Issuu on Google+

POTKUA TERVEEMPÄÄN ELÄMÄÄN VUODESTA 1956

KÄPYLÄN PALLO

KAIKKI PELAA - OMALLA TASOLLAAN ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2010 Käpylän Pallo ry. / copyright 2010 / Timo Maakannas / Tursontie 3 / 00610 Hki/ timo.maakannas@gmail.com


Sisällysluettelo

1.) Käpylän Pallo urheiluseurana 2.) Käpylän Pallon valmennuslinjaus vuodelle 2010 a. Harjoitus- ja peliryhmien järjestämisestä b. Ikävuosittaiset tavoitteet - KäPan pelaajapolussa alku on tärkeä c. Eri ikäkauden joukkueiden pelitavat 3.) Käpylän Pallon toiminta vuonna 2010 a. Kyky- ja tasoryhmätoiminta b. Tasojoukkueiden muodostamisesta 4.) Käpylän Pallon joukkue- ja pelaajaorganisaatio v. 2010 5.) Käpylän Pallon visio 2015

Käpylän Pallo ry. / copyright 2010 / Timo Maakannas / Tursontie 3 / 00610 Hki/ timo.maakannas@gmail.com


1.) Käpylän Pallo urheiluseurana Käpylän Pallo on 54-vuotias perinteinen helsinkiläinen jalkapalloilun erikoisseura. Seurassamme harrastetaan sekä tyttö- että poikajalkapalloilua. Edustusjoukkueemme pelaa tavoitteellista jalkapalloa ja seurallamme on myös aktiiviset ikämiespalloilijat. Seurassamme on n. 790 jäsentä. Käpylän Pallon valmennuksessa lähtökohtana on yksittäisen pelaajan ja joukkueen etu. Tavoitteena on, että kukin pelaaja kehittyisi jalkapalloilijana mahdollisimman hyväksi pelaajaksi. Samalla tavoite on, että yksilö oppii toimimaan ryhmässä (joukkueessa) muut huomioon ottaen. Tavoitteellinen harrastus vie paljon aikaa ja siksi jokaisen pelaajan vastuulla on hoitaa myös perheen ja koulun velvoitteet asianmukaisesti. Käpylän Pallo tarjoaa jäsenilleen ja heidän perheilleen: - Hyvät harjoitusolosuhteet -> Käpylän juniorihalli talvikaudella ja hyvät harjoitusolosuhteet kesäkaudella Helsingissä omalla alueella - Ammattitaitoisen valmennuksen, itseään koko ajan kehittäviä valmentajia seurassa on 48 joukkueessa 75 kappaletta - Mahdollisuuden kehittyä jalkapalloilijana myös omien harjoitusten lisäksi (Maalivahtikoulutoiminta, Kykytoiminta, Taitokoulutoiminta ja TANOKE-harjoittelu) - Väylän seuran edustusjoukkueeseen ja siitä eteenpäin huippujalkapalloilijaksi -Tapahtumia ja elämyksiä jalkapalloon liittyen (KäPa järjestää vuosittain mm. syysloma-, hiihtoloma- ja kesäleirejä, Futiskouluja kesä- ja elokuussa, Päiviscupin, useita omia turnauksia sekä kansainvälisen Helsinki Cupin) -Elinikäisen harrastusmahdollisuuden. Seurallamme on aktiiviset ikämiespalloilijat ikäluokissa 35-, 40-, 45-, 50- , 55- ja 60-vuotiaat. Lisäksi seurassamme on toiminut nyt vuoden ajan aktiivinen Naisten harrastejalkapallojoukkue. - Seura järjestää jäsenilleen taitokilpailut kahdesti vuodessa ja Nappulaliigan joukkueille oman toiminnan ohella erillisiä Mestareiden liiga-tapahtumia -Lisää kattavista jäseneduista Käpylän Pallon nettisivuilla : www.kapylanpallo.fi

Käpylän Pallo ry. / copyright 2010 / Timo Maakannas / Tursontie 3 / 00610 Hki/ timo.maakannas@gmail.com


2. Käpylän Pallon valmennuksellinen linjaus vuodelle 2010 Seura haluaa yhtenäistää joukkueidensa ja valmentajiensa toimintaa ja tarjota entistä laadukkaampaa tuotetta nimeltä Käpylän Pallo sen laajalle jäsenmäärälleen. Jalkapallo on taitolaji, jossa tekemällä asioita oikein tietyissä ikävaiheissa voidaan kehittää pelaajia taitopelaamisen hallitsijoiksi. Tavoitteenamme seurassa on saada seuraamme yhtenäinen valmennuksellinen linja, jossa taito on keskeinen elementti. Tavoitteena on myös, että Käpylän Pallon joukkueet tunnetaan omasta, yhtenäisestä pelitavastaan. KäPan joukkueet pelaavat aktiivista pallonhallintapeliä. Tällä tarkoitetaan pelaamista, jossa yksittäinen pelaaja on itse halukas osallistumaan peliin ja pyrkii vaikuttamaan joukkueensa pelaamiseen positiivisesti omalla taidollaan ja osaamisellaan. Jalkapallo on joukkuepeli, jossa pelitaito koostuu hyvästä perustaidosta ja pelikäsityksestä. Sekä perustaitoa että pelitaitoa tukee yksittäisen pelaajan hyvä fyysinen taito, jota tarvitaan niin pallollisen kuin pallottoman pelaajan toiminnassa. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 4 Näihin tavoitteisiin päästäkseen on Käpylän Pallo linjannut niitä elementtejä, joilla pyritään kehittämään pallollista pelaamista aktiivisempaan suuntaan. Näitä ovat pallonkäsittelyn perustaito, pallollisen pelaamisen taidot ja laadukas jalkapalloilua tukeva fyysinen harjoittelu.

a) Harjoitus- ja peliryhmien järjestämisestä Käpylän Pallossa olemme tehneet nuorisotoiminnan linjauksen, jonka mukaan 8vuotiaiden ikäryhmässä muodostetaan ko. ikäluokan tavoitteelliset ja haastajajoukkueet kahdeksannen ikävuoden syksyllä. Kun pelaaja aloittaa Käpylän Pallossa (keskimääräinen aloitusikä on 5 vuotta) niin hän harjoittelee ensimmäisen vuoden leikkien ja pelaten satunnaisissa ryhmissä harjoituksen sisällä. Toisena vuotena saman harjoituksen sisällä pyritään jakamaan samankaltaisesti kehittyneet pelaajat samoihin ryhmiin yhden joukkueen sisällä, jotta kaikkien pelaajien oma jalkapalloilullinen kehittyminen taattaisiin. Kolmantena vuotena edistyneitä pelaajia tuetaan joukkueharjoitusten lisäksi taitokoulutoiminnalla, jolloin heitä valmistetaan Unitedjoukkueen toimintaan. Muuten kolmas vuosi etenee toisen vuoden tapaan harjoituksia eriyttäen. G-9 ikäluokassa muodostetaan KäPa United- ikäryhmäjoukkue, josta ensimmäiset esimerkit ovat jo olemassa: KäPa 97 United (Hki cupin voitto 2008) ja vuoden toiminut KäPa 98 United. Ikäryhmäjoukkueisiin pyrimme saamaan myös tavoitteelliset valmentajat, jotka takaavat lahjakkaiden poikien kehityymisen edelleen. Ikäryhmäjoukkueen rinnalla kulkevat saman ikäluokan haastaja- ja harrastejoukkueet ja pelaajat siirtyvät kehityksensä mukaisesti joukkueiden sisällä. Noudatamme myös Palloliiton Kaikki Pelaa- järjestelmää. Seura määrittää vuodelle 2009 linjakseen :

KAIKKI PELAA - OMALLA TASOLLAAN Käpylän Pallo ry. / copyright 2010 / Timo Maakannas / Tursontie 3 / 00610 Hki/ timo.maakannas@gmail.com


Käpylän Pallon juniorit pyritään jakamaan joukkueissa taitotasonsa mukaisiin ryhmiin, joka takaisi pelaajien parhaan mahdollisen kehittymisen. Ikäluokissa D-12, E-11, F10 ja G-9 ikäluokan joukkuejako muutetaan vastaamaan seuran uutta linjausta. Sen mukaisesti ikäluokka jaetaan kolmeen joukkueeseen: United, AC ja FC Käpa United toiminta alkaa sen vuoden lokakuussa, jona pojat täyttävät 8 vuotta. Tällä hetkellä seuralla on 4 United-joukkuetta. Tavoitteena on innostuneiden, liikunnallisesti lahjakkaiden ja oppimishaluisten poikien kehittäminen taitaviksi, osaaviksi ja ennen kaikkea ajatteleviksi futaajiksi. Tätä tehtävää varten valmennus on laadukasta, harjoitusolosuhteet hyvät, valitut kanssapelaajat ja vastustajat korkeatasoisia. Pelaajien osaamisen tasoa ja kehittymistä seurataan. Valmentajien kouluttaminen ja kehittäminen kuuluu tärkeänä osana toiminnan laadun takaamiseen ja parantamiseen. E11-sarjassa ja siitä alaspäin ikäryhmät ovat pieniä, enintään 14 pelaajaa. Tämä yhdessä vähintään 2 valmentajan mahdollistaa tehokkaan pienryhmäharjoittelun.United-joukkueet/ yksittäiset pelaajat pelaavat vuotta vanhempia poikia vastaan, jos se on kehityksen kannalta perusteltua. United on kuin ”luokaton” koulu, jossa eri-ikäisten joukkueiden pelaajat liikkuvat esteettä, jos se on yksilön edun mukaista. Yhteydenpito ulkomaalaisiin joukkueisiin pelien ja turnausten muodossa sekä valmentajien tiedon hankinnassa ja -vaihdossa on tärkeässä osassa toiminnan kehittämisessä. Unitedpelaaja harjoittelee myös omalla ajallaan perustaitoja. Opetettu perustaidon osanen 5 hioutuu timantiksi vain omalla ajalla tehtyjen toistojen kautta. Harjoittelu palkitaan oppimisella. Oppimisesta seuraa iloa ja mielihyvää. Myös AC pyrkii kilpailullisesti mahdollisimman korkealle, mutta ennemminkin kaupunginosajoukkueena kuin edustusjoukkueena. Pelaajien valinnassa painotetaan harjoittelumotivaatiota ja taitotasoa. Joukkue harjoittelee noin kolme kertaa viikossa ja pelaajilta edellytetään hyvää osallistumisaktiivisuutta. AC sopii erityisesti niille, joille jalkapallo on ykkösharrastus ja jotka ovat valmiita panostamaan lajiin myös omalla ajallaan. Kahden lajin harrastaminen ei kuitenkaan ole este, mikäli motivaatio riittää molempiin. Taitotason arviointi voi olla rajatapauksissa vaikeampaa ja silloin kannattaakin keskustella nykyisen valmentajan kanssa siitä, mikä joukkue parhaiten tulisi kyseeseen. FC sopii erityisesti niille, joiden mielestä jalkapalloa on mukava harrastaa treeneissä ja peleissä, mutta ainakin ajoittain muut mielenkiinnon kohteet vievät voiton. Jalkapallo saattaa olla kakkoslaji tai harrastus muiden joukossa eikä omaehtoiseen harjoitteluun useinkaan jää aikaa. FC harjoittelee noin kaksi kertaa viikossa. Piirisarjan lohkotaso ja turnaukset pyritään valitsemaan niin, että joukkue pääsee pelaamaan muiden samanlaisten joukkueiden kanssa.

Käpylän Pallo ry. / copyright 2010 / Timo Maakannas / Tursontie 3 / 00610 Hki/ timo.maakannas@gmail.com


b) Ikävuosittaiset tavoitteet - KäPan pelaajapolussa ALKU ON TÄRKEÄÄ (ikäluokissa 5 - 8 vuotta) 1 vuosi KäPassa!

!

-!

!

Lapsi on! 5 vuotta

Tavoitteena palloon ja leikkiin ihastuminen. Liikunnallisuus - "posket punaisina" harjoituksista toiminnan keskipisteenä. Ryhmässä toimisen oppiminen (keskittyminen, säännöt, kuunteleminen jne..) Perustaidot: Kuljettaminen eteenpäin sujuvaa. Liiketaidot: Juokseminen, hyppiminen ja kuperkeikat menevät sujuvasti. Lapsi harjoittelee kerran viikossa omassa pienryhmässä. Valmentajalla E-koulutus ja hän saa Palloliiton koulutuksen lisäksi KäPalta 2-3 kertaa vuodessa malliharjoitusten muodossa tukea Päätavoite: Lapsi tulee seuraavankin kerran harjoituksiin - ilo ja ihastuminen lajiin ! 2 vuosi KäPassa!

!

-!

!

Lapsi on! 6 vuotta

Tavoitteena edelleen palloon ja leikkiin ihastuminen. Liikunnallisuus -"posket punaisina" harjoituksista toiminnan sloganiksi. Ryhmässä toimisen oppiminen (keskittyminen,säännöt,kuunteleminen jne..) perustaidot: Kuljettaminen eteenpäin sujuvaa. Juokseminen, hyppiminen, kuperkeikat ja kärrynpyörät menevät sujuvasti suurimmalta osalta. Kannustetaan liikkumaan omalla ajalla. Lapsen intoa lajiin tuetaan toisella vapaaehtoisella harjoituskerralla. Lapsi harjoittelee kerran viikossa omassa pienryhmässä ja sen lisäksi siis kerran vapaaehtoisessa temppukouluharjoituksessa. Päätavoite: Lapsi tulee seuraavanikin kerran harjoituksiin - ilo ja ihastuminen lajiin ! 3 vuosi KäPassa!

!

-!

!

Lapsi on! 7 vuotta

Palloon rakastuminen ja oma enkkakulttuuri/omalla ajalla harjoittelu isoon rooliin. Pienryhmät - oppimisen seuraaminen eri testein - kyselytekniikka ! Taitokilpailulajien harjoittelu aloitetaan pomputtelusta, syöttöpenkistä ja pujottelusta. 4 vuosi KäPassa!

!

-!

!

Lapsi on! 8 vuotta

Palloon rakastuminen ja oma enkkakulttuuri/omalla ajalla harjoittelu on isossa roolissa. Käpylän Pallo ry. / copyright 2010 / Timo Maakannas / Tursontie 3 / 00610 Hki/ timo.maakannas@gmail.com


Pienryhmät - oppimisen seuraaminen eri testein - kyselytekniikka ! Taitokilpailulajien harjoittelua jalostetaan pomputtelun, syöttöpenkin ja pujottelun lajisuorituste

C) ! !

Eri ikäkauden joukkueiden pelitavat ja aktiivinen pallonhallintapeli

Käpylän Pallo ry. / copyright 2010 / Timo Maakannas / Tursontie 3 / 00610 Hki/ timo.maakannas@gmail.com


K채pyl채n Pallo ry. / copyright 2010 / Timo Maakannas / Tursontie 3 / 00610 Hki/ timo.maakannas@gmail.com


Seuran valmennuspäällikkö Timo Maakannas vastaa seuran valmennustoiminnasta, harjoitusvuorojen organisoimisesta ja eri tapahtumien toiminnasta. Seuran järjestämiä tapahtumia ovat vuosittain: huhtikuussa kevään taitokilpailut, toukokuussa päiväkodeille suunnattu Päivis-cup, kesäkuussa futiskoulu ja motivoituneiden aamutreenit, elokuussa toinen futiskoulu ja lokakuussa syksyn taitokilpailut sekä Mestareiden liiga - tapahtuma. Valmennuspäällikkö sekä syksyllä 2009 aloittanut junioripäällikkö Teemu Tavikainen seuraa joukkueiden kausisuunnitelmia ja on säännöllisessä yhteistyössä eri valmentajien kanssa. Valmennuspäälikkö järjestää myös seuran valmentajakerhon kokoontumiset, joissa keskustellaan valmennukseen ja jalkapalloon liittyvistä asioista.

3. Kyky- ja taitokoulutoiminta a) Kyky- ja tasoryhmätoiminta KäPan järjestämän kykytoiminnan rakenne vuonna 2008- 2009: Ikäluokille 2001 ja 2002 syntyneet (ikäluokat ennen G-9) seura tarjoaa oman joukkueharjoittelun lisäksi kerran viikossa TANOKE-harjoituksen Käpylähallissa. Mahdollisuuksien mukaan näille ikäluokille järjestetään myös erillistä taitokoulutoimintaa. (Esimerkiksi lokakuu 2008 - 4 kertaa) -> Vanhemmissa ikäluokissa United, D, C, B ja A joukkueet itsessään ovat kilpailullisia ja tapahtumia on oman joukkueen (ja piirin joukkueen) kanssa niin paljon, että vuonna 2008 ei näille joukkueille erillistä talenttitoimintaa seuran puolesta yhteisesti järjestetä. Kykytoiminnan keskeiset tavoitteet ovat pelaajien kehittäminen ja harjoitustapahtuman laadun nostaminen. Yhteneväisyys KäPan toimintasuunnitelmaan : “Pyrimme suunnitelmallisuuteen, laadukkuuteen ja jatkuvuuteen seuran toiminnan eri osa-alueilla. Tavoitteena on myös 9 tarjota junioreille mahdollisuus pelata mahdollisimman korkealla sarjatasolla seuramme omassa edustusjoukkueessa.” b) Tasojoukkueiden muodostamisesta Käpylän pallo jakaa ikäryhmänsä ʼUnitedʼ, ʼACʼ ja ʼFCʼ otsikoilla toimiviin joukkueisiin. Jako tapahtuu pelaajien ollessa noin 8 - vuotiaita. Seurassa pelaavien pelaajien joukkueen ja tason määrittelevät ikäluokan valmentajat yhdessä toiminnanjohtajan ja valmennuspäällikön kanssa. United on ikäluokan edustusjoukkue. Se pyrkii kilpailulliseen menestykseen ja hakee myös kansainvälisiä pelejä ja turnauksia. United-joukkueet järjestävät joka syksy avoimet harjoitukset joissa niihin haetaan uusia, taito – ja motivaatiotasoltaan hyviä pelaajia. United-joukkueisiin voidaan ottaa myös kesken kauden edistyneitä pelaajia. United – toiminnan tavoittena on pitää taito- ja motivaatiotasoltaan edistyneet pelaajat Käpylän pallossa. Pelaajaa ei voida siirtää kesken pelikauden vastoin omaa tahtoaan toiseen joukkueeseen. United-joukkueet harjoittelevat 3-4 kertaa viikossa – tämän lisäksi tulevat pelit. Käpylän Pallo ry. / copyright 2010 / Timo Maakannas / Tursontie 3 / 00610 Hki/ timo.maakannas@gmail.com


AC –joukkueet harjoittelevat 2-4 kertaa viikossa – tämän lisäksi tulevat pelit. FC –joukkueet harjoittelevat 2-3 kertaa viikossa – tämän lisäksi tulevat pelit. United ja AC –joukkueiden koko on, ikäluokasta ja valmentajien näkemyksestä riippuen, 11-18 pelaajaa. Valmentajatilanteensa salliessa FC –joukkueet tarjoavat paikan KäPassa kaikille jalkapallosta kiinnostuneille. Tavoitteena on pitää seuran ovet kaikille jalkapalloilijoille ja löytää heille omaan tasoonsa nähden sopiva joukkue. United, AC ja FC joukkueiden vanhemmille järjestetään kerran vuodessa yhteinen tiedotustilaisuus eli vanhempainilta. Yhteisen vanhempainillan järjestäjänä ja kokoonkutsujana toimii seuran valmennuspäällikkö. Ajankohtana on alkusyksy, joka edeltää avoimia harjoituksia ja pelaajavalintoja. Vanhempainillassa seura kertoo ajankohtaiset asiat ja informoi vanhempia avointen harjoitusten ja pelaajasiirtojen tilanteesta. Pelaajien liikkuminen ikäryhmän sisällä Pelaaja on ensisijaisesti Käpylän pallon, ei yksittäisen joukkueen jäsen. Pelaajien liikkumista ikäluokan sisällä United, AC ja FC -joukkueiden välillä tapahtuu vuosittain. Pelaajat kehittyvät eri tahtiin. United, AC ja FC jako ei ole yksittäisen pelaajan kohdalla pysyvä. Jako tasojoukkueisiin mahdollistaa sen, että jokainen saa pelata omalla tasollaan. Pelaajan siirtyminen ikäluokan sisällä joukkueesta toiseen voi perustua lähtökohtaisesti kahteen syyhyn 1) pelaajan henkilökohtainen taito- ja/tai motivaatiotaso on noussut/laskenut 2) avoimet harjoitukset tuovat ikäluokkaan lisää pelaajia ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

10

Kussakin joukkueessa pelaajan tulee sitoutua kyseisen joukkueen harjoitusmäärään. Jos motivaatio laskee eikä pelaaja halua/kykene muiden harrastuksen tai muiden syiden takia osallistumaan esimerkiksi AC:n kolmeen harjoituskertaan viikossa, on tämä peruste alkaa keskustelemaan siirrosta FC joukkueeseen. Edelleenkään pelaajaa ei voida siirtää kesken pelikauden vastoin omaa tahtoaan toiseen joukkueeseen. Avoimet harjoitukset United joukkueet järjestävät avoimet harjoitukset joka syksy ennen hallikauden alkua. Myös AC ja FC –joukkueet voivat järjestää avoimia harjoituksia. Uusia pelaajia otetaan United –joukkueisiin avoimien harjoitusten lisäksi kesken kauden pelaajan kykyjen mukaan. Avoimet harjoitukset on suunnattu sekä KäPan ulkopuolisille pelaajille että KäPan AC ja FC joukkueiden pelaajille. KäPa:n omat pelaajat

Käpylän Pallo ry. / copyright 2010 / Timo Maakannas / Tursontie 3 / 00610 Hki/ timo.maakannas@gmail.com


United joukkueiden valmentajat voivat kutsua ikäluokkansa AC ja FC joukkueista pelaajia avoimiin harjoituksiin. Yhteydenotot ja osallistumispyynnöt suunnataan aina ensin pelaajan vanhemmille ja valmentajalle. Pelaajaa ei koskaan lähestytä suoraan. KäPa:n ulkopuolelta hakevat pelaajat Osallistuminen avoimiin harjoituksiin ei takaa paikkaa KäPan joukkueessa. United ottaa valitsemansa pelaajat mukaan toimintaansa. Osalle tarjotaan paikkaa AC / FC joukkueessa. Osa ulkopuolelta pyrkijöistä palaa omaan joukkueeseensa. Näin ikäluokkaan tulee uusia pelaajia. Koska pelaaja voi liikkua United–AC–FC portaikossa ylöspäin, voi hän liikkua siinä myös alaspäin kauden vaihtuessa. Nämä tilanteet ovat usein kaikkein vaikeimpia, ja liittyy niihin erityisiä huomioonotettavia asioita. - pelaajien välisen tason mittarina toimii taito- ja motivaatiotaso - pelaajalla ja hänen huoltajillaan on oikeus saada tieto siirrosta ja perustelut siirtoon vähintään kaksi viikkoa ennen siirron tapahtumista - valmentaja informoi siirrosta ensin pelaajan huoltajia – heidän tehtävänään on ensin keskustella pelaajan kanssa - pelaajalla ja hänen huoltajillaan on halutessaan oikeus saada perustelut siirrosta alaspäin myös henkilökohtaisesti valmennus- ja/tai junioripäällikön läsnäollessa Tavoitteena on, että yksikään pelaaja ei lopeta pelaamista portaikossa alaspäin tapahtuvan siirron takia. Useimmiten joukkueiden väliset siirrot tapahtuvat syksyn avointen harjoitusten yhteydessä. Erityisistä syistä pelaajan siirtymistä joukkueesta toiseen voidaan keskustella myös kesken kauden. Tällöin keskustelu lähtee pelaajan näkökulmasta ei joukkueen tarpeen näkökulmasta.

KäPan seurajohdon, joukkueiden valmentajien ja pelaajien vanhempien vastuut ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Käpylän pallon seurajohto (puheenjohtaja, toiminnanjohtaja, valmennuspäällikkö ja junioripäällikkö) vastaavat seuran linjauksista ja esimerkiksi ”Kaikki pelaa – omalla tasollaan” –ohjelman kehittämisestä.

11

Joukkueiden valmentajat kehittävät oman joukkueensa pelaajia yksilöinä ja vastaavat yhdessä pelaajien kanssa joukkueen tavoitteiden määrittelystä. Pelaajien vanhemmat ovat joukkueiden aktiivisia taustavaikuttajia. Vanhempien vastuulla on myös lukea seuran valmennuslinjaus ”Kaikki pelaa – omalla tasollaan” ja ymmärtää sen vaikutukset oman lapsen harrastamiseen. Jäsenyys KäPa:ssa edellyttää näin linjausten hyväksymistä.!

Käpylän Pallo ry. / copyright 2010 / Timo Maakannas / Tursontie 3 / 00610 Hki/ timo.maakannas@gmail.com


4.! K채pyl채n Pallon joukkue- ja pelaajaorganisaatio vuonna 2010

K채pyl채n Pallo ry. / copyright 2010 / Timo Maakannas / Tursontie 3 / 00610 Hki/ timo.maakannas@gmail.com


4.! K채pyl채n Pallon visio 2015

K채pyl채n Pallo ry. / copyright 2010 / Timo Maakannas / Tursontie 3 / 00610 Hki/ timo.maakannas@gmail.com


K채pyl채n Pallo ry. / copyright 2010 / Timo Maakannas / Tursontie 3 / 00610 Hki/ timo.maakannas@gmail.com


K채pyl채n Pallo ry. / copyright 2010 / Timo Maakannas / Tursontie 3 / 00610 Hki/ timo.maakannas@gmail.com


K채pyl채n Pallo ry. / copyright 2010 / Timo Maakannas / Tursontie 3 / 00610 Hki/ timo.maakannas@gmail.com


K채pyl채n Pallo ry. / copyright 2010 / Timo Maakannas / Tursontie 3 / 00610 Hki/ timo.maakannas@gmail.com


Kaikki Pelaa - omalla tasollaan 2010