Page 1

Eesti Arhitektuurikeskus MTÜ Rahvusvahelistest arhitektuurivõistlustest osavõtu toetamine Vorm II – LIITUMISTAOTLUS KOOSTÖÖVÕRGUSTIKUGA AKU Taotleja nimi (juriidilise isiku ärinimi): ….................................................................................................................................................. Taotleja registrikood (juriidilise isiku registrikood): ….................................................................................................................................................. Taotleja kontaktandmed (telefon, epost): ….................................................................................................................................................. Taotlus ..........................................................soovib liituda Eesti Arhitektuurikeskuse juurde loodud (Taotleja –juriidilise isiku ärinimi)

koostöövõrgustikuga AKU alates ......./......./20.....

…………………………………….. (Taotleja volitatud esindaja nimi ja allkiri/digiallkiri)

……………………………………. (kuupäev)

Rahvusvahelistel arhitektuurivõistlustel osalemise toetamine 1/1

Eak voistlustoetus vorm2  

http://www.arhitektuurikeskus.ee/wp-content/uploads/2013/12/EAK_voistlustoetus_Vorm2.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you