Page 1

Av Kim och Karlj:.

,:"+;:,

J: -l;: ii;;책 4.$

jn*

l,i$

,i

'1.

,i,..j

iX'i

책: ,책.',,

t#i f# ,5$ i#.1;'

.4.'

:el ,J책

J

{s!

t!i ::;l

i:

*.., "i ttil

[;

ni1;1:'-, ''' -,''.." '

;-'',:il.:iI:.i

;


,,r*-''""t::::,:ff;ä# 't{id .}';t

,;!ldi!t9g1t',.

rt

*iri*r':#el1;

*:;*s,,1{St r..* r--i],o'

Nu skulle han gå och köpa bil. Han ä ,u?F::bil han kunde fa tjejer. Nu 11 gär han till bil affiiren. Han kdre ;i"'bji*

ll.,l

for 10 000000 sen körde han sönder allas bilar och då fick han betala4O 000000. _i.

Men det hade han rädmed men sen Jr#d. han bara 100 000000 kvar så han kcipte tillbaka allas bilar. Men då köpte han fel sort pä allas bilar.


l',

i

|:., ' .

j

l,"l

it,.'

,,.

1.""111

l::'.1. ',"1rit

..

'

i,'

',

' "1"''i'

,;,ii|,.i

" ,',.. ir'r 'r -,;'i

'

,' ;..;. i t:

.' :

,

ri'

n'

1

,.," r

,,i

:

t

*ttt'

i;:

lf ' ,.''.]: '

I

'ii

..'

'-il'{, "' ,l:

,lirlii. r r.',

r '

,,r;i;iiir

i:it...

r

I

i;:.,"r

,t,i

i, ,'

,'h*,

t*ilil-',

'f*f** .;

.:,:"f.t$r, ",;"t.

';,i'

I'

".

.i;, ,t

,i,

* ##

, '"',',',, ,",,]j-i:u'

:.,,,

,1.;

t

'

.'{i; .

t

,; ,-.. .rl

ii:r u i.l,i,,

'

*,i"-,,

-f -

i\ -\ ,,,.*...,,.....".,i

-ra

'I

!

.i

,".! f,"_-.ä,ll\#

:,1

itfr''

-

..,: r+.nrts: \

i

'

i

"''i' *''***,.Ji

.i t t", " ;***"ot*'*n,,**u'o.*.. Ii,T tl -' l/ .*'*-'**'-'.**--I8.. f ', ,f"

*,#!

rr

råe@<,--eL-.. h"4**iår€

J

':

' lll

.':

.

i*

. *

' ,. -"<*låJ , ,,..i. ;iri,:_{ ,

-f;

,;ff$

i $, 'j

Nu ska han sälja sitt hus. Det kostar 200 \ 000000 kr. Nu ska han sälja sitt hus till en som heter Albin ska köpa huset. Han är rik han har 1000000000000 kr. Han köper tu$


tt.,,

,."t

"{ .,s,l\h

,, ,s

;{i./

f'r-i at' .,f .l \.."f

.,1

s: $ d?#,fl'

##

huset. Nu harhanköpt ett hus igen äet fan, 200spel 3000{ 5:::: ?90g,0000000 våningar i huser. Han ska gi;rh Han kdp:l?000 paket cigiretter, gOdå skinkor, 400 liteimJölk,3ooo liter saft och U:öd.l 00 styCk.rr-pämat.Sen så ::l,r,uhan gick gth köptä ailasiiruräätrr?.r.

detru

d;il:''

Pnyggabilar så alla blev glada.


l"r*t*

-;' t:i..

..t

1l

1...

,ii '

^,,:

ai'

,.

t,

!,

,i.,

l

,,i:

,'i 'i,,

n

,l

J,,'+

i

t# .*,"4/;"

t..f

,i'

"5i.

:i

,,eF

:, ,t,,i,',' it , i,--:.,.1

tt'. i'

" i 'tr* ''",1 ''' i ;"*' ':

'

.n ,.: ,r{4,.._Å

'* : T ',fl

'' .,1 , ..]..-t-r'cjt{'- '}"r,..t"t

:

:.S

,::'ir':

'"' 'ff ,fr

'1

'

Då tacka.allahonorn och då ftir han kö^+o .\.^-

"t;'

, i

ktaradesil;;öä#KT,:iffä*i 'i,,,u

; , .'

i,

,.1

F(

sättning frrjrr...

Sagan om kamelen Tim  

av Karl och Karl

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you