Page 1

LIMNYT Nr. 5 – April 2013

I dette nummer: • • • • • •

• Xxxx • XzcBørne- og ungdomsroning i KKL TEMA: • Zxc Sørensens whitewater eventyr i Costa Rica Jesper • Zxc Havkajaktræning i Vadum Svømmehal • Zxc Generalforsamling • Zxc • sømands xzc En forsøg på at nå til Ryå DM i ergometer


LIMNYT - April 2013

Indhold

Bestyrelse og udvalg

Indhold....................................................................................... 2 Forsidefoto................................................................................. 2 Næste blad ................................................................................ 2 Bestyrelse og udvalg ............................................................... 2 KKL bestyrelse ...................................................................... 2 Udvalgsansvarlige................................................................. 2 Formanden har ordet................................................................. 3 Generalforsamling KKL 6/2-2013 .............................................. 3 Begynderinstruktion................................................................... 4 Vintertræning for havkajakker.................................................... 5 Lidt nyt fra havkajakudvalget .................................................... 6 Et tropisk eventyr....................................................................... 7 En sømand går i land - 1. marts 2013! ...................................... 8 Børneholdet ............................................................................... 9 Børnetræning........................................................................... 10 Træningsweekend med ungdomsholdet ................................. 11 DM i ergometer 2013 - Fra Jylland til Rødovre-centrum ......... 12 Nyt fra eliten ............................................................................ 13 Udtaget af Team Danmark.................................................. 13 I Sevilla med Jesper Beer - En kort fortælling fra en træningstur .......................................................................... 13 Amalie og Jesper i Florida................................................... 14 Masser af kilometertræning for U23-pigerne i Florida......... 14 Kalender .................................................................................. 15 Faste aktiviteter ....................................................................... 16 Fællessroning...................................................................... 16 Rohandicap ......................................................................... 16 Tirsdagstræning .................................................................. 16 Træning børnehold.............................................................. 16 Træning konkurrencehold ................................................... 16

KKL bestyrelse Flemming Grønborg – formand. Tlf. 22 80 64 42 Mail: flgr@metalcollege.dk Steffen Martens – næstformand. Tlf. 24 64 43 67 Mail: martens1@stofanet.dk Vinni Hansen – bogholder. Tlf. 29 82 31 45 Mail: vinniullits@gmail.com Henriette Skjønning. Tlf. 61 26 55 60 Mail: skjoenning@gmail.com Henrik Sørensen – kasserer. Tlf. 20 10 06 95 Mail: henrikas@mail.dk Flemming Jensen – sekretær. Tlf. 40 28 58 75 Mail: flemjen@gmail.com Thomas Christensen Kim Thomsen. Tlf. 25 12 12 88 Mail: kimt0312@gmail.com

Udvalgsansvarlige Turudvalg: Flemming Grønborg. Tlf. 22 80 64 42 Mail: flgr@metalcollege.dk Børn- og ungeudvalg: Thim Bæk. Tlf. 20 77 61 95 Mail: thim73@gmail.com Kapudvalg: Frans Hansen. Tlf. 22 17 42 10 Mail: franshansen@mail.dk Havkajakudvalg: Henriette Skjønning. Tlf. 61 26 55 60 Mail: skjoenning@gmail.com Bådudvalg: Thim Bæk. Tlf. 20 77 61 95 Mail: thim73@gmail.com Begynderudvalg: Flemming Grønborg. Tlf. 22 80 64 42 Mail: flgr@metalcollege.dk Husudvalg: Finn Christensen. Tlf. 40 63 87 79 Festudvalg: Sanna Bæk. Tlf. 22 77 27 64 Mail: lundeoglachris@gmail.com Bladudvalg: Tina Grønborg. Tlf. 30 51 07 04 Mail: tinagronborg@stofanet.dk Bladudvalg: Søren Larsen. Tlf. 22 15 76 75 Mail: soren1605@gmail.com Bladudvalg: Lars Erik Larsen. Tlf. 25 20 45 06 Mail: larseriklarsen@city.dk

Forsidefoto Af Tina Grønborg. Foto taget på Lindholm å 9. marts 2013 i forbindelse med ungdomsafdelingens træningsweekend. Mere om det i bladet. Her er det Astrid og hendes romakker Helene fra Sorø Kajakklub.

Næste blad Udkommer ultimo juni 2013. Deadline: 10/6 2013. Artikler, fotos og gode ideer sendes til bladudvalget. Hvis du ikke har lyst til at skrive selv, så ring! Så skriver vi for dig!

2


LIMNYT - April 2013

Formanden har ordet

aktive folk udenfor. Han glæder sig over den store aktivitet i klubben, også om vinteren. Der er generelt god bredde på aktiviteterne. Han roser klubbladet for at være flot, både som elektronisk og papir-udgave. Han håber, at det fortsat er muligt at få stof til bladet og takker bladudvalget for det gode arbejde. Der er ny hjemmeside på vej. Der var egentlig taget beslutning om en udbyder, men muligvis viser der sig en anden mulighed med mange gode funktioner. Den uofficielle facebook gruppe fungerer i øvrigt godt og er meget aktiv og social.

Af Flemming Grønborg Så er KKL så småt ved at vågne af vinterhiet, selvom der i skrivende stund varsles snestorm…. Hmm, ja så er der ikke længe til sommertid, og så må det da blive forår indenfor overskuelig tid.

Der kom 65 begyndere igennem instruktionen sidste år. Vi er nu 290 medlemmer i klubben og begynderholdene er stort set fyldt op for 2013. Ikke alle medlemmer har fået en kontingentopkrævning i januar, dette er på vej.

Når KKL vågner, er det også tid for optagelse af nye medlemmer, og det vil undre mig meget, om ikke alle 4 planlagte hold bliver fyldt op med håbefulde nye kajakroere . Jeg håber, at alle vil tage vel imod de nye og hjælpe dem tilrette i klubben. Tak til alle som allerede har givet tilsagn om hjælp i forbindelse med instruktionen. Flot at så mange har lyst til at hjælpe til med at udbrede vores dejlige sport og klub. Igen i år vil de nye blive forkælet med brød og kaffe af Karen Margrethe efter instruktionen, dejligt at denne hyggestund også i år er mulig at tilbyde de nye og instruktørerne.

2012 blev et år med de bedste resultater nogensinde, især må Amalies europamesterskab fremhæves. Forhåbentlig bliver 2013 ligeså godt og aktivt som 2012. Godt på vej er havkajakroerne, som er meget aktive, især tekniktræning i svømmehallen kører rigtig godt. I festudvalget har Anne Kvist været en god formand for i flere år, men har nu valgt at stoppe. Sanna Bæk overtager nu posten.

Den nye hjemmeside er under opbygning. Tina, Anne, Henrik, undertegnede og i særdeleshed Vinni har ydet en stor indsats for at få enderne til at nå sammen. Den nye hjemmeside vil give os en masse nye muligheder for at oprette aktiviteter med tilhørende betaling, og derigennem minimere administrationen, da betalingerne via Dankort går direkte ind i vores bogføringssystem. Vupti, ingen manglende betaling og penge lige ind på klubbens konto . I forbindelse med at minimere vores administration vil jeg gerne opfordre alle til at tilmelde sig PBS, så de halvårlige kontingentindbetalinger bare kører automatisk. Det gøres nemt via din netbank i forbindelse med betaling af girokort. Det vil være en stor hjælp for vores bogholder.

Husudvalget har haft et travlt år med en masse småting og kommunikation med håndværkere og kommune. Finn Christensen takkes for det store arbejde i den forbindelse. I parentes bemærkes, at de faste reparationer dog er blevet lidt færre efter at Jesper Beer er flyttet til Silkeborg  og gulvet i øvrigt også er bygget mere stabilt end det forrige. Bådparken har en høj standard, bla. takket været Thim Bæk, og folk er også gode til at give en melding, hvis der er skader på både.

Jeg håber, at alle får en rigtig god sæson med mange gode timer på fjorden, og at KKL igen i år vil markere sig positivt ved stævner i ind- og udland. Og at der må blive mange hyggeture på fremmede rovande og rundt i yderpunkterne af vores eget rovand.

Turudvalget har ikke været så aktive i 2012, bortset fra en enkelt tur. Heldigvis har der været andre mere spontane ture arrangeret af andre end udvalget. Beretningen er enstemmigt godkendt. Frans supplerer med et tak til bestyrelsen for det gode arbejde og fortsætter med at fortælle forsamlingen lidt om kapudvalgets arbejde:

Generalforsamling KKL 6/2-2013

Kapudvalget sørger for stævner i samarbejde med ungdomsudvalget og står for tirsdagstræningen i sommerperioden, samt klubmesterskabet. Der kommer sandsynligvis en træningslejr til påske.

Af Tina Grønborg 1. Formalia Dirigent: Flemming Jensen. Referent: Tina Grønborg. Generalforsamlingen konstateres lovlig.

3. Kasserer fremlægger regnskab og budget Regnskab og budget udleveres til forsamlingen.

2. Formandens beretning Flemming Grønborg konstaterer at det nybyggede klubhus er velfungerende og især er det godt at kunne kigge ud på de

Gennemgang af regnskab: Der er negative tal – et minus på 112.000. Alligevel er bestyrelsen godt tilfreds. Væsentligste årsag er ombygning af klubhu-

3


LIMNYT - April 2013

set, hvor bestyrelsen valgte at sætte håndværkere på den sidste del af arbejdet, hvilket kostede 100.000 mere end budgetteret. Der har desuden været en del ekstraudgifter på stævnekontoen. På den positive side har vi fået en del penge ind på 24-times løbet, samt andre sponsorater, som samlet gav 42.000. Der er overført 36.000 til ungdomsfonden, hvilket skyldes, at 24-timers løb og sponsorater var stilet mod ungdomsfonden i 2012. Egenkapitalen har vi slidt på pga klubhuset.

Der spørges til navnet Kano- og Kajakklubben, når vi stort set ikke har medlemmer, der ror kano. Hertil svarer Finn Bülow, at kano var med i starten af klubbens historie for at få flere aktiviteter med. Peter Møller opfordrer til at der uddannes flere begynderinstruktører, bl.a. for at aflaste 2xFlemmings som jo i forvejen gør et stort stykke arbejde.

Begynderinstruktion

Regnskabet er enstemmigt godkendt. Budget: Kontingentsatserne fastholdes for alle kategorier. Der er ingen restanter længere, der er ryddet op i dem, som ikke havde betalt. Budgettet er stort set i 0, der budgetteres med et lille overskud på 3.500 kr.

Af Peter Møller Hansen I lyset af, at vores klubblad nu er udkommet i elektronisk format, og derfor potentielt kommer ud til mulige eller kommende medlemmer, kunne det være på sin plads med et par ord om vores begynderinstruktion. Lige et par ord om mig selv, til dem der ikke har mødt mig: jeg startede i 2000 i klubben, og året efter som hjælpeinstruktør, og de seneste år som instruktør, så jeg har vel snart haft 500 nye ''mellem hænderne''.

Budgettet tages til efterretning. 4. Behandling af indkomne forslag Henrik Rudkøbings forslag om en særlig mulighed for at optage havkajakroere med epp2-hav uden at de skal igennem den normale begynderinstruktion diskuteres og der stemmes om forslaget. 2 stemmer for, 3 stemmer hverken for eller imod og resten stemmer imod. Forslaget er dermed forkastet. 5.

Valg af:

a.

1 kasserer – Henrik genvalgt

b.

2 bestyrelsesmedlemmer – Steffen og Flemming Jensen

Der stilles kun få krav til en kajak-nybegynder, dog skal man kunne svømme 600 m og må ikke lide af sygdomme som gør at man kan miste bevidstheden, f.eks epilepsi. Derudover er det ikke nogen dum ide at træne en smule inden, hvis man nu ikke er det store sportsmenneske (hvilket man såmænd ikke behøver være, men det er nu sjovere når man bliver knap så øm). Svømning er god træning, idet det styrker skuldre og overkrop, eller styrketræning.

genvalgt c.

3 suppleanter – Henriette, Søren og Rune er genvalgt,

Som begynder er det ikke meget man behøver at medbringe til instruktionen, dog er passende tøj et must, bomuld er ikke særligt godt, bedst er skiundertøj, eller andet teknisk/let beklædning, f.eks løbetights, en vindtæt jakke med god bevægelsesfrihed, hvis der er lidt køligt (er der tit på vandet), og evt et par neoprensko. Våddragt er en mulighed, hvis man er lidt kuldskær, dog vil jeg anbefale en såkaldt long john, uden ærmer, da den ellers nemt kan virke hæmmende på bevægelsesfriheden, og blive ret hård at ro i (og give nogle flotte skavsår).

sidstnævnte i hans fravær d.

2 revisorer og 1 suppleant. Anders P og Anders J er genvalgt. Frans genvælges som suppleant

e.

Ansvarlige/formænd for klubbens udvalg •

Kap – Frans Hansen

Tur – Flemming Grønborg

Børn og unge – Thim Bæk

Havkajak – Henriette Schønning

Båd – Thim Bæk

Begynder – Flemming Grønborg

Hus – Finn Christensen

Fest – Sanna Bæk

Blad – Tina Grønborg

Hjemmeside – Der er ingen, der umiddel-

På selve instruktionskurset bliver man introduceret til: sikkerhed til søs, grej, bådtyper, klubben og dens historie, roteknik, et par prøver (kæntrings og makkerprøve) og ikke mindst masser af roning :-). Efter kurset vil der være nogle fastlagte dage med frironing, så alle kommer op på de 50 km, som er kravet for at få sin egen nøgle, og dermed adgang til den frihed at komme ud og ro alene når det passer en. Foretrækker man at ro sammen med andre kan man også vælge at benytte sig af klubbens tilbud om at deltage i såkaldt rohandicap (der hentydes her til tidshandicap – de hurtigste starter til sidst), kaptræning eller fællesroning om lørdagen. Hvis man da ikke finder nogen blandt de ca 300 nye legekammerater i klubben, at ro/træne/hygge med.

bart har lyst til at stå med ansvaret for hjemmesiden, så denne post står åben. Der opfordres til at man hjælper med at finde kandidater til posten

Til slut vil jeg bare sige: håber vi ses på vandet :-)

6. Evt.

4


LIMNYT - April 2013

Vintertræning for havkajakker

Det er en disciplin der kun kan udføres i en havkajak, som er konstrueret til at man kan blive ved med at kontrollere den uden at falde ud, selv om man ligger med hovedet under vand. De fleste af os havde ved tidligere lejligheder forsøgt at lære det, med større eller mindre held. For mit eget vedkommende var det kun kommet til det man kalder en Færing (fordi Færøerne ligger halvvejs mellem Danmark og Grønland). Altså hovedet ned i vandet og så sker der ligesom ikke rigtig mer’.

Af Jens Winther Det er sidst på eftermiddagen en søndag midt i januar, der er is på fjorden og klubbens forplads er dækket af et pænt lag sne. Alligevel bliver der hentet kajakker og grej ud på kajakstativerne og minsandten om ikke flere står og vasker dem med varmt sæbevand!

Tue introducerede os første gang for en metode, hvor man glider ud over bagskibet og flyder ude på vandet med underkroppen inde i kajakken, støttet af en pagajflyder på den ene hånd. Herfra kan man så øve sig i at kontrollere kajakken med knæene og i at komme op at sidde igen. Efter at have prøvet det nogle gange, går man videre med at bøje overkroppen fremad og samle armene. Herved synker hele kroppen ned under vandet, men så snart man breder armene ud til flydestillingen, glider man igen op til overfladen, og herfra kan man nemt komme helt op at sidde. Efter at have gjort sig fortrolig med denne øvelse, skal man nu til at lave noget, der ligner et rigtigt rul: Siddende foroverbøjet i kajakken med pagajflyderen på den ene hånd, vælter man ned i vandet, og ligger kort efter i samme position som man før havde trænet, da man var kommet ned over bagdækket. Man folder sig ud i flydestilling, og inden man ser sig om, sidder man oppe i kajakken igen. DET ER STORT! Man bliver helt høj, prøver igen og igen, og snart er det tid til at gå den sidste mil: at skifte pagajflyderen ud med pagajen.

Klokken 16.10 er det næsten helt mørkt, og nu ruller 7 biler afsted med kajakker på taget med kurs mod vest, nærmere bestemt Vadum Svømmehal. Her har KKL’s Havkajakudvalg lejet svømmehallen 2 timer hver anden søndag vinteren igennem for at give medlemmerne mulighed for at træne teknik i almindelighed og rul i særdeleshed. Og i aften er en lidt speciel aften, for Tue kommer for at hjælpe de nye i gang og give os andre nye udfordringer. På Havkajakudvalgets forårsmøde 2012 blev det besluttet at vi skulle prøve at få adgang til en svømmehal den kommende vinter med det primære formål at kunne træne teknik. Både KKL’s bestyrelse og kommunen var positivt indstillet over for forslaget, men der var et lille problem: Vi skulle selv stille med en livredder hver gang, og dem havde vi ikke nogen af. I september måned gik Birgitte, Volker og Bruno derfor i gang med at træne op til prøven, som viste sig at være rimeligt krævende. En uge inden første træningsaften bestod de alle tre prøven og den sidste brik var nu faldet på plads. På forhånd havde man snakket om at der skulle laves en turnus, så der altid var mindst én livredder tilstede, men indtil nu har der mindst været 2 af dem med hver gang, så det har ikke været nødvendigt med hverken vagtplan eller tvang. Heller ikke almindelige medlemmer har det skortet på, tværtimod har man siden januar været nødt til at indføre adgangsbegrænsning, da vi på et tidspunkt var så mange kajakker i bassinet, at der knap nok var plads til at rulle. Èn af grundene til at det er blevet så stor succes er vandet i Vadum Svømmehal, som er 32° varmt, for når man tilbringer meget tid i vandet uden at bevæge sig en hel masse, så kører man hurtigt træt ved almindelige svømmehalstemperaturer. En anden årsag til den store entusiasme er, at vi har fået en instruktør, Tue, tilknyttet projektet. Tue har sidste sommer stået for Aalborg Vandcenter og lever af at lære folk at gebærde sig i en havkajak.

De første gange går det ligesom tidligere: Man vælter ned i vandet, pagajen ligger og roder nede nær bunden og man har ingen idé om, hvordan man skal komme op og snart melder trangen sig til igen at trække vejret, og man må skubbe sig ud af kajakken. Men med lidt hjælp fra Tue og flinke kammerater får man snart styr på pagajen, så den bliver oppe ved vandoverfladen, og så kan man lige pludselig komme op igen ved egen hjælp. Der går godt nok nogen gange inden den sidder i skabet hver gang, og lige inden man begynder at overveje at slå sig ned som rulle-instruktør er der én som spørger: ”Kan du rulle til begge sider?”. Hva’, det kan vel ikke være så svært, men for at gøre en lang historie kort så gik der en hel rulle aften med at lære det!

Det første rul At rulle, ofte kaldet et Grønlænder rul, betyder grundlæggende ved at man får vendt kajakken op igen, efter at være væltet, og er i stand til at ro videre. Det handler altså grundlæggende om sikkerhed til søs, for det er aldrig optimalt at skulle ud og svømme med sin kajak, især ikke i koldt vand og langt fra land.

5


LIMNYT - April 2013

Videre! Og nu er vi så henne i januar, og Tue er igen kommet for at hjælpe os videre. Der er allerede nogen, som er i gang med mere avancerede former for rul, og ord som Stormrul, Butterfly rul og Håndrul flyver gennem luften, mens vi snakker om hvad vi skal bruge aftenen på. Og snart er vi delt op i 3 hold: èt for dem som stadig kæmper med deres første rul, ét for dem som gerne vil kunne så mange slags rul som muligt og endelig ét hvor man har en mere pragmatisk indstilling til at rulle: ”Det skal bare virke, når jeg har brug for det!”, som Tina udtrykte det. Problemet med det almindelige Grønlænder rul, også kaldet Sweep roll, er at man oftest kommer op i en meget bagudlænet stilling, hvor man ikke har maksimal kontrol over kajakken i høje bølger (og man vælter jo ikke, hvis der ikke er høje bølger!). Svaret på denne udfordring skulle være et Stormrul, hvor pagajen så at sige bliver oven vande, og dermed kan bruges som løftestang til at komme op med. Det var sjov at lave i svømmehallen, men jeg tror at udfordringen med at styre pagajen oven vande mens jeg ligger med hovedet nede i vandet i 2 meter høje bølger er større end at holde balancen i en lidt bagudlænet stilling, så mit ’sikre valg’ vil en tid endnu være Grønlænderrullet.

Lidt nyt fra havkajakudvalget

Men andre finder nye og spændende måder at rulle på, og mens man selv kæmper for at udvide sit repertoire af rul, ser man andre rejse armene imens de råber ”YES!” når noget lykkes, eller kortvarigt komme op af vandet, snappende efter vejret og atter falde tilbage i vandet et par gange indtil de skubber sig ud, når det ikke lykkes. Det er hyggeligt og topfin underholdning for dem der ser på!

Af Henriette Skjønning Vi holder møde i Havkajakudvalget torsdag den 18. april kl. 19.00 i KKL's lokaler. Formålet med mødet er at aftale, hvilke fælles havkajakplaner og visioner, vi i havkajakgruppen ønsker at føre ud i livet i det kommende sommerhalvår. Mød op og vær med til at planlægge sommerens havkajak aktiviteter.

Til sidst skal vi ikke glemme en vigtig ingrediens i sådan en aften: Kaffepausen og kagen. Her bliver der tid til at diskutere teknik og grej og stort og småt i det hele taget, f.eks. hvor trist det måtte være at sidde hjemme og se håndbold VM-finale sådan en søndag aften eller hvilken Ipad man bør forære sin kone i julegave.

Havkajak tekniktræningen i Vadum svømmehal blev en klar succes, hvor alle gav den gas med rulletræningen. Vi havde hyret Tue Olesen fra OnAdventure to gange til at instruere os i havkajak rulleteknik, hvilket gav gode resultater. Mange er blevet rigtig dygtige til rullekunsten, og der findes jo mange forskellige rul, så der er stadig nok at tage fat på samt finpudse både til sommer eller næste vinter. En stor tak til livredderne for deres indsats, hvilket gjorde det hele muligt. Tekniktræningen blev, som sagt, et klart vinter hit, som vi med al sandsynlighed gentager næste sæson. Der er stadig enkelte teknikdage tilbage i svømmehallen (søndag 7/4 og 21/4, kl. 17-19). Tilmelding nødvendig, da der kan være max 10 kajakker i bassinet.

Når klokken er syv skal hallen tømmes og kajakkerne køres tilbage til klubben, hvor resterne af det varme klorvand i kajakken allerede er blevet til is. På vejen hjem tænker man over hvad der gik godt og hvad der skal udvikles på til næste gang. For selvfølgelig skal man af sted næste gang igen! Hvis du kunne tænke dig at lære at rulle eller gerne vil ro havkajak, er du velkommen at kommer over at prøve hvad det vil sige, i svømmehallen. Bare send en mail til mig på jens@winther9000.dk så skal jeg forsøge at booke dig ind. Før du må ro ud i en havkajak er der nogle grundlæggende færdigheder, du skal kunne, og da de bl.a. indebærer at du skal en tur i vandet, er det alt andet lige skønnere at prøve det i en svømmehal. Og hvis du vil prøve noget spændende i en anden slags kajak er du selvfølgelig også velkommen, vi har haft både Polo- og Kap-kajakker på besøg  Sidste rulleaften i denne vinter er 21/4, men jeg er ret sikker på at det bliver gentaget i den kommende vinter.

Der er planlagt to datoer for en havkajak hyggeaften med fælles leg på vandet og grill torsdag den 6. juni og torsdag den 29. august. Vi mangler at aftale det hele lidt nærmere og finde en/flere tovholdere, så disse hyggeaftener kan blive skudt godt i gang og blive et absolut sommer hit, tillige med havkajaktræningen hver torsdag på fjorden, som vi måske også genoptager. Hidtil har det ikke været en succes, men det kan det måske blive i år ved fælles indsats, så kom frisk og vær med til at få gang i aktiviteterne.

6


LIMNYT - April 2013

Et tropisk eventyr

fortsatte. Efter tre udmattende timer befandt vi os ved flodens start. Tildækket af mudder og sved. En lettelse at have overstået nedstigningen. Efter konstant at være på udkig efter slanger og lodrette fald kunne vi nu koncentrere os om floden selv og dets whitewater. Jeg var spændt.

Af Jesper Sørensen Jeg kigger tilbage på de sidste to måneder. To måneder hvor tiden er fløjet af sted. Tiden virker altid til at gå stærkt når man foretager sig det man nyder allermest. Uanset hvad det må være. Man bliver opslugt i øjeblikket. Nærvær og koncentration. Man glemmer sig selv. De sidste to måneder har jeg tilbragt i Costa Rica sammen med en engelsk ven ved navn Tom. Efter vores ankomst til San Jose, hovedstaden, flyttede vi til Turrialba. En lille by i bjergene ca. 100 km syd for San Jose. Turrialba ligger i en dal omringet af bjerge og en truende vulkan, der konstant afgiver røg fra sig, som et truende forvarsel på et udbrud der vil ske før eller senere.

Det skulle vise sig at blive en fantastisk dag. Floden havde nok vand, og med et konstant fald uden flade stykker var vi optaget hele dagen både fysisk og mentalt. Floden anses som en af de sværeste i Costa Rica, og klassificeres som klasse 5. Skalaen går fra klasse 1 til 6, hvor klasse 6 anses som "umulig" eller med fatale konsekvenser til følge. Efter 7 timer ned over floden kunne vi give hinanden hånden og nyde øjeblikket. Et øjeblik fyldt med fred og ydmyghed over den rå natur vi navigerede os med.

Turrialba er et whitewatermekka i Costa Rica. Der er utallige bjerge, dale og floder i området omkring byen. Mange af disse floder har givet mig nogle fantastiske oplevelser og gode minder at tage med videre. Floder såsom Pacuare, Pascua, Chirripo Atlantico og Patria for blot at nævne nogle af de mange. Chirripo og Patria er to floder der står ud som noget helt specielt for mig. Dels rejsen i at komme til floden, dels flodens skønhed og strømninger.

Floden Chirripo Atlantico har ligeledes en episk rejse til flodens start. Vi kørte 3 timer i en firehjulstrækker over halsbrækkende bjerge og mudrede veje. Floden ligger i den dybeste dal i Mellem Amerika. Det tog os 8 timer at padle floden. 8 timer med noget af det bedste og flotteste whitewater jeg har padlet. Masser af drops, og tekniske strømninger rundt om kæmpe sten.

3 timers junglevandring med kajakker for at komme til floden Rejsen til Patria startede med en times kørsel, og derefter tre timers nedstigning af dalen til fods. Fra hvor vi startede nedstigningen til flodens begyndelse er der omkring 800 meter. Gennem tæt og fugtig jungle. Vi var fem roere i alt. Tom, jeg og tre lokale. En af de lokale ved navn Ferdinand gik forrest med en manchete i den ene hånd og kajakken i den anden. Ofte var det så stejlt og mudret, at vi måtte sænke vores kajakker ned med reb for derefter selv at klatre ned. Ferdinand fortalte os at på en tidligere tur slap en fyr sin kajak. Kajakken fik momentum og forvandt i den tilvoksede jungle. Kajakken fandt de aldrig igen, og fyren måtte klatre tilbage ud af dalen, mens resten

Næste stop er Californien, hvor jeg vil bo og arbejde fra april til oktober. Jeg kan ikke vente. ”Pura Vida!”

Fantastiske fotos af Jesper i sine whitewater-omgivelser – godt nok noget andet end vi kender det fra Limfjorden! (Red.)

7


LIMNYT - April 2013

En sømand går i land - 1. marts 2013!

Satans osse – bak! Tænkte jeg. Med pagajen stødte jeg fra på bunden, og flyttede mig nogle få centimeter. Det går over, tænkte jeg, men det gentog sig, igen- og igen- og igen. Jeg fastgjorde pagajen til kajakken, tog handskerne af, smøgede ærmerne op, og tog hænderne i brug som fremdriftsmiddel. Det var en hel del koldere end jeg havde ventet, og hurtigt efter var mine fingre stivfrosne og jeg opgav det…. ”Det er da løgn”, fór det gennem mit hoved. Her sad en ellers nydelig mand i sin bedste alder, på en kold røv midt ude på Limfjorden og vurderede mulighederne. Ret hurtigt gik det op for mig, at der reelt set kun var én mulighed. Af med sko og strømper og ud at gå i det kolde vand, med kajakken på slæb. Men hvilken vej? Var der dybere længere inde mod stranden, eller var det bag ved mig, længere ude?

Af John Andersen Jeg kiggede ned på mine fødder. Mudderet kom op imellem træerne, slimet, gråbrunt, beskidt og is hamrende koldt! Kuldesmerten fra fødderne var næste uudholdelig- et lille klynk slap ud mellem mine læber. ”Rolig nu for helvede”, tænkte jeg flovt, med den del af hjernen der stadig fungerede på trods af smerten. Jeg forsøgte at kortlægge mine muligheder… Jeg vidste, at der var lidt vand her ude vest på, men det plejer sgu da ikke at være så lavt! ”Er det her fuldt lavvande, eller bliver det lavere? Tidevand, er det ikke noget med hver fjerde time? Vente på det? Gå syv kilometer langs Limfjorden tilbage til klubhuset, med en havkajak på nakken?” Næ, nej ingen af de muligheder var realistiske. ”Lægge kajakken fra sig og hente den senere – men ville den så stadig være der når jeg kom tilbage?” Situationen var endnu ikke så slem, at jeg var fristet til at henvende mig i et af husene længere oppe på stranden, men jeg overvejede det. Medens jeg stod der og tænkte var det gråbrune mudder mellem tæerne bestemt ikke blevet varmere, men det føltes ikke så slemt længere. Jeg måtte konstatere at tilstanden nu var nået til følelsesløs.

Jeg valgte kysten, så ville jeg da trods alt komme på tørland, og få muligheder for at tage strømper og sko på igen. Først føltes det nu ikke så slemt, men efter få skridt i det kolde vand var det som om nogen stak sylespidse knive ind i mine fødder. Jeg var lige ved at opgive, men indså at jeg var nødt til at fortsætte. Efter fem minutters gang kom jeg ind til stranden, og nu stod jeg så og kiggede ned på mine fødder. Mudderet kom op imellem træerne, slimet, gråbrunt, beskidt og is hamrende koldt! ”Det her er for åndssvagt”, måtte jeg konstatere for mig selv. ”Du, der er vant til at sejle fyrre tons store skibe tværs over både Kattegat og Skagerrak, sejle mellem skarpe klipper i både den norske og svenske skærgård, og nu står du her, STRANDET MED EN KAJAK I LIMFJORDEN!” Jeg indså at der kun var én vej ud af dette kuldehelvede: Ud i vandet igen for at lede efter dybt vand – tog en dyb indånding traskede ud i vandet igen og forsøgte at blive ven med smerten. 2-300 meter ude var der så meget vand, at kajakken kunne flyde med mig i, så jeg satte mig i den, og balancerede på en knivsæg medens jeg tvang sokker og sko ned over mine stivfrosne og følelsesløse fødder. Til min overraskelse lykkedes det, uden at kæntre, og jeg gjorde klar til hjemturen. Ryå var skrinlagt for denne gang. Jeg var kold som en grøn champagnebrus ispind. Mine biceps muskler låste sig de første ti minutter. De løsnede sig lidt efter lidt, men der var uendelig laaaaangt hjem til klubhuset.

Jeg var startet i et fantastisk humør fra klubhuset, sammen med en af de mere garvede klubmedlemmer. Det var endelig fredag, og solens første forårsstråler skinnede skarpt ned på os. En helt igennem HERLIG dag. Mine nybegynder-gummiarme kunne slet ikke holde trit med den stærke og hærdede klubkollega, og hurtigt kom jeg langt bagefter, men jeg oksede trodsigt videre. ”Ryåens munding – denne gang SKAL det lykkes mig at nå derud”, tænkte jeg, ”om så det skal tage hele eftermiddagen”. For en gangs skyld virkede det som om at min påklædning hverken var for kold eller for varm til turen. ”Perfekt!”, tænkte jeg taknemmeligt, og satte kursen vest på langs Limfjordens nordkyst. Det var som om kajakken hele tiden trak til bagbord, men da jeg hævede styrefinnen lidt kunne jeg holde kursen nogenlunde ret. Jeg lagde kræfterne i og kom op i et godt tempo. Gå på modet var stadig højt, ”Ryå – here we come!”

På turen fra slingersen til klubhuset kunne jeg virkelig mærke mine tæer, men mine hæle var stadig totalt bedøvede. Det var som om de var døde, og uden kontakt med hverken mig eller underlaget. Hjemme stod jeg under den varme bruser i en halv time, men hælene var stadig følelsesløse da jeg gik i seng!

På vejen passerede jeg både træstolper og aggressive jern, der strittede op af vandet. Jeg havde ikke set dem før, og for første gang forstod jeg til fulde, hvorfor instruktøren på vores begynderkursus tændte hidsigt af på mig, da jeg kom lidt ud af kurs fra sejlrenden. Mærkeligt nok fik det mig ikke til at tænke over vandstanden, og de konsekvenser det kunne have for min tur. Det skulle jeg blive straffet for senere. Klubkollegaen, der var startet samtidig med mig, kom forpustet tilbage fra vendepunktet, og mødte mig med et stort forpustet smil, som gav mig fornyet energi – jeg satte tempoet op! Igen og igen hvislede pagajen gennem luften, ramte næsten lydløst vandet, og forlod det igen med et vandigt svup. Trods en helt pæn modvind var der god fart i kajakken, og jeg så rask mit mål nærme sig – ”den er hjemme”, tænkte jeg glad. Punk…… lød det pludselig fra pagajen…. Det blev efterfulgt af en skraaabende lyd fra et sted under min røv.

8


LIMNYT - April 2013

Børneholdet

ste af øvelserne fra tirsdagstræningen. Vægten er nok lidt lavere, men bevidstheden om, at det er hårdt er klart til stede.

Af Lars Erik Larsen

Andrea er 10 år og har været med på holdet et års tid. ”Jeg

De seje unger Klokken er lidt over 12 den første søndag i marts. Solen skinner lunt og man fristes til at tro, at der måske er forår på vej. På forpladsen ligger en række kajakker klar og Sarah, Astrid og Lucas er i gang med at varme op. De udgør i dag gruppen af ”de store” og er mødt ind til den ugentlige træning. Opvarmningen foregår under meget grin og godt holdt i gang af Thim, Dan, Chris og John. Efter en sidste omgang zik-zak-løb mellem ka-

kender Sarah og var med hende nede for at se kajakklubben. Det var rigtig sjovt og det ville jeg gerne gå til”. Hun har ikke roet så meget endnu, men synes der er sjovt og lidt svært. ”Det er dejligt at træne, fordi vi har det sjovt”. Sarah på 12 år har roet i flere år og begyndte at gå til kajak, fordi hendes mor er tidligere kajakroer. ”Det bedste er at være på vandet, men det er også godt til træning. Det er lidt ligesom en leg”. Sarah har gået til fodbold, spejder og gymnastik, ”men det blev kedeligt. Nu går jeg kun til kajak og spiller guitar”. Sarah træner også om onsdagen sammen med Lucas og Magnus. I ergometerrummet er Patrick og Magnus i gang med at ro program. Mens de får vejret igen mellem to 100 m – ”løb” på ergometeret fortæller Magnus, at han har gået til kajak i 3 år. Han kan allerbedst lide at komme ud til konkurrencer og stævner, men det er også sjovt at træne. Patrick har været i KKL i 4-5 år og kan godt lide styrketræningen. ”Jeg kører også BMX og det er det jeg allerbedst kan lide, for der er mest konkurrence”.

jakkerne er holdet klar til at gå på vandet. For Sarahs og Lucas´ vedkommende er det første gang i år, mens Astrid har været på vandet mindst en gang om ugen vinteren igennem – når vandet ellers har været flydende.

Efter lidt indstillinger ved slingersen er den lille gruppe på vej ud på fjorden til en god times træning. Kl. 14 kommer resten af børneholdet til træning. Det gode vejr lokker de fleste udenfor til spontan opvarmning med bold. Humøret og tempoet er højt og de fleste er godt røde i kinderne, da det lykkes at få dem kaldt indenfor og holdet stiller velvilligt op til fotografering.

Og så er der lige en pause fra træningen og alle ungerne drøner igen ud i det gode vejr og får hurtigt gang i boldspillet igen. I det hele taget er det humøret og det, at alle er med, der præger børneholdets træning denne søndag eftermiddag. Men inde i klublokalet sidder Astrid bøjet over sin PC. Hun plejer at være en slags hjælpetræner for de yngste, men ikke i dag. Hun er i gang med at lave lektier – en konfirmationstale, som skal afleveres i morgen. Hun skal nemlig konfirmeres i april og så får dansklærere jo den slags ideer!

Og så står den ellers på styrketræning under kyndig vejledning af de voksne. Og der bliver gået til den. Jeg genkender de fle-

9


LIMNYT - April 2013

”Jeg plejer at være i klubben og træne hver dag. Ellers kan jeg ikke følge med Merle, Liv, Nanna og Amalie. Men så har jeg heller ikke tid til så meget andet, og nogen gange synes mine veninder det er træls, når jeg ikke kan være sammen med dem. Men jeg kan rigtig godt lide at ro kajak. Jeg søger ind på sportsskole efter sommerferien, og så får jeg tid til morgentræning. Mit mål er at komme på elitecenter og måske på landsholdet - ligesom Amalie”. Astrid fortæller, at hun er så heldig, at hun sammen med en ro-veninde fra Sorø har fået lov til at komme med Vallensbæk Kajakklub på træningslejr Tjekkiet i 12 dage hen over påske. ”Det bliver fedt”.

Vi laver mange forskellige boldlege, stafetlege osv. med dem i starten for at træne balance. De skal f.eks. prøve at kaste en bold ned i hinandens både. De gør alt for at få fat i bolden og kan næsten rejse sig op i båden uden at de opdager det. Det giver rigtig meget balance og de synes det er skægt.” Og så bliver der selvfølgelig trænet selvredning, makkerredning, strandstarter osv. – præcis som på et almindeligt begynderhold. Thim påpeger, at her kommer børnekajakkerne virkelig til deres ret. Selv de mindste på holdet magter at lave en makkerredning. ”Det næste er jo så, at dem, der har lysten skal udvikles til at komme på konkurrenceholdet, men det første er, at de skal synes det er sjovt. Vi kan jo godt være lidt begrænsede på vandet og det kan hurtigt gå hen og blive trivielt bare at ro, så der taber vi somme tider nogen. Så hvis nogen har nogen gode ideer til leg på vandet er vi meget modtagelige over for det! Men der er jo også nogen, som ikke er til leg, men som vil ud til stævner og konkurrencer. Det er lidt en balance, hvornår de er parate til det. Jeg vil i hvert fald helst ikke have, at de kommer ud og får for store nederlag i en konkurrence, men nogen gange kan de faktisk meget mere end man regner med, bare de får lov til det. Men nogen kan slet ikke klare det med at ro om kap. De vil gerne ud i naturen, de vil gerne motionere og vil også gerne blive gode til at ro i kajak. Vi vil gerne, at de prøver at komme med til stævne, men det skal ikke være det altafgørende. Vi har faktisk fået børn, der er blevet smidt ud fra andre idrætsklubber, fordi der kun var plads til eliten. Jeg synes VI skal have plads til dem, de skal også have lov til at komme ud og røre sig og opleve kammeratskabet i en klub. Heldigvis er vi så mange, at vi kan sætte hold, så vi nogenlunde kan tilgodese alle.

Kl. 16 er det så tid for hele holdet at skifte træningslokalet ud med Lindholm Svømmehal, hvor søndag eftermiddag sluttes af med svømmeøvelser og leg i bassinet.

Børnetræning Af Lars Erik Larsen

”De skal have det sjovt…” Limnyt har fanget Thim til en snak om hans tanker og ideer med træningen af børneholdet. Thim har nu trænet holdet i en 4 års tid. Ja, det vil sige, han vil ikke rigtig kendes ved titlen træner. ”Jeg er jo bare kontaktperson. Det var jo aldrig blevet til noget, hvis ikke alle de andre var med omkring det”. Og alle de andre er først og fremmest Chris, Dan og John. ”Man kan jo kun have ansvaret for en fire stykker, når vi er på vandet, så uden dem kunne det slet ikke hænge sammen. Og så oplever vi også det, at de lidt ældre og mere erfarne fra konkurrenceholdet tilbyder deres hjælp, og det er jo helt fantastisk. Det gør det nemmere at sammensætte nogle hold, hvis et par af de dygtigste børneroere kan ro sammen med en af de unge.”

I min verden skal der også være plads til, at de kan sidde og hygge sig i sofaen, hvis der er en dag, hvor de ikke lige har lyst til at ro - eller lave nogen lektier. Jeg synes det er dejligt, at der er noget aktivitet i huset og at ungerne går hjem og har haft en god dag med vennerne i klubben. Den linje er alle de voksne omkring holdet heldigvis enige om.” Men Thim gør klart, at kajakroningen jo er omdrejningspunktet, og at man i den kommende sæson har planer om gøre roningen lidt mere struktureret med programmer osv. De store træner kl. 12-14 og de yngste fra 14-16. Efterhånden som de yngste bliver bedre kommer de til at ro sammen med de store – og de store hjælper til med de små. Desuden har Merle og Nanna meldt sig til at træne et hold og på den måde ”lukke hullet ” op til konkurrenceholdet. ”Det er superdejligt, at de melder sig til at tage sådan en tjans – det er virkelig luksus, og der er jo ikke nogen, der får nej, når de henvender sig.”

Som hovedregel skal børnene være 10 år for at få lov til at starte, men man kigger også lidt på modenhed og især, om de har forældre, der kan ro med. Så kan de somme tider få lov at starte noget tidligere. ”Vi lægger først og fremmest vægt på, at de skal have det sjovt og er glade for at komme på vandet. De skal være trygge - også når de ikke længere kan se bunden. Det er de færreste, der er det fra starten. Og de skal vide, hvad der er forsvarligt.

Der er planlagt er par træningsweekender i løbet af sæsonen (se omtalen af den første her i bladet) Og endelig har Thim noget samarbejde i gang med Frederikshavn Kajakklub om at lave fælles træning og nogle små lokale stævner for på den måde få konkurrencedimensionen med uden nødvendigvis at skulle ud til de store stævner. Fortsætter næste side…..

10


LIMNYT - April 2013

hygge og overnatning i klubben. - Synes du der er opbakning nok fra klubben til arbejdet med børneholdet? ”Ja, bestemt. Vi kan slet ikke klage. Der er stor tak til bestyrelsen for, at vi stort set aldrig får nej til de ting, vi kommer og beder om. Vi får at vide, at positiv aktivitet altid er velkommen. Vi har lige holdt en træningsweekend i klubben, hvor vi ikke har oplevet modstand fra hverken bestyrelse eller medlemmer, - det har bare været supergodt. Det er jo dén positive holdning, der giver alle os, der har med det at gøre, lysten til at fortsætte.”

Søndag startede med løbetræning og så var der ellers planlagt to træningspas på vandet. Foråret var denne weekend på voldsomt tilbagetog, så is på åen begrænsede roningen en del. Weekenden blev rundet af i Lindholm Svømmehal, hvor trætheden ovenpå den lange weekend efterhånden meldte sig. Mon ikke mange har været nemme at overtale til at komme tidligt i seng søndag aften? Alt i alt en meget vellykket weekend arrangeret i fællesskab af trænere og hjælpere omkring børne – ungdomsholdene – og godt bakket op af Sanne, Birgitte og Theresa, der havde påtaget sig den allervigtigste opgave af alle: At sørge for mad og drikke morgen, middag og aften – og indimellem.

Træningsweekend med ungdomsholdet Af Lars Erik Larsen, fotos Tina Grønborg

Børne- og unge-roerne tog hul på sæsonen I weekenden 9-10. marts løb den første af to planlægte træningsweekender for børne- og ungdomsroerne af stablen i klubben med deltagelse af 15-16 unge i alderen 10 – 18 år. I løbet af lørdagen blev afviklet 3 træningspas på vandet – tilrettelagt så det passede til de forskellige aldersgrupper. For lige at få brugt det sidste krudt sluttede dagen med natløb med indlagte opgaver på stierne ud til Hakket - inden den stod på aften-

Råhygge foran fjernsynet inden næste træningspas!

11


LIMNYT - April 2013

DM i ergometer 2013 - Fra Jylland til Rødovrecentrum

oner om den kommende dags tidsplaner. Derefter i seng. Den nat fik jeg ikke meget søvn. Taktikken gennemgik jeg utallige gange i hovedet og jeg var spændt. Det lykkedes Merle og Liv at få en god nats søvn. Vi tre var placeret i samme værelse - de havde begge før deltaget i DM, så måske var det derfor de kunne sove mere afslappet.

Af Helene Juul Steen Sørensen

Så kom dagen! Der var morgenmad kl. 6.30 for dem som kunne spise, eller ønskede at spise på dette tidspunkt. Jeg personligt ventede med at spise til at indvejningen var sket i Rødovre centeret. Jo mindre jeg vejede ved indvejningen havde betydning for de Kg ergometeret skulle indstilles med, og derefter var der mad! Selv Kent havde taget maskintrimmeren og klippet alt hans hård af! Så det er marginaler der tæller!

Liv og Merle

Som debutant i ergometer roning blev jeg spurgt om ikke jeg ville skrive om mine oplevelser til klubbladet. Og jo, det vil jeg gerne. Starten på denne oplevelse begyndte i slutningen af september 2012. Skemalagt træning i ergometer roning hver torsdag med Kim Thomsen som træner. Deltagere: Amalie, Astrid, Kent, Merle, Liv, Kim og jeg selv. Og her må jeg sige, at det var et fint, men hårdt program, der var på skemaet hver torsdag til træning. Det første man gør inden man ror, er at indstille ergometeret med længden på bensparket. Dernæst skal snorene strammes bag på ergometeret. Og til sidst skal vægten indstilles på computeren. Et eksempel på program kan være som følgende trænings program: 5x70/20 T1/T0, 8x45/15 T2/T0, 5x 30/60 T2-T3/T0 – hvilket betyder: 5x70/20 betyder: Gentagelser 5 gange og det første tal 70 er sekunder man skal yde i. Tallet efter skråstregen 20 sekunder er en aktiv pause. T1 er den angivne belastning. I T1 ligger man med en frekvens på ca. 70 strokes/minut - som vises på computeren på ergometeret. T0 betyder roning uden belastning = pauseroning.

Vi ankom til centeret kl. 7.45, hvor der stod 8 helt nye ergometere og sikken en fornøjelse at være der endelig! Så var der indvejning for alle vores deltagere fra klubben, derefter fandt vi os en god plads, pakkede bord samt stole ud så vi kunne nyde dagen ind imellem heatene! Og NU var der morgenmad for os der havde ventet til efter indvejningen. Der begyndte at komme mange deltagere, og centeret begyndte at vågne op. Kl 9.00 var det første heat og så var vi i gang! KKL flokken

Ergometer roning er en helt anden verden i forhold til at ro på vandet og det bedste for mig ved ergometer roning er, at teknikken virkelig gør en forskel samt de forskellige lille justeringer ved stilen. Teknikken giver forbedringer uanset hvilken kajak du ror i. Ikke mindst at nævne, at man vedligeholder sin form i vinter perioden, hvor det er svært at nå på vandet i de lyse timer, eller når der er is på vandet. Weekenden, som vi alle havde trænet til, kom endelig! Det var noget som jeg havde set meget frem til, for jeg vidste ikke, hvad sådan en konkurrence ville indebære. Vi tog fra kajakklubben fredag ved 14.00 tiden og kørte til Roskilde, alle var i god stemning og humøret var ikke til at skyde igennem. Den næste kommende dag skulle vi yde maximalt og det vi havde trænet imod var lige om hjørnet på vej til at blive indløst! Der var mange sjove historier om forskellige deltagere der var faldet af ergometeret eller sågar havde nogen kastet op under selve konkurrencen…..sidende på ergometeret! Samt de mange flotte præstationer og placeringer.

Der var omkring 180 deltagere til DM og der var ikke mange minutter imellem hvert heat! Nøje planlagt!!! Alle deltagere havde en sjov og lærerig dag, men var også utroligt fokuseret for at udrette deres bedste og det var flotte resultater der blev roet hjem på ergometerne. Amalie og Jesper deltog, selv om de begge var plaget af influenza – og det til trods de fik begge flotte placeringer. Yderligere blev der roet medaljer hjem dette år: Sølv til Helene på 200 m og 500 m - Bronze til Thim på 200 m Bronze til Liv Grønborg på 200 m og 500 m - Bronze til Kim på 1000 m. Fortsætter næste side….

Vi blev indkvarteret på et vandrehjem ved Roskilde med udsigt til vandet - et skønt sted! Derefter gik vi alle ud for at finde et sted at spise, så vi havde depoterne godt fyldt til de kommende udfordringer! Vi mødtes til et aftenmøde, hvor vores holdtrænere, Thim og Kim, skulle give os de sidste nyheder og informati-

12


LIMNYT - April 2013

Nyt fra eliten

Det hele sluttede omkring kl.16.00, og så havde vi en lille rejse tilbage til Jylland igen. Der blev talt om mange ting i bilen mod hjemlandet: Om forbedringer, tider, teknik og toppen af danske roere som også deltog! Det er bestemt ikke sidste gang jeg deltager i dette stævne. Det har været en fornøjelse at være med i planlægningen af en sådan tur og jeg glæder mig allerede til næste år! Tør ikke tænke på hvor mange liter sved der bliver lagt i ergometerrummet denne sæson. Det bliver GODT.

Af Søren Larsen og Tina Grønborg (red)

Udtaget af Team Danmark Amalie Thomsen er sammen med Emma Jørgensen blevet udtaget som ”super-talenter”. De er i en gruppe på i alt 28 talenter fra 13 idrætsgrene, som Team Danmark (TD) har udvalgt til et særligt program for supertalenter. Som udvalgt ”talent” får de en særlig adgang til Team Danmarks eksperter, så de i en tidligere fase af deres udvikling kan få den bedste rådgivning og vejledning. Det er midler fra Dansk Supermarked, som har doneret 10 mio. kr. til at udvikle de bedste danske talenter frem mod Rio 2016, der gør det muligt for Team Danmark at etablere det nye talentprogram. Talenterne er udvalgt på baggrund af indstillinger fra forbundene. Målet med det hele er ret klart: Udover at udvikle en stærk talentkultur, som kan styrke talenterne og deres trænere på tværs af sportsgrenene skal mindst 50 % af talenterne inden 2016 være ”verdensklase-atleter eller elite-atleter”! Minimum 75 % af talenterne fra programmet skal opnå top-otte resultater ved VM på seniorniveau i den efterfølgende periode 2017-2020. Som en lille beskeden nordjysk kajak-klub, kan vi med rette være meget stolte på Amalies vegne. Hun har selv brugt mange anstrengelser for at komme så langt. Men vi må ikke glemme, at bag talent-udvikling, ligger der også en masse frivilligt arbejde i klubben for at give de unge de bedste betingelser, for at udvikle sig. Noget alle medlemmer i KKL bør støtte op om. Det er jo talenterne der får Kajak Klubben Limfjorden frem på Danmarks-kortet ! Held og lykke til Amalie - vi håber du bringer KKL ud i verden!

Astrid under en af konkurrencerne

I Sevilla med Jesper Beer - En kort fortælling fra en træningstur Af Jesper Beer Dagen var 7. februar i år. Efter at have fået fri fra arbejde, tog jeg toget til Brøndby station. Jeg skulle overnatte i Idrættens Hus, eftersom jeg skulle meget tidligt op næste morgen. Næste dag ringede mit vækkeur klokken 5:30 og så gik turen ellers af sted til Sevilla. Væk fra den danske vinter! Jeg ankom kl. 17 og der var et helt fantastisk vejr med 20 grader. Træningen startede om morgenen kl. 8 med løb - roning kl. 12 - og derefter roning igen Kl. 16.

Merle på ergometeret

Fortsætter næste side….

13


LIMNYT - April 2013

Masser af kilometertræning for U23-pigerne i Florida

Dagene i Sevilla gik mest af alt ud på at skulle prøve deltagerne af, således at man har en ide om hvad det er for kajakker vi skal satse på inden vores sæson starter til foråret. Det var 10 hårde dage, og vi fik roet en masse kilometer.

Forfatter: Tina Grønborg samt uddrag fra http://kajakresultater.blogspot.dk

Derefter gik turen hjem af igen. Og jeg er nu klar til næste træningslejr: Florida den 3. marts.

Amalie og Jesper i Florida Redaktionen har snuset lidt rundt på Facebook og fundet et par stausopdateringer fra Amalie og Jesper.

De stærke kajakpiger som ballerinaer! Fra Yak 4 a Stack eventen 2013

I perioden 3. marts og 6 uger frem deltager Amalie Thomsen og Jesper Beer fra KKL i træningsejr med landsholdet. Træningslejren finder sted så langt væk som Florida, hvor de er ca. 20 roere af sted med det danske landshold. På http://kajakresultater.blogspot.dk kan vi læse lidt om de første ugers oplevelser: ”Landsholdets træningslejr i Florida har givet 150-170 km i armene om ugen for de danske U23-piger, og der er kørt meget kilometertræning i den første periode. I den første uge roede pigerne kun K1, men roerne har lånt canadiernes K4 et par gange, så U23 K4´eren har også været på vandet. Det er planen, at båden skal træne sammen fast nogle gange om ugen. Henriette Engel Hansen træner sammen med Jenny (Irland), Teneale (New Zealand), Teresa (Portugal) og Emilie (Canada), men bor sammen med de andre danske piger. Henriette har indtil videre haft et enkelt pas med U23-roerne i K1. René Olsen har været i træningslejren i 2 uger, og Martin Hald, Bo Vestergaard samt Katrine Græsbøl er netop ankommet til lejren. U23-pigerne fik ved siden af den hårde træning tid til 16. marts at deltage i den traditionelle kajak- og udklædningsevent Yak 4 A Stack, hvor de var flot udklædt”.

14


LIMNYT - April 2013

Kalender Maj

2013


April
2013


Ma


1

Ti


2

On
 To
 Fr


3

Lø


4

2. påskedag 18.00 Løbehandicap 19.00 Styrketræning

5 6

13.00 Standerhejsning 12.00 Træning ungdom

7

Ma
 Ti
 On


10

To


11

14.00 Træning børn

8

16.15 Træning konkurrencehold

9

18.30 Tirsdagstræning 18.30 Rohandicap 16.15 Træning konkurrencehold 19.00 Møde havkajakudvalget + alle havkajakroere

Lø


8.00 Langtur. Se opslag i klubben

2

16.15 Træning konkurrencehold

Sø


5

3 4

Ma


6

Ti


7

On


8

To


9

Fr
 Lø


10

Sø


12

11

10.00 Fællesroning 12.00 Træning ungdom

Ma


13

Ti


14

On


15

Ma
 Ti
 On
 To
 Fr


15

16.15 Træning konkurrencehold

16

18.30 Tirsdagstræning

17

18.30 Rohandicap

To


16

18

16.15 Træning konkurrencehold

Fr


17

Lø


18

Sø


19

Ma


20

14.00 Træning børn

19 Stævne: Spring-regatta, Bagsværd. Fra U 16 10.00 Fællesroning Stævne: Spring-regatta, Bagsværd. Fra U 16

Sø


21

18.00 Begynderhold 1 18.30 Tirsdagstræning 18.00 Begynderhold 1 18.30 Rohandicap Kr. himmelfartsdag 16.15 Træning konkurrencehold 10.00 Begynderhold 1 / 10.00 Fællesroning 12.00 Træning ungdom 14.00 Træning børn

9.00 Langtur. Se opslag i klubben

14

20

16.15 Træning konkurrencehold

9.00 Langtur. Se opslag i klubben

Sø


Lø


12.00 Træning ungdom 14.00 Træning børn

12 13

10.00 Fællesroning Stævne: Paradisløbet, Silkeborg. Alle

10.00 Fællesroning

17.00 Havkajaktræning Vadum Svømmehal

Fr


1

16.15 Træning konkurrencehold

19.00 Standerhejsningsfest

Sø


On
 To
 Fr
 Lø


12.00 Træning ungdom 14.00 Træning børn 17.00 Havkajaktræning Vadum Svømmehal

16.15 Træning konkurrencehold 18.0 0 Begynderhold 2 18.00 Begynderhold 1 18.30 Tirsdagstræning 18.00 Begynderhold 2 18.30 Rohandicap 16.15 Træning konkurrencehold 18.00 Begynderhold 1 10.00 Begynderhold 2 / 10.00 Fællesroning 13.00 Begynderhold 1 12.00 Træning ungdom / 14.00 Træning børn 2. pinsedag 16.15 Træning konkurrencehold 18.00 Begynderhold 3 18.00 Begynderhold 2

Ti


21

On


22

16.15 Træning konkurrencehold

To


23

St. bededag

Fr


24

Lø


25 26

12.00 Træning ungdom / 14.00 Træning børn

16.15 Træning konkurrencehold

Sø
 Ma


27

16.15 Træning konkurrencehold

18.30 Tirsdagstræning

Ti


28

On


29

To


30

Fr


31

Ma
 Ti
 On
 To
 Fr


22

16.15 Træning konkurrencehold

23

18.30 Tirsdagstræning

24

18.30 Rohandicap

25 26

Lø


27

Sø


28

Ma
 Ti


29 30

9.00 Langtur. Se opslag i klubben 10.00 Fællesroning 12.00 Træning ungdom 14.00 Træning børn

15

18.30 Tirsdagstræning 18.00 Begynderhold 3 18.30 Rohandicap 16.15 Træning konkurrencehold 18.00 Begynderhold 2 10.00 Begynderhold 3 / 10.00 Fællesroning 13.00 Begynderhold 2

18.00 Begynderhold 3 18.30 Tirsdagstræning 18.30 Rohandicap 16.15 Træning konkurrencehold 18.00 Begynderhold 3


LIMNYT - April 2013

Faste aktiviteter Af Lars Erik Larsen

Juni

2013


Lø


Stævne: Bagsværd-regatta, Bagsværd. Alle

1

Fællessroning

10.00 Fællesroning 13.00 Begynderhold 3

Hver lørdag kl. 10. For alle. Man deler sig som regel i mindre grupper efter lyst og interesser – og vejr!

8.00 Langtur. Se opslag i klubben

Sø


2

Ma
 Ti
 On


3

16.15 Træning konkurrencehold

4

18.30 Tirsdagstræning

5

18.30 Rohandicap

To


6

Fr


7

Lø


8

Sø


9

Ma
 Ti
 On
 To
 Fr


10

16.15 Træning konkurrencehold

11

18.30 Tirsdagstræning

12

18.30 Rohandicap

13

16.15 Træning konkurrencehold

Tirsdage kl. 18.00 Seriøs træning, hvor der ros efter program. Der ros i mindre grupper efter niveau, så du behøver ikke at være verdensmester for at deltage.

Stævne: Paddle Battle Cup, Holstebro.

Træning børnehold

12.00 Træning ungdom 14.00 Træning børn

Rohandicap Hver onsdag kl. 18.30 hele sæsonen igennem. Rohandicap er for ALLE – uanset om man ror i kap-, tur- eller havkajak.

16.15 Træning konkurrencehold

Rohandicap foregår på en strækning, med start og mål ved den gule bro. Der ros vestpå forbi statsbroen og op mod dæmningen. Vending ved mærket inden Dæmningen og retur. En strækning på 6,3 km. Der ros med tidshandicap således, at de langsomste starter først – og der gives point i forhold til placering. Det sociale samvær vægtes højt og det er en fast tradition, at aftenen sluttes af med kaffe og brød.

18.00 Begynderhold 4 19.00 Havkajak-hyggeaften 17.00 Begynderhold 4 10.00 Begynderhold 4 10.00 Fællesroning 10.00 Begynderhold 4 12.00 Træning ungdom

Tirsdagstræning

14.00 Træning børn

Lø


14 15

U10,12,14,16

10 – 12 år: Søndag kl. 12.00 12 – 14 år: Søndag kl. 14.00

8.00 Langtur. Se opslag i klubben 10.00 Fællesroning 12.00 Træning ungdom

Sø


16

Ma
 Ti
 On
 To
 Fr
 Lø


17

16.15 Træning konkurrencehold

18

18.30 Tirsdagstræning

19

18.30 Rohandicap

20

16.15 Træning konkurrencehold

Sø


23

Ma
 Ti
 On
 To


24

16.15 Træning konkurrencehold

25

18.30 Tirsdagstræning

Fr


28

Lø


29

Træning konkurrencehold

14.00 Træning børn

Mandag og torsdag kl. 16.15

Danmarks

21 22

10.00 Fællesroning 12.00 Træning ungdom 14.00 Træning børn

DISTRIBUTIONEN ApS

26 27

16.15 Træning konkurrencehold Træningsweekend. Børn, unge, konkurrencehold Træningsweekend. Børn, unge, konkurrencehold 8.00 Langtur. Se opslag i klubben 10.00 Fællesroning

Sø


30

Træningsweekend. Børn, unge, konkurrencehold

16

Limnyt april 2013  

Klubblad for Kano og Kajak Klubben Limfjorden

Limnyt april 2013  

Klubblad for Kano og Kajak Klubben Limfjorden

Advertisement