Page 1

Piaf 2 op komst

INFO: www.eeklo.be/parkeren - tel. 09 218 28 16 en 09 218 28 96 – e-mail: info@eeklo.be en mobiliteit@eeklo.be

Vanaf 1997 startte de stad Eeklo met het PIAF-parkeersysteem. Dit gaat om PIAF-houders waarin een parkeerkaart moet geschoven worden. In totaal zijn er ongeveer 600 toestellen in omloop in Eeklo. Op dit ogenblik wordt een tweede generatie PIAF-toestellen in gebruik genomen. Omdat nu toch een nieuwe parkeerregeling in voege gaat en omdat het oude systeem volledig zou moeten geherprogrammeerd worden, besloot het stadsbestuur om vanaf 1 mei 2011 de PIAF 2 in te voeren. Dit is een parkeertoestel dat de grootte heeft van een bankkaart, alles in één. Dit toestel kan opgeladen worden via een terminal die op een aantal plaatsen in de stad zal te vinden zijn, waaronder in het stadskantoor. Details worden later deze maand bekend gemaakt. Het opladen kan ook thuis, via uw pc en een internetverbinding. Op die manier kan u op elk moment van de dag uw eigen parkeersysteem opladen. Alle feestdagen, het winteruur en zomeruur zitten voorgeprogrammeerd. Als er nieuwe instellingen nodig zijn op het toestel, wordt dit volledig aangepast op het moment dat u wilt opladen. U vindt informatie via www.mijnpiaf.be. Via deze website zal u ook de kaart kunnen opladen.

Omruilen van PIAF1 naar PIAF2 Heeft u nu een PIAF-toestel? Dan kan u dit toestel omruilen voor een nieuw PIAF2-systeem in de loop van mei 2011. Na mei is geen omruiling van het toestel meer mogelijk. Afhankelijk van de ouderdom van uw toestel betaalt de stad u (een deel van) het aankoopbedrag terug. Daarvoor dient u wel uw aankoopbewijs voor te leggen. De firma Krautli, die het PIAF-systeem maakt, betaalt per ingeruild toestel een bedrag van € 5 terug. Dus ook al is uw toestel 13 jaar oud. Er wordt geen geld uitbetaald, dus indien u geen nieuw toestel aanschaft, is er geen teruggave voorzien voor het oude toestel. Een nieuw toestel kost € 30. De waarde van uw bestaande PIAF-kaarten wordt gratis overgezet op dit nieuwe toestel. De waarde van de oude kaarten kan u op uw nieuw PIAF-toestel laten plaatsen tot 31 oktober 2011.

Informatie bij gebruik nieuwe PIAF2 Het nieuwe parkeersysteem is zeer gebruiksvriendelijk, maar zal uiteraard een beetje aanpassing vragen. Op de locaties waar u het oude systeem kan inruilen en waar u ook uw PIAF2 kan opladen zal het personeel u toelichting geven bij het gebruik van PIAF 2. Bij elk nieuw toestel zit ook een handleiding. U kan eveneens info vinden op www.mijnpiaf.BE. In de loop van de maand mei – als u nog geen inruiling deed van de oude PIAF – kan u het oude toestel nog gebruiken, maar dient u eigenlijk vóór 10 uur geen kaart in te steken. Over de middag (12 tot 14 uur) werkt de huidige PIAF niet, maar is er wel parkeergeld vereist vanaf 1 mei. Op dat ogenblik moet u een ticket nemen.

parkeren in eeklo vanaf 1 mei 2011

EXTRA BIJLAGE EXTRA BIJLAGE EXTRA BIJLAGE EXTRA BIJLAGE EXTRA BIJLAGE EXTRA BIJLAGE EXTRA BIJLAGE EXTRA BIJLAGE

De wijzigingen Het retributiereglement op het parkeren in Eeklo wordt gewijzigd vanaf 1 mei 2011. De grootste aanpassingen zijn:  de tijdsperiode waarbinnen u dient te betalen in de betalende zone en een parkeerschijf dient te leggen in de blauwe zone wordt naar één aaneengesloten periode gebracht, namelijk van 10 tot 18 uur. Nu is dat nog van 8 tot 12 en van 14 tot 18 uur;  de retributies ‘halve-dagtarief’ van € 12,50 in betalende en blauwe zones worden vervangen door een ‘volle-dagtarief’ van € 15;  wie een parkeerplaats inneemt in de zone betalend parkeren of in een blauwe zone met één of meerdere voorwerpen andere dan met een voertuig (vb. stelling, container,…) kan niet langer een halve-dagtarief van € 2 per parkeerplaats aanvragen, maar wel een volle-dagtarief van € 4 per parkeerplaats;  de latentietijd, waarbij het eerste kwartier in de betalende zone gratis is, wordt beperkt tot het gratis ticket van 15 minuten dat enkel aan de automaten kan genomen worden. Het is dus niet langer een korting op het parkeertarief;  er is een wijziging in de afbakening van betalende en blauwe zone (zie plan binnenin). Zo worden de nu betalende parkings in de Raamstraat en Garenstraat naar blauwe zone omgevormd. De Zuidmoerstraat (tussen N9 en de Cocquytstraat) wordt blauwe zone. De kleine parkings aan het station (vb. rechtover psychiatrie) worden betalend, evenals het begin van de Oostveldstraat. Andere wijzigingen vindt u op de binnenpagina’s van deze katern.

Gratis randparkings Aan de rand van de stad zijn er enkele grotere parkings, waar het gratis parkeren blijft. U vindt ze aangeduid in donkergroene kleur op het kaartje binnenin:  Jan-Frans Willemsplein (foto 1)  Burggravenstraat (foto 2)  Gebr. Van de Woestijneplein  Parking aan het station – op korte termijn wordt op de goederenkoer van de NMBS mogelijkheid tot langparkeren gecreëerd  Parking aan de sporthal (foto 3)

Op dinsdag 17 mei om 19.30 uur is er in CC De Herbakker een infoavond rond Tax-on-web. Op die avond zal ook toelichting gegeven worden over het gebruik van PIAF2 via de eigen pc. Die avond is gratis, maar u dient wel in te schrijven via CC De Herbakker, tel. 09 218 27 27.

Opladen van PIAF2 Als u de PIAF2 wilt opladen met een bedrag aan parkeergeld, moet dit minimum € 30 bedragen. Dit kan dus zowel via de terminal in ondermeer het stadskantoor als via uw pc thuis. U zal ook meer dan € 30 kunnen inladen.

PIAF2 : niet alleen in Eeklo Vanaf eind 2011 zal u de nieuwe PIAF2 niet alleen in Eeklo kunnen gebruiken, maar ook in o.m. Gent, Genk, Roeselare en Knokke-Heist. Ook die steden gebruiken dit systeem. Per stad moet u wel parkeergeld opladen, zodat u eigenlijk voor elke stad afzonderlijk een eigen ‘potje’ aanmaakt op uw kaart. Op die manier kan u, als u vb. geregeld naar Knokke-Heist gaat, voor de kustgemeente parkeergeld opladen volgens het minimumbedrag dat daar noodzakelijk is.

Parkeerautomaten

2

3

Parkeren VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Op dit ogenblik telt Eeklo 24 parkeerplaatsen voor PERSONEN MET EEN HANDICAP, verspreid over betalende en blauwe zone. Ze zijn aangeduid met een verkeersbord en zijn volledig blauw of met een blauwe rand geschilderd. Wanneer u een geldige invaliditeitskaart kunt voorleggen, dient u geen parkeerschijf te plaatsen in de blauwe zone en niet te betalen in de betaalzone. U kan parkeren op de voorziene plaatsen, maar dat hoeft niet. Het is mogelijk dat u in andere steden of gemeenten WEL moet betalen in de betalende zone.

Parkings hebben een nummer

Als het nieuwe parkeerreglement van start gaat, zullen er 37 parkeerautomaten in het centrum van Eeklo staan. Op dit ogenblik zijn er dat nog 34. Op de volgende locaties komen in de loop van april nieuwe parkeerautomaten:  tweede helft Koning Albertstraat  Boelare

1

 Oostveldstraat op parking rechtover psychiatrie  Oostveldstraat voor terrein psychiatrie

P-route

P5 Markt

Elf parkings in Eeklo hebben een nummer. Via specifieke verkeersborden wordt u naar die parkings geleid (foto). Sommige zijn betalend, andere liggen in de blauwe zone, nog andere zijn gratis:  P 1: sporthal (gratis)  P 2: Raamstraat (blauwe zone)  P 3: Garenstraat (blauwe zone)  P 4: Melkerij (blauwe zone)

 P 5: Markt (betalend)  P 9: Krügercentrum (betalend)  P 6: J.F. Willemsplein (gratis)  P10: Station (gratis)  P 7: Burggravenstraat (gratis)  P11: Canadaplein (betalend)  P 8: Gebr. V. d. Woestijneplein (gratis)


Betaalparkings

BLAUWE ZONE

In Eeklo zijn er in totaal 715 betalende parkeerplaatsen, verspreid over heel het centrum (zie kaartje in oranje): Stationsstraat, Markt, Molenstraat (tot aan Eikelstraat), Boelare (tot aan huisnummer 112), Kerkplein, Kerkstraat (tot aan het kruispunt met het Kerkplein), Krügercentrum, K.Astridplein, K.Albertstraat, Canadaplein, Oostveldstraat (tussen de N9 en de Hospitaalstraat), parking aan het busstation, parking rechtover de psychiatrie. De betaalzone is op sommige plaatsen uitgebreid (vb. eind Koning Albertstraat, Boelare, begin Oostveldstraat), op andere plaatsen werden betalende parkeerplaatsen vervangen door blauwe zone (Raamstraat, Garenstraat).

In de blauwe zone is het gebruik van de parkeerschijf verplicht, zowel op werkdagen als op zaterdagen, tussen 10 en 18 uur, voor een maximumduur van drie uren. Voor uw eigen oprit of poort is de parkeertijd onbeperkt.

Wat doet u in een betaalzone?

U kan de parkeerschijf bekomen bij:

De parkeertijd voor betalend parkeren is vastgesteld op MAXIMUM 3 UUR, alle werkdagen en op zaterdag doorlopend van 10 tot 18 uur. U moet daarbij gebruik maken van de parkeertickets uit de parkeerautomaten of van de geldige stedelijke elektronische betaalparkeerkaart (zogenaamde PIAF2-kaart). Het ticket of de piafkaart moeten goed zichtbaar aan de voorruit BINNEN IN de auto te vinden zijn.

De blauwe zone is uitgebreid met een groot deel van de Zuidmoerstraat. Betalende zones worden omgevormd tot blauwe zone omdat ze buiten het kernwinkelgebied liggen: Garenstraat, Raamstraat en Kerkstraat.

 Krantenwinkels, benzinestations, grootwarenhuizen,..

Nieuw betaalsysteem met PIAF2 Met het elektronisch parkeersysteem PIAF2 (een toestel dat de grootte heeft van een betaalkaart) wordt er per minuut betaald. U steekt het toestel in de houder, en legt de houder op het dashboard of kleeft hem aan de voorruit. Een toestel kost € 30. De oude PIAF-toestellen kunnen ingewisseld worden tegen een voordeeltarief, gekoppeld aan de ouderdom van het toestel (mits aankoopbewijs), in de loop van de maand mei 2011. Het parkeergeld dat nog op uw PIAF-kaart staat, wordt overgezet op het nieuwe toestel.

Latentietijd van vijftien minuten Als u in de betaalzone maximum vijftien minuten geparkeerd staat, moet u daar niet voor betalen : snel een brood halen, even een krant kopen, … het kan gratis als u er geen vijftien minuten over doet. U dient wel een ticket te halen en voor te leggen.

Raamstraat

Retributie in de blauwe zone Bij controle door de parkeerwachter zal nagekeken worden of er in de auto op een goed zichtbare plaats een geldige parkeerschijf ligt. Is deze niet aanwezig, dan betaalt u een retributie van € 15.

NIEUW !

Voortaan beperkt de gratis tijd zich tot het kwartiertje. Als u langer dan vijftien minuten wil parkeren, krijgt u het eerste kwartiertje NIET meer gratis. Als u drie kwartier blijft staan, betaalt u dus werkelijk voor drie kwartier.

RETRIBUTIE IN DE BETALENDE ZONE Bij controle door de parkeerwachter zal nagekeken worden of er in de auto op een goed zichtbare plaats een parkeerticket of de elektronische parkeerkaart ligt. Is deze niet aanwezig dan wordt er vanuit gegaan dat u automatisch voor het dagtarief kiest. Kostprijs voor het dagtarief is € 15. Het halve-dagtarief wordt afgeschaft.

Wat zijn de tarieven in de betalende zone ? Als u maximum vijftien minuten parkeert, haalt u een gratis ticket aan de parkeerautomaat. Parkeert u langer dan vijftien minuten, dan betaalt u per schijf van vijftien minuten € 0,25. De totale parkeerduur mag maximaal drie uur bedragen (€ 3).

Welke straten liggen in de blauwe zone? Er zijn voortaan 381 parkeerplaatsen in de blauwe zone. Het gaat om volgende straten:  Pastoor De Nevestraat  August Van Ackerstraat  Melkerij  Kaaistraat  Visstraat  Zuidmoerstraat (tussen Cocquytstraat en N9)  Schuttershof  Parking Raamstraat  Parking Garenstraat  Garenstraat  Kerkstraat (van aan de hoek met het Kerkplein tot aan de Teirlinckstraat)

Parkeerkatern Eikenblad april 2011  

Gratis bijlage bij het Eikenblad omtrent Parkeren in Eeklo

Advertisement