woodchallenge houtblad artikel

Page 1

foto’s: www.johnlewismarshall.com

december 2011 het houtblad

20

Alle prijswinnaars bij elkaar. In het witte overhemd eersteprijswinnaar Robert van Embricq (Rising Chair) naast juryvoorzitter Arnold Koomen. Daaromheen v.l.n.r. de andere eersteprijswinnaars: Tim van der Grinten, Xaviera Burón Klose, Kristel Hermans, Luuk de Kluiver, Paul Kemme, Wendy van Kessel (Trek-In).

z it s c ulp t u ur en tr ek k er s hu t w innen u i t s l ag wo o d ch a llen g e 20 11 Tijdens de Nationale Houtdag (1 december, De Doelen Rotterdam) zijn de winnaars van WoodChallenge 2011 bekendgemaakt. Twee spannende ontwerpen werden beloond: de Rising Chair van Robert van Embricq (Gerrit Rietveld Academie) en de Trek-In van Xaviera Burón Klose, Tim van der Grinten, Kristel Hermans, Paul Kemme, Wendy van Kessel en Luuk de Kluiver (Technische Universiteit Eindhoven). De jury was verheugd over de vele inzendingen, het toegenomen aantal opleidingen en de enorme variatie in ontvan-

ders bovenuit. Omdat deze niet met elkaar te vergelijken zijn

gen projecten. Dit jaar waren er zelfs inzendingen van niet-

en afkomstig zijn van verschillende opleidingsniveaus, kende

afstudeerders, een lovenswaardige ontwikkeling. De

het college aan beide inzendingen een eerste prijs toe.

diversiteit maakte het voor de jury echter niet eenvoudig een

HB08_020-021_Woodchallenge.indd 20

oordeel te vellen, want hoe moesten de grote verschillen in

Winnende ontwerpen ‘Durf en visie, consistentie in

karakter, uitwerking, kwaliteit, diepgang en originaliteit

ontwerp en uitvoering en het maximaal tot uitdrukking

worden gewogen? Van de 24 inzendingen werden er vijf

brengen van de mogelijkheden van hout maakt jullie tot

genomineerd. Twee ontwerpen staken er met kop en schou-

de winnaars van WoodChallenge 2011,’ sprak juryvoor-

14-12-2011 15:13:45


december 2011

foto’s: www.johnlewismarshall.com

het houtblad

21

zitter Arnold Koomen prijzend, waarna hij de trofee en

blieksprijs ging naar Rising Chair (926 van 3.675 stem-

De Rising Chair kon worden

een cheque van € 1.000,- overhandigde aan de winnende

men).

uitgeprobeerd op de Nationale Houtdag.

studenten van Rising Chair en Trek-In.

De jury De vakjury van WoodChallenge 2011 bestond Rising Chair Vanuit het platte vlak ontpopt de Rising

uit juryvoorzitter Arnold Koomen (algemeen directeur

Chair zich in één vloeiende beweging tot een luxe zit-

Koninklijke Jongeneel), prof.ir. René van Zuuk, (directeur

meubel door de aaneenschakeling van zorgvuldig gesor-

René van Zuuk Architekten, voormalig hoogleraar Archi-

teerde latten die op hun beurt gekoppeld worden door

tectonisch Ontwerpen TU Eindhoven), Jan D. de Jong

nauwelijks zichtbare scharnieren. Dankzij de platheid

(TNO Bouw en Ondergrond Delft), Hans de Groot (re-

vergt de houten campingmat nauwelijks opbergruimte:

dacteur Het Houtblad), dr. ing. Peter J. Fraanje (manager

het ultieme logistieke vernuft. De zitsculptuur past per-

duurzaamheid, Bouwend Nederland), ir. Els Zijlstra (ar-

fect past in een moderne buitentuin of hippe strandtent.

chitect en directeur Materia en Materia Inspiration Cen-

Rising Chairs kunnen in een mum van tijd opgezet wor-

tre) en ir. Eric D. de Munck (manager Centrum Hout).

Van de Trek-In was een maquette aanwezig op de Houtdag.

den voor een bus vol onaangekondigde gasten.

Informatie WoodChallenge, ingesteld door de VereniTrek-in De Trek-in is een moderne, energiezuinige

ging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH),

houtsysteembouwtrekkershut voor de luxe kampeerder.

wordt vanaf 2004 georganiseerd door Centrum Hout om

De studenten hebben door een steeds veranderend lij-

studenten te stimuleren de mogelijkheden van hout te ver-

nenspel laten zien dat houtsysteembouw helemaal niet

kennen en ervaren. De studentenhoutprijs staat open voor

saai hoeft te zijn. Zo zijn er mooie doorkijkjes en kleine

alle studies waarin hout een belangrijke rol speelt, zoals

ruimtes gecreëerd die het geheel nog spannender maken.

Bouwkunde en Architectuur op technische hogescholen en

Het ontwerp is zeer gedetailleerd uitgewerkt, waarbij

universiteiten en de mbo-vakschool Hout en Meubel. De

niet alleen gekeken is naar het duurzaam toepassen van

jury houdt rekening met het onderwijsniveau en het stu-

hout in de breedste zin, maar ook naar ander duurzaam

diejaar, zodat alle inzendingen gelijke kans maken.

materiaalgebruik. Alle inzendingen, incl. genomineerden en winnaars, en

Publieksprijs: Rising Chair Bij deze editie van de

het juryrapport zijn te vinden op woodchallenge.nl. •

WoodChallenge was ook het publiek uitgenodigd een stem uit te brengen op hun favoriete inzending. De pu-

HB08_020-021_Woodchallenge.indd 21

irene de muralt

14-12-2011 15:14:26