Page 1

b

P

b

P

P

b

b

b

b

b

b

b

b

b

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

OAC

Profiel Alb ert Ver wey laan

Blok 1

b

P

P

Blok

P

Pmv

Delf tlaan

b

P

P

b

P

P

P

b

P

b

P

P

P

P

P

b

b

P

P

b

b

b

b

b

b

b

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Blok 3

b

P

Delf tlaan

P

b

P

Blok

P

Pmv

P

P

b

P

b

P

b

P

b

P

4 P

P

P

P

P

P

P

b

P

P

P

b

P

P

b

P

b

P

P

P

b

P

P

b

P

P

b

P

P

P

b

Herman Heijermansplein P

P

P

P

OAC

de D elft

Pmv

b

2

b

P

b

P

OAC Herm an H eijer man sstra at

P

P

OAC

Pmv

RENVOOI Noordpijl b

P

b

P

b

b

Hoofd entree

b

b

b

b

b

b

b

P

P

P

P

P

P

P

P

OAC

P

b

Berging

P

Parkeerplek

Blok 5 OAC Pmv

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Ondergrondse Afval Container Bankje

Herm an G orte rstra at

Vuilnisbak Straatverlichting Slagboom

Profiel

Rijrichting 2

situatie 1 : 500

JRS T-Architecten Bijdorplaan 15

2015 CE Haarlem

Project:

Appartementencomplex Delftlaan

Onderdeel:

Situatietekening

Tekenaar:

TDS

Wijziging:

-

Schaal: As Formaat:

indicated A2

Datum: Tekennr:

23-02-'12 90.00

H:\Studiejaar 2\Semester 3\Revit\Appartementencomplex Delftlaan Masterplan 20-02-12.rte

Profile for Timothy David Stassen

Situatietekening  

Project 6 Delftlaan

Situatietekening  

Project 6 Delftlaan