Page 17

is Communiceren

alles!

Onze specialisatie • • • • • • •

spraakstoornissen taalstoornissen afwijkende mond-gewoonten/OMFT lees- en spellingproblemen dysfatische ontwikkeling executieve functies neurologische stoornissen, o.a. afasie en dysarthrie Met drie jn locaties zi in de wij altijd buurt!

Ridderstraat 25 Constantijnlaan 2 Heimanslaan 1

0345 – 52 11 22 www.logopedieculemborg.nl

17

Communiceren is alles…

Communiceren

is alles!

Onze specialisatie • • • • • • •

spraakstoornissen taalstoornissen afwijkende mond-gewoonten/OMFT lees- en spellingproblemen dysfatische ontwikkeling executieve functies neurologische stoornissen, o.a. afasie en dysarthrie

Met drie n locaties zij in de wij altijd t! buur

Ridderstraat 25 Constantijnlaan 2 Heimanslaan 1

0345 – 52 11 22 www.logopedieculemborg.nl

Logopedisten houden mensen communicatief ‘in beweging’. Dat begint al vroeg. Het is van groot belang dat problemen in de taalontwikkeling zo vroeg mogelijk worden herkend. Hoe eerder kinderen begeleid worden, hoe beter hun onderwijsmogelijkheden worden. Dit geldt ook voor mensen die te maken hebben met de gevolgen van bijvoorbeeld een CVA of TIA. Hoe sneller de behandeling gestart wordt, hoe beter de prognose is. Aanmelden bij Logopedie Culemborg kan telefonisch 0345 – 52 11 22 of via de website: www.logopedieculemborg.nl. Hier vindt u ook specifiekere informatie over de behandeling, intake/onderzoek en mogelijkheden wat betreft locatie. Bij de eerste afspraak neemt u mee de verwijsbrief van de verwijzende arts, identificatiebewijs (geldig paspoort, rijbewijs of ID-kaart) en een verzekeringspas. Logopedisch onderzoek en begeleiding voor kinderen wordt vergoed door uw zorgverzekeraar (waarbij voor iedereen vanaf 18 jaar een eigen risico geldt).

Met drie n locaties zij in de wij altijd t! ur bu

Ridderstraat 25 Constantijnlaan 2 Heimanslaan 1

Diverse uitingen, waaronder de website, een roll-up banner en flyer

Profile for timvantergouw

Tim van Tergouw - Portfolio 2019  

Ik ben Tim en als geboren en getogen Utrechter, de bakermat van Dick Bruna’s Nijntje, Gerrit Rietveld’s stoel en graffiti-artiest Kabouter (...

Tim van Tergouw - Portfolio 2019  

Ik ben Tim en als geboren en getogen Utrechter, de bakermat van Dick Bruna’s Nijntje, Gerrit Rietveld’s stoel en graffiti-artiest Kabouter (...

Advertisement