TimeFlies summer-autumn 2019

Page 60

TEADUS

SCIENCE

Miks mõjuvad ravimid inimestele erinevalt? Why do people respond to medicines differently?

FOTO | PHOTO: RENEE ALTROV

60

TIMEFLIES

FARMAKOGENEETIKA on valdkond, mis püüab geenide mõju arvestades selgitada, miks mõni ravim mõjub ühele inimesele ootuspäraselt, aga teisel põhjustab pigem halba enesetunnet. Kui oleks teada, milline ravim võib patsiendil tekitada ebatüüpilisi reaktsioone, saaks arst sellega arvestada juba ravi alguses. Eesti geenivaramu on enam kui 150 000 geenidoonorilt kogutud andmeid analüüsides jõudnud uudsete tulemusteni, mille põhjal luuakse Eestis riiklikku personaalmeditsiini programmi, mille eesmärk on geneetika abil paremini haigusi ennetada ja ravida. Suur osa terviseandmetest on Eestis elektroonselt kättesaadavad, kuid nende kvaliteet on erinev. Seetõttu on märkimisväärne, et teadlased suutsid geenidoonorite terviseandmete ja ravimiretseptide põhjal kinnitada seoseid geneetiliste markerite ja ravimite kõrvaltoimete vahel. Lisaks leiti ja valideeriti üks uus geenivariant, mille kandjatel esines teatud ravimeid tarvitades olulisi kõrvaltoimeid.

PHARMACOGENETICS is the branch of genetics that attempts to explain why a certain type of medicine works on one person, while causing another person to feel worse. If it was known what type of medication might cause a patient to experience atypical reactions, doctors would be able to consider this at the start of treatment. By analysing data collected from more than 150 000 biobank participants, the Estonian Genome Centre at the University of Tartu has obtained a number of novel results, which are now being implemented in a national personal medicine programme in Estonia to better prevent and treat diseases based on genetic information.

FOTO | PHOTO: MICHAEL SCHIFFER / UNSPLASH.COM

V Lili Milani, Eesti geeniteadlane / Estonian Genetics Researcher A Renee Altrov, Michael Schiffer, Hans Reniers / unsplash.com