vurderer Jacqueline Friis.

“In fashion it is models with a strong personality that are the most popular at the moment,” says Jacqueline Friis director of Unique Models. “Models such as Freja Beha and Eddie Klint that have an edge, are very sought after - both in Denmark and abroad. But there is also an increasing willingness to use models that are new to the business - more so abroad though. Ethnic models are too gaining popularity abroad and I believe that is a trend that we will adapt in Denmark in the near future,” Jacqueline Friis predicts.


CIFF Kids trends Spring // Summer 2009


Fotograf: Anne Mie Dreves // AD: JE:SU/Guk Stue // Styling: Ulla Skjødt


CIFF | Spring/Summer / 2009 By Mudpie

Farverig neonpopart // slogans // selvudtrykkende collager plastik i wet-look // geometriske prints // agitpop-indflydelser

Nøgleordet er chok. Slogans og et mix af farverig popart-æstetik i en collage, der udtrykker personlighed. Designet er udformet, som en slags chokerende komedie med skinnende neon og individualitet. Forstørrelser af print af hverdagens billeder er også populære emner. Denne metaforiske vision tilfører den moderne, multikulturelle og livlige metropolis, Pop-Art, Agitpop og surrealistisk mainstream. I street wear ser vi dekadente laminerede effekter, wet-look plastik, geometriske print og svampe-agtig jersey.

Bright neon pop art // slogans // collage of self expression wet look plastics // geometric prints // agitpop influence

The vocabulary of shock. Slogans and a bright pop art aesthetic blend in a collage of self expression. Design rides high on a comedy of shock, neon brilliance and self expression. Juxtaposition and displacement are key elements as is the notion of magnifying everyday images and popular topics. This metaphorical vision takes Pop Art, Agitpop and surrealism mainstream into the irreverent attitude of the modern multicultural metropolis. Streetwear utilises decadent laminated effects, wet look plastics, geometric prints and sponge like jersey.

State of the art

State of the art


CIFF | Spring/Summer / 2009 By Mudpie

Beduininspireret // ørkeneventyr // naturlig hamp og bambus // dyreprint // matte toner og kraftige farver

Ørkenens sublime, blanke lærred leverer den perfekte baggrund for beduinerinspirerede eventyr og festivaler i Saharas ørken. Matte toner og farverig kromatisme skaber en magisk atmosfære midt i en sammensat arabisk, afrikansk og persisk-ottomanfusion, som lader sig inspirere af et antikt designsprog, samtidig med der kigges på den digitale fremtid. Gammelt, nyt, globalt og lokalt favner en kosmopolitisk og progressiv livsstil. Dyreprint er fremtrædende i denne trend sammen med naturlig hamp, bambus og naturligt farvet bomuld.

Beduin inspired // Saharan adventures // natural hemp and bamboo // animal prints // dry tones and rich colours

The sublime blank canvas of the desert provides the prefect backdrop for Beduin inspired Saharan adventures and festivals. Dry tones and a rich colourful chromatic create an enchanting atmosphere within a converging Arab, African and Ottoman Persian fusion, wich draws on ancient design language whilst looking towards the emergent digital future. Old, new, global and local embrase a cosmopolitan and progressive lifestyle. Animal print has a firm place within this trend, along with natural hemp, bamboo and naturally dyed cotton.

Nomadic

NOMADIC


CIFF | Spring/Summer / 2009 By Mudpie

Moderne organiske former // skinnende plastikæstetik ren rumalderteknologi // miljøvenlige fibre // fremadrettet mode // sporty æstetik

Den moderne økologiske livsstil bliver et funktionelt Utopia, repræsenteret af en kombination af enkle funktionelle materialer og en livlig og opløftende, skinnende plastikæstetik. Ren rumalderteknologi bruger stilrene og funktionelle organiske former, der redefinerer forholdet mellem funktion, moderne design og miljømæssige bekymringer. Det er en trend, hvor moden kigger fremad og ikke tilbage, med miljøvenlige fibre, metalliske tekstiler og enkel sportig æstetik.

Modern organic forms // bright plastic aesthetic // pure space age technology // sustainable fibres // fashion looks forward, not back // sporty aesthetic

The modern organic lifestyle becomes a functional utopia represented by a combination of simple functional materials and an exuberant and uplifting bright plastic aestetic. Pure space age technology utilises stylish and functional oraganic forms which redefine the relationship between function, modern design and environmental concerns. This is a trend where fashion looks forward not back, with sustainable fibres, metallised textiles and a simple sporty aesthetic.

Techno Organic

techno organic


CIFF | Spring/Summer / 2009 By Mudpie

Retroikonografi fra Havana // afslappet surferstil // sandede denimoverflader // lyden af blues og New Orleans

En surferstil påvirket af retro-ikonografien fra Havana – fra den ikoniske Che Guevara over cubanske rytmer (med spansk indflydelse) - til lyden af blues og New Orleans. Det er en trend inspireret af Cubas revolutionære, blandet med Miamis og Sydcaliforniens strande. Stemningen, som ’kultur- sammenstødet’ kreerer, bliver udtrykt i jazz’en fra klubben ’Big Easy’ og i den mere nutidige version findes den i det provokerende, pulserende Hip-Hop beat og det moderne Cuba, der på én gang er både kontrolleret og afslappet. Det er en afslappet stil med dyster strik og sandede denimoverflader er et must.

Retro iconography of Old Havana // relaxed surf style // sandy denim surfaces // sounds of Blues and New Orleans

A surf style influenced by the retro iconography of Old Havana from the iconic Che Guevara to the Spanisn influenced Cuban rhythms and the sounds of blues and New Orleans. This is a trend inspired by revolutionaries of Cuba whilst meeting with the beaches of Miami and southern California. This counterculture spirit can be seen at its origins in jazz from the “Big Easy” to defiant pulsating beat of Hip Hop and modern day Cuban taut and loose. Relaxed styling featuring ombre knits and sandy denim surfaces are key.

Southern soundbite

southern soundbite


See you next time at CIFF Trendshow Copenhagen International Fashion Fair presenting Autumn//Winter 2009//2010 5 ~ 8 February 2009


Styling & show concept: Femmes Regionales - Caroline Hansen & Mie Nielsen // Stylist assistants: Mia Kappelgaard, Louise Sigvardt, Line Overgaard, Terese Schwensen // Hair & Makeup: Marianne Jensen // Beauty team: Ditte Lund Lassen, Stine Jensen, Louise Bruun, Signe Ginsborg, Maria Thomsen, Sarah Rostock, Søren Bach // Choreography: Signe Fabricius // Music: Tomas Barfod / myspace.com/tomasbarfod - The Tomas Barfod Tracklist: Uncle O - Avalanche, Ratatat - Mirando, Black Lips - Veni Vidi Vici , Nick Cave - Dig, lazarus, dig, The Ting Tings - Shut Up And Let Me Go, Metronomy - My Heart Rate Rapid (Original), Rufus Wainwright - Tiergarten (Supermayer mix), Nôze - Remember Love // AD: JE:SU og Tine Vognsen / Gul Stue // Publisher: Federation of Danish Textile & Clothing // Editor: Ulla Skjødt


Velkommen til fremtiden. Velkommen til Trendstudio Vi samler viden om globale tendenser, vi orienterer os inden for livsstil, design, mode og interiør. Vi har en opdateret samling af materialer fra førende internationale trendforskere. Og det bedste af det hele: Vi deler vores viden med jer. Besøg vores Trendstudio i København og Herning. Bliv medlem på www.trendstudio.dk

Welcome to the future. Welcome to our Trend Studio We gather information about global tendencies, and are updated on lifestyle, design, fashion and interior. Our collection of material from the worlds leading Trend Researchers is constantly updated. And best of all: we share our knowledge with you. Visit our Trend Studio in Copenhagen and Herning. For membership visit www.trendstudio.dk

CIFF Trends, spring//summer 09  

Copenhagen International Fashion Fair CIFF Trends Spring//Summer 09 7 ~ 10 August 2008

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you