Page 1

RAKVERE VABADUSE PLATS JA PAULUSE KIRIK

ARHITEKTUURIVÕISTLUS 2009

HORTUS MUSICUS

2KE TU

2H

LE VI K

N T SE U D A B VA

N UT

0

1

3KE

270,1 m2

3KE

2

3

SELETUSKIRI Vabaduse plats on praegu Rakverele liiga suur ja vaevalt linn kunagi talle ka järele kasvab. Näeme töös võimalust muuta linnaruum visuaalselt ja ruumiliselt Rakverele iseloomulikumaks.

6K

Pauluse kiriku renoveerimine ja Muusikamaja ehitamine on otseselt seotud väljaku arenguga, kuid see on ainult osa väljaku pikaajalisest planeerimisprotsessist. Väljaku kujunemises mängib olulist rolli Hariduskeskuse loomine ning sellega kaasnev liikluse ümberkorraldamine.

4K

4KE

Vabaduse platsi autoliiklus viiakse Koidula ja Tuleviku tänavatele. Tuleviku tänav pikendatakse Kastani puiesteeni, nii saavad kokku kaks linna olulisemat teed. Kaovad Võimla tänava lõik Vabaduse ja Koidula tänavate vahel ja ühendus Vabaduse ja Tuleviku tänavate vahel. Uus autovaba väljak tekib Gümnaasiumi, Hariduskeskuse ja Muusikamaja vahele, sidudes kolm hariduse‐kultuuriasutust. Väljakule on plaanitud haljastust ja väikevorme.

Muusikamaja lahenduses on kaks saali ja publikuruumid liidetud toimivaks tervikuks. Saalid, kuluaarid ja kohvik on kasutatavad nii üksteisest sõltumatult kui kombineeritult. See võimaldab erinevate kontsertide, etenduste, vastuvõttude jm. ürituste korraldamist. Juurdeehitatav osa on koondatud Pauluse kiriku lääneküljele, ümber haljastatud siseõue ja seda piirava ümbriskäigu. Pärdi muusikatuba on eraldi maht ‐ vaatega haljastatud sisehoovi. Publiku tualettruumid ja garderoobid on süvistatud peasaali alla. Näitlejate‐esinejate ruumid on kiriku lõunaküljes ja seotud mõlema saaliga. Juurdeehitused liituvad olemasoleva kirikuhoonega klaasitud katuse‐osadega, jättes kiriku paekivist välisfassaadi vaadeldavaks ja võimalikult puutumata. Pauluse kiriku säilinud detailid ja elemendid ennistatakse, paefassaadid puhastatakse ja korrastatakse.

E

Rajatav Hariduskeskus järgib Koidula tänava äärsete elamute ehitusjoont ja kõrgust (4 korrust). Uue rajatava väljaku ääres on Tuleviku tn. teljele plaanitud kõrgem hoonemaht (6 korrust). Platsil ja selle ääres asuvate hoonete parkimine lahendatakse maa‐alustes parklates Hariduskeskuse ja rajatava jalakäijate väljaku all.

4K

4KE

4KE

L. KOIDULA TN

L. KOIDULA TN

Juurdeehituse materjalideks on toonitud monoliitne raudbetoon ja lamineeritud klaas. Publikuruumide põrandatel on õlitatud tamm. Krundi kaguservas asuva alajaama seinad kaetakse grafiithallide terasrestidega. Kasulik pind 2625 m² Maht 13175 m³

M 1:500

2

2

ASENDIPLAAN

35,0 m2

TEHN

15,0 m2

LAADIMINE

45,0 m2

SUITS

15,0 m2

STUUDIO 15,0 m2 45,0 m2

25,0 m2

LAVATEHNIKA

13,0 m2 250 KOHTA 13,0 m2

GARDEROOB 5,0 m2

50,0 m2

TEHN

PILLILADU

LAVA

TEHN ABI WC

1

GARD

35,0 m2

20,0 m2

1

50,0 m2

1

84,5 m2

0,00

0,45

0,45

GARDEROOB WC

20,0 m2

35,0 m2 17,0 m2

50,0 m2

ABI

KLAVERILADU

30,0 m2

5,0 m2

1

PILLILADU

FUAJEE

90,5 m2

50,0 m2 13,0 m2

20,0 m2

12,0 m2

90,0 m2

100,0 m2

19,0 m2

225,0 m2 19,0 m2 10,0 m2

10,0 m2

PILLIDE HÄÄLESTUS

GARDEROOBID

10,0 m2

KULUAARID/GALERII

185,0 m2

10,0 m2

TEHN

50,0 m2

PILLIDE HÄÄLESTUS

36,2 m2

130 KOHTA

KOHVIK/POOD

70,0 m2

130,5 m2

161,0 m2

55,0 m2

PÄRDI TUBA

ABI

2

-3,30

VAADE PÕHJAST

32,5 m2

4,0 m2

10,0 m2

KÖÖK

15,0 m2

15,0 m2

1 ±0,00

2

0

LADU

VAADE LÄÄNEST


RAKVERE VABADUSE PLATS JA PAULUSE KIRIK

ARHITEKTUURIVÕISTLUS 2009

HORTUS MUSICUS

20,80

20,80

15,50

15,50

12,85

12,75

10,45

10,45 9,45

7,00 6,60 5,65 5,00

5,00 4,00 3,30

3,30

3,30

2,00 1,10 0,45 0,00

0,00

LÕIGE 1-1

0,00

LÕIGE 2-2

2

-3,00

JUHATAJA KONTOR

15,0 m2

25,0 m2

TANTSUPROOV

30,5 m2 13,0 m2

13,0 m2

10,5 m2

135 KOHTA

TEHN

1

1

24,0 m2 13,0 m2 100,0 m2 50,0 m2 180,0 m2

12,0 m2

15,0 m2 15,0 m2

KOORIPROOV

100,0 m2

2 2

3,30

VAADE LÕUNAST

VAADE IDAST

0,00

/hortus-musicus-080  

http://www.arhitektuurikeskus.ee/wp-content/uploads/voistluste-andmebaas/works/16/hortus-musicus-08072009.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you