Page 1

jaarverslag 2008


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

INHOUDSTAFEL

1.

ALGEMENE INFORMATIE................................................................................ 3

1.1 De gemeente als openbaar bestuur ......................................................................................... 4 1.1.1 Algemene toelichtingen......................................................................................................... 4 1.1.2 Politieke organen .................................................................................................................. 7 1.1.3 Adviesorganen .................................................................................................................... 10 1.1.4 Intercommunales en verenigingen waarin de stad vertegenwoordigd is ............................ 11 1.1.5 Communicatie ..................................................................................................................... 12 1.2 Gemeentepersoneel ................................................................................................................. 15 1.2.1 Algemene informatie ........................................................................................................... 15 1.2.2 Functionele informatie......................................................................................................... 15 1.3 Toestand van de gemeentefinanciĂŤn ..................................................................................... 17 1.3.1 De gewone dienst ............................................................................................................... 17 1.3.2 De buitengewone dienst ..................................................................................................... 18 1.3.3 Belastingen en retributies ................................................................................................... 19 1.3.4 Gemeentefonds .................................................................................................................. 20 1.3.5 Specifieke subsidiĂŤring door de hogere overheid en andere overheidsinstellingen ........... 20 1.3.6 Door de stad verstrekte toelagen ........................................................................................ 20 1.3.7 Uitstaande schuld ............................................................................................................... 21 1.3.8 Deelnemingen in kapitaal.................................................................................................... 21 1.3.9 Inkomsten uit deelnemingen ............................................................................................... 22 1.3.10 Beheer der fondsen ............................................................................................................ 22 1.4 Verzekeringen .......................................................................................................................... 23 1.4.1 Voertuigenpark.................................................................................................................... 23 1.4.2 Gebouwen........................................................................................................................... 23 1.4.3 Lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en arbeidsongevallen ................... 23

2.

FUNCTIONELE INFORMATIE......................................................................... 25

2.1 Algemene administratie........................................................................................................... 26 2.1.1 E-loket ................................................................................................................................. 26 2.1.2 Bevolking ............................................................................................................................ 26 2.1.3 Aflevering identiteitskaarten, rijbewijzen en diverse stukken .............................................. 27 2.1.4 Burgerlijke stand ................................................................................................................. 28 2.2 Territorium en onroerend patrimonium ................................................................................. 30 2.2.1 Territorium........................................................................................................................... 30 2.2.2 Onroerend patrimonium ...................................................................................................... 30 2.3 Brandweer - dienst 100 ............................................................................................................ 32 2.3.1 Huisvesting ......................................................................................................................... 32 2.3.2 Samenstelling korps............................................................................................................ 32 2.3.3 Activiteiten........................................................................................................................... 33

Pag 1


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

2.4 Verkeer - wegen - waterlopen ................................................................................................. 34 2.4.1 Wegverkeer......................................................................................................................... 34 2.4.2 Wegeninfrastructuur............................................................................................................ 34 2.4.3 Veiligheid ............................................................................................................................ 35 2.4.4 Waterlopen - rioleringen...................................................................................................... 35 2.4.5 Polders en Wateringen ....................................................................................................... 36 2.5 Handel, nijverheid en middenstand........................................................................................ 37 2.5.1 Middenstand, K.M.O., handel, industrie .............................................................................. 37 2.5.2 Industrieterreinen en ambachtelijke zones ......................................................................... 38 2.5.3 Telefonie en telegrafie ........................................................................................................ 38 2.5.4 Economische nutsvoorzieningen ........................................................................................ 38 2.5.5 Evenementen ...................................................................................................................... 38 2.5.6 Toerisme ............................................................................................................................. 39 2.6 Landbouw, tuinbouw, veeteelt, bosbouw, visvangst ........................................................... 42 2.6.1 Landbouwtelling .................................................................................................................. 42 2.6.2 Verpachtingen door de stad ................................................................................................ 42 2.6.3 Stedelijke landbouwraad ..................................................................................................... 42 2.7 Onderwijs - schooljaar 2007-2008 .......................................................................................... 43 2.7.1 Algemene voorzieningen .................................................................................................... 43 2.7.2 Kunstonderwijs.................................................................................................................... 43 2.8 Jeugd, cultuur, sport en recreatie .......................................................................................... 46 2.8.1 Jeugd .................................................................................................................................. 46 2.8.2 Cultuur ................................................................................................................................ 54 2.8.3 Sport en openluchtrecreatie ................................................................................................ 69 2.9 Erediensten............................................................................................................................... 73 2.9.1 Rooms-katholieke eredienst ............................................................................................... 73 2.10 Sociale dienstverstrekking .................................................................................................. 74 2.10.1 Algemene voorzieningen .................................................................................................... 74 2.10.2 Gemeentelijke dienstverlening ............................................................................................ 74 2.10.3 Werkloosheid ...................................................................................................................... 83 2.10.4 OCMW ................................................................................................................................ 83 2.11 Gezondheid en hygiĂŤne ....................................................................................................... 84 2.11.1 Dossier fusiekliniek ............................................................................................................. 84 2.11.2 Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Meetjesland .. 84 2.11.3 Milieu................................................................................................................................... 84 2.11.4 Begraafplaatsen en lijkbezorging ........................................................................................ 95 2.12 Ruimtelijke ordening, stedenbouw en huisvesting .......................................................... 97 2.12.1 Ruimtelijke ordening ........................................................................................................... 97 2.12.2 Huisvesting ....................................................................................................................... 100

Pag 2


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

1.

Algemene informatie

Pag 3


Stad Eeklo

1.1

1.1.1

Jaarverslag 2008

DE GEMEENTE ALS OPENBAAR BESTUUR

ALGEMENE TOELICHTINGEN Eeklo is een centrumstad gelegen in het noordwesten van de provincie Oost-Vlaanderen, ongeveer halfweg de gewestweg Gent-Brugge. Ze telt 19.953 inwoners op een oppervlakte van 3.005 ha of 650 inwoners per km². De stad vervult een centrumfunctie qua tewerkstelling, handel, onderwijs, cultuur, medische en sociale dienstverlening en sport en is de regionale zetel voor verschillende overheidsdiensten en nutsvoorzieningen. Het verzorgingsgebied omvat in totaal ruim 50.000 inwoners. Stadsdiensten Stedelijk administratief en technisch centrum ----------------------------------------------------------Industrielaan 2, 9900 Eeklo Secretariaat tel. 09/218.28.00 - fax 09/218.28.51 e-mail: secretariaat@eeklo.be website: www.eeklo.be openingsuren: elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur, behalve op vrijdagnamiddag Dienst communicatie tel. 09/218.28.96 - fax 09/218.28.51 e-mail: info@eeklo.be openingsuren: elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur, behalve op vrijdagnamiddag Dienst personeelszaken tel. 09/218.28.00 - fax 09/218.28.71 e-mail: personeelsdienst@eeklo.be openingsuren: elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur, behalve op vrijdagnamiddag Dienst financiÍn tel. 09/218.28.00 - fax 09/218.28.71 openingsuren: elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur, behalve op vrijdagnamiddag Archief tel. 09/218.28.30 e-mail: archief@stad.eeklo.be openingsuren: woensdagnamiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur zaterdagnamiddag van 14.00 uur tot 17.45 uur

Pag 4


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

Technische dienst tel. 09/218.28.00 - fax 09/218.28.01 e-mail: technische.dienst@eeklo.be openingsuren: elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur, behalve op vrijdagnamiddag diensten : • administratie • stedenbouw/huisvesting • mobiliteit • milieu • uitvoeringsdienst (groendienst, karweidienst, ...) Dienst burgerzaken ------------------------Markt 34, 9900 Eeklo tel. 09/218.29.00 - fax 09/218.29.01 e-mail: burgerzaken@eeklo.be openingsuren: elke werkdag van 8.30 uur tot 12.00 uur woensdag ook van 18.00 uur tot 20.00 uur zaterdagmorgen van 9.30 uur tot 11.30 uur (met uitzondering van de vakantiemaanden) diensten: • bevolking - rijbewijzen - reispassen - vreemdelingenzaken • burgerlijke stand • rijksregister • begraafplaatsen • strafregister Sociaal Huis ---------------Zuidmoerstraat 136/6, 9900 Eeklo tel. 09/218.17.01 - fax 09/218.17.09 email: sociaalhuis@dezuidkaai.be openingsuren: elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur dinsdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur Containerpark ----------------Ringlaan 54, 9900 Eeklo tel. 09/378.36.62 openingsuren: dinsdag t.e.m. vrijdag doorlopend van 10.00 uur tot 17.00 uur zaterdag doorlopend van 9.00 uur tot 17.00 uur Brandweer en dienst 100 --------------------------------Gentsesteenweg 2, 9900 Eeklo tel. 09/376.75.80 - fax 09/376.75.81 e-mail: brandweer@eeklo.be Jeugddienst ---------------Jan Frans Willemsplein 13, 9900 Eeklo tel. 09/377.77.07 - fax 09/327.00.06 e-mail: jeugddienst@eeklo.be openingsuren: maandag tot en met vrijdag doorlopend van 8.30 uur tot 17.30 uur Buitenschoolse kinderopvang -------------------------------------Zuidmoerstaat 136, 9900 Eeklo tel. 09/228.76.12 - fax 09/228.76.12 e-mail: kinderopvang@eeklo.be openingsuren: van maandag tot vrijdag van 6.45 uur tot 18.45 uur

Pag 5


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

Academie voor Schone Kunsten -----------------------------------------Pastoor De Nevestraat 26, 9900 Eeklo tel. 09/218.27.50 - fax 09/377.17.57 e-mail: ac.schonekunsten@eeklo.be Academie voor Muziek en Woord -------------------------------------------Pastoor De Nevestraat 26, 9900 Eeklo tel. 09/218.27.60 - fax 09/377.17.57 e-mail: ac.muziekenwoord@eeklo.be CultuurCentrum De Herbakker ---------------------------------------Pastoor De Nevestraat 12, 9900 Eeklo Administratie: Pastoor De Nevestraat 10 tel. 09/218.27.27 - fax 09/218.27.29 e-mail: cc.de.herbakker@eeklo.be Openbare Bibliotheek ---------------------------Molenstraat 36, 9900 Eeklo tel. 09/218.27.00 - fax 09/218.27.01 e-mail: bib@eeklo.be openingsuren: • maandag van 9.00 uur tot 12.00 uur* van 14.00 uur tot 19.00 uur • dinsdag van 9.00 uur tot 12.00 uur* van 14.00 uur tot 20.00 uur • woensdag van 9.00 uur tot 12.00 uur* van 14.00 uur tot 19.00 uur • donderdag van 9.00 uur doorlopend tot 19.00 uur • vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur* van 14.00 uur tot 17.00 uur • zaterdag van 9.00 uur tot 12.00 uur * enkel open voor kranten, tijdschriften en internet. Lokaal dienstencentrum Zonneheem -----------------------------------------------Schietspoelstraat 9, 9900 Eeklo tel. 09/377.02.46 - fax 09/378.42.40 e-mail: zonneheem@pi.be openingsuren: van maandag tot vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur Dienst Sport en Recreatie ---------------------------------Sporthal B.L. Pussemierstraat 157, 9900 Eeklo tel. 09/377.61.27 - fax 09/378.27.73 Zwembad Oostveldstraat 162, 9900 Eeklo tel. 09/377.36.00 - fax 09/377.36.00 e-mail: zwembad@eeklo.be Sporthome Oostveldstraat 162A, 9900 Eeklo tel. 09/377.61.27 boekingen: CJT - tel. 09/231.86.76.

Pag 6


Stad Eeklo

1.1.2

1.1.2.1

Jaarverslag 2008

POLITIEKE ORGANEN Samenstelling A. Burgemeester -----------------------De heer Koen LOETE, wonende in de Boelare 7/6 te 9900 Eeklo. De burgemeester is tevens de voorzitter van de gemeenteraad. B. Gemeenteraad ------------------------Naam en voornaam

Adres

MATTHIJS Erik - schepen

Koning Albertstraat 15 9900 Eeklo Weversstraat 8 9900 Eeklo Boelare 7/6 9900 Eeklo

DE MUYNCK Jaak LOETE Koen - burgemeester/voorzitter van de gemeenteraad VAN DE VELDE Dirk - schepen DEPUYDT Freddy - schepen DE DECKER Josiane BUYSSE Janvier WILLE Paul DE CONINCK Rita - schepen CLAEYS Johan DE WAELE Christophe VAN DEN DRIESSCHE Ann - schepen VANDEVELDE Luc WATERSCHOOT Koenraad DE BAEDTS Marianne DE JAEGER Lutgarde VAN HAMME Odette DE WEERDT Freddy LECOMPTE Filip

Romanus Van Wassenhovestraat 1 9900 Eeklo Karel Temmermanstraat 5 9900 Eeklo Vrombautstraat 149 9900 Eeklo Pokmoere 39 9900 Eeklo Oostveldstraat 192 9900 Eeklo Pastoor Bontestraat 94 9900 Eeklo Geraniumlaan 5 9900 Eeklo Rietstraat 18 9900 Eeklo Raverschootstraat 315 9900 Eeklo Leopoldlaan 42 9900 Eeklo Balgerhoeke 92 9900 Eeklo Liesgrasstraat 22 9900 Eeklo Rode Kruisstraat 36 9900 Eeklo Aalstgoed 2 9900 Eeklo Varenslaan 18 9900 Eeklo Hugo Verrieststraat 7b 9900 Eeklo

Pag 7


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

Naam en voornaam

Adres

D’AUBIOUL Caroline

Hazelaarstraat 15 9900 Eeklo VAN HIJFTE-YSEBAERT Paul Brugsesteenweg 73 9900 Eeklo BAUWENS Lindsay Hoge Bosstraat 5 9900 Eeklo DOBBELAAR Joël Zuidmoerstraat 81 9900 Eeklo MEIRESONNE Rosita Kaaistraat 82 9900 Eeklo VAN DEYNSE Nicole Lekestraat 37 9900 Eeklo SMESSAERT Danny - schepen/voorzitter OCMW Raamstraat 3 9900 Eeklo C. Schepenen ------------------DEPUYDT Freddy, eerste schepen VAN DE VELDE Dirk, tweede schepen VAN DEN DRIESSCHE Ann, derde schepen DE CONINCK Rita, vierde schepen MATTHIJS Erik, vijfde schepen SMESSAERT Danny, zesde schepen-voorzitter OCMW Stadssecretaris: • DE BUSSCHER José, Canadaplein 1, 9900 Eeklo tot 31 augustus 2008. • VAN GREMBERGEN Meike, Boelare 129, 9900 vanaf 1 september 2008. D. Raad voor Maatschappelijk Welzijn -----------------------------------------------------Hiervoor verwijzen we naar het jaarverslag van het OCMW, dat integraal bij dit jaarverslag wordt gevoegd.

1.1.2.2

Werking A. Schepencollege - bevoegdheden -------------------------------------------------Burgemeester - de heer Koen LOETE − Algemeen beleid − Coördinatie tussen de verschillende departementen − Betrekkingen met de hogere overheid − Betrekkingen met de intercommunale instellingen − Interne en externe communicatie − Onthaal van nieuwe inwoners − Algemeen personeelsbeleid en management - coördinatie ter zake tussen de verschillende departementen − Algemeen beheer stadspatrimonium − Vertegenwoordiging van de stad in het Streekplatform en Resoc − Politie - brandweer - openbare veiligheid en gezondheid − Coördinatie van het veiligheidsbeleid − Kerkfabrieken − Plechtigheden en protocol − Grote evenementen en feestelijkheden − Beheer van industriële en ambachtelijke zones Pag 8


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

− − −

Middenstand en lokale economische ontwikkeling Veiligheidsbeleid Dagelijks beheer van de infrastructuur en het patrimonium van zijn departementen

Eerste schepen - schepen van financiën, sociale zaken en wonen - de heer Freddy DEPUYDT − Financieel beleid − Begroting - rekeningen van de stad en ondergeschikte besturen − Ontvangerij - rekendienst - economaat - financiële controle − Seniorenbeleid − Maatschappelijk welzijn − Gezinsbeleid − Mindervalidenbeleid − Werkloosheid - werkloosheidsbestrijding/Lokale Werkwinkel − Bestrijding van de kansarmoede − Dienst sociale zaken - pensioendienst − Sociale dienst personeel − Bijzonder Comité - Hoog Overlegcomité − Begraafplaatsen − Aanvraag voor bouwpremies, stadswoningen, leurhandel en tombola’s − Centrumraad − Asielcentrum − Ontwikkelingssamenwerking − Gelijke kansenbeleid − Wonen − Dagelijks beheer van de infrastructuur en het patrimonium van zijn departementen Tweede schepen - schepen van openbare werken, sport en informatica - de heer Dirk VAN DE VELDE − Openbare werken in eigen beheer en door derden (gebouwen, wegen, waterwerken, riolering) − Openbare verlichting - gas - nutsdiensten − Ruimtelijke ordening en stedenbouw − Huisvestingsbeleid en stadskernvernieuwing − Verkeer- en verkeersleefbaarheid - openbaar vervoer − Bouwvergunningen − Bouwpolitie − Sport en recreatie − Informatica − Dagelijks beheer van de infrastructuur en het patrimonium van zijn departementen Derde schepen - schepen van burgerzaken, jeugd en toerisme - mevrouw Ann VAN DEN DRIESSCHE − Ambtenaar burgerlijke stand − Huwelijken - jubilea − Bevolking - statistieken − Rijksregister − Kieszaken − Militie − Jeugdwelzijn, speelpleinen en speelpleinwerking − Kinderopvang − Toerisme − Verzustering van de steden − Markten en foren − Dagelijks beheer van de infrastructuur en het patrimonium van haar departementen Vierde schepen - schepen van milieu en gezondheidsbeleid - mevrouw Rita DE CONINCK − Milieu − Milieuvergunningen

Pag 9


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

− − − − −

Groen en -onderhoud, verfraaien openbaar domein in ruime zin Huisvuil- en afvalproblematiek Coördinatie van het onderhoud van het ganse patrimonium Gezondheidsbeleid Dagelijks beheer van de infrastructuur en het patrimonium van haar departementen

Vijfde schepen - schepen van cultuur, onderwijs en landbouw - de heer Erik MATTHIJS − Cultuurbeleid en monumentenzorg − Onderwijs en vorming − Bijzonder Onderhandelingscomité (onderwijs) - Hoog Overlegcomité (onderwijs) − Beheer en toezicht van onderwijs en culturele infrastructuur − Academies − Plaatselijke openbare bibliotheek, mediatheek, informatie- en documentatiecentrum − Archief − CultuurCentrum De Herbakker − Land- en tuinbouwbeleid − Dagelijks beheer van de infrastructuur en het patrimonium van zijn departementen Voorzitter OCMW - zesde schepen - de heer Danny SMESSAERT − Alle zaken die betrekking hebben op het beleid van het OCMW. Aantal vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen: 54. B. Gemeenteraad ------------------------Aantal vergaderingen van de gemeenteraad: 12.

1.1.3

ADVIESORGANEN ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Adviesraad voor personen met een handicap Archiefcommissie Centrumraad van het dienstencentrum Zonneheem Comité voor verzustering van steden Cultuurraad Economische raad GECORO (Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) G.R.O.S. (Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking) Jeugdraad Lokaal overleg kinderopvang Landbouwraad Milieuraad Raad van bestuur CultuurCentrum De Herbakker Raad van bestuur stedelijke bibliotheek Seniorenraad Sportraad Toeristische raad/VVV-Eeklo Verkeersraad VZW Sport+ Welzijnsraad Werkgroep Monumentenzorg.

Gezien de activiteiten van deze raden vaak nauw samenhangen met de werking van de stedelijke diensten verwijzen wij ter zake naar de respectieve hoofdstukken.

Pag 10


Stad Eeklo

1.1.4

Jaarverslag 2008

INTERCOMMUNALES EN VERENIGINGEN WAARIN DE STAD VERTEGENWOORDIGD IS IMEWO:

Intercommunale Maatschappij voor Energiebedeling in Oost- en WestVlaanderen.

FINIWO:

Financieringsintercommunale voor investeringen in Oost- en WestVlaanderen.

TEVEOOST: I.V.M.: VENECO²:

Intercommunale Vlaanderen.

Maatschappij

voor

Televisiedistributie

Oost-

Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Meetjesland. Dienstverlenende Vereniging voor ruimtelijke ordening en economische ontwikkeling.

V.M.W.: Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening Crematorium WESTLEDE V.V.S.G.: Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten O.V.S.G.: Onderwijssecretariaat van de Vlaamse Steden en Gemeenten M.B.V.: Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen Meetjeslanders Eigen Huis S.M. Kleine Landeigendom Het Volk Gemeentelijke Holding N.V. Federatie voor Toerisme van de Provincie Oost-Vlaanderen Provinciale Brandweerschool Oost-Vlaanderen O.P.A.C.: Oostvlaamse Politieacademie ETHIAS: Onderlinge maatschappij der openbare besturen MEDOV: Medisch Oost-Vlaanderen CEVI N.V.: Centrum voor Informatica RATO V.Z.W.: Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen V.Z.W. Regionaal Landschap Meetjesland V.Z.W. Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland V.Z.W. Kringloopcentrum Meetjesland Lokale Werkwinkel Meetjesland Noord P.W.A.: Plaatselijke Werkgelegenheids Agentschap

Pag 11


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

Streekplatform+ Meetjesland COMEET: Cultuur Overleg Meetjesland Projectvereniging Regionale Jeugddienst Meetjesland Burensportdienst Meetjesland Gewestelijke Bouwmaatschappij Volkshaard C.V. LOGO: Lokaal Gezondheidsoverleg Meetjesland V.Z.W. Huis van het Nederlands Oost-Vlaanderen ERSV: V.Z.W. Erkend Regionaal Samenwerkingsverband RESOC Meetjesland, Leiestreek & Schelde Toerisme Meetjesland Basiseducatie Gent-Meetjesland ONOV V.Z.W.: Onthaal Nieuwkomers Oost-Vlaanderen V.V.O.G.: Vereniging Van Openbaar Groen Interlokaal wooncentrum Meetjesland

1.1.5

1.1.5.1

COMMUNICATIE Externe communicatie -

Het stedelijk informatieblad Het Eikenblad wordt elf keer uitgegeven - elke maand behalve in de maand augustus. In diverse uitgaven wordt een extra katern toegevoegd: een evenementenkalender in januari, een katern over het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan in april, een katern over de Ronde van België in mei, een jeugdkrant in juni, een zomerkrant in juli, een parkeerkatern in december. Eind augustus wordt een extra krantje bedeeld met als thema: ‘duurzaam naar school’.

-

Buurtbewoners worden per brief parkeerbeperkingen, evenementen, …

-

De website www.eeklo.be wordt geleidelijk aangepast: toevoegen van formulieren, aanvullen agenda, … Aan de noodzakelijke vernieuwing van de structuur wordt gewerkt.

-

Infovergaderingen worden georganiseerd bij diverse gelegenheden: openbaar onderzoek gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (29 april, 6 en 13 mei), ontwikkeling industrieterrein Balgerhoeke (4 juni), aanleg drukriolering (5 juni), RUP afbakening kleinstedelijk gebied (22 september), werken in de Kerkstraat (13 oktober), inhoud eindejaarsactie (4 november), inplanting jeugdcentrum (3 december).

-

Verspreiden van persberichten en organiseren van persconferenties.

geïnformeerd

over

wegenwerken,

Pag 12


Stad Eeklo

1.1.5.2

1.1.5.3

1.1.5.4

Jaarverslag 2008

-

Samenwerkingsovereenkomst met AVS voor diverse grote evenementen: veldrit, THEO’s, Ronde van België, Helden in het Park, Herbakkersfestival, Kaaifeesten. Binnen deze overeenkomst worden promofilmpjes gemaakt.

-

Onthaal van nieuwe inwoners: 21 april.

-

Nieuwe inwoners krijgen bij inschrijving al een welkomstpakket mee.

-

Er wordt een nieuwe stadsgids opgemaakt, in combinatie met de Klapper.

-

Een stratenplan wordt uitgegeven in de loop van de maand augustus.

Interne communicatie -

Het Managementteam komt om de drie communicatieambtenaar zorgt voor het verslag).

à

vier

werken

samen

(de

-

Diensthoofdenoverleg.

-

Opstart van een personeelsblad Eeklo.GAZET (er verschijnen in 2008 vier nummers). Aspecten die aan bod komen: nieuwtjes uit de stad, personeel in en uit, interview met een personeelslid, puzzel, personalia, personeelsinfo, evenementen, …

-

Er wordt een concept uitgewerkt om op te starten met een intranet.

Speciale / nieuwe activiteiten in 2008 die de stad in de kijker hebben geplaatst -

THEO’s, de trofeeën voor Hedendaags Eekloos ondernemen: zoeken naar kandidaten en genomineerden, stuurgroep en werkgroepen begeleiden, avond organiseren, … Deze THEO-verkiezing blijkt een schot in de roos om ondernemend Eeklo samen te brengen en in de aandacht te zetten.

-

Start van de Ronde van België eind mei 2008.

-

Deelname aan de ACCENTA-jaarbeurs van 13 tot 21 september als eerste ‘Stad in de kijker’. Daarvoor wordt door diverse stadsdiensten aan een beursstand gewerkt. De stand wordt bemand door ploegen van personeel van diverse diensten, negen dagen lang.

De communicatiedienst wordt betrokken bij -

De veiligheidscel (als vijfde discipline): binnen de veiligheidscel wordt er een plan communicatie opgemaakt. De evenementencel. Het scholenoverleg (basisonderwijs en middelbaar onderwijs).

Pag 13


Stad Eeklo

1.1.5.5

Jaarverslag 2008

Participatiebarometer Binnen het Vlaams duurzaamheidsbeleid spelen participatie en lokale besturen een cruciale rol. Daarom wordt een instrument ontwikkeld dat de lokale besturen in staat stelt om de beleidsparticipatie op te volgen. Het voorbereidend onderzoek gebeurt door het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (CDO), in samenwerking met het Centrum voor Lokale Politiek (beiden van de Universiteit Gent). Onder hun leiding zou het onderzoek moeten resulteren in een 15-tal indicatoren over de beleidsparticipatie van de individuele burger en eenzelfde aantal indicatoren over de kwaliteit van de samenwerking in de netwerken tussen lokaal bestuur en het maatschappelijk middenveld. Eeklo is uitverkoren als testgemeente. Door middel van kwalitatief onderzoek wordt nagegaan wat de behoeften zijn van mensen (en groepen van mensen) inzake participatie aan het lokale beleid. Daarbij wordt NIET uitgegaan van de wens van het bestuur om zijn burgers bij het beleid te betrekken. Het is ook geen evaluatie van het participatiebeleid van de stad. Zaken die bevraagd worden: verbondenheid met de gemeenschap, informatie, contacten met de lokale overheid, actieve betrokkenheid. De gesprekken met de individuen gebeuren vanuit de stad, door ambtenaren en vrijwilligers van de seniorenraad. De groepen/sleutelfiguren worden bevraagd door de onderzoekers zelf. Er is een vormingsmoment voor de interviewers eind augustus 2008. De enquêtes worden afgenomen in de loop van september en oktober. De communicatiedienst zorgt voor de coördinatie van deze bevragingen. De resultaten van de enquêtes worden in januari 2009 voorgesteld.

1.1.5.6

Huisstijl Er wordt voor de stad Eeklo in de loop van 2008 een nieuwe huisstijl uitgewerkt. Diverse bureaus worden aangeschreven om een huisstijl te bedenken. Uiteindelijk komt Claerhout Communicatiehuis er uit als winnaar. Samen met een werkgroep vanuit ambtenarij en politiek ontwerpt Claerhout een logo en een base-line ‘Eeklo Centrumstad – ENERGIEK, EIGENZINNIG, ECHT’. Deze huisstijl wordt geïmplementeerd door huisgraficus Tim Hoste. Op 4 september 2008 wordt de nieuwe huisstijl voorgesteld aan het personeel en de gemeenteraad. In de loop van de maand worden geleidelijk aan nieuwe dragers geïntroduceerd: briefpapier, enveloppen, klevers op de wagens, vlaggen, spandoeken, de stand op accenta, … Er is een vorming voor alle personeel. In de loop van 2009 wordt verder aan de implementatie van de huisstijl gewerkt.

Pag 14


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

1.2

1.2.1

GEMEENTEPERSONEEL

ALGEMENE INFORMATIE Wettelijke graden Stadssecretaris: • José DE BUSSCHER, Canadaplein 1, 9900 Eeklo tot 31 augustus 2008 • Meike VAN GREMBERGEN, Boelare 129, 9900 Eeklo vanaf 1 september 2008 Stadsontvanger: Dany VANDE MERGEL, Zwalmlaan 8/1, 9630 Zwalm

1.2.2

1.2.2.1

FUNCTIONELE INFORMATIE Vrijwilligers stedelijke brandweer Op 31/12/2008: 62.

1.2.2.2

Onderwijzend personeel

personeel

+

gesubsidieerd Vast

administratief Tijdelijk

Voltijds

Deeltijds

Voltijds

Deeltijds

Academie voor Schone Kunsten

7

19

-

4

Academie voor Muziek en Woord

7

33

-

25

Totaal op 31/12/2008

14

52

-

29

Totaal op 31/12/2007

14

51

-

25

Totaal op 31/12/2006

14

48

-

26

Pag 15


Stad Eeklo

1.2.2.3

1.2.2.4

Jaarverslag 2008

Niet-onderwijzend personeel Vastbenoemd

Contractuelen

Gesco

Fulltime

Parttime

Fulltime

Parttime

Fulltime

Parttime

Algemene diensten Administratief Technisch Werklieden

30 9 19

18 1 5

12 4

21 27

13 14

16 6

Sport en recreatie Administratief Werklieden

3 5

3

1 1

1 16

1 -

2 -

Openbare Bibliotheek

1

5

-

1

-

-

Academie voor Schone Kunsten

-

-

-

1

-

-

Academie voor Muziek en Woord

-

-

-

8

-

-

Brandweer + Dienst 100

6

-

-

-

-

-

Totaal op 31/12/2008 Totaal op 31/12/2007 Totaal op 31/12/2006

73 64 60

32 32 32

18 21 22

75 70 65

28 29 28

24 22 18

Sociale dienst voor het personeel Het stadsbestuur blijft aangesloten bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten, mits een bijdrage door het stadsbestuur van 0,15 % op de totale loonmassa. Deze sociale dienst voorziet in een aantal automatische tegemoetkomingen, waaronder de geboorte- en huwelijkspremie, premie bij pensionering, premie voor mindervalide kinderen en de tegemoetkoming in de kosten van kinderen met vakantie, geboekt via Pollen, ressorteren. Via de niet-automatische tegemoetkomingen (o.m. tussenkomst in verplegingskosten, farmaceutische, medische en paramedische kosten, kosten rustkuur of bijzonder dieet) komt de sociale dienst tussen bij problemen waarvoor geen standaardoplossing bestaat. Tenslotte biedt deze dienst aantrekkelijke gezinsvakanties aan in eigen land of in de ons omringende landen.

Pag 16


Stad Eeklo

1.3

Jaarverslag 2008

TOESTAND VAN DE GEMEENTEFINANCIEN

1.3.1

DE GEWONE DIENST

1.3.1.1

Evolutie van de budgettaire resultaten

1.3.1.1.1

Het begrotingsresultaat van de gewone dienst 2008

Netto-vastgestelde rechten eigen dienstjaar - vastgelegde uitgaven eigen dienstjaar Begrotingsresultaat eigen dienstjaar Netto-vastgestelde rechten vorige dienstjaren - uitgaven vorige dienstjaren Begrotingsresultaat v贸贸r overboekingen Overboekingen Begrotingsresultaat Algemeen begrotingsresultaat vorige dienstjaren Algemeen begrotingsresultaat

1.3.1.1.2

2007

2006

21.532.551,81 22.145.359,26 22.204.589,98 21.710.326,99 19.824.277,01 19.030.484,85 - 177.775,18

2.321.082,25

3.174.105,13

355.578,57 102.009,56

45.240,17 -273.278,84

305.255,49 33.799,25

75.793,83

2.639.601,26

3.445.561,37

2.400.000,00

699.405,49

5.951.045,62

- 2.324.206,17

1.940.195,77

-2.505.484,25

2.362.477,92

422.282,15

2.927.766,40

38.271,75

2.362.477,92

422.282,15

Het boekhoudkundig resultaat van de gewone dienst 2008

Vastgestelde rechten - aangerekende uitgaven Gecumuleerd boekhoudkundig resultaat

2007

2006

24.459.730,85 22.968.053,94 25.530.830,75 24.217.477,99 20.396.453,47 24.769.313,60 242.252,86

2.571.600,47

761.517,15

Pag 17


Stad Eeklo

1.3.2

Jaarverslag 2008

DE BUITENGEWONE DIENST

1.3.2.1

Evolutie van de budgettaire resultaten

1.3.2.1.1

Het begrotingsresultaat van de buitengewone dienst 2008

Netto-vastgestelde rechten eigen dienstjaar - vastgelegde uitgaven eigen dienstjaar Begrotingsresultaat eigen dienstjaar Netto-vastgestelde rechten vorige dienstjaren - uitgaven vorige dienstjaren Begrotingsresultaat v贸贸r overboekingen Overboekingen Begrotingsresultaat

1.3.2.1.2

2006

3.929.780,41 5.238.923,11

4.452.784,83 4.282.230,12

4.352.517,64 12.531.236,18

- 1.309.142,70

170.554,71

-8.178.718,54

225.032,80 0,00

801.708,78 0,00

2.141.688,29 1.021.300,23

- 1.084.109,90

972.263,49

-7.058.330,48

- 600.000,00

715.342,85

10.457.231,81

- 1.684.109,90

1.687.606,34

3.398.901,33

0,00

0,00

-3.398.901,33

- 1.684.109,90

1.687.606,34

0,00

Algemeen begrotingsresultaat vorige dienstjaren

Algemeen begrotingsresultaat

2007

Het boekhoudkundig resultaat van de buitengewone dienst 2008

2007

2006

Vastgestelde rechten - aangerekende uitgaven

9.397.589,43 4.969.246,09

9.737.028,48 17.023.454,65 4.269.219,46 12.470.491,21

Gecumuleerd boekhoudkundig resultaat

4.428.343,34

5.467.809,02

4.552.963,44

Pag 18


Stad Eeklo

1.3.3

1.3.3.1

Jaarverslag 2008

BELASTINGEN EN RETRIBUTIES Gewone ontvangsten ARTIKEL

BELASTING

040/361-02

Aanvragen i.v.m. de exploitatie hinderlijke inrichtingen Afgifte van administratieve documenten Aansluiting van riolen Sluikstorten op de openbare weg Opgravingen Afgifte van huisvuilzakken Agentschap voor weddenschappen Openbare drankgelegenheden voor sluitingsuur Reclameborden Banken en financiÍle instellingen Plaatsrecht op markten Kermissen, kramen en wagens Terrassen, tafels en stoelen Parkeren Dagbladkiosken, frituurkramen, enz‌ Benzine-, olie- en persluchtpompen Gebruik van openbaar domein Niet-bebouwde gronden Leegstand en verkrotting Algemene gemeentebelasting Aanvullende belasting onroerende voorheffing Aanvullende belasting personenbelasting Aanvullende belasting motorrijtuigen Opcent. op gewestbelasting op leegstand/verkrotting Nalatigheidsinteresten op schuldvorderingen Bijdragen hogere overheden voor werkingsuitgaven

040/361-04 040/362-05 040/363-07 040/363-11 040/363-16 040/364-16 040/364-17 040/364-23 040/364-32 040/366-01 040/366-03 040/366-06 040/366-07 040/366-09 040/366-12 040/366-48 040/367-09 040/367-15 040/368-14 040/371-01 040/372-01 040/373-01 040/377-02 040/265-01 040/465-01

Totaal gewone ontvangsten

2008

2007

2006

7.373,76

3.768,69

8.599,47

99.631,26

107.968,03

78.506,47

0,00 225,00 1.160,00 402.057,55 0,00 2.485,88

0,00 0,00 1.010,00 380.106,65 668,00 1.557,76

8.528,00 4.015,00 2.691,50 387.420,80 652,00 1.515,05

9.930,00 4.356,00 78.407,36 4.826,50 12.461,12 602.338,59 13.677,70

11.497,44 4.067,00 82.779,98 5.361,75 12.820,64 618.316,62 17.766,08

10.073,00 3.992,00 77.761,20 5.682,50 12.769,28 574.811,49 17.411,02

1.899,25 58.445,58 24.487,38 27.850,00 1.018.806,00 4.283.739,25

1.948,25 58.320,57 19.804,02 28.425,00 1.069.923,00 3.689.387,37

1.943,75 58.331,47 21.695,55 16.824,00 1.077.185,00 3.668.028,92

4.123.286,55

5.436.715,95

4.370.508,50

245.624,82 4.814,85

227.101,59 36.522,99

224.870,67 1.115,58

144,77

0,00

0,00

4.105,29

3.281,99

1.774,18

11.032.134,46 11.819.119,37 10.636.706,40

Pag 19


Stad Eeklo

1.3.3.2

Jaarverslag 2008

Gewone uitgaven ARTIKEL

OMSCHRIJVING

2008

2007

2006

040/122-03

Erelonen, vergoeding 6.825,85 advocaten/artsen/enz,… Onwaarden op niet-geïnde vastgestelde 71.166,59 rechten Onwaarden op geïnde vastgestelde rechten 168,00 Tussenkomst weddes/werkingsuitgaven 41.232,85 hogere overheid Totaal gewone uitgaven 119.393,29

119,20

421,67

22.186,39

26.501,63

504,00 54.367,18

1.412,94 43.699,36

77.176,77

72.035,60

040/301-01 040/301-02 040/415-01

1.3.4

GEMEENTEFONDS GEMEENTEFONDS 2008 2007 2006

1.3.5

4.015.103,00 3.897.474,00 3.643.130,00

SPECIFIEKE SUBSIDIERING DOOR DE HOGERE OVERHEID EN ANDERE OVERHEIDSINSTELLINGEN Personenalarmsysteem Natuurgebied Waaiakker Drukriolering Mercuriusproject Totaal

1.3.6

19.831,20 22.164,20 684.536,08 246.807,64 973.339,12

DOOR DE STAD VERSTREKTE TOELAGEN 2008

2007

2006

24.036,71 1.439,46 8.609,00 3.250,00

21.185,60 2.354,98 7.675,00 3.250,00

21.996,78 1.735,25 6.563,55 3.750,00

37.335,17

34.465,58

34.045,58

54.367,18 54.367,18

43.699,36 43.699,36

Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen (63211) Brandweerdienst Milieu (hemelwaterinstallatie/KWZI) Huisvestingspremies Sociaal pedagogische toelage Totaal

Bijdrage in de werkingskost/bezoldigingen Hogere Overheden (63412) Administratieve kosten inning belastingen Totaal

41.232,85 41.232,85

Pag 20


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

Bijdrage in de werkingskosten van het onderwijs (63612) Gemeentebestuur Aalter Gemeentebestuur Waarschoot Gemeentebestuur Zomergem Totaal

1.323,20 6.212,72 2.709,58 10.245,50

Bijdragen in de werkingskosten andere overheidsinstellingen (63617) Kerkfabriek Sint-Antonius 17.679,04 Kerkfabriek Sint-Jans-Onthoofding 601,00 Kerkfabriek Sint-Jozef 15.819,60 Kerkfabriek O.L.Vr.-ten-Hemel Opgenomen 27.972,00 Kerfabriek Sint-Vincentius 3.000,00 O.C.M.W. 1.785.121,00 Politiezone Meetjesland-Centrum 2.274.892,10 Slependammepolders 0,00 Watering De Burggravenstroom 0,00 Totaal 4.125.084,74

1.3.7

1.126,44 5.325,82 2.523,44 8.975,70

1.111,32 5.609,52 2.354,94 9.075,78

20.895,94 11.034,19 385,00 460,13 25.833,60 8.036,99 34.040,67 4.295,00 0,00 0,00 1.850.433,00 1.994.505,00 2.075.080,87 1.950.577,05 59.269,81 39.242,08 40.000,00 59.686,27 4.105.938,89 4.067.836,71

UITSTAANDE SCHULD SCHULD TEN LASTE VAN DE STAD JAAR

SCHULD OP > 1jr op 31/12 16.123.336,90 16.742.211,62 14.955.130,95

2008 2007 2006

JAAR 2008 2007 2006

SCHULD TEN LASTE VAN HOGERE OVERHEDEN SCHULD OP > 1jr Totale op 31/12 jaarlijkse last 0,00 0,00 0,00 1.525,80 0,00 15.232,66

JAAR 2008 2007 2006

JAAR 2008 2007 2006

1.3.8

Totale jaarlijkse last 2.218.988,95 2.164.114,89 1.840.254,02

LEASINGSCHULDEN SCHULD OP > 1jr op 31/12 1.687.712,22 1.467.610,27 1.624.005,32

Totale jaarlijkse last 222.479,37 216.428,89 215.596,19

PREFINANCIERINGSLENINGEN SCHULD OP > 1jr op 31/12 0,00 0,00 451.720,03

Totale jaarlijkse last 0,00 0,00 76.091,13

DEELNEMINGEN IN KAPITAAL Bruto deelneming :

15.449.640,95

Pag 21


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

Te volstorten : Netto boekwaarde :

- 2.567.717,02 12.881.923,93

DEELNEMING Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening Intercommunale Imewo - elektriciteit Intercommunale Imewo - gas Finiwo Dexia Gemeentelijke Holding Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Meetjesland Intercommunale Crematoriumbeheer Westlede Meetjeslanders Eigen Huis NV Intercommunale Vereniging Veneco² Intercommunale Teveoost Gewestelijke Bouwmaatschappij Volkshaard CV Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen Gemeentedienst van België Gew. Maatschappij voor de Kleine Landeigendom “Het Volk” Totaal

1.3.9

2.785.584,26 3.953.400,56 3.950.528,78 511.748,41 771.550,00 478.080,00 341.862,50 49.578,80 25.000,00 12.038,58 0,00 1.093,75 825,00 495,79 137,50 12.881.923,93

INKOMSTEN UIT DEELNEMINGEN DEELNEMING Imewo - elektriciteit Imewo - gas Finiwo Dexia - gewoon dividend VMW Maatschappijen voor Volkswoningen Veneco² Totaal

1.3.10

NETTO SALDO

BEDRAG 699.484,19 431.112,26 179.311,09 171.855,00 8.417,81 1.299,25 481,54 1.491.961,14

BEHEER DER FONDSEN Reservefondsen gewone dienst Reservefondsen buitengewone dienst

5.974.245,97 600.000,00

Pag 22


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

1.4

1.4.1

VERZEKERINGEN

VOERTUIGENPARK In 2008 worden 64 stadsvoertuigen verzekerd voor een totaal premiebedrag van € 44.897,67.

1.4.2

GEBOUWEN Het volledige stadspatrimonium (34 gebouwen) vertegenwoordigt een waarde van € 30.206.912,90. In 2008 wordt een totale verzekeringspremie van € 46.234,88 betaald voor deze stadsgebouwen.

1.4.3

LICHAMELIJKE ONGEVALLEN, BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN ARBEIDSONGEVALLEN Raadsleden - verzekering tegen lichamelijke ongevallen: Polis bij Ethias: nr. 45.082.045 Totale premie: 840,00 euro Milieuraad: verzekering tegen lichamelijke ongevallen: Polis bij Ethias: nr. 45.102.102 Totale premie: 182,00 euro Algemene burgerlijke aansprakelijkheid: Polis bij Ethias: nr. 45.005.762 Totale premie: 26.184,13 euro V.V.V. - algemene burgerlijke aansprakelijkheid: Polis bij Ethias: nr. 45.009.148 Totale premie: 61,97 euro Vakantiespeelpleinwerking en grabbelpaswerking aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen: Polis bij Ethias: nr. 45.047.822 Totale premie: 282,14 euro

-

verzekering

burgerlijke

Buitenschoolse kinderopvang - verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen: Polis bij Ethias: nr. 45.064.324 Totale premie: 846,30 euro

Pag 23


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

Jeugdadviseurs - verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen: Polis bij Ethias: nr. 45.059.727 Totale premie: 75,00 euro Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen jeugdwerk voor maatschappelijk achtergestelde jongeren: Polis bij Ethias: nr. 45.060.304 Totale premie: 366,70 euro Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen voor schoolongevallen in Academie voor Schone Kunsten en Academie voor Muziek en Woord: Polis bij Ethias: 45.022.002 Totale premie: 2.126,43 euro Lokaal dienstencentrum Zonneheem - verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ogevallen: Polis bij Ethias: nr. 45.065.311 Totale premie : 2.591,24 euro Personeel (inclusief burgemeester en schepenen) - verzekering arbeidsongevallen: Totale premie: 67.557,47 euro Dossiers: 14 (waarvan 2 afgewezen, 1 gedeeltelijk aanvaard). Personeel stedelijk zwembad - verzekering arbeidsongevallen: Totale premie: 5.152,22 euro Dossiers: geen. Vrijwillige brandweer - verzekering arbeidsongevallen: Totale premie: 21.753,60 euro Dossiers: 12.

Pag 24


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

2.

Functionele informatie

Pag 25


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

2.1

2.1.1

ALGEMENE ADMINISTRATIE

E-LOKET Sedert april 2005 heeft het stadsbestuur de installatie voorzien van het elektronisch loket via de website www.eeklo.be, waarbij de burger documenten kan aanvragen door aanmelding met het rijksregisternummer. Er kan eveneens aangifte gedaan worden van adresverandering, zowel voor verhuizing binnen Eeklo als voor aankomst als nieuwe inwoner uit een andere gemeente. Met dit E-loket kan ook informatie opgevraagd worden over de dienst burgerzaken. Overzicht van de meest gevraagde documenten: • adreswijziging • aanvraag identiteitsstukken voor kinderen -12 jaar voor reis buitenland • reistoelating minderjarigen • aanvraag diverse uittreksels (attest van woonst, nationaliteit, samenstelling gezin, geboorteakte, overlijdensakte, …) • aanvraag opzoeking archief • aanvraag lijsten en statistieken • aangifte wijziging beroep • wettelijk samenlevingscontract. In 2008 komen dagelijks een 10-tal berichten binnen via het E-loket, zowel voor de bevolkingsdienst als voor de burgerlijke stand.

2.1.2

BEVOLKING Mannen Opnemingen • Geboorten • Aangekomen te Eeklo • Totaal

98 684 782

Vrouwen 93 648 741

Totaal 191 1.332 1.523

Pag 26


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

Mannen Afvoeringen • Overlijdens • Vertrokken uit Eeklo • Totaal Verschil opnemingen en afvoeringen Bevolking op 31/12/2008 Bevolking op 31/12/2007 Bevolking op 31/12/2006

2.1.3

Vrouwen

Totaal

121 595 716 +66

114 565 679 +62

235 1.160 1.395 +128

9.802 9.705 9.633

10.151 10.077 9.984

19.953 19.782 19.617

AFLEVERING IDENTITEITSKAARTEN, RIJBEWIJZEN EN DIVERSE STUKKEN Identiteitskaarten In 2008 worden 3.659 elektronische identiteitskaarten afgeleverd, ter vervanging van de vroegere Idoc-kaarten. Deze procedure is in Eeklo gestart op 8 december 2004 en moet voltooid zijn tegen september 2009. Rijbewijzen Gedurende het jaar 2008 zijn 1.601 rijbewijzen uitgereikt (originelen, duplicaten, omwisselingen en uitbreidingen), waaronder ook voorlopige rijbewijzen (leervergunningen, modellen 1, 2 en 3) en internationale rijbewijzen. Reispassen In 2008 worden 471 nieuwe reispassen afgeleverd. In de huidige nieuwe procedure zijn geen verlengingen meer voorzien. Alle afgeleverde nieuwe reispaspoorten hebben een geldigheidsduur van 5 jaar. Er is een gewone procedure met leveringstermijn van 5 werkdagen en een spoedprocedure met leveringstermijn van 24 uur (extra kostprijs 180 euro). Ander cijfermateriaal Aflevering van gratis identiteitsbewijzen voor kinderen (afgifte bij de geboorte): 205. Aflevering van identiteitskaartjes (met foto voor reis buitenland) voor kinderen -12 jaar: 456. Aflevering van nieuwe identiteitskaarten voor vreemdelingen: • blauwe, voor vreemdelingen ingeschreven in het bevolkingsregister: 18 • gele, voor vreemdelingen ingeschreven in het bevolkingsregister: 28 • witte, voor vreemdelingen ingeschreven in vreemdelingenregister: 71 • oranje, attesten immatriculatie model A: 180 • paarse, attesten immatriculatie model B: 25. Afstempelen van attesten immatriculatie (= verblijfskaarten) in verband met verlenging van verblijf: maandelijks een 20-tal oranje kaarten (asielzoekers). Afstempelen van verblijfsvergunningen nieuwe personen in het asielcentrum van het Rode Kruis gebeurt wekelijks in samenwerking met de vertegenwoordigster (sociale dienst) van het asielcentrum. Uitreiking van attesten uit bevolkingsregister: 30-tal per week. Legalisatie handtekeningen: 10-tal per week.

Pag 27


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

Adresveranderingen, zowel binnen de stad, als aankomsten en vertrekkers (in- en uitschrijvingen): ± 1.600, waarvan bij de helft ook een aanpassing moet gebeuren van het inschrijvingsbewijs van de auto en een aanvraag van elektronische kaart. Administratie van het strafregister: - bijwerkingen dossiers - afleveren inlichtingenbulletins (IB voor politie en parketten): meer dan 100 per maand - afleveren van uittreksels uit het strafregister: tussen de 80 en 100 per maand. Afleveren van drankvergunningen en moraliteitsattesten inzake het schenken van gegiste en sterke dranken.

2.1.4

2.1.4.1

BURGERLIJKE STAND Aantal huwelijken - echtscheidingen - jubilea

Huwelijken Echtscheidingen Jubilea • gouden bruiloften • diamanten bruiloften • briljanten bruiloft • platina bruiloft 100-jarigen 101-jarigen 102-jarigen 103-jarigen 104-jarigen 107-jarigen 108-jarigen 109-jarigen

2.1.4.2

2008

2007

2006

91 53

79 56

86 55

18 4 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0

16 3 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0

9 3 3 0 2 0 2 0 0 0 1 1

Aantal geboorten in Eeklo Aantal akten: 542 (zonder de afzonderlijke erkenningen en overschrijvingen van vonnissen nationaliteitskeuze, vonnissen tot verbetering akten, vonnissen tot homologatie adopties e.d.) Jongens

Meisjes

Totaal

Kinderen in Eeklo geboren en in Eeklo wonend

71

74

145

Kinderen in Eeklo geboren en niet in Eeklo wonend Totaal aantal geboorten in 2008 Totaal aantal geboorten in 2007 Totaal aantal geboorten in 2006

196

201

397

267 302 258

275 266 247

542 568 505

Pag 28


Stad Eeklo

2.1.4.3

Jaarverslag 2008

Aantal overlijdens Aantal akten: 365, waarvan 205 crematies. Mannen Personen overleden in Eeklo en in Eeklo wonend Personen overleden in Eeklo en niet in Eeklo wonend Totaal aantal overlijdens in 2008 Totaal aantal overlijdens in 2007 Totaal aantal overlijdens in 2006

Vrouwen

Totaal

95

98

193

104

68

172

199 149 159

166 177 179

365 326 338

In de dienst burgerlijke stand worden erfrechtverklaringen opgemaakt in verband met terugbetaling aan erfgenamen van bedragen van minder dan 750 euro. Voor grotere bedragen dient men zich nog steeds te wenden tot de diensten van het Vredegerecht of tot een notaris. Vanaf 2008 kan men voor erfrechtverklaringen ook terecht bij het kantoor van de registratie. In 2008 worden een 10-tal erfrechtverklaringen opgemaakt.

Pag 29


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

2.2

2.2.1

TERRITORIUM EN ONROEREND PATRIMONIUM

TERRITORIUM Eeklo heeft een oppervlakte van 3.005 ha.

2.2.2

ONROEREND PATRIMONIUM Aard

201 202 203 205 206 208 209 211 212 213 214 215 219 231 232 233 234 235 238 239 340 401 402 403 621

Omschrijving

Nettoboekwaarde 2008

Nettoboekwaarde 2007

Nettoboekwaarde 2006

Landbouwgronden 164.426,93 163.293,62 160.672,56 Niet-bebouwde bouwgronden 7.103.536,03 7.054.574,89 6.941.340,78 Industrieterreinen 261.850,36 260.045,55 853.097,91 Parken, begraafplaatsen, 1.269.096,30 1.276.303,05 1.184.987,87 sportterreinen Bosgronden en natuurreservaten 181.317,20 181.821,90 180.696,65 Niet af te schrijven beplanting op 142.794,61 142.794,61 142.794,61 gronden Andere terreinen 402.347,82 406.299,27 383.629,80 Gronden van gebouwen 2.871.005,00 2.967.179,49 2.915.984,12 Administratieve gebouwen 12.599.513,00 12.183.321,74 11.794.256,48 Schoolgebouwen 1.722.028,50 1.754.876,52 1.782.449,66 IndustriĂŤle en exploitatiegebouwen 529.069,14 518.173,77 503.891,30 Gebouwen voor sport, cultuur 8.637.852,30 8.455.146,87 8.326.610,01 Andere gebouwen 3.736.272,80 3.709.322,54 3.685.735,40 Terreinen van wegen 2.529.663,74 2.506.769,46 2.466.532,88 Wegenwerken 10.769.993,00 10.797.102,64 9.507.407,17 Slijtlaag 18.417,48 135.023,37 251.629,35 Toebehoren van wegen 704.740,99 722.006,33 660.865,06 Riolen 9.906.549,20 10.186.386,17 9.678.144,66 Openbare verlichting 6.900.987,10 587.676,34 580.158,54 Niet af te schrijven wegbeplanting 229.520,11 176.905,58 135.584,95 Kunstpatrimonium 237.725,40 231.895,40 200.644,31 Grondwerken in uitvoering 0,00 0,00 358.507,60 Aankoop + werken aan gebouwen in 2.820,07 2.820,07 2.820,07 uitvoering Wegenwerken in uitvoering 2.090.073,43 913.901,99 2.302.994,95 Onroerende goederen in leasing 4.634.424,23 4.113.246,58 4.007.660,50 Totaal 77.646.024,74 69.446.887,75 69.009.097,19

Pag 30


Stad Eeklo

2.2.2.1

Jaarverslag 2008

Onroerende verrichtingen gedurende 2008 De raad stemt in met de verkoop door de stad Eeklo van een perceel industriegrond met een gemeten oppervlakte van 1.500,00 m², gelegen in de industriezone Nieuwendorpe en vroeger in gebruik als deel van de stedelijke stapelplaats, aan het aanpalende bedrijf BVBA Foré Marnix & C°, met bedrijfszetel Ringlaan 52 te 9900 Eeklo en maatschappelijke zetel te 9931 Oostwinkel, Kasteeldreef 36. Het betrokken perceel is kadastraal gekend of gekend geweest onder de sectie F van de 2e afdeling , deel van het perceelnummer 419/r. De verkoopprijs bedraagt dertigduizend euro (€ 30.000), hetzij € 20/m².

Pag 31


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

2.3

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

2.3.1

BRANDWEER - DIENST 100

Categorie van de brandweerdienst: Z Totaal aantal voorposten: 0 Beschermde bevolking: (Eeklo-St.-Laureins): 26.660 Beschermde oppervlakte: 10.461 ha Aantal beschermde gemeenten: 1 (St.-Laureins met deelgemeenten) Aantal C-gemeenten in de gewestelijke groep: 3 (Kaprijke-Lembeke/Waarschoot/ Zomergem-Oostwinkel-Ronsele).

HUISVESTING Gentsesteenweg 2, 9900 Eeklo.

2.3.2

SAMENSTELLING KORPS Voorzien in kader

Personeel werkelijk in dienst op 31/12/2008 Beroeps Vrijwilligers mannen 1

mannen

Officieren

4

Geneesheren - officieren

1

1

Onderofficieren

6

6

Korporaals

9

Brandweermannen

51

Totaal

71

1

2

vrouwen

3

7 44

1

61*

1

* exclusief stagiairs-brandweerman.

Pag 32


Stad Eeklo

2.3.3

2.3.3.1

Jaarverslag 2008

ACTIVITEITEN Statistiek van de brandweerinterventies 2008 1 Totaal aantal brandinterventies (bosbranden en de interventies om versterking inbegrepen) 2 Struik- of grasbranden, alsmede huisvuilstortbranden 3 Schoorsteenbranden

2006

30

21

25

7

9

7

23

16

10

1

0

4

5 Reddingen van personen buiten brand

20

44

42

6 Overstromingen ten gevolge van dijk- of wolkbreuken 7 Ledigingswerken

16

25

15

6

8

7

8 Interventies voor wespen- of bijennesten

192

263

138

72

94

61

151

259

61

518

739

391

11 Loze, goedbedoelde oproepen

27

10

20

12 Valse, kwaadwillige oproepen

0

0

1

545

749

412

4 Branden van voertuigen

9 Interventies voor het vrijmaken van de rijweg 10 Interventies voor dringende hulp, andere dan die bedoeld onder vorige rubrieken Totaal werkelijke interventies

13 Totaal aantal interventies

2.3.3.2

2007

Statistiek van de ambulancedienst 1. 2. 3.

Totaal aantal oproepen, met inbegrip van die waarvoor geen vervoer plaatshad Aantal vervoerde personen Ambulances: ♌ aantal ambulances in dienst ♌ totaal aantal km afgelegd door de ambulances

2008

2007

2006

1.994

1.458

1.477

1.825

1.354

1.415

2

2

2

37.983

25.702

23.544

Pag 33


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

2.4

2.4.1

VERKEER - WEGEN - WATERLOPEN

WEGVERKEER De gemeenteraad heeft in 2008 volgende aanvullende politiereglementen op het verkeer goedgekeurd: ♦ parkeerregeling Raverschootstraat - deel tussen rondpunt en Desiré Goethalsstraat (gemeenteweg) ♦ voorzien van een parkeerplaats voor personen met een handicap in de Gentsesteenweg, ter hoogte van huisnummer 10 (gewestweg) ♦ Kerkstraat - aanbrengen gele lijnen (gemeenteweg) ♦ Sterrestraat - verkeerscirculatie (gemeenteweg) ♦ Parkeerverbod Burg. L. Pussemierstraat (gemeenteweg) ♦ Hospitaalstraat - aanbrengen van gele lijnen (gemeenteweg) ♦ Voorzien van een parkeerplaats voor personen met een handicap in de Kaaistraat, ter hoogte van huisnummer 4 (gemeenteweg) ♦ Voorzien van parkeerplaatsen voor personen met een handicap in de Stationsstraat (gewestweg N9) ter hoogte van het huisnummer 92 en in de Boelare (gewestweg N434) ter hoogte van het huisnummer 67 ♦ Uitbreiding zones betalend parkeren ♦ Invoering van zones met beperkte parkeertijd (blauwe zone) ♦ Kerkhofweg - parkeerverbod (gemeenteweg) ♦ Leopoldlaan 57 - parkeren uitsluitend voor motorfietsen, personenauto’s, auto’s voor dubbelgebruik en minibussen ♦ Stationsomgeving - invoering van parkeren met beperkte tijdsduur - signalisatie busdoorsteek ♦ Parkeerplaatsen voor personen met een handicap, ter hoogte van: o Koning Albertstraat 99 o PIeter De Coninckstraat 20 o Moeie 31 (overkant van de straat) o Roze 146 o Gulden Sporenstraat 16.

2.4.2

WEGENINFRASTRUCTUUR Het stadsbestuur doet verder inspanningen om de wegen, voetpaden en fietspaden op Eekloos grondgebied te onderhouden of te vernieuwen. BVBA Cochuyt-De Smet uit Maldegem, de onderhoudsaannemer van de stad, voert voor € 650.905,31 herstellingswerken uit. De brug over de expresweg (N49) ter hoogte van de Peperstraat is in het voorjaar van 2008 opengesteld. In de Kerkstraat wordt het gedeelte tussen de Stassano en de spoorweg heraangelegd.

Pag 34


Stad Eeklo

2.4.3

Jaarverslag 2008

VEILIGHEID Net zoals vorig jaar worden in 2008 (nieuwe) wegmarkeringen (her)aangebracht op diverse plaatsen door De Groote Gaston NV t.b.v. € 74.063,59. In samenwerking met de scholen wordt er gewerkt rond het project “Duurzaam naar school”. De stad Eeklo ontving voor het schooljaar 2008-2009 een bedrag van de Vlaamse overheid € 23.942,00. Via de kindergemeenteraad worden in de schoolomgevingen potloodborden geplaatst. De doelstelling daarvan was om de scholen beter zichtbaar te maken in het straatbeeld. Via het lokaal seniorenbeleid zijn er knelpuntenwandelingen georganiseerd. Bij deze wandelingen worden de knelpunten: verkeersveiligheid, groenvoorziening, … in kaart gebracht. Er is een nauwe samenwerking met de stedelijke adviesraad “Personen met een handicap”, die advies uitbrengt over o.a. aanleg parkeerplaatsen voor personen met een handicap.

2.4.4

WATERLOPEN - RIOLERINGEN Naast het onderhoud van de wegen doet het stadsbestuur ook veelvuldige inspanningen in verband met het onderhoud en de aanleg van de rioleringen, waterleiding en waterlopen. Hieromtrent worden dan ook in 2008 door de gemeenteraad meerdere beslissingen genomen: Oostveldstraat - private verkaveling Huysman Bouw V497/1 - uitbreiding waterleidingsnet Roze - private verkaveling villabouw Bostoen en VZW Philippus Neri V498/1 uitbreiding waterleidingsnet Polydoor Lippenslaan - aanleg verdubbelingsleiding Bus - plaatsing van een zinker N434 - aanpassingswerken op toevoerleidingen Kerkstraat - aanpassingen op het waterleidingsnet plaatsen van bovengrondse brandkranen in Kunstdal en Zuidmoerstraat uitbreiding waterleidingsnet private verkaveling Sint-Laureinsesteenweg uitbreiding waterleidingsnet private verkaveling Brugsesteenweg uitbreiding waterleidingsnet private verkaveling tussen Guldensporen- en Jan Breydelstraat. De stedelijke technische dienst moet voor het ontstoppen van huisrioolaansluitingen af en toe beroep doen op externe ruimingsdiensten. Zij voeren in 2008 reinigings- en ontstoppingswerken uit t.b.v. € 6.550,38. De rioolkolken (ongeveer 6.000 stuks op het grondgebied van de stad) worden gereinigd door ruimdienst Verhelle NV, Westhoekstraat 15, 8700 Aarsele. De kolken met een kleine inhoud worden jaarlijks zes keer geruimd (in februari/april/juni/augustus/oktober en december), de kolken die relatief snel vervuild worden wegens hun ligging, driemaal (in februari/juni en december) en de overige kolken enkel in augustus. In 2008 wordt hiervoor € 59.021,04 betaald. Het ruimen van bepaalde riolenstelsels en camera-inspecties op het grondgebied van de stad wordt toegewezen aan De Bree Cleaning, Krommewege 31G te 9990 Maldegem tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 396.558,26, inclusief BTW.

Pag 35


Stad Eeklo

2.4.5

Jaarverslag 2008

POLDERS EN WATERINGEN Er worden ruimings- en onderhoudswerken aan onbevaarbare waterlopen 3° categorie uitgevoerd, door het Bestuur der Slependammepolders en door de Watering “Burggravenstroom”. Deze werken zorgen voor een vermindering van overstromingsrisico’s bij hevige regenval.

Pag 36


Stad Eeklo

2.5

2.5.1

Jaarverslag 2008

HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND

MIDDENSTAND, K.M.O., HANDEL, INDUSTRIE De bevoegdheid economie ressorteert onder burgemeester Loete. Een aantal punten uit de beleidsnota (Hermesplan): ♦ mobiliteit (Ring, doortocht, streekziekenhuis) ♦ ruimtelijke ordening ♦ versterken handelsapparaat ♦ omvormen Eeklo tot een nette en fleurige stad ♦ oprichten buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen ♦ verhogen parkeerfaciliteiten ♦ aandacht voor inspraak en participatie ♦ uitbouwen klantvriendelijke, kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening ♦ geen verhoging van de fiscale druk.

2.5.1.1

Economische raad Er zijn in 2008 vijf vergaderingen van de Economische Raad: 8 april, 14 mei, 2 juli, 11 september en 4 december. Er zijn ook twee verschillende verslaggevers: Katty Van de Voorde wordt op 1 december 2008 opgevolgd door de ambtenaar lokale economie en beleidsadvies, Nathalie Beelaert. Volgende thema’s kwamen aan bod: EVENEMENTEN: - Nieuwjaarsreceptie - THEO’s - Braderie - Jaarbeurs Accenta: Eeklo ‘Stad in de kijker’ - Dag van de Klant - Kerstshopping. MOBILITEIT & PARKEERPROBLEMATIEK: - Laden en lossen langs de N9 (hierover werd een advies aan het schepencollege gegeven). - Keerpunt bussen aan het station. - Parkeerproblematiek (de ER richt op 10 augustus een uitgebreid inhoudelijk advies aan het schepencollege). GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN: de ER richt een advies hierover aan de Gecoro (7 juli). SOCIO-ECONOMISCHE VERGUNNINGEN FINANCIELE ZAKEN: Mercuriusfonds, Stadspromotiefonds

Pag 37


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

SAMENSTELING ECONOMISCHE RAAD: Krügershopping vraagt om een uitbreiding van zijn vertegenwoordiging in de ER met 2 bijkomende stemmen. De statutenwijziging van de ER wordt in de gemeenteraad van 29 september 2008 goedgekeurd. KMO–MANAGER: Nathalie Beelaert begint effectief aan haar job op 1 december 2008 als ambtenaar lokale economie en beleidsadvies. Zij zal zorgen voor de implementatie van het Hermesplan en wordt de liaison tussen het stadsbestuur en ondernemend Eeklo.

INDUSTRIETERREINEN ZONES 2.5.2

EN

AMBACHTELIJKE

Voor de verkoop van industriegronden verwijzen we naar de rubriek 2.2.2.1. "Onroerende verrichtingen gedurende 2008".

2.5.3

TELEFONIE EN TELEGRAFIE Er worden werken aan de telefooninstallaties (o.a. kabeluitbreidingen, aansluitingen en uitrustingswerken) uitgevoerd in diverse straten van de stad.

2.5.4

ECONOMISCHE NUTSVOORZIENINGEN Er worden op diverse plaatsen in de stad werken aan de nutsleidingen uitgevoerd door de betrokken maatschappijen.

2.5.5

EVENEMENTEN • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

23 januari 2008: plaatsen kunstwerk op rotonde 1 februari 2008: viering sportkampioenen 8-9-10 februari 2008: Natuurfestival 9 februari 2008: internationale veldrit 15-23 februari 2008: Aan Tafel 14-15 maart 2008: Jobbeurs 20 april, 18 mei en 15 juni 2008: bloemenmarkt 26 april-14 juni 2008: actie met Belgerinkel naar de winkel 27 april 2008: Belgerinkel naar de winkel – start met Radio2-uitzending 25 april-4 mei 2008: Week van de Amateurkunsten 30 april 2008: 100-dagen viering 30 april 2008: uitreiking THEO’s 1 mei 2008: avond- en Tamboermarkt 21 tot 25 mei 2008: zomerfoor 22 mei 2008: jaarmarkt 25 mei 2008: Dag van het Park 27-28-29 mei 2008: Ronde van België 20-21-22 juni 2008: Maatjesfestival 26 juni 2008: Dag van de Markt 27-28-29 juni 2008: Braderie 27-28-29 juni 2008: handbaltornooi 29 juni 2008: triatlon 11 juli 2008: Feest van de Vlaamse Gemeenschap 21 juli 2008: Nationale feestdag 25-26-27 juli 2008: Balloonmeeting

Pag 38


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

29-30-31 juli 2008: zomer in Zonneheem 31 juli – 7, 14 en 21 augustus 2008: Helden in het Park 8-9-10-11 augustus 2008: Jozefse Feesten 9 augustus 2008: Jeugddag 15-16-17 augustus 2008: Herbakkersfestival 24 augustus 2008: 1000 Zonnen 28 augustus 2008: Film in ’t Park 7 september 2008: Landbouwdag 13 tot 21 september 2008: deelname aan Accenta als stad in de kijker 14 september 2008: Open Monumentendag 27 september 2008: Dag van de Klant 3-4-5-6 oktober 2008: Kaaifeesten 17 oktober 2008: Dag van de jeugdbeweging 18 oktober 2008: Miss Meetjesland verkiezing 24-25-26 oktober 2008: winterfoor 13 tot 23 november 2008: Week van de Smaak 16 november 2008: aankomst van de Sint 23 november 2008: Festival van de tweevoeter 12-13 december 2008: kerstmarkt bij Zonneheem 19 december 2008: kerstshopping en kerstdrink in het centrum.

Markten & foren o o o o o

Wekelijkse markt: elke donderdagvoormiddag. 1 mei feestavond. Jaarmarkt: donderdag 22 mei 2008. Zomerfoor: van 21 mei tot en met 25 mei 2008. Winterfoor: van 24 oktober tot en met 26 oktober 2008.

2.5.6

TOERISME

2.5.6.1

Dienst toerisme Het jaar 2008 is vooral het jaar van de Davidsfonds Zomerzoektocht: liefst 21.000 extra Meetjesland-bezoekers op één zomer en 5.300 bezoekers aan onze balie in het infokantoor. Dat is op zijn minst historisch te noemen. Na het overgangsjaar 2007 waarbij de verhuis naar het Vredegerecht centraal stond, is 2008 een echt ‘boerenjaar’ voor Toerisme Meetjesland. Niet alleen is er het zichtbare succes van de Davidsfonds Zomerzoektocht, de nieuwe clusters ‘Kleinschalig logies’ en ‘Meetjeslands Evenementenoverleg’ draaien op volle toeren en met Horeca Meetjesland wordt een intense relatie gestart. Ondertussen strijdt de regiocoördinator Erik Hennes binnen Europa om een veelbelovend project binnen te halen, gebaseerd op samenwerking en clustervorming. En in samenwerking met Tafelen in Vlaanderen wordt het Meetjesland vanaf nu op de kaart gezet als kindvriendelijke regio. Openingsuren: e Toeristisch seizoen (vanaf de paasvakantie t.e.m. het 1 weekend van oktober): • maandag: van 13.30 uur tot 16.30 uur • van dinsdag tot en met vrijdag: van 10.00 uur tot 13.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur • in het weekend: van 11.00 uur tot 15.00 uur Buiten het toeristisch seizoen: • maandag: van 13.30 uur tot 16.30 uur • van dinsdag tot en met vrijdag: van 10.00 uur tot 13.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Pag 39


Stad Eeklo

2.5.6.2

Jaarverslag 2008

Comité voor Verzustering van Steden Op 19 februari worden de leden samen met hun partner, naar aanleiding van het feit dat de stad Eeklo de prijs van de provincie voor de Europese gemeente van Oost-Vlaanderen heeft ontvangen, extra verwend met een uitgebreide nieuwjaarsdrink. Het is tenslotte door hun inzet en dikwijls deze van het ganse gezin dat Eeklo deze prijs van 5.000 euro verdiend heeft. Tijdens het weekend van 1 mei is de groep Neukirchen op bezoek. Zij zijn ontvangen op het stadhuis n.a.v. de 1-mei avondmarkt. Op 4 mei wordt opnieuw de Europese dag georganiseerd. Het is, zoals steeds, een groot succes met een ruime opkomst en een gezellige sfeer. Op 27, 28 en 29 mei vindt de start van de Ronde van België plaats in Eeklo. Voor deze gelegenheid worden de burgemeesters en voorzitters van onze verschillende zustersteden uitgenodigd. Zij hebben genoten van het wielergebeuren en kregen ook nog een rondleiding in Gent. Het was een heel geslaagd verbroederingsweekend. In 2008 wordt ook gestart met de projectsubsidie. De projectsubsidie is een nieuwe stimulans die het comité wil geven aan innovatieve initiatieven met betrekking tot de verzustering. Initiatieven die nieuw en verrijkend zijn, kunnen zij tot 500 euro subsidie ontvangen. In 2008 zijn 2 dergelijke projecten goedgekeurd, nl. de balletschool van Ann-Sophie Deweer voor een bezoek met haar groep aan Bagnols en de groep van Families for Europe rond Luc Verhulst voor een bezoek aan Newbury. Van 19 tot 22 augustus bezoekt een delegatie van het schepencollege Newbury. Ook de pers is aanwezig en een vertegenwoordiging van de VVV. Bedoeling is om onze zustersteden meer in the picture te plaatsen. Van 8 tot 12 oktober woont een delegatie de jaarlijkse vergadering bij in Carcaixent (Spanje). Het weer is er barslecht en de organisatie op zijn zuiders maar er worden toch opnieuw een paar belangrijke zaken en data afgesproken tijdens de officiële vergadering. Grote verbroederingsfeesten in Eeklo in 2011!

2.5.6.3

Toeristische raad In een tijd waarin onze samenleving evolueert naar een vrijetijdsmaatschappij is toerisme belangrijk. Eeklo is dan ook de ideale uitvalsbasis voor de kust, de grootsteden Brugge, Gent, Antwerpen en het nabije Zeeuws-Vlaanderen. Maar wanneer de toerist zich hier terugtrekt om heel stilletjes het genot te proeven van de Meetjeslandse rust wil hij recreatie en informatie. De stedelijke toeristische raad wil dan ook in nauwe samenwerking met de Eeklose VVV (Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer) in de eerste plaats zoals de naam het zegt, het vreemdelingenverkeer in de stad bevorderen. Eeklo promoten en positioneren als Herbakkersstad en poort van het Meetjesland is een eerste doelstelling. Andere doelstellingen zijn: ♦ Eeklo, evenementenstad ♦ Eeklo, bloemenstad ♦ Eeklo, sportstad ♦ Eeklo, fietsstad ♦ Eeklo, inkoopstad ♦ Beeldend Eeklo ♦ Eeklo in vervlogen dagen.

Pag 40


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

Samenwerking met andere raden, verenigingen en horeca is hier zeker op zijn plaats. Maar ook op gebied van onthaal en verblijfstoerisme is er nog werk aan de winkel voor de stedelijke toeristische raad. De weg is lang, maar er wordt aan getimmerd. Activiteiten ♦ maart: Tentoonstelling ‘werken Romain Coemelck’ ♦ 13 april: Erfgoeddag - Wordt verwacht - Sienemapatee ♦ mei: Tentoonstelling ‘Mater Dolorosa’ ♦ 20 april/18 mei/15 juni: Bloemenmarkt ♦ 18 mei: Persvoorstelling ‘Herbakkersbier’ ♦ 18 mei en 15 juni: bloemenmarkt ♦ 20 juni: Onthulling kunstwerk ‘André Dellaert’ ♦ 25 juni: Aankleden van Lotjen door de VZW Meetjeslandse Balloonmeeting ♦ 1 augustus: Aankleden van Lotjen door Feestcomité Sint-Jozefparochie ♦ 17 augustus: Prijsuitreiking ‘Bebloemingswedstrijd 2008’ ♦ 24 augustus: Aankleden van Lotjen door 1.000 Zonnen ♦ 14 september: Aankleden van Lotjen door Wielerclub Sportvrienden ♦ 27 september: Aankleden van Lotjen door het comité Miss Meetjesland ♦ 12 oktober: Ridderen van de heren Alain Deschamps en Cesar Verstraete, voorzitter en ere-voorzitter van de Eeklose Wielerclub Sportvrienden ♦ 16 oktober: Aankleden van Lotjen door Wijkcentrum De Kring ♦ november: Tentoonstelling ‘Eeklo, een kleine stad in de grote oorlog’ ♦ november en december: Tentoonstelling ‘Sint-Vincentiuskerk schatkamer van de neo-gotiek’ ♦ 15 november: Aankleden van Lotjen door werkgroep ‘Week van de Smaak’ ♦ 16 november: Tentoonstelling ‘Ons dagelijks brood’ + persvoorstelling van het ‘Herbackerstoartjen’ ♦ 13 en 14 december: Deelname Kerstmarkt Zonneheem.

Pag 41


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

2.6

2.6.1

LANDBOUW, TUINBOUW, VEETEELT, BOSBOUW, VISVANGST

LANDBOUWTELLING 1 meitelling - aantal aangevers Septembertelling - aantal aangevers

2.6.2

83 1

VERPACHTINGEN DOOR DE STAD Grond Hoge Bosstraat: 275 m² aan de heer O. Tieberghien

2.6.3

STEDELIJKE LANDBOUWRAAD In de loop van 2008 komt de landbouwraad 4 maal samen. Er wordt o.a. over de volgende punten gesproken: • MER-rapport: R43 - doortrekking ring om Eeklo. • Ruimtelijk structuurplan: wat zijn de knelpunten en de gevolgen voor de open ruimte en de landbouwactiviteit? • Politiereglement inzake nachtlawaai: wat zijn de regels in de politiezone en bij de stad Eeklo? Is een standpunt van de landbouwraad niet gewenst? • Opmerkingen en bedenkingen bij het RVS. • Ecokwadraat: voorstelling studie. • Schipdonkkanaal • Landbouwwegen.

Pag 42


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

2.7

2.7.1

ONDERWIJS - SCHOOLJAAR 2007-2008

ALGEMENE VOORZIENINGEN Niettegenstaande het uitgebreid onderwijsnet in onze stad en de centrumfunctie die Eeklo qua onderwijs in het Meetjesland vervult, beperkt het stedelijk onderwijs zich tot: ♦ de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten ♦ de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord.

2.7.2

KUNSTONDERWIJS

2.7.2.1

Stedelijke Academie voor Muziek en Woord

2.7.2.1.1

Schoolbevolking

Hoofdelijk Afdeling woord • Afdeling muziek • Muziekinitiatie • Woordinitiatie •

2.7.2.1.2

’07-‘08 978+ initiatie 74 225 780 58 16

’06-’07 992

’05-’06 979

259 790 -

265 748 -

Openbare examens Aantal leerlingen die hebben deelgenomen: Juni 2008 • • •

Hoofdschool Eeklo Afdeling Waarschoot Afdeling Zomergem

294 43 33

Juni 2007 295 66 61

Juni 2006 261 39 45

Pag 43


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

Aantal uitgereikte diploma's: Juni 2008 • • • • • • •

2.7.2.1.3

Attesten L3 volwassenen Attesten L4 muziek Attesten L4 woord Attesten M3 muziek Attesten M3 woord Attesten H3 muziek Attesten H3 woord

34 50 29 52 24 26 12

Juni 2007 38 61 42 49 28 45 22

Juni 2006 35 53 36 47 29 46 20

Oorkonde van de stad Eeklo In juni 2008 behalen 16 leerlingen van de hogere graad 3 de oorkonde van de stad Eeklo, nl. voor altsaxofoon, gitaar, harp, jazz-piano, jazz-koper, klarinet (2), piano (2), sopraansax, viool, zang, toneel, voordracht (2) en welsprekendheid.

2.7.2.1.4

Bijzondere activiteiten •

• •

Eeklo ∗ diverse klasaudities instrument, zang en woord ∗ audities orgel in de St.-Vincentiuskerk Waarschoot, op 26 januari 2008: prijsuitreiking met leerlingenaudities Zomergem, op 15 februari 2008: prijsuitreiking met leerlingenaudities.

Aan tafel:

een week activiteiten rond, op en met … tafels op de ABC-site van 15 februari 2008 tot en met 23/02/2008.

Le Nozze di Figaro: project zang/lyrische kunst i.s.m. Hogeschoot Gent van 11 april 2008 tot en met 13 april 2008. Opendeurdag: 26 april 2008. Concerten: 26 januari 2008 7 maart 2008

Leerling-Tovenaar: leerlingen treden op met hun leerkracht.

19 november 2008 20 november 2008

Optreden koor Detska Kitka

29 november 2008

Laureatenconcert t.g.v. de prijsuitreiking schooljaar 2007-2008

28 december 2008

Kwart voor Middernacht Familieconcert door leerlingen, leerkrachten en directeur Academie voor muziek en woord - Sint-Vincentiuskerk Eeklo

Pag 44


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

2.7.2.2

Stedelijke Academie voor Schone Kunsten

2.7.2.2.1

Schoolbevolking Aantal regelmatig ingeschreven Balgerhoeke en Aalter):

leerlingen

(Eeklo

’07-‘08 • • • •

2.7.2.2.2

Lagere graad Middelbare graad Hogere graad Specialisatiegraad TOTAAL

421 191 324 69 1.005

+

bijafdelingen

’06-’07 451 160 336 81 1.028

Waarschoot,

’05-’06 451 151 383 84 1.069

Activiteiten Structureel overleg ABC (academies-bibliotheek-cultuurcentrum). Organisatie van verschillende binnen- en buitenlandse kunstreizen. Organisatie van en deelname aan diverse tentoonstellingen. Organisatie van Hal-annes IN VITRO tentoonstellingen (actuele kunst kunstambachten) twee maal per schooljaar. ♦ Eindejaarstentoonstelling met werk van de leerlingen laatste weekend van juni. ♦ Tentoonstelling laureaten schooljaar ’07-’08. ♦ ♦ ♦ ♦

en

Pag 45


Stad Eeklo

2.8

2.8.1

Jaarverslag 2008

JEUGD, CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

JEUGD

2.8.1.1

Jeugdwerkbeleidsplan

2.8.1.1.1

Realisaties werking 2008 In 2008 worden grote stappen gezet in het jeugdbeleid van de stad Eeklo. Na jaren van plannen en overleg gaat het bestuur over tot de eerste stappen in het realiseren van een jeugdcentrum. De belangrijkste stap, de principiële beslissing tot het oprichten van een jeugdcentrum, wordt genomen op de gemeenteraad van 15 december 2008. Hiermee komt de stad tegemoet aan een prangende vraag van jeugddienst, jeugdhuis en de verschillend jeugdwerkingen in de stad naar een ruimte voor de jeugd. In overleg met alle partners wil het bestuur werken aan een degelijke infrastructuur. De grootste uitdaging bestaat er in om het project van het jeugdcentrum goed te begeleiden. De communicatie en interactie tussen de verschillende doelgroepen is noodzakelijk om het ganse project te laten slagen. De rol van het jeugdhuis als betrokken partij is hier van groot belang. Naast dit project loopt de gewone werking verder. De klemtoon ligt sterk op de toegankelijkheid van de stedelijke jeugdwerking voor kansengroepen en particuliere jeugdwerkorganisaties. Door het invoeren van een kansenpas wordt gewerkt aan een zo groot mogelijke participatie van deze kansengroepen aan het verenigingsleven. Daarnaast staat ook de bouw van een chirolokaal hoog op de agenda. Het project zal in 2009 gerealiseerd worden. Er zijn een aantal projecten binnen de prioriteit “informatie”, zoals TNT en de aanplakborden, die opvolging vragen in 2009. Een aantal projecten zoals brede school en GOK worden herbekeken. Het schoolspottersproject zoekt een nieuwe coördinator en een vervangingscontract voor de Jippreventiewerker (zwangerschap) zal moeten worden aangaan. Ook voor de speelterreintjes moeten een aantal zaken, zoals het skatepark, bijgestuurd worden. Tenslotte wordt binnen de jeugdraad op zoek gegaan naar een nieuw bestuur en voorzitter. Ook de voorbereidingen voor het JBP 2011-2013 gaan van start.

Pag 46


Stad Eeklo

2.8.1.1.2

Jaarverslag 2008

Financieel overzicht Overzicht van de toelagen die de stad ter beschikking stelt van het plaatselijk jeugdwerk en voor de eigen werking. toelagen jeugdwerking jeugdwerkbeleidsplan

761/332-02 7610

Begroting 2008 € 63.250,00

Afrekening 2008 € 58.752,48

76101 76102 76103 76104 76106 76109 76111

€ 20.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 5.000,00 € 750,00 € 2.500,00 € 30.000,00

€ 20.000,00 € 2.500,00 € 1.000,00 € 2.002,48 € 750,00 € 2.500,00 € 30.000,00

erkende jeugdbewegingen uitleendienst projectsubsidies kadervorming jeugdraad Regionale jeugddienst jeugdhuis Ennu?

Overzicht van de toelagen die de stad ter beschikking stelt van het plaatselijk jeugdwerk en uittrekt voor de eigen werking. 1. Jeugdbewegingen toelage

postn°

totaal bedrag

erkende jeugdbewegingen

76101/332-02

€ 20.000,00

vereniging groep

punten

subsidie

Chiro Ommekeer

10

€ 2.898,55

FOS

12

€ 3.478,26

Chiro Sint-Jozef

13

€ 3.768,12

KLJ

7

€ 2.028,99

Scouts en Gidsen

16

€ 4.637,68

JRK

7

€ 2.028,99

JNM

4

€ 1.159,42

2. Jeugdhuis toelage

postn°

totaal bedrag

De Lochtink

7611/332-02

€ 30.000,00

76104/332-02

€ 2.002,48

3. Kadervorming toelage

Pag 47


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

4. projectsubsidies toelage

postn°

totaal bedrag

76104/332-02

€ 1.000,00

FOS

€ 250,00

JNM

€ 250,00

Scouts en gidsen

€ 500,00

5. Informatiebeleid 76107/332-02 JIP Zuilen

Vorming (geen werkuren) Jeugdadviseurs werkuren)

(geen

Brede school – de SERRE

€ 7.250,46

Aankoop folders Aankoop folders – via lidmaatschapsbijdrage regionale jeugddienst (€ 2.500) Aankoop materiaal vormingsactiviteiten Kosten opleiding, huur weekendplaats, materiaal, … Materiaal, logistiek, acties, workshops,….

€ 770,46 € 500,00

€ 500,00 € 480,00 € 5.000,00

6. Prioriteit jeugdwerkinfrastructuur 76112/332-02

€ 10.000,00

Chiro Sint-Jozef

€ 294,00

FOS

€ 819,00 € 8.887,00

Scouts en Gidsen 7. Stedelijke jeugdwerking monitorenvergoeding speelpleinwerking monitorenvergoeding grabbelpas technische benodigdheden

€ 9.500,00 € 3.029,10 kindergemeenteraad speelplein

€ 13.020,76

grabbelpas

€ 14.149,00

preventiewerk jeugdadviseurs Totaal

€ 312,46

€ 9.336,26 € 448,11 € 49.795,69

Pag 48


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

2.8.1.2

Jeugddienst

2.8.1.2.1

Werking

2.8.1.2.1.1 Initiatieven Jongeren (+12 jaar) Vrije tijd Speelpleinwerking: zomerwerking in de namiddag voor tieners aan de Blokhutten in Eeklo (2,5 euro/dag) http://ges.eeklo.be. Jeugdhuiswerking: De Lochtink (Dullaert 1A) iedere woensdagmiddag, vrijdag, zaterdag en zondag is het jeugdhuis open. Er zijn tal van uiteenlopende activiteiten voor jongeren van 14 tot 30 jaar. http://delochtink.blogspot.com. Participatie: jeugdraad Officieel erkend adviesorgaan van het stadsbestuur, bestaande uit het dagelijks bestuur, de algemene vergadering en een aantal werkgroepen. De jeugdraad organiseert activiteiten voor kinderen en jongeren en het jeugdwerk (jeugddag, ontbijt, sportavonden, …). Vorming: vormingsdienst Vormingswerkers organiseren vorming voor jongeren i.v.m. maatschappelijke thema’s (drugs, seksualiteit, anders zijn, voeding, …) vooral afgestemd op het secundaire onderwijs in Eeklo. Naast 2 vaste vormingsperiodes (drugs in oktober en seksualiteit in februari) wordt er vorming op maat gebracht naargelang de vraag van de betrokken school, klasgroep, instelling, … Informatie: JIP - Jongereninformatiepunt waar iedereen gratis en anoniem terecht kan met vragen en problemen van welke aard ook. Een deskundige medewerker staat steeds ter beschikking. - Jeugdadviseurs: opleiding voor jongeren vanaf 15 jaar, over hoe ze met leeftijdgenoten allerhande jongerenthema’s kunnen bespreekbaar maken en oplossingen formuleren. Deze opleiding wordt jaarlijks georganiseerd in het najaar. Doelgroepenwerking - Lejowerking: elke woensdagmiddag activiteiten voor jongeren - Wijkwerking: iedere vakantie een uitgebreid activiteitenaanbod voor kinderen en jongeren uit de St.-Jozefswijk met vrije in- en uitstap Uitleendienst technisch materiaal Uitleendienst van de jeugdraad met o.a. hifi, beamer, spots, DVD-karaokespeler, stafkaarten, … tegen democratische prijzen. Organisaties betalen het basistarief, particulieren het dubbele. Publicaties - Schoolverlatersbrochure: jaarlijkse uitgave van gids voor schoolverlaters, met tips voor verder studeren of gaan werken. - Website: vernieuwde website die een afspiegeling is van de werking van de jeugddienst en jeugdraad, met verslagen, foto’s, aankondigingen, een forum, een kalender en met extra jongereninformatie. Brugprojecten - promotorschap werkervaring jongeren in deeltijds beroepsonderwijs: administratie, uitbetaling, verzekering, opvolging - begeleiden van een startbaanproject in de jeugddienst.

Pag 49


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

Schoolspotterproject Coaching van schoolspotter die door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap is aangesteld in een startbanenovereenkomst om overlast van jongeren bij het openbaar vervoer in te perken. Brede schoolproject Aangevraagd en gecoördineerd door jeugdhuis De Lochtink, waarbij op de scholen een ste aanbod van vrijetijdsactiviteiten aan de 1 graad van het middelbaar onderwijs wordt voorgesteld. GOK-project: Ondersteuning netoverschrijdend project omtrent gelijke onderwijskansen.

Kinderen Vrije tijd - Grabbelpas: losse activiteiten in alle vakanties (uitz. kerstvakantie) voor kinderen van 2de kleuterklas tot 6de leerjaar. De kostprijs is afhankelijk van de activiteit. Het aanbod wordt in de lagere scholen bekendgemaakt via een brochure 2 weken vóór elke vakantie. - Speelpleinwerking: zomerwerking in de namiddag voor kinderen van 4 tot 12 jaar aan de blokhutten in Eeklo (2,50 euro/dag). http://ges.eeklo.be Participatie Kindergemeenteraad: ieder voorjaar wordt een kindergemeenteraad georganiseerd waarbij kinderen vanuit hun eigen ideeën vertrekken om de beleidsvoerders van de stad adviezen te geven om hun beleid beter af te stemmen op de doelgroep. Vorming Op vraag van scholen, organisaties en instellingen kan er een vorming op maat gegeven worden over allerlei onderwerpen zoals kinderrechten, pesten, … Infrastructuur Speelterreinen: in Eeklo zijn 12 speelterreinen voor kinderen en jongeren aangelegd, die opgevolgd en onderhouden worden. Ook de ontwikkeling van nieuwe terreinen gebeurt in overleg met kinderen en jongeren in de buurt, bv. skatepark, Heldenpark, Kloosterakker, Galgenakker, … Buitenschoolse Kinderopvang Van 6.45 uur ’s morgens (vóór school) tot 18.45 uur (na school), op woensdagmiddag en op schoolvrije dagen voorziet de stad een opvang aan iedere lagere school in Eeklo. Doelgroepenwerking Wijkwerking: kinderwerking tijdens de vakanties in de wijk St.-Jozef, met vrije in- en uitstap. Publicaties Grabbelpasbrochure/zomerbrochure: ten minste 2 weken vóór iedere vakantie wordt het programma van grabbelpas verspreid op 2.000 exemplaren in de lagere scholen. In de zomervakantie wordt een uitgebreide gids uitgegeven. Brochure opvangaanbod in Eeklo: met alle adressen en contactgegevens van alle opvangmoeders, de voor- en naschoolse kinderopvang, … Actie gezonde voeding Vanwege de Koning Boudewijnstichting ontvangt de stad een toelage van 4.650 euro om in de vrijetijdswerking rond gezonde voeding te werken bij kinderen.

Pag 50


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

2.8.1.2.1.2 Infrastructuur Jeugddienst: bureauruimte, jongereninformatiepunt, internetcomputer, vergaderruimte, grabbelpaslokaal. Blokhutten: BKO, grote polyvalente zaal, jeugdvereniginglokalen, … stedelijke infrastructuur waar jeugdwerking plaatsvindt. Er is de mogelijkheid om deze te huren volgens het retributiereglement en de lokalennota. Locaties buitenschoolse Meibloem, Balgerhoeke.

kinderopvang:

Zuidmoerstraat,

Blokhutten,

Eikelstraat,

2.8.1.2.1.3 Overleg en samenwerking Drugpreventieoverleg: interdisciplinair overleg met o.a. politie, jeugd, onderwijs, … dat werkt aan visieontwikkeling en planning van concrete preventieacties met betrekking tot druggebruik in Eeklo, Kaprijke en St.-Laureins. Vanuit dit overleg wordt een sociale kaart en folder over alcoholpops en roken verspreid. Interradenoverleg: overleg tussen de raden en diensten van jeugd, cultuur, toerisme en sport, met aandacht voor uitwisseling en innemen van gemeenschappelijke standpunten ten aanzien van het stadsbestuur. Overleg sociale organisaties: ontwikkeling van kansenbeleid wat betreft de participatie van kansengroepen aan het sociaal cultureel leven in Eeklo, meer bepaald over het creëren van een sociaal tarief waardoor de participatie van kansengroepen aan allerlei vrijetijdsactiviteiten vergroot wordt. Meetjeslands Jip-overleg (Eeklo-Maldegem-Aalter): samenwerkingsverband tussen de JIP’s wat betreft de informatiezuilen, jeugdadviseursopleiding en promotie. Regionale jeugddienst Meetjesland: intergemeentelijke jeugddienst onder voorzitterschap van schepen Ann van den Driessche, die zorgt voor de voorbereiding en uitwerking van een regionaal jeugdbeleid in het Meetjesland.

2.8.1.3

Jeugdraad

2.8.1.3.1

Werking Werkgroepen 1. Dagelijks bestuur 2. Algemene Vergadering 3. TNT 4. Fuifruimte 5. Blokhutten 6. Vertegenwoordigingen: Sport+, GECORO en 100-dagen 7. Interradenoverleg. Activiteiten De jeugdraad organiseert tal van activiteiten die ondersteund worden door de stedelijke jeugddienst: o 100-dagen: 30 april: optocht met 800 deelnemers, fuif voor 1.400 jongeren o sportavond (29 maart): 100-tal sportievelingen o jeugddag en bedankingsbarbecue (9 augustus): 600-tal kinderen o Film in t’ park (28 augustus): 200 toeschouwers o Dag van de jeugdbeweging (17 oktober): 400 aanwezigen

Pag 51


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

Uitleendienst Met audiovisueel materiaal ter beschikking van het jeugdwerk en de bevolking. Projectsubsidies In 2008 worden 2 projecten gesubsidieerd: - FOS: Buitenlands kamp in Denemarken: € 250 - JNM: expeditie in Roemenie: € 250. Financieel overzicht

uitleendienst 2008 werkingsmiddelen 2008 100 dagen 2008 Jeugddag 2008 dag van de jeugdbewegingen 2008 film in 't park 2008 kadervorming 2008

2.8.1.4

Buitenschoolse kinderopvang

2.8.1.4.1

Locaties

in € 4.677,69 € 2.040,56 € 20.716,23 € 2.852,18

uit € 1.161,59 € 1.843,67 € 20.608,38 € 2.852,18

verschil € 3.516,10 € 196,89 € 107,85 -€

€ 20,00 € 48,36 € 2.019,98

€ 351,24 € 216,00 € 2.035,98

- € 331,24 - € 167,64 - € 16,00

Meibloem: Meibloemstraat 10, 9900 Eeklo Opening op 1 april 2002 Definitieve erkenning vanuit Kind & Gezin op 1 april 2002 Erkenningscapaciteit: 29 kinderen op schooldagen, woensdagnamiddag en schoolvrije dagen. Subsidiëring: idem. Bukinop: Beukenstraat, 9900 Eeklo Opening op 1 april 2002 Definitieve erkenning vanuit Kind & Gezin op 1 april 2002 Erkenningscapaciteit: 20 kinderen op schooldagen, schoolvrije dagen Subsidiëring: idem.

woensdagnamiddag

en

Kinderpoort: Balgerhoeke 47, 9900 Eeklo Opening op 4 november 2002 Definitieve erkenning vanuit Kind & Gezin op 4 november 2002 Erkenningscapaciteit: 40 kinderen op alle openingsmomenten 70 kinderen op schooldagen Subsidiëring: idem. Blokhutten: Sportlaan 25, 9900 Eeklo Opening op 1 september 2003 Definitieve erkenning vanuit Kind & Gezin op 1 september 2003 Erkenningscapaciteit: 40 kinderen op vakantiedagen 63 kinderen op schooldagen Subsidiëring: idem. Zuiderzon: Zuidmoerstraat 136, 9900 Eeklo Opening op 1 maart 2005. Definitieve erkenning van Kind & Gezin op 1 maart 2005 Erkenningscapaciteit: 40 kinderen op vakantiedagen 58 kinderen op schooldagen

Pag 52


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

Subsidiëring: 15 kinderen op alle momenten.

2.8.1.4.2

Kinderen en gezinnen Aantal ingeschreven kinderen dat actief gebruik maakt van de opvang: Aantal nieuw ingeschreven kinderen in 2008: Aantal gezinnen: Gemiddeld worden er per dag 220,69 kinderen opgevangen.

1.224 147 916

Vergelijking met 2007: Het aantal kinderen dat gebruik maakt van de kinderopvang blijft stijgen, wat een gevolg is van de bijkomende woonwijken maar ook van de stijging van het aantal werkende ouders en van het aantal werkende grootouders. Aantal kinderen per school: ’t Lekehofje ’t Schaperke De Meidoorn De Tandem De Wegel Droomschip PSBLO St. Antonius St. Janneke St. Jozef Scholen buiten Eeklo

30 11 275 85 296 45 17 238 26 135 66

Vergelijking met 2007: Het aantal ingeschreven kinderen in de Wegel en St. Antonius stagneert, maar het aantal kinderen in de andere scholen stijgt.

2.8.1.4.3

Openingsdagen Aantal openingsdagen per locatie: Meibloem: 177 (177 voor en naschoolse dagen) Bukinop: 178 (175 voor- en naschools en 3 schoolvrije dagen) Kinderpoort: 242 (177 voor- en naschools en 65 vakantie- of schoolvrije dagen) Blokhutten: 238 (177 voor- en naschools en 61 vakantie- of schoolvrije dagen) Zuiderzon: 244 (177 voor- en naschools en 67 vakantie- of schoolvrije dagen). In vergelijking met de vorige jaren is de kinderopvang meer dagen open. Reden hiervoor is de invoering van 1 sluitingsweek in de zomervakantie (i.p.v. 2 weken in het verleden).

2.8.1.4.4

Flexiko Doordat PWA-mensen schaars worden doet de kinderopvang een beroep op een “artikel 60”. Een persoon onder het “artikel 60”-statuut kan maximaal ¾ arbeidstijd invullen. Deze wordt aangevuld met PWA-mensen. Gemiddeld hebben er 3,5 kinderen gebruik gemaakt van de opvang schatjeseiland. De helft van de ouders heeft deze opvang nodig om te gaan werken of om een opleiding te volgen. De andere helft wordt door Kind en Gezin, thuisbeleidingsdienst of jeugdrechtbank doorverwezen ter ontlasting van de gezinssituatie.

2.8.1.4.5

Lokaal overleg Het lokaal overleg is een adviesraad zijnde lokaal overleg kinderopvang (LOK). Het lokaal overleg kinderopvang komt 3 keer samen. Voorzitter is schepen Ann Van den Driessche.

2.8.1.4.6

Huidige stand van zaken en tendenzen

Pag 53


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

Het aantal kinderen blijft stijgen en de kinderen blijven langer in de opvang. De hogere nood aan kinderopvang zal in de toekomst niet alleen een zorg worden voor het initiatief buitenschoolse kinderopvang, maar zal ook door andere initiatieven (sport, speelplein, verenigingen, …) moeten worden opgevuld.

2.8.2

2.8.2.1

CULTUUR Algemeen cultuurbeleid Cultuurbeleidscoördinator De cultuurbeleidscoördinator staat in voor de realisatie van het cultuurbeleidsplan en de reguliere werking van de stedelijke cultuurdienst. Cultuurbeleidsplan Cultuurbeleidsplanning 2008-2013 Het cultuurbeleidsplan 2008-2013 wordt in navolging van de verschillende adviesraden op 17 december 2007 goedgekeurd door de gemeenteraad. Vanaf begin 2008 wordt gestart met de concrete realisatie van de strategische en de operationele doelstellingen van het plan. Dit gebeurt met de actieplannen van de verschillende diensten als leidraad. Besteding 1 euro-subsidie: Naast de forfaitaire basissubsidie als tegemoetkoming in de loon- en werkingskosten van de cultuurbeleidscoördinator, heeft de stad Eeklo voor de uitvoering van het beleidsplan recht op een supplementaire subsidie voor bijzondere en vernieuwende initiatieven (1,00 euro per inwoner), uitgereikt door de Vlaamse gemeenschap. Voor Eeklo betekent dit 19.353,00 euro. De subsidie wordt in 2008 verdeeld onder volgende initiatieven: Lijn 58 (gemeenschapsvormend project van VZW Karakter: 7.000 euro) en Guixot de 8 & andere straattheateracts tijdens het Herbakkersfestival. Realisaties werking 2008 in het kader van het cultuurbeleidsplan (2008-2013) •Aan Tafel (15-23/02/2008): ‘Aan Tafel’ is een project van de Eeklose ABC-partners (academies voor muziek en woord en voor schone kunsten, bibliotheek, CultuurCentrum De Herbakker en de dienst cultuur). Om de verschillende cultuurdiensten en ook ABC zelf in de kijker te zetten, organiseren ze een week lang activiteiten. Het aanbod bestaat uit 30 activiteiten, van theater en muziek over beeldende kunst en performance tot films, workshops en literaire koffietafels. Met het thema ‘Aan Tafel’ wordt hetzelfde thema gekozen als van de Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO-dag) in 2008. De projectweek vindt plaats op en rond de site van het Herbakkersplein. •Erfgoeddag ‘Wordt verwacht’ (13/04/2008): De Erfgoeddag is een jaarlijks terugkerend landelijk evenement. De cultuurbeleidscoördinator wordt aangesteld als lokale coördinator. VVV Eeklo organiseert de tentoonstelling/diavoorstelling en filmvoorstelling ‘Sienemapatee’. De Erfgoedcel Meetjesland organiseert op de Erfgoeddag gratis rondleidingen met ‘erfgoedbussen’. Ook in Eeklo houdt er een bus halt aan de tentoonstelling. •Week van de Amateurkunsten ‘Vreemdgaan toegestaan’ (25/04 - 04/05/2008): Eeklo neemt in 2008 voor de tweede maal deel aan de Week van de Amateurkunsten, een jaarlijks terugkerend landelijk evenement. De cultuurbeleidscoördinator wordt aangesteld als lokale coördinator. Op het programma in Eeklo: een groepstentoonstelling in de Paterskerk (32 individuele kunstenaars en

Pag 54


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

6 groepen/verenigingen), voorronde landelijke wedstrijd Talens Palet (ongeveer 50 deelnemers), een theatervoorstelling van EKTT-Hermelijn, een open action painting sessie van het jeugdhuis De Lochtink, een opendeurdag in de academie voor muziek en woord, drie open ateliers van plaatselijke kunstenaars, een concert van de Koninklijke Harmonie Amicitia en dansvoorstellingen van balletschool Ann-Sophie Deweer. •Infoavond Vrijwilligerswetgeving (08/05/2008): In Eeklo zijn er heel wat vrijwilligers actief, zowel binnen de stadsdiensten als daarbuiten (verenigingsleven, welzijnssector, …) en zij blijken nog met veel vragen te zitten omtrent de vrijwilligerswet. De cultuurdienst organiseert daarom een gratis infosessie over de vrijwilligerswet voor geïnteresseerde verenigingen (cultuur, jeugd, sport, …) en burgers. De infosessie wordt gegeven door een medewerker van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk VZW, die dieper ingaat op de vrijwilligerswet, de provinciale verzekering en alle vragen uit de zaal. Er zijn die avond 38 aanwezigen. •Dag van de Buren - Buurtfeesten: Vanaf 2007 ondersteunt de stad Eeklo initiatieven ter bevordering van de positieve contacten tussen buurtbewoners (subsidie van 125 euro) en stelt tevens materiaal ter beschikking. In 2008 kunnen 10 buurtfeesten genieten van deze subsidie. •Lijn 58: Project in het kader van de 1-eurosubsidie voor gemeenschapsvormende initiatieven. Met ‘LIJN 58’ wilt de VZW Karakter gedurende de vakantieperiode een sociaalartistiek proces opstarten dat zijn product kent binnen het Herbakkersfestival. VZW Karakter verkent in de zomer de straten, op zoek naar verhalen en beelden rond de stad Eeklo. Op de meest voorspelbare en onvoorspelbare plaatsen komen ze de Eeklonaar tegemoet om samen met hen een eigenzinnig beeld of verhaal te creëren. Vanuit de centrale plaats ‘Plein 58’ (Canadaplein) binnen het Herbakkersfestival laten ze elke bezoeker de producten van het project zien. Plein 58 wordt uitgebouwd tot een gezellige ontmoetingsplaats waar men gewild of ongewild geconfronteerd wordt met de producten van het creatief proces: foto’s, filmpjes, theatrale rondleidingen, optredens, workshops, …. Na afloop van het project wordt beslist om een aantal producten permanent op de muur tussen het cultuurcentrum en de bibliotheek aan te brengen (realisatie 2009). •Herbakkersfestival: De cultuurdienst staat mee in voor de organisatie en praktische uitwerking, vnl. met betrekking tot het straattheater en het gemeenschapsvormend project van VZW Karakter. •Open Monumentendag, Mijn Hart en viering 25 jaar bescherming Neogotisch patrimonium: De Open Monumentendag wordt georganiseerd door de Werkgroep Monumentenzorg. De cultuurdienst staat mee in voor de organisatie en praktische uitwerking. •Week van de Smaak (14-23/11/2008): De cultuurbeleidscoördinator wordt aangesteld als lokale coördinator van het jaarlijks terugkerend landelijk evenement, Week van de Smaak. De Week van de Smaak bundelt in Eeklo diverse activiteiten rond lekker eten en drinken. Van vrijdag 14 tot en met 23 november is er een groot aanbod vanuit diverse organisaties. Stedelijke initiatieven: een tentoonstelling in het Zonneheem over brood, het aankleden van Lotjen door de werkgroep 'Week van de Smaak' aangevuld met een wijnproeverij, een kokende burgemeester, film in het CultuurCentrum, diverse activiteiten in de bibliotheek en de Franse kok Valérie Sabatino is twee dagen te gast in de stad. •UiTnetwerk

Pag 55


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

Het UiTnetwerk is een netwerk van gemeenten, steden, regio's en provincies die actief werk maken van cultuur- en vrijetijdscommunicatie. Eeklo is op 14/05/2008 een UiTovereenkomst aangegaan met Cultuurnet. Volgende stap is het integreren van een UiTagenda op de website van de stad (voorbereidingen worden getroffen door de communicatieambtenaar en informaticaverantwoordelijke van de stad). •Vormingplus Gent-Eeklo: In het voorjaar van 2008 heeft een eerste structureel overleg plaatsgevonden tussen de cultuurdienst en Vormingplus Gent-Eeklo. Tijdens dit overleg wordt de werking van beide partners voorgesteld en wordt gezocht naar gemeenschappelijke doelstellingen en actiepunten. Dit wordt via het ABC-overleg met de andere cultuurpartners besproken en zal in het actieplan van 2009 (en volgende) resulteren in concrete acties i.s.m. Vormingplus. •Zinloos Geweld: Eeklo werkt al een tweetal jaren samen met de VZW Zinloos Geweld (ontstaan na de moord op Joe Van Holsbeeck in het Brusselse Centraal station in april 2006) en mag zich vanaf nu ‘Charterstad’ noemen. Voor 2008 is er een budget van 750 euro aan de kant gelegd binnen het lokaal sociaal beleidsplan, waarmee nog een aantal aankopen in het kader van Zinloos Geweld gebeuren: gezelschapsspelen, huur vlinderhut (opening Zuidkaai), cartoonboek en badges. In 2009 zal Eeklo deelnemen aan de campagnemaand, de eerste gesprekken daarover vinden reeds plaats. •Balgerhoeke inZICHT: Balgerhoeke is een gehucht dat opgesplitst is in twee delen: het ene deel behoort tot Eeklo, het andere tot Maldegem. Vele bewoners hebben het gevoel dat ze nergens echt bijhoren en dat zowel stad Eeklo als gemeente Maldegem hen over het hoofd zien. Begin 2008 besloten een aantal bewoners zich te groeperen en zich te engageren voor Balgerhoeke inZicht (methodiek aangeboden door Samenlevingsopbouw Vlaanderen). Naast het blootleggen van een aantal knelpunten, wil Balgerhoeke inZicht de banden tussen de bewoners en de communicatie met de betrokken lokale besturen verbeteren. De groep wil werken aan de toekomst van Balgerhoeke. Begin april 2008 is een eerste grote stap in de goede richting gezet. Beide besturen verklaren zich principieel akkoord met de toepassing van Dorp inZicht in Balgerhoeke. Na dit akkoord kan er officieel van start gegaan worden. In de maanden april en mei worden nog extra leden voor de projectgroep gezocht en gevonden. Op 26 september 2008 gaat een eerste open bewonersbijeenkomst door, waar de thema’s voor de vragenlijsten bepaald worden. De coördinatie is in handen van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen afdeling Meetjesland en de cultuurbeleidscoördinator geeft logistieke en administratieve ondersteuning. Overleg en samenwerking Overleg en samenwerking (coördineren) worden gezien als twee basistaken van de cultuurbeleidscoördinator. - ABC-overleg ABC is een structureel ingebouwd samenwerkingsverband tussen de stedelijke culturele actoren in Eeklo (academie voor muziek en woord, academie voor schone kunsten, bibliotheek, CultuurCentrum De Herbakker en de dienst cultuur). De gezamenlijke geografische inplanting situeert zich rond het Herbakkersplein, dat meteen de inspiratiebron is om te komen tot een aantal gemeenschappelijke doelstellingen, waarbij rekening wordt gehouden met de waardevolle kenmerken van elke afzonderlijke partner. Het overleg vindt ongeveer maandelijks plaats. In het voorjaar is een gezamenlijk project ‘Aan Tafel’ uitgewerkt. - Interradenoverleg

Pag 56


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

Overleg tussen de raden en diensten van jeugd, cultuur, toerisme en sport, met aandacht voor uitwisseling en innemen van gemeenschappelijke standpunten ten aanzien van het stadsbestuur. Het voorzitterschap wordt in 2008 waargenomen door de sportsector. Het secretariaat is in handen van de cultuurbeleidscoördinator. In 2008 vinden er twee bijeenkomsten plaats. - Comeet en Erfgoedcel Meetjesland CultuurOverleg MEETjesland en de Erfgoedcel Meetjesland staan in voor de ondersteuning van het cultuuren erfgoedbeleid in de regio. De cultuurbeleidscoördinator, bibliothecaris en directeur van het CultuurCentrum zijn vertegenwoordigd in verschillende werkgroepen (bibliothecarissen, kunsten, sociaalcultureel werk, cubeco’s) en de adviesgroep. Voor verscheidene projecten, o.a. Erfgoeddag, Open Monumentendag, Week van de Amateurkunsten, worden samenwerkingen opgezet in de regio. Comeet zet in 2008 samen met Cultuurnet een onderzoek op naar regionale vrijetijdscommunicatie in het Meetjesland. In 2008 starten Comeet en Erfgoedcel Meetjesland ook met het organiseren van vormingsmomenten voor cultuuractoren in het Meetjesland: activiteiten invoeren in CultuurDatabank (15/01/2008); zelf cursussen organiseren (03/03/2008); zelf evenementen organiseren (22/09/2008) en Fondsenwerving (10/12/2008). Op 7 november organiseert Comeet het Cultuurforum, een ontmoetingsmoment voor alle cultuuractoren in de regio. -Werkgroep Monumentenzorg Eeklo De cultuurbeleidscoördinator ondersteunt de werkgroep Monumentenzorg. Tijdens de vergadering zorgt hij voor de verslaggeving. De werkgroep staat naast adviesverlening ook in voor de organisatie van de Open Monumentendag, de Stadsverfraaiingsprijs en enkele erfgoedwandelingen. In 2008 zijn er enkele extra activiteiten: Mijn Hart (locatietheater) en de viering van 25 jaar bescherming bouwkundig erfgoed in Eeklo. - Funerair Erfgoed Sinds 2007 is er een werkgroep opgericht die zich buigt over de toestand van de Eeklose kerkhoven, met voornamelijk aandacht voor het beschermd gedeelte van het stedelijk kerkhof. In 2008 is de inventarisatie afgewerkt en zijn de prioritaire werkzaamheden opgelijst en deels uitgevoerd. Daarnaast zijn de eerste stappen ondernomen voor het opstellen van subsidiedossiers (i.s.m. stadsarchitect). - Stedelijke Cultuurraad Eeklo De cultuurbeleidscoördinator ondersteunt de algemene werking van de stedelijke cultuurraad en is tevens het aanspreekpunt voor de plaatselijke verenigingen. Tijdens de bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen van de raad neemt de cultuurbeleidscoördinator de verslaggeving voor zijn rekening. Ook aan de organisatie van de activiteiten van de cultuurraad (11 juli, cultuurmarkt, prijs cultuurverdienste, …) verleent hij zijn medewerking. - Kansenpas Sinds 2002 zijn er al verschillende stappen ondernomen voor de realisatie van een kansenpas in Eeklo, maar zonder concreet resultaat. De stad Eeklo heeft in de huidige legislatuur via de lopende beleidsplannen van cultuur, sport en jeugd en via het lokaal beleidsplan de kansenpas terug op de agenda geplaatst. In het voorjaar van 2008 zijn daarom de gesprekken weer nieuw leven ingeblazen en zijn aanvraagdossiers ingediend in het kader van het participatiedecreet en in het kader van de Armoedeprojecten van minister Vanackere. Beide aanvragen zijn echter niet goedgekeurd. Op advies van de Stuurgroep Lokaal Sociaal Beleid geeft het schepencollege zijn goedkeuring om 25.000 euro (verspreid over 2008-2009), te besteden aan de ontwikkeling van de Herbakkerspas. Bijgevolg kan vanaf september 2008 Joke Vermeersch als verantwoordelijke voor dit project worden aangesteld (in halftime dienstverband in wijkcentrum De Kring). Bedoeling is om met medewerking van een

Pag 57


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

stuurgroep (bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende diensten en organisaties) en een werkgroep (kansarmen zelf) tegen mei/juni 2009 de Herbakkerspas te realiseren. - Andere overlegstructuren waar de cultuurbeleidscoördinator deel van uitmaakt of die hij coördineert - Werkgroep Frituren op de Markt: i.v.m. de toekomst van de Eeklose frituren op de Markt. - Werkgroep beeld J.F. Willems: in het kader van het project ‘Taalminnaars’ zal er in 2009/2010 in Eeklo een beeld ter ere van J.F. Willems worden opgericht. In 2008 stelt een werkgroep het J.F. Willemsplein als locatie voor. - Vergadering promotie/communicatie: de werkgroep heeft in 2008 haar taken naar het college geformuleerd. Er wordt vooral gekeken naar de mogelijkheid van nieuwe communicatiekanalen en gemeenschappelijke promotie. Een eerste resultaat hiervan is de gezamenlijke brochure voor de zomer die is uitgegeven door de verschillende vrijetijdsdiensten. - N9 Vélo: naar aanleiding van de vraag van N9/Driewerf Hoera VZW naar een financiële tussenkomst in de renovatiekosten van hun gebouw in de Molenstraat 31, wordt een werkgroep opgericht om de mogelijkheden m.b.t. samenwerking te bespreken.

2.8.2.2

CultuurCentrum De Herbakker

2.8.2.2.1

Raad van Bestuur In de loop van 2008 komt de raad van bestuur 5 maal samen. O.a. volgende agendapunten worden behandeld: • promotie 2008-2009 • programma 2008-2009 • actieplan 2008 • concessieovereenkomst en uitbating CultuurCafé • begrotingswijziging 2008, begroting 2009 en meerjarenplanning • Herbakkersfestival • reglement ticketprijzen en -kortingen • actieplan 2009 • programma 2009-2010.

2.8.2.2.2

Infrastructuur CultuurCentrum De Herbakker, Pastoor De Nevestraat 10, 9900 Eeklo: • theaterzaal: 380 zitplaatsen • polyvalente zaal: 500 staanplaatsen/100 zitplaatsen • foyer & openbare toiletten • artiestenloges- en foyer • bergruimte(s) • ticketshop • goederen- en personenlift. CultuurCafé, Pastoor De Nevestraat 12, 9900 Eeklo: concessieovereenkomst Administratie, Pastoor De Nevestraat 10, 9900 Eeklo: • bureauruimte personeel, intern vergaderlokaal. Jeneverhuis Van Hoorebeke, Van Hoorebekeplein 2, 9900 Eeklo: • tentoonstellingsruimte (1) • vergaderlokalen (4) • museum (niet in beheer CultuurCentrum) • keuken.

Pag 58


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

Cultuur Buro, Van Hoorebekeplein 1B4, 9900 Eeklo: • vergaderlokaal (1) • bureauruimte Comeet (=CultuurOverlegMEETjesland).

Pag 59


Stad Eeklo

2.8.2.2.3

Jaarverslag 2008

Bezetting CultuurCentrum De bezetting van de culturele infrastructuur ziet er in 2008 als volgt uit: Dagen 167 75

Theaterzaal Polyvalente zaal

2.8.2.2.4

Dagdelen 332 81

Verhuur aan derden Volgende lokalen kunnen worden gehuurd: • theaterzaal • polyvalente zaal • jeneverhuis ♦ tentoonstellingsruimte (gelijkvloers links) ♦ vergaderzaal 1 (gelijkvloers rechts 1) ♦ vergaderzaal 2/annex keuken (gelijkvloers rechts 2) ♦ vergaderzaal 3 (boven links 1) ♦ vergaderzaal 4 (boven links 2) ♦ vergaderzaal 5 (Van Hoorebekeplein 1 bus 4). Algemeen totaal aan huurgelden: 2008 11.815,50 euro 2007 11.663,25 euro 2006 12.273,00 euro

2.8.2.2.5

Abonnementen en tickets In 2008 worden 1.692 abonnementen opgetekend. Deze vertegenwoordigen een totaal van 11.953 tickets.

Klein abonnement Groot abonnement Hete Hoofden (-26 j.) FilmPlus Avondfilm Totaal

2008-2009 738 624 330 / / 1.692

Totaal verkochte tickets: Tickets abonnementen Losse tickets CultuurCentrum Totaal CultuurCentrum Totaal derden

2.8.2.2.6

2007-2008 787 618 274 3 10 1.692

2006-2007 675 573 284 20 16 1.568

11.953 8.077 20.030 492

Publicaties en andere promotiemiddelen • • • • • • • • • •

seizoensbrochure schoolbrochure advertenties Zone09 pagina Eikenblad digitale nieuwsbrief (maandelijks) website affiches + flyers kerstkaart pers en media cultuurnet.

Pag 60


Stad Eeklo

2.8.2.3

Jaarverslag 2008

Elf-julicomité/Elf-juliviering De Cultuurraad opteert ervoor om in 2008 opnieuw een volksfeest te organiseren in samenwerking met het stadsbestuur en het CultuurCentrum De Herbakker. Voor het officiële gedeelte met optocht en bloemenhulde trekt de stoet, onder begeleiding van Amicitia, van het stadhuis naar het standbeeld van K.L. Ledeganck en daarna naar het standbeeld van Jan Frans Willems. Op het Herbakkersplein wordt, na de toespraken van gastspreker Filip Demeyer en schepen Freddy Depuydt, een receptie aangeboden aan de bevolking. Tijdens de volksreceptie treedt “De Herbakkersfanfare” op. Het avondprogramma wordt verzorgd door Rocco Granata. Het optreden heeft plaats op het Herbakkersplein. Tevens wordt een barbecue georganiseerd waarvoor de bevolking kan inschrijven.

2.8.2.4

Werkgroep Monumentenzorg De werkgroep Monumentenzorg bestaat in 2008 uit 16 personen. De bestuursfuncties worden waargenomen door: Filip Demeyer (voorzitter) en Karen Maenhout (penningmeester). De werkgroep Monumentenzorg is in 2008 tien keer samengekomen. Advies wordt verleend aan het college over o.a. volgende materies: zolder stadhuis bestemming Huysmanhoeve de frituren op de Markt de terrassen op de Markt evenementencharter Meetjesland archivering binnen de stadsdiensten bouwdossiers wildgroei verdeel- en elektriciteitskasten dossier Teirlinckstraat - kleuterschool Art d’Eeklo (wachtgevel) logo’s beschermde monumenten. De werkgroep Monumentenzorg organiseert in 2008 de volgende activiteiten: ste ste Open Monumentendag 2008 ‘20 editie - 20 eeuw’ o opengestelde gebouwen (op 14 september): stadhuis, Hotel Shamon, Sint-Vincentiuskerk, voormalige kapel Sint-Vincentiuscollege, Koninklijk Atheneum, Sint-Antoniuskerk Balgerhoeke, O.L.Vr. Hemelvaartkerk, Sint-Jozefkerk, Woonwijzer Meetjesland, woning Penneman, Kapel klooster Arme Klaren en de Huysmanhoeve. o 20 x 20 fietstocht o OMD Rock o randactiviteiten Locatietheater ‘Mijn hart’ Stadsverfraaiingsprijs 2008 Erfgoedwandelingen i.s.m. CultuurCentrum De Herbakker viering 25 jaar bescherming bouwkundig erfgoed in Eeklo.

2.8.2.5

Cultuurraad Festival van de tweevoeter Het festival wordt dit jaar georganiseerd van 10 tot 26 oktober 2008, dit is een wedstrijd in het teken van het Nederlandstalige lied. Niettegenstaande de slechte weersomstandigheden is er een redelijke opkomst. De geselecteerde kandidaten hebben in de finale het beste van zichzelf gegeven. Na beraadslaging van de vier juryleden, wint Babel uit Maldegem de hoofdprijs.

Pag 61


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

Prijs voor Cultuurverdienste In 2008 zijn er 5 kandidaten genomineerd voor de Cultuurverdienste. Deze prijs zal uitgereikt worden op 18 januari 2009. Ledeganktornooi Tussen de stedelijke cultuurraad en Peter De Maere, juwelier, wordt een overeenkomst gesloten voor de sponsoring van de tweejaarlijkse voordrachtwedstrijd die de naam “Ledegankjuweel” draagt. Adviesverlening De stedelijke cultuurraad brengt advies uit o.a. over: • subsidieverdeling voor culturele activiteiten • beeld J.Fr. Willems • toekennen van straatnamen.

2.8.2.6

Musea Heemmuseum Provinciaal domein Het Leen, Gentsesteenweg 80, 9900 Eeklo. De VVV staat in voor het openhouden van het Heemmuseum, het begeleiden van tentoonstellingen en stadsbezoeken. Openingsuren: ♦ maandag: van 13.00 uur tot 17.00 uur ♦ van dinsdag tot en met vrijdag: van 10.00 uur tot 17.00 uur ♦ zon- en feestdagen: van 14.00 uur tot 17.00 uur ♦ tijdens de maanden juni, juli en augustus: ♦ maandag: van 13.00 uur tot 17.00 uur ♦ van dinsdag t.e.m. vrijdag: van 10.00 uur tot 17.00 uur ♦ op zaterdag, zondag en feestdagen : van 14.00 uur tot 17.00 uur. Jaarlijkse wintersluiting vanaf 22 december 2008 tot en met 2 januari 2009. Bosinfocentrum Provinciaal domein Het Leen, Gentsesteenweg 80, 9900 Eeklo Het bosinfocentrum is eigendom van en wordt geëxploiteerd door het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. Openingsuren: ♦ van dinsdag tot vrijdag: van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur ♦ op zaterdag, zon- en feestdagen: van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot maximum 18.00 uur (seizoengebonden) ♦ vanaf november tot maart: zaterdag, zon- en feestdagen : van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur. Huysmanhoeve Bus 1, 9900 Eeklo Is de ideale startplaats voor de ontdekking van het Meetjesland. Er kan kennis worden gemaakt met de verschillende aspecten van de streek: natuur, cultuur, geschiedenis, landschap en recreatie. Openingsuren: van april t.e.m. de eerste week van november, van dinsdag t.e.m. zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Pag 62


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

2.8.2.7

Openbare bibliotheek

2.8.2.7.1

Beheerraad De raad van beheer van de bibliotheek bestaat uit 18 leden die vier maal per jaar samenkomen om de voorstellen van de bibliotheek te bestuderen en de planning en de projecten goed te keuren. Een aantal beheerraadsleden werken ook actief mee bij de organisatie van de activiteiten. De beheerraad vergadert in 2008 4 keer en behandelt volgende onderwerpen: • Infrastructuur: schilderen achtergevel en opstarten dossier automatische deuren • Personeel • Werkorganisatie: een nieuw werkorganisatieplan en herorganisatie van de bezetting aan de balie • Begrotingsvoorstellen • Jeugdboekenweek in maart • Bibliotheekweek en verwendag in oktober • Week van de Smaak.

2.8.2.7.2

Leners Het aantal actieve leners stijgt in 2008 met 4,5 % naar 5742. Door het organiseren van activiteiten voor diverse doelgroepen komen zeer regelmatig nieuwe bezoekers in de bibliotheek. Sommigen ontdekken de troeven van de bibliotheek en worden gebruiker. Dit zorgt ervoor dat onze leners stijgen. 2008

2007

Jeugd

2.326

2.184

Volwassenen

3.416

3.310

Totaal

5.742

5.494

Sinds maart 2007 kan de elektronische identiteitskaart als lenerspasje gebruikt worden. We zien dat in 2008 t.o.v. 2007 het aantal leners, dat de elektronische identiteitskaart als lenerspasje gebruikt, meer dan verdubbeld is. Door de gebruikers hun elektronische identiteitskaart als lenerspasje te laten gebruiken, is er ook een vermindering van uitgaven van 869 bibliotheekpasjes in 2008 (aan 0,39663 per pasje, dus 355 euro in totaal). bib-pasje

eID

Totaal

Jeugd

2.138

188

2.326

Volwassenen

2.735

681

3.416

Totaal

4.873

869

5.742

Om de papierberg te beperken, moedigen we sinds 2007 leners aan rappels en reservaties via mail te laten toesturen. Het aantal leners dat zijn/haar mailadres doorgegeven heeft, is in 2008 verzevenvoudigd t.o.v. 2007.

Pag 63


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

mailadres Jeugd

2.8.2.7.3

geen mailadres

Totaal

847

1.479

2.326

Volwassenen

1.400

2.016

3.416

Totaal

2.247

3.495

5.742

Collecties 2008 Collectie voor de jeugd: • gedrukte materialen • audiovisuele materialen Totaal

Volwassenencollectie: • gedrukte materialen • audiovisuele materialen Totaal

2007

2006

19.629 1.064 20.693

18.613 1.049 19.662

2008

2007

2006

25.044 7.873 32.917

26.879 8.199 35.078

26.675 8.481 35.156

19.698 1.103 20.801

Bewegingen binnen de collecties Jeugd aanwinsten Jeugd fictie Jeugd non-fictie Jeugd audiovisueel materiaal Totaal

2008 1.383 572 88 2.043

2007 1.204 526 153 1.883

Jeugd afvoer Jeugd fictie Jeugd non-fictie Jeugd audiovisueel materiaal Totaal

2008 1.361 610 283 2.254

2007 433 316 46 795

Volwassenen aanwinsten Volwassenen fictie Volwassenen non-fictie Volwassenen audiovisueel materiaal

2008 1.036 986 679

2007 727 753 815

Totaal

2.701

2.295

Volwassenen afvoer Volwassenen fictie Volwassenen non-fictie Volwassenen audiovisueel materiaal Totaal

2008 1.440 2.538 1.018 4.996

2007 867 468 859 2.194

Pag 64


Stad Eeklo

2.8.2.7.4

Jaarverslag 2008

Uitleningen Terwijl het aantal uitleningen in een groot aantal bibliotheken daalt, blijft het aantal uitleningen in Eeklo nog steeds stijgen. 2008 Jeugd gedrukte materialen Volwassenen gedrukte materialen Audiovisueel materiaal Internetsessies (sinds juli 2007) Totaal

71.394 67.696 22.028 4.922 166.040

2007 68.467 67.741 23.192 1.806 161.206

Pag 65


Stad Eeklo

2.8.2.7.5

Jaarverslag 2008

Bezoekers De bibliotheek is niet langer alleen belangrijk voor het uitlenen van materialen. De bibliotheek heeft ook een ontmoetingsfunctie: mensen komen er kranten en tijdschriften lezen, maken gebruik van het internet. Daarnaast organiseert de bibliotheek ook veel activiteiten, zoals verwendag, lezingen, tentoonstellingen, … Aantal bezoekers: 2008 2007

2.8.2.7.6

83.195 78.255

Internetgebruik Leners kunnen niet alleen internet, maar ook open office gebruiken op de 6 pc’s op de benedenverdieping. Het gebruik van deze pc’s is ook mogelijk elke voormiddag van 9 tot 12 uur. In 2008 is het gebruik van deze pc’s met 5,2% gestegen. 2008 2007

2.8.2.7.7

4.922 4.677

Activiteiten Gedichtendag Op donderdag 31 januari is er gedichtendag: 30 mensen namen deel aan een literair diner met Peter Theunynck. AVS maakt hiervan een reportage voor Kiosk. Aan tafel In februari werken de bibliotheek, het CultuurCentrum en de academie samen rond het thema “Aan tafel”. ‘Aan tafel’ is het gemeenschappelijk project voor ABC. Op vrijdag 15 februari wordt de tentoonstelling ‘Aan tafel’ in de bibliotheek officieel geopend met een lezing van Linda Roodenburg: zij vertelt haar verhaal over “eten op aarde” aan de 40 aanwezigen. Zaterdagnamiddag 16 februari is de bib speciaal open om mensen de gelegenheid te geven de tentoonstelling te bezoeken. In de veranda is er “Aan tafel met koffie en taart” voor alle bezoekers. 333 bezoekers komen op die zaterdag over de vloer. Lezing Bart Demyttenaere Op 25 februari organiseert dienstencentrum Zonneheem i.s.m. de bibliotheek een lezing van Bart Demyttenaere over zijn boek ‘De laatste zusters van Vlaanderen’. Er zijn een 20-tal deelnemers. Cursus creatief schrijven In februari-maart loopt er 5 donderdagavonden een cursus creatief schrijven, i.s.m. het CultuurCentrum. Vormingplus Gent-Eeklo verzorgt deze cursus voor 10 deelnemers. Jeugdboekenweek In het kader van de jeugdboekenweek komen in februari-maart 2008 8 auteurs lezingen geven. 557 kinderen wonen in klasverband deze lezingen bij. Daarnaast spelen 7 klassen het Memoryspel tijdens de jeugdboekenweek. Op zaterdag 1 maart komen 332 bezoekers naar de opening van de jeugdboekenweek. Ze kunnen deelnemen aan aangepaste workshops. Helpen is hip In het kader van het project ‘Helpen is hip’ komen leerlingen van De Tandem op 20 maart helpen in de bibliotheek.

Pag 66


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

Infoavond dementie Op dinsdag 25 maart vindt een infoavond over dementie plaats, in samenwerking met de vereniging voor dementie. Er zijn 25 aanwezigen. De tentoonstelling als onderdeel van het project is gedurende een maand in de bibliotheek te bekijken. Kveta Pacovská Op woensdag 9 april bezoeken de kleuters van het Droomschip de Pacovskátentoonstelling en maken aansluitend zelf een kunstwerk. ’s Namiddags is er in kinderdagverblijf Kinderlach “Bramborry”, een speciale voorstelling voor de allerkleinsten. De muziektheaterproductie van Theater De Spiegel, is gebaseerd op de plastische kunst van Pacovská. Deze voorstelling wordt bijgewoond door een hondertal kinderen van 1 tot 3 jaar en begeleiders. Zomeractiviteiten jeugd In de zomervakantie is er voor kinderen de rugzakactie, waarbij elke week een boekenpakket wordt verloot. De bibliotheek werkt ook opnieuw mee aan Roefel. Literaire tafel Op 24 september is in het kader van de literaire tafel Marc Reugebrink, winnaar van de Gouden Uil 2008, te gast in de bibliotheek. 26 mensen wonen die lezing bij. Vormingsavond voorlezen Op dinsdag 7 oktober is er in samenwerking met Stichting Lezen een vormingsavond voorlezen, die door een zestigtal personen is bijgewoond. Bibliotheekweek In oktober 2008 is er de bibliotheekweek. Op de verwendag zijn er 497 bezoekers. Zij zijn verwend met een brunch, gezichtsverzorging en een workshop voor de kinderen. Op woensdag 15 oktober komen 14 mensen naar de lezing van Peter Bauwens over smoothies. Boekenbeurs In samenwerking met de Meetjeslandse bibliotheken kunnen de bibliotheekbezoekers op 31 oktober opnieuw met de bus naar de Boekenbeurs. Voorleesweek Ter gelegenheid van de voorleesweek komt Mario Boon op 25 november voorlezen. 20 kinderen komen in klasverband luisteren. Week van de Smaak In november is er de Week van de Smaak. In het kader hiervan organiseert de bibliotheek een quiz Franse kazen, gastentafel in de bibliotheek, twee workshops met chefkok Valérie Sabatino en een lezing ‘De smaken van Bretagne”. De activiteiten van de week van de smaak worden bijgewoond door 111 deelnemers. KJV Ook in 2008 is er KJV-werking. Voor het werkjaar 2007-2008 zijn er 41 kinderen en 8 vrijwillige begeleiders. Voor het werkjaar 2008-2009 zijn er 45 kinderen en 8 vrijwillige begeleiders. Groep 6 maakt voor het eerst gebruik van een blog. Leesclub De leesclub komt in 2008 4 keer bijeen. Senioren Elke eerste donderdag van de maand kunnen senioren van 14 tot 15 uur een gratis kopje koffie drinken en tegelijk boeken ontlenen tot de volgende eerste donderdag van de maand.

Pag 67


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

Themastands Het hele jaar door wordt veel aandacht besteed aan themastands in de bibliotheek: daarbij wordt telkens, zowel voor de jeugd als voor de volwassenen, een stukje van de collectie in de kijker gezet. De boeken van de themastands worden snel ontleend. Scholenwerking Klassen van de lagere school kunnen tijdens de schooluren in klasverband boeken komen uitlenen. Er worden ook rondleidingen gegeven waarbij leerlingen van het lager onderwijs de bib leren kennen. In de Sint-Antonius- en Sint-Jozefparochies is er maandelijks de boekenbus. Klassen uit het secundair onderwijs maken in klasverband door een rondleiding of door opdrachten van hun leerkracht kennis met de bib. Samenwerking met externe verenigingen Ook externe verenigingen maken gebruik van de infrastructuur van de bibliotheek: een opleiding bosbeheer gaat door in het auditorium en de gezinsbond maakt op 6 december gebruik van de veranda. Tentoonstellingen Met het hart op de pen In januari 2008 loopt de tentoonstelling ‘Met het hart op de pen’ verder. 3 klassen van de Meidoorn brengen een bezoek aan de actieve doe-tentoonstelling met een verrassende voorstelling van de jeugdauteurs Jaak Dreesen en Ed Franck. De tentoonstelling bevat veel foto’s, originele tekeningen, persoonlijke spullen en betoverende kijkkastjes waarin taferelen uit de boeken van de auteurs worden uitgebeeld. Aan tafel Van 15 t.e.m. 19 februari is er de tentoonstelling ‘Aan tafel’: Een tentoonstelling over “eten - tradities, taboes en delicatessen”. Deze tentoonstelling wordt samengesteld door Linda Roodenburg. Zij is de auteur van het boek “Eten op aarde”. Linda Roodenburg verzamelt over de hele wereld informatie in woord en beeld over eten. Foto’s, gebruiksvoorwerpen, alles neemt ze mee naar huis voor verder onderzoek. De tentoonstelling handelt over eettradities, producten en ingrediënten uit de hele wereld. Religie en voedselvoorschriften, de historische band tussen eetculturen en de verhalen achter bijzondere ingrediënten en kookgerei passeren de revue. Oude en nieuwe theorieën over voedsel en gezondheid komen aan de orde en laten zien dat sommige moderne inzichten te herleiden zijn tot oeroude principes. Wie wil kijken maar ook wil proeven, komt met deze tentoonstelling aan zijn trekken. Met andere woorden De tentoonstelling ‘Met andere woorden’ (een tentoonstelling met gedichten en foto’s rond dementie) loopt van 25 maart t.e.m. 5 april. Kveta Pacovská Van maandag 7 t.e.m. zaterdag 19 april is er de tentoonstelling Pacovská: grafisch werk. In het kader van een leesbevorderend project gesteund door de Vlaamse overheid en het Tsjechisch Centrum ontwerpt Pacovská; voor Theater De Spiegel een aantal modules. In deze constructies kunnen baby’s en peuters samen met hun ouders al liggend, kruipend, tastend, kijkend en luisterend kennismaken met enkele van haar kunstwerken. Naast de speelobjecten worden ook een aantal werken van Pacovská tentoongesteld.

Pag 68


Stad Eeklo

2.8.2.8

Jaarverslag 2008

Stadsarchief Raadpleging Het archief is in de loop van 2008 elke woensdag- en zaterdagnamiddag toegankelijk voor het publiek, respectievelijk van 14.00 uur tot 17.00 uur en van 14.00 uur tot 17.45 uur. Bezoekers Het archief verwelkomt in 2008 966 bezoekers of bijna 30 % meer dan het beste resultaat tot nu toe. Zowat één derde van deze groei is toe te schrijven aan het feit dat het archief op maandagnamiddag officieus ook open is voor onderzoek én voor een cursus van het Dienstencentrum Zonneheem. Personeel Het dramatisch verlies van archivaris Erik De Smet werpt het hele jaar een schaduw op de werking. Archiefcommissievoorzitter Freddy Pille, reeds actief in de organisatie, neemt nu ook het administratieve werk op zich. Locatie Het tussenarchief 1970-2000 is bij het overlijden van Erik De Smet op 13 februari 2008 ongeveer geklasseerd, maar bij gebrek aan tijd en mankracht eind 2008 nog niet ingevoerd in de inventaris. De leeszalendepots krijgen in mei 2008 de namen van historici en archivarissen die hebben bijgedragen aan de opbouw van het archief: Erik De Smet, Achiel De Vos, Willy Hamerlynck, Eduard Neelemans, Luc Stockman en August Van Acker. Publicaties In 2008 wordt de “Eeklose Bibliotheek” verrijkt met vier boekuitgaven: de drie ontbrekende banden van het vijfdelige verzamelwerk van August Van Acker (1. OudEecloo; 3. Nieuw-Eecloo; 5. Kortweg Eecloo) en het ‘Dossier Stationsstraat’, de neerslag van de grote historische tentoonstelling in oktober. De Beeldbank groeit met meer dan dertig cd-roms aan tot ca. 130 stuks.

2.8.3

2.8.3.1

SPORT EN OPENLUCHTRECREATIE Stedelijk zwembad Het stedelijk zwembad omvat: 1 groot bassin: 350 m² 1 instructiebad: 90 m² 2 hotwhirlpools. Gebruik stedelijk zwembad

Schoolzwemmen Individueel zwemmen Groepen en clubs Totaal

2008

2007

2006

35.563 22.315 42.743 100.621

47.140 25.430 43.683 116.253

48.729 23.080 42.370 114.179

Er is een terugloop van bezoekers doordat het zwembad dit jaar 2 maanden gesloten is, wegens grote onderhoudswerken.

Pag 69


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

De gemeenteraad herbevestigt in zitting van 29 september 2008 zijn aanvraag van 20 december 2007, tot het bekomen van de subsidies uit het Vlaams sportinfrastructuurfonds, voor het bouwen van een nieuw zwembad in de site van het sporthallencomplex in de Burgemeester Lionel Pussemierstraat. Op 28 november 2008 wordt deze aanvraag door de Vlaamse overheid positief beoordeeld en geselecteerd. In de loop van 2009 wordt dit dossier verder uitgewerkt.

2.8.3.2

Stedelijke sporthal + annexen De stedelijke sporthal bestaat uit één grote zaal, een kleine oefenzaal, een judozaal, een krachttrainingszaal en een basketbalzaal. Sinds 31 oktober 2004 is ook de nieuwe aanbouw in gebruik. Deze aanbouw omvat een polyvalente zaal, een turnhal en een danszaal. grote zaal polyvalente zaal oefenzaal krachttrainingszaal basketbalzaal polyvalente zaal turnhal danszaal

1.584,00 m² 121,00 m² 253,00 m² 184,00 m² 936,00 m² 1.088,00 m² 548,10 m² 126,00 m²

Totale oppervlakte sporthal

4.840,10 m²

De polyvalente zaal wordt hoofdzakelijk gebruikt door diverse sportclubs en voor de organisatie van sportkampen, sportklassen en sportdagen. De bezettingscijfers hiervan zijn opgenomen in het bezettingstotaal van de sporthal. De oefen-, krachttrainings- en basketbalzaal worden hoofdzakelijk gebruikt door de VZW Sport+, occasionele gebruikers, het stadsbestuur, gevechtssportverenigingen en turnverenigingen. De polyvalente zaal wordt gebruikt voor multifunctionele doeleinden. De zaal wordt hoofdzakelijk gebruikt door diverse sportclubs (vooral Inlineskatingclub Eeklo) en voor de organisatie van sportkampen, sportklassen en sportdagen. Tijdens het weekend wordt de zaal gebruikt voor diverse evenementen. De turnhal wordt gebruikt door Altis (turnclub Eeklo) en voor de organisatie van sportkampen, sportklassen en sportdagen. Tot slot wordt ook de danszaal gebruikt door sportclubs (S-pression, Capoeira) en voor de organisatie van sportkampen, sportklassen en sportdagen.

2.8.3.3

Openluchtrecreatie Terreinen gelegen aan het stedelijk zwembad Minigolfterrein Het minigolfterrein (netto sportoppervlakte: 4.880 m²) wordt uitgebaat door de concessionaris van het sport- en spelcentrum. Polyvalent terrein Dit terrein omvat 4 terreinen met betonnen ondergrond, die zowel te gebruiken zijn voor tennis als voor andere sporttakken. Hiertoe is het materiaal en de belijning aanwezig. Verder zijn er 3 tennisterreinen in gemalen baksteen aanwezig. De tennisterreinen worden uitgebaat door TC DubbelOO.

Pag 70


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

Rond het polyvalent terrein ligt een rolschaatspiste met een oppervlakte van 1.000 m² (200 m x 5 m). Volleybal- en basketbalterrein Dit terrein heeft een sportoppervlakte van 150 m² en staat kosteloos ter beschikking van groeperingen en individuen. Tienerspeelplein Achter het stedelijk zwembad, aan het skatepark, bevindt zich een tienersportspeelplein (met o.a. trampoline en klimtoren). Terreinen gelegen aan de stedelijke sporthal Voetbalaccommodatie ♦ 2 voetbalvelden: 15.400 m² ♦ 1 rugbyterrein: 6.825 m² ♦ Vrij te gebruiken grasterreinen: 8.000 m². Deze terreinen worden gebruikt door verenigingen, liefhebbers en recreatieploegen. Tennisterreinen 4 tennisterreinen in gemalen baksteen, gebruikt door Tennisclub DubbelOO op grond van een overeenkomst met het stadsbestuur, alsook beschikbaar voor sportkampen, sportklassen en sportdagen. Atletiekterreinen Heldenpark • Werpterrein voor kogelstoten, hamerslingeren en discuswerpen - oppervlakte: 10.328 m² • Werpterrein voor speerwerpen • Finse looppiste • Verspringstand. Deze accommodatie wordt vooral gebruikt door Atletiekclub Meetjesland voor wekelijkse trainingen en wedstrijden. Stedelijk voetbalstadion Zandvleuge Deze accommodatie (1 hoofdterrein en 3 oefenvelden) wordt geëxploiteerd en gebruikt door K.F.C. Eeklo, ingevolge een overeenkomst met het stadsbestuur. Netto sportoppervlakte: 24.012 m². Sporthome De uitbating van het sporthome gebeurt in concessie door de V.Z.W. Sport+ Eeklo. In de loop van 2008 worden in het sporthotel 5.590 overnachtingen geboekt.

2.8.3.4

Stedelijke sportraad Espora (Eeklose sportraad) kent in 2008 een normale reguliere werking. De jaarlijkse kampioenenviering gaat door op vrijdag 1 februari 2008 in CC De Herbakker. Naar jaarlijkse traditie worden vele regionale, provinciale en nationale kampioenen op het podium geïnterviewd door moderator Louis De Pelsmaecker. De sportraad volgt van nabij de dossiers op in verband met de mogelijke bouw van een nieuw zwembad, de renovatie van de cafetaria sporthal en de douches in de sporthal, de voorbereidingen van de Ronde van België, de plaatsing van een fit-o-meter, de bouw van de nieuwe kleedcabines op het terrein van KFC Excelsior Balgerhoeke, de nieuwe parkeerregeling vóór de sporthal, de renovatie van het bestaande zwembad en het opstellen van het erkenningsreglement en het subsidiereglement voor de Eeklose sportverenigingen en het opstellen van de impulssubsidie 2009-2013. Naast de regelmatige vergaderingen van het dagelijks bestuur en de raad van bestuur gaan in 2008 ook twee algemene vergaderingen door, waarop de clubs in grote getale aanwezig zijn.

Pag 71


Stad Eeklo

2.8.3.5

Jaarverslag 2008

Ronde van BelgiĂŤ In 2008 vindt voor de eerste maal in de rijke wielergeschiedenis van Eeklo, hier de start plaats van de Ronde van BelgiĂŤ voor elite met contract. Op dinsdagavond 27 mei 2008 is het marktplein te klein om de vele wielersupporters te ontvangen die op de ploegenpresentatie een glimp hopen op te vangen van onder meer Tom Boonen, Leif Hoste, Gert Steegmans en vele andere wielervedetten. Ook op woensdag 28 mei 2008 vinden duizenden wielerfans de weg naar de Ledeganckstad om er de start ĂŠn de aankomst van de eerste rit bij te wonen. In een zonovergoten Eeklo is de razendsnelle Kenny Dehaes de gelukkige sprintwinnaar en tevens eerste leider in de Ronde. Een licht druilerig weertje gooit enigszins roet in het eten op donderdagmorgen 29 mei 2008 bij de start van de tweede rit. Toch is er ook dit keer een ruime belangstelling in het stadscentrum. Na afloop van dit driedaags wielerevenement kan er met veel genoegen teruggeblikt worden op een sportief hoogstaand gebeuren dat vele wielerliefhebbers kan bekoren. Voor Eeklo en omstreken is de grote mediabelangstelling, zowel van de geschreven pers als door de rechtstreekse televisie-uitzending, promotioneel van groot belang. Ook voor Wielerclub De Sportvrienden, die in het kader van zijn vijftigjarig bestaan medeorganisator is, is het een hoogtepunt in de lange clubgeschiedenis.

Pag 72


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

2.9

2.9.1

EREDIENSTEN

ROOMS-KATHOLIEKE EREDIENST

2.9.1.1

Organisatie

2.9.1.2

Tegemoetkomingen in de kosten 2008 Kerkfabriek Sint-Vincentius: ♦ gewone toelage ♦ buitengewone toelage Kerkfabriek O.-L.-Vrouw-tenHemel Opgenomen: ♦ gewone toelage ♦ buitengewone toelage Kerkfabriek Sint-Jozef: ♦ gewone toelage ♦ buitengewone toelage Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua - Balgerhoeke: ♦ gewone toelage ♦ buitengewone toelage Kerkfabriek Sint-Jans-Onthoofding Zomergem-Oostwinkel: ♦ gewone toelage ♦ buitengewone toelage

Resultaat rekeningen 2007

2006

3.000,00 -

35.939,54

-

27.972,00 -

34.040,67 17.224,01

4.295,00 34.100,00

15.819,60 1.562,26

25.833,60

8.036,99

17.679,04 23.576,62

20.895,94 -

11.034,19 25.403,57

601,00 -

395,00 393,67

460,13 -

Pag 73


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

2.10

2.10.1

ALGEMENE VOORZIENINGEN ♦ ♦ ♦

2.10.2

2.10.2.1

SOCIALE DIENSTVERSTREKKING

Bejaardenflats + lokaal dienstencentrum Zonneheem Paviljoen Zonneheem OCMW: - gezins- en bejaardenhulp aan huis - poetsdienst aan huis - maaltijden aan huis - klusjesdienst.

GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING Dienstencentrum Zonneheem In uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van de verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg wordt het lokaal dienstencentrum Zonneheem, Schietspoelstraat 9 te 9900 Eeklo, beheerd door het stadsbestuur van Eeklo, erkend onder nummer LDC CE1538. Deze erkenning heeft uitwerking met ingang van 22 april 1999 en geldt voor onbepaalde duur. Het lokaal dienstencentrum Zonneheem heeft als eerste en voornaamste doelstelling het zelfstandig wonen en functioneren van ouderen in onderlinge solidariteit te bevorderen. Daartoe steunt zijn werking op twee belangrijke peilers, het sociaalcultureel luik enerzijds en anderzijds het luik van de dienstverlening. Door ontmoetingsen ontspanningsmogelijkheden met een lage drempel aan te bieden, bevordert het Zonneheem het ontstaan en de uitbreiding van sociale netwerken, die op hun beurt een vruchtbare voedingsbodem vormen voor een nieuw soort van vrijwilligerswerk. Ouderen vinden in het Zonneheem een plek waar ze vrienden kunnen treffen, kunnen deelnemen aan activiteiten allerhande, zich voor anderen kunnen inzetten en zodoende goed geïntegreerd zijn en blijven in het maatschappelijk gebeuren. Ze vinden in het Zonneheem ook informatie, hulp en begeleiding. Het dienstencentrum zorgt er echter ook voor dat de contacten met deze mensen niet verloren gaan op een moment dat zij niet meer in staat zijn om naar het Zonneheem toe te komen. Bovendien is het door zijn centrale ligging goed geplaatst om een totaalbeeld te krijgen van de situatie van de ouderen in de omgeving. Het lokaal dienstencentrum Zonneheem probeert op een gepaste manier in te spelen op bestaande noden. Daarbij dient in de eerste plaats de zelfzorg en de mantelzorg gevaloriseerd te worden. De leemten in het bestaande thuiszorgaanbod dienen te worden opgevuld en het Zonneheem kan waar nodig aan crisisinterventie doen. Vrijwilligerswerk is een zeer belangrijke peiler in de werking van het dienstencentrum Zonneheem. Niet alleen om personeels- en werkingskosten te drukken, maar in de eerste plaats voor de vrijwilligers zelf die aan dit werk betekenis en zingeving ontlenen. Ondersteuning van het vrijwilligerswerk vergt een bepaalde werkmethodiek die het

Pag 74


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

beste omschreven kan worden als de “opbouwwerkmethode” en waarbij niet bevoogdend of betuttelend wordt gewerkt, maar begeleidend. Deze werkmethode vergt in eerste instantie meer tijd van al het personeel van het Zonneheem, dat de betrokken partijen moet vormen, opleiden en begeleiden in plaats van ze te dirigeren. Op termijn bevordert deze werkwijze echter de ontvoogding van de ouderen. De doelgroep van het lokaal dienstencentrum Zonneheem bestaat uit alle in Eeklo wonende 55-plussers, aangevuld met senioren uit de zeer wijde periferie rond Eeklo. Het dienstencentrum Zonneheem telt eind 2008 een geregistreerd bezoekersaantal van 3.091 personen, waarvan 1.324 bezoekers van buiten Eeklo, in hoofdzaak uit de Meetjeslandse gemeenten. De grootste groep bezoekers ligt in de leeftijdscategorie 6064 jaar.

2.10.2.1.1

Openingsuren Het lokaal dienstencentrum Zonneheem staat 47,5 uur per week open als opvang- en ontmoetingscentrum voor senioren en dit met een passende spreiding over alle werkdagen, met name van maandag tot vrijdag, telkens van 08.30 uur tot 18.00 uur.

2.10.2.1.2

Centrumraad De centrumraad heeft als opdracht, op eigen initiatief of op verzoek van de centrumleider, advies uit te brengen over de algemene werking van het lokaal dienstencentrum Zonneheem, met name over alle vormen van dienstverlening die door het centrum worden ingericht of verstrekt, over het activiteitenprogramma en over het jaarverslag. In toepassing van het thuiszorgdecreet is de centrumraad als volgt samengesteld : o de centrumleider o de schepen van sociale zaken o een afgevaardigde van het OCMW o een afgevaardigde van de stedelijke seniorenraad o 7 gebruikers/vrijwilligers. De centrumraad heeft zich in 2008 gebogen over volgende thema’s: ♦ opvolging dossier “uitbreidingswerken” ♦ opvolging inspectieverslag dd. 12/02/2008 ♦ jaarverslag 2007 - bespreking en goedkeuring ♦ kwaliteitsplanning 2008 - bespreking, goedkeuring en opvolging ♦ programma zomer en najaar 2008 ♦ voorontwerp thuiszorgdecreet ♦ budget 2009 dienstencentrum Zonneheem ♦ collectieve sluitingsdagen 2009 ♦ kersmarkt 2009 - voorbereiding ♦ project “Vervoer op Maat! ‘- kilometervergoeding.

2.10.2.1.3

Uitbreiding Dienstencentum Op donderdag 15 mei 2008 is officieel de eerste gelammelleerde houten kolom geplaatst. Voor het bouwverlof zijn alle 36 houten kolommen geplaatst. De gemeenteraad heeft in zijn zitting van 26 mei 2008 volgende dossiers goedgekeurd i.v.m. de uitbreidingswerken: - Levering en plaatsen van 2 kastenwanden - Levering en plaatsen van 2 geluidsisolerende, mobiele wanden. In deze dossiers is tevens in 2008 de toewijs gebeurd en hebben er met de betrokken firma’s de nodige vergaderingen plaatsgevonden, zodat de uitvoering kan gebeuren in de loop van 2009.

Pag 75


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

Eind 2008 zijn nog maar een aantal glasramen geplaatst, is de onderaannemer verwarming nog niet met zijn werkzaamheden gestart en zijn de verbindingssluizen tussen het bestaand gebouw en de nieuwbouw nog altijd niet geplaatst. Er rest nog veel werk in 2009!

2.10.2.1.4

Dienstverlening Het dienstencentrum Zonneheem biedt in zijn lokalen hulp aan bij activiteiten van het dagelijks leven. Deze hulp wordt geboden onder volgende vormen: ♦ In het restaurant kunnen 55-plussers iedere werkdag een middagmaal gebruiken aan de prijs van 4,50 euro. In 2008 worden 19.395 maaltijden geserveerd, dit is een gemiddelde van meer dan 84 maaltijden per dag. Dit betekent een kleine daling (2,60%) ten opzichte van 2007. ♦ Een wasserette, uitgerust met 2 wasautomaten (6 en 10,5 kg), 1 droogtrommel, 1 kleine strijkrol, 1 strijkplank en 1 strijkijzer, staat ter beschikking van de senioren. De wasserette wordt -naast het dienstencentrum- ook gebruikt voor de andere stadsdiensten. In 2008 vinden 1.847 wasbeurten plaats, met bijbehorend gebruik van droogtrommel en strijkrol. ♦ De badkamer is efficiënt ingericht als lokaal voor hygiënische zorgen (haarverzorging, voetverzorging, bloeddrukcontrole). • haarverzorging gebeurt wekelijks op woensdag of donderdagvoormiddag door een zelfstandig kapper. In 2008 worden 242 verzorgingen geregistreerd. • voetverzorging gebeurt wekelijks op dinsdag-, woensdagof donderdagvoormiddag. De verzorging die geboden wordt, bestaat uit het wassen van de voeten, knippen en vijlen van de nagels en een voetmassage. De pedicure gebeurt door een zelfstandige schoonheidsverzorgster. In 2008 worden 213 verzorgingen registreren. • bloeddrukcontrole, als preventiemiddel, gebeurt onmiddellijk door de logistiek assistent op eenvoudige vraag van de senior-bezoeker. ♦ Senioren die door onvoldoende mogelijkheden tot zelfzorg niet meer in staat zijn hun persoonlijke en/of huishoudelijke boodschappen te doen, kunnen beroep doen op een vrijwillige medewerker van het dienstencentrum, via het project “Vervoer op maat”. ♦ Tevens wordt aan senioren-gebruikers hulp geboden bij het verrichten van allerlei administratieve formaliteiten en bij het uitvoeren van kleine huishoudelijke klussen.

2.10.2.1.5

Informatieve activiteiten Algemeen-informatieve activiteiten zijn erop gericht aan een individuele gebruiker of aan een groep gebruikers informatie over te dragen over onderwerpen die relevant zijn voor het behoud of de verhoging van de zelfstandigheid of de emancipatie van de senior-gebruiker. Het lokaal dienstencentrum Zonneheem werkt met het systeem “open deur”; dit houdt in dat senioren te allen tijde terecht kunnen met hun vragen. In 2008 worden 16 activiteiten ingericht, waarin op actieve wijze informatie verschaft wordt aan een groep senioren-gebruikers. Verder biedt het lokaal dienstencentrum Zonneheem aan zijn senioren-gebruikers nog algemene informatie aan op volgende wijzen: ♦ Het

Info-Blad is het permanent informatie- en contactorgaan tussen het dienstencentrum en zijn doelgroep, met name de 55-plussers. Geïnteresseerden krijgen dit Info-Blad maandelijks toegestuurd, mits het nemen van een jaarabonnement (11 nummers) ten bedrage van 12 euro. Naast de bekendmaking van de verschillende activiteiten worden ook informatieve artikels gepubliceerd met thema's die relevant zijn voor 55-plussers. De uitgave van het InfoBlad is zelfbedruipend, dankzij het abonnementsgeld en de opname van advertenties.

Pag 76


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

♦ Ook de plaatselijke pers wordt gebruikt om informatie te verstrekken naar

55-plussers toe. In de stadsgids wordt informatie verstrekt over de werking van het lokaal dienstencentrum Zonneheem.

♦ Dagelijks kunnen de bezoekers ook gebruik maken van het computerlokaal om te

surfen op het internet.

♦ Er is een permanente infostand in de hal van het Zonneheem ter beschikking van

de bezoekers. Deze stand bevat algemene informatie (brochures en folders, …) over zaken die senioren aanbelangen.

♦ Wekelijks wordt een muurkrant samengesteld met boeiende, interessante, leuke,

verrassende krantenknipsels uit de dagbladen van de voorbije week.

2.10.2.1.6

Recreatieve activiteiten Dit zijn activiteiten ten behoeve van een individuele oudere of een groep senioren, die gericht zijn op ontmoeting, ontspanning en zinvolle tijdsbesteding en tot doel hebben het sociaal netwerk te versterken. Een belangrijke functie van het dienstencentrum bestaat erin een ontmoetingsplaats te zijn, een plaats waar men contacten legt, waar men zich thuis voelt, waar men de eenzaamheid kwijtraakt. De cafetaria is de ontmoetingsplaats bij uitstek. In 2008 heeft het dienstencentrum Zonneheem 289 groepsactiviteiten van recreatieve aard aangeboden:

2.10.2.1.7

Bewegingsactiviteiten ∗ turnen en zwemmen ∗ fietsen ∗ petanque ∗ Tai Chi ∗ line-dans - tapdans ∗ nordic walking.

Muzikale activiteiten Het seniorenkoor “Moderato” en het seniorenorkest hebben dit jaar verscheidene optredens verzorgd binnen en buiten het dienstencentrum.

Meerdaagse activiteiten ∗ 4-daagse fietsvakantie in Hulsthorst (Nederland) met 35 deelnemers. ∗ 6-daagse zomerreis naar Erfurt (Duitsland) met 40 deelnemers.

Eenmalige activiteiten ∗ uitstappen (Brugge, ’s Hertogenbosch, Zaventem, Koksijde, Maarseik) ∗ feesten (nieuwjaarsdrink, champagneontbijt, zomer in Zonneheem, opendeurdag, tuinfeest, kerstmarkt, kerstconcert) ∗ tentoonstellingen: foto’s van het Eekloos boegbeeld Cyriel Van de Bouchaute, Mater Dolorosa ∗ Week van de Smaak (kookdemonstratie door Franse chefkok, aperitiefverhaaltjes, tentoonstelling ‘Ons dagelijks brood’, Franse keuken).

Initiatieles: Latin meets the orient.

Vormende activiteiten Deze activiteiten zijn gericht op de persoonlijke ontwikkeling en de verrijking op vlak van kennis en/of vaardigheden van de senioren-gebruikers. Het dienstencentrum Zonneheem heeft 1.060 groepsactiviteiten aangeboden, verspreid over 6 verschillende onderwerpen. ♦ taalcursussen (Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Duits, Russisch)

Pag 77


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

♦ hobbyclubs (creatieve technieken, naaien, tekenen en schilderen, grafiek voor

gevorderden)

♦ informatica (computer voor prille beginners, internet voor beginners, Word en

Photoshop)

♦ workshops (kleurrijke paasdecoratie, kookles, natuurlijke verzorgingsproducten,

bloemschikken, tafelversiering,)

♦ technische reeksen (fietsenonderhoud, digitale fotografie, GSM-cursus) ♦ lessenreeksen (watergewenning en leren zwemmen voor senioren, kennismaking

met klassieke muziek, schrijven van je levensverhaal, nordic walking, actuele geschiedenis, grafiek voor senioren, wegwijs in het stadsarchief, yoga, Tai Chi, lessenreeks over het Oude Egypte).

2.10.2.1.8

2.10.2.1.9

Activiteiten voor specifieke doelgroepen ♦

Werkstages voor geplaatste jongeren Het lokaal dienstencentrum heeft een samenwerkingsverband lopen met het Vormingscentrum De Waai. Het Zonneheem biedt de jongeren van dit centrum (tussen 12 en 18 jaar) de mogelijkheid tot een onbezoldigde werkstage in keuken en restaurant ter voorbereiding op een leercontract of deeltijds onderwijs. In 2008 lopen 2 jongeren uit het Vormingscentrum elk 4 weken stage in de keuken en het restaurant.

Project 80-plussers, met name “de thuiszitters” Met dit project is het de bedoeling senioren, die geïsoleerd thuis zitten, af te halen en naar het dienstencentrum te brengen waar zij anderen kunnen ontmoeten. Volgende activiteiten zijn georganiseerd met de bedoeling stimulansen aan te reiken om 80-plussers uit hun isolement te halen:  driekoningenfeest  bingonamiddag  paaseierenraap  lentewandeling  moederdagkoffietafel  vaderdag  zomerse koffietafel  koffietafel op z’n Frans.

Praatcafé dementie Uit gesprekken met familieleden van dementerenden blijkt dat contact tussen lotgenoten belangrijk is. Veertien organisaties uit het Meetjesland hebben de koppen bij elkaar gestoken om familieleden en hun mantelzorgers samen te brengen in een praatcafé dementie. Dit is een tweemaandelijkse bijeenkomst. Een café is een plaats waar mensen elkaar ontmoeten, contacten leggen, ervaringen uitwisselen en informatie krijgen. Het is de bedoeling om een open, toegankelijke en informele sfeer te creëren waar leven met dementie centraal staat. In elke bijeenkomst wordt er één aspect van dementie besproken door een deskundige. Nadien kunnen er, indien men dit zelf wenst, vragen gesteld worden. Gewoon luisteren kan natuurlijk ook. De klemtoon van de avond ligt op de losse babbel met een drankje achteraf. Het is een gratis initiatief (met uitzondering van de drankjes uiteraard!) en er hoeft niet op voorhand ingeschreven te worden.

Bevorderen van de mobiliteit Uit een globale terugblik op het voorbije jaar van het project “Vervoer op maat!” kunnen we concluderen dat, in vergelijking met het voorgaande jaar, het aantal gereden kilometers licht is gestegen en dat er een kleine terugval (6,23%) van het aantal effectief gereden ritten is. − − −

Aantal effectieve ritten: 7.964 Aantal gereden kilometers: 133.787 Ingeschreven gebruikers: 434.

Pag 78


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

Met het project “Vervoer op maat!” worden in 2008 gemiddeld meer dan 21 ritten per kalenderdag gereden. Het project beschikt momenteel over 12 effectieve vrijwillige chauffeurs. Daarnaast beschikt men over 2 chauffeurs in loondienst (1 fulltime en 1 parttime).

2.10.2.1.10

Aanbieden van hulp bij huishoudelijke klussen Zonneheem wil -als lokaal dienstencentrum- middelen en mogelijkheden aanreiken om ouderen zo lang mogelijk in hun thuissituatie te houden. Hulp aanbieden bij kleine klussen in het huis behoort hier ook toe. Misschien komen die kleine, niet onoverkomelijke problemen helemaal niet zo bedreigend over voor jongere mensen, maar voor heel wat ouderen kunnen ze echter wel een groot probleem worden. De kleine ongemakken aan het huis kunnen niet alleen voor irritatie zorgen, de gevolgen van een klein ongemakje kunnen ernstig worden. Dankzij de lage drempel waarmee het lokaal dienstencentrum werkt, bereikt het ook sneller ouderen met hulpvragen. Ze kunnen er steeds terecht met al hun vragen. Wat de klusjesdienst betreft kunnen senioren rekenen op de snelle hulp van één van onze vrijwilligers, die zijn jarenlange ervaring als timmerman, loodgieter, meubelmaker, elektricien enz. graag ter beschikking stelt. De klusjesdienst biedt aan gepensioneerde goede vaklieden opnieuw de kans om zich op een nuttige manier bezig te houden en actief in te zetten. Alleen draait het voor hen nu niet meer om de centen, maar om leeftijdsgenoten en oudere senioren helpen. “Klus geklaard…” is een dienst die in hoofdzaak senioren wil helpen met het opknappen van kleine huishoudelijke klussen die het comfort van woonsituatie van de ouderen moet blijven garanderen of verbeteren. Dankzij deze Zonneheemse klusjesdienst en de bereidwillige inzet van 4 vrijwillige medewerkers kan hierbij een handje worden geholpen. Een initiatief VOOR en DOOR mensen. Tijdens het werkjaar 2008 hebben de vrijwilligers van het project “Klus geklaard … ” in totaal 23 klusjes opgeknapt, dit tot algemene tevredenheid van de aanvragers.

2.10.2.1.11

Uitlenen van personenalarmtoestellen Een personenalarmtoestel heeft als bedoeling een veiligheid te bieden aan hen die zolang mogelijk zelfstandig willen blijven functioneren in hun eigen vertrouwde omgeving. Het geeft een belangrijke meerwaarde aan de realisatie van een kwaliteitsvolle thuiszorg. Alle 40 flats zijn uitgerust met een personenalarmtoestel. Op regelmatige tijdstippen wordt -samen met een alarmcentrale- het correct functioneren van elk toestel gecontroleerd. Met behulp van dit personenalarmsysteem zullen de bewoners van de flats Zonneheem langer en op een zinvolle manier zelfstandig kunnen functioneren in hun eigen vertrouwde omgeving. Het lokaal dienstencentrum Zonneheem heeft 40 personenalarmtoestellen aangekocht met 2 bijkomende functionaliteiten, namelijk rookmelder en bewegingsdetector. Deze toestellen zijn geplaatst en geïnstalleerd in december 2008.

2.10.2.1.12

Projecten ♦

Valpreventie BOEBS Ongevallen in de privésfeer zijn binnen de gezondheidssector nog steeds één van de minst (h)erkende oorzaken van gezondheidsproblemen. Ongevallen worden nog steeds bekeken als “niet te voorkomen”. Onterecht, zo blijkt, want experts en veldwerkers hebben al meermaals aangetoond dat door een juiste inschatting en het juist toepassen van preventieve maatregelen heel wat ongevallen wél voorkomen kunnen worden.

Pag 79


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

Uit recente gegevens blijkt dat één op drie ouderen jaarlijks minstens 1 keer valt. Vallen en de letsels die men daarbij oploopt, hebben niet alleen een ernstige impact op de kwaliteit van het leven van de senioren, maar ook de maatschappelijke gevolgen zijn niet gering. Als mogelijk antwoord op de valproblematiek hebben het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie (VIG), het Rode Kruis, het Ouderen Overleg Komitee, de Vlaamse LOGO’s (Lokaal GezondheidsOverleg) en de Vlaamse gemeenschap het BOEBS-project of het project “Blijf Op Eigen Benen Staan” ontwikkeld. Dit is een gemeenschapsproject rond beweging en veilige omgeving bij senioren en is gebaseerd op verschillende positief geëvalueerde gemeenschapsprojecten uit het buitenland. BOEBS richt zich naar twee specifieke doelgroepen: de senioren zelf en de intermediairs en de intermediaire organisaties. BOEBS wordt onderschreven door het stadsbestuur van Eeklo en is een samenwerkingsverband van OCMW Eeklo, LOGO Meetjesland, het Rode Kruis, de Kring van de Zelfstandige Kinesisten, PWA Eeklo, het Wit-Gele Kruis, Steunpunt Opbouwwerk Meetjesland, Thuishulp VZW Bond Moyson, de Eeklose sportdienst, de seniorenraad en trekker lokaal dienstencentrum Zonneheem. In 2008 organiseert de BOEBS-werkgroep volgende zaken: • publicatie van informatieve artikels in het InfoBlad en de lokale pers. de • 2 ‘Sport- en Bewegingsdag’ voor 50-plussers. Een ganse dag lang kunnen deelnemers hun favoriete sport beoefenen of proeven van onbekende sporten. In en rond de sporthal worden niet minder dan 20 sportmogelijkheden en doe-activiteiten aangeboden onder begeleiding van ervaren lesgevers. • bewegingsmomenten voor grootouders en hun kleinkinderen. Om valpartijen te vermijden, is bewegen en actief blijven heel belangrijk. Het is niet meteen nodig om aan topsport te doen. Een dagelijkse wandeling of spelen met de kleinkinderen is ideaal. Daarom organiseert de BOEBS-werkgroep in samenwerking met de verschillende basisscholen van Eeklo een bewegingsmoment vóór en op maat ván kleinkinderen en hun grootouders op 1 februari 2008. • knelpuntenwandelingen in Balgerhoeke (23 april 2008) en in de wijk Oostveld (6 mei 2008). Deze knelpuntwandelingen kaderen in het luik een veilige omgeving voor senioren. Met deze wandelingen krijgen senioren de kans om moeilijkheden die ze ervaren in hun woonomgeving én mogelijke oplossingen hiervoor op een constructieve manier door te geven aan het stadsbestuur en relevante stedelijke adviesraden, in concreto: seniorenraad, verkeersraad, welzijnsraad en de stedelijke adviesraad voor personen met een handicap. ♦

Fotoproject “Senioren in Beweging” Om het belang van bewegen voor ouderen op een ludieke manier onder de aandacht te brengen, wil het lokaal dienstencentrum Zonneheem in samenwerking met Fotoclub Balgerhoeke sprekende en stimulerende foto’s tonen van Meetjeslandse senioren in beweging. Met dit verzameld fotomateriaal en bijhorende sprekende teksten wil het lokaal dienstencentrum Zonneheem een ‘reizende’ tentoonstelling maken die medio 2009 op verschillende locaties in Eeklo en het Meetjesland zal te bekijken zijn.

“Dichtbij Huis”. Een project rond het voorkomen van vereenzaming bij ouderen. In 2005 kreeg het samenwerkingsverband ‘Dichtbij huis’ (21 erkende lokale dienstencentra Oost-Vlaanderen) provinciale projectsubsidies om een inventaris op te maken van alle projecten die op een kleinschalige en buurgerichte wijze zijn opgezet in verband met de problematiek van de vereenzaming en het isolement van ouderen. Er was tot op heden geen forum om de opgedane deskundigheid te delen. Vele veldwerkers bleven dus met vragen zitten over wat nu wel een haalbare methode is om de groep van vereenzaamde en kwetsbare ouderen te bereiken.

Pag 80


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

In 2006 en 2007 gebeurde dan ook een kwalitatief onderzoek in dit verband door enerzijds een bevraging van de doelgroep zelf, en anderzijds een bundeling van de inspanningen van de diverse lokale dienstencentra voor deze doelgroep. Tenslotte werd ook een werkboek uitgewerkt dat instrumenten in handen moet geven om verder mee aan de slag te gaan. Het werkboek bevat vier belangrijke onderdelen, namelijk: - theoretische beschrijving van sociaal isolement; - enquêtes bij sociaal geïsoleerden; - gecodeerde interviews bij professionelen uit de lokale dienstencentra rond hun visie en werking rond sociaal isolement; - praktijkvoorbeelden: knelpunten en valkuilen rond het opzetten van projecten rond sociaal isolement. Op 25 oktober 2007 werden de bevindingen naar voor gebracht op een provinciale studievoormiddag onder de titel ‘Doorbreek sociaal isolement’. De deelnemers aan de studiedag kregen, naast het werkboek, eveneens een bundel mee met gerealiseerde projecten rond het doorbreken van sociaal isolement. Naast de voorstelling van het werkboek gaf dr. Anja Machielse (autoriteit op het vlak van onderzoek en projecten rond sociaal isolement) uitleg over de aanpak van sociaal isolement vanuit Nederland. Uit de studiedag en reacties erop is gebleken dat er ook andere werkpunten dienen ingevuld te worden alvorens er sociale experimenten kunnen gerealiseerd worden. Er blijkt tevens nood te zijn aan het rekruteren en vormen van medewerkers. Met medewerkers bedoelen wij vrijwilligers en professionelen. De personeelsbezetting binnen de verschillende dienstencentra in Oost-Vlaanderen kan niet alleen instaan voor het opzetten van een werking naar sociaal geïsoleerden toe. Daarvoor kunnen zij de hulp van vrijwilligers ten zeerste gebruiken. Uit de gecodeerde interviews in het werkboek is gebleken dat het echter vaak moeilijk is om deze noodzakelijke vrijwilligers te vinden. In 2008 heeft het samenwerkingsverband twee studiedagen georganiseerd voor de lokale besturen binnen Oost-Vlaanderen, enerzijds om het belang van het opstarten van projecten rond sociaal isolement aan te tonen en anderzijds een aanzet te geven naar de verschillende mogelijkheden om de noodzakelijke vrijwilligers te zoeken. De eerste studiedag (23/10/2008) is voornamelijk gericht op de professionele medewerkers van de lokale dienstencentra en de lokale besturen. Om de maatschappelijke relevantie van het thema verder duidelijk te maken wordt Dr. Anja Machielse uitgenodigd. Tevens is het de bedoeling om de rol en de meerwaarde van de lokale dienstencentra bij het doorbreken van sociaal isolement te verduidelijken. Om dit te realiseren werden enkele ‘good practices’ uit het werkveld meegegeven. Zo werd duidelijk welke mogelijkheden er zijn en welke middelen hiervoor nodig zijn. Op de tweede studiedag (06/11/2008) wordt de nadruk gelegd op de vrijwilligerswerking. Er worden twee workshops georganiseerd waarin het rekruteren en vormen van vrijwilligers centraal staat. Daarnaast geven de workshops ook verder inzicht in de vormingsprocessen die nodig zijn bij zowel professionelen als vrijwilligers in de lokale dienstencentra om sociaal isolement te doorbreken. Op beide studiedagen wordt een oproep gedaan bij de erkende Oost-Vlaamse dienstencentra om projecten in te dienen rond het doorbreken van sociaal isolement.

2.10.2.2

Bejaardenflats 40 flats boven het dienstencentrum Zonneheem worden door het stadsbestuur verhuurd aan bejaarden.

Pag 81


Stad Eeklo

2.10.2.3

Jaarverslag 2008

Dienst sociale zaken

2008 Aanvragen sociale vergoedingen • pensioenen • tegemoetkomingen personen met een handicap Stedelijke premies • huisvestingspremie • sociaal-pedagogische toelage • subsidie thuisverzorging senioren Handel en nering • aanvragen leurkaarten (*) Vrijwilligersloket (**) * **

2.10.2.4

2006

108 381

136 307

164 333

€ 5.250,00 € 3.250,00 € 5.177,46

€ 3.750,00 € 3.250,00 € 6.082,25

€ 4.000,00 € 3.750,00 € 8.363,60

/ 5

/ 2

6 /

Sedert 01/10/2006 is dit een bevoegdheid van het Ondernemingsloket en niet meer van de stad. Aanvraag tot erkenning van een vrijwilligersorganisatie met het oog op toetreding tot de gratis collectieve provinciale verzekering. Dit is gestart in het najaar van 2007.

Gehandicaptenzorg

sociaal-pedagogische premie toelage aan instellingen voor gehandicapten naar rata van het aantal opgenomen personen die in Eeklo woonachtig zijn

2.10.2.5

2007

2008

2007

2006

3.250,00

3.250,00

3.750,00

1.735,00

1.735,00

1.735,00

Ontwikkelingssamenwerking In 2008 worden volgende toelagen voor ontwikkelingssamenwerking toegekend : Filip Maenhout - werkzaam in Cameroun, regio Bourtha Zuster Christine Slock - werkzaam in Libanon Pierre Huysman - opvoeding van Indiase kinderen Paul Bottelberge - werkzaam in Tanzania Negro Y Rubia VZW - projecten in Senegal 11.11.11-actie Vastenactie Broederlijk Delen Damiaanactie Wereldsolidariteit Amnesty International Balkanactie van de gemeenten Msaada kwa Watoto Kenya - hulp Keniaanse kinderen Oxfam Myanmar

1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.600,00 1.400,00 1.400,00 1.000,00 1.000,00 500,00 350,00 1.000,00 500,00

Pag 82


Stad Eeklo

2.10.3

Jaarverslag 2008

WERKLOOSHEID Sedert 15 december 2005 is de stempelcontrole afgeschaft. Enkel personen die deeltijds werken en genieten van een inkomensgarantieuitkering moeten hun formulieren om de 3 maand laten valideren. In 2008 gaat dit over gemiddeld 47 formulieren per maand.

2.10.4

OCMW Hiervoor verwijzen we naar het jaarverslag van het OCMW, dat integraal bij dit jaarverslag wordt gevoegd.

Pag 83


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

2.11

2.11.1

GEZONDHEID EN HYGIENE

DOSSIER FUSIEKLINIEK De akte van vestiging recht van opstal met bestrekking tot de gronden voor de bouw en de exploitatie van het fusieziekenhuis, waarvan het ontwerp werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 11 december 2006, wordt verleden op 15 januari 2008. In 2008 worden ook gesprekken opgestart met bestrekking tot de mogelijke ontwikkeling van de huidige site van de VZW Alma als mogelijk “zorgcampus”.

2.11.2

INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING VOOR MEETJESLAND

OPDRACHTHOUDENDE HUISVUILVERWERKING

Het stadsaandeel in de exploitatie van de Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Meetjesland bedraagt in 2008 322.879,33 euro. De bijdrage van de stad in de kosten voor rookgaswassing en roostertechnologie bedraagt 161.439,67 euro. De concessie voor het ophalen van huisvuil bedraagt 237.871,56 euro. Voor verdere uitleg betreffende het selectief ophalen van huisvuil verwijzen wij naar de rubriek 2.14.2 "Milieuzorg".

2.11.3

2.11.3.1

MILIEU Milieudienst In 2008 bestaat de milieudienst uit de milieuambtenaar, de duurzaamheidsambtenaar, 1 voltijdse en 1 halftijdse administratief medewerkster. De taken en contactgegevens van de milieudienst worden opgenomen in de stadsgids 2008. Aan de balie van de milieudienst kunnen de inwoners terecht met hun vragen over allerlei milieugerelateerde onderwerpen. De milieudienst is eveneens telefonisch en per email te bereiken. De contactgegevens van de milieudienst worden weergegeven op de website van de stad en worden in de gratis informatiekrant van Eeklo ‘Het Eikenblad’ van december 2008 gepubliceerd. De milieudienst werk nauw samen met de dienst stedenbouw, de groendienst, de GIS-ambtenaar, de administratie van de technische dienst en de uitvoeringsdienst.

Pag 84


Stad Eeklo

2.11.3.2

Jaarverslag 2008

Milieuraad De milieuraad heeft in 2008 5 vergaderingen belegd, waarvan 1 open milieuraad, waarin o.a. de volgende thema’s werden behandeld: - voorstellen acties milieujaarprogramma 2008 - kennisgevingsdossier Plan-Mer R43: doortrekking ring om Eeklo - milieujaarprogramma 2008 - advies voorontwerp Federaal Plan “duurzame ontwikkeling” - evenementencharter Regionale Jeugddienst Meetjesland - gemeentelijk ruimtelijk structuurplan - open milieuraad, met als gastspreker Bert De Donker van Natuurpunt - samenwerkingsovereenkomst: projectvoorstellen 2009 - nestkasten voor gierzwaluw - acties milieuraad 2009. Het jaarverslag van de milieuraad kan op de milieudienst worden ingekeken of aangevraagd.

2.11.3.3

Milieubeleid

2.11.3.3.1

Afval -

-

Compostvaten + beluchtingstokken zijn te verkrijgen op het containerpark en in het stedelijk administratief centrum, juni compostmaand. Op vraag van de compostmeesters wordt bij de aankoop van een compostvat de beluchtingstok er gratis bijgegeven, dit om een optimaal composteringsproces te garanderen. Via de milieudienst worden tal van brochures verspreid rond het voorkomen van afval: afvalarm tuinieren, het houden van kippen, composteren, …. De sticker “geen ongeadresseerd reclamedrukwerk a.u.b.” is te verkrijgen in de bibliotheek en het stedelijk administratief centrum. Op de milieudienst is er een powerpointpresentatie beschikbaar (voor scholen, verenigingen, …) die gericht is op het voorkomen van afval en het correct sorteren van afval. Deze powerpoint wordt regelmatig op scholen vertoond. Er worden regelmatig rondleidingen gegeven op het containerpark om het belang van afvalpreventie duidelijk te maken.

Op de gemeenteraadszitting van 19 november 2007 is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de Kringwinkel Meetjesland goedgekeurd voor de periode 2008-2013. De stad doet een bijdrage voor de aankoop van een nieuwe vestigingsplaats voor de Kringwinkel in Eeklo. Rapportering restafval, via jaarlijkse enquête OVAM Selectieve inzameling PMD, glas, KGA, papier en karton. De overeenkomst met Recupel (inzameling AEEA) wordt verlengd tot een nieuwe beleidsovereenkomst wordt afgesloten. Vanaf 1 maart 2008 is er op het containerpark een aparte inzameling van asbesthoudend bouw- en sloopafval. Deze nieuwe inzameling wordt aan de bevolking gecommuniceerd door een tekst in Het Eikenblad (editie februari en maart 2008), de website en borden bij de container op het containerpark. Aan de huis-aan-huisophalingen van de verschillende afvalfracties wordt niets gewijzigd. Rond de grof huisvuilophaling wordt extra gesensibiliseerd. De eigen afvalstoffen worden verder verwerkt zoals in de voorbije jaren aangegeven.

Pag 85


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

Het restvuil van de niet-gezinnen (KMO’s, zelfstandigen, scholen, …) wordt verder via de bruine restvuilzak opgehaald. Restvuilniszakken van een mindere kwaliteit zorgen voor talrijke klachten van de inwoners. De inwoners krijgen de kans om de slechte restvuilniszakken op het stedelijk administratief centrum om te ruilen. IVM neemt een coördinerende rol op in de onderhandelingen met de leverancier. Eeklonetteam Het Eeklonetteam is sinds 2007 aan de slag. Het is verantwoordelijk o.a. voor het onderhouden van zwerfvuilgevoelige plaatsen en het opruimen van sluikstorten. Dagelijks wordt er in een andere zone van de stad gewerkt zodat alle straten op regelmatige basis aan beurt kunnen komen. De inwoners worden via het stedelijk informatieblad geïnformeerd over de activiteiten van het Eeklonetteam. Zij worden op deze manier ook aangesproken om zelf de nodige inspanningen te leveren om van Eeklo een nette en aangename stad te maken. In juli werd een glutton aangekocht, een zelftrekkende straatafvalzuiger. Het zuigt papier, karton, sigarettenpeuken, colablikjes, petflessen, bladeren, dierenuitwerpselen, … op een geluidsarme en milieuvriendelijke manier.

2.11.3.3.2

Ondersteuning compostmeesterwerking -

-

2.11.3.3.3

Inrichten uitbating -

-

2.11.3.3.4

De acties van de compostmeesters gaan door zoals voorzien. Ze zijn aanwezig op de 1 mei avondmarkt, Dag van het Park/Fairtrademarkt op 25 mei (gaat door in het Heldenpark), compoststand op de bloemenmarkt op 15 juni, compoststand op de braderie op 27 juni. Op 22 juni, 28 juni en 29 juni zijn er compostdagen bij compostmeester Gery Wauters. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Compostmobiel van Intercommunale IVM. Naar aanleiding van juni compostmaand worden in Eeklo 4 compostvaten en 1 compostbak verloot. VZW Vlaco verloot per regio ook een mulchmaaier. De uitreiking van een mulchmaaier aan een winnaar uit Eeklo gebeurt aan de democompostplaats aan het stadsgebouw. Verder staan de compostmeesters in voor het verstrekken van informatie aan verenigingen en scholen. De contactgegevens van de compostmeesters staan vermeld op de afvalkalender. De intercommunale organiseert een gratis cursus thuiscompostering. Gedurende de vakantiepleinwerking in juli en augustus wordt op vraag van de compostmeester een compostvat voorzien voor de verwerking van het afval van het vieruurtje.

demonstratieplaats

thuiscomposteren

en

ondersteunen

Op het Jan Frans Willemsplein in Eeklo kunnen de omwonende appartementbewoners met hun GFT-afval terecht op de jeugddienst, waar zich drie compostvaten bevinden voor het wijkcomposteren. Al het GFT-afval van de stadsdiensten wordt verwerkt op de nieuwe compostdemoplaats in de tuin van het stedelijk administratief en technisch centrum. Bij de compostdemoplaats kan informatie verstrekt worden voor verenigingen en scholen. Aan wijkcentrum De Kring in de Kaaistraat is er een compostparkje waar de buurtbewoners terecht kunnen met hun groenafval. Iedereen die een vorming volgt over goed composteren, ontvangt een compostemmer en een pasje waarmee ze het compostparkje kunnen betreden.

Uitvoeren actieve sensibilisatieactie om afvalpreventie te stimuleren voor minstens 1 afvalstof -

Op donderdag 6 maart 2008 wordt een anti-zwerfafvalactie georganiseerd. ‘s Namiddags gaan verschillende scholen en een paar mensen van het Rode Kruis

Pag 86


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

-

2.11.3.3.5

Asielcentrum zwerfvuil opruimen in Eeklo. Tussen 14.30 en 15.00 uur komen enkele afgevaardigden van De Kleine en Grote Wegel, De Meidoorn, PSBLO, O.-L.-Vr.-Ten Doorn, St.Jozef, St. Antonius, Kon. Atheneum, De Tandem en het Droomschip samen op het Herbakkersplein, waar ze hun zwerfafval kunnen deponeren. In totaal nemen 833 leerlingen deel aan de opruimactie en daarvan zijn ruim 400 leerlingen op het plein aanwezig. Eénmaal op het Herbakkersplein krijgen telkens enkele leerlingen per school de kans om het afvalspel (visspel en electrospel) te spelen. Begin september wordt actie ondernomen om de vervuiling van voetpaden door kauwgom te vermijden. De handelaars in de buurt van de knelpunten (scholen en bushaltes) krijgen een affiche bedeeld om aan hun zaak op te hangen en op de eerste schooldagen wordt rond de bushaltes aan scholen geflyerd, in samenwerking met de schoolspotter van de jeugddienst. Aan de bushalte op de Markt wordt een speciale vuilnisbak geplaatst. De markt wordt ontdaan van aangekoekte kauwgomresten.

Reglement herbruikbare luiers Er zijn op de milieudienst 6 startpakketten met katoenen luiers beschikbaar. Dit gebeurt i.s.m. Vikingluiers, Kiddybips en Bambino Mio. Op de gemeenteraad van 25 februari 2008 wordt een stedelijke premie voor de aankoop en het gebruik van herbruikbare luiers goedgekeurd. De premie bedraagt 50 % van de aankoopprijs met een maximum van 100 euro. In 2008 worden 2 premies van 100 euro uitbetaald.

2.11.3.3.6

Stimuleren gebruik van herbruikbare bekers Bij de Intercommunale IVM kunnen herbruikbare bekers ontleend worden. Het gebruik van deze bekers wordt gestimuleerd door op eigen evenementen van de stad de bekers te gebruiken. Via de jeugdraad en jeugddienst worden jeugdbewegingen op de hoogte gebracht van het huurreglement en worden ze gestimuleerd om tijdens hun activiteiten van de bekers gebruik te maken.

2.11.3.3.7

Afsluiten van een overeenkomst met één of meerdere overbrengers in verband met de inzameling van textielafval

erkende

Actie 62 textiel Overeenkomsten afgesloten rond het plaatsen van 19 textielcontainers: 16 op het grondgebied van Eeklo, 2 op het containerpark en 1 aan de Kringwinkel, alsook voor het organiseren van 4 huis-aan-huis inzamelingen (waarvan 2 door Kringwinkel Meetjesland).

2.11.3.3.8

Cijfers afvalinzameling 2006, 2007 en 2008

AFVALSTOF

WIJZE VAN INZAMELEN

huisvuil en grof huisvuil

huisvuil: wekelijkse ophaling en grof huisvuil: jaarlijkse ophaling en containerpark

gemengd tuinafval papier en karton

wit, groen en bruin

ophaling aan huis en containerpark maandelijkse ophaling: containerpark: glasbollen:

HOEVEELHEID IN KG

2006

2007

2008

3.993.857

3.800.511

3.893.728

(204,4 kg/inw)

(193,4 kg/inw)

(197,24 kg/inw)

2.954.740 1.286.520

3.127.500 1.409.840

3.432.380 1.363.160

309.020

312.920

339.980

512.075

497.595

468.495

Pag 87


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

glas

containerpark:

512.075

497.595

468.495

vlak glas textiel bouw- en sloopafval houtafval autobanden witgoed plastiek, metaal en drankkartons

containerpark: containerpark:

103.060 69.960 14.084

122.305 60.760 15.599

128.300 71.840 22.785

2.102.740 574.520 10760 39081 296.440

2.481.880 683.980 22620 39926 303.580

2.623.080 763.100 22.000 43658 284.380

landbouwfolies metalen gemengd piepschuim

containerpark: containerpark: containerpark:

23.033 42.720 157.380 948

20.588 46.020 183.920 1002

klein gevaarlijk afval

chemocar: containerpark: technische dienst containerpark: ophaling op afroep

25.590 40.080 141.210 833 2 21.069 22.780

20.868 24.612

21.774 26.860

1199 65.977 62.162

1714 61.594 73.118

3.292 78.297 73.941

kringloopvuil

containerpark: containerpark: containerpark: containerpark: ophaling om de twee weken: containerpark:

zelf aangebracht

2.11.3.4

Milieuverantwoord productgebruik Binnen de werking van de eigen diensten wordt enkel nog gebruik gemaakt van duurzaam geëxploiteerd hout. In elk bestek voor de aankoop van hout en houtproducten worden de bepalingen uit het standaardbestekvoorschrift voor duurzaam geëxploiteerd hout opgenomen, zoals door de Vlaamse overheid ter beschikking gesteld. In 2008 wordt deze bepaling bijvoorbeeld opgenomen in het bestek voor de aankoop van een fit-o-meter. Begin 2009 wordt de fit-o-meter nabij het sportterrein geïnstalleerd. Op de technische dienst wordt er FSC-gelabeld hout gebruikt. De facturen worden gecontroleerd op de aanwezigheid van het Chain-of-custodynummer. Gebruik van nietFSC gelabeld hout kan enkel mits grondige motivatie. Het gebruik van copro-gekeurd breekpuin wordt door de stad in de bestekken opgenomen. Bij wegeniswerken wordt er door de technische dienst copro-gekeurd breekpuin gebruikt. Ook bij bestekken voor wegeniswerken, uitgevoerd door externe aannemers, wordt er hieraan aandacht besteed. Bijvoorbeeld bij herstelllingswerken aan het sportterrein (verbeteren toegankelijkheid) wordt copro-gekeurd breekpuin gebruikt. Bestekken/facturen kunnen op aanvraag worden overgemaakt. Mogelijke acties en maatregelen met betrekking tot productgebruik binnen de eigen gemeentelijke diensten: - gebruiken van compost met Vlaco-label of gelijkwaardig; - gebruiken van gekeurd breekpuin; - gebruiken van milieuverantwoorde kantoormaterialen; - gebruiken van biologische producten; - gebruiken van milieuverantwoorde schoonmaakmiddelen; - gebruik van producten uit het kringloopcentrum. Mogelijke acties en maatregelen met betrekking milieuverantwoord productgebruik bij de burgers:

tot

het

het

milieuverantwoord

stimuleren

van

Pag 88


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

-

-

2.11.3.5

er gebeurt actieve sensibilisatie over het gebruik van compost tijdens de activiteiten waarop de compostmeesters aanwezig zijn. Tijdens de activiteiten in de junicompostmaand kunnen de deelnemers een zakje Vlaco-gekeurde compost verkrijgen. De compostmeesters informeren ook over thuiscomposteren en gebruik compost bij verenigingen en scholen. Intercommunale IVM organiseert eveneens een gratis cursus thuiscompostering. er vinden 3 infoavonden rond gezond en milieuverantwoord bouwen en wonen, verwarmingssystemen en na-isoleren plaats.

Waterbeheer Er wordt verder aandacht besteed aan het pesticidenvrij onderhoud van het grondgebied van de stad. Er wordt hiervoor gecommuniceerd naar de inwoners. Door het informeren en sensibiliseren van de inwoners wordt getracht een reductie te bekomen van het gebruik van pesticiden op privaat terrein. Het openbaar domein wordt door de stadsdiensten pesticidenvrij beheerd. In de powerpoint rond energiebesparende tips die regelmatig voor scholen en verenigingen vertoond wordt, handelt een onderdeel over het zuinig omgaan met water en gebruik van hemelwater. In 2008 wordt gestart met een controle-actie, in samenwerking met de VMW, van hemelwaterputten bij particulieren en bedrijven. Het beleid, vastgelegd in de deelbekkenbeheersplannen (Burggravenstroom, Ede en Meetjeslandse Polders) wordt verder opgevolgd. Één van de uitgevoerde acties is het herstellen van de grachten uit het ruilverkavelingsgebied.

2.11.3.6

Hinder Klachten over milieuhinder worden digitaal geregistreerd en opgevolgd in het MKROSsysteem (milieuklachten registratie- en opvolgingssysteem). Klagers en vermoedelijke veroorzakers worden op de hoogte gehouden van de genomen stappen; andere belanghebbende diensten (zoals politiedienst, milieu-inspectie) worden in kennis gesteld van de klacht. De geregistreerde klachten worden via MKROS geanalyseerd. Er worden in 2008 2 klachten geregistreerd. Het ging in beide gevallen om een klasse-1 inrichting. Doorgegeven klachten worden dan ook steeds in overleg met de Milieu-inspectie behandeld. De klacht omtrent geurhinder van de groencomposteringen is een terugkerende klacht. Nauwe samenwerking en overleg met de verschillende partijen en strikte opvolging van de gemaakte afspraken zal noodzakelijk zijn om in de komende maanden/jaren de hinder onder controle te houden. Met deelname aan de ‘Nacht van de duisternis’ wordt een actieve sensibilisatiecampagne uitgevoerd met betrekking tot lichthinder. De accentverlichting op de stadsgebouwen wordt gedoofd. In het Leen wordt in samenwerking met Natuurpunt en de JNM een avondwandeling georganiseerd. De sterrenwacht is eveneens aanwezig met sterrenkijkers.

2.11.3.7

Energie Maandelijks zendt de stad, als vergunningverlenende overheid, digitale informatie naar de Energieprestatiedatabank met daarin een aantal administratieve gegevens en energieprestatiedossiernummers van: - de werkzaamheden die in de afgelopen maand vergund zijn; - de werkzaamheden die in de afgelopen maand geschorst, geweigerd of vernietigd zijn.

Pag 89


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

De reeds bestaande energieboekhouding wordt verder opgevolgd. Deze energieboekhouding wordt bijgehouden voor alle gebouwen groter dan 1.000 m², waarvoor een energieprestatiecertificaat opgesteld moet worden. Dit zijn volgende gebouwen: - Administratief centrum (eigen boekhouding) - Sporthal (comeet en eigen boekhouding) - Zwembad (comeet en eigen boekhouding) - Academies (comeet en eigen boekhouding) - Herbakker (comeet en eigen boekhouding) - Stadhuis (eigen boekhouding) - Bibliotheek (eigen boekhouding). In 2008 is een aanvraag gebeurd om de boekhouding in comeet uit te breiden met volgende gebouwen: - Administratief centrum - Stadhuis - Bibliotheek - Zonneheem - Brandweer. Deze gebouwen worden eerst gescand en vervolgens opgenomen in comeet. Door de stadsdiensten wordt deelgenomen aan de Dikke Truiendag. Inwoners worden ook gesensibiliseerd over hun eigen energieverbruik en de wijze waarop ook zij met kleine maatregelen hun verbruik kunnen doen dalen. De inwoners van Eeklo kunnen een energiemeter ontlenen om hun energieverbruik in kaart te brengen. Voor de meeste gebouwen wordt het energieverbruik bijgehouden in Excel. Voor volgende gebouwen is de opmaak van een EPC niet vereist, maar wordt ook een energieboekhouding bijgehouden (eigen boekhouding): - Brandweer - Jeugdhuis - Dienstencentrum Zonneheem = ongeveer 1 gebouw per 6.000 inwoners. Eeklo neemt in 2008-2009 opnieuw deel aan ‘Klimaatwijken’ i.s.m. Bond Beter Leefmilieu, Eandis en Provincie Oost-Vlaanderen. Er nemen twee wijken deel aan deze actie nl. Klima@ en wijk Oxfam en C°, met elk 20 deelnemers. Vanaf 1 november tot en met 30 april gaan veertig gezinnen de uitdaging aan om acht procent energie te besparen. -

Sensibilisatiecampagne over hernieuwbare energie: Op maandag 13 oktober, maandag 20 oktober en maandag 27 oktober vinden 3 avonden rond gezond en milieuverantwoord bouwen en wonen, verwarmingssystemen en na-isoleren plaats. Deze avonden worden georganiseerd in samenwerking met Provincie, Vibe, Milieuadvieswinkel en VZW Dialoog.

-

Sensibilisatiecampagne over hernieuwbare energie: Op 23 oktober 2008 heeft de stad Eeklo in samenwerking met de Landelijke Gilde Eeklo een infoavond georganiseerd over zonne-energie. De gratis infoavond was gericht zowel naar de particulier en KMO als landbouw. Op het programma staat de werking van een zonnecel, toepassing van zonneenergie, voor- en nadelen van zonnepanelen, subsidies/groenestroomcertificaten, zonneboilers, technische voorschriften - bouwvergunning.

Op de gemeenteraad van 31/03/2008 wordt beslist om voor 100 % groene stroom aan te kopen.

Pag 90


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

In 2008 wordt een lager energieverbruik gerealiseerd in het stedelijk zwembad, het stedelijk administratief centrum en de academies.

Op de gemeenteraad van 29/09/2008 worden volgende goedgekeurd: - plaatsen van thermische dak- en/of muurisolatie; - plaatsen van hoogrendementsglas; - aanbrengen van fotovolaïsche zonnepanelen en zonneboiler.

2.11.3.8

subsidiereglementen

Mobiliteit De milieuschepen, mobiliteitsambtenaar, milieuambtenaar of duurzaamheidsambtenaar nemen deel aan het overleg van de gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC). Verslagen van de GBC worden ter beschikking gehouden. De milieuambtenaar en de schepen van milieu nemen deel aan de opmaak van de sneltoets. Het verslag wordt ter beschikking gehouden. Door deelname aan de actie ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’ wordt een doelgerichte actieve sensibilisatieactie ondernomen. De actie kent reeds jaren een groot succes met een groot aantal deelnemende handelaren en fietsende winkelbezoekers tot gevolg. Het nationale startmoment voor de actie werd in 2008 in Eeklo gehouden. Ook in 2008 is een deelname aan de sensibilisatiecampagne “ik kyoto” gebeurd. Met deze actie worden duurzame verplaatsingen naar het werk op een positieve manier gestimuleerd. Een project ‘Duurzaam naar school’ wordt door de mobiliteitsambtenaar opgestart. In augustus verschijnt in het kader hiervan een aparte katern in de stedelijke infokrant ‘het Eikenblad’. Op de gemeenteraad van 27 oktober 2008 wordt het bestek voor de aankoop van een dienstvoertuig voor de brandweer goedgekeurd. In dit bestek B38-2008 wordt gesteld dat de ecoscore van het voertuig minstens 62 moet bedragen. Naast de prijs is de ecoscore tevens als beoordelingscriterium opgenomen.

2.11.3.9

Natuur Het bermbeheer gebeurt volgens de geldende bepalingen uit het Bermbesluit van de Vlaamse regering van 27 juni 1984. Er wordt in 2008 49,75 km berm gemaaid door een externe aannemer. Het bermmaaisel wordt verwerkt in de groencomposteringsinstallatie van IVM (Vlacogekeurd). Er bestaat momenteel geen door ANB goedgekeurd beheersplan. Het gebruik van streekeigen soorten en autochtoon plantmateriaal wordt gepromoot door deze aan te planten in het openbaar groen. Wanneer in bouw- en/of milieuvergunningen wordt opgelegd om een groenscherm aan te planten wordt daarin ook opgenomen dat er gebruik gemaakt moet worden van streekeigen soorten.

Pag 91


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

In december 2008 wordt een info-avond georganiseerd voor landbouwers in Eeklo en Kaprijke over landschapsbedrijfsplanning en dit in samenwerking met de Provinciale Landbouwkamer, de Boerenbond en de gemeentebesturen van de 2 deelnemende gemeenten. Geïnteresseerde landbouwers kunnen door de Provinciale Landbouwkamer worden begeleid bij de opmaak van een landschapsbedrijfsplan. Hierbij wordt ook steeds het gebruik van streekeigen materiaal gestimuleerd. Er zal gebruik gemaakt worden van de code van goede natuurpraktijk, opgesteld door het Vlaamse gewest. Er bestaat reeds sinds 2003 een subsidiereglement voor het aanplanten en onderhouden van knotbomen. Het bestaan van dit reglement wordt gecommuniceerd naar de inwoners via de stedelijke infokrant en via opname in de stadsgids. Er worden in 2008 4 premieaanvragen goedgekeurd voor het onderhouden of aanplanten van knotbomen. Het gaat in totaal om het aanplanten van 28 knotbomen (à 7,50 euro) en het onderhouden van 78 knotbomen (à 10 euro). Het verbruikte budget bedraagt dus 990 euro. In de gemeenteraad van 15/12/2008 wordt het subsidiereglement voor groendaken aangepast. Net zoals de voorbije jaren wordt ook in 2008 deelgenomen aan de ‘Dag van het park’. De aanplantingen die gebeuren door de eigen stadsdiensten of door derden in opdracht van de stad, gebeuren steeds met streekeigen soorten en indien mogelijk met beschikbaar autochtoon plantmateriaal, ten minste voor aanplantingen in landbouw-, natuur-, bosgebied en bufferzones. Er worden voor het administratief centrum 3.000 biologische bloembollen aangekocht bij Hoeve van Vertrouwen.

2.11.3.10

Bodem Een erkend bodemdeskundige wordt aangesteld bij wegeniswerken, waarbij grondverzet gebeurt, vb. voor Gulden Sporenstraat - Hendrik Consciencestraat. Er komen in 2008 geen schadegevallen voor waarbij een erkend bodemsaneringsdeskundige ingezet moet worden.

2.11.3.11

Duurzame ontwikkeling De GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) is aanwezig op Dag van het Park met een infostandje over de noord-zuidproblematiek. Op zaterdag 31 mei kunnen inwoners gratis de voorstelling ‘Don Kyoto’ van Dimitri Leue bijwonen. Op de milieudienst is er een powerpoint-presentatie beschikbaar (voor scholen, verenigingen, …) over energie: fossiele brandstoffen, hernieuwbare energie, energiebesparende tips, … De presentatie wordt gegeven door de milieudienst zelf. Op 13 oktober 2008 wordt, in samenwerking met de provincie, een gratis info-avond georganiseerd in Eeklo over gezond en milieuverantwoord bouwen en wonen. In 2008 worden nieuwe stedelijke susbsidiereglementen opgesteld voor isolatie, hoogrendementsglas, zonneboiler en zonnepanelen. Bij de promotie van deze nieuwe subsidiereglementen worden de inwoners geïnformeerd over duurzaam bouwen en wonen. Aan de balie van de dienst stedenbouw/milieu worden bezoekers geïnformeerd over de mogelijke subsidies inzake isolatie, … e.a. Voor meer uitgebreide toelichtingen omtrent duurzaam bouwen en wonen, worden mensen doorverwezen naar de Woonwijzer Meetjesland.

Pag 92


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

2.11.3.12

Vergunningen

2.11.3.12.1

Milieuvergunning - Vlarem Advies schepencollege klasse 1 milieuvergunning (vergunning afgeleverd door deputatie) Uitspraak Minister over beroep tegen milieuvergunning klasse 1 afgeleverd door de deputatie Uitspraak deputatie over beroep tegen milieuvergunning klasse 2 afgeleverd door schepencollege Vergunningen klasse 2 (afgeleverd door schepencollege) Verlenging behandelingstermijn klasse 2 Uitbreiding klasse 2 - aktename schepencollege Overname klasse 2 - aktename schepencollege Klasse 3 - aktename schepencollege

2.11.3.12.2

4

3

1

Subsidie zonneboiler Aantal

2.11.3.12.12

1

Subsidie fotovolta誰sche panelen Aantal

2.11.3.12.11

1

Subsidie dak- en/of muurisolatie Aantal

2.11.3.12.10

1

Aanvragen subsidie aanplanten en/of onderhoud knotbomen Aantal

2.11.3.12.9

2

Subsidie groendak Aantal

2.11.3.12.8

2

Subsidie hemelwaterinstallatie/infiltratievoorzieningen Aantal

2.11.3.12.7

3

Subsidie kleinschalige waterzuiveringsinstallatie Aantal

2.11.3.12.6

6 1 3 7 18

Aanvraag tot erkenning als handelszaak voor dieren, kattenkwekerij Aantal

2.11.3.12.5

1

Advies bodemsaneringsproject Aantal

2.11.3.12.4

1

Natuurvergunning Aantal

2.11.3.12.3

13

1

Subsidie hoogrendementsglas Pag 93


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

Aantal

2.11.3.12.13

2

Afwijking geluidsnormen Aantal

6

Pag 94


Stad Eeklo

2.11.4

Jaarverslag 2008

BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING EEKLO-CENTRUM Volle grond - 10 jaar:

2008

2007

2006

volwassenen (kist)

14

8

7

volwassenen (urne)

0

0

0

kinderen

0

0

1

volwassenen

0

3

15

kinderen

0

1

1

17

7

10

1

1

0

9

17

23

0

1

1

0

1

0

1

2

3

50

59

45

4

4

2

Urnenkelders

18

23

20

Nissen

24

23

26

Asverstrooiingen

37

32

26

175

182

180

Volle grond - 15 jaar: Volle grond - 30 jaar:

Volle grond - 50 jaar:

volwassenen kinderen volwassenen (2 personen) volwassenen (1 persoon) kinderen (1 persoon)

Volle grond - Gemeenschappen Grafkelders:

(kist in kelder) (urne in kelder of 50 jaar grond)

TOTAAL EEKLO - CENTRUM EEKLO-BALGERHOEKE volle grond - 10 jaar:

2008

2007

2006

volwassenen

0

0

0

kinderen

0

0

0

volwassenen

0

1

0

kinderen

0

0

0

Volle grond - 30 jaar:

volwassenen

1

0

1

1

0

0

Volle grond - 50 jaar:

kinderen volwassenen (2 personen) volwassenen (1 persoon)

0

2

0

0 0

0 4

1 0

Nissen

0 0

0 0

2 1

Asverstrooiingen

0

0

1

TOTAAL EEKLO - BALGERHOEKE

2

7

6

177

189

186

Volle grond - 15 jaar:

Grafkelders Urnenkelders

ALGEMEEN TOTAAL

Pag 95


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

VERGELIJKING NIET-CREMATIES - CREMATIES - ASVERSTROOIINGEN Begravingen met kist:

aantal/jaar percentage

Crematies (inclusief uitstrooiingen):

aantal/jaar percentage

Asverstrooiingen:

aantal/jaar percentage

94

107

108

53,11%

56,61%

58,06%

83

82

78

46,89%

43,39%

41,94%

37

32

26

20,90%

16,93%

13,98%

Pag 96


Stad Eeklo

2.12

2.12.1

Jaarverslag 2008

RUIMTELIJKE ORDENING, STEDENBOUW EN HUISVESTING

RUIMTELIJKE ORDENING Van 18 augustus tot 16 oktober 2008 wordt het openbaar onderzoek rond het voorlopig vastgesteld provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakeningsproces kleinstedelijk gebied’ georganiseerd. Op 29 september 2008 geeft de gemeenteraad een gunstig advies rond dit dossier. In verband met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan worden volgende stappen ondernomen: - 31 maart 2008: voorlopige aanvaarding door de gemeenteraad; - 18 april tot 16 juli 2008: organisatie van het openbaar onderzoek; - 27 oktober 2008: definitieve aanvaarding door de gemeenteraad. Volgende B.P.A.’s worden afgewerkt: - Wittevrongel: openbaar onderzoek van 7 januari tot 5 februari 2008, definitieve aanvaarding door de gemeenteraad van 31 maart 2008, M.B. van 29 september 2008; - gedeeltelijke herziening Stassano: voorlopige aanvaarding door de gemeenteraad van 25 februari 2008, openbaar onderzoek van 6 maart tot 4 april 2008, definitieve aanvaarding door de gemeenteraad van 28 april 2008, M.B. 24 oktober 2008. De gemeenteraad van 23 juni 2008 keurt de aanvraag tot het bekomen van een principieel akkoord over de aansnijding van het woonuitbreidingsgebied Gulden Sporenstraat-Gentsesteenweg goed. Bij besluit van de deputatie van 4 september 2008 wordt de aansnijding van dit woonuitbreidingsgebied goedgekeurd. Voor volgende grote verkavelingen wordt een vergunning afgeleverd: - Pijkensakker: 24/06/2008 - Lekestraat: 08/07/2008 - Brugsesteenweg: 22/07/2008. Het rooilijnplan Moeie-Zuidmoerstraat 25 februari 2008 definitief aangenomen.

wordt

door

de

gemeenteraad

van

Het vergunningenregister wordt op 10/06/2008 voor goedkeuring aan de Vlaamse overheid overgemaakt. Het register onbebouwde percelen wordt goedgekeurd op 03/03/2008; ontvangen subsidies: 2.875,50 euro. Rond verschillende grote bouwprojecten worden op 22 mei 2008, 4 september 2008 en 20 november 2008, samen met R-O Vlaanderen, een 3-partijenoverleg georganiseerd. Volgende initiatieven rond projectontwikkeling worden genomen: - het openbaar onderzoek rond de kennisgevingsnota plan MER R43 zuidelijke ring rond Eeklo wordt van 7 januari 2008 tot 5 februari 2008 georganiseerd. Er wordt meegewerkt aan de vergaderingen rond de richtlijnennota en het ontwerp planMER;

Pag 97


Stad Eeklo

Jaarverslag 2008

-

de gemeenteraad van 28 april 2008 keurt de afsprakennota’s met Veneco² rond de ontwikkeling van de bedrijventerreinen goed; de gemeenteraad van 15 december 2008 keurt de intentieovereenkomst inzake de reconversie en duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stationsomgeving van Eeklo, masterplan en haalbaarheidsstudie, goed.

Het openbaar onderzoek voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘windenergieproject Maldegem-Eeklo - N49’ wordt van 23/06/2008 tot 21/08/2008 georganiseerd. Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Verbrandingsoven wordt op 08/07/2008 bij M.B. goedgekeurd. De gemeenteraad van 29 september 2008 keurt regionale visie hernieuwbare energie van het Streekplatform+ Meetjesland goed. Het openbaar onderzoek herziening Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan, toevoegen provinciaal beleidsplan voor windturbines, start vanop 3 december 2008.

2.12.1.1

Verkavelingsdossiers Verkavelingsvergunningen Verkavelingswijzigingen Weigering verkavelingswijzigingen Afwijking artikel 49 - toekenning Afwijkingen artikel 49 - geen toekenning

2.12.1.2

Bouwdossiers VERGUNNINGEN • na advies van R.W.O. • gelegen in een verkaveling of B.P.A. • inzake geringe gevallen • afgeleverd door de gemachtigde ambtenaar • afgeleverd door deputatie na beroep WEIGERINGEN • weigering stedenbouwkundige vergunning • afgeleverd door deputatie

2.12.1.3

10 2

19

Stedenbouwkundige inlichtingen Aantal

2.12.1.5

64 72 133 12 1

Verkoop onroerende goederen Verkoop/splitsing

2.12.1.4

8 16 3 11 3

468

Kapmachtigingen Afgeleverd door Bos en Groen

2

Pag 98


Stad Eeklo

2.12.1.6

Jaarverslag 2008

Bouwmisdrijven Aantal voorstellen herstelmaatregel

2.12.1.7

Processen-verbaal aantal

2.12.1.8

16

Toepassing gemeentelijke verordening op de woonkwaliteit aantal berekeningen

2.12.1.9

1

31

Belastingkohier Belasting op niet-gebouwde percelen in een niet-vervallen verkaveling : aantal artikels totaal bedrag

2.12.1.10

Rooilijnen Tijdelijke afwijking

2.12.1.11

231 24.487,38 euro

1

Gecoro De Gecoro komst in 2008 6 maal samen en bepreekt en/of adviseert volgende onderwerpen:  Herziening BPA Stassano  Zonevreemd BPA Wittevrongel  Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan  Zuidelijk ring  Strategisch project stationsomgeving  Afbakeningsproces kleinstedelijk gebied  Evenementencharter  Zoektocht naar een stedelijke fuifruimte  Een beeldkwaliteitsplan voor het centrum  Adviezen en bezwaarschriften voorlopig vastgesteld gemeentelijk ruimtelijk structuurplan + goedkeuring advies.

Pag 99


Stad Eeklo

2.12.2

2.12.2.1

Jaarverslag 2008

HUISVESTING Inventaris leegstand/verwaarlozing Gebouwen en/of woningen • leegstand • verwaarlozing • onbewoonbaarverklaring • vrijstelling • attest sloping Bedrijfsgebouwen • leegstand en/of verwaarlozing • schrapping • attest sloping

2.12.2.2

52 5 8 27 3 11 1 1

Vlaamse Wooncode - recht van voorkoop Aantal

2.12.2.3

Premies klein comfort/grondvochtbestrijding Aanvragen Toekenningen • Douche + WC • Bestrijding grondvocht • Douche + WC + bestrijding grondvocht

2.12.2.4

3

4 2 1 1

Belastingkohier Belasting op leegstand, verkrotting en onbewoonbaarheid van gebouwen en/of woningen: Aantal artikels Totaal bedrag

25 22.825,00 euro

Pag 100

jaarverslag 2008  

Jaarverslag stad Eeklo 2008