Page 1

Limelights

Stageverslag

Greenscreen Reportage Social Media Photo Marketing Video


Limelights


Limelights is een Amsterdams bedrijf dat zich specialiseert in fotomarketing campagnes. Ze ontwikkelen fotografische concepten; varierend van greenscreen tot reportage of complete fotomarketing concepten. Ze bestaan slechts enkele jaren maar hebben een mooi klantenbestand opgebouwd met klanten als Heineken, Puma, Disney, Red Bull enzovoort. Het is een bloeiend bedrijf dat werkt met vele freelancers en vaste medewerkers. Door het succes in Nederland is het bedrijf nu bezig met uit te breiden naar BelgiĂŤ. Een groot deel van mijn stage zal er dan ook in bestaan een ondernemingsplan uit te werken voor Limelights Belgium. Je zou het dus een all-round stageplek kunnen noemen. Naast fotografische opdrachten zoals greenscreen en het BOA-project (zie verder) is het ook de bedoeling dat ik het bedrijfsleven achter de fotografie leer kennen. Ik leer niet enkel omgaan met fotografie, maar leer er ook geld mee te verdienen. Een ander onderdeel van mijn stage zal erin bestaan te leren omgaan met klanten. Ik zal meerdere vergaderingen, conceptvoorstellingen etc. bijwonen om zo op het einde van mijn stage zelf het woord te kunnen voeren bij klanten. 1


Stagetaken Belgie opstarten stop motion

ondernemingsplan greenscreen training website

apparatuur structureren greenscreen projecten BOA project

2


BOA Project BOA nv is een kantorencomplex met 130 creatieve ruimtes waarin zo’n 130 bedrijven huisvesten. Ook Limelights is hier één van. BOA nv is tevens ook een klant van Limelights, ze huurden Limelights in om een nieuwe website te ontwerpen en deze te voorzien van beeldmateriaal. Voor de algemene look van de website moeten er zwart-wit foto’s van het interieur, exterieur en details worden gemaakt. Ook de 130 bedrijven moeten op een originele manier in beeld gebracht worden. Het in beeld brengen van de 130 bedrijven werd in samenspraak met Thys, een andere Nederlands stagair, een combinatie van een 360° panorama foto van de kantoren + een geënsceneerd werkportret (voornamelijk groepsportretten). Naast het BOA Project vormt het ondernemingsplan voor België en een stop-motion over de stage de rode draad doorheen mijn stage.

3


Week 1

1 t/m 3 februari

briefing + ruwe planning stage renoveren nieuwe kantoren werken aan stop-motion Het begin van mijn stage valt gelijk met het renoveren en verhuizen naar een nieuw en groter kantoor voor Limelights. De eerste week werd dus vooral gevuld met schilderen, schuren en verhuizen. Al bij al zo slecht nog niet, een leuke manier om je collega’s wat beter te leren kennen. Daarnaast werd ik gebriefd over wat mijn taken zoal zullen worden doorheen de stage. Ik begon ook te werken aan de stop-motion film.

4


Zaterdag 4 februari Greenscreen project op Red Bull Crashed Ice. Op zaterdag moest ik gaan fotograferen op het prestigieuze Red Bull Crashed Ice Event in Valkenburg. De taak bestond erin de fotostand te bemannen. Mensen konden foto’s laten nemen in de Limelights Greenscreen Studio. Ter plekke werden de foto’s bewerkt en online gezet.

5


Week 2

6 t/m 10 februari

eerste ideëen BOA project uitwerken foto’s maken van interieur, exterieur en details start ondernemingsplan België

De eerste fase van het BOA project wordt in gang gezet. Deze fase bestond erin de eerste beelden te maken van het gebouw zelf en een idee uit te werken voor de 130 bedrijven in beeld te brengen.

6


Na het wekelijkse stagegesprek op woensdagochtend werd ik voor het eerst gebrieft over het ondernemingsplan voor BelgiĂŤ. In het 2de deel van de week werd het schrijven van dit plan mijn voornaamste bezigheid. Het schrijven van dit plan omvat vele dingen waaronder marketingstrategie, plan van aanpak, markt- en concurrentieonderzoek enzovoort.

7


8


Panorama van het gebouw van BOA nv in zijn omgeving. Dit beeld zal gebruikt worden op de openingspagina van de website.

9


Week 3

13 t/m 17 februari

ondernemingsplan uitwerken greenscreen-training uitwerken fotoshoot ‘polaroid girls’ eerste montage stop-motion

10


Beelden uit de stop-motion film.

In de 3de week ging veel tijd naar het verder uitwerken van het ondernemingsplan voor Limelights Belgium. Ook maakte ik een greenscreen training/ draaiboek met alle basistechnieken in verband met belichting, opstelling, de software enzovoort. Op woensdag was er een shoot met ‘polariod girls’. Deze fofo’s waren nodig voor een promofilmpje van Limelights. Ook monteerde ik een eerste versie van de stop-motion.

11


Week 4

20 t/m 24 februari

greenscreen project op de Huishoudbeurs reportage op de Huishoudbeurs (foto + video) montage promofilmpjes Deze week werkte ik heel de week op de huishoudbeurs in de Rai van Amsterdam. Op deze beurs liep een greenscreen project van Limelights en ik moest er ook 2 beursstanden fotograferen. Deze standen moesten ook gefilmd worden om promofilmpjes te monteren voor de standhouders.

12


13


Week 5

27 februari t/m 2 maart

greenscreen project op de Huishoudbeurs reportage op de Huishoudbeurs (foto + video) montage promofilmpjes Deze week werkte ik heel de week op de huishoudbeurs in de Rai van Amsterdam. Op deze beurs liep een greenscreen project van Limelights en ik moest er ook 2 beursstanden fotograferen. Deze standen moesten ook gefilmd worden om promofilmpjes te monteren voor de standhouders.

12


13

testjexxxx  

test stageverslag x

testjexxxx  

test stageverslag x

Advertisement