Page 1

cyan

magenta

Publicaþie bisãptãmânalã - Apare lunea ºi joia

EDITORIAL

Politica tatonãrii melania.cincea@timpolis.ro

Î

n spatele sintagmei-sentinþã “management defectuos”, pe care o auzim în general la început de mandat electoral, raportatã la ºefi indezirabili politic, pot sta – ºi, cu siguranþã, au stat – destituiri abuzive ºi nejustificate. Sub umbrela unor termeni gen “descentralizare”, “restructurare”, “reorganizare” ºi, mai nou, “crizã” – termeni care permit o largã paletã de miºcãri ºi, absolut întâmplãtor, nu întotdeauna în favoarea statului –, gãsim decizii nãucitoare. Decizii în urma cãrora se mai întâmplã ca statul sã rãmânã, sub o formã sau alta, în postura de perdant, discret însã, în sarcina lui intrând contabilizarea pierderilor cauzate de diletanþi, de dezinteresaþi, de iresponsabili sau, din contrã, de oameni care stãpânesc sistemul atât de bine – personal sau prin consilieri oficiali ori neoficiali –, încât iau decizii care, deºi frizeazã penalul, rãmân inatacabile de facto. n privinþa mãsurilor-soluþie discutabile, deºi prezentate ca stringente în contextul restructurãrii, reorganizãrii, descentralizãrii, crizei, s-au întrecut pe ele însele Ministerul Internelor ºi cel al Agriculturii. Recent, li s-a alãturat, solidar, Ministerul Transporturilor. nteresant este cã asupra unora dintre decizii – prezentate, iniþial, ca fiind de necontestat – s-a revenit, ºi poate nici nu conteazã dacã lucrul acesta s-a întâmplat datoritã conºtientizãrii greºelii sau din cauza ecourilor negative, de nedorit în perioadã electoralã. el mai recent du-te-vino declarativ l-a fãcut, zilele acestea, Ministerul Transporturilor. Dupã ce a anunþat cã disponibilizeazã 14.000 de angajaþi, a revenit asupra deciziei. Apoi, dupã ce a anunþat desfiinþarea câtorva regionale C.F.R. din þarã – în baza unui algoritm care scapã logicii ºi criteriilor de competenþã –, a abandonat ºi ideea aceasta. La fel s-a întâmplat cu anunþul privind înfiinþarea unei noi comanii aeroportuare pentru vestul þãrii, miºcare în urma cãreia Aeroportul Internaþional Timiºoara urma sã i se subordoneze celui din Arad – proiect nu doar nejustificat, dar ºi înghiþitor al unei sume imense pentru ridicarea unui nou aeroport. Ciudat este cã în discuþiile privind practic salvarea de la colaps a S.N.C.F.R.-ului – sector-problemã al Transporturilor – nu s-au luat, pânã acum, în calcul câteva aspecte controversate, cunoscute ca bugetofage. espre afacerile veroase, dictate ºi protejate de cei care au avut în mânã infrastructura feroviarã din România, care au stors sume gigant din bugetul public – una dintre cauzele dezastrului din S.N.C.F.R., demarat ºi întreþinut minuþios de ani de zile – este, pare-se, tardiv sã se vorbeascã. Marile tunuri, pentru care e cercetat Mihai Necolaiciuc – director al S.N.C.F.R. în epoca de glorie financiarã, când se dicta în acelaºi timp închiderea de gãri ºi concesionarea de linii ferate unor firme care au purces în afacere cu un capital de 200 de lei, dar ºi achiziþionarea de veste de salvare, de latrine de zeci de milioane de lei (ajunse nefolosite, ferecate sau inutilizabile, de la caz la caz) ori de echipamente electronice de eliberat bilete (de 25 de milioane de dolari) pentru cãlãtoria pe trenuri infecte ºi vechi – nu vor mai fi recuperate. Probabil, întâmplãtor desigur, “þarul C.F.R.”, cum era alintat, va fi extrãdat înainte de prescripþia faptelor... espre dezinteresul cu care a fost condus, ani ºi ani, S.N.C.F.R.-ul – care a dus la preþuri mari raportate la condiþii mizerabile de cãlãtorie, la o atitudine de “jemanfiº” a personalului faþã de actele de vandalism din trenuri, la nesimþirea controlorilor care, ºtiindu-se neverificaþi, se simþeau jupâni ºi foloseau trenurile C.F.R. pe post de taxi personal – s-ar putea vorbi. Poate dacã s-ar remedia aceste “detalii”, de sus s-ar vedea cã S.N.C.F.R.-ul poate fi profitabil. Trãim într-o Românie a traiului de 100 de dolari pe lunã, unde majoritatea populaþiei depinde de trenuri, nu de maºini.

yellow

black

Anul XIX Nr. 1579 3 - 6 septembrie 2009 16 pagini preþ 0,5 RON

un reper al cetãþii

S.O.S. pentru C.F.R.

Proiectul „SF” Compania Aeroportuarã Banat, abandonat

Sindicatele au propus un plan punctual de salvare a sistemului feroviar 

Dupã o implicare greu de anticipat a presei, a societãþii civile ºi a oamenilor politici, marþi s-a anunþat renunþarea la aberantul proiect privind înfiinþarea Companiei Aeroportuare Banat. Cu toate cã în Timiº proiectul e unanim respins, Consiliul Local Arad supune joi la vot asocierea în compania despre care, oficial, se dau asigurãri cã nu va exista. pag. 2

Fondul locativ al M.Ap.N., o nebuloasã în Timiº

Î

Deºi se promitea încã din 2007 cã felul în care s-a realizat vânzarea fondului locativ al M.Ap.N. va fi obiectul unei anchete ministeriale desfãºurate la nivel naþional, nimeni nu a fãcut pânã acum nicio verificare pe acest subiect, în Timiº. Chiar ºi în cazuri dovedite de cadre M.Ap.N. care ºi-au rezolvat problemele locative prin practici ilegale, s-au dat pedepse cu suspendare, iar imobilele care au fãcut obiectul investigaþiilor au rãmas tot în proprietatea condamnaþilor.

I

C

D

Tot mai mulþi falsificatori de carduri, în Timiº

Foto TIMPOLIS

D

pag. 4

Sindicaliºtii au propus un plan de redresare a sistemului feroviar, optând pentru alte modalitãþi decât disponnibilizãrile Ca un rãspuns la planul de restructurare propus de cãtre Ministerul Transporturilor ºi C.F.R. S.A., care prevedea disponibilizãri masive ºi desfiinþarea unor Regionale C.F.R., printre ele numãrându-se ºi cea timiºoreanã, sindicatele feroviare au propus un plan punctual de redresare a siste-

mului, altfel decât prin disponibilizãri ºi desfiinþãri de structuri regionale. Sindicaliºtii spun cã aºteptau ca acest gen de mãsuri sã vinã din partea guvernanþilor ºi cã vor face presiuni pentru punerea lor în aplicare, pentru readucerea sistemului feroviar pe linia de plutire. pag. 3

I.G.P.F.R. a numit un ofiþer controversat la ºefia Poliþiei de Frontierã Timiº Prin numirea, pe 15 iulie, a chestorului Dorel Andraº la ºefia Inspectoratului Poliþiei de Frontierã Timiº, conducerea Inspectoratului General al Poliþiei de Frontierã transmite ori cã se aflã într-o crizã de personal fãrã precedent, ori cã sfideazã fãrã jenã. Altfel nu se explicã de ce nu a numit în funcþie un ofiþer compatibil, profesionist, cu mandate performante de manageriat ºi care sã nu fi fãcut obiectul unui dosar penal, ºi de ce continuã sã ignore presa, care a scris ºi scrie despre controversa acestei numiri. Reamintim cã numele chestorului Dorel Andraº apare pe „lista ruºinii” – unde sunt nominalizate cadrele de Miliþie ºi Securitate pe ale cãror arme s-au gãsit urme de funingine, dupã evenimentele din Decembrie 1989. Reamintim, de asemenea, de mandatul neperformant de la conducerea Poliþiei Timiº – în timpul cãruia s-au adunat zece noi crime cu autor necunoscut, închiderea controversatã a dosarului „Saºa Disici”, ctitorirea unor construcþii fãrã autorizaþie ºi un sistem de achiziþii dubios –, ºi de accidentul rutier, cu fugã de la locul faptei, pe care l-a comis cu maºina de serviciu, cât a fost ºef al Paºapoartelor Timiº. Pentru aceste motive, solicitãm demiterea chestorului Dorel Andraº ºi numirea unui ofiþer compatibil cu minimele rigori profesionale ºi morale impuse de aceastã funcþie.

O reþea de falsificatori de carduri electronice a fost anihilatã, la sfârºitul sãptãmânii trecute. În ultimii ani, Timiºul a fost “teatru de operaþiuni” pentru numeroase tentative de fraude bancare. Deºi recunosc cã numãrul falsificatorilor a crescut, poliþiºtii dau asigurãri cã situaþia nu va scãpa de sub control. pag. 5

Cumetriile instituþionale, tot intangibile Problema încrengãturilor de familie, semnalate în extrem de multe instituþii publice, rãmâne nu doar nerezolvatã, dar nici mãcar monitorizatã corespunzãtor, la mai bine de un ºi jumãtate de la data de la care, teoretic, A.N.I. funcþioneazã la capacitate maximã. În Timiº, cumetriile instituþionale sunt de notorietate în cazul unor structuri de stat dominate de „celule familiale”. pag. 6

U.E. nu mai vrea contabilizarea cazurilor de gripã porcinã Oficialii responsabili de politicile de sãnãtate la nivelul U.E. au anunþat cã nu se vor mai publica bilanþuri zilnice ale cazurilor de gripã porcinã, pentru cã nu mai sunt semnificative în aceastã fazã a pandemiei. Decizia a fost luatã deºi în spaþiul comunitar au fost contabilizate pânã în prezent peste 46.000 de cazuri confirmate. pag. 7

Timpolis  

03-06.09.09

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you