Page 1

OP EIGEN KRACHT

Op Weg Naar Werk


INHOUDSOPGAVE OPLEIDING EN WERK NUG Trajecten De Tafel Van EĂŠn Op Eigen Kracht Beurs Trajecten In De Zorg Op Weg Naar De Ideale Baan Project Stuurvrouwen Emplooi Bouwstenen Voor Een Actieve Toekomst

3 4 5 6 7 8 9 10 11

WERKEN ALS VRIJWILLIGER Vrijwilligerswerk Delft DIVA Delft Nederlandse Rode Kruis Delft MaMa Taal Op Eigen Kracht Wat Eten We Vandaag?

12 13 14 15 16 17 18

DE NEDERLANDSE TAAL LEREN Samenspraak Taalcoach Taal Op Eigen Kracht Conversatielessen Inburgeren in 2012 Persoonsgebonden Inburgeringsbudget Taalbom

19 20 21 22 23 24 25 26

ACTIEF IN DELFT Activiteitenvereniging Ardemia Delft Atelier Delftse Vrouwen Activiteiten In De Buurthuizen Delftpas

27 28 29 30 31


VOORWOORD

1

In het coalitieakkoord 2010-2014 zet Delft het begrip empowerment stevig op de agenda. We willen “mensen versterken in hun eigen kracht: van bewustwording naar belangenbehartiging en participatie. Van emancipatie naar participatie in betaald werk en zorgarbeid. Ook met integratie en inburgering leggen we de fundamenten voor vitaal en actief burgerschap.” Delft draagt bij aan het ontwikkelen van een methodiek van empowerment, waardoor mensen geïnspireerd en gestimuleerd worden om op eigen benen te staan en deel te nemen aan de samenleving. Het landelijke project Duizend en één Kracht, een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap had als doel om meer niet-westerse vrouwen te laten participeren in de samenleving. Het project bood ons een geweldige kans, niet alleen om veel vrouwen te bereiken maar ook om samen met hen nieuwe inzichten te verwerven over de kracht van vrouwen. Ruim 450 vrouwen, die nog niet actief waren, hebben meegedaan aan allerlei activiteiten waardoor zij nu een maatschappelijke rol vervullen in de Delftse samenleving. Eind vorig jaar heeft het Ministerie een vervolgproject gestart: Eigen Kracht. Deze keer gaat het erom dat vrouwen zonder werk, zonder uitkering en met weinig opleiding hun weg gaan vinden naar school, vrijwilligerswerk of betaalde arbeid. Uiteraard doet Delft weer mee aan dit project. We werken hierbij samen met de landelijke organisatie WOMEN Inc. - onder andere bij de organisatie van ‘De tafel van één’ (hierover leest u meer in deze gids). Door de samenwerking met het Ministerie van OCW en andere gemeenten kunnen vrouwen zonder uitkering ook gebruik maken van onze faciliteiten, zoals trainingen beroepenoriëntatie en sollicitatie. We merken dat de projecten eraan bijdragen dat zij in hun bestaan minder afhankelijk worden van anderen, dat ze meer keuzemogelijkheden krijgen en dat ze zelf initiatieven nemen om op eigen kracht verder te komen. Ook bouwen ze samen met andere deelnemers aan de projecten netwerken op, waar ze nog jarenlang plezier van hebben. De projecten dragen eraan bij dat ongewenste achterstelling in rechten, plichten en kansen verdwijnt. In deze gids lees je meer over de mogelijkheden voor vrouwen in Delft om maatschappelijk actief te worden en/of stappen te ondernemen naar een baan of opleiding. Met Eigen Kracht creëer je zowel eigen kansen als nieuwe kansen voor de lokale samenleving in Delft! Saskia Bolten Wethouder Participatie en Duurzame ontwikkeling, gemeente Delft Mei 2012


EIGEN KRACHT GIDS

2

Bent u een vrouw die stappen wil ondernemen op weg naar werk? Dan is deze Eigen Krachtgids voor u. Een duidelijk overzicht van uw kansen en mogelijkheden in Delft. U kunt kiezen uit verschillende mogelijkheden: • Opleiding en werk • Werken als vrijwilliger • De Nederlandse taal (beter) leren • Actief in Delft U kiest zelf uit de activiteiten en neemt ook zelf contact op met de contactpersoon van de organisatie. U kunt de gids ook samen doornemen met een begeleider, een docent of een consulent van de gemeente. Als u op weg wilt naar werk, vindt u hier een aantal mogelijkheden. Wij wensen u veel succes! Hafida Azouagh Coördinator Eigen Kracht Sanne van ‘t Hof Adviseur Eigen Kracht


OPLEIDING EN WERK

3

Soms hebt u een steuntje in de rug nodig om weer aan het werk te gaan. Of u nou wel of geen uitkering hebt. Ongedwongen praten met vrouwen die hetzelfde meemaken. Een opleiding volgen om te kunnen solliciteren. Of uw eigen kracht ontdekken. Dat kan allemaal in Delft.


OPLEIDING EN WERK

4

NUG-TRAJECTEN (voor mensen zonder uitkering) Voor wie?

Inwoners van Delft die graag willen werken en die nu geen uitkering (of alleen een ANW-uitkering) hebben. U bent ouder dan 27 jaar en u werkt nu niet, of minder dan 12 uur per week.

Wat is het?

Hulp bij het vinden van een betaalde baan door UWV werkbedrijf en de gemeente. Nadat u zich hebt ingeschreven bij UWV werkbedrijf op www.uwv.nl wordt u begeleid op zoek naar werk. De gemeente ondersteunt u eventueel bij het vinden van werk of een leer-werktraject.

Wat levert het op?

Een betaalde baan en meedoen met trainingen en trajecten in Delft!

Hoe lang duurt het?

Het is een individueel traject. De duur is onder andere afhankelijk van uw opleiding, ervaring en arbeidsverleden.

Wat kost het? Het is gratis.

Uw werkcoach UWV www.uwv.nl


OPLEIDING EN WERK

5

DE TAFEL VAN ÉÉN Voor wie?

Vrouwen in Delft die een stap vooruit willen! Vrouwen die (weer) aan de slag willen, maar niet goed weten waar ze moeten beginnen of wat ze kunnen.

Wat is het?

Vijf weken lang, elke week een gesprek tussen vrouwen. Aan tafel zit ook een buddy. Zij begeleidt u, tijdens de tafelgesprekken en ook daarna: als u een opleiding wilt volgen, een baan wilt zoeken of vrijwilligerswerk wilt doen. Een buddy snapt uit eigen ervaring wat u bezighoudt.

Wat levert het op?

U komt erachter wie u bent, wat u écht wilt en hoe u dit kunt bereiken. De tafel van één biedt richting, steun en meer zelfvertrouwen. U maakt een concreet plan voor de toekomst. Daarmee opent u de weg naar werk, een vakopleiding of de start naar een eigen bedrijf. Samen met de gemeente Delft zoekt u naar wat bij u past.

Hoe lang duurt het?

Het gaat om vijf gesprekken van twee uur, in de ochtend. Informatie over datum, plaats en tijd vindt u op www.detafelvaneen.nl/waar/delft.

Wat kost het? Het is gratis.

Marloes Otten - WOMEN Inc. 06 83 05 18 74 www.detafelvaneen.nl


OPLEIDING EN WERK

6

OP EIGEN KRACHT BEURS In Samenwerking met WOMEN Inc. organiseert de gemeente Delft in november 2012 de Op Eigen Kracht Beurs. Een beurs voor alle werkzoekende vrouwen in Delft en omgeving die hun kansen op de arbeidsmarkt willen vergroten.

Voor vrouwen

Bent u klaar voor de start? Is uw volgende stap het vergroten van uw kansen op de arbeidsmarkt? Kom dan naar de Krachtbeurs! Maak kennis met de leukste banen en bedrijven, met opleidingen, met vrijwilligersorganisatie en geniet van gericht persoonlijk advies. Deze dag is uw dag en een kans op een succesvolle match met potentiĂŤle werkgevers.

Voor werkgevers en organisaties

Werkgevers, vrijwilligersorganisaties, instellingen en opleidingen hebben deze dag de mogelijkheid om specifieke aanbiedingen te doen aan werkzoekende vrouwen. U kunt aanwezig zijn als standhouder, als workshopgever of om inspiratie op te doen en te geven. Alles is in principe mogelijk. Graag bespreken wij met u de mogelijkheden.

Voor vrijwilligers

Wil u ons ondersteunen bij het organiseren van een succesvolle Krachtbeurs? Neem dan contact met ons op.

Hafida Azouagh - gemeente Delft 06 10 70 74 64 uitvoeringsam@delft.nl www.delft.nl


OPLEIDING EN WERK

7

TRAJECTEN IN DE ZORG Voor wie?

Iedereen die graag in de zorg aan de slag wil, of kennis wil maken met het werken in de zorg. U moet gemotiveerd zijn en gezond. Een redelijke tot goede beheersing van het Nederlands is ook vereist.

Wat is het?

Een opleidingstraject verzorgd door ROC Mondriaan op woonzorgcentrum “Die Buytenweye”. Het zijn 10 bijeenkomsten van 2,5 uur - op maandag van 9.00 to 11.30 uur- waarin u leert over het werken in de zorg. Ook doet u 12 uur per week vrijwilligerswerk in “Die Buytenweye” voor het praktijkgedeelte.

Wat levert het op?

Veel kennis over werken in de zorg en over uw eigen vaardigheden. De mogelijkheid om uw kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Vaak levert dit traject een betaalde baan of een leer-werktraject in de zorg op.

Wat kost het?

Het is gratis. De trajecten starten jaarlijks in september en februari.

Hafida Azouagh - gemeente Delft 06 10 70 74 64 hazouagh@delft.nl www.delft.nl


4

OPLEIDING EN WERK

8

OP WEG NAAR DE IDEALE BAAN Voor wie?

Vrouwen die van plan zijn (opnieuw) een stap te zetten richting arbeidsmarkt en die niet weten wat ze willen en/of kunnen. En vrouwen die hun wensen, ambitie en passie ten aanzien van leven, beroep en opleiding willen ontdekken.

Wat is het?

“Op weg naar de ideale baan” is erop gericht om vanuit zelfkennis een bewuste keuze voor een (vrijwillige) baan en/of opleiding te maken. U krijgt inzicht in concrete beroepsmogelijkheden op de arbeidsmarkt die passen bij uw interesses, opleiding, werkervaring, competenties en vaardigheden.

Wat levert het op?

Na afloop van de training: • Hebt u inzicht in uw persoonlijke kenmerken, kracht en kwaliteiten • Weet u wat uw mogelijkheden zijn en hoe die aansluiten op de arbeidsmarkt • Weet u welk beroep bij u past • Hebt u een concreet en persoonlijk actieplan

Hoe lang duurt het?

12 groepsbijeenkomsten en 2-3 individuele gesprekken. Najaar 2012 start waarschijnlijk een tweede groep.

Wat kost het? € 30, -

Aysel Yali 06 47 04 71 63 koza.coachen@gmail.com


OPLEIDING EN WERK

9

PROJECT STUURVROUWEN Voor wie?

Vrouwen die een bijdrage willen leveren aan het bestuur van verenigingen of stichtingen. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is vereist (minimaal B1 niveau). Er wordt van u verwacht dat u zich minimaal een jaar inzet voor een bestuursfunctie.

Wat is het?

Binnen Stuurvrouwen wordt u opgeleid voor een bestuursfunctie. De volgende thema’s worden o.a. behandeld: • Bestuursvormen en bestuursfuncties • Interculturele communicatie en diversiteit • Effectief vergaderen en samenwerken • Presentatietechnieken en spreken in het openbaar • Lobby en netwerken

Wat levert het op?

Vergroting van uw kennis van organisaties en van uw netwerk. U doet ervaring op in een bestuursfunctie. Daardoor verbeteren uw kansen op de arbeidsmarkt.

Hoe lang duurt het?

Er zijn 8 groepsbijeenkomsten van een hele dag. September 2012 start een nieuwe groep.

Wat kost het? Het is gratis.

Hafida Azouagh - gemeente Delft 06 10 70 74 64 hazouagh@delft.nl www.delft.nl


OPLEIDING EN WERK

10

EMPLOOI Voor wie?

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning die aan het werk willen. Motivatie, beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt en een redelijke beheersing van het Nederlands zijn een eis.

Wat is het?

Emplooi – onderdeel van Vluchtelingenwerk Nederland – is een vrijwilligersorganisatie. Een Emplooi-vrijwilliger adviseert u en bemiddelt bij uw zoektocht naar een baan. De vrijwilligers zijn vaak ex-leidinggevenden of mensen met ruime ervaring in het bedrijfsleven, die graag hun kennis en ervaring hiervoor inzetten.

Wat levert het op?

Ondersteuning bij het zoeken naar een betaalde baan. Zoals hulp bij het schrijven van sollicitatiebrieven of bij het verbeteren van uw CV en advies bij het selecteren van een passend arbeidsaanbod. Voorbereiding op een sollicitatiegesprek en informatie over de ins en outs van de Nederlandse arbeidsmarkt. Het uiteindelijke doel van de begeleiding is het vinden van een passende, betaalde baan.

Hoe lang duurt het?

Het is maatwerk en voor iedereen anders. De duur van het traject is afhankelijk van uw ervaring, taalbeheersing, motivatie, diploma’s en de arbeidsmarkt.

Wat kost het? Het is gratis.

H. van Wezel - Veroude 06 36 57 18 56 hvanwezel-veroude@kabelfoon.net www.emplooi.net


OPLEIDING EN WERK

11

BOUWSTENEN VOOR EEN ACTIEVE TOEKOMST Voor wie?

Vrouwen uit verschillende culturen die hun zelfkennis en Nederlandse spreekvaardigheid willen vergroten.

Wat is het?

“Bouwstenen voor actieve toekomst� is gericht op het vergroten van persoonlijke kracht en zelfkennis van vrouwen. Het traject biedt een training Bouwstenen, Nederlandse conversatielessen en persoonlijke coaching waarin u begeleid wordt om stap voor stap inzicht te krijgen in uw eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Hierdoor maakt u een bewuste keuze hoe u aan de maatschappij meedoet.

Wat levert het op?

U krijgt inzicht in uw talenten en mogelijkheden. Aan het einde van het traject is de stap naar onbetaald werk gemaakt. Dit is weer een goede voorbereiding op betaald werk.

Wat kost het? Het is gratis.

Aysel Yali - Breed Welzijn Delft 06 47 04 71 63 a.yali@breedwelzijndelft.nl www.breedwelzijndelft.nl


WERKEN ALS VRIJWILLIGER

12

Vrijwilligerswerk is een hele mooie opstap naar een betaalde baan. U gaat met mensen om. U leert nieuwe vaardigheden. U helpt anderen. In Delft is veel vrijwilligerswerk te doen. Doet u mee?


WERKEN ALS VRIJWILLIGER

13

VRIJWILLIGERSWERK DELFT Voor wie?

Voor alle inwoners van Delft die al vrijwilligerswerk doen of die vrijwilligerswerk willen doen. Vrijwilligersorganisaties kunnen altijd extra handen gebruiken.

Wat is het?

Vrijwilligerswerk kan van alles zijn. Een cursus geven, koffie of thee schenken in een verzorgingstehuis, koken of een knutselclub begeleiden.

Wat levert het op? • • • •

Contact met anderen Werkervaring Een mooie aanvulling op uw CV Een goed gevoel, omdat u iets doet voor een ander

Alle informatie over de vrijwilligersvacaturebank en gratis trainingen en cursussen kunt u vinden op www.vrijwilligerswerkdelft.nl

vrijwilligerswerk@breedwelzijndelft.nl www.vrijwilligerswerkdelft.nl


WERKEN ALS VRIJWILLIGER

14

DIVA DELFT Zoekt vrijwilligers voor: • • • • • •

Samen Eruit - tegengaan sociaal isolement Hulp bij Thuisadministratie Maatjes voor Mantelzorgers Straat-tot-straatbezoeken Formulierenbrigade Informatieve Huisbezoeken

DIVA Delft richt zich met dienstverlening, informatie, voorlichting en advies op Delftenaren met ondersteuningsvragen. De werkzaamheden worden door 30 medewerkers en 100 vrijwilligers uitgevoerd. Door ons grote aanbod is er veel keuze om leuk, zinvol en uitdagend vrijwilligerswerk bij ons te vinden. Misschien is er ook iets bij voor u. Bij DIVA Delft hoort het Startpunt wonen zorg welzijn, het Delftse Wmo-loket. DIVA Delft biedt de vrijwilliger: • Ondersteuning door de beroepskrachten • Een kleine vergoeding per dagdeel • Een collectieve verzekering • Een vrijwilligersuitje • Een leuke eindejaarsbijeenkomst

015 21 52 130 info@divadelft.nl www.divadelft.nl


WERKEN ALS VRIJWILLIGER

15

NEDERLANDSE RODE KRUIS

Afdeling Delft - Wateringen/Kwintsheul Zoekt vrijwilligers voor: • • • •

Ondersteuning van mantelzorgers Vakanties met mindervaliden Het lopen van de jaarlijkse collecte Het organiseren van gezellige middagen voor mensen die weinig het huis uit komen

Het Rode Kruis is in heel Nederland te vinden, de organisatie bestaat uit ongeveer 330 afdelingen. Ook de afdeling Delft - Wateringen/Kwintsheul levert haar bijdrage aan een vreedzame, meer tolerante en meer humane samenleving. Zij doet dit op verschillende manieren. Wereldwijd door het verstrekken van financiële hulp bij rampen en internationale projecten. Maar ook in de buurt door het organiseren van diverse activiteiten, zoals de cursus ‘Vrienden maken kun je leren’, gezellige middagen voor ouderen, cursus mobieltjes, EHBO-cursussen en aangepaste vakanties - met de boot Henri Dunant - voor mensen met medische of sociale beperkingen.

Districtskantoor Nederlandse Rode Kruis 015 21 35 605 www.rodekruis.nl


WERKEN ALS VRIJWILLIGER

16

DELFT MAMA Zoekt vrijwilligers voor: • • • • • •

Administratieve taken (bijvoorbeeld fondswerving) Organiseren van evenementen Geven van workshops Helpen bij rommelmarkten Verspreiden van folders Meehelpen met werven van vrijwilligers voor verschillende activiteiten.

Delft MaMa richt zich op (internationale) vrouwen die niet weten hoe het Nederlandse zorgsysteem in elkaar zit en op vrouwen die weinig sociale contacten hebben. Delft MaMa geeft voorlichting en informatie. Bijvoorbeeld over speeltuinen, kinderopvang, basisscholen en gezondheidszorg. Er is een groot vrouwennetwerk.

D. Pieterse info@delftmama.nl www.delftmama.nl


WERKEN ALS VRIJWILLIGER

17

TAAL OP EIGEN KRACHT Voor wie?

Maatschappelijke organisaties, zelforganisaties, (basis)scholen en individuen die, in samenwerking met de gemeente, een taalprogramma willen opzetten.

Wat is het?

Er zijn Delftenaren die niet voldoende Nederlands spreken, lezen of schrijven. Actief meedoen is daarom lastig. Dat is jammer. Taal Op Eigen Kracht is een programma dat direct aansluit op wat mensen in hun dagelijkse leven tegenkomen. Praktisch taalonderwijs, dat uitgaat van de gebruikers. De taallessen worden gegeven door professionele krachten. • Nederlands leren via een maatschappelijke organisatie • Twee keer per week, overdag, ’s avonds of in het weekend (4 uur in totaal) • Minimaal een blok van 24 weken

Taal op eigen kracht opzetten?

Hebt u minimaal 20 deelnemers? Dan kunt u als (vrijwilligers)organisatie meedoen! U kent uw achterban en bewoners in de buurt als geen ander en begrijpt waar behoefte aan is. De gemeente helpt u bij het opzetten van Taal Op Eigen Kracht. Hebt u belangstelling om deel te nemen aan de pilot? Neem dan contact met ons op.

Jacqueline Nees 015 26 02 047 jnees@delft.nl www.delft.nl


WERKEN ALS VRIJWILLIGER

18

WAT ETEN WE VANDAAG? ‘Wat eten we vandaag?’ heeft in 2011 het 10-jarige bestaan gevierd. In die tien jaar hebben veel vrijwilligers zich met passie ingezet. Maar na tien jaar hebben we ook behoefte aan een pauze, waarin we rustig na gaan denken over onze missie en de invulling daarvan. Uit de eerste brainstormsessie is naar voren gekomen dat WEWV? zich in 2012 gaat inzetten voor meer verdiepende, interactieve en interculturele workshops en activiteiten. Na de zomervakantie zullen de eerste activiteiten plaatsvinden. Denk met ons mee over eventuele nieuwe activiteiten en samenwerkingsverbanden om mensen uit verschillende culturen bijeen te brengen en mail ons!

J. Sarluis 06 49 96 10 93 info@watetenwevandaag-delft.nl www.watetenwevandaag-delft.nl


DE NEDERLANDSE TAAL LEREN

19

Nederlands leren is niet makkelijk. Maar u hebt het nodig om te kunnen meedoen in Nederland. Om te praten met Nederlanders, om boodschappen te doen, om een opleiding te volgen en te werken. Wilt u de Nederlandse taal leren? Meer weten over de Nederlandse cultuur? Meer contact met Nederlandse mensen? Delft biedt veel mogelijkheden.


DE NEDERLANDSE TAAL LEREN SAMENSPRAAK Voor wie?

Voor iedereen die zijn/haar Nederlands wil verbeteren. En ook de Nederlandse leefwijze beter wil leren kennen.

Wat is het?

U wordt gekoppeld aan een vrijwilliger van Gilde Samenspraak. Op afgesproken tijden komt u bij elkaar om samen Nederlands te spreken. Bijvoorbeeld thuis, of tijdens een wandeling. Het gaat om praten met elkaar. Het is geen les!

Hoe lang duurt het?

Meestal 1 keer per week een uur of anderhalf uur.

Wat levert het op?

U leert de Nederlandse taal en cultuur in persoonlijke ontmoetingen.

Wat kost het?

15 euro per jaar.

Gilde Delft is een vrijwilligersorganisatie van 50-plussers, die kennis en ervaring doorgeven aan hen die daar om vragen.

Gilde Delft, coรถrdinatie Samenspraak 06 52 41 57 36 coord.samenspraak@casema.nl www.gilde-nederland.nl

20


DE NEDERLANDSE TAAL LEREN

21

TAALCOACH Voor wie?

Iedereen die een inburgeringstraject of de opleiding “Nederlands als tweede taal” volgt en die het Nederlands in de praktijk wil oefenen.

Wat is het?

U wordt gekoppeld aan een taalcoach (vrijwilliger) van ROC Mondriaan. U gaat samen bekijken hoe de Nederlandse samenleving eruit ziet. In Delft bezoekt u bijvoorbeeld een museum, de bibliotheek of een buurthuis. Ondertussen oefent u samen de Nederlandse taal door te praten met elkaar.

Hoe lang duurt het?

De begeleiding duurt 6-12 maanden. U ontmoet elkaar één keer per week.

Wat levert het op?

U krijgt individuele begeleiding of begeleiding in groepsverband (2 tot 3 personen). U leert de stad Delft beter kennen en u leert de Nederlandse taal beter spreken en verstaan. Samen met uw taalcoach bepaalt u het doel waar u zes maanden aan gaat werken. U zult zien dat uw zelfvertrouwen in de Nederlandse taal toeneemt. U komt, door de begeleiding, meer in contact met Nederlanders en daardoor voelt u zich beter thuis in Delft.

Wat kost het? Het kost niks.

J.Bruins - Taalcoachproject ROC Mondriaan 06 41 07 53 51 j.moes@rocmondriaan.nl www.rocmondriaan.nl


DE NEDERLANDSE TAAL LEREN

22

TAAL OP EIGEN KRACHT Voor wie?

Alle Delftenaren van 18 jaar en ouder die het Nederlands niet goed beheersen. En die daar iets aan willen doen. Het taalprogramma is bedoeld voor mannen en vrouwen die: • Kennis van het Latijnse schrift hebben • Gemotiveerd zijn

Wat is het?

Een taalprogramma dat aansluit bij uw dagelijkse leven om uw taalniveau te verhogen. De taallessen worden door professionele leerkrachten gegeven. U leert de taal bij een maatschappelijke (vrijwilligers)organisatie. De groepen bestaan uit 20 deelnemers.

Hoe lang duurt het?

De lessen duren minimaal 24 weken en worden twee keer per week – overdag, ’s avonds of in het weekend – gegeven. U krijgt 4 uur per week les.

Wat levert het op?

U leert beter Nederlands spreken, lezen en schrijven.

Hafida Azouagh - gemeente Delft 06 10 70 74 64 hazouagh@delft.nl www.delft.nl


DE NEDERLANDSE TAAL LEREN

23

CONVERSATIELESSEN Voor wie?

Voor mensen die: • De Nederlandse taal niet als moedertaal hebben • Niet terecht kunnen bij andere instanties • Een traject afgerond hebben, maar de Nederlandse taal nog niet goed beheersen • Ouder zijn dan zestig jaar en geen inburgeringsexamen hoeven te doen.

Wat is het?

Nederlands praten in een groep. De lessen vinden plaats in verschillende wijkcentra in Delft. De gesprekken gaan over het dagelijkse leven. Ook worden er leuke bijeenkomsten en uitstapjes georganiseerd. Zoals een bezoek aan de bibliotheek, een museum of een wijkcentrum.

Hoe lang duurt het?

Maximaal twee jaar, elk jaar van september tot en met juni.

Wat levert het op?

U leert beter Nederlands spreken en schrijven

Wat kost het?

Deelnamekosten voor één jaar zijn € 20, - (met boek, koffie/thee en uitstapjes).

Nawal Kadhim - Breed Welzijn Delft 015 76 00 180 conversatielessen@breedwelzijndelft.nl www.breedwelzijndelft.nl


DE NEDERLANDSE TAAL LEREN

24

INBURGEREN in 2012 Voor wie?

Wanneer u een verblijfsvergunning asiel heeft en/of een uitkering ontvangt van de gemeente Delft, kunt u in aanmerking komen voor een inburgeringscursus.

Wat is het?

In een inburgeringscursus leert u de Nederlandse taal en leert u over de gewoonten in Nederland. Ook krijgt u informatie over werk, maatschappelijke participatie, opvoeding, gezondheidszorg en onderwijs. De cursus wordt afgesloten met het inburgeringsexamen of een Staatsexamen NT2. U wordt geholpen met de voorbereiding op het examen.

Wat levert het op?

Uw kennis van de Nederlandse taal en cultuur verbetert. Dat maakt het makkelijker om te praten met anderen en mee te doen in de maatschappij.

Wat kost het?

Het is gratis. Bij verplichte inburgering wordt een eigen bijdrage van â‚Ź 270,- gevraagd. Die krijgt u terug als u het examen hebt gehaald.

Hoe lang duurt het?

Een inburgeringscursus duurt 6, 12 of 18 maanden. De duur is afhankelijk van uw niveau en opleiding. U krijgt een toets om te zien wat uw niveau is en of u snel kunt leren.

Team Inburgering - gemeente Delft 14015 Kies 1 en vraag naar afdeling Inburgering


ACTIEF DE NEDERLANDSE IN DELFT TAAL LEREN

25

PERSOONSGEBONDEN INBURGERINGSBUDGET Voor wie?

Soms komt u als inburgeringsplichtige of -behoeftige in aanmerking voor een Persoonsgebonden Inburgeringsbudget (PIB). De enige voorwaarden die de gemeente Delft stelt zijn: • U woont in Delft en u hebt recht op een inburgeringscursus vanuit de gemeente • U doorloopt geen ander inburgeringstraject

Wat is het?

Het PIB is een geldbedrag waarmee u uw eigen inburgeringstraject regelt. U geeft in een plan aan hoe u het inburgerings- of staatsexamen wilt behalen en hoeveel dit gaat kosten. De gemeente beoordeelt dit plan en kent na goedkeuring het PIB toe. Let op: per 1 januari 2013 verandert het beleid voor het PIB.

Hoe lang duurt het?

Dat is afhankelijk van het trajectplan, maar het duurt maximaal 18 maanden.

Wat levert het op?

Uw kennis van de Nederlandse taal en cultuur verbetert. Dat maakt het makkelijker om te praten met anderen en mee te doen in de maatschappij.

Wat kost het?

Het is gratis. U ontvangt een bedrag dat u kunt uitgeven aan een geschikte cursus. Het PIB is niet gratis voor inburgeringsplichtigen. Zij betalen de eigen bijdrage van € 270, -. Voor inburgeringsbehoeftigen is het wel gratis.

Uw consulent Inburgering 14015 Kies 1 en vraag naar afdeling Inburgering


DE NEDERLANDSE TAAL LEREN

26 26

TAALBOM (Taal en Bewegen Op Muziek) Voor wie?

Anderstalige vrouwen die de Nederlandse taal willen leren, en die het fijn vinden om meer te bewegen.

Wat is het?

Taalbom is een manier van Nederlands leren terwijl je Beweegt Op Muziek. Je leert over de Nederlandse cultuur, naar de dokter gaan, boodschappen doen of hoe je de tijd moet vragen. En je wordt ook nog eens fit bij deze taalcursus. Want de geleerde woorden en begrippen worden herhaald (geroepen) tijdens de pittige aerobicsles. Het bewegen op muziek maakt het leren van de taal ook leuker en sneller. In 2010 is Taalbom uitgeroepen tot 1 van de 10 beste projecten van Nederland door het Oranje Fonds voor een Appeltje van Oranje. Het thema van de projecten was ”De kracht van sport”. De cursus wordt gegeven op dinsdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur in Wijkcentrum De Vleugel, Aart van der Leeuwlaan 4, Delft

Wat levert het op?

Je leert beter Nederlands. Je ontmoet andere vrouwen. En je wordt fitter.

Hoe lang duurt het?

De cursus duurt 30 weken. Iedere week 1,5 uur.

Wat kost het?

€ 10,- voor 10 lessen.

Liza Soffner - Stichting Doen Doet 06 11 22 88 67 liza@taalbom.nl www.taalbom.nl


ACTIEF ACTIEFIN INDELFT DELFT

Wilt u iets nieuws leren? Of actief meedoen in de stad? Gewoon, omdat u het leuk vindt. Om uw kansen op betaald werk te vergroten of om samen met andere mensen gezellig bezig te zijn. U kunt in Delft meedoen aan veel verschillende activiteiten, in buurthuizen en bij verenigingen.

27


ACTIEF IN DELFT

28

ACTIVITEITENVERENIGING ARDEMIA DELFT Voor wie?

Voor iedereen in Delft, met specifieke (sport)activiteiten alleen voor vrouwen.

Wat is het?

Ardemia Delft is een onafhankelijke activiteitenvereniging voor alle Delftenaren. Het doel is het stimuleren van een gezonde en actieve levensstijl. Samen bewegen of sporten (bijvoorbeeld Zumba of Aerobics) is de kernactiviteit, maar Ardemia verzorgt ook cursussen (bijv. Nederlandse taal, naaien, haar en makeup) en uitstapjes. Een deel van de leden krijgt de kans om, naast vrijwilligerswerk en bestuurservaring, ook werkervaring op te doen. Informatie over de activiteiten en locaties vindt u op de website.

Wat kost het?

De kosten verschillen per activiteit.

Banafsheh Najal Hosseini 06 22 38 90 87 ardemiadelft@gmail.com www.ardemiadelft.nl


ACTIEF IN DELFT

29

ATELIER DELFTSE VROUWEN Voor wie?

Voor alle vrouwen in Delft

Wat is het?

Stichting Atelier Delftse Vrouwen is een interculturele stichting die zich bezig houdt met het bedenken en uitvoeren van laagdrempelige textielkunstprojecten voor alle vrouwen in Delft. Atelier Delftse vrouwen wil graag dat vrouwen - uit verschillende culturen, van verschillende leeftijden en met diverse achtergronden - elkaar ontmoeten tijdens het gezamenlijk werken aan textielkunstwerken. Handwerken is immers van alle tijden en culturen en vrouwen ontmoeten elkaar al eeuwen lang bij het weefgetouw, het spinnewiel of het maken van quilts. Tijdens het handwerken op een ontspannen manier, praten de vrouwen over alles wat het leven hen te bieden heeft: ze bekijken foto’s van elkaars (klein-) kinderen, wisselen recepten uit en helpen elkaar aan de beste adressen voor scholen, cursussen, crèches, hulpverleners, sportclubs, enzovoorts. De ontmoetingen zijn op vier plaatsen: Wijkcentrum Buitenhof – maandagochtend van 10.00-12.00 uur Ipse de Bruggen Paardenmarkt– woensdagavond van 19.30- 21.30 uur (oneven weken) Wijkcentrum de Vleugel– donderdagochtend van 9.30- 11.30 uur. Hypokunstsuper Breicafé, elke zaterdagmiddag van 13:30 – 16:30 uur

Wat kost het? Het is gratis.

Dory Ritchie (voorzitter) 06 41 85 55 49 info@atelierdelftsevrouwen.nl www.atelierdelftsevrouwen.nl


ACTIEF IN DELFT

30

ACTIVITEITEN IN DE BUURTHUIZEN Voor wie?

Voor iedereen die mee wil doen in Delft.

Wat is het?

In het buurthuis een leuke activiteit volgen. Voor de gezelligheid, om iets te leren of om gezond(er) te worden. Zoals: • Computerles • Koken • Zingen • Bewegen of sporten • Koffie drinken en mensen ontmoeten

Wat levert het op?

Nieuwe vrienden, gezelligheid, nieuwe dingen leren. Maar vooral: meedoen in Delft!

Wat kost het?

Voor een cursus wordt vaak een kleine bijdrage gevraagd. Veel activiteiten worden gratis aangeboden.

Aanmelden en informatie

Een overzicht van de buurthuizen in Delft en de activiteiten kunt u vinden op: www.breedwelzijndelft.nl

www.breedwelzijndelft.nl


ACTIEF IN DELFT

31

DELFTPAS Voor wie?

De Delftpas is er voor iedereen.

Wat is het?

De Delftpas geeft heel veel voordeel bij allerlei activiteiten. U kunt gratis of met veel korting naar het theater, de film, de dierentuin en musea. Of gaan sporten, een cursus volgen of deelnemen aan een workshop. U krijgt korting bij de bibliotheek en kinderen zijn zelfs gratis lid van DOK.

Wat levert het op?

Bij aankoop van de Delftpas krijgt u een boekje vol aanbiedingen waar u het hele jaar gebruik van kunt maken. Ook krijgt u elk kwartaal een magazine thuis gestuurd met extra aanbiedingen. Deze aanbiedingen gelden niet alleen in Delft en omstreken, maar bijvoorbeeld ook voor activiteiten in Rotterdam of Den Haag.

Wat kost het?

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kost een Delftpas € 5, -, € 20, - of € 60, - voor een heel jaar. Kinderen die in Delft wonen, kunnen in aanmerking komen voor een gratis Delftpas.

Waar te koop?

De Delftpas koopt u eenvoudig en snel via internet: www.delftpas.nl. Hij wordt dan binnen 2 werkdagen thuisbezorgd. U kunt ook terecht bij de Stadswinkel of op het Werkplein, bij DOK of bij de VAK.

www.delftpas.nl


colofon Uitgave : Gemeente Delft Vormgeving, redactie en opmaak : Timo Groenendaal Copyright 2012: Teksten - gemeente Delft Fotografie: gemeente Delft, Liza Soffner, Stefan Segers, Timo Groenendaal, Women Inc., ImagePeople, Rode Kruis Nederland De gemeente Delft heeft haar best gedaan om alle belanghebbenden te traceren. Meent u rechten aan dit gepubliceerde materiaal te kunnen ontlenen, dan kunt u contact opnemen via www.delft.nl of e-mail: uitvoeringsam@ delft.nl. Š 2012 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de gemeente Delft.


EIGEN KRACHT IN DELFT Het project Eigen Kracht van de gemeente Delft helpt vrouwen zonder baan en zonder uitkering met het vinden van een opleiding of werk. Eigen Kracht streeft er naar om: • Vrouwen aan te moedigen bewuster stil te staan bij hun keuzes • De talenten van vrouwen beter te benutten • De arbeidsparticipatie van vrouwen te verhogen • De economische zelfstandigheid van vrouwen te vergroten De gemeente Delft heeft afspraken met partners in de stad en in het land om samen activiteiten op te zetten en diensten aan te bieden voor het bevorderen van economische zelfstandigheid van Delftse vrouwen. Dat kan bijvoorbeeld door het volgen van één van de trajecten of gebruik te maken van één van de diensten uit deze gids. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Wilt u meer weten over uw persoonlijke mogelijkheden? Neem dan contact op met de coördinator van Eigen Kracht. Bent u de juiste man of vrouw die samen met ons wil bouwen aan de successen van Delftse vrouwen? Door uw ervaring, expertise en energie in te zetten voor bewustwording of economische zelfstandigheid? Neem dan contact met de coördinator van Eigen Kracht via e-mail: hazouagh@delft.nl

Eigen kracht gids  
Eigen kracht gids  

Publikatie voor de gemeente Delft in het kader van het Eigen Kracht-project

Advertisement