15+1 Web 2.0 εφαρμογές με εκπαιδευτική χρήση

Page 1

15 + 1 Web 2.0 εφαρμογές με εκπαιδευτική χρήση

Τιμολέων Θεοφανέλλης & Αγγελική Οικονομοπούλου


15 + 1 Web 2.0 εφαρμογές με εκπαιδευτική χρήση ISBN 978-960-99789-2-7 Τιμολέων Θεοφανέλλης & Αγγελική Οικονομοπούλου Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

2014 2


Περιεχόμενα

Εισαγωγή............................................................................................6 Web 2.0..............................................................................................9 Web 2.0 και Εκπαίδευση..................................................................12 Edmodo............................................................................................14 Παρουσιάσεις...................................................................................28 Prezi..................................................................................................30 Voki...................................................................................................38 3


Glogster............................................................................................46 Padlet: Paper for the Web................................................................52 Voicethread......................................................................................63 Eclipsecrossword..............................................................................73 ToonDoo...........................................................................................82 Storybird...........................................................................................92 Κοινωνικοί Σελιδοδείκτες ("Social Bookmarks")............................105 DEL.ICIO.US.....................................................................................113 Diigo................................................................................................123 Flickr...............................................................................................136 4


FotoFlexer.......................................................................................150 Animoto..........................................................................................162 Συννεφόλεξο...................................................................................172 Wordle............................................................................................177 Tagxedo..........................................................................................180 Επίλογος.........................................................................................186

5


Εισαγωγή Στο ηλεκτρονικό αυτό βιβλίο, παρουσιάζονται δεκαέξι δωρεάν διαδικτυακές εφαρμογές οι οποίες παρέχουν δυνατότητες παρουσίασης, συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών. Στόχος είναι η παιδαγωγική αξιοποίηση αυτών των εργαλείων στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αποτελεί μια προσπάθεια των συγγραφέων να παρουσιάσουν μερικές Web 2.0 εφαρμογές και τη χρήση που μπορεί να έχουν στο σχολική πραγματικότητα. Από το μεγάλο πλήθος των διαδικτυακών εφαρμογών, 6


αξιολογήθηκαν και επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες λόγω της χρήσης τους από εκπαιδευτικούς και μαθητές για τη διδασκαλία των σχολικών μαθημάτων εντός και εκτός τάξης. Στόχος μας είναι το ηλεκτρονικό αυτό βιβλίο να αποτελέσει ένα οδηγό για την εκμάθηση των εφαρμογών από τους εκπαιδευτικούς, αλλά και να δώσει να τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν αυτές που ταιριάζουν στη φιλοσοφία του μαθήματος. Το όλο εγχείρημα προέκυψε από τη διαδικτυακή επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε «Web 2.0 εφαρμογές», στην οποία πήραν μέρος 30 εκπαιδευτικοί από τη 7


Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου. Το μεγάλο ενδιαφέρον και ο ενθουσιασμός που επέδειξαν οι συμμετέχοντες για τα συγκεκριμένα εργαλεία, με τα οποία δημιούργησαν παραδείγματα για το μάθημα τους, ώθησε τους επιμορφωτές στη δημιουργία του υλικού που έχετε στην οθόνη σας. Βασικό χαρακτηριστικό των εργαλείων που παρουσιάζονται αποτελεί το γεγονός ότι είναι δωρεάν διαδικτυακές υπηρεσίες και ως εκ τούτου μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιοδήποτε υπολογιστή ή tablet έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. 8


Web 2.0 Το Web 2.0 αποτελεί την εξέλιξη του παγκόσμιου ιστού (www). Ο παγκόσμιος ιστός (world wide web) αποτελούσε ένα χώρο όπου η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών του ήταν “καταναλωτές” πληροφοριών. Η νέα γενιά του Web (Web 2.0) βασίζεται όλο και περισσότερο στην εμπειρία αλλά και στη δυνατότητα των χρηστών του Διαδικτύου να «παράγουν» πληροφορίες που μπορούν να τις δημοσιοποιούν, να τις μοιράζονται αλλά και να συνεργάζονται διαδικτυακά. Το Web 2.0 χαρακτηρίζεται από την αυξημένη αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών, στην οποία 9


πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν τα ιστολόγια, τα RSS Feeds, τα tags, τα wikis, τα social bookmarkings, τα social networks και όλες οι υπηρεσίες που επιτρέπουν στους χρήστες να συμμετέχουν έμπρακτα και να έχουν πλήρη έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται κατά κύριο λόγω δωρεάν ή με πολύ χαμηλό κόστος, με προαπαιτούμενο πάντα την εγγραφή του χρήστη σε αυτές. Ο όρος Web 2.0 αναφέρθηκε για πρώτη φορά το 2004 από τους Tim O’Reilly και Dale Dougherty της εταιρίας Ο’Reilly Media, οι οποίοι με το Web 2.0 περιέγραφαν τις καινούργιες διαδικτυακές τάσεις και επαγγελματικά μοντέλα. Στο Web 2.0 δεν υπάρχουν χρήστες – 10


αναγνώστες, όλοι μπορούν να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση του περιεχομένου. Υπάρχει εμπιστοσύνη στην πληροφορία που καταχωρεί ο χρήστης, η διανομή της πληροφορίας και των αρχείων είναι συμμετοχική και αξιοποιείται η εμπειρία του χρήστη.

11


Web 2.0 και Εκπαίδευση Ο Clay Shirky καθηγητής του New York University, που ασχολείται με τα Νέα Μέσα και τα κοινωνικά δίκτυα αναφέρει ότι: «Μια επανάσταση δεν συμβαίνει όταν μια κοινωνία υιοθετεί νέα τεχνολογικά εργαλεία. Συμβαίνει όταν η τεχνολογία γίνεται τετριμμένη και η κοινωνία υιοθετεί νέες συμπεριφορές». Η ανάπτυξη της τεχνολογίας του Web 2.0 έφερε πραγματικά μια επανάσταση και πλέον η χρήση των νέων εργαλείων υιοθετείται από πολλές κοινωνικές ομάδες.

12


Στον χώρο της εκπαίδευσης το Web 2.0 μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό που επιθυμεί να εμπλουτίσει το μάθημα του. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία – εκπαιδευτική διαδικασία ζωντανεύει το ενδιαφέρον και κινητοποιεί το σύνολο των μαθητών που πολύ συχνά έχουν μια μη θετική στάση απέναντι στη παραδοσιακή, συμβατική κατά πρόσωπο διδασκαλία. Το Web 2.0 πλέον, έχει δώσει έναν αέρα καινοτομίας και πρόκλησης και στη διδασκαλία αλλά και στη μάθηση. 13


Edmodo

14


To Εdmodo αποτελεί μια ασφαλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για μαθητές και εκπαιδευτικούς για διαδραστική διαδικτυακή (on line) εκπαίδευση. Δίνει στους εκπαιδευτικούς ένα καινοτόμο τρόπο επικοινωνίας με τους μαθητές τους και ως εκ τούτου μπορεί να αξιοποιηθεί επικουρικά στην διδασκαλία σαν ένα επιπλέον εργαλείο για την υποστήριξη των μαθητών και εκτός της τάξης. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Εdmodo με τους μαθητές τους, για τη διδασκαλία του μαθήματος, την υποστήριξη ομάδας 15


μαθητών που εργάζονται πάνω σε ένα συγκεκριμένο σκοπό όπως εκπαιδευτικά προγράμματα (περιβαλλοντικά, αγωγής υγείας κ.α.), τη συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό, ομάδα βιβλιοπαρουσιάσεων κ.α. Πλεονεκτήματα:  Το περιβάλλον του είναι ήδη γνώριμο στους μαθητές καθώς έχουν συνηθίσει να χρησιμοποιούν κοινωνικά δίκτυα.  Βοηθάει τους απόντες μαθητές να ενημερώνονται για το μάθημα και τις εργασίες και με αυτό τον τρόπο να συμμετέχουν παρά το γεγονός ότι δεν βρίσκονται στη τάξη. 16


 Είναι ελεύθερο και εύκολο στη χρήση, ασφαλές και συμμετοχικό. Περιγραφή του Edmodo Το Edmodo είναι μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που έχει σχεδιαστεί ειδικά για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Ανήκει στις εφαρμογές του Web 2.0 και έχει ως βασικό του χαρακτηριστικό την αλληλεπίδραση. Είναι ένα ασφαλές “κλειστό” κοινωνικό δίκτυο για την επικοινωνία μαθητών και εκπαιδευτικών. Η χρήση του Εdmodo «εκπαιδεύει» τους μαθητές πως να συμπεριφέρονται σε ένα κοινωνικό δίκτυο (επιθυμητές -μη επιθυμητές συμπεριφορές), κατά συνέπεια τους 17


εκπαιδεύει στη χρήση των ανοικτών κοινωνικών δικτύων που ήδη χρησιμοποιούν ή θα θελήσουν να χρησιμοποιήσουν στο μέλλον όπως Facebook, LinkedIn, Google+ κύκλοι, κ.α. Αναλυτικά παρέχει τις εξής δυνατότητες:  να δημοσιεύουν ανακοινώσεις  να αναθέτουν εργασίες και να ζητούν την ολοκλήρωση τους σε συγκεκριμένο χρόνο  να ανταλλάσσουν ιδέες  να διαμοιράζουν υλικό  να δημιουργήσουν ένα διαδικτυακό ημερολόγιο της τάξης 18


 να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν "ψηφιακές βιβλιοθήκες"  να προτείνουν θέματα για συζήτηση  να δημιουργούν μικρές ομάδες εξ αποστάσεως μελέτης  να δημιουργούνται λογαριασμοί γονέων, ώστε να μετέχουν και αυτοί σε θέματα του σχολείου και να παρακολουθούν την πρόοδο και τις εργασίες των παιδιών τους  να διαχειρίζονται ηλεκτρονικούς φακέλους μαθητών (ανάθεση εργασιών, διαγωνίσματα τριμήνων, ψηφοφορίες, βαθμοί κ.ά.)

19


Καθώς υπάρχει ομοιότητα στο περιβάλλον του Edmodo με αυτό του Facebook, η εκμάθηση του μπορεί να γίνει πολύ εύκολα αφού μπορεί να βασιστεί σε προϋπάρχουσα γνώση από περιβάλλοντα που ήδη γνωρίζουν και χρησιμοποιούν οι μαθητές από μικρές ηλικίες.

20


Οι μαθητές κάνουν εγγραφή και συνδέονται στην ομάδα/μάθημα του εκπαιδευτικού με κωδικό που τους δίνεται από τον εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί κωδικούς για τους μαθητές του και έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει αλλαγές σε περίπτωση που διαπιστωθεί διαρροή κωδικών σε άτομα που δεν θα έπρεπε. Αρχικά ο εκπαιδευτικός επιλέγει το είδος της επικοινωνίας που θέλει να έχει με τους μαθητές του. Μπορεί να επιλέξει αν επιθυμεί να αλληλεπιδρούν οι μαθητές μεταξύ τους ή να αλληλεπιδρούν μόνο με τον εκπαιδευτικό. Στην πρώτη περίπτωση ο εκπαιδευτικός μπορεί και βλέπει όλη την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών. 21


Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε το περιβάλλον αλληλεπίδρασης όπου οι χρήστες έχουν βάλει φωτογραφίες τους. Η δημιουργία και η ενημέρωση του προφίλ με τις βασικές πληροφορίες του κάθε μαθητή που 22


συμμετέχει πρέπει να ενθαρρύνετε γιατί βελτιώνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων.

Υπάρχουν και άλλες δυνατότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό όπως αυτή της ψηφοφορίας που μπορεί γίνει άμεση ανάτροφοδότηση και να βοηθήσει στη δημοκρατική λήψη αποφάσεων, όπου και όταν αυτή χρειάζεται. Η εμφάνιση των 23


αποτελεσμάτων ψηφοφορία.

γίνεται

άμεσα

καθώς

γίνεται

η

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα ανάθεσης εργασίας με ορισμό καταληκτικής ημερομηνίας που πρέπει αυτή να παραδοθεί. Στις επιμορφώσεις που πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του Edmodo μετά από πειραματισμό επιλέχθηκε η μη χρήση αυτού του εργαλείου παρόλο που έχει το πλεονέκτημα να διατηρείτε πιο τακτοποιημένο το περιβάλλον. Η επιλογή αυτή έγινε γιατί θεωρήθηκε ότι είναι καλύτερο οι μαθητές να μπορούν να βλέπουν ο ένας την εργασία του άλλου ώστε να παίρνουν ιδέες και να υπάρχει θετική ανατροφοδότηση μεταξύ τους είτε μέσω 24


σχολίων είτε μέσω emoticons που αποτελούν ένα τρόπο "έκφρασης" σε γραπτή διαδικτυακή συνομιλία.

Με τον τρόπο αυτό και με την ενθάρρυνση θετικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων συχνά λύθηκαν προβλήματα που συνάντησαν οι μαθητές είτε σε επίπεδο πλατφόρμας είτε σε επίπεδο υλικού. Μια άλλη δυνατότητα που αξίζει να αναφερθεί είναι αυτή τη δημιουργίας διαγωνίσματος (Quiz) με διαφορετικά είδη 25


ερωτήσεων (πολλαπλής επιλογής, σωστού λάθους, σύντομης απάντησης, συμπλήρωσης κενού ή αντιστοιχησης). Χρήσιμη είναι η δυαντότητα χρονικού ορίου για την απάντηση των ερωτήσεων.

Η εφαρμογή βοηθάει στο χτίσιμο ενός καλύτερου και ασφαλούς διαδικτυακού χώρου ώστε να μην υπάρχουν 26


παρενοχλήσεις και οι μαθητές να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται με βάση προσυμφωνημένους κανόνες που έχουν συναποφασιστεί.

27


Παρουσιάσεις

Εργαλεία παρουσιάσεων Οι παρουσιάσεις αποτελούν μια συνηθισμένη πρακτική, ωστόσο πολύ συχνά χρησιμοποιούνται με λάθος τρόπο με αποτέλεσμα την “εξασθένιση του επιθυμητού μυνήματος» και τη δημιουργία μιας συνολικά βαρετής εμπειρίας. Η μεγάλη διάδοση και η κατάχρηση του μέσου έχουν οδηγήσει στη δημιουργία μεγάλου πλήθους ιστοσελίδων με οδηγίες. Μια κλασσική παρουσίαση που ασχολείται με αυτό το θέμα και την καταπολέμηση του. Ένας τρόπος αξιολόγησης μιας παρουσίασης προτείνεται από τον Walbert που μπορεί με ευκολία να αξιοποιήσουν οι 28


μαθητές για να αξιολογήσουν δυο διαφορετικές παρουσιάσεις (μια πολύ καλή και μια πολύ κακή εφαρμογή της χρήσης του Powerpoint). Μπορεί να γίνει προσπάθεια βελτίωσης από τους μαθητές της πολύ κακής εφαρμογής του Powerpoint.

29


Prezi To Prezi αποτελεί μια Web 2.0 διαδικτυακή εφαρμογή, που επιτρέπει αρκετά εύκολα τη δημιουργία εντυπωσιακών μη-γραμμικών παρουσιάσεων δίνοντας τη δυνατότητα οργάνωσης και να διαμοιρασμού των ιδεών ακολουθώντας μια διαφορετική προσέγγιση από τη συνηθισμένη αυτή του PowerPoint ή άλλων εργαλείων παρουσιάσεων (Openoffice, LibreOffice ή Google docs). Το Prezi διαθέτει πιο ισχυρά και ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Πηγή: http://prezi.com/index/ 30


Περιγραφή χρήσης του Prezi

31


Κυκλοφόρησε στο χώρο των Web 2.0 εργαλείων το 2009. Η παρουσίαση υλοποιείται πάνω σε μια επιφάνεια (καμβάς) αντί για σελίδες. Αυτό ενθαρρύνει τους χρήστες στο να εστιάσουν στο συνδυασμό κειμένου, εικόνας και πολυμεσικών αντικειμένων. Τα αντικείμενα μπορεί να είναι κείμενο, εικόνες, video, σχήματα, κ.ά. Τα αντικείμενα του Prezi συνδέονται μεταξύ τους καθορίζοντας της σειρά που θα εμφανιστούν ενώ η εμφάνιση τους γίνεται αυτόματα ή χειροκίνητα από το χρήστη με τη χρήση του εφέ zoom in ή zoom out. Το Prezi διαθέτει μια πολύ χρήσιμη δυνατότητα που επιτρέπει την ομαλή μετάβαση διαμέσου των μονοπατιών που συνδέουν τα αντικείμενα της παρουσίασης έτσι ώστε 32


να τα εντοπίζει ο χρήστης πάνω στον καμβά της παρουσίασης. Η δυνατότητα αυτή έχει δύο στοιχεία το zoom in (εστίαση) σε ένα αντικείμενο και το zoom out για την απομάκρυνση από αυτό. Τα αντικείμενα που υπάρχουν στον καμβά μπορεί να μετακινηθούν, να πάρουν κλίση και να κάνουν zoom in ή zoom out. Κατόπιν ο χρήστης δημιουργεί μια σειρά ανάμεσα στα αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί στον καμβά με βάση την οποία γίνεται η κίνηση. Εκτός από ένα διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο για τη δημιουργία εντυπωσιακών παρουσιάσεων το Prezi είναι ταυτόχρονα και μια συνεργατική πλατφόρμα όπου χρήστης μπορεί να δημιουργήσει παρουσιάσεις από κοινού με άλλους χρήστες του Prezi. Ο χρήστης, αφού ανοίξει ένα δωρεάν 33


λογαριασμό στον ιστότοπο, αποκτά τη δυνατότητα να δημιουργήσει παρουσιάσεις μέχρι 100 ΜΒ. Ένα σημαντικό μειονέκτημα της χρήσης του Prezi για τον χρήστη που επιθυμεί να δημιουργήσει μια παρουσίαση στα Ελληνικά είναι η μη υποστήριξη της Ελληνικής γλώσσας σε όλα τα θέματα (templates) της εφαρμογής, η μη ύπαρξη ορθογραφικού ελέγχου και η μη υποστήριξη αρκετών επιλογών μορφοποίησης κειμένου. Αναλυτικά οι χρήστες Prezi έχουν τις εξής δυνατότητες:  Να δημιουργήσουν παρουσιάσεις 34


 Να δημιουργήσουν βιβλιοθήκη με τις παρουσιάσεις τους  Να διαμοιραστούν παρουσιάσεις τους με φίλους ή συνεργάτες  Να δημοσιοποιήσουν τις παρουσιάσεις τους  Να εισάγει παρουσιάσεις από το Power Point  Να δημιουργήσουν παρουσιάσεις από κοινού με άλλους χρήστες του Prezi  Να ενσωματώνουν τις παρουσιάσεις τους σε κάποια ιστοσελίδα ή ιστολόγιο  Να εξάγουν μεταφορτώσουν, ώστε να τις παρουσιάσουν δίχως σύνδεση με το διαδίκτυο

35


Κάνοντας Zooming in σε ένα αντικείμενο στην κατάσταση παρουσίασης και επιλέγοντας το συγκεκριμένο αντικείμενο, το Prezi βρίσκει το καλύτερο δυνατό τρόπο εμφάνισης του αντικείμενου φέρνοντας το αντικείμενο σε πλήρη εμφάνιση, κεντράρωντάς το ή περιστρέφοντάς το, έτσι ώστε να συνδυάσει και τις δύο κινήσεις προκειμένου να εμφανιστεί με ένα εντυπωσιακό τρόπο. Κάνοντας zoom out το Prezi επιτρέπει στο χρήστη να απομακρυνθεί από ένα αντικείμενο. Παραθέτουμε βίντεο εφαρμογής και καλής πρακτικής για την χρήση της δυνατότητας εστίασης και απομάκρυνσης (zoom in και zoom out).

36


Παραδείγματα Βιντεομάθημα για το Prezi Ένα Prezi για το Prezi Ένα Prezi για το Edmodo από το Θοδωρή Γούτα που μετέφρασε και το περιβάλλον του Edmodo στα ελληνικά.

37


Voki

38


Είναι ένα Web 2.0 εργαλείο έκφρασης στο Διαδίκτυο, για το μαθητή ή τον εκπαιδευτικό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η δική τους φωνή μέσω ομιλούντων χαρακτήρων, η εφαρμογή δίνει δηλαδή τη δυνατότητα δημιουργίας avatar. Το Voki διαθέτει τη δωρεάν υπηρεσία που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς – μαθητές να δημιουργούν χαρακτήρες που ομιλούν και να τους ενσωματώνουν σε ιστολόγια (blogs), σε ιστοσελίδες, σε παρουσιάσεις, σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μπορούν να υπάρξουν και αυτόνομα.

39


Στην επιστήμη των υπολογιστών, avatar είναι η γραφική αναπαράσταση του χρήστη ή το alter ego του. Μπορεί κάποιος να πάρει μια τρισδιάστατη μορφή, σε παιχνίδια ή εικονικούς κόσμους, ή μια δισδιάστατη μορφή ως ένα εικονίδιο στον Internet, φόρουμ και άλλες online κοινότητες. Ο όρος «Avatar» μπορεί επίσης να αναφέρεται στην προσωπικότητα που συνδέεται με το όνομα που χρησιμοποίει ο χρήστης του Διαδικτύου, συνοδεύοντας τον σε μεγάλος μέρος υπηρεσιών.

Μπορεί κάποιος να επιλέξει το δικό του avatar από οποιαδήποτε του φωτογραφία του ή να το δημιουργήσει 40


πχ με τη χρήση του Gimp (Παραθέτουμε οδηγίες για το πώς μπορεί να γίνει αυτό στα Αγγλικά).

41


Το Voki μπορεί να αξιοποιηθεί παιδαγωγικά στη τάξη, στη διδασκαλία του μαθήματος, κινώντας το ενδιαφέρον των μαθητών. Επιπλέον στο δικτυακό τόπο του Voki υπάρχει διαθέσιμο μεγάλο πλήθος σχεδίων μαθημάτων, κατηγοριοποιημένα ανά μάθημα και ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, παρέχοντας ένα εξαιρετικό βοήθημα στον εκπαιδευτικό και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Οι μαθητές μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για:  να δημιουργήσουν μια παρουσίαση στην τάξη τους.  να ηχογραφήσουν ένα μήνυμα. 42


 να δημιουργήσουν ένα avatar του εαυτού τους.  να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους ή/και με άλλους μαθητές σε άλλα σχολεία με την ανταλλαγή των ηχογραφημένων μηνυμάτων.  να δημιουργήσουν ένα σύντομο «δελτίο ειδήσεων».  να χρησιμοποιηθεί ως εισαγωγή σε ηλεκτρονικό αρχείο (portfolio) ή σε παρουσίαση.  να «μιλήσουν» την ξένη γλώσσα, σε δραστηριότητες παιξίματος ρόλων στα ξενόγλωσσα μαθήματα πραγματοποιώντας έτσι μια «αυθεντική» ξενόγλωσση εμπειρία, όπου οι μαθητές γράφουν, διαβάζουν, διορθώνουν και 43


μιλάνε σε κοινό. Παρά το γεγονός ότι η χρήση του Voki είναι εξαιρετικά εύκολη και ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει τα δικά του avatars ακόμα και χωρίς εκπαίδευση, το Voki διαθέτει στην ιστοσελίδα την καρτέλα LEARN παρέχοντας αναλυτικές οδηγίες χρήσης. Υπόδειξη Χρησιμοποιώντας λογισμικό που μαγνητοσκοπεί την οθόνη του υπολογιστή (screen capture) μπορεί να δημιουργηθεί βίντεο με το avatar έτσι ώστε να υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες αξιοποίησης του ως μέσο. 44


Παράδειγμα ενσωμάτωσης Voki σε ιστολόγιο (Blog).

45


Glogster Μια διαδραστική ψηφιακή διαδικτυακή αφίσα που μπορεί να αποτελέσει και ένα διαφορετικό τρόπο παρουσίασης, είτε από το εκπαιδευτικό που θέλει να παρουσιάσει ένα αντικείμενο είτε από τους μαθητές ως ομάδες. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν φωτογραφίες, βίντεο, κείμενο, ήχος κ.ά.

46


Με λίγα λόγια με διπλό κλικ στην επιφάνεια του Glog ανοίγει κουτί διαλόγου όπου επιλέγουμε αν θέλουμε να εισάγουμε κείμενο, γραφικά, εικόνες, σελίδες, βίντεο και από που (τοπικά ή από διαδίκτυο). Το περιβάλλον λειτουργεί με τη χρήση drag & drop, αυτό το καθιστά εύκολο στη χρήση και διασκεδαστικό. Υπάρχουν προκαθορισμένες μορφές ή η δυνατότητα να δημιουργηθεί σε λευκή σελίδα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα πολλά έτοιμα σχέδια για να εμπλουτίσουν τη συνολική δημιουργία. Η εμπειρία αξιοποίησης του στο εργαστήριο δείχνει ότι είναι πολύ εύκολο να το μάθουν και να το αξιοποιήσουν οι μαθητές 47


από τις τελευταίες τάξεις δημοτικού. Παραθέτουμε βίντεο για τη λειτουργία του Glogster (στα αγγλικά).

Προτάσεις για χρήση: Ο εκπαιδευτικός μπορεί να ετοιμάσει το μάθημα του, ανά ενότητα για να το παρουσιάσει στους μαθητές ή να αφήσει τους μαθητές σε ομάδες να ετοιμάσουν για επανάληψη ένα Glog για την ενότητα που θέλει να γίνει η επανάληψη χρησιμοποιώντας υλικό από το διαδίκτυο ή από σχολικό βιβλίο. Καλό θα είναι να υπάρχουν οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουν και τι περιμένουμε από αυτούς. Οι οδηγίες δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικά λεπτομερείς 48


γιατί δεν αφήνουν περιθώρια δημιουργικότητας αλλά ούτε υπερβολικά χαλαρές για να γνωρίζουν οι μαθητές τι περιμένει ο εκπαιδευτικός από αυτούς. Την πρώτη φορά χρειάζονται περισσότερες αλλά τις επόμενες μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι βαθμοί ελευθερίας. Αν υπάρχει χρόνος μπορούν και να το παρουσιάσουν και να γίνει σύντομος σχολιασμός του κάθε Glog.

49


Παραδείγματα Στο παρακάτω παράδειγμα παρουσιάζονται οι δίσκοι στερεάς κατάστασης (SSD) και συγκρίνονται με τους παραδοσιακούς σκληρούς δίσκους (HDD). Στο Glog αυτό χρησιμοποιείτε κείμενο, εικόνες και βίντεο.

50


Ένα παράδειγμα με μερικά Glog συνδεδεμένα μεταξύ τους με τον τρόπο αυτό ο εκπαιδευτικός μπορεί να παρουσιάσει ολόκληρες ενότητες του μαθήματος ενσωματώνοντας επιλεγμένο υλικό από το διαδίκτυο. Το υλικό αυτό είναι προσβάσιμο από το σπίτι του κάθε μαθητή.

Ένα παράδειγμα με παροδίες του Shakespeare με βασικό χαρακτηριστικό την οπτικοποίηση του υλικού.

51


Padlet: Paper for the Web (πρώην Wallwisher)

52


Πρόκειται για μια διαδικτυακή εφαρμογή που επιτρέπει στους χρήστες να δημοσιεύσουν τις σκέψεις τους για ένα θέμα χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά σύντομα σημειώματα τύπου post it σε ένα κοινό ψηφιακό τοίχο. Τα σημειώματα αυτά μπορεί να περιέχουν κείμενο και να συμπεριλαμβάνουν αρχεία, εικόνες, ήχους ή βίντεο. Τα αρχεία που επισυνάπτονται στα σημειώματα μπορούμε να τα «ανέβουν» στο padlet- upload ή αν βρίσκονται στο διαδίκτυο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το σύνδεσμο τους (link).

53


Περιγραφή του Padlet Για να χρησιμοποιήσει κάποιος το padlet, καλό θα ήταν να δημιουργήσει ένα λογαριασμό στην εφαρμογή. Η δημιουργία λογαριασμού είναι πολύ απλή και σύντομη δεδομένου ότι αυτό που απαιτείται είναι το email του χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που επιθυμεί. Υπάρχει δυνατότητα κάποιος χρήστης να δημιουργήσει έναν τοίχο χωρίς να συνδεθεί ή να εγγραφεί στην εφαρμογή αλλά θα είναι σε θέση να επεξεργαστεί τον τοίχο του μόνο εντός 24 ωρών. Μπορεί ακόμα να δημοσιεύει σε αυτόν, αλλά ενδέχεται να μην μπορεί να αλλάξει τον τίτλο, ρυθμίσεις απορρήτου, κλπ.

54


Μετά τη δημιουργία λογαριασμού ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο τοίχο, στον οποίο θα μπορεί να προσθέτει σημειώματα (posts) εκείνος και άλλοι, κάνοντας ένα διπλό κλικ πάνω στο τοίχο ή να τοποθετήσει αρχεία με τη μέθοδο drag and drop. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την ταπετσαρία που θα έχει ο τοίχος του από μια σειρά ταπετσαριώνεικόνων που προσφέρει το padlet ή ανεβάζοντας δική του εικόνα.

55


Ξεκινώντας ένα νέο “τοίχο” Είτε έχετε συνδεθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή είτε όχι, μπορείτε επιλέγοντας το "Build a wall” από την αρχική σελίδα του padlet να δημιουργήσετε ένα νέο κενό τοίχο. ‘ Από την επιλογή

«Modify this wall» μπορείτε:

 να δώσετε τίτλο και να κάνετε μια περιγραφή στο τοίχο σας  να επιλέξετε ταπετσαρία για τον τοίχο σας από τη συλλογή που υπάρχει στο padlet ή να ανεβάσετε δική σας εικόνα

56


 να επιλέξετε τη διάταξη «layout»που θα έχει ο τοίχος σας  να επιλέξετε τη μοναδική padlet διεύθυνση (url) για τον τοίχο ή να τον συνδέσετε με κάποιο όνομα τομέα (domain name)  ή να διαγράψετε τον τοίχο  να επιλέξετε το είδος της ιδιωτικότητας «privacy» που θα έχει ο τοίχος σας μεταξύ:

57


o Δημοσίου o Προσωπικού o Προστασίας με κωδικό o Κρυφού Συνδέσμου o ή Προσθέτοντας πρόσωπα μέσω email

58


Βιντεομάθημα (Tutorial) για τη χρήση του Padlet Βίντεο για τη λειτουργία του padlet Πρότασεις Διδακτικής Αξιοποίησης - Εκπαιδευτική χρήση  Το Padlet αποτελεί ένα διαδικτυακό χώρο συνεργασίας όπου οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν τη γνώμη τους είτε ανώνυμα είτε επώνυμα τοποθετώντας σημειώματα στον τοίχο. Η συνεισφορά των εμπλεκομένων μπορεί να γίνει σύγχρονα (π.χ. κατά τη διάρκεια του μαθήματος) έτσι ώστε να τα βλέπει ή ασύγχρονα 59


(οποιαδήποτε χρονική στιγμή, από οποιοδήποτε χώρο).  Μπορεί να αξιοποιηθεί για ένα διαδικτυακό καταιγισμό ιδεών. Για παράδειγμα μπορεί ο εκπαιδευτικός πέρα από το μάθημα του να προτείνει τους μαθητές να παρακολουθήσουν ένα βίντεο από το διαδίκτυο (π.χ. youtube) και να ζητήσει να απαντήσουν με συντομία σε ερώτημα που τους θέτει.  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διερευνήσει τι γνωρίζουν οι μαθητές για ένα θέμα προτού αυτό αναπτυχθεί από το διδάσκοντα ώστε να εμβαθύνει όπου και με όποιο τρόπο χρειάζεται. 60


 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανατροφοδότηση σε μια σχολική διδασκαλία ή σε ένα επιμορφωτικό σεμινάριο.  Για τη δημιουργία «εκπαιδευτικού συμβολαίου». Παραδείγματα Παραθέτουμε ενδεικτικά δυο παραδείγματα: ένα ανατροφοδότησης στο τέλος σεμιναρίου και δεύτερο όπου ζητούμε από τους μαθητές να περιγράψουν τα χαρακτηριστικά του καλού εκπαιδευτικού.

61


62


Voicethread Δημιουργία Online πολυμεσικών διαδραστικών παρουσιάσεων

63


Είναι ένα Web 2.0 συνεργατικό εργαλείο που επιτρέπει την από κοινού δημιουργία πολυμεσικών παρουσιάσεων ενσωματώνοντας εικόνες, κείμενα και βίντεο. Δίνει τη δυνατότητα συνεργασίας και ανατροφοδότησης, αφού επιτρέπει σε χρήστες ασύγχρονα να αφήσουν σχόλια με διαφορετικούς τρόπους:  φωνή (από μικρόφωνο ή τηλέφωνο)  κείμενο  αρχείο ήχου  ή βίντεο (με τη χρήση webcam). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συνεργάτες ή με μαθητές για να συλλεχθούν τα σχόλιά τους πάνω σε κάποιο θέμα 64


που επιθυμεί ο εκπαιδευτικός να τους εμπλέκοντάς τους σε έναν πολυμεσικό καταιγισμό ιδεών. Περιγραφή Χρήσης του VoiceThread Για να δημιουργήσετε τα δικά σας Voicethreads πρέπει να κάνετε εγγραφή στη πλατφόρμα του Voicethread συμπληρώνοντας τα πεδία που απαιτούνται (όνομα, όνομα χρήστη, κωδικός, email) και στη συνέχεια να συνδεθείτε. 1.

Για να δημιουργήσετε μια παρουσίαση επιλέξτε τη καρτέλα «Create» και ανεβάστε τα αρχεία που επιθυμείτε να είναι στην παρουσίαση σας 65


επιλέγοντας το κουμπί «upload». Τα αρχεία που θα ανεβάσετε μπορεί να βρίσκονται υπολογιστή σας (My Computer), σε ένα κοινωνικό δίκτυο (Media Sources) στο διαδίκτυο (url), ή από την κάμερα σας (My Webcam), μαγνητοσκοπώντας τη δεδομένη χρονική στιγμή.

66


Μπορείτε να δώσετε τίτλο στη παρουσίαση σας και να την περιγράψετε. Επίσης μπορεί να δοθεί τίτλος σε κάθε slide της παρουσίασης ή να τη συνδέσετε με κάποια url 3. Υπάρχουν πέντε τρόποι για να σχολιάσετε κάθε διαφάνεια της παρουσίασης- χρησιμοποιώντας φωνή ( με μικρόφωνο ή τηλέφωνο), κείμενο, αρχείο ήχου ή βίντεο (μέσω web κάμερας). 2.

67


4. Ολοκληρώνετε την παρουσίασή σας διαμοιράζοντας την είτε:  ενσωματώνοντας την σε ιστοσελίδα με κώδικα που σας παρέχεται  μέσω Link που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παρουσίαση  ή προσκαλώντας άλλους χρήστες του voicethread από τις επαφές σας Δυνατότητες – Χαρακτηριστικά  Διευκολύνει την έκφραση απόψεων πάνω σε συγκεκριμένο υλικό (εικόνες, βίντεο ή κείμενο).  Προωθεί τη συζήτηση ή τα σχόλια μέσω τηλεφώνου, 68


    

μικρόφωνου υπολογιστή ή τυπωμένων σχολίων. Επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να παρουσιάσει με οπτικό τρόπο διαδικασίες που έχουν να κάνουν με το μάθημά του Βοηθά τους εκπαιδευτικούς να εμπλέξουν τους μαθητές σε θέματα που επιθυμούν Ενθαρρύνει τους μαθητές να συνεισφέρουν ενεργοποιώντας τους Μπορεί να εισαχθεί οπουδήποτε επιτρέπεται HTML κώδικας Υποστηρίζει πολλά διαφορετικά πρότυπα αρχείων – PDF, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, εικόνες και βίντεο. Εισάγει εικόνες από το Flickr, το Facebook και το web. 69


 Υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισης των σχολίων  Αν και το κατέβασμα είναι με χρέωση, μπορεί να γίνει δωρεάν με της χρήση εργαλείων που κάνουν screencast.  Επιτρέπονται μέχρι τρεις παρουσιάσεις ταυτόχρονα και υπάρχει όριο στο μέγεθος των αρχείων.  Για να δείτε τα δημοσιευμένα Voicethreads δεν χρειάζεται εγγραφή ενώ απαιτείται για τη δημιουργία τους.

70


Προτάσεις για τη χρήση του  για σχολιασμό ανακεφαλαιωτικής παρουσίασης από τους μαθητές μετά την ολοκλήρωση μιας ενότητας  για σχολιασμό ομαδικής παρουσίασης ώστε να υπάρξουν βελτιώσεις.  έκφραση ιδεών και εμπειριών που έχουν σημασία για αυτούς.  για να μάθουν οι μαθητές τη σημαίνει καλός ψηφιακός πολίτης. Οδηγίες χρήσης  Εισαγωγικό βίντεο 71


Μια παρουσίαση όπου παρουσιάζονται οι βασικές δυνατότητες και οδηγίες χρήσης  Μια εφαρμογή του VoiceThread όπου ζητάμε από τους συμμετέχοντες να σχολιάσουν τη γνωστή παρουσίαση με τίτλο Death by PowerPoint που μπορείτε να βρείτε εδώ Πηγές:  http://voicethread.com/support/guides/  http://voicethread.com/#home)

72


Eclipsecrossword Για τη δημιουργία σταυρόλεξου (τοπικά και στο διαδίκτυο μέσω του google drive).

73


H εφαρμογή Eclipsecrossword Είναι ένα δωρεάν, απλό και εύκολο στην κατανόηση εργαλείο, με το οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε σταυρόλεξο μέσα σε λίγα λεπτά. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς και γονείς για να επανεξετάσουν λεξιλόγιο ή μαθήματα για διάφορα θέματα. Οι κατασκευαστές δικτυακών τόπων μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για τη δημιουργία διαδραστικών ιστοσελίδων με σταυρόλεξο.

74


Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής Κατεβάζετε από το δικτυακό τόπο της Eclipsecrossword την εφαρμογή και την εγκαθιστάτε στο υπολογιστή σας. Ξεκινώντας την εφαρμογή δίνονται δύο δυνατότητες  Να ξεκινήσουμε ένα νέο σταυρόλεξο ή  Να ανοίξουμε κάποιο που έχουμε ήδη δημιουργήσει

75


Ξεκινώντας ένα νέο σταυρόλεξο Δημιουργώντας ένα σταυρόλεξο δημιουργούνται δύο αρχεία. Το ένα έχει να κάνει με το σταυρόλεξο και το άλλο με λίστα των λέξεων που χρησιμοποιούνται στο σταυρόλεξο. Το αρχείο του σταυρόλεξου (crossword) έχει την επέκταση .ecw ενώ το αρχείο της λίστας των λέξεων (wordlist) που χρησιμοποιούνται στο σταυρόλεξο έχει την επέκταση . ewl Καθώς η λίστα λέξεων στο Eclipsecrossword φυλάσσεται σε ξεχωριστό αρχείο (.ewl), μπορεί να δημιουργηθεί ένα νέο σταυρόλεξο που χρησιμοποιεί λίστα λέξεων η οποία έχει δημιουργηθεί από άλλο σταυρόλεξο. Τη λίστα αυτή 76


μπορούμε να την διαμορφώσουμε προσθέτοντας ή διαγράφοντες λέξεις. Ο χρήστης πληκτρολογεί τη λέξη (χωρίς τόνους, όπως σε όλα τα σταυρόλεξα) και στο κατάλληλο κουτί (box) πληκτρολογεί την ερώτηση. Οι λέξεις θα πρέπει να είναι όλες στα αγγλικά ή όλες στα ελληνικά. Ολοκληρώνοντας τη λίστα λέξεων που θα χρησιμοποιήσουμε στο σταυρόλεξο, ζητείται από την εφαρμογή, εάν επιθυμούμε, να την αποθηκεύσουμε για μελλοντική χρήση. Δίνουμε όνομα στο σταυρόλεξο και επιλέγουμε το πλήθος των γραμμάτων οριζόντια και κάθετα. Ένα σταυρόλεξο πρέπει να έχει τουλάχιστον 8 γράμματα οριζόντια και κάθετα. 77


Η εφαρμογή δημιουργεί το σταυρόλεξο ενώ στη συνέχεια, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη μετά από συνδυασμούς να φτιάξει το σταυρόλεξο που του αρέσει.

78


Πιο αναλυτικές οδηγίες και με εικόνες υπάρχουν στην παρουσίαση. Στο τέλος υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας διαφορετικών τύπων αρχείων για χρήση τοπικά σε υπολογιστή αλλά και στο διαδίκτυο. Τα σταυρόλεξα μπορούν να εκτυπωθούν και επιτρέπετε η αποθήκευση τους σε αρχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον επεξεργαστή κειμένου. Η ενσωμάτωση σε ιστοσελίδα δεν γίνεται από όλες τις εφαρμογές.

79


Ένα παράδειγμα html αρχείου που μπορεί να κατέβει και να τρέξει στον τοπικό υπολογιστή. Κατεβάστε το html αρχείο και τρέξτε το, πατήστε πάνω σε μια λέξη και θα σας βγάλει την ερώτηση ζητώντας σας την απάντηση. Υπάρχει κουμπί Solve που δίνει την απάντηση. Πρόταση Διδακτικής Αξιοποίησης: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς για τους μαθητές τους στο πλαίσιο επανάληψης μιας διδακτικής ενότητας. Καθώς η δημιουργία σταυρολέξου με το Eclipsecrossword αποτελεί μια πολύ εύκολη διαδικασία θεωρούμε ότι έχει μεγαλύτερη διδακτική αξία η δημιουργία του σταυρόλεξου (και των ερωτήσεων) από τους ίδιους τους μαθητές. Οι υπόλοιποι μαθητές προσπαθούν να απαντήσουν τις ερωτήσεις και γίνεται συζήτηση. 80


Δοκιμάστηκε σε μαθητές της Ε’ τάξης δημοτικού σχολείου στο μάθημα της Γεωγραφίας και σε μαθητές της Α’ γυμνασίου στο μάθημα Πληροφορικής. Επιλέχθηκαν αυτές οι τάξεις και αυτά τα μαθήματα γιατί στην ύλη τους υπάρχουν αρκετοί όροι. Παραδείγματα: Για μαθήματα του ΓΕΛ

81


ToonDoo Δημιουργία κόμικς με εύκολο και γρήγορο τρόπο

82


Το ToonDoo είναι μια Web 2.0 εφαρμογή δημιουργίας κόμικς γρήγορα και εύκολα. Είναι ένα δροσερό, κωμικό εργαλείο δημιουργίας από το Jambav, μια περιοχή διασκέδασης για τα παιδιά. Το Jambav είναι αφιερωμένο στη δημιουργία μιας μοναδικής σειράς από δωρεάν online παιχνίδια με εκπαιδευτική αξία για τα παιδιά όλων των ικανοτήτων. Τα σημαντικό είναι ότι όλα τα παιχνίδια έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζονται από τους χρήστες σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους. Το ToonDoo ήταν ένα πολύ σημαντικό και ευχάριστο αποτέλεσμα καταιγισμού ιδεών της συνόδου του Jambav για ανταλλαγή απόψεων που αποσκοπούσαν στη 83


δημιουργία ενός νέου τρόπου έκφρασης για όσους δεν έχουν το ταλέντο να ζωγραφίζουν. Πολύ απλά, με τη τεχνική του drag-drop ή κάνοντας κλικ μπορείτε να δημιουργήσετε κόμικς που εκφράζουν τις απόψεις, τις ιδέες, το άγχος, τους φόβους, τις ανησυχίες σας ή απλά για να διασκεδάσετε με τις δυνατότητες του! Στη πλατφόρμα του ΤoonDoo ανακοινώνονται επίσης διαγωνισμοί στους οποίους οι μαθητές μπορούν να πάρουν μέρος με έπαθλο την εμφάνιση του κόμικς τους στο ToonDoo Hall of Fame. Πηγή: http://www.toondoo.com/ 84


Πλεονεκτήματα  Είναι ο καλύτερος τρόπος να φέρετε τα κόμικς στην τάξη σας και να εμπλέξετε τους μαθητές σας με το Toondoo  Εύκολη εγγραφή για τους νέους χρήστες (δεν απαιτείται διεύθυνση email)  Το περιβάλλον είναι ασφαλές, προστατευμένο και προσωπικό  Προσφέρει μια συλλογή (Clipart) ειδικά για εκπαιδευτική χρήση  Είναι ιδανικό για εκπαιδευτικούς και σχολική χρήση  Έχει ενσωματωμένο περιεχόμενο το οποίο μπορεί να διαμορφωθεί, σύστημα καταγραφής των ενεργειών 85


των χρηστών καθώς και μηχανισμούς για τους εκπαιδευτές. Περιγραφή χρήσης του ToonDoo Tο τεχνικό κομμάτι για τη χρήση της εφαρμογής είναι πολύ απλό επομένως μπορεί να δοθεί έμφαση στην προώθηση ιδεών. Ο χρήστης του ToonDoo, δημιουργώντας ένα λογαριασμό, έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει δωρεάν τα δικά του κόμικς επιλέγοντας χαρακτήρες από τη συλλογή (clipart) που προσφέρει η εφαρμογή, τους οποίους μπορεί να τους μορφοποιήσει με βάση τις δικές του προτιμήσεις. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να δημιουργήσει τους δικούς του 86


χαρακτήρες και να τους ανεβάσει στο ToonDoo για να δημιουργήσει τα δικά του κόμικς με τους μοναδικούς του χαρακτήρες. Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα δημοσίευσης, αποθήκευσης στον υπολογιστή ή στο λογαριασμό στο toondoo. Βήματα για τη Δημιουργία κόμικς στο ToonDoo    

Εγγραφείτε και συνδεθείτε Κάντε κλικ στο κουμπί «Δημιουργήστε»!" Επιλέξτε τη διάταξη του επιθυμείτε για το κόμικς σας Με την τεχνική drag and drop επιλέγετε και τοποθετείτε τους χαρακτήρες, το υπόβαθρο, τα 87


   

σκηνικά, τις φυσαλίδες ομιλία σε όποια σειρά σας ταιριάζει καλύτερα Αν δεν βρίσκεται να χαρακτήρα που σας αρέσει δημιουργήστε το δικό σας χρησιμοποιώντας το εργαλείο TraitR της εφαρμογής Μπορείτε επίσης να ανεβάσετε εικόνες από τον υπολογιστή σας ή οπουδήποτε αλλού στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας το toolfeature imaginer Προσθήκη τελευταίες πινελιές στο toon σας αντλώντας χρώματα με το εργαλείο doodler Αποθήκευση ως δημόσια toons (μπορούν να προβληθούν από όλους) ή ιδιωτικά (μπορεί να τα έχετε μόνο εσείς, στη συλλογή «Toondoos μου») 88


Στο παρακάτω βίντεο γίνεται περιγραφή των βασικών σημείων της εφαρμογής. Παράδειγμα

89


90


Προτάσεις Διδακτικής Αξιοποίησης - Εκπαιδευτική χρήση Καθώς το Toondoo είναι ένα ευχάριστο και εύχρηστο διαδικτυακό εργαλείο για τη δημιουργία κόμικς, ενθουσιάζει και κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών και τους παρακινεί να δημιουργήσουν. Tο τεχνικό κομμάτι για τη χρήση της εφαρμογής είναι πολύ απλό, επομένως μπορεί να δοθεί έμφαση στην προώθηση ιδεών. Μπορεί χρησιμοποιηθεί στην Α' Γυμνασίου και να συνδυαστεί με τη ζωγραφική για τη δημιουργία χαρακτήρων, στα μαθήματα επιλογής του ΓΕΛ, Πολυμέσα και στο εφαρμογές Πληροφορικής και Πολυμέσα στα ΕΠΑΛ. 91


Storybird Δημιουργία εικονογραφημένων ιστοριών.

92


Είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να δημιουργήσει τη δική του εικονογραφημένη – οπτικοποιημένη ιστορία σε ελάχιστο χρόνο. Το Storybird επιμελείται-συλλέγει έργα από εικονογράφους και σχεδιαστές από όλο τον κόσμο για να εμπνεύσει συγγραφείς κάθε ηλικίας να μετατρέψουν αυτές τις εικόνες σε ευχάριστες ιστορίες. Το storybird εξελίχθηκε σε ένα κοινωνικό δίκτυο εκατομμυρίων ατόμων σε όλο τον κόσμο που έχουν κοινό ενδιαφέρον τη δημιουργία εικονογραφημένων ιστοριών χρησιμοποιώντας έργα χιλιάδων επίσης καλλιτεχνών οι οποίοι προσφέρουν τα έργα τους για αυτό το σκοπό.

93


Είναι μια απλή ιδέα που έχει προσελκύσει εκατομμύρια συγγραφέων, αναγνωστών και καλλιτεχνών στην πλατφόρμα του storybird. Οικογένειες, φίλοι, δάσκαλοι και οι μαθητές τους, αλλά και ερασιτέχνες και οι επαγγελματίες έχουν δημιουργήσει περισσότερα από 5 εκατομμύρια ιστορίες κάνοντας το Storybird μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως κοινότητες αφήγησης και δημιουργίας ιστοριών. Το κομμάτι της υλοποίησης είναι εξαιρετικά εύκολο. Η ενθάρρυνση των μαθητών να αναδείξουν τις ιδέες τους και να επικεντρωθούν στη δημιουργία ιστοριών αποτελεί το ουσιαστικό θέμα.

94


Υπάρχει δυνατότητα σχολιασμού ιστοριών που έχουν δημιουργήσει άλλοι και δημοσίευση τους σε ιστοσελίδα ή ιστολόγιο. Όλες οι υπηρεσίες είναι δωρεάν, εκτός από την εκτύπωση των βιβλίων. Περιγραφή χρήσης του Storybird Ο χρήστης του storybird, δημιουργώντας ένα λογαριασμό, έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει δωρεάν τις δικές του ιστορίες ή να συνεργαστεί με άλλους για να δημιουργήσουν μια ιστορία από κοινού. Η ιστορία που θα δημιουργήσετε μπορεί να αποθηκευτεί για προσωπική ανάγνωση, να την διαμοιραστείτε με άλλους στο διαδίκτυο ή να την κατεβάσετε σε μορφή pdf για να την εκτυπώσετε με μικρό κόστος. 95


Η εφαρμογή παρέχει έτοιμες εικόνες ταξινομημένες σε κατηγορίες. Οι εικόνες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να φτιάξουν οι μαθητές ιστορίες. Χρήση του Storybird  Εγγραφείτε πατώντας το κουμπί “sign up”. Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο του λογαριασμού σας μεταξύ του Personal (Κανονικού- Regular ή Γονέα- Parent), School/Edu (Μαθητή-Student ή ΕκπαιδευτικούEducator)  Μπορείτε να ξεκινήσετε τη δραστηριότητα σας μόλις ολοκληρώσετε την εγγραφή σας, επιβεβαιώνοντας το email σας μέσω του συνδέσμου επιβεβαίωσης που 96


θα έρθει στο email που δηλώσατε στην εγγραφής σας.  Αν επιλέξτε τον τύπο λογαριασμού School/Edu – Educator (Εκπαιδευτικός) έχετε τη δυνατότητα: o Να δημιουργήσετε οnline τάξεις (Classes) και να τις επεξεργαστείτε (class settings) o

να προσκαλέσετε μαθητές, να προσθέσετε μαθητές που βρίσκονται ήδη εγγεγραμμένοι στο storybird ή να μετακινήσετε μαθητές σε άλλη τάξη

o Να αναζητήσετε εκπαιδευτικούς

97


o να δημιουργήσετε εργασίες (Assignments) και να έχετε μια συλλογή με τις εργασίες σας (My Assignments), καθώς επίσης και να ορίσετε το χρόνο που θα τις ολοκληρώσουν. o Αξιολογώντας τις εργασίες των μαθητών σας μπορείτε να τους απονείμετε εικονικά αυτοκόλλητα (badges) ως ανταμοιβή για την προσπάθεια τους.  Να έχετε μια συλλογή με τις ιστορίες που έχετε δημιουργήσει (Your Stuff), τις οποίες μπορείτε να τις επεξεργαστείτε όποτε εσείς επιθυμείτε.

98


 Να δημιουργήσετε μια συλλογή με τους χρήστες που ακολουθείτε (following) και να βλέπετε αυτούς που σας ακλουθούν (followers). Βήματα για τη Δημιουργία ιστοριών με το storybird  Από την επιλογή δημιουργία (Create) μπορείτε να ξεκινήσετε τη δημιουργία της ιστορία σας στο storybird  Επιλέξτε τον καλλιτέχνη που επιθυμείτε (select art) για τη δημιουργία της ιστορίας σας. Έχετε τη δυνατότητα να δείτε όλες τις δημιουργίες των καλλιτεχνών και να επιλέξετε από το σύνολο των έργων τους. 99


 Μπορείτε να επιλέξετε εικόνες με βάση τη κατηγορία τους. Υπάρχει μια λίστα από ετικέτες από ομαδοποιημένες εικόνες έτσι ώστε να γίνεται γρήγορη η αναζήτηση των εικόνων της ιστορίας σας.  Πατώντας το κουμπί “use this Art” επιλέγετε να δημιουργήσετε ιστορία (story) ή ποίημα (poem).  Διαμορφώνετε το εξώφυλλο.  Προσθέτετε το κείμενο στο πλαίσιο που εμφανίζεται δίπλα στην εικόνα.  Προσθέτετε νέα σελίδα πατώντας το «+», και τοποθετείτε νέα εικόνα σύροντας την στη σελίδα της ιστορίας σας. 100


 Μπορείτε να αποθηκεύσετε την ιστορία σας πατώντας το κουμπί “Save”  Από το κουμπί “menu” που βρίσκεται κάτω αριστερά στην οθόνη μπορείτε: o

να προσκαλέσετε συνεργάτες “invite collaborators” για τη συγγραφή της ιστορίας

o να δημοσιεύσετε (Publish) την ιστορία σας. Για τη δημοσίευση της ιστορίας πρέπει να έχετε τίτλο, να γράψετε μια μικρή περίληψη, να επιλέξετε σε ποια κατηγορία ανήκει (οικογένεια, υγεία, εκπαίδευση κ.α.), την ηλικιακή ομάδα των αναγνωστών, λέξεις κλειδιά για την αναζητούν και αν πρόκειται για 101


εργασία μαθητών ή όχι. Στη συνέχεια παρέχεται ο σύνδεσμος (link) της ιστορίας, καθώς και ο κώδικας (embedded code) για να μπορείτε να την αποστείλετε με email ή να την ενσωματώσετε σε κάποια ιστοσελίδα, blog ή wiki. Επίδειξη χρήσης με βίντεο Παρακάτω δίνονται δύο βίντεο στα οποία γίνεται περιγραφή των βασικών σημείων της χρήσης της εφαρμογής.  

http://www.youtube.com/watch?v=kebM68LCfL4 http://www.youtube.com/watch?v=T00YjRBIcIw 102


Προτάσεις Διδακτικής Αξιοποίησης - Εκπαιδευτική χρήση Είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που ενισχύει την ομαδική εργασία και τη συνεργατική μάθηση καθώς ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό της είναι η δυνατότητα πρόσκλησης ατόμων για συνεργατική γραφή ιστορίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο από τους καθηγητές πληροφορικής αλλά και από εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων και στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Καθώς είναι ένα ευχάριστο και εύχρηστο διαδικτυακό εργαλείο προκαλεί και κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών έτσι ώστε να αποτυπώσουν και να εκφράσουν τις ιδέες τους, τις σκέψεις τους, σε ιστορίες ή να συνεργαστούν με 103


άλλους συμμαθητές τους για τη δημιουργία τους ενισχύοντας έτσι το ομαδικό πνεύμα της τάξης. Παρόμοια εφαρμογή είναι το tikatok.com

104


Κοινωνικοί Σελιδοδείκτες ("Social Bookmarks")

105


Οι Κονωνικοί Σελιδοδείκτες ("Social Bookmarks") είναι διαδικτυακοί σελιδοδείκτες που έχουν αποθηκευτεί από πολλούς χρήστες σε έναν κοινόχρηστο διαδικτυακό server. Κάθε χρήστης να μπορεί να ανταλλάσσει και να έχει πρόσβαση – εκτός από τους δικούς του – στους σελιδοδείκτες που έχουν αποθηκευτεί και διαμοιραστεί μεταξύ των συνδεομένων ατόμων. Η πρόσβαση στην υπηρεσία μπορεί να γίνει μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο (φυλλομετρητή - Web browser) και για ορισμένους φυλλομετρητές μέσω ειδικών επεκτάσεων (add ons) ή προσθέτων για τη διευκόλυνση της λειτουργίας.

106


Οι σελιδοδείκτες ή «αγαπημένες ιστοσελίδες» οργανώνονται σε κατηγορίες με τη χρήση ετικετών ευρετηρίου που αποτελούν το κλειδί για την ανάκτηση της πληροφορίας. Av έχετε ποτέ στείλει ένα email σε ένα φίλο δίνοντας του κάποιο σύνδεσμο (link) που πιστεύετε ότι θα τον ενδιαφέρει, τότε έχετε συμμετάσχει σε κάποια μορφή social bookmarking!

107


Το Social Bookmarking σας παρέχει την δυνατότητα:  να αποθηκεύσετε τους σελιδοδείκτες σας σε ένα δικτυακό τόπο και ως αποτέλεσμα να έχετε πρόσβαση σε αυτούς από οπουδήποτε  να τους σχολιάζετε  να τους κατηγοριοποιείτε χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά (keywords) ή ετικέτες (tags)  να τους μοιράζεστε με φίλους, τα μέλη της οικογένειας σας, τους μαθητές σας ακόμα και με τελείως άγνωστους. 108


Το κέρδος από τη χρήση των social bookmarking sites: 

Ως απλός χρήστης κερδίζετε ευκολία στην πρόσβαση, στην οργάνωση και το διαμοιρασμό των σελιδοδεικτών σας. Ως ιδιοκτήτης ιστοσελίδας, κερδίζετε backlinks προς την ιστοσελίδα σας. Είναι ο σημαντικότερος παράγοντας προώθησης της ιστοσελίδας σας στις μηχανές αναζήτησης σύμφωνα με το off page seo. Με χρήση των ετικετών (tags) μπορείτε να στοχεύσετε σε συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά που σας ενδιαφέρουν. 109


Εκπαιδευτική αξιοποίηση των social bookmarking sites Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αποθηκεύουν σελιδοδείκτες για τα μαθήματά τους, να τους σχολιάζουν, να τους χαρακτηρίζουν με ετικέτες- tags ή λέξεις κλειδιά- keywords στο διαδίκτυο και να τους διαμοιράζονται με τους χρήστες – μαθητές τους. Το social bookmarking μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το padlet ώστε να υπάρχει ανατροφοδότηση από τους μαθητές για συγκεκριμένη(ες) ιστοσελίδα(ες) και συγκεκριμένο θέμα μέσα σε αυτή(ές).

110


Βίντεο παρουσίαση Μπορείτε να παρακολουθήστε το βίντεο με τίτλο Social Bookmarking in plain English όπου εξηγείται με παραστατικό τρόπο, η λειτουργία των κοινωνικών σελιδοδεικτών. Πηγές  http://el.wikipedia.org/wiki/Συλλογικοί_σελιδοδείκτε ς  http://www.prosweb.gr/%CE%AC%CF%81%CE %B8%CF%81%CE%B1/item/103-social-bookmarking  http://www.dlib.org/dlib/april05/hammond/04hamm ond.html 111


 http://webology.ir/2007/v4n2/a41.html  http://dlib.org/dlib/april05/lund/04lund.html  http://dlib.org/

112


Κοινωνικοί Σελιδοδείκτες με το DEL.ICIO.US Ένα εύκολο και γρήγορο εργαλείο για να φυλάξετε, να οργανώσετε, να διαμοιράσετε και αναζητήσετε συνδέσμους.

113


Το Del.icio.us είναι μια Web 2.0 υπηρεσία, μια πλατφόρμα κοινωνικών σελιδοδεικτών, που επιτρέπει να αποθηκεύσεις τους αγαπημένους σου σελιδοδείκτες (αγαπημένα) διαδικτυακά (Online). Τα αγαπημένα που βρίσκονται στο Del.icio.us είναι προσπελάσιμα από οποιονδήποτε υπολογιστή δεδομένου ότι βρίσκονται στο διαδίκτυο. Επίσης μπορούν να προσπελαστούν από άλλους χρήστες του Del.icio.us αν οι σελιδοδείκτες έχουν χαρακτηριστεί ως δημόσιοι. Είναι απαραίτητο σε χρήστες που χρησιμοποιούν διαφορετικούς υπολογιστές.

114


Περιγραφή χρήσης του Del.icio.us Το Del.icio.us μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα κοινωνικό δίκτυο διαχείρισης σελιδοδεικτών. Επιτρέπει με εύκολο 115


τρόπο στο χρήστη την προσθήκη διευθύνσεων ιστοσελίδων στην προσωπική του συλλογή συνδέσμων, κατηγοριοποιώντας τους και θέτοντας λέξεις κλειδιά για μπορεί να γίνει η αναζήτηση και ο διαμοιρασμός τους, με εύκολο τρόπο από άλλους χρήστες, αν ο ίδιος το επιθυμεί. Η εφαρμογή αυτή ήταν πρωτοπόρος στα κοινωνικά δίκτυα διαχείρισης σελιδοδεικτών. Μπορεί κάποιος να εισέλθει στο Del.icio.us χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και κωδικό που διαθέτει ήδη στο facebook, στο twitter, στο google + ή να δημιουργήσει ένα λογαριασμό απευθείας στο Del.icio.us. Το πλεονέκτημα που έχει ο χρήστης που θα συνδεθεί 116


μέσω των λογαριασμών του facebook, του google ή του twitter είναι ότι οι σύνδεσμοι που υπάρχουν σε αυτά τα κοινωνικά δίκτυα θα εισαχθούν στο λογαριασμό του και η εφαρμογή θα βρει τους φίλους του και θα τους ακολουθήσει (follow friends). Με την είσοδό στο Del.icio.us ο χρήστης έχει τη δυνατότητα :  Να διαχειρίζεται συνδέσμους (σελιδοδείκτες) o να προσθέτει και να σχολιάζει o να προσθέτει ετικέτες (λέξεις κλειδιά) για εύκολη αναζήτηση o να επεξεργάζεται ήδη καταχωρημένους συνδέσμους και να τους διαγράφει 117


o να χαρακτηρίζει τους προσωπικούς ή δημόσιους

συνδέσμους

ως

 Να διαχειρίζεται ετικέτες, o να δημιουργεί νέες ετικέτες o να επεξεργάζεται τις ήδη υπάρχουσες ετικέτες o να ενώνει δύο ή περισσότερες ετικέτες 118


o να δημιουργεί ετικέτες δέσμης, να τις επεξεργάζεται ή να τις διαγράφει. Οι ετικέτες δέσμης είναι μια συλλογή από ομάδες παρόμοιων ετικετών.  Να μοιράζεται συνδέσμους με άλλους ή με ομάδες άλλων χρηστών που έχουν ίδια ενδιαφέροντα  Να αναζητεί συνδέσμους o μέσω αναζήτησης ετικετών (tags) o μέσω των πιο δημοφιλών συνδέσμων o μέσω των συνδέσμων συγκεκριμένων χρηστών του Del.icio.us  Να δημιουργεί το δίκτυο των φίλων που θα ακολουθεί (follow friends) ή θα τον ακολουθούν (followers) ή να αναζητά φίλους. 119


 Να διαμορφώνει το προφίλ (profile) του Ξεκινώντας με το Del.icio.us Ο ευκολότερος τρόπος για να προσθέσετε συνδέσμους στο Delicious είναι χρησιμοποιώντας το Delicious bookmarklet. Είναι ένα κουμπί στον browser που χρησιμοποιείτε που επιτρέπει να προσθέσετε γρήγορα συνδέσεις από οποιαδήποτε ιστοσελίδα. Από τα χρήσιμα εργαλεία “Useful Tools” μπορείτε να σύρετε και να αποθέσετε (drag and drop) στην γραμμή των 120


συνδέσμων το κουμπί “+ Add to Delicious”. Κάντε κλικ στο κουμπί κάθε φορά που θέλετε να προσθέσετε μια σελίδα.

Τέλος, πλανάται πάνω από κάθε σύνδεσμο που βλέπετε στο Delicious και κάνοντας κλικ στο «Προσθήκη Συνδέσμου», θα προσθέσει αμέσως στη συλλογή σας.

121


Πηγές:  https://delicious.com/help  http://www.youtube.com/watch?v=bEAMyhAaTEw  Delicious in plain English http://vimeo.com/37616595

122


Diigo Ένα εύκολο, ευέλικτο και ισχυρό πολύ-εργαλείο για τη διαχείριση σελιδοδεικτών (social bookmarking).

123


Το Diigo είναι μια Web 2.0 εφαρμογή που ανήκει στη κατηγορία των κοινωνικών δικτύων για διαχείριση σελιδοδεικτών (social bookmarking). Το Diigo είναι μια συνεργατική πλατφόρμα που δεν επιτρέπει μόνο την διαδικτυακή (Online) αποθήκευση των αγαπημένων σελιδοδεικτών (αγαπημένα), αλλά ενσωματώνει τη δυνατότητα προσθήκης σχολίων με τη μορφή αυτοκόλλητων σημειώσεων, καθώς και επισημάνσεων των κειμένων που μας ενδιαφέρουν σε συγκεκριμένα τμήματα των ιστοσελίδων. Η συνεργατική τεκμηρίωση επιτρέπει την εστίαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο μέσα σε κάποια ιστοσελίδα, την παρουσίαση σκέψεων πάνω σε κάτι συγκεκριμένο. Υπάρχει η δυνατότητα εκτός της επισήμανσης κειμένου (highlight) και η επισήμανση εικόνων. 124


Οι σελιδοδείκτες και ο σχολιασμός τους μπορούν να ομαδοποιηθούν και να δοθούν κατάλληλες ετικέτες (tagging) ώστε να υπάρχει οργάνωση της συλλογής. Βοηθάει στο μοίρασμα και στην οργάνωση ιστοσελίδων. Διαθέτει περισσότερες δυνατότητες σχετικά με το delicious (τεκμηρίωση). Στη δωρεάν έκδοση επιτρέπει αποθήκευση απεριόριστου αριθμού σελιδοδεικτών, 1000 επισημάνσεων το χρόνο και 30 πλήρως αποθηκευμένες ιστοσελίδες, ενώ δίνεται και η δυνατότητα αναβάθμισης του λογαριασμού σας, σε εκπαιδευτική έκδοση (education edition) έτσι ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε το diigo με τους μαθητές σας με όλες τις δυνατότητες που διαθέτει. 125


Περιγραφή χρήσης του Diigo Το Diigo έχει ως στόχο να βελτιώσει και να οργανώσει σημαντικά την εργασία των χρηστών στο διαδίκτυο. Θεωρείται ευρέως ως ένα από τα καλύτερα και πιο δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα για διαχείριση σελιδοδεικτών (social bookmarking), διαθέτει δυνατότητα σχολιασμού ιστοσελίδων, αλλά και συνεργατικές υπηρεσίες. Το Diigo V5.0 έχει προσθέσει επιπλέον τύπους δεδομένων (εικόνες, φωτογραφίες, σημειώσεις, κλπ) και υποστήριξη πλατφόρμας, όπως το Chrome, το Android, iPad, iPhone, κλπ. Με την έκδοση 5.0, το Diigo κινείται ένα βήμα περαιτέρω προς το όραμα για την παροχή καλύτερης cloudbased διαχείρισης προσωπικών πληροφοριών (Personal Information Management (PIM)). Υπηρεσία που επιτρέπει στους χρήστες να συλλέγουν, να επισημαίνουν, να έχουν 126


πρόσβαση και να μοιράζονται μια ποικιλία πληροφοριών, από μια ποικιλία συσκευών (android, Ios, iphone, ipad). Το Diigo ξεκίνησε ως μια κοινωνική υπηρεσία σελιδοδεικτών το 2005 και έχει περίπου 7 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες. Τα τελευταία χρόνια κυκλοφορεί ετησίως μια σημαντική ενημερωμένη έκδοση, ενισχύοντας την παραγωγικότητα για τη συλλογή και την διαχείριση των ψηφιακών πληροφοριών.

127


Πηγή: http://www.girlsintechboise.com/homepage.aspx?Year=2011&Month=4 128


Χρήση του Diigo Η σύνδεση στο Diigo μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και κωδικό που διαθέτει ήδη στο facebook ή στο twitter ή να δημιουργήσει ένα λογαριασμό απευθείας στο Diigo. Με την είσοδο στο Diigo ο χρήσης έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει στον υπολογιστή του το εργαλείο diigolet προκειμένου να μπορεί να διαχειριστεί σελιδοδείκτες αλλά και τις άλλες δυνατοτήτες που δίνει το Diigo με τη μορφή κουμπιών που εμφανίζονται σε κάθε φυλλομετρητή. Από τη σελίδα Tools> diigolet της πλατφόρμας μπορείτε με επιλογή και απόθεση (drag and drop) να τοποθετήσετε το 129


κουμπί diigolet στη φυλλομετρητή σας.

γραμμή

συνδέσμων

Το diigo δίνει τις εξής δυνατότητες στο χρήστη:  Να διαχειρίζεται συνδέσμους (σελιδοδείκτες)

130

του


o να προσθέτει και να σχολιάζει o να χαρακτηρίζει τους σελιδοδείκτες ως προσωπικούς ή δημόσιους όπου μπορεί να τους μοιράζετε με ομάδες χρηστών που έχει δημιουργήσει o να προσθέτει ετικέτες (λέξεις κλειδιά για να γίνεται εύκολη αναζήτηση) o Να επεξεργάζεται ήδη καταχωρημένους σελιδοδείκτες και να τους διαγράφει o Να χαρακτηρίζει τους σελιδοδείκτες ως προσωπικούς ή δημόσιους  Να σχολιάζει συγκεκριμένα τμήματα ιστοσελίδων που εμφανίζονται με τη μορφή αυτοκόλλητων σημειώσεων 131


 Να επισημαίνει τμήματα ιστοσελίδων με δυνατότητα επιλογής 3 χρωματων  Να δημιουργεί το δίκτυο του: o αναζητώντας και προσκαλώντας άλλους χρήστες o δημιουργούντας ομάδες χρηστών που θα βλέπουν τους σελιδοδείκτες του.

132


Εκπαιδευτική αξιοπόιηση Ενσωματώνει αρκετές βασικές τεχνολογίες, όπως το κοινωνικό bookmarking, το web σχολιασμό, το χαρακτηρισμό με ετικέτες και τη δημιουργία ομάδας με βάση τη συνεργασία, καθιστώντας το Diigo μια σημαντική κοινωνική Web 2.0 υπηρεσία για την ηλεκτρονική διαχείριση της γνώσης και της συμμετοχικής μάθησης στον 21ο αιώνα. Το Diigo μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη διδασκαλία καθώς λόγω των δυνατοτήτων του επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να συνεργάζεται και να μοιράζεται πόρους με συναδέλφους του αλλά και με μαθητές του. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα ομαδικό, συνεργατικό, ερευνητικό εργαλείο, που ενσωματώνει 133


ετικέτες, φακέλους και αυτοκόλλητες σημειώσεις, επιτρέποντας την απευθείας σύνδεση στη διαχείριση της γνώσης, της μάθησης και της διδασκαλίας στην ψηφιακή εποχή. Εστιάζοντας σε ένα ομαδοσυνεργατικό μοντέλο διδασκαλίας, χρησιμοποιώντας το Diigo, oι μαθητές από παθητικοί αναγνώστες γίνονται ενεργητικοί:  μαθαίνουν να συνεργάζονται και να συνεισφέρουν διαδικτυακά,  να εντοπίζουν και να αξιολογούν την πληροφορία, να μοιράζονται ιδέες και να δημιουργούν γνώση,  να μαθαίνουν συνεργαζόμενοι μεταξύ τους. 134


Πηγές:  Educause 2009. 7 things you should know about Collaborative annotation.  http://vimeo.com/12687333  http://help.diigo.com/  http://www.youtube.com/watch?v=SHJxdrNULkI

135


Flickr Διαδικτυακή διαχείριση και διαμοιρασμός εικόνων

136


To Flickr είναι μια Web 2.0 εφαρμογή αρχειοθέτησης, επεξεργασίας και διαμοιρασμού φωτογραφιών και βίντεο. Δίνεται η δυνατότητα σχολιασμού και χαρακτηρισμού των φωτογραφιών με ετικέτες, ενώ ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα που έχει σε σχέση με άλλες αντίστοιχες υπηρεσίες είναι, η αναζήτηση εικόνων με άδεια τύπου Creative Commons. Οι φωτογραφίες των εγγεγραμμένων χρηστών φιλοξενούνται (web hosting) δωρεάν και υπάρχει η δυνατότητα αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συνημμένων μεγάλου όγκου, που περιέχουν τις φωτογραφίες μας. 137


Περιγραφή Χρήσης του Flickr Το Flickr άλλαξε τα δεδομένα του παγκόσμιου ιστού στο κομμάτι της διαδικτυακής αποθήκευσης, διαχείρισης και διαμοιρασμού φωτογραφιών. Δημιουργήθηκε το 2004 από τη εταιρεία Ludicorp που εδρεύει στο Βανκούβερ του Καναδά. Έγινε εξαιρετικά δημοφιλές σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα τόσο που η Yahoo την απέκτησε το 2005. Οι φωτογραφίες του Flickr μεταφέρθηκαν από τους servers του Καναδά στους servers των Ηνωμένων Πολιτειών, οπότε όλο το περιεχόμενο της εφαρμογής περιήλθε στον νόμο των Ηνωμένων Πολιτειών. 138


Το Μάιο του 2009 δημιουργήθηκε μια νέα άδεια για τις φωτογραφίες που «ανεβάζει» η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών η οποία, ωστόσο, δεν φέρει πνευματική ιδιοκτησία ενώ από την 1 Ιουνίου του ίδιου έτους, το Flickr μπλοκαρίστηκε στην Κίνα. Πλέον αποτελεί μια παγκόσμια online κοινότητα υπηρεσία που χρησιμοποιείται ευρέως από τους ερευνητές φωτογραφίας αλλά και bloggers για να φιλοξενεί τις εικόνες που ενσωματώνουν σε blogs και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), σε τροφοδοσίες RSS. 139


Τον Σεπτέμβριο του 2010, το Flickr έφτασε τα 5 δις. φωτογραφιών. Η εγγραφή στο Flickr μπορεί να είναι είτε δωρεάν είτε επί πληρωμή, η οποία παρέχει περισσότερα δικαιώματα στους χρήστες του. Δημιουργία Λογαριασμού 1. Επισκεφθείτε www.flickr.com να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό 2. Κάντε κλικ στο "Sign Up" για να ξεκινήσει η διαδικασία 3. Για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό υπάρχουν έχουν τέσσερις επιλογές:  Σύνδεση μέσω του Yahoo email 140


 Σύνδεση με τους λογαριασμό που έχετε στο Facebook  Σύνδεση με το λογαριασμό που έχετε στο Google email  Αν δεν έχετε κανένα από αυτούς, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό από το μηδέν. Αν επιλέξετε «Δημιουργία εκ νέου Λογαριασμού» πρέπει να συμπληρώσετε μια φόρμα εγγραφής 4. Εάν εγγραφείτε με το λογαριασμό που έχετε στο Facebook, το Yahoo ή το Google θα σας ζητηθεί να δώσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασής σας. Θα σας ζητηθεί να 141


επιβεβαιώσετε ότι θέλετε το Flickr (το οποία ανήκει στη Yahoo) 5. Πρώτα θα πρέπει να συμπληρώσετε το προφίλ σας κάνοντας κλικ στο "Διαμόρφωση» του προφίλ σας. Βίντεο με οδηγίες για τη χρήση του Flickr. Δυνατότητες του Flickr Το πέρασμα στην ψηφιακή εποχή της φωτογραφίας και του βίντεο, εκτίναξε το πλήθος των παραγόμενων φωτογραφιών και βίντεο καθώς το κόστος τους ήταν μηδενικό. Δημιούργησε όμως τεράστιο όγκο δεδομένων και πλήθος αρχείων τα οποία απαιτούν οργάνωση και 142


διαχείριση. Το Flickr αποτελεί λύση στην αντιμετώπιση του προβλήματος παρέχοντας τις πολλές δυνατότητες στους εγγεγραμμένους χρήστες του. Παρακάτω αναφέρονται μερικές από τις πιο σημαντικές δυνατότητες του: 

Ανέβασμα (upload) ακόμα και μέχρι 200 αρχείων ταυτόχρονα, λήψη (download) και διαγραφή φωτογραφιών και βίντεο. Κάθε φωτογραφία μπορεί να είναι έως και 200MB σε μέγεθος και κάθε βίντεο μπορεί να είναι έως και 1GB σε μέγεθος. Υποστηρίζει αρχεία τα αρχεία εικόνων τύπου: JPEG, GIF (non-animated), PNG, και συμπιέζονται σε διάφορα μεγέθη μαζί με την αρχική εικόνα και τα αρχεία τύπου βίντεο: MP4, AVI, WMV, MOV, MPEG (1, 2, και 4), 3GP, M2TS, OGG, OGV 143


Δημιουργία ομάδων - συνόλων (sets) και προσθήκη φωτογραφιών και βίντεο σε αυτά. Επεξεργασία των φωτογραφιών και των βίντεο. Προσθήκη τίτλων, περιγραφών και ετικετών για τα αρχεία που υπάρχουν στο λογαριασμό αλλά των ομάδων και συλλογών (galleries) που έχουμε δημιουργήσει. Δυνατότητα χαρακτηρισμού της πρόσβασης των αρχείων (φωτογραφιών – βίντεο) αλλά και των ομάδωνσυνόλων που ανήκουν, από άλλους χρήστες αλλά και ομάδες χρηστών του flickr. Δημιουργία κοινότητας έτσι ώστε να αναζητούμε φίλους, να ακολουθούμε άλλους χρήστες και να μας ακολουθούν ή να δημιουργούμε λίστες- ομάδες με τους 144


φίλους έτσι ώστε να δίνεται η επιθυμητή πρόσβαση στις συλλογές μας κατά περίπτωση. Εργασία με περισσότερες από μία εικόνα, ανοίγοντας το Organize όπου υπάρχουν όλες οι δυνατές επιλογές για τη διαχείριση και επεξεργασία των φωτογραφιών Τοποθέτηση των φωτογραφιών στο χάρτη με επιλογή και απόθεση στη επιθυμητή τοποθεσία. Προτάσεις για παιδαγωγική αξιοποίηση

Είναι πολλά τα θέματα τα οποία θα μπορούσε κάποιος να αξιοποιήσει παιδαγωγικά το flickr. Ενδεικτικά αναφέρουμε:  Μπορεί να αποτελέσει αφορμή να γίνει συζήτηση για 145


τις άδειες χρήσης τύπου creative commons καθώς το flickr δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του να επιλέξουν να προσφέρουν την εργασία τους σύμφωνα με την άδεια Creative Commons. Επίσης δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να δει και να ψάξει περιεχόμενο κάτω από κάθε είδος της άδειας χρήσης.  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα στα πλαίσια μια ενότητας για την σημασία λήψης εφεδρικών αντιγράφων (back up) και να γίνει συζήτηση για τα πλεονεκτήματα και τα πιθανά μειονεκτήματα της επιλογής του Διαδικτύου για τον σκοπό αυτό (π.χ προτροπή για ψηφιοποίηση και οργάνωση των οικογενειακών και ψηφιακών 146


άλμπουμ). Η εφαρμογή είναι πολύ καλή για το μοίρασμα εικόνων, με λιγότερους κινδύνους από το Facebook. Δυνατότητες στην οργάνωση των εικόνων, σχολιασμό τους καθώς και προσθήκη τους στο χάρτη. Δωρεάν χώρος 1 ΤΒ.  Καθώς υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών που μαθαίνουν ευκολότερα με τη χρήση οπτικού υλικού θα μπορούσε στο flickr να δημιουργήσουμε δραστηριότητες με βάση τις φωτογραφίες: o Μια ενδιαφέρουσα δραστηριότητα είναι η δημιουργία ιστορίας από 5 φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες μπορεί να αποτελέσουν ένα κίνητρο για να γράψουν και να αφήσουν τη 147


φαντασία τους να δουλέψουν. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κάνουν κείμενα στην Α' Γυμνασίου από μια σειρά εικόνες που θα έχουμε ετοιμάσει ή να φτιαχτεί μια “κυλιόμενη” ιστορία (μια πρόταση η κάθε ομάδα). o Μπορεί να ξεκινήσει μια συζήτηση για μια φωτογραφία και να οδηγήσει σε σειρά φωτογραφιών μετά από σχόλια χρηστών. o Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη γεωγραφία με τη χρήση του χάρτη προσθέτοντας φωτογραφίες στο χάρτη. 148


o Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο και στη διεξαγωγή των ερευνητικών εργασιών στη Α’ και Β’ Λυκείου.

Πηγές:  http://el.wikipedia.org/wiki/Flickr  https://www.flickr.com/

149


FotoFlexer Online επεξεργασία φωτογραφιών

150


Το FotoFlexer είναι ένα δωρεάν διαδικτυακή εφαρμογή επεξεργασίας εικόνας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει την εμφάνιση των ψηφιακών φωτογραφιών ή άλλη επιθυμητή επεξεργασία. Δεδομένου ότι πρόκειται για μια διαδικτυακή εφαρμογή, δεν υπάρχει καμία ανάγκη εγκατάστασης οποιουδήποτε λογισμικου. Απαιτείται ένα σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησης στο Web, όπως ο Internet Explorer ή ο Firefox, Chrome κ.α.

151


Περιγραφή του FotoFlexer Το FotoFlexer έχει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων και δυνατοτήτων που είναι διαθέσιμες άμεσα με πολύ εύκολο τρόπο. Επιτρέπει το ανέβασμα εικόνων από τον υπολογιστή (αλλά και από άλλες γνωστές ιστοσελίδες) και δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε τις εικόνες σας απευθείας από αυτό, σε πολλούς δημοφιλής ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίας και διαμοιρασμού. Αυτό καθιστά το FotoFlexer μια καλή επιλογή για τους χρήστες που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να διαμοιράζονται τις φωτογραφίες τους. 152


Υπάρχουν πολλά εφέ, με αρκετές δυνατότητες. Δεν είναι απαραίτητη η σύνδεση. Είναι φιλικό προς τον αρχάριο χρήστη με αρκετές δυνατότητες και καλό για μια πρώτη εισαγωγή στην επεξεργασία εικόνας. Υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν φωτογραφίες από τον υπολογιστή ή από Flickr, Picasa, Photobucket, MySpace, Facebook και άλλα. Σύνδεση, φόρτωση φωτογραφίας μέχρι και morphing. Η διαδικασία εγγραφής (register) είναι πολύ απλή, δηλώνοντας μόνο το email σας και τον επιθυμητό κωδικό (password). Έτσι το FotoFlexer γίνεται άμεσα προσβάσιμο στο χρήστη αλλά και προϊδεάζοντας

153


τον για την ευκολία της χρήσης του, που είναι και η πραγματικότητα. Οι ενέργειες επεξεργασίας εμφανίζονται με τη μορφή κουμπιών και είναι ομαδοποιημένες σε κατηγορίες (Βασικές, Εφέ, Διακόσμηση κ.α) . Η επεξεργασία γίνεται επιλέγοντας το αντίστοιχο κουμπί και επιλέγοντας με το ποντίκι το σημείο της εικόνας που θέλετε να εφαρμόσετε την αλλαγή. Έτσι ο χρήστης μπορεί πολύ γρήγορα και εύκολα να επεξεργαστεί μια εικόνα χωρίς να έχει πριν δεξιότητες χρήσης προγραμμάτων επεξεργασία εικόνας.

154


155


Δυνατότητες του FotoFlexer  Δυνατότητα να παρατηρήσει ο χρήστης μια φωτογραφία σε διαφορετικές αναλύσεις.  Δημιουργία εφέ, διακοσμητικών στοιχείων, κίνησης, περιγραμμάτων, καρτών, αφισών κ.α.  Ελευθερία στον πειραματισμό με δυνατότητα αναίρεσης.  Δυνατότητα βελτίωσης της εικόνας όπως διόρθωσης κόκκινων ματιών αλλά και πολλών άλλων για τη βελτίωση μιας εικόνας και παίρνοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 156


 Το αρνητικό στοιχείο που υπάρχει είναι η μη δυνατότητα πληκτρολόγησης ελληνικών χαρακτήρων. Βίντεο με τις δυνατότητες. http://www.youtube.com/watch?v=1mRaaORRO1E

157


Ενδεικτικές Προτάσεις για παιδαγωγική αξιοποίηση Το FotoFlexer μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου, στα μαθήματα πληροφορικής για επεξεργασία εικόνας, δεδομένου ότι είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο και κατά συνέπεια δεν απαιτεί άδεια χρήσης. Μπορεί να δημιουργηθούν φύλλα εργασίας για τους μαθητές χρησιμοποιώντας τις ιστοσελίδες και τα βίντεο που υπάρχουν για να καθοδηγήσουν με διαφορετικούς τρόπους το πως μπορεί κάποιος να κάνει συγκεκριμένες εργασίες 158


Αντίστοιχα Εργαλεία    

Picasa Photobucket MySpace Instagram

159


Παραδείγμα (πριν και μετά)

160


Πηγές:  http://fotoflexer.com/  http://graphicssoft.about.com/od/onlineimagetool s/a/Fotoflexer.htm  http://en.wikipedia.org/wiki/Fotoflexer

161


Animoto Όλα όσα χρειάζονται για να δημιουργήσετε εκπληκτικά video

162


To Animoto είναι Web 2.0 εργαλείο που επιτρέπει να δημιουργήσουμε online video με μουσική επένδυση και ήχο. Το Animoto προσφέρει στη δωρεάν έκδοση τη δυνατότητα να δημιουργίας βίντεο 30 δευτερολέπτων χρησιμοποιώντας εικόνες, video, μουσική και ήχο από το προσωπικό μας αρχείο ή από το WEB. Πηγή: http://animoto.com/features

163


Περιγραφή χρήσης του Animoto Το Animoto είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας εντυπωσιακών video με εύκολο τρόπο. Ο χρήστης του Animoto δημιουργώντας ένα δωρεάν λογαριασμό έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει στη δωρεάν έκδοση, video διάρκειας 30 δευτερολέπτων, ενώ στη συνέχεια μπορεί αν επιθυμεί να αναβαθμίσει το λογαριασμό του με μικρό κόστος έτσι ώστε να δημιουργεί video μεγαλύτερης διάρκειας. Μετά την είσοδο μας στη πλατφόρμα του animoto έχουμε τη έχουμε να δούμε τα video που έχουμε δημιουργήσει και βέβαια να δημιουργήσουμε ένα νέο επιλέγοντας το 164


στυλ που θέλουμε. Αναλυτικά για οι χρηστές του animoto έχουν τη δυνατότητα:  Να δημιουργούν video με επιλέγοντας κάποιο από το style που δίνεται  Να εισάγουν εικόνες ή video που επιθυμούν  Να επενδύουν το video τους με τη μουσική που επιθυμούν  Να ενσωματώνουν το video που, δημιουργούν σε κάποιο δικτυακό τόπο ή blog  Να τροποποιήσουμε video που έχουμε δημιουργήσει  Να το διαμοιράζονται με χρήστες διαφόρων κοινωνικών δικτύων (Facebook, twitter κ.α)  Να το αποστείλουν με email 165


 Να κατεβάσουν το video που δημιούργησαν Για τη δημιουργία video στο animoto απαιτούνται 4 βήματα: Βήμα 1 Στο πρώτο βήμα επιλέγουμε το στυλ του video που θα δημιουργήσουμε. Το animoto προσφέρει μια σειρά από έτοιμα στυλ video για να επιλέξουμε αυτό που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Στη δωρεάν έκδοση δεν προσφέρονται όλα τα στυλ.

166


Βήμα 2 Στο 2ο βήμα δημιουργίας video στο animoto πρέπει να επιλέξουμε τα αρχεία των εικόνων ή των video που θέλουμε να συμπεριληφθούν στο video που θα δημιουργήσουμε. Αν επιλέξουμε video πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι η διάρκεια του video είναι μέχρι 5 sec. Έχουμε τη δυνατότητα να ανεβάζουμε εικόνες ή video από το προσωπικό μας αρχείο ή από web ή από τη βιβλιοθήκη του animoto ή από κάποιο κοινωνικό δίκτυο που έχουμε εικόνες ή video.

167


Βήμα 3 Στο 3ο βήμα επιλέγουμε τη μουσική που θα επενδύσουμε το video, είτε από το προσωπικό μας αρχείο είτε από τη συλλογή που έχει το animoto. To animoto διαθέτει μια συλλογή από μουσικά clip διαφόρων κατηγοριών. Βήμα 4 Έχοντας ολοκληρώσει τα προηγούμενα βήματα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε το video που δημιουργήσαμε σε προεπισκόπηση και στη συνέχεια να προβούμε σε παραγωγή του video. Από τη στιγμή που έγινε παραγωγή του video έχουμε τη δυνατότητα να το βλέπουμε στη λίστα των video που έχουμε δημιουργήσει (my videos). 168


Παραδείγματα Excel με Animoto Η Χίος με Animoto H Λήμνος με Animoto Προτάσεις Διδακτικής Αξιοποίησης - Εκπαιδευτική χρήση Το Animoto καθώς είναι ένα εργαλείο δημιουργίας video θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ως διδακτικό εργαλείο από τους εκπαιδευτικούς αλλά και ως εργαλείο στα πλαίσια των διδασκαλίας των μαθημάτων της πληροφορικής. 169


Για τους Εκπαιδευτικούς:  Να το χρησιμοποιήσουν ως εργαλείο παρουσίασης επίδειξης στα πλαίσια διδασκαλίας του μαθήματός τους.  Να δημιουργήσουν online tutorials που θα ενσωματώσουν σε κάποιο δικτυακό τόπο.  Ειδικά οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ως εργαλείο για να αναπτύξουν οι μαθητές δεξιότητες στη δημιουργία video στα πλαίσια των μαθημάτων εφαρμογών πληροφορικής, πολυμέσων δικτύων και στη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 170


Για τους μαθητές: Να δημιουργήσουν video για τη παρουσίαση κάποιας σχολική εργασία τους, στο μάθημα των Ερευνητικών Εργασιών ή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που συμμετέχουν. Πηγές:  http://animoto.com/features  http://animoto.com/blog/using-animoto/gettingstarted-with-animoto-pro-a-webinar/  http://help.animoto.com/entries/20461613-TheNew-Animoto-Video-Creation-Process-A-VideoTutorial-Guide 171


Συννεφόλεξο

172


«Σύννεφο λέξεων» (word cloud) ή «σύννεφο ετικετών» (tag cloud) είναι μια «εικόνα» με όλες τις λέξεις συγκεκριμένου κειμένου ή ιστοσελίδας. Οι λέξεις αποκτούν μέγεθος και χρώμα και παίρνουν το σχήμα και τη διάταξη ενός σχεδίου που επιλέγει ο χρήστης. Υπάρχουν αρκετές διαδικτυακές εφαρμογές που επιτρέπουν την online δημιουργία συννεφολέξεων. Στο συγκεκριμένο ebook θα παρουσιαστούν δύο από τις πιο γνωστές εφαρμογές το Wordle και το Tagxedo.

173


Προτάσεις παιδαγωγικής αξιοποίησης  Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πριν τη παρουσίαση μιας ενότητας για να εκφράσουν το αποτέλεσμα ενός καταιγισμού ιδεών από τους μαθητές (π.χ. αναφέρετε λέξεις σχετικές με την έννοια Διαδίκτυο).  Για να ελεγχθεί η επίτευξη των στόχων του μαθήματος στο τέλος της ενότητας.  Για να εντοπίσει ο εκπαιδευτικός, γνώσεις και παρανοήσεις των μαθητών σε ένα θέμα στην αρχή μιας ενότητας. Χρησιμοποιώντας την τεχνική του καταιγισμού ιδεών μπορεί να συλλέξει τις απόψεις των μαθητών και να τις εμφανίσει με τη μορφή σύννεφου. Με τον τρόπο αυτό παρουσιάζεται οπτικά 174


η εικόνα που έχουν οι μαθητές για μια έννοια. Όσο πιο συχνά εμφανίζεται μια λέξη τόσο περισσότεροι μαθητές την ανέφεραν.  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δραστηριότητες τύπου project, όπως τις Ερευνητικές Εργασίες, Ειδική Θεματική Δραστηριότητα στα ΕΠΑΛ, μεγάλες δραστηριότητες στη Γ’ Γυμνασίου, συμμετοχές σε προγράμματα, διαγωνισμούς και σε άλλες σύντομες δράσεις. Στις δράσεις αυτές μπορεί να δημιουργηθεί λογότυπο ή να χρησιμοποιηθεί ως ένα συνοπτικό οπτικό αποτέλεσμα.

175


Ενδιαφέρον άρθρο με 108 τρόπους αξιοποίησης συννέφων στην τάξη «108 Ways to Use Word Clouds in the Classroom…Word Clouds in Education»

176


Wordle Δημιουργήστε εύκολα συννεφολέξεις Online

177


Το Wordle χρησιμοποιεί Java, σχεδιάστηκε με σκοπό την δημιουργία συννεφόλεξων “word clouds” (tag clouds) από κείμενο που παρέχουν οι χρήστες. Δημιουργεί εικόνες με λέξεις, ανάλογα με τη συχνότητα που εμφανίζονται οι λέξεις στο κείμενο, όσο περισσότερες φορές τόσο μεγαλύτερο το μέγεθος τους. Το «σύννεφο αποτέλεσμα» μπορεί να "μοιραστεί" μέσω διαδικτύου.

178


To Wordle oυσιαστικά οπτικοποιεί τις λέξεις ενός κειμένου με βάση τη συχνότητα εμφάνισης τους. Μπορεί χρησιμοποιηθεί παιδαγωγικά για την έκφραση των απόψεων των μαθητών πάνω σε ένα θέμα, την ανάλυση κειμένων, τη δημιουργία λογότυπου κ.ά. Αποτελεί το πιο απλό εργαλείο για τη δημιουργία σύννεφου. Δεν δημιουργεί εντυπωσιακά σχήματα, αλλά λειτουργεί πολύ καλά σε αυτό που κάνει. Ένα βίντεο στο οποίο παρουσιάζεται ο τρόπος που λειτουργεί η εφαρμογή.

179


Tagxedo Δημιουργία περίτεχνων συννεφολέξεων Online

180


Το Tagxedo είναι μία διαδικτιακή εφαρμογή που δημιουργεί σύννεφα λέξεων. Ο χρήστης μπορεί να επικολλήσει το κείμενο του ή να δώσει την ιστοσελίδα που βρίσκετε αυτό. Μπορεί να αλλάξει το θέμα, το χρώμα, τη γραμματοσειρά, τη κατεύθυνση του κειμένου, το σχήμα, το διάστημα μεταξύ των λέξεων και άλλα. Η εικόνα που δημιουργείται μπορεί να αποθηκευτεί ως JPG ή PNG σε διαφορετικά μεγέθη.

181


Υπάρχει η δυνατότητα να ανεβάζει η χρήστης την εικόνα και βάσει αυτής να γίνεται η διάταξη των λέξεων. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να δημιουργηθεί μια εικόνα της αγαπημένης προσωπικότητας / ζώου / λογότυπου που να αποτελούνται από τις λέξεις που τα χαρακτηρίζουν. Απαιτείται η (δωρεάν) εγκατάσταση του προγράμματος Microsoft Silverlight. Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής γραμματοσειράς, η δυνατότητα εκτύπωσης και δημοσίευσης σε κοινωνικά μέσα και ιστολογία.

Το Tagxedo προχώρησε το Wordle ένα βήμα παρακάτω επιτρέποντας τη δημιουργία σχημάτων από σύνεφα 182


λέξεων. Το Tagxedo έχει πιο εντυπωσιακά σχέδια από το Wordle και εξάγει αρχεία σε ποιότητα ώστε να μπορούν να εκτυπωθούν σε μπλούζες ή όπου αλλού. Επιπλέον υπάρχουν δυνατότητες για τεχνητή ρύθμιση της συχνότητας των λέξεων, για διάφορα σχήματα στο σύννεφο και επιτρέπεται η αποθήκευση της εικόνας σε μεγάλη ανάλυση.

Πηγές:  http://www.tagxedo.com/ 183


Οδηγίες χρήσης: 

Βίντεο για τη χρήση της εφαρμογής

Στο σύνδεσμο παραθέτονται κάποιοι τρόποι χρήσης της εφαρμογής

Προετίνουμε ο εκπαιδευτικός να εξερευνήσει τα εργαλεία που προτείνονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Να αξιοποιήσει 184


όποια από αυτά μπορούν να τον βοηθήσουν να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει. Τα εργαλεία αυτά από μόνα τους έχουν μικρή εκπαιδευτική αξία, αλλά αν ο εκπαιδευτικός προτρέψει και κινητοποιήσει του μαθητές δημιουργώντας κλίμα ασφάλειας και αποδοχής, οι μαθητές μπορούν να εκφραστούν, να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν με τρόπο ευχάριστο πετυχαίνοντας ταυτόχρονα τους στόχους που έχει θέσει ο εκπαιδευτικός.

185


Επίλογος Στο ηλεκτρονικό αυτό βιβλίο επιλέξαμε και παρουσιάσαμε μια σειρά από εργαλεία του web 2.0. Η έμφαση δόθηκε στην εκπαιδευτική αξιοποίηση τους και ως κριτήριο επιλογής ήταν η προσωπική μας άποψη και οι άποψεις των εκπαιδευτικών Πληροφορικής που επιμορφώθηκαν στη χρήση τους και τα χρησιμοποίησαν στην τάξη. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα εμπλουτίσουμε την πρώτη αυτή προσπάθεια με νέες εφαρογές που θα εμφανίζονται και θα δοκιμάζονται στις τάξεις.

186


187


Οι Web 2.0 εφαρμογές είναι διαδικτυακές εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία του προγράμματος σπουδών, για αποθήκευση δεδομένων, γι α τη δημιουργία ή επεξεργασία βίντεο, επεξεργασία φωτογραφίας, για συνεργασία και πολλά άλλα. Αυτές οι εφαρμογές είναι συνήθως δωρεάν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτικούς και μαθητές, εντός και εκτός της σχολικής τάξης. Είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν στο σχεδιασμό των μαθημάτων με στόχο την αξιοποίηση τους ως ισχυρά εργαλεία για να βελτιωθεί και να ενισχυθεί η διδασκαλία που γίνεται στην τάξη. Βασικό είναι να εντοπιστεί ο λόγος 188


αξιοποίησης της κάθε εφαρμογής και πότε κάθε συγκεκριμένο εργαλείο χρειάζεται. Όταν τιθασεύσουμε τη δύναμη τους για να ζωντανέψει το καθημερινό μάθημα στο σχολείο θα επιτευχθεί κέρδος για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

189


15 + 1 Web 2.0 εφαρμογές με εκπαιδευτική χρήση Οι web 2.0 εφαρμογές αποτελούν διαδικτυακές εφαρμογές που διευκολύνουν τη διαδικτυακή αποθήκευση, το «μοίρασμα» και τη «συνεργασία». Στο υλικό αυτό παρουσιάστηκαν 15 και 1 web 2.0 εφαρμογές και δόθηκε έμφαση στην αξιοποίηση τους για εκπαιδευτική χρήση.

190


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.