__MAIN_TEXT__

Page 1

NORDICA PARDAAJAKIRI | IN-FLIGHT MAGAZINE SÜGIS–TALV 2018 | AUTUMN–WINTER 2018

SÜGIS–TALV | AUTUMN–WINTER 2018

1

VÕTA MIND KAASA | YOUR COMPLIMENTARY COPY


2

TIMEFLIES


SÜGIS–TALV | AUTUMN–WINTER 2018

3


Bend-Sofa, seat system designed by Patricia Urquiola. www.bebitalia.com

4

TIMEFLIES

Inspira Design OÜ Tartu mnt. 14 10117 Tallinn - Tel. +372 610 8468 inspira@inspira.ee - www.inspira.ee


SÜGIS–TALV | AUTUMN–WINTER 2018

5


SISUKORD SISUKORD

Í

CONTENTS CONTENTS

8 EESSÕNA / FOREWORD SISUKORD

Í

SISUKORD CONTENTS

Í

CONTENTS

10

ESIKAANE IDEE / FRONT COVER IDEA

12

LENNUKOOL: Nähtamatu ja salakaval turbulents / AVIATION SCHOOL: Invisible, sneaky turbulence

16

INIMENE: Karin Eensaar kaunistab maailma / PERSON: Karin Eensaar decorates the world

22

KAANELUGU: Moodne mees on mänguline ja enesekindel / COVER STORY: The modern man is playful and confident

34 EESTI: Vähem kraade, rohkem elamusi / ESTONIA: Fewer degrees, more excitement

22

78

46

ÜRITUSED EESTIS / EVENTS IN ESTONIA

54

EESTI VABARIIK 100: ÜRITUSED / REPUBLIC OF ESTONIA 100: EVENTS

56

TEADUS: Mis lõi mõra progressimüüti? / SCIENCE: Why is the myth of progress crumbling?

62

INNOVATSIOON: Välisskelett annab uskumatu tugevuse / INNOVATION: Exoskeletons provide incredible strength

66

NUTIKAS TEHNIKA: Kuus vajalikku asja, mis võiksid sul järgmisel reisil kaasas olla / TECH GADGETS: Six essential things that you might take with you on your next trip

72

PROOVISÕIT: Trooninõudleja / TEST DRIVE: Claiming the crown

78

SIHTKOHT: Vaimustav Kiiev / DESTINATION: Fascinating Kiev

92

SIHTKOHT: Tantsides uude aastasse / DESTINATION: Dancing into the New Year

100 SIHTKOHT: Ajaloolise Amsterdami kihav vaim / DESTINATION: The bold spirit of historic Amsterdam 110 ÜRITUSED EUROOPAS / EVENTS IN EUROPE 120 EESTI TÄHISTAB MAAILMAS / ESTONIA CELEBRATES AROUND THE GLOBE 122 AJALUGU: Esimesena üle Atlandi / HISTORY: First to fly over the Atlantic 124 MEIE INIMESED: Anneli Tüür vastutab turvalisuse eest / OUR PEOPLE: Anneli Tüür is responsible for security 126 KOOSTEGEMISED: Pimedatel öödel lendame valgete kinolinade ette / COOPERATION: On these dark nights, let us fly towards the light of the cinema screens 128 VISIT ESTONIA: Valmistu talveks Eesti moodi / COOPERATION: Preparing for winter the Estonian way

92

130 REISIJA INFO / PASSENGER INFO

TIMEFLIES

Sügis–Talv 2018 | Autumn–Winter 2018

Väljaandja | Publisher: Media Station OÜ, +372 5615 1111, info@mediastation.ee Reklaam | Advertising: Media Station OÜ, +372 552 7736, info@mediastation.ee *CM – Sisuturundus / Content marketing Print | Printing: Printall

6

TIMEFLIES

Peatoimetaja | Editor-in-chief: Kadri Eisenschmidt Kujundus | Layout: Sirje Sinisoo Kaanefoto | Cover photo by: Martin Kirikal Päise kirjutas | Header by: Aivar Antonio Lätt

koostöös / in cooperation with

FOTOD | PHOTOS BY: MARTIN KIRIKAL, ADOBE.STOCK, DANIEL PLAN / UNSPLASH.COM.

Sügis–Talv 2018 / Autumn–Winter 2018


SÜGIS–TALV | AUTUMN–WINTER 2018

7


EESSÕNA

Z

FOREWORD

Tere tulemast pardale! Welcome on board! HANNES SAARPUU Nordica juhatuse esimees / Nordica Chairman of the Board A Erakogu / private collection

VÕIME MUUTUSTEGA KOHANEDA ON OLNUD NORDICA PÕHIVÄÄRTUS ALGUSEST PEALE. The ability to adapt has been one of the key values at Nordica from day 1.

8

TIMEFLIES

KOGU MAAILMA LENNUNDUS kasvab enneolematu kiirusega. Kui 13 aastat tagasi küündis lennureisijate arv maailmas esimest korda 2 miljardini, siis aastal 2017 jõuti 4 miljardi reisijani ning kasv jätkub. Sedasama kasvavat trendi näeme ka Eestis. 2010. aastal teenindas Tallinna lennujaam vähem kui 1,4 miljonit reisijat, kuid 2018. aastal kulus nimetatud numbri saavutamiseks vaid 6 kuud. Nordica on selles kasvus olulist rolli mänginud, sest viimase kolme aasta jooksul on meie lennukid Tallinnas teenindanud üle 1,5 miljoni reisija. Kasv on muljet avaldav, kuid mõnikord tundub, et see on olnud liiga kiire ja lennundussektor laienenud üle oma piiride. Lendude arv üha suureneb, kuid nende teenindamiseks pole piisavalt piloote, ka paljud lennujaamad ja lennuliikluse juhtimissüsteemid töötavad juba suurema võimsusega, kui ette nähtud. Kogu sektor areneb nii kiiresti, et kõik sellega seotud huvirühmad ei jõua muutustega piisavalt ruttu kohaneda. Kuid teada on fakt, et kiireimad ja kohanemisvõimelisimad jäävad ellu ning on edukad. Õnneks on võime muutustega kaasas käia ja kohaneda olnud Nordica põhiväärtus algusest peale. Ainult nii suudame selles üleilmses tööstuses olla edukad ja ühendada Eestit ülejäänud maailmaga nii täna kui ka homme. Edukat reisi!

AVIATION all over the world is experiencing unprecedented growth. Just 13 years ago the global airline passenger count hit 2 billion for the first time. In 2017 we reached 4 billion and the trend continues. The same trend can be witnessed at the Estonian level. In 2010, Tallinn airport handled fewer than 1.4 million passengers, but it took only 6 months of 2018 to reach the same number. Nordica has played an important role in this growth, since within the last 3 years more than 1.5 million travellers have boarded our aircraft in Tallinn. Growth is good but sometimes there is a feeling of too much too fast, and the aviation sector has been stretched to its limits and beyond. There are not enough pilots to service the ever-growing number of flights, and many airports and air traffic control systems operate beyond their designed limits. The whole sector has been changing so quickly that it is often hard for all involved stakeholders to adjust quickly enough. But it has always been known that the fastest and most adaptable survive and thrive. Luckily, the ability to change and adapt has been one of the key values at Nordica from day 1. Only this way can we be successful in this global industry and help to connect Estonia with the rest of the world, both today and tomorrow. Happy travels!


SÜGIS–TALV | AUTUMN–WINTER 2018

9


ESIKAANE IDEE

Z

FRONT COVER IDEA

TimeFliesi esikaane idee

NORDICA PARDAAJAKIRI | IN-FLIGHT MAGAZINE SÜGIS–TALV 2018 | AUTUMN–WINTER 2018

AJAKIRJA TIMEFLIES ESIKAANT illustreerib läbiva motiivina alati mõni silmapaistev Eesti disaintoode või teos ja selle autori kirjutatud ajakirjanimi TimeFlies. Usume, et selline personaalsus muudab iga väljaande ainulaadseks. Aasta viimase numbri kaanel võtab meid külmade tuulte eest oma hõlma alla varju stiilne Baltmani mantel, mida on vürtsitatud kelmikalt ruuduliste pükstega. Selle hooaja sügistalvine kollektsioon on inspireeritud seiklusjanust ja loodud alati liikumises olevale mehele. Kaanepäise on visandanud moedisainer Aivar Antonio Lätt, kes on Baltmani nägu kujundanud juba viimased kaheksa aastat. Loo varem pigem traditsioonilist joont hoidnud Baltmani brändi uuest hingamisest leiate lehekülgedelt 22−31. Inspireerivat lennureisi! VÕTA MIND KAASA | YOUR COMPLIMENTARY COPY

The idea behind the cover of TimeFlies

NORDICA PARDAAJAKIRI | IN-FLIGHT MAGAZINE SUVI–SÜGIS 2018 | SUMMER–AUTUMN 2018

THE COVER OF TIMEFLIES MAGAZINE is always illustrated by a prominent Estonian design or artwork, and the title “TimeFlies” is written by the author of the artwork. We believe that this personal approach makes every publication unique. On the cover of the last issue of the year, a stylish Baltman coat, which is spiced up with fun trousers, is covering us up and protecting from the cold wind. The Baltman autumn and winter collection this year is inspired by adventure and created for the on-the-go man. The cover title is scribbled by fashion designer Aivar Antonio Lätt, who has shaped Baltman for the last 8 years. On pages 22–31 you can find out how the traditional Baltman brand has become more modern. Have an inspiring flight!

NORDICA PARDAAJAKIRI | IN-FLIGHT MAGAZINE KEVAD 2017 | SPRING 2017

NORDICA PARDAAJAKIRI | IN-FLIGHT MAGAZINE SÜGIS 2017 | AUTUMN 2017

VÕTA MIND KAASA | YOUR COMPLIMENTARY COPY

NORDICA PARDAAJAKIRI | IN-FLIGHT MAGAZINE SUVI 2017 | SUMMER 2017

SUVI | SUMMER 2017

TIMEFLIES

VÕTA MIND KAASA | YOUR COMPLIMENTARY COPY

VÕTA MIND KAASA | YOUR COMPLIMENTARY COPY

AJAKIRJANIME TIMEFLIES KIRJUTAB ALATI ESIKAANEL OLEVA DISAINTOOTE VÕI TEOSE AUTOR. The title "TimeFlies" is always written by the author of the artwork on the cover. NORDICA PARDAAJAKIRI | IN-FLIGHT MAGAZINE TALV–KEVAD 2018 | WINTER–SPRING 2018

NORDICA PARDAAJAKIRI | IN-FLIGHT MAGAZINE SÜGIS-TALV 2017 | AUTUMN-WINTER 2017

1

VÕTA MIND KAASA | YOUR COMPLIMENTARY COPY

10

NORDICA PARDAAJAKIRI | IN-FLIGHT MAGAZINE KEVAD–SUVI 2018 | SPRING–SUMMER 2018

VÕTA MIND KAASA | YOUR COMPLIMENTARY COPY

VÕTA MIND KAASA | YOUR COMPLIMENTARY COPY

VÕTA MIND KAASA | YOUR COMPLIMENTARY COPY


KULDNE ÕLU HUMALASE NOODIGA

Pruulit ud Eestis

TÄHELEPANU! TEGEMIST ON ALKOHOLIGA. ALKOHOL VÕIB KAHJUSTADA TEIE TERVIST.


LENNUKOOL

AVIATION SCHOOL

Nähtamatu ja salakaval turbulents Invisible, sneaky turbulence V Toomas Uibo, lennuinstruktor ning Nordica turundus- ja kommunikatsioonijuht / flight instructor and Nordica's Marketing and Communication Manager

12

TIMEFLIES

MITMESUGUSED UURINGUD NÄITAVAD, et kuni 2/3 reisijatest tunneb lennureisi eel ja ajal ärevust. Enamik suudab seda tunnet kontrollida, kuid on ka neid, kellele see kujuneb keeruliseks. Ebaturvalisuse tunne võib tekkida väga paljudel põhjustel: mõnele piisab lihtsalt teadmisest, et ees ootab lennureis, teisi paneb muretsema halb ilm lennujaama lähistel. On aga üks nähtus, mida me kõik aeg-ajalt lennu ajal kogeme ja mis meis kõigis ebamugavust tekitab – see on vältimatu ja ettenägematu turbulents.

VARIOUS STUDIES SHOW that up to two thirds of passengers feel anxiety before and during a flight. Most people are able to control this feeling, but there are those who find it difficult to manage. A feeling of insecurity can occur for a variety of reasons; for some people it is enough to just know that they are going to fly, others worry about the weather being bad at the airport. However, there is one phenomenon that we all experience from time to time during a flight, and which causes us all some worry – this is the una-


Kui proovida turbulentsi lihtsustatult defineerida, võib öelda, et kui gaasi või vedeliku laminaarne ehk ühesuunaline voolavus muutub ebakorrapäraseks, on tekkinud turbulents. See võib juhtuda mitmesugustel põhjustel. Lennukeid mõjutavad enim: • MEHAANILINE TURBULENTS Kuna õhu liikumist pole võimalik kontrastaineta palja silmaga jälgida, on lihtsam ette kujutada vee liikumist, mis toimub õhu liikumisega sarnaselt. Pistes käe ühtlaselt voolavasse jõkke näeme, kuidas tekivad käe ümber keerised. Sama juhtub ka õhuga. Ühtlaselt liikuv õhumass, mis põrkab vastu mäge või kõrghoonet, ei liigu pärast kokkupõrget enam ühtlaselt, vaid on turbulentses liikumises. Sellisest segamini aetud õhumassist läbi lennates kogeme lennuki rappumist. Mehaaniline turbulents tekib maapinna lähedal ja on tuntav sageli vahetult enne maandumist. • SELGE ÕHU TURBULENTS 10 km kõrgusel tekkiva turbulentsi põhjustab õhumasside liikumine ehk jugavoolud, mis üksteisega lõikudes või järsult suunda ja kiirust muutes tekitavad õhukeeriseid, just niisamuti, nagu käe jõkke pistmisel veega juhtub. Lennumeeskonnad, kes läbivad tugeva turbulentsiga piirkondi, informeerivad sellest üldjuhul tagantpoolt tulijaid ja nii oskab ka sinu lennuki kapten enne turbulentsesse õhku sisenemist reisijaid hoiatada. Selge õhu turbulents võib tekitada ka rahvasuus tuntud õhuauke, mis on oma olemuselt järsult laskuvad õhuvoolud. Kuigi lennuki kõrgus muutub sellistel juhtudel vaid mõnikümmend jalga (3–10 meetrit), räägivad reisijad teinekord mitmekilomeetrisest kukkumisest, mis pole tõsi. • TERMILINE TURBULENTS Nagu nimigi vihjab, on tegemist temperatuuride erinevusest tekkinud turbulentsiga. Termilist turbulentsi kogeme kõige rohkem siis, kui intensiivne päike on maapinna

voidable and unforeseen phenomenon that is turbulence. If we try to describe turbulence briefly, it could be said that if the laminar or unidirectional flow of gas or liquid becomes irregular, turbulence appears. This can happen for a variety of reasons. Aeroplanes are most affected by: • MECHANICAL TURBULENCE As the movement of air is impossible to observe with the naked eye without a contrast agent, it is easier to imagine the movement of water, which is similar to air movement. If we put our hand into a stream flowing steadily, we see how the water starts to swirl around the hand. The same thing happens with air. A uniformly moving air mass that flows into a mountain or a high building does not move evenly after collision, but will be in turbulent motion. When flying through this kind of air mass, we experience the aeroplane jolting. Mechanical turbulence develops near the ground and is often felt before landing.

INTERNETIST ON VÕIMLIK LEIDA TURBULENTSI KAARTE, MIS NÄITAVAD NÄHTUSE LEVIKUT. It's possible to find turbulence charts that show the location of the phenomenon.

• CLEAR AIR TURBULENCE Turbulence 10 km above the ground is caused by air mass movements (jet streams) that collide with each other or change direction, just as the hand in the water does. Flight crews that enter areas with high turbulence will generally inform others, which is why the captain will usually be able to alert passengers before entering turbulent air. Clear air turbulence can also cause the aeroplane to suddenly drop a few metres in places where the air flows down. In such cases when the aeroplane drops 3–10 metres, passengers might sometimes feel as if the plane has dropped a few kilometres, which is of course not true. • THERMAL TURBULENCE As the name implies, this is turbulence caused by a change in temperature. We experience thermal turbulence when intense sunshine has heated up the ground (especially forest

SÜGIS–TALV | AUTUMN–WINTER 2018

13


LENNUKOOL

AVIATION SCHOOL

OLLES TURVAVÖÖGA KINNITATUD ON TURBULENTS EBAMUGAV, KUID MITTE OHTLIK. When our seat belts are fastened, turbulence is uncomfortable, but not dangerous.

14

TIMEFLIES

(eriti metsamassiivi) tugevalt üles kütnud ja pinnasest õhkuvatest tõusuvooludest läbi lennates tunneme lennukis rappumist. Eriti hästi on see tunda pilvede all ja sees. Purilendurid kasutavad neid tõusvaid õhuvoole oskuslikult ära ning võivad tunde ilma mootorita nende abil õhus püsida. KAS TURBULENTS ON LENNUKITELE OHTLIK? Ei ole. Küll aga võib turbulents olla ohtlik reisijatele, kes eiravad lennumeeskonna soovitusi ega ole turvavööga kinnitatud. Turbulentses õhus lendamine on nagu autosõit mööda ebaühtlast munakiviteed. Kui kiirus on suur, võib ka autos pea väga valusasti lakke ära lüüa. Samasugune risk on turbulentsi korral lennukis. Kui reisijad on kenasti turvavööga kinnitatud, on see rappumine lihtsalt ebamugav, kuid mitte ohtlik – ei lennukile ega reisijatele.

masses) and we feel the aeroplane shake as it passes through an air mass flowing up from the ground. It is especially strong under and in the clouds. Glider pilots use these air masses skilfully to fly in the air without any engine power for hours. IS TURBULENCE DANGEROUS FOR AEROPLANES? No it is not. However, turbulence can be dangerous for those passengers who ignore the flight crew's recommendations and do not fasten their seat belts. Flying in turbulent air is like a car ride on an uneven cobblestone road. If the speed is high, you may hit your head or get hurt in some other way. There is a similar risk during turbulence in the aeroplane. If passengers have their seat belts fastened, turbulence may still be uncomfortable, but not dangerous – neither to the aeroplane nor to the passengers.


SÜGIS–TALV | AUTUMN–WINTER 2018

15


INIMENE

k

PERSON

Karin Eensaar kaunistab maailma Karin Eensaar decorates the world V Kadri Eisenschmidt A Erakogu / private collection

KARIN EENSAAR on rahvusvaheliselt tunnustatud gemmoloog ja juveelidisainer ning temanimeline bränd by kariné on esimene omalaadne Eestist, mis suure lombi taga monobutiigi avamiseni on jõudnud. See avati Miamis 1. oktoobril. Lisaks sellele on Karinil mitmeid regulaarseid välkpoode Euroopas, mistõttu lendab ta tihti näiteks Viini, Itaaliasse, Monte Carlosse või Genfi. „Ma lendan nii palju, et saan juba õhus aru, kui lennuk pöörab tavapäraselt marsruudilt kõrvale,” räägib Karin loo, mida ka tunnistajad kinnitada võivad. Seda kuulates tundub uskumatu, et tegelikult on Karin alati lendamist paaniliselt kartnud. Kuidas lennuhirmuga toime tulla? Lendamine on tänaseks minu jaoks nii sage, et see on justkui bussiga sõitmine – lihtsalt transpordiviis. Ärevust tunnen nüüd vaid õhkutõusul. Isegi turbulents ei hirmuta mind enam, sest mõistan, miks see tekib. Mu lemmikheli on lennukis see, mis muuhulgas kinnitab, et lennuki rattad on üles tõmmatud või kenasti alla lastud. Siis on juba turvaline olla. Lend ise on minu jaoks aeg, mil olen igas mõttes levist väljas ja saan olla üksi. See on töötegemiseks suurepärane võimalus – sirgeldan paberile ideid või sorteerin mõtteid. Teinekord tulevad just lennukis kõige lennukamad ideed. Et minu töö ongi minu hobi ja elustiil, ununeb mul lennates sellega tegeledes igasugune hirm. Millisesse sihtkohta läheksid alati meeleldi tagasi? Austria ja Viin on imeilusad. Viin oma teatrite ja ooperitega on tõeline kultuurikeskus.

16

TIMEFLIES

KARIN EENSAAR is an internationally renowned gemmologist and jewellery designer, and her brand “by kariné” is the first of its kind from Estonia. The unique brand opened a boutique in Miami on 1st October. In addition, Karin has a number of flash stores in Europe, and often flies to Vienna, Italy, Monte Carlo, and Geneva in connection with this. "I fly so much that I can even understand if the aeroplane deviates from its normal route," says Karin – a story that can be confirmed by witnesses. When listening to her, it seems hard to believe that Karin has always had a fear of flying. How do you deal with a fear of flying? For me, flying has become so frequent that it is like taking a bus – just another form of transport. I now feel anxiety only during takeoff. Even turbulence does not scare me as much anymore, because I understand why it happens. My favourite sound on the plane is the one that confirms that the wheels of the plane have been pulled up or lowered. Then I feel safe already. The flight itself for me is the time when I am out of reach in every respect and can be alone. This is a great opportunity to work – I am drawing ideas on paper or sorting out my thoughts. Sometimes the best ideas come to me on board. As my job is my hobby and my lifestyle, I forget about my fear of flying when working. Which destination are you always happy to return to? Vienna, and Austria in general, are wonderful. Vienna, with its theatres and operas, is a true cultural centre. There is always a need for dresses and beautiful jewellery there. Vienna is also architecturally elegant, and the people there are dignified and strong. Austrians are straightforward and true to their word. Moreover, Austrian nature is breathtakingly beautiful. If possible, I would recommend flying to Nice and from there on to Geneva. It is just 45 minutes by plane – so easy and quick. It


SÜGIS–TALV | AUTUMN–WINTER 2018

17


INIMENE

k

PERSON

Seal on alati vaja kleite ja kauneid ehteid. Ka arhitektuuriliselt on Viin elegantne ning justkui seda olustikku endas kandes on ka inimesed väärikad ja tugevad persoonid. Sealses ühiskonnas on sõna au sees. Selles mõttes, parimas võimalikus tähenduses, on austerlased lihtsad. Kõigele lisaks on Austria loodus hingematvalt ilus. Võimalusel soovitaksin lennata ka Nice’i ja sõita sealt Genfi. Lennukiga on see vaid 45 minutit ehk lihtne ja kiire vahemaa. Vahemere ääres on kevadel ja varasügisel mõnusalt soe, samas kui Genfis, Mont Blanci mägiste tippude vahel on karge ja tuuline. See on suur kontrast ning lennuki aknast paistvad läbi pilvede kõrguvad mäetipud on uskumatult võimas vaatepilt. Seistes Genfis ükskõik millisel tänaval, on silmapiiril alati majesteetlikult kõrguvad mäed. See vaatepilt on inspireerinud ka minu Icebergi sõrmuse. Mida sa Eestis kõige enam hindad? Disainerina hindan siinsete inimeste alalhoidlikku maitsekust. Kahtlemata on Eesti enamat kui Tallinna vanalinn. Soovitan sõita ükskõik millises suunas maapiirkonda. Meie väikesed külad on imearmsad. Kõikjal on hoolitsetud hekid, majade toonid on hoolikalt valitud, aiad on kaunilt sätitud. Vanad aidad ja kaevud on üles vuntsitud. Neist väikestest detailidest kiirgab lugupidamist meie kultuuri ja pärandi vastu. See on omaette kunstivorm, mis on eestlastel veres. Oleme hingelt ilu hoidev rahvas ja olen selle poolest meie maa ja rahva üle uhke.

18

TIMEFLIES

is quite warm in spring and early autumn by the Mediterranean, while in Geneva, the mountain peaks, including Mont Blanc, make the air crisp and windy. It is a great contrast and the high peaks that are visible from the window of the aeroplane are an incredibly powerful sight. No matter where you stand in Geneva, there are always majestically rising hills on the horizon. This sight is also the inspiration for my Iceberg ring. What do you value most in Estonia? As a designer, I appreciate the humble fashion of the people here. Undoubtedly, Estonia is much more than just Tallinn Old Town. I recommend driving to the countryside in any direction. Our small villages are gorgeous. There are well-groomed hedges everywhere, the colours of the houses are carefully selected, and gardens are beautifully arranged. Old barns and wells are renovated. These little details show respect for our culture and heritage. This is a form of art that is in the blood of Estonians. We are a nation that appreciates beauty and I am proud of our country and our people.

LENNUHIRMUST HOOLIMATA ON REISIMINE OLNUD KARINI TÖÖDELE INSPIRATSIOONIKS. In spite of her fear of flying, travelling has inspired Karin's work.


SÜGIS–TALV | AUTUMN–WINTER 2018

19


AEGAON „Tabula Rasa 38”.

I

n 2016, the success story of Estonian watches was the front cover of this magazine's opening issue. The AEGAON brand, with a unique design, started out with men's watches, but has finally discovered what women really want. As well as this, the company's online store has also grown into a real store located at the edge of Tallinn Old Town. AEGAON has been a strong men's brand from the very beginning. How have you managed to steal women's hearts as well? Women have literally been demanding watches from us for years now. We had been going back and forth with designing a woman's watch for several years, until we realised that women are actually expecting the same thing from us as men – a powerful, simple and distinctive design, only with more appropriate dimensions. So, in essence, we had to do what we have been doing all along.

AEGAON KÄEKELLAD – MIDA NAISED TEGELIKULT TAHAVAD?

AEGAON WATCHES – WHAT DO WOMEN REALLY WANT?

A

astal 2016 oli esimeste Eesti käekellade edulugu käesoleva pardaajakirja avanumbri kaanelooks. Harjumuspärast disaini trotsiv bränd alustas meeste käekelladega, kuid on lõpuks ära tabanud ka selle, mida naised tegelikult tahavad. Vähe sellest, ettevõtte e-poest on tänaseks välja kasvanud ka päris oma esinduskauplus Tallinna vanalinna serval. AEGAON on algusest peale olnud tugev meestebränd, millega õnnestus teil nüüd ka naistele põue pugeda? Naiste käekellasid on naised meilt nõudnud aastaid – ja seda sõna otseses mõttes. Leiutasime jalgratast mitu aastat, enne kui saime aru, et tegelikult ootavad naised meilt seda sama, mida mehedki – jõulist, lihtsat ja harjumuspärasest eristuvat disaini, ainult sobivamas

At a time when businesses are moving from the streets and going online, AEGAON did the opposite – why, and was it the right step? A watch is an accessory that people want to see and try on when possible, especially with smaller manufacturers like AEGAON. It is also important to know that the customers have a real place with real people to turn to if they have any issues. Also, it gives us the opportunity to learn more about our customers and receive direct feedback from them. The online store (aegaon.com) will still be open and will definitely still be our main channel of communication with customers from all over the world. We currently have customers from at least 23 countries. AEGAON „Tabula Rasa 38”.


CM*

AEGAON-i looja ja disainer Janno Roodi. AEGANON creator and designer, Janno Roodi.

mõõdus. Ehk sisuliselt pidime tegema edasi seda, mida kogu aeg teinud oleme. Ajal, mil ärid kolivad pigem tänavatelt internetti, tegi AEGAON vastupidise käigu – miks ja kas see oli ka õigustatud samm? Käekell on selline aksessuaar, mida inimesed soovivad võimalusel oma silmaga näha ja proovida, eriti selliste väiketootjate puhul nagu AEGAON. Sama oluline on ka teadmine, et kuskil on päris inimesed ja koht, kuhu ükskõik mis küsimusega pöörduda saab. Meile annab see aga võimaluse oma kliente paremini tundma õppida ja neilt otsest tagasisidet saada. E-pood (aegaon.com) kindlasti on ja jääb meie suhtlemiskanaliks kogu maailma klientidega, keda on tänaseks vähemalt 23 riigist. Kas võib öelda, et AEGAON on rikaste ja kuulsate luksusbränd? Ei või. AEGAON on „päris inimeste” bränd. Meie käekellade kandjaid on seinast seina – põllumeestest tipp-poliitikuteni. Nad on lihtsalt inimesed, kes naudivad seda, mida teevad, ega pea ennast sealjuures kellestki paremaks ega kehvemaks. AEGAON kellaga näitavad nad pigem oma iseloomu, mitte rahakoti paksust – ja see ongi see, mis meile oma klientide juures enim meeldib.

AEGAON „Peacemaker 53” skeleton.

Would you say that AEGAON is a luxury brand for the rich and famous? No. AEGAON is a brand for "real people". We have customers from farmers to top politicians. They are just people who enjoy what they do and do not compare themselves to others. With an AEGAON watch, they show their character and personality, rather than how much money they have – this is what we like the most about our customers.

AEGAON esinduskauplus aadressil Aia 5b, Tallinna vanalinnas. The AEGAON studio shop at Aia Street 5b, Tallinn Old Town.


KAANELUGU

COVER STORY

Moodne mees on mänguline ja enesekindel The modern man is playful and confident V Mari Roonemaa A Martin Kirikal, Jaanus Ree, Jack Devant

22

TIMEFLIES


Eesti vanima meestebrändi Baltmani tüüri on juba viimased 8 aastat hoidnud moedisainer Aivar Antonio Lätt, kes on varem pigem klassikavaimu esindanud kaubamärgile tublisti tänapäevasust lisanud. For the last 8 years, the fashion designer Aivar Antonio Lätt has been the head of Estonia's oldest men's brand – Baltman. He has given a new modern touch to the classic brand.

SÜGIS–TALV | AUTUMN–WINTER 2018

23


KAANELUGU

COVER STORY

„KUI MA MEENUTAN OMA ALGUSAEGU BALTMANIS ja aastat 2010, siis tol hetkel tuli jõuliselt moepilti dändilik stiil. Otsustasime korraga kaks põhimõttelist asja: peame suutma ajaga kaasas käia ja teiseks – brändi tegemine on tiimitöö. Uus disainer ei saa varem tehtut lammutada, aga me ei ole ka mõni saja-aastane moemaja, kelle trump ongi ainult traditsioon. Ühe jalaga tuleb elada ka tulevikus,” usub Antonio.

24

TIMEFLIES

"WHEN I THINK OF MY EARLY DAYS AT BALTMAN and the year 2010, back then the dandy style was very much in demand. We decided on two basic things at the same time: first, we have to be able to keep up with what is in, and second, branding is teamwork. The new designer cannot completely throw previous work out the window, but at the same time, we are not an old and established, hundred-year-old fashion house, whose trump card is simply tradition. One should still somewhat live with an eye on the future," Antonio believes. However, from the very beginning, the Baltman brand has been synonymous with the word “suit”, and there is nothing wrong with that. The brand was created primarily for the Baltic man, and Baltman's shops are located in Estonia, Latvia and Lithuania. Half of the total sales are made in Estonia, followed by Lithuania with 30% and Latvia with 20%. The sales numbers also reflect the fact that the so-called smart casual style is more and more sought after by customers. According to Antonio, it is precisely here that the keyword most used in men's fashion in 2018 – playfulness – emerges. "We have a new motto: a jacket is enough! A suit is no longer compulsory for professionals. Just combine a jacket with different shirts and trousers, and often different knitwear is also suitable. You might not believe it, but men get bored of the same clothing quite quickly, so there have to be plenty of ways to stylise different clothing items. But one thing that you can not make concessions on is the quality of the fabric and the product," says Antonio. He also emphasises that Baltman makes clothes for real people, not just for the covers of a magazine. This is evidenced by the wide availability of different shape and size options. "Being modern does not just mean following current trends. If someone asks if we make clothes for older people too, the answer is – of course! We increasingly depend on the concept of "tribes" – that is common values, interests and lifestyles – rather than age or geographical location," says Antonio.


Siiski – algusest peale on Baltman tähendanud inimestele ülikondi ja seda ei väära miski. Baltmani bränd on loodud ennekõike Baltikumi mehele ning Eestis, Lätis ja Leedus asuvad ka Baltmani esinduspoed. Kogumüügist poole moodustab Eesti turul müüdu, järgnevad Leedu 30% ja Läti 20%-ga. Müüginumbrites kajastub ka tõik, et nn smart casual’i stiil on meestele üha rohkem meeltmööda. Just siin kerkib Antonio sõnul esile märksõna, mis 2018. aastal maailma (meeste)moodi kõige rohkem iseloomustab – mängulisus. „Meil on uus moto: pintsakust piisab! Ülikond ei ole enam professionaalidele kuidagi kohustuslik. Pintsakut annab kombineerida erinevate triiksärkide ja pükstega, sageli sobivad ka erinevad kudumid. Seda ei kiputa eriti uskuma, aga ka meestemoes tüdinetakse kiiresti ja võimalusi enda stiliseerimiseks peab seetõttu olema palju. Ent üks, millele ei saa hinnaalandust teha, on kanga ja toote kvaliteet,”

Every year Baltman creates two complete collections – spring/summer and autumn/ winter. The collection for one season consists of about 200 items, therefore nearly 400 items must be designed per year; in addition, there are all the accessories – ties, scarves, hats and handkerchiefs. Tight teamwork with the technologist and tailor is very important, so that the creative work is materialised and is of the highest quality. In addition to creating collections, the head designer has to make time for major fairs in Florence, Milan and Paris twice a year, where picking out fabrics and apparel, and direct contact with manufacturers and other fashion designers takes place. The fabrics come mostly from large producers in Northern Italy and Portugal, and for a small number of luxury items from Britain. "Industrial design is a very sterile process and speed is very important. I like fairs, because they give an opportunity for human and personal contact," says Antonio. He is proud to

ÜLIKONNALE EI LÄHENETA ENAM KUI VORMIRÕIVALE. UUS MOTO ON „PINTSAKUST PIISAB!” A suit is no longer seen as a uniform. The new motto is "a jacket is enough!"

Best way to discover Tallinn!

• • • • •

Museums & Sights Sightseeing tours Public Transport Entertainment Restaurants & Cafes

SÜGIS–TALV | AUTUMN–WINTER 2018

E-tickets now available in our new web-shop: tallinncard.ee

25


KAANELUGU

COVER STORY

räägib Antonio. Veel toonitab ta, et Baltman teeb riideid inimestele, mitte ajakirja kaanepildile. Sellest annab tunnistust ka lai saadavus erinevates suurusnumbrites ja siluettides. „Kaasaegsus ei tähenda lihtsalt trendidega kaasajooksmist. Kui keegi küsib, kas teeme riideid näiteks ka eakamatele inimestele, siis – muidugi teeme! Järjest rohkem sõltume „hõimudest” (ingl k tribes) ehk ühistest väärtustest, huvidest ja elustiilist, kui varasematest kriteeriumidest ehk vanusest või geograafilisest asukohast,” sõnab Antonio. Aastas valmib Baltmanil kaks täiskollektsiooni – kevad/suvi ja sügis/talv. Ühe hooaja kollektsioon koosneb umbes 200 esemest, seega aastas tuleb disainida ligi 400 eset. Lisaks aksessuaarid ehk lipsud, sallid, mütsid ja rinnarätikud. Tihe tiimitöö käib paralleelselt kogu aeg ka tehnoloogi ja konstruktoriga, et loometöö materialiseeANTONIO SOOVITAB: SINU RÕIVASTE PIKK ELU Kui ülikond on igapäevane tööriie-

tus, siis võiks neid olla iga nädalapäeva jaoks üks. Üht ülikonda ei kanta kaks päeva

järjest – see lühendab tema eluaega märkimisväärselt. Riie tahab puhata ja selleks peab ta saama rippuda. Tee endale selgeks, mis on erinevate

materjalide voorused ja puudused. Peenvillased segud on kõige puhtamad ja paremad; suvised linasegused kangad peavadki kortsuma. Kui reisid palju, siis lase endale soovitada kõrgtehnoloogilisi kangaid, mis on kortsumis- ja hõõrdumiskindlad. Hästi raske on õpetada ostma kva-

liteeti, mitte brändi. Leia asjad, mis meeldivad ja mille kvaliteet on püsiv. Korralik kašmiirkampsun on kallis, aga see kestab vähemalt terve kümnendi; korralikud kingad terve inimpõlve. Tarbi targalt ja lase asjadel koos Sinuga vananeda.

26

TIMEFLIES

know the origin of the garments – and the fibres they are made of – by describing in detail their stories. It is a principled option that Baltman's products are environmentally friendly and the fabrics are certified. As different brands often use the same fabrics, it can happen that designers for Baltman, Strellson and Hugo Boss come together in the same fair hall. Their differences are reflected in their marketing budgets and the final price, but the material is the same. The quality of Baltman products is high: it means Estonian. Shirts, trousers and jackets are made in Lasnamäe, Tallinn, and most of the outerwear is made in Ahtme, Ida-Virumaa. Knitted items come from Italy and

- Järjest rohkem sõltume „hõimudest” (ingl k tribes) ehk ühistest väärtustest, huvidest ja elustiilist, kui varasematest kriteeriumidest ehk vanusest või geograafilisest asukohast. We increasingly depend on the concept of "tribes" – that is common values, interests and lifestyles – rather than age or geographical location.


ANTONIO SUGGESTS: MAKE YOUR CLOTHES LAST LONGER If a suit is your daily workwear, then there could be one for each day of the week. One suit is not worn for two days in a row – it shortens its

lifetime considerably. It is good for the fabric to rest and it needs to be able to hang for a bit after every wear. Find out what the pros and cons of various materials are. Fine

wool blends are the cleanest and the best. Linen fabrics for summer tend to wrinkle. If you travel a lot, choose high-tech fabrics that are less prone to wrinkles and wear. It is very hard to teach the customer to buy quality, not the

brand. Find the things that you like and the quality that lasts. A good cashmere sweater is expensive, but it lasts for at least a whole decade. Decent shoes last for a whole generation. Consume wisely and let your things grow old with you!

ruks võimalikult kvaliteetselt. Moeloomingu kõrvalt peab peadisainer jõudma veel kaks korda aastas suurtele messidele Firenzes, Milanos ja Pariisis, kus toimub kangaste ja rõivaste väljavalimine, otsesuhtlus tootjate ja teiste moemajadega. Kangad tulevad enamjaolt suurtelt tootjatelt Põhja-Itaaliast ja Portugalist, väike osa luksuslikku toodangut ka Suurbritanniast. „Tööstusdisain on väga steriilne protsess ja selle kiirus võib teha väga eluvõõraks. Mulle messid meeldivad, see annab inimliku ja isikliku mõõtme,” räägib Antonio. Ta on uhke, et teab rõivakangaste – ja nende riidekiudude – päritolu, osates detailselt kirjeldada nende siiajõudmise lugu. On põhimõtteline valik,

SÜGIS–TALV | AUTUMN–WINTER 2018

27


COVER STORY

FOTO | PHOTO: JACK DEVANT.

KAANELUGU

ÜLIKOND ON KERES Septembris EV100 juubelipidustuste raames rahvusooperis Estonia etendunud ballett „Keres” oli ühtaegu ootamatu nii muusikaliselt, lavastuslikult kui ka koreograafiliselt. Ebatavalisena mõjus ka tantsijate rõivastus, sest meestantsijad olid kõik riietatud ülikondadesse. Tantsija Carlos Campo Vecino kirjeldas oma lavakogemust: „Baltmani ülikonnas tundsin end mugavalt ja enesekindlalt: ülikonnad on elegantsed ja juba seetõttu teab tantsija lavale minnes, et näeb hea välja. Teisalt on balletilaval ülikonda kanda tavatu ja pead suutma selle n-ö välja kanda. Mulle kui tantsijale pakkus see väljakutse naudingut. Tegelikult olin üllatunud, et ülikonnad sobisid kaasaegse ja liikumiselt intensiivse tantsukeelega lavastuse jaoks. Rõivad istusid hästi ja terve etenduse vältel ei tekkinud kordagi tunnet, et need oleksid tantsija keerulist ja nõudlikku liikumist takistanud.” THE SUIT IS ON KERES The ballet Keres, which was performed in September at the Estonian National Opera, was made for the 100th anniversary of the Republic of Estonia, and the piece was unexpectedly original in its music, production and choreography. The dancers' clothing was also extraordinary, because the dancers were dressed in suits. Dancer Carlos Campo Vecino described his experience: "I felt comfortable and confident in Baltman's suit – the suits are elegant, and because of this, the dancer already knows that he looks good. On the other hand, wearing a suit in ballet is unconventional and you have to be able to carry yourself in it. To me, as a dancer, this challenge was a pleasure. In fact, I was surprised that suits worked so well for this contemporary and movement-intensive dance production. The clothes fitted well and during the whole performance I never felt that they prevented me from challenging and demanding movements."

28

TIMEFLIES

LAVASTAJA-KOREOGRAAF TEET KASK Malelegend Paul Keres riietus elegantselt ja klassikalise joonega. Kuna Keres kandis iga päev ülikonda, andis see selge visiooni riietada ka balleti „Keres” tantsijad ülikondadesse. Otsisime loomulikkust ja seda, et kostüümid mõjuksid seljas sundimatult – seetõttu otsustasime, et ei lase neid õmmelda, vaid ostame samad ülikonnad, mida kantakse ka tavaelus. Erisooviks oli leida Eesti toodang ja nii me Baltmani välja valisimegi. Ülikonnad sobisid algusest peale hästi, me ei pidanud neid tantsimise jaoks kohandama. Sündinud tervikus andsid ülikonnad teatrilaval tükile meeldiva lisaväärtuse. DIRECTOR AND CHOREOGRAPHER TEET KASK The chess legend Paul Keres dressed elegantly and classically. As Keres wore a suit on a daily basis, I had a clear vision of dressing the ballet dancers in suits. We were looking for something simple and wanted the suits to look natural on, so we decided not to have them custom made, but to buy the same suits that are also used in everyday life. Our special wish was to find an Estonian producer and so we selected Baltman. The suits were a good fit from the beginning and we did not have to adjust them for dancing. The suits as a whole provided added value to the performance on stage.


GRENARDI.EE

G R ENAR D I kauplused Tallinnas: Viru Keskus, Viru väljak 4 Kristiine Keskus, Endla 45 Ülemiste Keskus, Suur-Sõjamäe 4 Rocca al Mare Keskus, Paldiski mnt 102 SÜGIS–TALV | AUTUMN–WINTER 2018

29


KAANELUGU

COVER STORY

et Baltmani tooted on keskkonnasõbralikud ning kangad vastavad sertifikaatidele. Kuna erineva kaaluga brändid kasutavad sageli samu kangaid, võivad messil samas boksis kokku saada nii Baltmani, Strellsoni kui ka Hugo Bossi disainerid. Erinevused kajastuvad turunduseelarvetes ja lõpphinnas, materjal on aga sama. Baltmani toodete kvaliteet on kõrge: see tähendab, et enamjaolt eestimaine. Ülikonnad-püksid-pintsakud valmivad Tallinnas Lasnamäel, enamik ülerõivastest tehakse Ida-Virumaal Ahtmes. Kudumid saabuvad Itaaliast, meeste päevasärgid Rumeeniast. Kas panete tähele, et siin nimekirjas pole ei Hiinat ega ühtki arengumaad? See on rõivatööstuses pigem haruldane. Oktoobri teises pooles paisati poodidesse müüki väga tänapäevase lähenemisega Baltman limited edition kollektsioon, mis koosneb kümnest esemest. Kollektsiooni kõik esemed on omavahel hästi kombineeritavad ja peaksid eriti rõõmsaks tegema neid mehi, kes armastavad reisida: kõrgtehnoloogilised kangad vajavad minimaalselt hooldust, ei kortsu ja hingavad hästi. „Kui stiililt on tegu moodsa klassikaga, siis materjaliks on maailma tippu kuuluvad reisikangad,” lubab Antonio. Konkurentsi koduturul Baltikumis näeb Baltman tervitatavana. Ehkki Eestisse jõudis moeteadlike meeste seas hästi tuntud Suitsupply esinduskauplus alles napilt aasta tagasi, on Leedus ja Lätis nendega koos eksisteeritud juba palju kauem. „Konkurents ei lase liidril laisaks muutuda. Meie kõigi eesmärk on, et klient oleks haritud ja oskaks näha rohkem võimalusi,” lisab Antonio. Eesti meeste moeteadlikkuse suhtes on Baltmani peadisainer positiivselt meelestatud. „Meil ei läheneta enam ülikonnale kui vormirõivale. Üks isa tellis oma pojale näiteks tulipunase rätsepaülikonna! Ka tänavamoe ja traditsioonide sulandamine tõotab loomingulist plahvatust. Hinnatakse isikupära ja järjest vähem ostetakse midagi lihtsalt selga.”

30

TIMEFLIES


KÜMNEST ESEMEST KOOSNEV BALTMAN LIMITED EDITION ON MÜÜGIL ALATES OKTOOBRIST. The Baltman limited edition collection, which consists of ten items, is available from October.

some of the men's shirts from Romania. Do you notice that neither China nor any developing country is on this list? This is rather rare in the high-end clothing industry. In the second half of October, the modern Baltman limited edition collection, which consists of ten items, appeared in shops. All items in the collection nicely combine with each other and should be especially pleasing to men who love to travel: high-tech fabrics require minimal maintenance, do not wrinkle and are very breathable. "While the style of the collection is modern-classic, the material is top quality and travelproof," says Antonio. Baltman welcomes competition in the home market in the Baltics. Although Suitsupply, which is well known by fashionable men, arrived in Estonia only a year ago, the two companies have co-existed in Lithuania and Latvia for many years already. "Competition keeps you on your toes and does not

let you become lazy. Our joint purpose is to make the client more educated and provide them with more options," adds Antonio. Baltman's head designer has a positive attitude towards the fashion consciousness of Estonian men. "They no longer approach the suit as a uniform. For example, one father ordered a scarlet suit for his son! The blending of street fashion and traditions also means a creative explosion. Originality and personal approach are valued more and more, and people are no longer buying just something to wear."

Facebook.com/ baltman.eu Instagram: @baltmanbrand https://baltman.andmorefashion.com

SÜGIS–TALV | AUTUMN–WINTER 2018

31


CM*

HEA MAITSEGA PULMAD V-S TASTEFUL WEDDING AT V SPA HOTEL & CONFERENCE CENTRE Teie armastus ei tunne ajastu piire. Te olete kaasaegsed. Mugavad. Andekad. Te olete lahe paar. Mõnusad kaaslased. Teie olete tänapäevane armastuslugu. Just see 21. sajandi armastuslugu, mis on ehe, tõeline ja päris. Mitte see, mida vanades filmides nähtud. Vaid selline, nagu tahate teie. Te tahate oma elu meeldejäävaima päeva kujundada maitsekaks, soliidseks ja tõeliseks elamuseks. Seda nii enda kui oma lähedaste jaoks. Hea maitsega pulmad V Spaahotellis algavad teie armastuse looga. Nii ruumide sisekujundus V Spaahotelli peokeskuses kui külalistele pakutavad pulmaroad võivad rääkida teie loo. Kui hindate oma külalisi, aega ja eelarvet ja soovite pulmapidu, mis räägiks igas elemendis teie armastuse lugu, mitte ei sarnaneks ühegi teisega, siis olete õiges kohas. Samuti arvestavad hea maitsega korraldatud pulmad igal sammul teie külaliste mugavusega, alates pulmalistele reserveeritud parkimiskohtadest kuni ööbimisvõimalusteni 86 luksuslikus numbritoas. Peosaalide ruumilahendused kohandame maitsekalt vastavalt pulmaseltskonna suurusele. V Spaahotelli üheks kroonijuveeliks oleva restorani Joyce peakoka Mihkel Mangluse käe all sünnib pruutpaari lugu jutustav kulinaarne rännak. Hea maitsega pulmade laitmatuks sujumiseks anname V Spaahotelli poolt teie käsutusse väga hooliva, tähelepaneliku ja abivalmi korraldustoimkonna, kelle aukartustäratavad kogemused tähtpäevade korraldusel kergendavad kindlasti kõikvõimalikke tavapärase pulmaettevalmistuse murekohti.


HEA MAITSEGA ERIPAKKUMINE Loomulikult saame koos teiega korraldada pulmapeo laulatustseremooniaga hotelli katusel, sealhulgas pruutpaari saabumise helikopteriga. Teie pulmapeo võime koos bändi ja külalistega soovi korral ka spaa-basseinidesse viia. Aga lihtsama, armsa ja tõeliselt hea maitsega pulmapeo võime korraldada teile vastavalt 2019. aasta suve eripakkumisele, mis sisaldab kõike esmavajalikku teile ja teie külalistele.

TASTEFUL WEDDING SPECIAL OFFER We could organise your wedding reception on the roof of V Spa Hotel, including your entrance by helicopter. We could arrange your wedding party in our spa together with the band and all your guests. Or... we could arrange a simpler, more elegant and truly tasteful wedding based on our Summer of 2019 special offer, which includes all the essentials for you and your guests.

• Maitsekalt kujundatud peosaal, valge kangaga dekoreeritud lagi ja teie teemaeelistust ning muid soove arvestav valguslahendus; • Pidulikud kuldsete linadega ümmargused, maitsekalt eelkaetud ning kaunistatud lauad;

• A tastefully decorated wedding location and lighting that considers your theme and preferences;

• Tantsupõrand ja ettevalmistatud lava esinejatele;

• Round tables with white linen tablecloths, candlesticks and carefully selected table decorations;

• Mänguruum lastele ja eraldi abiruum teenindavale personalile;

• A dance floor and stage prepared especially for the band; • A playroom for children and a separate room for personnel;

• Pruutpaariteemaline tervitusjook ja valik koduseid või eksootilisi puuvilju saabujatele;

• Welcome drinks and a selection of local or exotic fruits for guests upon arrival;

• Pidulik buffet-õhtusöök külmlaua ja sooja toidu valikuga restoranilt Joyce;

• A formal buffet-dinner with a cold table and warm main course provided by restaurant Joyce;

• Luksuslik pulmaöö noorpaarile Sviidis koos rikkaliku hommikusöögiga restoranis Joyce.

• A luxurious wedding night for the bride and groom in a suite including a lavish breakfast at restaurant Joyce.

Pulmapakett alates: 70€*/ inimene *alates 40 külalisest

Riia 2, Tartu, 51004, Eesti

|

tel: +372 677 6677

Offer: 70€* per person. *minimum of 40 guests

|

www.vspahotel.ee

|

vspahotel

|

vspahotel


EESTI

ESTONIA

Vähem kraade, rohkem elamusi Fewer degrees, more excitement V Kätrin Karu A Mariann Liimal, Sven Zacek, 360 kraadi (www.360.ee), Oliver Moosus, Danel Rinaldo / Visit Estonia TIMEFLIES

34

TIMEFLIES


Elamusmatk traditsiooniliste haldjatega talvises rabas. Experience hike with traditional Estonian fairies in a wintery bog. FOTO | PHOTO: MARIANN LIIMAL / VISIT ESTONIA.

SÜGIS–TALV | AUTUMN–WINTER 2018

35


EESTI

ESTONIA

VAHEL PIISAB erilise elamuse saamiseks vaid sellest, kui kohale jõudmine nõuab pisut rohkem pingutust. Õnneks oled sattunud põhjamaiselt kargesse Eesti talve, mis pakub rohkelt väljakutseid ja eredaid elamusi, kui ainult oled valmis soojad riided selga tõmbama ja võib-olla ka tavalisest veidike varem teele asuma. Lõppude lõpuks, kui sa ei ole Tallinnast kaugemal käinud, siis sa ei ole Eestimaad näinud! ÄRA PIIRDU VAATEGA AKNAST – KOGE EESTIMAAD Suviti turistide meelispaikadeks olevad Eestimaa suuremad saared on külmal ajal nagu talveunes. Seda põnevam on aga neis paigus ringi liikuda, kuna kõik, keda kohtad, elavad ka päriselt sellel saarel ning teavad sulle pajatada nii ajaloo kui ka tänapäeva eluolu kohta huvitavaid lugusid. Hiiumaa on piisavalt väike, et näiteks saarelt renditud jalgratastega sellele mõne päevaga tiir peale teha. Kliima saartel on mõnevõrra pehmem ja lumikate kogu Eesti võrdluses kõige lühiajalisem, nii et jalgrattad saab välja võtta juba üsna varakevadel. Ükskõik, kas liigud jalgratta või autoga, orienteerumiseks võiksid võtta näiteks kolm maamärki: Hiiumaa omanäolised tuletornid – Kõpu, Ristna ja Tahkuna –, mis on kõik muinsuskaitse all. Tornid on ametlikult avatud küll vaid perioodil 1. mai – 15. september, kuid ette broneerides avatakse tuletornide uksed vastavalt sinu soovile. Enne Saaremaale jõudmist tuleb aga ületada üks pisike saar, kus võiksid salapära ja iidsete riituspaikade uudistamiseks pikema peatuse planeerida. Kristluse-eelseid riituspaiku on Muhu saarel nüüdseks säilinud 65 ning nendega tutvumiseks soovitame lisada programmi veel grammikese eksootikat ning alustada Tihuse hobuturismitalust, mis aasta läbi viib saarele tulnud külalised ratsa, kalessi või reega avastusretkedele. Ratsutamine on au sees ka paljudes teistes piirkondades ja Google on nende kohtade leidmisel hea abiline. Alternatiivina olgu TIMEFLIES aga toodud romantilised rajad Taevaskojas.

36

TIMEFLIES

SOMETIMES PUTTING A LITTLE BIT MORE EFFORT into getting somewhere is enough to make an experience more special. Fortunately, you have arrived in the northern winter of Estonia, which offers plenty of challenging and vibrant experiences, as long as you are ready to put on warm clothes and get on the road earlier than usual. After all, if you've never got out of Tallinn, you've not seen Estonia! DON'T BE SATISFIED WITH THE VIEW FROM THE WINDOW – EXPERIENCE ESTONIA The bigger islands of Estonia, which are hotspots for tourists in summer, are asleep during the cold winter weather. This makes it even more exciting to discover these places, because everyone you see is likely an island

- Harilaiu majakas Saaremaal. Mitmed Eesti tuletornid on muinsuskaitse all. Lighthouse at Harilaid, Saaremaa. Many of Estonia's lighthouses are under under heritage protection. FOTO | PHOTO: MARIANN LIIMAL / VISIT ESTONIA.


WE FURNISH YOUR SUCCESS

A good interior design makes it funnier to go to work. A good working environment also mirrors what you have achieved so far – and where you are going. Discover a wide range of thought-out furnish solutions and over 15 000 products for office, school, warehouse and industry at ajtooted.ee.

6000 270

ajtooted.ee

SÜGIS–TALV | AUTUMN–WINTER 2018

37


ESTONIA

FOTO | PHOTO: SVEN ZACEK / VISIT ESTONIA.

EESTI

TIMEFLIES

38

TIMEFLIES

Ja kui otsustad just seal oma puhkuse veeta, siis vaata kindlasti enne ära sealsetel radadel vändatud kultusfilm „Viimne reliikvia”. PÄIKESETÕUS RABAS Rabamatkad on need, kus võid ikka ja jälle samasse kohta minna, kuid elamus, mille koju kaasa võtad, on alati uus. Rabamatkad on populaarsed aasta ringi, ent kui lisad oma kujutluspilti veel karge talvehommiku, värskelt maha sadanud sillerdava lume ning tagasi jõudes joodud kuuma tee, siis soojendavad need elamused kodus pilte vaadates ikka ja jälle südant. Suvisel ajal võid valida ükskõik millise raba ning kasvõi omal käel mööda märgistatud rada, mis tihti laudteeks üle läheb, uudistama minna. Põnevaid rabasid leiab peaaegu kogu Eestist, ükskõik kas oled sattunud Pärnumaale (Tolkuse ja Nigula raba), ida poole (Viru raba), Järvamaale (Kakerdaja raba) või uitad hoopis Kesk-Eestis, kus on Rapla ümbruses vähemalt neli kaunist matkarada sind ootamas. Hea ülevaate leiad www.rmk.ee. Talvel soovitame neid matku ette võtta vaid koos asjatundjatega, sest lumekoorik võib olla salakaval. Liikumise kergendamiseks ja põnevuse lisamiseks võetakse talvistel matkadel appi ka räätsad või matkauisud. Ebatavalisemate abivahenditena leiavad kasutust ka tõukekelgud, millega on samuti siledal lumel tore talvemõnusid nautida ja kogenud giididega koos matkaradasid avastada, ole sa siis Lõuna-Eestis Valga, Taevaskoja või Haanja kandis, Aegviidu metsades või hoopis Ida-Virumaal. TEELT VÄLJA Motohuviliste rõõmuks võib leida üsnagi eksootilisi sõidukeid, millega väljaspool ametlikke teid igasugu imetrikke tehakse. Naissaarel, mis ka lennukiga tulijaile kenasti enne maandumist ära paistab, saab rahulikumas versioonis veoauto kastis matkata, kuid lisaboonusena jääb rajale haruldasi vaatamisväärsusi, nagu tsaariaegsed suurtükipatareid 10A ja 10B, saare


Hülgevaatlusmatk tõukekelkudel. Seal watching hike on kick sleds. / FOTO | PHOTO: 360 KRAADI, WWW.360.EE / VISIT ESTONIA.

suurim rändrahn, miinilaod, kohalik kirik ja veel muud põnevat. Nõukogude ajal armee tarbeks valmistatud sõidukid mudelitähisega UAZ on tuntud ka Willise nime all. Nende askeetlike sõiduriistadega viiakse matkale või spetsiaalselt rajatud seiklusrajale Aegviidu kandis ja uskuge, adrenaliini lisab see seiklus teie päeva küllaga, sest erinevalt paljudest teistest kohtadest, saad ise maasturi rooli istuda. Karjääris, tavalisest ekstreemsematel radadel saab sõitu harjutada veel ka Saaremaal, kus programme pakutakse isegi kooliõpilastele. Veidi teisest puust sõiduriistad, KTM Enduro ja krossimootorrattad on sõiduvalmis aga Kiviõlis, kus Aidu karjääri rajad matkajatele ekstreemseid elamusi pakuvad. Ja kellel soov kohe toa uksest mootorsaani selga hüpata ja seitsme tuule poole kimada,

local and has interesting stories about the past as well as life today. Hiiumaa is small enough, for example, to circle the island on a bike in just a few days. The climate on the islands is somewhat milder and the snow there melts faster than in the rest of Estonia, so bicycles can be taken out quite early in the spring. Whether you are travelling by bike or by car, we suggest visiting three landmarks: the unique lighthouses of Hiiumaa – Kõpu, Ristna and Tahkuna – which are all under heritage protection. The towers are officially open only during the period from 1st May to 15th September, but if you book ahead, the lighthouse doors can be opened when you like. Before arriving on Saaremaa, you have to pass across another, smaller island, where you might plan a longer stop to get a dose of mystery and visit the sites of ancient rituals. The island of Muhu has 65 pre-Christianity holy places, and to discover these, we recommend adding a gram of exotica to the programme and begin at Tihuse Horseriding Farm, which offers tourists an opportunity to explore these ancient places on horseback, or by carriage or sleigh, all year round. You can ride a horse in many other areas as well and Google is a great help in finding these places. Alternatively however, on the mainland, there are the romantic paths of Taevaskoja. And if you decide to spend your holiday there, be sure to watch the cult film "The Last Relic", which was filmed on these paths, before your visit. SUNRISE IN THE BOG Hiking in the bog is something you can do again and again in the same places, but the experience you get is always new and different. Hiking in the bog is popular all year round, but just imagine a cool winter morning, fresh snow, and some hot tea waiting for you when you get back. These experiences will warm your heart again and again when you are back home and look at the pictures. During summer you can choose any bog, and even discover it on your own on a

SÜGIS–TALV | AUTUMN–WINTER 2018

39


ESTONIA

FOTO | PHOTO: OLIVER MOOSUS / VISIT ESTONIA.

EESTI

siis teadke, et Otepää on Lõuna-Eesti linnake, kus püsiva lumikatte korral rajad majade tagahoovidest läbi jooksevad ning autod talvisel ajal saanidega saab asendada. Hoolimata sellest, millises Eestimaa kohas päeva mööda saatsid, tuleb see Eesti kombe kohaselt lõpetada korraliku saunaga. Olulised märksõnad sauna valides on puuküttega ahi ja viht. Kui need kaks tingimust on täidetud, siis võid olla enam-vähem kindel, et tegemist on korraliku saunaga, kuhu eestlased ka ise minna tihkaksid. Vana-Võromaa suitsusaunakombestik on isegi niivõrd eriline, et leidnud väärika koha UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirjas. Mooska talu Võrumaal on üks neid kohti, kus seda sama Eesti esivanemate pärandit omal nahal proovida saab, kuid kes otsib, leiab suitsusaunu ka pealinnale lähemal. SEIKLUSLIK VAADE PEALINNALE Eesti on nagu üks suur muinasjutumaa ja TIMEFLIES tegelikult ei pea tingimata Tallinnast välja

40

TIMEFLIES

marked trail or a boardwalk. Exciting bogs can be found almost all over Estonia, whether you are in Pärnu County (Tolkuse and Nigula bog), in the east of Estonia (Viru bog), Järva County (Kakerdaja bog) or in central Estonia, where at least four beautiful hiking trails are waiting for you in and around Rapla. For a good overview visit www.rmk.ee (website of the State Forest Management Centre) and select "For hikers". During winter, we recommend taking these hiking trips together with experts, as the snow can be tricky. To make moving around in the snow easier and add some excitement, snowshoes or hiking skates are used for winter hikes. You can also use some unusual hiking aids, like a kick-sled, which lets you enjoy the beautiful winter weather and discover hiking trails with guides, whether you are in Southern Estonian places like Valga, Taevaskoja or Haanja, in the Aegviidu forests farther north, or to the east in Ida-Viru County.

EHEDA SAUNAKOGEMUSE MÄRKSÕNAD ON PUUKÜTTEGA AHI JA VIHT. The things that define an authentic sauna experience are a wood-burning oven and a birch sauna whisk.


GET OFF THE ROAD Motor-enthusiasts can find quite exotic and exciting vehicles, with which you can make all kinds of trips away from official roads. On the island of Naissaar, which can also be seen from the aeroplane window during landing at Tallinn Airport, it is possible to drive around on the back of a truck, but as an additional bonus there are rare sights, such as abandoned artillery sites 10A and 10B, the island's largest boulder, a mine storage facility, the local church and more, along the route. Vehicles built for the Soviet army painted with the letters UAZ on the side are also known as Willis trucks. Using these vehicles, you can complete the specially designed adventure trail in Aegviidu, and believe me that this adventure will definitely add some adrenaline to your day, because unlike many other places, you can sit behind the wheel of this SUV yourself. If you like the extreme tracks, you can also practice your skills on Saaremaa, where there are programmes even for schoolchildren. Somewhat different vehicles, like the KTM Enduro and motorbikes, are waiting for you in Kiviõli, where the Aidu tracks offer extreme experiences. And if you want to jump on a snowmobile as soon as you step out of your door, then the Southern Estonian town of Otepää is just for you – here if there is enough snow, snowmobile tracks run through the backyards of houses, and during winter you can replace your car with a vehicle that is a bit more fun to drive. Regardless of whichever place in Estonia you end up visiting, it is customary to finish your day with a good, hot sauna – especially one with a wood-burning oven and a birch sauna whisk. If these two conditions are fulfilled, you can be more or less sure that it is a decent sauna where Estonians themselves would go. The Old-Võro-style smoke sauna is even so special that it has found a dignified place on the UNESCO World Heritage List. Mooska Farm in Võru County is one place where you can experience this particular aspect of Estonian heritage, but if you look around, you can also find smoke saunas closer to the capital. AN ADVENTUROUS VIEW OF THE CAPITAL Estonia is like a great fairy-tale land, and even if you stay only in Tallinn you can forget that it is

SÜGIS–TALV | AUTUMN–WINTER 2018

41


ESTONIA

FOTO | PHOTO: DANEL RINALDO / VISIT ESTONIA.

EESTI

KATARIINA KAIL VÕIB UNUNEDA, ET OLED TEGELIKULT PEALINNAS. On Catherine's Pier you might forget that you're actually visiting our capital.

TIMEFLIES

42

TIMEFLIES

minema, unustamaks, et paikned tegelikult ühe Euroopa riigi pealinnas. Kui aega napib, siis paaritunnise retke jaoks riietu ilmastikule sobivalt soojalt ja mugavalt ning palu taksojuhil end viia Kadrioru parki või hoopis Katariina kaile. Esimest varianti soovitame kindlasti kõigile Tallinna külastajatele, sest vabariigi presidendilossile, Luigetiigile ja mitmele pargis asuvale muuseumile tasub kohe kindlasti minimaalselt pool päeva pühendada ja külmal talvel saavad lustlikumad jalutajad Luigetiigil ka uisusammul ringikese teha. Katariina kai ja Paljassaare poolsaar on aga piirkond, kus tõepoolest unustad, et oled meie pealinna külastamas. Alusta jalutuskäiku Katariina kailt mööda randa mere poole ja püüa leida üles linnuvaatlustornid: Roostikutorn ja Valge torn. Iseäranis huvitav on see kant kevadel, kui talvitumast jõuavad tagasi rändlinnud, sest piirkonnas on registreeritud vähemalt 229 linnuliiki.

actually the capital of a European country. If you don't have a lot of time, then get dressed according to the weather, appropriately and comfortably, and ask a taxi driver to take you to Kadriorg Park or to Catherine's Pier. The first option is definitely recommended for all visitors to Tallinn, because the President's Castle, Swan Lake and several museums in the park are definitely worth a minimum of half a day to explore – and in the cold winter, more lively visitors will also be able to go skating on the lake. Catherine's Pier and the whole Paljassaare peninsula where it is located, make up an area where you can really forget that you are visiting our capital. Take a stroll along Catherine's Pier and along the coast and try to find the birdwatching towers: Roostikutorn and Valge torn. This area is particularly interesting in spring when migrant birds return, as at least 229 bird species have been registered in the region.


FOTOD: MARDO MÄNNIMÄGI

AJATU LUKSUS NING SOOJAD EMOTSIOONID Luba endale killuke ALPAKA looduslikku soojust ning ilu, mis kannab endas tuhandete aastate taguseid traditsioone. Luksuslik, vastupidav ja äärmiselt haruldane alpakavill ja -nahk on oma omaduste poolest kõrgelt hinnatud looduslikud materjalid kogu maailmas. Alpakade karvkatte muudab eriliselt siidiseks ja siledaks karm kliima loomakeste elukohas 3500-5000 m kõrgusel Andides. Hindamatu väärtuse annab alpakavillast toodetele aga materjali hüpoallergilisus, tõhus soojahoidvus ning vett ja mustust hülgav tekstuur. ALPAKA on 2007. aastal loodud Eesti juurtega elustiilibränd, mille loomingus kohtub Peruu kõrgmäestikust pärit hinnaline materjal minimalistliku ja selgelt eristuva põhjamaise stiiliga. Brändi moe- ja sisustustooted on müügil rohkem kui 30 riigis üle maailma ning Eestis Kaubamajas, Stockmannis, disainipoodides Tallinn Design House ja Tali ning Tallinna lennujaamas. Tutvu kollektsiooniga ka veebipoes www.alpaka-shop.com ja showroomis Tatari 64 4. korrusel Tallinnas.

EMBRACE A LIFETIME OF LUXURY AND WARMEST EMOTIONS Luxuriate in the natural warmth and beauty of an ALPAKA item and continue a tradition that stretches back thousands of years. Luxurious, durable and extremely rare, the wool and fur of the Andean alpaca are unrivaled by any other natural fibre. The harsh environment at the altitude of 3500-5000 meters that these camelids call home has the result of making their fleece extremely smooth and silky to touch. By being hypo-allergic, heat-efficient and lightweight as well as dirt, water and wind resistant - alpaca fibre is truly the most superior fibre in the world. Founded in 2007, Estonian lifestyle brand ALPAKA combines this treasured fibre from the Peruvian highlands with a distinctly Nordic design sensibility. Shop their clothing and homeware in 30 countries around the world and locally in Kaubamaja, Stockmann, design shops Tallinn Design House, Tali and Tallinn airport. Visit also the webshop www.alpaka-shop.com and showroom in Tatari 64 4F Tallinn.

SÜGIS–TALV | AUTUMN–WINTER 2018

43


44

TIMEFLIES


SÜGIS–TALV | AUTUMN–WINTER 2018

45


EESTIS

IN ESTONIA

Jõulujazz Christmas Jazz 28.11−15.12.2018 www.puhkaeestis.ee/et/joulujazz

Mis oleks paremaks jõulutunde loojaks kui jazz-muusika! Novembrist kuni detsembri keskpaigani saab Jõulujazzi festivalil nautida parimat jazz-muusikat. Mine kirikusse, kontserdisaali või baari – jazz’i leiad sel perioodil kõikjalt. Pimedaid talveõhtuid on parim veeta justnimelt Jõulujazzi nautides. From November to mid-December, the Christmas Jazz festival will bring you the best jazz music. Whether you are going to the church, the concert hall or the jazz bar, you will find jazz music everywhere during this time. It is simply wonderful to spend the dark winter nights enjoying some Christmas Jazz.

46

TIMEFLIES

Emmanuel Tjeknavorian 29.11.2018 www.piletilevi.ee

Sibeliuse viiulikontserdi parima inspiratsioonipreemia võitnud Emmanuel Tjeknavorianit on võimalus nüüd taas Eestis näha. Tõeline talent ja paljude lemmik Emmanuel on suurepärane viiulikunstnik, kelle kirge muusika vastu on võimatu tähelepanuta jätta. Peale selle on teda juhatamas Eesti armastatud dirigent Risto Joost, seega põhjuseid kontserti nautima minna on mitu. Emmanuel Tjeknavorian is the winner of an inspirational award for playing the Sibelius Violin Concerto and now we have an opportunity to see him in Estonia once again. True talent and people's favourite Emmanuel is a great violinist whose passion for music is impossible to ignore. In addition, he is led by beloved Estonian conductor Risto Joost, providing another reason to go and enjoy the concert.


Saate „Su nägu kõlab tuttavalt” finaal "Your face sounds familiar" final show 09.12.2018 www.piletilevi.ee

Eestis armastatud tele-show „Su nägu kõlab tuttavalt” finaal toimub Saku Suurhallis. Näha saab hirmnaljakaid, aga ka hirmutavalt identseid paroodiaid eesti näitlejate, muusikute ja muidu andekate inimeste esituses. The final performance of the Estonian television show "Your face sounds familiar" will take place in Saku Suurhall. This show is filled with funny parodies of famous singers performed by Estonian actors, musicians and other talented people.

Michel Legrand 11.12.2018 www.piletilevi.ee

Tallinnas Alexela Kontserdimajas võib 11. detsembril osa saada maailma tunnustatud jazz-pianisti ja dirigendi Michel Legrandi kontserdist. Ta on Kuldgloobuse, kolme Oscari ja Grammy laureaat, kes on oma muusikaga vallutanud kogu maailma. Lisaks on Legrand filmi „Cherbourgi vihmavarjud” muusika autor. Sellist suurnime ei kohta just iga päev, nii et on põhjust Tallinna külastada. On 11th December, Alexela Concert Hall will be hosting the world-renowned jazz pianist and conductor Michel Legrand. He is the winner of a Golden Globe and three Oscars, and has also been nominated for a Grammy. In addition, Legrand is the composer for the film "Cherbourg Umbrellas". This is a once in a lifetime opportunity and a good reason to visit Tallinn.


EESTIS

IN ESTONIA

Ólafur Arnalds 18.02.2019 www.piletilevi.ee

Alexela Kontserdimajas astub 18. veebruaril üles Islandilt pärit instrumentalist ja produtsent Ólafur Arnalds, kes on üks Islandi hinnatum esineja ja produtsent. Ta on tõeline muusikaarmastaja, mida tõestab tema püüdlus igast olukorrast võitjana välja tulla. Nimelt on mees läbi elanud õnnetuse, mis võttis tal pillimängimise võimaluse. Seepeale leiutas mees aga uue instrumendi, seda ikka selleks, et unistusi jätkuvalt teoks teha. One of Iceland's premier performers, instrumentalists and producers, Ólafur Arnalds, will be performing at Alexela Concert Hall on 18th February. Music is his passion and he has been determined not to let anything stop him enjoying this. This is shown by his desire to come out of every situation as a winner, having suffered an accident that left him unable to play a musical instrument – he simply invented a new instrument to keep pursuing his dreams.

48

TIMEFLIES

ABBA Gold – suur aastavahetuse kontsert ABBA Gold – Great New Year's Eve Concert 30.12.2018 www.puhkaeestis.ee

Kõige parem ABBA tribuutbänd Euroopas ootab Sinuga kohtumist Tallinnas, et maha pidada üks raju aastalõpukontsert. Saad olla oma silmaga tunnistajaks ABBA taaselustumisele, sest bänd on äravahetamiseni sarnane originaaliga. Kõige säravam aastalõpupidu ootab Tallinnas Alexela Kontserdimajas. The best ABBA tribute band in Europe is waiting for you to celebrate and see off 2018 in style. You will have the opportunity to witness the revival of ABBA, because the tribute band comes pretty close to the original. The most brilliant end-of-year party awaits you at the Alexela Concert Hall in Tallinn.


SHOPPING IS BETTER WHEN YOU DO IT TAX FREE Save up to 14% when you shop tax free in Estonia Find out more at globalblue.com


EESTIS

IN ESTONIA

Jõululinn Tartu Christmas City Tartu

Anne Veski soolokontsert Anne Veski Solo Concert

02.12.2018−10.01.2019

22.12.2018

www.puhkaeestis.ee/et/joululinn-tartu

www.piletilevi.ee

Lisaks pealinna jõuluturule ei tohi unustada teisigi kauneid Eesti linnu. Üheks neist on ülikoolilinn Tartu, mis saab 2. detsembril jõululinna nime. Esimesel advendipühapäeval süüdatakse raekoja platsil küünlad ning valgust annavad kõik linna jõulutuled. Ees ootab palju töötubasid, muuseume, kontserte ning muidugi ka jõululaat. In addition to the capital's Christmas Market, other beautiful Estonian cities must not be forgotten. One of them is the university city of Tartu, which will be Christmas City from 2nd December. On this day, Advent Sunday, candles will be lit in Town Hall Square, and all the city's Christmas lights will light up Tartu. There will be an opportunity to visit a lot of workshops, museums, concerts and, of course, the Christmas market.

50

TIMEFLIES

Üks suurepärane võimalus jõulueelset aega nautida on eesti lauludiiva Anne Veski soolokontsert. Kontserdiga tähistab armastatud estraadilaulja ja popdiiva väärikat juubelit – 40. aastat laval. Suurejoonelisele show’le müüakse vaid 5000 piletit, seega tasub olla kiire ja jõulukink endale ja lähedastele juba varakult soetada. Piletid on müügil piletilevis. An excellent opportunity to enjoy a solo concert of the beloved Estonian singer, Anne Veski, before Christmas. The concert celebrates a dignified milestone of the pop diva – 40 years on stage. Only 5000 tickets are are sold for the grand show, so act fast and purchase a Christmas gift for yourself and your loved ones early. Tickets are available online.


Poets Of The Fall 20.02.2019 www.puhkaeestis.ee

Rock Cafe peab 20. veebruaril valmis olema tõeliseks show’ks, sest lavale astub Soome rock-muusika imelaps Poets of the Fall. 2003. aastal loodud bänd tõusis juba 2005. aastal riigi edetabelite tippu ning pärast seda on ansamblit saatnud vaid edu, mh rahvusvahelisel areenil, sest kontserte on antud nii Euroopas, Aasias kui ka USAs. Ära maga seda võimalust maha ja rokime juba 20. veebruaril Tallinnas Rock Cafes. Rock Cafe is preparing for a true show on 20th February 2019, as Finnish rock group Poets of the Fall step up on stage. The band, founded in 2003, rose to the top of their home country's charts in 2005, and since then the ensemble's success has continued, including in the international arena with concerts in Europe, Asia and the United States. Do not miss this opportunity and rock on at the Rock Cafe in Tallinn.

Helisevad šedöövrid Kadriorus Concert series “The Ringing Masterpieces” at Kadriorg 09.12.2018 www.piletilevi.ee

Nüüd saab kaunisse Kadrioru Kunstimuuseumisse minna nautima nii vana- kui ka nüüdisaegse muusika kauneid kõlasid. Üles astuvad Virgo Veldi saksofonil ja Ene Nael klavessiinil. Nende kahe pilli koosmäng võlub isegi kõige suuremat muusikavõhikut. Now you can enjoy the beautiful sounds of both classical and modern music at Kadriorg Art Museum. Virgo Veldo on saxophone and Ene Nael on the harpsichord will be stepping up to the stage. The combination of these two instruments is so captivating, even for those who are not classical music admirers.


EESTIS

IN ESTONIA

November 19–23, 2018

Techstars Startupi nädal 2018 Techstars Startup Week Tallinn 2018 19.−23.11.2018 tallinn.startupweek.co

Tule ja avasta põnevat Eesti startup-maailma ühendaval startup’i nädalal. Techstars Startup Week Tallinn 2018 toob kokku terve kogukonna, kui Eesti edukaimad startup’id ning nende tugiorganisatsioonid avavad oma uksed ja jagavad kogemusi, edulugusid ja ideid 50 startup üritusel. Tuleviku tegijad, tehnoloogiahuvilised või startup-tähed – igaüks leiab programmist midagi. This year's Startup Week Tallinn reaches for the stars. With support from Techstars, now incorporated into the event name, we will celebrate the entrepreneurial mindset and make the week of 19th–23rd November a success! Discover Tallinn through 50 startup events and 3 main themes: Future Founders, Tech Meets Tallinn and Startup Superpowers.

52

TIMEFLIES

West Side Story 24.05.2019 www.opera.ee

24. mail esietendub Estonias Leonard Bernsteini igihaljas armastuslugu „West Side Story“. Esimest korda Eestis tuleb üks muusikal lavale kahes keeles ja koosseisus: eestikeelses variandis säravad Tony ja Maria rollides Heldur Harry Põlda ja Hanna-Liina Võsa, ingliskeelses lavastuses Jade Davies ja Cameron Sharp. Tempoka loo toob lavale siinse publiku poolt alati soojalt vastu võetud Georg Malvius. Piletid müügil alates novembrist. On 24th May, Leonard Bernstein's ever-popular love story "West Side Story" premiers in Estonia. For the first time in Estonia the musical will be performed in two languages and with two casts – in the Estonian version Tony and Maria are played by Heldur Harry Põlda and Hanna-Liina Võsa, while in the English version it will be Jade Davies and Cameron Sharp. The production will be brought to the stage by Georg Malvius, who has always been warmly welcomed by Estonian audiences. Tickets are available from November!


CM*

VABAD HINGED. SÜMBOLISM BALTIMAADE KUNSTIS

WILD SOULS: SYMBOLISM IN THE ART OF THE BALTIC STATES KUMU KUNSTIMUUSEUM / KUMU ART MUSEUM , 12.10.2018–03.02.2019

2018.

aasta kevadel ja suvel Pariisis Orsay Muuseumis eksponeeritud ja väga edukaks kujunenud näitus Baltimaade sümbolismist on alates 2018. aasta oktoobrist avatud Kumu kunstimuuseumis. Nelja Balti kunstimuuseumi koostöös sündinud näitusel on eksponeeritud ligi 150 teost Baltimaade kunstiloo märgilistelt autoritelt 19. sajandi lõpust kuni 1930. aastateni. 20. sajandi alguses oma karjääri alustanud noored kunstnikud asusid avastama Euroopa kaasaegseid kunstisuundi, kuid tundsid samas hingelähedust oma rahvusliku identiteedi loomise püüdlustega. Näituse kolm põhiteemat „Müüdid ja legendid”, „Hing” ja „Loodus” väljendavad kunstnike vaimustumist romantilistest jutustustest, inimese individuaalsest sisemaailmast ja loodusmüstikast. Eesti kunstnikest on näitusel teiste seas esindatud Kristjan Raud, Konrad Mägi, Nikolai Triik, Oskar Kallis, Läti kunstnikest kuulsad sümbolistid Janis Rozentāls, Vilhelms Purvītis ning Leedust Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.

Oskar Kallis (1892–1918 ). Linda kivi kandmas. 1917. Õli. Eesti Kunstimuuseum. Oskar Kallis (1892–1918). Linda Carrying a Stone. 1917. Oil. Art Museum of Estonia.

Johann Walter (1869–1932). Talutüdruk. U 1904. Õli. Läti Rahvuslik Kunstimuuseum. Johann Walter (1869–1932). Peasant Girl. Ca 1904. Oil. Latvian National Museum of Art.

T

his exhibition, Wild Souls: Symbolism in the Art of the Baltic States, which was on display and very well received at the Musée d’Orsay in Paris last spring and summer, will be at Kumu Art Museum starting from October 2018. The exhibition was born of a collaboration between four Baltic art museums and includes almost 150 works by iconic Baltic artists from the late 19th century to the 1930s. The young artists who started their journeys in the early 20th century set out to discover contemporary European art trends, while also feeling a spiritual affinity with aspirations to create their own national identity. The three main themes of the exhibition – Myths and Legends, Soul, and Landscape – express the artists’ fervour for romantic narratives, people’s individual inner worlds and the mysticism of nature. The artists represented at the exhibition include the Estonians Kristjan Raud, Konrad Mägi, Nikolai Triik and Oskar Kallis, the famous Latvian symbolists Janis Rozentāls and Vilhelms Purvītis, and Mikalojus Konstantinas Čiurlionis from Lithuania.


EV 100

ESTONIA 100

Kontsert „9 hümni vabadusele” Concert "9 Hymns to Freedom" 28.11.2018, Alexela Kontserdimaja / Alexela Concert Hall, Tallinn www.ev100.ee/et/9-humni-vabadusele

Eesti Jazziliit koostöös Jazzkaarega kingib Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks suure džässipeo, mis toob lavale kokku 100 jazz-muusikut. „9 hümni vabadusele” on üheksaosaline uudisteos, mille iga osa sümboliseerib ühte olulist sündmust või persooni Eesti Vabariigi ajaloos. Teoseid esitavad heliloojad ise või nende valitud tippmuusikud. The Estonian Jazz Union, in cooperation with Jazzkaar, is celebrating the 100th anniversary of the Republic of Estonia with a great jazz composition, bringing together 100 jazz musicians. "9 Hymns to Freedom" is a nine-part novelty piece, each part of which symbolises one important event or person in the history of the Republic of Estonia. The works are performed by the composers themselves or by top artists chosen by them.

Eesti Vabariik 100 Külm ei ole põhjus peitu pugemiseks. Juubeliaasta pimedad ööd lööb särama sajandi filmisadu, mis toob kinolinale oodatuimad Eesti filmid. Ainukordseid elamusi jagub kõigile kultuuri- ja spordisõpradele. Juubeliaasta finiš läheneb, kuid Eesti Vabariik 100 juubeliprogramm jätkub 2020. aasta veebruarini. Püsi EV100 pidustuste lainel www.EV100.ee.

Republic of Estonia 100 The cold is no reason to hide. The most highly anticipated Estonian films will light up the dark nights of the jubilee year. There are also plenty of unique experiences for culture and sports enthusiasts. The centenary year finale is approaching, but the anniversary programme of the Republic of Estonia 100 will continue until February 2020. Keep up with the EV100 festivities at www.EV100.ee.

54

TIMEFLIES

Eesti Ööjooks EV100 talve eri Estonian Night Run EV100 Winter Special 29.12.2018, Rakvere www.ev100.ee/et/eesti-oojooksev100-talve-eri

Juubeliaasta detsembriöö lööb energiast pakatama Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud Eesti Ööjooksuga, kus eri distantsidel saab kokku osaleda 3000 inimest. Kõikidele lõpetajatele jääb mälestuseks EV100 erikujundusega medal. This December night of the jubilee year will be full of energy, because the Estonian Night Run dedicated to the 100th anniversary of the Republic of Estonia will bring about 3000 people together to complete various running courses of different distances. A special EV100 medal will be awarded to all finishers.


EV100 filmi „Tõde ja õigus” esilinastus Premiere of the EV100 film "Truth and Justice" 21.02.2019, kinodes üle Eesti / in cinemas across Estonia www.ev100.ee/et/mangufilm-tode-ja-oigus

Eesti Vabariik 100 filmiprogrammi viies mängufilm põhineb armastatud autori A. H. Tammsaare samanimelisel raamatul. Linateoses näeme Vargamäe uue ja järeleandmatu peremehe Andrese võitlust, et tõde ja õigus jumala poolt mahajäetud paigas jalule seada. Mängufilmi režissöör on Tanel Toom, produtsent Ivo Felt. The fifth feature film from the Republic of Estonia 100 film programme is based on the book by beloved author A. H. Tammsaare. In the film we will be able to follow Vargamäe's new and relentless master Andres and his battle to establish truth and justice in the place abandoned by God. The director of the feature film is Tanel Toom, and the producer is Ivo Felt.

EV100 animafilmi „Lotte ja kadunud lohed” esilinastus Premiere of the EV100 animated film “Lotte and the Lost Dragons” 02.01.2019, kinodes Eestis ja Lätis / in cinemas in Estonia and Latvia www.ev100.ee/et/animafilm-lotte-jakadunud-lohed

Suuri ja väikeseid filmisõpru mitmes koguperefilmis rõõmustanud koeratüdruk Lotte jõuab taas kinolinale. Riigi juubelile pühendatud „Lotte ja kadunud lohed” seiklusloos saab vahva koeratüdruk endale väikese õe Roosi, kellega minnakse otsima maailma vanimat lohede rahvalaulu. Stsenaariumi autorid on Janno Põldma, Heiki Ernits ja Andrus Kivirähk, muusika on filmile loonud Sven Grünberg ja Renārs Kaupers. Lotte, who has previously entertained all her fans in films, is back again. In an adventure dedicated to the jubilee, the happy dog-girl Lotte will get a sister, Rosa. Together they go on an adventure to find the world's oldest dragon folk song. The writers of the screen play are Janno Põldma, Heiki Ernits and Andrus Kivirähk, and the music is composed by Sven Grünberg and Renārs Kaupers.

SÜGIS–TALV | AUTUMN–WINTER 2018

55


SCIENCE

Mis lõi mõra progressimüüti? Why is the myth of progress crumbling? V Liisi Keedus, Tallinna Ülikooli vanemteadur / professor of political philosophy at Tallinn University A Jordy Meow, Fancy Crave, Patrick Hendry / unsplash.com

56

TIMEFLIES

FOTO | PHOTO: JORDY MEOW / UNSPLASH.COM.

TEADUS


THE DYNAMICS OF TIME, DEVELOPMENT AND CHANGE have always fascinated man. For centuries, also the decline of human societies has been considered natural: anything that could get better, could also worsen and it was likely that sooner or later this would happen. However, from the European Enlightenment and the Industrial Revolution emerged a narrative specific and telling of our times: that humankind and societies were steadily and necessarily progressing, which also included the belief that everything that happens ultimately serves a purpose. At the centre of our faith in progress is the rarely questioned conviction that technological and economic development is inevitable and, of course, serves the interests of us all. Fancy buzzwords such as development and innovation have become goals in themselves, while their actual content and consequences are kept out of the reach of public debate and democratic decision-making processes. As

ESIMEST KORDA ON MEIL VAHENDID INIMKONNA JA LOODUSE TÄIELIKUKS HÄVITAMISEKS. For the first time we have the means to completely destroy humankind and nature.

FOTO | PHOTO: FANCY CRAVE / UNSPLASH.COM.

ARENG JA AJA DÜNAAMIKA on inimkonda alati huvitanud, aga sajandeid on peetud niisama loomulikuks ka inimühiskondade allakäiku ja mõtiskletud, kuidas seda vältida. Kõik, mis võis paremaks minna, võis ka halvemaks minna – ja oli tõenäoline, et varem või hiljem nii ka juhtus. Euroopa valgustusest ja tööstusrevolutsioonist sündis aga meie ajastule eriomane usk, et inimkonna heaolu liigub pidevalt tõusvas suunas. Et kõik, mis juhtub, on lõppkokkuvõttes hea. Progressimüüdi keskmes on alateadlik uskumus, et tehnoloogia ja majanduse areng on meie tahtest sõltumatud ja teenivad iseenesestmõistetavalt kogu inimkonna huve. „Arengust” ja „innovatsioonist” on saanud eesmärgid, mille sisu ja tegelikud tagajärjed ei allu demokraatlikele otsustusprotsessidele. Progressiusklikena panustame optimismile, et kõik probleemid leiavad alati lahenduse – küll teadus lahendab inimkonna mitmekordistumisega kaasnevad toiduja keskkonnaprobleemid, küll haihtuvad hirmud tehisintellekti ees ning kui oleme siiani pääsenud tuumakatastroofist, pääseme ka tulevikus. 20. ja 21. sajandit eristab varasemast asjaolu, et esimest korda on meil vahendid inimkonna ja looduse täielikuks hävitamiseks. Kui varem oli kõik inimese tehtu tagasipööratav, siis nüüd suudaksime potentsiaalselt teha pöördumatuid otsuseid ja tegusid. Selles kontekstis muutub pime progressiusk eriti murettekitavaks. Tõdemus inimkonna võimest tekitada tänasele tsivilisatsioonile ja elukeskkonnale pöördumatut kahju ning mõistmine, et mõnda haava aeg ei paranda, on löönud progressiusku mõra. Lääne-Euroopas juba pikemat aega. Ida-Euroopas, sealhulgas Eestis, kus enamike inimeste elu on paaril aastakümnel märgatavalt paranenud, on ebameeldiv ärkamismoment pead tõstmas alles nüüd. Lääne-Euroopas seevastu ei saavuta noorem põlvkond enam kunagi vanema põlvkonna kindlustunnet, ebavõrdsus ning ühiskondlik võõrandumine on süvenenud ning ohte keskkonnale teadvustakse palju

SÜGIS–TALV | AUTUMN–WINTER 2018

57


SCIENCE

FOTO | PHOTO: PATRICK-HENDRY / UNSPLASH.COM.

TEADUS

ME EI SAA ENAM EELDADA, ET TULEVIK ON TÄNASEST PAREM. We can no longer be sure that tomorrow will be better than today.

58

TIMEFLIES

teravamalt. Mõistetakse valusat vastuolu kahe inimkonnale eluliselt olulise vajaduse – üha kasvavast inimkonnast tingitud tarbimise suurenemise ja sellest tulenevate kliimamuutuste mõju vähendamise – vahel. Täna ei oska me esimest korda ajaloos ühiskonnana toimida eelduseta, et tulevik peab olema tänasest parem. Mis saab siis, kui tegelikkuses enam nii ei olegi? Kuidas poliitiliselt ja ühiskondlikult mõelda, kõneleda ja tegutseda, kui progressimüüt enam ei kanna? See on keskne poliitikateoreetiline küsimus. Lugu on valminud koostöös Eesti Teadusagentuuri algatusega „Research in Estonia“.

progressives, we are optimistic that we will eventually come up with solutions to all our present and future problems – we are confident that science will somehow solve the food-supply and environmental problems that come with the unprecedented growth of the Earth's population and with climate change, that the fears regarding artificial intelligence are exaggerated, and that since we have avoided a nuclear disaster up to now, surely we will avert one in the future. However, the 20th and 21st centuries are different from earlier times in one crucial respect: for the first time we have the means to completely destroy ourselves and much of the nature on planet Earth. While in earlier eras, everything that man did was somehow reversible, today we could potentially take decisions and actions that have irreversible consequences. In this context, blind trust in progress becomes particularly problematic. Acknowledging that humans are able to cause irreversible damage to both our civilisation and natural environment has toned down previous optimism. Especially in Western Europe, and to a lesser extent in Eastern Europe, where the lives of most people have indeed improved dramatically over the past few decades, there is an overwhelming sense that the younger generation will never experience the same financial security as the older generation, that social inequality and a sense of alienation have deepened, and that environmental problems are becoming more acute. There is more and more awareness of the contradiction between the imperative of economic and consumer spending growth on the one hand, and the need to tackle climate change on the other. For the first time in recent history, we cannot, as a society, confidently ascertain that tomorrow will be better than today. How should we think, speak and act politically and socially when the ideology of progress no longer holds ground? The article has been written in cooperation with the Estonian Research Council’s initiative “Research in Estonia”.


Stylish design and innovative technology from outside in.

The new generation Kia Ceed. Nice move. The new Kia Ceed’s advanced technology is designed for peace of mind when driving. Our Lane Following Assist system for example, is a giant leap forwards in semi-automated driving and can control acceleration, braking and steering depending on the vehicles in front to maintain a safe distance and keep you safely in the centre of your lane. Discover more on kia.ee | kia.lv | kia.lt

YEAR WARRANTY

QUALITY REDEFINED

The Kia 7-year/150,000 km new-car warranty is valid in all EU member states (plus Norway, Switzerland, Iceland and Gibraltar), subject to local terms and conditions. Fuel consumption (l/100 km)/CO² (g/km): urban from 4,5/110 to 8/145, extra-urban from 4,8 to 5,8, combined from 5,0 to 6,1.


LOCAL KNOW-HOW – NORDIC APPROACH – GLOBAL EXPERIENCE WWW.NJORDLAW.EE TALLINN@NJORDLAW.EE VEERENNI 24-D, TALLINN, ESTONIA +372 66 76 440


INNOVATSIOON

Q

INNOVATION

Välisskelett annab uskumatu tugevuse Exoskeletons provide incredible strength V Kaido Einama A Raytheon, Cyberdyne, Panasonic, (CC) Pha Pha / Flickr.

ULMEFILMIDEST tuntud terminaatorikostüümid, milles inimene muutub tugevaks ja purustavaks, on tegelikult juba vaikselt meie igapäevaellu imbumas. Välisskeletiks nimetatud seadmel on aga lisaks militaarsele kasutusele palju muid otstarbeid, milleks see tehnoloogia vägagi ära kulub. Jaapanis ja Hiinas, aga muidugi ka USAs ja Venemaal käib praegu võidujooks selle tehnoloogia arendamisel, sest nõudlust on

THE TERMINATOR COSTUMES known to us from science-fiction films, in which a person can become strong and destructive, are actually slowly becoming a part of our everyday lives. Besides military use, this kind of device, called an exoskeleton, has many other uses. Japan and China, but also the US and Russia, are currently racing to develop this technology, as demand in medical, industrial and, of course, military fields is high. While earlier exoskeletons were heavy and difficult to control, new ultra-light materials are now being tested. Equally important are, of course, the software and computers that help an iron skeleton comfortably support the muscles or even help the movement of limbs using just the mind.

FOTO | PHOTO: RAYTHEON.

Raytheoni militaarvälisskelett XOS 2. The Raytheon military exoskeleton XOS 2.

62

TIMEFLIES

THERE ARE TWO TYPES OF EXOSKELETON One type is attached to a person and gives extra strength with the help of engines and hydraulics. Such exoskeletons can be used, for example, in industrial work to help with difficult tasks. In the automobile industry, exoskeletons are already being used as support technology for workers in many factories; otherwise workers would be in awkward positions all day long and could end up with a work injury. The other type are those devices controlled with the power of the mind. After some practice, the wearer can give commands and move the exoskeleton via thought. This mode of management is promising, but needs to be further developed, because reading thoughts is not yet very reliable. However, depending on their application, robot exoskeletons can be divided into three types. Here are three examples of different uses.


nii meditsiinis, tööstuses kui ka loomulikult militaarvaldkonnas. Kui varem kippusid välisskeletid olema kohmakad ning nende juhtimine keeruline, siis nüüd katsetatakse ülikergeid materjale. Põhiline on loomulikult raudskeletti liigutav tarkvara ja arvutid, mis suudavad alates sujuvast lihaste lisatoetamisest kuni mõtte jõul liigutamiseni meid tugevaks teha. VÄLISSKELETTE ON KAHTE TÜÜPI Ühed kinnitatakse inimese külge ja need üritavad liigutamist ära aimates mootorite ja ajurite abil jõudu juurde anda. Selliseid skelette saab kasutada näiteks tööstuses inimese jaoks raskete tööülesannete tegemisel. Autotööstuses on ekso- ehk välisskeletonid juba paljudes tehastes kasutusel liinitööliste abivahenditena. Muidu peaksid nad terve päeva ebamugavas asendis liigutusi tegema ja võivad niiviisi lõpuks mõne raske töötrauma saada. Teised on mõtte jõul juhitavad seadmed. Peale harjutamist suudab inimene edasi anda käsklusi ja välisskelett liigutabki nii, nagu inimene mõtleb. See juhtimisviis on paljutõotav, kuid vajab veel edasiarendamist, sest mõtete lugemine pole veel väga usaldusväärne. Kasutusvaldkonna poolest võib aga väliseid robotskelette jagada põhimõtteliselt kolmeks. Siin on kolm näidet erinevatest kasutusvõimalustest. Jaapani firma Cyberdyne on loonud meditsiinilise välisskeleti HAL, mida kasutatakse peamiselt halvatud inimeste jalule aitamiseks: piisab vaid 1% pingutusest lihast liigutada, kui masin lisab 99% ja saabki juba astuda. Niimoodi harjutades suudab inimene peagi pingutada 5, 10 või 20% ja vastavalt sellele toetab masin inimest, käivitades oma ajureid väiksema võimsusega, kuni lõpuks saab inimene omal jalal kõndijaks. Panasonicu kogu keha välisskelett Ninja PLN-31 on aga mõeldud pigem tervetele inimestele, kes peavad rasket tööd tegema või on näiteks liiga vanad, et ise päev otsa füüsilist tööd teha, kuid välisskelett aitab

- Jaapani firma Cyberdyne on loonud meditsiinilise välisskeleti HAL, mida kasutatakse peamiselt halvatud inimeste jalule aitamiseks. The Japanese company Cyberdyne has created a medical exoskeleton named HAL, which is used mainly for helping people walk. FOTO | PHOTO: CYBERDYNE.

The Japanese company Cyberdyne has created a medical exoskeleton named HAL, which is used mainly for helping people walk: just 1% of the total effort is the human derived effort needed to move the muscle– the machine adds 99%, and then you can take a step. With some practice, a person would soon be able to try increasing the proportion of power they supply themselves, and depending on this, the machine supports the person by adding the necessary extra power, until finally the person would be able to walk on their own. Panasonic's full body exoskeleton, the Ninja PLN-31, is intended for healthy people who need to do hard work or are, for example, too old to do physical work all day. The exoskeleton helps by providing more power and endurance. It is important that the whole body is supported – also, the back is supported by a flexible motor-driven skeleton, and the legs and hands are also attached to mechanical support limbs.

SÜGIS–TALV | AUTUMN–WINTER 2018

63


Q

INNOVATION

- Panasonicu kogu keha välisskelett Ninja PLN-31 on aga mõeldud pigem tervetele inimestele, kes peavad rasket tööd tegema või on näiteks liiga vanad, et ise päev otsa füüsilist tööd teha, kuid välisskelett aitab neil vastu pidada. Panasonic's full body exoskeleton, the Ninja PLN-31, is intended for healthy people who need to do hard work or are, for example, too old to do physical work all day. FOTO | PHOTO: PANASONIC.

64

TIMEFLIES

neil vastu pidada. Tähtis on, et kogu keha on toetatud – ka selga toetab elastne mootoritega juhitav skelett-manipulaator ning jalad-käed on samuti kinnitatud mehaaniliste tugijäsemete külge. Raytheoni militaar-välisskelett XOS 2 on mõeldud sõduritele lisajõu andmiseks nii lahingus kui ka tagalas rasket laskemoona tõstes. XOS 2 on samuti kogu keha toetav välisskelett, mis kaalub 95 kilogrammi, kuid aitab siiski kergemalt edasi liikuda kui ilma robotjäsemete lisakaaluta. „Robotkostüümi” kandja võib kergekäeliselt tõsta 90-kilogrammiseid raskusi ja üks sõdur suudab sellega ära teha kuni kolme tavalise sõduri töö. Ulmeline hiiglaslik võitlusrobot, mis vaenlase tehnikat lömastaks ja tulistaks, pole veel küll õnneks sõjaväevarustuses, kuid Jaapanis on peetud seda tüüpi võitlusrobotite võitlusi, kus tohutu masina sees juhib selle jäsemeid inimene-operaator. Neid roboteid nimetataks mecha’deks – üks tuntumaid neist on Jaapani firma Suidobashi Heavy Industry loodud Kuratas, mis oskab neljal rattal sõita nagu auto, kaalub 4,5 tonni, sisaldab väikest kabiini operaatori jaoks ning võib olla ka relvastatud raskekuulipildujatega. Seda kõike võib juhtida ka eemalt puldi abiga, kuid kabiinis istuvat inimest jälgib mängukonsooli-laadne seade, mis inimese liigutused roboti jäsemetele edasi annab.

The Raytheon military exoskeleton XOS 2 is designed to give soldiers extra power, both in battle and at base, with lifting heavy ammunition. The XOS 2 also supports the entire body, and even though it weighs 95 kilograms, it still helps a soldier move more easily than without the extra weight of the robot limbs. The "Robot Costume" wearer can easily lift 90 kilograms and with the help of this device, one soldier can do the work of three soldiers. This fantastic giant battle robot, which could crush and shoot an enemy's equipment, is still not a part of military equipment, but in Japan, fights between these types of robots have already been organised. The huge robots fighting each other are run by human operators and are called mechas – one of the most famous ones is Kuratas. Kuratas was produced by the Japanese company Suidobashi Heavy Industry. It can drive on four wheels like a car, weighs 4.5 tons, includes a small cabin for the operator, and may also be equipped with machine guns. All this can be controlled remotely, but movements of a human sitting in the cabin can be transferred via a gameconsole-like device to the robot to produce the corresponding movements. Kuratas.

FOTO | PHOTO: (CC) PHA PHA / FLICKR.

INNOVATSIOON


Luminor's business loans give you a flying start. Reach your goals with us. More info: luminor.ee/en/business-loans

Luminor Bank AS is a ďŹ nancial services provider. Before registering for the campaign and concluding any agreements, please read the terms and conditions on www.luminor.ee, and if necessary consult an expert by calling 628 3300.


NUTIKAS TEHNIKA

O

TECH GADGETS

Kuus vajalikku asja, mis võiksid sul järgmisel reisil kaasas olla Six essential things that you might take with you on your next trip V Kaido Einama

LENOVO YOGA BOOKIL ON KLAVIATUURI ASEMEL TEINE EKRAAN

THE LENOVO YOGA BOOK HAS A SECOND SCREEN INSTEAD OF A KEYBOARD

Mis oleks, kui teeks arvuti, mis käib lahti nagu raamat ja mille mõlemal avatud küljel on vaid puutetundlik ekraan? Kui vaja, kuvad ühele ekraanile klaviatuuri, kui tahad, on see joonistuspind, võib-olla tahad aga lugeda kahelt ekraanilt sisu samamoodi, nagu avatud raamatust? Miskipärast polnud selliseid arvuteid varem tehtud, kuid sel sügisel tuli Lenovo välja just taolise masinaga – Yoga Book C930 pakub sellel arvuti poolel, kus oleme harjunud klaviatuuri nägema, e-tindist puutetundlikku pinda. Üliõhuke, vaid 9,9 mm arvuti maksab ligi 850 eurot.

What if you opened your computer like a book with just a touchscreen on both sides? If you wanted to, you could display a keyboard on one screen. If you didn't need a keyboard, the second screen could be used as a drawing surface, or maybe you would like to read content from two screens the same way as you read an open book? For some reason, such computers have not been made before, but this autumn, Lenovo came out with such a machine – the Yoga Book C930 offers a touchscreen where we are used to seeing the keyboard. The ultra-thin 9.9 mm computer costs around 850 euros.

PROJEKTOR TASKUSSE! Taskuprojektorid on head kaaslased nii reisil kui ka kodus, et suurt pilti väikese seadmega kas või üle seina näidata. Sony MP-CD1 mobiilne taskuprojektor kaalub vaid 280 grammi ning suudab seinale luua kuni 120-tollise diagonaaliga pildi. On üsna kindel, et nii suure ekraaniga telerit jaksaks osta vaid vähesed. Sealjuures on lainurkobjektiiviga taskuprojektoril vaja vähe ruumi – see peab seinast olema vaid 3,45 meetri kaugusel. Seega sobib ka väiksemast toast, et hiigelpilti nautida. Väiksema valgusjõu tõttu vajab projektor hämarat ruumi. Filmiõhtuks sobib see aga ideaalselt – ka aku kestab umbes kaks tundi. Sony MP-CD1 maksab ligi 400 eurot.

A PROJECTOR IN YOUR POCKET! Pocket projectors are good companions both on the go and at home to show big pictures with a small device. The Sony MP-CD1 mobile pocket projector weighs only 280 grams and is able to project a 120-inch image onto the wall. Only a few people can afford to buy a TV with such a large screen. Also, this pocket projector, with its wide-angle lens, requires only a small amount of space – it needs to be only 3.45 metres away from the wall to project an image. Therefore, you can enjoy giant pictures in smaller rooms too. The projector needs a dimly-lit space because it has low light power, but it is perfect for a movie night, and the battery lasts for about two hours. The Sony MP-CD1 costs around 400 euros.

66

TIMEFLIES


UUS SEGWAY KÄIB TALLA ALLA Tasakaaluliikureid on peale esimese klassikalise kaherattalise välja tulnud õige mitmeid, kuid sel sügisel saame nautida maailma väikseimat tasakaaluseadet. Õigemini seadmeid – Segway Drift W1 on kahe tasakaaluliikuriga komplekt, mis käivad talla alla, kuid töötavad nagu seda tüüpi liikurid ikka: kallutad ettepoole – liiguvad edasi, kallutad tahapoole – pidurdavad. Drift W1 on nii väike, et neid kahte jala alla käivat ratast võib igale poole kaasa võtta ja kotti pista. Eriti mugav on kulgeda näiteks mõnel suurel messil või konverentsil, kus siseruumides peab läbima pikki koridore. Seade arendab kiirust kuni 12 km/h, töötab akudelt kuni 45 minutit, kaalub 7 kg ja maksab ligi 350 eurot.

THE NEW SEGWAY GOES UNDER THE SOLES OF YOUR FEET There are many balance boards that have hit the shelves after the classic two-wheeler, but this autumn we can enjoy the world's smallest balance board yet. The device, or devices – Segway Drift W1 – is a set of two balance boards that are attached to your feet and work the same way as these types of boards usually do: if you tilt forward you move forward, if you tilt backwards you brake. The Drift W1 is so small that a pair of these wheels can be taken everywhere and will easily fit into your bag. For example, it is especially convenient to use when visiting a large exhibition or a conference, where you need to travel long distances indoors. The device can hit a speed of up to 12 km/h, runs on batteries for up to 45 minutes, weighs 7 kilograms and costs around 350 euros.

SUURE EKRAANIGA SÜLEARVUTI, MIS KAALUB ALLA KILO! Reisil on iga gramm arvel ning kui tahad sülearvutit kaasa võtta, tähendab see tavaliselt mitut lisakilo. Sel sügisel tutvustas Acer aga uut mudelit, mis püstitas maailmarekordi – Swift 5 on esimene sülearvuti, mis kaalub alla kilogrammi, olles 990 grammiga maailma kergeim. 15,6-tollise ekraaniga mudel on vaid 15,9 mm paks, kuid selle magneesiumi-alumiiniumi sulamist korpus on tugev. Inteli 8. generatsiooni Core protsessor on piisavalt energiasäästlik, nii et ka pisema akuga suudab arvuti kuni 10 tundi tööd teha. Euroopas saabub kaalu langetanud masin müügile novembris ja maksab ligi tuhat eurot.

LARGE NOTEBOOK WEIGHING LESS THAN A KILO! When travelling, every gram counts, and if you want to bring your laptop, it usually means a couple of extra kilograms. This autumn, Acer introduced a new model that set a world record – the Swift 5 is the first laptop weighing less than a kilogram, being the lightest in the world at just 990 grams. The model, with its 15.6-inch screen, is only 15.9 mm thick. Intel's 8th-generation core processor is energy efficient, and even with a smaller battery, you can still work on this computer for up to 10 hours before you need to recharge it. In Europe, the lighter machine will be available from November costing nearly 1000 euros.

SÜGIS–TALV | AUTUMN–WINTER 2018

67


NUTIKAS TEHNIKA

O

TECH GADGETS

BOSE TEGI KÕRVAKLAPID, MIS AITAVAD PAREMINI MAGADA Bose tõi sel suvel välja spetsiaalsed kõrvaklapid Sleepbuds, mis on mõeldud magamiseks. Kõrva sisse käivad laaditavad klapid ei mängi muusikat, vaid kümmet erinevat taustaheli. Mõned neist on lõdvestavad ja uinutavad, mõned aga proovivad maskeerida tüüpilisi taustamürasid. Kõrvaklapid töötavad ühe laadimisega 16 tundi. Äpi abil on võimalik laadida alla ka uusi taustahelisid ning äratust helisema panna. Sellised uneparandajad maksavad ligi 215 eurot.

BOSE HAVE MADE HEADPHONES THAT HELP YOU SLEEP BETTER This summer, Bose brought out special headphones, the Sleepbuds, which, like the name implies, are meant for sleeping. The chargeable headphones do not play music, but ten different background sounds. Some of them are relaxing, while others try to mask typical background noise. The headphones work for 16 hours with one charge. With the help of an application, you can also download new background sounds and set an alarm. These sleep aids cost around 215 euros.

MONITOR REISILE KAASA? JAH, MIKS MITTE Mitme ekraani kasutajatele on loodud hädavajalik reisividin – kaasaskantav ekraan. AOC I1601FWUX mobiilne 15-tolline ekraan näeb välja nagu hiiglaslik tahvel, olles ka sama õhuke, ent pakkudes suuremat ekraanipinda. Seadmega tulevad kaasa mugavad kaaned, et ekraani kaitsta, ning ühtlasi on need ka tugijalaks monitorilt esitluste tegemisel või miks mitte ka filmi vaatamisel. Ekraan ühendatakse sülearvutiga ühe USB-C-kaabliga, mille kaudu saab kuvar ka toidet. Kaasaskantav monitor maksab ligi 230 eurot.

TAKE A MONITOR WITH YOU ON YOUR TRIP? YES, WHY NOT An indispensable travel essential has been created for multiple-screen users – a new portable display. The AOC I1601FWUX mobile 15-inch screen looks like a gigantic tablet and is as thin as one, but offers a much larger screen surface. The device comes with practical covers to protect the screen, which also provide support for the monitor while making presentations or even watching a movie. The display is connected to a laptop with one USB-C cable, which also provides the display with power. This portable monitor costs around 230 euros.

KAASASKANTAV EKRAAN ON VAJALIK REISIVIDIN MITME EKRAANI KASUTAJATELE. The new portable display is essential for multiple-screen users.

68

TIMEFLIES


TOIDUELAMUSED PILVEPIIRIL

EXPERIENCE THE BEST CUISINE IN THE CLOUDS

TEKST / TEXT BY: KÄTRIN KARU FOTOD / PHOTOS BY: TELETORN, MARTIN KIRIKAL

P

õhjusega tulevad armunud paarid restorani vaadet nautima, et selles lummuses oma kallima kätt paluda või päikeseloojangu ja hiljem tähistaeva taustal üksteise silmade sügavusse uppuda. Teletorni restoranis pakutavaid roogasid ei saa aga sugugi vähem oluliseks pidada, sest isegi kui restoran asuks ka päris keldris, on sealsed toidud niivõrd maitsemeeli erutavad, et vähemalt meie fotograaf otsustas juba ainult pearoogadest proovitud Eesti ulukifilee pärast sinna peagi tagasi minna. Ulukifilee juurde serveeritud kartuli- ja musta küüslaugu kreem, puravikud ja veini-kadakakaste on iseloomulikud näited restorani peakoka Mihkel Kalbuse stiilist.

M

ih ke lK alb us.

T

here is a reason why couples in love come to the TV Tower restaurant. This is a perfect place with a breathtaking view, where you can watch the sun set and later get lost in each other's eyes under the stars. However, the menu of the restaurant is just as important as the atmosphere. Even if the restaurant was located in a cellar, the food would still be incredibly exciting. In fact, our photographer has already decided to come back to the restaurant after trying just one main – Estonian game fillet. Estonian game fillet with potato and black garlic cream, boletus mushrooms and wine–juniper jus provides a typical example of TV Tower restaurant head chef


CM*

Mihkel on tuntud Eesti toidu austaja ja sellepärast võib Teletorni restorani pidada üheks parimaks kohaks, kus teha tutvust traditsioonilise Eesti köögiga, mis serveeritud tippkokale iseloomulikus modernses võtmes. Eesti köögiga tutvumisele lisab põnevust joogikaart, mis sobitab iga toidu juurde nii rahvusvaheliselt tuntud kui ka kohalike õllekeldrite ning siidri- ja veiniaedade jooke. Restorani menüü valmib igal võimalusel kohalikust kodumaisest toorainest. Nii võib sealt leida Eesti metsadest kütitud ulukeid, ise korjatud söödavaid samblikke, metsaseeni, lisaks kodumaiseid marju ja looduse ande. Kõige tähtsamaks peab Mihkel oma loomingu puhul maitset. Iga element taldrikul peab olema arusaadava maitsega, kõigi taldrikul olevate komponentide vahel peab olema sobivus ja kõik need erinevad maitsed peavad üksteist täiendama. Need on põhimõtted, mille arvelt restoranis järeleandmisi ei tehta. Eelroogadest proovitud toortatar suitsupeedi, Andre talu juustu, humalasiirupi ja ürtidega on meiega vestelnud Riina Aasma sõnul pühendus taimetoidusõpradele ning nii sellest kui ka mitmest teisest toidust pakutakse ka veganiversiooni. Sibulakreemsupp röstitud hirvelihaga on samuti kerge ja maitseküllane roog, millele õhukesed hirvelihalõigud meeldivat tekstuuri lisavad. Rukkilinnasekreem mustade sõstarde ja speltapähkli küpsisega on olnud üks menüü hitte restorani avamisest saadik. Seda eriliselt põneva maitsekooslusega brüleekreemi laadset desserti proovides olete kahtlusteta avanud ukse Eesti köögi maitsete juurde selle parimast küljest.

Mihkel Kalbus's style. Mihkel is a well-known Estonian food enthusiast, and therefore the restaurant can be considered one of the best places to get to know traditional Estonian cuisine, served in a modern style. An exciting wine and beer list matches every meal with internationally renowned beverages, as well as local beer, cider and wine. The menu of the restaurant is prepared, whenever possible, from local produce. In addition to local berries and other produce, the TV Tower restaurant features game meat hunted from Estonian forests and edible moss and mushrooms picked by the restaurant team. The most important thing for Mihkel is the taste of his creation. Each element on the plate should have a clear taste, all of the ingredients on the plate must be compatible, and each of these different flavours must complement the others. These are the principles of the restaurant. According to Riina Aasma, the buckwheat with smoked beetroot, Andre Farm cheese, hop syrup and herbs, is a celebration for vegetarian food lovers and, like many other dishes on the menu, is also available as a vegan version. The onion cream soup with roasted deer was also light and tasty, with the thin deer meat adding a nice texture. One of the hits on the menu, since the opening of the restaurant, has been rye cream with blackcurrants and a spelt and nut biscuit – a dessert with very exciting crème-brulee-like taste, which undoubtedly shows Estonian cuisine at its best.

Kloostrimetsa tee 58A, Tallinn, Estonia | tel: +372 511 1493 | www.teletornirestoran.ee |

Teletorni restoran


PROOVISÕIT

TEST DRIVE

Trooninõudleja Ühelgi hetkel müügil oleval keskklassi linnamaasturil ei ole mootoriruumis nii suure erivõimsusega jõuallikat kui Alfa Romeo Stelvio Quadrifogliol, mille kahe turbolaaduriga 2,9-liitrine V6 arendab 375 kW/510 hj.

Claiming the crown At no time has a mid-class SUV had such a high-power engine compared to the Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, which has a 2.9-litre, 375 kW/510 hp, turbocharged V6 engine. V Kaido Soorsk, Whatcar.ee A Martin Kirikal

STELVIO QUADRIFOGLIO läbis mullu autode testimiseks sageli kasutatava Nürburgringi 7 min ja 51,7 seki-ga, mis teeb sellest planeedi kiireima linnamaasturi. Igapäevakasutaja jaoks ei pruugi säärased rekordid suurt midagi öelda, ent nõudlike juhtidega on teine lugu. Selline sooritus vihjab võimekale Ferrari mootorile, veermikule ja jõuülekandele, mis võiks itaaliapärasesse kastmesse pistetuna võrduda meeldejääva sõidurõõmuga. Mina ei tea ühtki inimest, kes valiks kaaslast selle järgi, kui palju viimane sööb (või kui tihti ta haige on) ja seepärast ei taha ma aru saada sellestki, miks seda autodega tegema peaks. DOKTOR JEKYLL JA MISTER HYDE Peategelast soetades saate linnamaasturi, millel on kaks iseloomu. Ontlik tohtrihärra Jekyll annab teie käsutusse täpse rooli ja mugava vedrustusega linnamaasturi, mille 525-liitrise pakiruumi saab tagaistme seljatoe langetamise järel muuta 1600-liitriseks ja mille keskmiseks kütusekuluks lubab tootja 9 liitrit 100 km kohta (linnas 11,7 ja maanteel 7,5 l/100 km). Maanteel kujunes säästurežiimis kulgedes keskmiseks kütusekuluks näiteks 8,3 l/100 km (kiirusel 95 km/h). Lisaks ei pea te muretsema ka

72

TIMEFLIES

THE STELVIO QUADRIFOGLIO completed the Nurburgring circuit, which is popular for testing cars, in 7 minutes and 51.7 seconds last year, making it the fastest SUV on the planet. For everyday users, such records may not mean much, but it is a completely different story for demanding drivers. This performance suggests a powerful Ferrari engine, chassis and power transmission, which all make driving this car quite an experience. Just like money isn't the most important thing when choosing a partner, or the fact they will get ill from time to time, it is arguably the same when choosing a car. DR. JEKYLL AND MR. HYDE By purchasing this SUV, you get two cars in one. You have a car with precision steering and comfortable suspension, 525 litres luggage space of which can be turned into 1600 litres by just lowering the back seats, and an average fuel consumption of 9 l/100 km (11.7 l/100 km in the city and 7.5 l/100 km on the highway). When I drove on the highway, the average fuel consumption in economy mode was 8.3 l/100 km (at an average speed of 95 km/h). In addition, there's no need to worry about the inside of the car, because the exclusive model of the Stelvio Quadrifoglio includes everything you need, from the dual-zone air conditioner to the 8.8-inch display information system, navigator, gorgeous sports seats, and, back on the outside, 20-inch tyres. Even bluetooth is available with the original Apple CarPlay and Android Car systems. But as the car changes completely into a fierce Mr. Hyde, it becomes comparable to the Porsche Macan Turbo, only 95 kg lighter and accelerating to 100 km/h in


varustuse pärast, sest tippmudeli arsenalis sisaldub kõik vajalik alates kahetsoonilisest kliimaseadmest ja lõpetades 8,8-tollise ekraaniga infolustisüsteemi, navigaatori, nägusate sportistmete ning 20-tolliste jalavarjudega. „Sinihammaski” on koos Apple CarPlay ja Android Autoga Stelvio Quadrifoglio põhivarustuses olemas. Ent raevukaks mister Hyde’iks kehastudes on teie istmiku all võrreldavast Porsche Macan Turbost 95 kg kergem pöörasus, mis saavutab kiiruse 100 km/h 3,8 sekundiga (!) ehk konkurendist sekundijagu kiiremini. Kahe turbokompressoriga 2,9-liitrine V6 tagab koos kaheksakäigulise ZF-i käigukastiga katkematu võimsusvoo ning Race-režiim võimaldab elektroonilised abilised lõunale saata. Nii on teie päralt „peresõiduk”, mis

3.8 seconds (!) – basically a second faster than the Macan. The 2.9-litre V6 with two turbocharged engines provides uninterrupted power with an eight-speed ZF gearbox, and race mode allows you to drive without electronic assistance. What you have is a "family car" that makes you feel like you are flying and honours Robert Ferdel, the lead designer of the car, whose creations include the Ferrari 599, F12 and 458 Speciale in addition to the Giulia Quadrifoglio. A CAR TO BE JEALOUS OF The Stelvio Quadrifoglio is essentially an SUV with the same attributes as a Ferrari, but with this you can even allow yourself a light offroad trip, as the exclusive Stelvio's ground clearance is 200 mm and can run through

SÜGIS–TALV | AUTUMN–WINTER 2018

73


PROOVISÕIT

TEST DRIVE

ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO Baashind: 89 990 eurot Mootor: V6, kahe turbolaaduriga 2,9-liitrine ottomootor Võimsus: 375 kW/510 hj @ 6500 p/min Pöördemoment: 600 Nm @ 2500 p/min Aeg 0–100 km/h: 3,8 s Tippkiirus: 283 km/h Keskmine kütusekulu: 9,0 l/100 km CO2 pääst: 210 g/km Pikkus/laius/kõrgus: 4702/1955/1681 mm Telgede vahe: 2818 mm Pakiruumi maht: 525−1600 liitrit Tühimass: 1830 kg sunnib ühtevalu oma kaalu unustama ning teeb au seda kavandanud töörühma juhtinud Roberto Fedelile, kelle loomingu hulka kuuluvad lisaks Giulia Quadrifogliole veel Ferrari 599, F12 ja 458 Speciale. TUNTAKSE KADEDUST Stelvio Quadrifoglio näol pakutakse teile seega Ferrari oskusteabega viimistletud linnamaasturit, mis võimaldab flirtida kerge maastikusõiduga, sest ägedaima Stelvio kliirens on 200 mm ja see võib sõita 480 mm sügavuses vees. Taskukohasemat versiooni valides – leia ülevaade aadressilt www.whatcar.ee – saate enesele hea juhitavusega linnamaasturi, millel on pika käiguga vedrustus ja tegusad pidurid. Ent tippmudelis jagub piisavalt südikust, et Macan Turbolt klassiliidri kroon enesele krahmata. Lisaks kiirusele ja isikupärale on Stelvio Quadrifoglio trumpideks peale kergema kaalu veel kolm aastat pikem garantii (viis aastat läbisõidupiiranguta). Nii võimsa linnamaasturi soetamiseks pole ühtki ratsionaalset põhjust, aga see on midagi sootuks enamat kui suvaline punktist punkti kulgeja, mis on tänapäeval rohkem kui haruldane.

74

TIMEFLIES

480 mm of water. If you are looking for the most affordable version – you can see offers at www.whatcar.ee – you will get an SUV with precision steering, good suspension and strong brakes. But the exclusive model has enough spunk to take the crown off the previous leader in its class – the Macan Turbo. In addition to its speed and personality, the Stelvio Quadrifoglio is lighter in weight and has a warranty that is three years longer (five years without mileage limit) than the Macan. There is no rational reason to acquire such a powerful SUV, but it offers much more than simply getting from A to B, which is very rare today.

STELVIO QUADRIFOGLIO ÜHENDAB LINNAMAASTURI JA FERRARI OMADUSED. The Stelvio Quadrifoglio combines the driving qualities of an SUV and a Ferrari.

ALFA ROMEO STELVIO QUADRIFOGLIO Starting price: 89 990 euros Engine: V6, 2.9-litre turbocharged

Top speed: 283 km/h Average fuel consumption: 9.0 l/100 km CO2: 210 g/km

Power: 375 kW / 510 hp @ 6500 rpm

Length/width/height: 4702/1955/1681 mm

Torque: 600 Nm @ 2500 rpm

Axle spacing: 2818 mm

Acceleration 0–100 km/h: 3.8 s

Luggage-room capacity: 525–1600 litres Unladen weight: 1830 kg


COLOURCHANGING GIN

Colour change when mixed with tonic. Distilled in the copper pot still, aromatic and flowery.

Caution: This is an alcoholic beverage. Alcohol may cause damage to your health.

SÜGIS–TALV | AUTUMN–WINTER 2018

75


CM*

DIGIÜHISKONNA INNOVATSIOON SEISNEB PROTSESSIDE EKSPORTIMISES INNOVATION OF DIGITAL SOCIETY LIES IN THE EXPORT OF PROCESSES TEKST / TEXT BY: KÄRT ROSENFELD

E

esti digiühiskond ja tiigrihüpe ei ole pelgalt ilus muinasjutt, mida välispartneritele rääkida. Reaalseid toimivaid süsteeme ja innovaatilisi näiteid on väikse vabariigi varamus mitmeid. Aeg aga ei peatu ning ainult uudsetest lahendustest ei piisa. Üha enam liigub turg kliendikeskse teeninduse suunas, seda igas sektoris. „Nii on tänaseks peamiseks ekspordiartikliks saanud protsesside muudatused. Tarkvara on sealjuures vaid üks osa,“ selgitab tarkvara- ja äriarendusettevõtte Net Groupi juhatuse esimees Priit Kongo. Sageli pöördutakse Net Groupi ekspertide poole konkreetse tarkvaraarenduse sooviga, ent põhjaliku vajaduste ja soovide analüüsimise käigus ilmneb, et vajaminev lahendus on hoopis midagi muud kui see, milles klient esialgu arvas iva olevat. Ja nii sünnib midagi täiesti innovatiivset. „Net Groupi äriks ongi leida ja luua koos kliendiga lahendus, mis on tehniliselt tipptasemel ning majanduslikult selget väärtust loov,“ sõnab Kongo. Ent eesmärkide saavutamiseks ei eelda äriklient enam, et talle müüakse tarkvara. „Tegelikult tuleb vastutus võtta ka kliendi äriliste eesmärkide eest. Klient ei soovi osta iga tükki erinevast kohast. Ta ootab tervikut, mis ka praktikas tööle rakendatakse,“ räägib Kongo. Sealjuures on määrav ka kiirus - aeg on kallis ressurss ja tarkvaraettevõttel peab olema võimekus kliendile kiire prototüübi abil näidata, et ollakse võimelised tema ärile väärtuslikud olema nii lahenduste loojana kui partnerina. Teisisõnu, asju ei tasu teha pelgalt nende ärategemise nimel. Head asjad sünnivad hingega tehtud koostööst ning kaasamõtlemisest. Selleks peab aga partner olema usaldusväärne ning suure kogemustepagasiga. „Partner peab olema reaalsete oskustega ning võimega võimalikult kiiresti tulemusi näidata,“ kinnitab ta. Võti selleni seisneb oskuses muuta ühiskonna nõrkused oma tugevusteks, seda igas valdkonnas.


“E

Ükski arengule suunatud ettevõte ei saa vältida protsesside automatiseerimist ning iga asi on e-äri. „Lõime depoopankade jaoks tarkvaralahenduse Depowise, mille abil suured pangad saavad võimaluse automatiseerida järelvalvet fondides olevate finantside üle. Selle pealt näeme, et janunemine protsesse automatiseerivate

Klient ei soovi pelgalt tarkvara. Ta ootab TERVIKUT, mis ka praktikas tööle rakendatakse. Business clients don't want only software. They expect a WHOLE SOLUTION that will also be implemented.

lahenduste järele on väga suur,“ toob Kongo näite. Protsesside automatiseerimine võimaldab rutiinsete tegevuste asemel tegeleda asjadega, mis ettevõttele rohkem väärtust loovad. Net Group loob tarkvara abil ärilist väärtust viies valdkonnas. Need on e-kaubandus, e-justiits ehk juriidiliste õiguste tagamine läbi digitaliseerimise, digitaalne kommunaaläri, fintech ehk tarkvaraarendus finantsvaldkonnas ja rätseplahendused tarkvaras. Vaata lisa https:// netgroup.ee/et/ Net Group Ltd

|

stonian digital society and the tiger's leap” is not just a beautiful fairy tale to tell foreign partners. There are several real functioning systems and innovative examples of these in our small republic. Time does not stop however, and new software solutions alone are not enough. The market is moving more and more towards customer-centric service in every sector. "So, today's main export article is change in processes, and software is just one part of it," explains the CEO and chairman of Net Group's board, Priit Kongo. Customers often turn to Net Group experts with specific software development needs, but when analysing needs and desires thoroughly, it turns out that the solution required is something different to what the customer initially thought it would be. And so, something completely innovative is born. "It is Net Group's business to find and create a solution with the customer that is technically top-quality and economically creates clear value," Kongo says. “Business clients do not expect us to only sell software to them. In fact, responsibility must also be taken for the client's business goals. The customer does not want to purchase each puzzle piece from a different location, but expects the whole package," says Kongo. Things should not be done just for the sake of doing something. Good things come when people cooperate and think together enthusiastically. For this kind of cooperation, however, the partner must be reliable and experienced. "The chosen partner must have real skills and an ability to show results as soon as possible," he says. The key to this lies in the ability to transform the weaknesses of society into your strengths, in every field. No growing company can avoid process automation, everything is, in some sense, e-business. "With the creation of Net Group's Depowise software, we see that process-automating solutions are desperately needed," Kongo says, highlighting an example. Process automation will allow your company to deal with activities that create more value for your business, rather than simply carry out routine activities. Net Group helps create value in the following business domains – e-commerce; digital justice or the provision of legal rights through digitization; digital utility business; fintech or software development in the financial sector; and tailor-made software solutions. See more at https://netgroup.ee/

netgroup

|

info@netgroup.ee

|

https://netgroup.ee


SIHTKOHT

,

DESTINATION

Vaimustav Kiiev Fascinating Kiev V Silvia Pärmann A Silvia Pärmann, adobe.stock

78

TIMEFLIES


TALLINN–KIIEV

al

4990€ 1 X PÄEVAS

} 1 h 45 min w NORDICA.EE

SÜGIS–TALV | AUTUMN–WINTER 2018

79


SIHTKOHT

,

DESTINATION

UKRAINA PEALINN, Dnepri jõe kallastel asuv Kiiev on uskumatu energiaga linn, kus ühte päeva võivad mahtuda avastusretk kaasaegsesse Ukraina kööki – mis paneb küsima, kuidas on kuulsaks saanud vaid Kiievi kotlet –, laisk pealelõuna liivarannas jõe ääres või hoopis elegantses rannaklubis, ooper ja helikopteritiir maailma kurikuulsaima tuumareaktori kohal. Kiiev on joovastav. See linn on plahvatuslikult täis kunsti ja kultuuri. Üle linna kogunevad inimesed sadadesse parkidesse ja väljakutele, et mängida malet, rääkida poliitikast ja jagada kuumemaid kuulujutte. Linna pikk ja kirju ajalugu, lopsakad pargid ja keset Dnepri jõge peidetud idüllilised saared pakuvad võimalusi lõpututeks avastusretkedeks. See on jalutajate, poeetide ja muidugi poliitikute linn. KUULUS MAIDAN Kõik Kiievi avastusretked algavad Maidanilt, mis jääb nädalavahetustel jalakäijate teeks muutuva 1,2-kilomeetrise glamuurse ostutänava Khreshchatyki keskele. Neoklassitsistlikus stiilis hooned on ostlejate paradiis, alustades 19. sajandist pärinevast Bessarabka turu hoonest ja lõpetades šiki kaubanduskeskusega TsUM, kust leiab nii tuntud lääne brände kui ka Ukraina disainerite loomingut. Võib olla kindel, et nädalavahetusel toimub seal ikka mõni kontsert või festival või vähemalt täidavad selle tänavamuusikud meeleolukate spontaansete kontsertidega. Kui veel sel varakevadel kandsid Maidani-äärsed hooned arme Euromaidanina ajalukku läinud sündmustest, siis suve keskpaigaks langesid viimased renoveerimistöid varjanud kangad. See on rõõmus ja saginat täis väljak, kus seistes on väga raske uskuda, et kusagil selles riigis pole sõjategevus ikka veel päris lõppenud. 1867. aastal asutatud Kiievi ooperiteater on vaatamata soliidsele eale Ukraina vanuselt kolmas ooperimaja – Odessa ja Lviv jõudsid ette. Täna teatri koduks olev hoone valmis küll alles 1901. aastal uhkes ning

80

TIMEFLIES

THE CAPITAL OF UKRAINE, Kiev, is situated on the banks of the Dnieper River, and it is a city with incredible energy, where in just one day you can, for example, discover modern Ukrainian cuisine – which is so good it makes you wonder why is isn't even more famous, spend a lazy afternoon on a sandy beach by the river or in an elegant beach club, visit the opera, and take a helicopter ride over the world's most infamous nuclear reactor. Kiev is intoxicating. This city is overflowing with art and culture. People gather all around the city in hundreds of parks and squares to play chess, talk about politics and share the hottest rumours. The city's long and colourful history, lush parks and the idyllic islands hidden in the middle of the Dnieper River offer opportunities for endless discovery. It is a city of hikers, poets and, of course, politicians.

- Kõik Kiievi avastusretked algavad Maidanilt, mis jääb nädalavahetustel jalakäijate teeks muutuva 1,2-kilomeetrise glamuurse ostutänava Khreshchatyki keskele. When exploring Kiev, everything begins at Maidan, which is situated in the middle of the main pedestrianised street, which during the weekends turns into a glamorous, 1.2-kilometre-long shopping street – Khreshchatyk.


L A RGE S T INFLUENCER IN E S T ONI A N BUSINE S S MORE THAN 3200 MEMBERS 130 SEMINARS WITH 2000 PARTICIPANTS CONNECTING ENTREPRENEURS ALL OVER THE WORLD

JOIN THE CHAMBER!

FIND US AT: WWW.KODA.EE

SÜGIS–TALV | AUTUMN–WINTER 2018

81


SIHTKOHT

,

DESTINATION

lopsakas neorenessansi stiilis, mis igale ooperiskäigule pidulikkust lisab. Repertuaar ei ole aga kinni üheski ajastus, pakkudes vaimustavaid kaasaegseid tõlgendusi klassikalistest ballettidest, aga ka väga traditsioonilises võtmes lahendatud oopereid. Piletid tasuks mõned päevad varem ära osta teatri kodulehelt (www.opera.com.ua), sest vaatamata kultuuriürituste suurele valikule linnas on ooper jätkuvalt väga populaarne. MAITSEV UKRAINA KÖÖK Vaimutoidu pakkumise kõrval ei jäta Kiiev kosutamata ka keha. Muidugi peab proovima tõelist Kiievi kotletti. Kana rinnafilee, mähitud ürtidesse ja võisse, paneeritud ja siis praetud – lihtsalt imeline roog ülimalt lihtsatest komponentidest. Perfektsel Kiievi kotletil on krõbe ümbris ja küüslauguga maitsestatud või selle südames. Mõned kokad lisavad täidisele ka juustu, seeni või köögivilju, ent alustage ikkagi kõige klassikalisemast variandist. Üks

82

TIMEFLIES

THE FAMOUS MAIDAN When exploring Kiev, everything begins at Maidan, which is situated in the middle of the main pedestrianised street, which during the weekends turns into a glamorous, 1.2-kilometre-long shopping street – Khreshchatyk. Neoclassical style buildings are a paradise for shoppers, starting from the 19th-century Bessarabka Market Building and ending with the upscale shopping centre TsUM, which features both well-known western brands as well as Ukrainian designers. You can be sure that during the weekend there will be some concerts or festivals taking place there, or at least street musicians will fill the street with expressive spontaneous concerts. While in early spring 2018, the buildings on the edge of Maidan were damaged by the events of Euromaidan, by the middle of this summer, the last renovations were completed. It is a joyful and busy square, and standing there, it is hard to believe that somewhere else in this country a war is still ongoing.

ŠIKIS DISAINHOTELLIS 11 MIRRORS KIIEVI SÜDAMES ON MUUHULGAS KA ŠAMPANJABAAR. The chic design hotel, 11 Mirrors, in the heart of Kiev has its own champagne bar among other things.


paremaid kohti selleks on trendika interjööriga restoran Chicken Kiev, kus traditsioonilistesse retseptidesse suhtutakse siiski suurima austusega. Nii interjöörist kui ka taldrikult värskete trendide otsija peaks aga oma peatuspaigaks valima Kiievi ainsa Design Hotelsi gruppi kuuluva hotelli 11 Mirrors ja selle restorani. Lounge’ilikku atmosfääri pakkuv hotell on kõigi moe-, arhitektuuri- ja popkultuuri inimeste lemmikpeatuspaik linnas. Kuulsaim restoran on aga sõna otseses mõttes põrandaalune Ostannya Barykada (tõlkes Viimane barrikaad), kuhu pääsemiseks peab teadma parooli Boritesya i poborete. Maidani väljaku all asuva restorani uks on metroojaamas ja ilma igasuguse tähistuseta. Aga ometigi teavad seda kõik hea toidu ja joogi austajad. Uksest sisse astudes avaneb inimesi ja rõõmsat suminat täis väike baar. Baarileti taha pingile istudes nõksatab see aga liikvele ning vuhiseb läbi kardinate kõrvalsaali, kus saate lõpuks

Kiev Opera House, established in 1867, is quite old, though it is only the third oldest in Ukraine – Odessa and Lviv Opera Houses are the oldest. The building that houses the opera today was completed in 1901 in a proud and lush Neo-Renaissance style, which adds grandeur to every opera visit. However, the repertoire has not stuck to any specific era, offering breathtaking contemporary interpretations of classical ballets, but also very traditional operas. Tickets should be bought well ahead from the opera's website (www. opera.com.ua), because despite the large selection of cultural events in the city, the opera continues to be very popular.

- 11 Mirrorsi restorani road on kosmopoliitsest köögist ning tasakaalustavad imeliselt boršist, Kiievi kotlettidest ja pirukatest koosnevaid traditsioonilisi õhtusööke. The 11 Mirrors restaurant offers cosmopolitan cuisine and this is balanced out by wonderful traditional dishes such as borsch, chicken Kiev and pies.

DELICIOUS UKRAINIAN CUISINE Besides providing spiritual food, Kiev will not leave your tastebuds unsatisfied. Of course, you have to try the real chicken Kiev. Chicken breast fillet, smeared in herbs and butter, breaded and then fried – just a wonderful dish with very simple ingredients.

SÜGIS–TALV | AUTUMN–WINTER 2018

83


SIHTKOHT

,

DESTINATION

The perfect chicken Kiev has a crispy shell and is seasoned with garlic. Some chefs also add cheese, mushrooms or vegetables to the fillet, but start with the most classic version. One of the best places for this is the restaurant of the same name – Chicken Kiev, with a trendy interior, where traditional recipes are treated with the highest respect. If you are looking for fresh trends in both the interior design and on your plate, you should choose the 11 Mirrors hotel and restaurant, which is one of the only Design Hotels in Kiev. The lounge-like hotel is a favourite place for people who love fashion, architecture and pop culture. The most famous restaurant however, is literally underground – Ostannya Barykada (The Last Barricade) – where you can only get in if you know the secret password Boritesya i poborete. The restaurant's door is under Maidan Square, in the metro station, and it has no markings or signs. Despite this, all good-food and drink lovers know where the entrance to the restaurant is. When you enter, you find yourself in a small and lively bar. Once you sit at the bar, your chair starts moving and you end up going through some curtains into the dining hall, where you finally realise why this restaurant is so famous. The menu is made up of 100% of Ukrainian produce, and as you are eating the duck liver pâté with crispy bread, you realise how rich Ukraine really is. - Kiiev on põnev koht ka tänavakunsti avastamiseks, Maidani lähedal asuv „Bereginya”, mille autor on Mata Ruda (Costa Rica) on üks pilkupüüdvamaid töid. Kiev is an exciting place for discovering street art. The Bereginya near Maidan, the author of which is Mata Ruda (Costa Rica), is one of the most exciting works in the city.

84

TIMEFLIES

aru, miks see restoran nii kuulus on. Menüü koosneb 100% Ukraina toorainest valmistatud toitudest ning seal hanemaksapasteeti krõbedale saiale määrides saab selgeks, kui rikas Ukraina tegelikult on. AL FRESCO ELAMISE MEISTRIKLASS Kiievis ringi jalutades kisub endalgi nägu naerule, vaadates kõiki neid inimesi, kes oskavad rõõmu tunda linnast, oma perest ja sõpradest ning naudivad vabaõhuelu, mida Kiievil palju pakkuda on. Street fitness’i armastajatele on Dnepriäärne Hydropark paradiis. Dnepri jõe keskel

A MASTER CLASS IN AL FRESCO LIVING While walking around Kiev, you cannot help but smile as all these happy people pass you by with their family and friends, and are enjoying the open-air life and all that Kiev has to offer. For street fitness lovers, the Hydropark on the banks of the Dnieper is a real paradise. The islands in the middle of the Dnieper River – Venetian and Dolobetsk – are favourite places for locals to spend their free time from early May until late autumn. The islands in the middle of the river, with their golden sandy beaches, are near to


SIHTKOHT

,

DESTINATION

asuvad saared Venetian ja Dolobetsk on kiievlaste jaoks varakevadest hilissügiseni meelispaigad vaba aja veetmiseks. Keset jõge asuvad kuldsete liivarandadega saared on südalinnamelule lähedal kilomeetritelt, kuid mõõtmatult kaugel atmosfäärilt. Hiiglasuur vabaõhujõusaal köidab kõiki spordist ja toredast seltskonnast lugu pidavaid inimesi ning paljud noormehed põikavad sinna oma lõunapausi ajal tasuta trenni tegema. Pärast trenni – või tihti ka selle asemel – veedetakse aga tunde jõe ääres rannas. Kes lihtsalt liival lebada ei taha ning eelistab kokteile pakkuvat baari basseini ääres, leiab sellisegi koha kohe naabrusest. Veelgi elegantsemat võimalust end värskes õhus liigutada pakub aga ekspresident Viktor Janukovõtši villa ehk Mezhyhirya Residence, mis tänaseks on avatud kui korruptsioonimuuseum. Hiiglaslikul territooriumil saab jalutades, rattaga või golfiautoga sõites imetleda ülikorrumpeerunud eksriigipea kokku aetud varandust maalilisest luigetiigist kuni autokollektsioonini välja. Taksoga jõuab äärelinnas asuvasse villasse mõnekümne minutiga, ent kesklinnast sõidavad sinna ka marsruuttaksod. Aeda pääsemiseks tuleb väravast osta pilet ning villasse endasse sisenemiseks tuleb giidiga aeg eelnevalt kokku leppida, ent kogu territoorium ja kõrvalhooned on nii suured, et Janukovõtši valdustes võib veeta terve päeva – ekspressidendi valdused on suuremad kui pool Monaco riiki. PÄEVAKS LINNAST VÄLJA Parim koht päevaks linnast täiesti välja sõitmiseks on aga Tšornobõl. Jah, seesama Tšornobõl, kus toimus maailma ajaloo üks suuremaid tuumakatastroofe ja mis nüüd on saanud elamusreiside üheks populaarsemaks sihtkohaks Euroopas. Tuumaelektrijaama töölistele ehitatud Prõpjati linna stardib Kiievi südalinnast igal hommikul mitu ekskursioonibussi. 1970. aastal loodud Prõpjat, kus 1986. aastal elas ligi 50 000 inimest, pidi olema

86

TIMEFLIES

- Kiievi ooperiteater ja kiriku pühalikkus. Kiev Opera House and the sanctuary of a church.

the city centre in distance, but miles away in terms of atmosphere. The gigantic outdoor gym entices all those people who care about sports and great company, and many young people go there for a free workout during their lunch break. After a workout – or often, instead of it – they spend hours on the beach by the river. Those who really don't want to lie on the beach and prefer a cocktail bar near the river, will have no problem finding such a spot immediately. If you are looking for an even more elegant way to spend some time in the fresh air, the ex-president Viktor Yanukovich's villa,


Mezhyhirya Residence, which is now open as a museum of corruption, offers just that. In this large area, you can walk around, ride a bike or a golf buggy and admire the riches (from the picturesque swan lake to the exclusive car collection) of the super-corrupt ex-president. A private taxi from the city centre will take you to the villa in just under half an hour, but you can also take the routed taxicab (marshrutka) there. To get into the gardens, you have to buy a ticket at the gate, and if you want to take a look inside the villa, you have to book a guided tour in advance. However, the entire territory and additional buildings are so large that you can easily spend an entire day there – the grounds of the ex-president are larger than half the country of Monaco.

musterlinn ning selle arhitektuuriline terviklikkus on vaimustav, olenemata sellest, kas olete nõukogude arhitektuuri austaja või mitte. Linna ehitati uudse linnaplaani järgi, mille töötasid välja Moskva arhitekt Nikolai Ostoženko ja tema meeskond ning see oli omamoodi katselabor mitmetele uutele arhitektuurimõtetele. Tänaseks on Prõpjat lagunevate majade ja pealetungiva loodusega ootamatult maaliline ja poeetiline vaatepilt ning rõõmsalt linna kohal kõrguv kollane vaateratas lõbustuspargis, mis tööd alustada veel ei jõudnudki, ilmselt üks pildistatumaid vaaterattaid Euroopas.

- Mehitatud valve Janukovõtši villa autodele ning malemängijad pargis. Guarded cars at Yanukovich's villa and chess players in a park.

A DAY OUT OF THE CITY The best place to take a drive for the day is to Chernobyl – yes, the same Chernobyl, which was the site of one of the biggest nuclear disasters in the history of the world, and has now become a popular destination for travel in Europe. The city of Pripyat, built for the nuclear power plant employees, is the destination for several excursion buses every morning from the heart of Kiev. Pripyat, which was founded in 1970, and was home for nearly 50 000 people in 1986, was supposed to be an exemplar city, and its architectural integrity is fascinating, whether you are a fan of Soviet architecture or not. The city was built according to a new urban plan, developed by Moscow architect Nikolai Ostozhenko and his team, and it was a kind of test laboratory for several new architectural ideas. Today, with its deteriorating buildings, Pripyat is an unexpectedly picturesque sight and the joyful, static, yellow ferris wheel in the amusement park, which never began its work, is probably one of the most photographed ferris wheels in Europe. By the way, Chernobyl itself is neither dead nor abandoned today. The city, which

SÜGIS–TALV | AUTUMN–WINTER 2018

87


SIHTKOHT

,

DESTINATION

Muuseas, Tšornobõl ise ei ole tänaseks ka üldsegi mitte välja surnud ega hüljatud linn. Esimest korda juba 1193. aastal mainitud Tšornobõlil on uskumatult visa hing – seal töötab vahetustega 7000 inimest ning varemetes majade vahel on rõõmsates värvides täiesti asustatud majad – juba 1990ndate keskpaigast alates on linnas taas püsielanikud. Et tegemist on siiski keelutsooniga, kuhu sisenemiseks on vaja luba ja giidi, on mõistlik oma osalemissoovist paar päeva ette mõnele reisikorraldajale märku anda. Kahetunnine bussisõit on sisustatud dokfilmiga, mis tuumaõnnetuse ajalugu ja likvideerimist tutvustab. Tagasi Kiievisse jõuab selliselt ekskursioonilt õhtusöögi ajaks – mahajäetud kohtade suured fännid saavad valida endale aga ka kahepäevase ekskursiooni ning fotograafidele tehakse lausa nelja-viie päeva pikkuseid tuure. Kiiev ei väsi üllatamast ning ka kõige erinevamate huvidega inimesed leiavad endale tegevust mitmeks väga pikaks nädalalõpuks. < Elumajade keldritest, igast koolimajast ja lasteaedadestki leiab kindla peale ruumi, mida täidavad gaasimaskid. Mitte tuumakatastroofi hirmu tõttu – palju suuremaks ohuks peeti enne katastroofi hoopis Ameerika Ühendriike. The basements of the houses, the school buildings – there were five in the Pripyat area – and the kindergartens all have a room with gas masks. This was not because of the fear of nuclear disaster – the United States was considered a much greater threat before the catastrophe.

88

TIMEFLIES

was first mentioned already back in 1193, has an incredibly strong soul – there are 7000 people working in shifts around there and among the ruins there are occupied houses in joyous colours – since the mid-1990s, the city has once again had permanent residents. However, because it is still a restricted area, which to enter requires a permit and a guide, it is advisable to let your tour operator know in advance if you want to visit the city. During the two-hour bus ride you can watch the documentary film that introduces the history of Chernobyl, the nuclear accident and how it was cleared. With this kind of excursion you can expect to be back in Kiev at dinner time – big fans of abandoned places are also able to take a twoday excursion and four- or five-day tours are usually arranged for photographers. Kiev will keep surprising you, and people with even the most diverse interests will find something to discover here for several very long weekends.


TÄIUSLIKULT EHE Restoran, kuhu sisse astudes valdab sind tugev emotsioon: „Juhtige mind läbi naudingute – tahan usaldada end teie kätte ja seda kõike kogeda!” TEKST: KÄTRIN KARU

S

FOTOD: TÕNU TUNNEL, MARTIN KIRIKAL

ee hüüe ei tule klientide huulile niisama, vaid tänu ülimalt loomingulisele, professionaalsele ja teaduslikule lähenemisele, mis põimub seiklushimulise meeskonna rännakutelt kaasa toodud ideedega. White Guide restoranigiidi poolt Baltikumi kõrgeimalt hinnatud NOA Chef’s Hall fine dining restoran ja sellega kõrvuti asuv vabamas stiilis restoran NOA menüüd on valminud Tõnis Siiguri ja Orm Oja koostöös. Restoranid on täiuslik kooslus heast toidust, atmosfäärist ning parimast vaatest Tallinna lahele ja kesklinnale, asudes vaid 15-minutilise autosõidu kaugusel vanalinnast või lennujaamast. Tunnustusi on restoran ja selle meeskond saanud lisaks toidugurmaanidele ka teistest valdkondadest. Loetelus on nii arhitektuuripreemia kui ka Eesti Sisearhitektide Liidu parima restorani preemia ning nomineerimine Eesti Aasta Ettevõtja 2017 tiitlile. Selliseid tulemusi saab saavutada ainult täisprofessionaalidega või ei saavuta üldse. NOA restoran oli Eestis üks esimesi, kes tõi menüüsse elusal tulel küpsetatud toidud. Viimaseks uuenduseks, mis tegijate silmad põnevusest särama paneb, on homaarium, mille rajamine restorani on jällegi Eestis esmakordne. Huvitavaid lugusid leiab ka joogikaarti piiludes, sest selle on vallutanud väikeste veini- ja siidrimajade käsitööna valminud joogid. Neist mõne puhul tuleb tõdeda, et NOA ongi ainus koht, kust meeldima hakanud jooki üldse saada võib, sest erilised pärlid ostetakse kogu partiina ära. Kopenhaageni ülikooli lõpetanud toiduinnovaatori kaasamine meeskonda on lisanud uue dimensiooni kogu restorani arendusele. Väljendub see nii toidus kui ka igal sammul, alustades menüü koostamisest, vormistusest ja lõpetades restorani hüvastijätuga – see kõik paneb su tahtma tagasi tulla juba enne, kui oled ukse enda järel sulgenud.

Ranna tee 3, Tallinn | tel 508 0589 www.noaresto.ee | NOArestoran


CM*

PERFECTLY GENUINE Stepping into this restaurant you will feel just one desire: "Take me to the feast – I want to experience everything!" TEXT BY: KÄTRIN KARU

T

PHOTOS BY: TÕNU TUNNEL, MARTIN KIRIKAL

his exclamation from customers is a result of the highly creative, professional and scientific approach of the adventurous team of NOA restaurant. The menu is further inspired by the team's travels and ideas brought back from abroad. Both NOA's Head Chef Hall fine-dining restaurant – which is highly acclaimed by the White Guide of recommended restaurants – and the adjoining NOA restaurant are the perfect places to experience good food, a great atmosphere, super views of Tallinn Bay and the city centre. Both menus are developed by Tõnis Siigur and Orm Oja. The restaurants are just a 15-minute drive from the old town or the airport. The restaurant and its team have gained acclaim from food gurus, but have also been recognised in other areas as well. The list includes an architecture award, the prize for the best interior design by the Estonian Association of Interior Designers, and a nomination for Estonian Entrepreneur of the Year 2017. Such results can be achieved only by the best professionals in their field. NOA was one of the first restaurants in Estonia to feature food prepared over a naked flame. The latest innovation, which gets the employees really excited, is the a lobster tank, the installment of which is unique in Estonia. The wine card of the restaurant also has interesting stories to tell, featuring craft drinks from small wine and cider houses. Some drinks are so special that the only place you can get them is NOA, because they are sold by the manufacturer in special small batches. The inclusion in the team of a food innovator from Copenhagen University has added a new dimension to the entire restaurant's development – it is expressed both in the food and elsewhere, starting from the menu design and formulation and ending with the restaurant's final course – all this makes you want to come back before you've even left.

Otsime ennekõike algeid, mida saaks oma visiooni järgi vormida. Taldrikule jõudvad maitsed on siiski põhjamaised ja modernsed, iseloomulikud just sellele piirkonnale. Tõuke uuendusteks nii menüüs kui ka kogu restorani arendamisel võib vahel anda mõni materjal, huvitav lõhn, äge vorm või esmapilgul toiduga seosetuna näiv element... Meie jaoks on restoran midagi enamat kui lihtsalt üks õhtusöök. We are looking for something that can be shaped to fit our vision. The flavours on the plate are, however, Nordic and modern, characteristic of this region. Some innovations on the menu as well as in the development of the entire restaurant can sometimes be a result of discovering some new material, an interesting smell, a unique form or an element that at first sight is not even related to food – for us, a restaurant is more than just a dinner."

TÕNIS SIIGUR, NOA RESTORANI PEAKOKK / HEAD CHEF OF NOA AND RESTAURATEUR


SIHTKOHT

,

CM* DESTINATION

Tantsides uude aastasse Dancing into the New Year V Boris Gubaidulin A adobe.stock; Michael Schaffler, Daniel Plan, Kristian Adolfsson, Jacek Dylag / unsplash.com

92

TIMEFLIES


TALLINN–VIIN

al

6490€ 5 X NÄDALAS

} 2 h 20 min w NORDICA.EE

SÜGIS–TALV | AUTUMN–WINTER 2018

93


SIHTKOHT

,

DESTINATION

VIIN on sihtpunkt, mis paneb muusika kõrvus helisema ja annab põhjust tantsukingad kaasa pakkida nii talvisel ballide hooajal, kevadel, kui toimub Viini Kevadfestival kui ka südasuvise ImPulsTanz festivali jaoks. Tõepoolest, Viinis toimub aasta jooksul üle 450 balli, mis pakuvad kokku enam kui 2000 tundi tantsu- ja muusikaelamusi. Eredaid elamusi pakkuv Austria pealinn asub Tallinnast kõigest kahe lennutunni kaugusel ja juhib muide maailma edetabelit kui parima elukvaliteediga linn – tere tulemast Viini! Lisaks avastamist väärivale kultuurielule pakub kirevas tänavapildis toimuv omapärast programmi, kus kõigil on oma roll täita. Poliitiliseltki on Viin praegu Euroopa keskpunktis, nii nagu Eesti ja Tallinn alles hiljuti – Austria on Euroopa Liidu eesistuja riik, tuues linna veelgi rohkem väliskülalisi ja üritusi. Viinis, mis on Euroopa suuruselt 10. linn, elab ligikaudu 1,8 miljonit inimest. See on umbes veerand kogu Austria elanikkonnast. Ilmselge, et selles metropolis kihab elu ööpäev läbi ja nii on see kindel „jah”-valik nii esmakülastajale, nädalavahetuse turistile kui ka linnas pikemalt aega veeta soovijaile. Igavaks ei lähe isegi siis, kui oled seal juba mõnda aega elanud, sest tegevust ja avastamist on kõigile. Viini teatri- ja kontserdisaalide lavadel toimuvad maailmatasemel etendused ja astuvad üles nimekad esinejad. Talvine suursugune muusikahooaeg saab alguse Viini Punase Risti korraldatava heategevusballiga, 30. novembril, ja jõuab haripunkti jaanuaris-veebruaris. Kui tahad ballimelust osa saada, ent pole paarilist, siis ka sellele on Viinis mõeldud – selleks on olemas Taxitänzer’id ehk võimalus endale tantsupartner „üürida”. Reeglina on Taxitänzer’id küll mehed, kuid leidub ka naisi. Mõned ballid tellivad Taxitänzer’id kohale kogu õhtuks, nii et partneri võib leida kohapealt ega pea eraldi otsima hakkama. Meeldejääva tantsuelamuse saab sellise kaaslasega kindlasti iga tantsida armastav külaline. Enne ballile minekut

94

TIMEFLIES

VIENNA is the destination to fill your ears with music and gives you a reason to pack your dance shoes in the winter season of galas: in the spring, when the Vienna Spring Festival takes place, and for the summer ImPulsTanz Festival. In fact, over 450 balls take place in Vienna throughout the year, which provide more than 2000 hours of dance and musical experience. The vibrant Austrian capital is only two hours from Tallinn by plane, and is the city with the best quality of life in the world – welcome to Vienna! In addition to the cultural life that deserves to be discovered, there is a vibrant street programme in which everyone can take part. Politically, Vienna is currently the centre of Europe, like Estonia and Tallinn just were – Austria is the current presidential seat of the European Union, bringing even more foreign visitors and events to the city. Vienna, which is Europe's 10th largest city, has about 1.8 million people. It holds about a quarter of the entire Austrian population. Obviously, this metropolis is busy around the clock, and is a great

- Viinis jagub tegevusi ka lastega reisijatele. Veeda pärastlõuna Schönbrunni loomaaias. Vienna provides activities for families as well. Spend an afternoon at the Schönbrunn Zoo.


FOTO | PHOTO: MICHAEL SCHAFFLER /UNSPLASH.COM.

choice for first-time visitors and weekend tourists, and there are guaranteed to be people who want to spend more time there. Even if you have been living there for some time, you won't get bored, because there are enough activities and something new to discover for everyone. World-class performances take place at Vienna's theatres and concert halls and the best performers are featured. The grand winter music season begins with the charity ball, which is organised by the Vienna Red Cross and takes place on 30th November, and peaks in January and February. If you want to take part in the ball season but do not have a partner, then don't worry – for this there are Taxitänzers – available-for-rent dance partners. As a rule, a Taxitänzer is male, but there are also women. Some balls order Taxitänzers for the entire night night so that you can find a partner there without needing to look for one in advance. This dancing partner will definitely be a great companion for

OMA TANTSUPARTNERIT ASENDAVAD TAXITÄNZER’ID. Missing dancing partners are easily replaced by Taxitänzers.

Parim logistikateenus on see, mida vaevu märkad

logistika.ee

SÜGIS–TALV | AUTUMN–WINTER 2018

95


SIHTKOHT

,

DESTINATION

tasuks harjutada Viini valssi, aga ka fokstrott on kindla peale minek. EUROOPA KESE, KUS ON KÕIGELE MÕELDUD Loomulikult on talvisel jahedal ajal lisaks ballidele veel hulgaliselt muid kohti, mis teid üles kütavad. Nii võib külma eest peitu pugeda näiteks glamuursesse Viini kasiinosse või mõnda arvukatest kunstimuuseumidest. Kevadsuveks reiside planeerimisel võib aga plaani võtta näiteks Easter Festivali aprillis või pikkade traditsioonidega Danube Festivali südasuvel. Klassikalised kohad, mida Viinis lausa peab nägema, on Schönbrunni loss ja Hofburgi paleed – ühed tähtsamad kultuurimälestised Austrias. 5,4-kilomeetrine Ringstrasse on maailma üks ilusamaid puiesteid, millel on oluline koht nii riigi ajaloos kui ka kunstiloos. Ka Kunsthistorisches Museum Belverde ei ole pelgalt barokkpalee, vaid on koduks Austria väärtuslikemale kunstikogule – Gustav Klimti ja Egon Schieli teostele. Nautige lõbureisi mõne Doonaul sei- Belvedere palee aiad. Belvedere Palace gardens. FOTO | PHOTO: DANIEL PLAN / UNSPLASH.COM.

< Imekaunis Votivkirche. The beautiful Votivkirche. FOTO | PHOTO: KRISTIAN ADOLFSSON / UNSPLASH.COM.

96

TIMEFLIES

the night. Before going to the ball, it is a good idea to practice the Viennese waltz, but the foxtrot is also a great dance to know. THE CENTRE OF EUROPE, WHERE EVERYTHING HAS BEEN THOUGHT OF In addition to the balls, there are plenty of other places that warm you up during the cold winter weather. For example, you can hide from the cold in one of the glamorous casinos or in one of the numerous art museums. If you are planning to visit Vienna in the spring or summer, then the Easter Festival in April or the Danube Festival in summer are definitely worth visiting. The classical places to be seen in Vienna are the Schönbrunn Palace and the Hofburg Palace – the latter in particular is one of the most important cultural monuments in Austria. The 5.4-kilometre-long Ringstrasse is one of the most beautiful boulevards in the world, which has an important place in both national


VÄIKE VALIK LEGENDAARSETEST BALLIDEST VIINIS, MIS SEL HOOAJAL EES SEISAVAD: Aastavahetuse ball

Jahimeeste Ball (Jägerball)

kuninglikus Hofburgi palees 31. detsembril

28. jaanuaril Kohvimeistrite ball

Styrians’ Ball 11. jaanuaril Tirolerball 12. jaanuaril

(Coffee Brewers’ Ball) 22. veebruaril Ooperiball 28. veebruaril

Lilleball (Flower Ball)

18. jaanuaril

Bonboni ball 1. märtsil

Vikerkaareball (Rainbow

Ball) 26. jaanuaril

Advokaatide ball 2. märtsil Viini poistekoori ball

Arstide Ball 26. jaanuaril

29. märtsil

A SMALL SELECTION OF LEGENDARY BALLS IN VIENNA THAT ARE HAPPENING THIS SEASON: New Year's Ball in

Doctors' Ball on 26th January

the Royal Hofburg Palace on 31st December Styrians' Ball on

Coffee Brewers' Ball on

22nd February

11 January th

Opera Ball on 28th February

Tyroleans' Ball on

Candy Ball on 1st March

12 January th

Attorneys' Ball on 2nd March

Flower Ball on 18th January Rainbow Ball on 26th January

lava parvlaevaga ning külastage viinamarjaistandusi, orgusid ja omapäraseid külakesi. Viini paadikruiisid on kindel valik, et saada hea vabaõhuelamus – nii näeb linna teise nurga alt, reisisaatjaks audiogiid. Viini kesklinn on kenasti jalgsi läbitav, rattateed on hästi arenenud ning jagamismajandus transpordivaldkonnas eesrindlik. CityBike Wienna kaudu saab linnarattaid kasutada nagu Tallinna Sixti omi. Sco2t motorollereid saab rentida minutiarvestusega, nagu ka DriveNow teenust, mis võimaldab minutiarvestusega kasutada uusi BMW ja Mini mudeleid. Patriootide rõõmuks on meie kodune Taxify Viinis täiesti saadaval, nagu ka Uber ja teised sõidujagamisplatvormid. Kõik suuremad autorendid on esindatud ka südalinnas, mitte ainult lennujaamas. Seega on auto rentimine igati mugav ja kilomeetripiirang väiksem kui ühiskasutuses olevatel autodel.

Hunters' Ball on 28th January

Vienna Boys' Choir Ball

on 29th March

history and artistic legend. The Kunsthistorisches Museum at the Belvedere Palace is not just a baroque palace but it is also home to the works of Gustav Klimt and Egon Schiel – the most valuable art collections in Austria. Enjoy a boat cruise on the Danube and visit vineyards, valleys and unique villages. Vienna boat cruises are a sure choice to get a good open-air experience – this is a good way to see the city in a different light with the audio guide as your companion. The city centre of Vienna can be easily discovered on foot, or by bike (the bicycle paths are well developed), or using the cutting-edge public transport system. CityBike Wien provides easy use of city bikes. Sco2t scooters can be rented by the minute, and there is also the DriveNow car service, which allows you to use new BMW and Mini models by the minute. For Estonian patriots, the familiar service Taxify is also available in Vienna, as well as Uber and other platforms.

VIINIS ON LIHTNE LIIGELDA NII JALGSI, JALGRATTAGA KUI UBERIGA. It's easy to move around in Vienna either on foot, by bike or with Uber.

SÜGIS–TALV | AUTUMN–WINTER 2018

97


,

DESTINATION

FOTO | PHOTO: JACEK DYLAG / UNSPLASH.COM.

SIHTKOHT

VIINI SUUREPÄRANE ASUKOHT VÕIMALDAB KÜLASTADA KA TEISI EUROOPA PEALINNASID. Vienna's perfect location makes other European capitals easy to visit.

98

TIMEFLIES

Ekstreemsemaid elamusi otsides on Viinis suurepärane valik sõiduvahendeid ka motohuvilistele – mootorrataste rent nii enduroks kui ka linnasõiduks. Kui linnaümbrus on suhteliselt tasane, siis meie jaoks Otepää kuppelmaastikust kõrgemad pinnavormid on juba tunniajase sõidu kaugusel. Kui ainult Viinist jääb väheks, siis tänu mugavale geograafilisele asukohale avaneb juba kord seal olles võimalus lühikese linnapuhkuse ajal külastada ka näiteks teisi Euroopa kauneid linnu – Bratislavat ja Salzburgi. Bratislava – Slovakkia pealinn on kõigest tunniajase autosõidu kaugusel. Linn on küll väike, ent seda kompenseerivad selle lääneservas asuvad lummava vanalinna tänavad, sõbralikud inimesed ja taskukohane meelelahutus. Salzburg – see klassikalise muusika poolest tuntud ajalooline Austria linn, mis on ka Mozarti sünnipaik, on ligi kolmetunnise autosõidu kaugusel.

All major car hire providers are also represented in the city centre, not just at the airport. If you are looking for a more extreme experience, then Vienna is an excellent choice for motorcyclists – renting motorbikes for both off-road and city driving is fast and easy. While the city area is relatively flat, just an hour's drive away you will be able to start seeing the mountains. If Vienna is not enough, then thanks to its convenient geographical location, you have the opportunity to visit other beautiful nearby European cities – Bratislava and Salzburg – just a short distance away. Bratislava – the capital of Slovakia is just an hour's drive from Vienna. The city is small, but the enchanting streets of the old town, friendly people and affordable entertainment, make up for it. Salzburg – another historic Austrian city, known as Mozart's Birthplace, is also wellknown for classical music in general, and is about 3 hours' drive from Vienna.


SÜGIS–TALV | AUTUMN–WINTER 2018

99


SIHTKOHT

,

DESTINATION

TALLINN–AMSTERDAM

al

6990€

6 X NÄDALAS } 2 h 25 min

w NORDICA.EE

100

TIMEFLIES


Ajaloolise Amsterdami kihav vaim Amsterdam on üks Euroopa omanäolisemaid linnasid, mida külastades tahaks sinna ikka ja aina tagasi minna. Hollandi suurimas linnas jätkub avastamist nädalateks, aga esialgu sobib see ideaalselt ka üheks pikaks nädalavahetuseks.

The bold spirit of historic Amsterdam Amsterdam is one of the most unique cities in Europe – you'll want to visit it again and again. The largest city in the Netherlands offers places to explore for weeks, but one long weekend is also enough for a first-time visit. A

V Piia Õunpuu adobe.stock, Marie-Charlotte Pezé, Tassenmuseum, Timon Klauser / unsplash.com, Koen Smilde

SÜGIS–TALV | AUTUMN–WINTER 2018

101


SIHTKOHT

,

DESTINATION

- Paadituur Amsterdami kanalitel on hea võimalus saada esmane ülevaade kesklinnast ning imetleda kanaliteäärseid maju. A boat tour on Amsterdam's canals can provide a prime view of the city centre and an opportunity to admire the houses along the canal.

102

TIMEFLIES

12. SAJANDIL Amsteli jõele ehitatud tammi järgi nime saanud Amsterdam on auga ära teeninud tiitli Põhjamaade Veneetsia. Kokku on Amsterdamis üle 100 kilomeetri kanaleid ja enam kui 1500 silda. Linnasüdame ümber looklev kanalitevöö kavandati 17. sajandil, et teha ruumi aina kasvavale elanikkonnale. Kolme uue kanali äärde rajasid elu- ja laohooneid linnas tegutsenud kaupmehed, kes panid aluse tihedale liiklusele Amsterdami kanalitel, mida peetakse siiani maailma üheks parimaks veeteede süsteemiks. Kaupmeeste rikkusele aitas suuresti kaasa Hollandi Ida-India Kompanii rajamine 1602. aastal. Kompanii pani aluse Hollandi koloniaalimpeeriumile, vallutades

AMSTERDAM, which was named after the Amstel River dam built in the 12th century, really deserves its nickname "Venice of the North". There are over 100 kilometres of canals in Amsterdam and more than 1500 bridges. A twisted canal belt around the heart of the city was planned in the 17th century to make room for an ever-growing population. The banks of the three new canals became a place for buildings and warehouses, which were built by the merchants of the city. The merchants also laid the foundations for traffic on Amsterdam's canals, which are still considered among the best waterways in the world. The creation of the Dutch East India Company in 1602 contributed greatly to the wealth of the merchants. The company laid the foundations for the Dutch colonial empire, conquering large areas in Southeast Asia and Southern Africa, and literally brought goods from every corner of the world to the local merchants' doorsteps. In 2010, the canal belt was also added to the UNESCO World Heritage List. Today, the canals are used for pleasure rather than for trade, but they still play an important role – as part of a nationwide canal system, they keep Amsterdam from flooding, as the city sits nearly two metres below sea level. A boat tour on Amsterdam's canals can provide a prime view of the city centre and an opportunity to admire the houses along the canal without having to worry about the cyclists speeding by. The canals look especially beautiful during the Amsterdam Light Festival (this season from 29th November 2018 to 20th January 2019), when you can admire the light installations specifically designed for the canals from the boat at night. TAKE COVER FROM THE RAIN IN THE MUSEUMS Although Amsterdam's attractions are all within easy walking distance, you should rent a bike to feel like a local while manoeuvring past the other tourists, and to discover parts of the city that are a bit farther away


Eesti suurim reisikaupade veebipood nüüd avatud! Tehnika

Ilu- ja tervisetooted

Kohvrid ja reisikotid

Raamatud

Matkavarustus

Estraveli kinkekaardid

Klienditeenindus E-R kl 9-17 6266 280 • info@reisikaubad.ee

ww

re w.

i

a sik

ub

. ad

ee


SIHTKOHT

,

DESTINATION

suuri alasid Kagu-Aasias ja Lõuna-Aafrikas ning tuues sõna otseses mõttes Amsterdami kaupmeeste ukse ette kaupa igast maailma nurgast. 2010. aastal kanti kanalitevöö ka UNESCO maailmapärandi nimistusse. Tänapäeval kasutatakse kanaleid pigem lõbusõiduks kui transpordiks, kuid neil on siiski oluline roll – osana üleriigilisest kanalite süsteemist hoiavad need tagasi üleujutusi merepiirist ligi kaks meetrit allpool asuvas Amsterdamis. Paadituur Amsterdami kanalitel on hea võimalus saada esmane ülevaade kesklinnast ning imetleda kanaliteäärseid maju ilma, et peaks muretsema mööda kihutavate jalgratturite pärast. Erilist silmailu pakuvad kanalid Amsterdami valgusfestivali ajal (sel hooajal 29. novembrist kuni 20. jaanuarini), kui hämaras õhtuvalguses saab paatidelt imetleda spetsiaalselt kanalite jaoks loodud valgusinstallatsioone. VIHMA EEST VARJU MUUSEUMITESSE Kuigi Amsterdami vaatamisväärsused on kõik üksteisest paraja jalutuskäigu kaugusel, on jalgratta laenutamine hädavajalik, et tunda end turistide vahel manööverdades kohalikuna ning avastada ka kesklinna kanaliteringist kaugemaid linnaosi. Läbimõeldud jalgrattateede võrgustik seab ratturid linnas eelisolukorda ning ilusa ilmaga pole midagi mõnusamat kui kulgeda mööda Amsterdami parke ja kanaliteäärseid teid, nautida sügispäikest ning aeg-ajalt peatuda, et lubada endale mõni värske karamellivahvel või oliebollen – Hollandi pontšik, mida süüakse just külmemal ajal. Talvisel ajal Hollandisse reisides tasub aga kaasa pakkida küllaga riidekihte, et arvestada Amsterdami legendaarselt kehva ilmaga, kus tuuline ilm vaheldub vihmasega mitu korda ühe päeva jooksul. Sellisteks päevadeks on Amsterdamis küllaga muuseume, mis tuule ja vihma eest varju pakuvad. Kuulsaimad on muidugi Museumpleinil asuvad rahvusmuuseum Rijksmuseum, kaasaegse kunsti muuseum Stedelijk ja Van Goghi muuseum, ent ka kanaliteringi aadlikemajad peidavad põnevaid kunstikogusid.

104

TIMEFLIES

- Käekotimuuseum Tassenmuseum on kompvek moesõpradele, kus vitriinidel on ajaloo kuulsaimad, kauneimad ja veidraimad käekotid. The handbag museum, Tassenmuseum, is treat for fashion lovers, where the most famous, most beautiful and the strangest handbags in history are displayed.

from the centre. Cyclists are privileged with a good network of cycle paths in the city, and if the weather is good, there is nothing more enjoyable than passing through Amsterdam's parks and along the canalside roads, enjoying the autumn sun and occasionally stopping to enjoy a fresh caramel waffle or oliebollen – the Dutch doughnut, which is popular when the weather gets colder. When travelling here in winter, it is worthwhile packing lots of clothes to take into account the legendary bad weather of Amsterdam, where wind and rain can strike several times in one day. For such days, there are plenty of museums in Amsterdam that offer shelter. The most famous are, of course, the national museum – Rijksmuseum, the museum of contemporary art – Stedelijk, and the Van Gogh Museum at the Museumplein, but the noble houses along the canals also hide exquisite art collections. Contemporary photo exhibitions can be seen at the Foam


FOTO | PHOTO: TIMON KLAUSER /UNSPLASH.COM.

Kaasaegse fotokunstiga saab tutvuda fotograafiamuuseumites Foam ja Huis Marseille, milles vahelduvad näitused tutvustavad nii Hollandi kui ka maailma kunstnike loomingut. Käekotimuuseum Tassenmuseum on kompvek moesõpradele, kus vitriinidel on ajaloo kuulsaimad, kauneimad ja veidraimad käekotid. Kattenkabinet on luksuslikus härrastemajas asuv erakollektsioon, mida ühendab üks teema – kõikidel teostel on kujutatud kasse. AMSTEDAMI KAASAEGNE ÕITSENG Kui Amsterdami ajaloo kuldaega iseloomustab 17. sajandil välja kujunenud kanalitering ja seda ääristavad uhked kaupmehemajad, siis 21. sajandi linnaruumi arenguid saab lähedalt vaadelda kultuurses Noordis. Linnaosa kultuuriline keskus on kunagisest laevatehasest ümber ehitatud NDSM, mis on koduks loomeinimestele ja nende galeriidele, veidratele klubidele ja trendikatele

and Huis Marseilles photography galleries, in which different exhibitions feature both Dutch and international artists. The handbag museum, Tassenmuseum, is treat for fashion lovers, where the most famous, most beautiful and the strangest handbags in history are displayed. The Kattencabinet is a private collection of objects in a luxurious manor that are united by one theme – cats are depicted on all the works. THE MODERN PROSPERITY OF AMSTERDAM While Amsterdam's golden age was characterised by the 17th-century canals and the proud merchant houses that sit beside them, 21st-century city developments can be closely observed in the cultural Noord area. The cultural centre of the area is the former shipyard NDSM, which is now home to creative types and their galleries, strange clubs and trendy restaurants. The ten-minute ferry

LISAKS MUUSEUMITELE VÕIB VABA HINGEGA AMSTERDAMIS KUNSTI KÕIKJAL KOHATA, KA NÄITEKS SEINTEL. In addition to museums, you can encounter art everywhere in free-spirited Amsterdam – for example, on the walls.

SÜGIS–TALV | AUTUMN–WINTER 2018

105


SIHTKOHT

,

DESTINATION

- Noordi hipilikku meeleolu kannab kõige tugevamalt taaskasutust propageeriv baar-restoran De Ceuvel. Noord's hipster atmosphere is best communicated by the De Ceuvel bar-restaurant, together with the surrounding eco campus.

106

TIMEFLIES

restoranidele. Oma võlu on ka kümneminutilisel praamisõidul, mis Amsterdami keskraudteejaama tagant põnevalt kihavasse Noordi viib. Noordi hipilikku meeleolu kannab kõige tugevamalt taaskasutust propageeriv baarrestoran De Ceuvel, mis koos ümbritseva ökolinnakuga tegutseb täiesti jätkusuutlikult, muutes ka kõik tegevusest tekkivad jäätmed energiaks. Loomulikult propageerib restoran taimset toitumist, kuid nende menüüs on omal kohal ka liha – täpsemalt nende hanede liha, kes Amsterdami Schipoli lennuväljal maha lastakse, et nad lennuliiklust ei segaks. Noordist, kus hipsterlik vaim vaheldub uusarendustega, leiab ka meenutusi ajaloost. Nukulike majadega ääristatud Buiksloterdijk ja Nieuwendam on justkui vanad kalurikülad, kuigi asuvad Amsterdami kesklinnast vaid lühikese metroo- või rattasõidu kaugusel. Kui ilm ei luba avastada kaugemat linnakest Volendami või tuuleveskite küla Zaanse Schansi, tasub sammud (või rattad) seada just Noordi.

ride, which takes you from Amsterdam Central Station to this exciting area, is also an experience in its own right. Noord's hipster atmosphere is best communicated by the De Ceuvel bar-restaurant, which, together with the surrounding eco campus, promotes recycling and operates in a completely sustainable way, turning all the generated waste into energy. Of course the restaurant promotes a vegetarian diet, but their menu also has meat – in particular, the meat from geese that have been shot down at Amsterdam Schiphol Airport, to prevent them interfering with air traffic. Noord, where the hipster way of living intertwines with new developments, also maintains reminders of history. Buiksloterdijk and Nieuwendam, with their fairy-tale houses, are old fishing villages, that are just a short metro or bike ride from Amsterdam city centre. If the weather does not allow you to discover the remote city of Volendam or the windmill village of Zaanse Schans, then just go and visit Noord instead.


P R E M I E R E O N M AY 2 4 , 2 0 19

PRESENTS:

Based on a conception of Jerome Robbins Book by Arthur Laurents, music by Leonard Bernstein, lyrics by Stephen Sondheim Translators: Tõnu Oja, Villu Kangur Entire original production directed and choreographed by Jerome Robbins Originally produced on Broadway by Robert E. Griffith and Harold S. Prince By arrangement with Roger L. Stevens Presented by arrangement with Music Theatre International (Europe)

Performances in English

Performances in Estonian

Main cast: Jade Davies Nicole Deon Cameron Sharp Davide Fienauri Jeronimas Milius

Main cast: Hanna-Liina Võsa Piret Krumm Heldur Harry Põlda Juss Haasma Tamar Nugis

Conductors: Lauri Sirp, Jüri Alperten, Kaspar Mänd Designer: Ellen Cairns (Scotland) Lighting Designer: Palle Palmé (Sweden) Choreographer: Adrienne Åbjörn (Sweden)

Stage Director: Georg Malvius (Sweden)

opera.ee

SÜGIS–TALV | AUTUMN–WINTER 2018

107


CM*

IT SMELLS LIKE REAL FOOD AND LOOKS LIKE REAL FOOD, BECAUSE IT IS

REAL FOOD TEXT BY: KÄRT ROSENFELD

T

actical Foodpack offers freeze-dried meals with no empty calories. It is meant to be an on-the-go meal for people in harsh conditions – originally designed for military forces, it is also very suitable for mountain climbers and hikers. Tactical Foodpack has now even been discovered by children who come home from school and want a warm meal, as they are so easy to prepare. Many packaged food products are either filled with sugar, palm oil or starch. These add empty calories with no real value. Also, packaged food often tastes horrible or has no taste at all. Tactical Foodpack was created to give men in the special forces the energy they really need, while providing tastes that remind them of home and are truly pleasing. Sverre Puustusmaa, CEO of Tactical Foodpack, says he was involved in the military sector and realised the need for Tactical Foodpack. “People who work in harsh conditions like war situations, and who have

to operate in crisis conditions need to stay sharp and alert. They may lack sleep. Food is the most important source of energy that keeps them going. Why would we feed them something we despise ourselves, as if their work and lives are less appreciated? When creating Tactical Foodpack, we decided that taste is something for which we wouldn't make concessions,” he adds. Knowing what is valued most in the field, Tactical Foodpack fills a void in the market. “It’s really about the feeling people need in these situations – the moment that you can sit down and rest for a minute and maybe chat with your companions, the taste that reminds you of home, the feeling of being valued,” Sverre explains. GREAT RESULTS ARE BORN FROM NECESSITY While being focussed on the nutrients and the taste, the packaging itself has not been left as an afterthought – it is fully designed for comfort and efficiency, meaning that the chemical-free packages can be


Freeze-drying is a food preservation process in which all water is removed from the food. This gives the foodpack a shelf-life of 8 years without needing to add any chemical preservatives. The foodpack is produced in Estonia and only natural ingredients are used in the meals. They are easy to prepare – just pour hot water on the package, stir and let it sit a few minutes. In case there is no hot water available, cold water works as well. You can even prepare the meal directly over an open fire. Tactical Foodpack has become yet another Estonian invention to elate the world. As of now, special forces across Europe have tested these locally-produced Estonian foodpacks and have approved them. Today, Tactical Foodpack is on a mission that within 10 years, all European armies would eat proper food full of nutrients. These foodpacks are already spreading across the globe and are currently sold in Finland, Sweden, Switzerland, Czech Republic, Hungary, Germany, the Netherlands, Slovakia, the UK and even Hong Kong. Product development is, however, an ongoing process. Sverre hints that next year will open new markets and bring other innovative supplies, which the markets still lack. Tactical Foodpack is yet another great example of how great things develop as a result of actual needs.

While being focussed on the nutrients and the taste, the packaging itself has not been left as an afterthought – it is fully designed for comfort and efficiency, meaning that the CHEMICAL-FREE PACKAGES can be placed directly over a small fire to heat up the food. placed directly over a small fire to heat up the food. When eating directly from the package, the food is easy to reach – with the packages’ lower edges, bigger mess is avoided when reaching the bottom of the container. Rounded corners inside mean no more fishing around for that last bit of food. Finally, the specially designed seal grips are leakproof. Feel free to put the foodpack in your duffel bag. For these unique reasons, Tactical Foodpack received a Bronze Egg Award in packaging design in 2017.


EUROOPAS

IN EUROPE

AMSTERDAM

Welcome to the Future Indoor Day Festival 24.11.2018 www.iamsterdam.com

Amsterdam Light Festival 29.11−30.11.2018 www.iamsterdam.com

Oled valmis pööraseks valgus-show’ks? Amsterdami valgusfestival tuleb taas, juba seitsmendat korda. Hulk Hollandi ja rahvusvahelisi kunstnikke muudavad niigi maalilise linna veelgi kaunimaks. Kanaliteäärsed paigad ja ehitised saavad professionaalsete kunstnike käe läbi täiesti uue tähenduse. Naudi Amsterdami valgus-show ilu jalgsi või jalgrattaga, sest see kogemus jääb eluks ajaks meelde. Are you ready for a crazy light show? The Amsterdam Light Festival is back for the seventh time. A number of Dutch and international artists make the already picturesque city even more beautiful. Canal banks and buildings look completely different thanks to the work of professional artists. Enjoy the beauty of the Amsterdam Light Show on foot or by bike, because you will definitely remember the experience for life.

Amsterdam Art Weekend 22.11−25.11.2018 www.iamsterdam.com

Kunstimaailma uksed avanevad kõigile Amsterdami kunsti nädalavahetusel, kus näha saab kõige andekamate kunstnike vapustavat loomingut. Üritus hõlmab rohkem kui 30 galeriid üle terve linna. Samuti toimuvad ürituse raames tantsulised, muusikalised ja teatraalsed etteasted. Lisaks avavad oma uksed tuntud kunstiasutused nagu Rijksakademie ja De Ateliers. The doors of the art world are open to everyone during the Amsterdam Art Weekend, where the amazing creations of the most talented artists can be seen. The event includes more than 30 galleries throughout the city. Various dance, musical and theatrical performances will also take place during the event. In addition, renowned art institutions such as the Rijksakademie and De Ateliers open their doors.

110

TIMEFLIES

Amsterdami suurim suvefestival Welcome to the Future on valmis Sind talveks üles kütma. Sügise suurim festival saab alguse juba keskpäeval ning pidutsetakse kuni kella kaheni. Sügise kuumim festival leiab aset suures laohoones, mis tekitab tunde, justkui oleksid teisel planeedil. Üritusel astuvad üles nii Hollandi kui ka paljud rahvusvahelised artistid, muuhulgas Cari Lekebusch, Charlotte de Witte, Tahko ja pajud teised. One of the largest festivals in Amsterdam is ready to heat you up for the winter. Amsterdam's largest autumn festival starts at noon and the celebrations last until 2 am. The autumn's hottest festival takes place in a large warehouse that creates an otherworldly feeling. The event will feature both Dutch and international artists, including Cari Lekebusch, Charlotte de Witte, Tahko and many others.


ARVIDSJAUR

BRÜSSEL

Brafa Art Fair 26.01−03.02.2019 www.brafa.art

Inlandsbanan www.swedishlapland.com

Tõelist reisielamust pakub üle 100-aastane raudtee, mis viib tõelisele rännakule. Raudtee annab võimaluse seigelda nii kaugele kui ka lähedal asuvatesse paikadesse. Raudtee kogupikkus on 1300 km. Kõik väljasõidud on unikaalsed ja pakuvad unustamatult suurepäraseid elamusi. Seiklus, milles parasjagu adrenaliini, on sind ootamas. A 100-year-old railroad, which will take you on an incredible journey, offers really exciting experiences. The railway gives you the opportunity to go on an adventure to places both near and far. The total length of the railway is 1300 kilometres. All trips are unique and offer unforgettable experiences. A little adrenaline and good times are guaranteed.

Looduslikud matkad Hikes in nature www.swedishlapland.com

Avasta talvemõnud Rootsis. Kui soovid kogeda Rootsi Lapimaa kauneid vaateid ning seda, kuidas tsivilisatsioon selja taha jääb, siis ära enam mõtle ja broneeri piletid matkale. Matkad on eri pikkusega, päevas läbitakse 10–20 km, mis esmapilgul võib tunduda raske, kuid tihti jätab kustumatu mälestuse kogu eluks. Võid muretult kohale minna, sest matk sisaldab ka ööbimisi, giidiga ekskursiooni, toidukordi, varustust ja veel palju muud. Discover the winter in Sweden. If you want to experience the beautiful views of Swedish Lapland and leave civilisation behind then think no further and book tickets. Hikes of different lengths are possible – 10–20 kilometres per day – which at first might sound quite difficult, but in reality leave an indelible memory for life. You can go there without worrying about accommodation, because the hiking offer also includes your overnight stay, a guided tour, a meal, necessary equipment and much more.

Euroopa üks juhtivamaid kunsti- ja antiikesemete messe Brafa tuleb taas. Näitustel on nii vaatamiseks kui ka müügiks välja pandud väärtuslikud esemed ja teosed, mis on ainulaadsed ning äärmiselt huvitavad. Brafa messil võib näha kunsti ja esemeid antiikajast kuni 21. sajandini välja, seega on avastamist ja uurimist küllaga. One of Europe's leading art and antiques fairs is Brafa. Exhibits feature valuable items and works that are unique and extremely interesting for both viewing and buying. At the Brafa exhibition you can find art and objects from antiquity right up to the 21st century, so there is plenty to discover and explore.

Talvevõlud ja jõuluturg 2018 Winter Wonders and Christmas Market 2018 30.11.2018−06.01.2019 www.brussels.be/winter-wonders

30. novembrist 6. jaanuarini saab nautida kõige maagilisema aja võlusid Brüsseli jõuluturul. Ees ootab üle 200 väljapaneku, atraktsioonid, uisuplats ja loomulikult uhke kuusepuu kõige keskel. From 30th November 2018 to 6th January 2019 you can enjoy the wonders of the most magical time of the year at the Christmas Market in Brussels. There are over 200 exhibits, attractions, an ice rink and, of course, the most regal Christmas tree in the middle of all this.

SÜGIS–TALV | AUTUMN–WINTER 2018

111


EUROOPAS

IN EUROPE

GRONINGEN

GÄLLIVARE

Nina June 30.11.2018 www.songkick.com

Nina June on võluv Hollandi päritolu artist ja laulukirjutaja, kes leidis inspiratsiooni muusikast, kui oli üksi rännakul Prantsusmaal ja Hispaanias. Sel retkel leidis naine elu tähenduse, selle põhjalikkuse ja ilu. Teda inspireeris tohutult filmimuusika ja rännakul kogetu ning siin ta on, oma kogemusi teistega jagamas. Nina tahab anda edasi sõnumit, et me kõik oleme noored, andekad ja ilusad, kuid oleme oma teekonnal üksi ja kõik on meie enda kätes. Mine ja saa osa selle vapustava naise loomingust. Nina June is a charming Dutch-born artist and songwriter who found inspiration from music when she was travelling alone through France and Spain. On this journey, she found the meaning of life, its thoroughness and beauty. She has been immensely inspired by film music and her journey, and now she is ready to share all this with an audience. Nina conveys the message that we are all young, talented and beautiful, but we each have our own journey and everything is in our own hands. Go and listen to the music of this awesome woman.

Steve Forbert 16.02.2019 www.songkick.com

Ameerika poplaulja ja laulukirjutaja Steve Forbert, kodanikunimega Samuel Stemhen tuleb Groningeni. Kuigi Steve alustas karjääri varajases nooruses, on fännide sõnul tema muusika ajas ainult paranenud. Tema täiesti teismoodi tämber pakub kuulajale tõelist harmooniat, mida võiks võrrelda Bob Dylaniga. 1980. aastal oli Steve oma lauluga „Romeo’s Tune” Billboardi tabelis 11. kohal. Suurepärane muusik, keda tasub kuulata. American pop singer and songwriter Steve Forbert, real name Samuel Stemhen, will be coming to Groningen. Although Steve began his career in his early childhood, according to fans, his music has only improved with time. His unique voice and harmony offer real pleasure to the listener, and he can be compared to Bob Dylan. In 1980, Steve ranked 11th in the Billboard charts with his song "Romeo's Tune". He is a great musician, well worth listening to.

112

TIMEFLIES

Gällivare kirik Gällivare Church www.routesnorth.com

Imearmas kirik ootab külastamist. Kõige ilusam aeg Gällivare külastamiseks on kahtlemata talv, sel ajal on ka ajalooline valge kirik justkui loodusega üks. Ühenda jalutuskäik ja kirikukülastus ning tunneta linna ajalugu. This beautiful, small church awaits your visit. The most beautiful time to visit Gällivare is undoubtedly the winter; at this time of year, the historic white church seems to merge with the surrounding nature. Combine a walk and church visit and feel the history of the town.

Gällivare Muuseum Gällivare Museum www.routesnorth.com

Maalilist Gällivaret külastades tuleb kindlasti läbi käia ka kesklinnas asuvast vanast koolimajast, millest on tänaseks saanud muuseum. Muuseumis saab tutvuda kohaliku piirkonna kultuuripärandiga, mis pakub avastamist ja elamust kõigile. Mine kindlasti, sest muuseumi külastamine on täiesti tasuta. When visiting the picturesque region of Gällivare, you should definitely go to the old schoolhouse, which has become a museum, in the town centre. The museum offers an insight into the cultural heritage of the local area and provides discoveries and experiences for everyone. Make sure you visit the museum, because the entrance is free of charge.


Joogamatk Yoga Hike www.swedishlapland.com

Miks minna spordisaali, kui trenni saab teha hingematvalt kaunis looduses. Gällivares ootavad sind looduse nautimiseks erinevad võimalused, mis kostitavad nii füüsist kui vaimu. Üheks selliseks võimaluseks on jooga- ja meditatsioonimatkad. Rännak viib mitmekesiste maastikuvaadete, põliste alade ja türkiissinise Rapa jõe juurde. Matkates jõuad seisundisse, kus keha ja loodus saavad üheks . Why go to the gym when your workout can be done surrounded by breathtakingly beautiful nature? There are different possibilities for relaxation in Gällivare that satisfy both your body and mind. Yoga and meditation tours are one such opportunity. The journey takes you through diverse landscapes, wildernesses and to the turquoise Rapa River. When you meditate, you will reach a state where the body and nature become one.

NORDICA NOORTEHIND Oled 12-25-aastane? Sina reisid Nordica lendudel noortehinnaga! Noortehinnaga pileteid saab osta Nordica klienditeenindusest, kasutades märksõna

NOORTEHIND.

Broneeri pilet:

+372 664 2200 info@nordica.ee

nordica.ee PAGAS HINNA SEES


EUROOPAS

IN EUROPE

KOPENHAAGEN

KIIEV

Jõuluturg Tivolis Christmas market in Tivoli Gardens 17.11.2018−31.12.2018 www.visitcopenhagen.com

Juliet Kelly 27.11.2018 https://concert.ua/en/event/marco-concert-juliet-kelly

Juliet Kelly on briti laulja, kelle esinemistest on vapustatud ka kõige kogenumad jazz-muusikud. Julieti kirglik ja meeldejääv hääl tekitab aukartust. Tema häält võrreldakse legendaarse jazz-laulja Cassandra Wilsoni häälega. Huvitav on aga fakt, et Juliet on pärit sügavalt usklikust perekonnast, kus muusika oli rangelt keelatud, ja ometigi on ta oma unistused teoks teinud. Juliet Kelly is a British singer, whose performances leave even the most experienced jazz musicians in awe. Juliet's passionate and memorable voice creates a certain reverence. Her voice is compared to the voice of the legendary jazz singer Cassandra Wilson. Interestingly however, Juliet comes from a deeply conservative family where music was strictly forbidden, and yet she has made her dreams come true.

Tom Odell 05.02.2019 https://concert.ua/en/event/tom-odell

Briti muusikasensatsioon Tom Odell on mees, kelle kontserdile peab minema. Odelli julge ja vaba olek paneb inimesed saalis end juba muusikatagi suurepäraselt tundma. Tema hääl ja eneseväljendus läbi muusika on lausa nii imelised, et ta nakatab sellega kõiki kuulajaid. Mine ja saa teada, mida tähendab tõeline kontsertelamus. British music sensation, Tom Odell, is a man whose concert you just have to attend. His bold and free-spirited manner makes people feel great, even before the music. His voice and self-expression through music are so infectious. This will be a true concert experience.

114

TIMEFLIES

Tõelise jõulutunde saab sel aastal Kopenhaagenist, kus ootavad kuni aasta lõpuni külastajaid suurepärane jõuluturg ja atraktsioonid kogu perele. Kui kingitused veel ostmata, siis võta see tegevus just Kopenhaagenis ette. This Christmas you can get into the festive spirit in Copenhagen, where visitors will be able to enjoy an excellent Christmas market and attractions for the whole family until the end of the year. If your presents are not bought yet, then you can do it in Copenhagen.

Copenhagen Kizomba Royal Festival 04.01−06.01.2019 https://www.facebook.com/ CopenhagenKizombaRoyalFestival/

Kõige sensatsioonilisem festival leiab aset Kopenhaagenis. Kizomba Royal Team esitleb kolmepäevast suurepärase programmiga muusikaüritust. Ees ootavad etteasted parimatelt muusikutelt, DJ-delt ning tantsijatelt. Pane end valmis töötubadeks, näitusteks ning parimaks muusikaks. The most sensational festival of the year will take place in Copenhagen. The Kizomba Royal Team presents a three-day musical event with a great programme. There will be performances from the best musicians, DJs and dancers. Get yourself ready for various workshops, exhibitions and the best music.


MÜNCHEN

OSLO

Jay Rock 04.02.2019 www.visitoslo.com

Cypress Hill 10.11.2018 www.songkick.com

Ameerika hiphopbänd Cypress Hill tuleb Münchenisse. Maailmakuulus bänd on müünud üle 20 miljoni albumi üle terve maailma. Neid mehi peetakse USA lääneranniku hiphopi eelkäijateks. Bändiliikmed võtavad sõna paljudel sotsiaalsetel teemadel, olles sellega kas ise tule all või veel rohkem armastatud. Ketsid jalga ja neid mehi kuulama! The American hip-hop band Cypress Hill is coming to Munich. This world-famous band has sold over 20 million albums worldwide and are considered to be the original hip-hop band in the western US. Their songs relate to many social issues, being either under scrutiny or even more loved because of that. Put your sneakers on and go listen to these men!

Katie Melua 21.11.2018 www.songkick.com

Kaunis gruusia-briti päritolu lauljatar Katie Melua on üks armastatumaid muusikuid. Tema imetabane tämber ja kaasakiskuvad laulud lähevad peale igale kuulajale. Katie muusikaline debüüt sai alguse juba 2003. aastal ning 2006. aastal oli naine Inglismaa enim müüdud naismuusik. The beautiful Georgian–British singer, Katie Melua, is one of the world's most beloved musicians. Her remarkable voice and seductive songs are impossible to dislike. Katie's musical debut began in 2003, and in 2006 she was the best-selling female artist in the UK.

Johnny Reed McKinzie, paremini tuntud kui Jay Rock on ameerika päritolu räppar, laulukirjutaja ja plaaditootja. Rasketest oludest välja rabelenud mees otsustas oma karjääri pühendada muusikale ning õigesti tegi, sest see mees on suurepärane. Juunis 2018 tuli Jay Rockil välja kolmas stuudioalbum „Redemption”, mille lugusid kontserdil ka kuulata saab. Kõiki tema albumeid on saatnud meeletu edu. Johnny Reed McKinzie, better known as Jay Rock, is an American rapper, songwriter and record producer. He decided to devote his career to music, and it was the right choice – he is simply great. In June 2018, Jay Rock released his third studio album, "Redemption", songs from which you will also be able to hear at the concert. All his albums have been tremendously successful.

Liam Gallagher 29.11.2018 www.visitoslo.com

Kui tead maailmakuulsat bändi Oasis, siis tead ka Liam Gallagheri. Inglise laulja ja laulukirjutaja Liam tuleb Oslosse, et anda seal üks raju ja peadpööritav kontsert. Siiani peetakse Liamit üheks briti muusika suurimaks täheks, kes on välja andnud hulgaliselt albumeid, mida on müüdud üle terve maailma. If you know the world-famous band Oasis, you also know Liam Gallagher. The British singer and songwriter will be coming to Oslo to give one amazing and dizzying concert there. So far, Liam is considered one of the greatest celebrities of British music, who has released a number of albums that have been sold all over the world.

SÜGIS–TALV | AUTUMN–WINTER 2018

115


EUROOPAS

IN EUROPE

PETERBURI

STOCKHOLM

Uriah Heep 27.11.2018 www.songkick.com

Tšaikovski õhtud restoranis L’Europe Tchaikovsky nights at L'Europe restaurant Igal reedel / Every Friday www.inyourpocket.com

Tõelisi kultuurinautlejaid ootab igal reedel Peterburis L’Europe restoran, kus esitamisele tuleb Tšaikovski looming. Kui tahad nautida suurepärast toitu kammerorkestri muusika saatel ning näha osa „Luikede järve” balletist, siis on Sul see erakordne võimalus. Kõik see muudab õhtu unustamatuks. Lisaks heale toidule ja kontsertelamusele saab nautida restorani vaimustavat interjööri, millest ei puudu klassikaliselt kaunid vitraažaknad. True culture lovers are welcome at the L'Europe restaurant in St. Petersburg, where Tchaikovsky's works are presented every Friday. If you want to enjoy great food and even better chamber music, and see part of the ballet "Swan Lake", then this is an extraordinary opportunity. All this makes the evening unforgettable. In addition to good food and the concert, you can enjoy the fascinating interior of the restaurant, with classically beautiful stained glass windows.

David Duchovny 08.02.2019 www.songkick.com

Ameerika näitleja David William Duchovny on laiemale üldsusele tuntud sarjas „Salatoimikud” agent Mulderit kehastanud mehena. Kuid Peterburis astub ta üles hoopis laulja rollis, mis tuleb tal kusjuures suurepäraselt välja. Karge tämber ja mõnusad rütmid on märksõnad, mis seda õhtut kirjeldavad. The American actor, David William Duchovny, is known to the wider public from the series "The X-Files", where he played the role of Agent Mulder. However, in St. Petersburg, he will be stepping on stage as a singer – and he's great by the way. A cool voice and nice rhythms can be expected.

116

TIMEFLIES

Maailmakuulus inglise rock-bänd Uriah Heep on sensatsioon, mida peab nägema. Kogu karjääri jooksul on välja antud pea viiskümmend stuudioalbumit, mis on ka kõik edu saavutanud. Bändis on liikmeid küll palju vahetunud, kuid ansambli olemus ja muusikastiil on jäänud jätkuvalt selleks, mis see juba algul oli. World-famous British rock band Uriah Heep is a sensation worth seeing. Nearly fifty studio albums have been released throughout their entire career – all have been successful. The band has changed members several times, but the character and the style of music have remained the same from the beginning.

Ms Lauryn Hill 10.12.2018 www.songkick.com

Üks ja ainus Miss Lauryn Hill. Ameerika laulja, riimimeister ja laulukirjutaja on tõeline muusik, kes ajab igal kuulajal pea sassi. Tema ainulaadne tämber on ennastunustav ja paneb õhku ahmima. Pole vist üllatus, et ta on Billboardi tabelis positsioneerunud ka kõige kõrgemal kohal. Ei ole kahtlust, et seda suurepärast naist peab kuulama minema. The one and only Ms. Lauryn Hill. The American singer, rhyme master and songwriter is a true musician who amazes every listener. Her unique voice makes your head spin and lose yourself in the moment. Not surprisingly, she has ranked top of the Billboard charts many times. There is no doubt that this wonderful woman is worth listening to.


Audi FIS Ski World Cup 19.02.2019 http://worldcupstockholm.com

Suusasõprade pidupäev leiab aset 19. veebruaril, kui avapaugu saab Audi Fis Ski World Cup. Tegu on mäesuusavõistlusega, mis meenutab justkui rock-kontserti. Saab nautima minna maailma mäesuusaeliiti, kes pakuvad võistlustules pinget kõigile pealtvaatajatele. Kiirus, kaunis loodus, võistlus, hea söök ning jook teevad selle võistluse vaatamisest tõelise naudingu. Celebrations for all ski enthusiasts will take place on 19th February, when the Audi FIS Ski World Cup starts. It is a ski championship that gives the impression of a rock concert. Here you'll find the best skiers in the world. Fast-paced action, beautiful nature, competition, and good food and drinks make it a real pleasure to watch.

VAIKSED LENNUD NORDICA PARDAL Kõik hommikused lendajad, kelle lennud stardivad hiljemalt kell 9, naudivad Nordicaga nüüdsest rohkem puhkeaega ja vähem infomüra. „Vaiksed lennud“ toimuvad talvisel hooajal, perioodil 1. nov – 31. mai ning kehtivad kõikidel Nordica lendudel, mis väljuvad sihtkohast kuni kella 9-ni hommikul. Kliendimugavuse ja rahulolu suurendamiseks varahommikustel lendudel: > Vähendatakse salongivalgustust > Pardateadustused edastatakse lühendatud kujul (v.a ohutustekstid) > Teadustused loetakse vaiksema / pehmema hääletooniga > Pilvepoe ja kampaaniatekstide teadustusi “vaiksetel lendudel” ei loeta

SÜGIS–TALV | AUTUMN–WINTER 2018

117


EUROOPAS

IN EUROPE

VARSSAVI

Symphonic Queen 20.01.2019 www.inyourpocket.com

Radio Asia Music Festival

20. jaanuaril ühinevad Queeni muusika ja Viini Alla orkester. Esitamisele tulevad Queeni hittlood ning üles astub ka solist Freddy Mercury kehastuses. Ees ootab imeline õhtu surematu Queeni muusikaga, mis on pisut teises võtmes. On 20th January, Queen's music and the Alla Vienna orchestra will join forces to give you an unforgettable experience. Queen's hits will be featured including a solo artist impersonating Freddy Mercury. This will be a wonderful evening with Queen's immortal music, which will be performed in a slightly different style.

06.−09.12.2018 www.inyourpocket.com

Kui soovid kuulata Aasia muusika moodsaid rütme, siis raadio Asia muusikafestival on selleks ideaalne võimalus. Festivali eesmärk on tutvustada Lõuna- ja Ida-Aasia muusikat ning esitleda juba nii tuntud kui seni veel tundmata suurepäraseid artiste. Tegu on tõeliselt elamusrohke festivaliga, mis kütab selle külma detsembri eriti kuumaks. If you want to listen to the contemporary rhythms of Asian music then the Radio Asia Music Festival is the perfect way to do this. The goal of the festival is to introduce the music of South and East Asia, and to present already well-known and also unknown artists. This is a truly spectacular festival, which will heat up the cold December days.

Al Bano & Romina Power 07.12.2018 www.inyourpocket.com

Populaarne itaalia popmuusikaduo koosseisus Al Bano ja Romina Power on abielupaar, kelle duo moodustus 1975. aastal. Oma loominguga võlusid nad üheskoos tervet Euroopat. Nad on osalenud kaks korda ka Eurovisiooni lauluvõistlusel. Kuigi duo abielu lagunes ja mindi mõneks ajakas laiali, on nad tänaseks taas muusikaliselt teineteist leidnud ning pakuvad publikule seda rõõmu, mis algusaastailgi. The popular Italian pop music duo Al Bano & Romina Power are a previously married couple who got together in 1975. Through their work, they have enchanted the whole of Europe. They have also participated in the Eurovision Song Contest twice. Even though the duo's marriage broke up and they stopped performing for some time, they have once again found each other musically and once again offer the audience great experience and joy, as if nothing happened.

118

TIMEFLIES

Moskva linnaballett „Luikede järv“ Moscow City Ballet: Swan Lake 14.12.2018 www.inyourpocket.com

„Luikede järv” on koos kostüümide, muusika ja fantastilise looga ajatu etteaste. Loomulikult on selle elamuse taga Moskva linnaballeti tantsijad, kes pakuvad Pjotr Tšaikovski loomingust vaid parimat tõlgendust. Veatu koreograafia ja tõeline graatsia on märksõnad, mida sel etendusel näha saab. "Swan Lake" is a timeless piece with wonderful costumes, music and fantastic creatures. Of course, behind this success are the dancers of the Moscow City Ballet, who offer only the best interpretation of Pyotr Tchaikovsky's work. Flawless choreography and true grace best describe this show.


VIIN

VILNIUS

VAF Beer Fest 2018 30.11−01.12.2018 www.menufabrikas.lt/

Sir The Baptist 28.11.2018 www.songkick.com

William James Stokes, lavanimega Sir The Baptist on ameerika päritolu hiphopi- ja räpimees, kes lisaks laulmisele kirjutab ja produtseerib. Sir The Baptist on rahvusvaheliselt tuntud muusikakunstnik, keda võib nimetada ka maailmaparandajaks. Tema eesmärk on vähendada inimestes häbitunnet abi küsimise järele, sest me kõik vajame mingil eluhetkel abi ja parem on aidata, kui selle abiga hiljaks jääda. William James Stokes – stage name Sir The Baptist – is an American hiphop and rap artist, who, in addition to singing, also writes and produces music. Sir The Baptist is an internationally renowned musician, who might also be called a fixer of the world. His goal is to reduce the stigma of asking for help, because we all need help at some point in life and it is better get help before it is too late.

Conchita Wurst 08.12.2018 www.songkick.com

Palju populaarsust, kõneainet ja fänne kogunud austria laulja Conchita Wurst astub Viinis kõikide fännide ette 8. detsembril. Pärast Eurovisiooni lauluvõistlust 2014. aastal, kui Conchita võitjaks krooniti, on tema elu olnud tormiline. Habemega naine sai tuntuks kogu maailmas, tekitades sellega palju elevust, kuid saades ka oma osa kriitikast. The Austrian singer Conchita Wurst, who has gained a lot of popularity and fans, while at the same time being an object of gossip and controversy, is coming to Vienna on 8th December. After the Eurovision Song Contest in 2014, which she won, her life has been quite stormy. The bearded lady became known throughout the world, creating a lot of excitement, but also getting her share of criticism.

Tulemas on Vilniuse suurim käsitööõllede festival VAF Beer Fest. Sel üritusel saab tutvuda parimate käsitööõllede tegijatega, degusteerida, kaasa rääkida ja kaasa osta. Mis saaks veel parem olla, kui tulla sõpradega kultuursele õllefestivalile, kus on koos käsitööõlle entusiastid kogu maailmast. The VAF Beer Fest, the largest cask beer festival in Vilnius, will be coming to town again. At this event, you can get acquainted with the best cask beer makers, take part in tastings, give your opinions, and buy your favourite beer. What could be better than taking your friends to a cultural beer festival, where beer enthusiasts from all over come together.

Rock Symphony on Ice 13.12.2018 www.vilnius-events.lt

Kõige kuulsam Leedu jäätantsijate paar Povilas Vanagas ja Margarita Drobiazko näitavad, mida tähendab üks tõeline rock-sümfoonia jääl. Nad on oma kavas ühendanud tantsu, muusika ja kaasanud selleks ka sümfooniaorkestri, mis tähendab, et see show tuleb erakordselt võimas igas mõttes. The most famous Lithuanian ice dancers, Povilas Vanagas and Margarita Drobiazko, will show you what a true rock symphony on ice is. They have joined dance, music, and included a symphony orchestra in their performance, which means that this show will be exceptionally powerful in every sense.

SÜGIS–TALV | AUTUMN–WINTER 2018

119


EV 100

ESTONIA 100

Eesti tähistab maailmas Sellel aastal tähistab Eesti Vabariik 100. aastapäeva ning mitte ainult Eesti pinnal, vaid kogu Euroopas. Juubeliaastal toimub välisriikides enam kui 300 üritust, mis tutvustavad Eesti kultuuri, teadust ja ettevõtlust erinevatest külgedest. Vaata rohkem events.estonia.ee, www.facebook.com/100Estonia

Estonia celebrates around the globe This year the Republic of Estonia celebrates its 100th anniversary, not only in Estonia, but also across Europe. More than 300 events will take place around the world, that will showcase various aspects of Estonia's culture, science and business. For more information visit events. estonia.ee, www.facebook.com/100Estonia

120

TIMEFLIES

KOPENHAAGEN

„(R)estart Reality” tuur "(R)estart Reality” tour Aasta lõpuni / Until the end of 2018

Eesti tuntuima tänavakunstniku Edward von Lõnguse sajanditagusest maailmast pärit eestlasi saab nautida ka Kopenhaageni tänavatel. Isikupärased ja ehteestlaslike supervõimetega tegelased ärkavad digitehnoloogia toel ellu. Lõnguse loodud saja-aastaseid eestlasi otsi ka Helsingis, Berliinis, Roomas, Londonis, Pariisis, Vilniuses, Brüsselis ja Budapestis. Vaata rohkem: www.restartreality.org The most famous Estonian street artist, Edward von Lõngus, presents his masterpieces portraying Estonians of the past century on the streets of Copenhagen. Unique, typically Estonian characters come to life with the help of digital technology. The hundred-year-old Estonians can also be found in Helsinki, Berlin, Rome, London, Paris, Vilnius, Brussels and Budapest. More information at www.restartreality.org


MÜNCHEN

Džässifestival „Baltic Breeze” Jazz festival “Baltic Breeze” 08.12.2018 kell 19.00 Gasteig kultuurikeskuses/ at 19.00 in Gasteig Cultural Center

Balti riikide 100. sünnipäeva auks korraldatud festival „Baltic Breeze” on suunatud džäss, pop- ja maailmamuusikahuvilistele ning neile, keda huvitab Baltimaade kultuur. Saksa noorte muusikute Kilian Sladeki ja Florian Stierstorferi korraldataval festivalil osaleb kolm uut bändi Eestist, Lätist ja Leedust. Eestist astuvad tänavu üles Argo Vals ja Oliver Kulpsoo. On lootust, et festivalist saab edaspidi iga-aastane sündmus. Thrown in honour of the Baltics turning 100, the festival is aimed at people who are interested in jazz, pop and world music and in Baltic culture. Three new bands from Estonia, Latvia and Lithuania are participating in the festival arranged by young German musicians Kilian Sladek and Florian Stierstorfer. Estonia is represented by Argo Vals and Oliver Kulpsoo. In the future, the plan is to hold the festival in Munich annually. FOTO | PHOTO: GORAN HOSHI JOHANSSON.

ROTTERDAM

Fotonäitus „Eesti läbi 100 silmapaari” Photo exhibition "Estonia Through 100 Eyes" 14.12.2018–31.01.2019

Argo Vals.

Vaid tunni aja kaugusel Amsterdamist avatakse rändnäitus „Eesti läbi 100 silmapaari”. See on pildiline Eesti lugu, mida räägib 100 inimest vanuses 1–100 oma silme läbi. Iga Eesti Vabariigi aasta kohta üks inimene, igal oma emotsioon, mis seotud Eestiga. Näituse autorid on Kaire van der Toorn-Guthan ja Toomas Volkmann, kes on ka fotode autor. Vaata rohkem: www.ev100.ee/et/eesti-labi-saja-silmapaari-naitus-ja-kinkeraamat Just an hour away from Amsterdam, the travelling exhibition "Estonia through 100 Eyes" will be opened. This is the story of Estonia, delivered through the eyes of 100 people aged 1–100: one person for every year of the Republic of Estonia, each with different emotions associated with Estonia. Exhibit by Kaire van der Toorn-Guthan and Toomas Volkmann, who has also taken the photos. More information at www.ev100.ee/et/eesti-labi-sajasilmapaari-naitus-ja-kinkeraamat

SÜGIS–TALV | AUTUMN–WINTER 2018

121


AJALUGU

HISTORY

Esimesena üle Atlandi First to fly over the Atlantic ALCOCK JA BROWN ÜLETASID ATLANDI JUBA 8 AASTAT ENNE KUULSAT LINDBERGHILENDU. Alcock and Brown crossed the Atlantic 8 years before the wellknown Lindbergh flight. Alcocki ja Browni õhkutõus St. John'ist, Newfoundlandist 1919. aastal. Take-off of Alcock and Brown from St. John's, Newfoundland in 1919. /

122

TIMEFLIES

LENNUNDUSE ALGAASTATEL meelitasid valitsused ja rikkad ettevõtted lennunduspioneere preemiarahadega, et hulljulged võtaksid ette järjest pikemaid ja keerulisemaid lende. Transatlantiline õhusõit tundus toona ületamatuna, kuid leidus neid, kes väljakutse vastu võtsid. Ei pea olema lennundusajaloolane, et teada, kes oli Charles Lindbergh – esimene piloot, kes lendas Ameerikast Euroopasse. Oot, kas ikka oli esimene? Jah, Charles oli esimene, kes suutis selle lennu sooritada üksinda ja ehk seetõttu tunneme teda rohkem. Vähem teame aga sellest, et juba 8 aastat enne kuulsat Lindberghi-lendu, 1919. aastal sooritasid vaprad briti aviaatorid John Alcock ja Arthur Whitten Brown maailma esimese lennu üle Atlandi. Lähtelennuväli asus Newfoundlandi saarestikus ja maandumisplatsiks sai kogemata üks soo Põhja-Iirimaal. Kuigi maandumine polnud ülemäära glamuurne, oli ometi tegemist äärmiselt tähelepanuväärse saavutusega, mida tunnustati 10 000 Inglise naela suuruse preemiarahaga.

V Toomas Uibo, Nordica turundusja kommunikatsioonijuht / Nordica's Marketing and Communication Manager

IN THE EARLY YEARS OF AVIATION, governments and wealthy companies lured audacious aviation pioneers with prize money to get them to take on longer and more complicated flights. The transatlantic airspace seemed impassable at the time, but there were those who accepted the challenge. You don't have to be an expert in aviation history to know who Charles Lindbergh was. He was the first pilot to fly from America to Europe. Wait – was he the first one? In a way, yes – Charles was the first person who was able to perform this flight alone, and therefore we know him well. We know less about the fact that eight years before the famous Lindbergh flight, in 1919, two brave British pilots, John Alcock and Arthur Whitten Brown, made the world's actual first flight across the Atlantic. The starting airfield was located in the Newfoundland archipelago and the landing site was, accidentally, a bog in the west of the Irish Republic. Although the landing was not overly glamorous, it was still a remarkable achievement that was recognised with an award of £10 000.


Eesti hinnatuim elukeskkond Saue valla mändide all Kõikide kommunikatsioonidega varustatud ehitusvalmis krundid 159 kinnistut ja 91 ridaelamuboksi Lisainfo: veskimöldre.ee

Vali oma unistuste kodu, meie teeme teoks! Sissemakse vaid 15% Parimad ehitusvalmis krundid Eestis al. 84 900€

Koru põik 1 ridaelamud al. 214 000€ Maja valmib juuli 2019

3-4

Taevasilma ridaelamud al. 199 000€ Majad valmivad mai 2019 taevasilma.ee

SÜGIS–TALV | AUTUMN–WINTER 2018

info@nordicbrokers.ee

123

www.nordicbrokers.ee


MEIE INIMESED

f

OUR PEOPLE

Anneli Tüür vastutab ohutuse eest Üks liigutavamaid hetki pärast lennureisi on see, kui maandud hilisõhtul või öösel kodulennujaamas ning salongipersonal teatab rõõmsalt, kergendusnoodiga hääles: „Tere tulemast koju!“

Anneli Tüür is responsible for safety One of the most moving moments after a flight, especially when you land late in the evening or at night at Tallinn Airport, is when the cabin crew happily announces, "welcome home!". V Kadri Eisenschmidt A Martin Kirikal

PALJUDE REISIJATE JAOKS on seletamatu kodune soojus põhjus, miks omamaist lennufirmat eelistada. Kes aga seisab meie salongipersonali tagalas ja annab neile näpunäiteid, kuidas muuta reisijate kogemus võimalikult meeldivaks ja leebeks? Suures plaanis võlgneme tänu salongipersonali juhile Anneli Tüürile. Kohtume Anneliga kargel ja päikselisel sügispäeval Nordica lennukipargis. Rõõmsameelne leekivpunaste juustega Anneli sobib sellesse konteksti kui valatult – ta särab kui sügis ise. Annelil on kogemusi lennunduses juba mitmekümne aasta jagu. Nüüd ei lenda Anneli enam nii palju kui varem. Praegused tööülesanded on viinud teda hoopis tule-

124

TIMEFLIES


vikku. Salongipersonali töö eeldab paljude koolituste ja programmide läbimist. Omajagu on neid, mida tuleb läbida regulaarselt, et tagada reisijate ohutus ja olla kursis lennukite „hingeeluga“. Anneli vastutab uute kolleegide koolituste ja väljaõppe eest, mistõttu elab tema juba näiteks jaanuaris, kuigi reaalsuses on alles november. Pärast pooletunnist vestlust on üsna selge, et Anneli on kolleegide seas hinnatud ja temast peetakse väga lugu. Saab selgeks seegi, miks see nii on. Ei tea, kas aastatepikkune salongitöötaja väljaõpe paneb teda pidevalt naeratama ja nalja viskama või on see hoopis kaasasündinud omadus, kuid kahtlemata teeb see temaga suhtlemise lihtsaks. Kuigi ta vastutab igati reisijate turvalisuse ja suure hulga kolleegide töökvaliteedi eest, ei ole kuidagi tajutav, et ta ise end üleliia tähtsaks peaks. Vastupidi, Anneli väärtustab väga meeskonnatööd ja kiidab kolleege igal võimalusel. Ta töötab külg külje kõrval koos Reine ja Karinaga, koos moodustavad nad väga harmoonilise trio. Lähme Anneliga kaasa ja vaatame, kuidas salongipersonali välja õpetatakse. Sealjuures näeme ka kolmikut ühise rindena tegutsemas – nad on kärmed, konkreetsed ja naerusuised. Julgen arvata, et just sellises keskkonnas väljaõppe saanud salongipersonal on need, kes suudavad reisijatele pärast väsitavat rännakut lennukis viibides kodutunde luua.

- Anneli töötab külg külje kõrval koos Reine ja Karinaga, koos moodustavad nad väga harmoonilise trio. Anneli works with Reine and Karina on a daily basis, who form a very harmonious trio.

FOR MANY TRAVELLERS, such warmth is one reason to prefer a domestic airline. But who is the person that has our cabin crew's back, giving them tips on how to make the experience as pleasant and as warm as possible for passengers? For that, most thanks must go to the head of cabin crew, Anneli Tüür. We meet with Anneli on a bright and sunny autumn day in the Nordica fleet depot. Anneli, with her red hair and cheerful personality, is right at home here and shines like autumn itself. Anneli has decades of experience in aviation. Today Anneli no longer flies as much as before. She currently works and prepares the crew for the future. The work of cabin crew requires a number of different training courses and programmes. There are various courses that need to be passed regularly to ensure the safety of passengers and to keep up with different aircraft types. Anneli is responsible for the training of new crew as well, which keeps her busy throughout the year. After half an hour of conversation, it is quite clear that Anneli is greatly valued and respected by colleagues. I don't know if this is because of her vast experience training cabin crew or just something that comes naturally to her, but her smile and fun personality make it easy to communicate with her. Although she is responsible in many ways for the safety of passengers and for the quality of work of a large number of colleagues, she does not put herself higher than others. On the contrary, Anneli values teamwork very much and praises colleagues whenever possible. She works with Reine and Karina on a daily basis, who together form a very harmonious trio. We were able to see how cabin crew training is carried out. The three of them work well together – they are efficient, thorough and do it with a smile on their faces. I'd happily assume that crews trained in such an environment are those who are best able to create a relaxing atmosphere for passengers after a tiring journey.

SÜGIS–TALV | AUTUMN–WINTER 2018

125


KOOSTEGEMISED

k

COOPERATION

SISUKORD

Í

CONTENTS

Pimedatel öödel lendame valgete kinolinade ette On these dark nights, let us fly towards the light of the cinema screens V Kadri Eisenschmmidt A Ahto Sooaru

126

TIMEFLIES

LAIUSKRAADIL 59° 26’ 14” N on omad võlud, nagu suviti pikalt püsivad valged ööd. Tasakaalupanusena toob see endaga kaasa aga pikad pimedad õhtud sügistalvisel hooajal. Sõitnud siinse maa võlusid avastama, võib tulla kimbutama kõhe mõte, millega neid õhtuid siis sisustada? Vastus on lihtne – mine kinno! Spetsiaalselt pimedate ööde ajaks on loodud tänaseks Eesti populaarseim, Pimedate Ööde Filmifestival (PÖFF). Tänavu toimub see juba 22. korda. Nii saab 16. novembrist kuni 2. detsembrini Tallinnas ja Tartus nautida filmikunsti kogu maailmast ja seda originaalkeeles (subtiitritega). Festivali avatseremoonia on pühendatud Eesti riigi sajandale aastapäevale ning leiab aset 16. novembril Alexela kontser-

Nordica esitleb / Nordica presents

59°26'14"N – this latitude has its own magic, such as the long white nights during summer. To balance it out, here we have long and dark evenings during the autumn and winter. When here, however, you might wonder what you can do on such dark nights. The answer is simple – go to the cinema! The Black Nights Film Festival (Pimedate Ööde Filmifestival – PÖFF), was created especially for the dark and cold nights, and has become one of the most popular festivals in Estonia during this season. Thus, from 16th November until 2nd December, in Tallinn and Tartu, you can enjoy films in their original languages (with subtitles) from all over the world. The opening ceremony of the festival is dedicated to the 100th anniversary of the Republic of Estonia and takes place on


Inimene on loomult uudishimulik. Maailma avastades õpime alati midagi ka iseenda kohta. Nordicaga saab kiiresti Euroopasse, elamused on vaid tunni-paari kaugusel. Nii nagu reisimine rikastab meie sisemaailma, teevad seda ka filmid. Emotsionaalsed kogemused mõjutavad meie enesetunnet, käitumist, uskumusi ja arusaamist elust. People are curious by nature. When discovering the world, we learn something about ourselves. With Nordica, experiences in European countries are only within a few hours' reach. Films enrich us just like travelling does. Emotional experiences affect our feelings, behaviour, beliefs and understanding of life.” Toomas Uibo, Nordica turundus- ja kommunikatsioonijuht / Nordica's Marketing and Communication Manager

dimajas Tallinnas. Tänavu on filmifestivali avamine erakordne, sest festivali debüütteosega jõuab orkestri ja koori saatel maailmaesilinastuseni rahvusvahelises sotsiaalmeedias juba ette suurt huvi tekitanud, kuue aasta jooksul 35 riigis, sh Eestis üles võetud linateos „Ärkamine”. Film maalib vaatemängulise pildi meie planeedi mitmekesisusest, selle kultuuride rikkusest ja imepärastest maastikest. Juba ainuüksi selle reklaamklipp kogus kaks kuud enne esilinastust seitse miljonit vaatamist. Teose kaasprodutsentideks on filmimaailma suurkujud Terrence Malick ja Godfrey Reggio. Põhivõistlusprogramm on sel aastal geograafiliselt eriti rikkalik. 19 filmist üheksa on pärit Euroopast, viis Aasiast ja kolm Ameerikast. Aafrika ja Austraalia on põhivõistluskavas esindatud esimest korda festivali ajaloos. Maailmajagudest on puudu ainult Antarktika. Režissööridest on kõige rohkem rahvusvahelist tuntust kogunud 67-aastane kanadalane Bernard Émond, kelle filme on korduvalt näidatud ka Cannes´i, Berliini ja Toronto festivalil. Soovime sulle lennukaid kinoelamusi!

16th November in the Alexela Concert Hall in Tallinn. This year's film festival opening is extraordinary, as the film “AWAKEN”, accompanied by a live choir and orchestra, makes its debut on the opening night. The film has already generated a lot of interest on international social media, and rightfully so, because it was filmed in 35 different countries, including Estonia, and it paints a spectacular picture of the diversity of our planet, the richness of its cultures and marvellous landscapes. The trailer for the film alone has had seven million views over the two months before the premiere. The co-producers of the work are two great names of the film world – Terrence Malick and Godfrey Reggio. The main programme is geographically diverse this year. The first eight featured films are from Europe, North, Central and South America, and Africa. North America is represented by Canadian director Bernard Émond with the film "A Place to Live". The 67-year-old Émond is the best known of this festival's directors – his films have been featured at numerous festivals, for example Cannes, Berlin and Toronto. Have a great cinema experience!

PIMEDATE ÖÖDE FILMIFESTIVAL TOIMUB TÄNAVU JUBA 22. KORDA. The Black Nights Film Festival takes place this year already for the 22nd time.

SÜGIS–TALV | AUTUMN–WINTER 2018

127


VISIT ESTONIA

VISIT ESTONIA

Valmistu talveks Eesti moodi Michelini tärniga kokk Pierre Mathon õppis Eestis hoidiste valmistamist.

Preparing for winter the Estonian way Come along with Michelin-star chef Pierre Mathon as he learns to store local food with a twist. A Marek Metslaid

EESTI 100. AASTAPÄEVA PUHUL kutsub Visit Estonia külla silmapaistvaid inimesi üle maailma, et nad saaksid teha harjumuspäraseid asju Eesti moodi, kogeda uut, vaimustuda ning vaimustust jagada. Loomulikult ei saa eestilikku eluviisi tutvustades üle ega ümber loodusest. Euroopa tippkoka koolitusega prantsuse kokk suundus Lõuna-Eesti tallu, et kohalikul moel talveks valmistumises kaasa lüüa. Põhjamaa kliima teeb enamikust meist hooti väsimatu energiaga põllumehed ja korilased. Kui ilm muutub jahedaks, korjame juurvilju, õunu, käime metsas seenel. Enne kaubaküllust suurtes toidupoodides olid niisugused toiduvalmistamise viisid nagu

TIMEFLIES

128

TIMEFLIES

- Lõuna-Eestis Kivi talus meeldib Pierre’il külas käia oma kokast sõbral Jüri Makarovil ning sealt toiduaineid hankida, sest „need pole ainult mahetooted, vaid ka tõelised”. Pierre often goes to South Estonia to visit his friend and fellow chef Jüri Makarov at Kivi Talu farm and country hotel. Pierre enjoys sourcing ingredients from the area because, “they’re not only organic products but true products.”

ESTONIANS HAVE THEIR OWN WAY OF LIFE – resourceful, closely tied to nature, and so much more. To celebrate Estonia’s 100th anniversary, instead of trying to define it, global personalities have been invited to show it by trying to live the Estonian way. One classically trained French chef headed to a South Estonian farm to see how locals prepare food to last through the northern winter. Estonian cuisine revolves around local and seasonal ingredients. When summer weather turns cold, root vegetables are dug up, apples are collected, and mushrooms are foraged. Before commercial supermarkets, methods like salting, marinating and pickling were used to preserve autumn’s bounty throughout the winter. Although times have changed, many Estonians continue to honour these traditions by making their own healthy, organic food at home. Chef Pierre Mathon first came to Estonia to promote French cuisine on the Tallinn


soolamine, marineerimine ja hapendamine paratamatud. Hooajaline ja kohalik toit on meile aga sedavõrd tähtis, et peame aegade muutumisest hoolimata au sees traditsioone, valmistades kodus tervislikku mahetoitu. Esialgu tuli kokk Pierre Mathon Eestisse, et tuua Tallinna toidukohtadesse Prantsuse köögi lõhnu. Leitud sõbrad ja põnev kohapeal avastatud rahvusköök on teda aga korduvalt tagasi toonud. Lõuna-Eestis Kivi talus meeldib Pierre’il külas käia oma kokast sõbral Jüri Makarovil ning sealt toiduaineid hankida, sest „need pole ainult mahetooted, vaid ka tõelised”. Viimati hoidistati Kivi talus küüslauku ja teemaks olid kasulikud küüslauguidud, mille paljud paraku ära viskavad. Täidetud ja sildistatud purke hoitakse maa-aluses keldris koos mooside, puuviljade ja kurkidega, mis lisaks maitsvale suutäiele tuletavad suve meelde ka siis, kui väljas sajab lund. Jälgi Pierre’i ja teiste külaliste Eesti moodi elu kogemusi veebilehel estonianway.com.

culinary scene. The friends he has made and the exciting possibilities that regional food offers keep him coming back. He often goes to South Estonia to visit his friend and fellow chef Jüri Makarov at Kivi Talu farm and country hotel. Pierre enjoys sourcing ingredients from the area because, “they’re not only organic products but true products.” One of the many things grown in the Kivi Talu garden is garlic, which Jüri shows Pierre how to preserve in an unexpected way. Along with the cloves, garlic sprouts can also be eaten, which Jüri explains, “many people throw away,” but are actually, “very, very beneficial.” After collecting the sprouts and various herbs from the garden, Jüri and Pierre fill, seal and label glass jars. The jars are stored in a cool, underground cellar alongside jams, fruits and pickles – ready to offer a taste of summer even when snow is falling outside. If life the #EstonianWay seems exciting to you, go to estonianway.com to collect ideas for your trip.

- Viimati hoidistati Kivi talus küüslauku ja teemaks olid kasulikud küüslauguidud, mille paljud paraku ära viskavad. Along with the cloves, garlic sprouts can also be eaten, which Jüri explains, “many people throw away,” but are actually, “very, very beneficial.”

SÜGIS–TALV | AUTUMN–WINTER 2018

129


REISIJA INFO

4

PASSENGER INFO

Info NORDICA – EESTI MOODI ERILINE Nordic Aviation Group loodi 2015. aasta septembris, et pakkuda mugavaid ja kiireid lennuühendusi Eestiga. Nordical on 21 otselennusihtkohta ja koostöös teiste Euroopa lennufirmadega pakutakse mugavaid edasilennuvõimalusi rohkem kui sajasse sihtkohta. Alates 2016. aasta novembrist on Nordica koostööpartner LOT Polish Airlines.

NORDICAGA LENDAMISE EELISED: Enim otselendude sihtkohti Tallinnast –

suvehooajal 21 sihtkohta Mugav lennugraafik peab silmas just

Eestist reisijate vajadusi Üks uuemaid lennukiparke Euroopas Piletihinnad sisaldavad kõiki makse ja tasusid Piletihind sisaldab alati 8 kg käsipagasit

ja 23 kg äraantavat pagasit Lisatasuta check-in (ka lennujaamas) 24 h klienditugi koostöös LOTiga Nordica lennud toimuvad suuremate linnade

põhilennujaamadesse Eestikeelne teenindus Pardal tasuta eestikeelsed ajalehed,

kohv, tee ja vesi

Eesti tähtpäevade tähistamine pardal „Eine pilvedes” ja „Pilvepoe” tootevalik koosneb

põhiliselt eestimaistest toodetest Võimalus tellida söök ette Head lennuühendused üle maailma tänu

strateegilistele koostööpartneritele Star Alliance’i lojaalsusprogrammid (Miles & More jne) Noored reisivad soodsamalt – küsi pakkumist,

kasutades koodi „Noortehind” Ärikliendiprogramm ja sellega kaasnevad

soodustused Nordica uudiskirjaga liitujad teavad esimesena

olulistest uudistest ja eripakkumistest Lisateenused: hotell ja autorent Hommikused vaiksed lennud Nordica pardal

KONTAKTID Osta lennupiletid: nordica.ee või info@nordica.ee 24 h tasuta kliendiinfo: +372 664 2200 Facebook.com/flynordica flynordica Klienditeenindus: Tallinna Lennujaama reisiterminal, Tartu mnt 101, Tallinn 10112

LOJAALSUSPROGRAMMID Teeni Nordica ja LOTi lendudega Miles & More’i punkte. Miles & More on Euroopa juhtiv individuaalreisijate püsikliendiprogramm, mis võimaldab teenida kõigil liinilendudel ja Star Alliance’i liikmete opereeritud lendudel auhinnamiile. Miile saab teenida ka siis, kui kasutad Miles & More’i partnerite teenuseid, nagu majutus, autorent või krediitkaart. www.miles-and-more.com

130

*Ei kehti Peterburi liinil

TIMEFLIES


NORDICA – SPECIAL IN AN ESTONIAN WAY Nordic Aviation Group was established in September 2015 to provide convenient and fast connections with Estonia. Nordica has 21 direct flight destinations and, in cooperation with other European airlines, offers convenient onward flights to more than one hundred destinations. Since November 2016, Nordica has partnered LOT Polish Airlines.

ADVANTAGES OF FLYING NORDICA: The maximum number of direct flights to

and from Tallinn – 21 destinations during the summer season A comfortable schedule that fits the needs

of passengers travelling from Estonia One of the newest fleets in Europe Ticket fares include all taxes and fees Fares always include 8 kg of hand luggage

and 23 kg of checked luggage Free-of-charge check-in (incl. at the airport) 24 h customer service in cooperation

with LOT Nordica flies to the primary airports

of larger cities We offer free water, tea and coffee

Estonian holidays celebrated on board "Snack in the Clouds" and "Shopping in the Clouds"

offer mainly Estonian products Opportunity to pre-order food Great connections around the world thanks

to cooperation with partner airlines Star Alliance loyalty programmes

(Miles & More etc.) Young people fly cheaper – ask for an offer

using the code "Youth fare" Corporate programme for business travellers Nordica newsletter subscribers are the first to know

about important news and special offers Additional services: hotel and car rental Silent morning flights

CONTACTS Buy tickets: flynordica.com or info@flynordica.com 24h free customer information: +372 6642200 Facebook.com/flynordica flynordica Customer service: Tallinn Airport passenger terminal, Tartu mnt 101, Tallinn 10112

LOYALTY PROGRAMMES Earn Miles & More points with Nordica and LOT flights. Miles & More is Europe's leading loyalty programme for individual travellers, enabling customers to earn rewards on all flights operated by Star Alliance members. Rewards can be earned even if you use Miles & More partner services like accommodation, car rental, or credit card. www.miles-and-more.com

* Does not apply on the St. Petersburg route

SÜGIS–TALV | AUTUMN–WINTER 2018

131


MEIE LENNUKID / OUR FLEET

CRJ900ER

Bombardier CRJ900ER

Bombardier CRJ700ER

Lennukite arv pargis / Number of aircraft

10

Lennukite arv pargis / Number of aircraft

2

Istekohti / Seats

88/90

Istekohti / Seats

70

Lennuki pikkus / Length

36.34m

Lennuki pikkus / Length

32.33m

Lennuki k천rgus / Height

7.35 m

Lennuki k천rgus / Height

7.51 m

Tiibade ulatus / Wingspan

24.85 m

Tiibade ulatus / Wingspan

23.25 m

Kiirus / Cruising speed

830 km/h or 516 mph

Kiirus / Cruising speed

830 km/h or 516 mph

Maksimaalne lennuk천rgus / 12500 m or 41000 feet Maximum flying altitude

Maksimaalne lennuk천rgus / 12500 m or 41000 feet Maximum flying altitude

Maksimaalne stardikaal / Maximum take-off weight

36 995 kg

Maksimaalne stardikaal / Maximum take-off weight

33 995 kg

Mootirid / Engines

GE CF34-8C5A1

Mootirid / Engines

GE CF34-8C5B1

Lennukaugus / Flight distance

2500 km / 1350 nm

Lennukaugus / Flight distance

2650 km / 1430 nm

CRJ700ER

132

TIMEFLIES


ATR72-600

ATR72-600 Lennukite arv pargis / Number of aircraft

7

Istekohti / Seats

70

Lennuki pikkus / Length

27.166 m

Lennuki kõrgus / Height

7.65 m

Tiibade ulatus / Wingspan

27.05 m

Kiirus / Cruising speed

510 km/h or 316 mph

Maksimaalne lennukõrgus / 7620 m or 25000 feet Maximum flying altitude Maksimaalne stardikaal / Maximum take-off weight

23 000 kg

Propellerid / Propellers

Hamilton Sundstrand 568F

Mootirid / Engines

Pratt & Whitney Canda PW127W

Lennukaugus / Flight distance

1528 km / 825 nm

ENIM OTSELENDE TALLINNAST / MOST DIRECT FLIGHTS TO AND FROM TALLINN nordica.ee SÜGIS–TALV | AUTUMN–WINTER 2018

133


REISIJA INFO

4

PASSENGER INFO

PILETIINFO / TICKET INFORMATION HINNAGRUPID / FAMILY FARE GROUP Pagas / Checked luggage Käsipagas / Carry-on luggage Pileti muutmine / Change of ticket

ECONOMY

PREMIUM ECONOMY

BUSINESS

1 × 23 kg

2 × 23 kg

2 × 32 kg

1 × 8 kg (55 x 40 x 23 cm)1

1 × 8 kg1

2 × 9 kg1

65 € millele lisandub hinnavahe2,3 / plus fare difference 2,3

Hinnavahe / Fare difference

Hinnavahe / Fare difference

EI / NO

Täielik tagasimakse / Full refund

Täielik tagasimakse / Full refund

Tasuta / Free

Tasuta / Free

Tasuta / Free

Kuni 10 € / Up to 10 €

JAH / YES

JAH / YES

EI / NO

EI / NO

JAH / YES

Tühistamise võimalus / Cancellation possibility Lennule registreerimine / Check-in Istekoha reserveerimine / Seat reservation Tühi kõrvaliste mugavuse tagamiseks (lisaiste) / Additional seat for comfort (extra seat) Miles & More*

125–1250

750–1350

1250–2000

Eelisjärjekorras lennule registreerimine / Priority check-in

EI / NO

JAH / YES

JAH / YES

Äriklassi ootesaali kasutamine / Access to lounge

EI / NO

EI / NO

JAH / YES

Toitude ja jookide serveerimine / Meal and drink service

Joogid / Drinks

JAH / YES

JAH / YES

JAH / YES

JAH / YES

JAH / YES

Ajalehed / Newspapers

1. Nordica / LOT Polish Airlinesi lendudele võib lisaks käsipagasile tasuta kaasa võtta ühe käsipagasi ühiku, näiteks käekoti, sülearvuti või portfelli, mille maksimaalsed mõõdud on 40 x 35 x 12 cm. Lisaks võib lennukisse kaasa võtta lapsele vajaliku koguse beebitoitu ja kokkupandava käru. / Additionally, each passenger may carry 1 personal item, such as a handbag, laptop or portfolio with dimensions of 40x35x12 cm. A folding pushchair and an appropriate quantity of baby food are also accepted as free hand luggage. 2. Tasu rakendub ühe reisisuuna kohta. / Charge applies for each direction of travel. 3. Ei ole võimalik kampaaniahindade puhul. / Not possible for campaign fares. * Ei kehti Peterburi liinil. / Does not apply on the St. Petersburg route.

LAPSEGA REISILE / TRAVELLING WITH CHILDREN Pilet väikelapsele, kes ei ole lendamise ajaks veel 2-aastane, maksab 10% täiskasvanud reisija pileti hinnast. 2–12-aastastele lastele kehtib allahindlus 25% täiskasvanud reisija pileti hinnast. Võid võtta kaasa lapse autoistme või jalutuskäru kuni õhusõiduki ukseni. Imikutele ja väikelastele on tasuta pagasit üks ühik, mille maksimaalne kaal on 23 kg ja kokkupandav käru kaaluga kuni 10 kg. Üksinda reisivale lapsele vanuses 5–12 aastat (k.a) pakume saatjateenust. Selleks tuleb pileti broneerimisel esitada taotlus ja teenus on tasuline.

Ticket for an infant who under the age of 2 by the time of travelling is 10% of the adult fare. Children of ages 2–12 are entitled to discount up to 25% of the adult fare. You may take a child’s car seat or foldable pushchair right up to the aircraft door or steps. The free baggage allowance for babies and infants includes one piece of luggage with maximum weight of 23 kg and a foldable stroller weighing up to 10 kg. For unaccompanied children of ages 5–12 we can arrange an escort. For that, please file an application when booking the ticket and the service is chargeable.

ELEKTROONILISTE SEADMETE PARDAL KASUTAMINE / USE OF PORTABLE ELECTRONIC DEVICES LENNU AJAL / DURING THE FLIGHT

ÕHKU TÕUSMISE JA MAANDUMISE AJAL / DURING TAKE-OFF AND LANDING Sülearvuti tuleb panna istmetaskusse või üles käsipagasi kappi. Puudub võimalus helistada, saata sõnumeid või kasutada Bluetoothi. Laptop must be placed in seat pocket, or the overhead locker. There is no possibility to make a phone call, send SMS or use bluetooth.

134

TIMEFLIES


Kinkepilet kehtib maksevahendina Eesti jalgpallikoondiste kodumängudele pääsmete ostmisel! SÜGIS–TALV | AUTUMN–WINTER 2018

135


ENIM OTSELENDE TALLINNAST Nordica lendab enam kui 140 sihtpunkti läbi strateegiliste Euroopa ühenduspunktide

GÄLLIVARE

10 Bombardier CRJ 900 - 88/90 istet 2 Bombardier CRJ 700 - 70 istet 7 ATR - 70 istet

ARVIDSJAUR

nordica.ee TRONDHEIM

OSLO STOCKHOLM

TALLINN

GÖTEBORG

PETERBURI

KOPENHAAGEN GRONINGEN AMSTERDAM BRÜSSEL

HAMBURG

VILNIUS

BERLIIN VARSSAVI

MÜNCHEN

NICE

RIJEKA ODESSA SPLIT OHRID

NORDICA OTSELENNUD 136 TIMEFLIES NORDICA SUVESIHTKOHAD

KIIEV

VIIN

CONSTANȚA


KIIRESTI EUROOPASSE SIHTKOHT

LENNUAEG

Amsterdam

2h 25min

Berliin

1h 45min

Brüssel

2h 35min

Constanta (Rumeenia)

2h 30min

Göteborg

1h 25min

Hamburg

1h 50min

Kiiev

1h 45min

Kopenhaagen

1h 35min

München

2h 30 min

Nice

3h 15min

Odessa

2h 15min

Ohrid (Makedoonia)

3h 5min

Oslo

1h 35min

Peterburi

50min

Rijeka

2h 45min

Split

2h 55min

Stockholm

55min

Trondheim

1h 35min

Varssavi

1h 40min

Viin

2h 20min

Vilnius

1h

nordica.ee

HIND ALATES

69.90 € 59.90 € 89.90 € 89.90 € 69.90 € 69.90 € 49.90 € 58.90 € 89.90 € 109.90 € 99.90 € 99.90 € 35.90 € 52.90 € 99.90 € 109.90 € 32.90 € 69.90 € 122.90 € 64.90 € 34.90 €

koostöös

SÜGIS–TALV | AUTUMN–WINTER 2018

137


ÄRIKLIENDILE

CORPORATE CLIENTS

Nordica Ärikliendiprogramm pakub ettevõtetele kasulikke eeliseid. Mugav lennuplaan võimaldab ärireise alustada hommikul ja õhtuks koju tagasi jõuda. Programm on lihtne ja võimaldab liitumisjärgselt kokkuhoidu juba esimeselt tellimuselt. Soodustused kehtivad nii otselennu sihtkohtadesse kui ka Nordica jätkulendudele.

Nordica’s corporate programme has in mind the best interest of companies. A comfortable flight schedule allows you to fly out for business in the morning and return home in the evening. Discounts are applicable both for direct destinations as well as connecting flights with our partners. Your company can enjoy discounts on flight tickets immediately after subscribing to the programme.

Ärikliendiprogrammiga liitumise eelised:

Advantages of joining the corporate programme:

> Soodustused vastavalt mahtudele: Ärikliendi, Hõbekliendi ja Kuldkliendi tasemel. > Soodustused Nordica otselendudel (v.a. Varssavi). > Soodustused Nordica jätkulendudel koostöös meie partnerlennufirmadega Lufthansa, Austrian Airlines, Croatia Airlines, SN Brussels, Adria Airways, TAP Portugal ja Scandinavian Airlines enam kui 140 sihtkohta üle Euroopa. > Paindlikumad pileti kuupäeva / aja muutmise ja tühistamise tingimused.

> Discounts based on membership levels: Business, Silver and Gold. > Discounts on Nordica’s direct flights (except Warsaw). > Nordica’s connecting flights in cooperation with partner airlines Lufthansa, Austrian Airlines, Croatia Airlines, SN Brussels, Adria Airways, TAP Portugal and Scandinavian Airlines to over 140 destinations in Europe. > Flexible conditions for time / date change or cancelling bookings.

Liituge ärikliendiprogrammiga meie kodulehel nordica.ee. Ärikliendisoodustusega pileteid saate tellida kas Nordica Äriklienditeeninduse e-postiaadressil corporate@nordica.ee ja telefonil +372 664 2202 või Teie eelistatud reisibüroo vahendusel.

Join the corporate programme at flynordica.com. To book corporate rates contact Nordica’s Corporate Customer Service by e-mail: corporate@nordica.ee, or phone: +372 664 2202, or contact your preferred travel agency.

koostöös / 138

TIMEFLIES


SÜGIS–TALV | AUTUMN–WINTER 2018

139


FIND YOUR OWN PERFECT FIT

SUITSUPPLY TALLINN: Rotermanni 14, Tallinn SUITSUPPLY RIGA: Galleria Riga SC, 2 nd floor, Dzirnavu 67, Riga 140

SUITSUPPLY TIMEFLIES

VILNIUS: Europa SC, 3 rd floor Konstitucijos Pr. 7A, Vilnius

Profile for Time Flies

TimeFlies autumn-winter 2018  

In-flight magazine of Estonian national airline Nordica published by Media Station OÜ (www.mediastation.ee)

TimeFlies autumn-winter 2018  

In-flight magazine of Estonian national airline Nordica published by Media Station OÜ (www.mediastation.ee)

Profile for timeflies
Advertisement