Page 1

het eiken eikenblad

20.000!

WE ZIJN MET

28 januari 2010

g ra t i s i n f o r m a t i e m a g a z i n e vo o r e e k l o • m a a r t 2 010 • n r. 3


©Fotografie: Michel Moens

Daar is de lente, daar is de zon !! Laat de lentekriebels maar komen.

Beste stadsgenoot,

Sluitingsdagen paasweekend

Na een lange winter komt de natuur stilaan weer tot leven. De dagen krijgen terug kleur en de mensen zullen opnieuw meer buiten vertoeven. Onze tuinen, straten, pleinen en wegen vragen een opnetbeurt.

Alle stadsdiensten (ook het zwembad) zijn gesloten op zondag 4 april (Pasen) en maandag 5 april (paasmaandag).

Ons zevende aandachtspunt uit ons 10-puntenplan – vegen van voetpaden – indachtig, willen we iedereen oproepen om voor zijn eigen deur te vegen en de greppels schoon te maken. Als iedereen voor zijn eigen deur veegt, is gans de straat proper! Laten we dit jaarlijks en gezamenlijk doen: stadsdiensten, burgers, handelaars en EekloNet op de eerste vrijdag na 1 mei. Samen is leuker en efficiënter !

De dienst Burgerzaken (stadhuis) is bovendien gesloten op zaterdag 3 april. Het containerpark is op paaszaterdag wel open, evenals de bibliotheek, het zwembad en de sporthal.

De groendienst en EekloNet werken ernstig aan de opnet en het onderhoud op het openbaar domein. We willen de nog ‘vergeten hoekjes’ in onze stad kennen en doen hierbij een oproep om, indien u er kent, deze te melden bij Meldpunt Veiliger Eeklo (via de antennes) of bij de technische dienst (tel. 09 218 28 10). Tijdens de voorbije ‘echte’ winter, werd in vele dossiers verder gewerkt. Rond energiebeleid werden de stadsdiensten aangespoord tot zuinig energieverbruik. De verbruikcijfers van de jongste jaren in de stadsgebouwen werden vergeleken. De stedelijke brandweer kwam als beste leerling uit de klas gevolgd door het stadhuis. Weldra start ook de bouw van nieuwe windmolens ten zuiden van de N49, tussen de Sint-Laureinsesteenweg en Maroyendam. In het dossier heraanleg Boelare-Blommekens werd veel aandacht geschonken aan de toekomstige nieuwe verlichting en het voorkomen van lichtvervuiling. Onze stadsbode verplaatst zich ondertussen met een elektrische scooter.

Colofon v.u. College van burgemeester en schepenen, Industrielaan 2, Eeklo hoofd- en eindredactie Katty Van de Voorde, communicatie- en informatiecoördinator

In dit en volgende uitgaven van het Eikenblad kan u meer initiatieven lezen van ons milieubeleid.

Vormgeving en Lay-out ne advertising info@one-advertising.be

o

Rita De Coninck Schepen 2


Inhoud Het kaf van het koren scheiden

6-7

STADSKANTOOR Industrielaan 2 tel. 09 218 28 00  info@eeklo.be milieudienst (09 218 28 20, milieudienst@eeklo.be) stedenbouw (09 218 28 40, stedenbouw@eeklo.be) huisvesting, uitvoeringsdiensten (09 218 28 10, td@eeklo.be) secretariaat (09 218 28 50, secretariaat@eeklo.be) financiële dienst (09 218 28 60) personeelszaken (09 218 28 70, personeelsdienst@eeklo.be) communicatie (09 218 28 96, info@eeklo.be) stadsarchief (archief@eeklo.be) STADHUIS (dienst burgerzaken) e-loket via www.eeklo.be > stadsdiensten - burgerzaken Markt 34 tel. 09 218 29 00  burgerzaken@eeklo.be STEDELIJKE SPORTHAL B. L. Pussemierstraat 157 tel. 09 377 61 27  sportdienst@eeklo.be www.eeklo.be/sport

In ‘t midden

SPORT- EN SPELCENTRUM Oostveldstraat 160-162 I tel. 09 377 36 00 (stedelijk zwembad, sporthome, openlucht sport- en spelcentrum) ACADEMIE voor Schone Kunsten Pastoor De Nevestraat 26 tel. 09 218 27 50  ac.schonekunsten@eeklo.be www.academie-eeklo.be ACADEMIE voor Muziek & Woord Pastoor De Nevestraat 26 tel. 09 218 27 60  ac.muziekenwoord@eeklo.be www.samweeklo.be BIBLIOTHEEK Molenstraat 36 tel. 09 218 27 00  bibliotheek@eeklo.be www.eeklo.be/bibliotheek CULTUURCENTRUM De Herbakker Pastoor De Nevestraat 10 tel. 09 218 27 27  info@ccdeherbakker.be www.ccdeherbakker.be

Nummer 20.000

27

Goesting in Amateurkunst?

31-32 3

JEUGDDIENST J.F.Willemsplein 13 tel. 09 377 77 07  jeugddienst@eeklo.be www.eeklo.be/jeugd Lokaal Dienstencentrum ZONNEHEEM Schietspoelstraat 9 tel. 09 377 02 46  zonneheem@scarlet.be www.zonneheem.be SOCIAAL HUIS Zuidmoerstraat 136/6 tel. 09 218 17 01  sociaalhuis@dezuidkaai.be CONTAINERPARK Ringlaan tel. 09 378 36 62 BRANDWEER EN DIENST 100 Gentsesteenweg 2 tel. 09 376 75 82  brandweer@eeklo.be www.eeklo.be/brandweer POLITIE Tieltsesteenweg 18 tel. 09 376 46 46  politie@pzmeetjesland.be www.pzmeetjesland.be OCMW Visstraat 16 tel. 09 377 25 32  info@ocmweeklo.be www.ocmweeklo.be


nieuws

eeklo H

A2 – de groep van Brigitte Tytgadt en Geert Faes – bracht in februari een tweede CD ‘Néctar & Ambroisie’ uit. De titel doet het al vermoeden: het werd een volledig Frans schijfje met enkele zelf geschreven nummers aangevuld met Franse chanson-klassiekers. Enkele gastmuzikanten (op sax en viool) doen het geheel nog mooier klinken. De CD wordt in Fnac Gent verkocht. Info: www.myspace.com/adeuxmusic

et liedje waarmee Eeklonaar Tom Dice naar het Eurovisiesongfestival in Oslo trekt is bekend: ‘Me en my guitar’. Hij doet er op dinsdag 25 mei mee aan de halve finale. Haalt hij deze selectie, dan staat de finale op zaterdag 29 mei op het programma. Eeklo kwam uitvoerig in beeld tijdens de Eurosonguitzending op één. De jonge rockgroep met veel Eeklose roots ‘Jerusalem Syndrome’ haalde de halve finale van Humo’s Rock Rally. De vijf muzikanten overleefden uit de zowat 1000 inzendingen. Bob Caussyn, Deven Dobbelaere, Pieter-Jan Beeckman, Geraard Buyck en Rupert De Clerck, die al eerder een wedstrijd bij Jim-TV wonnen, bewijzen daarmee opnieuw wat ze op hun jeugdige leeftijd al waard zijn.

Bosinfocentrum in het nieuw H

Hertog. Het bosinfocentrum kan je bezoeken van dinsdag tot zondag, van 9 tot 12 en van 13 tot 17 uur. Van april tot en met oktober sluit het bosinfocentrum in weekends en op feestdagen om 18 uur.

et bosinfocentrum in het Leen heeft na 16 jaar een nieuwe permanente tentoonstelling. De thema’s zijn gebleven: bos, bomen en hout. De tento werd officieel geopend door Gedeputeerde Peter

Geurstudie voor compostering I

van aangevoerde hoeveelheden bermmaaisel en gras. Deze fracties zijn de moeilijkst te verwerken fracties. Op vraag van Milieu-inspectie en de stad werd overeengekomen om twaalf metingen te doen. In de zomer/nazomerperiode zal zeker ook een meting worden uitgevoerd. Van de acht nog uit te voeren metingen, zullen twee metingen gebeuren tijdens het omzetten van de composthopen, drie tijdens een periode van activiteit (aanvoeren, opzetten hopen,..) en drie tijdens een periode van non-activiteit (vb. in de vroege ochtend, in het weekend,…). Eens de resultaten gekend zijn, zullen deze bekend gemaakt worden.

n opdracht van I.V.M./ Van Gansewinkel wordt een geurstudie uitgevoerd voor het composteringsterrein aan de Ringlaan. De Milieuinspectie had zelf soortgelijke plannen, maar omdat de bedrijven dit nu zelf doen, is er overleg omtrent de inhoud en de wijze van uitvoeren van de studie tussen de diverse partijen: I.V.M. (Intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland), Van Gansewinkel, de Milieu-inspectie en het stadsbestuur. De geurstudie werd in november gestart. Ondertussen werden al vier snuffelmetingen uitgevoerd. De firma die de geurstudie uitvoert, is van mening dat tijdens winter- en zomerperiodes dezelfde geur wordt verspreid. In Eeklo is al eerder gebleken dat in de zomer de perceptie nochtans totaal verschillend is. Inwoners verblijven in de zomerperiode meer buiten en zijn op dat moment gevoeliger voor eventuele geurhinder. In de periode augustus-september is er bovendien verwerking

Om geurhinder te voorkomen, doen de I.V.M. en Van Gansewinkel er ondertussen alles aan om de aard van het aangeleverde groen, gras en bermmaaisel te controleren. Dit dient zo vers mogelijk te zijn om zoveel mogelijk geurhinder te vermijden.

Zuidkaai groeit verder H

et OCMW kan de renovatie van de Zuidkaai verder zetten. Het gebouw Marseille (cafetaria en winkel van het wijkcentrum, ook bekend als de oude broederschool) mag worden afgebroken en vervangen door een nieuwbouw. Het gebouw is al ontruimd, de Kringwerking gaat verder in de grote theaterzaal aan de Kaaistraat. De nieuwbouw zal begin 2012 afgewerkt zijn.

er worden op toegezien dat de boom voldoende beschermd wordt. De afbraak is voorzien tegen de zomer. De nieuwbouw is een ontwerp van AIKO architectenbureau. Het zal er strak en modern uitzien, met oog voor milieu, duurzaamheid en toegankelijkheid. Het gebouw zal veel vensters hebben, zodat een doorkijk ontstaat van het ene plein (met de beeldengroep) naar het andere (met de beuk). Op het gelijkvloers komen een onthaal, een ontmoetingsruimte (met cafetaria), een polyvalente ruimte (voor cursussen), de voedselwinkel, sanitair en een berging. De bovenverdieping (beperkt tot een deel van het gebouw) omvat bureauruimtes en technische ruimtes. Het plat dak wordt een groendak. De kostprijs van het geheel is geraamd op 1,1 miljoen euro.

Het OCMW kocht de Zuidkaaicampus (tussen Kaaistraat en Zuidmoerstraat) in november 2003. Sedert dat ogenblik is er al veel gerenoveerd. De volgende stap is afbraak en nieuwbouw van gebouw Marseille. Dit verouderde gebouw was aan vernieuwing toe. De grote geklasseerde beuk aan de ene zijde van het gebouw speelde zijn rol in de goedkeuring van de bouwvergunning. Tijdens de bouwwerken moet 4

©Fotografie: Michel Moens

‘Me and my guitar’ en andere Eeklose muziek


Canadezen in Eeklo V

1944. Op zaterdag 1 mei zijn de Canadese bezoekers te gast in Eeklo, waar zij door het stadsbestuur worden ontvangen in het stadhuis. Om 11 uur wordt ook een plechtigheid voorzien op het Canadaplein. Iedereen is uitgenodigd om deze plechtigheid bij te wonen. Aan de omwonenden wordt gevraagd hun woning te bevlaggen.

an 25 april tot 10 mei verblijft een delegatie van de Canadese ‘South Alberta Regiment Veterans Association’, in het kader van hun ’Battle Field Tour 2010’, in Europa. Tijdens deze Tour brengen zij een bezoek aan verschillende plaatsen in België, Frankrijk en Nederland, plaatsen waar dit regiment een rol speelde bij de bevrijding in

Visstraat tijdelijk in twee richtingen V

maatschappij op de hoek Visstraat-Zuidmoerstraat. Tijdens deze periode geldt tweerichtingsverkeer in de Visstraat. Bij het ophalen van het huisvuil zal de straat enkele minuten afgesloten worden.

anaf 1 april tot 1 september zal de Visstraat aan de kant van de Zuidmoerstraat afgesloten worden voor alle verkeer (ook fietsers). Dit is het gevolg van de bouwwerken van de Meetjeslandse Bouw-

IVM naaktkalender O

wil Carry de mensen sensibiliseren. U kan zo’n kalender opvragen bij de stedelijke milieudienst (zolang de voorraad strekt) in het Stadskantoor (Industrielaan 2), het stadhuis of de bibliotheek.

p de regionale televisie AVS is een reeks te zien over afvalpreventie en duurzaam productgebruik. Carry Goossens speelt de hoofdrol. Met een verjaardags’naakt’kalender vol met tips en weetjes

Jarige IVM met nieuwe huisstijl D

e intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland (IVM) bestaat 30 jaar. Bovendien werd de vereniging door alle 19 deelnemende gemeenten voor 18 jaar verlengd. Dit werd gevierd in aanwezigheid van Joke Schauvliege, minister van Leefmilieu. Tegelijk werd een nieuwe huisstijl geïntroduceerd en werd afscheid genomen van directeur Paul Lenssen en secretaris José De Busscher. Ze worden vervangen door Patrick Joos en Jean-Marie Staelens.

©Fotografie: Michel Moens

Op 18 februari 1980 werd de IVM opgestart, toen nog met twaalf gemeenten. De tijd van afval storten werd afgesloten, er werd aan een verbrandingsinstallatie gewerkt. In 1989 en 2000 werden uitbreidingen van de rookgasreiniging gerealiseerd. Vanaf 2000 wordt aan energierecuperatie gedaan, vanaf 2004 is er ook elektriciteitsproductie. Er waren ook moeilijke periodes: in 1998 lag de oven een tijdje stil omwille van te hoge dioxine-uitstoot. IVM is meer dan afval verbranden. Er wordt ook groenafval verwerkt (op dit ogenblik ongeveer 48000 ton per jaar). IVM werd bekend als pionier bij het selectief inzamelen van PMD-afval (samen met FostPlus). De IVM staat ondertussen ook voor sensibiliseringsacties inzake thuiscomposteren, sorteren, afvalpreventie, enz.

Ruimtelijk Uitvoeringsplan Broeken I

milieueffectenrapport (planMER) moet opgemaakt worden. De nodige screeningsnota werd na advies van verschillende overheidsinstanties door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie goedgekeurd. De conclusie is dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een planMER niet nodig is. De eigenlijke opmaak van het RUP kan dan ook starten.

n uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is het stadsbestuur gestart met de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Broeken. Dit RUP heeft tot doel de uitbouw van een lokaal bedrijventerrein ten noorden van het huidige bedrijventerrein Nieuwendorpe mogelijk te maken, de bergingscapaciteit van de in De Broeken aanwezige waterloop te vergroten, de bedrijventerreinen voor fietsers vanaf Raverschoot en het Mandeweegsken bereikbaar te maken, de bedrijventerreinen landschappelijk beter in te kleden en een afwerking op lange termijn van het woonuitbreidingsgebied langs de Raverschootstraat te voorzien. In een eerste fase van deze procedure is nagegaan of voor het plan een

De screeningsnota en de bijhorende beslissing kunnen worden geraadpleegd op de website van de Dienst MER: www.mervlaanderen. be en op de dienst stedenbouw, Industrielaan 2 te Eeklo.

5


interview

eeklo

Victor Bruggeman

Vechten voor Eeklo… Ondernemer, cultuurpaus en liefhebber van mensen. Beter kan je Victor Bruggeman niet omschrijven. Hij ontvangt ons in zijn zaak Imabru – zijn ‘winkelke’ zoals hij zelf zegt. Het toneelspelen zit hem in het bloed, zowel op het podium als in zijn zaak. ‘Want een goed zakenman moet ook af en toe eens toneel spelen.’

opvolgen van de grotere projecten.’ Hij heeft klanten van ver buiten de provinciegrenzen en is daar fier op. ‘De economische crisis boezemt mij toch wel wat angst in. Ik ben bang om plots alles te verliezen, ook de positie die ik heb opgebouwd.’ GOUDEN EN KOPEREN LEEUWEN Victor leeft naast zijn job ook voor de sport en vooral voor de cultuur: ‘Dat zijn goede redenen om even te stoppen met werken en om te ontspannen.’ Hij is bestuurslid van toneelvereniging Excelsior, die al 68 jaar bestaat. Hij speelt zelf ook mee in bepaalde stukken, vroeger vooral de meest komische rollen, maar nu zit er al eens iets absurds of ernstig tussen. ‘Eigenlijk ben ik ook een beetje acteur in mijn zaak. Je moet met iedereen kunnen omgaan en je moet al eens een ander gezicht opzetten. Sommige dingen die ik in het echt mee maak zijn zo herkenbaar van uit één of andere theaterproductie…’

De inplanting van zijn zaak is symbolisch. ‘Ik ben hier ooit geboren’, begint Victor (sommigen zeggen Vic, maar hij verkiest Victor). Zijn moeder had namelijk op dezelfde plaats een textielfabriek, Tissage Van den Driessche. Hij woonde er verschillende jaren. Nadat de textielfabriek ophield te bestaan, kwam er een meubelfabriek. Victor was zestien jaar lang vertegenwoordiger voor een houtimporteur. Hij leerde er de knepen van het vak, want in zijn zaak verkoopt hij nu trappen, deuren, laminaat, parket,… ‘De naam Imabru bestond al in Aalter. Het was Immobiliënkantoor Anna Bruggeman, een ver familielid’. De naam werd behouden, maar de opsplitsing van winkel, magazijn en opslag over verschillende Meetjeslandse gemeenten was niet praktisch. Victor ging dus op zoek naar een locatie waar alles kon worden ondergebracht.

Victor begon te spelen bij Excelsior op zijn zesde, in ‘De Paradijsvogels’. Toneel spelen vraagt veel tijd en energie, maar ENERGIEK is onze gesprekspartner als geen ander. Excelsior speelde vroeger altijd in de Gouden Leeuw op de Markt. ‘Toen die werd afgebroken en toen er op dat ogenblik ook een CultuurCentrum werd gebouwd, waren we zo’n beetje het noorden kwijt. We zochten eerst en vooral ook repetitieruimte. Bovendien was spelen in de Herbakker voor ons verlieslatend, want dergelijke grote zalen volk haalden we niet.’ Toen kwam de oude zeepfabriek / schoenenzaak aan de Tieltsesteenweg in de kijker. Die stond leeg. ‘Het was één grote ruimte. We hebben er een cafétheater van gemaakt, met stoelen en lichtbakken vanuit de Gouden Leeuw. De naam ‘De Koperen Leeuw’ was gauw gevonden.’ De Koperen Leeuw werd een bijkomend Eekloos podium met 98 zitplaatsen. ‘We zoeken meer het alternatieve op’, zegt Victor, waarmee

Het toeval – of eerder het lot – bracht hem naar het pand waar hij zijn jeugd had doorgebracht. Hij en zijn huidig vennoot Eddy Van Vlaenderen kochten het pand in 2000. ‘Mijn moeder was net daarvoor overleden, dus ze heeft het niet geweten. Maar ze zou één van de fierste vrouwen van de stad geweest zijn’, vertelt Victor. Er werd een nieuwe winkel met woning opgetrokken, de loods achteraan wordt gebruikt voor productie. In 2006 werd de winkel geopend. Het bedrijf telt nu twee vennoten, één bediende, vijf arbeiders en tien vaste onderaannemers. ‘Elk doet zijn ding. Ik sta vooral in voor het administratieve en het

“Eigenlijk ben ik ook een beetje acteur in mijn zaak”6


“Ik zie de mensen graag”

het EIGENZINNIGE van de Eeklonaar naar boven komt. ‘Het is een thuishaven voor kleine producties en voor andere gezelschappen dan Excelsior. Toch heb ik het gevoel dat het nog altijd te weinig gekend is in Eeklo. 60% van onze bezoekers is van buiten Eeklo.’

Wat ik van het centrum nog vind? De Paterskerk die zou gewoon weg moeten, niet voor parkeerplaatsen, maar verleg gewoon het centrum naar die hoek’, zegt hij, beseffend dat hij misschien wel wat mensen voor het hoofd kan stoten.

ENGAGEMENT Naast zijn engagement in De Koperen Leeuw maakt Victor ook deel uit van de Cultuurraad, de raad van bestuur van CC De Herbakker, de Sportraad en het bestuur van MZV-waterpolo. Hij is ook actief fietser. Onze gesprekspartner proefde ook van de politiek. Hij deed twee maal mee aan de gemeenteraadsverkiezingen, één maal voor Eeklo 2000 en één maal voor de VLD. Hij werd niet in de gemeenteraad verkozen. Dat was ook zijn ambitie niet. Hij wilde via die weg vooral in de stedelijke adviesraden geraken, wat hem ook lukte. Nu is hij niet langer politiek actief, ook niet in het partijbureau van de Open-VLD.

De plek waar hij naar toe wil als hij een tijdje is weggeweest is café De Pin(gouin) aan het station. Af en toe is hij ook eens thuis, en dan is hij een ‘Brusselmans-verslinder’ of speelt hij een spelletje pool in zijn living. ‘Ik ben ook bezig met figureren in televisieseries. Nu speel ik een klein rolletje in Dag en Nacht op VTM. En in 2011 verschijn ik in de reeks ‘Het Goddelijke Monster’ van Tom Lanoye, als advocaat.’ De acteurs waar hij de meeste bewondering voor heeft zijn Jan Decleir en Julien en Matthias Schoenaerts. ‘Ik wil ooit nog eens met Jan Decorte op scène staan, of met Gilda De Bal, dat is een klasseactrice.’ Als hij 50 wordt wil hij iets samen doen met Marijke De Winne, dus ook die is gewaarschuwd. De mooiste herinnering heeft hij aan ‘Au Bouillon Belge’ uit 2003. ‘We speelden dit in de Koperen Leeuw. Jo De Meyere zat in de zaal. Hij speelde ook ooit dat stuk, en de rol die ik speelde was die van zijn tegenspeler. Weet je wat hij zei na de voorstelling? Vic, als ik 20 jaar jonger was geweest moesten we eigenlijk samen dat stuk gespeeld hebben. Een mooier compliment kan je toch niet krijgen?’

Victor houdt van mensen die zich engageren: ‘Dat kan goed of slecht uitdraaien. Maar het belangrijkste is dat mensen iets doen. Ik zie de mensen ook graag. Ik geloof in de goedheid van de mens. Maar ik kan wel het kaf van het koren scheiden.’ Als mix van een zakenman en een cultuurmens heeft hij toch wel een goede kijk op de dingen en weet hij perfect wat ECHT is en wat niet.

Paspoort

GELOOF IN EEKLO Eeklo is altijd Victors haven geweest. ‘Ik ben er van overtuigd dat er iets moois te maken is van Eeklo. Ik zal er aan meewerken tot ik doodval’, klinkt hij overtuigd. ‘In de jaren zestig was Eeklo een grote speler, via de textiel- en de meubelnijverheid. Eigenlijk moet dit opnieuw kunnen, maar met andere troeven.’ De Koperen Leeuw begint binnenkort met jeugdtheater, ‘op die manier willen we de jeugd laten geloven dat er in Eeklo iets te beleven valt. We moeten er hier geen tweede Knokke van maken, waar het vol loopt van de senioren.’ Victor zal blij zijn als de Ring rond Eeklo er ligt, ‘dan wordt het centrum weer leefbaar.

➜ Victor Bruggeman (°1965) ➜ gehuwd met Kathy Teeuws ➜ vader van Lotte (16), Kato (14) en Mathilde (10) ➜ zaakvoerder Imabru ➜ woont in de de Gentsesteenweg 7


milieu

eeklo

Met BELGERINKEL naar de winkel INSCHRIJVING HANDELAARS Er zijn al 125 handelaars ingeschreven voor Belgerinkel en ook de marktkramers nemen opnieuw deel dit jaar. Deelnemen is gratis en inschrijven kan nog bij voorkeur via www.belgerinkel.be of telefonisch bij de milieudienst van de stad Eeklo op het nummer 09 218 28 20 (tijdens de kantooruren). De inschrijvingen worden afgesloten op 2 april. FIETSERS Bezoek ons infostandje op de markt van donderdag 6 mei aan het stadhuis. In het Eikenblad van mei volgt een uitgebreide voorstelling van de campagne. We kunnen u alvast meedelen dat net als vorig jaar de deelnemers tijdens de campagne een exclusieve fietstas van Walter Van Beirendonck kunnen bijeen sparen.

Eeklo en Natuurpunt helpen de huiszwaluw met subsidies en gratis kunstnesten! H

Ook gratis kunstnesten voor boerenzwaluw, huismus en vleermuis! Naast de huiszwaluw komt ook de boerenzwaluw voor in Eeklo. Deze zwaluwsoort maakt zijn nest in stallen, en niet aan de buitenkant van huizen zoals de huiszwaluw. Met steun van de Provincie worden ook gratis kunstnesten voor de boerenzwaluw voorzien. Landbouwers kunnen deze gratis op de milieudienst verkrijgen. Natuurpunt wenst op de hoogte te blijven van het aantal aanwezige nesten van de boerenzwaluw. Landbouwers bij wie zich in of rond de stallen boerenzwaluwen bevinden, gelieve dit te melden aan Natuurpunt of de milieudienst van stad Eeklo.

uiszwaluwen hebben het tegenwoordig steeds moeilijker. Ze leven in kolonies en zoeken dakranden waar ze, liefst in groep, hun nest uit modder kunnen bouwen. Bij plastieken dakranden blijven die nesten vaak niet kleven. Hier kan het plaatsen van kunstnesten helpen. Huiszwaluwen worden vaak geweerd omdat ze uitwerpselen achterlaten. Dit kan opgelost worden door een mestplank onder het nest te plaatsen. De stad Eeklo, de Milieuraad en Natuurpunt willen ook dit jaar deze vogeltjes helpen. Eeklo geeft subsidies aan mensen die huiszwaluwen onderdak geven. Wie huiszwaluwen in zijn buurt gezien heeft maar nog geen nest heeft kan gratis een kunstnest voor de huiszwaluw bekomen. Ook mestplankjes zijn gratis te verkrijgen.

Er zijn ook een beperkt aantal gratis kunstnesten voor huismussen en vleermuizen te verkrijgen.

Voor het in stand houden van een bewoonde zwaluwkolonie van ĂŠĂŠn tot drie nesten wordt een subsidie verleend van maximum 25 euro/ jaar, voor vier tot vijf nesten loopt de subsidie op tot maximum 37,50 euro/jaar. Bij zes of meer nesten gaat het om maximum 50 euro/jaar. De aanvrager verbindt zich ertoe geen nesten te verwijderen tijdens en na het broedseizoen. Indien vastgesteld wordt dat er nesten werden verwijderd, kan de subsidie worden teruggevorderd. Kunstnesten kunnen gratis bekomen worden, indien er binnen 500 meter huiszwaluwen wonen. Mensen van Natuurpunt zullen opvolgen waar de huiszwaluwen gehuisvest zijn en hoe ze verder kunnen geholpen worden. Het aanbod geldt voor een locatie in Eeklo.

Milieudienst Eeklo, Bernardine Van Waeyenberghe, tel. 09 218 28 38 Natuurpunt Eeklo-Kaprijke-Evergem, Christine De Bie, tel. 09 377 68 73

8


wonen en leven

Actie energiebesparing in stadsgebouwen N

in 2009 (aansluiting kringwinkel, blazers) waardoor hij een heel stuk minder heeft gedraaid dan in 2008.

aast de investeringen die de stad doet rond energiebesparing in de eigen gebouwen, is het ook noodzakelijk het personeel te sensibiliseren rond het omgaan met energie. De meeste mensen zijn zich wel bewust van de klimaatproblematiek en besparen op energie lijkt een logische stap, althans thuis. Op de werkvloer wordt dit nogal eens vergeten. Het rapport rond energiebesparing was in 2009 niet zo goed. Slechts drie stadsgebouwen lieten een totale energiedaling (elektriciteit en aardgas) zien: bibliotheek, brandweer en stadhuis. Voor elektriciteit vallen de resultaten mee, bijna elk stadsgebouw daalt of blijft ongeveer gelijk. Voor aardgas zijn er enkele dalers, zoals de brandweer, stadhuis en het zwembad, de overige stijgen. Vooral het Stadskantoor en de sporthal stijgen redelijk veel in aardgasverbruik. Voor het Stadskantoor waren er nog veel aanpassingen aan de WarmteKrachtKoppeling

De stad wil haar eigen energieverbruik laten dalen, zowel wat elektriciteit als aardgas betreft. Eeklo ondertekende in 2008 de Kyoto-overeenkomst. De stad ging daarin het engagement aan om de nodige stappen te ondernemen om de eigen CO2-uitstoot en het energieverbruik (in alle gebouwen, van de straatverlichting en van het volledige wagenpark) conform de Kyotodoelstelling met minstens 7,5% te verminderen tegen 2012 ten opzichte van de huidige uitstoot en verbruik. Tijdens een vergadering met alle verantwoordelijken van de stadsdiensten werd nagegaan op welke manier bespaard kan worden en werden tips meegegeven.

Lekkers van ‘t seizoen, uit eigen streek en afvalarm! T

heb je een aanbod van lokale of ecologische producten in je handelszaak? Plaats dan alle informatie op de website www.ecoplan.be! Via deze website worden alle duurzame handelszaken en initiatieven gepromoot in de ganse provincie en daarbuiten. Geef jouw gegevens in en zorg dat consumenten de weg vinden naar je aanbod. In mei lanceert de provincie een campagne waarbij deze website in de kijker zal staan. Heel wat Oost-Vlamingen zullen dan op zoek gaan naar een aanbod in hun buurt.

omaten in de winter, boontjes uit Kenia, koeken in aparte zakjes, … Je staat er niet altijd bij stil, maar boodschappen doen heeft een grote impact op het milieu. Groenten en fruit eten buiten het oogstseizoen vraagt extra energie voor verwarmde serres, bewaring of opslag. Uit alle windstreken voeren we producten aan per vrachtwagen, boot of vliegtuig. Verpakkingen worden eerst gemaakt maar nadien ook gerecycleerd, opgehaald, vernietigd… Al die activiteiten zorgen voor meer CO2-uitstoot of andere milieuproblemen. Hoog tijd voor iets anders! Maak kennis met duurzaam winkelen: dat is groenten en fruit eten in het juiste seizoen, kiezen voor producten uit je eigen streek en minder afval kopen. Iedereen wint erbij!

Waarom duurzaam winkelen beter is... Vers en smaakvol: lokale producten komen net uit de grond of zijn recent verwerkt. Ze vragen geen extra energie voor bewaring en zijn kakelvers. Je eet volgens het aanbod van de seizoenen, op het moment dat de groenten en fruit het lekkerst zijn.

Wat valt er te beleven? 6 mei: de milieudienst heeft een stand op de donderdagmarkt waar de campagne rond duurzaam winkelen en belgerinkel nader wordt toegelicht. 10 mei: workshop rond voedselteams. Een voedselteam is een groep van mensen uit eenzelfde buurt die gezamenlijk verse groenten, fruit, vlees, brood, zuivel, Wereldwinkel producten … aankoopt bij producenten uit de streek. De vzw Voedselteams brengt hierover meer achtergrond informatie tijdens een avond over eerlijke voeding uit je eigen streek. Twee landbouwers komen aan het woord over hun keuze voor de directe band met de verbruikers. Als afsluiter is er een duurzaam boerenbuffet. Locatie: Stadskantoor, halfronde zaal om 19.30 uur, Industrielaan 2 te Eeklo.

Afvalarm: recht van het veld in je boodschappentas. Bespaar je al die overbodige verpakkingen. Je afvalrekening wordt er alleen maar beter van, samen met het milieu. Eerlijke prijs: wat je rechtstreeks koopt bij de producent, komt hem helemaal ten goede. Er zijn geen extra kosten voor transport, distributie, verpakkingen, … Groenten en fruit van het seizoen krijg je ook aan de beste prijs. Klimaatbewust: met je fiets of te voet ben je zo ter plekke. Spaar je auto voor de lange afstanden. Voedsel bewaren of koelen vraagt veel energie. Daarnaast legt het dikwijls een lange afstand af voor het in je boodschappentas belandt.

Info: www.duurzaamwinkelen.be. Inschrijven via de website of via de gratis provinciale infolijn: 0800 94 808. Doe de test op de website en maak kans op mooie prijzen!

Kies bewust voor duurzame producten: van het seizoen, uit eigen streek en afvalarm. Is het duurder? Niet noodzakelijk: seizoensgroenten en –fruit zijn goedkoop (en lekker) in het juiste seizoen. Voor minder verpakkingen in je winkelkar, betaal je ook minder aan de kassa.

Oproep aan alle duurzame handelszaken of lokale producenten! Ben je landbouwer en verkoop je aardappelen of eieren? Verkoop je thuis je eigen productie van aardbeien, ijsjes, zuivel, vlees, ..? Of 9


gezond & veilig

eeklo

Jeugdbrandweer goed op dreef M

kader van 15 jaar Eeklose jeugdbrandweer. Er wordt opnieuw een tussentijds examen ingevoerd om jeugdbrandweerlieden te evalueren (met het toetsen van de theoretische en praktische kennis en de sportieve prestaties).

et 15 actieve leden heeft de jeugdbrandweer een nieuw elan gekregen. Het voorzitterschap is in handen van Peter Vermeire (algemeen voorzitter) en Nicolas Pontieu (uitvoerend voorzitter). De website van de jeugdbrandweer http://jbe.eeklo.be heeft een metamorfose ondergaan. Bovendien worden er plannen gesmeed om in september 2011 een jeugdbrandweerwedstrijd te organiseren in het

De website van brandweer Eeklo werd ook vernieuwd: www.eeklo.be/brandweer

Registratie Eeklose dokter alarminstallaties in Chili J tot 1 juli 2010

o Van Wonterghem – dokter in Eeklo – was twee weken in Chili om er te helpen na de zware aardbeving. Jo ging mee met het V-Med Team, dat door de Vlaamse regering is uitgestuurd onder leiding van dokter Luc Beaucourt, Hij heeft een link met Chili, want hij liep er ooit diverse maanden stage. Na verpleegster Miriam Meersschaut die in Haïti was met het B-Fast team, is er opnieuw Eeklose hulp aan de andere kant van de wereld.

E

igenaars van een alarmsysteem dat niet is aangesloten op een alarmcentrale, krijgen vier maanden extra tijd om het systeem te registreren. Minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom heeft beslist om de registratieperiode te verlengen tot 1 juli. Binnenlandse Zaken schat dat ongeveer 100.000 tot 150.000 Belgen een alarmsysteem hebben dat niet is aangesloten op een alarmcentrale. De registratie van dergelijk systeem gebeurt sinds 1 september 2009, maar enkel via www.police-on-web.be, met een elektronische identiteitskaart en een kaartlezer of gratis ‘token’. De aangifte moet ook jaarlijks hernieuwd worden. Omdat nog onvoldoende mensen hun alarmsysteem aangegeven hebben (66.000), is de registratieperiode nu met vier maanden verlengd. Er komt ook een call-center om de alarminstallaties telefonisch aan te geven. Dit zal vermoedelijk tegen begin mei klaar zijn. Voor technische problemen met de online registratie via www.police-on-web.be kan u terecht bij de helpdesk van de Federale Overheidsdienst voor Informatie- en Communicatietechnologie (FEDICT): 078 15 03 11 (keuze 4). Alle nodige informatie over de registratie van het alarmsysteem staat in de brochure ‘Geen nodeloos alarm. Spelregels bij inbraakalarmen’. U vindt deze brochure terug op www.besafe.be (rubriek ‘publicaties’). 10


gezin

wonen en leven

eeklo

Zoektocht van Beeld en Poezie P

eter De Craene, natuurfotograaf uit Zomergem en Maria Sesselle, schrijfster uit Zomergem maakten een FOTOGRAFFITIPOËZIEROUTE: 50 natuurfoto’s op panelen of zeilen hangen op straat tentoon in tien gemeenten van het Meetjesland. Daarin zijn gedichten van Maria Sesselle verwerkt. De route loopt tot 2014.

indelen en spreiden over een heel jaar. Dit jaar zijn grote prijzen te winnen met deze zoektocht!

Er is een folder ter beschikking (slechts 4 euro) in de bibliotheek, het Heemmuseum van Het Leen, Toerisme Meetjesland in de Stationsstraat 21, het stadhuis van Eeklo of bij Maria Sesselle, Rijvers 61, Zomergem. Deze lijvige folder bevat de tien grote zoektochten naar 62 verschillende locaties over het hele Meetjesland verspreid. Het is een artistieke én toeristische zoektocht, welke je naar eigen keuze kunt

De routes kunnen afgelegd worden per auto of per fiets. ➜ Info: tel. 09 372 57 60

Elektronische ID gestolen of verloren? N

a aangifte van verlies of diefstal van uw EID ontvangt u een bijlage 12 (dit is het bewijs van aangifte van verlies of diefstal met een beperkte geldigheidsduur van 1 maand).

NIET TERUGGEVONDEN 7 dagen na aangifte verlies/diefstal? Persoonlijk langskomen op dienst Burgerzaken Bureel 1, Markt 34, tel. 09 218 29 04 > elke werkdag van 8.30 tot 12 uur > op woensdag van 18 tot 20 uur > op zaterdag van 9.30 tot 11.30 uur (niet in juli en augustus ) met > bijlage 12 (vervangdocument EID) > 1 pasfoto > 15 euro (nieuw tarief vanaf 1 april 2010) teneinde een nieuwe EID aan te vragen (leveringstermijn 3 weken)

TERUGGEVONDEN Binnen de 7 kalenderdagen na aangifte verlies/diefstal Burgerzaken EN Politie verwittigen + inleveren bijlage 12 (vervangdocument) Dienst Burgerzaken – Bureel 1, Markt 34, tel. 09 218 29 04 Politie Meetjesland-Centrum, Tieltsesteenweg 18, tel. 09 376 46 46 zoniet aanvraag nieuwe EID vanaf 8ste kalenderdag NIET VERGETEN BIJLAGE 12 AF TE GEVEN OP STADHUIS OF BIJ DE POLITIE

Nieuwe tarieven identiteitskaarten vanaf 1 april 2010 KIDS-ID (Elektronische identiteitskaart voor kinderen) VANAF 0 JAAR EN JONGER DAN 12 JAAR Geldig reisdocument waarmee kinderen kunnen reizen in de meeste Europese landen en in sommige landen daarbuiten, op voorwaarde dat ze vergezeld zijn van een ouder met een geldige identiteitskaart Gewone procedure Dringende aanvraag Zeer dringende aanvraag

4,5 euro 107,50 euro 171,50 euro

Gelieve tijdig uw Kids-ID aan te vragen (leveringstermijn ongeveer 3 weken). Inlichtingen Dienst Burgerzaken 09 218 29 04 ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) VANAF 12 JAAR Gewone procedure Dringende aanvraag Zeer dringende aanvraag

15 euro (i.p.v. 13 euro) 117 euro 180 euro 11


senioren

eeklo

Voordracht: van string tot string

Bibliotheek Eeklo - Molenstraat 36 09 218 27 00 - bibliotheek@eeklo.be

Verhalenzomer voor senioren Donderdag 6 mei om 14.30 uur

‘Van string tot string’ is een voordracht die u een overzicht geeft van de evolutie van de lingerie door de eeuwen heen, met dia’s en kostuums. Naast de lingerie wordt er ook een beetje aandacht besteed aan de hygiëne of juist het gebrek hieraan. Dit alles doorspekt met grappige anekdotes uit de geschiedenis houden het geheel luchtig. De historie van drieduizend jaar lingerie wordt gegeven door Erna Siebens. Mevrouw Siebens is al 25 jaar kostuumontwerpster voor toneel, musical, tv-reeksen en films.

Jos Vergauwe brengt De “Legende van de Rode Geul” De toegang is gratis, maar we weten graag vooraf of u komt.

Senioren in de bib

Elke eerste donderdag van de maand. Senioren genieten van een kopje koffie.

Wanneer? Dinsdag 20 april om 14 uur in LDC Zonneheem (i.s.m. de bibliotheek). Vooraf inschrijven op het secretariaat van het Zonneheem is noodzakelijk, ten laatste op dinsdag 13 april 2010.  Prijs: € 8 / 6 / 4

Als ze boeken uitlenen, krijgen ze een langere uitleenperiode.

Oudste Eeklonaar overleden

D

Zuster Henriette Vanderstock (kloosterlinge, Kloosterdreef 1 in Eeklo) met haar bijna 102 jaar nu de oudste inwoonster van Eeklo. Zij is geboren op 4 mei 1908.

e oudste inwoonster van de stad, Germana Geirnaert, is eind februari overleden. Ze zou op 21 juni 106 jaar worden. Germana verbleef al enkele jaren in RVT Avondzegen. Door haar overlijden is

Fietsvakantie in Oudewater

L

Bij regenweer is een aangepast programma met uitstappen per bus voorzien (eventuele inkomgelden niet inbegrepen). Prijs per persoon (busreis, verblijf in een tweepersoonskamer met halfpension, vervoer eigen fietsen): € 299. Toeslag eenpersoonskamer: € 60. Inschrijven op het secretariaat van het Zonneheem (voorschot: € 50 per persoon) vóór 5 april.

DC Zonneheem gaat van 1 tot en met 4 juni op fietsvakantie naar het Nederlandse Oudewater. Midden in de fraaie Lopikerwaard, in de heerlijk landelijke omgeving van het Groene Hart, ligt het historische stadje Oudewater. Het afwisselende landschap wordt doorkruist door twee kronkelige rivieren: de Lange Linschoten en de Hollandse IJssel. Het buitengebied kenmerkt zich door veel natuur, landschappelijk schoon en cultuurhistorie. Oudewater is de oudste stad in het Groene Hart van Nederland. In 1265 kreeg het zijn stadsrechten. Van oudsher staat Oudewater bekend om zijn touwindustrie, de ooievaar op het Stadhuis, zijn Heksenwaag en de vele monumenten. Oudewater wist vroeger wel raad met heksen. Ze werden gewogen in de heksenwaag. Waren ze te licht, dan was bewezen dat ze op een bezemsteel konden vliegen. Als straf moesten ze op de brandstapel. Ook nu kun je je nog laten wegen. In het gebouw is ook een permanente expositie over de heksenvervolging. Het verblijf is driesterrenhotel-restaurant Abrona, gevestigd in één van de vele historische gebouwen van Oudewater. Wat Hotel Restaurant Abrona extra bijzonder maakt is dat dit het eerste hotel in Nederland is waar mensen met een verstandelijke beperking werken in de keuken, huishouding en de bediening.

Omnisport voor 50+

Gewoon proberen... Wie doet mee? IEDEREEN KAN DEELNEMEN... HOE MEER... HOE LEUKER!

• Wat: Maak kennis met verschillende sportspelen, aangeboden op een eenvoudige manier. Niets moet, alles kan … want bewegen in een ontspannen en vooral plezante sfeer staat hier centraal ! • Wanneer: maandag van 18 tot 19 uur en woensdag van 10 tot 11 uur. • Prijs: € 10 voor een 5-beurtenkaart. 12


sport

www.eeklo.be/sport

eeklo

wonen en leven

B.L. Pussemierstraat 157 - 09 377 61 27

ACTIVITEITEN STEDELIJKE SPORTHAL

Kleuter- en sportacademie op woensdagmiddag START DERDE TRIMESTER: WOENSDAG 21 APRIL Kleuters en kinderen van lager en middelbaar onderwijs kunnen elke woensdag van 13.30 tot 15.30 uur terecht in en om de sporthal van Eeklo KLEUTERS: Beweging en sport worden ingepast in de ‘kleine kinderwereld’ met een weelde van aangepast spelen sportmateriaal. Alle kinderen van het 1ste, 2de en 3de kleuterklasje zijn van harte welkom ! LAGER ONDERWIJS: Iedere woensdagnamiddag kunnen de kinderen van het lager onderwijs zich uitleven en kennismaken met de verschillende omni- en vrijetijdssporten. De hoofddoelstelling is de algemene sportbelevenis op een doelgerichte en gezonde manier. MIDDELBAAR ONDERWIJS: Omni- en vrijetijdssporten op een meer doorgedreven manier. PRIJS: € 40 per trimester

Oostveldstraat 162 - 09 377 36 00

ACTIVITEITEN STEDELIJK ZWEMBAD

Familiezwemmen op zaterdagvoormiddag START DERDE TRIMESTER: ZATERDAG 24 APRIL • 9 lessen op zaterdagvoormiddag van 10 tot 10.45 uur voor groep 1 en van 10.45 tot 11.30 uur voor groep 2. Er wordt met volgende niveaus gewerkt: • watergewenning: voor peuters van 2, 3 en 4 jaar • zweminitiatie: vanaf 4 jaar ZONDER waterschrik • zwemvervolmaking: voor kinderen die kunnen zwemmen maar nog geen veilige zwemmers zijn. Voor kinderen die beter willen leren zwemmen (4 verschillende zwemslagen). PRIJS: € 27 voor 9 lessen Oma’s, opa’s, broers en zussen kunnen rustig baantjes zwemmen (€ 1,50 per beurt / geen voorinschrijving nodig) START NIEUWE CURSUS BABYZWEMMEN !!! Deze cursus is voor de baby een aangename kennismaking met het water! Wanneer: van zaterdag 24 april tot en met 26 juni, van 9.15 tot 9.45 uur (9 lessen) Wat: spartelcursus voor baby’s van 2 maand tot 2 jaar Prijs: € 27 voor 9 lessen

Waterfun tijdens de paasvakantie

TJOEPS en de FUNSPIDER zijn er elke dag van de paasvakantie van 14 tot 16 uur (behalve zondag)

Zwemfitnessprogramma START DERDE TRIMESTER: MAANDAG 19 APRIL

MASTERSWIMMING

Rustig baantjes zwemmen op eigen tempo! Elke maandag: 20.45 – 21.45 uur

START DERDE TRIMESTER: DONDERDAG 22 APRIL

SENIORENZWEMMEN

Senioren kunnen rustig zwemmen; het zwembad is voorbehouden voor hen. Elke donderdag: 16 – 16.45 uur PRIJS: zwemtarief  (Niet in verlofperiodes!)

€1,50 per beurt

DAUWZWEMMEN: Nieuw... Nu elke dag!

Begin de dag goed en neem een frisse duik vroeg in de morgen! Elke weekdag: 6.30 – 8 uur €1,50 per beurt

SFEERZWEMMEN

Onderwaterverlichting en muziek zorgen voor een sfeervolle avond! Elke donderdag: 19.45 – 21.45 uur.  PRIJS: zwemtarief

VERJAARDAGSFEESTJES

Zweminstuif, aangepaste muziek, 2 pannenkoeken en gratis drankje! Een onvergetelijke zwemnamiddag voor de jarige en zijn (haar) vriendjes! Wanneer? Tijdens het publiekzwemmen op woensdag- en zaterdagnamiddag.PRIJS: € 4/kind + zwemtarief INFO: cafetaria zwembad: 0477 26 07 40

AQUAJOGGING

Watertraining waarbij met behulp van een gordel loopbewegingen worden uitgevoerd in diep water. Vrije training. Elke donderdag: 19.45 - 21.45 uur tijdens het sfeerzwemmen. PRIJS: zwemtarief

13


informatie

eeklo info

eeklo

Europa centraal op 18 april N

ring met het Franse Bagnols-sur-Cèze, het Duitse Braunfels, het Britse Newbury en het Italiaanse Feltre wordt onder de aandacht gebracht, en iedere Europeaan die in Eeklo woont wordt speciaal uitgenodigd. Iedereen is welkom. Inschrijven bij hilde.versluys@stad.eeklo.be

aar aanleiding van de Europese Dag organiseert het Comité van de Verzustering van steden een activiteit op zondag 18 april in het Eeklose stadhuis. Elke Eeklonaar wordt uitgenodigd tussen 11 en 13 uur. De verzuste-

Defensie verkoopt uit

H

op vrijdag 2 april van 10 tot 18 uur en op zaterdag 3 april van 10 tot 16 uur in Peutie. Op de website van Defensie www.mil.be/sales kan de lijst van het aangeboden materiaal en alle nuttige informatie gevonden worden.

et Ministerie van Defensie organiseert naar goede gewoonte een materiaalverkoop voor de landelijke jeugdverenigingen. Hierbij worden een aantal interessante artikelen zoals kledij en uitrusting te koop gesteld aan voordelige prijzen. Deze verkoop vindt plaats

Euro-children zoekt gastgezinnen

D

die niet terug naar hun geboortestreek kunnen omdat daar alles verwoest is. Voor hen zoekt Euro-Children gastgezinnen om deze kinderen een deugddoende vakantie te bezorgen.

e vzw Euro-Children probeert elk jaar een leuke vakantie te geven aan kinderen uit Europese gezinnen die een oorlog hebben meegemaakt. Ze komen uit Slovakije, Kroatië, Bosnië en Herzegovina. De meeste kinderen komen elk jaar terug naar hetzelfde gastgezin, maar er zijn telkens ook nieuwe kinderen. Dit jaar zijn dat 65 jongens en meisjes tussen 9 en 12 jaar, meestal kinderen uit ontheemde families

➜ Info: www.eurochildren.be. Kandidaat gastgezinnen kunnen contact opnemen via tel. 03 247 88 50 of via info@eurochildren.be.

Dag van de Aarde: Het Leen binnenstebuiten

O

14 – 16 uur: Boeiende bomen: van kiemplant tot kleerkast We volgen de levenscyclus en eigenschappen van enkele bomen in Het Leen. We gaan op zoek naar de dikste boom. Aanbevolen voor wie zelf hout bewerkt. 14 – 16 uur: Pittig gekruid: het kruidenvrouwtje vertelt De natuur reikt ons geneesmiddelen aan voor allerlei kwalen. Een herborist(e) laat ons snuiven en proeven van enkele natuurgeheimen. De brouwsels kunnen worden uitgetest.

p 24 en 25 april wordt de nieuwe inventaris met alle planten en dieren van Het Leen voorgesteld. Kijk wat je in het programma boeit en kom langs. Programma Zaterdag 24 april

20.30 – 22.30 uur: Het nachtleven in Het Leen We nemen je mee naar verschillende plekken waar uilen, nachtvlinders en (vleer)muizen te zien zijn en luisteren tijdens de wandeling naar ander mysterieus gescharrel.

14 – 16 uur: Vieze beestjes Spelenderwijs maken we kennis met de wereld van de insecten. Op zoek naar de eerste vlinders, schuddend aan de bomen en met de buik op de grond vangen we zoveel mogelijk beestjes.

Zondag 25 april 6 – 8 uur: Ontwaak met bosgeluiden Omdat we meestal niet de kans krijgen het bos vóór zonsopgang te bezoeken, loodst een gids je mee naar de mooiste ochtendconcerten van vogels. We genieten na met boterkoeken en koffie / chocomelk. 9.30 – 11.30 uur: Waterpret: Een duik in poelen en rabatten Ontdek wat je in Het Leen nooit ziet: salamanders, waterinsecten, waterplanten en ander nat gewriemel. Laarzen zijn wenselijk. 9.30 – 11.30 uur: Op leven en dood We gaan op zoek naar kadavers, stinkzwammen en doodgravers. Hoe gaat Het Leen om met de dood? De één zijn dood is de ander zijn brood.

Inschrijven is niet verplicht, maar helpt wel om het aantal gidsen te bepalen. Alle activiteiten starten aan het Bosinfocentrum vlakbij de parking in Het Leen, Gentsesteenweg 80 in Eeklo. ➜ Info: www.NPMeetjesland.be/dagvandeaarde, info@NPMeetjesland.be, tel. 09 377 93 00 Organisatie: Natuurpunt en Partners Meetjesland, Natuurpunt Eeklo-Kaprijke-Evergem, Natuurpunt Waarschoot, Natuurpunt Zomergem, Natuurpunt Natuurhistorische Werkgroepen Meetjesland en de provincie Oost-Vlaanderen (provinciaal domein Het Leen).

14


Garland Jeffreys woe 21/4 20.30 uur CC

Agenda > 16-17 CC > 18 WAK > 31-32 15


agenda

eeklo

TENTOONSTELLING: ‘Bevroren beeld’ door Marc Cosyns en Julien Vandevelde Bibliotheek (tijdens de openingsuren) TOT ZAT 17 APRIL Eerste fietstocht van het seizoen LDC Zonneheem – 0,50 euro DIN 30 MAART – 14 UUR Buitenspeeldag aan de sporthal WOE 31 MAART – 13.30 TOT 17 UUR Open milieuraad i.s.m. VELT: ‘Behaag je tuin’ Stadskantoor, Industrielaan 2 – gratis WOE 31 MAART – 19.30 UUR

Paasactie bij de handelaars ZAT 3 APRIL (p. 22) Ophaling groen- en tuinafval (in speciale zakken verkrijgbaar bij de stadsdiensten) DIN 6 APRIL

’t KLEIN PODIUM: Hete Tenen CultuurCafé Bakkerei – gratis DON 8 APRIL – 20.30 UUR

Sportkampen – Grabbelpas DIN 6 TOT VRIJ 9 APRIL Flandriens in het Meetjesland met Johan De Muynck, Frank Hoste, Bert De Backer en ROMAIN de LOOF CC De Herbakker – gratis DIN 6 APRIL – 19.30 UUR

Rondleiding voor senioren tentoonstelling ‘Bevroren beeld’ Bibliotheek DON 1 APRIL – 14.30 UUR

Ophaling grof huisvuil (voor de straten waar op dinsdag restvuil wordt opgehaald) VRIJ 9 APRIL MUZIEK: Smokestack Lightnin’ (+ Viper Rosa) N9 – 9 euro VRIJ 9 APRIL – 21 UUR Eeklo RUN ZON 11 APRIL

Senioren in de bib De senioren genieten van een kopje koffie. Als ze boeken uitlenen, krijgen ze een langere uitleenperiode. DON 1 APRIL – 15 TOT 16 UUR

Sportkampen – Grabbelpas MAA 12 TOT VRIJ 16 APRIL Ciné Local: FILM i.s.m. de jeugddienst Shrek 3 CC De Herbakker – 1,5 euro WOE 14 APRIL – 14 UUR

THEATER: ‘t Arsenaal & compagnie lodewijk/Louis met ‘Thuis’ CC De Herbakker – 12 euro DON 1 APRIL – 20.30 UUR

KINDERGEMEENTERAAD – TIENERFUIF WOE 14 APRIL – VANAF 17 UUR (p. 20)

Ophaling grof huisvuil (voor de straten waar op maandag restvuil wordt opgehaald) VRIJ 2 APRIL

Ciné Local: FILM i.s.m. de jeugddienst This Is It CC De Herbakker – 1,5 euro WOE 14 APRIL – 20 UUR

THEATER: ‘Martha’s laatste wil’ van Fitzerald Kusz De Koperen Leeuw – 8 euro VRIJ EN ZAT 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 EN 24 APRIL – 20.30 UUR

FILM: Stella CC De Herbakker – 1,5 euro (5 euro met koffie en gebak, reserveren vóór 11 maart) DON 15 APRIL – 14 UUR FILM: Cinecittà – Underground De Koperen Leeuw – 2 euro DON 15 APRIL – 20 UUR EUROPESE DAG Stadhuis ZON 18 APRIL – 11 TOT 13 UUR

MUZIEK: The Crab Four CC De Herbakker – 12 euro VRIJ 2 APRIL – 20.30 UUR

Ciné Local: FILM i.s.m. de jeugddienst Alvin & The Chipmunks 2 CC De Herbakker – 1,5 euro WOE 7 APRIL – 14 UUR

MUZIEK: New York ska-jazz ensemble N9 – 10 euro VRIJ 2 APRIL – 21 UUR

Ciné Local: FILM i.s.m. de jeugddienst Inglorious Bastards CC De Herbakker – 1,5 euro WOE 7 APRIL – 20 UUR

Inzameling Klein Gevaarlijk Afval (KGA) aan containerpark Ringlaan ZAT 3 APRIL – 9 TOT 12 UUR

Fietsregistratie aan Pluspunt in de Boelare DON 8 APRIL – 8 TOT 13 UUR 16

Ophaling groen- en tuinafval (in speciale zakken verkrijgbaar bij de stadsdiensten) DIN 20 APRIL VOORDRACHT: Van string tot string LDC Zonneheem i.s.m. bibliotheek – 8 / 6 / 4 euro DON 20 APRIL – 14 UUR SPORT: start derde trimester kleuter- en sportacademie (p. 13) Sporthal WOE 21 APRIL – 13.30 UUR


‘t Redacteurke

EXTRA BIJLAGE

MAART 2010

Veranderingen in Wijkcentrum De Kring! De redakse legt coördinator Jan op de rooster en vraagt meer uitleg:

kelijk is. Daarom besliste het OCMW van Eeklo om een nieuw gebouw te bouwen voor het wijkcentrum. Bijna alle diensten en activiteiten zullen dan samen zitten. Het nieuwe gebouw komt op de plek waar vroeger de cafetaria en de tweedehands kledingwinkel waren. Vóór de zomervakantie wordt dit oude gebouw afgebroken. Daarna wordt begonnen met de bouw van de nieuwbouw. De architect hoopt tegen het einde van 2011/begin 2012 klaar te zijn. Zijn er nu nog activiteiten? Tijdens de afbraak- en bouwwerken is de ontmoetingsruimte verplaatst naar de toneelzaal. Daar zullen ook de activiteiten plaatsvinden. Erik, onze klusjesman, heeft op zeer korte periode de toneelzaal omgetoverd tot een gezellige ruimte, waar iedereen zich direct op zijn gemak zal voelen.

Wat komt er in de nieuwbouw VAN HET WIJKCENTRUM? Zijn het allemaal bureaus? De nieuwbouw heeft 2 verdiepingen. Op het gelijkvloers komen alle werkingsruimtes. Zo is er de sanitaire ruimte (wasmachines, droogkasten, douche), het computerlokaal, een vergaderlokaal, de ontmoetingsruimte, de leskeuken en de sociale kruidenier ’t Wijksken. Centraal in het gebouw zal ook het onthaal en de administratie zitten (om te telefoneren, om in te schrijven voor activiteiten en cursussen). Ook zullen er binnen in het gebouw enkele toiletten zijn. Op het eerste verdiep komen dan 4 grote bureauruimtes. Het verdiep zal makkelijk te bereiken zijn via de trap en een lift. Waarom komen deze veranderingen er? De gebouwen die het wijkcentrum nu gebruikt zijn oud en niet meer aangepast aan de huidige comfortnormen. De werking is nu verspreid over verschillende gebouwen, wat niet altijd mak-

Valt er iets weg? De tweedehandswinkel valt door gebrek aan ruimte weg. De winkel sloot al de deuren op 31 oktober vorig jaar. In de tijdelijke ontmoetingsruimte in de toneelzaal zijn er ook geen warme maaltijden en snacks meer te krijgen. Dit komt doordat er geen echte keukenruimte meer is om te koken. Er is wel nog dagelijks verse soep te krijgen.

©Fotografie: Michel Moens

Alle andere activiteiten gaan gewoon door. Eventjes was beslist om ook de bingo te stoppen, maar dat vonden de bingodeelnemers niet fijn. Ze gaven daarom een petitie af om de bingo te kunnen behouden. En met resultaat: om de 14 dagen is er op vrijdagnamiddag bingo! Wat er ook verandert zijn de openingsuren. Het wijkcentrum is nu elke dag geopend van 9 tot 16 uur. Enkel de cafetaria sluit om 12.30 uur. A


‘t Redacteurke INFO OVER ARMOEDE

Getuigenis 1

Dat heeft mij wel een beetje een moeilijke jeugd bezorgd. Als je iets wou, als je iets vroeg, ook voor mijn broers en zus, dan kreeg je het wel maar je moest langer wachten. Soms werd je dan jaloers op de andere kinderen. Gezondheid… je gaat niet rapper naar de dokter dan als het echt dringend is. Moest ik met bepaalde verkoudheden eerder gegaan zijn, dan had ik nu minder last van slijmen. De dokter zegt dat dit komt door die verkoudheden vroeger een stuk verwaarloosd te hebben. Voor de buitenwereld wil je dat verborgen houden. Andere mensen zou ik nu aanraden om dat niet te doen. Er is altijd wel iemand die er iets aan kan veranderen. Ofwel blijf je koppig, ofwel vraag je hulp. Mensen hebben dikwijls hun trots. Die moet je durven aan de kant leggen. Als je dat niet doet, dan geraak je dieper in de put dan dat je er in werkelijkheid in zit. Je vereenzaamt dan dikwijls. Dat mag je nooit doen, je opsluiten. Hoe arm je ook bent, sluit je nooit op. Dan word je lichamelijk niet ziek, maar psychisch. Als je hulp zoekt, levert dat soms vriendschap op. En erkenning ook, dat je er ook nog bent, dat je er ook nog toe doet!

We schrijven over armoede omdat er veel mensen mee geconfronteerd worden. Het is spijtig dat dit moet gebeuren in onze tijd. De overheden zouden daar iets aan moeten doen. Wij willen er ook aan werken, als we kunnen: het verbeteren, het bekend maken. Niet iedereen weet wat armoede is. Daarom deze getuigenissen:

Op school lukte het niet altijd. En als het niet lukt op school, dan ging je niet meer graag. Ik ging dus van school weg. Ik kreeg mijn wilde haren! Ik heb ’t een en ’t ander gedaan. Nu de laatste jaren probeer ik dat zoveel mogelijk in te halen. Ik weet uit mezelf dat het niet gemakkelijk is, om dat in te halen. Het verhaal dat ik vertel is eigenlijk mijn leven. Zo was het vroeger en zo gaat het nu.’

‘Ik kom uit een gezin dat het niet breed had. Mijn vader was, zoals zo velen, werkmens. Mijn moeder was kuisvrouw. Ze had ook haar beperkingen. Daarom moesten we soms schulden maken hier en daar. Achteraf probeerden we dat zoveel mogelijk terug te betalen.

IN DE KIJKER Joke is een begeleidster in De Kring. Ze begeleidt de mensen bij sportactiviteiten. Om dit bekend te maken zetten we haar in de kijker!

N

vele andere. Iemand die een sport wil beoefenen en meer informatie wil, kan terecht bij Joke. Zij is een groepsmedewerkster van De Kring die zich bezighoudt met alle activiteiten. Mensen die drempelvrees hebben en zich niet alleen naar de sporthal willen begeven, kunnen altijd bij haar terecht in De Kring. De meeste activiteiten worden begeleid door haar zelf. Sportkledij en sportschoenen moet je zelf meebrengen. Wat er tijdens de vakanties zal gebeuren wordt later nog medegedeeld. We wensen iedereen een gezonde geest in een gezond lichaam!

a de krokusvakantie, op 22 februari gingen in De Kring nieuwe sportactiviteiten van start. De activiteiten zijn gratis, aan andere sporten kan een prijskaartje hangen. Mensen met een Kom Uit Pas zullen kunnen deelnemen aan verlaagd tarief. Er zullen folders worden uitgedeeld met uren en data van de verschillende activiteiten. Er zullen ook verschillende sporten aan bod komen, zoals bijvoorbeeld gym, omni-sport, fietsen (vanaf de paasvakantie), zwemmen en nog

➜ Meer info: Wijkcentrum De Kring, Kaaistraat 32, 9900 Eeklo. joke@wijkcentrumdekring.be - 09 378 61 69 B


EXTRA BIJLAGE

INFO OVER ARMOEDE

Getuigenis 2

Ik geef voorbeelden van hoe ik met armoede om ga: > bonnetjes uitknippen met kortingen. > als er veel betalingen zijn en er bijna niets over is van je budget: naar het OCMW gaan en vragen dat zij bellen om eventueel één of meer betalingen op te splitsen. Zo komen er geen interesten bij. > alle betalingen voorleggen aan het OCMW zodat zij toch een kleine som kunnen voorschieten. Dit moet worden aangevraagd aan het comité. Zo kan je toch die kwade maand doorspartelen. > het beetje geld dat het OCMW dan toch voorschiet kunnen we op een degelijke manier terug betalen met maandelijkse aflossingen. Daarop moeten we geen interesten betalen, wat voor mij en velen een groot pluspunt is. Interesten lopen soms hoog op.

‘Leven in armoede… het is niet evident. Er is veel verdoken armoede, nochtans is dit geen moord of criminaliteit. De armoede is voor mij duidelijk begonnen met de euro in voege te brengen. Armoede hebben is ook geen schande. De ene kan er mee omgaan omdat zij niet anders kunnen, anderen hebben het soms heel moeilijk. Bijvoorbeeld diegenen die van rijkdom naar armoede gaan. We zullen ons in de toekomst aan niet veel moeten verwachten. Al die jobs die sneuvelen… Je ziet het dagelijks op tv, je leest het in kranten, we horen het op de radio. Het is wereldwijd bekend: het is crisis, en crisis gaat gepaard met armoede. We moeten er allemaal leren mee leven, het kan niet anders. Het is geen gemakkelijke opgave maar we staan ervoor en we moeten erdoor. We moeten optimistisch blijven en het hoofd rechtop houden. In de buitenwereld kan je soms moeilijk praten over hoe je met armoede omgaat. Daarvoor bestaan er instanties zoals vb. De Kring, het OCMW, het CAW. Het doet soms veel deugd als je je hart ergens kan luchten en je wat raad kan krijgen.

Ik kan alleen de raad geven aan mensen die het moeilijk hebben en moeten omgaan met armoede: kijk naar mij, kop omhoog, laat je niet gaan en blijf optimistisch!’

LEKKERBEKJES

Suikervrije chocolademousse Een mens moet alle dagen eten. We willen recepten smakelijk maken, en niet duur! Je kan ze uitknippen en bewaren. Deze keer een suikervrij en light recept, omdat dit goed is voor iedereen! Benodigdheden: > 2,5 dl magere melk > 180 gr suikervrije chocolade (vb. Canderel) > 2 afgestreken koffielepels zoetstof (vb. Canderel) > 1 eetlepel sinaasappelsap > 3 gelatineblaadjes > 3 eiwitten > minibeschuitjes > suikervrije cacaopoeder voor de afwerking Werkwijze: > klop de slagroom half op > laat de chocolade smelten in een bain-marie > voeg de zoetstof en het sinaasappelsap toe aan de chocolade > knijp de vooraf geweekte gelatine (10 minuten) in koud water uit > laat smelten en voeg straalsgewijs (= voorzichtig) toe aan de chocolade > klop tenslotte de eiwitten stijf en spatel ze samen met de slagroom onder de chocolade > beleg metalen ringen onderaan met een beschuitje en vul met chocolademousse > laat opstijven in de koelkast > ontvorm de mousse en zet op dessertborden > werk af met cacaopoeder. C


‘t Redacteurke ONTSPANNING

Wat maakt mij blij en kost geen geld...

Raadsel:

Twee inspecteurs gaan op dienst: een inbraak. Bij de inkom ligt een kom met een goudvis, gevallen. In de keuken vraagt mevrouw: ‘En, mijn goudvis’? Ant woordt een inspecteur: ‘Alles in orde, toen ik daarnet passeerde heeft hij nog geknipoogd’.

> De zon > Het kijken naar de zee > Een vriendelijk woord > Het samen zijn met vrienden > Iemand vrijwillig helpen > Vrijwilligerswerk doen vb. verenigingsleven > Een schouderklopje > Naar De Kring komen (werkgroepen) > Iemand gaan bezoeken bijvoorbeeld een zieke > Ruilhandel doen zoals vb. ik heb in mijn tuin tomaten, jij hebt eieren > Naar de mis gaan > Voor iemand boodschappen doen > Oppassen op een familielid > Vrienden hebben die er voor je zijn in moeilijke momenten > Meter zijn van een kind > Een glimlach > In de wijkwerking zitten in je buurt > Iemand helpen de straat oversteken > Mee doen aan energiewijk, zuinig omgaan met energie en tips doorgeven

Oplossing: de vis is dood en kan niet knipogen

Lente

’s Morgens is het elke dag een beetje klaarder ’s Avonds later donker Ontluikende krokussen Japanse kerselaar in bloei Botjes aan de boom Groene bladeren

Mopjes t niet

Ik… ik… ik kan he

llen, r of 80 over de wa reltje van een jaa ke d het ou n n ka ee ik pt Er loo t: ‘Ik… ik… r hakkelend roep aa m n ee all hij terwijl kan het niet!’ vraagt niet…Ik… ik…ik ndig verdiend’, en s denkt: ‘Da’s ha ee titu os met al pr , an de n na Eén va flink tege mannetje gaat er de ou t He eneer, m n. r ne aa hem bin tituee: ‘M resultaat. De pros nd ige ed !’ Dan vr ed be go n vlug ee t hartstikke t niet, u kunt he he n ka n het ik ka u, ik no t… hoezo kan het nie opnieuw: ‘Ik… ik an m de ou de t begin niet betalen.’

ERG

Een heropgetuigde oldtimer Volkswagen Beetle uit 1955 stond tussen de nieuwe modellen in de showroom. Op een dag kwamen twee bejaarde dames binnen, op zoek naar een auto. Toen de verkoper hen de verschillende modellen toonde, vroeg één van de dames plots: ‘Wat voor model is dat?’. ‘Dat is een Volkswagen uit 1955’, antwoordde de verkoper. ‘Lieve hemel’, riep de dame, ‘en hebt u die nog altijd niet kunnen verkopen?’

TROUWDAG

t op 29 februari? Waarom trouwen Nederlanders liefs keer in de 4 jaar te vieren! 1 r maa g Dan hoeven ze hun trouwda D


EXTRA BIJLAGE

ONTSPANNING

De winnaar van de prijsvraag in de vorige katern was F. Bernaerdt uit Eeklo. ✄

n woorden in te la ge eg w de ul v : ag ra v ijs Pr oois van! m ts ie l a a m ee tw er k a a en m ‘Uit een kindermond’ …………. … … … … … e ig el ez po de s n ee Hij hef t op oudje toe En ………………….. verbaasd het ……………...., … e in le k s n ee k oo ge t jg ri k ‘Wanneer O lie ve, be ste …………..………?’ ............... Hoe smacht het tengere ...... e ……………….. Naar frissen dauw en mals allerwegen Hoe heerlijk …………………… het ……. Bij lentelucht en …………………

✄ Stuur je oplossing vóór 30 april naar Wijkcentrum De Kring t.a.v. De Redakse, Kaaistraat 32, 9900 Eeklo. E


‘t Redacteurke TERUGBLIK

Borstkankerscreening O

gen dat vrouwen jonger dan 50 die wel moeten betalen daar niet moeten aan deelnemen want er is toch tussenkomst van de ziekenkas. Het is niet omdat je moet betalen dat jij geen kanker kan krijgen evengoed zoals voor iemand voor wie het gratis is, ook kanker kan krijgen.

p 14 januari zijn we met z’n allen naar de markt van Eeklo getrokken met een heel goed initiatief: borstkankerscreening. We deelden folders uit en roze strikjes en we maanden de vrouwen aan om aan borstkankerpreventie (screening) mee te doen om kanker eventueel te voorkomen. Er werd wel veel naar ons geluisterd en blijkbaar zijn de meeste vrouwen daar ook wel in geïnteresseerd omdat het voor vrouwen van 50 tot 69 jaar gratis is. Maar dit wil niet zeg-

Dus behoed u en de leuze is ‘doe mee aan de borstscreening’, doe het voor uw eigen en kijk niet om naar anderen.

Meetjesland ❤ borsten

www.one-advertising.be - V.U. LOGO Gezond+ vzw - Dirk Van Hoye, Baudelohof – 9000 Gent

EEN ORGANISATIE VAN LOGO GEZOND+ VZW

Interactieve tentoonstelling ‘Laat naar je borsten kijken’

JENEVERHUIS – EEKLO VAN 5 T.E.M. 25 FEBRUARI 2010 OPEN ELKE WERKDAG EN ZATERDAG TUSSEN 14.00 EN 16.00 UUR. OP DONDERDAG OOK OPEN TUSSEN 9.30 UUR EN 12.00 UUR.

WWW.BORSTKANKEROPSPORING.BE

MIJN PASSIE VOOR...

Raamaffiche.indd 1

18-12-2009 11:50:35

...muziek M

et muziek kan je alle kanten uit. Bijvoorbeeld: jazz, blues en klassieke muziek. Deze muziek is rustgevend, aangenaam om naar te luisteren en te beleven. In de jazzwereld hebben we: BB King, Billie Preston, Louis Armstrong en vele anderen. Ella Fitzgerald is een vrouwelijke jazz-zangeres. Blues is hetzelfde maar anders van inval, dat is zeer meeslepende muziek. Enkele voorbeelden: Nat King Cole, Chris Rea, Ramses Louis Trio, Eric Clapton, Miles Davis. Nog een genre van muziek is het klassieke genre. Deze muziek is een kunstwerk om naar te luisteren. Er zijn ook vele subgenres: orkestraal, pianovirtuositeit, viool, orgel, cello, symfonieën. Verschillende componisten hebben honderden muziekstukken geschreven voor verschillende genres. Voorbeelden: Mozart, Beethoven, Haiden, Ravel, Bach, Paganini, Rachmaninov. De componisten komen uit verschillende landen van Europa. De dirigent is ook belangrijk voor het orkest: zo is er Herbert von Karajan (foto): de puntjes op de i. Hij is de perfectie zelf. Dit is een kleinood over muziek, er valt nog veel te vertellen over andere genres muziek, vb. Dixielandmuziek, reggae, opera en Belcanto, koormuziek, kerkmuziek en nog andere genres. F


EXTRA BIJLAGE

TERUGBLIK

Aprilvissen

1

het was een grap van een beeldhouwer. Later deed iedereen daar aan mee. Aprilvissen komen over heel de wereld voor.

april is ontstaan in de 16de eeuw. De mensen gebruikten 1 april vroeger om iemand beet te nemen.

Voorbeelden van aprilvissen zijn: > een feest organiseren en iedereen uitnodigen maar tot slot is er geen feest > ofwel stuur je iemand weg om een emmer ‘elektriek’ te halen.

In Nederland bijvoorbeeld lieten ze een paasbeeld in de oceaan varen. De mensen vonden dat gek. Maar

MIJN PASSIE VOOR...

...snooker

15 rode ballen. Je moet eerst 1 rode bal erin schieten. Dan kies je een kleur om erin te schieten. Dat kleur leg je daarna terug. Zo ga je verder tot alle rode ballen gescoord zijn. Dan schiet je de kleuren erin. Als je geen punt gescoord hebt, mag de tegenstander spelen. Als één van de spelers een fout maakt, gaan de punten naar de tegenstander. Het spel loopt zolang er ballen op de tafel liggen.

...carnaval D

irk D. had vrienden leren kennen. Ze gingen samen naar Gent voor een eetfestijn. Ze vroegen om mee te lopen in de carnavalstoeten. Ze vroegen Dirk D. dan ook voor de vergadering en zo is hij in het carnaval gebleven. Hij zit er al vier jaar in. Hij is nu al twee maal prins carnaval, hij gaat dan ook voor de titel Keizer. Hij doet het zeer graag.

W

ij volgen graag snooker op tv. Wij wilden graag samen gaan snookeren maar vonden dit te duur. Op een gegeven moment vertelde de moeder van mijn vrouw dat één van haar buren een snookertafel in zijn garage had staan. Toen hij eens langskwam bij mijn schoonmoeder kwam dit ter sprake. Bij hem kon je terecht aan een gunstig tarief om in groep mee te spelen. Zo zijn we daar terecht gekomen. Hoe zit nu juist het spel in elkaar? Er zijn 15 rode ballen, 6 gekleurde (geel, groen, bruin, blauw, roze en zwart) en 1 witte bal (dat is de bal waar je mee stoot). Je gebruikt een driehoek om de ballen juist te leggen. Op het laken is er een halve cirkel, daar komen de volgende kleuren in: geel, groen, bruin en ook de witte bal bij het begin van het spel. In het midden van de tafel ligt blauw, dan liggen de 15 rode ballen in een driehoek. Voor de rode ballen ligt de roze bal. Achter de rode ballen ligt de zwarte bal. Het spel kan met 2 of meer personen gespeeld worden. Als alle ballen op de juiste plaats op de tafel liggen, kan je starten met het spel. Je legt de witte bal in de halve witte cirkel tussen de bruine en de groene bal, en stoot met de witte bal naar de G


‘t Redacteurke LEUK OM WETEN

De Redakse bezoekt Leerpunt W

e gingen op bezoek in Leerpunt. De sfeer is er heel tof, het is anders dan op school. Wat ik goed vond die dag is dat we op de computer mochten werken en zagen hoe het ging in het Open Leercentrum. Kim, die in Leerpunt werkt, legde ook uit welke soorten lessen er plaats vinden zoals Nederlands, Engels, Frans, computer enz. Graag wil ik wel Nederlands volgen maar het probleem is dat ik zo weinig tijd heb. En dat het ook zo veel uren achtereen is en dat zie ik zo niet zitten. Ik vind het wel goed dat Leerpunt bestaat voor volwassen mensen. En dat het anders is dan dat je naar school gaat. In

het Open Leercentrum zou ik niet zo komen oefenen omdat ik al redelijk wat ken van computer. Maar ik vond het wel een boeiende voormiddag met uitleg van de leraar Kim.

INFOHOEKJE

W

> Wijkcentrum De Kring > Kaaistraat 32, 9900 Eeklo > Tel. 09 378 61 69 > info@wijkcentrumdekring.be > www.wijkcentrumdekring.be

ijkcentrum De Kring staat open voor iedereen, ongeacht leeftijd, van waar je komt, stand,…. Het wijkcentrum heeft bijzondere aandacht voor mensen die het moeilijk hebben.

NIEUW: Wijkcentrum De Kring is elke dag open van 9 tot 16 uur (wassen en drogen, douchen, gratis telefoneren + informatie inwinnen en inschrijven voor activiteiten). De ontmoetingsruimte sluit om 12.30 uur, behalve op vrijdag, dan is er Stof = Tof of Bingo!

’t Redacteurke wordt gemaakt met de steun van OCMW en Stad Eeklo, Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, Provincie Oost-Vlaanderen, Leerpunt Meetjesland – centrum voor basiseducatie, Welzijnszorg en de Nationale Loterij.

Bekijk onze website, bel of spring binnen voor meer info over de verschillende activiteiten! Meewerken aan ’t Redacteurke kan ook! Neem zeker contact op:

De Redakse: Anita DC, Anita G, Claudine, Diana, Dirk D, Dirk M, Guido, Johan, Kathleen, Luc, Lucien, Miriam, Mireille, Roger, Kim, Melisa  Verantwoordelijke uitgever: Jan Matthys H


agendagendagenda MUZIEK: Garland Jeffreys CC De Herbakker – 22 euro WOE 21 APRIL – 20.30 UUR Week van de Amateurkunsten (p. 31 en 32) VRIJ 23 APRIL T.E.M. ZON 2 MEI MUZIEK: Louisiana Red N9 – 10 euro VRIJ 23 APRIL – 21 UUR SPORT: start derde trimester familiezwemmen (p. 13) Zwembad ZAT 24 APRIL Dag open deur! Academie Muziek en woord ZAT 24 APRIL – 10 TOT 17.30 UUR MUZIEK: Stacey Earle & Mark Stuart (+ Songs of Sirenes) N9 – 9 euro ZAT 24 APRIL – 21 UUR DAG VAN DE AARDE (p. 14) Het Leen ZAT 24 EN ZON 25 APRIL ERFGOEDDAG ZON 25 APRIL

THEATER: Katy Heyde – Niet mooi, niet blond, maar wel alleen De Koperen Leeuw – 8 euro VRIJ 30 APRIL – 20.30 UUR MUZIEK: Ialma & Tweede Couplet Eeklo CC De Herbakker – 12 euro VRIJ 30 APRIL – 20.30 UUR MUZIEK: Luz De Luna N9 – 7 euro VRIJ 30 APRIL – 21 UUR Avondmarkt en tamboermarkt ZAT 1 MEI Ophaling groen- en tuinafval (in speciale zakken verkrijgbaar bij de stadsdiensten) DIN 4 MEI Bloedinzameling Rode Kruis Eeklo-centrum CC De Leke, Lekestraat 33 (nieuwe locatie!) DIN 4 MEI – 17 TOT 19.30 UUR FAMILIE: Pantalone – Karussell CC De Herbakker – 7 / 5 euro (2,5 tot 6 jaar) WOE 5 MEI – 15 UUR

TENTOONSTELLING: Al Boeksoek Bibliotheek DON 27 APRIL T.E.M. DIN 29 JUNI

COMEDYCAFE met de gasten van de workshop CultuurCafé Bakkerei – gratis WOE 28 APRIL – 20.30 UUR MUZIEK: Nicole & Hugo CC De Herbakker – 18 euro DON 29 APRIL – 20.30 UUR Uitreiking THEO’s VRIJ 30 APRIL – 19.15 UUR

MUZIEK: Les Mecs du Nord N9 – 7 euro VRIJ 7 MEI – 21 UUR Inzameling Klein Gevaarlijk Afval (KGA) aan containerpark Ringlaan ZAT 8 MEI – 9 TOT 12 UUR START MET BELGERINKEL NAAR DE WINKEL (p. 8) ZAT 8 MEI VTBKultuur Eeklo fietst: namiddagfietstocht ‘Al onder de weg naar Maldegem’ Vertrek aan Delhaize – 45 km Prijs: € 1 / 1,50 – tel. 09 377 76 46 ZAT 8 MEI – 13.30 UUR WORKSHOp VOEDSELTEAMS (p. 9) Stadskantoor, Industrielaan 2 – gratis MAA 10 MEI – 19.30 UUR Bloedinzameling Rode Kruis Eeklo-centrum CC De Leke, Lekestraat 33 (nieuwe locatie!) DIN 11 MEI – 17 TOT 19.30 UUR INFOAVOND: Tax-on-web en e-loket stad Eeklo CC De Herbakker – gratis Inschrijven via ticketshop De Herbakker DIN 11 MEI – 19.30 UUR

BLOEMENMARKT (p. 23) Marktplein ZON 25 APRIL – 9 TOT 13 UUR

VOORDRACHT: Chris De Stoop – Vrede zij met u, zuster Bibliotheek WOE 28 APRIL – 19.30 UUR

FILM: Cinecittà – Young Adam De Koperen Leeuw – 2 euro DON 6 MEI – 20 UUR

MUZIEK: John Brown’s Body N9 – 10 euro WOE 12 MEI – 21 UUR Fietsregistratie aan Pluspunt in de Boelare DON 6 MEI – 8 TOT 13 UUR Verhalenzomer voor senioren – Jos Vergauwe Bibliotheek DON 6 MEI – 14.30 UUR

COMEDY: Dirk Denoyelle – Rotary Eeklo CC De Herbakker t.v.v. OBC De Waai Eeklo en sociale werken Rotary Eeklo 30 euro (voorstelling + receptie) – www.rotaryeeklo.be DON 20 MEI – 20 UUR

Senioren in de bib De senioren genieten van een kopje koffie. Als ze boeken uitlenen, krijgen ze een langere uitleenperiode. DON 6 MEI – 15 TOT 16 UUR

Lenteconcert Kon.Harmonie Sint Georges-Sint CecilIa CC De Herbakker – 15 / 17 euro (aperitief, concert, receptie) – www.stgstc.net ZAT 29 MEI – 19 UUR

LDC Zonneheem: Schietspoelstraat 9 I tel. 09 377 02 46 I zonneheem@scarlet.be I www.zonneheem.be Stedelijke Academie voor Muziek en Woord: P. De Nevestraat 26 I tel. 09 218 27 60 I ac.muziekenwoord@eeklo.be I www.samweeklo.be Stedelijke Academie voor Schone Kunsten: P. De Nevestraat 26 I tel. 09 218 27 50 I ac.schonekunsten@eeklo.be I www.academie-eeklo.be Bibliotheek: Molenstraat 36 I tel. 09 218 27 00 I bibliotheek@eeklo.be I www.eeklo.be/bibliotheek N9: Molenstraat 165 I tel. 09 377 93 94 I info@n9.be I www.n9.be N9 Fabriek: Molenstraat 31 CC de Herbakker: P. De Nevestraat 10 I tel. 09 218 27 27 I info@ccdeherbakker.be I www.ccdeherbakker.be Sportdienst: B.L.Pussemierstraat 157 I tel. 09 377 61 27 I sportdienst@eeklo.be I www.eeklo.be/sport UW EIGEN ACTIVITEIT IN DEZE AGENDA? Dit kan via de website: www.eeklo.be > agenda > voeg zelf iets toe aan de agenda 17


herbakker

eeklo

www.ccdeherbakker.be

MUZIEK

woe 21 april, 20.30 uur - Garland Jeffreys Hail hail rock’n roll want Garland Jeffreys is in town. Zijn muziek staat voor een unieke mix van rock-‘n-roll, reggae, blues en soul. Al sinds 1966 staat hij op het podium en hij werkte samen met grootheden als Lou Reed, Bob Dylan en Bob Marley. 2009 bracht voor deze levende legende een nieuw album en een wereldtournee. € 22 (basis) don 29 april, 20.30 uur - Nicole & Hugo Veertig jaar staat dit duo reeds op de planken en dat moet worden gevierd! Hun gekende hits zullen zeker de revue passeren, maar daarnaast hebben ze ook heel wat oud en nieuw materiaal herwerkt in een eigen arrangement. Van Nederlandstalige kleinkunst tot de mooiste crooners waarmee ze de hele wereld afreisden. € 18 (basis)

Elke vijftiende van de maand, twee topfilms!

CINE LOCAL

don 15 april, 14 uur - Stella Stella groeit op in een Parijs café en is het kneusje van de klas. Ze raakt bevriend met de dochter van Joods-Argentijnse immigranten en wordt geïntroduceerd in een nieuwe wereld van boeken, muziek en ongekende mogelijkheden.  € 1,5 / € 5 (met koffie en gebak, reserveren voor din 13 april)

CINE LOCAL

vrij 30 april, 20.30 uur - Ialma & Tweede Couplet Eeklo De vijf zangeressen van Ialma (Galicisch voor ziel) verzamelen al jaren de traditionele liederen van hun voorouders uit Galicië, Spanje. Hun persoonlijke bewerkingen schommelen van het authentieke naar het moderne, wat resulteert in een mix van feestelijke, sensuele en verleidelijke hedendaagse muziek. Voorprogramma: Tweede Couplet Eeklo. € 12 (basis)

Jeugd

HUMOR

woe 7 april, 14 uur - Alvin & The Chipmunks 2 Alvin, Simon en Theodore zijn terug! Ditmaal op de schoolbanken. Ze ontmoeten het wondermooie muzikale trio The Chipettes. € 1,5

woe 28 april, 20.30 uur - Comedycafé met de gasten van de workshop Onder leiding van Han Coucke, Joost Van Hyfte en Koen Dewulf, vond de voorbije weken in De Herbakker een comedyworkshop plaats. Vandaag kunnen de deelnemers hun moment of glory beleven. Of helemaal niet. Verdienen ze een plaatsje op onze wall of fame? Of horen ze thuis op die andere wall? Kom kijken en oordeel zelf.  GRATIS

woe 7 april, 20 uur - Inglorious Bastards Onder bevel van luitenant Raine (Brad Pitt) moet een groep JoodsAmerikaanse soldaten de nazi ‘s uitschakelen in het bezette Frankrijk. Hun efficiënt verzetswerk zorgt voor paniek bij de Duitsers. € 1,5 woe 14 april, 14 uur - Shrek 3 Shrek en Fiona zijn waarnemend koning en koningin van Far Far Away. Ze vinden er niets aan en willen terug naar hun moeras. Shrek en zijn vrienden gaan op zoek naar de ware troonopvolger. Ondertussen smeedt Prince Charming snode plannen. € 1,5

FAMILIE

woe 5 mei, 15 uur - Pantalone – Karussell Een acteur, een viool, een cello en een accordeon nemen in Karussell ogen en oren mee op een klank- en kleurrijke reis. Spreken en zingen kan hij niet, toch klopt zijn hart vol verlangen. De muziek bepaalt elk gevoel, elke kleur, elk beeld.  € 7 / € 5 (2,5 – 6 jaar)

woe 14 april, 20 uur - This Is It This Is It werpt een unieke blik op de voorbereidingen voor de ultieme tour van Michael Jackson. € 1,5

‘t KLEIN PODIUM

THEATER

don 8 april, 20.30 uur - ’t Klein Podium – Hete Tenen Op onregelmatige basis organiseren wij ook in CultuurCafé Bakkerei podiumactiviteiten in de brede zin van het woord. Deze vinden plaats onder de noemer ’t Klein Podium en zijn volledig gratis. Deze keer hebben we verleidelijk muziektheater op het menu staan. Dubbelzinnig als de liefde zelf. Sprookjes die dampen van het verboden geil, scabreuze brieven en originele songs. In Hete Tenen maakt Lise Bouttery je hoofd helemaal gek.  GRATIS

din 30 maart, 20.30 uur - De Werf – Voix Wegens artistieke omstandigheden werd de voorstelling ‘An en An’ vervangen door ‘Voix’. Stemmen, flarden, fragmenten, onuitgesproken, tegengesproken, tegengewerkt. Op scène staan twee mensen die het verhaal van hun ontmoeting en hun leven in oneindig veel details hebben opgesplitst, alleen maar omdat ze de grote lijn niet aankunnen. Katelijne Verbeke staat in deze productie van De Werf op de planken met opkomend talent Bo Tarenskeen. € 11 (basis) don 1 april, 20.30 uur - ’t Arsenaal & Cie Lodewijk/ Louis – Thuis Theo Vandaele en zijn vrouw hebben een huis gekocht. Majestueuze inkomhall, riante living, keuken en bijkeuken, eetplaats, bureau, 5 kamers, dressing, 2 badkamers, toiletten en authentieke wijnkelder. ’t ARSENAAL en compagnie lodewijk/louis maakten deze voorstelling omdat het niet altijd de grote wereldproblematieken zijn die aan een mens vreten, maar evenzeer de kleine, persoonlijke klootzakkerij of de subtiele tederheid binnen vier muren. € 12

Openingsuren ticketshop: maa: 13.30 uur tot 19 uur din – vrij: 9 uur tot 12 uur / 13.30 uur tot 16.30 uur 18


cultuur

eeklo leeft

eeklo

Bibliotheek Eeklo - Molenstraat 36 09 218 27 00 - bibliotheek@eeklo.be

Bibliotheek Eeklo - Molenstraat 36 09 218 27 00 - bibliotheek@eeklo.be

Tentoonstelling Al Boeksoek

Voordracht Chris de Stoop

“Vrede zij met u, zuster”

Marokko en Turkije en jeugdboeken

Het verhaal van een Westerse zelfmoordterroriste

In een Arabisch decor komen thema’s uit de jeugdliteratuur over Marokkaanse en Turkse cultuur aan bod: vriendschap tussen jongeren uit verschillende culturen, maar ook racisme, religie, typische feesten… Laat je onderdompelen in deze verrassende en exotische boekenwereld en maak een zinnenstrelende verkenning door de tentoonstelling. Snuif de Oosterse geuren op of leg je oor te luisteren. Zak weg in de zachte kussens en tapijten. Geniet van de originele illustraties van Carll Cneut, Erika Cotteleer, Gertie Jacquet en Paul Verrept. Bewonder portretten van Malou Swinnen. En droom weg tussen Turkse en Marokkaanse voorwerpen en een schat aan boeken...

Dit is het waargebeurde verhaal van Muriel Degauque, die in haar witte Mercedes van Brussel naar Bagdad reed om zichzelf op te blazen. Een bijzondere vrouw met een buitengewoon verdriet. De enige westerse vrouw die ooit een zelfmoordaanslag pleegde. Het is ook het verhaal van het groepje jonge, werkloze moslims rond Muriel, die over de heilige oorlog spreken alsof het voetbal is en die naar Irak vertrekken zoals andere naar Tenerife. Tot de verschrikkingen van de oorlog hen achterhalen. Een verhaal over de banaliteit van terrorisme, over de alledaagsheid van radicalisme, en over de grote uitdagingen voor Europa. Chris de Stoop sprak met de betrokkenen, bestudeerde de dossiers, en reisde Muriel achterna tot in Irak, waar hij het wrak van de bomauto vond en het einde van haar verhaal optekende.

De tentoonstelling van het Literair Museum is gratis te bezichtigen tijdens de openingstijden van de bibliotheek Eeklo: maa, woe 14-19 uur – di 14-20 uur – do 9-19 uur vrij 14-17 uur – zat 9-12 uur

Woensdag 28 april om 19.30 uur

Voor klassen vanaf het 3de leerjaar na afspraak: 09 218 27 00 of bibliotheek@eeklo.be

De toegang is gratis, maar we weten graag vooraf of u komt.

Lenteconcert O

p zaterdag 29 mei brengt de vzw Koninklijke Harmonie St.Georges – St.Cecilia Eeklo haar jaarlijkse lenteconcert in CultuurCentrum De Herbakker. Dit jaar is het thema ‘dieren en muziek’. Aanvang: 19 uur met aperitief. Het concert begint om 20 uur, daarna is er een uitgebreide receptie in de polyvalente zaal met aangepaste live-muziek. Er zijn genummerde zitplaatsen voor het concert te verkrijgen (www.stgstc.net). ➜ Prijs: 15 euro (voorverkoop) / 17 euro (kassa).

Erfgoeddag - FAKE Dag Open Deur ! O

Naar jaarlijkse traditie organiseert de Academie voor Muziek & Woord Eeklo een Open Deur. Op 24 april wordt om 10 uur het startschot gegeven. U kunt doorlopend genieten van diverse optredens en klasvoorstellingen. Waar anderen opteren voor een formule met publieke lessen, wil de Academie van Eeklo een andere koers varen en deze dag organiseren voor en door de leerlingen.

p zondag 25 april is er Erfgoeddag. Deze editie staat in het teken van FAKE. ‘Fake’ of ‘vals’ betekent bedrog, namaak, misleiding. Haal de regionale programmabrochure af in de bibliotheek of toerismekantoor. Je kan ook een kijkje nemen op www.erfgoedcelmeetjesland.be/erfgoeddag.

Eeklo uitgebakken! Wandeling – Ken je het verhaal van de Herbakker en de verschillende locaties die ernaar verwijzen? Neen? Wel, dan vertelt de gids je tijdens deze wandeling alles over de Herbakker en andere straffe, Eeklose verhalen. Inschrijving vereist! > Stadhuis, Markt 34 om 10 en 14 uur. Contact en inschrijving: 09 218 27 28, matthias.van.de.straete@stad.eeklo.be. Contact op Erfgoeddag: 09 325 22 00

Niet alleen de individuele cursussen zullen klasconcerten brengen, ook de verschillende klassen samenspel en ensemble zullen optreden. Sommige klassen hebben heuse samenwerkingsverbanden opgezet en zullen onder die vorm op de planken staan. Over de middag kunnen de bezoekers kijken en luisteren naar een optreden van de klassen Woord, die al een voorproefje brengen van de slotvoorstelling. Vanaf 11 uur is de bar open.

Den Eeclooschen Herbacker Tentoonstelling – De tentoonstelling in het Heemmuseum van de Eeklose VVV toont de legende van de Herbakker en de oorsprong: over misbaksels, halve garen en heethoofden. > Heemmuseum, Het Leen, Gentsesteenweg 80 van 10 tot 18 uur Contact: 09 378 12 22

De kers op de opendeurtaart is te zien en te horen om 16.30 uur in de hal. De slotvoorstelling wordt verzorgd door de klassen Woord. Ze presenteren de resultaten van een workshop Musical. Daarna is er een samenzangmoment met liedjes uit “The sound of Music”. De bar blijft open tot 17.30 uur. 19


jeugd jeugd

eeklo eeklo

Kidsgids paasvakantie

Grabbelpas programma Grabbelpas is een activiteitenaanbod voor kinderen tussen 4 en 12 jaar, georganiseerd door de jeugddienst.

Weet je niet wat te doen tijdens de Paasvakantie? De Kidsgids gidst je doorheen het vakantieaanbod. Haal de Kidsgids nu bij één van de stadsdiensten.

Een greep uit het activiteitenaanbod voor de paasvakantie: Kleuters gaan in de vakantie op een spannende paaseierenzoektocht. Verder kunnen onze kleinsten zich creatief uitleven met verf en kralen en maken ze kennis met Bella De Koe, Leonardo de pinguïn, Kobe de Koddige Kabouter, onze mysterieuze Grabbelkok en Rupsje Nooitgenoeg. Een beetje durf en moed zal nodig zijn om Tinkelbel te helpen en te leren toveren. Het hoogtepunt van de vakantie brengt ons naar Bellewaerde!

Kidsgids paas

2010

Jeugddienst

nderopvang itenschoolse ki

Bu

Bibliotheek

7-12-jarigen beleven spannende tijden in Bellewaerde en op de provinciale jeugdsportdag Kriebelmania. Superhelden dagen ons uit, er wordt een strijd gestreden op de prairie met Winnetoe en Verliezetoe en we maken de ijspiste weer onveilig! We houden ook een overheerlijke Paasbrunch! Voor diegenen die het liever rustig aan doen, maken we zelf zeep, een eigen paasboom en gaan we emailleren. Het volledige aanbod vind je in de Kidsgids.

Sportdienst

CC De Herbakker Academies ...

Paasactiviteiten van 6 april - 16 april

Kindergemeenteraad Zit je in het 6de leerjaar, dan heb je waarschijnlijk wel al gehoord over de kindergemeenteraad. Zit je in het 5de leerjaar, dan zal je de kindergemeenteraad binnenkort leren kennen! De kindergemeenteraad is een groep kinderen uit het 5de en 6de leerjaar die onder leiding van schepen voor jeugd Ann Van den Driessche en onder begeleiding van de jeugddienst een aantal keer per schooljaar samen komen in een zelf gekozen werkgroep om dingen te organiseren op vlak van milieu, verkeer, sport, spel, cultuur, evenementen,... in Eeklo.

Om deel te nemen heb je een grabbelpasje van 2010 nodig. Dit pasje koop je in de jeugddienst en is een heel jaar geldig. Het kost 5 euro. Uit het aanbod kies je aan welke activiteiten je wil deelnemen. Er wordt telkens een kleine bijdrage gevraagd, afhankelijk van de activiteit. Met een KomUitPas betaal je ¼ van de normale prijs. Inschrijven kan bij de jeugddienst.

Op woensdag 14 april organiseren we een kindergemeenteraadsbijeenkomst met aansluitend de 3de kindergemeenteraadsfuif, voor alle kids van het 5de en 6de leerjaar en voor de jongeren die vorig schooljaar in de kindergemeenteraad zaten. De bedoeling is dat ook jij kennis kan maken met de kindergemeenteraad en met alle projecten die de afgelopen schooljaren werden uitgewerkt. Misschien heb jij dan volgend schooljaar ook wel zin om in de nieuwe kindergemeenteraad te komen.

Paasactiviteiten van 6 april - 16 april

kindergemeenteraad eeklo organiseert

Van 17u - 19u30 maak je in het stadhuis kennis met de kindergemeenteraad en is er een tentoonstelling van alle projecten. Op de schrijfmuur kan je al je ideeën kwijt. Om 19u30 organiseren we een knalfuif in parochiaal centrum beukenhof.

Tienerfuif woensdag 14 april

Dus zit je in het 5de of 6de leerjaar of zat je vorig schooljaar in de kindergemeenteraad, kom dan met je klasgenoten en je vrienden op 14 april om 17u naar het stadhuis. Om 19u30 gaan we onder begeleiding naar de kinderfuif. Omdat we voor alle aanwezigen broodjes voorzien, vragen we om je aanwezigheid te bevestigen ten laatste op dinsdag 13 april (09/377 77 07 - jeugddienst@eeklo.be).

19 u30 - 22u gratis

toegang parochiaal centrum

beukenhof

stationsstraat 8 / zuidmoerstraat 138

Kan je er niet bij zijn om 17u, kom dan zeker om 19u30 naar dé kindergemeenteraadsparty van 2010! De affiche vind je hiernaast.

voor tieners van 9 - 12 jaar

kindergemeenteraad 14 april van 17u - 19u30 kidsparty 14 april van 19u30 - 22u

g assin verrwie komtIJ voor terKLED glit in

info? stedelijke jeugddienst - j.f. willemsplein 13 - eeklo - 09/377 77 07

2 20


info? Stedelijke Jeugddienst

www.eeklo.be/jeugd

J.F. Willemsplein 13 - 9900 Eeklo - 09/377 77 07

jeugddienst@eeklo.be - www.eeklo.be/jeugd ma - vrij: 8u30 - 12u en 13u30 - 17u30

Monitoren gezocht Ben je CREATIEF, ENTHOUSIAST, SPEELS,...? Werk je graag met KINDEREN? Wil je NIEUWE MENSEN leren kennen en toch tegelijk iets BIJVERDIENEN? Word je dit jaar 16? Dan is

?

Niet bang

iets voor jou!

om iets nieuws te proberen?

Hou je ervan om zot te doen? Zin om je een zomer lang uit te leven? Wil je een centje bijverdienen? Ben je enthousiast? Zin om te sporten, spelen, knutselen? Met kinderen? Met je vrienden? In een leuke sfeer? Niet bang om iets nieuws te proberen?

?

Dan ben jij de m nitor die wij zoeken!

Meer info? Vragen? grabbelpas@eeklo.be

Meer weten over speelpleinwerking

Stedelijke Jeugddienst J.F. Willemsplein 13, Eeklo 09/377 77 07 - 0498/91 38 06

ism stedelijke jeugd dienst

ism stedelijke jeugd dienst

7 APRIL 10

V.U. Stedelijke Jeugddienst - J.F. Willemsplein 13 - Eeklo

kostprijs: waar: tickets en info:

elke woensdag tijdens alle schoolvakanties 14u kinderfilm (Nederlandstalige versie), 20u jongerenfilm 1,50 euro CC De Herbakker - P. De Nevestraat 10 - Eeklo Stedelijke Jeugddienst - J.F. Willemsplein 13 - 09/377 77 07 CC De Herbakker - P. De Nevestraat 10 - 09/218 27 27 www.eeklo.be/jeugd - www.ccdeherbakker.be

CC DE HERBAKKER EEKLO

wanneer: kostprijs: waar: tickets en info:

elke woensdag tijdens alle schoolvakanties 14u kinderfilm (Nederlandstalige versie), 20u jongerenfilm 1,50 euro CC De Herbakker - P. De Nevestraat 10 - Eeklo Stedelijke Jeugddienst - J.F. Willemsplein 13 - 09/377 77 07 CC De Herbakker - P. De Nevestraat 10 - 09/218 27 27 www.eeklo.be/jeugd - www.ccdeherbakker.be

14 APRIL 10

14u Alvin en de Chipmunks 2 20u Inglorious Basterds 3 21

14u Shrek 3 20u This is it

V.U. Stedelijke Jeugddienst - J.F. Willemsplein 13 - Eeklo

Valerie Van de Sompele 09/377 77 07 - 0498/91 38 04 - check ons ook op facebook!

CINE LOCAL

wanneer:

ges?

jeugddienst - J.F. Willemsplein 13 - Eeklo

CINE LOCAL CC DE HERBAKKER EEKLO

‘t

wonen en leven


22


onderneemt

leren en werken

eeklo

Prijzen eindejaarsactie uitgereikt

O

kan gespendeerd worden door Katrien Samaey uit Oostwinkel. De 500 euro was voor de familie Van Hecke uit Eeklo. De vier prijzen van 250 euro gingen naar Leon De Steur, Claudine Van De Gejuchte, Jan Pieters en Monique Callewaert uit Eeklo. Het reservenummer van Luc Van Waes uit Sint-Laureins was nog goed voor 125 euro.

p 10 maart werden de hoofdprijzen van de Eindejaarsactie 2009 uitgereikt. Er waren 67 deelnemende handelaars. In totaal werden 15.000 euro aan Eeklo-cheques uitgedeeld. De hoofdprijs van 3.000 euro was voor Freddy Van Vooren uit Eeklo. De tweede prijs van 1.500 euro ging naar Dorine De Meyer uit Lembeke. 1.000 euro

Gepersonaliseerde jobkrant

W

ie in Eeklo op zoek is naar werk, vindt gratis ondersteuning bij vzw Werkwijzer (vroeger het Doppersatelier). Je vindt hen op de Zuidkaai, de welzijnscampus tussen de Kaaistraat en de Zuidmoerstraat.

straat 136/7. Je kan ook surfen naar www.werkwijzervzw.be. Je vindt er een formulier dat je ingevuld kan doormailen naar info@werkwijzervzw.be.

Iedereen die wil kan bij de Werkwijzer terecht voor een gepersonaliseerde jobkrant. Wat wil dat zeggen? Elke week zoeken ze voor jou vacatures van jobs die bij je passen. Je geeft zelf aan in welke sector of regio je wil werken, of dat in ploegensysteem mag zijn, welke contracten je ziet zitten, enzovoort. Zij schuimen dan het net af, op zoek naar jobs. Elke week mag je dan een gepersonaliseerde jobkrant in de bus verwachten. Wil je je inschrijven op de jobkrant? Kom dan langs in de Zuidmoer-

Wil je op de hoogte gehouden worden over jobs uit andere regio’s of sectoren? Of heb je werk gevonden en kan je voortaan zonder jobkrant? Laat het dan weten! Kortom, ben je op zoek naar werk op jouw maat? Surf: www.werkwijzervzw.be. Tel. 09 218 17 40. E-mail: info@werkwijzervzw.be. Spring binnen: elke werkdag van 9 tot 17 uur / Zuidmoerstraat 136/7

U LIGT GOED IN DE MARKT! Hierbij vindt u onze marktbezoekers van februari en maart. Wie zichzelf herkent, wint een aankoopbon van 10 euro te spenderen bij één van de marktkramers. Deze bon dient persoonlijk afgehaald te worden tijdens de wekelijkse markt op de benedenverdieping van het stadhuis, bij de marktleider. U hebt hiervoor de tijd tot en met de markt van 6 mei 2010.

FEBRUARI

MAART

Bloemenmarkt op 25 april N

a het grote succes van de vorige jaren vindt de bloemenmarkt plaats op zondag 25 april van 9 tot 13 uur op de markt van Eeklo. Zo kan je niet alleen genieten van de mooie bloemenkramen maar je kan ook nog nuttige tips en info meepikken bij standen als: stedelijke milieudienst, het Leen, de compostmeesters, VELT, Rode Kruis, PWA dienst tuinonderhoud en nog veel meer. Dit jaar kan je terug deelnemen aan de ‘bebloemingsactie’ een initiatief van het stadbestuur en VVV Eeklo van 15 juni tot 31 juli 2010. Wenst u ook deel te nemen aan deze actie kom dan gerust op zondag 25 april bij de stand van de VVV Eeklo eens langs.

23


onderwijs

eeklo

leren en werken

Bedenkers zichtbaarheidsmateriaal

D

De Bont. Hij ontwierp een purper-blauwe motorhelm met ingebouwd led-licht. Hij kreeg hiervoor een gedeelde tweede prijs. De provincie wilde hiermee een voorbeeldfunctie stellen en het onderwerp bespreekbaar maken in de klas. Op die manier heeft het een duidelijke sensibiliserende en educatieve impact.

e Provincie Oost-Vlaanderen daagde de leerlingen van het secundair onderwijs uit om hip zichtbaarheidsmateriaal te maken. Vaak vinden ze bestaande materialen als hesjes niet zo cool. 291 teams uit zestien secundaire scholen bedachten een ontwerp. Daarvan werden tien laureaten bekroond. In het vijfde jaar lassen van het PTI zit Jake

Open deur middelbare scholen

I

n het voorjaar staan de deuren van de Eeklose middelbare scholen open voor ouders, familie, vrienden en nieuwe leerlingen.

Op zondag 25 april (10 – 17.30 uur) is er opendeurdag in het College O.L.V.Ten Doorn, Zuidmoerstraat 125 (www.collegetendoorn.zvl.org). Het Instituut voor Verpleegkunde Sint-Vincentius, Zuidmoerstraat 125, heeft infomomenten op zaterdag 8 mei van 13.30 tot 17 uur en op woensdag 30 juni van 13.30 uur tot 17 uur.

Op zaterdag 24 april (14 – 17.30 uur) en zondag 25 april (9 – 12.30 uur) zijn er opendagen in het PM-PTI, Roze 131 (www.pm-pti.be).

Het stadsarchief ... ook voor scholen

B

gelijks bestuur, propaganda, pers, collaboratie en repressie.

egin mei wordt aan de kapel van O.L.V. Ten Doorn een gedenkplaat onthuld over de rol die de school in de beide wereldoorlogen speelde als hospitaal, opvangcentrum en kazerne. De directie van het College O.L.V. Ten Doorn wil deze plechtigheid omkaderen met een reeks activiteiten van en met de leerlingen.

Het werd een ware revelatie. Je krijgt ze niet elke dag in handen: originele rantsoeneringskaarten en –zegels, opeisingsbevelen, Duitse affiches, geallieerde strooibiljetten en zelfs collaborerende bladen. Er mocht bovendien vrij gefotografeerd worden, en een keuze uit de vele honderden voorhanden zijnde foto’s kon zelfs naar een thuisadres gemaild worden. Geen wonder dus dat de betrokken leerkrachten, die eigenlijk zelf het Stadsarchief pas nu ontdekten, al hebben voorgesteld deze activiteit op te nemen in de lijst van jaarlijkse uitstappen. Wie volgt? archief@eeklo.be

Jonge mensen kunnen zich bij ‘Eeklo in oorlogsdagen’ weinig concreets voorstellen. Een van de middelen om dit te verhelpen was een werkbezoek aan de rijke collecties van het Stadsarchief. Zo kwamen twee klassen vijfdejaars elk een halve dag opzoekingen doen in verband met de opgegeven thema’s oorlogsgeweld, dagelijks leven, da-

Dikke truiendag

D

iverse scholen vielen in de prijzen op Dikke Truiendag. St.JozefSt.Janneke breide een superlange sjaal. De kinderen kwamen samen om de ultieme dikke-truiendaguitdaging aan te gaan en iemand presteerde het om maar liefs 39 kledingstukken aan en uit te trekken (zie foto). Ook het Droomschip deed mee, evenals het PSBLO, dat een wedstrijd ‘De Langste Sjaal’ organiseerde. De drie winnaars wonnen elk een pakketje uit de Oxfam Wereldwinkel t.w.v. 45 euro

24


eeklo

extra

Verwaarloosde grafzerken I

publiceren ze in meerdere delen, want ze is te lang om ze in één keer te plaatsen. Aan de grafzerken zelf hangt deze akte van verwaarlozing geplakt. Volgende keer vindt u hier de lijst van Balgerhoeke.

n zijn zitting van 6 oktober 2009 stelde het college van burgemeester en schepenen dat de hierna genoemde grafmonumenten, gelegen op de begraafplaats van Eeklo centrum, als verwaarloosd zijn vastgesteld, ingevolge artikel 10 van het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16/01/2004. Onderhoudsverzuim dat verwaarlozing uitmaakt, staat vast als het graf doorlopend onzindelijk, door plantengroei overwoekerd, vervallen, ingestort of bouwvallig is. Aangezien geen nabestaanden gekend zijn publiceren wij deze lijst. We

Deze concessies vervallen na aanplakking van één jaar op 06/10/2010. Nabestaanden mogen zich kenbaar maken op het stadhuis Eeklo, dienst burgerzaken – administratie begraafplaatsen, tel. 09 218 29 11, e-mail : laurine.lehoucq@stad.eeklo.be

akte wegel

Naam van de overledene(n)

87

U/752

DE KEYSER CORDULA – VAN HYFTE FERDINAND

overlijden/concessie 16/04/1934

88

D/456

FAMILIE DE SCHEPPERE JOSEPHUS – BLOMME – VAN HOOREBEKE

01/07/1893

89

+B

STROO (ridder) KAPEL

90

AB

GIETIJZEREN KRUIS

ONBEKEND

91

AD

GIETIJZEREN KRUIS

ONBEKEND

92

AH

GIETIJZEREN KRUIS - D’HAVE FREDERIK

93

AH

Werd onderhouden door nabestaande

94

AI

GIETIJZEREN KRUIS

ONBEKEND

95

AN

GIETIJZEREN KRUIS

ONBEKEND

96

AN

GIETIJZEREN KRUIS - GEIRNAERT HELENA

14/10/1954

97

AN

GIETIJZEREN KRUIS - DUMOULIN MAGDALENA

05/12/1955

98

AN

GIETIJZEREN KRUIS - DUMOULIN FLORENT

06/05/1973

99

AO

GIETIJZEREN KRUIS

04/05/1977

100

AO

GIETIJZEREN KRUIS

ONBEKEND

101

AO

GIETIJZEREN KRUIS

ONBEKEND

102

AQ

GIETIJZEREN KRUIS

103

AD

GIETIJZEREN KRUIS – BOUVIOEN NATHALIE

104

U/739

BOELENS HENDRIK – VAN DER SCHEUREN AMILIA

15/05/1928

105

U/758-Z

VERSTRAETE BRUNO – VAN HOUTE LUCIENNE

15/07/1929

106

U/666

WILLEMS JULIEN

21/09/1931

107

U/673

BALLIERE CHARLES – DE CRAENE

26/07/1933

108

U/674

ONLEESBAAR – gelegen naast grafzerk Van Tomme/Laevens

11/08/1933

13/04/1910

06/03/1966

ONBEKENDConcessie-afstand familie in 2008

MOGELIJK VAN RYCKAERT CONSTANCE

109

U/687

VAN DE GENACHTE DOMIEN – DE ZUTTER CLEMENCE

05/08/1936

110

U

DE COEYER URBANIE

07/06/1938

111

U

VAN OVERBERGHE LEON – VAN DER BRUGGEN MARIE

01/06/1938

112

T

ONLEESBAAR – grafzerk gelegen rechts naast grafzerk van Auguste De Pauw

113

T

DE PAUW AUGUSTE

Onbekend 01/12/1968

114

T/557

ONLEESBAAR – grafzerk rechts naast Verschuere – De Cocker

115

T/552

LIEVENS HERMAN – CALSIJN MARGARETA

116

T/549

SPEECKAERT PETRUS – DE SMIT CONSTANTINE

05/11/1935

117

T/548

PAUWELS LOUISE

01/10/1935

118

T/544

DE VLIEGER MARIE – LIPPENS DESIRE

09/07/1925

119

T/541

DE BAETS PETRUS – CORNELIS MELANIE

18/02/1935

120

T/540

DE VILDER LEON – DRIESSENS ALMA

29/11/1934

121

T/539

DYSSERINCK EMERENCE – VERMEIRE BERNARD

05/11/1934

122

T/538

DE BAETS FREDERIK – DE KEYSER

09/10/1934

123

T/531

CLAUWS CHARLES – RAMONT MARIE LOUISE

18/05/1934

124

T/592

VAN DEN DRIESSCHE AUGUST – VOET BERTHA

14/06/1934

125

T/593

ONLEESBAAR, grafzerk rechts van De Beir–Van De Voorde, mogelijk kinderen De Bruycker

09/08/1934

126

T/596

ONLEESBAAR – grafzerk links van Van De Putter–Termont – MOGELIJK VAN GLABEKE–HAECK

19/09/1934

127

T/595

VAN DE PUTTE ADOLPHE – TERMONT JULIE

12/09/1934

128

T/594

DE BEIR ALPHONS – VANDEVOORDE CLARA

14/08/1934

129

D/453

MONUMENT DER VERDIENSTELIJKE EECLOONAREN

130

D/457

FAM. VAN HOOREBEKE PHILIBERT–HUYGHE ANTOINETTE–VAN HOOREBEKE HENRI

 131

Onbekend 31/03/1936

1869 Bijkomend 18/04/1894

C/383

NEELEMANS ISIDOOR – AERNOUT LUDWINE

25

19/12/1872


bestuur&diensten

eeklo

BALGERHOEKE OCMW-RAADSLID inZICHT IN DE KIJKER I

n het voorjaar van 2009 werd in Balgerhoeke een grootschalige bevraging uitgevoerd onder de naam ‘BALGERHOEKE inZICHT’. Verschillende aspecten met betrekking tot het wel en wee in Balgerhoeke werden in kaart gebracht. Begin juli 2009 werden de resultaten van deze bevraging voorgesteld aan de Balgerhoekenaren en aan de lokale besturen van stad Eeklo en gemeente Maldegem. De opkomst was een groot succes. Deze belangstelling vanuit ‘het dorp’ was voor de projectgroep, die bijna twee jaar intensief en vol enthousiasme aan de slag was met het project, een extra stimulans om verder te werken met de resultaten van de bevraging. We zijn nu enige tijd later maar de projectgroep heeft ondertussen niet stil gezeten. Integendeel! De projectgroep is uitgebreid met enkele nieuwe leden die willen meedenken en meewerken aan de toekomst van Balgerhoeke. De voorbije maanden zijn op basis van de resultaten van de bevraging rond een aantal thema’s mogelijke actiepunten geformuleerd: woonomgeving (site rond de kerk, mobiliteit) en voorzieningen (faciliteiten en activiteiten voor de jeugd en senioren, informatievoorzieningen, dienstverlening, …). Samen met de lokale besturen wordt momenteel bekeken wat de mogelijkheden zijn. BALGERHOEKE inZICHT wordt dus zeker vervolgd!

PASPOORT – Carinne Roets _ 48 jaar _ getrouwd met Marc Grammens _ moeder van Cédric, Davy, Jorsi en Yoric _ woont al 27 jaar in Balgerhoeke Carinne Roets kwam in juli 2009 in de OCMW-raad, in opvolging van Janvier Vandamme. Meteen een vreemde situatie, want op die manier zit ze als oppositieraadslid (Open-VLD) in het Vast Bureau (Janvier was namelijk na de verkiezingen naar de CD&V overgestapt en kreeg dan zijn zitje in het Vast Bureau). ‘Ik ben echt aanvaard in de groep. Dat is ook niet te vergelijken met de gemeenteraad bijvoorbeeld. In het OCMW wordt niet echt oppositie gevoerd.’ Carinne volgde vroeger wel de politiek, maar eigenlijk nooit met de intentie om er zelf in te stappen. ‘Als ik het zou doen, wilde ik er echt mee bezig zijn.’ Toen haar tegen de vorige verkiezingen werd gevraagd om mee te stappen op de lijst, deed ze het. Haar leven was zonder de politiek al zeer druk: ze draait mee in het bouwbedrijf van haar man (met zeven personeelsleden) en ze is bovendien al 24 jaar onthaalouder met dagelijks zo’n zes kindjes tussen de 0 en 3 jaar. ‘Het sociale ligt me echt wel. Ik heb een groot gezin met vier kinderen, we hebben ook ooit een jaar een Indische pleegdochter gehad.’ Er werken nu ook nog geregeld stagiairs vanuit De Waai mee op het bedrijf.

Heeft u ook zin om mee te werken aan de toekomst van Balgerhoeke of wenst u meer informatie? Raymond Van Hooreweghe: raymond.van.hooreweghe@scarlet.be Tineke Rollier: tineke.rollier@samenlevingsopbouw.be of 09 376 71 05

©Fotografie: www.balgerhoeke.be

‘Het is intens. Gemiddeld twee halve dagen per week ben ik present op het OCMW. Mijn twee schoondochters springen dan bij voor de kindjes.’ Ze is vooral bezig met het patrimonium en de bouwwerken van de Zuidkaai. Carinne maakt ook deel uit van het Bijzonder Comité thuiszorg en het Bijzonder Comité Sociale dienst. Daarnaast heeft ze ook nog een aantal andere taken: secretaris van het PWA/DCO Eeklo, lid van de Gecoro, lid van de algemene vergadering van Wijkcentrum De Kring. Daarnaast is ze secretaris van LVZ Eeklo, lid van de schoolraad van het PTI (haar twee jongste zonen lopen nog school in het PTI), lid van het lokaal overleg kinderopvang (vanuit haar job) en lid van comité open ruimte Balgerhoeke.

Kort uit de gemeenteraad

Ze heeft ook nog een beetje tijd voor hobby’s: ze volgt twee zonen die waterpolo spelen (zelfs in de nationale ploeg). Eén zoon is actief bij Altis in de wedstrijdgroep Acrogym.

 Vlag voor Welgezinden Het standbeeld van de Welgezinden in de Cocquytstraat krijgt de eigen Jubileumvlag als achtergrond. In het gemetselde vierkant op de gevel achter het monument zal die vlag worden geschilderd. Dit voorstel van raadslid Jaak De Muynck (N-VA) werd door de gemeenteraad positief onthaald.

De ambitie is er alleszins om nog een keer mee te stappen in de gemeenteraadsverkiezingen: ‘Ik zou het missen als ik er niet meer in zit’, geeft ze toe, maar ze beseft dat het vanuit de oppositie niet evident is om nog eens zo’n kans te krijgen. Wat ze Eeklo toewenst? ‘Een nieuw zwembad, vooral voor mijn zonen en hun waterpoloteam.’

 STAD KRIJGT GELIJK Het Hof van Beroep heeft de stad Eeklo in het gelijk gesteld in het dossier van de Zonneheemnieuwbouw. De oorspronkelijk aangeduide aannemer Mevaco, die de nieuwbouw niet afwerkte omdat hij niet het noodzakelijke materiaal vond, moet de stad een schadevergoeding betalen.

Carinne Roets

26


bestuur en diensten

Eeklo haalt historische kaap van de 20.000 INWONERS H

burgemeester en de OCMW-voorzitter ook zes schepenen tellen (dat is nu vijf). Het heeft ook gevolgen voor de wedde van de burgemeester, schepenen, OCMW-voorzitter, secretarissen en ontvangers van de stad en OCMW. Het kan ook invloed hebben op sommige subsidies.

Wat verandert er bij 20.000 inwoners? Als er op 1 januari 2012 nog altijd 20.000 inwoners in Eeklo zijn, zullen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 geen 25 maar wel 27 raadsleden verkozen worden. Het schepencollege mag dan naast de

De beste manier om dit te verzekeren is de verwerking in boekvorm, maar om drukken betaalbaar te houden zijn al vlug 250 à 300 exemplaren vereist . En de gedreven archiefspeurders tel je zelfs liever niet per tiental … Gelukkig biedt de computer een ideale oplossing. Als je bovendien wat handig bent met naald, garen en lijm, kan je printen of kopiëren op A3-formaat, de bladen vouwen tot A4, rangschikken per katern en innaaien in een kleurige omslag. Zo ontstond in 1994 de ‘Eeklose Bibliotheek’. Het kopiëren kon zonder veel kosten gebeuren op het oude apparaat op het stadhuis, zodat de eerste uitgaven verkocht konden worden voor twee à drie euro (toen natuurlijk nog in frank). Een spotprijs voor bandjes van 40 tot 70 pagina’s. Zoals de meeste projecten op het Stadsarchief liep de Eeklose Bibliotheek al snel uit de hand. Na vijftien jaar telt hij al meer dan tachtig uitgaven en daar zitten ook forse banden tussen van 150 à 180 pagina’s.

ARCHIEF

HOEKJE

DE EEKLOSE BIBLIOTHEEK De werking van een archief staat of valt met de beschikbaarheid van zogenaamde ‘ingangen’: inventarissen, indexen, registers en tekstuitgaven die de niet zo vertrouwde bezoeker de (kortste) weg wijzen naar het juiste document. Zo’n ingang telt doorgaans een pak meer dan een paar velletjes papier en is natuurlijk bedoeld om in lengten van dagen gebruikt te worden.

©Fotografie: Michel Moens

et aantal inwoners in Eeklo overschreed de kaap van de 20.000. Er waren in 2009 meer geboorten dan overlijdens (232 t.o.v. 189), er kwamen het afgelopen jaar ook meer mensen naar Eeklo wonen (+1197) dan dat er uit Eeklo zijn vertrokken (-1082). Al deze bewegingen samen zorgden in 2009 voor een toename van het inwonersaantal met 158 Eeklonaren. Lois Gasnier uit de Vergeet-mij-nietjeshoek 3 werd geboren op 28 januari 2010. Ze werd na lottrekking uit de geboortes van december en januari uitgeroepen tot 20.000ste inwoner van de stad. Ze is het eerste kindje van Maggie Musschoot en Nick Gasnier. De stad schenkt haar een aangepast T-shirtje en een aanbod voor de komende jaren bij de jeugddienst (Grabbelpas, speelplein), bibliotheek, CultuurCentrum,…

De hoofdmoot vormen de 51 groene bandjes van de ‘Stadsrekeningen van de Tachtigjarige Oorlog’: een integrale uitgave van alle Eeklose rekeningen van 1566 tot 1651, compleet met uitleg, woordverklaring, naam- en toponiemenlijsten, in totaal zo’n 3600 pagina’s.

Het meest gebruikt wordt echter de blauwe reeks ‘Werkinstrumenten’, waarin onder meer de grote landboeken verschenen, compleet met reconstructies van de nooit gevonden oude kadasterkaarten. Ook de 17de- en 18de-eeuwse bewijsstukken bij de rekeningen werden erin geïnventariseerd en uitgegeven, een goudmijn voor wie op zoek is naar details uit het dagelijkse leven van toen. De gele reeks ‘genealogische indexen’ is door het overlijden van Erik De Smet niet helemaal uit de verf gekomen. Zijn reeks in- en uittredingen is op drie van de geplande acht bandjes blijven steken. Genealoog Willy Hamerlynck begon in de gele omslagen in 2008 wel een reeks ‘Eikenbladen’, aanvullingen bij het legendarische tijdschrift ‘De Eik’.

De laatste jaren zorgde stadsarchivaris Freddy Pille ten slotte voor ingenaaide uitgaven van het praktisch onvindbare historische werk van de Eeklose pioniers August Van Acker en Desiré Goethals. Hij slaagde er ook in enkele werken van Eduard Neelemans door het Rijksarchief Brussel te laten herdrukken.

27


sociaal

eeklo

Fitmobiel op de Markt O

Dit geldt als een nulmeting. Het is de bedoeling dat er binnen Wijkcentrum De Kring in groep gesport wordt. Daarnaast wil De Kring de mensen de weg wijzen naar het bestaand sportaanbod. Als de stap naar de sportclub te groot is, kan je beroep doen op het buddy-systeem, waarbij iemand je de weg wijst.

p dinsdag 2 maart kon iedereen met een Kom Uit Pas gratis zijn conditie laten testen in een fitmobiel op de Markt van Eeklo. De gezondheidsmeting duurde ongeveer 30 minuten per persoon. 42 personen gingen op het aanbod in. Je kreeg meteen bewegingstips mee en een HIP-boekje (HIP = Herbakker In Perfecte staat).

In de kijker ! Dienst school- en studietoelage: aanvragen vóór 30 juni 2010! E

r hebben meer mensen recht op een school- of studietoelage van de Vlaamse Overheid dan u denkt. Misschien u ook! In dit artikel vindt u informatie over de school- en studietoelage voor het basis-, secundair en hoger onderwijs. Zo kan u nagaan of u al dan niet in aanmerking komt. Twijfelt u of u een toelage kunt krijgen? Vermoedt u dat uw gezinsinkomen iets te hoog is? Neem dan contact op met een van de diensten die u vindt onderaan dit artikel. Misschien komt u toch in aanmerking. En als u daarna nog twijfelt, kunt u voor alle zekerheid een aanvraag indienen!

 WAT MOET IK DOEN OM MIJN GEZINSDOSSIER IN ORDE TE MAKEN? Een school- of studietoelage aanvragen is niet moeilijk. Eén aanvraag voor alle kinderen van het hele gezin volstaat. Een aangifteformulier van de belastingen of een inschrijvingsbewijs van de school is niet meer nodig. Die aanvraag kan u online doen, tot 30 juni 2010 op www.studietoelagen.be. U hebt dan wel een elektronische identiteitskaart met de bijhorende PIN-code nodig én een kaartlezer. Ook papieren formulieren blijven welkom. Die formulieren kan u > t erugvinden op de website www.studietoelagen.be > opvragen via 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid > ophalen op het secretariaat van je school of universiteit > ophalen bij het CLB of het Sociaal Huis Eeklo

 DE SCHOOLTOELAGE VOOR KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS (= BASISONDERWIJS) ! Sedert het schooljaar 2008-2009 komen ook kleuters en leerlingen uit het lager onderwijs in aanmerking voor een schooltoelage. De bedragen van de nieuwe schooltoelagen voor het lager onderwijs schommelen tussen 92,43 en 184,86 euro, kleuters krijgen een vast bedrag van 82,16 euro.

Contactgegevens CLB’s en Sociaal Huis Eeklo > CLB Gemeenschapsonderwijs Deinze-Eeklo, Eikelstraat 42, 9900 Eeklo, tel. 09 377 36 93, e-mail: info@clbgo-eeklo.be > CLB Vrij onderwijs: Vrij CLB Meetjesland, Visstraat 14, 9900 Eeklo, tel. 09 376 70 50, e-mail: info@vclbmeetjesland.be > Sociaal Huis Eeklo, Zuidmoerstraat 136/6, 9900 Eeklo Tel. 09 218 17 00 of 09 218 17 01 e-mail:sociaalhuis@dezuidkaai.be

 HOE GROOT MAG MIJN INKOMEN ZIJN OM EEN SCHOOL- OF STUDIETOELAGE TE KUNNEN AANVRAGEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2009-2010? Het belangrijkste criterium om te bepalen of u recht heeft op een school- of studietoelage is de hoogte van het gezinsinkomen. Dit wordt berekend aan de hand van het laatste aanslagbiljet: het inkomen van 2007, aanslagjaar 2008. De inkomensgrenzen voor het basis-, secundair en hoger onderwijs zijn gelijkgesteld. Aantal personen ten laste maximumgrens

0 1 2 3

15.163,73 22.395,24 28.056,67 32.576,38

5

43.518,76

4 6 7 8 9

10

 WAAR KAN IK TERECHT VOOR HULP? Wenst u algemene inlichtingen, uitleg bij de voorwaarden, hulp bij het indienen van uw aanvraag, informatie over de stand van uw dossier of hebt u geen kaartlezer om uw aanvraag online te doen, dan kan u voor hulp terecht bij het provinciale meldpunt van de Dienst school- en studietoelagen. Het meldpunt voor Oost-Vlaanderen vindt u terug in het Administratief Centrum van de Provincie Oost-Vlaanderen, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent en is te bereiken elke maandag en woensdag van 13.30 tot 16 uur.

37.476,68

Hebt u nog vragen? Zijn er nog onduidelijkheden bij het invullen van uw aanvraagformulier? Bel naar 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid, elke werkdag van 9 tot 19 uur.

47.610,25 49.798,76 51.987,24 54.223,25 56.602,05

 TOT WANNEER KAN IK DEZE TOELAGE AANVRAGEN? Enkel als het aanvraagdossier uiterlijk op 30 juni 2010 bij de Afdeling Studietoelagen is, kan het door hen behandeld worden!

28


bestuur en diensten

Nieuws uit het Buurthuis van Buurtcomité Crielkens vzw

Nieuwsbrief Kom Uit Pas. De Eeklose kansenpas!

I

H

et buurthuis van vzw Crielkens was reeds enige tijd op zoek naar een handige manier om hun bezoekers te informeren over het aanbod van dienst- en hulpverlening in Eeklo. Stad Eeklo en OCMW Eeklo gingen graag in op deze vraag en vroegen aan de medewerkers van het Sociaal Huis Eeklo om op zoek te gaan naar een handige kast voor folders en flyers. Hiervoor werden middelen voorzien uit het budget Lokaal Sociaal Beleid.

nwoners van Eeklo met het voorkeurstarief bij hun mutualiteit en/of een beperkt inkomen hebben sedert 1 september 2009 recht op een Kom Uit Pas. Met deze pas krijgt u bij diverse sociaal-culturele en sportieve verenigingen in Eeklo een directe korting op het inschrijvingsgeld, de bijdrage in de deelname aan activiteiten of een korting op het aanschaffen van kledij (uniform, kimono,…) of materiaal (schaatsen,…).

Sedert eind februari is de vzw Crielkens hierdoor de trotse eigenaar van een ruim aanbod aan folders en flyers over allerhande sociale dienst- en hulpverlening. Deze informatie wordt op een overzichtelijke manier tentoongesteld in de nieuwe folderkast!

De Teller

D

Voor wie meer wil weten over de werking van het Buurtcomité Crielkens vzw, ga gerust een kijkje nemen op www.crielkens.com of kom langs in het buurthuis (Pieter Van Deputtestraat 2) iedere 1ste vrijdag van de maand op de ontspanningsavond om 20 uur. De deuren van het buurthuis staan open en iedereen is vrij om langs te komen voor een praatje, een drankje, een spelletje kaart, poker of pietjesbak...!

e teller geeft weer hoeveel inwoners van Eeklo al hun pas hebben afgehaald.

JAN

FEB

NIEUWE VERENIGINGEN

LDC Zonneheem Contactpersoon: Carlo Roegies, centrumleider Tel. 09 377 02 46 - e-mail: zonneheem@scarlet.be website: www.zonneheem.be

➜ Contact: Buurtcomité Crielkens vzw. K.Smitzstraat 40 - 9900 Eeklo info@crielkens.com. Gsm: 0496 12 87 44

Bijzonderheden: mensen met een Kom Uit Pas kunnen deelnemen aan de activiteiten vermeld in het infoblad van LDC Zonneheem aan tarief ‘Infoblad’. Het infoblad van LDC Zonneheem ligt steeds ter inzage in het LDC Zonneheem, het Sociaal Huis Eeklo en vzw Wijkcentrum De Kring. GETUIGENIS De teller van de Kom Uit Pas blijft stijgen. De werkgroep Kom Uit Pas stelde voor om in deze nieuwsbrief mensen met een Kom Uit Pas aan het woord te laten. Dit keer hadden ze een gesprek met Eddy en Rita. Zij kregen een tijd terug een flyer van de Kom Uit Pas in de bus en gingen hun pas aanvragen in het Sociaal Huis. Ze werden er goed ontvangen en kregen het programmaboekje mee met hun pasje. Het onthaal in de club verliep eerst wat moeilijk omdat de Kom Uit Pas nog niet gekend was bij de lesgever, maar via de voorzitter werd dit snel geregeld! Van de Kom Uit Pas verwachtten Rita en Eddy vooral dat ze aan verminderde prijs konden deelnemen aan verschillende activiteiten. Zo zijn ze gestart met yoga en later ook met omnisport in de sporthal. Regelmatig kijken ze uit om ook deel te nemen aan enkele culturele activiteiten en na de paasvakantie willen ze graag fietsen met HIP (= Herbakker in Perfecte Staat, een sport- en bewegingsproject van wijkcentrum De Kring). Denkt u recht te hebben op een Kom Uit Pas of wenst u meer informatie over de voorwaarden en de werking van de Kom Uit Pas, dan kan u steeds terecht in het Sociaal Huis Eeklo, Zuidmoerstraat 136/6, 9900 Eeklo, tel. 09 218 17 00, e-mail: sociaalhuis@ dezuidkaai.be, contactpersoon: Barbara D’huyvetters.

29


dagperdag

eeklo

Maandag 15 februari

Dinsdag 16 februari

Zaterdag 20 februari

Vrijdag 26 februari

Woensdag 3 maart

Zondag 14 maart

De derde kerstdrink van Horeca Eeklo bracht 2.030 euro op. Dit bedrag wordt aan twee goede doelen geschonken: het project Maatjes in Balans van AZ Alma zal met de 1.015 euro materiaal kopen en zorgen voor zwem- en schaatstickets voor de deelnemers. Het opvangcentrum van het Rode Kruis in de Pokmoere gebruikt de 1.015 euro voor de organisatie van twee grote groepsuitstappen met het hele centrum.  (Michel Moens)

Gabriel Clément en Ivona Versprille, Tieltsesteenweg 25 (RVT St Elisabeth), zijn 70 jaar gehuwd. Gabriel is geboren in Bourges (Fr.) op 16 november 1918, Ivona is in Eeklo geboren op 10 juni 1921. Ze hebben 1 dochter Machteld, die in Eeklo woont. Er zijn 2 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Gabriel was beroepsmilitair in het Leen in Eeklo, daarna werkte hij in de Eeklose textielnijverheid als wolbewerker. Ivona (Joeri Seymortier) was huisvrouw.

De Junior Journalist-wedstrijd van het Davidsfonds bestaat al meer dan 60 jaar. Ook dit jaar kropen tientallen Eeklose kinderen in de pen om een tekst te componeren op het thema ‘Muziek’. Lobke Lampaert wint de hoofdprijs (boekenpakket en nationale selectie) met haar interview met de Kelly family. De tweede prijs gaat naar Josephine Verhulst met ‘Muziek van buik tot graf’. Ook Monib Nouri verdient een prijs voor een leuk interview met de hiphopartiest 50 cent. (Davidsfonds)

Jong CD&V verkiest voor de derde keer een ‘Eeklonaar van het jaar’. Voor 2009 valt het oog op triatleet Dominic Decaluwé. Hij begon op zijn 28ste aan triatlon. Afgelopen najaar deed hij mee aan de Iron Man in Hawaï (3,9 km zwemmen, 180 km fietsen en een marathon lopen) en deed daar 9 uur 38 minuten over. Hij werd vijftiende in zijn leeftijdscategorie. Dominic volgt in deze verkiezing de mannen van ’t Kaaiken (2007) en Tom Dice (2008) op. (Michel Moens)

Het Regionaal Forum Lokale Werkgelegenheid wordt boven de doopvont gehouden. Dit is een initiatief van SERR-RESOC, ontstaan uit nood aan regionale afspraken omtrent werkgelegenheid en lokale diensteneconomie. De belangrijkste opdracht wordt organiseren van overleg, ervarings- en informatie-uitwisseling. De diverse relevante arbeidsmarktactoren (VDAB, sociale partners, gemeenten, OCMW, lokale derden, PWA en RVA) vormen het Forum. (Michel Moens)

Karel De Kneef wordt door de minigolfclub, zijn familie en het stadsbestuur verrast voor zijn negentigste verjaardag. Karel is al meer dan veertig jaar lid van de club. Hij werd vorig jaar nog clubkampioen in zijn categorie en was in zijn minigolfcarrière twee keer kampioen van België. Hij was ook 25 keer internationaal.  (Marc Van Hulle) 30


WAK

23 APRIL TOT EN MET 2 MEI

WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN www.wak.be

Contact: Matthias Van De Straete, 09 218 27 28 matthias.van.de.straete@stad.eeklo.be - www.eeklo.be Markten (4) Petit Montmartre Een spelletje ‘Jeu de Boules’? Een mimespeler of accordeonist? Workshops, portrettekenen en veel meer toveren de vernieuwde buitenkoer van het Zonneheem om in een stukje Frankrijk. > LDC Zonneheem, Schietspoelstraat 9 > 25 april: 10.30 – 17 uur (14) Goesting in een Bloem? Het stadscentrum wordt omgetoverd tot een groene oase. Diverse groenspecialisten doen inspanningen om hun organisatie zo aantrekkelijk mogelijk te etaleren. Te midden van heerlijke terrassen, muziek en ... mooi weer (Eeklo Flora - VVV Eeklo) > Markt / Ceremonieplein / Boelare > 24 april: 9 – 13 uur / tel. 09 378 12 22

Tento en Presentatie (1) wakkere Kunst in Eeklo Beeldhouwers, schilders, keramisten en andere artiesten stellen hun werk voor. Zelf ‘goesting’ om te schilderen? Waag je aan het ‘work in progress’! Een leeg canvas waarop alle bezoekers een streepje verf kunnen leggen! (Stad Eeklo) Paterskerk, Markt 27 > 24 en 29 april: 10 – 13 uur en 14 – 18 uur > 25 april t.e.m. 28 april en 2 mei: 14 – 18 uur > 30 april: 14 – 19 uur / 1 mei: 14 – 21 uur (2) Goesting in Grafiek, Tekenen en Schilderen Tentoonstelling van de werken van een dertigtal leerlingen Grafiek, Tekenen en Schilderen in de gangen en lesruimtes van LDC Zonneheem (Elie Prins en LDC Zonneheem) > LDC Zonneheem, Schietspoelstraat 9 > 26 en 30 april: 9 – 18 uur (6) Expositie Eigen Werk Antoine Geurts stelt tentoon in Jeneverhuis Van Hoorebeke, Van Hoorebekeplein 2 > 24 en 29 april: 10 – 13 uur en 14 – 18 uur > 25 april: 15 – 18 uur > 26, 27, 28 april en 2 mei: 14 – 18 uur > 30 april: 17 – 19 uur / 1 mei: 14 – 21 uur > Tel. 09 373 75 21, antoinegeurts@skynet.be (9) Smaakvolle kunst om op te eten

Koffiehuis Argus vestigt de aandacht op het koken als kunst. Uiteenlopende gerechtjes als ware hoogstandjes van Eetbare Kunst!!! > Koffiehuis Argus, Boelare 38, tel. 09 378 25 78, info@koffiehuisargus.be, www.koffiehuisargus.be > 23 april tot 2 mei – tijdens de openingsuren

(12) Fotowedstrijd ‘GoestinK’ JH ‘De LochtinK’’ Jeugdhuis De Lochtink organiseert een fotowedstrijd! (Max. 3 foto’s rond het thema GOESTING). De foto’s worden tentoongesteld in JH De Lochtink. De bezoekers en een professionele jury kiezen een winnaar. Op 7 mei wordt de publieks- en juryprijs bekendgemaakt (20 uur). > Dullaert 1a, 0472 43 87 49, delochtink@gmail.com > www.delochtink.be > 23, 24, 30 april en 1 mei: 16 – 2 uur > 28 april: 16 – 23 uur (13) Keikoppige katten en vlijtig viltige muizen

De verhouding tussen kat en muis vormt al jaren de inspiratie voor gezegden, literatuur en beeldende kunst. De etalage van Ibiss wordt omgebouwd tot een kat- en muisspel van keien en viltwerk (Francine Van den Bulcke) > Ibiss Damesmode, Boelare 34, tel. 09 378 11 63 > 23 april tot en met 2 mei - doorlopend

(16) De Eeklose Herbakker Eeklo staat al eeuwen bekend als herbakkersstad. Er is ook het herbakkersbier en het herbakkerstaartje. Jaarlijks worden verdienstelijke personen tot ridder in de ‘Orde van den Eeclooschen Herbacker’ geslagen. Het hoe en waarom kan je zien in deze tentoonstelling. > VVV Eeklo, Heemmuseum, Gentsesteenweg 80, tel. 09 378 12 22, vvv@stad.eeklo.be > 23 april: 10 – 17 uur > 24, 25 april, 1, 2 mei: 14 – 17 uur > 26 april: 13 – 18 uur > 27 t.e.m. 30 april: 10 – 17 uur (18) Moving - Expositie Kunstenaarscollectief

Pictor’s Pictor’s stelt nieuwe werken tentoon in het historische kader van de kapel van het Arme Klarenklooster te Eeklo. De kunstenaars kozen voor de sprekende titel MOVING = BEWEGEN. De expo toont hoe de 6 kunstenaars middels een 50-tal intrigerende kunstwerken de illusie van HET BEWEGEN in de sacrale stilte van de kapel in beeld hebben gebracht en hoe zij die interpreteren. > Anne Reinhard, Arme Klarenklooster, Tieltsesteenweg 22 > 24 april: 17 – 20 uur > 25 april, 1, 2 mei: 13.30 – 18 uur (20) Meetjeslandse Brouwerijen

Een fototentoonstelling over de Meetjeslandse brouwerijen. > LDC Zonneheem, Schietspoelstraat 9 > vanaf 26 april: 9 – 17.30 uur (maa-vrij) (21) BOEBS De expositie ‘Senioren in Beweging’ plaatst actieve 70plussers in de schijnwerpers en wil aantonen dat blijven bewegen dé manier is om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. > (LDC Zonneheem en Fotoclub Balgerhoeke), Polikliniek AZ Alma, Moeie 18 > 1 april tot 2 mei: 9 – 19 uur

Theater (7) Geld stinkt niet! Een olijke landbouwer, levensgenieter en vader van twee dochters. Door zijn vrouw in de steek gelaten komt hij in financiële moeilijkheden. Samen met een niet al te snuggere dochter, werkt hij een plan uit om aan de deurwaarder te ontsnappen. Gratis - geen reservatie > Straatmussen, Wijkcentrum De Kring, Kaaistraat 32, tel. 09 378 61 69, olivia@wijkcentrumdekring.be, www.wijkcentrumdekring.be > 23 en 24 april: 20 uur / 25 april: 15 uur (11) De Rode Baron Het drieluik van EKTT Hermelijn bestaat uit ‘Het Gezin van Paemel’, ‘Rozeken Van Daelen en andere verhalen’ en ‘De Plaatsvervangende Vrederechter’. Het wordt gespeeld op drie locaties met acteurs van Hermelijn, Academie van Muziek en Woord, de Straatmussen en Vertelgenootschap Meetjesland. > De Zuidkaai, Kaaistraat 32, tel. 09 378 10 72, mireille.bauwens1@telenet.be, www.ektt-hermelijn.be > 29 april t.e.m. 1 mei: 20 uur > 2 mei: 11 uur

Workshop (8) Beleef de Smaak van het proeven Wij leren u de kunst van het schenken van een rosetta, een hartje of een appeltje in uw cappuccino of latte. Wie zichzelf de kneepjes eigen wil maken kan terecht in Cobana voor een workshop Latté Art. > Markt 75, tel. 09 378 50 62, info@cobana.be, www.cobana.be > 24 april: 15 – 17.30 uur

31

(3) Grafiek voor senioren

U krijgt de basis van heel wat technieken zoals tekenen en kleuren met potlood, schetsen met houtskool en pastels, schilderen met aquarel, olieverf of acryl. > LDC Zonneheem, Schietspoelstraat 9 > 27 en 29 april: 14 – 17 uur (17) Creatief ateljeetje U wordt bij deze workshop uitgedaagd de mooiste dingen te vervaardigen uit klei. Vereeuwig uw collega of team in klei of werk samen met uw vrienden aan een prachtig beeld. > Paterskerk > 27 april: 15 – 17 uur, olivia@wijkcentrumdekring.be

Muziek

(10) Ialma met Tweede couplet Eeklo

De vijf zangeressen van Ialma verzamelen de traditionele liederen van hun voorouders uit Galicië, Spanje. Het Tweede Couplet, Eeklo’s Kamerkoor, stelde een programma op voor de samenwerking met Ialma. > CC De Herbakker, P. De Nevestraat 10, tel. 09 218 27 27, > info@ccdeherbakker.be, www.ccdeherbakker.be > 30 april: 20.30 – 22.30 uur (15) Dag open deur Opendeurdag van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord. > P. De Nevestraat 26, tel. 09 218 27 60, ac.muziekenwoord@eeklo.be, www.samweeklo.be > 24 april: 10 – 17 uur (19) Kon. Harmonie Amicitia – Bella Italia Aperitiefconcert met o.a. thema’s uit Italiaanse opera’s, filmmuziek en andere bekende werken van Italiaanse componisten. Toegang gratis. > Kapel van het Psychiatrisch Centrum Sint-Jan, Oostveldstraat 1 te Eeklo > 2 mei: 11 – 12 uur Tel. 09 376 04 13, info@amicitia.be

Zinloos Geweld

(5) Teken(ingen) des tijds

De cartoontentoonstelling ‘Zinloos geweld, teken(ingen) des tijds’ is tijdens de Week van de Amateurkunsten gratis te bezoeken op diverse locaties in Eeklo. De tentoonstelling toont werk van veertig topcartoonisten, striptekenaars en illustratoren. O.a. Zaza, Marc De Bel, Cowboy Henk, Gal en vele anderen. De tentoonstelling wordt aangevuld met de tentoonstelling ‘Burgemeesters tegen geweld’. > Stad Eeklo / Jeugddienst, Stadskantoor, Zonneheem, Stadhuis, Cultuurcentrum, Academie, Bibliotheek, Zuidkaai > 24 april tot 2 mei Bakkers van Eeklo

(22) Het WAKkere herBAckerstoartjen

Een smeuïg taartje met knapperig bladerdeeg, speculaas van Eeklo en de enige echte cuberdon. Ga zeker langs bij de deelnemende bakkers en vraag naar je WAK draagtas!!! (Bakkers van Eeklo, Biscuiterie Willems en Confiserie Geldhof) > 24 april tot 2 mei bij Bakkerij D’haese, Bakkerij De Pau, Bakkerij De Sutter, Bakkerij Philip, Bakkerij Tom en Sofie en Bakkerij Peter


l

t

Infoblad maart 2010  

Het maandelijks infoblad van de stad Eeklo

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you