Page 1

Naam:………………………………………..

Hallo! Ik ben Achmed, en ik wil jullie graag iets meer leren over mijn godsdienst: de islam. Eén dingetje wil ik jullie al vertellen: wisten jullie dat mensen die de islam als godsdienst hebben, moslims worden genoemd? Maar ik ga jullie niet alles zomaar vertellen! Jullie zullen zelf op onderzoek moeten gaan, maar geen nood: ik zal jullie hierbij helpen. Veel succes !

Laat ik beginnen bij het begin:

hoe is de islam ontstaan? Hieronder vinden jullie de tekst. Spreek af wie de tekst luidop gaat lezen. De anderen volgen mee in stilte.

Nu weet je vast wel al hoe wij onze God nog noemen. Schrijf het hier op het lijntje: ……………………………………

Jullie christendom is opgericht door Jezus. In de tekst kan je vinden wie de islam heeft opgericht. Schrijf het hier op het lijntje: ……………………………………. heeft de islam opgericht.

1


Naam:……………………………………….. Nu weet je vast wel al hoe wij onze God nog noemen. Schrijf het hier op het lijntje: ……………………………………

Jullie christendom is opgericht door Jezus. In de tekst kan je vinden wie de islam heeft opgericht. Schrijf het hier op het lijntje: ……………………………………. heeft de islam opgericht.

Het symbool van de islam is een ster en een maantje. Dit stelt ‘het licht’ voor. Omcirkel het symbool van de islam:

Het heilig gebedsboek van de islam Net als de Bijbel bij jullie in het christendom, hebben wij ook een heilig boek. Op jullie bank vinden jullie een klein boekje. Daarin zal je meer informatie vinden over het heilig boek van de Islam. Vragen:  Hoe heet het heilig boek van de islam? ..................................................................  In welke taal is het geschreven? De Koran is in het......................................geschreven.  Van wie zijn de boodschappen die in de Koran staan? De boodschappen in de Koran zijn van .....………………………….  Wie heeft de boodschappen van Allah opgeschreven in de Koran? .................................................................. ..........................hebben de boodschappen in de Koran geschreven. 2


Naam:……………………………………….. Juist of fout? Als het fout is, verbeter je. In de Koran staan veel verhalen. Deze verhalen gaan alleen maar over belangrijke mensen uit de islam. Juist / fout. Verbetering: …………………………………………………………………………………………

Wanneer bidden de moslims? Wij moslims moeten 5 keer per dag bidden. Maar meestal bidden we ook vaker. We bidden alleen of samen, bij verdrietige of juist heel vrolijke gebeurtenissen. Wij beginnen niet zomaar te bidden. We moeten ons eerst wassen. Wij bidden ook steeds met ons hoofd in de richting van de stad Mekka. Mekka is een heilige stad voor ons, omdat Mohammed daar geboren is. Moslims bidden ook anders dan christenen. Hieronder vind je enkele belangrijke houdingen om te bidden.

Verbind de handeling met de juiste uitleg.

1. staan 2. buigen 3. knielen 4. op de grond gaan liggen

3


Naam:………………………………………..

Op vrijdag bidden de mannen in de moskee. De muezzin roept de mensen naar de moskee.

Als we niet naar de moskee gaan, bidden we thuis. Thuis knielen we dan op het gebedsmatje. Soms gebruiken we bij het bidden een gebedssnoer van kralen die we door onze vingers laten glijden.

Vul de stippenlijnen in met woorden uit de tekst.

Achmed ligt hier op een ............................ . Hij is aan het ............................................. Zijn hoofd wijst in de richting van de stad . ……………...

Waar bidden wij? Bidden kun je overal doen: op een gebedsmatje thuis, op school, op straat, …maar het liefst in de moskee. De moskee is de plek waar de moslims samenkomen om elkaar te ontmoeten, te praten over de islam en samen te bidden. De moskee is dus eigenlijk zoiets als de kerk bij de christenen. Wij moslims hebben geen priester, maar we hebben wel iemand in de moskee die de gebeden begeleidt. Deze persoon noemen we de imam.

Voor je de moskee binnengaat, moet je eerst een paar dingen doen: 1. je moet je schoenen uitdoen en in het schoenenrek aan de ingang van de moskee zetten. 2. aan de moskee staat een kraan of een fontein waar je je ook op een bepaalde manier moet wassen. 3. mannen en vrouwen gaan naar verschillende ruimten, waar ze beiden de imam goed kunnen zien. Enkele vragen over wat je net gelezen hebt: 4


Naam:……………………………………….. Vul de stippenlijnen in met woorden uit de tekst. Hieronder zie je een tekening van Achmed in de moskee. Kijk goed! Wat is er fout aan de tekening? Denk aan wat je daarnet gelezen hebt!

................................................................... ......................................................

.................................................................. .......................................................

In de islam hebben wij ook twee heel belangrijke feesten.

Feesten van de islam 1. Het offerfeest: De moslims moeten van hun godsdienst één keer in hun leven de stad Mekka bezoeken. De islam zegt ook dat ze dat tijdens een bepaalde maand moeten doen. Elk jaar reizen er dus tijdens die maand heel veel moslims naar de stad Mekka. De moslims blijven hier een paar dagen. Op het einde van hun reis wordt het offerfeest gevierd. Tijdens dit feest wordt er een schaap geofferd. Dit betekent dat er een schaap geslacht wordt voor Allah. Het vlees wordt verdeeld onder de familie en de armen. Het offerfeest wordt op dat moment niet alleen in Mekka, maar bij alle moslims over de hele wereld gevierd. 2. Het Suikerfeest Moslims hebben andere namen voor de maanden. In één van die maanden, de maand ‘ramadan’, mogen moslims tussen zonsopgang en zonsondergang niet eten en drinken. Je mag dus maar weer eten en drinken als het donker is.

5


Naam:……………………………………….. Niet iedereen moet meedoen aan de ramadan: kinderen jonger dan 12 jaar, zieken en vrouwen die een kindje moeten krijgen, moeten niet meedoen. … Het vasten is niet makkelijk, maar als de ramadan gedaan is, is er een heel groot feest met heel veel lekker eten! Dat feest is het Suikerfeest. Het heet zo omdat wij dan veel snoep en dingen met veel suiker eten. Maar op het Suikerfeest wordt niet alleen gegeten. Moslims moeten dan ook een aalmoes (dat is bijvoorbeeld een beetje geld) aan de arme moslims geven, zodat zij ook het feest kunnen vieren zoals iedereen. De kinderen worden ook extra verwend op dit feest. Ze krijgen nieuwe kleren en veel cadeautjes. Ik vind dit het tofste feest van allemaal!

Los de volgende vragen op: 1. Vul in. Kies uit: offerfeest of Suikerfeest Op het einde van de reis naar Mekka wordt bij alle moslims over de hele wereld het ………………………….. gevierd.

Op het einde van de ramadan of vastenmaand vieren de moslims het ……………………………………………………

2. Wat doen de moslims op het offerfeest? ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... 3. Waarom heet het feest op het einde van de ramadan het Suikerfeest? ..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................

6


Naam:………………………………………..

4. Kijk naar de prent hierboven. Hier zitten twee moslims bij elkaar. Het is tijdens de maand ‘ramadan’. De moslims zijn op dit moment aan het eten. Mogen zij nu eten? Hoe weet jij dat? ..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................

7


Naam:………………………………………..

Goed gedaan! Je bent aan het einde van de bundel gekomen! Kijk nog eens goed na of je alles wel hebt ingevuld.

Je groepswerk voorstellen Nu is het tijd om de voorstelling van jullie groepswerk voor te bereiden. Straks moeten jullie in groep iets komen vertellen over wat je daarnet geleerd hebt. Vraag de prenten van jullie groep aan de juf. Opdracht: Aan de hand van de vragen bij de prenten kan je een mooie voorstelling opbouwen. Je mag dingen aflezen uit je werkbundel. Zo ga je tewerk: Iedereen van je groep moet 1 prent bespreken. 1. Kies 1 prent. 2. Kies wie deze prent gaat bespreken. 3. Spreek samen met je groep af wat je rond deze prent gaat vertellen. Je mag in je werkbundel een uitroepteken zetten bij wat jij gaat lezen en vertellen. 1. Kies de volgende prent. 2. Kies weer wie deze prent gaat bespreken. 3. Spreek weer samen met je groep af wat je rond deze prent gaat vertellen. Je mag in je werkbundel een uitroepteken zetten bij wat jij gaat lezen en vertellen. Doe dit tot iedereen één prent heeft en weet wat hij gaat vertellen. Als jullie allemaal één prent hebben gekozen, zullen er nog prenten over zijn. Deze prenten zal de juf bespreken.

Hopelijk hebben jullie nu wat bijgeleerd over de islam! Heel veel succes met de voorstelling !!! Groetjes, Achmed

8


Naam:………………………………………..

Hallo! Ik ben Shria, en ik wil jullie graag iets meer leren over mijn godsdienst: het hindoeïsme. Eén dingetje wil ik jullie al vertellen: wisten jullie dat mensen die het hindoeïsme als godsdienst hebben, hindoes worden genoemd? Maar ik ga jullie niet alles zomaar vertellen! Jullie zullen zelf op onderzoek moeten gaan, maar geen nood: ik zal jullie hierbij helpen. Veel succes !

Laat ik beginnen bij het begin:

Wat is het hindoeïsme?

Het hindoeïsme is de oudste – nog bestaande – godsdienst van de wereld. Het is duizenden jaren oud en ontstond in India. Het is een godsdienst die verschilt van land tot land, zelfs van dorp tot dorp! Dat komt hierdoor: Hindoes geloven in één god die vele vormen heeft. Deze god noemen wij “Brahman”. Brahman zelf heeft geen beeld, maar is overal. De verschillende vormen van Brahman worden goden en godinnen genoemd. Daarvan bestaan wel veel beelden. Elke hindoe kiest een paar van die goden en godinnen uit om te aanbidden. De bekendste en belangrijkste vormen van Brahman zijn de goden Shiva en Vishnu. Alle goden samen vormen dus samen één god: Brahman.

9


Naam:……………………………………….. Nu weet je vast wel al hoe onze god noemt. Schrijf het hier op het lijntje: …………………………………… De andere goden en godinnen zijn eigenlijk verschillende …………………………………………… van Brahman.

Waar bidden hindoes? Hoe bidden hindoes? Voor ons hindoes zijn er geen echte regels over bidden. Wanneer we bidden, hoe we bidden of wat we bidden mogen we dus zelf kiezen. Meestal bidden wij in de tempel of thuis. Bidden in ons heilig gebouw: de tempel De meeste hindoes gaan vaak naar de tempel. Deze tempels zijn gebouwd voor een bepaalde god of godin. Wij hindoes geloven dat de god ook echt in zijn tempel woont. In de tempel staat een beeld van de god. In de tempel is er altijd veel lawaai! Het is er heel gezellig: er zitten mensen die bidden en zingen. Een ander geluid dat je heel vaak hoort in de tempel is de tempelbel. Wij trekken aan de tempelbel als we de tempel binnenkomen en buitengaan. Zo geven we een teken aan de goden. Voordat we de tempel binnengaan doet een hindoe zijn schoenen uit. Dit doen we om te tonen dat we respect hebben voor de goden. Als we naar de tempel gaan, nemen we van alles mee: fruit, bloemen, wierook, gekleurd poeder of geld. Dit offeren we aan de goden. Dit wil zeggen dat we dat aan onze god geven. Dit doen we door het fruit, de bloemen, de wierook, het gekleurd poeder en het geld bij het beeld te leggen. Hiermee tonen we eerbied voor de god. Alle offers worden achteraf aan de arme mensen gegeven. Enkele vraagjes:  Hieronder zie je een tekening van mij in de tempel. Vul de juiste woorden uit de tekst in op de stippenlijntjes.

10


Naam:………………………………………..

Uit respect voor de goden hebben we onze …………………………… uitgedaan voordat we de tempel binnengingen.

Mijn papa draagt …………………………. in zijn handen. Ik draag een boeket …………………….. . Dit …………………………………… we aan de goden.

Bidden thuis We kunnen ook thuis bidden. Speciaal daarvoor hebben we een huisaltaar. We steken dan een kleine olielamp aan, die diva wordt genoemd. Bij het bidden gebruiken we soms ook klankschalen. De klank die deze schalen geven, helpt ons om helder over God te denken. Aan het begin en het einde van onze gebeden zeggen we “Aum”. “Aum” is de uitspraak van dit woord:

Dit is een heel oud hindoewoord. Het is ook het symbool van onze godsdienst. Omcirkel het symbool van het hindoeïsme:

11


Naam:………………………………………..

Heilige boeken: Het hindoeïsme heeft veel verschillende teksten. Eén van de belangrijkste is de Ramayana. Dat is een heel lang gedicht, waarin gebeden en verhalen over de goden staan.  Hoe heet één van de belangrijkste teksten van het hindoeïsme ?

..........................................

Feesten: o Divali: Divali is het feest van het licht. Wanneer het donker wordt, verlichten we onze huizen. Daarvoor gebruiken we diva’s. Dat zijn olielampjes. We zetten de diva’s in rijen neer op de vensterbanken. Daarna gaan we naar buiten om naar ons huis te kijken. Ik vind het prachtig om dan in de straat rond te lopen en te kijken naar al die lichtjes. Het aller-leukste vind ik het vuurwerk dat ’s avonds wordt afgestoken!

o Holi: Dit vind ik het leukste feest! Met het Holi-feest wordt de komst van de lente gevierd. Het is de kleurrijkste feestdag van het jaar! Op de avond voor Holi worden er vreugdevuren aangestoken. De volgende dag begint de pret: we gooien gekleurd water en gekleurd poeder over elkaar heen!

12


Naam:……………………………………….. Los de volgende vragen op: 1. Vul in. Kies uit: Divali-feest of Holi-feest Met het ……………………………… wordt de komst van de lente gevierd.

Tijdens het ……………………………………………. zetten we brandende olielampjes op de vensterbanken van ons huis.

3. Geef een ander woord voor de olielampjes die we tijdens het Divali-feest aansteken. Olielampjes of ..........................................

4. Kijk naar de prent hierboven. - Wat doen deze hindoes? - Welk feest vieren ze dus? Deze hindoes .............................................................................................................. Ze vieren het ...............................................................................................................

13


Naam:………………………………………..

Goed gedaan! Je bent aan het einde van de bundel gekomen! Kijk nog eens goed na of je alles wel hebt ingevuld.

Je groepswerk voorstellen Nu is het tijd om de voorstelling van jullie groepswerk voor te bereiden. Straks moeten jullie in groep iets komen vertellen over wat je daarnet geleerd hebt. Vraag de prenten van jullie groep aan de juf. Opdracht: Aan de hand van de vragen bij de prenten kan je een mooie voorstelling opbouwen. Je mag dingen aflezen uit je werkbundel. Zo ga je tewerk: Iedereen van je groep moet 1 prent bespreken. 4. Kies 1 prent. 5. Kies wie deze prent gaat bespreken. 6. Spreek samen met je groep af wat je rond deze prent gaat vertellen. Je mag in je werkbundel een uitroepteken zetten bij wat jij gaat lezen en vertellen. 4. Kies de volgende prent. 5. Kies weer wie deze prent gaat bespreken. 6. Spreek weer samen met je groep af wat je rond deze prent gaat vertellen. Je mag in je werkbundel een uitroepteken zetten bij wat jij gaat lezen en vertellen. Doe dit tot iedereen één prent heeft en weet wat hij gaat vertellen. Als jullie allemaal één prent hebben gekozen, zullen er nog prenten over zijn. Deze prenten zal de juf bespreken.

Hopelijk hebben jullie nu wat bijgeleerd over het hindoeïsme! Heel veel succes met de voorstelling !!! Groetjes, Shria

14


Naam:………………………………………..

Hallo! Ik ben Anna. Ik wil jullie graag iets meer vertellen over mijn godsdienst: het jodendom.

Het symbool van het jodendom is de Davidsster. Omcirkel het symbool van het jodendom:

Ik vertel jullie graag iets meer over hoe wij bidden.

Bidden: We bidden driemaal per dag: thuis of in de synagoge. De synagoge is ons gebedshuis. Het is zoiets als een kerk bij de christenen. Voor het gebed bedekt de man zijn hoofd met een keppeltje of een hoed. Sommige joodse mannen dragen hun keppeltje alleen bij het gebed, andere de hele dag door.

Soms draagt een joodse man ook gebedsriemen op het voorhoofd en aan de linkerarm. Aan die riemen hangen kleine zwarte doosjes. Daarin zitten teksten uit de Thora. We bidden meestal rechtstaand, terwijl het gebedenboek voor ons opengeslagen ligt. Los de vraagjes op: 1. Kleur het juiste antwoord: De joden bidden 2 keer per dag/ 3 keer per dag/ 5 keer per dag. 2. Het gebouw waar wij bidden heet:

15


Naam:……………………………………….. …………………………………………… . Een andere vorm van bidden is het aanraken van de ‘mezoeza’ aan de deurpost van een kamer of een huis. Bij het binnengaan of buitengaan strijken we even met de hand erlangs om te tonen dat we aan God denken.

Heilige boeken Wij joden hebben een heel dik heilig boek. Dit boek noemen we de TeNaCH. Het bestaat uit drie boeken. De Thora is het belangrijkste deel. Wij joden geloven dat de woorden in de Thora, de woorden zijn van God die hij aan Mozes vertelde op de berg van Sinaï, 3000 jaar geleden. De geschiedenis van het jodendom staat erin, maar ook wetten voor elk moment van de dag. Door ons aan de wetten te houden tonen we ons geloof in God. De Thora wordt altijd met respect behandeld en wordt gebruikt in de synagoge. Synagoge is zoals bij jullie de kerk. Los de volgende vragen op: 1. Hoe noemt men het heilig boek van de joden? …………………………………………………………………………………. 2. Wat is het belangrijkste deel van ons heilig boek? ………………………………………………………………………………….

3. Van wie zijn de woorden uit de Thora? Het zijn de woorden van ……………………………………. 4. En aan wie vertelde hij deze woorden? Hij vertelde deze woorden aan ………………………………… 5. Wat staat er in de Thora? .......................................................................................................................... ..........................................................................................................................

16


Naam:………………………………………..

De synagoge De synagoge is een belangrijke godsdienstige tempel waar wij joden samen bidden. Het woord synagoge betekent ‘ plaats van samenkomst’. Elke vrijdag is er een dienst in de synagoge om de sabbat te vieren. Over de sabbat vertel ik je straks nog wat meer.

Los de vraagjes op: 1. Ken je de naam van het belangrijkste gebouw voor het jodendom? Schrijf hem hier neer. …………………………………………………………………………… 2. Het woord ‘synagoge’ betekent: ……………………………………………………………………………..

Belangrijke feesten Ik zal je iets vertellen over de belangrijkste feestdagen in het jaar. Jom Kippoer of grote verzoendag Jom Kippoer betekent grote verzoendag, omdat alle joden het op deze dag goed maken met diegene waar ze ruzie mee hadden en daarna gaan ze naar de synagoge om het daar met God goed te maken. De meeste mensen zitten heel de dag in de synagoge om te bidden. ’s Avonds, na de dienst in de synagoge, volgt er een groot feestmaal!

Chanoeka

17


Naam:………………………………………..

Chanoeka is een lichtfeest. Dit feest duurt acht dagen. Elke dag steken de joden een kaarsje meer aan van de ‘chanoeka’. De chanoeka is een kandelaar met acht armen. Op het einde branden er dus 8 kaarsen. De laatste avond is het heel gezellig thuis: er worden spelletjes gespeeld en we geven elkaar cadeautjes.

De Sabbat Dit is de joodse rustdag. Vanaf vrijdagavond tot zaterdagavond is het Sabbat. Op Sabbat werken wij, joden, niet. Vrijdagavond gaan we eerst naar de synagoge om te bidden. Daarna eten we thuis bij kaarslicht een lekkere maaltijd met wijn en sabbatbroden. Zet het juiste nummertje bij de volgende prenten of uitspraken. 1. Jom Kippoer 2. Chanoeka 3. De Sabbat Dit is de Joodse rustdag. Hij duurt van vrijdagavond tot zaterdagavond.

Op dit feest maak je het goed met de mensen waarmee je ruzie had.

18


Naam:………………………………………..

Enkele vraagjes: 1. Geef een andere naam voor Jom Kippoer: …………………………………………….. 2. Hoe noemen wij de dag waarop wij niet werken? ……………………………………………..

3. Hoe noemen we de kandelaar met acht armen? …………………………………………….

19


Naam:………………………………………..

Goed gedaan! Je bent aan het einde van de bundel gekomen! Kijk nog eens goed na of je alles wel hebt ingevuld. Je groepswerk voorstellen Nu is het tijd om de voorstelling van jullie groepswerk voor te bereiden. Straks moeten jullie in groep iets komen vertellen over wat je daarnet geleerd hebt. Vraag de prenten van jullie groep aan de juf. Opdracht: Aan de hand van de vragen bij de prenten kan je een mooie voorstelling opbouwen. Je mag dingen aflezen uit je werkbundel. Zo ga je tewerk: Iedereen van je groep moet 1 prent bespreken. 7. Kies 1 prent. 8. Kies wie deze prent gaat bespreken. 9. Spreek samen met je groep af wat je rond deze prent gaat vertellen. Je mag in je werkbundel een uitroepteken zetten bij wat jij gaat lezen en vertellen. 7. Kies de volgende prent. 8. Kies weer wie deze prent gaat bespreken. 9. Spreek weer samen met je groep af wat je rond deze prent gaat vertellen. Je mag in je werkbundel een uitroepteken zetten bij wat jij gaat lezen en vertellen. Doe dit tot iedereen één prent heeft en weet wat hij gaat vertellen. Als jullie allemaal één prent hebben gekozen, zullen er nog prenten over zijn. Deze prenten zal de juf bespreken.

Hopelijk hebben jullie nu wat bijgeleerd over het jodendom! Heel veel succes met de voorstelling !!! Groetjes, Anna

20


Naam:………………………………………..

Hallo! Ik ben Palden, en ik wil jullie graag iets meer leren over mijn godsdienst: het boeddhisme. Eén dingetje wil ik jullie al vertellen: wisten jullie dat mensen die het boeddhisme als godsdienst hebben, boeddhisten worden genoemd? Maar ik ga jullie niet alles zomaar vertellen! Jullie zullen zelf op onderzoek moeten gaan, maar geen nood: ik zal jullie hierbij helpen. Veel succes !

Het symbool van het boeddhisme is een wiel met acht spaken. Omcirkel het symbool van het boeddhisme:

hoe is het boeddhisme ontstaan? Hieronder vinden jullie de tekst. Spreek af wie de tekst luidop gaat lezen. De anderen volgen mee in stilte.

21


Naam:………………………………………..

Bijna 2500 jaar geleden, leefde in India een heel rijke jongen: Siddharta. Hoewel hij rijk was, was hij niet gelukkig. Hij mocht van zijn vader niet uit het paleis komen. Op een dag maakte hij, tegen de wil van zijn vader, een ritje buiten de paleismuren. Siddharta zag dat niet iedereen rijk was. Hij zag oude en zieke mensen. Hij schrok van al dit verdriet en lijden. Hij zag ook een heilige man in oranje kleren, die wel gelukkig was. Siddharta besloot te worden zoals de man en op zoek te gaan naar waarom er verdriet en lijden is in de wereld.

Hij ging weg uit het paleis en leerde veel van andere heilige mannen. Maar nog wist hij niet waarom er lijden en verdriet in de wereld is. Daarom mediteerde hij daar heel lang over. Dat betekent dat hij diep nadacht. Toen vond hij het antwoord: er is verdriet en lijden in de wereld omdat de mensen nooit tevreden zijn met wat ze hebben. Vanaf toen noemde hij zichzelf Boeddha, dat betekent: hij die weet.

Boeddha is geen god. Hij was gewoon een heel goed mens. Wij proberen te worden zoals hem.

22


Naam:……………………………………….. Jullie christendom is opgericht door Jezus. In de tekst kan je vinden wie het boeddhisme heeft opgericht. Schrijf het hier op het lijntje:

Siddharta, die zich later ……………………………………. liet noemen, heeft het boeddhisme opgericht.

Het heilig gebedsboek van de boeddhisten

Boeddha leerde de mensen veel over verdriet en hoe ze konden proberen om het verdriet te stoppen. Wat Boeddha ons leerde noemen we ‘de leer van Boeddha’. Dat werd allemaal opgeschreven door zijn volgelingen in een dik boek: de tipitaka.

Wij proberen te worden zoals Boeddha, door te doen wat er in tipitaka staat. Er staat onder andere in hoe je kan mediteren en ook manieren om een gelukkig leven te hebben.

Vragen:  Hoe heet het heilig boek van het boeddhisme? ..................................................................  Van wie zijn de boodschappen die in het boek staan? De boodschappen in de tipitaka zijn van ...………………………….  Wie heeft de boodschappen van Boeddha opgeschreven? .................................................................. ..........................hebben de boodschappen in de tipitaka geschreven.

23


Naam:………………………………………..

Wanneer bidden de boeddhisten? Wij boeddhisten bidden niet echt. We zeggen geen gebeden. Wij mediteren. Door te mediteren proberen we een beter mens te worden. Meditatie is het stil maken in jezelf. Meestal denk je aan één vraag. Wij mediteren meestal in de lotushouding. Dat is niet gemakkelijk! Kijk maar naar de benen van dit boeddhabeeld! Wij leren hoe we kunnen mediteren van een monnik of een meditatieleraar. Bij het mediteren kijken we vaak naar een beeldje van Boeddha. Veel boeddhisten hebben dan ook zo’n beeldje in huis. Vind je ook niet dat zijn gezicht rust uitstraalt? Vul de stippenlijnen in met woorden uit de tekst.

Palden zit hier in ...................................... .houding.

Hij is aan het .............................................

Waar mediteren wij? Mediteren kun je overal doen thuis, in de natuur, …maar ook in de tempel.

24


Naam:……………………………………….. De tempel bezoeken we wanneer we maar willen, maar vooral op feestdagen en bij volle maan. We gaan er naartoe om te mediteren, te zingen, naar monniken te luisteren of te offeren. In de tempel staat een groot beeld van Boeddha. Als we de tempel binnenkomen, vouwen we onze handen, knielen en buigen drie keer voor het beeld van Boeddha. Na de drie buigingen offert de boeddhist bloemen, kaarsen, wierook en voedsel. Dit wil zeggen dat we dat allemaal aan het altaar (een soort tafel) zetten. Hiermee tonen we eerbied voor Boeddha en dank voor wat hij ons geleerd heeft. Welke vier dingen offeren boeddhisten in de tempel? schrijf de naam op de stippenlijn en teken de voorwerpen eronder: 1. ..........................................................

2. ...............................................................

3. ..........................................................

4. ...............................................................

25


Naam:……………………………………….. In het boeddhisme hebben wij ook twee heel belangrijke feesten.

Feesten van het boeddhisme 1. Loi Kratong Loi Kratong is het feest van het licht. Tijdens volle maan in november verzamelen de Thaise boeddhisten zich bij een rivier. De boeddhisten leggen lampionnen gemaakt van bladeren in het water. In de lampionnen brandt een kaarsje. De boeddhisten geloven dat elk wegdrijvend lichtje een stukje ongeluk van hen meeneemt.

2. Wesak Tijdens de volle maan in mei, vieren de boeddhisten overal ter wereld het Wesakfeest. Ze herdenken hiermee de geboorte, de dood en ook de verlichting van Boeddha. Dit is het moment waarop Boeddha ineens wist waarom er lijden en verdriet in de wereld is. Boeddha dacht dat er verdriet en lijden is in de wereld omdat de mensen nooit tevreden zijn met wat ze hebben. Voor boeddhisten is het Wesakfeest de vrolijkste dag van het jaar. Huizen worden mooi versierd met bloemen en iedereen gaat naar de tempel voor offers. Door de straten zijn optochten. Kinderen sturen elkaar kaarten. En wat het meest opvalt is dat er overal heel veel bloemen te zien zijn. Ik vind dit het tofste feest van allemaal!

26


Naam:………………………………………..

Los de volgende vragen op: 1. Vul in. Loi Krationg is het feest van het ………………………….. .

Tijdens dit feest sturen de kinderen elkaar kaartjes, worden er heel veel bloemen opgehangen en herdenken we de geboorte, de dood, en de verlichting van Boeddha. Dit is het ……………………………………………………

2. Wat leggen de boeddhisten in het water tijdens Loi Kratong ? ..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................

3. Kijk naar de prent hierboven. Welk feest wordt hier getoond? .....................................................................................................................................

27


Naam:………………………………………..

Goed gedaan! Je bent aan het einde van de bundel gekomen! Kijk nog eens goed na of je alles wel hebt ingevuld.

Je groepswerk voorstellen Nu is het tijd om de voorstelling van jullie groepswerk voor te bereiden. Straks moeten jullie in groep iets komen vertellen over wat je daarnet geleerd hebt. Vraag de prenten van jullie groep aan de juf. Opdracht: Aan de hand van de vragen bij de prenten kan je een mooie voorstelling opbouwen. Je mag dingen aflezen uit je werkbundel. Zo ga je tewerk: Iedereen van je groep moet 1 prent bespreken. 10. Kies 1 prent. 11. Kies wie deze prent gaat bespreken. 12. Spreek samen met je groep af wat je rond deze prent gaat vertellen. Je mag in je werkbundel een uitroepteken zetten bij wat jij gaat lezen en vertellen. 10. Kies de volgende prent. 11. Kies weer wie deze prent gaat bespreken. 12. Spreek weer samen met je groep af wat je rond deze prent gaat vertellen. Je mag in je werkbundel een uitroepteken zetten bij wat jij gaat lezen en vertellen. Doe dit tot iedereen één prent heeft en weet wat hij gaat vertellen. Als jullie allemaal één prent hebben gekozen, zullen er nog prenten over zijn. Deze prenten zal de juf bespreken.

Hopelijk hebben jullie nu wat bijgeleerd over het boeddhisme! Heel veel succes met de voorstelling !!! Groetjes, Palden

28

Profile for Tine Van Acker

Werkbundel verschillende godsdiensten  

Deze werkbundel heb ik gemaakt voor een les in het derde leerjaar over verschillende godsdiensten. De leerlingen werden in groepjes verdeel...

Werkbundel verschillende godsdiensten  

Deze werkbundel heb ik gemaakt voor een les in het derde leerjaar over verschillende godsdiensten. De leerlingen werden in groepjes verdeel...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded