Page 1

w I

"-t-.

,;':' ','"

Av Nathalie och Jennifer.

!r,

-i,rni ,

\'

*tiy,;-*-;:t#+t

'ui

r-;ra.li-

.t#..ii;1i;5,;1ir,i_

iffi ,t 'f#-{

t,"ri#

,, l'1,1

'i:jr,; j,

i'ii

;',:t fl '"il1t ?

:i ii"

I

T.!

,,.


'."...'.'..'

ost. Hunrden best채mde sig att g-?g]1 musen for att fa lite ost.


,r?#,r

ffi b5e@\

*fl

unden rU att blev röd i ansikteioå blev hunden J^y:?,ledsen' så ledsen så han blev


i'

,"

t iit'l

;" I",l$ , :fti :ttti.i

i

Då kom en gris och frägade vad som hade hänt. Då blev grisen blå i ansiktet däfrägade hunden vad harhänt?

Fortsättning följer.

Sagan om hunden som var galen i ost  
Sagan om hunden som var galen i ost  

av Nathalie och Jennifer

Advertisement