Page 1

CHỊ DẠ LÊ SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH NEW ASIA Co., Ltd 26/12/2013


KÝ HIỆU NT00 NT01 T1 T1 A0 T1 A00 T1 A01 T1 A02 T1 A03 T1 A04 T1 A05 T1 A06 T1 A07 T1 A08 T1 A09 T1 A10 T1 A11 T1 A12 T1 B01 T1 B02 T1 B03 T1 B04 T1 B05 T1 B06 T1 B07 T1 B08 T1 B09 T1 B10 T1 B11 T1 B12 T1 B13 T1 B14 T1 B15 T1 B16 T1 B17 T1 B18 T1 B19 T1 B20 T1 C0 T1 C01 T1 C02 T2 T2 A0 T2 A00 T2 A1 T2 A2 T2 A3 T2 A4 T2 A5 T2 A6 T2 A7

DANH MỤC BẢN VẺ TỔNG HỢP TÊN BẢN VẺ TẦNG BÌA DANH MỤC BẢN VẺ TỔNG HỢP DANH MỤC BẢN VẼ TẦNG 1 MẶT BẰNG NỘI THẤT TẦNG 1 PHỐI CẢNH PHÒNG KHÁCH PHỐI CẢNH PHÒNG KHÁCH PHỐI CẢNH PHÒNG KHÁCH KHAI TRIỂN CHI TIẾT SOFA KHAI TRIỂN CHI TIẾT SOFA KHAI TRIỂN CHI TIẾT GHẾ RỜI SOFA KHAI TRIỂN CHI TIẾT BÀN SOFA KHAI TRIỂN CHI TIẾT VÁCH TRANG TRÍ KHAI TRIỂN CHI TIẾT KỆ TRANG TRÍ KHAI TRIỂN CHI TIẾT KỆ TV KHAI TRIỂN CHI TIẾT TẤM HẬU TỦ TV KHAI TRIỂN CHI TIẾT TỦ GIÀY KHAI TRIỂN CHI TIẾT TỦ GIÀY PHỐI CẢNH BẾP PHỐI CẢNH BẾP KHAI TRIỂN CHI TIẾT BÀN ĂN KHAI TRIỂN CHI TIẾT BÀN ĂN KHAI TRIỂN CHI TIẾT GHẾ PHÒNG ĂN KHAI TRIỂN CHI TIẾT GHẾ PHÒNG ĂN MẶT BẰNG TỦ DƯỚI MẶT BẰNG TỦ TRÊN MẶT CẮT 1-1 MẶT CẮT 2-2 CHI TIẾT CÁNH TỦ MẶT CẮT 1-1 CHI TIẾT CÁNH TỦ MẶT CẮT 2-2 CHI TIẾT NGĂN VÀ PHỤ KIỆN MẶT CẮT 1-1 CHI TIẾT NGĂN VÀ PHỤ KIỆN MẶT CẮT 2-2 PHỐI CẢNH TỦ BẾP PHỐI CẢNH TỦ BẾP KHAI TRIỂN TỦ BẾP DƯỚI KHAI TRIỂN TỦ BẾP DƯỚI KHAI TRIỂN TỦ BẾP TRÊN KHAI TRIỂN TỦ BẾP TRÊN PHỐI CẢNH WC 1 KHAI TRIỂN CHI TIẾT TỦ KỆ LAVABO XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VẬT DỤNG WC DANH MỤC BẢN VẺ TẦNG 2 MẶT BẰNG NỘI THẤT TẦNG 2 PHỐI CẢNH PHÒNG NGỦ CON GÁI PHỐI CẢNH PHÒNG NGỦ CON GÁI PHỐI CẢNH PHÒNG NGỦ CON GÁI PHỐI CẢNH PHÒNG NGỦ CON GÁI KHAI TRIỂN GÓC PHÒNG NGỦ KHAI TRIỂN GIƯỜNG NGỦ KHAI TRIỂN CHI TIẾT BỤC NGỒI KẾT HỢP TỦ KHAI TRIỂN CHI TIẾT BỤC NGỒI KẾT HỢP TỦ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Giám đốc:

TÊN PHÒNG

1 PHÒNG KHÁCH 1 PHÒNG KHÁCH 1 PHÒNG KHÁCH 1 PHÒNG KHÁCH 1 PHÒNG KHÁCH 1 PHÒNG KHÁCH 1 PHÒNG KHÁCH 1 PHÒNG KHÁCH 1 PHÒNG KHÁCH 1 PHÒNG KHÁCH 1 PHÒNG KHÁCH 1 PHÒNG KHÁCH 1 PHÒNG KHÁCH 2 PHÒNG BẾP 2 PHÒNG BẾP 2 PHÒNG BẾP 2 PHÒNG BẾP 2 PHÒNG BẾP 2 PHÒNG BẾP 2 PHÒNG BẾP 2 PHÒNG BẾP 2 PHÒNG BẾP 2 PHÒNG BẾP 2 PHÒNG BẾP 2 PHÒNG BẾP 2 PHÒNG BẾP 2 PHÒNG BẾP 2 PHÒNG BẾP 2 PHÒNG BẾP 2 PHÒNG BẾP 2 PHÒNG BẾP 2 PHÒNG BẾP 2 PHÒNG BẾP 2 PHÒNG BẾP 2 PHÒNG BẾP 2 PHÒNG BẾP

PHÒNG NGỦ CON GÁI PHÒNG NGỦ CON GÁI PHÒNG NGỦ CON GÁI PHÒNG NGỦ CON GÁI PHÒNG NGỦ CON GÁI PHÒNG NGỦ CON GÁI PHÒNG NGỦ CON GÁI PHÒNG NGỦ CON GÁI

Chủ đầu tư:

DANH MỤC BẢN VẺ TỔNG HỢP TÊN BẢN VẺ TẦNG

KÝ HIỆU T2 A08 T2 A09 T2 A10 T2 A11 T2 A13 T2 A14 T2 A15 T2 B0 T2 B01 T2 B02 T2 C0 T2 C01 T2 C02 T2 C03 T2 C04 T2 C05 T2 C06 T2 C07 T2 C08 T2 C09 T2 C10 T2 D0 T2 D01 T2 D02 T2 D03 T3 T3 A0 T3 A01 T3 A02 T3 A03 T3 A04 T3 A05 T3 B00 T3 B01 T3 B02 T3 B03 T3 B04 T3 B05

KHAI TRIỂN CHI TIẾT TỦ GƯƠNG +BÀN TRANG ĐIỂM KHAI TRIỂN CHI TIẾT TỦ GƯƠNG +BÀN TRANG ĐIỂM KHAI TRIỂN CHI TIẾT KỆ TRANG TRÍ TREO TƯỜNG KHAI TRIỂN CHI TIẾT GHẾ NGỒI KHAI TRIỂN CHI TIẾT TỦ ÁO QUẦN KHAI TRIỂN CHI TIẾT KỆ TIVI KHAI TRIỂN CHI TIẾT SÀN GỖ PHỐI CẢNH WC 2 ( CON GÁI ) KHAI TRIỂN CHI TIẾT TỦ KỆ LAVABO MB BỐ TRÍ VẬT DỤNG WC PHỐI CẢNH PHÒNG NGỦ 2 ( CON TRAI) PHỐI CẢNH PHÒNG NGỦ 2 ( CON TRAI ) PHỐI CẢNH PHÒNG NGỦ 2 ( CON TRAI ) KHAI TRIỂN CHI TIẾT VÁCH KHẮC RON 1 KHAI TRIỂN CHI TIẾT VÁCH KHẮC RON 1 KHAI TRIỂN CHI TIẾT VÁCH KHẮC RON 2 CHI TIẾT GIƯỜNG NGỦ CHI TIẾT TỦ ĐẦU GIƯỜNG + KỆ GẮN TƯỜNG CHI TIẾT HỆ TỦ ĐỒ -TỦ TV - BÀN LÀM VIỆC CHI TIẾT HỆ TỦ ĐỒ - TỦ TV- BÀN LÀM VIỆC ( MỞ CỬA ) KHAI TRIỂN CHI TIẾT ỐP SÀN GỖ PHỐI CẢNH WC 3 ( CON TRAI) PHỐI CẢNH WC 3 ( CON TRAI ) CHI TIẾT KỆ TỦ LAVABO MB BỐ TRÍ VẬT DỤNG WC DANH MỤC BẢN VẺ TẦNG 3 MẶT BẰNG NỘI THẤT TẦNG 3 PHỐI CẢNH PHÒNG THỜ KHAI TRIỂN CHI TIẾT TỦ THỜ KHAI TRIỂN CHI TIẾT TỦ THỜ KHAI TRIỂN CHI TIẾT KỆ CÂY KIỂNG KHAI TRIỂN CHI TIẾT KỆ CÂY KIỂNG PHỐI CẢNH PHÒNG NGỦ CHỊ LÊ PHỐI CẢNH PHÒNG NGỦ CHỊ LÊ PHỐI CẢNH PHÒNG NGỦ CHỊ LÊ PHỐI CẢNH PHÒNG NGỦ CHỊ LÊ KHAI TRIỂN CHI TIẾT GIƯỜNG NGỦ KHAI TRIỂN CHI TIẾT VÁCH TRANG TRÍ VÀ TỦ ĐẦU GIƯỜNG T3 B06 KHAI TRIỂN CHI TIẾT BÀN TRANG ĐIỂM T3 B07 KHAI TRIỂN CHI TIẾT GHẾ NGỒI CƠ ĐỘNG T3 B08 KHAI TRIỂN CHI TIẾT BÀN LÀM VIỆC+ KỆ TIVI VÀ TỦ QUẦN ÁO T3 B09 KHAI TRIỂN CHI TIẾT TỦ QUẦN ÁO T3 C0 PHỐI CẢNH WC 4 T3 C01 KHAI TRIỂN CHI TIẾT TỦ KỆ LAVABO T3 C02 MB BỐ TRÍ VẬT DỤNG WC TỜ CUỐI . Grand total: 96

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

PHÒNG NGỦ CON GÁI PHÒNG NGỦ CON GÁI PHÒNG NGỦ CON GÁI PHÒNG NGỦ CON GÁI PHÒNG NGỦ CON GÁI PHÒNG NGỦ CON GÁI PHÒNG NGỦ CON GÁI PHÒNG NGỦ CON GÁI PHÒNG NGỦ CON GÁI PHÒNG NGỦ CON GÁI PHÒNG NGỦ CON TRAI PHÒNG NGỦ CON TRAI PHÒNG NGỦ CON TRAI PHÒNG NGỦ CON TRAI PHÒNG NGỦ CON TRAI PHÒNG NGỦ CON TRAI PHÒNG NGỦ CON TRAI PHÒNG NGỦ CON TRAI PHÒNG NGỦ CON TRAI PHÒNG NGỦ CON TRAI PHÒNG NGỦ CON GÁI PHÒNG NGỦ CON TRAI PHÒNG NGỦ CON TRAI PHÒNG NGỦ CON TRAI PHÒNG NGỦ CON TRAI

3 3 3

PHÒNG NGỦ CHỊ LÊ PHÒNG NGỦ CHỊ LÊ PHÒNG NGỦ CHỊ LÊ

3 3 3 3

PHÒNG NGỦ CHỊ LÊ PHÒNG NGỦ CHỊ LÊ PHÒNG NGỦ CHỊ LÊ PHÒNG NGỦ CHỊ LÊ

PHÒNG THỜ PHÒNG THỜ PHÒNG THỜ PHÒNG THỜ PHÒNG THỜ PHÒNG NGỦ CHỊ LÊ PHÒNG NGỦ CHỊ LÊ PHÒNG NGỦ CHỊ LÊ PHÒNG NGỦ CHỊ LÊ PHÒNG NGỦ CHỊ LÊ PHÒNG NGỦ CHỊ LÊ

Công trình:

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

TÊN PHÒNG

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

DANH MỤC BẢN VẺ TỔNG HỢP

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

NT01 TKKT

Tổng số BV:

97


DANH MỤC BẢN VẺ TẦNG 1 KÝ HIỆU BẢN VẺ

DANH MỤC BẢN VẺ TẦNG 1 KÝ HIỆU BẢN VẺ TÊN BẢN VẺ T1 B04 KHAI TRIỂN CHI TIẾT BÀN ĂN T1 B05 KHAI TRIỂN CHI TIẾT GHẾ PHÒNG ĂN T1 B06 KHAI TRIỂN CHI TIẾT GHẾ PHÒNG ĂN T1 B07 MẶT BẰNG TỦ DƯỚI T1 B08 MẶT BẰNG TỦ TRÊN T1 B09 MẶT CẮT 1-1 T1 B10 MẶT CẮT 2-2 T1 B11 CHI TIẾT CÁNH TỦ MẶT CẮT 1-1 T1 B12 CHI TIẾT CÁNH TỦ MẶT CẮT 2-2 T1 B13 CHI TIẾT NGĂN VÀ PHỤ KIỆN MẶT CẮT 1-1 T1 B14 CHI TIẾT NGĂN VÀ PHỤ KIỆN MẶT CẮT 2-2 T1 B15 PHỐI CẢNH TỦ BẾP T1 B16 PHỐI CẢNH TỦ BẾP T1 B17 KHAI TRIỂN TỦ BẾP DƯỚI T1 B18 KHAI TRIỂN TỦ BẾP DƯỚI T1 B19 KHAI TRIỂN TỦ BẾP TRÊN T1 B20 KHAI TRIỂN TỦ BẾP TRÊN T1 C0 PHỐI CẢNH WC 1 T1 C01 KHAI TRIỂN CHI TIẾT TỦ KỆ LAVABO T1 C02 XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VẬT DỤNG WC Grand total: 38

TÊN BẢN VẺ

T1 DANH MỤC BẢN VẼ TẦNG 1 T1 A0 MẶT BẰNG NỘI THẤT TẦNG 1 1 PHÒNG KHÁCH T1 A00 PHỐI CẢNH PHÒNG KHÁCH T1 A01 PHỐI CẢNH PHÒNG KHÁCH T1 A02 PHỐI CẢNH PHÒNG KHÁCH T1 A03 KHAI TRIỂN CHI TIẾT SOFA T1 A04 KHAI TRIỂN CHI TIẾT SOFA T1 A05 KHAI TRIỂN CHI TIẾT GHẾ RỜI SOFA T1 A06 KHAI TRIỂN CHI TIẾT BÀN SOFA T1 A07 KHAI TRIỂN CHI TIẾT VÁCH TRANG TRÍ T1 A08 KHAI TRIỂN CHI TIẾT KỆ TRANG TRÍ T1 A09 KHAI TRIỂN CHI TIẾT KỆ TV T1 A10 KHAI TRIỂN CHI TIẾT TẤM HẬU TỦ TV T1 A11 KHAI TRIỂN CHI TIẾT TỦ GIÀY T1 A12 KHAI TRIỂN CHI TIẾT TỦ GIÀY 2 PHÒNG BẾP T1 B01 PHỐI CẢNH BẾP T1 B02 PHỐI CẢNH BẾP T1 B03 KHAI TRIỂN CHI TIẾT BÀN ĂN

DANH MỤC VẬT LIỆU TẦNG 1 I- MÃ SƠN NƯỚC 1- VÁCH TRANG TRÍ + VIỀN BẾP + KÍNH BẾP

CREEPY CRAWLY DULUX 30GY 34/600

( MÀU XANH CỐM ) II- MÃ VÁN GỖ 1- VÁCH TRANG TRÍ KẺ RON PHÒNG KHÁCH

MS 382 T ZHA-8

III- MÃ VẢI NỆM SOFA

Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

DANH MỤC BẢN VẼ TẦNG 1

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày:

17/12/2013

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

Tỉ lệ: Giai đoạn:

T1 TKKT

Tổng số BV:

97


A-PHÒNG KHÁCH

B-BẾP - PHÒNG ĂN

C-WC 1

A1.BỘ SOFA + GHẾ RỜI

A4.TỦ TRANG TRÍ

B1.BÀN - GHẾ ĂN

C1.KỆ TỦ LAVABO

A2.BÀN

A5.KỆ TIVI

B2. GHẾ ĂN

A3.VÁCH KHẮC HOA VĂN

A6.TỦ GIÀY

B3.KỆ BẾP

A5

B1

B3

B2 A2 A1 A6 A4

A3

C1

Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

MẶT BẰNG NỘI THẤT TẦNG 1

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T1 A0 TKKT

Tổng số BV:

97


VÁN MDF SƠN MÀU XANH CREEPY CRAWLY DULUX 30GY 34/600 HOA VĂN DÁN NỔI 3MM

HOA VĂN KHẮC SÂU 3MM SƠN TRẮNG

ỐP VÁN MS 382 T DÀY 18 KHẮC RON NGANG ( KHÔNG SƠN )

Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

PHỐI CẢNH PHÒNG KHÁCH

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T1 A00 TKKT

Tổng số BV:

97


Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

PHỐI CẢNH PHÒNG KHÁCH

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T1 A01 TKKT

Tổng số BV:

97


Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

PHỐI CẢNH PHÒNG KHÁCH

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T1 A02 TKKT

Tổng số BV:

97


MS : A1

KỆ SÁCH SƠN TRẮNG , VIỀN XÁM DÀY 10MM CÁCH MÉP 20MM

NỆM BỌC VẢI MÃ ZHA-8 DÀY100 MM

KỆ GÓC SƠN TRẮNG , VIỀN XÁM DÀY 20MM CÁCH MÉP BÀN 10MM

VÁN DÀY 18MM

HỘC KÉO

Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

NGĂN CHẾT

Công trình:

Tên bản vẽ:

Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

KHAI TRIỂN CHI TIẾT SOFA

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

HỘC KÉO

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T1 A03 TKKT

Tổng số BV:

97


MS : A1

KỆ SÁCH SƠN TRẮNG, VIỀN XÁM DÀY 10MM CÁCH MÉP 20MM

VÁN DÀY 30MM VÁN DÀY 18MM

Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

KHAI TRIỂN CHI TIẾT SOFA

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T1 A04 TKKT

Tổng số BV:

97


MS : A1 NỆM BỌC VÃI MÃ ZHA-8

INOX VUÔNG 14

Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

KHAI TRIỂN CHI TIẾT GHẾ RỜI SOFA

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T1 A05 TKKT

Tổng số BV:

97


MS : A2 KÍNH MÀU TRẮNG DÀY 10MM

INOX HỘP VUÔNG 10MM

VÁN DÀY 18MM

BÀN GỖ SƠN XÁM VIỀN TRẮNG DÀY 20MM CÁCH MÉP BÀN 10MM

Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

KHAI TRIỂN CHI TIẾT BÀN SOFA

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T1 A06 TKKT

Tổng số BV:

97


MS : A3 VÁN MDF SƠN MÀU XANH

HOA VĂN DÁN NỔI 3MM

SÀN HIỆN HỮU

VÁCH GỖ MS 382 T DÀY 18MM, KẺ RON NGANG RỘNG 10MM, SÂU 5MM CÁCH NHAU 218MM

KHẮC HOA VĂN SÂU 3MM SƠN TRẮNG

Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

KHAI TRIỂN CHI TIẾT VÁCH TRANG TRÍ

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T1 A07 TKKT

Tổng số BV:

97


MS : A4

CỬA CÁNH LẬT

MẶT TRONG ỐP KÍNH THỦY

GỖ MS 382 T

KÍNH CƯỜNG LỰC 10MM

HỘC KÉO TAY NẮM ÂM

Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

KHAI TRIỂN CHI TIẾT KỆ TRANG TRÍ

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T1 A08 TKKT

Tổng số BV:

97


MS : A5

KÍNH TRONG SUỐT DÀY 5MM

HOA VĂN DÀY 5MM DÁN LÊN KÍNH

GỖ SƠN TRẮNG

TỦ 2 CÁNH BẰNG KÍNH MỞ BẰNG CÁCH ẤN VÀO

CHÂN KỆ LÙI VÔ 10 SO VỚI PHẦN TRÊN

Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

KHAI TRIỂN CHI TIẾT KỆ TV

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T1 A09 TKKT

Tổng số BV:

97


MS : A5

HOA VĂN DÀY 5MM DÁN LÊN KÍNH

KÍNH TRONG SUỐT DÀY 5MM

Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

KHAI TRIỂN CHI TIẾT TẤM HẬU TỦ TV

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T1 A10 TKKT

Tổng số BV:

97


MS : A6 DÀY 40, SƠN MÀU TRẮNG NHÔ RA 30mm SO VỚI CÁNH TỦ

RON RỘNG 20mm SƠN MÀU XÁM

Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

KHAI TRIỂN CHI TIẾT TỦ GIÀY

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T1 A11 TKKT

Tổng số BV:

97


MS : A6

DÀY 40, SƠN MÀU TRẮNG NHÔ RA 30mm SO VỚI CÁNH TỦ

Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

KHAI TRIỂN CHI TIẾT TỦ GIÀY

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T1 A12 TKKT

Tổng số BV:

97


KÍNH MÀU XANH CREEPY CRAWLY DULUX 30GY 34/600

VIỀN MÀU XANH CREEPY CRAWLY DULUX 30GY 34/600

Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày:

PHỐI CẢNH BẾP

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T1 B01 TKKT

Tổng số BV:

97


Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày:

PHỐI CẢNH BẾP

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T1 B02 TKKT

Tổng số BV:

97


MS : B1

KHẢM VIỀN XANH LÁ RỘNG 20mm CÁCH MÉP BÀN 30mm

KHẮC HOA VĂN SÂU 2MM

Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

KHAI TRIỂN CHI TIẾT BÀN ĂN

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T1 B03 TKKT

Tổng số BV:

97


KÍNH TRONG SUỐT DÀY 5MM

MS : B1

Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

KHAI TRIỂN CHI TIẾT BÀN ĂN

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T1 B04 TKKT

Tổng số BV:

97


MS : B2 SƠN TRẮNG BÓNG

KHẮC NÉT HOA VĂN

KHẢM MÀU XANH

PHỐI CẢNH Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

KHAI TRIỂN CHI TIẾT GHẾ PHÒNG ĂN

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T1 B05 TKKT

Tổng số BV:

97


MS : B2

KHẢM MÀU XANH

KHẮC NÉT HOA VĂN MẶT BẰNG

MẶT ĐỨNG CHÍNH

MẶT ĐỨNG BÊN

CHI TIẾT HOA VĂN Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

KHAI TRIỂN CHI TIẾT GHẾ PHÒNG ĂN

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T1 B06 TKKT

Tổng số BV:

97


Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày:

MẶT BẰNG TỦ DƯỚI

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T1 B07 TKKT

Tổng số BV:

97


Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày:

MẶT BẰNG TỦ TRÊN

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T1 B08 TKKT

Tổng số BV:

97


Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày:

MẶT CẮT 1-1

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T1 B09 TKKT

Tổng số BV:

97


Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày:

MẶT CẮT 2-2

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T1 B10 TKKT

Tổng số BV:

97


Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

CHI TIẾT CÁNH TỦ MẶT CẮT 1-1

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T1 B11 TKKT

Tổng số BV:

97


Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

CHI TIẾT CÁNH TỦ MẶT CẮT 2-2

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T1 B12 TKKT

Tổng số BV:

97


Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

CHI TIẾT NGĂN VÀ PHỤ KIỆN MẶT CẮT 1-1

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T1 B13 TKKT

Tổng số BV:

97


Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

CHI TIẾT NGĂN VÀ PHỤ KIỆN MẶT CẮT 2-2

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T1 B14 TKKT

Tổng số BV:

97


Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày:

PHỐI CẢNH TỦ BẾP

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T1 B15 TKKT

Tổng số BV:

97


Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày:

PHỐI CẢNH TỦ BẾP

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T1 B16 TKKT

Tổng số BV:

97


Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

KHAI TRIỂN TỦ BẾP DƯỚI

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T1 B17 TKKT

Tổng số BV:

97


Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

KHAI TRIỂN TỦ BẾP DƯỚI

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T1 B18 TKKT

Tổng số BV:

97


Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

KHAI TRIỂN TỦ BẾP TRÊN

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T1 B19 TKKT

Tổng số BV:

97


Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

KHAI TRIỂN TỦ BẾP TRÊN

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T1 B20 TKKT

Tổng số BV:

97


Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày:

PHỐI CẢNH WC 1

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T1 C0 TKKT

Tổng số BV:

97


MS : C1 KIẾNG SOI ĐẶT CÁCH MẶT TƯỜNG 20 ĐỂ ĐẶT ĐÈN Ở KHE NHƯ PHỐI CẢNH

TƯỜNG

MẪU LAVABO ĐƯỢC CHỌN

SOLID SURFACE 9914-PN DÀY 20

NGĂN CHẾT, VÁN SƠN TRẮNG

NGĂN KÉO TAY NẮM ÂM, VÁN SƠN TRẮNG

NỀN TREO KHĂN INOX 20MMx14MM

Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

KHAI TRIỂN CHI TIẾT TỦ KỆ LAVABO

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T1 C01 TKKT

Tổng số BV:

97


TREO GIẤY Q7304V KÍNH THỦY

THANH NGANG TREO KHĂN

Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VẬT DỤNG WC

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T1 C02 TKKT

Tổng số BV:

97


DANH MỤC BẢN VẺ TẦNG 2 KÝ HIỆU BẢN VẺ

DANH MỤC BẢN VẺ TẦNG 2 KÝ HIỆU BẢN VẺ TÊN BẢN VẺ T2 B01 KHAI TRIỂN CHI TIẾT TỦ KỆ LAVABO T2 B02 MB BỐ TRÍ VẬT DỤNG WC T2 C10 KHAI TRIỂN CHI TIẾT ỐP SÀN GỖ PHÒNG NGỦ CON TRAI T2 C0 PHỐI CẢNH PHÒNG NGỦ 2 ( CON TRAI) T2 C01 PHỐI CẢNH PHÒNG NGỦ 2 ( CON TRAI ) T2 C02 PHỐI CẢNH PHÒNG NGỦ 2 ( CON TRAI ) T2 C03 KHAI TRIỂN CHI TIẾT VÁCH KHẮC RON 1 T2 C04 KHAI TRIỂN CHI TIẾT VÁCH KHẮC RON 1 T2 C05 KHAI TRIỂN CHI TIẾT VÁCH KHẮC RON 2 T2 C06 CHI TIẾT GIƯỜNG NGỦ T2 C07 CHI TIẾT TỦ ĐẦU GIƯỜNG + KỆ GẮN TƯỜNG T2 C08 CHI TIẾT HỆ TỦ ĐỒ -TỦ TV - BÀN LÀM VIỆC T2 C09 CHI TIẾT HỆ TỦ ĐỒ - TỦ TV- BÀN LÀM VIỆC ( MỞ CỬA ) T2 D0 PHỐI CẢNH WC 3 ( CON TRAI) T2 D01 PHỐI CẢNH WC 3 ( CON TRAI ) T2 D02 CHI TIẾT KỆ TỦ LAVABO T2 D03 MB BỐ TRÍ VẬT DỤNG WC Grand total: 35

TÊN BẢN VẺ

T2 DANH MỤC BẢN VẺ TẦNG 2 T2 A0 MẶT BẰNG NỘI THẤT TẦNG 2 PHÒNG NGỦ CON GÁI T2 A00 PHỐI CẢNH PHÒNG NGỦ CON GÁI T2 A1 PHỐI CẢNH PHÒNG NGỦ CON GÁI T2 A2 PHỐI CẢNH PHÒNG NGỦ CON GÁI T2 A3 PHỐI CẢNH PHÒNG NGỦ CON GÁI T2 A4 KHAI TRIỂN GÓC PHÒNG NGỦ T2 A5 KHAI TRIỂN GIƯỜNG NGỦ T2 A6 KHAI TRIỂN CHI TIẾT BỤC NGỒI KẾT HỢP TỦ T2 A7 KHAI TRIỂN CHI TIẾT BỤC NGỒI KẾT HỢP TỦ T2 A08 KHAI TRIỂN CHI TIẾT TỦ GƯƠNG +BÀN TRANG ĐIỂM T2 A09 KHAI TRIỂN CHI TIẾT TỦ GƯƠNG +BÀN TRANG ĐIỂM T2 A10 KHAI TRIỂN CHI TIẾT KỆ TRANG TRÍ TREO TƯỜNG T2 A11 KHAI TRIỂN CHI TIẾT GHẾ NGỒI T2 A13 KHAI TRIỂN CHI TIẾT TỦ ÁO QUẦN T2 A14 KHAI TRIỂN CHI TIẾT KỆ TIVI T2 A15 KHAI TRIỂN CHI TIẾT SÀN GỖ T2 B0 PHỐI CẢNH WC 2 ( CON GÁI )

DANH MỤC VẬT LIỆU TẦNG 2 I- PHÒNG NGỦ CON GÁI

I- PHÒNG NGỦ CON TRAI

1- MÃ SƠN NƯỚC

1- MÃ SƠN NƯỚC

-MÀU VÀNG VÁCH TRANG TRÍ ĐẦU GIƯỜNG

GREEN LEMON -DULUX 54YY 69/747

-SƠN XÁM ( VÁCH - THANH ĐẦU GIƯỜNG - TỦ )

SEAL GREY- DULUX 00NN 25/000

-MÀU TÍM VÁCH TRANG TRÍ ĐẦU GIƯỜNG LAVABO 1- MÃ VÁN GỖ

VIOLA-DULUX 42RB53/176

-MÀU CAM ( ĐẦU GIƯỜNG - TỦ -TỦ LAVABO )

FIESTA ORANGE - DULUX 68 YR 28/701

2- MÃ VÁN GỖ

MFC 640 WN

-KỆ BÊN HÔNG GIƯỜNG

MFC AN CƯỜNG MS 382 T

Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

DANH MỤC BẢN VẺ TẦNG 2

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày:

17/12/2013

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

Tỉ lệ: Giai đoạn:

T2 TKKT

Tổng số BV:

97


A-PHÒNG NGỦ 1 ( CON GÁI )

B-WC 2

D-WC3

A1.GIƯỜNG NGỦ

A6.GHẾ NGỒI

A2.KỆ BÊN HÔNG GIƯỜNG

A7.TỦ ĐỒ

B1.KỆ TỦ LAVABO

C4.TỦ ĐẦU GIƯỜNG 1

A3.TỦ- BÀN TRANG ĐIỂM

A8.KỆ TI VI

C-PHÒNG NGỦ 2 ( CON TRAI)

C6.CỤM TỦ ĐỒ - TỦ TV

A4.KỆ GẮN TƯỜNG

A9.SÀN GỖ

C1.VÁCH KHẮC RON 1

C7.CHI TIẾT SÀN GỖ

D1.TỦ KỆ LAVABO

C5.TỦ ĐẦU GIƯỜNG 2

C2.VÁCH KHẮC RON 2

A5.TƯỜNG HOA VĂN (XEM CHI TIẾT FILE CAD ĐÍNH KÈM )

C3. GIƯỜNG NGỦ

C1 C5

C4 A4

A3

C7

C3

C2

WC 2

WC 3

A5

A1

B1

D1

A6

PHÒNG NGỦ 2 ( CON TRAI )

PHÒNG NGỦ 1 ( CON GÁI ) A8

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

Tên bản vẽ:

Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

MẶT BẰNG NỘI THẤT TẦNG 2

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

A9

A7

C6

Giám đốc:

A2

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T2 A0 TKKT

Tổng số BV:

97


Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

PHỐI CẢNH PHÒNG NGỦ CON GÁI

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T2 A00 TKKT

Tổng số BV:

97


Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

PHỐI CẢNH PHÒNG NGỦ CON GÁI

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T2 A1 TKKT

Tổng số BV:

97


Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

PHỐI CẢNH PHÒNG NGỦ CON GÁI

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T2 A2 TKKT

Tổng số BV:

97


Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

PHỐI CẢNH PHÒNG NGỦ CON GÁI

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T2 A3 TKKT

Tổng số BV:

97


ĐẶT ĐÈN LED ÁNH SÁNG TRẮNG NHƯ PHỐI CẢNH

GƯƠNG +BÀN TRANG ĐIỂM

KỆ TƯỜNG TRANG TRÍ ĐẶT ĐÈN LED ÁNH SÁNG VÀNG NHƯ PHỐI CẢNH

TỦ TRANG ĐIỂM

KẺ ROLL MÀU VÀNG 20X3 SƠN MÀU TÍM VIOLA-DULUX 42RB53/176

ĐẶT ĐÈN LED ÁNH SÁNG VÀNG NHƯ PHỐI CẢNH

KHẮC HOA VĂN 3MM SƠN MÀU VÀNG GREEN LEMON -DULUX 54YY 69/747

GIƯỜNG 1600X2000

NỆM 5 TẤM KÍCH THƯỚC MỖI TẤM 40X400X610 TỦ ĐỂ ĐỒ KẾT HỢP BỤC NGỒI

MFC AN CƯỜNG MS 382 T

KỆ TRANG TRÍ GÓC

Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

KHAI TRIỂN GÓC PHÒNG NGỦ

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T2 A4 TKKT

Tổng số BV:

97


MS : A1

ỐP VÁN MS 382 T DÀY 18 BO MỀM CÁC GÓC

VÁN SƠN TRẮNG

HỘC SÂU 300

SƠN TRẮNG BÓNG NGĂN KÉO

HỘC SÂU 300

Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

KHAI TRIỂN GIƯỜNG NGỦ

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T2 A5 TKKT

Tổng số BV:

97


MS : A2

5 TẤM ĐỆM SIMILI MÀU VÀNG NHẠT KÍCH THƯỚC 400X610X40 ( GIỐNG PHÒNG CHỊ LÊ )

MFC 382 T

Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

KHAI TRIỂN CHI TIẾT BỤC NGỒI KẾT HỢP TỦ

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T2 A6 TKKT

Tổng số BV:

97


MS : A2

NGĂN KÉO

HỘC KÉO NGĂN CHẾT CÁNH CỬA

CÁNH CỬA CÁNH CỬA

HỘC

TAY NẮM ÂM HỘC

Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

KHAI TRIỂN CHI TIẾT BỤC NGỒI KẾT HỢP TỦ

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T2 A7 TKKT

Tổng số BV:

97


KÍNH 10mm TRẮNG

ỐP KÍNH THỦY

MS : A3

ĐẶT ĐÈN LED ÁNH SÁNG TRẮNG

SƠN MÀU TÍM NHẠT SƠN MÀU VÀNG

CÁNH MỞ

CHI TIẾT KHUNG GƯƠNG CÁNH MỞ

BÀN TRANG ĐIỂM

CHI TIẾT GÓC BÀN CÁNH MỞ

CỬA CÁNH LÙA KHẢM ROLL SƠN NƯỚC MÀU VÀNG 10MM CÁCH MÉP BÀN 40MM

PHỐI CẢNH

Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

KHAI TRIỂN CHI TIẾT TỦ GƯƠNG +BÀN TRANG ĐIỂM

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T2 A08 TKKT

Tổng số BV:

97


MS : A3 ĐẶT ĐÈN LED ÁNH SÁNG TRẮNG

KÍNH MÀU TRẮNG 10MM

KHẢM ROLL SƠN NƯỚC MÀU VÀNG 10MM CÁCH MÉP BÀN 40MM

MẶT TRONG Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

KHAI TRIỂN CHI TIẾT TỦ GƯƠNG +BÀN TRANG ĐIỂM

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T2 A09 TKKT

Tổng số BV:

97


MS : A4

CHI TIẾT VÁT GÓC

PHỐI CẢNH

Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

CHỊ DẠ LÊ VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

KHAI TRIỂN CHI TIẾT KỆ TRANG TRÍ TREO TƯỜNG

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T2 A10 TKKT

Tổng số BV:

97


MS : A6

MẶT BÊN PHỐI CẢNH

MẶT ĐỨNG

MẶT BẰNG Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

KHAI TRIỂN CHI TIẾT GHẾ NGỒI

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T2 A11 TKKT

Tổng số BV:

97


THANH INOX

NGĂN ĐỰNG VALI

MS : A7

TỦ CÁNH MỞ

THANH INOX

THANH INOX

HỘC KÉO

HỘC KÉO

TỦ CÁNH MỞ CHI TIẾT TAY NẮM 2 HỘC KÉO TAY NẮM ÂM CÓ Ổ KHÓA

SƠN TÍM VIOLA-DULUX 42RB53/176

Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

KHAI TRIỂN CHI TIẾT TỦ ÁO QUẦN

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T2 A13 TKKT

Tổng số BV:

97


MS : A8

DÁN NỔI HOA VĂN 5MM MÀU TRẮNG

2040

Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

KHAI TRIỂN CHI TIẾT KỆ TIVI

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T2 A14 TKKT

Tổng số BV:

97


MS : A9 GHI CHÚ : CÂN CHỈNH THEO KÍCH THƯỚC HOÀN THIỆN THỰC TẾ , LẤY NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG NHƯ GÓC TƯỜNG LÀM CHUẨN ĐỂ TÍNH RA

LÙI VÔ 20

DÀY LÊN 100 SO VỚI SÀN TẦNG

CHI TIẾT SÀN GỖ NÂNG COTE Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

KHAI TRIỂN CHI TIẾT SÀN GỖ

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T2 A15 TKKT

Tổng số BV:

97


HOA VĂN KHẮC NỔI 3MM

Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

PHỐI CẢNH WC 2 ( CON GÁI )

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T2 B0 TKKT

Tổng số BV:

97


MS : B1 KIẾNG SOI ĐẶT CÁCH MẶT TƯỜNG 20 ĐỂ ĐẶT ĐÈN Ở KHE NHƯ PHỐI CẢNH

TƯỜNG

MẪU LAVABO ĐƯỢC CHỌN

SOLID SURFACE MÀU TRẮNG DÀY 20

NGĂN CHẾT SƠN TÍM VIOLA-DULUX 42RB53/176 VÁN MFC AN CƯỜNG MS 386 RM NGĂN KÉO TAY NẮM ÂM

NỀN

Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

KHAI TRIỂN CHI TIẾT TỦ KỆ LAVABO

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T2 B01 TKKT

Tổng số BV:

97


KỆ ĐỂ CHAI LỌ Q8300

TREO KHĂN TẮM Q83001

TREO KHĂN Q8301

KỆ ĐỂ DẦU GỘI, SỮA TẮM ST830V

TREO GIẤY Q7304V

Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

MB BỐ TRÍ VẬT DỤNG WC

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T2 B02 TKKT

Tổng số BV:

97


VÁN SƠN XÁM

KHUNG GÕ MFC 640 WN TIẾT DIỆN 50X50

VÁN SƠN TRẮNG DÀY 18 KHẮC RON XÁM RỘNG 1O SÂU 5

KHUNG GÕ MFC 640 WN

VÁN SƠN XÁM

KHUNG GÕ MFC 640 WN

Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

PHỐI CẢNH PHÒNG NGỦ 2 ( CON TRAI)

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T2 C0 TKKT

Tổng số BV:

97


Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

PHỐI CẢNH PHÒNG NGỦ 2 ( CON TRAI )

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T2 C01 TKKT

Tổng số BV:

97


Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

PHỐI CẢNH PHÒNG NGỦ 2 ( CON TRAI )

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T2 C02 TKKT

Tổng số BV:

97


VÁN SƠN TRẮNG DÀY 18 VÁN SƠN XÁM DÀY 18

VÁN SƠN TRẮNG DÀY 18 KHẮC RON XÁM RỘNG 1O SÂU 5

KÍNH THỦY

TỔNG THỂ LIÊN KẾT VÁCH VÀ GIƯỜNG NGỦ Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

KHAI TRIỂN CHI TIẾT VÁCH KHẮC RON 1

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T2 C03 TKKT

Tổng số BV:

97


MS : C1

KHUNG GÕ MFC 640 WN TIẾT DIỆN 50X50

VÁN SƠN XÁM MÃ SEAL GREY- DULUX 00NN 25/000 DÀY 18 ( CHE PHẦN LÕM TRÊN TƯỜNG )

ỐP GỖM SƠN TRẮNG ( DÀY 40 ) KHẮC RON XÁM RỘNG 10 MM SÂU 5MM ( CÓ FILE CAD ĐÍNH KÈM)

CHI TIẾT VÁCH KHẮC RON 1 Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

KHAI TRIỂN CHI TIẾT VÁCH KHẮC RON 1

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T2 C04 TKKT

Tổng số BV:

97


MS : C2

ỐP GỖM SƠN TRẮNG ( DÀY 18 ) KHẮC RON XÁM RỘNG 10 MM SÂU 5MM

CHI TIẾT VÁCH KHẮC RON 2 PHỐI CẢNH TỔNG THỂ VÁCH Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

KHAI TRIỂN CHI TIẾT VÁCH KHẮC RON 2

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T2 C05 TKKT

Tổng số BV:

97


MS : C3 KHE MÀU CAM RỘNG 30 LÙI VÔ SO VỚI THANH ĐẦU GIƯỜNG 18

THANH ĐẦU GIƯỜNG RỘNG 60 SÂU 80 VÁN SƠN XÁM MÃ SEAL GREYDULUX 00NN 25/000 BO GÓC

VÁN MFC AN CƯỜNG MS 640 WN

CHÂN LÙI VÔ 20 SO VỚI GỖ NÂU

Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày:

CHI TIẾT GIƯỜNG NGỦ

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T2 C06 TKKT

Tổng số BV:

97


MS : C5

NGĂN KÉO TAY NẮM ÂM

TỦ ĐẦU GIƯỜNG 2 NGĂN

MS : C4

NGĂN KÉO ( KO CÓ TAY NẮM )

TỦ ĐẦU GIƯỜNG 1 NGĂN Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

CHI TIẾT TỦ ĐẦU GIƯỜNG + KỆ GẮN TƯỜNG

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T2 C07 TKKT

Tổng số BV:

97


MS : C6

ĐẶT ĐÈN LED HẮT SÁNG NHƯ PHỐI CẢNH ( SÁT TƯỜNG )

GỖ SƠN XÁM ĐẶT ĐÈN LED HẮT SÁNG NHƯ PHỐI CẢNH VIỀN GỖ SƠN TRẮNG

4 CÁNH LÙA

3 CÁNH LÙA VÁN MFC AN CƯỜNG MS 640 WN

VÁN SƠN MÀU XÁM KÍNH DÀY 10 MM

TỦ ĐỒ 4 CÁNH LÙA

GỖ SƠN XÁM ĐẾ DÀY 50 LÙI VÔ 20 SO VỚI THÂN

CỬA CÁNH MỞ

Giám đốc:

Chủ đầu tư:

KỆ DÀY 18 VÁT CẠNH VIỀN CAM

KỆ 18 VÁT GÓC

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

CHI TIẾT HỆ TỦ ĐỒ -TỦ TV - BÀN LÀM VIỆC Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T2 C08 TKKT

Tổng số BV:

97


MS : C6

TỦ ĐỂ VALI

HỘC KÉO KHÔNG KHÓA HỘC KÉO CÓ KHÓA

Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

CHI TIẾT HỆ TỦ ĐỒ - TỦ TV- BÀN LÀM VIỆC ( MỞ CỬA ) Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T2 C09 TKKT

Tổng số BV:

97


MS : C7

GHI CHÚ : CÂN CHỈNH THEO KÍCH THƯỚC HOÀN THIỆN THỰC TẾ , LẤY NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG NHƯ GÓC TƯỜNG LÀM CHUẨN ĐỂ TÍNH RA LÙI VÔ 20

CHI TIẾT SÀN PN TRAI DÀY LÊN 100 MM SO VỚI SÀN TẦNG

CHI TIẾT SÀN NÂNG COTE Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

KHAI TRIỂN CHI TIẾT ỐP SÀN GỖ

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T2 C10 TKKT

Tổng số BV:

97


Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

PHỐI CẢNH WC 3 ( CON TRAI)

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T2 D0 TKKT

Tổng số BV:

97


Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

PHỐI CẢNH WC 3 ( CON TRAI )

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T2 D01 TKKT

Tổng số BV:

97


MS : D1

TƯỜNG

KIẾNG SOI ĐẶT CÁCH TƯỜNG 20 , ĐẶT ĐÈN Ở KHE

MẪU LAVABO ĐƯỢC CHỌN

SOLID SURFACE 9914-PN DÀY 20 NGĂN CHẾT

VÁN SƠN MÀU CAM NGĂN KÉO TAY NẮM ÂM NỀN

Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

CHI TIẾT KỆ TỦ LAVABO

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T2 D02 TKKT

Tổng số BV:

97


KỆ ĐỂ CHAI LỌ Q8300

TREO KHĂN TẮM Q83001

Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

Tên bản vẽ:

Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

MB BỐ TRÍ VẬT DỤNG WC

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

TREO KHĂN Q8301

TREO GIẤY Q7304V

KỆ ĐỂ DẦU GỘI, SỮA TẮM ST830V

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T2 D03 TKKT

Tổng số BV:

97


KÝ HIỆU BẢN VẺ

DANH MỤC BẢN VẺ TẦNG 3 TÊN BẢN VẺ

T3 DANH MỤC BẢN VẺ TẦNG 3 T3 A0 MẶT BẰNG NỘI THẤT TẦNG 3 PHÒNG NGỦ CHỊ LÊ T3 B00 PHỐI CẢNH PHÒNG NGỦ CHỊ LÊ T3 B01 PHỐI CẢNH PHÒNG NGỦ CHỊ LÊ T3 B02 PHỐI CẢNH PHÒNG NGỦ CHỊ LÊ T3 B03 PHỐI CẢNH PHÒNG NGỦ CHỊ LÊ T3 B04 KHAI TRIỂN CHI TIẾT GIƯỜNG NGỦ T3 B05 KHAI TRIỂN CHI TIẾT VÁCH TRANG TRÍ VÀ TỦ ĐẦU GIƯỜNG T3 B06 KHAI TRIỂN CHI TIẾT BÀN TRANG ĐIỂM T3 B07 KHAI TRIỂN CHI TIẾT GHẾ NGỒI CƠ ĐỘNG T3 B08 KHAI TRIỂN CHI TIẾT BÀN LÀM VIỆC+ KỆ TIVI VÀ TỦ QUẦN ÁO T3 B09 KHAI TRIỂN CHI TIẾT TỦ QUẦN ÁO T3 C0 PHỐI CẢNH WC 4 T3 C01 KHAI TRIỂN CHI TIẾT TỦ KỆ LAVABO T3 C02 MB BỐ TRÍ VẬT DỤNG WC PHÒNG THỜ T3 A01 PHỐI CẢNH PHÒNG THỜ T3 A02 KHAI TRIỂN CHI TIẾT TỦ THỜ T3 A03 KHAI TRIỂN CHI TIẾT TỦ THỜ T3 A04 KHAI TRIỂN CHI TIẾT KỆ CÂY KIỂNG T3 A05 KHAI TRIỂN CHI TIẾT KỆ CÂY KIỂNG Grand total: 20

DANH MỤC VẬT LIỆU TẦNG 3 I- PHÒNG THỜ

II- PHÒNG NGỦ CHỊ LÊ

1- MÃ VÁN GỖ

1- MÃ SƠN NƯỚC

-TỦ THỜ

MFC MS 640WN

-SƠN XÁM ( THANH ĐẦU GIƯỜNG )

GRANITE GREY-DULUX 00NN37/000

-KHUNG GỖ HOA VĂN

MS 630 WN

-KỆ CÂY KIỂNG

MS: 641 ML

-MÀU CAM ( ĐẦU GIƯỜNG - VIỀN TỦ) -MÀU XANH (VIỀN TỦ TRANG ĐIỂM ) 2- MÃ VÁN GỖ ( GỖ ỐP TƯỜNG - TỦ LAVABO )

FIESTA ORANGE - DULUX 68 YR 28/701 CREEPY CRAWLY DULUX 30GY 34/600 MS 386 RM

Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

DANH MỤC BẢN VẺ TẦNG 3

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày:

17/12/2013

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

Tỉ lệ: Giai đoạn:

T3 TKKT

Tổng số BV:

97


A-PHÒNG THỜ ( SHC)

B-PHÒNG NGỦ 3 ( CHỊ LÊ)

C-WC4

A1.BÀN THỜ + PHÔNG HOA VĂN GỖ

B1.GIƯỜNG NGỦ

B4.TỦ -BÀN TRANG ĐIỂM

C1.KỆ TỦ LAVABO

A2.KỆ CÂY KIỂNG

B2.KỆ ĐẦU GIƯỜNG

B5.SÀN GỖ - BẬC NGỒI CƠ ĐỘNG

B3.VÁN ỐP TƯỜNG KHẮC HOA VĂN B6.CỤM TỦ ĐỒ - TỦ TV

B3 B2

B2

A1

WC 4

B1 B4

B5

A2

C1

P.THỜ

P.NGỦ CHỊ LÊ B6

Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

MẶT BẰNG NỘI THẤT TẦNG 3

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T3 A0 TKKT

Tổng số BV:

97


MFC MS 640WN

KHUNG GỖ MS 630 WN TIẾT DIỆN 20x20

MFC MS 640WN

MFC MS 641ML

Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

PHỐI CẢNH PHÒNG THỜ

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày:

17/12/2013

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T3 A01 TKKT

Tổng số BV:

97


MS : A1

KHE HẮT ĐÈN BÊN TRONG HOA VĂN KHUNG GỖ MS 640 WN TIẾT DIỆN 50x30 KHUNG GỖ MS 630 WN TIẾT DIỆN 20x20 HOA VĂN GỖ SƠN NÂU

KÍNH TRONG SUỐT MÀU TRẮNG 5mm

TẤM CHẮN SAU GỖ MFC 630 WN

KHAY KÉO ĐỰNG ĐỒ (HÌNH MINH HỌA)

CỬA CÁNH MỞ

MFC MS 640WN

CỬA CÁNH KÉO

PHỐI CẢNH TỦ THỜ GỠ CỬA VÀ KÍNH

PHỐI CẢNH TỦ Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

CHỊ DẠ LÊ VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

KHAI TRIỂN CHI TIẾT TỦ THỜ

CHỊ DẠ LÊ

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày:

17/12/2013

T3 A02

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

TKKT

Tổng số BV:

97


MS : A1

SƠN MÀU GỔ NÂU ĐẬM

CHI TIẾT TẤM HOA VĂN CHI TIẾT CÁNH CỬA CÓ KHE LÕM VÀO NHƯ HÌNH MINH HỌA

CHI TIẾT CÁNH HỘC KÉO ĐỂ THỨC ĂN

CHI TIẾT CÁNH HỘC KÉO Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

KHAI TRIỂN CHI TIẾT TỦ THỜ

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày:

17/12/2013

Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T3 A03

Tỉ lệ:

TKKT

Tổng số BV:

97


MS : A2 MFC AN CƯỜNG MS: 641 ML

THANH 30X30

MFC AN CƯỜNG MS: 641 ML

PHỐI CẢNH KỆ CÂY KIỂNG

MẶT ĐỨNG CHÚ THÍCH: KỆ CHỈ DÙNG VÁN MFC MS: 641ML

Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

KHAI TRIỂN CHI TIẾT KỆ CÂY KIỂNG

Ngày:

17/12/2013

Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T3 A04

Tỉ lệ:

TKKT

Tổng số BV:

97


MS : A2

CHI TIẾT 1

CHÚ THÍCH: KỆ CHỈ DÙNG VÁN MFC MS: 641ML

CHI TIẾT 2 MẶT BÊN Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

KHAI TRIỂN CHI TIẾT KỆ CÂY KIỂNG

Ngày:

17/12/2013

Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T3 A05

Tỉ lệ:

TKKT

Tổng số BV:

97


VÁN SƠN TRẮNG KHẮC KHOA VĂN SÂU 3MM SƠN MÀU XANH LÁ ( ĐẶT CÁCH TƯỜNG 50 HẮT ĐÈN MÀU TRẮNG)

VÁN SƠN MÀU CAM ỐP VÁN 382 T DÀY 18 BO MỀM GÓC

VÁN SƠN MÀU TRẮNG

Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

PHỐI CẢNH PHÒNG NGỦ CHỊ LÊ

Ngày:

17/12/2013

Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T3 B00

Tỉ lệ:

TKKT

Tổng số BV:

97


Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

PHỐI CẢNH PHÒNG NGỦ CHỊ LÊ

Ngày:

17/12/2013

Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T3 B01

Tỉ lệ:

TKKT

Tổng số BV:

97


ĐÓNG HỘP GỖ TRẮNG

VÁN MFC AN CƯỜNG MS 386 RM

VÁN SƠN TRẮNG

Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

PHỐI CẢNH PHÒNG NGỦ CHỊ LÊ

Ngày:

17/12/2013

Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T3 B02

Tỉ lệ:

TKKT

Tổng số BV:

97


Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

PHỐI CẢNH PHÒNG NGỦ CHỊ LÊ

Ngày:

17/12/2013

Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T3 B03

Tỉ lệ:

TKKT

Tổng số BV:

97


MS : B1 THANH ĐẦU GIƯỜNG SƠN MÀU XÁM BÓNG-RỘNG 40 SÂU 50 BO GÓC

ỐP VÁN 382 T DÀY 18 BO MỀM GÓC

SƠN MÀU CAM ( GIỐNG VIỀN TỦ )

SƠN TRẮNG BÓNG

SƠN MÀU XÁM BÓNG

HỘC TRỐNG SÂU 300

HỘC TRỐNG SÂU 300 HỘC KÉO

Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

KHAI TRIỂN CHI TIẾT GIƯỜNG NGỦ

Ngày:

17/12/2013

Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T3 B04

Tỉ lệ:

TKKT

Tổng số BV:

97


MS : B3

TỦ ĐẦU GIƯỜNG ( 2 CÁI)

MS : B2

SƠN TRẮNG BÓNG

KHẮC HOA VĂN SÂU 3MM SƠN MÀU XANH NHƯ PHỐI CẢNH

SƠN TRẮNG BÓNG

HỘC KÉO TAY NẮM ÂM SƠN MÀU TRẮNG VIỀN CAM RỘNG 5MM SÂU 2MM ( CÁCH MÉP NGOÀI 20 )

VÁCH TRANG TRÍ ĐẦU GIƯỜNG HỘC TRỐNG Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

KHAI TRIỂN CHI TIẾT VÁCH TRANG TRÍ VÀ TỦ ĐẦU GIƯỜNG

Ngày:

17/12/2013

Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T3 B05

Tỉ lệ:

TKKT

Tổng số BV:

97


MS : B4

SƠN TRẮNG BÓNG DƯỚI MỖI NGĂN KỆ ĐẶT ĐÈN LED MÀU VÀNG

CHI TIẾT VÁT GÓC

RON RỘNG 5MM SÂU 5MM

GƯƠNG SOI, VIỀN SƠN NƯỚC MÀU XANH NHƯ HÌNH PHỐI CẢNH

NGĂN KỆ BẰNG KÍNH, 2 BÊN HÔNG TỦ

BÊN TRONG CÁNH TỦ CHIA NGĂN BẰNG KÍNH

KHAI TRIỂN BÀN TRANG ĐIỂM Giám đốc:

CHI TIẾT BÊN TRONG CỬA Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

KHAI TRIỂN CHI TIẾT BÀN TRANG ĐIỂM

Ngày:

17/12/2013

Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T3 B06

Tỉ lệ:

TKKT

Tổng số BV:

97


CHI TIẾT SÀN NHÀ

MS : B5

CHI TIẾT GHẾ NGỒI CƠ ĐỘNG

ĐẬY XUỐNG THÀNH SÀN NHÀ

BẬT LÊN TRÊN THÀNH GHẾ DỰA NGỒI

BỌC SIMILI MÀU TRẮNG DÀY 50MM Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

CHỊ DẠ LÊ VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

KHAI TRIỂN CHI TIẾT GHẾ NGỒI CƠ ĐỘNG

Ngày:

17/12/2013

T3 B07

Tỉ lệ: Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

TKKT

Tổng số BV:

97


MS : B6

TỦ QUẦN ÁO

ĐÓNG THẠCH CAO MÀU TRẮNG

ĐÓNG THẠCH CAO MÀU TRẮNG

TỦ VALI

VÁCH GỖ MS 382T VÁN SƠN MÀU CAM DÀY 40 KỆ DÀY 18 VÁT CẠNH ,BO CONG R=50

VÁN SƠN MÀU CAM DÀY 40 ' LÙI VÔ 20 SO VỚI PHẦN TRÊN

TỦ BA HỘC KÉO TỦ ÁO QUẦN

Giám đốc:

VỊ TRÍ TREO TIVI

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

CHÂN KỆ CAO 20 LÙI VÀO SO VỚI MẶT CÁNH SƠN MÀU CAM Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

KHAI TRIỂN CHI TIẾT BÀN LÀM VIỆC+ KỆ TIVI VÀ TỦ QUẦN ÁO Ngày:

17/12/2013

Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T3 B08

Tỉ lệ:

TKKT

Tổng số BV:

97


MS : B6

CÁNH LÙA

TỦ ĐỰNG VALI

-ĐÁY TỦ SƠN NƯỚC MÀU CAM LÙI VÀO TRONG 20MM SO VỚI MẶT CÁNH -ĐẶT ĐÈN LED HẮT SÁNG NHƯ PHỐI CẢNH

TƯỜNG TRẮNG

HỘC KÉO CÓ KHÓA

HỘC KÉOKHÔNG KHÓA

NGĂN KÉO TỦ ĐỒ XẾP

Giám đốc:

NGĂN KÉO

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

NGĂN KÉO

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

KHAI TRIỂN CHI TIẾT TỦ QUẦN ÁO

Ngày:

17/12/2013

Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T3 B09

Tỉ lệ:

TKKT

Tổng số BV:

97


SOLID SURFACE MÀU TRẮNG DÀY 20

Giám đốc:

ỐP VÁN MS 382 T DÀY 18 KHẮC RON

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày:

PHỐI CẢNH WC 4

17/12/2013

Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T3 C0

Tỉ lệ:

TKKT

Tổng số BV:

97


MS : C1 KIẾNG SOI ĐẶT CÁCH MẶT TƯỜNG 20 ĐỂ ĐẶT ĐÈN Ở KHE NHƯ PHỐI CẢNH

TƯỜNG

MẪU LAVABO ĐƯỢC CHỌN

SOLID SURFACE MÀU TRẮNG DÀY 20

NGĂN CHẾT

VÁN MFC AN CƯỜNG MS 386 RM NGĂN KÉO TAY NẮM ÂM

NỀN

Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

Tên bản vẽ:

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

KHAI TRIỂN CHI TIẾT TỦ KỆ LAVABO

Ngày:

17/12/2013

Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T3 C01

Tỉ lệ:

TKKT

Tổng số BV:

97


KỆ ĐỂ CHAI LỌ Q8300

TREO KHĂN TẮM Q83001

KỆ ĐỂ DẦU GỘI, SỮA TẮM ST830V

Giám đốc:

Chủ đầu tư:

Quản lý kỹ thuật:

Thiết kế:

Công trình:

Tên bản vẽ:

Hạng mục:

NỘI THẤT NHÀ Ở

Địa điểm :

KTS. PHAN HỒNG VIỆT

KTS.NGUYỄN CHÍ CÔNG

KTS. TRẦN TIẾN ĐẠT

MB BỐ TRÍ VẬT DỤNG WC

CHỊ DẠ LÊ

CHỊ DẠ LÊ VP: Văn phòng: 6.08 Lô B-số 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận CN1: 234 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, ĐT: 39973231 – Fax: 39973230 CN2-Xưởng nội thất: 47/2 Q lộ 1A, P.Thới An, Q.12, ĐT: 37172608 – Fax: 37172608 email: info@newasiagroup.vn website: www.newasiagroup.vn

TREO KHĂN Q8301

TREO GIẤY Q7304V

SỐ 17A ĐƯỜNG 59 , P.THẢO ĐIỀN ,Q2, TP.HỒ CHÍ MINH

Ngày:

17/12/2013

Giai đoạn:

BẢN VẼ SỐ DRAWING No.

T3 C02

Tỉ lệ:

TKKT

Tổng số BV:

97


HỒ SƠ NỘI THẤT NHÀ CHỊ LÊ  

Nội thất biệt thự theo phong cách đương đại , kết hợp những họa tiết trang trí lãng mạn tạo nên điểm nhấn của ngôi nhà gia đình nghệ sĩ .

HỒ SƠ NỘI THẤT NHÀ CHỊ LÊ  

Nội thất biệt thự theo phong cách đương đại , kết hợp những họa tiết trang trí lãng mạn tạo nên điểm nhấn của ngôi nhà gia đình nghệ sĩ .

Advertisement