Page 1

Business Case Præsentation Aarstiderne reklamefilmskampagne En opgave af: Tina Bonne Kristiansen Anna Bjerre Hanghøj Marie Mortensen Ottemo Christian Troelsfeldt Pernille Olsen I fagene: Markedsføring & Kommunikation

Hold: E-design Årgang: 2012 Deadline: 14/11-2012

Med undervisere: David Fisher Mette Ohlendorff Ditte Maria Bangsund-Pedersen

1


Business Case PrĂŚsentation Aarstiderne reklamefilmskampagne

Indholdsfortegnelse: s.3 Swot analyse s.4 MĂĽlgruppeannalyse og segmentering s.5 Pitch s.6 Henvisninger og litteraturliste Bilag:

Bilag 1: Mailkorrespondance

Bilag 2: Differentiering

Bilag 3: SMUK model

Bilag 4: Segmentering

Bilag 5: Gonzo

Bilag 6: Kampagneforslag

Undervisere inviteres til dropbox med link til reklamefilmsstoryboard

2


Business Case Præsentation Aarstiderne reklamefilmskampagne

Styrker (S)

Svagheder (W)

Trusler (T)

- Gonzo markedsføring - Primært tilgængelige online - Intet arkiv over tidligere omtale - Begrænset eksponering - Henvender sig kun til et afgrænset segment, de forsøger ikke at skabe et behov for forbrugeren - Minimal fysisk kundeservice (face to face) - Ikke-fleksibel levering - Økoprodukter er let forgængelige - Henvender sig mest til kvinder (koncept og visuelt udtryk) - 10% af DK kan ikke få levering - Aarstiderne.com har ikke domænet Aarstiderne.dk

Muligheder (O)

- Dårlig høst grundet vejr, naturkatastrofer og klimaforandringer - Finanskrisen - Convenience bliver mere tilgængeligt for konkurrenter (benzinpriser m.m) - Stramning af regler for produktion og destribution af økologiske fødevarer. - Stramning af regler herunder skatter/afgifter for import - Epedimier herunder hos dyr - Udvikling af teknologien

- First movers (1996 - levering fra 1999) - Sammen med “økomanden (1998)” et af de første leveringsfirmaer for frugt og grønt, som har fokus på økologi og bæredygtighed - Stærkt brand/troværdigt image/goodwill - Velkonsolideret - Nært samarbejde med leverandører - Levering til 90% af DK - Tilgængelig kundeservice og kontaktoptioner (chat, tlf., mail, idekasse m.m) - 100% økologisk madvarer - 50% af de danske grøntsager består af egen avl - Alt administration, markedsføring m.m er in-house - Gonzo markedsføring - Minimal fysisk kunderservice (face to face) - Godt arbejdsmiljø - Visuelle indtryk henvender sig til kvinder (det grønne segment).

- Økologi er en stigende tendens - Convenience er en stigende tendens - Nye kunder - mere salg - En mulig afslutning af finanskrisen - Udvikling indenfor teknologi - Landbrugsstøtte - Vedtagelse af højere afgifter på, brugen af pesticider og generelt ikke-økologisk landbrug - En selvhenter-ordning - Behov for læring om økologiske landbrug i folkeskolerne - En kønsorienteret debat om interesse for madvaner og kvalitet

3


Business Case Præsentation Aarstiderne reklamefilmskampagne

Aarstiderne - målgruppe- og segmentvalg Ved at analysere målgruppens brugeradfærd, herunder købsadfærden, får vi et mere nuanceret billede af forbrugeren og kan afdække dennes baggrund. Med udgangspunkt i de forskellige købsadfærdstyper1 har vi fundet frem til, at involveringsgraden er høj og med stor mærkedifferentiering. Dette betyder at kundegruppen har en kompleks købsadfærd. Information om produktet og ydelsen kan være indhentet fra nærmiljø (familie, venner etc.) og er i det hele grundigt undersøgt inden købet foretages. Kunden har gjort sig rationelle overvejelser og købemotivet kan kategoriseres som funktionelt. Købemotivet kan dog også være socialt, da produktet har en signalværdi som kan være vigtig for kunden. Initiativ- og beslutningstager typisk være den hovedansvarlige for indkøb i husstanden. Resten af husstanden er vigtige influenter og alle i husstanden er brugere af produktet. Som sidste led i købsbeslutningens fase vil kunden, når denne har erkendt sit behov, søgt information og vurderet de forskellige alternativer, vælge produktet fordi det tilfredsstiller et behov for bekvemmelighed og nem adgang til økologi og inspiration i hverdagen. Som før nævnt vil der, forud for købet, være foretaget en grundig informationssøgning, da kunden søger at foretage et pålideligt og troværdigt køb. Der vil kritiskt blive vurderet alternativer med henblik på sundhed, pris, levering og bæredygtighed, særligt ud fra hjemmeside og kampagner. Ved den endelige købsbeslutning vil der blandt andet blive handlet efter den garanti der er på varerne, at der er gratis levering m.m. Vi har vurderet at en mulighed for behandling af efterkøbsadfærden kan være en tilfredshedsundersøgelse via E-mail eller et spørgeskema på genbrugsproduceret papir i den leverede kasse.

Forbrugerens baggrund Målgruppen er i høj grad storbymennesker2 i alderen +25, som ønsker at kunne forene det travle hverdagsliv med velvære og sundhed. De er miljøbevidste og går op i madens kvalitet. Bevidstheden og ønsket om høj kvalitet handler ikke om indkomstmæssigt niveau, men om prioritering. Selvrealisering og egobehov ses ved, at der købes økologisk fordi det er sundere, bedre for miljøet og for forbrugeren selv3. Som aktivt og socialt storbysmenneske har vores forbruger en bred referencegruppe, både direkte (fritidsinteresser, studie, arbejde, online communities...) og indirekte (horisontale opinionsledere, trendsettere...). Ud fra dette billede af målgruppen, og med en viden om at der i Danmark er en stigende tendens til at handle økologisk4, samt at Aarstiderne fortæller os, at det er convenience-aspektet der hitter for tiden5, vælger vi fortsat at rette vores kampagne mod det grønne segment6. Vi vil altså ikke kun fokusere på økologi, men på bekvemmeligheden og det luksuriøse. Jordforbindelsen er nøgleordet, der indirekte kæder virksomheden og produktet sammen med sundhed og økologi. 4


Business Case Præsentation Aarstiderne reklamefilmskampagne

Noter til Pitch/showcase: I har bedt os om at komme med et forslag til en ny kampagne. Den vil vi nu præsentere. Vi har taget et grundigt kig ind i jeres virksomheds interne styrker og svagheder, samt de eksterne muligheder og trusler. Vi har også undersøgt og analyseret jeres nuværende kundegruppe for at få defineret den målgruppe og det segment jeres produkter og ydelser henvender sig til. I fortæller os selv at I benytter en GONZO markedsføringsstrategi, som jo blandt andet er kendetegnet ved at man ikke definerer en konkret målgruppe ud fra data og segmenteringskriterier, med henblik på at markedsføre direkte mod denne. Man kan derimod sige at det er en måde at lave storytelling om sig selv og samtidig sende budskabet "vi deler dine interesser" - fremfor "vi vil have dine penge". Vi mener at det er muligt at lave en kampagne, som er mere progressiv end den måde I hidtil har markedsført jer på, men som alligevel bibeholder den ydmyghed, som I står for og som værner om jeres meget troværdige brand. Nu vil vi vise jer et storyboard, som en skitse til et TV-spot. (Video vises) Kort resume af handlingen: (imageboard gives til lærerne - "forestil jer disse farver og lys til stemningen") HP kommer hjem i regnvejr, går op af trappen, ser kassen (vi tror det er hans), drømmer om kassens oprindelse - vi ser en kvinde gå rundt og plukke/samle grønt og frugt til kassen, HP vågner ved at naboen går forbi og tager kassen, HP ærgrer sig med et "suk" Pointe: - det ville nu være rart at komme hjem til en kasse fra årstiderne... Afsluttende henvises til hjemmesiden. Virkemidlerne er point of view-filmning (lægger op til at seeren identificerer sig med HP), lyd og farvestemninger (mørkt/lys). Vi benytter storytelling, hvor vi viser vejen fra jord til dørtrin. Der er fokus på bekvemmeligheden og det naturlige, samtidig med at der er et sjovt lille twist til sidst - uden at det bliver for useriøst. Med dette spot bevarer I jordforbindelsen og troværdigheden. Den fortæller om jeres værdier og informerer om jeres eksistens uden at være pushy (pull-strategi) Reklamen benytter sig derfor af både patos (POV, storytelling) og etos (troværdighed) Da det er i sommerferieperioden I mister flest abonnenter, vil det være smart at kampagnen føres i sensommeren, hvor folk er vendt tilbage fra ferie og igen kan drage nytte af jeres ydelser. VI forestiller os at spottet vil blive vist 5-6 gange dagligt i en periode på 2-3 måneder. Vi foreslår at den vises på TV2 - her også i reklameblokkene omkring regionalprogrammerne. Opsummering: Et TV-spot, som fortæller historien om en nem og tryg løsning med lækkert indhold i hverdagen. Signalerer sunde værdier og jordforbindelse. Storytelling uden for mange "dikkedarer" - en klar linje. (ikke et konkret produkt, priser, økologi osv.) – Blot fortællingen om jordforbindelsen hos Årstiderne. 5


Business Case Præsentation Aarstiderne reklamefilmskampagne

Litteraturliste Henvisninger:

Alle links sidst hentet 14.11.12

- International Markedsføring kap 7 – s. 142 bilag 1 samt ”Økologisk Markedsnotat” (2012) http://www.okologi.dk/media/2009035/markedsnotat%202012.pdf International markedsføring kap 7 – s. 171 - Maslows behovspyramide Økologisk Markedsnotat juni 2012 http://www.okologi.dk/media/2009035/markedsnotat%202012.pdf s. 4 – figur 1 bilag 1 Minervamodel – segmentanalyse http://dk.nielsen.com/products/downloads/Markedsinformationer/ MarketMonitor/DK/MinervaSnapMonitorDK.pdf

Primær litteratur til metoder og teori: International Markedsføring - Rolighed, Finn Andersen m.fl. (2011), 4. udgave Kapitler: 2, 7, 10, 17, 19, Anvendte modeller: Maslow, SMUK, SWOT, segmentering, differentiering Minervamodellen og segmentbeskrivelse http://dk.nielsen.com/products/downloads/Markedsinformationer/ MarketMonitor/DK/MinervaSnapMonitorDK.pdf Sekundær litteratur til metoder og teori: Principles of Marketing - Kotler, Phillip m.fl. (2008), European Edition, 5/E. Organisation - Kjær, Henrik; Skriver, Hans Jørgen; Staunstrup, Erik (2012) 4. udgave Anvendte kilder til indsamling af data og empiri: kundetypebeskrivelse brugt til brugeradfærd og baggrund: ”Boom i salget af måltidskasser” (2011) http://politiken.dk/mad/madnyt/ECE1267262/boom-i-salget-af-maaltidskasser/ ”Økologiske fødevarer - hvor bevæger forbrugeren sig hen?” (2011) http://www.foi.life.ku.dk/moeder/afholdte_moeder/~/media/Foi/docs/Publikationer/Rapporter/Okologiske_ fodevarer_CeBRA.ashx ”Økologisk Markedsnotat” (2012) http://www.okologi.dk/media/2009035/markedsnotat%202012.pdf www.aarstiderne.com Mailkorrespondance med aarstidernes mentor for studerende 6


Business Case Præsentation Aarstiderne reklamefilmskampagne

Bilag 1 Fra: Christian Troelsfeldt Sendt: 23. oktober 2012 14:51 Til: Philip Thestrup Emne: KEA-Studieopgave Hej Philip, Vi arbejder med jeres virksomhed som case. Vi vil høre dig om lidt info: Hvor mange medlemmer har i i alt? Som det fremgår af vor hjemmeside har vi 45.000 abonnenter i DK og S. Hvor mange har i i hver bydel? Vort koncept er typisk et storby fænomen, dvs København, Aarhus etc… Det varierer meget fra bydel til bydel; nærmere kan vi ikke komme uden et enormt udtræk, så det får I ikke. Hvilke kasser sælger i mest? Det gør vore – ret nyudviklede – Måltidskasser (se nærmere om dem på hjemmesiden) Hvad er trenden? Den ligger faktisk på dette produkt – en udvikling over mod convenience. På et år , hvor på året har i så størst og mindst tilslutning? Efteråret er nok den største periode, og sommerferien den absolut mindste. Men vore kunder er jo abonnenter, hvilket vil sige, at de måske nok melder af i sommerferien, men fortsætter så igen derefter. Hvornår på året siger folk op og af hvilken årsag er mest hyppig? Det er en løbende proces og den hyppigste årsag er prisniveauet og ændringer i familiemønsteret. På forhånd mange tak:) Med venlig Hilsen Pernille, Anna, Marie, Tina og Christian Fra: Philip Thestrup
Sendt: 23. oktober 2012 14:56
Til: mentor
Emne: VS: KEA-Studieopgave,aarstiderne. com, ref.: #1737 Hej Niels Den er vist til dig. Venlig hilsen PHILIP THESTRUP SALGS- OG MARKETINGCHEF mobil: +45 22 700 705 pht@aarstiderne.com aarstiderne.com

7


Business Case Præsentation Aarstiderne reklamefilmskampagne

Den 24/10/2012 kl. 11.00 skrev mentor <mentor@aarstiderne.com>: 


 Hej Christian +3 piger, Tak for jeres henvendelse og interesse I aarstiderne.com. Jeg svarer nedenstående... Mail endelig igen hvis I vil vide mere... Hjertelig hilsen Niels Haastrup mentor hos aarstiderne.com Fra:Christian Troelsfeldt [mailto:ctroelsfeldt@gmail.com] Sendt:29. oktober 2012 13:54
Til:mentor
Emne:Re: KEA-Studieopgave,aarstiderne.com, ref.: #1737 Hej Niels, Vi takker for den hurtige respons. Vi har et par spørgsmål mere: - Hvad er tanken bag markedsføringen af jeres brand? - i virker utroligt beskedne ifht, hvad i egentlig har at byde på, herunder blogs, madbio, havertilmaver, jordtilbord m.m. - Hvad er jeres "mål" for fremtiden- ifht udbredelse? På forhånd Tak Med Venlig Hilsen Pernille, Anna, Tina, Maria og Chistian KEA- Købenshavns Erhvervs Akademi Den 30/10/2012 kl. 21.36 skrev mentor <mentor@aarstiderne.com>: 

 Hej, Vi er jo e-baseret og hjemmesiden er vor butik og ansigt. Vi benytter ’conversational marketing’ jf. vedhæftede om GONZO markedsføring, herunder events af forskelig art. Idéen er naturligvis at benytte brandet som platform for kundedialog. Vi dækker i dag 90% af DK og vil gerne udvide vor eksistereende kundeportefølje. Venlig hilsen Niels Haastrup
mentor hos aarstiderne.com
mentor@aarstiderne.com Fra:Christian Troelsfeldt [mailto:ctroelsfeldt@gmail.com]
Sendt:31. oktober 2012 10:51
Til:mentor
Emne:Re: KEA-Studieopgave, aarstiderne.com, ref.: #1737

8


Business Case Præsentation Aarstiderne reklamefilmskampagne

Hej igen, Niels er der måske muligt, at vi også kan få ét md.regnskab fra efter i fik inhouse-reklamedækning? Mvh Christian, Pernille, Anna, Tina og Marie Den 31/10/2012 kl. 10.58 skrev mentor <mentor@aarstiderne.com>: 
 Nej, et sådant eksisterer ikke. Venlig hilsen Niels Haastrup
mentor hos aarstiderne.com
mentor@aarstiderne.com Fra: Christian Troelsfeldt [mailto:ctroelsfeldt@gmail.com] 
Sendt: 31. oktober 2012 11:06
Til: mentor
Emne: Re: KEA-Studieopgave, aarstiderne.com, ref.: #1737 Grunden til vi spørger er, at vi vil gerne vide om, hvordan jeres reklameomkostninger har set ud efter i er gået inhouse. Har folkene, som tager sig af reklame/blogs/hjemmesidestyrring m.m, samme timeløn som de andre ansatte? Bruges der altså ekstra udgifter ifht reklame på nuværende tidspunkt? Mvh. Christian, Pernille, Anna, Tina og Marie Det er faktisk ikke opgjort endnu for projektet er stadig i gang. Vore medarbejdere i Kommunikation og Marketing hhv. IT-afd. (udvikling af ERP og front-end designmv) er ikke timelønnede men funktionærer; men i designfasen havde vi eksterne folk tilknyttet, om end ’tegnestuen’ var hos os selv. Redesignet er et selvstændigt projekt og investering. Vore løbende udgifter på dette felt er stort set uændrede. Venlig hilsen Niels Haastrup
mentor hos aarstiderne.com
mentor@aarstiderne.com

9


Business Case Præsentation Aarstiderne reklamefilmskampagne

Bilag 2

Differentiering:  

Område Produkt  

Egenskaber/eksempler • • • • •

Service

• • •

Personale

Distribution •

Image

• •

• •

Holdbarhed -­‐  mindre  holdbart  end  ikke   økologisk Design  -­‐  bæredygtigt  nedbrydeligt Tilbehør  -­‐  blade,  hjemmeside,  blog,  madbio,   arrangementer/events Funktion  -­‐  forbedre  tilgangen  til  økologiske   fødevarer,   Organisk  layout  og  typografi.

Uddybning Aarstiderne.com  er  helt  igennem   bæredygtige  og  økologiske.   Gode  råd  til  brug  af  det  givne  produkt.   Køkkenblog  og  madbio.   Aarstiderne.com  er  på  sin  vis  med  hele   vejen  fra  jord  til  bord.  

Leveringen en  gang  om  ugen  -­‐  til  tiden,    men   Levering  til  døren  er  der  mange  der   ingen  overraskelser  i  hurtighed gør  brug  af.       Installering  -­‐  Det  fungerer.  Leveringen  kommer   til  døren  og  "stopper  der" Uddannelse  -­‐  De  har  forstand  på  deres   fagområde. Rådgivning/betjening  -­‐  hurtig  kundeservice,   Fordi  deres  produkt  er  så  specifikt   interesseret  i  deres  kunders  ris  og  ros,   giver  det  personalet  et  nemt  overblik.   individuel  autoritet/større  ansvar  til  at  hjælpe   deres  kunder,  giver  kunden  tillid.   Medarbejdertrivsel  -­‐  de  lader  til  at  have  et  godt   samarbejde  indbyrdes     Internettet  (mod  postordre  og  salgschauffører)   -­‐  kun  internethandel  og  derudover  er  de  mere   eller  mindre  "skjulte"  i  andre  medier.   Du  kan  vælge  pakkeløsninger.

De leverer  i  dagtimerne  fx  9-­‐15.  Og   undgår  myldretid.   Ved  at  lave  pakkeløsning,  bliver  det   lettere  for  kunden  at  bestille.   God  til  at  inspirere  kunden  til  at   afprøve  nye  madvarer/opskrifter   Tidsbesparende  og  lettere  tilgang  til  en   god  hverdag/madoplevelse      

Miljøvenlighed -­‐  rigtig  godt  image.  Hvor  er   Nemt,  bæredygtigt,  økologisk,  kvalitet   fejlene?!  De  er  lig  med  økologi og  omtanke.   "prestige"  -­‐  Det  viser  at  man  følger  med  .  Det  er   et  label  der  viser  at  man  har  omtanke  og  går  op   i  miljø  og  bæredygtighed. Beskedent  og  nede  på  jorden  /jordforbindelse Børnefamilier  der  gør  del  i  konceptet  om   jordforbindelse            

 

10


Business Case PrĂŚsentation Aarstiderne reklamefilmskampagne

Bilag 3

11


Business Case Præsentation Aarstiderne reklamefilmskampagne

Bilag 4

       

Segmentering ud  fra  fem  hovedkriterier  

Geografiske Demografiske   Psykografiske   Adfærdsmæssige   Teknografiske  

Sverige Danmark   Storbyer   Familier,  oftest  med  ét  barn   Singler   Par   Har  råd  til  at  prioritere  økologisk   Bevidst  om  sundhed  og  miljø   Tager  ansvar  for  miljø  og  natur   Vil  gerne  sendesignal  om  "god  smag"   Kan  også  være  forbruger  af  parabene-­‐   og  parfumefri  produkter   Convenience  -­‐  bekvemt  indkøb   Interesseret  i  madlavning  og  kvalitet   vil  gerne  inspireres   Nysgerrige   Openmindede   Kan  opsøge  information  på  internettet   Kan  og  er  villig  til  at  tilmelde  sig  og   handle  via  nettet   Kan  også  være  bruger  af  sociale   platforme  som  Facebook  og  Twitter)  

    Metodebeskrivelse  findes  i  International  Markedsføring,  s.  347   Data  indhentet  fra  rapporter  om  økologiorienterede  forbrugere  (se  kilder)  

12


Business Case Præsentation Aarstiderne reklamefilmskampagne

Bilag 5 GONZO MARKETING NOTES on GONZO MARKETING, dec.’02, -haa re aarstiderne.com’s studenter relationer (mentor); pro memoriam. ref:. GONZO MARKETING, Winning through Worst Practises, by Christopher Locke, Capstone Publishing Limited, Oxford, UK, 2001; ISBN 1-84112-166-5. ref.

The Cluetrain Manifesto, the end of business as usual, by same author. http://www.cluetrain.com;

other links of interest: www.wom.com; http://myphlip.pearsoncmg.com/kotler/; http://www.brandstrategy.com/ebrand.htm;

• GONZO is leadership, enthusiasm and impassioned personal engagement. Man is Gonzo. • GONZO MARKETING is conventional marketing upside down, so to speak.. And based on a bottom-up organization, with a hang for conversations. • GONZO MARKETING is also storytelling and market advocacy, i.e. representing the market’s interest. • GONZO MARKETING argues that conventional marketing does not fit the web based e-business which by nature targets micromarkets that grow bottom-up. The web is not a mass marketing medium as, say, TV and newspapers for advertising. • MICROMARKETING focuses on the interests of the individual – and does not accept the broad ‘consumer’ - definition as relevant. – We are not ‘end users’ or ‘consumers’ – we are human beings! • Because the individual in her own micromarket and on her own accord and selectively approaches our web-site, we must assume that she has a premeditated interest in our product. • GONZO MARKETING does not believe in abstract demographics and market segmentation being based on historical market data and which cannot target or specify the individual in the micro-market. And human beings are not demographic sectors. GM believes in ‘collaborative filtering’ as bottom-up and not segmentation. (Collaborative filtering says that old demographic and ‘psychographic’ data cannot compete with preference data). • MICROMARKETING means intimate customer relations by participatory communication through a.o. engaged conversations. We share the interest … of the individual. Human communities are based on discourse, on human speech, on human concerns. (We engage in openness through interviews, personal weblogs (‘blogs’) etc.) • W-O-M = word of mouth as ‘marketing’ instrument; based on bottom-up goodwill and peer review. • KOTLER, Philip and Alan R. Andreason says in ‘Strategic Marketing for Nonprofit Organizations’, fifth edition, Prentice Hall, 1996, pag. 397: ´´Marketers who constantly keep attuned to their target audience are confronted again and again by the market’s diversity. As a consequence, they assume markets almost always must be segmented with strategies fine-tuned to the needs and wants of each subpopulation. Closeness to consumers …also… leads to recognition that traditional demographic approaches are seldom adequate to capture the rich diversity in target audiences’ needs, wants, life-styles, perceptions, and preferences`` (cit.) -haa 13


Business Case Præsentation Aarstiderne reklamefilmskampagne

Bilag 6 Manuskript for storyboard - Fruity People Production Opgang i fx København, mulig forbruger (point of view - POV) kommer hjem og går op af trappen og ser Aarstidernes kasse foran hoveddøren og det går til flashback - real sound (regn, lås, dør, fodtrin) POV skal virke forholdsvis neutral og vha synsvinklen fra POV er seeren Aarstidernes fremtidige forbruger Regnvejr - sen eftermiddag - kolde farver Nærbillede af POV's fod der træder ned i vandpyt Opgangens dør låses op, regn på hænderne - ring på fingeren Går op af trappe mod hoveddør Ser Aarstidernes kasse stå foran hoveddør - fokuserer på kassen - sprøde farver på kassen Går i flashback - med lys skærm og går over i varme farver og sol Flashback i fade up - POV forestiller/dagdrømmer om en landmand som samler grøntsagerne sammen til forbrugerens kasse - fast motion- musik (Home - Edward Sharpe & the Magnetic Zeroes) Aarstiderne landmand går rundt på gården/markerne med kassen Samler grøntsager til kassen Fader tilbage i opgangen i grålige toner. POV "vågner " fra sin dagdrøm da naboen går forbi vores POV (trin på trappen) Samtidig er musikken fadet ud POV ser naboen løfte kassen op (twisten er, at det ikke POV's kasse!) og POV sukker da døren lukkes efter naboen Naboen (almindelig fyr også regnvåd) er kommet op forbi POV og siger "Hej!" efter at have løftet kassen op. POV siger "Hej" til naboen og sukker da døre går i. Musik (Home - Edward Sharpe & the Magnetic Zeroes) spiller igen Fader ud i grøn skærm med slogan i hvid font som Aarstiderne - 'Kom hjem til Aarstiderne og oplev jordforbindelsen'. - voice over Skifter til logo og henvisning - prikken over Å'et drejer fra nedre højre hjørne til toppen (almost) samtidig voice over på 'find din kasse på Aarstiderne.com' Fin Link til film: http://www.youtube.com/watch?v=6PoeCSLqWYg

14


Business Case PrĂŚsentation Aarstiderne reklamefilmskampagne

15

Kampagneforslag til Aarstiderne.com  

Studieprojekt på uddannelsen til E-designer på Kea Design/Business

Kampagneforslag til Aarstiderne.com  

Studieprojekt på uddannelsen til E-designer på Kea Design/Business

Advertisement