Trek-in Junior ontwerpboek

Page 1

ARCHITECTONISCH ONTWERP Door: Tim van der Grinten Datum: 19-04-2013 E: tvdg.arch@gmail.com

JUNIOR


JUNIOR

Een broertje Met de Trek-in is een basis gelegd waarin de ervaring van ruimte, natuur en materiaal samenkomen in één compacte leefruimte. Er is echter altijd ruimte voor verdere ontwikkeling. Vooral de vraag naar een kleinere hut met 2 tot 3 slaapplekken maakte het mogelijk om de zoektocht naar een nieuw ontwerp op te starten. Het moest een broertje van de Trek-in worden. Een kampeerervaring met dezelfde sfeer, maar met verschillend karakter. Compact De Trek-in junior heeft de halve afmeting van een Trek-in en is daarmee in één keer vervoerbaar. De beperkte afmetingen hebben het ontwerp in grote mate beïnvoed. Het is een continue zoektocht naar een optimale combinatie tussen vorm, ruimte en ervaring. Ontwerpproces In de volgende pagina zijn een reeks schetsen, visualisaties en studies te zien waarin u een beeld kan krijgen van het ontwerpproces.


JUNIOR

Kern Al vroeg in het ontwerp ontstond er door de dakkapel een voor- en achter ruimte. Het hart bestaat uit de dakkapel met daaronder de keuken. De grote openslaande deuren liggen recht tegenover de keuken om zoveel mogelijk contact met het terras te crieĂŤeren.


JUNIOR

De dakkapel Een van de meest kenmerkende onderdelen van de Trek-in Junior is de dakkapel. De slaapruimte is als een loft-achtige verhoging in de ruimte geplaatst. De plaatsing van de dakkapel valt samen met de puien en keuken in de hart van het gebouw.


JUNIOR

Schets-ontwerp Door de kleine afmetingen wordt de ruimte in grote mate bepaald door de plaatsing van de dakkapel. Het was dan ook een zoektocht naar een opzet waarin de keuken/bed en zitruimte goed in relatie tot elkaar zouden staan.


JUNIOR

Voorlopig Ontwerp


JUNIOR

Voorlopig Ontwerp


JUNIOR

DO ontwerp schets


JUNIOR

3d model uitwerking


JUNIOR

Definitieve plattegrond


JUNIOR

BBQ op terras


JUNIOR

Schakeling en variatie


JUNIOR

Dakkapel


JUNIOR

Keuken en zitruimte


JUNIOR

Zitruimte en keuken


JUNIOR

Uitbreidbare slaapmodule


JUNIOR

Uitbreidbare slaapmodule


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.