Page 1

Marina Šundov Martina Terihaj

DODO.HR SEMINARSKI RAD

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet Zagreb

Kolegij: Upravljanje poslovnim dokumentima Mentor: Dr. sc. Božidar Jaković Broj indeksa: Marina Šundov (0067476894) Martina Terihaj (0067470955)

Zagreb, studeni 2013.


Sadr탑aj:


1. UVOD 1.1. Predmet i cilj rada

Predmet ovog seminarskog rada je web servis Dodo.hr koji omogućuje online naručivanje kod doktora. Temeljni cilj ovog rada je proširenje i produbljivanje informacija o ovom novitetu u Hrvatskoj. S obzirom na sve veću prisutnost interneta te užurbani način života ovaj web servis nudi ono što korisnici zaista žele a to je brz, jednostavan i besplatan način pružanja usluge dostupne u svakom trenutku. 1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja

Potrebne informacije za izradu ovog seminarskog rada prikupljene su pomoću internet tražilice google, sa web stranice servisa http://www.dodo.hr te sa stranice svjetskog modela ovakvog servisa http://www.zocdoc.com. Korisne informacije uzete su i iz razgovora s voditeljicom projekta Marijom Kic u radijskoj emisiji o zdravlju. S obzirom kako je ova usluga novitet u Hrvatskoj ne postoje znanstveni članci na ovu temu, pa je metoda prikupljanja istraživanje već poznatih informacija te njihova obrada u svrhu pisanja ovog seminarskog rada. 1.3. Sadržaj i struktura rada

Struktura ovog seminarskog rada bit će prikazana uvodom, razradom teme te zaključkom cijele radnje. Nakon uvoda, u drugom dijelu ukratko će biti opisana usluga web servisa Dodo.hr te ekranski prikaz i link servisa. Potom je opisana tehnologija na kojoj se temelji ovaj servis te je u četvrtom poglavlju prikazana povijest web servisa tj. razvoj Dodo.hr-a. Svrha ovog web servisa opisana je u petom dijelu, a njegove temeljne funkcionalnosti tj. poslovi koji se mogu raditi pomoću ovog servisa te njigov detaljan opis naziv su šestog poglavlja. Zatim će biti prikazan detaljan proces registracije, oblici članstva te cijena registracije pomoću ekranskih prikaza i njihovih objašnjenja. Poslovna primjena naziv je osmog poglavlja, dok je u devetom poglavlju prikazan kratak osvrt na konkurenciju. Kritički osvrt tj. pozitivne i negativne strane obrađene su 3


u desetom poglavlju dok je u jedanaestom dijelu dana SWOT analiza servisa. Sljedeći dio navodi troškove poslovanja te čimbenike uspješnosti, dok se trinaesto poglavlje odnosi na mogućnosti nadogradnje i poboljšanja web servisa u budućnosti. Na samom kraju stoji zaključak na temelju prikupljenih i obrađenih informacija, popis korištene literature, životopis autora seminarskog rada te kratak sažetak.

4


2. KRATKI OPIS WEB SERVISA 2.1. Glavne funkcionalnosti web servisa

Dodo.hr je internetski servis koji omogućuje naručivanje kod doktora odnosno dobrih doktora u Hrvatskoj koji se kriju iza naziva ovog projekta. Cilj ovog servisa je olakšati, ubrzati i pojednostaviti besplatno naručivanje u privatnim klinikama, poliklinikama i ordinacijama. Trenutno su jedini na tržištu na području Hrvatske koji nude ovakvu uslugu, kojom se potpuno olakšava komunikacija s pacijentima te pomažu popunjavanju slobodnih termina privatnih lječnika. Jedna od temeljnih funkcionalnosti servisa je pružanje baze najboljih doktora, zajedno s recenzijama i ocjenama njihovih pacijenata. 2.2. Link web servisa http://www.dodo.hr 2.3. Ekranski prikaz početne Web stranice Slika Ekranski prikaz početne stranice web servisa

Izv or: http://www.dodo.hr 5


3. TEHNOLOŠKI OKVIR Socijalizacijska nota je upravo ono što karakterizira Web 2.0 alate. Korisnici više nisu pasivni gledatelji serviranih informacija, već sudjeluju u kreiranju same stranice. Tako Dodo.hr svojim pacijentima nakon obavljenog pregleda nudi razne opcije poput ocjenjivanja udobnosti smještaja, utrošenog vremena te davanja preporuka. Ovaj internetski servis koristi najbrže i najsigurnije servere; EC2 servere Amazon.com-a. Amazon Elastic Compute Cloud je web servis koji omogućuje poslovnim pretplatnicima pokretanje programa unutar Amazon.com prostora tj. on pruža promjenjive veličine kapaciteta prostora u oblaku. Takvo virtualno okruženje omogućuje korištenje sučelja web usluga za pokretanje instance s različitim operacijskim sustavima. Za korištenje ovog servera, pretplatnik stvara Amazon Machine Image (AMI) unutar kojeg je operacijski sustav, aplikacijski program te konfiguracijske postavke. Nakon što se AMI prenese na Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) kreira se takozvani AMI identifikator (ID AMI). EC2 serveri omogućuju pretplatnicima da plaćaju samo onaj kapacitet prostora koji koriste. Web 2.0 tehnologiju prate mnoge karakteristike i prednosti poput kategorizacije pojmova radi lakšeg snalaženja, dinamičan sadržaj, linkovi koji vode do vezanih pojmova te dvosmjerna komunikacija. Slika Funkcionalnosti web 2.0 tehnologije

6


Izvor: www.pogledkrozprozor.com

4. KRATAK RAZVOJ Dodo.hr je projekt u vlasništvu EPH Digitala (Europapress holding) na čelu s Miranom Pavićem koji je u suradnji sa zagrebačkom internetskom agencijom Twinkle Tap pokrenuo izradu ovog noviteta za građane Republike Hrvatske u lipnju 2012. godine. Twinkle Tap, koji je odgovoran za programiranje, vodi hrvatski dizajner Marko Prljić koji je radio na raznim projektima za App. net te iPhone. On je zaslužan za pregledan i intuitivan izgled web stranice te za simpatičnu maskotu koja se nalazi i na samoj naslovnoj stranici. Dodo se u svom razvoju ugledao na niz sličnih servisa u svijetu poput ZocDoca te DocPlannera. Iako je sam projekt prezentiran javnosti u siječnju 2013. godine tek je od sredine travnja iste godine postao funkcionalan i dostupan javnosti, čime su već na samome početku dobili negativne kritike. Medijska kuća EPH bila je dovoljno snažna za promociju ovog servisa no veliku pomoć pružili su partneri: Jutarnji List, Samsung, Forbes, Slobodna dalmacija. Projektom upravljaju Marija Kic te voditeljica klijenta Nina Tenjer. Svjesni sve veće važnosti društvenih mreža u siječnju su otvorili i vlastitu facebook stranicu koju su također pokrenuli tek u travnju ove godine. Putem ovog načina promocije i komunikacije s korisnicima nude različite savjete te novosti iz svijeta privatnog zdravstva. Nakon samo dva tjedna rada ostvareno je 150 000 kuna prihoda za ordinacije priključene ovom projektu zahvaljujući izvrsnom odazivu pacijenata. Dodo.hr podržao je i HZZO koji smatra kako je ovaj projekt uvelike doprinio popularizaciji i digitalizaciji privatnog zdravstva u Hrvatskoj.

7


5. OPIS PROBLEMA Usluga Dodo.hr omogućuje pretraživanje i internetsko naručivanje kod različitih doktora u Hrvatskoj. Ovakava sistem omogućuje svojim korisnicima jednostavniji, brži, lakši i prije svega besplatan način naručivanja kod željenog doktora, omogućava naručivanje u bilo koju ponuđenu ordinaciju ili polikliniku. Dodo je besplatan za krajnje korisike, odnosno pacijente, dok se trošak prebacuje na doktore koji dakako žele više kupaca. Dodo.hr jednostavan je i za doktore i za pacijente, predstavlja najkraći put do lječnika. Baza podataka ovog web servisa sadrži preko 200 lječnika te recenzije pravih pacijenata. Važna prednost Dodo servisa u odnosu na klasično naručivanje je neograničeno radno vrijeme, odnosno omogućuje korisncima naručivanje kod željenog doktora i izvan radnog vremena. Dostupan je u bilo koje vrijeme svaki dan u godini. Korisnicima je ovim putem potrebno samo malo vremena za registraciju i naručivanje, dok se klasičnim naručivanjem susreću sa znatno većim gubitkom vremena za obavljanje istog posla. Korisnici koji nisu registrirani na Dodo web servis suočeni su sa zauzetim telefonima, čekanjem u redovim i zauzetim terminima. Usluga Dodo.hr omogućuje naručivanje za različite specijalizacije. Bazu se može pretraživati ne samo temeljem područja djelatnosti doktora, već i svojeg osiguranja te razloga dolaska; omogućeno je praćenja ocjena i recenzija pojedinog lječnika. Dodov poslovni model je prilično jasan i jednostavan za svakog korisnika.

8


6. DETALJNA RAZRADA TEME 6.1. Opis funkcionalnosti Dodo.hr-a Temeljne funkcionalnosti Dodo.hr-a su:  Naručivanje kod željenog doktora  Ocjenivanje i recenziranje lječnika  Uređivanje vlastitog profila; praćenje obavljenih pregleda

Web servis Dodo.hr omogućuje pretraživanje lječnika prema različitim djelatnostima, vrstama osiguranja te prema mjestu u kojem se trenutno nalazite. Ovim internetskim naručivanjem potrebno je vrlo malo vremena kako bi došli do željenog doktora. Slika Ekranski prikaz naručivanja

9


Izvor: http://www.dodo.hr Sljedeća mogućnost koju ovaj internetski servis nudi je ocjenjivanje i recenziranje lječnika. Ovu opciju mogu izvršiti samo pacijenti koji su zaista obavili svoj pregled. Na taj način Dodo.hr zaštitio se od lažnih ocjena, komentara i kritika; nema trollanja. Slika Ekranski prikaz ocjena lječnika

10


Izvor: http://www.dodo.hr Slika Ekranski prikaz recenzija lječnika

Izvor: http://www.dodo.hr Kao i svaki web servis Dodo.hr također nudi mogućnost uređivanja vlastitog profila putem kojeg možemo pratiti dosadašnje preglede i naručiti nove.

11


Slika Ekranski prikaz profila

Izvor: http://www.dodo.hr 6.2. Detaljan opis obavljanja poslova putem Dodo.hr U ovom djelu detaljno ćemo opisati postupak naručivanja kod određenog lječnika te prikazati pomoću ekranskih prikaza sve mogućnosti koje pruža ovaj web servis. Prvi korak naručivanja odnosi se na odabir lječnika. Web servis nudi dva filtera putem kojih nam potpuno olakšava pretragu. Prva opcija nudi mogućnost pretrage doktora putem djelatnosti, putem vrste osiguranja te abecedni prikaz putem koje sami pretražujemo bazu. Prednost drugog filtera je ograničavanje pretrage na željenu lokaciju.

12


Slika Ekranski prikaz 1. koraka naručivanja

Izvor: http://www.dodo.hr Putem sljedećih ekranskih prikaza vidljive su različite specijalizacije koje je moguće odabrati te pronaći doktora po djelatnosti klikom na filter, također je moguće pronaći lječnika putem željenog osiguranja.

Slika Ekranski prikaz odabira mogućih specijalizacija

13


Izvor: http://www.dodo.hr Slika Ekranski prikaz odabira vrste osiguranja

Izvor:http://www.dodo.hr 14


Nakon što smo unijeli željene podatke te kliknuli na ikonu “Traži” otvara se novi prozor s kartom na kojem su vidljive lokacije poliklinika i ordinacija na području koje smo odabrali. Kako bi lječnici dobili više informacija o pacijentu moguće je navesti razlog dolaska pacijenta. Ukoliko smo promijenili neke od informacija u filter kliknemo na ikonu “Osvježi rezultate”. Slika Ekranski prikaz 2. koraka naručivanja

Izvor: http://www.dodo.hr

Sljedeći ekranski prikaz nudi popis lječnika ovisno o odabranoj lokaciji te njihov kalendar slobodnih termina. Također su vidljive ocjene i recenzije pacijenata koji su obavili pregled kod određenog lječnika. Klikom na pojedinog lječnika otvara se novi prozor koji detaljno pruža informacije o obrazovanju lječnika, eventualnim nagradama i priznanjima te cjenik usluga koje pruža.

15


Slika Ekranski prikaz 3. koraka naruÄ?ivanja

Izvor: http://www.dodo.hr Slika Ekranski prikaz informacija o ljeÄ?niku

16


Izvor: http://www.dodo.hr Slika Ekranski prikaz dodatnih informacija o lječniku

Izvor: http://www.dodo.hr

Nakon odabira željenog liječnika otvara se prozor “Detalji pregleda” na kojem su prikazani datum, vrijeme, lokacija i razlog dolaska kod odabranog lječnika. Na ovom prikazu postavljaju se pitanja o učestalosti posjete doktora, informacije o osiguranju te za koga je naručeni pregled.

17


Slika Ekranski prikaz 4. koraka naručivanja

Izvor: http://www.dodo.hr

Sljedeći ekranski prikaz prikazuje prozor “Potvrdi pregled” u kojem su ponovno vidljivi detalji našeg pregleda te mogućnosti unosa nekih napomena lječniku. Kako nebi zaboravili na naš pregled web servis nudi opciju mobilnog podsjetnika o naručenom pregledu SMS porukom. Naručivanje završavamo klikom na ikonu “Naruči se”.

18


Slika Ekranski prikaz 5. koraka naruÄ?ivanja

Izvor: http://www.dodo.hr

19


7. KREIRANJE PROFILA Kako bi se naručili na željeni pregled potrebna je registracija putem web stranice Dodo.hr koja je potpuno besplatna za pacijente. Ukoliko ste lječnik ili stomatolog priključenje u bazu dobrih doktora naplaćuje se mjesečno (u stotinama kuna). Klinike sa više doktora priključenih u bazu imaju mogućnost ostvarivanja dodatnih popusta. Lječnici se nadaju kako će putem ovog web servisa popuniti svoje slobodne termine te si olakšati komunikaciju sa pacijentima. Postupak registracije započinjemo klikom na ikonu “Registriraj se” koja se nalazi na naslovnoj stranici web servisa. Slika Ekranski prikaz početne stranice Dodo.hr-a

20


Izvor: http://www.dodo.hr Nakon prvog koraka otvara se novi prozor koji nudi dvije mogućnosti odabira kartice “Ja sam pacijent” te kartice “Ja sam doktor ili stomatolog”, ovisno o namjerama biramo karticu. Slika Ekranski prikaz odabira kartice "Pacijent" ili kartice "Doktor"

Izvor: http://www.dodo.hr Registracija je nastavljena s pogleda pacijenta no ona je identična i za lječnike. Sljedeći korak odnosi se na kreiranje profila u kojem na početku moramo unijeti osobne podatke: ime, prezime, spol, datum rođenja, grad, te važeću e-mail adresu. Na kraju prvog koraka nalazi se obrazac uvjeta korištenja koji moramo pročitati te prihvatiti njihove uvjete poslovanja. Uvjeti korištenja upozoravaju na zaštitu lozinke, te na mogućnosti tehničkih problema i prekida usluge. Jamče korisniku zaštitu osobnih podataka te upozoravaju na moralna i etička načela korištenja internetske stranice.

21


Slika Ekranski prikaz 1. koraka registracije

Izvor: http://www.dodo.hr Slika Ekranski prikaz unešenih podataka

22


Izvor: http://www.dodo.hr U drugom koraku kreiranja korisničkog profila potrebno je unijeti broj mobitela koji će lječnici moći kontaktirati prilikom potvrde pregleda. Kako bi nastavili registraciju potreban je verifikacijski kod koji možemo dobiti putem SMS poruke ili putem telefonskog razgovora sa zaposlenicima tehničke podrške Dodo.hr-a. Sms poruka je primljena nakon nekoliko sekundi poslije unešenog broja mobitela. U slučaju odabira poziva ovaj postupak bi vjerojatno potrajao nešto duže, pogotovo ako je riječ o kasnim noćnim satima. Slika Ekranski prikaz 2. koraka registracije

23


Izvor: http://www.dodo.hr Slika Ekranski prikaz 3. koraka registracije

Izvor: http://www.dodo.hr U posljednjem, trećem koraku potrebno je unijeti verifikacijski kod, te završiti registraciju klikom na ikonu “Potvrdi”. Potom se otvara prozor u kojem se administratori web stranice zahvaljuju na registraciji i nude mogućnost naručivanja. U desnom uglu ekranskog prikaza vidljivo je kako je korisnik automatski nakon završene registracije prijavljen na web servis. Slika Ekranski prikaz uspješne registracije

24


Izvor: http://www.dodo.hr

8. POSLOVNA PRIMJENA Različita poduzeća suočena su s brojnom konkurencijom na tržištu. Internet je danas postao neizostavna stavka svakog čovjeka. Svako poslovno unaprjeđenje doprinosi boljem poslovanju. U doba kada sve možemo naručiti putem interneta jedna stvar je još uvijek nedostupna – naručivanje kod doktora. Dodo web servis doprinio je popularizaciji privatnog zdravstva u 25


Hrvatskoj. Dodov poslovni model je prilično jasan. Stotine doktora privatnih poliklinika i ordinacija koristi ovaj servis s ciljem boljeg poslovanja, bolje komunikacije s pacijentima i pomoći u popunjavanju slobodnih termina. Dodo će temeljito promijenti način rada privatnih poliklinika i ordinacija. Lječnicima omogućuje bolju organizaciju rada a pacijentima da prema željenom terminu obave pregled i dobiju kvalitetnu zdravstvenu uslugu. Ovakav način poslovanja, jednostavnost i dostupnost omogućuju uspješnost na tržištu i veći broj pacijenata pojednim privatnim poliklinikama i ordinacijama. Online naručivanje kod doktora je budućnost zdravstva, a ordinacije koje ne reagiraju dovoljno brzo ostat će iza konkurencije.

9. KONKURENCIJA 9.1. ZocDoc ZocDoc je besplatan web servis za naručivanje kod doktora na području Sjedinjenih Američkih država. Osnovan je 2007. godine s ciljem pružanja kvalitetne zdravstvene usluge. Osnivatelji su u izradu ovog projekta do danas uložili 95 miljuna dolara. Do danas ovaj servis redovito 26


posjećuje više od 4 milijuna pacijenata na području koje obuhvaća više od 1900 gradova. Velika prednost ovog servisa u odnosu na Dodo.hr što nudi ovu uslugu putem mobilne aplikacije te pruža podršku višejezičnosti. ZocDoc servis nije izravna konkurencija Dodo web servisu s obzirom da Dodo.hr novitet na području Republike Hrvatske. Za naručivanje putem ovog servisa i korištenje usluga potreban je boravak u Americi što je moguće za tamošnje hrvatske i druge turiste. Uspješnost ovog servisa nagrađena je nagradom “Best place to work” od Crainś New York Modern Healthcare and Fortune Magazine. Prednost ZocDoca u odnosu na Dodo.hr je veća pokrivenost osiguravajućih kuća. Dodatna usluga koju ovaj konkurent pruža je mogućnost kupnje zdravstvenog osiguranja. Link web servisa: http://www.ZocDoc.com

Slika Ekranski prikaz početne stranice ZocDoc-a

27


Izvor: http://www.ZocDoc.com

9.2. Docplanner.com Docplanner je web servis koji omogućuje besplatno naručivanje kod lječnika. Obuhvaća 23 zemlje s područja svih 5 kontinenata. Mjesečno preko 3 000 000 korisnika posjećuje ovaj internetski servis koji sadrži bazu od preko 1 000 000 doktora s različitih područja djelatnosti. Zainteresiranost lječnika i pacijenata za ovu vrstu usluge mjesečno raste preko 100% prema statističkim podacima. Kao i Dodo. hr ovaj servis nudi uslugu ocjenjivanja i komentiranja lječnika od strane pravih pacijenata, postoji preko 650 000 mišljenja pacijenata. Kako bi još više olakšali ovu uslugu i dodatno se približili korisnicima rade na mobilnim aplikacijama. Zbog povećanog obujma poslovanja docplanner.com konstantno traži nove zaposlenike. Kako bi što 28


više promovirali svoje usluge dostupni su I na društvenim mrežama kao što su Facebook, Twitter, Google+. Link web servisa: http://www.docplanner.com Slika Ekranski prikaz početne stranice docplanner-a

Izvor: http://www.docplanner.com

29


9.3. Vitals.com Vitals.com je web servis za online naručivanje kod doktora također na području Sjedinjenih Američkih država. Ovaj web servis naglašava pacijentima kako je upravo odluka o lječniku jedna od najvažnijih u životu te kako će vam oni putem ovog servisa skratiti vrijeme utrošeno na naručivanje. Ovim načinom poslovanja pomažu vam u donošenju boljih zdravstvenih odluka i mogućnosti pretraga pravih lječnika i zdravstvenih ustanova, što dovodi do pouzdanih odnosa, kvalitetne skrbi i bolje cjelokupnog zdravlja. Vitals je odredište za više od 100 milijuna pacijenata godišnje koji trebaju pronaći novog lječnika, pripremiti se za posjet ili zakazati sastanak. Link web servisa: http://www.vitals.com Slika Ekranski prikaz naslovne stranice Vitalis.com-a

Izvor: http://www.vitals.com 30


9.4. Find A Doctor FindaDoc je rješenje koje je započelo kao jednostavan koncept čiji je cilj osigurati fer i vjerodostojan web servis koji je jednostavan za korištenje i koji pruža iskrene informacije o američkim lječnicima koji će vam pomoći u vašim zdravstvenim odlukama. Ovaj web servis omogućava besplatan pristup do više od 720 000 lječnika u Americi i Kanadi. Sustav se sastoji od tima lječnika i programera koji olakšali ponekad frustrirajući process pronalaženja najboljeg lječnika. Temeljna funkcionalnost ovog web servisa je jedinstveni sustav ocjenjivanja lječnika prema njihovom osposobljavanju, stručnostima i mišljenju pacijenata. Link web servisa: http://www.findadoc.com Slika Ekranski prikaz naslovne stranice web servisa Find a Doc

Izvor: http://www.findadoc.com 31


9.5. DoctorUna DoctorUna je internetski servis za besplatno naručivanje kod doktora. Ovaj servis počeo je sa svojim radom u lipnju 2012 u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, pokrenut je u Egiptu u ožujku 2013. godine a zatim u Jordanu 2013. Svrha DoctorUna je omogućiti pacijentima brzu pretragu lječnika iz široke ponude specijalista. Ovaj servis daje lječnicima pristup većem broju pacijenata, pojednostavljuje i doprinosi boljem popunjavanju termina. Svoju promociju vrše putem raznih društvenih mreža poput Facebooka, Twittera, Google+ i drugih. Link web servisa: http://ae.doctoruna.com Slika Ekranski prikaz naslovne stranice web servisa DoctorUna

32


Izvor: http://ae.doctoruna.com

10.

POZITIVNE VS. NEGATIVNE STRANE

Tablica Pozitivne vs negativne strane

POZITIVNE STRANE

NEGATIVNE STRANE

Brzo, jednostavno i besplatno naručivanje

Orijentiran prema privatnim klinikama i poliklinikama

Lokacijska pretraga

Mogućnost tehničkih problema

Posebni popusti

Nedostupno populaciji koja se ne koristi internetom

Dostupan 24 sata

Nedostatak direktne komunikacije

Povjerljivost podataka

Opasnost od zlouporabe u kriminalne svrhe

Ocjene, komentari i recenzije drugih pacijenata

Odbojnost prema inovacijama

Velika pokrivenost osiguravajućih kuća

Potrebno stalno usavršavanje i nadogradnja

Nema konkurencije

Ne postoji podrška za višejezičnost

Besplatan info telefon

Kopija stranih web servisa iste svrhe

Nije bitno kakvo spajanje imate prema internetu

Mali broj funkcionalnosti/usluga

Izvor: Izrada autora

11.

SWOT ANALIZA

33


Tablica Swot analiza

SNAGE

SLABOSTI

 Jednostavnost prilikom upotrebe

 Orjentiran samo na privatno zdravstvo

 Jedini na tržištu tj. nema konkurencije

 Mogućnost tehničkih problema

 Dostupan 24 sata

 Potrebna stalna nadogradnja

 Besplatno za pacijente

 Ne postoji podrška za višejezičnost

 Posebni popusti

 Kopija stranih web servisa iste svrhe

PRILIKE

PRIJETNJE

 Uvođenje novih usluga (javno

 Pojava konkurencije

zdravstvo)

 Odbojnost prema inovacijama

 Proširenje na inozemstvo

 Nedostupno populaciji koja se ne

 Povećanje broja korisnika internet

koristi internetom

 Reklamiranje putem društvenih mreža

 Nedostatak direktne komunikacije

 Snižavanje naknade za lječnike

 Manjak lječnika zbog naplaćivanja

priključenja u bazu

34


Izvor: Izrada autora

12.

TROŠKOVI, POKAZATELJI OSLOVANJA, USPJEŠNOST

Zbog nedostatka literature i zbog nedovoljne količine informacija na samom web servisu nije bilo moguće pronaći podatke o troškovima. Sama cijena izrade ovog projekta te dizajn web stranice koju je izradila zagrebačka web agencija nije poznat javnosti. Slika Pokazatelji uspješnosti

35


Izvor: http://www.netokracija.com

Slika Pokazatelji poslovanja Dodo.hr-a

36


Izvor: http://www.netokracija.com Prema infografici koju je izdala medijska kuća Europapress holding, nakon samo dva tjedna poslovanja servisa za povezivanja doktora i pacijenata mogu se iščitati zanimljivi podaci. Do tada je zabilježeno 388 000 pregleda doktrorskih profila, registriralo se 733 pacijenata te je ostvaren 1151 fan na facebook stranici. Dodo.hr je stigao na 250 vodećih doktora u Hrvatskoj koji su se priključili u bazu servisa no taj je broj danas puno veći. Broj poliklinika koji koriste ovaj servis narastao je za više od 50%. Prema geografskoj lokaciji većina pacijenata koja su koristila usluge ovog internetskog servisa je iz zagrebačkog područja ali je i zanimljivi podatak o 37


posjetitelju iz daleke Tanzanije. Najtraženija područja specijalizacije su: stomatolozi, dermatolozi, ortopedi, ginekolozi te estetski kirurzi. Prema statistici ostvaren je 100% odaziv pacijenata na ugovorene preglede što pokazuje uspješnost funkcioniranja aplikacije mobilni podsjetnik. Osim pacijenata zadovoljni su i doktori s obzirom da je servis u samo mjesec i pol dana ostvario 200 000 kuna novog prometa za zubare, dermatologe, fizijatre i ostale koje su na njemu.

13. MOGUĆNOSTI NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDĆNOSTI

38


13.1.

Budućnost web servisa

Uspoređujući Dodo.hr sa sličnim web servisima njegova glavna prednost je jednostavnost, besplatno korištenje i registracija. Budućnost ovog web servisa može se pronaći u daljnjem proširenju na više gradova u samoj Hrvatskoj te inozemstvu kao što je to slučaj kod stranih web servisa iste svrhe poput ZocDoca te Docplannera. S obzirom na veliki broj stranih turista u Hrvatskoj potrebno je prilagoditi web servis njima; uvođenjem mogućnosti odabira i prijevoda na više stranih jezika prilikom korištenja internetskog servisa. U budućnosti Dodo.hr u suradnji sa zagrebačkom agencijom Twinkle Tap ili sa nekom drugom web agencijom bi mogao poraditi na samom izgledu web stranice kako bi smanjili negativne kritike o kopiranju stranih servisa i nedovoljnom ulaganju u dizajn. Glavni problem ovog servisa je njegova orjentacija prema privatnim poliklinkama i ordinacijama. S obzirom na stanje u svijetu te skupoću privatnog zdravstva mogao bi proširiti svoje poslovanje prema javnom zdravstvu; državnim bolnicama i ordinacijama. 13.2.

Nadogradnja Dodo.hr-a

Dodov poslovni model je prilično jasan ali uvijek postoji mjesto za razvoj i nadogradnju ovog projekta. Uz manje oglašivačke budžete na hrvatskom tržištu, web stranice EPH-ovih izdanja sigurno imaju dodatni prostor koji su tražili kako iskoristiti. Primjer je bio affiliate dogovor s Kolektivom za promociju grupnih ponuda. Prije svega radi bolje komunikacije sa pacijentima i lakšeg popunjavanja slobodnih termina Dodovi stručnjaci bi trebali poraditi na izradi mobilne aplikacije ovog web servisa.

14.

ZAKLJUČAK

U doba kada sve možemo naručiti putem interneta jedna stvar je još uvijek nedostupna – naručivanje kod doktora. Sve je više prisutan koncept pružanja usluga putem interneta što su 39


Dodovi projektanti iskoristili za izradu ovog projekta. Taj novi, koncept pružanja usluga omogućuje korisnicima izravno naručivanje te pregled baze podataka lječnika. Iako se još uvijek primjećuje odbojnost prema inovacijama, sve više korisnika počinje shvaćati da internet i njegove mogućnosti donose mnoge prednosti u smislu neograničenog radnog vremena i širok raspona usluga. Vezano uz web servis ovog seminarskog rada, na temelju iznesenih činjenica može se zaključiti da Dodo.hr je jedini i najbolji pružatelj ove vrste usluga. Zbog globalne raširenosti interneta, prilikom projektiranja i razvoja Dodo web servisa sigurnost je postavljena kao temelj cjelokupnog sustava. Taj podatak kao i mnogi drugi izneseni tijekom ovog seminarskog rada sam po sebi govori o kvaliteti pruženih usluga kao i o brizi o korisnicima. Važno je napomenuti da je korištenje Dodo.hr-a potpuno jednostavno i besplatno te je dostupno svim zainteresiranim korsinicima koji imaju pristup internetu te važeću e-mail adresu. Dodo. hr je novitet na hrvatskom tržištu ali se tokom sljedećih godina očekuje njegov potpuni razvoj te potpuna zamjena klasičnog naručivanja ovim novim fleksibilnijim, bržim te prije svega besplatnim naručivanjem kod lječnika.

15.

LITERATURA

 Dodo.hr – Online naručivanje kod doktora

Dostupno na: http://www.dodo.hr

40


Pristupano: 1.11.2013., 15.11.2013.

 ZocDoc.com – Online naručivanje kod doktora

Dostupno na: http://www.zocdoc.com Pristupano: 22.11.2013.

 Docplanner.com – online naručivanje kod doktora

Dostupno na: http://www.docplanner.com Pristupano: 22.11.2103.

 Netokracija – Internet tehnologije, poslovanja, kulture

Dostupno na: http://www.netokracija.com Pristupano. 1.11.2013.

 Vitals.com – Online naručivanje kod doktora

Dostupno na: http://www.vitlas.com Pristupano: 25.11.2013

 Find A Doctor – Online naručivanje kod doktora

Dostupno na: http://www.findadoctor.com Pristupano. 25.11.2013.

 DoctorUna – Online naručivanje kod doktora Dostupno na: http://ae.doctoruna.com

Pristupano. 25.11.2013 41


 Pogled kroz prozor – Digitalni časopis za obrazovne stručnjake

Dostupno na: http://www.pogledkrozprozor.wordpress.com Pristupano: 1.11.2013.

 Jutarnji list

Dostupno na: http://www.jutarnji.hr Pristupano: 1.11.2013., 15.11.2013.

15.1.

16.

Popis slika

ŽIVOTOPIS

OSOBNE INFORMACIJE

Martina Terihaj Novaki, Rakitska cesta 13, 10431 Sveta Nedjelja, Hrvatska 013372917

0955281942 martina.terihaj@gmail.com Spol ženski Datum rođenja 06.11.1991. Državljanstvo Hrvatsko

42


RADNO ISKUSTVO 1 prosinca 2012 - danas

1 travnja 2012 – 1 prosinca 2012

DM – Drogerie Markt Hrvatska, Samobor (Hrvatska) Timgraf Media, Sveta Nedjelja (Hrvatska)

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

2010 – danas

Ekonomski fakultet, Zagreb (Hrvatska)

2006 – 2010

Ekonomska škola, Samobor (Hrvatska)

1998 - 2006

Osnovna škola, Sveta Nedjelja (Hrvatska)

OSOBNE VJEŠTINE Materinski jezik

Hrvatski

Ostali jezici

RAZUMIJEVANJE

GOVOR

PISANJE

Slušanje

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

engleski

C2

C1

C1

C1

C2

Španjolski

C1

B2

B1

B1

A2

Organizacijske / rukovoditeljske vještine

Računalne vještine Vozačka dozvola

Uspješan individualni i timski rad, komunikacija i rad s ljudima, smisao za kontrolu i organizaciju poslovanja Vješto baratanje alatima MS Office-a kao i svim ostalim poslovnim softverima B

43


OSOBNE INFORMACIJE

Marina Šundov Jurja ves 3.odvojak br. 8,10000 Zagreb ,Hrvatska 012340398

0989584344 sundov.marina@gmail.com Spol ženski Datum rođenja 9.2.1992 Državljanstvo Hrvatsko

44


OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE 2010-danas

Ekonomski fakultet, Zagreb (Hrvatska)

2006-2010

Gornjogradska gimnazija, Zagreb ( Hrvatska)

1998-2006

Osnovna škola Bukovac, Zagreb ( Hrvatska)

OSOBNE VJEŠTINE Materinski jezik Ostali jezici

Hrvatski

RAZUMIJEVANJE

GOVOR

Slušanje

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

Engleski

C2

C1

C1

C1

C2

Španjolski

C1

C1

C1

C1

C1

Organizacijske / rukovoditeljske vještine

Računalne vještine

Vozačka dozvola

17.

PISANJE

Organizirana, marljiva, sklonost prema timskom i individualnom radu,dobre komunikacijske vještine

Baratanje alatima MS Office-a

B

SAŽETAK

Dodo.hr je novi projekt EPH Digitala kojem je cilj olakšati, ubrzati i pojednostaviti besplatno naručivanje u poliklinikama i ordinacijama. Dodo je kratica za dobre doktore, a u praksi vam nudi web servis za odabiranje željenog termina na način kako bi ste to inače činili prilikom kupovanja avionske karte ili bukiranja smještaja na servisima poput Bookinga i Airnba. Za razvoj ovog web servisa pobrinula se agencija Twinkle Tap koji su zaslužni za pregledan i intuitivan izgled stranice te simpatičnu maskotu na početnoj stranici. Ova inovativna usluga je novitet u Hrvatskoj te je dostupna javnosti od travnja 2013. godine. 45


Sama registracija je jednostavna za svakog pojedinca. Dodovu bazu možete pretraživati ne samo temeljem vrste doktora već i svojega osiguranja i razloga dolaska, nakon čega će vam Dodo ponuditi moguće termine dolaska. Zasad je preko 300 lječnika već pristalo koristiti servis što im omogućuje znatno lakšu komunikaciju s pacijentima i lakše popunjavanje slobodnih termina. Glavna snaga ovog servisa je nepostojanje konkurencije te mogućnost naručivanja izvan radnog vremena lječnika bilo kada, 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Jedna od glavnih funkcionalnsoti koja stvara veliku konkuretnsku prednost je mogućnost pregleda ocjena i komentara pravih pacijenata. Veliki nedostatak Dodo.hr-a je njegova usredotočenost prema privatnim klinikama i ordinacijama, također ne postoji podrška za višejezičnost. Kako bi nastavio svoje uspješno poslovanje ovaj internetski servis konstantno mora raditi na usavršavanju i mogućoj nadogradnji. S obzirom na sve veću važnost interneta koji je postao neizostavna stavka u životu svakog pojedinca uspjeh ovog projekta je siguran. Ovim poslovnim modelom skraćeno je vrijeme naručivanja koje je putem klasičnog naručivanja bilo temeljni problem. Ovaj web servis će temeljito promijeniti način rada privatnih poliklinka i ordinacija. Dodo.hr je pozitivan korak prema budućnosti koja nas očekuje napretkom tehnologije.

 O autorima  Link

i ekranski prikaz web servisa Dodo.hr opis web servisa Dodo.hr  Postupak registracije  Funkcionalnosti  Pozitivne i negativne strane web servisa  Kratak

Marina Šundov Martina Terihaj

46


 Rođena 06.11.1991. u Brežicama  Rođena 09.02.1992.

u Zagrebu  Osnovna škola Bukovac  Gornjogradska gimnazija  Ekonomski fakultet Zagreb Smjer: Ekonomija

 Osnovna škola Sveta Nedelja  Ekonomska škola Samobor

Završni rad “Hrvatska narodna banka”  Ekonomski fakultet Zagreb

Smjer: Poslovna ekonomija  Radno iskustvo

Dm – Drogerie markt Hrvatska

 Dodo (dobri doktori) je

besplatni web servis za online naručivanje kod doktora. On omogućava najbrže i najjednostavnije naručivanje u željenu ordinaciju ili polikliniku.  Za izradu dobrih doktora odnosno dodo.hr-a bila je zaslužna zagrebačka web agencija Twinkle tap prema projektu EPH – digital u suradnji sa Samsungom, Jutarnjim Listom, Forbesom i Slobodnom Dalmacijom  Ovaj projekt dostupan je javnosti od travnja 2013. godine

47


 Postupak registracije

doktora i stomatologa je potpuno isti, no za razliku od pacijenata kojima je ovaj servis potpuno besplatan, njima se naplaćuje mjesečna članarina za uključenje u bazu ( u stotinama kuna)  Klinike sa više doktora priključenih u bazu dobivaju popust na količinu

48


1. 2. 3. 4.

Pronađete doktora po specijalizaciji i lokaciji Pogledate doktorov kalendar termina i odaberete koji želite Pričekate doktorovu potvrdu preko email-a ili sms-a Dođete na pregled

49


 Besplatno online

naručivanje ocjene lječnika  Pregled obavljenih te naručenih pregleda  Recenzije i

50


POZITIVNE STRANE

NEGATIVNE STRANE

Brzo, jednostavno i besplatno naručivanje

Orijentiran prema privatnim klinikama i poliklinikama

Lokacijska pretraga

Mogućnost tehničkih problema

Posebni popusti

Nedostupno populaciji koja se ne koristi internetom

Dostupan 24 sata

Nedostatak direktne komunikacije

Povjerljivost podataka

Opasnost od zlouporabe u kriminalne svrhe

Ocjene, komentari i recenzije drugih pacijenata

Odbojnost prema inovacijama

Velika pokrivenost osiguravajućih kuća

Potrebno stalno usavršavanje i nadogradnja

Nema konkurencije

Ne postoji podrška za višejezičnost

Besplatan info telefon

Kopija stranih web servisa iste svrhe

Nije bitno kakvo spajanje imate prema internetu

Mali broj funkcionalnosti/usluga

Hvala

51

na pažnji 

Dodo hr martina terihaj i marina šundov  
Dodo hr martina terihaj i marina šundov  
Advertisement