Page 1

CTehnologii E S TsiI strategii E V I Eurbane NA

A compan y o f


Produsul regional brut al Vienei pe locuitor/oare (2006): 41.500 euro Autoturisme pe 1.000 locuitori/oare (2008): 389,5

Lungimea retelei metroului (2010): 74,6 kilometri ,

Prognosticul cresterii populatiei , pâna în 2030: +13 la suta

CE STIE VIENA Suprafata: , 415 kilometri patrati ,

Locuitori/oare cu domiciliul principal (2008): 1,7 milioane

Curse persoane în reteaua Wiener Linien (2008): 804 milioane ,

Lungimea retelei drumurilor (2010): 215 kilometri , Bugetul orasului Viena (2008): 11,1 miliarde euro

Ponderea spatiilor verzi si a apelor în perimetrul orasului: 52,9 la suta , Sursa: Anuarul Statistic al Oraşului Viena, 2009


CTehnologii E S TsiI strategii E V I Eurbane NA Viena este unul dintre oraşele lumii în care merită să trăieşti. „Normal“ – spun aici vienezul de profesie şi vieneza cunoscătoare. Ei nici nu-l cunosc altfel, le place pur şi simplu să trăiască în oraşul „lor“. Această expoziţie vrea să vă dea o idee detaliată şi cuprinzătoare despre organismul oraşului. Astfel încât din perspectiva observatorului „întregul“ se va dizolva în amănunte complexe, explicându-se în acelaşi timp interdependenţa elementelor. Fiindcă nu este totuşi chiar aşa de normal ca oraşul să funcţioneze aşa cum funcţionează.

TINA VIENNA este o organizaţie de servicii şi un centru al tehnologiilor inovative pen-

Soluţiile strategice, tehnice şi organizatorice din infrastructura municipală a Vienei operează adesea în fundal. Dezvoltate şi implementate de colaboratorii/oarele angajaţi/te şi competenţi/te ai/ale numeroaselor servicii şi întreprinderi ale oraşului Viena: în slujba populaţiei Vienei şi ca purtători/oare ai/ale unui knowhow căutat pe plan internaţional. Un bun venit la o plimbare prin soluţiile strategice, tehnice şi organizatorice extraordinare ale infrastructurii municipale vieneze, prezentată după teme alese cu interdependenţă simbiotică.

tru oraş şi mediul înconjurător, dezvoltat şi implementat de serviciile şi întreprinderile oraşului Viena. TINA VIENNA cuprinde know-how-ul vienez în acest domeniu şi îl face cunoscut pe plan internaţional, sprijinind instituţiile teritoriale austriece şi străine în folosirea experienţei vieneze în domeniul tehnologiilor şi strategiilor urbane conform necesităţilor lor. TINA VIENNA Urban Technologies & Strategies GmbH O întreprindere din cadrul WIEN HOLDING www.tinavienna.at


TINA VIENNA – Proiectele privire generala Nr. Codul soluţiei

Serviciul competent sau întreprinderea competentă

1

CDR_01_Twin City Liner

Central Danube Region Marketing & Development GmbH

2

CDR_02_Contractare energie

Central Danube Region Marketing & Development GmbH

3

ebs_01_Staţia principală de limpezire

ebswien hauptkläranlage Ges.m.b.H.

4

Hafen_01_Centrul de transport mărfuri

Hafen Wien GmbH & Co KG

5

MA05_01_Administraţia financiară

MA 5 - Economie financiară, buget şi statistică

6

MA14_01_Centrul de calcul

MA 14 - Prelucrare automată a datelor, tehnologie informaţională şi a comunicaţiilor

7

MA14_02_GIS

MA 14 - Prelucrare automată a datelor, tehnologie informaţională şi a comunicaţiilor

8

MA18_01_Planul urbanistic general

MA 18 - Dezvoltarea şi planificarea municipiului

9

MA18_02_Planul generalizat transporturi

MA 18 - Dezvoltarea şi planificarea municipiului

10 MA18_03_ÖPNV

MA 18 - Dezvoltarea şi planificarea municipiului

11 MA18_04_Parcările publice

MA 18 - Dezvoltarea şi planificarea municipiului

12 MA18_05_sALTo

MA 18 - Dezvoltarea şi planificarea municipiului

13 MA18_06_GIS

MA 18 - Dezvoltarea şi planificarea municipiului

14 MA19_01_Conservarea oraşului istoric

MA 19 - Arhitectura şi organizarea municipiului

15 MA19_02_Arhitectura modernă

MA 19 - Arhitectura şi organizarea municipiului

16 MA19_03_Spaţiul public

MA 19 - Arhitectura şi organizarea municipiului

17 MA21A_01_Dreptul planificării

MA 21A - Planificarea cartierelor şi folosirea spaţiilor din centrul şi vestul municipiului

18 MA21A_02_Conceptul blocurilor-turn

MA 21A - Planificarea cartierelor şi folosirea spaţiilor din centrul şi vestul municipiului

19 MA21A_03_Dezvoltarea gărilor

MA 21A - Planificarea cartierelor şi folosirea spaţiilor din centrul şi vestul municipiului

20 MA21A_04_Misiunea U2 Axa Nord

MA 21A - Planificarea cartierelor şi folosirea spaţiilor din centrul şi vestul municipiului

21 MA21B_01_Procesele de planificare

MA 21B - Planificarea cartierelor şi folosirea spaţiilor din sudul şi nordestul municipiului

22 MA22_01_Planul de afaceri ecologice

MA 22 - Protecţia mediului înconjurător

23 MA22_02_Achiziţionarea ecologică

MA 22 - Protecţia mediului înconjurător

24 MA22_03_Harta ecologică a oraşului

MA 22 - Protecţia mediului înconjurător

25 MA22_04_Acoperirea cu verdeaţă a acoperişurilor MA 22 - Protecţia mediului înconjurător 26 MA22_05_Protecţia împotriva zgomotelor

MA 22 - Protecţia mediului înconjurător

27 MA25_01_Subvenţionarea construcţiilor de locuinţe MA 25 - Biroul de examinare tehnico-economică a caselor de locuit, probleme speciale referitoare la înnoirea municipiului 28 MA25_02_Concurs pentru promotorii proiectelor de construcţie MA 25 - Biroul de examinare tehnico-economică a caselor de locuit, probleme speciale referitoare la înnoirea municipiului 29 MA25_03_Oraş fără bariere

MA 25 - Biroul de examinare tehnico-economică a caselor de locuit, probleme speciale referitoare la înnoirea municipiului

30 MA25_04_Îngrijirea cartierelor

MA 25 - Biroul de examinare tehnico-economică a caselor de locuit, probleme speciale referitoare la înnoirea municipiului

31 MA27_01_Programul eficienţa energetică

MA 27 - Strategie a UE şi dezvoltare a economiei

32 MA28_01_ITS

MA 28 - Administraţia şi construcţia străzilor

33 MA28_02_Managementul lucrărilor de săpare

MA 28 - Administraţia şi construcţia străzilor

34 MA28_03_Normele pentru pavare

MA 28 - Administraţia şi construcţia străzilor

35 MA29_01_Cadastru terenurilor de construcţie

MA 29 - Construcţia de poduri şi fundaţii

36 MA29_02_Planul de acţiune pietoni/toane

MA 29 - Construcţia de poduri şi fundaţii

37 MA31_01_Calitatea apei potabile

MA 31 - Uzina Vieneză de Apă

38 MA31_02_Sistemul informaţional reţea

MA 31 - Uzina Vieneză de Apă

39 MA31_03_Asanarea conductelor de apă

MA 31 - Uzina Vieneză de Apă

40 MA31_04_Centrala conductelor de apă potabilă

MA 31 - Uzina Vieneză de Apă

41 MA33_01_Dirijarea traficului

MA 33 - Iluminarea publică

42 MA33_02_Conceptul iluminării

MA 33 - Iluminarea publică

43 MA33_03_Arta iluminării

MA 33 - Iluminarea publică

44 MA34_01_Managementul clădirilor

MA 34 - Management în construcţii şi de clădiri

45 MA34_02_Contractare economisirea energetică

MA 34 - Management în construcţii şi de clădiri

46 MA34_03_Răcirea solară

MA 34 - Management în construcţii şi de clădiri

47 MA34_04_RUMBA

MA 34 - Management în construcţii şi de clădiri


11 Strategiile

10 Accesibilitatea

9 Siguranţa

8 Imobiliarele

7 Comunicarea

6 Mobilitatea

5 Dezvoltarea urbană

4 Energia

3 Deşeurile

2 Mediul înconjurător

1 Apa


TINA VIENNA – Proiectele privire generala Nr. Codul soluţiei

Serviciul competent sau întreprinderea competentă

48 MA39_01_Monitorizarea apei

MA 39 - Centrul de experimentare şi cercetare al municipiului Viena

49 MA39_02_Tehnica iluminării

MA 39 - Centrul de experimentare şi cercetare al municipiului Viena

50 MA39_03_Certificat energetic

MA 39 - Centrul de experimentare şi cercetare al municipiului Viena

51 MA41_01_Harta multifuncţională

MA 41 - Măsurarea cadastrală a municipiului

52 MA41_02_Modelul 3D al oraşului

MA 41 - Măsurarea cadastrală a municipiului

53 MA42_01_Copaci de oraş

MA 42 - Oficiul grădinilor municipale

54 MA44_01_Băile

MA 44 - Ştranduri şi piscine

55 MA45_01_Protecţia împotriva inundaţiilor

MA 45 - Construcţii hidrotehnice

56 MA45_02_Asanarea apelor

MA 45 - Construcţii hidrotehnice

57 MA45_03_Instalaţia Neptun

MA 45 - Construcţii hidrotehnice

58 MA46_01_Siguranţa circulaţiei

MA 46 - Organizarea circulaţiei şi probleme tehnice legate de circulaţie

59 MA46_02_Circulaţia pe biciclete

MA 46 - Organizarea circulaţiei şi probleme tehnice legate de circulaţie

60 MA46_03_Conceptul autocarelor de ocazie

MA 46 - Organizarea circulaţiei şi probleme tehnice legate de circulaţie

61 MA46_04_Pregătirea online a şantierelor

MA 46 - Organizarea circulaţiei şi probleme tehnice legate de circulaţie

62 MA48_01_Instalaţia pentru arderea gunoaielor

MA 48 - Managementul deşeurilor, curăţenia străzilor şi parcul de maşini

63 MA48_02_Instalaţia pentru sortarea materialelor plastice

MA 48 - Managementul deşeurilor, curăţenia străzilor şi parcul de maşini

64 MA48_03_Oraşul curat

MA 48 - Managementul deşeurilor, curăţenia străzilor şi parcul de maşini

65 MA48_04_Waste Watcher

MA 48 - Managementul deşeurilor, curăţenia străzilor şi parcul de maşini

66 MA53_01_wien.at

MA 53 - Serviciul de presă şi informaţii

67 MA69_01_Managementul imobiliarelor

MA 69 - Management al fondului funciar

68 MD-BD_01_Manualul concursurilor

MD Construcţii şi tehnică

69 MD-BD_02_Sectorul pilot egalitatea între bărbaţi şi femei

MD Construcţii şi tehnică

70 MD-KLI_01_Programul pentru protecţia climatului

MD Coordonarea protecţiei climei

71 MD-OS_01_E-Government

MD Organizare şi siguranţă

72 PGO_01_Cooperarea regională

Planungsgemeinschaft Ost

73 Umweltanwaltschaft_01_PUMA

Wiener Umweltanwaltschaft

74 WGM_01_Deşeurile vechi

Wiener Gewässer Management Gesellschaft mbH

75 wien3420_01_aspern oraş pe malul lacului

Wien 3420 Aspern Development AG

76 Wien Energie_01_Prestatorii de servicii energie

Wien Energie GmbH

77 Wien Energie_02_Termoficarea

Wien Energie GmbH

78 Wien Energie_03_Energia regenerabilă

Wien Energie GmbH

79 Wien Energie_04_Răcirea la distanţă

Wien Energie GmbH

80 Wien Energie_05_Centrala de biomasă

Wien Energie GmbH

81 Wien Energie_06_Producţia combinată electricitate-căldură

Wien Energie GmbH

82 Wien Energie_07_Confortul energetic

Wien Energie GmbH

83 Wien Kanal_01_Modelul hidrodinamic de scurgere

Wien Kanal

84 Wien Kanal_02_KANIS

Wien Kanal

85 Wien Kanal_03_Canalul de colectare

Wien Kanal

86 Wien Kanal_04_Lupta împotriva miroaselor neplăcute

Wien Kanal

87 Wien Oberlaa_01_Staţiunea termală Oberlaa

Wien Oberlaa Projektentwicklungs GmbH

88 Wiener Linien_01_Prestatorii de servicii mobilitate

Wiener Linien

89 Wiener Linien_02_Sistemul de comandă

Wiener Linien

90 Wiener Linien_03_Fără bariere

Wiener Linien

91 Wiener Linien_04_Tehnica vehiculelor joase

Wiener Linien

92 Wiener Linien_05_Căldura în tunele

Wiener Linien

93 Wiener Linien_06_Vehicol pentru măsurarea şinelor

Wiener Linien

94 Wohnfonds Wien_01_Thewosan

Wohnfonds Wien


11 Strategiile

10 Accesibilitatea

9 Siguranţa

8 Imobiliarele

7 Comunicarea

6 Mobilitatea

5 Dezvoltarea urbană

4 Energia

3 Deşeurile

2 Mediul înconjurător

1 Apa


A PA

De unde ştiţi ce se va întâmpla peste 10.000 de ani? Ca oraş pe malul apei, Viena a luat măsuri din vreme: protecţia împotriva inundaţiilor este proiectată pentru catastrofe care se întâmplă numai o singură dată în 10.000 de ani. În domeniul gospodăririi apelor uzate precum şi al aprovizionării cu apă potabilă se aplică de asemenea cele mai înalte standarde: Viena nu are numai cea mai modernă staţie de limpezire a Europei cu o capacitate de epurare de 95 la sută, ci şi o reţea de canalizare administrată în mod optimal care colectează apele uzate ale gospodăriilor vieneze. Pentru protejarea apelor naturale, oraşul Viena a luat măsuri cuprinzătoare de asanare. Cu apa lor din nou limpede fac parte din spaţiile apropiate de odihnă de înaltă calitate. Prin aceasta calitatea apelor rămâne asigurată pe termen lung, gospodărindu-se în mod durabil şi controlându-se în continuare starea lor. Iar din apa izvoarelor Alpilor din Austria de Jos şi Stiria toata Viena este aprovizionată printr-o reţea de ţevi de o lungime de 3.300 kilometri cu apă potabilă de înaltă calitate. Pe deasupra, şi centralele conductelor apei potabile sunt acţionate cu această apă potabilă.


MEDIUL ÎNCONJURATOR

De ce le place oamenilor în Viena să fie „dispuşi pentru insulă“? În zilele calde de vară vienezilor/elor le place să petreacă concediul în oraş, de exemplu sunt până la 100.000 de persoane pe insula Dunării, zona centrală de odihnă din Viena. Faptul că peste 50 la sută din suprafaţa oraşului Viena constituie spaţii verzi nu este o întâmplare, ci rezultatul unei politici consecvente de planificare a mediului înconjurător: centura verde este protejată prin lege deja de peste 100 de ani. Locuitorii/oarele oraşului şi întreprinderile apreciază Viena pentru calitatea de trai, la care contribuie nu numai natura intactă, ci şi mobilitatea durabilă, aerul curat şi apa limpede. Esenţial pentru protejarea mediului înconjurător din Viena este programul oraşului pentru protecţia climatului: el cuprinde un pachet cu 36 de măsuri, prin care vor fi economisite într-o perioadă de 10 ani 2,6 milioane de tone de CO2. Cele mai importante elemente ale acestui plan sunt planul ÖkoBusiness, folosirea tehnologiilor noi pentru filtrarea apei în băile Vienei şi funcţionarea unei instalaţii solare inovative de aer condiţionat. Pentru a proteja mediul înconjurător, administraţia oraşului mizează pe soluţii diverse: pentru asanarea zgomotului în oraş pe termen lung pe cooperare sau pentru neutralizarea mirosului canalizaţiei pe aerisirea naturală şi se plantează de-a lungul străzilor Vienei numai soiuri de copaci care pot face faţă tunsului frecvent şi condiţiilor grele de amplasament.


DESEURILE

De ce este gunoiul aşa de preţios în Viena? Viena este de mulţi ani un model internaţional în domeniul valorificării moderne a deşeurilor. Deoarece deşeurile sunt considerate în Viena ca resurse şi folosite în majoritatea cazurilor pentru producţia energiei, a căldurii, a frigului, a compostului sau ca materie primă. Tema evitării, a reciclării, a străzilor curate şi în primul rând valorificarea termică sunt bine fundamentate şi în conştiinţa populaţiei. Proiectele vieneze reprezentative cuprind instalaţia modernă pentru sortarea materialelor plastice, forme inovative ale tratării deşeurilor vechi precum şi valorificarea eficientă a deşeurilor pentru căldură şi electricitate. În anul 2008 a fost pusă în funcţionare a treia instalaţie vieneză pentru arderea gunoaielor care produce electricitate şi căldură. Noua instalaţie pentru arderea gunoaielor Pfaffenau, Biogas Wien, unde sunt fermentate 17.000 de tone de deşeuri din bucătării pentru biogaz şi staţia principală de limpezire a apelor din Viena fac parte din centrul ecologic Simmering: compus din trei instalaţii high-tech. Colaboratorii/oarele serviciului vienez pentru curăţarea străzilor se ocupă de asigurarea curăţeniei străzilor, din 2008 ei/ele sunt ajutaţi/te de două servicii „Kehrforce“ şi „Waste Watchers“. Un sistem dezvoltat de colectare separată a deşeurilor este condiţia pentru valorificarea gunoaielor; în total stau la dispoziţie 385.000 containere pentru deşeurile reziduale, hârtie veche, sticlă veche şi deşeuri organice, 19 centre de colectare deşeuri şi 53 centre de colectare deşeuri periculoase.


ENERGIA

De ce este vara rece şi iarna caldă în Viena? Viena încălzeşte şi răceşte cu deşeuri: valorificarea eficientă a deşeurilor pentru producţia căldurii şi a electricităţii este de multe decenii baza gospodăririi municipale a energiei. Serviciul energetic, proprietate orăşenească, Wien Energie aprovizionează cu căldură printr-un sistem de conducte tubulare cu o lungime de peste 1.000 de kilometri 36 la sută din apartamentele şi clădirile publice – ca de ex. şcoli, spitale şi centre administrative – în mod eficient şi ecologic. La termoficare se adaugă acum şi răcirea la distanţă ca o formă ecologică şi atractivă din punct de vedere economic pentru climatizarea clădirilor. Viena mizează pe energii regenerabile: cea mai mare centrală de biomasă lemnoasă a Europei din Viena Simmering produce electricitate şi căldură la distanţă; microhidrocentrala Nussdorf produce electricitate având în vedere mediul înconjurător. Viena subvenţionează nu numai folosirea energiei eoliene şi solare, ci şi căldura din adâncul pământului, ca de ex. în tunelele metroului. Cu proiecte de contractare economisire energie se reduce consumul energetic al clădirilor. Investiţiile necesare sunt finanţate în acest caz prin economisirea energiei. De asemenea, subvenţionarea orăşenească pentru asanarea termo-energetică a clădirilor de locuit contribuie la reducerea necesităţii de energie termică în apartamente.


DEZVOLTAREA URBANA

De ce există în Viena două centre? În afară de centrul istoric din centrul oraşului s-a dezvoltat lângă Dunăre un al doilea centru modern: „Vienna DonauCity“. Dezvoltarea urbană se concentrează în Viena în primul rând de-a lungul axelor cu randament mare ale transportului public, ca de ex. de-a lungul liniei prelungite a metroului U2. „A gândi pe plan european – a acţiona pe plan regional – a dezvolta Viena“ este moto-ul planului vienez de dezvoltare urbană care prevede 13 zone ţintă ale dezvoltării urbane. Cu zona de lărgire a oraşului Viena „aspern oraş pe malul lacului“ se construieşte acum un nou oraş modern „în oraş” pentru 20.000 de persoane. O atenţie deosebită îi este acordată acolo spaţiului public, care se află şi în centrul unui „program pentru 50 de amplasamente” în tot oraşul. Dar Viena creşte şi în interior: 228 de hectare din zona centrală a oraşului se transformă din fostele suprafeţe ale gărilor în cartiere noi şi atractive cu apartamente, locuri de muncă şi spaţii verzi. Dar şi cartierele existente sunt dezvoltate în continuare: în cadrul unei reînnoiri blânde a oraşului instituţiile ca de ex. „Gebietsbetreuungen“ sau serviciul de vecinătate „wohnpartner“ oferă în multe cartiere ale oraşului calităţi noi.


MOBILITATEA

De ce se bucură toţi, când vine ULF-ul? Tramvaiul jos „ULF“ este în Viena un simbol pentru o ofertă de încredere, densă şi în primul rând comodă în cadrul mijloacelor de transport public. Cine porneşte la drum în oraşul nostru, se deplasează în proporţie de 66 la sută cu mijloacele transportului public, cu bicicleta sau pe jos. Scopul oraşului este de a ridica acest procentaj până în 2020 la 75 la sută. Conceptul transportul Viena sub moto-ul „inteligent pe drum” prevede următoarele măsuri: se va investi în extinderea metroului, lungimea reţelei ajungând în 2010 la aproximativ 75 de kilometri. În calitate de prestator de servicii de mobilitate al oraşului Viena, Wiener Linien operează o reţea publică densă de transport, prin care se poate asigura o aprovizionare generalizată. Cu mijloacele de transport public, metrouri, tramvaie şi autobuse, sunt transportate peste 800 de milioane de pasageri pe an în 120 de linii. Alte aspecte importante spre o mobilitate durabilă sunt cei peste 1.100 de kilometri de drumuri pentru biciclişti, îmbunătăţirea continuă a transportului în stare de repaus şi mai mult loc pentru pietoni/toane în spaţiul public. Cu portul Vienei, un centru trimodal modern pentru transportul mărfurilor, şi Twin Ciy Liner, o legătură între Viena şi Bratislava cu vaporul, Viena este şi pe apă „inteligentă pe drum”.


COMUNICAREA

Câte limbi vorbeşte oraşul? Viena se adresează tuturor: comunicarea respectuoasă este o cheie importantă pentru buna convieţuire. Prezentarea oraşului pe Internet premiată deja de mai multe ori pe plan internaţional este mijlocul central de comunicare al administraţiei cu cetăţenii/ele. Pe „wien.at“ dv. puteţi să rezolvaţi de acasă deja multe formalităţi 24 de ore pe zi. În plus, secţiile specializate ale oraşului se străduiesc să ofere pe „wien.at“ informaţii de specialitate la cel mai înalt nivel. Ele pun la dispoziţie prin Internet tuturor celor interesaţi servicii digitale, ca de ex. hărţi ale oraşului, informaţii despre patrimoniul cultural şi protecţia mediului înconjurător, chiar şi despre reţeaua de canalizare. Bazele pentru aceste servicii sunt oferite de aplicaţiile web ale sistemului informatic geografic ViennaGIS. Pe acesta se bazează şi coordonarea online a măsurilor de transport şi de construcţie în spaţiul drumurilor publice. Serviciul informativ pentru pasageri Wiener Linien şi serviciul Internet „AnachB.at“, care culege toate datele referitoare la transportul din Viena şi împrejurimi, permiţând consultarea web-ului în timp real, ajută vienezii/ele la alegerea mijlocului de transport.


IMOBILIARELE

Cum primeşte oraşul imaginea sa? Nimic nu influenţează imaginea unui oraş mai mult decât arhitectura sa. Oraşul Viena asigură ca antreprenor constructor, manager al facilităţilor şi asigurator al condiţiilor de cadru pentru construcţiile private o dezvoltare ordonată a imobiliarelor. Prin organizarea concursurilor pentru promotorii proiectelor de construcţie şi arhitecţi, Viena sprijină înalta calitate a amenajării şi a folosirii oraşului. Prin zonele protejate se asigură faptul că blocurile-turn pot fi construite numai la amplasări potrivite, menţinându-se imaginea istorică a oraşului. Cu mai mult de 200.000 de apartamente comunale, oraşul Viena este unul dintre cei mai mari proprietari de clădiri din Europa. În plus, un număr mare de imobiliare ale oraşului, ca de ex. şcolile, clădirile administrative, grădiniţele sau băile publice, sunt îngrijite în cadrul unui management orăşenesc modern al facilităţilor. Oraşul Viena a participat în mod decisiv şi la dezvoltarea documentului energetic pentru clădiri, folosindu-i pe aceasta şi pentru imobiliare orăşeneşti. În acest fel oraşul primeşte o prezentare sintetică clară asupra consumul energiei în clădirile sale. Dar oraşul Viena nu stabileşte numai regulile pentru construirea clădirilor, el se prezintă prin societăţi detaşate şi în cooperare cu partenerii/e privaţi/te şi ca dezvoltator al imobiliarelor. În scopul administrării imobiliarelor orăşeneşti toate datele acestora sunt stocate în Evidenţa Centrală a Imobiliarelor.


SIGURANTA ,

Sunt oamenii din Viena mai curajoşi decât în altă parte? Vienezii/ele se simt de două ori mai siguri/e decât locuitorii/ele oraşelor comparabile, mulţumirea lor cu împrejurimile spaţiului locativ fiind peste 90 la sută. Un motiv important este siguranţa la care contribuie administraţia oraşului în mod deosebit: un spaţiu public calitativ şi organizat sistematic măreşte siguranţa obiectivă şi subiectivă. Din aceste aspecte fac parte printre altele iluminarea corespunzătoare sau măsuri pentru siguranţa traficului: de altfel numărul accidentelor cu daune umane a scăzut cu 30 la sută faţă de anul 1990. De asemenea, vienezii/ele pot fi siguri/e că apa lor potabilă satisface întotdeauna cele mai înalte criterii de calitate. În acest scop oraşul foloseşte un management extensiv de calitate, controlând permanent calitatea apei potabile de la izvor până la robinet. Baza legală a regulamentului vienez de construcţie oferă cea mai mare siguranţă juridică în ceea ce priveşte planul urbanistic general şi de construcţii. O autorizaţie de construcţie acordată este valabilă timp de patru ani. Condiţia pentru construirea unei clădiri este printre altele un subsol rezistent. Din cadastrul terenurilor de construcţie oraşul poate obţine informaţii despre structura solului la mii de terenuri din Viena.


ACCESIBILITATEA

De ce fac tic-tac intersecţiile din Viena? Mai mult de 500 de emiţătoare de semnale acustice permit oamenilor orbi şi cu handicapuri de vedere traversarea sigură a străzilor cu mult trafic. Toţi profită de un „oraş fără obstacole“ pentru că fiecare se va confrunta vreodată cu o limitare temporară sau permanentă a mobilităţii. De altfel „planul de acţiuni pietoni/toane“ face ca toate 818 podurile din Viena să fie folosite comod de pietoni/toane: la construcţia şi asanarea scărilor, pasarelelor şi podurilor se ia în consideraţie în mod consecvent lipsa de bariere. De asemenea şi transportul public din Viena dă mare importanţă eliminării barierelor: de altfel toate staţiile de metrou sunt accesibile cu un lift, 93 la sută dintre staţiile de metrou sunt echipate cu sisteme de ghidare pentru orbi şi cât mai multe vehicule joase sunt în uz. În spaţiul public se doreşte în sensul accesibilităţii fără bariere de exemplu o lăţime minimală a trotuarelor de doi metri. Clădirile publice sunt făcute accesibile fără restricţii, pentru persoanele private există modalităţi de subvenţionare pentru construcţii noi sau reconstrucţii fără bariere. O „hartă a oraşului fără bariere“ sintetizează multe din aceste informaţii, oferind orientare oamenilor cu necesităţi speciale.


STR ATEGI I L E

De ce merg toţi în Viena în aceeaşi direcţie? Administraţia municipală a Vienei nu este compusă numai din colaboratorii/oarele diferitelor secţii ale primăriei, dar cuprinde şi mulţi specialişti în unităţile şi întreprinderile oraşului. Un mare număr de programe strategice legate între ele asigură ca totul să meargă într-o singură direcţie comună în acţionarea cotidiană multiplă şi complexă. De altfel măsurile formulate în programul vienez pentru protecţia climatului şi în programul pentru eficienţa energetică contribuie în vederea reducerii emisiilor de gaze de seră cu 21 la sută pe persoană până în anul 2020 în comparaţie cu 1990. În cadrul administraţiei se folosesc cataloage de criterii pentru ecologizarea achiziţionării şi Viena şi-a propus să contribuie cu măsurile programului de management al mediului înconjurător în întreaga primărie nu numai la protejarea mediului înconjurător, ci si la reducerea cheltuielilor. Pentru folosirea eficientă a mijloacelor financiare în cadrul administraţiei Vienei s-a introdus cu succes întocmirea modernă a unui budget global. În domeniile satisfacţie generală cu administraţia 70 la sută din vienezi/e dau notele „foarte bine“ şi „bine“. Această valoare de vârf pe nivel european este o dovadă a calităţii administraţiei Vienei.


TINA VIENNA

Urban Techologies & Strategies GmbH

Calitatea de trai şi a mediului înconjurător din Viena este lăudată în întreaga lume. În spate stau soluţii inovative în domeniul infrastructurii, multe dintre ele dezvoltate de serviciile oraşului sau de întreprinderi stabilite în Viena. Modele strategice, tehnice şi organizatorice, care sunt la fel de deschizătoare de perspective precum şi testate în practică.

TINA VIENNA este o organizaţie de servicii şi un centru al tehnologiilor inovative pentru oraş şi mediul înconjurător, dezvoltat şi implementat de serviciile şi întreprinderile oraşului Viena. Cuprindem know-how-ul vienez în acest domeniu şi îl facem cunoscut pe plan internaţional, sprijinind instituţiile teritoriale austriece şi străine în folosirea experienţei vieneze în domeniul tehnologiilor şi strategiilor urbane conform necesităţilor lor.

• TINA VIENNA incorporează informaţiile despre soluţiile vieneze în domeniul tehnologiilor şi strategiilor urbane • TINA VIENNA oferă contacte cu experţi/te vienezi/e • TINA VIENNA este purtător al UN-HABITAT Best Practices Hub – Viena, dispunând de un acces la soluţii premiate pe plan internaţional şi de o reţea corespunzătoare • TINA VIENNA sprijină dezvoltarea proiectelor şi managementul proiectelor concrete la nivel internaţional • TINA VIENNA oferă experienţă la înaintarea şi realizarea proiectelor subvenţionate de UE • TINA VIENNA mediază spre exterior şi sprijină în interior

Cu plăcere vă punem la dispoziţie informaţii aprofundate despre soluţiile vieneze şi vă sprijinim la realizarea proiectelor concrete. Ne bucurăm de un prim contact.


TINA VIENNA Urban Techologies & Strategies GmbH O întreprindere din cadrul WIEN HOLDING GmbH Anschützgasse 1 · 1150 Viena · Austria Tel. +43 1 4000 84260 · Fax +43 1 4000 7997 office@tinavienna.at · www.tinavienna.at


Creating space on the Danube

LOGISTICS IN FLOW www.hafenwien.com

Seitenhafenstraße 15, A-1023 Wien

HW_Ins_Grün_130x110_E.indd 1

10.08.2010 15:14:39 Uhr OPEN121.COM

© Stalzer&Partner/Studio B.A.C.K.

Today the port of Vienna is referred to as Austria’s most important logistics centre. It is therefore hard to believe that constructing a port in Vienna was for a long time not even considered necessary. Few locations in Vienna have undergone as many modifications to their facilities as the port of Vienna. Wiener Hafen group, a member of Wien Holding, operates three large cargo terminals there. Master plans are continually being developed, aiming at a low impact on man and the environment and at making urban space a more pleasant and safer place to live in. Further information at www.hafenwien.com

ALL CLEAR MAin WAstEWAtER tREAtMEnt PLAnt ViEnnA

One Of the largest and prObablY mOst mOdern plants in eurOpe clarifies 100% Of Vienna´s wastewater. the cleaning capacitY Of the plant is respOnsible fOr the fact that the danube leaVes Vienna in the same qualitY as entering the tOwn. mOre infOrmatiOn On www.ebswien.at


Mai multa˘ putere pentru, mai put¸ine CO2.

CO2


act. worldwide.

create. health. manage. care. enjoy. vitality. As a developer, planner, contractor and operator, VAMED offers a complete portfolio of health care projects and services. VAMED has already successfully implemented 500 hospitals, rehabilitation centers, health resorts and thermal spas worldwide.

www.vamed.com

Inser_ViennaKnowHow_130x110_RZ.indd 1

11.02.2011 15:30:38 Uhr

Caseta tehnică: Editoarea: TINA VIENNA Urban Techologies & Strategies GmbH O întreprindere din cadrul WIEN HOLDING GmbH Anschützgasse 1 · 1150 Viena · Austria Tel. +43 1 4000 84260 · Fax +43 1 4000 7997 office@tinavienna.at · www.tinavienna.at Traducerea: Theodor Granser Direcţia artistică: Christian Gallei Grafica/desenul/tipăritura: Lindenau Productions GmbH Cu mulţumiri deosebite artistului vienez Robert Weber.

Copyright © TINA VIENNA, 2011 Toate drepturile rezervate, în deosebi cele pentru traduceri în limbi străine. Nici o parte a acestei publicaţii nu poate fi reprodusă, în nici o formă, fără aprobarea scrisă a editoarei. Tipărit pe hârtie înălbită fără clor cu vopsele fără ulei mineral.


Unger Steel Group: Specialist & Generalist As an Austrian group of companies in the executing construction industry, the Unger Steel Group is one of Europe’s leading and internationally most successful industrial companies. The company’s core competences lie in the fields of constructural and architectural steel, as well as project development and the ready-to-use delivery of complete projects as a general contractor. Besides the headquarters, situated in Austria, about 20 subsidiaries throughout Central and Eastern Europe and the Middle East enable local access to all services of our corporate group. Two production sites - in Austria and Sharjah – constitute logistic hubs for first-rate deliveries in the shortest possible time. The Unger Steel Group ensures a wide range of projects which can be carried out - starting from small projects to complex construction projects. Your partner in Romania: Unger Steel Buildings SRL is situated in Bucharest with an own office. Its 35 employee strong team offers longlasting and comprehensive expertise in all sectors and branches of the building industry - especially in the regional market and across borders. Customers in Romania as well as Europe benefit from the full-service and proximity of the Unger group: Baumit, Gebrueder Weiss or Metro are only a few examples. A well-known project of the Unger Group is the highest building in the city center: the Bucharest Tower Center. Unger Steel Group în calitate de grup austriac de companii din industria construcţiilor, se numără printre cele mai competitive companii industriale internaţionale din Europa. Competenţa de bază a companiei constă în execuţia şi proiectarea arhitectonică a construcţiilor metalice, dezvoltarea proiectelor şi execuţia la cheie a tuturor obiectivelor integrale ca antreprenor general. Unger Steel Group îşi coordonează cele 20 de filiale din Europa de Centrală şi de Est, respectiv din Orientul Mijlociu de la sediul său general din Austria, oferind astfel clienţilor săi acces direct la toate serviciile grupului. Două centre de producţie - în Austria şi în UAE – formează baza logistică pentru livrările de prima clasă, în cel mai scurt timp. Cu o capacitate totală de 70.000 de tone anual de la cele două uzine pot fi derulate atractiv şi rapid atât proiecte de mici dimensiuni, cât şi obiective de construcţii complexe. Partenerul dumneavoastră în România: Unger Steel Buildings SRL deţine din 1998 un birou în Bucureşti. De la această filială oferă consultanţă pentru clienţii din ţară şi de peste hotare. Unger are o experienţă de 15 ani pe piaţa românească şi oferă competenţă multilaterală şi pentru alte ţări, având acces la know-how-ul european în toate domeniile construcţiilor.Clienţii din România, precum şi cei din Europa profită de apropierea grupului Unger: câteva exemple în acest sens: Baumit, Gebrüder Weiss sau Metro. Un obiectiv renumit, de referinţă, executat de Unger Gruppe este cea mai înaltă clădire din Bucureşti: Tower Center Bucureşti. Headquarters: Unger Stahlbau Ges.m.b.H. Steinamangererstr. 163 | 7400 Oberwart I Austria Phone +43/3352/33524 - 0 | Fax DW 15 office.at@ungersteel.com | www.ungersteel.com


The holding company of the

think big, get moving Bratislava is just around the corner with the Twin City Liners

TW IN CI TY LI N ER : VA IN JU ST 75 M IN . VI EN N A – BR AT IS LA in City Liners in to downtown with 2 Tw Travel from downtown five daily departures. just 75 minutes. Up to m, Tel. 01/588 80 n: www.twincityliner.co Tickets and informatio

starting at

r19,–

ONE WAY

TINA VIENNA - Ce Stie Vienna  

TINA VIENNA brochure romanian Ce Stie Vienna.pdf