Page 1

Vile

Rakvere Vabaduse platsi planeerimise ja Pauluse kiriku rekonstrueerimise ideelahenduse arhitktuurikonkurss

LINNAEHITUSLIK IDEE Rakvere Pauluse kirikut ümbritseva ala planeeringulise lahenduse keskmes on olemasoleva ebamastapse väljaku jagamine kahte ossa: pidulikuks platsiks kõrgemal, kiriku peasissepääsu tasapinnas ja läänes paikneva haljasalaga ühilduv väljak madalamas tasapinnas. Platside liigenduse genereerib kavandatava raamatukogu ja konverentsikeskuse hoonemaht koos parkimismajaga. Uus ühiskondliku hoone maht moodustab kiriku juurdeehituse ja haljastuse lahendusega ühtse terviku: planeeritud madal maht säilitab Vabaduse monumendi ja kiriku vahelised ning Rakvere Gümnaasiumi kaugvaated. Ehitusmahud kui orkestreeritud oreliviledega struktureeritud maastikmajad kutsuvad sisenema nii alumiselt kui ülemiselt platsilt. Reljeefi erinevused on hoonestu kavandamisel maksimaalselt ära kasutatud, luues mitmekesiseid ruumimuljeid ja võimalusi väärikaks valgusevarju mänguks ning erinevateks tegevusteks mitmetele külastajagruppidele samaaegselt. Ülemisel platsil on põhirõhk kirikul, mille kunagised tornikiivrid taastatakse innovatiivses materjalikäsitluses ja mis asuvad üksteisega valguse- ja heliinstallatsioonina omavahelisse dialoogi. Liikudes lääne poole, tulevase raamatukogu katusele orelivilede vahele, leiab külastaja end ‘servalt’, kus alla kiigates paistab hoopis teistsuguse iseloomuga linnaväljak: ülemise platsi pühalik/pidulik meeleolu vaheldub alumise väljaku lapse- ja peresõbraliku ning loodusesse suubuva atmosfääriga. Alale suubuvad sõidusuunad on autodele tagatud: vaid otseselt kiriku eest läbi suunduv tee on avatud vaid taksodele (peatumiseks, mitte parkimiseks), nii et kontserdile tulijad pidulikult peauksest kirikusse sisenevad. Vabaduse tänava äärsest alajaamast kujundatakse heli- ja valgusinstallatsioon. Energiasäästlik LED põhine timmerdatav valguslahendus ei kasuta planeeringus erksaid värve, vaid toob linnaehituslikud nüansid ja arhitektuursed aktsendid esile heletumeduste kontrastidena. Haljastuses kasutatakse palju igihljaid liike, mis pakuvad rohelust ja tuulevarju ka talvisel ajal.

kaldpind

olemasoleva platsi reljeef

kaldpind

lõigatakse pooleks väljak

uus ruumiline olukord

parkla

ühiskondlik hoone

väljak

ühiskondlik hoone


Vile

Rakvere Vabaduse platsi planeerimise ja Pauluse kiriku rekonstrueerimise ideelahenduse arhitktuurikonkurss

Platsi oreliviled omistatakse ükshaaval aegamööda Eesti muusika suurkujudele ja tekib nö. “hall-of-fame”. Esimene, kes endale oma orelivile saab, on Arvo Pärt.

Eesti oma labürint. Maakividest laotud labürindile tekivad nö. sõprusekivid, kui inimesed oma nime sinna kirjutavad ja hiljem keegi teine oma nime samale kivile lisab.

pääs sisse

+82.00

siseõu

0

.0 78

+ äs

se

+81.

sis

00

+78.00

+83.00

asendiplaan m1:500


Vile

Rakvere Vabaduse platsi planeerimise ja Pauluse kiriku rekonstrueerimise ideelahenduse arhitktuurikonkurss ARHITEKTUURNE LAHENDUS Hetkel spordisaalina tegutsev kirikuhoone kujundatakse multifunktsionaalseks kontserdimajaks, mis koos lisahoonega moodustab Arvo Pärdi nimelise muusikamaja. Põhimahu 1. ja 2. korruse vaheseinte ja -lae lammutamisega saame avarama saali, mille muudetava kõrgusega istmeread lubavad kirikut kasutada mitmesuguse otstarbega üritusteks, ballibankettidest ja pidulikest vastuvõttudest (nõuavad tasapinnalist põrandat) kuni erisugust akustikat nõudvate heliteoste ette kandmiseni: muusikamaja tutvustab nii Pärdi kui ka teiste Eesti süvamuusikaheliloojate ning muusika suurkujude loomingut, lisaks ka klassikale ka estraadi, pop-rocki, jazzi, koorimuusikat. Peasissepääsu ruumiline lahendus on jäetud võimalikult avaraks, nii et rekreatsiooniruumis paiknevad interjööriga sidusad tagasihoidlikud müügiletid ja kunstigalerii.

39,22

Lava on projekteeritud nii suurena kui hoone lubab, mahutades vähemalt sümfooniaorkestri kammerkoosseisu. Lava ette on kavandatud tõstetava põrandaga orkestriauk, mille kaudu tuuakse lavale ka raskemat ja keerulisemat manööverdamist nõudvat tehnikat , dekoratsioone ning instrumente (klaveri paigaldamine). Külgrõdude kohale on kavandatud ümaratest ‘nuppudest’ ca 50cm diameetriga akustilised paneelid (joonistel näidatud valgetena, mustad ‘nupud’ on üldvalgust andvad prozhektorid), mis lähtuvad akustika ekspertiisi soovitustest materjalivaliku ja paigutuse osas, nii et saal on järelkõla kestvuse ja heli leviku osas vastutulelik ka sünkroontõlkele konverentside ajal.

21,70 20,84

Paremaks seminaride, koolituste, konverentside korraldamiseks on juurdeehituse mahu proovisaalid kavandatud sellistena, et on vajadusel võimalik nende ühendamine ja ristkasutus. Väikse saali plokk saab vajadusel töötada täiesti iseseisvalt, kuivõrd juurdeehitusse pääseb nii ülemiselt kui alumiselt platsilt. Kuna proovisaal ehk kammersaal (koorimuusika) on mõeldud nii harjutamiseks kui väikeste kontsertide korraldamiseks, siis on rõhku pööratud heale ühendusele esinejate garderoobidega. Suitsetamisruumid külastajatele paiknevad kohvikuruumide plokis, mis liituvad hoolikalt haljastatud siseõuega, kuhu pääseb mõlemalt juurdeehituse korruselt ja mis on tuulevaiksena avatud lõuna- ja õhtupäiksele. Juurdeehitus on projekteeritud võimalikult maastikulise mahuna, mis kontrasteerub A.Kotli ajaloolise käekirjaga. Kontserdimaja peasissepääs on kiriku taastatav pidulik peauks, juurdeehituse peasissepääsud sulanduvad seeeest reljeefi ja mõjuvad kaasaegse arhitektuurikeele võtmes paindlikumalt. Igapäevasemaks kasutamiseks on juurdeehituse kohviku osa kavandatud kahes tasapinnas, nii et ta liitub hästi nii ülemise kui alumise platsiga. Kohvik asetseb hoones nii, et tema köögi osa saab teenindada ka saalides toimuvaid vastuvõtte. Kohvik avaneb õdusasse siseõue, mis on sobiv koht ka näiteks suvisteks vabaõhukontsertideks. Teistpidi avaneb kohvik otse nii ülemisele kui alumisele platsile, mistõttu teenindab ka väljakul toimuvaid suuremaid avalikke üritusi.

14,97

4,65

5,70

12,87

9,20

orel / kooriruum

3,32

lava

0,00

0,00 0,20

orkestriauk / lift

-2,06

pikilõige M1:200

Kontserdisaali paremaks teenindamiseks on lisahoone ja lääneseina vahele planeeritud vähemärgatavad ja maastikku sulanduvad ühenduskäigud, kus paiknevad garderoob ja pillide hoiuruum ning ekspositsioonipind, mis on ühtlasi kasutusel lava ooteruumina. Olemasolevad trepikojamahud teenindavad evakuatsiooniväljapääsudena. Tornimaht võetakse kasutusele vaateplatvormina, sealjuures moodustavad taastatavad tornikiivrid ilusa mõttelise jätku tornide vahele paigutatud A.Pärdi muusikatoale. Muusikatuppa minek, üles tornide vahelisse ruumi, on omaette protsessioon: sinna saab nii liftiga kui trepist. Sinna on võimalik minna ka kontserdisaali ennast külastamata, eraldi sissepääsust ja omaette trepikojast kiriku kirdenurgas. Nn Pärdi muusikatuba on põhimõtteliselt tühi ruum, kus saab üksi olla, mugavalt istuda, muusikat kuulata ja lõõgastuda. Et toa eesmärk on pakkuda elamusi, siis on just muusikatuba lävepakk kiriku tornidesse: uudistamaks tornikiivrite valgus- ja heliinstallatsiooni. Kunamuusikatuba paikneb kõige ülemisel korrusel, siis on ta hästi isoleeritud muudest ruumidest. Kiriku lõunaküljele on maa alla ette nähtud lao- ja tehnoruumide plokk, mis võimaldab lavatehnika transporti, laadimist, hoiustamist ja lavale manööverdamist. Pööning võetakse kasutusele saali ventilatsioonisüsteemide ja muu tehnovarustuse teenindamiseks, katusekonstruktsiooni täiendatakse ja parandatakse vajalikus mahus.

21,70 20,84

KONSTRUKTIIVNE SKEEM Kuivõrd kavandatav juurdeehitus on 15,40

KESKKONNATEHNOLOOGIAD Hoonete soojavarustus on vesipõrandaküttel. Kontserdisaali aknad 3x klaaspakett, termoisoleeritud raamis. Akende klaasi tonaalsus rõhutab saali sisekujundust: aknaklaasid tumenevad toon toonis lava suunas. Kirikuhoone taastamisel ja ehitustööde kavandamisel pööratakse erilist rõhku hoone niiskusrezhiimile ja õhupidavusele, mis tagab küttekulude kokkuhoiu, püüdlemaks energiatõhususe maksimeerimiseni. Seadmete, lava- ja helitehnika ning valguspargi puhul kasutatakse kaasaegseid energiasäästlikke lahendusi. Taastuvenergia lahenduse välja töötamisel kaalutakse erinevaid variante, leidmaks antud hoone spetsiifika jaoks parim optimaalne lahendus. VIIMISTLUSMATERJALID Kirikuhoone renoveerimisel puhastatakse olemasolevad fassaadid. Mittevajalike aknaavade kinni müürimisel on oht, et uued müüritised jäävad olemasolevas fassaadipinnas silmatorkavalt näha, mistõttu näeme ette uute müüritiste ‘vuukimist’ väiksemate klaasplokkidega, mis lõikavad uue materjali visuaalselt olemasolevast kivi pinnast lahti ja tekitavad selgelt piiritletud ülemineku uuelt vanale. Kiriku interjööris kasutatakse musta ja valge kontrasti, vähem värve: domineerib naturaalne pinnatöötlus ja selge, konkreetne heletumeduse tonaalsus. Põrandate pinnakatted valitakse heli summutavad ja pehmed, saali rõdude kohale paigaldatakse eridisainiga akustilised ekraanid. Põrandakate, mis on saali sisenemisel heledam, muutub lava suunas järkjärgult tumedamaks. Saali toolikatted moodustavad klaviatuuride mustrid.

12,87

9,75 9,16

5,74

2,51

siseõu

siseõu väike saal

ristilõige M1:200


Vile

Rakvere Vabaduse platsi planeerimise ja Pauluse kiriku rekonstrueerimise ideelahenduse arhitktuurikonkurss

PLAAN -2.06 & -4.00 / M 1:200

b

PLAAN -1.00 & 0.00 / M 1:200

kohviku kaup

klaveri vedu / varuväljapääs

-4.00

PLAAN +1.50 & +3.32 / M 1:200

du"iruum

avatud kontor 30.0m!

kohviku abiruumid 30.0m!

proovisaal 100.0m! h=3m

b

kohviku õhuruum / galerii

kabinetklaver

suur garderoob 50.0m!

WC

WC

garderoob 20.0m!

suur garderoob 50.0m!

väikse saali ooteruum 20.0m!

du"iruum

nõupidamised 20.0m! WC väike saal 159.0m! h=6m proovisaal 100.0m! h=3m

WC

kohvik 32.0m! / galerii

väikse saali õhuruum h=6m

publiku WC 20.0m! publiku WC 20.0m!kohvik 47.0m! jätkub 2.korrusel

üksikartist 12.0m!

üksikartist 12.0m! muusikastuudio 20.0m! avaneb vajadusel kohvikusse

-4.00

klaassein avaneb saali

külastajad alumiselt platsilt

esinejad / personal -1.00

KORIDOR / SUURE saali ooteruum 37.0m!

külastajad ülemiselt platsilt

-1.00

klaassein avaneb siseõue

madalam siseõue osa kohviku terrass

-1.00

PILLILAOD 20+20.0m! ÜHTLASI OOTERUUM

lett

klaassein avaneb siseõue

ekspositsioon

suletud osa

-4.00

talveaed / terrass teisaldatav varikatus

suvelava 38.5m!

garderoob 21.4m!

lavale

HÄÄLESTAMINE 12.0m!

OOTERUUM 7.0m!

haldust. 2.5m!

a LAVATEHNIKA 17.0 + LAADIMINE 7.0 + KLAVERI LADU 20.0m!

lavatehnika 30+15.0m!

0.00

orkestriauk tõstetava platvormiga

-2,06

REKREATSIOON + MÜÜGILETID + GALERII 55.0m!

REKREATSIOON + GALERII 22.9m!

originaaluksed taastatakse

lett

a a

LAVA 100.0m!

ORELI/ KOORIRÕDU 24.0m!

külastajad

a

lett

+0.70

lift

lift

tehniline / personal turva 2.5m!

b HÄÄLESTAMINE 27.0m!

b HÄÄLESTAMINE 27.0m!

PLAAN +6.50 / M 1:200

b

4,72

TEHNIK 12.0m! MUUSIKATUBA 12.0m! AcDbMLeader (ACDB_MLEADER_CLASS)

Õ h u r u u m

a

a

PÄRDI MUUSIKATUBA 22+12.0m! jätkub tornides

LAVA- jm TEHNIKA 37.0m!

21,70 20,84

lift TEHNIK 12.0m!

AcDbMLeader (ACDB_MLEADER_CLASS)

b

11,25 10,09

4,20

10,65

4,58

0,00

eestvaade M1:200

tagantvaadevaade M1:200

/vile  

http://www.arhitektuurikeskus.ee/wp-content/uploads/voistluste-andmebaas/works/18/vile.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you