Page 1

2019-2020 mācību gads

DIENASGRĀMATAS UN KALENDĀRI www.timer.lv


Smaidiņzčmogi

Colour LineÄ li 15 un 30 cm

ZÄŤmogu komplekti

Colour dzēťgumijas

Colour A4 klades

Colour tukĹĄie penÄ Äźi

PildÄŤtais penÄ lis

Otu komplekti

Box mapes

KreppapÄŤri

KrÄŤta turÄ“tÄ js

KrÄŤts

MehÄ niskais zÄŤmuÄźu asinÄ mais

Gofrētais kartons

ZÄŤmuÄźu asinÄ mais

Tintes spilventiņi

Foto kartoni (A2)

Sizzix figĹŤru veidoĹĄanas iekÄ rta

DekoratÄŤvie caurumotÄ ji

2

SkolotÄ ju zÄŤmogs

 ZemitÄ na iela 9, korpuss 3, RÄŤga LV-1012, Latvija, đ&#x;“ž +371 6736 0055,  +371 6736 0056 SIA TIMER LATVIJA ⌂ www.timer.lv, ✉ timer@timer.lv

Colour reÄŁistri

Smaidiņu uzlčmes

Putu kartona komplekts


Satura rādītājs: DIENASGRĀMATA A5

lpp. 4-5

DIENASGRĀMATA A6

lpp. 6-7

STILĪGĀ DIENASGRĀMATA

lpp. 8-9

PLĀNOTĀJS STUDENT

lpp. 10-11

PIEZĪMJU GRĀMATA

lpp. 12-15

SKOLOTĀJA DIENASGRĀMATA TEMPO

lpp. 16-17

SKOLOTĀJA DIENASGRĀMATA A5

lpp. 18-21

AKADĒMISKĀ GADA DIENASGRĀMATA

lpp. 22-23

18 MĒNEŠI

lpp. 24-25

PLĀNOTĀJS BEZ DATUMIEM

lpp. 26-31

TIMER LATVIJA PIEDĀVĀ IZGATAVOT PERSONALIZĒTAS SKOLĒNU, STUDENTU UN SKOLOTĀJU DIENASGRĀMATAS DIENASGRĀMATAS A5 UN A6

SKOLOTĀJU DIENASGRĀMATAS

DIENASGRĀMATAS STUDENT UN MIDI

● Vienkrāsains vāks ● Skolas logo uz vāka ● Skolas attēls uz vāka ● Papildus informācijas (iekšējās kārtības noteikumi, skolas himna, tradīcijas, vēsture utt.) līdz 16 lpp. ievietošana

● Skolas logo uz vāka ● Papildus informācijas (skolas attēls, iekšējās kārtības noteikumi, skolas himna, tradīcijas, vēsture utt.) līdz 16 lpp. ievietošana dienasgrāmatās ar spirāli

● Skolas logo uz vāka

3


DIENASGRÄ€MATA A5 Septembris

nedēğa 36/1

2 Pirmdiena

Lapas izmÄ“rs: 145Ă—203 mm Valodas: latvieĹĄu VisÄ s A5 FORMÄ€TA DIENASGRÄ€MATÄ€S ir 2019/2020 un 2020/2021 mÄ cÄŤbu gada kalendÄ rs, stundu saraksts, sekmju lapas. InformÄ cija par Latviju un Eiropas SavienÄŤbu, ġčmisko elementu periodiskÄ tabula. LatvieĹĄu, angÄźu un krievu valodas pamatlikumi. “BÄ“rnu, jaunieĹĄu un vecÄ ku Şōrijaâ€? 2018.gada grÄ matu kolekcija. SkaitÄźi un mÄ“rvienÄŤbas, saules sistÄ“ma, domu graudi, ceÄźa zÄŤmes, svarÄŤgi telefona numuri.

9

5 Ceturtdiena 1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

3 Otrdiena

Klaudija, Persijs, Vaida

6 Piektdiena

Berta, Bella

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

4 TreĹĄdiena

Septembris

2019

ElÄŤza, Lizete, Zete

1

7

Dzintra, Dzintars, Dzintara

1

Sestdiena

RegÄŤna, ErmÄŤns

2

Maigonis, Magnuss, Mariuss

8 Svētdiena Tēva diena Ilga

InformÄ cija

3 4 5 6 7 8

Klases audzinÄ tÄ js(a):

DIENASGRÄ€MATA A5 â—?â—?1.-9. klasei â—?â—?IzmÄ“rs 150 x 210 mm â—?â—?Apjoms 128 lpp â—?â—?Cietais sÄ“jums â—?â—?Ar datumiem â—?â—?DienasgrÄ matÄ ir grÄ matzÄŤme â—?â—?Latvijas karte

Septembris 2 Pirmdiena

nedēğa 36/1 Elčza, Lizete, Zete

1

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Berta, Bella

6 Piektdiena

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

4 TreĹĄdiena

Klaudija, Persijs, Vaida

2

3

9

Septembris

2019

5 Ceturtdiena 1

2

3 Otrdiena

VecÄ ki:

9

2316700000

9

2316710000

Maigonis, Magnuss, Mariuss

8

Dzintra, Dzintars, Dzintara

1

7

Sestdiena

RegÄŤna, ErmÄŤns

2

8 Svētdiena Tēva diena Ilga

InformÄ cija

3 4 5 6 7 8

Klases audzinÄ tÄ js(a):

VecÄ ki:

Cietais sējums

DIENASGRÄ€MATA A5 Ar spirÄ li â—?â—?1.-9. klasei â—?â—?IzmÄ“rs 150 x 205 mm â—?â—?Apjoms 128 lpp â—?â—?Ar spirÄ li

Ar spirÄ li

4

 ZemitÄ na iela 9, korpuss 3, RÄŤga LV-1012, Latvija, đ&#x;“ž +371 6736 0055,  +371 6736 0056 SIA TIMER LATVIJA ⌂ www.timer.lv, ✉ timer@timer.lv

Septembris 2 Pirmdiena

nedēğa 36/1 Elčza, Lizete, Zete

1

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Berta, Bella

6 Piektdiena

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

4 TreĹĄdiena 1 2 3

Klaudija, Persijs, Vaida

3

4

9

Septembris

5 Ceturtdiena 2

3

3 Otrdiena

2019

1

2

Dzintra, Dzintars, Dzintara

7

Sestdiena

RegÄŤna, ErmÄŤns

Maigonis, Magnuss, Mariuss

8 Svētdiena Tēva diena Ilga

InformÄ cija

4 5 6 7 8 Klases audzinÄ tÄ js(a):

VecÄ ki:

9


01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

5


DIENASGRÄ€MATA A6 SEPTEMBRIS

IX IX

SEPTEMBRIS

3

4

OTRDIENA

6

PIEKTDIENA 9

TREĹ DIENA

7

SESTDIENA

Berta, Bella

Dzintra, Dzintars, Dzintara

nedēğa

36/1

2019

PIRMDIENA

5

CETURTDIENA

3

OTRDIENA

6

PIEKTDIENA 9

4

TREĹ DIENA

7

SESTDIENA

Berta, Bella

Dzintra, Dzintars, Dzintara

2019

CETURTDIENA

2

ElÄŤza, Lizete, Zete

36/1

5

ElÄŤza, Lizete, Zete

Maigonis, Magnuss, Mariuss

RegÄŤna, ErmÄŤns

RegÄŤna, ErmÄŤns

8

SVÄ’TDIENA TÄ“va diena Ilga

6

 ZemitÄ na iela 9, korpuss 3, RÄŤga LV-1012, Latvija, đ&#x;“ž +371 6736 0055,  +371 6736 0056 SIA TIMER LATVIJA ⌂ www.timer.lv, ✉ timer@timer.lv

03

SVÄ’TDIENA TÄ“va diena Ilga

2316735000

Cietais sējums

02

8

SEPTEMBRIS

Maigonis, Magnuss, Mariuss

â—?â—?1.-12. klasei â—?â—?IzmÄ“rs 110 x 177 mm â—?â—?Apjoms 128 lpp â—?â—?Cietais sÄ“jums â—?â—?Ar datumiem â—?â—?DienasgrÄ matÄ ir grÄ matzÄŤme

01

SEPTEMBRIS

Klaudija, Persijs, Vaida

Klaudija, Persijs, Vaida

IX

DIENASGRÄ€MATA A6 Flex

PIRMDIENA

IX

Lapas izmÄ“rs: 105Ă—170 mm Valodas: latvieĹĄu VisÄ s A6 FORMÄ€TA DIENASGRÄ€MATÄ€S ir Latvijas karte, 2019/2020 un 2020/2021 mÄ cÄŤbu gada kalendÄ rs, stundu saraksts, sekmju lapas. InformÄ cija par Latviju un Eiropas SavienÄŤbu, ġčmisko elementu periodiskÄ tabula. LatvieĹĄu, angÄźu un krievu valodas pamatlikumi. “BÄ“rnu, jaunieĹĄu un vecÄ ku Şōrijaâ€? 2018 .gada grÄ matu kolekcija. SkaitÄźi un mÄ“rvienÄŤbas, saules sistÄ“ma, domu graudi, ceÄźa zÄŤmes, svarÄŤgi telefona numuri.

nedēğa

2

04


DIENASGRĀMATA A6 IX

nedēļa

36/1

2019

2

PIRMDIENA

5

CETURTDIENA

3

OTRDIENA

6

PIEKTDIENA 9

4

TREŠDIENA

7

SESTDIENA

Elīza, Lizete, Zete

Berta, Bella

Dzintra, Dzintars, Dzintara

SEPTEMBRIS

Klaudija, Persijs, Vaida

2316720000

Maigonis, Magnuss, Mariuss

Regīna, Ermīns

8

SVĒTDIENA Tēva diena Ilga

IX

●●1.-12. klasei ●●Izmērs 110 x 177 mm ●●Apjoms 128 lpp ●●Cietais sējums ●●Ar datumiem ●●Dienasgrāmatā ir grāmatzīme ●●Latvijas karte

SEPTEMBRIS

Cietais sējums

01

02

06

03

07

10

04

08

11

05

09

12

7


STILÄŞGÄ€ DIENASGRÄ€MATA SEPTEMBRIS

nedēğa

37/2

pirmdiena

12

Bruno, Telma

Erna, Evita, Eva

9

Lapas izmÄ“rs: 105Ă—170 mm Valodas: latvieĹĄu Moderna dizaina akadÄ“miskÄ gada plÄ notÄ js, interesanta dizaina nedÄ“Äźas izkÄ rtojums, aktuÄ lu motÄŤvu papildus un piezÄŤmju lapas. DienasgrÄ matÄ ir 2019/2020 un 2020/2021 mÄ cÄŤbu gada kalendÄ rs, stundu saraksts, sekmju lapas. InformÄ cija par Latviju un Eiropas SavienÄŤbu, ġčmisko elementu periodiskÄ tabula. LatvieĹĄu, angÄźu un krievu valodas pamatlikumi. SkaitÄźi un mÄ“rvienÄŤbas, ceÄźa zÄŤmes, Latvijas un Eiropas kartes, svarÄŤgi telefona numuri.

13 Iza, Izabella

piektdiena

10 Jausma, AlbertÄŤne

otrdiena

treĹĄdiena

sestdiena

14

pirmdiena

Bruno, Telma

9

nedēğa

Sandra, Sondra, Gunvaldis, Gunvaris

piektdiena

13

treĹĄdiena

sestdiena

14

Sanita, Sanija, Santa, Sanda, Sandija

svētdiena

15

Sandra, Sondra, Gunvaldis, Gunvaris

2316745000

Signe, Signija

11

SEPTEMBRIS

2019

12

Cietais sējums

8

svētdiena

15

ceturtdiena

Iza, Izabella

37/2

10 Jausma, AlbertÄŤne

otrdiena

Erna, Evita, Eva

SEPTEMBRIS

â—?â—?1.-12. klasei â—?â—?IzmÄ“rs 110 x 177 mm â—?â—?Apjoms 216 lpp â—?â—?Cietais sÄ“jums â—?â—?Ar datumiem â—?â—?DienasgrÄ matÄ ir grÄ matzÄŤme

02

Sanita, Sanija, Santa, Sanda, Sandija

Signe, Signija

11

STILÄŞGÄ€ DIENASGRÄ€MATA

01

SEPTEMBRIS

2019 ceturtdiena

03

 ZemitÄ na iela 9, korpuss 3, RÄŤga LV-1012, Latvija, đ&#x;“ž +371 6736 0055,  +371 6736 0056 SIA TIMER LATVIJA ⌂ www.timer.lv, ✉ timer@timer.lv

04


SEPTEMBRIS

AUGUSTS 2019 1 Ce 2 Pi 3 Se 4 Sv 5 Pi 6 Ot 7 Tr 8 Ce 9 Pi 10 Se 11 Sv 12 Pi 13 Ot 14 Tr 15 Ce 16 Pi 17 Se 18 Sv 19 Pi 20 Ot 21 Tr 22 Ce 23 Pi 24 Se 25 Sv 26 Pi 27 Ot 28 Tr 29 Ce 30 Pi 31 Se

SEPTEMBRIS

2019

nedēļa

37/2

pirmdiena

ceturtdiena

12

Bruno, Telma

Erna, Evita, Eva

9

otrdiena

piektdiena

13 Iza, Izabella

Jausma, Albertīne

10 trešdiena

sestdiena

14

Sandra, Sondra, Gunvaldis, Gunvaris

15

Signe, Signija

11

svētdiena

Sanita, Sanija, Santa, Sanda, Sandija

SKAITĻI UN MĒRVIENĪBAS 6

9 12 15 18 21 24 27 30

4

8 12 16 20 24 28 32 36 40

5

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

6

6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

7

7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

8

8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

9

9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 Romas cipari -

I

2

-

II

Γγ

gamma

3

-

III

Δδ

delta

4

-

IV

Εε

epsilons

5

-

V

Ζζ

dzēta

6

-

VI

Ηη

ēta

7

-

VII

Θθ

tēta

8

-

VIII

Ιι

iota

9

-

IX

Laika mērvienības

Κκ

kapa

10

-

X

Λλ

lambda

19

-

XIX

Μμ

mjū

37

-

XXXVII

1 diennakts (d) = 24 stundas (st) 1 stunda (st) = 60 minūtes (min) = 3600 sekundes (s) 1 minūte (min) = 60 sekundes (s)

Νν

njū

50

-

L

Ξξ

ksī

66

-

LXVI

Οο

omikrons

94

-

XCIV

Ππ

pī ī

100

-

C

Ρρ

roo

305

-

CCCV

Σσ

sigma

442

-

CDXLII

Ττ

tau

500

-

D

Υυ

upsilons

695

-

DCXCV

Φφ

1000 -

M

Χχ

1910

MCMX

Ψψ

psī

1995 -

MCMXCV

Ωω

omega

1999 -

MCMXCIX

h a

10 -1 10 -2 10 -3 10 -6 10 -9 10 -12 10 -15 10 -18

d1

r

L A S A Ą MC = πd

e

jj aa

z

Gaa G

e n

e

m

i e j ƈ r a s

P

Ahja Ah ja

Alauksts Alauksts Skujene Vecpiebalga Liezēre

CESVAINE C

312

j

Kusa

Baloži

LUBĀNA

MADONA

Gaiziņkalns

ОСТРОВ

ПЫТАЛОВО

Šķilbeni

Sudarbe

Baltinava

КРАСНОГОРОДСК

Tilža

Bērzpils

z

L.. JJ L

Ērgļi

Žīguri

da jada VVja VIĻAKA

s

ll uu ppee

s

n

e

i

m

Ranka Lizums Jaunpiebalga Tirza Šķieneri GULBENE BALVI Druviena Stāķi za za TTirir Jaungulbene Rugāji Dzelzava

V i d z e m e s

a u g s t i e n e

Ķeipene

Liepna

Kuprava

A I J

e

Litene

V

z

Mālupe

dzee dedz Pe Pede

Lejasciems

a

s

Nacionālais kukainis ir divpunktu mārīte (Adalia bipunctata)

ss

v

a

Gauja Gauja

a

a

e

e

n e

Nacionālie koki ir liepa (Tilia cordata) un ozols (Quercus robur)

Nacionālais zieds ir pīpene (Leucanthemum vulgare, agrāk saukta arī par Chrysanthemum leucanthemum)

E

i

Nacionālais putns ir baltā cielava (Motacilla alba)ALŪKSNE

Zeltiņi

d

m

Simboli

272

Alsviķi

A l ƈ k s n e s

u

e

Dievs, svētī Latviju, Mūs´ dārgo tēviju, Svētī jel Latviju, Ak, svētī jel to! Kur latvju meitas zied, Kur latvju dēli dzied, Laid mums tur laimē diet, Mūs´ Latvijā!

ПСКОВ

M

Palsa Palsa Drusti Dzērbene

Madliena

vv aa

ПЕЧОРЫ

a u g s t i e n e

Variņi

Taurene

kk aa

Jaunlaicene l Mārkalne Zaiceva Vai Vaidav davaa Alnjksnes Alnjksnes ez. ez.

Trapene Vireši

Palsmane

Zaube

Suntaži

Latvijas valsts himna

I

SALASPILS

Krāsu proporcijas ir 2:1:2, bet karoga garuma un platuma proporcijas ir 2:1

Dēliņkalns

APE

Stepi Gaujiena

Mēri Silva

Rauna

Nītaure

Karogs

Korneti

e

Vija Vija

SMILTENE

ee ss

R

z R i e t u m k u r s a u a s g s t i e n e

i

L A T V I J A Mālpils

LATVIJAS REPUBLIKA Ģerbonis

Sēļi

Lobērģi

Liepa Priekuļi Bērzkrogs

SIGULDA Inčukalns

48

KG G aa uu

VALGA

e uujjaa m

pe pe

av Ab Abav

Ķemeri Slampe

Inciems

Allaži Garkalne M M.. JJ uu gg llaa Zaķumuiža Ropaži uuggllaa

Piņķi Mārupe

z

Mūrmuiža

LĪGATNE

Ragana Loja

VANGAŽI

Ādaži Baltezers

.

e

Irlava

Gauja Carnikava

.

i

153

Engure

Ragaciems RĪGA n e Lapmežciems TUKUMSSSmārde JŪRMALA

VALKA V

da Seda Se

Piusa Piusa

ANTSLA

nu el elnu

u

m

Vāne Zemīte

Vārme

Tume

s

SEDA STRENČI

VALMIERA

ss

a

gDursupe s Zentene ti en e

KANDAVA Pūre

Kabile

Dikļi Zilaiskalns Umurga Kocēni

Bīriņi

Pabaži

e

Jaunpagasts

Renda SABILE

Burtnieki

LIMBAŽI

SAULKRASTI

s

aa

Vilgāle

.

z

R RƯv

Turlava r

s

ttaa

YD 8åD

Gudenieki

STENDE Abava Abava

KULDĪGA Pelči

Tūja

.

Ērģeme

Burtnieks Burtnieks Rencēni

Vaidava ll aa Skultes muiža Vidriži Stalbe Lēdurga Straupe CĒSIS Zvejniekciems G Gravas

a

da Rin Rinda

175 Kamparkalns

Usmas Usmas ez. ez.

Zlēkas

Ēdole

Alsunga

.

Kārķi

M M

Ance R RƮG GA A SS JJ Nj R RA A SS Rude Roja j Dundaga RRoj ojaa ƈ L LƮC C II SS Anuži r Upesgrīva Amele VALDEMĀRPILS Ā Mērsrags Blāzma Pūņas Vandzene Ugāle SStteenndd ee TALSI Engures Engures Laidze ez. ez. Pastende Lauciene

a

e

Vēde Virpe

Viļķene

v

P P ll

PÕLVA

VÕRU

n

e sa i ur P Ŷk me Zie

Pope

.Tārgale Vārve Užava PILTENE Ventava V Vee nn

ALOJA

Korģene

Puikule SSvvƝttuuppee Pāle Matīši Ozolmuiža

i

.

Svētciems

Irb Irbee

e n e z e m i

SALACGRĪVA

.

47

ss

Kuiviži

Kolkasrags Kolka

44

46

ee rr

STAICELE

OTEPÄÄ

Naukšēni

Rnjja Rnjja

AINAŽI

Ruhnu

43

45

ee zz

JJ Nj

KARKSINUIA TÕRVA

T RŪJIENA œ l a

40

42

44

.

maajjõõggii Em äiikkee--E Vä V

aa

39

41

NOVEMBRIS 2019 1 Pi 2 Se 3 Sv 4 Pi 5 Ot 6 Tr 7 Ce 8 Pi 9 Se 10 Sv 11 Pi 12 Ot 13 Tr 14 Ce 15 Pi 16 Se 17 Sv 18 Pi 19 Ot 20 Tr 21 Ce 22 Pi 23 Se 24 Sv 25 Pi 26 Ot 27 Tr 28 Ce 29 Pi 30 Se

.

Ipiķi

MAZSALACA

38

40

Moricsalas (atrodas Kurzemes reģionā, ietver Usmas ezera daļu) Grīņu (atrodas Kurzemes reģionā) Krustkalnu (atrodas Vidzemes reģionā) Teiču (atrodas Vidzemes un Zemgales reģionos, ietver Teiču purvu)

colla = 2,54 cm jūdze = 1609,344 m jūras jūdze = 1852 m kabeļtauva = 185,2 m karāts = 0,2 g mezgls = 0,514444 m/s

RÄPINA

Ramata

lac Salac Rozēni Sa

Dabas rezervāti

37

OKTOBRIS 2019 1 Ot 2 Tr 3 Ce 4 Pi 5 Se 6 Sv 7 Pi 8 Ot 9 Tr 10 Ce 11 Pi 12 Se 13 Sv 14 Pi 15 Ot 16 Tr 17 Ce 18 Pi 19 Se 20 Sv 21 Pi 22 Ot 23 Tr 24 Ce 25 Pi 26 Se 27 Sv 28 Pi 29 Ot 30 Tr 31 Ce

ELVA

ABJAPALUOJA

MÕISAKÜLA

.

Kihnu

Gaujas (dibināts 1973.gadā) Ķemeru (dibināts 1997.gadā) Rāznas (dibināts 2007.gadā) Slīteres (dibināts 1999.gadā)

36

Pďrisąre

TARTU

pe pe

A A R R

Abruka

35

Nacionālie parki

1 pēda = 0,3048 m 1 Tallinas pūrs = 36 stopi 1 Rīgas pūrs = 54 stopi 1 puds = 40 mārciņas = 16,384 kg 1 mārciņa = 0,4095 kg 1 1 1 1 1 1

34

35Ver Ver tt ss jj er er vs vs

B B rr aa

B A B A L L T T II JJ A SS A

C = 2πr

I G A U N I J A KILINGINÕMME

Mazirbe

s

S = πr² ² S = πd 4

d

VILJANDI

SINDI

.

.

II rr bb ee ss šš aa uu rr uu m m ss

Tebra Tebra

a

.

PÄRNUVENTSPILS

1 somu jūdze = 10 verstis = 10 667 m 1 zviedru jūdze = 10,0019 versts = 10 689 m 1 Tallinas pūrvieta = 400 kvadrātasis = 0,49 Rīgas pūrvietas 1 desetīna = 2400 kvadrātasis = 3 Rīgas pūrvietas = 6 Tallinas pūrvietas

d1d 2 2 P = 4a S=

Riņķis

1015 - kvadriljons 1027 - oktiljons 1018 - kvintiljons 1030 - noniljons 1021 - sekstiljons 1033 - deciljons 1024 - septiljons

.

.

a

d2

KURESSAARE

Jūrkalne

P = 2(a+b)

b

1 angļu akrs = 40,5 āri = 2/5 desetīnas = 889 kvadrātasis 1 vāts = 40 spaiņi = 492 litri 1 spainis = 10 stopi (Tallinas) = 13,3 litri 1 stops (Rīgas) = 4 korteļi = 1,087 litri 1 stops (krievu) = 1,23 litri 1 elkonis = 0,538 m

1 angļu jūdze = 750 asis = 2 pēdas = 1609 m 1 krievu jūdze = 7 verstis = 7467 m 1 angļu jards = 3 pēdas = 0,9144 m 1 ass = 3 aršīna = 7 pēdas = 4 elkoņi = 2,133 m

S = ah

-

Celsija grāda (°C) aizvietošana ar Kelvina grādiem (K): [°C] = [K] - 273,15

Senas un maz izplatītas mērvienības

Paralelograms un rombs

deci (d) centi (c) mili (m) mikro (m) nano (n) piko (p) femto (f) ato (a)

Celsija grāda (°C) aizvietošana ar Reomīra grādiem (°Re): [°C] = 0,8 [°Re]

P = 4a

a

1018 1015 1012 10 9 10 6 10 3 10 2 101

Celsija grāda (°C) aizvietošana ar Renkina grādiem (°R): [°C] = 5 /9 [°R] - 273,15

Bolu Bo lu

S

S = a2

a

Metriskie priedēkļi

103 - tūkstotis 106 - miljons 109 - miljards 1012- triljons

P = 2(a + b)

a

1 tonna (t) = 1000 kilogrami (kg) 1 centners (cnt) = 100 kilogrami (kg) 1 kilograms (kg) = 1000 grami (g) 1 grams (g) = 1000 miligrami (mg)

-

S = ab

b

Fārenheita grāda (°F) aizvietošana ar Celsija grādu (°C): [°C] = 9/5 [°F] - 32

m

Vilsandi

PĀVILOSTA

P=a+b+c

Svara mērvienības

eksa (E) peta (P) tera (T) giga (G) mega (M) kilo (k) hekto (h) deka (da)

P=a+b+c a2 + b2 = c2

5

1

beta

a ch S = ab 2 =2

a

Taisnstūris un kvadrāts

1000 litri (l) 1 dekalitrs (dal) = 10 litri (l) 1 litrs (l) = 10 decilitri (dl) = 1000 kubikcentimetri (cm3) = 1 kubikdecimetrs (dm3)

alfa

Ββ

h

b

h

S = ah 2

1 kubikmetrs (m3) = 10 hektolitri (hl) =

Αα

-

c

Tilpuma mērvienības

10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Grieķu alfabēta burti

b

1 kvadrātkilometrs (km2) = 100 hektāri (ha) = 1 000 000 kvadrātmetri (m2) 1 hektārs (ha) = 100 āri (a) 1 ārs (a) = 100 kvadrātmetri (m2) 1 kvadrātmetrs (m2) = 10 000 kvadrātcentimetri (cm2)

[°F] = 9/5 [°C] + 32

Knjkova K Knjk K ova

3

4

c

40

3

Platības mērvienības

e

9 10

n

8

e

7

104

6

20 25 30 35

5

8 10 12 14 16 18 20

15

4

6

33

Valsts apzīmējums – LV. Valsts dibināta – 1918. gada 18. novembrī. Galvaspilsēta – Rīga. Administratīvais iedalījums (uz 13.01.2017) - 9 republikas pilsētas un 110 novadi Likumdošanas vara – Saeima (sastāv no 100 deputātiem; tiek ievēlēta uz 4 gadiem; kopš 2014.gada oktobra 12.Saeima) Naudas vienība – 1 eiro = simts centu Iedzīvotāju skaits – 2 070 371 (2011) Izplatītākās ticības – luterānisms, pareizticība, katoļticība Platība – 64 589 km2 Robežas – Igaunija, Krievija, Lietuva, Baltkrievija Apskalo – Baltijas jūra, Baltijas jūras Rīgas jūras Iīcis Augstākā virsotne – Gaiziņkalns (Gaiziņš) - 311,94 m Upju skaits – ~ 12 400, no kurām 777 ir garākas par 10 km; garākās – Gauja (452 km), Daugava (367 km pa Latvijas teritoriju, ārpus tās saukta Rietumu Dvina, kopējais garums 1020 km), Venta, Ogre Lielākie ezeri – Lubānas (82 km2), Rāznas (57,56 km2), Engures, Burtnieku Lielākās pilsētas – Rīga, Daugavpils, Liepāja, Jelgava, Jūrmala, Ventspils, Rēzekne Lielākās ostas – Rīga, Liepāja, Ventspils Vidējā temperatūra ziemā no – 2,6 līdz – 6,60 °C. Vidējā temperatūra vasarā no 16,8līdz 17,60 °C

Celsija grāda (°C) aizvietošana ar Fārenheita grādu (°F):

10

3

4

32

SEPTEMBRIS 2019 1 Sv 2 Pi 3 Ot 4 Tr 5 Ce 6 Pi 7 Se 8 Sv 9 Pi 10 Ot 11 Tr 12 Ce 13 Pi 14 Se 15 Sv 16 Pi 17 Ot 18 Tr 19 Ce 20 Pi 21 Se 22 Sv 23 Pi 24 Ot 25 Tr 26 Ce 27 Pi 28 Se 29 Sv 30 Pi

LATVIJAS REPUBLIKA

Temperatūras skalas

P - apkārtmērs

Trīsstūris

50 59 68 77 86 95

2

2

S - platība

5

1

2

Formulas

1 kilometrs (km) = 1000 metri (m) 1 metrs (m) = 100 centimetri (cm) 1 centimetrs (cm) = 10 milimetri (mm)

0

1

SKAITĻI UN MĒRVIENĪBAS

Garuma mērvienības

32 41

9 10

-5

8

14 23

7

-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10

6

-40 -31 -22 -13 -4

5

°C

4

°F

3

õhhaanndduu Võ V

2

i

1

e

X

z

Reizrēķina tabula

31

j

v

KKuu

a

ja ja

s

i

ii ee

i

v

t

s

Venta Ve nta

r

t

u

a

l

m

vơ Šuš Šušvơ

ija ija Min M in

K uu rr šš ii ǐ jj oo K m aa m

TYTUVĖNAI ŠILALĖ

ŠILUTĖ

Ten Teneny enyss

SKAUDVILĖ RASEINIAI

DUSETOS

Samavas Samavas ii

ANYKŠČIAI Rubikiǐ Rubikiǐ

KRĀSLAVA

Indra

Riþu Riþu ez. ez.

Drnjkšiai Drnjkšiai

БРАСЛАЎ

Druja

МІЁРЫ

VISAGINAS Luodis Luodis

UTENA

ВЕРХНЯДЗВІНСК

e

DAUGAVPILS

Mirnijs n Snudõ Snudõ e a u g s t iSilene Demene

ttoojj

KAVARSKAS

s

A

Lociki

e

Avilys Avilys ZARASAI

ŠŠvvee nn

TROŠKŪNAI RAMYGALASvente mRandene

e

Medumi

iiss vvơå N Nee

PRIEKULĖ

KELME

Eglaine

ýiþirys

 PANEVĖŽYS Neevvơåiiss N

Lnjkstas Lnjkstas

.

OBELIAI

z

GARGŽDAI

VARNIAI

ROKIŠKIS

KUPIŠKIS

SUBAČIUS

ŠEDUVA

š

RIETAVAS

.

KLAIPĒDA

VABALNINKAS

L I E T U V A

RADVILIŠKIS

g

ŠIAULIAI

 UŽVENTIS

u

PAKRUOJIS

TELŠIAI

DŪKŠTAS Dysnai Dysnai

J

Minija Mini ja

A

PLUNGĖ

I

SvƝte SvƝ te

Sesava Sesava

Vircava Vircava

a

K

a

r

be be

Dur D ur

ƈ

i

P

u

r

t

Zilup Zilupee

e

s

aa ggaavv aauu

KRETINGA

n

elee ele

nn vv

u

bnaa Du Dubn

D Diiee

MƝm M

aa M Mnjš

A

.

PALANGA

i

j

BƝ Jaunpils p B rr

BROCĒNI

m

Remte

a u g s t ie n e

peee lupe lu

e

Gaiķi

SALDUS

ie LLieZante Smiltiņkalns

A u s t r u m k u r s a s

Lutriņi

e

.

Skrunda

zzee

Kazdanga

kne RƝze RƝzekne

Cīrava

aa

Malnava BALOŽI Meirāni Laubere Sauleskalns LL Iþa Iþa Meņģele KĀRSAVA KALNCIEMS Ķekava OGRE IKŠĶILE Лямоны Džūkste Lēdmane Ogre LubƗns LubƗns bb Ogre Goliševa Rembate Mārciena Rogovka OLAINE BALDONE stee Barkava LIELVĀRDE ekst Jaunbērze Vecbebri viek Mērdzene Veseta Veseta Ļaudona Ai Aivi ĶEGUMS Strūžāni Dzērumi LejasOzolnieki Silagals Jaunkalsnava Bērzgale Mētriena strazdi Līvbērze Dricāni Blonti VARAKĻĀNI Koknese Skrīveri Kaķenieki PĻAVIŅAS Kapsēde Audriņi DOBELE DURBE Blīdene Gardene Medņi LUDZA LIEPĀJA JELGAVA Iecava Vecumnieki Gostiņi Birzgale Sondori VIĻĀNI Kalvene Nākotne Svēte AIZKRAUKLE Lieģi Ieca Felicianova Mežāre Atašiene Staļģene Ie JAUNJELGAVA Pampāļi cava va Misa Apgulde Sece GROBIŅA Zaļenieki Platone Sīļukalns RĒZEKNE Embūte Kursīši aa vv aa l Nīgrande Sala JĒKABPILS Ņukši Valle IIeecc Dubeņi Bēne Kroņauce Vecružina Daudzeva 190 Krievukalns ša Galēni Code Dāviņi AUCE O Oša Tērvete LiepƗjas LiepƗjas Paplaka Turki Kruki Kalni ce Bērstele s Rudzāti Laši Auce Au ZILUPE PRIEKULE Sunākste ez. ez. Bārbele ViesƯte ViesƯte Mežotne Malta Ma Eleja Augstkalne Birži Ezere Ķīburi lta Lūznava L a t g a l e s Vaiņode u Ruba Priedula Ērberģe Nīca V d PilsrundāleSSaulaineBAUSKASkaistkalne RƗznas Kaunata Gajeva RƗznas Bukaiši Malta LĪVĀNI i Bārta VIESĪTE Vidsala BBƗr Riebiņi ez. ez. ez ez Rožupe M M NAUJOJI a u g s t i e n e Vecslabada ta ta Ɲm PREIĻI MAŽEIKIAI AKMENĖ ŽAGARĖ el elee Uzvara Dubulti Zalve Sikšņi L. Liepukalns 289 Rundēni Zasa iidd Feimaņi i Ančkini s s AKMENĖ uuss Papes Papes SKUODAS Elkšņi Ɲjjaa Rušons Rušons Ezernieki Rimicāni Vārkava ez. ez. Andrupene JONIŠKIS BIRŽAI VIEKŠNIAI D Slate D Nereta Rucava Šķaune VENTA (åHVHUV Pelēči Pape SEDA Nīcgale Neretaslauki Priežmale V Ven Rubeņi Aglona en DAGDA AKNĪSTE Kalupe ta ta Auleja SALANTAI Bebrene Asūne Dubna LINKUVA A Sivers Sivers Šķeltova Mnjša Mnjša Višķi PANDĖLYS JONIŠKĖLIS PASVALYS SUBATE KURŠĖNAI ILŪKSTE Kombuļi SSnēpele

Apriķi

AIZPUTE

Aistere

K L T B A

R

I

E

0

KL-14-010

V 25

ДЗІСНА

50 km

©2014

9


PLÄ€NOTÄ€JS STUDENT Septembris

2

245/120

Lapas izmÄ“rs: 102x168 mm Valodas: latvieĹĄu Visos STUDENT plÄ notÄ jos ir 2019/2020 un 2020/2021 mÄ cÄŤbu gada kalendÄ rs, lekciju plÄ ns, akadÄ“miskÄ gada kalendÄ rs 2019/2020, augstskolas un koledĹžas. InformÄ cija par Latviju un Eiropas SavienÄŤbu, attÄ lumi starp pilsÄ“tÄ m, pasaules laiks. SkaitÄźi un mÄ“rvienÄŤbas, domu graudi, ceÄźa zÄŤmes, piezÄŤmju lapas, svarÄŤgi telefona numuri.

nedēğa 36/1

x 6:27-20:19

ElÄŤza, Lizete, Zete

5

Ceturtdiena

6

Piektdiena

7

Sestdiena

248/117 8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

x 6:33-20:11

Klaudija, Persijs, Vaida

14

15

15

16

16

17

17

3

246/119

Otrdiena x 6:29-20:16

Berta, Bella

249/116

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

x 6:35-20:08 9 6:10

Maigonis, Magnuss, Mariuss

15

16

16

17

17

4

247/118

IX

Septembris

2019

Pirmdiena

8

TreĹĄdiena x 6:31-20:13

Dzintra, Dzintars, Dzintara

250/115

x 6:37-20:05

RegÄŤna, ErmÄŤns

8

8

251/114

Svētdiena x 6:39-20:03

TÄ“va diena Ilga

9 10 11 12 13 14 15 16 17

STUDENT â—?â—?1.-12. klasei â—?â—?IzmÄ“rs 110 x 177 mm â—?â—?Apjoms 168 lpp â—?â—?Cietais sÄ“jums â—?â—?Ar datumiem â—?â—?Latvijas karte â—?â—?DienasgrÄ matÄ ir grÄ matzÄŤme â—?â—?PerforÄ“ti noplÄ“ĹĄami lapu stĹŤrÄŤĹĄi Septembris

2

Pirmdiena

3

Otrdiena

245/120

x 6:27-20:19

nedēğa 36/1

spilgti sarkans

oranĹžs

pelēks

zils

ceriņkrÄ sas

tumťi zağť

gaiťi zağť

dzeltens

tumĹĄi zils

bordo

melns

sudrabs

gaiĹĄi violets

tirkÄŤza

Septembris

2019

ElÄŤza, Lizete, Zete

sarkans

5

Ceturtdiena

6

Piektdiena

7

Sestdiena

248/117

x 6:33-20:11

Klaudija, Persijs, Vaida

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

246/119

x 6:29-20:16

Berta, Bella

249/116

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

17

17

4

247/118 8

Maigonis, Magnuss, Mariuss

16

16

IX

x 6:35-20:08 9 6:10

TreĹĄdiena x 6:31-20:13

Dzintra, Dzintars, Dzintara

250/115

x 6:37-20:05

RegÄŤna, ErmÄŤns

8

251/114

Svētdiena x 6:39-20:03

TÄ“va diena Ilga

IX

2316750000

9 10 11 12 13 14 15 16 17

Cietais sējums

01

reljefs zelts

10

02

03

04

reljefs melns

reljefs tumĹĄi zils

reljefs bēťs

reljefs pelēks

reljefs lillÄ

reljefs sarkans

 ZemitÄ na iela 9, korpuss 3, RÄŤga LV-1012, Latvija, đ&#x;“ž +371 6736 0055,  +371 6736 0056 SIA TIMER LATVIJA ⌂ www.timer.lv, ✉ timer@timer.lv

reljefs zilzağť

IX


STUDENT MIDI TIMEX

2316660000

●●Vāka izmērs 140×190 mm ●●Mākslīgās ādas vāki ●●Vāku iekšpusē naudasmaks, kabatas kartēm un dokumentiem ●●6 gredzenu stiprinājums ●●Kontaktu un piezīmju lapas ●●Plastikāta atdalītāji ●●Lineāls-grāmatzīme ●●Magnētiska aizdare ●●Pildspalvas turētājs

metālisks oranžs

metālisks melns

Vintage

Septembris

2

245/120

nedēļa 36/1

x 6:27-20:19

Elīza, Lizete, Zete

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

3

246/119

Otrdiena x 6:29-20:16

Berta, Bella 8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

4

247/118

13 14 15 16 17

Maigonis, Magnuss, Mariuss

17

17

12

x 6:35-20:08 9 6:10

16

16

11

Piektdiena

249/116

8

Trešdiena x 6:31-20:13

Dzintra, Dzintars, Dzintara

7

250/115

Sestdiena x 6:37-20:05

Regīna, Ermīns

8

251/114

Svētdiena x 6:39-20:03

Tēva diena Ilga

Pattern

metālisks bēšs

metālisks sarkans

Etno stripes

STUDENT MIDI TIMEX Satura bloks

Klaudija, Persijs, Vaida

17

17

10

6

x 6:33-20:11

16

16

9

Ceturtdiena

15

15

8

5

248/117 8

9

IX

Septembris

2019

Pirmdiena

8

metālisks zils

IX

●●Lapas izmērs 102×168 mm ●●Apjoms 168 lpp ●●Valodas: latviešu ●●6 caurumi gredzenu stiprinājumam ●●Perforēti noplēšami lapu stūrīši

Septembris

2

Pirmdiena

3

Otrdiena

245/120

x 6:27-20:19

nedēļa 36/1

Septembris

2019

Elīza, Lizete, Zete

5

Ceturtdiena

6

Piektdiena

7

Sestdiena

248/117

x 6:33-20:11

Klaudija, Persijs, Vaida

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

246/119

x 6:29-20:16

Berta, Bella

249/116

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

14

14

15

15

16

16

17

17

4

247/118 8

Maigonis, Magnuss, Mariuss

13

13

IX

x 6:35-20:08 9 6:10

Trešdiena x 6:31-20:13

Dzintra, Dzintars, Dzintara

250/115

x 6:37-20:05

Regīna, Ermīns

8

251/114

Svētdiena x 6:39-20:03

Tēva diena Ilga

IX

2316685000

9 10 11 12 13 14 15 16 17

Satura bloks plānotājam: • STUDENT MIDI Timex

11


PIEZÄŞMJU GRÄ€MATA Septembris

2

Pirmdiena

September

Monday

245/120

Lapas izmÄ“rs: MIDI 85x160 mm, MINI 73x134 mm Valodas: latvieĹĄu un angÄźu VisÄ s piezÄŤmju grÄ matÄ s MIDI ir 2019/2020 un 2020/2021 mÄ cÄŤbu gada kalendÄ rs, nodarbÄŤbu saraksts, akadÄ“miskÄ gada kalendÄ rs 2019/2020, piezÄŤmju lapas, svarÄŤgi telefona numuri. VisÄ s piezÄŤmju grÄ matÄ s MINI ir 2019/2020 un 2020/2021 mÄ cÄŤbu gada kalendÄ rs, nodarbÄŤbu saraksts. InformÄ cija par Latviju un Eiropas SavienÄŤbu, svarÄŤgi telefona numuri.

Septembris

2

September

Pirmdiena Monday

nedēğa week 36/1 x 6:27-20:19

September

2019

248/117 CA LU* ES** US

CH*

x 6:27-20:19

Otrdiena Tuesday

x 6:29-20:16

9 Friday Piektdiena

x 6:35-20:08

246/119

249/116 BG

4

TreĹĄdiena Wednesday

x 6:31-20:13

Septembris September

247/118

Dzintra, Dzintars, Dzintara

N/W

O Tu

Otrdiena

Tuesday

246/119

x 6:29-20:16

C Th P Fr

Saturday Sestdiena 250/115 x 6:37-20:05

9 x 6:35-20:08

Friday

6

Piektdiena

249/116

Maigonis, Magnuss, Mariuss

6

7

4

TreĹĄdiena

Wednesday

247/118

x 6:31-20:13

Dzintra, Dzintars, Dzintara

IX

RegÄŤna, ErmÄŤns

Septembris Pi Mo 35 36 37 38 39 40

4

11 18 25

5

12 19 26

7 1

Sunday Svētdiena 251/114 x 6:39-20:03

Pi Mo

8

40 41 42 43 44

TÄ“va diena

14 21 28

Ilga

8 15 22 29

35 36 37 38 39

September

Ot Tr Ce Tu We Th

Pi Fr

Se Sa

Sv Su

Saturday

Sestdiena

Sunday

Svētdiena

x 6:37-20:05

RegÄŤna, ErmÄŤns

October

Ot Tr Ce Tu We Th

Pi Fr

Se Sa

Sv Su

7

250/115

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Oktobris

9 16 23

6 13 20 27

S Sa

x 6:39-20:03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

IX

8

251/114

TÄ“va diena Ilga

ES* MT

MT ES* ES*

MIDI Flex

Septembris

2

Pirmdiena

September

Monday

245/120

3

Otrdiena

nedēğa week 36/1

x 6:27-20:19 CA ES** LU* US

ElÄŤza, Lizete, Zete

Tuesday

246/119

x 6:29-20:16

IX

4

TreĹĄdiena 247/118

Dzintra, Dzintars, Dzintara

September

2019

x 6:33-20:11

Septembris

Thursday

Ceturtdiena

248/117

CH*

Wednesday

x 6:31-20:13

Friday

249/116

Pi Mo

September

Ot Tr Ce Tu We Th

Pi Fr

Se Sa

Sv Su

Saturday

Sestdiena

Sunday

Svētdiena

x 6:37-20:05

2316935000

6

Pi Mo

October

Ot Tr Ce Tu We Th

Pi Fr

Se Sa

Sv Su

250/115

7

RegÄŤna, ErmÄŤns

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Oktobris 40 41 42 43 44

Piektdiena

Maigonis, Magnuss, Mariuss

Septembris 35 36 37 38 39 40

5

Klaudija, Persijs, Vaida

9 x 6:35-20:08 BG

Berta, Bella

��10.-12. klasei ��izmērs 90 x 167mm ��apjoms 128 lpp ��ar datumiem ��gumijas aizdare ��Perforēti noplēťami lapu stōrčťi

248/117

Klaudija, Persijs, Vaida

BG

3 10 17 24

T We

N/W

2019

35 36 37 38 39

P Mo 30 2

S Su

5

Ceturtdiena

Maigonis, Magnuss, Mariuss

IX

IX

Septembris

Thursday

CH*

5

3

3

x 6:33-20:11

Klaudija, Persijs, Vaida

Berta, Bella

Berta, Bella

September

2019

Septembris

Thursday Ceturtdiena

x 6:33-20:11

245/120

ElÄŤza, Lizete, Zete

nedēğa week 36/1

CA ES** LU* US

ElÄŤza, Lizete, Zete

x 6:39-20:03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

251/114

IX

8 TÄ“va diena Ilga

ES* MT

melns

zils

oranĹžs

sarkans

Ar spirÄ li

sinepes

Septembris

2

Pirmdiena

September

Monday

245/120

3

Otrdiena

nedēğa week 36/1

x 6:27-20:19 CA ES** LU* US

ElÄŤza, Lizete, Zete

Tuesday

246/119

x 6:29-20:16

4

TreĹĄdiena

247/118

Dzintra, Dzintars, Dzintara

x 6:33-20:11

Ceturtdiena

248/117

Wednesday

x 6:31-20:13

9 x 6:35-20:08

Friday

Pi Mo

249/116

September

Ot Tr Ce Tu We Th

Pi Fr

Se Sa

Sv Su

Saturday

x 6:37-20:05

6

October

Ot Tr Ce Tu We Th

Pi Fr

Se Sa

Sv Su

Sestdiena

250/115

7

RegÄŤna, ErmÄŤns

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Pi Mo 40 41 42 43 44

Piektdiena

Maigonis, Magnuss, Mariuss

Septembris 35 36 37 38 39 40

5

Klaudija, Persijs, Vaida

Oktobris

Sunday

x 6:39-20:03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Svētdiena 251/114

8 TÄ“va diena Ilga

ES* MT

12

Septembris

Thursday

CH*

BG

Berta, Bella

IX

September

2019

IX

Satura bloks MIDI SPIREX ��Lapas izmērs 85×162 mm ��Perforēti noplēťami lapu stōrčťi

 ZemitÄ na iela 9, korpuss 3, RÄŤga LV-1012, Latvija, đ&#x;“ž +371 6736 0055,  +371 6736 0056 SIA TIMER LATVIJA ⌂ www.timer.lv, ✉ timer@timer.lv

2316691000 Satura bloks plÄ notÄ jiem: • MIDI Spirex • MIDI Spirex Trend


MIDI Spirex Trend

Septembris

2

Pirmdiena

September

Monday

245/120

3

Otrdiena

nedēļa week 36/1

x 6:27-20:19 CA ES** LU* US

Elīza, Lizete, Zete

Tuesday

246/119

x 6:29-20:16

●●10.-12. klasei ●●izmērs 100 x 170 mm ●●apjoms 128 lpp ●●ar datumiem ●●Perforēti noplēšami lapu stūrīši

IX

4

Trešdiena 247/118

September

2019

x 6:33-20:11

Septembris

Thursday

Ceturtdiena

248/117

CH*

Wednesday

x 6:31-20:13

Dzintra, Dzintars, Dzintara

Friday

Piektdiena 249/116

2316930000

6

Maigonis, Magnuss, Mariuss

Septembris Pi Mo

September

Ot Tr Ce Tu We Th

Pi Fr

Se Sa

Sv Su

Saturday

Sestdiena

Sunday

Svētdiena

x 6:37-20:05

Pi Mo

October

Ot Tr Ce Tu We Th

Pi Fr

Se Sa

Sv Su

250/115

7

Regīna, Ermīns

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

35 36 37 38 39 40

Oktobris 40 41 42 43 44

5

Klaudija, Persijs, Vaida

9 x 6:35-20:08 BG

Berta, Bella

x 6:39-20:03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

251/114

IX

8 Tēva diena Ilga

ES* MT

Ar spirāli

Lace

Blossom

Tropical

Golden Dream

Pattern

MIDI Spirex ●●10.-12. klasei ●●izmērs 100 x 170 mm ●●apjoms 128 lpp ●●ar datumiem ●●Perforēti noplēšami lapu stūrīši Septembris

2

Pirmdiena

September

Monday

245/120

3

Otrdiena

nedēļa week 36/1

x 6:27-20:19 CA ES** LU* US

Elīza, Lizete, Zete

Tuesday

246/119

x 6:29-20:16

IX

4

Trešdiena 247/118

Dzintra, Dzintars, Dzintara

September

2019

x 6:33-20:11

Wednesday

x 6:31-20:13

Ceturtdiena

248/117

Friday

Piektdiena 249/116

sarkans

tumši zaļš

tumši brūns

brūns

tirkīza

oranžs

rozā

ceriņkrāsas

gaiši zaļš

5

6

Maigonis, Magnuss, Mariuss

Septembris Pi Mo

September

Ot Tr Ce Tu We Th

Pi Fr

Se Sa

Sv Su

Saturday

Sestdiena

Sunday

Svētdiena

x 6:37-20:05

Pi Mo

October

Ot Tr Ce Tu We Th

Pi Fr

Se Sa

Sv Su

250/115

7

Regīna, Ermīns

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Oktobris 40 41 42 43 44

bordo

Klaudija, Persijs, Vaida

9 x 6:35-20:08

35 36 37 38 39 40

tumši zils

Septembris

Thursday

CH*

BG

Berta, Bella

melns

x 6:39-20:03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

251/114

IX

2316925000

8 Tēva diena Ilga

ES* MT

Ar spirāli bēšs

pelēks

13


MIDI PVC

Septembris

2

Pirmdiena

September

Monday

245/120

3

Otrdiena

nedēğa week 36/1

x 6:27-20:19 CA ES** LU* US

ElÄŤza, Lizete, Zete

Tuesday

246/119

x 6:29-20:16

â—?â—?CaurspÄŤdÄŤgi PVC vÄ ki â—?â—?10.-12. klasei â—?â—?izmÄ“rs 100 x 170 mm â—?â—?apjoms 128 lpp â—?â—?ar datumiem â—?â—?PerforÄ“ti noplÄ“ĹĄami lapu stĹŤrÄŤĹĄi

IX

4

September

2019

x 6:33-20:11

Septembris

Thursday

TreĹĄdiena

Wednesday

247/118

x 6:31-20:13

248/117

Klaudija, Persijs, Vaida

9 x 6:35-20:08

Friday

2316916000

6

Piektdiena 249/116

Maigonis, Magnuss, Mariuss

Septembris Pi Mo

Dzintra, Dzintars, Dzintara

5

Ceturtdiena

CH*

BG

Berta, Bella

35 36 37 38 39 40

Pi Mo 40 41 42 43 44

September

Ot Tr Ce Tu We Th

Pi Fr

Se Sa

Sv Su

Saturday

Sestdiena

Sunday

Svētdiena

x 6:37-20:05

October

Ot Tr Ce Tu We Th

Pi Fr

Se Sa

Sv Su

7

250/115

RegÄŤna, ErmÄŤns

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Oktobris

x 6:39-20:03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

IX

8

251/114

TÄ“va diena Ilga

ES* MT

Ar spirÄ li 1

2

3

MINI PVC

Septembris

2

September

Pirmdiena Monday

3

nedēğa week 36/1 x 6:27-20:19

â—?â—?VÄ ka izmÄ“rs 85Ă—140 mm â—?â—?CaurspÄŤdÄŤgi PVC vÄ ki â—?â—?Ar spirÄ li

IX

4

September

2019

Septembris

Thursday Ceturtdiena

x 6:33-20:11

245/120

248/117 CA LU* ES** US

ElÄŤza, Lizete, Zete

Otrdiena Tuesday

x 6:29-20:16

CH*

249/116 BG

TreĹĄdiena Wednesday 247/118

Dzintra, Dzintars, Dzintara

x 6:31-20:13

September N/W

Tu We

Fr Sa Su

N/W

Saturday Sestdiena 250/115 x 6:37-20:05

7

2316910000

IX

RegÄŤna, ErmÄŤns

9 16 23

3 10 17 24

Th

P S S

2019

35 36 37 38 39

Mo 30 2

O T C

6

Maigonis, Magnuss, Mariuss

Septembris P

5

Klaudija, Persijs, Vaida

9 Friday Piektdiena

x 6:35-20:08

246/119

Berta, Bella

4

4

11 18 25

5

12 19 26

Sunday Svētdiena 251/114 x 6:39-20:03

6 13 20 27 7 1

8

TÄ“va diena

14 21 28

Ilga

8 15 22 29

35 36 37 38 39

MT ES* ES*

Ar spirÄ li 1

Septembris

2

September

Pirmdiena Monday

3

nedēğa week 36/1 x 6:27-20:19

Otrdiena Tuesday

x 6:29-20:16

4

CH*

247/118

x 6:35-20:08

Dzintra, Dzintars, Dzintara

Friday Piektdiena 249/116

September N/W

Tu

T

We

2019

Satura bloks Nedēğa MINI

6

7

RegÄŤna, ErmÄŤns

9 16 23

3 10 17 24 4

11 18 25

Th

5

12 19 26

P

Fr

6 13 20 27

S

Sa

7

S

Su

N/W

Saturday Sestdiena 250/115 x 6:37-20:05

35 36 37 38 39

Mo 30 2

O C

5

6

5

Maigonis, Magnuss, Mariuss

Septembris P

14

9

BG

x 6:31-20:13

4

Klaudija, Persijs, Vaida

246/119

TreĹĄdiena Wednesday

3

Septembris

Thursday Ceturtdiena 248/117

CA LU* ES** US

Berta, Bella

IX

September

2019 x 6:33-20:11

245/120

ElÄŤza, Lizete, Zete

2

1

Sunday Svētdiena 251/114 x 6:39-20:03

8

TÄ“va diena

14 21 28

IX

â—?â—?Lapas izmÄ“rs 73Ă—128 mm â—?â—?6 caurumi gredzenu stiprinÄ jumam

Ilga

8 15 22 29

35 36 37 38 39

MT ES* ES*

 ZemitÄ na iela 9, korpuss 3, RÄŤga LV-1012, Latvija, đ&#x;“ž +371 6736 0055,  +371 6736 0056 SIA TIMER LATVIJA ⌂ www.timer.lv, ✉ timer@timer.lv

2316680000 Satura bloks plÄ notÄ jiem: • STUDENT MINI Timex


MINI Spirex

Septembris

2

September

Pirmdiena Monday

3

nedēļa week 36/1 x 6:27-20:19

●●Vāka izmērs 85×140 mm ●●Mākslīgās ādas vāki ●●Ar spirāli

IX

4

September

2019

Otrdiena Tuesday

248/117 CA LU* ES** US

x 6:29-20:16

CH*

249/116 BG

x 6:31-20:13

247/118

Dzintra, Dzintars, Dzintara

September N/W

Tu We

Fr Sa Su

N/W

Saturday Sestdiena 250/115 x 6:37-20:05

7

2316920000

IX

Regīna, Ermīns

9 16 23

3 10 17 24

Th

P S S

2019

35 36 37 38 39

Mo 30 2

O T C

6

Maigonis, Magnuss, Mariuss

Septembris P

5

Klaudija, Persijs, Vaida

9 Friday Piektdiena

x 6:35-20:08

246/119

Trešdiena Wednesday

Septembris

Thursday Ceturtdiena

x 6:33-20:11

245/120

Elīza, Lizete, Zete

Berta, Bella

4

11 18 25

5

12 19 26

Sunday Svētdiena 251/114 x 6:39-20:03

6 13 20 27 7 1

8

Tēva diena

14 21 28

Ilga

8 15 22 29

35 36 37 38 39

MT ES* ES*

Ar spirāli

melns

tumši zils

tumši brūns

gaiši zaļš

sarkans

pelēks

bronza

ceriņkrāsas

rozā

bēšs

tirkīza

oranžs

STUDENT MINI TIMEX

Web

tumši zaļš

2316670000

●●Vāka izmērs 110×140 mm ●●Plānotājs–naudas maks ●●Mākslīgās ādas vāki ●●Vāku iekšpusē kabatas kartēm, dokumentiem un naudai ●●6 gredzenu stiprinājums ●●Kontaktu un piezīmju lapas ●●Plastikāta atdalītāji ●●Lineāls–grāmatzīme ●●Vizītkaršu kabatas ●●Magnētiska aizdare

Zebra

bordo

Pattern

15


SKOLOTĀJA DIENASGRĀMATA TEMPO SEPTEMBRIS • SEPTEMBER

14 MÄ’NEĹ I!

2

2019 2019

36/ 1

Nedēğa • Week

7

PIRMDIENA Monday

x 6.27-20.19 245/120

5

8 9 10

SEPTEMBER • SEPTEMBRIS 7

CETURTDIENA Thursday

x 6.33-20.11

9

248/117

10

ElÄŤza, Lizete, Zete

11

Klaudija, Persijs, Vaida

11

CA ES** LU* US

12

CH*

12

13

13

14

14

15

15

16

Lapas izmÄ“rs: 134Ă—184 mm Valodas: latvieĹĄu un angÄźu VisÄ s SKOLOTÄ€JU DIENASGRÄ€MATÄ€S ir 2019/2020 un 2020/2021 mÄ cÄŤbu gada kalendÄ rs, stundu/lekciju saraksts, akadÄ“miskÄ gada kalendÄ rs 2019/2020. AttÄ lumi starp pilsÄ“tÄ m, Ä rvalstu telefonu kodi, pasaules laiks, informÄ cija par Eiropas SavienÄŤbu. AudzinÄ mÄ klase, zinÄ ĹĄanu vÄ“rtÄ“jums, piezÄŤmju lapas, svarÄŤgi telefona numuri.

16

17

17

18

3

18

7

OTRDIENA Tuesday

x 6.29-20.16 246/119

Berta, Bella

6

8 9 10

7

PIEKTDIENA Friday

x 6.35-20.08

10

Maigonis, Magnuss, Mariuss

11

12

BG

12 13

14

IX

14

15

15

16

16

17

4

18

7

Wednesday

x 6.31-20.13 247/118

Dzintra, Dzintars, Dzintara

7

8 9 10

SESTDIENA Saturday

x 6.37-20.05 250/115

Ilga

13

ES* MT

Sunday

x 6.39-20.03 251/114

14 AUGUSTS August n P O T C P S S w M T W T F S S 31 1 2 3 4 32 5 6 7 8 9 10 11 33 12 13 14 15 16 17 18 34 19 20 21 22 23 24 25 35 26 27 28 29 30 31

15 16 17 18

1

SEPTEMBRIS • SEPTEMBER

2

Nedēğa • Week

36/ 1

2019 2019

7

PIRMDIENA Monday

x 6.27-20.19 245/120

ElÄŤza, Lizete, Zete CA ES** LU* US

5

8 9 10

x 6.33-20.11 248/117

9

Friday

x 6.35-20.08

249/116 9 6.10

11

13 14

7

x 6.31-20.13 247/118

9

12

15

8 9 10 11

IX

16

17

Wednesday

8

10

Maigonis, Magnuss, Mariuss BG

14

16

TREĹ DIENA

11

7

PIEKTDIENA

11

13

17

18

4

Dzintra, Dzintars, Dzintara

9

17

6

8

10

12

15

IX

8

10

14 15

18

7

246/119

18

7

SESTDIENA Saturday

x 6.37-20.05 250/115

8

SVÄ’TDIENA Sunday

2316860000

x 6.39-20.03 251/114

TÄ“va diena

RegÄŤna, ErmÄŤns

Ilga

12

ES* MT

13 14 15 16 17 1

18

AUGUSTS August n P O T C P S S w M T W T F S S 31 1 2 3 4 32 5 6 7 8 9 10 11 33 12 13 14 15 16 17 18 34 19 20 21 22 23 24 25 35 26 27 28 29 30 31

SEPTEMBRIS September n P O T C P S S w M T W T F S S 35 1 36 2 3 4 5 6 7 8 37 9 10 11 12 13 14 15 38 16 17 18 19 20 21 22 39 23 24 25 26 27 28 29 40 30

OKTOBRIS October n P O T C P S S w M T W T F S S 40 1 2 3 4 5 6 41 7 8 9 10 11 12 13 42 14 15 16 17 18 19 20 43 21 22 23 24 25 26 27 44 28 29 30 31

NOVEMBRIS November n P O T C P S S w M T W T F S S 44 1 2 3 45 4 5 6 7 8 9 10 46 11 12 13 14 15 16 17 47 18 19 20 21 22 23 24 48 25 26 27 28 29 30

DECEMBRIS December n P O T C P S S w M T W T F S S 48 1 49 2 3 4 5 6 7 8 50 9 10 11 12 13 14 15 51 16 17 18 19 20 21 22 52 23 24 25 26 27 28 29 1 30 31

1

Cietais sējums

03

 ZemitÄ na iela 9, korpuss 3, RÄŤga LV-1012, Latvija, đ&#x;“ž +371 6736 0055,  +371 6736 0056 SIA TIMER LATVIJA ⌂ www.timer.lv, ✉ timer@timer.lv

1

13

16

17

x 6.29-20.16

DECEMBRIS December n P O T C P S S w M T W T F S S 48 1 49 2 3 4 5 6 7 8 50 9 10 11 12 13 14 15 51 16 17 18 19 20 21 22 52 23 24 25 26 27 28 29 1 30 31

12

14 15

Tuesday

NOVEMBRIS November n P O T C P S S w M T W T F S S 44 1 2 3 45 4 5 6 7 8 9 10 46 11 12 13 14 15 16 17 47 18 19 20 21 22 23 24 48 25 26 27 28 29 30

SEPTEMBER • SEPTEMBRIS

Thursday

Klaudija, Persijs, Vaida CH*

13

OTRDIENA

OKTOBRIS October n P O T C P S S w M T W T F S S 40 1 2 3 4 5 6 41 7 8 9 10 11 12 13 42 14 15 16 17 18 19 20 43 21 22 23 24 25 26 27 44 28 29 30 31

7

CETURTDIENA

11 12

16

18

3 Berta, Bella

SEPTEMBRIS September n P O T C P S S w M T W T F S S 35 1 36 2 3 4 5 6 7 8 37 9 10 11 12 13 14 15 38 16 17 18 19 20 21 22 39 23 24 25 26 27 28 29 40 30

LOGO

16

8

SVÄ’TDIENA

TÄ“va diena

RegÄŤna, ErmÄŤns

11 12

â—?â—?IzmÄ“rs 140 x 190 mm â—?â—?Apjoms 224 lpp â—?â—?Cietais sÄ“jums â—?â—?Ar datumiem â—?â—?DienasgrÄ matÄ ir grÄ matzÄŤme â—?â—?PerforÄ“ti noplÄ“ĹĄami lapu stĹŤrÄŤĹĄi

02

IX

17

18

TREĹ DIENA

8 9

249/116 9 6.10

11

13

SKOLOTÄ€JA DIENASGRÄ€MATA TEMPO

01

8

04


SKOLOTĀJA DIENASGRĀMATA TEMPO Spiral

SEPTEMBRIS • SEPTEMBER

2

Nedēļa • Week

36/ 1

2019 2019

7

PIRMDIENA Monday

x 6.27-20.19 245/120

Elīza, Lizete, Zete CA ES** LU* US

5

8 9 10

SEPTEMBER • SEPTEMBRIS 7

CETURTDIENA Thursday

x 6.33-20.11 248/117

Klaudija, Persijs, Vaida CH*

14 15 16

17

17 18

7

x 6.29-20.16 246/119

6

8 9 10

7

PIEKTDIENA Friday

x 6.35-20.08

249/116 9 6.10

11 12 13

14

14

15

15

16

7

Wednesday

x 6.31-20.13 247/118

8 9 10 11

IX

16

17

TREŠDIENA

9

Maigonis, Magnuss, Mariuss BG

17

18

4

Dzintra, Dzintars, Dzintara

8

10

11 12 13

IX

11

13

14 15

Tuesday

9

12

13

OTRDIENA

8

10

11 12

16

18

3 Berta, Bella

18

7

SESTDIENA Saturday

x 6.37-20.05 250/115

8

SVĒTDIENA Sunday

2316865000

x 6.39-20.03 251/114

Tēva diena

Regīna, Ermīns

Ilga

12

ES* MT

13 14 15 16 17 1

18

AUGUSTS August n P O T C P S S w M T W T F S S 31 1 2 3 4 32 5 6 7 8 9 10 11 33 12 13 14 15 16 17 18 34 19 20 21 22 23 24 25 35 26 27 28 29 30 31

SEPTEMBRIS September n P O T C P S S w M T W T F S S 35 1 36 2 3 4 5 6 7 8 37 9 10 11 12 13 14 15 38 16 17 18 19 20 21 22 39 23 24 25 26 27 28 29 40 30

OKTOBRIS October n P O T C P S S w M T W T F S S 40 1 2 3 4 5 6 41 7 8 9 10 11 12 13 42 14 15 16 17 18 19 20 43 21 22 23 24 25 26 27 44 28 29 30 31

NOVEMBRIS November n P O T C P S S w M T W T F S S 44 1 2 3 45 4 5 6 7 8 9 10 46 11 12 13 14 15 16 17 47 18 19 20 21 22 23 24 48 25 26 27 28 29 30

DECEMBRIS December n P O T C P S S w M T W T F S S 48 1 49 2 3 4 5 6 7 8 50 9 10 11 12 13 14 15 51 16 17 18 19 20 21 22 52 23 24 25 26 27 28 29 1 30 31

1

●●Izmērs 140 x 184 mm ●●Apjoms 224 lpp ●●Ar spirāli ●●Ar datumiem ●●Kartona vāki ●●Perforēti noplēšami lapu stūrīši Ar spirāli

01

02

03

04

17


SKOLOTÄ€JA DIENASGRÄ€MATA A5 Septembris September 2

14 MÄ’NEĹ I!

nedēğa 36/1

Pirmdiena Monday

x 6:27-20:19

ElÄŤza, Lizete, Zete

September

2019

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15 17

17

18

18

Lapas izmÄ“rs: 148Ă—210 mm (A5) Valodas: latvieĹĄu un angÄźu VisÄ s SKOLOTÄ€JU DIENASGRÄ€MATÄ€S ir 2019/2020 un 2020/2021 mÄ cÄŤbu gada kalendÄ rs, stundu/lekciju saraksts, akadÄ“miskÄ gada kalendÄ rs 2019/2020. AttÄ lumi starp pilsÄ“tÄ m, Ä rvalstu telefonu kodi, pasaules laiks, informÄ cija par Eiropas SavienÄŤbu. AudzinÄ mÄ klase, zinÄ ĹĄanu vÄ“rtÄ“jums, piezÄŤmju lapas, svarÄŤgi telefona numuri.

Otrdiena Tuesday

x 6:29-20:16

Septembris September Pirmdiena Monday

nedēğa 36/1 Elčza, Lizete, Zete

September

2019

18

Friday Piektdiena

Maigonis, Magnuss, Mariuss 7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

15 16 17 18

6

x 6:35-20:08 9 6:10

17

18

14

Septembris September Pirmdiena Monday

x 6:27-20:19

nedēğa 36/1 Elčza, Lizete, Zete

September

2019

18

Saturday Sestdiena

Dzintra, Dzintars, Dzintara

N P O T C W M T W T 35 36 37 38 39 40

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

40 41 42 43 44

F

S

10

F

S

11

3

Otrdiena Tuesday

x 6:29-20:16

Berta, Bella

Sunday Svētdiena

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

IX x 6:31-20:13

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

18

N P W M 35 36

16

37 38 39 40

T

W

T

F

S

IX

x 6:37-20:05 Sunday Svētdiena

Oktobris October N P W M 40 41 42 43 44

T

W

T

F

S

S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

8

TÄ“va diena

O T C P S S

Ilga

x 6:39-20:03

42

17

43 44

18

x 6:37-20:05 Sunday Svētdiena

T

W

T

F

S

8

TÄ“va diena

O T C P S S S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ilga

x 6:39-20:03

tumĹĄi brĹŤns

melns

bordo

brĹŤns

sarkans

tirkÄŤza

oranĹžs

tumĹĄi zils

pelēks

rozÄ

ceriņkrÄ sas

gaiťi zağť

2316800000

8

Satura bloks SKOLOTÄ€JA DIENASGRÄ€MATAI

7

S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

41

zils

6

RegÄŤna, ErmÄŤns

O T C P S S

40

5

x 6:35-20:08 9 6:10

Saturday Sestdiena

Septembris September

IX

x 6:33-20:11

18 Dzintra, Dzintars, Dzintara

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

N P W M

15

7

RegÄŤna, ErmÄŤns

S

Oktobris October

14

Septembris

17

18

TreĹĄdiena Wednesday

40

S

Ilga

16

17

4

39

13

F

TÄ“va diena

Friday Piektdiena

Maigonis, Magnuss, Mariuss

38

12

T

x 6:39-20:03

18

18

37

W

x 6:37-20:05

S

17

17

36

T

S

P S S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

16

16

35

O T C P S S

RegÄŤna, ErmÄŤns

P S S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Oktobris October N P O T C W M T W T

7 IX

Septembris September

Thursday Ceturtdiena

Klaudija, Persijs, Vaida

7

Saturday Sestdiena

N P W M

9

Ar spirÄ li

2

18

Septembris September

8

5

17

Berta, Bella 7

13

17

7

16

18

12

16

Dzintra, Dzintars, Dzintara

15

17

11

15

14

16

10

14

15

13

15

9

13

14

12

14

8

12

13

11

13

7

11

12

10

12

TreĹĄdiena Wednesday

11

6

x 6:35-20:08 9 6:10

9

11

4

10

8

10

IX x 6:31-20:13

9

10

x 6:33-20:11

7

9

Otrdiena Tuesday

x 6:29-20:16

8

9

Septembris

Thursday Ceturtdiena

Klaudija, Persijs, Vaida

7 8

3

7

8

TreĹĄdiena Wednesday

â—?â—?IzmÄ“rs 170 x 225 mm â—?â—?Apjoms 224 lpp â—?â—?Ar datumiem â—?â—?Ar spirÄ li â—?â—?Latvijas karte â—?â—?PerforÄ“ti noplÄ“ĹĄami lapu stĹŤrÄŤĹĄi x 6:27-20:19

7

18

IX x 6:31-20:13

Friday Piektdiena

Maigonis, Magnuss, Mariuss

17

SKOLOTÄ€JA DIENASGRÄ€MATA Spirex

2

Berta, Bella

16

4

5

x 6:33-20:11

16

16

3

Septembris

Thursday Ceturtdiena

Klaudija, Persijs, Vaida

7

â—?â—?IzmÄ“rs 145Ă—210 mm (A5) â—?â—?Apjoms 224 lpp â—?â—?Ar spirÄ li â—?â—?PerforÄ“ti noplÄ“ĹĄami lapu stĹŤrÄŤĹĄi

 ZemitÄ na iela 9, korpuss 3, RÄŤga LV-1012, Latvija, đ&#x;“ž +371 6736 0055,  +371 6736 0056 SIA TIMER LATVIJA ⌂ www.timer.lv, ✉ timer@timer.lv

2316820000 Satura bloks plÄ notÄ jiem: • SKOLOTÄ€JA DIENASGRÄ€MATA Spirex • SKOLOTÄ€JA DIENASGRÄ€MATA Trend • SKOLOTÄ€JA DIENASGRÄ€MATA Etno


SKOLOTĀJA DIENASGRĀMATA (IESIETA)

Septembris September 2

Pirmdiena Monday

x 6:27-20:19

nedēļa 36/1 Elīza, Lizete, Zete

September

2019

7 9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

Friday Piektdiena

Maigonis, Magnuss, Mariuss 7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

6

x 6:35-20:08 9 6:10

15

16

16

17

17

18

Trešdiena Wednesday

2316810000

18 Berta, Bella

7

15

4

IX x 6:31-20:13

5

x 6:33-20:11

8

9

Otrdiena Tuesday

x 6:29-20:16

Septembris

Thursday Ceturtdiena

Klaudija, Persijs, Vaida

7 8

3

18

Saturday Sestdiena

Dzintra, Dzintars, Dzintara

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

N P O T C W M T W T 35 36 37 38 39 40

Regīna, Ermīns

P S S F

S

S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

x 6:37-20:05 Sunday Svētdiena

Oktobris October N P O T C W M T W T 40 41 42 43 44

S

S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

8

Tēva diena

P S S F

7 IX

Septembris September

Ilga

x 6:39-20:03

●●Izmērs 157 x 217 mm ●●Apjoms 224 lpp ●●Cietais sējums ●●Ar datumiem ●●Dienasgrāmatā ir grāmatzīme ●●Latvijas karte ●●Perforēti noplēšami lapu stūrīši

Cietais sējums

aveņu sarkana

pelēks

tumši brūns

oranžs

tirkīza

zils

koraļļu sarkans

melns

sarkans

gaiši zaļš

sudrabs

tumši zaļš

tumši zils

bordo

reljefs zelts

reljefs sarkans

reljefs lillā

reljefs tirkīza

reljefs zilzaļš

01

violets

reljefs melns

reljefs rozā

ceriņkrāsas

reljefs pelēks

reljefs zils

02

19


SKOLOTÄ€JA DIENASGRÄ€MATA Pattern

Septembris September 2

Pirmdiena Monday

x 6:27-20:19

nedēğa 36/1 Elčza, Lizete, Zete

September

2019

7 9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18 Berta, Bella

Friday Piektdiena

Maigonis, Magnuss, Mariuss

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

TreĹĄdiena Wednesday 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

6

x 6:35-20:08 9 6:10

17

18

4

IX x 6:31-20:13

5

x 6:33-20:11

8

9

Otrdiena Tuesday

x 6:29-20:16

Septembris

Thursday Ceturtdiena

Klaudija, Persijs, Vaida

7 8

3

18

Saturday Sestdiena

Dzintra, Dzintars, Dzintara

N P O T C W M T W T 35 36 37 38 39 40

40 41 42 43 44

F

S

S

x 6:37-20:05 Sunday Svētdiena

S

S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

8

TÄ“va diena

P S S F

2316831000

RegÄŤna, ErmÄŤns

P S S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Oktobris October N P O T C W M T W T

7 IX

Septembris September

Ilga

x 6:39-20:03

â—?â—?VÄ ka izmÄ“rs 170Ă—225 mm â—?â—?PolsterÄ“ti mÄ kslÄŤgÄ s Ä das vÄ ki ar izĹĄĹŤtu rakstu un noĹĄĹŤtu malu â—?â—?TelefongrÄ matiņa â—?â—?Karte â—?â—?Ar spirÄ li â—?â—?PerforÄ“ti noplÄ“ĹĄami lapu stĹŤrÄŤĹĄi

Ar spirÄ li

20

gaiťi pelēks

melns/zils

melns/zağť

ceriņkrÄ sas/rozÄ

rozÄ

zils

 ZemitÄ na iela 9, korpuss 3, RÄŤga LV-1012, Latvija, đ&#x;“ž +371 6736 0055,  +371 6736 0056 SIA TIMER LATVIJA ⌂ www.timer.lv, ✉ timer@timer.lv

gaiťi pelēks/sudrabs

melns/sudrabs


SKOLOTĀJA DIENASGRĀMATA Trend

Septembris September 2

Pirmdiena Monday

x 6:27-20:19

nedēļa 36/1 Elīza, Lizete, Zete

September

2019

8 9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18 Berta, Bella

Friday Piektdiena

Maigonis, Magnuss, Mariuss

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

15

16

16

17

17

18

Trešdiena Wednesday 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

6

x 6:35-20:08 9 6:10

14

15

4

IX x 6:31-20:13

5

x 6:33-20:11

7

9

Otrdiena Tuesday

x 6:29-20:16

Septembris

Thursday Ceturtdiena

Klaudija, Persijs, Vaida

7 8

3

18

Saturday Sestdiena

Dzintra, Dzintars, Dzintara

N P O T C W M T W T 35 36 37 38 39 40

40 41 42 43 44

F

S

S

x 6:37-20:05 Sunday Svētdiena

S

S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

8

Tēva diena

P S S F

2316825000

Regīna, Ermīns

P S S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Oktobris October N P O T C W M T W T

7 IX

Septembris September

Ilga

x 6:39-20:03

●●Izmērs 170 x 225 mm ●●Apjoms 224 lpp ●●Ar datumiem ●●Ar spirāli ●●Latvijas karte ●●Perforēti noplēšami lapu stūrīši

Ar spirāli

Mystic Pattern Red

Mystic Pattern Brown

Forest

Summer

Pattern

Zebra

Golden Dream

Lace

Red Leaves

Argyll

Blossom

Tropical

21


AKADÄ’MISKÄ€ GADA DIENASGRÄ€MATA 36/1

SEPTEMBRIS • September

2

245/120

Lapas izmÄ“rs: 134Ă—184 mm Valodas: latvieĹĄu un angÄźu AKADÄ’MISKÄ€ GADA PLÄ€NOTÄ€JÄ€ ir 2019/2020 un 2020/2021 mÄ cÄŤbu gada plÄ notÄ js, viena diena lappusÄ“, nedÄ“Äźu numerÄ cija, valsts svÄ“tku un atzÄŤmÄ“jamÄ s dienas, karogu dienas, vÄ rda dienas, 38 citu valstu svÄ“tku dienas, norÄ dÄŤta pÄ reja uz vasaras un ziemas laiku, gadalaiku sÄ kums, saullÄ“kta un saulrieta laiki, mÄ“ness fÄ zes, zodiaka zÄŤmju maiņas dienas, svarÄŤgi telefona numuri, attÄ lumu tabula, tÄ lsarunu kodi, pasaules laiki, kontaktu un piezÄŤmju lapas.

PIRMDIENA Monday x 6.27-20.19

2019

ElÄŤza, Lizete, Zete

2019

September • SEPTEMBRIS 36/1 Berta, Bella

CA ES** LU* US

OTRDIENA

Tuesday x 6.29-20.16

36

36

AKADÄ’MISKÄ€ GADA DIENASGRÄ€MATA â—?â—?IzmÄ“rs 140Ă—190 mm â—?â—?Apjoms 352 lpp â—?â—?Cietais sÄ“jums â—?â—?Ar datumiem â—?â—?DienasgrÄ matÄ ir 2 grÄ matzÄŤmes â—?â—?PerforÄ“ti noplÄ“ĹĄami lapu stĹŤrÄŤĹĄi

melns

pelēks 36/1

SEPTEMBRIS • September

2

245/120

PIRMDIENA Monday x 6.27-20.19

ElÄŤza, Lizete, Zete

2019 CA ES** LU* US

2019

September • SEPTEMBRIS 36/1 Berta, Bella

OTRDIENA

Tuesday x 6.29-20.16

3

246/119

2316025000 36

36

Cietais sējums

01

22

 ZemitÄ na iela 9, korpuss 3, RÄŤga LV-1012, Latvija, đ&#x;“ž +371 6736 0055,  +371 6736 0056 SIA TIMER LATVIJA ⌂ www.timer.lv, ✉ timer@timer.lv

3

246/119

02

tumĹĄi zils

bordo


Academical week table • AKADĒMISKĀ GADA KALENDĀRS JŪLIJS

AUGUSTS

July 2019

SEPTEMBRIS

August 2019

Ot

Tr

Ce

Pi

Se Sv

Pi

Ot

Tr

Ce

Pi

Se Sv

Pi

Ot

Tr

Ce

Pi

Se Sv

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

27

1

2

3

4

5

6 7 gg

31

1

2

3 4 gg

35

28

8

9 10 11 12 gg 13 14

32

5

6

7

8

9 gg 10 11

36

2

3

4

5

29

15 16 17 18 19 gg 20 21

33

12 13 14 15 16 gg 17 18

37

9 10 11 12

30

22 23 24 25 26 gg 27 28

34

19 20 21 22 23 gg 24 25

38

16 17 18 19

31

29 30 31

35

26 27 28 29 30 gg 31

39

23 24 25 26

40

30

Sun

gg gg

OKTOBRIS

1 gg 7 8 gg 13 gg 14 15 20 gg 21 22 27 gg 28 29 gg 6

DECEMBRIS

November 2019

December 2019

Pi

Ot

Tr

Ce

Pi

Se Sv

Pi

Ot

Tr

Ce

Pi

Se Sv

Pi

Ot

Tr

Ce

Pi

Se Sv

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

8

9 10

7

42

14 15 16 17

43

21 22 23 24

44

28 29 30 31

Sun

5 6 gg 11 gg 12 13 18 gg 19 20 25 gg 26 27 gg gg 4

JANVĀRIS Pi

Ot

Mon

Tue

1

6

7

46 47 48

2 3 gg 8 gg 9 10 15 gg 16 17 22 gg 23 24 29 gg 30 gg 1

44 45

Sun

4

5

6

7

11 12 13 14 18 19 g

20 21

25 26 27 28

FEBRUĀRIS

January 2020

2

gg

Sun

Mon

40 41

Sun

NOVEMBRIS

October 2019

Tr

Ce

Pi

Se Sv

Wed

Thu

Fri

Sat

2

8

9

3

13 14 15 16

4

20 21 22 23

5

27 28 29 30

Sun

4 5 gg 10 gg 11 12 17 gg 18 19 24 gg 25 26 31 gg gg 3

Pi

Ot

Tr

Ce

Pi

Se Sv

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

3

4

5

49 50 51 52 1

1 gg 2 3 4 5 6 gg 7 8 9 10 11 12 13 gg 14 15 16 17 18 19 20 gg 21 22 23 ggg 24 25 26 27 gg 28 29 30 g 31 gg

March 2020

5 6

48

Sun

MARTS

February 2020

1 g

JŪLIJS

September 2019

Pi Mon

6

7

10 11 12 13

8

17 18 19 20

9

24 25 26 27

Sun

1 2 gg 7 gg 8 9 14 gg 15 16 21 gg 22 23 28 gg 29 gg

Pi

Ot

Tr

Ce

Pi

Se Sv

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

9 10

2

3

4

5

11

9 10 11 12

12

16 17 18 19

13

23 24 25 26

14

30 31

Sun

1 gg 6 gg 7 8 13 gg 14 15 20 gg 21 22 27 gg 28 29 gg

MAIJS

April 2020

Tr

Ce

Pi

Se Sv

Pi

Ot

Tr

Ce

Pi

Se Sv

Pi

Ot

Tr

Ce

Pi

Se Sv

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

8

9 10 11

1

14 15 16

June 2020

Ot

7

8

13 14 g

6

15

17

20 21 22

18

27 28 29

Sun

4 g 5 gg 9 g 10 gg 11 g 12 16 17 gg 18 19 23 24 gg 25 26 30 gg gg 2

3

18 19

4 g

5

6

20

11 12 13

21

18 19 20

22

25 26 27

Sun

1 gg 2 3 g 7 8 gg 9 g 10 14 15 gg 16 17 21 22 gg 23 24 28 29 gg 30 g 31 gg

23 24 25

15 16 17 18

26

22 gg 23 24 25

27

29 30

Sun

6 7 gg 12 gg 13 14 19 gg 20 21 26 gg 27 28 gg gg 5

2019

45

46

48

49

50

52

1

2

1

8

15 22 29

5

12 19 26

2

9

Otrdiena Tue

2

9

16 23 30

6

13 20 27

3

10 17 24

1

Trešdiena Wed

3

10 17 24 31

7

14 21 28

4

11 18 25

Ceturtdiena Thu

4

11 18 25

1

8

15 22 29

5

12 19 26

Piektdiena Fri

5

12 19 26

2

9

16 23 30

6

13 20 27

Sestdiena Sat

6

13 20 27

3

10 17 24 31

7

14 21 28

Svētdiena Sun

7

14 21 28

4

11 18 25

1

8

NEDĒĻA Week

27

28

31

32

35

36

37 2

38 3

39 4

40 5

30

NOVEMBRIS

November 2019

33

34

DECEMBRIS

6

7

8

9

7

14 21 28

8

15 22 29

2

9

16 23 30

3

10 17 24 31

4

11 18 25

5

12 19 26

15 22 29

6

13 20 27

3

37

39

40

41

44

38

JANVĀRIS

December 2019

5

42

43

14

15

16

18

19

20

22

23

2

9

16 23 30

6

13 20 27

3

10 17 24

2

Otrdiena Tue

5

12 19 26

3

10 17 24 31

7

14 21 28

4

11 18 25

3

Trešdiena Wed

6

13 20 27

4

11 18 25

1

8

15 22 29

5

12 19 26

4

Ceturtdiena Thu

7

14 21 28

5

12 19 26

2

9

16 23 30

6

13 20 27

Piektdiena Fri

8

15 22 29

6

13 20 27

3

10 17 24 31

7

14 21 28

Sestdiena Sat

9

16 23 30

7

14 21 28

4

11 18 25

1

8

15 22 29

7

Svētdiena Sun

10 17 24

1

8

15 22 29

5

12 19 26

2

9

16 23

1

8

NEDĒĻA Week

45

48

49

50

52

1

4

5

6

9

10

31

44

45

46

47

MARTS

APRĪLIS

March 2020

3

MAIJS

April 2020

8

26

32

33

35

36

37

39

40

41

42

6

13 20 27

4

11 18 25

1

8

15 22 29

6

7

14 21 28

5

12 19 26

2

9

16 23 30

7

Trešdiena Wed

11 18 25

8

15 22 29

6

13 20 27

3

10 17 24

1

9

16 23 30

11 18 25

2

8

7

14 21 28

10 17 24

1

8

15 22 29

14 21 28

4

11 18 25

2

9

16 23 30

6

13 20 27

4

11

Svētdiena Sun

15 22 29

5

12 19 26

3

10 17 24 31

7

14 21 28

5

12

NEDĒĻA Week

11

14

15

18

19

23

24

27

28

12

13

16

17

20

21

22

4

43

Sestdiena Sat

3

5

12 19 26

25

26

3

9 10

2019

36

PIEKTDIENA

SESTDIENA

SVĒTDIENA

26

27

28

29

30

31

1

Thursday

Friday

36

36/1 SEPTEMBRIS • September

4

September • SEPTEMBRIS CETURTDIENA

Saturday

247/118

Sunday

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

3

246/119

June 2020

29

16 23 30

2

Tuesday x 6.29-20.16

6

9

13 20 27

OTRDIENA

5

28

12 19 26

September • SEPTEMBRIS 36/1 Berta, Bella

27

10 17 24 31

Piektdiena Fri

2019

JŪNIJS

May 2020 38

7

25

Otrdiena Tue

1

34

2

24

Pirmdiena Mon

Ceturtdiena Thu

30

51

2019 CA ES** LU* US

February 2020

13

11 18 25

21

Elīza, Lizete, Zete

FEBRUĀRIS

January 2020

11

4

17

Monday x 6.27-20.19

2

10

12

245/120

PIRMDIENA

1

Pirmdiena Mon

TREŠDIENA Wednesday

4

Academical week

OTRDIENA Tuesday

3

16 23 30

AKADĒMISKĀ NEDĒĻA

PIRMDIENA Monday

36 1

29

51

2

October 2019

44

47

36/1 SEPTEMBRIS • September

OKTOBRIS

AKADĒMISKĀ NEDĒĻA

SEPTEMBRIS • September 35 52

September 2019

Academical week

Academical week

JŪNIJS

May 2020

Pi

SEPTEMBRIS

August 2019

Pirmdiena Mon

AKADĒMISKĀ NEDĒĻA

APRĪLIS

AUGUSTS

July 2019

TREŠDIENA Wednesday x 6.31-20.13

2019

2019

Dzintra, Dzintars, Dzintara

September • SEPTEMBRIS 36/1 CH*

Klaudija, Persijs, Vaida

CETURTDIENA

Thursday x 6.33-20.11

5

248/117

35 52

36 1

37 2

38 3

39 4

40 5 36

PIEZĪMES • Notes

Notes • PIEZĪMES

36

36/1 SEPTEMBRIS • September

6

249/116

PIEKTDIENA Friday x 6.35-20.08

Maigonis, Magnuss, Mariuss

2019

2019

September • SEPTEMBRIS 36/1 Regīna, Ermīns

BG

9 6.10

ES* MT

36

36/1

2

245/120

Monday x 6.27-20.19

Elīza, Lizete, Zete

Saturday x 6.37-20.05

SVĒTDIENA

Sunday x 6.39-20.03

7

250/115

8

251/114

36

SEPTEMBRIS • September PIRMDIENA

Tēva diena Ilga

SESTDIENA

2019 CA ES** LU* US

23


18 MÄ’NEĹ I JĹŤlijs 2019 - decembris 2020

JŪLIJS • JULY

1

27

Nedēğa • Week

4

8

Monday x 4.34-22.21

9

182/183

JULY • JŪLIJS

2019 2019

7

PIRMDIENA

10

CETURTDIENA w Thursday x 4.37-22.19

8 9

185/180

10

Imants, Rimants, Intars, Ingars

11

Ebreju tautas genocčda upuru piemiņas

11

CA

12

diena

12

13

Uldis, Ulvis, Sandis, Sandijs

13

14

US

14

15

15

16

16

17

17

18

Lapas izmÄ“rs: 148Ă—210 mm Valodas: latvieĹĄu un angÄźu 18 MÄ’NEĹ U PLÄ€NOTÄ€JS (jĹŤlijs 2019 – decembris 2020) ar nedÄ“Äźas atvÄ“rumu. Tabulas kalendÄ rs, gada plÄ ns, nedÄ“Äźu numerÄ cija, valsts svÄ“tku un atzÄŤmÄ“jamÄ s dienas, karogu dienas, vÄ rda dienas, 38 citu valstu svÄ“tku dienas, norÄ dÄŤta pÄ reja uz vasaras un ziemas laiku, gadalaiku sÄ kums, saullÄ“kta un saulrieta laiki, mÄ“ness fÄ zes, zodiaka zÄŤmju maiņas dienas, kontaktu un piezÄŤmju lapas.

7

2

OTRDIENA

5

8

Tuesday x 4.35-22.20

9

183/182 8 22.16

10

Lauma, Ilvars, Halina

VII

3

18

7

10 11

12

CZ SK

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

6

9

184/181

9

186/179

AndĹžs, AndĹžejs, EdÄŤte, Esmeralda

8

Wednesday x 4.36-22.19

8

Friday x 4.38-22.18

11

7

TREĹ DIENA

VII

SESTDIENA Saturday x 4.39-22.17 187/178

Anrijs, ArkÄ dijs

10

Benita, Everita, Verita, Emerita

7

PIEKTDIENA

CZ LT

11 12

7

13 14 15

SVÄ’TDIENA Sunday x 4.40-22.16 188/177

Alda, Maruta

16 17 18 JANVÄ€RIS

FEBRUÄ€RIS

January

n P O T w M T W 1 1 2 2 7 8 9 3 14 15 16 4 21 22 23 5 28 29 30

MARTS

February

C P S S n P O T T F S S w M T W 3 4 5 6 5 10 11 12 13 6 4 5 6 17 18 19 20 7 11 12 13 24 25 26 27 8 18 19 20 31 9 25 26 27

APRÄŞLIS

March C T

P S S n P O T F S S w M T W 1 2 3 9 7 8 9 10 10 4 5 6 14 15 16 17 11 11 12 13 21 22 23 24 12 18 19 20 28 13 25 26 27

April C T

P F 1 7 8 14 15 21 22 28 29

S S 2 9 16 23 30

MAIJS

JĹŞNIJS

May

S n P O T C P S S n P O T S w M T W T F S S w M T W 3 14 1 2 3 4 5 6 7 18 1 10 15 8 9 10 11 12 13 14 19 6 7 8 17 16 15 16 17 18 19 20 21 20 13 14 15 24 17 22 23 24 25 26 27 28 21 20 21 22 31 18 29 30 22 27 28 29

JĹŞLIJS

June C T 2 9 16 23 30

P S S n P O T F S S w M T W 3 4 5 22 10 11 12 23 3 4 5 17 18 19 24 10 11 12 24 25 26 25 17 18 19 31 26 24 25 26

July C T

P F

S S 1 6 7 8 13 14 15 20 21 22 27 28 29

S S 2 9 16 23 30

n P w M 27 1 28 8 29 15 30 22 31 29

O T 2 9 16 23 30

AUGUSTS

SEPTEMBRIS

August

T C P S S n P O T W T F S S w M T W 3 4 5 6 7 31 10 11 12 13 14 32 5 6 7 17 18 19 20 21 33 12 13 14 24 25 26 27 28 34 19 20 21 31 35 26 27 28

September C T 1 8 15 22 29

P F 2 9 16 23 30

S S n P O T S S w M T W 3 4 35 10 11 36 2 3 4 17 18 37 9 10 11 24 25 38 16 17 18 31 39 23 24 25 40 30

OKTOBRIS October

C P S S n P O T T F S S w M T W 1 40 1 2 5 6 7 8 41 7 8 9 12 13 14 15 42 14 15 16 19 20 21 22 43 21 22 23 26 27 28 29 44 28 29 30

NOVEMBRIS November

C P S S n P O T T F S S w M T W 3 4 5 6 44 10 11 12 13 45 4 5 6 17 18 19 20 46 11 12 13 24 25 26 27 47 18 19 20 31 48 25 26 27

DECEMBRIS December

C P S S n P O T T F S S w M T W 1 2 3 48 7 8 9 10 49 2 3 4 14 15 16 17 50 9 10 11 21 22 23 24 51 16 17 18 28 29 30 52 23 24 25 1 30 31

27

27

18 MÄ’NEĹ I NedÄ“Äźa H â—?â—?VÄ ka izmÄ“rs 155Ă—215 mm â—?â—?PolsterÄ“ti mÄ kslÄŤgÄ s Ä das vÄ ki â—?â—?GrÄ matzÄŤme â—?â—?Cietais sÄ“jums â—?â—?PerforÄ“ti noplÄ“ĹĄami lapu stĹŤrÄŤĹĄi â—?â—?DienasgrÄ matÄ ir 2 grÄ matzÄŤmes JĹŞLIJS • JULY

1

PIRMDIENA Monday x 4.34-22.21 182/183

Nedēğa • Week

27

4

8 9

11 12

CETURTDIENA w Thursday x 4.37-22.19 185/180

14

TREĹ DIENA Wednesday x 4.36-22.19 184/181

18

PIEKTDIENA Friday x 4.38-22.18 186/179

7 8 9 10

AndĹžs, AndĹžejs, EdÄŤte, Esmeralda

11

CZ SK

12

13

13

14

14

15

15

16

16

VII

17

6

7 8 9

18

SESTDIENA Saturday x 4.39-22.17 187/178

Anrijs, ArkÄ dijs

10

CZ LT

11

7

13 14 15

2315830000

SVÄ’TDIENA Sunday x 4.40-22.16 188/177

Alda, Maruta

16 17 18 FEBRUÄ€RIS February

MARTS March

APRÄŞLIS April

MAIJS May

JĹŞNIJS June

n P O T C P S S n P O T C P S S n P O T C P S S n P O T C P S S n P O T C P S S n P O T C P S S w M T W T F S S w M T W T F S S w M T W T F S S w M T W T F S S w M T W T F S S w M T W T F S S 1 1 2 3 4 5 6 5 1 2 3 9 1 2 3 14 1 2 3 4 5 6 7 18 1 2 3 4 5 22 1 2 2 7 8 9 10 11 12 13 6 4 5 6 7 8 9 10 10 4 5 6 7 8 9 10 15 8 9 10 11 12 13 14 19 6 7 8 9 10 11 12 23 3 4 5 6 7 8 9 3 14 15 16 17 18 19 20 7 11 12 13 14 15 16 17 11 11 12 13 14 15 16 17 16 15 16 17 18 19 20 21 20 13 14 15 16 17 18 19 24 10 11 12 13 14 15 16 4 21 22 23 24 25 26 27 8 18 19 20 21 22 23 24 12 18 19 20 21 22 23 24 17 22 23 24 25 26 27 28 21 20 21 22 23 24 25 26 25 17 18 19 20 21 22 23 5 28 29 30 31 9 25 26 27 28 13 25 26 27 28 29 30 31 18 29 30 22 27 28 29 30 31 26 24 25 26 27 28 29 30

JĹŞLIJS July

AUGUSTS August

SEPTEMBRIS September

OKTOBRIS October

NOVEMBRIS November

DECEMBRIS December

n P O T C P S S n P O T C P S S n P O T C P S S n P O T C P S S n P O T C P S S n P O T C P S S w M T W T F S S w M T W T F S S w M T W T F S S w M T W T F S S w M T W T F S S w M T W T F S S 1 2 3 4 5 6 7 31 1 2 3 4 35 1 40 1 2 3 4 5 6 44 1 2 3 48 1 8 9 10 11 12 13 14 32 5 6 7 8 9 10 11 36 2 3 4 5 6 7 8 41 7 8 9 10 11 12 13 45 4 5 6 7 8 9 10 49 2 3 4 5 6 7 8 15 16 17 18 19 20 21 33 12 13 14 15 16 17 18 37 9 10 11 12 13 14 15 42 14 15 16 17 18 19 20 46 11 12 13 14 15 16 17 50 9 10 11 12 13 14 15 22 23 24 25 26 27 28 34 19 20 21 22 23 24 25 38 16 17 18 19 20 21 22 43 21 22 23 24 25 26 27 47 18 19 20 21 22 23 24 51 16 17 18 19 20 21 22 29 30 31 35 26 27 28 29 30 31 39 23 24 25 26 27 28 29 44 28 29 30 31 48 25 26 27 28 29 30 52 23 24 25 26 27 28 29 40 30 1 30 31

27 28 29 30 31

27

Cietais sējums

24

sarkans

17

9

12

12

January

oranĹžs

16

5

8

11

18

JANVÄ€RIS

27

tumťi zağť

15

7

10

17

3

Benita, Everita, Verita, Emerita

9

13

18

183/182 8 22.16

8

12

US

17

Tuesday x 4.35-22.20

pelēks

7

11

Uldis, Ulvis, Sandis, Sandijs

14

16

OTRDIENA

tumĹĄi zils

10

Ebreju tautas genocčda upuru piemiņas diena

13

15

2

Lauma, Ilvars, Halina

melns

JULY • JŪLIJS

2019 2019

7

10

Imants, Rimants, Intars, Ingars CA

VII

 ZemitÄ na iela 9, korpuss 3, RÄŤga LV-1012, Latvija, đ&#x;“ž +371 6736 0055,  +371 6736 0056 SIA TIMER LATVIJA ⌂ www.timer.lv, ✉ timer@timer.lv

C P S S T F S S 1 5 6 7 8 12 13 14 15 19 20 21 22 26 27 28 29


Katrs mēnesis sākas ar mēneša pārskatu un beidzas ar mēneša kopsavilkumu. JULY • JŪLIJS

2019 n w

28 29 30 31

Mēneša pārskats

2019

T

C

P

S

S

M

T

W

T

F

S

S

4.

Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena

13.

Jūras svētku diena

1.

Imants, Rimants, Intars, Ingars

18.

Rozālija, Roze

2.

Lauma, Ilvars, Halina

19.

Jautrīte, Kamila, Digna, Sāra

3.

Benita, Everita, Verita, Emerita

20.

Ritma, Ramona

4.

Uldis, Ulvis, Sandis, Sandijs

21.

Melisa, Meldra, Meldris

5.

Andžs, Andžejs, Edīte, Esmeralda

22.

Marija, Marika, Marina

6.

Anrijs, Arkādijs

23.

Magda, Magone, Mērija, Magdalēna

7.

Alda, Maruta

24.

Kristīne, Krista, Kristiāna, Kristiāns, Kristīna

8.

Antra, Adele, Ada

25.

Jēkabs, Žaklīna

9.

Zaiga, Asne, Asna

26.

Anna, Annija, Ance

10.

Lija, Olīvija, Olivers, Odrija

27.

Marta, Dita, Dite

11.

Leonora, Svens

28.

Cecīlija, Cilda

12.

Indriķis, Ints, Namejs

29.

Edmunds, Edžus, Vidmants

13.

Margrieta, Margarita

30.

Valters, Renārs, Regnārs

31.

Ruta, Rūta, Angelika, Sigita

14.

Oskars, Ritvars, Anvars

15.

Egons, Egmonts, Egija, Henriks, Heinrihs

16.

Hermīne, Estere, Liepa

17.

Aleksis, Aleksejs, Alekss

JULY • JŪLIJS

2019

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

SESTDIENA

SVĒTDIENA

1

2

3

4

5

6

7

Monday

27

O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

27

JŪLIJS • JULY

P

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

2019 JANUARY

27

n w

1 2 3 4

28

8

9

10

11

12

13

14

2020

JANVĀRIS

Sunday

5

28

Pi

Mo

FEBRUĀRIS

Ot

Tr

Ce

Pi

Se

Sv

Tu

We

Th

Fr

Sa

Su

l

n w

16

17

18

19

20

21

6 7 8 9

MARCH

Pi

Ot

Tr

Ce

Pi

Se

Sv

Mo

Tu

We

Th

Fr

Sa

Su

w

11

n

9 10

12 13

14

29

15 16 17 18

VII

Pi Mo

Ot Tu

Tr We

MAIJS Ce Th

Pi Fr

Se Sa

Sv Su

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

MAY

22

23

24

25

26

27

28

n w

l l l

l

JŪLIJS

30

JULY n w

27 28 29

31

29

30

31

1

2

3

4

18 19 20 21 22

Pi Mo

Ot Tu

Tr We

l

Ce Th

Pi Fr

Se Sa

Sv Su

n w

22 23 24 25

30

31

31

Pi Mo

Ot Tu

Tr We

Ce Th

Pi Fr

Se Sa

Sv Su

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

OCTOBER

6

7

8

9

10

n

11

w

32

40 41 42 43 44

26

AUGUST n w

31 32 33 34 35

Pi Mo

Ot Tu

Tr We

Ce Th

Pi Fr

Se Sa

Sv Su

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

27

Nedēļa • Week

4

8

Monday x 4.34-22.21

9

182/183

JULY • JŪLIJS

2019 2019

7

PIRMDIENA

10

CETURTDIENA w Thursday x 4.37-22.19 185/180

10

Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas

11

12

diena

12

13

Uldis, Ulvis, Sandis, Sandijs

13

14

US

Kalendārs

2

OTRDIENA

Pi Mo

Ot Tu

Tr We

NOVEMBRIS Ce Th

Pi Fr

Se Sa

Sv Su

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

NOVEMBER n w

44 45 46 47 48

Pi Mo

Ot Tu

Tr We

Tr We

Ce Th

Pi Fr

Se Sa

Sv Su

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

l l

l

n w

35 36 37 38 39

Ce Th

Pi Mo

Ot Tu

Tr We

Ce Th

Pi Fr

Se Sa

Sv Su

n w

Pi Fr

Se Sa

Sv Su

49 50 51 52

Tr We

Ce Th

Ce Th

6

7

1 8

2 9

14 15 16 17 18

l

JULY n w

27 28 29 30 31

Pi Mo

Pi Mo

Ot Tu

1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 31

Pi Fr

Se Sa

Sv Su

lll l

2019

n w

40 41 42 43 44

Pi Mo

27

7 Sv Su

9 Ot Tu 9

9 Pi Fr

8

10 Tr We

10 Se Sa

9

11 Ce Th

10

12 Pi Fr

Andžs, Andžejs, Edīte, Esmeralda

11

13 Se Sa

CZ SK

12

14 Sv Su

13

13

15 Pi Mo

14

14

VII

15

Pi Fr

Se Sa

Sv Su

n w

12

20 Se Sa

13

187/178

SVĒTDIENA Sunday x 4.40-22.16

Ot Tu

Pi Mo

Ot Tu

Tr We

Ce Th

4

5

6

7

18 19 20 21 22

Pi Fr

Se Sa

Sv Su

3 4 5 10 11 12 17 18 19 24 25 26 31

Pi Fr

Se Sa

1 8

2 9

l

Sv Su

n w

31 32 33 34 35

Tr We

Pi Mo

Ot Tu

Tr We

Ce Th

Pi Fr

Se Sa

Sv Su

n w

44 45 46 47 48

Pi Mo

Ot Tu

Tr We

23

l

26

Se Sa

Sv Su

24 25

27

Pi Mo

Ot Tu

Tr We

1 8

2 9

3 4 5 6 7 10 11 12 13 14

Ce Th

Pi Fr

Se Sa

Sv Su

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ll

SEPTEMBRIS Ce Th

Pi Fr

Se Sa

Sv Su

Ce Th

SEPTEMBER n w

36 37 38 39 40

Pi Mo

Ot Tu

Tr We

Ce Th

Pi Fr

Se Sa

Sv Su

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

DECEMBRIS Pi Fr

Se Sa

Sv Su

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

l

n w

3 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

NOVEMBER

JUNE

l

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

AUGUST

Pi Fr

JŪNIJS

NOVEMBRIS

DECEMBER n w

49 50 51 52 53

Pi Mo

Ot Tu

Tr We

Ce Th

Pi Fr

Se Sa

Sv Su

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

lll l

Year plan • Gada plāns

31

32

33

15 Ce Th 6

18 Sv Su 19 Pi Mo

34

20 Ot Tu 21 Tr We 30

22 Ce Th

23 Ot Tu

23 Pi Fr

24 Tr We

24 Se Sa

25 Ce Th 7

25 Sv Su

26 Pi Fr

26 Pi Mo

27 Se Sa

27 Ot Tu

7

35

28 Tr We

29 Pi Mo

17

3 4 5 10 11 12

Ce Th

14 Tr We

28 Sv Su

188/177

Alda, Maruta

Ce Th

12 Pi Mo

22 Pi Mo

Anrijs, Arkādijs

n w

Tr We

13 Ot Tu

21 Sv Su

Saturday x 4.39-22.17

Sv Su

Ot Tu

1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 31

11 Sv Su

29

17 Se Sa

18 Ce Th 19 Pi Fr

Se Sa

MAY

Pi Mo

2 9 16 23 30

9 10 11

7 Tr We 9

17 Tr We 6

18

CZ LT

7

Ce Th

8 Ce Th

16 Pi Fr

17

11

16

Tr We

6 Ot Tu

28

16 Ot Tu

16

SESTDIENA

Tr We

1 Ce Th 8

8 Pi Mo

15

Ot Tu

AUGUST

6 Se Sa

14

9

Pi Mo

MARCH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

AUGUSTS

2019

7

9

8

49

18

12

Pi Fr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

17

13

6 7

MARTS

AUGUSTS

1 Pi Mo

11

Ot Tu

OCTOBER

16

12

5

36

7

10

n w

l l l l

1 2 6 7 8 9 13 14 15 16 20 21 22 23 27 28 29 30

18

6

Sv Su

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

17

8

Se Sa

OKTOBRIS

2 9 16 23 30

48

Tr We

16

186/179

Pi Fr

FEBRUARY

MAIJS

Ot Tu

5 Pi Mo

Friday x 4.38-22.18

Ce Th

Pi Mo

4 Sv Su

PIEKTDIENA

Tr We

l

JŪLIJS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

DECEMBER

n w

2 Pi Fr

7

184/181

Ot Tu

DECEMBRIS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

l

Pi Mo

APRIL

3 Se Sa

5

Ot Tu

APRĪLIS

5 Pi Fr

18

3

5

Pi Mo

FEBRUĀRIS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

4 Ce Th w

17

Benita, Everita, Verita, Emerita

4

2 Ot Tu 8

16

Wednesday x 4.36-22.19

2 3

3 Tr We

15

TREŠDIENA

1

15

10

VII

n w

14

9

183/182 8 22.16

Su

JANUARY

15

8

Tuesday x 4.35-22.20

Lauma, Ilvars, Halina

Sv

Sa

JULY

9

11

Se

Fr

JŪLIJS

8

Imants, Rimants, Intars, Ingars

Pi

Th

Gada plāns • Year plan

7

CA

Ce

SEPTEMBER

1

JŪLIJS • JULY

Tr We

SEPTEMBRIS

40

5

Ot Tu

JUNE

l l

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

AUGUSTS

OKTOBRIS 32

Pi

Mo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JŪNIJS

VII

30

JANVĀRIS

14

APRIL

15

5

MARTS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

n w

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

APRĪLIS

29

FEBRUARY

31

29 Ce Th

30 Ot Tu

30 Pi Fr

31 Tr We

31 Se Sa

8

18 JANVĀRIS January

n P O T w M T W 1 1 2 2 7 8 9 3 14 15 16 4 21 22 23 5 28 29 30

FEBRUĀRIS

MARTS

February

C P S S n P O T T F S S w M T W 3 4 5 6 5 10 11 12 13 6 4 5 6 17 18 19 20 7 11 12 13 24 25 26 27 8 18 19 20 31 9 25 26 27

APRĪLIS

March C T

P S S n P O T F S S w M T W 1 2 3 9 7 8 9 10 10 4 5 6 14 15 16 17 11 11 12 13 21 22 23 24 12 18 19 20 28 13 25 26 27

April C T

P F 1 7 8 14 15 21 22 28 29

S S 2 9 16 23 30

MAIJS

JŪNIJS

May

S n P O T C P S S n P O T S w M T W T F S S w M T W 3 14 1 2 3 4 5 6 7 18 1 10 15 8 9 10 11 12 13 14 19 6 7 8 17 16 15 16 17 18 19 20 21 20 13 14 15 24 17 22 23 24 25 26 27 28 21 20 21 22 31 18 29 30 22 27 28 29

JŪLIJS

June C T 2 9 16 23 30

July

P S S n P O T F S S w M T W 3 4 5 22 10 11 12 23 3 4 5 17 18 19 24 10 11 12 24 25 26 25 17 18 19 31 26 24 25 26

C T

P F

S S 1 6 7 8 13 14 15 20 21 22 27 28 29

S S 2 9 16 23 30

27

n P w M 1 28 8 29 15 30 22 31 29 27

O T 2 9 16 23 30

AUGUSTS

SEPTEMBRIS

August

T C P S S n P O T W T F S S w M T W 3 4 5 6 7 31 10 11 12 13 14 32 5 6 7 17 18 19 20 21 33 12 13 14 24 25 26 27 28 34 19 20 21 31 35 26 27 28

OKTOBRIS

September C T 1 8 15 22 29

P F 2 9 16 23 30

S S n P O T S S w M T W 3 4 35 10 11 36 2 3 4 17 18 37 9 10 11 24 25 38 16 17 18 31 39 23 24 25 40 30

C T

October P F

S S

S n P O T S w M T W 1 40 1 2 5 6 7 8 41 7 8 9 12 13 14 15 42 14 15 16 19 20 21 22 43 21 22 23 26 27 28 29 44 28 29 30

NOVEMBRIS November

C P S S n P O T T F S S w M T W 3 4 5 6 44 10 11 12 13 45 4 5 6 17 18 19 20 46 11 12 13 24 25 26 27 47 18 19 20 31 48 25 26 27

C T

P F 1 7 8 14 15 21 22 28 29

DECEMBRIS December

S S n P O T S S w M T W 2 3 48 9 10 49 2 3 4 16 17 50 9 10 11 23 24 51 16 17 18 30 52 23 24 25 1 30 31

C T

P F

S S

S S 1 5 6 7 8 12 13 14 15 19 20 21 22 26 27 28 29

27

JŪLIJS • JULY

2019

Piezīmes • Notes

Piezīmes • Notes

Piezīmes • Notes

Mēneša kopsavilkums

25


PLÄ€NOTÄ€JS BEZ DATUMIEM 8

8

Title Pealkiri Virsraksts Pavadinimas Đ?аСванио

Title Pealkiri Virsraksts Pavadinimas Đ?аСванио

8

Title Pealkiri Virsraksts Pavadinimas Đ?аСванио

Date Kuupäev Datums Data Дата

Lapas izmÄ“rs: 134x184 vai 148x210 mm Valodas: igauņu, angÄźu, latvieĹĄu, lietuvieĹĄu, krievu PlÄ notÄ js bez datumeim ietver: saturu, piezÄŤmju lapas, plÄ notÄ ja lapas (6 mÄ“neĹĄi atvÄ“rumÄ un 1 mÄ“nesis atvÄ“rumÄ ), kalendÄ ru (2018-2023)

26

 ZemitÄ na iela 9, korpuss 3, RÄŤga LV-1012, Latvija, đ&#x;“ž +371 6736 0055,  +371 6736 0056 SIA TIMER LATVIJA ⌂ www.timer.lv, ✉ timer@timer.lv

Date Kuupäev Datums Data Дата

Date Kuupäev Datums Data Дата

Title Pealkiri Virsraksts Pavadinimas Đ?аСванио

Date Kuupäev Datums Data Дата

9


Title Pealkiri Virsraksts Pavadinimas Название

8

Date Kuupäev Datums Data Дата

DOT TED 8

Title Pealkiri Virsraksts Pavadinimas Название

Date Kuupäev Datums Data Дата

Title Pealkiri Virsraksts Pavadinimas Название

Date Kuupäev Datums Data Дата

9

194

195

198

Month Kuu Mēnesis Mėnuo Месяц

Month Kuu Mēnesis Mėnuo Месяц

199

2019

2022

January 1

1

1

1

1

1

1

Mo

2

2

2

2

2

2

We

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

Tu

Th Fr Sa Su

Tu We Th Fr

9

9

9

9

9

9

Sa Su

10 11 12

10 11 12

10 11 12

10 11 12

10 11 12

10

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

15 16 17 18

15 16 17 18

15 16 17 18

15 16 17 18

15 16 17 18

Tu We

15

Th Fr

16

19

19

19

19

20

20

20

20

21

21

21

21

21

21

22

22

22

22

22

22

23

23

23

23

23

23

24

24

24

24

24

24

25

25

25

25

25

25

26

26

26

26

26

26

Sa Su

27

27

27

27

27

28

28

28

28

28

29

29

29

29

29

29

30

30

30

30

30

30

31

31

31

31

31

31

We Th Fr Sa Su

Fr Sa Su

6

7

8

March 9

4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 2 9 16 23 3 10 17 24

9

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Mo Tu We Th Fr Sa Su

April

10 11 12 13

4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31

5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25

Tu We Th Fr Sa Su

Tu We Th Fr Sa Su

2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29

1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28

Tu We Th Fr Sa Su

Tu We Th Fr Sa Su

7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27

6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26

Tu We Th Fr Sa Su

Tu We Th Fr Sa Su

4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24

52

3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30

Mo Tu We Th Fr Sa Su

December

44 45 46 47 48 Mo

January

22 23 24 25 26 Mo

November

40 41 42 43 44 Mo

June

18 19 20 21 22 Mo

October

35 36 37 38 39 40 Mo

May

14 15 16 17 18 Mo

September

31 32 33 34 35

48 49 50 51 52 Mo Tu We Th

2

3

Fr Sa Su

5

6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26

5

Mo Tu We Th Fr Sa Su

6

7

8

March 9

3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23

9

Mo Tu We Th Fr Sa Su

August

6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26

Tu We Th Fr Sa Su

April

10 11 12 13 14

2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29

3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30

Tu We Th Fr Sa Su

Tu We Th Fr Sa Su

7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27

6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26

2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29

Tu

Th Fr Sa Su

1

2

4

4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31

5

Mo Tu We Th Fr Sa Su

July

Th Fr Sa Su

Plāns (6 mēneši)

6

7

Tu We Th Fr Sa Su

Tu We Th Fr Sa Su

5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25

4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31

Tu We Th Fr Sa Su

Th

4

5

5

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Fr Sa Su

6

7

8

March 9

7 14 21 28 1 8 15 22 2 9 16 23 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27

9

Mo Tu We Th Fr Sa Su

August

4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31

Mo Tu We Th Fr Sa Su

April

10 11 12 13

7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27

1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28

Tu We Th Fr Sa Su

Tu We Th Fr Sa Su

5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25

4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24

Tu We Th Fr Sa Su

Tu We Th Fr Sa Su

3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30

2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29

22 23 24 25 26 Mo Tu We Th Fr Sa Su

November

39 40 41 42 43 44 Mo

June

17 18 19 20 21 22 Mo

October

35 36 37 38 39 Mo

May

13 14 15 16 17 Mo

September

31 32 33 34 35

Tu We Th Fr Sa Su

2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29

January 52

1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28

Mo Tu We Th Fr Sa Su

December

44 45 46 47 48 49 Mo

9

5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25

1 8 15 22 2 9 16 23 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Tu We Th Fr Sa Su

1

2

February 3

4

5

2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29

5

Mo Tu We Th Fr Sa Su

July

49 50 51 52 53 Mo

Tu We Th Fr Sa Su

2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29

1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Mo Tu We Th Fr Sa Su

6

7

8

March 9

6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 2 9 16 23 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26

9

Mo Tu We Th Fr Sa Su

August

26 27 28 29 30 31

7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27

Tu We Th Fr Sa Su

6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26

5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25

Mo Tu We Th Fr Sa Su

3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30

Mo Tu We Th Fr Sa Su

7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27

6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26

December

44 45 46 47 48

Tu We Th Fr Sa Su

April

10 11 12 13

6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26

48 49 50 51 52 Mo Tu We Th Fr Sa Su

7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27

Tu We Th Fr Sa Su

Tu We Th Fr Sa Su

4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24

3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30

5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25

Tu We Th Fr Sa Su

Tu We Th Fr Sa Su

2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29

1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28

22 23 24 25 26 Mo Tu We Th Fr Sa Su

November

39 40 41 42 43 44 Mo

June

18 19 20 21 22 Mo

October

35 36 37 38 39 Mo

May

13 14 15 16 17 Mo

September

31 32 33 34 35 Mo

Tu We Th Fr Sa Su

4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31

3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Tu We Th Fr Sa Su

1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28

1

7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27

Mo Tu We Th Fr Sa Su

December

44 45 46 47 48 Mo

January

22 23 24 25 26

November

39 40 41 42 43 Mo

June

17 18 19 20 21 22

October

35 36 37 38 39 Mo

May

13 14 15 16 17

September

30 31 32 33 34 35 Mo

April

10 11 12 13

Plāns (1 mēnesis)

Title Pealkiri Virsraksts Pavadinimas Название

Tu We

23 24 25 26 27 Mo

November

40 41 42 43 44 Mo

March

8

August

26 27 28 29 30 Tu We

February 3

Tu We Th Fr Sa Su

6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26

5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25

December

44 45 46 47 48 Mo

48 49 50 51 52 Mo Tu We Th Fr Sa Su

4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31

2024 February

3

Mo

June

18 19 20 21 22 Mo

October

36 37 38 39 40 Mo

May

14 15 16 17 18 Mo

September

31 32 33 34 35 36 Mo

January 53

2

26 27 28 29 30

2023 February

4

1

3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30

July 1

2021 We

8

Th

27 28 29 30 31 Tu

Mo

Piezīmes

Tu We

July Mo

Mo

27 28

5

Mo

August

1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28

1

18

19 20

5

January Mo

17

19 20

February 4

2020

11 12

13

3

27 28 29 30 31 Mo

14

2

7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27

July

Tu We Th Fr Sa Su

3

February 4

5

5

1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28

Mo Tu We Th Fr Sa Su

July

48 49 50 51 52 Mo

2

Mo Tu We Th Fr Sa Su

7

8

March 9

5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 3 10 17 24 4 11 18 25

9

Mo Tu We Th Fr Sa Su

August

27 28 29 30 31

6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26

6

Mo Tu We Th Fr Sa Su

5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25

4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Tu We Th Fr Sa Su

2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29

1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Tu We Th Fr Sa Su

7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27

6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26

22 23 24 25 26 Mo Tu We Th Fr Sa Su

November

40 41 42 43 44 Mo

June

18 19 20 21 22

October

35 36 37 38 39 40 Mo

May

14 15 16 17 18

September

31 32 33 34 35

1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28

April

10 11 12 13

Tu We Th Fr Sa Su

4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24

3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30

December

44 45 46 47 48 Mo

48 49 50 51 52 Mo Tu We Th Fr Sa Su

1

2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29

Kalendārs

Date Kuupäev Datums Data Дата

SQUARED 8

Title Pealkiri Virsraksts Pavadinimas Название

Date Kuupäev Datums Data Дата

Title Pealkiri Virsraksts Pavadinimas Название

Date Kuupäev Datums Data Дата

9

194

195

198

Month Kuu Mēnesis Mėnuo Месяц

Month Kuu Mēnesis Mėnuo Месяц

199

2019

2022

January 1

1

1

1

1

1

1

Mo

2

2

2

2

2

2

We

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

Tu

Th Fr Sa Su

7

7 8

7 8

7 8

7 8

7 8

Th Fr

9

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

Sa Su

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

13 14 15 16 17 18

13 14 15 16 17 18

13 14 15 16 17 18

13 14 15 16 17 18

13 14 15 16 17 18

13 Tu

We

15

Th Fr

16

Sa Su

17

19

19

Mo

20

20

We

21

21

21

21

21

22

22

22

22

22

23

23

23

23

23

24

24

24

24

24

25

25

25

25

25

26

26

26

26

26

26

Tu

Th Fr Sa Su

27

27

27

27

27

27

28

28

28

28

28

29

29

29

29

29

29

30

30

30

30

30

30

31

31

31

31

31

31

8

March 9

9

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Tu We Th Fr Sa Su

April

10 11 12 13

4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31

Tu We Th Fr Sa Su

Tu We Th Fr Sa Su

2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29

1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28

Tu We Th Fr Sa Su

Tu We Th Fr Sa Su

7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27

6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26

Tu We Th Fr Sa Su

Tu We Th Fr Sa Su

4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24

2

3

4

5

5

Mo Tu We Th Fr Sa Su

6

7

8

March 9

3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23

9

Mo Tu We Th Fr Sa Su

August

Tu

Th Fr Sa Su

2

Tu We Th Fr Sa Su

April

10 11 12 13 14

2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29

48 49 50 51 52 Mo Tu We Th Fr Sa Su

3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30

Tu We Th Fr Sa Su

Tu We Th Fr Sa Su

7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27

6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26

5

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Th Fr Sa Su

Plāns (1 mēnesis)

5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25

6

7

Tu We Th Fr Sa Su

Tu We Th Fr Sa Su

5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25

4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31

Fr Sa Su

1

2

February 3

4

5

3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30

5

Mo Tu We Th Fr Sa Su

July 1

2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29

Tu We Th Fr Sa Su

6

7

8

March 9

7 14 21 28 1 8 15 22 2 9 16 23 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27

9

Mo Tu We Th Fr Sa Su

August

26 27 28 29 30 Mo

Mo Tu We Th Fr Sa Su

April

10 11 12 13

7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27

1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28

Tu We Th Fr Sa Su

Tu We Th Fr Sa Su

5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25

4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24

Tu We Th Fr Sa Su

Tu We Th Fr Sa Su

3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30

2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29

22 23 24 25 26 Mo Tu We Th Fr Sa Su

November

39 40 41 42 43 44 Mo

June

17 18 19 20 21 22 Mo

October

35 36 37 38 39 Mo

May

13 14 15 16 17 Mo

September

31 32 33 34 35

4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31

Tu We Th Fr Sa Su

Tu We Th Fr Sa Su

2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29

1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28

52 Mo Tu We Th Fr Sa Su

December

44 45 46 47 48 49 Mo

January

23 24 25 26 27 Mo

November

40 41 42 43 44 Mo

March

8

1 8 15 22 2 9 16 23 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28

9

Mo Tu We Th Fr Sa Su

August

26 27 28 29 30

We

Th

Tu We Th Fr Sa Su

7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27

6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26

December

44 45 46 47 48 Mo

48 49 50 51 52 Mo Tu

Tu We Th Fr Sa Su

7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27

1

2

3

4

5

2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29

5

Mo Tu We Th Fr Sa Su

July

49 50 51 52 53 Mo

February

Tu We Th Fr Sa Su

6

7

8

9

6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 2 9 16 23 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26

9

Mo Tu We Th Fr Sa Su

August

26 27 28 29 30 31 Mo

March

3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30

Tu We Th Fr Sa Su

10 11 12 13

6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26

We Th Fr Sa Su

7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27

Tu We Th Fr Sa Su

Tu We Th Fr Sa Su

4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24

3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30

5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25

Tu We Th Fr Sa Su

Tu We Th Fr Sa Su

2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29

1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28

22 23 24 25 26 Mo Tu We Th Fr Sa Su

November

39 40 41 42 43 44 Mo

June

18 19 20 21 22 Mo

October

35 36 37 38 39 Mo

May

13 14 15 16 17 Mo

September

31 32 33 34 35 Mo

April

Tu We Th Fr Sa Su

6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26

5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25

December

44 45 46 47 48 Mo

48 49 50 51 52 Mo Tu We Th Fr Sa Su

4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31

2024 4

4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31

July Tu

Tu We

June

18 19 20 21 22 Mo

October

36 37 38 39 40 Mo

May

14 15 16 17 18 Mo

September

31 32 33 34 35 36 Mo

February 3

Mo

2023

6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26

1

52

3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30

December

44 45 46 47 48 Mo

January

22 23 24 25 26 Mo

November

40 41 42 43 44 Mo

June

18 19 20 21 22 Mo

October

35 36 37 38 39 40 Mo

May

14 15 16 17 18 Mo

September

5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25

February

6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26

53

We

Plāns (6 mēneši)

7

31 32 33 34 35 Mo

January

Mo

Piezīmes

6

4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 2 9 16 23 3 10 17 24

2021 Mo

28

Fr Sa Su

27 28 29 30 31

19 20

21

Th

July

18

19 20

24

Tu We

August

1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28

1

Mo

14

19 20

25

5

Mo

January

19

23

5

2020

20

22

February 4

27 28 29 30 31 Tu We

8

11 12

3

July Mo

10

2

7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27

Tu We Th Fr Sa Su

2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29

Tu We Th Fr Sa Su

Tu We Th Fr Sa Su

6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26

5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25

Tu We Th Fr Sa Su

Tu We Th Fr Sa Su

4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31

3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30

Tu We Th Fr Sa Su

Tu We Th Fr Sa Su

1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28

7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27

1

Mo Tu We Th Fr Sa Su

December

44 45 46 47 48 Mo

January

22 23 24 25 26 Mo

November

39 40 41 42 43 Mo

June

17 18 19 20 21 22 Mo

October

35 36 37 38 39 Mo

May

13 14 15 16 17 Mo

September

30 31 32 33 34 35 Mo

April

10 11 12 13

1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28

Tu We Th Fr Sa Su

6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26

3

February 4

5

5

Mo Tu We Th Fr Sa Su

July

48 49 50 51 52 Mo

2

1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28

Tu We Th Fr Sa Su

1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28

7

8

March 9

9

Mo Tu We Th Fr Sa Su

August

27 28 29 30 31 Mo

6

5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 3 10 17 24 4 11 18 25

Tu We Th Fr Sa Su

5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25

4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31

Tu We Th Fr Sa Su

Tu We Th Fr Sa Su

2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29

1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28

Tu We Th Fr Sa Su

Tu We Th Fr Sa Su

7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27

6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26

22 23 24 25 26 Mo Tu We Th Fr Sa Su

November

40 41 42 43 44 Mo

June

18 19 20 21 22 Mo

October

35 36 37 38 39 40 Mo

May

14 15 16 17 18 Mo

September

31 32 33 34 35 Mo

April

10 11 12 13

Tu We Th Fr Sa Su

4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24

3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30

December

44 45 46 47 48 Mo

48 49 50 51 52 Mo Tu We Th Fr Sa Su

1

2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29

Kalendārs

27


PLÄ€NOTÄ€JS BEZ DATUMIEM TEMPO

8

Title Pealkiri Virsraksts Pavadinimas Đ?аСванио

Date Kuupäev Datums Data Дата

Title Pealkiri Virsraksts Pavadinimas Đ?аСванио

Date Kuupäev Datums Data Дата

9

2912200000

â—?â—?VÄ ka izmÄ“rs 141x191 mm â—?â—?Dizaina vÄ ki â—?â—?Apjoms 224 lpp â—?â—?2 grÄ matzÄŤmes â—?â—?Cietais sÄ“jums

Cietais sējums

28

Nature

Sunset

Cube

Blue Velvet

Red Flowers

 ZemitÄ na iela 9, korpuss 3, RÄŤga LV-1012, Latvija, đ&#x;“ž +371 6736 0055,  +371 6736 0056 SIA TIMER LATVIJA ⌂ www.timer.lv, ✉ timer@timer.lv

Planet


PLĀNOTĀJS BEZ DATUMIEM TEMPO DOTTED FLEX

8

Title Pealkiri Virsraksts Pavadinimas Название

Date Kuupäev Datums Data Дата

Title Pealkiri Virsraksts Pavadinimas Название

Date Kuupäev Datums Data Дата

9

2912200000

●●Vāka izmērs 141x191 mm ●●Dizaina vāki ●●Apjoms 224 lpp ●●2 grāmatzīmes ●●Cietais sējums

Cietais sējums

Beach

Pink Flowers

Royal

PLĀNOTĀJS BEZ DATUMIEM TEMPO WOOD

Box

8

Title Pealkiri Virsraksts Pavadinimas Название

Date Kuupäev Datums Data Дата

Title Pealkiri Virsraksts Pavadinimas Название

Date Kuupäev Datums Data Дата

9

2912205000

●●Vāka izmērs 140x192 mm ●●Elastīgi koka vāki ●●Apjoms 224 lpp ●●Ar spirāli

Ar spirāli

29


PLÄ€NOTÄ€JS BEZ DATUMIEM A5

Title Pealkiri Virsraksts Pavadinimas Đ?аСванио

8

Date Kuupäev Datums Data Дата

Title Pealkiri Virsraksts Pavadinimas Đ?аСванио

Date Kuupäev Datums Data Дата

9

2912230000

â—?â—?VÄ ka izmÄ“rs 155x216 mm â—?â—?Dizaina vÄ ki â—?â—?Apjoms 224 lpp â—?â—?2 grÄ matzÄŤmes â—?â—?Cietais sÄ“jums

Cietais sējums

Orange

Carbon

Blue Flowers

PLÄ€NOTÄ€JS BEZ DATUMIEM A5 WOOD â—?â—?VÄ ka izmÄ“rs 155x216 mm â—?â—?ElastÄŤgi koka vÄ ki â—?â—?Apjoms 224 lpp â—?â—?Ar spirÄ li

Ar spirÄ li

30

 ZemitÄ na iela 9, korpuss 3, RÄŤga LV-1012, Latvija, đ&#x;“ž +371 6736 0055,  +371 6736 0056 SIA TIMER LATVIJA ⌂ www.timer.lv, ✉ timer@timer.lv

WRC

8

Title Pealkiri Virsraksts Pavadinimas Đ?аСванио

Date Kuupäev Datums Data Дата

Title Pealkiri Virsraksts Pavadinimas Đ?аСванио

Date Kuupäev Datums Data Дата

9

2912235000


PLĀNOTĀJS BEZ DATUMIEM A5 DOTTED FLEX

Title Pealkiri Virsraksts Pavadinimas Название

8

Date Kuupäev Datums Data Дата

Title Pealkiri Virsraksts Pavadinimas Название

Date Kuupäev Datums Data Дата

9

2912230000

●●Vāka izmērs 155x216 mm ●●Dizaina vāki ●●Apjoms 224 lpp ●●2 grāmatzīmes ●●Cietais sējums

Cietais sējums

Persian

Yellow Flowers

Cube

Marble

PLĀNOTĀJS BEZ DATUMIEM A5 CARDBOARD

8

Title Pealkiri Virsraksts Pavadinimas Название

Date Kuupäev Datums Data Дата

Title Pealkiri Virsraksts Pavadinimas Название

Date Kuupäev Datums Data Дата

9

2912240000

●●Vāka izmērs 155x216 mm ●●Kartona vāki ●●Apjoms 224 lpp ●●Ar spirāli

Ar spirāli gaiši brūns

melns

sarkans

gaiši zaļš

zils

31


TIMER LATVIJA SIA

✉ timer@timer.lv ⌂ www.timer.lv

 ZemitÄ na iela 9, korpuss 3, RÄŤga LV-1012, Latvija đ&#x;“ž +371 6736 0055,  +371 6736 0056

Profile for Timer kalendrid

Timer Latvija - 2019/2020  

Timer Latvija - 2019/2020  

Advertisement