Page 1

Sagan om kycklingen som

i1':I"nde

boxas

Av Pontus och Kim -r,,r,

*rr*rt' "

j,',*,. :

..,

.:,. .,.ri*+j..ji

,-::"1: r'.:

i ,iI.

';

ir-:.'

:책f;' r'*'-

Jtri-

-''r1-j*e

1

fii'


,i+;T':l#"**##tffi

':;.i,i !'t\Ii,t i;; ;,'i:-1

rlii ijr:i

;4

.

{t:.

.

rt

':i

'l'

'l

.t ;.

:;ii'{a 1i

t.,1

'':

,i

ot.,":::';-

i

'' 'a

:'.: t.

),'

ir * >

#

'd

t

;

f.' ::.

ii

.".11 .t3

.l: I

.,': -L;.

.5J .t-

l

$

Yi

'ii'

.'.t

*$'

.:n

:i' irl'å"r' r i 't,

.)

,.i

'd,,FffH{

å4trfiryrse*,;r+*;

;"

;iT": ","

{i-;ä.cr?.iie-*tm*:!

''.t' riE**irDiiiid-*4 r.1ä

:

'En

-,.i..t- -.':1

. ,/ :li''

il'J;^;";;rffi;ffi;ffi fick;;;;ä#äiffi;:li:

boxas, men han

i t;;;"* f,i?::,l"::* fv;tii;;'" ;;ä?äoil :,ärns' srog i t $,r "i

När ffi han skure möt;';; kycklingen honom i huvudet.

ru

*i*.*o*;l'"'"fP"

*gi

rl

: ,i,,

I


1rr,{;"+

l\^.ö .f,s. '1"

,t' å ,3

fi si;'

1f

$ !itq l ,';i

ij

:t;

i*i ir

iir, Y:,f

r,F'g ..f,

4Ät

.:) :;t

1tr :i;: li.

'"!'

41

i;

,!.

{ l

";

5?

r; tl

'*l

:ii ii, i,r ' I.

l:l

å11 .}?:

I

E:,

!: i!

1'

{if

3l,l 9";

f'

t r:

i,

"fi

'$" ' ;: ],.l'*"J'i'

:' ,',

I

--'t

:-";t*;"{'l:1:i

Då sa han, - Nu ska du tå en blå näbb. -Haha jag ska akta mig när du ska slå mig, kycklingen. - Nej det kan du inte kycklingen. - Jo då det kan jag göra.

sa


*dl{sl

.t",i".rir:ri5li:j

'

""1'

'

" ,kycklingen' ldaren. rnotstända;3"kli jag dig'- sa -Ja nu slt; s& kycklingen' boxas, rlura _ Aj I K; iii",. N;j sa motständaren' sa kycklingen '@W ^o Jo för nu gåIr jag h;;' rft'

r----:-._\".*-

j.

te q

Sagan om kycklingen som inte kunde boxas  

av Pontus och Kim

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you