__MAIN_TEXT__

Page 1

NORDICA PARDAAJAKIRI | IN-FLIGHT MAGAZINE KEVAD–SUVI 2018 | SPRING–SUMMER 2018

KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

1

VÕTA MIND KAASA | YOUR COMPLIMENTARY COPY


2

TIMEFLIES


KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

3


4

TIMEFLIES


KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

5


SISUKORD SISUKORD

Í

CONTENTS CONTENTS

SISUKORD

Í

SISUKORD CONTENTS

Í

8 EESSÕNA / FOREWORD 10 ESIKAAS / FRONT COVER 12 LENNUKOOL: Tund aega enne lendu: reisijad vs. piloot / AVIATION SCHOOL: An hour before the flight: passengers vs. the pilot 18 INIMENE: Saskia Alusalu kihutab terasel üle sporditaeva / PERSON: Saskia Alusalu races on steel 22 KOLUMN: Ženja Fokini šopinguhoiatus: Viini Parndorf Fashion Outlet / COLUMN: Shopping-alarm: Vienna Parndorf Fashion Outlet 24 KAANELUGU: Juveeli nõiduslik Lummus / COVER STORY: Juveel's enchanting magic 40 EESTI: Tuul tiibades ja purjeis / ESTONIA: The wind beneath your wings and in your sails 50 ÜRITUSED EESTIS / EVENTS IN ESTONIA 62 EESTI VABARIIK 100: ÜRITUSED / REPUBLIC OF ESTONIA 100: EVENTS 68 MAJANDUS: Kujutledes maailma, kus puuduvad pangad / ECONOMY: Imagining a world without banks 72 TEADUS: Salapärane plokiahel – mis see on ja miks me seda vajame? / SCIENCE: The mysterious blockchain – what is it and why do we need it? 76 NUTIKAS TEHNIKA: Selle aasta olulisimad tehnikavidinad / TECH GADGETS: The most important technical gadgets of this year 80 PROOVISÕIT: Isepäine LS / TEST DRIVE: The sovereign LS 88 SIHTKOHT: Värvikirev Kopenhaagen / DESTINATION: Copenhagen – full of bright colours 98 SIHTKOHT: Troopiline Nice ei vea kunagi alt / DESTINATION: Exotic Nice will never let you down 106 SIHTKOHT: Range Brüsseli pehme iseloom / DESTINATION: The soft temperament of strict Brussels 118 ÜRITUSED EUROOPAS / EVENTS IN EUROPE 134 EESTI TÄHISTAB MAAILMAS / ESTONIA CELEBRATES AROUND THE GLOBE 136 ELUSTIIL: Disainmööbel lennukiosadest / LIFESTYLE: Design furniture made from aeroplane parts 142 MEIE INIMESED: Heliise Jartsev: taevas ei ole meie lagi / OUR PEOPLE: Heliise Jartsev: The sky is not the limit 146 AJALUGU: Ainult südamega näeme hästi / HISTORY: It is only with the heart that one can see rightly 152 NORDICA AASTA 2017 / NORDICA'S YEAR 2017 154 REISIJA INFO / PASSENGER INFO

CONTENTS

24

88

98

TIMEFLIES

Kevad–Suvi 2018 | Spring–Summer 2018

Väljaandja | Publisher: Media Station OÜ, +372 5615 1111, info@mediastation.ee Reklaam | Advertising: Media Station OÜ, +372 552 7736, info@mediastation.ee *CM – Sisuturundus / Content marketing Print | Printing: Printall

6

TIMEFLIES

Peatoimetaja | Editor-in-chief: Kadri Eisenschmidt Kujundus | Layout: Sirje Sinisoo Kaanefoto | Cover photo by: Martin Kirikal Päise kirjutas | Header by: Birgit Skolimowski

koostöös / in cooperation with

FOTOD | PHOTOS BY: MARTIN KIRIKAL, MARTIN HEIBERG / COPENHAGEN MEDIA CENTER, JOHN JASON / UNSPLASH.COM.

Kevad–Suvi 2018 / Spring–Summer 2018


HUGO BOSS NORDIC APS PHONE +45 3318 8000

Harju 6, Tallinn

KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

7


EESSÕNA

Z

FOREWORD

JAAN TAMM Nordica juhatuse esimees Nordica Chairman of the Board

Ilusat päikeselist kevadet ja suve, head Nordica reisijad! Wishing a great spring and summer to all Nordica passengers! A Martin Kirikal

NAGU LOODUSES, nii on kevad ka Nordicale paljude uute alguste aeg. Taasavatavaid menukaid suviseid puhkuseliine täiendavad käeoleval suvel kaks uut sihtkohta: Constanta ja Ohrid. Lisaks hakkab Nordica pakkuma igapäevast ühendust Skandinaavia maade suurimasse ja enim edasilende pakkuvasse Kopenhaageni lennujaama. See kõik poleks aga võimalik eeskujulikku lennundusharidust omavate inimesteta – olgu nad siis lennuki kokpitis, lennujuhtimistornis, hooldusangaaris või kontoris lende planeerimas. Selle taustal on mul äärmiselt hea meel õnnitleda Eesti Lennuakadeemiat 25. aastapäeva puhul. Nordica suurim austus ja tänu kuulub kõigile selle kooli asutamise eestvedajatele, 25 aasta jooksul teadmisi ja praktilist õpet jaganud õppejõududele ja instruktoritele, kooli töösse panustanud töötajatele ning muidugi meeskondi tüürinud rektoritele – Villu Mikitale, Jaan Tammele* ja Jaanus Jakimenkole. Tänu teie panusele on Nordicas täna üle poolesaja kõrgelt kvalifitseeritud lenduri ja spetsialisti.

8

TIMEFLIES

AS IN NATURE, spring is also the time for many new beginnings at Nordica. Our trendy summer holiday destinations will reopen with additional new destinations: Constanta and Ohrid. Also, Nordica will be offering daily connections to Copenhagen, which is one of the largest and best-connected airports in Scandinavia. However, none of this would be possible without those people who have an excellent education in aviation – whether they are in the cockpit, in the tower, doing maintenance work, or planning flights in the office. With that said, I am very happy to congratulate the Estonian Aviation Academy on its 25th anniversary. Nordica's greatest respect and thanks goes out to all the leaders of this establishment, to lecturers and instructors who have been sharing their knowledge for 25 years, to the employees who have contributed to the work of the school and, of course, to the rectors – Villu Mikita, Jaan Tamm* and Jaanus Jakimenko. Thanks to your contribution, Nordica has over 50 highly qualified pilots and specialists.


Kevadsuvi on paljudele noortele koolilõpetamise aeg, et seejärel kas iseseisvasse ellu astuda või õpinguid jätkata. Minu üleskutse noortele ja nende vanematele: minge ise või soovitage oma lastel ja tuttavatel kaaluda õpinguid kas ametipiloodi või mõnel muul lennunduse erialal! Pärast paariaastast pühendunud õppetööd ja treeningut ootavad teid põnevad ja kindlad töökohad, mis pakuvad rahvusvahelist kogemust ja head sissetulekut ning hõlmavad kõige uuemaid tehnoloogiaid. Lennundus on eluvaldkond, kus nõudmised nii kandidaadi isikuomadustele kui ka omandatavale haridusele on kõrged ning lausa seaduste ja rahvusvaheliste normidega paika pandud. Olen veendunud, et Eesti Lennuakadeemia suudab seda kõike pakkuda ja võimaldab õppijatele igakülgset arengut! Suveks soovin nii teile, head reisijaid, kui oma edasiõppimisvalikuid tegevaile koolilõpetajaile toredaid puhkusehetki ja ilusat vaheaega. Loodetavasti kohtan teid peagi uuesti Nordica pardal – kas siis taas reisijana või ka juba näiteks väljaõppinud piloodina! Motiveerivaid ja turvalisi lende! *Lennuakadeemia endine rektor, nimekaim.

Spring and early summer is the time when many young people graduate, and are ready to either start their independent life or continue their studies. My suggestion to young people and their parents is this: consider or encourage your children to study to be a pilot or other aviation professional! After a couple of years of dedicated studies and training, you will find exciting and secure jobs that provide international experience, good income and let you work with the latest technology. Aviation is an area in which the demands for both the candidate's personal qualities and the education they receive are high, and even set by laws and international standards. I am convinced that the Estonian Aviation Academy will be able to offer all of this and will enable its students to develop to their full potential! For summer, I wish you, good travellers and graduate students, a beautiful break and wonderful holidays. Hopefully I will meet you again onboard Nordica's flights – either as a passenger or as a trained pilot! Safe flight! * Former Rector of Estonian Aviation Academy with the same name.

KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

9


ESIKAAS

Z

FRONT COVER

TimeFlies esikaane idee

NORDICA PARDAAJAKIRI | IN-FLIGHT MAGAZINE KEVAD–SUVI 2018 | SPRING–SUMMER 2018

AJAKIRJA TIMEFLIES ESIKAANT illustreerib läbiva motiivina alati mõni silmapaistev Eesti disaintoode või teos ja selle autori kirjutatud ajakirjanimi TimeFlies. Usume, et selline personaalsus muudab iga väljaande ainulaadseks. Kevadise numbri rohelusse ja õitesse peitunud kaanel püüavad pilku kaelaehe Haru ning kõrvarõngad Raag kodumaise ehtebrändi Lummus Võsailu kollektsioonist. Lummuse on Eesti ehteturule toonud OÜ Juveel – suurim väärismetallist ehete ning lauahõbeda valmistaja kogu Põhja-Euroopas. Sirelilõhnaliselt õrna ja veetleva kaaneloo leiate lehekülgedelt 24−36. Lennukaid elamusi!

TimeFlies cover idea

VÕTA MIND KAASA | YOUR COMPLIMENTARY COPY

THE COVER OF TIMEFLIES MAGAZINE is always illustrated by a prominent Estonian design or artwork, and the title “TimeFlies” is written by the author of the artwork. We believe that this personal approach makes every publication unique. On the green and flower-printed cover of the spring issue you can find necklace Haru and earrings Raag from the collection of the national jewellery brand Lummus Võsailu. Lummus is a jewellery line of the largest jewellery maker in the Nordic countries – OÜ Juveel. You can find the delicate and enchanting cover story on pages 24–36. Have a wonderful flight!

NORDICA PARDAAJAKIRI | IN-FLIGHT MAGAZINE SUVI 2016 | SUMMER 2016

NORDICA PARDAAJAKIRI | IN-FLIGHT MAGAZINE SÜGIS 2016 | AUTUMN 2016

NORDICA PARDAAJAKIRI | IN-FLIGHT MAGAZINE KEVAD 2017 | SPRING 2017

VÕTA MIND KAASA | YOUR COMPLIMENTARY COPY

NORDICA PARDAAJAKIRI | IN-FLIGHT MAGAZINE KEVAD 2016 | SPRING 2016

- Ajakirja kaant ehivad Lummuse kõrvarõngad ning kaelakee Võsailu kollektsioonist. On the cover of this issue are Lummus' earrings and necklace from Võsailu collection.

VÕTA MIND KAASA | YOUR COMPLIMENTARY COPY

NORDICA PARDAAJAKIRI | IN-FLIGHT MAGAZINE SÜGIS 2017 | AUTUMN 2017

NORDICA PARDAAJAKIRI | IN-FLIGHT MAGAZINE SUVI 2017 | SUMMER 2017

SUVI | SUMMER 2017

TIMEFLIES

NORDICA PARDAAJAKIRI | IN-FLIGHT MAGAZINE SÜGIS-TALV 2017 | AUTUMN-WINTER 2017

NORDICA PARDAAJAKIRI | IN-FLIGHT MAGAZINE TALV–KEVAD 2018 | WINTER–SPRING 2018

1

VÕTA MIND KAASA | YOUR COMPLIMENTARY COPY

10

VÕTA MIND KAASA | YOUR COMPLIMENTARY COPY

VÕTA MIND KAASA | YOUR COMPLIMENTARY COPY

VÕTA MIND KAASA | YOUR COMPLIMENTARY COPY

VÕTA MIND KAASA | YOUR COMPLIMENTARY COPY

AJAKIRJANIME TIMEFLIES KIRJUTAB ALATI ESIKAANEL OLEVA DISAINTOOTE VÕI TEOSE AUTOR. The title "TimeFlies" is always written by the author of the artwork on the cover.


KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

11


LENNUKOOL

AVIATION SCHOOL

Tund aega enne lendu: reisijad vs. piloot An hour before the flight: passengers vs. the pilot V Toomas Uibo, Nordica turundus- ja kommunikatsioonijuht / Nordica's Marketing and Communication Manager

On tavaks, et inimesed peaksid lennujaamas olema vähemalt tund aega enne väljalendu, et anda ära oma pagas, läbida turvakontroll ja olla õigel ajal väravas pardaleminekut ootamas. Mida teeb sel ajal aga piloot? KA PILOODI tööaeg algab tund aega enne väljalendu. Kontrollitakse ilmastikuolusid nii teekonnal kui ka alternatiivsetes lennujaamades. Samuti tagatakse valmidus mujale maanduda ootamatu raja sulgumise korral sihtlennujaamas. Arvutatakse välja täpne lennuaeg ning tellitakse vastavalt

12

TIMEFLIES

sellele kütust. Pärast lennuettevalmistust liigub kogu meeskond turvakontrolli. See läbitakse eelisjärjekorras, kuid protseduur on sama, mis reisijatel. Sel ajal, kui reisijad ootavad väravas, on piloodid juba lennukis ning teevad ettevalmistusi: kontrollitakse hooldusdokumentatsiooni, lennukile tehakse väline vaatlus veendumaks, et sel pole vigastusi. Pardateenindajad kontrollivad, et vajalikud vahendid reisijate teenindamiseks on töökorras. Kui ettenähtud kontrollid on tehtud, annab meeskond lennujaama töötajatele


It is customary for people to be at the airport at least one hour before departure, so that they would have time to check in their luggage, pass security checks and be at the boarding gate on time. But what are the pilots doing at the same time? THE PILOTS also have to be at work at least one hour before the flight. The weather conditions are checked both for the route and at alternative airports. Alternative airports to land at need to be established, in case the destination airport is unexpectedly closed. The pilot calculates the exact flight time

and orders fuel accordingly. After the flight preparation, the entire flight team needs to go through the security check. They might have priority, but the procedure is the same as for the passengers. While the passengers are waiting at the gate, the pilots are already on the aeroplane and are preparing for the flight checking the maintenance documentation and conducting an external examination of the aircraft to make sure there are no problems. The flight attendants check that the necessary facilities for passenger service are operational. Once the necessary checks have been carried out, the team will give the airport staff permission to board the passengers. The passengers will be given the announcement that the flight is now boarding, and they head towards the gate with their boarding pass and travel document. The pilots receive the data on the number of passengers and the amount of luggage. The aeroplane start-up weight is now entered into the on-board computer, which calculates the mass of the aeroplane, as well as the length of the runway required for safe take-off, considering the direction and the speed of the wind, air temperature, etc. Once the passengers have located their seats, have placed cabin baggage in the overhead compartment of under the seat in front of them, fastened their seatbelts, and are comfortably browsing through the on-board magazine or fresh newspaper, the gate agent informs the crew that everyone is on board. Thereafter, one of the flight attendants confirms that everyone is on board by using the words "boarding completed". The pilots sign the flight manifest, that contains the starting weight of the aeroplane, the final number of passengers, the amount of fuel, and so on. The cabin is secured by the crew on board and after making sure that all the seatbelts are fastened, the aeroplane can begin to move. The team then asks the air traffic controllers for permission to start up the engines, and the aeroplane is pushed back from the gate. Generally, permission is

KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

13


LENNUKOOL

AVIATION SCHOOL

nõusoleku inimeste pealevõtmiseks. Seejärel kuulevad reisijad kutsungit, et pardaleminek on avatud, ning suunduvad pileti ja dokumendiga järjekorda. Piloodid saavad dokumendid reisijate arvu ning pagasi koguse kohta. Lennuki stardikaal sisestatakse nüüd pardaarvutisse, mis kalkuleerib välja lennuki massikeskme, samuti turvaliseks õhkutõusuks vajaliku hoovõtu pikkuse, arvestades tuule suunda ja kiirust ning õhutemperatuuri jms. Kui reisijad on leidnud oma istekoha, asetanud käsipagasi peakohal olevasse pagasiruumi, kinnitanud turvavöö ning sirvivad mugavalt oma toolil pardaajakirja või värsket ajalehte, teatab lennujaama väravatöötaja (gate agent) lennumeeskonnale, et pardal on kõik, kes õigeks ajaks väravasse jõudsid. Seejärel kinnitab üks stjuardessidest reisijate pardalolekut meeskonnale ingliskeelse sõnapaariga boarding completed (kõik on pardal). Piloodid allkirjastavad pardamanifesti, mis sisaldab lennuki stardikaalu, reisijate lõplikku arvu, kütuse kogust jms. Pardateenindajad informeerivad piloote teatega cabin secured (kabiin turvaline), mis tähendab, et reisijad on turvavöödega kinnitatud ja lennuk võib alustada liikumist. Meeskond küsib seejärel lennujuhtidelt luba mootorite käivitamiseks ning lennuki väravast väljatõukamiseks. Üldjuhul saadakse luba kohe, kuid on ka olukordi, kus piloodid peavad seda pikemalt ootama. Sel ajal, kui reisijad vaatavad vaikselt raja poole ruleeriva lennuki aknast välja, teevad piloodid viimaseid kontrolle ja ootavad lennujuhtimistornist stardiluba. Selle saamine oleneb suuresti liiklustihedusest. Näiteks on maanduvatel lennukitel alati eesõigus. Kui lennuk alustab mootorite mürinal hoovõttu, juhib üks piloot lennukit ning teine jälgib mootorite tööd, olles vähimagi kõrvalekalde puhul valmis starti teatud hetkeni katkestama. Kui õige kiirus on saavutatud, viib tiibade tekitatud tõstejõud kuni mitusada tonni kaaluva lennuki mängleva kergusega õhku. Peatselt oleme juba pealpool pilvi.

14

TIMEFLIES

issued immediately, but there are also situations where pilots need to wait longer. While the passengers are quietly looking out the window of the taxying aeroplane, the pilots are carrying out the last checks and waiting for permission to take off. How long it takes depends on how heavy the traffic is. For example, landing planes always have priority. When the aeroplane starts to take off, one pilot is on the controls and the other monitors the work of the engines and is ready to abort the take-off if the slightest problem should occur. When the correct speed is reached, the aeroplane, weighing several hundred tons, is airborne. Soon we are already higher than the clouds.

- Lennujaamas kõlava väravasse suundumise kutsungi jaoks annab nõusoleku meeskond. The crew will give the airport staff permission to announce that the flight is now boarding.


KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

15


Uus

Galaxy S9+ Kaamera. Avasta uuesti.


Infinity Display ekraan Üle servade kaarduv ja raamiga ühtesulav ekraan loob mulje ühtse joonega disainist ning raamideta ekraanist. Vaata oma fotosid ja videoid nii nagu need on vaatamiseks mõeldud – erksad sellel lummaval, servast servani ekraanil.

Dolby Atmos heli Kuule igat detaili selgelt tänu AKG stereokõlaritele. Dolby Atmos lisab sellele rikkaliku ja elava heli.

Intelligentne skannimine Intelligentne skannimine on uus tehnoloogia, mis kombineerib näotuvastuse ja iirise skannimise, et muuta lahtilukustamine lihtsaks ka väheses valguses. * Intelligentse skannimise täpsus võib erineda tulenevalt ümbritsevatest tingimustest.

www.samsung.ee


INIMENE

k

PERSON

FOTO | PHOTO: MADIS VELTMAN / EKSPRESS MEEDIA.

Saskia Alusalu kihutab terasel üle sporditaeva Saskia Alusalu races on steel V Kadri Eisenschmidt A Madis Veltman / Ekspress Meedia, erakogu / private collection

- Saskia ajaloolist sõitu on palju kiidetud. Tegelikkuses sündis lõplik otsus selline taktika valida koos treener Tristan Loyga kõigest 10 minutit enne starti. Saskia's historic performance has been praised a lot. In reality, the final decision on what tactic to choose was made with coach Tristan Loya just 10 minutes before the start.

18

TIMEFLIES

SASKIA ALUSALU on 38-kordne Eesti meister kiiruisutamises. Tema ning ühtlasi ka Eesti rekord on 3000 m distantsil 4.07. Oma rekordeid 500, 1000, 1500, 3000 ja 5000 meetri kiiruisutamises on ta parandanud kokku koguni 85 korral. Tänavu 24. veebruaril, Eesti Vabariigi 100. sünnipäeval esindas ta Eestit PyeongChangi taliolümpiamängudel ning saavutas 4. koha. Saskiat pole kunagi sportlasekarjäärile suunatud. Kuigi vanemad julgustasid teda tegelema erinevate hobidega, taandus ühel hetkel kogu tema tulevane karjäär pealtnäha lihtsale otsusele – kas tahad või mitte. Nii astus iseteadlik preili kõigest 17-aastasena KIA Speed Skating Academysse Saksamaal, sest see tundus võimalusena, mida tuli kasutada. Sellest alates lendas ta tihedalt Tallinna ja Müncheni vahet. Ka praegu veedab ta pea terve võistlushooaja välismaal treeninglaagrites.

SASKIA ALUSALU is the 38th Estonian speed skating champion. Her personal best, which is also the Estonian record in the 3 000-metre distance, is 4 minutes 7 seconds. She has improved her times for 500, 1 000, 1 500, 3 000 and 5 000 metres in speed skating as many as 85 times. This year, on 24th February – the 100th birthday of the Republic of Estonia – she represented Estonia at the PyeongChang Winter Olympics and achieved fourth place. Saskia is never too focussed on her athletic career. Although her parents encouraged her to take up different hobbies, at one point her entire future career seemed to have been reduced to a simple decision – whether you want it or not. Thus, the self-confident girl was only 17 years old when she enrolled in the KIA Speed Skating Academy in Germany, because it seemed like a real opportunity. Since then, she has been flying frequently between Tallinn and Munich. Even now she


Elasid pikalt Saksamaal. Millised on sinu reisisoovitused? Saksamaal veedetud aeg oli väga intensiivne. Algusaastad olid kahtlemata üks raskemaid perioode minu senises elus, ent tagasi vaadates võlgnen sellele ajale kindlasti palju. Tiheda graafiku juures ei jäänudki mulle palju aega Saksamaad avastada. Sealveedetud viie aasta jooksul käisin Müncheni linnas vaid ühe korra! Minu tavaline „tööpäev” näeb ette kahte treeningut ning selle vahele erinevaid toiminguid, näiteks taastumisprotseduure, võistluste planeerimist, varustusega tegelemist jne. Puhkepäevi on vahel kord 2 nädala jooksul ning neil päevil eelistan minna loodusesse, välja oma tavakeskkonnast. Saksamaa ja Austria piiril, tegelikult küll Austria poolel on imeilusate vaadetega koht nimega Unterberghorn. Sinna on Münchenist vaid 110 km. Mis on sinu jaoks lendamise puhul oluline? Sportlasena esindan üsna tihti lisaks iseendale ka oma riiki. Olen uhke, et mul on võimalus kujundada Eesti mainet. Üks meeldivamaid hetki senistelt rahvusvahelistelt võistlustelt oli see, kui küsisin mõnelt teiselt võistlejalt, kas nad teavad, kus Eesti asub. Mõni teadis hästi nii asukohta kui ka mitmeid fakte Eesit kohta. Mõni ei teadnud Eestist midagi. Kõige meeldejäävam vastus oli aga see, et inimene ei teadnud, aga uue tuttava nimel vaatas järele. Sel hetkel tundsin taas, et tõepoolest esindan oma riiki. Leian, et rahvusliku lennufirmaga on sama lugu. On auasi, et see meil on ning lisaks veel äärmiselt maitsekalt kaunistatud lennukid! Olen tõeline patrioot ning seetõttu seostub Nordica minu jaoks alati koduga. Ma ei tarbi palju ega järjepidevalt meediat, ent lennukis sirvin alati ajakirja ning eestikeelne Postimeeski teeb südame soojaks.

SASKIA KÄSIPAGASIS ON SPETSIAALSELT TEMA JALA JÄRGI TEHTUD UISUSAAPAD. TERAD TULEB KÜLL ÄRAANTAVASSE PAGASISSE LOOVUTADA, ENT SAABASTE KAOTSIMINEKUGA TA EI RISKI. Saskia always packs her custom-made skates in her carry-on luggage. The runners must be sent to the cargo, but she will not risk losing the boots themselves. spends the entire training season in training camps abroad. You have been living in Germany for a long time. What are your travel tips? The time spent in Germany is very intense. The first years were undoubtedly one of the most difficult periods in my life, but looking back I certainly owe a lot to that time. Being on a tight schedule, I did not have much time to discover Germany. I have been to Munich only once in five years! My usual "working day" involves two training sessions and various activities, such as recovery procedures, race planning, organising equipment, etc. There are just a couple of days off every two weeks, and those days I prefer spending

/ Vaated Unterberghornilt, vaid 110 km Münchenist. Views from Unterberghorn, only 110 km from Munich.

Suured saavutused tulevad alati raske tööga. Mis sind motiveerib ikka ja jälle trenni minema? Mul ei ole peaaegu kunagi raske trenni minna. Olgugi et tihti tuleb kõiki oma

KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

19


INIMENE

k

PERSON

in nature, away from of my ordinary environment. Just on the Austrian side of the German–Austrian border there is place with wonderful views called Unterberghorn. It is only 110 km from Munich. What is important to you when flying? As an athlete, I often represent my country as well as myself. I am proud that I have the opportunity to shape the image of Estonia. One of the most enjoyable things from international competitions is when I ask other competitors if they know where Estonia is located. Some people know about the location of our country and a lot of facts about the place, but some do not know anything about Estonia. The most memorable moment however, was when one person knew nothing about Estonia, but because of me looked it up. At that moment it reminded me that I really represented my country. I think that the same goes for our national air company. It is honourable that we have it, and in addition, that the aeroplanes are so tastefully decorated! I am a true patriot and therefore I always associate Nordica with home. I do not consume media much or consistently, but on the aeroplane I always read a magazine and the Estonian-language Postimees newspaper warms my heart.

- Minu alal on aeroobsel ja taastaval treeningul vaat et kõige suurem osakaal, mistõttu sõidan palju rattaga. In my field, aerobic and recovery training are sometimes of the highest importance so I ride a bike a lot.

20

TIMEFLIES

võimete piire ületada ning vahel valutab kogu keha nädalate viisi, peab see osa teataval määral meeldima, et sportlane olla. Minu alal on aeroobsel ja taastaval treeningul vaat et kõige suurem osakaal, mistõttu sõidan palju rattaga ja ka see on minu jaoks meeldiv. Peamiselt motiveerib mind sisemine tung olla kogu aeg veidi parem kui olin eelmisel korral. Samuti on väga oluline osa eneseusul. Tähtsatel võistlustel, näiteks olümpiamängude stardi eel – sel hetkel sa tõesti usud ja peadki uskuma, et oled kõigist parem.

Great achievements always come with hard work. What motivates you to train again and again? I almost never have a hard time going to a workout, although often it is necessary to push yourself to your limits. Even though sometimes my whole body hurts for weeks after training, something about this has to be liked to be an athlete. Also, in my field, Aerobic and recovery training are a huge part, sometimes of the highest importance, so not all of it is pushing your limits. I ride my bike a lot for that. What mostly motivates me is my inner drive to be slightly better than I was the last time. It is also a very important part of self-esteem. In important competitions, such as the Olympic Games, you really have to believe that you are better than everyone else.


Neile, kes on otsimas lennukaid väljakutseid.

kia.ee

Uus Kia Stonic – neile, kellel ei saa kunagi küllalt. Uus Kia Stonic murrab rutiini. See on auto, mille äratuntavalt jõuline disain koos kohandatava kahetoonilise kerevärviga toovad esile just Sinu isikupära. Uuenduslikud lisad ja tõeliselt dünaamiline 1.0 turboga GDi mootor, koos oma väledate sõiduomadustega, toidavad seiklushimu igal sõidul.

TALLINN: Viking Motors Ülemiste, Ülemiste tee 2; Viking Motors Tammsaare, Tammsaare tee 51. TARTU: Autospirit Tartu, Turu 47. PÄRNU: Inchcape Motors, Tallinna mnt 82. HAAPSALU: Tradilo, Tallinna mnt 73. RAKVERE: Rakvere Autotehnika, Rägavere tee 44. VILJANDI: Rael Autokeskus, Tallinna tn 97. KOHTLA-JÄRVE: Inchcape Motors, Järveküla tee 22. NARVA: Sirtaki, P.Kerese 25. KURESSAARE: Kuressaare Autoteenindus, Kalevi põik 2. VALGA: Salome, Valga, Pihlaka 2.

KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

Kia 7-aastane/150 000 km garantii kehtib kõikides ELi riikides (lisaks Norras, Šveitsis, Islandil ja Gibraltaril). Vastab kohalikele nõuetele ja tingimustele. Kütusekulu (l/100 km)/CO2 (g/km): linnas alates 6/137, maanteel alates 4,5/102, keskmine alates 5/115.

21


KOLUMN

k

COLUMN

TALLINN–VIIN

al

7990€

7 X NÄDALAS } 2 h 20 min

w NORDICA.EE

Ženja Fokini šopinguhoiatus: Viini Parndorf Fashion Outlet Shopping-alarm: Vienna Parndorf Fashion Outlet V Ženja Fokin, Eesti stilist ja moemaan / Estonian stylist and fashion-guru A Erakogu / private collection

NEED HINNAD, mis Parndorf Fashion Outleti linnakust vastu vaatavad, on ebareaalsed! Soovitan palavalt Nordicaga Viini šoppama lennata! Kui võrrelda teisi outlet-kauplusi, näiteks Saksamaal, Šveitsis ja Itaalias, siis Viini eeslinnakeses ei ole müügil pahn, mis on jäänud alles 2000. aasta kollektsioonidest. Seal leidub tooteid otse moelavadelt ning riiulitel on täiesti uus kollektsioon, kuid soodsamate hindadega. Tommy Hilfigeri villased mantlid maksavad alla 100 euro, teksapüksid alla 20 euro, T-särgid brändidelt nagu Diesel ja Calvin Klein alla 20 euro, Michael Korsi käekotid umbes 70 eurot – MA OLEN ŠOKIS! Isegi, kui Sa ei ole riiete või moebrändidega sinapeal, siis valikus on ka hulk sisustuspoode, matka- ja spordirõivaste kauplusi (jah, talv tuleb igal aastal uuesti), lastekaupu jne. Valik on üüratu, kokku üle 160 kaupluse. Esindatud on veel Gucci, Tod's, Prada, Adidas, Furla, Karl Lagerfeld, LaPerla, Burberry, Giorgio Armani, Strellson, Moncler jne. Broneeri piletid juba täna: nordica.ee

22

TIMEFLIES

THE PRICES at Parndorf Fashion Outlet are unrealistic! I highly recommend taking a shopping trip to Vienna with Nordica! If you compare the local selection to one of the other outlet stores, for example in Germany, Switzerland or Italy, then you will find that suburban Vienna's stores have a much wider selection than just leftover items from the year 2000's collections. Some of the pieces are straight off the catwalk, and the stores offer the latest collections at a more affordable price. Tommy Hilfiger woollen coats cost less than 100 euros and jeans less than 20 euros, t-shirts from brands like Diesel and Calvin Klein are under 20 euros, and Michael Kors handbags are priced at around 70 euros – I AM IN SHOCK!


RIIDED EI OLE PIIMATOOTED! NEED EI RIKNE JA KORRALIKUD BRÄNDIKAUBAD PEAVAD VASTU KAUA! Clothes are not dairy products! They don't go bad and quality pieces will last you a long time! And if you are not the type to purchase high-end clothing brands, there are also a number of furniture stores, hiking and sports clothing stores (yes, winter comes back every year), children's good's stores, etc. There is a lot to choose from and over 160 stores to visit. You can also find Gucci, Tod's, Prada, Adidas, Furla, Karl Lagerfeld, LaPerla, Burberry, Giorgio Armani, Strellson, Moncler, etc. here. Book your flight today: nordica.ee

KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

23


KAANELUGU

24

TIMEFLIES

COVER STORY


Juveeli nõiduslik Lummus Muutunud töö- ja majandustingimustes jääb sageli mulje, et moodne disain elab nüüd peamiselt hüpikbutiikides, disainiturgudel ja e-poodides, tegutseb start-up’ina ja ilmutab end pigem väikevormides. Nii palju erinevusi on pildi ajanud sedavõrd kirjuks, et kaugelt võib see mõjuda hoopis monokroomsena. Laia pintslitõmbe värvi ja nimeomast sära lisab Eesti ehteturule OÜ Juveel – suurim väärismetallist ehete ning lauahõbeda valmistaja Põhja-Euroopas.

Juveel's enchanting magic In a changing working and economic environment, it often seems that modern design now lives mainly in pop-up shops, design markets and e-shops, emerges as a start-up and appears in smaller forms. OÜ Juveel, the largest jewellery manufacturer in northern Europe, adds a big splash of colour and glitter to the Estonian jewellery market. V Mari Roonemaa A Martin Kirikal, Sergei Didyk, erakogu / private collection

KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

25


KAANELUGU

COVER STORY

LUMMUS ON INSPIREERITUD EHEDAST EESTIMAAST JA SELLE ILUST. Lummus is inspired by Estonian beauty.

26

TIMEFLIES

ETTEVÕTE on vaid viis aastat noorem kui Eesti Vabariik: selle ajalugu ulatub aastasse 1923, mil noor Roman Tavast asutas Tallinna vanalinnas Kuninga tänaval kullassepatöid tegeva omanimelise ettevõtte. Sealtmaalt kuni tänaseni on firma kandnud rohkem kui kümmet erinevat nime, kuid OÜ Juveel sai sellest 1994. aastal tehase lõpliku erastamise käigus. Ehkki sealtmaalt on Juveel olnud erinevates kätes, on täna selle omanikeringis nii Eesti päritolu ärimees kui ka Soome ettevõte. Ühtlasi kuulub OÜ Juveelile ka neli Tallinnas asuvat kauplust. Ilmselt leidub igaühe vanaema ehtekarbis midagi Juveelis valmistatut – kui mitte tingimata kõrvarõngaid või sõrmuseid, siis hõbesõlgi või põlvest põlve edasi pärandatud hõbelusikaid. 2015. aastal lõi Juveel end taas läikima, tuues turule ehedast Eestimaast ja selle ilust inspireeritud brändi Lummus, mis märkis uue etapi algust Eesti kvaliteetse disainehte maastikul. Tegu on nimelt esimese Eestis tööstuslikult toodetud disainehete

- Mansetinööbid ühest esimesest kollektsioonist Lummuse Rannarahvas. Cufflinks from one of Lummus' first collections, Rannarahvas (meaning coastal folk in translation).

THE COMPANY is only five years younger than the Republic of Estonia; its history dates back to 1923, when the young Roman Tavast established a goldsmith company on Kuninga Street in Tallinn's old town. From that time to the present, the company has had more than ten different names, but took the OÜ Juveel name in 1994 during the final privatisation of the factory. Although Juveel has been in different hands since then, today it is owned by an Estonian-born businessman and a Finnish company. There are also four stores in Tallinn owned by OÜ Juveel. It is quite possible that everyone has something in their grandmother's jewellery


SAATED KAASA JA EUROOPASSE! Elisa Elamusega vaatad Euroopas samu telekanaleid, mida Eestiski. Liitu

6 600 600

elisa.ee

KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

27


KAANELUGU

COVER STORY

kaubamärgiga, mille alt on tänaseks loodud juba seitse erinevat ehtesarja. Täpselt samasse aega paigutus ka poodide uuenduskuur, mil Eesti Juveeli nime all avati moodsad kaubanduspinnad Rocca al Mare ja Kristiine Keskuses. Autoriehte ja välismaise masstoodangu vahele end positsioneeriva Lummuse kollektsioonide tagant leiab ühe ja sama loomekolmiku: hästi teada-tuntud ehtekunstnikud Krista Lehari, Gvido Valickise ja Birgit Skolimowski. Esimesed viis loodud ehtesarja kandsid nime Võsailu, Võilill, Suvemaja, Rannarahvas ja Pühendusega Pärdile; neile järgnesid Aovalgus ja Eesti Vabariigi 100. aastapäevale mõeldes sündinud Aastasada. Esmapilgul napid nimed tabavad väga täpselt iga kollektsiooni olemust, puudutades Eestimaad tundvates inimestes ühtaegu midagi müstiliselt kodust ja tuttavlikku. Leitud ühisosa on kolm muidu väga erineva käekirjaga ehtekunstnikku suutnud valada tasakaalukasse tervikusse, mis töötab korraga nii sisult kui ka vormilt. „Lummuse lood on siiani tulnud valutult meie kolme ühise mõttetöö tulemusena,” ütleb Birgit. „Esimene tööle tiivustanud impulss oli konkreetne: tuua Juveel tagasi Eesti ehtekunsti. Ta on seal alati olnud, väärikalt ja vankumata, aga oli kuidagi norgu jäänud,” kirjeldab ta Lummuse sünnilugu. Kolm ehtekunstnikku kinnitavad ühest suust, et kõige väärtuslikum õppetund neile kui professionaalidele on olnud erinevate, väljakujunenud käekirjaga isiksuste loominguline koostöö. Kui paluda neil vastastikku üksteist iseloomustada, siis koorub välja järgmine: Krista on tugevalt kontseptuaalse mõtlemisega disainer, Gvido on tehniliselt nüansitäpne realist ning Birgit romantiline kunstnikuhing, kel annet tabada nii hetketrende kui ka ajastu vaimu. Just sellisest lennukast sünergiast on kollektsioonid sündinud, taustaks ka ühine soov väärtustada siinseid elutarkusi, vaikset olemise viisi, kodu isikupära ja armsust. Mets ja aasad – need ei ole pelgalt kõrged laiad laaned või päikselised karikakrad, vaid

28

TIMEFLIES

Kollektsioon Võilill. Võilill on igatsetud kevade kuldne saadik õites, pärgades ja rõõmus. Collection Võilill. The dandelion is the ambassador of the golden spring in bloom, wreaths and joy.

box made by Juveel – if not earrings or rings, then maybe a silver pin or a silver spoon. In 2015, Juveel once again shone, bringing the brand Lummus, which is inspired by Estonian beauty, to the market. This marked the start of a new phase in the journey of Estonian high-quality design jewellery. This is the first brand of jewellery made in Estonia, and seven different collections have already been created. The renovation of the company's shops coincided with this, and modern shops were opened under the name of the Eesti Juveel in Tallinn's Rocca al Mare and Kristiine shopping centres. The Lummus collections, positioned between custom-made jewellery and foreign mass production, are made by the same three creative minds: well-known jewellery artists Krista Lehari, Gvido Valickise and Birgit Sko-


Kollektsioon Pühendusega Pärdile kätkeb endas minimalismi, mis esindavad meistri puhtaid helisid. Collection Pühendusega Pärdile is minimalist like the composer Arvo Pärt's clean sounds.

limowski. The first five collections were called Võsailu, Võilill, Suvemaja, Rannarahvas and Pühendusega Pärdile; they were followed by Aovalgus, and Republic of Estonia 100. At first glance, the names do not say much, but they actually convey the nature of each collection very well, touching something mysterious yet familiar in the people who know Estonia. Three artists with very different signatures have been able to create something beautiful and balanced that works both in content and form. "The stories of Lummus have so far been the result of our common thoughts," says Birgit. "The initial impulse for the work was clear: bring Juveel back to the Estonian jewellery market. It had always been there, dignified and invincible, but had somehow flagged," she says describing the birth story of Lummus. The three artists confirm that

Lummuse kõige populaarsem kollektsioon on senini olnud Võsailu. The most popular collection of Lummus has, to date, been Võsailu.

ka kraaviäärne võsa ja hommikune, veel puhkemata võilillenupp; suvemaja nagisevad palgid ja laisad lõunatunnid pisut unisel verandal. Need, kes teavad, neid see ka kõnetab. Seetõttu ei ole Lummuse ehete kandja verinoor inimene, vaid pigem küpsem ja elukogenum isiksus. „Mina kujutan ette intelligentset ja rahulikku eesti naist. Näen siin ka väljapeetud maitsekust, kus ehet sobib kanda nii täna kui ka 20 aasta pärast. Stiil on põhjamaine ja sobib just meie ilmanurka,” leiab Gvido. „Me teeme aeglast moodi,” lisab Krista. Leidub ka maskuliinsemaid ehteid nagu mansetinööbid ning lipsunõelad; sõrmused ja käevõrud Rannarahva-seeriast sobivad soost olenemata. Kõige populaarsem kollektsioon on senini olnud Võsailu, milles on hõbedasse

KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

29


KAANELUGU

COVER STORY

valatud Tallinnast Tornide väljakult, Kasvu tänavalt ja Muhu saarelt korjatud peened oksaraod. Võilille-vorm kannaks endas aga justkui 1930ndate esteetikat, sobivalt meenub ka legendaarse kirjaniku Heljo Männi lapsepõlvest jutustav „Väikesed võililled” oma päikselises tagasihoidlikkuses. Võililleehted jätavad kergelt ajas üht-teist üle elanud ehte mulje: need ei läigi küütlevalt, vaid mõjuvad väärika ja elutargana. Tehnilistes terminites: hõbeehted kaetakse üldiselt roodiumiga ehk rodeeritakse, et neid läikima lüüa, kuid Juveelis toodetud hõbesõlgi ja Lummuse ehteid mitte. Ehe elab koos inimesega ja talletab tema elujälje. Lummuse väikeseeriatena toodetud ehted võtavad lõpliku kuju Tallinnas, Kadaka tee 36 tehasehoones. 1970ndatel ehitatud hoone ei eristu väljastpoolt kuidagi ümbruskonna mittemidagiütlevast tööstusarhitektuurist, aga sees võib veenduda: oled sattunud ajamasinasse. Ja mitte ainult õhus heljuva masinaõlilõhna ja roostepunaste kahhelplaatide tõttu, vaid ka inimesed panevad ahhetama – need on tõelised oma ala meistrid. Töötavad küll tehases, aga hingelt ja vaimult on nad käsitöölised, filigraansed juveliirid. Säärast meistrite koda, kus kõrvuti töötavad kullassepad, juveliirid, ehtemeistrid, disainerid ning lauahõbeda valmistajad, mujal meie lähiriikides ei ole. Nii mõnelgi

30

TIMEFLIES

the most valuable lesson for them as professionals has been the creative collaboration of different personalities with an existing, established style. If you ask them to characterise each other then Krista is a highly conceptual designer, Gvido is a technically nuanced realist and Birgit is a romantic artist who has been able to capture both the current trends and the spirit of the era. This synergy, backed up by a common respect of Estonian nature, and the personality and love of the home, has made it possible for the collections to be born: the forest and the meadows, lush trees or sunny daisies, the bushes next to the ditch and an unopened flower in the morning dew,

- Meistritekojas hoitakse alles kõigi toodete vormid, mistõttu on täiesti võimalik tellida endale mõni tänaseks tootmisest maas olev sõrmus või kõrvarõngad. All the moulds are stored in the masters' chamber, which makes it possible to order a ring or a pair of earrings that is no longer produced today.


Toku

Kaubamajast

K

aubamaja armastab Eesti disaini. See on praktiline, mänguline, elegantse disainiga ning kvaliteet küündib taevasse. Kaubamajast leiad meie oma tipptegijate tooteid kodusisustusena Kodumaailmast, moena Naiste-, Meeste- ja Naiste Kingamaailmast ning ehtekunstina Ilumaailmast. Toome sinuni väikese valiku parimatest paladest, kuid kindlasti tasub tulla Kaubamajja ning piiluda ka Kaubamaja e-poodi, et seda kaunist disaini avastada.

Hing Organics Kadi Veesaar

Tanel Veenre

Toku

Discover wide variety of Estonian design products in Kaubamaja – Estonia´s leading department store.

Kelpman Textile

Iris Janvier

Upstairs Design

Kriss Soonik

Maria Rästa

DeMoog

KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

31


KAANELUGU

COVER STORY

KUIDAS HOIDA EHTEID JA LAUAHÕBEDAT? Ehteid tuleks hoida eraldi karbis/kotis kaitstuna niiskuse, pőrutuse ja ereda valguse eest. Ehtida tuleks end alles pärast parfüümi ja kosmeetika pealekandmist ning magamise, trenni või saunas/ujumas käimise ajaks võiks need eemaldada.

32

HOW SHOULD ONE TAKE CARE OF JEWELLERY AND SILVERWARE? jewellery should be kept in a separate box/bag, protected from moisture, damage and bright light put jewellery on after applying perfumes and cosmetics and remove it for sleeping, working out, swimming or going to the sauna

Puhastage ehteid spetsiaalsete hooldusvahenditega või konsulteerige klienditeenindajaga.

clean your jewellery with special care products or consult a customer service specialist

Parim viis lauahõbeda hoolduseks on seda igapäevaselt kasutada.

The best way to maintain silverware is to use it on a daily basis.

Peske tooteid ükshaaval käsitsi soojas seebivees, vältige leotamist ning masinpesu.

wash the items one-by-one manually in warm soap water, avoid soaking and machine-wash

Kui soovite, et esemed säraksid, pange need peale pesu 10−15 minutiks kartulikeeduvette ja seejärel kuivatage pehme rätikuga.

if you want the items to shine, put them in the water of boiled potatoes for 10–15 minutes and then dry with a soft towel

Ärge kasutage hõbetoodete (hõbetatud toodete) puhastamiseks abrasiivseid vahendeid ega harju.

do not use abrasive tools or brushes to clean your silver (silver-plated) products

Hoidke lauahõbedat vastavates karpides või pakendis. Tooted võivad tumeneda kokkupuutel mõningate toiduainetega (sibul, munakollane, keedusool, majonees jne).

store the silverware in the appropriate boxes or packages. The products may darken when they come in contact with some foods (onion, egg yolk, salt, mayonnaise, etc.)

TIMEFLIES


meistril on ette näidata enam kui 30-aastane tööstaaž ning disainerite jaoks on nende kogemused ja kompetents hindamatud. Loomulikult kasutatakse tootmisel ka moodsat tehnoloogiat – näiteks 3D-printereid −, aga meistri teadmised ja vilumus on siiski hädavajalikud. Rääkides konkreetselt Lummusest, siis kulub ühe ehte valmistamiseks keskeltläbi 15 päeva ning see läbib kaheksa erinevat etappi ja meistrite kätepaari. Meistritekojas hoitakse alles ka kõigi toodete vormid, mistõttu on täiesti võimalik näiteks tellida endale mõni tänaseks tootmisest maas olev sõrmus või kõrvarõngapaar – valmidus mudelite disaini kohandamiseks või eritellimustena ka üksikeksemplaride valmistamiseks on täiesti olemas. Kunagine suurtehas, kus tippajal töötas ligi 800 inimest, on endale leidnud uue hingamise – omase väärikale väikeriigile, kes hindab traditsioone ja sügavust, aga vajab ka avatust uutele ideedele ja tuultele.

loose floors of log houses and sleepy mornings on the small patio. They speak to those who know about them. That is why the wearer of Lummus jewellery is usually not a young person, but rather someone more mature. "I imagine an intelligent and peaceful Estonian woman. I also see a sophisticated taste here, where the jewellery is timeless: suitable today just as in 20 years' time. The style is Nordic and is just right for us," says Gvido. "We are creating lasting pieces," adds Krista. There is also masculine jewellery like cufflinks and tie pins, and there are gender-neutral rings and bracelets from the Rannarahvas line. The most popular collection to date has been Võsailu, in which silver has been poured over fine pieces of twigs from Tallinn Old Town, Kasvu Street in Tallinn and Muhu Island. The dandelion form used in the jewellery carries the feel of the 1930s in it. This dandelion jewellery gives the impression of being worn by time; it is not overly shiny, but

ÜHE EHTE VALMIMISEKS KULUB UMBES KAKS NÄDALAT. It takes about two weeks to make a piece of jewellery.

Võimaluste maa Me peame oluliseks, et ettevõtlusega oleks võimalikult lihtne tegeleda igas Eestimaa piirkonnas. Just seetõttu liigume äriklientidele lähemale. Saab nii, et pank kuulab, mida Sa tegelikult vajad ja aitab omalt poolt igatpidi kaasa, et need mõtted teoks saaksid. Saab head nõu. Ja saab nii, et pank on lisaks suurematele linnadele kohal ka mujal Eestis ning päriselt olemas siis, kui Sul meid kõige rohkem vaja läheb. Nii usume meie. Usume Sinusse. Usume, et Eesti on võimaluste maa. Kui neid võimalusi näha. Ja asju õigesti teha.

Enne lepingu sõlmimist soovitame tutvuda finantsteenuse tingimustega ning vajaduse korral pidada nõu spetsialistiga.

Tule räägime võimalustest Sinu ettevõtte arenguplaanide rahastamisel! cooppank.ee/ärieestis

KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

33


KAANELUGU

COVER STORY

- Kollekstioon Aastasada on pühendatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale ning uutele algustele. Collection Aastasada (Centennial in translation) is dedicated to Estonia's 100 th anniversary and to new beginnings.

Meistritekoda / masters' chamber JUVEEL OÜ, Kadaka tee 36 #eestijuveel Facebook.com/eestijuveel Instagram: eestijuveel www.juveel.ee

#lummusjewellery Facebook.com/lummusjewellery Instagram: lummusjewellery www.lummus.ee

34

TIMEFLIES

looks dignified and smart. In technical terms silver jewellery is generally covered with rhodium to make it shine, but the Lummus jewellery line is not treated that way and the piece of jewellery lives with the person and reflects their life. Lummus jewellery takes its final shape in the factory building at 36 Kadaka Road in Tallinn. The building, built in the 1970s, does not stand out from the surrounding industrial architecture, but step inside and you will be convinced that you have walked back in time, not only because of the smell of engine oil and the rust-coloured tiles, but also the people – they are real masters in their field. They work in the factory, but they are craftsmen and jewellers in soul and spirit. A house like this, where goldsmiths, jewellers, designers and silversmiths work side by side, cannot be found anywhere in our neighbouring countries. Many of the masters have more than 30 years of experience, and their experience and expertise is invaluable for the designers. Naturally, modern technology, for example 3D printers, is also used in production, but the knowledge and expertise of the masters is indispensable. Speaking specifically of Lummus, it takes about 15 days to make one piece of jewellery, and it goes through eight different steps and eight pairs of hands. All the moulds are stored in the masters' chamber, which makes it possible to order a ring or pair of earrings that is no longer produced today. There is also the possibility to order customised design pieces or to make custom orders for the production of individual items. Many different jewellery pieces, rings with different stones, pendants and earrings are created on site. Basic products, such as classical earrings, are also made here, and new products and models are being developed. The former large-scale plant, where nearly 800 people worked in its heyday, has come back to life, as is appropriate for a dignified small country that appreciates traditions and depth, but is also is open to new ideas.


JUVEELITEHASE MINEVIK ON AJALOO PEEGEL OÜ Juveel eelkäija, „Kunstilise graveerimise, emailimise ja pressimise ettevõte Roman Tavast” tootis vääris- ja teistest metallidest tarbeesemeid ja iluasju. Seal valmisid kõik tolleaegsed riiklikud teenetemärgid, kokku üle 1200 eksemplari. Toodangut eksporditi mitmesse riiki ning 1936. aastal tunnustati Tavastit Pariisi maailmanäitusel pronksmedaliga.

takse tänaseni. Hõbedast toiduriistu valmistatakse peamajas Tallinnas. Tehas on mänginud olulist rolli ka Eesti iseseisvuse ajaloos – nimelt alustati 1991. aastal Eesti Vabariigi peenraha stantsimisega. Et tagada kvaliteet, siis kasutab ettevõte kulda rohkem, kui norm ette näeb. Näiteks on nõutav kulla sisaldus 585 proovi puhul 58,5%, kuid Juveeli toodetel on see tegelikult minimaalselt 58,6%.

1941. aastal nimetati ENSV Rahvakomissariaadi Nõukogu määrusega tehas Väärtmetallasjade tehaseks „Metallimärk”, 1979. aastal omistati nimi Teadusaparaatide Katsetehas „Delta”, vaid aastajagu hiljem sai sellest „Tallinna Eksperimentaalne Juveelitehas”.

Lauahõbe valmistatakse sageli hõbedast prooviga 830 – sest see hõbe on tugevam, nt kahvli harud võivad pehmema hõbeda korral murduda. Kuid lastelusikad ning ehted tehakse prooviga 925, mis sarnaselt kuldtoodetega sisaldab hõbedat tegelikult pisut rohkem.

Hiilgeaegadel oli tehas kogu Nõukogude Liidu üks suuremaid hõbeda- ja juveelitoodete valmistajaid, kus kõrgaastail töötas üle 800 inimese.

Ühes aastas kasutatakse meistritekojas lauahõbeda ja ehete tootmiseks kokku 2 tonni hõbedat.

Tehase sortiment on olnud lai ning vastavalt ajale ja nõudlusele on valmistatud ka näiteks arstiriistu nagu skalpelle ja pintsette jms 1940ndatel ning 1970ndate lõpul keevisõmbluste kontrollimiseks mõeldud röntgeniaparaate „Mira”. Uushõbedast lauanõude tootmist alustati 1963. aastal Saaremaal Aste tehases, kus neid valmista-

Eestlaste kõige meelepärasemad kivid on ametüst ja granaat, mõned aastad on olnud nõutud ka kvarts ja mäekristall. Ettevõte jätkab traditsioonilist tegevussuunda, eksportides toodangut nii üle kogu Euroopa kui ka Venemaale ja Moldovasse. Nii läheb Juveelis valmistatud lauahõbedast koguni 70% ning ehetest u 50% ekspordiks.

KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

35


KAANELUGU

COVER STORY

THE JEWELLERY FACTORY'S PAST IS A MIRROR OF HISTORY The original predecessor of OÜ Juveel, the “Roman Tavast company of art engraving, enamelling and printing” produced consumer goods and beauty items of precious and other metals. All national decorations of the time were made there, a total of more than 1 200 designs. The products were exported to several countries and in 1936, Tavast was recognised with a bronze medal at the Paris World Fair. In 1941, the factory was renamed “Metallmärk” by request of the Council of People's Commissariats of the Estonian SSR, and in 1979 it was named the Scientific Equipment Experimental Plant “Delta", but only a year later it became "Tallinn Experimental Jewel Factory". At its peak, the factory was one of the largest producers of silver and jewellery in the Soviet Union, with over 800 people working there. The product range of the factory was wide and according to the times and demands, even medical equipment, such as scalpels and tweezers, etc., were produced there. Also, in the 1940s and the end of the 1970s, "Mira" radiographs for testing weld seams were produced in the factory. The production of silver tableware started in 1963 at the Aste factory on Saaremaa, where it is still being manufactured today. The silver tableware is prepared in the main building in Tallinn. The factory has also played an important role in the history of Estonia's independence – namely the stamping of coins of the Republic of Estonia began in 1991 there. To ensure quality, the company uses more gold than is usual. For example, the required gold content for 585 products is 58.5%, but Juveel products actually have a minimum of 58.6%. Tableware is often made with 830 silver because this silver is stronger. If the silver is too soft, a fork, for example, could break. But children’s spoons and jewellery that are made with 925 silver actually contain slightly more silver. In one year, a total of 2 tons of silver is used in the factory for the production of table silver and jewellery. The most popular stones amongst Estonians are amethyst and garnet; for some years now, quartz and mountain crystal have also been in high demand. The company will continue on its traditional course of action by exporting products all over the EU as well as to Russia and Moldova. As much as 70% of silverware and 50% of jewellery made by Juveel is made for export.

36

TIMEFLIES


KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

37


CM*

TABAC –

TABATUD IME

TABAC – A MIRACLE CAPTURED AUTOR / TEXT BY: ELIIS SUVI FOTOD / PHOTOS BY: MARTIN KIRIKAL

T

allinna vanalinn on viimase aastaga saanud juurde mitu suurepärast söögikohta, kuhu võib julgelt juhatada ükskõik millisest Euroopa fine dining mekast tulija. Tabac on üks meeldejäävamaid uustulnukaid, kelle kolmekümnendatest inspireeritud sisekujundus, massiivne baarilett fantastilise kokteilivalikuga ja Michelini restoranides praktiseerinud kokad veenavad pikemalt peatuma iga sisseastujat. Meeskond ise nimetab Tabaci tagasihoidlikult brasserie-restoraniks ja vaimustub linna parimast kokteilivalikust, mis baariguru Martin Kaarjärve abiga toidu valimisele värvikust lisab. Meie aga vaimustusime toidust, mille valmimisel mängivad enim rolli köögis toimetava kolmiku – peakokk Tõnis Saare, sous-chef’ide Michael Jiro Holmani ja Tõnis Praksi −, reisidelt kogutud maitsefantaasiad ning Fävikenis ja teistes maailma tipprestoranides saadud kogemused. Iga roaga käib Tabacis kaasas oma lugu ja kui restoran just puupüsti täis ei ole, julgustame kindlasti kokkadelt toitude sünnilugu uurima. Tabaci jaoks on loomu-

T

allinn Old Town has gained a number of excellent dining options in the last year, to which you can send even the pickiest fine-dining enthusiasts. Tabac is one of the most outstanding newcomers, with its 30s-inspired décor, huge bar featuring fantastic cocktail choices, and chefs who have worked in Michelin-star restaurants. You'll definitely want to step in and stay for a while. The team itself calls Tabac, modestly, a brasserie-restaurant and is delighted to have the city's finest cocktail selection, which with the help of bar guru Martin Kaarjärve, is a wonderful addition on top of the selection of food there. However, most delightful is the food that comes from the culinary trio – head chef Tõnis Saar, and sous-chefs Michael Jiro Holman and Tõnis Praks. The trio have gained a lot of experience and inspiration from their travels, and from working in world-renowned top-notch restaurants. Every dish at Tabac has a story to tell, and if the restaurant is not too busy, we definitely encourage you to ask for the back-story of the dish you have chosen. It is natural for Tabac that as much of the produce as possible is of domestic origin and that all produce is used up completely; for example, in the case of animal produce the chefs follow the nose-to-tail philosophy. A tasty example is the hanger steak/butcher's steak, which has


lik, et tooraine tuleb niipalju kui võimalik kodumaistelt tootjatelt ja loomulikult kasutatakse leidlikult kogu toorainet, näiteks loomast kasutatakse kõike alates ninast kuni sabani. Maitsvaks näiteks on lihuniku steik, mis oma nimetusegi on saanud selle järgi, et lihunikud need targu omale hoidsid. Tabacis valmib sellest peale elaval tulel filigraanset küpsetamist mahlane pearoog. Tabaci menüü uueneb pidevalt ja nii leiab ka regulaarne külastaja sealt uusi üllatusi. Põnevaid valikuid leidub ka taimetoidu huvilistele, kus mõnusa pearoana näiteks röstitud lillkapsas või kergema einena võis ja kalakastmed küpsetatud kapsas kalamarjaga. Üks roog, tartar, on aga menüüs nii kordumatu, et on sinna klientide nõudmisel jäänud algusest peale. See on Tartare a la Tabac – eelroog, kus on heas mõttes rikutud kõiki reegleid ning sööjale avanevad põnevad maitsed kiht kihi haaval, igas suutäies. Restorani tegemistel tasub silma peal hoida ka õhtuse meelelahutuse otsijatel, sest Tabac Social Club on silmaringiavardav õhtune ürituste sari, kus tutvustatakse teemade kaupa kokteilikultuuri, sinna juurde hoolikalt sobitatud toiduga. Nädalalõppudel keerutatakse plaate ja toimub põnevaid klubiüritusi, nii et suurema seltskonnaga tulekuks soovitame kindlasti laua või privaatsema ruumi kinni panna.

been named based on the fact that butchers used to keep this part of the animal for themselves. At Tabac, this has become a juicy main course, cooked over flames. Tabac's menu is constantly updated and even a regular visitor will find new surprises. There are also exciting choices for vegetarians, for example roasted cauliflower, and if you would like to have a lighter meal, choose the baked cabbage in butter and fish sauce with caviar. However, one dish in particular is unique because of such high demand with the customers and it has been on the menu since the beginning; this is the tartare a la Tabac – a starter, in which all the rules have been broken and the exciting tastes become apparent layer by layer, flavour by flavour, with every mouthful. For those who are looking for evening entertainment, the Tabac Social Club is an evening event series featuring cocktail culture alongside carefully selected dishes. On weekends, you can listen to music at exciting club events, so we definitely recommend booking a table or a private space in advance if you plan to visit the restaurant with a larger company. P−N 17.00−24.00 ja R−L 17.00−02.00 Sun–Thu from 17:00 to 24:00 and Fri–Sat from 17:00 to 02:00 www.tabac.ee | tabacbrasserie


EESTI

ESTONIA

Tuul tiibades ja purjeis The wind beneath your wings and in your sails V Kadri Eisenschmidt A Piret Salmistu, Riina Ramst, Robert Deaves, Indrek Ilves, Martin Dremljuga

TIMEFLIES

40

TIMEFLIES


KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

41


EESTI

ESTONIA

- Ingrid Puusta esindas Eestit 2016. aasta suveolümpiamängudel Rio de Janeiros purjelauasurfis. Ingrid Puusta, Estonian windsurfer, represented Estonia at the 2016 Summer Olympics in Rio de Janeiro.

TIMEFLIES

42

TIMEFLIES

ÜKS VABASTAVAMAID KOGEMUSI on see, kui tuul vihiseb kõrvus ja päike paitab nägu. Kui ümberringi on vesi ja merelõhn ning jaht kannab kindlalt mööda laineharju edasi, ei teki hetkes elamisega erilisi raskusi. Purjetamises on suur roll nutikusel, mitte niivõrd füüsilistel eeldustel – kahte ühesugust hetke ei esine merel kunagi ning kõik muutub pidevalt. Tihti tuleb tõdeda, et õnn peitub lihtsates asjades. Suuresti on Eesti geograafiline asend tinginud selle, et meri, tuul ja purjetamine on meie väikesel rahvusel veres. Juba 1883. aastal ilmus Pärnu Postimehes üleskutse, milles oodati osalejaid Pärnu jõele võidusõidule. Selle võitis kõigi üllatuseks kohalik noormees Jaan Hermann. 19. sajandi lõpul rajati Eestis esimesed jahtklubid ja 1928. aastal loodi juba Eesti Jahtklubide Liit, mis

ONE OF THE MOST LIBERATING THINGS you can experience is when the wind is whistling in your ears and the sun is caressing your face. When there is water and the scent of the sea all around you, and the yacht is moving forward purposefully on the waves, there are certainly no difficulties living in the moment. When it comes to sailing, wits play a much bigger role than physical prerequisites – the sea is never the same, everything changes constantly. You must admit, that happiness is often found in the simple things. To a large extent, the geographical position of Estonia has led to the fact that the sea, wind and sailing are in the blood of our small nation. Already back in 1883, an invitation was issued in the Pärnu Postimees newspaper, for participants to race on the Pärnu River. To everyone's surprise, a young local man, Jaan Hermann, won the race. At the end of the 19th century, the first yacht clubs were established in Estonia and in 1928 the Estonian Yachting Union, which celebrates its 90th anniversary this year, was established. Forty-four athletes have represented Estonia at the Olympic Games in sailing, and since Estonia's independence, 5 medals have been brought home. Our sailors have also been placed high both at European and World Championships. What makes Estonia special, compared to many other major sailing countries, is our success in the winter sport of ice yachting. An ice yacht is specially designed to race on ice with the help of the wind in the sails, and the skates installed underneath. There are single and double ice yachts. On the single yacht, the sailor is on his or her back, only 20 centimetres or so from the ice. Under suitable conditions, the speed of the ice yacht can go around 100–120 km/h and, by the way, there are no brakes. A fairly large and relatively snow-free area is needed to organise ice yachting competitions. It is practically impossible to plough the snow from such a large area, which is why during the winter a constant


SHOPPING IS BETTER WHEN YOU DO IT TAX FREE Save up to 14% when you shop tax free in Estonia Find out more at globalblue.com KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

43


EESTI

ESTONIA

tänavu oma 90. sünnipäeva tähistab. Eestit on olümpiamängudel purjetamise alal esindanud 44 sportlast ning alates Eesti iseseisvumisest on koju toodud 5 medalit. Kõrgeid kohti on korjatud ka nii Euroopa kui ka maailmameistrivõistlustelt. Eesti purjetamise teeb paljude suurte purjetamisriikidega võrreldes eriliseks meie edukas talispordiala – jääpurjetamine. Jääpurjekas on spetsiaalselt tuule jõul ja purje abil jääl kihutamiseks konstrueeritud alus, mille alla on paigaldatud uisud. On olemas ühe- ja kaheinimese jääpurjekaid. Ühesel alusel on purjetaja selili, jääst vaid paarikümne sentimeetri kaugusel. Sobivates oludes võib sellise purjeka kiirus tõusta 100−120 km/h, kusjuures purjekal pidureid ei ole. Jääpurjetamise võistluste korraldamiseks on vaja päris suurt ja suhteliselt lumevaba ala. Sellise ala lumest lahtilükkamine on praktiliselt võimatu, mistõttu tehakse talvisel ajal pidevat jääluuret mitmes riigis erinevatel veekogudel sobiva võistluspaiga leidmiseks. Lisaks on sõitmiseks vaja piisavalt tuult – mitte liiga palju, ent sõita ei saa ka tuulevaikuses. Nii ei ole teinekord 3−4 päeva enne maailmameistrivõistlusi teada, kus need toimuvad, olgugi et kuupäevad on ammu paigas. Sageli on ligi 200 võistlejat koos võistlusametnikega ootel ja valmis startima kohe, kui sobivate jääoludega asukoht selgub. Näiteks olid 2018. aasta maailma- ja Euroopa meistrivõistlused DNklassi jääpurjetamises planeeritud toimuma Eestis, ent paremate ilmastikuolude tõttu valiti kuupäevade lähenedes võistluste asukohaks hoopis Poola. Ka jäävabal merel purjetamine erineb Läänemere kaldal ookeanirahvastest. Vanades purjetamisriikides moodustab võistluspurjetamine vaid umbes 10−20% kogu purjetamisest, enamus on pühendunud huvi- ja matkapurjetamisele. Eestis on see praegu vastupidi. 50 aastat, Nõukogude okupatsiooni vältel oli mistahes alusega merele pääs äärmiselt piiratud, mis matkapurjetaTIMEFLIES mise praktiliselt võimatuks muutis. Nüüd

44

TIMEFLIES

Purjesportlane Deniss Karpak on esindanud Eestit nii 2008. kui ka 2012. aasta suveolümpiamängude purjeregattidel. Deniss Karpak is an Estonian sailor who has represented Estonia both at the 2008 and 2012 Summer Olympic regattas.


on aga see jõudsasti arenemas ja üsna hästi edeneb ka väikesadamate arendamine. Erinevalt paljudest maailma ja Euroopa jahtklubidest on meie klubid avatud kõigile, mitte vaid piiratud liikmeskonnale. Pea igas klubis on võimalik tellida meresõitu nii purjekal kui ka mootorpaadil. Regatid ja nendega kaasnev melu tekitab elevust nii kaldalolijaile kui ka võistlejaile. Eesti vanim järjepidevalt toimunud spordivõistlus, Muhu Väina regatt toob kokku rahvusvahelise seltskonna, külastab mitmeid väikesadamaid ja kombineerib lühiraja- ning avameresõidud. Pea neljandik kõigist osalejaist sõidab kohale mujalt, nt Venemaalt, Soomest ning teistest Balti riikidest. Lisaks adrenaliinile, looduskaunite kohtade väisamisele ja värske õhu doosile on purjetamine justkui merevaatega suvilas lõõgastumine. Kirsiks tordil on sadamas ootav kuum saun. Raske on leida ehtsamat elamust.

search is undertaken in several countries to find a suitable racing place. In addition, a strong enough wind is needed for racing – not too strong, but you also cannot race without wind. So, sometimes participants do not even know where the World Cup will take place until 3–4 days before the event, even though the dates have been set long before. Often, nearly 200 competitors are waiting with the race officials, and are ready to travel as soon as the suitable location is revealed. For example, the 2018 World and European Championships for DN-class ice yachting were planned to take place in Estonia, but due to better weather conditions, Poland was chosen instead. Sailing on ice-free seas is also different around the shores of the Baltic Sea. In older sailing countries, racing is only about 10–20% of all sailing, and most people are dedicated to hobby yachting and long distance sailing. In Estonia, the opposite is true. During the Soviet occupation, 50 years ago, access to the sea with any vessel was extremely limited, which made long distance sailing virtually impossible. Now, however, it is developing well and so are the small harbours. Unlike many world and European yacht clubs, our clubs are open to everyone, and membership is not limited. You can order sea cruises both on a yacht or motorboat at any club. Regattas and all that comes with them create excitement both on the shore and on the sea. The oldest ever sporting competition in Estonia, Moonsund Regatta, brings together international teams, visits a number of small harbours, and combines short-range and offshore competitions. One quarter of all participants travel here from abroad – Russia, Finland and other Baltic countries. In addition to the adrenaline rush that comes with sailing through beautiful scenic places in the fresh air, sailing can be compared to a relaxing getaway in a cottage with a sea view. To top everything off, there is a hot sauna waiting for you afterwards. It is hard to find a more genuine experience.

KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

45


EESTI

ESTONIA

MEREOHUTUSE ÕPETAMISEKS ON EESTI JAHTKLUBIDE LIIT LOONUD PROGRAMMI „MERESÕBER”. In order to teach safety at sea, the Estonian Yachting Union has created the "Meresõber" (friend of the sea) programme. OHUTUS ALGAB AUSTUSEST Mõte salapärasest ja üüratust merest võib mõnel juhul tunduda hirmutav, ent tegelikult on purjetamine pigem turvaline ala. Tähtis on järgida turvalisusnõudeid ja austada meresõidureegleid. Nii jahtide ehitamistehnoloogiad kui ka materjalid on Eg on aastatega arenenud. Naljalt ei lähe Els tein. ükski jaht ümber. Selleks, et õpetada lapsi ja noori vee ääres ohutult ning lugupidavalt käituma ja erinevaid veesõidukeid käsitlema, on Eesti Jahtklubide Liit loonud programmi „Meresõber”. Sel aastal külastab ainulaadne pop-up-merekool juba kolmandat suve erinevaid veekogudeäärseid omavalitusi ja seda ootavad väga nii lapsed, lastevanemad kui ka omavalitsusjuhid. Egon Elstein, Eesti Jahtklubide Liidu president, rõhutab, et purjetamine on küll suurepärane spordiala, kuid ka fantastiline hobi, meelelahutus ja tegevusala. „Riigis, millel on veepiiri rohkem kui maismaapiiri, on väikelaevandusel ka oluline ühiskondlik ja majanduslik roll. Väikesadamate renoveerimine mitte ainult ei muuda elukeskkonda kaunimaks ega elavda seltsielu – need loovad ka uusi töökohti, vaba aja veetmise võimalusi ning motiveerivad tegelema tervisespordiga. See on ala, mis annab tagasi nii inimestele, TIMEFLIES kogukondadele kui ka riigile.”

46

TIMEFLIES

SAFETY BEGINS WITH RESPECT The idea of a mysterious and endless sea can, in some cases, seem intimidating, but in fact sailing is a rather safe sport. It is important to observe the safety requirements and to respect the rules of navigation. Both yacht construction technologies and materials have evolved over the years, and it is not as easy as it seems to capsize a yacht. In order to teach children and young people safety at sea, respectful behaviour, and how to handle different vessels, the Estonian Yachting Union has created the "Meresõber" (friend of the sea) programme. This year, the unique pop-up maritime school will visit various municipalities that are located next to water bodies for the third time, and it is a highly anticipated event among children, parents and local government leaders. Egon Elstein, president of the Estonian Yachting Union, emphasises that sailing is a great sport, and also a fantastic hobby, form of entertainment and activity. "In a country, which is bordered more by water than by land, small-scale shipping also has a significant societal and economic role. Renovation of small harbours does not only make the living environment more beautiful and enliven social life, but it also creates new jobs, leisure opportunities and motivates people to be more active. This is one area that gives back to the people, communities, and the state."


8

2018

8 9.06-3118.0 :00 10:00-

GU PERELE TUNDI ELAMUSI KO S TEEMAPARGIS! BALTIMAADE SUURIMA

HOURS EXCITEMENTS FOR THE WHOLE FAMILY

AT THE LARGEST THEME PARK IN THE BALTICS!

TAMPERE

TURKU

FINLAND HELSINKI SANKT PETERBURG

TALLINN

NARVA

140 km

ESTONIA

PÄRNU

TARTU

170 km

RIGA

www.lottemaa.ee KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

47


CM*

SUVINE HIIUMAA

HIILIB SÜDAMESSE THE HIIUMAA SUMMER STEALS YOUR HEART

E

2.–5. augustil toimuvad Hiiumaa kohvikutepäevad. On August 2nd to 5th, Hiiumaa Café Days are taking place. FOTOD / PHOTOS: TUULI TAMMLA.

esti suuruselt teine saar on kohalik suveparadiis ja mitte ainult sellepärast, et on Eesti päikselisim saar. Hiiumaal on 325 km rannajoont – kilomeetrite viisi tühje liivarandu, mis on ideaalsed nii päikeseloojanguromantikaks kui ka liivalosside ehitamiseks. Raske on välja mõelda midagi paremat kui argielu eest saarele pakkupagemine. Iseäranis toredaks sihtkohaks on Hiiumaa neile, kes peavad lugu kohalikust toorainest valmistatud toidukraamist ning igatsevad uusi maitseelamusi, sest ka kohalikud hindavad head toitu kõrgelt. 2.–5. augustil toimuvad Hiiumaa kohvikutepäevad, mis on kogunud tuntust üle Eesti ning loonud pinnase erilisele traditsioonile. Neil päevil kattub saareke ühepäevakohvikutega ning kõikjal on lauad kaetud vanaemade parimate, salajaste retseptide järgi valmistatud roogadega. Sel aastal toimuvad kohvikutepäevad ehedamalt kui kunagi varem. Ettevõtmise „100 söömaaega sajas Hiiumaa kodus” raames kutsub 100 Hiiumaa peret külalisi oma kodusesse söögilauda, et sel moel tähistada Eesti 100. aastapäeva. Avanevad aiaväravad ja koduuksed, tänavad rõkkavad naerust ja pakatavad jutuvadast. Muidu tuimana näivad eestlased viskavad nalja ja võtavad avasüli vastu kõik külalised. Hiiumaa võõrustab rändajaid ühtekokku ligi 2000 voodikohaga. Teel Sääretirpi sobib mõnusaks peatuspaigaks Kassari Puhkekeskus. Sealses Restos Lest & Lammas serveeritakse kohalikku liha- ja kalatoodangut ning Hiiu Õlle Kojas ehtsat Hiiumaa õlut. Pikemaks ajaks jäädes saab peatuda Roose puhkemajades, näiteks Roose Tiny House'is. Loodussõbraliku, päikesepatareidel töötava maja tootja Cuuben Houses on tuntud stiilsete, kahe tunniga paigaldatavate pisimajade poolest. Värske õhu „mürgistusest” saab taastuda Dagen Hausi hubastes mõisatubades. Oma ilu, lihtsuse ja ehtsusega on Dagen Haus end sisse seadnud nii Kassaris kui ka Ristnas. Kui mere ning kadakate hõng aknast tuppa hõljub, tuleb tõdeda, et sellist võlu on raske leida.


 Dagen House is one of Hiiumaa’s most attractive plac-

es to stay. A restored former granary has rough-hewn walls, timber beams and six stylish modern bedrooms, all set in big green grounds in breathtaking communal areas will have you plotting to move in permanently. Moreover, the owners have five appealing holiday houses on offer, accommodating up to 12 people (79 to 210 €). Just a little tip, make sure to book well ahead!

Cuuben Houses.  Teel Sääretirpi sobib mõnusaks peatuspai-

gaks Kassari Puhkekeskus. Sealses Restos Lest & Lammas serveeritakse kohalikku lihaja kalatoodangut. On the road to Sääretirp, a nice place to stay is the Kassari Holiday Centre. In the restaurant Lest & Lammas, local gourmet meat and fish products are served.

T

he second-largest Estonian island, Hiiumaa, is a local summer paradise and not only because it is Estonia's most sunny island. It has a 325-kilometre-long coastline – endless empty sandy beaches, ideal for sunset romance or building sandcastles. It is hard to think of something better than going to the island to escape everyday life. Hiiumaa is a particularly enjoyable destination for those who value local produce and long for new flavours, as the locals also appreciate good food. From 2nd to 5th August, Hiiumaa Café Days, like the other café days which have gained a lot of popularity all over Estonia and have become a special tradition, will take place. During these days, the island will be full of one-day cafés, and tables everywhere will be filled with the best dishes made using the secret recipes of grandmothers. This year the cafés will be more vibrant than ever before. In order to celebrate Estonia's 100th birthday, the festive event "100 meals in 100 Hiiumaa homes" will take place, and the families of Hiiumaa are inviting guests to dine with them at their dining table. The garden gates and front doors will be open, the streets will be filled with laughter and chatter. Otherwise quiet and shy Estonians will be joking around and welcoming all guests with open arms. Hiiumaa will be hosting nearly 2 000 visitors. On the road to Sääretirp, a nice place to stay is the Kassari Holiday Centre. In the restaurant Lest & Lammas, local gourmet meat and fish products are served, and Hiiumaa beer is available at Hiiu Õlle Koda. For longer stays, you can stop at Roose's Holiday Homes, where a wonderful example is the Roose Tiny House. The builder of the house, Cuuben Houses, is famous for environmentally friendly, solar-powered, stylish houses, that can be set up in only two hours. You can recover from “a fresh air overdose" at the cozy Dagen Haus Manor; with its beauty, simplicity and authenticity, Dagen Haus has set itself up in both Kassari and Ristna. When the sea air and juniper scents float through your window, it is hard to imagine a place more charming than this.

www.kohvikutepäev.ee www.cuuben.fi www.hiiumaale.ee www.roosehiiumaa.ee www.dagen.ee www.visithiiumaa.com


EESTIS

IN ESTONIA

Kalamaja päevad Kalamaja Days

Tallinna Vanalinna Päevad Tallinn Old Town Days

19.−20.05.2018, Tallinn

30.05–03.06.2018

http://kalamajapaevad.ee

www.puhkaeestis.ee/et/tallinna-vanalinna-paevad

Juba kümnendat korda toimuvad Kalamaja päevad tulevad taas. Kui tahad osa saada ühe kogukonna vahvatest tegemistest, heast toidust, Eesti disainist ja melust, siis tuleb kindlasti sammud Kalamaja poole seada. See on kogupereüritus, kus lapsi ootavad erinevad atraktsioonid ning täiskasvanutelgi kohe kindlasti igav ei hakka. The Kalamaja Days will take place for the tenth time. If you want to take part in the fascinating activities with this community, good food, Estonian design and life, then you should definitely go and visit Kalamaja. This is an event for the whole family, where children have different activities and adults will be fully entertained too.

50

TIMEFLIES

Tallinna Vanalinna Päevad on pika ajalooga üritus, mis sai alguse 1982. aastal ning mis ühtlasi tähistab ka suve saabumist pealinna. Vanalinna päevad on ideaalne võimalus tutvuda linna ajalooga. Lisaks saab end igal pool vanalinnas kostitada heade maitseelamustega ning ees ootab palju meelelahutuslikku. Tallinn Old Town Days is an event with a long history, beginning all the way back in 1982. The event also marks the arrival of the summer in the capital. Tallinn Old Town Days are an ideal opportunity to explore the history of the city. In addition, you can enjoy good food everywhere in the old town, and there is also plenty of entertainment.


Baltoscandal 04.–07.07.2018 www.baltoscandal.ee

Juuli alguses vallutab rahvusvaheline teatrifestival BALTOSCANDAL Rakvere. Juba 15. korda toimuv festival on kaasaegse teatri- ja etenduskunstide pidu, mis lisaks tihedale etendusprogrammile sisaldab kontserte, vestlusi, installatsioone, kunsti, traditsioonilist jalgpallimatši ja ööprogrammi ning toob siia tunnustatud ja ka juba varem Eestit külastanud esinejaid: Jerome Bel, Forced Entertainment, Ivo Dimchev jpt. At the beginning of July, one of the best-known international performing arts festivals, BALTOSCANDAL, takes over the small town of Rakvere in Estonia. It is a 4-day festival full of performances, installations, meetings, concerts, parties, football. The 15th edition of BALTOSCANDAL will feature many internationally well-known artists including Jerome Bel, Forced Entertainment, Ivo Dimchev etc.

Peipsi Järvefestival Lake Peipus Festival 30.06–07.07.2018 www.peipsifestival.ee

Parim võimalus avastada Peipsi sadamalinnu on külastada Peipsi Järvefestivali. Peipsi põhjaosast lõunasse kulgev üritusesari toob inimesteni järveäärse elu oma eheduses. Ees ootavad õpitoad, kus saab kuulda kõike ohutusteemadest kuni kalapüügini välja. Peipsi Järvefestivalil saab kaheksa päeva vältel nautida kaheksat sadamat ning kuulata kaheksat kontserti. The best way to discover Lake Peipus' harbours is to go to the Lake Peipus Festival. The event, which runs from the south end of the lake to the north, shows off the life of the lake's shores in its full glory. Workshops, where you can learn about everything from safety to fishing, and enjoy eight concerts in eight different harbours are waiting for you!

KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

51


EESTIS

IN ESTONIA

FOTO | PHOTO: MARTIN GATSKI.

u

Enduro Tallinn Grand Prix

Mindvalley U

01.−03.06.2018

28.06−22.07.2018

www.endurotallinngp.com

http://www.mindvalley.com/u/

Esimest korda toimub Eestis Maxxis FIM Enduro GP maailmameistrivõistluste etapp. Publikul avaneb võimalus nautida maailma parimate endurosõitjate heitlust Eesti paekiviseljandike ja raske liivapinnasega. Võistluskeskus asub otse Tallinna kesklinnas – lauluväljakul. Kolme päeva jooksul pakutakse publikule mitmekülgset ja põnevat programmi alates reede õhtul toimuvast meesmehe vastu võistluse proloogist, kuid meelelahutust jagub tervel nädalavahetusel ka kogu perele. For the first time, the Maxxis FIM Enduro GP World Championship is taking place in Estonia. The crowd will have the chance to enjoy the world's best Enduro racers battle against the Estonian limestone and heavy, sandy soils. The race takes place in the city centre – at the Tallinn Song Festival Grounds. The programme at the paddock will be packed with three days of various and exciting action starting from the prologue on Friday night, but also offering entertainment for the whole family during the weekend.

52

TIMEFLIES

Sel suvel toimub esimest korda Eestis innovaatiline suvekool Mindvalley U. Elukestvale õppele keskenduv programm on alternatiiv tavapärasele ülikoolile. Osalema tuleb üle 500 inimese 50 riigist: nii lapsed, teismelised kui täiskasvanud. Loenguid, töötubasid viivad läbi maailma tippklassi õpetajad, nt Vishen Lakhiani, Jim Kwik, Wim Hof, Shefali Tsabary jt. Lisaks aktiivne kultuuriprogramm, ekskursioonid, peod. Mindvalley U kureeritud kogukonna moodustavad digitaalsed nomaadid, visionäärid, ettevõtjad. Oled oodatud! Mindvalley U is a month-long transformational event that is designed to create a university-style education model for all ages. It brings together world-known speakers like Vishen Lakhiani, Jim Kwik, Wim Hof, Shefali Tsabary etc. Learn personal growth, health and wellness, parenting, mindfulness and become better at what you do and who you are. Mindvalley U curated-community members are entrepreneurs, authors, digital nomads. Join our tribe this summer in Tallinn.


CM*

RENESSANSI AARDED

TALLINNAS

RENAISSANCE TREASURES IN TALLINN

S

el aastal korraldab Eesti Kunstimuuseum koostöös Washingtonis asuva Rahvusgaleriiga Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamiseks suurejoonelise näituse Eesti juurtega maalikunstniku Michel Sittowi (u 1469–1525) töödest. Sittow oli 15. ja 16. sajandi vahetusel Euroopa õukondades nõutud kunstnik. Tänapäeval hindavad Madalmaade kunsti eksperdid Michel Sittowi virtuoosses peenmaalitehnikas maale väga kõrgelt. Tema umbes kahekümnest tööst koosnev looming on laiali pillutatud nimekates muuseumides üle maailma: Louvre’is, Viini Kunstiajaloomuuseumis, Berliini Maaligaleriis, Rahvusgaleriides Londonis ja Washingtonis jne. Rahvusvaheline näituseprojekt, mis hõlmab mitmekülgset koostööd Euroopa ja Ameerika Ühendriikide vahel, toob Sittowi haruldased tööd maailma nimekatest muuseumidest ja erakogudest kokku kunstniku esimesele isikunäitusele.

Näitus on avatud Washingtonis 28. jaanuarist 13. maini ning seejärel Kumu kunstimuuseumis 8. juunist 16. septembrini 2018. The exhibition will be open in Washington, DC from January 28th to May 13th, and thereafter at Kumu Art Museum, Tallinn, from June 8th to September 16th 2018. https://kunstimuuseum.ekm.ee/

Michel Sittow. Diego de Guevara portree (?). U 1515/1518. Õli, puit. © Washingtoni Rahvusgalerii. Michel Sittow. Portrait of Diego de Guevara (?). Ca 1515/1518. Oil on panel. © National Gallery of Art, Washington

I

n 2018, the Art Museum of Estonia, in cooperation with the National Gallery of Art in Washington DC, will organise a truly magnificent exhibition on the works of Michel Sittow (ca 1469– 1525), a painter of Estonian origin who at the turn of the 15th and 16th centuries became a highly valued and sought-after artist in European courts. Today, the art world is taking a renewed interest in Michel Sittow; his works are rare and demonstrate the illusionistic painting technique that made Dutch art famous in the late 15th and 16th centuries. This international cooperative project between Europe and the United States brings Sittow’s rare works of art from renowned museums in Washington, Detroit, Paris, Berlin, London, Vienna, Antwerp, The Hague etc., and from private collections all over the world to the artist’s first individual exhibition.


EESTIS

IN ESTONIA

Sõru Jazz 2018

Seto Folk 2018

14.−17.06.2018

29.−30.06.2018

www.puhkaeestis.ee/et/soru-jazz-2018

www.piletilevi.ee

Broneeri praamipilet, sest Sõru Jazz Hiiumaal ootab. Nelja päeva vältel on korraldajatel kavas pakkuda maailmatasemel jazz’i ja hubast atmosfääri. See on elamus kõigile, kes ihkavad linnaõhule vaheldust. Tõeline muinasjutt ootab Sõru Jazzil – ära maga seda üritust maha.

Seto rahva suurpidu, kaks päeva täis andekate folgiartistide esitusi nii Eestist kui mujalt Värska Laululaval ja Seto Talumuuseumi karjakoplis. Kõik kohalolijad saavad olla ka tunnistajaks esimesele seto tantsupeole ning nautida imemaitsvaid seto toite. Suuremaid seiklejaid ootab vahva matkaprogramm.

Book a ferry ticket to Hiiumaa, because Sõru Jazz is waiting for you. For four days, the event organisers plan on offering you world-class jazz and a cozy atmosphere. This is an experience for anyone who craves a change from urban life. True fairy tales are waiting for you at Sõru Jazz – do not miss this event.

The great festival of Setos means two days of talented folk musicians from both Estonia and abroad at Värska Laululava and Seto Farm Museum. Everyone attending can witness the first ever Seto Dance Festival and enjoy their delicious meals. Adventurers will be delighted with the hiking programme.

54

TIMEFLIES


Pärnu Hansapäevad Pärnu Hanseatic Days 29.06 – 01.07.2018 https://hansa.parnu.ee

Suvine Pärnu viib meid ajas tagasi oma juurte juurde juba traditsiooniks saanud Pärnu Hansapäevadel. Kolm päeva täis suurejoonelisi kontserte, töötubasid, vibuturniire, toidutelke ja lõbusat festivalimelu on garanteeritud. Lastele on loodud mitmed atraktsioonid ning näha saab erinevaid linde ja loomi, kes kõigil meele rõõmsaks teevad! This summer, Pärnu takes us back in time at Pärnu Hanseatic Days, which has already become a tradition. Three days’ worth of concerts, workshops, archery tours, food tents and festival vibes are guaranteed. There are also many attractions for children, including different birds and animals who bring joy to everyone!

Best way to discover Tallinn!

• • • • •

Museums & Sights Sightseeing tours Public Transport Entertainment Restaurants & Cafes

KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

E-tickets now available in our new web-shop: tallinncard.ee

55


EESTIS

IN ESTONIA

FOTO | PHOTO: PIRET SALMISTU.

Deep Purple 09.07.2018, Tallinn www.piletilevi.ee

Muhu Väina regatt The Moonsund Regatta 07.−14.07.2018

Bändi 50. tegutsemisaastat tähistav Deep Purple tuleb Tallinnasse, et anda üks raju juubelikontsert. Bändil on käsil maailmaturnee „The Long Goodbye Tour”, mille nimi võib reeta, et see jääb koosseisule viimaseks. See aga annab erilise põhjuse, miks neid tasub just nüüd kuulama minna. Deep Purple, who celebrate their 50th anniversary this year, will be coming to Tallinn to give one big concert. The band is on its last tour, "The Long Goodbye Tour", which, as the name suggests will be the last one for the group – a special reason why you should definitely attend their concert.

56

TIMEFLIES

www.muhuvain.ee/regatta-2018

Seitse päeva merd, laineid ja võistlust. Seda kõike pakub 61. Muhu Väina regatt, mille stardipauk antakse 7. juulil Tallinnast. Neid, kes parasjagu merel ei võistle, ootab meelelahutuslik kaldaprogramm. Regati lõpetab lühirajasõit Pärnus. Seven days of sea, waves and racing. All of this is is guaranteed if you attend the 61st Moonsund Regatta, which starts on 7th July in Tallinn. For those who are not competing at sea, a recreational coastal programme is set up. The regatta ends with an inshore race in Pärnu.


FOTO | PHOTO: JOHAN HALLIMÄE.

I LAND SOUND

Guns N’ Roses

12.–15.07.2018

16.07.2018

www.puhkaeestis.ee/et/i-land-sound

www.piletilevi.ee

Kui soovid argirutiinist välja astuda, siis I Land Sound Saaremaal on selleks ideaalne võimalus. Päevad täis mõnusat muusikat, värsket õhku, head sööki ja parimat seltskonda. Planeeri ennast linnakärast eemale, tule saarele ja ole tunnistajaks suve kõige meeleolukamale festivalile.

Guns N’ Roses tuleb oma turneega „Not In This Lifetime Tour” Tallinna lauluväljakule, et vallutada kõikide Eesti inimeste südamed. Tegu on Baltikumi suurima kontserdiga, sest selles regioonis neid mehi sel aastal rohkem ei näe. Kui tahad kuulata, kuidas Axl Rose laulab laulu „Paradise City” või „November Rain”, siis ole kohal.

If you want to step out of your everyday routine, then I Land Sound is the ideal opportunity for this. Days full of fun and unique music, fresh air, good food and the best company await. Leave the city and come to the island of Saaremaa to feel the vibes and witness the best festival of the summer.

Guns N' Roses will be coming to Tallinn Song Festival Grounds with their tour "Not In This Lifetime Tour", to conquer the hearts of the Estonian people. This is their only Baltic stop-off point so it'll be the biggest concert in the Baltics. If you want to hear Axl Rose singing songs such as "Paradise City" or "November Rain", then be there.

KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

57


EESTIS

IN ESTONIA

SISUKORD

Rally Estonia 13.–15.07.2018 www.puhkaeestis.ee/et/rally-estonia-2018

Kõik autofännid, olge nüüd valmis! 13.–15. juulini toimub Tartus legendaarne Rally Estonia. Baltikumi suurim motospordiüritus tuleb sel aastal suurem kui kunagi varem. Radadel kihutab Euroopa ralliparemik. Ees ootavad linna- ja kruusakatsed, peadpööritavad hüpped ning tehnopark, kus rallitiimidel silma peal hoida. Kolm päeva põnevust, ärevaid hetki ja meelelahutust on garanteeritud kogu perele. All motorsport fans – get ready! The legendary Rally Estonia will be taking place in Tartu, and it will be bigger and better than ever! All of the European rally championship drivers will be on your doorstep. There will be exciting city and gravel-road tests, head-spinning jumps and also a technology park where you can watch the rally teams in action. Three days of excitement, anxious moments and entertainment is guaranteed for the whole family.

58

TIMEFLIES

Í

CONTENTS

Saaremaa ooperipäevad Saaremaa Opera Days 19.–28.07.2018 www.saaremaaopera.com

Nordica esitleb / Nordica presents

Saaremaa ooperipäevad on Baltimaade populaarseim ooperifestival, mis toimub südasuvel Kuressaare ajaloolises lossihoovis, kuhu selle tarvis püstitatakse 2000 istekohaga ooperimaja. Sel aastal juba üheteiskümnendat korda toimuv festival toob Eestisse maailmakuulsad teatrid ning tänavu rõõmustavad publikut tipptasemel esinejad Hiinast ja Ungarist. Saaremaa pealinn Kuressaare ärkab sel ajal eriliselt ellu! Saarema Opera Festival is one of the most popular music festivals in the Baltic region. The festival is held at the medieval Episcopal Castle of Kuressaare, the yard and walls of the castle are suitable for up to 2000 spectators This year, the 11th Saaremaa Opera Festival presents the top quality music theatres from China and Hungary. City of Kuressaare, the "capital" of Saaremaa, literally lights up!


The polar bear world in Tallinn Zoo is finally open!

Haapsalu joogafestival Haapsalu Yoga Festival 28.−29.07.2018 www.puhkaeestis.ee/et/joogafestival

Rahvusvahelist joogafestivali juhendavad parimad õpetajad Eestist ja välismaalt. Joogafestival on ideaalne koht ka neile, kellel joogakogemus veel puudub, sest tutvust saab teha erinevate joogastiilidega. Kavas on töötoad ja loengud, et praktilisele poolele lisaks ka mõista, miks jooga meile hea on. Võta sõber ja matt kaasa, Haapsalu joogafestival ootab! Take part in the international yoga festival where the best yoga instructors from Estonia and abroad will be teaching you. The yoga festival is also an ideal place for those who have no experience with yoga, because it gives you the opportunity to get acquainted with different yoga styles and allows you to find something suitable just for you. Take a friend and a yoga mat – the Haapsalu Yoga Festival is waiting for you!

TALLINN ZOO West Gate Ehitajate tee 150 Tallinn www.tallinnzoo.ee

North Gate Paldiski mnt. 145 Tallinn

KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

59


EESTIS

IN ESTONIA

Tartu toidu- ja veinifestival Tartu Food and Wine Festival

Intsikurmu Muusikafestival Intsikurmu Music Festival

03.−05.08.2018

03.−04.08.2018

www.puhkaeestis.ee/et/tartu-toidu-ja-veinifestival-2018

www.puhkaeestis.ee/et/intsikurmu-muusikafestival-2018

Parimad maitseelamused Eesti väiketootjatelt ja ühepäevarestoranidelt ootavad teid Tartus. Saa osa suurepärasest maitserännakust, suviselt kaunist Tartust ning tõelisest veinielamusest. Toidu- ja veinifestivalil ootab lisaks maitsetele ees palju meelelahutuslikku, linnaosade kodukohvikud, ööpromenaad ning lastealad.

Suve üks oodatumaid üritusi on kindlasti Intsikurmu Muusikafestival, mis toob kõik külastajad tagasi LõunaEesti metsarüppe, et üheskoos parimat muusikat nautida. Kaunis loodus ja parimas mõttes müstiline paik aitab sul argimõtted unustada ning muusika abil end uuesti leida. Mine ja koge uskumatut atmosfääri ja maagiat, mida see üritus endas peidab.

The best food from both small producers in Estonia and one-day restaurants is waiting for you in Tartu. Find some wonderful food and amazing wine, and experience the beautiful summer in Tartu. In addition to the food and drink, the Tartu Food and Wine Festival offers entertainment, home-cafés, a night promenade and children's areas.

60

TIMEFLIES

One of the most anticipated events of the summer is certainly the Intsikurmu Music Festival, which brings visitors to the forest to enjoy the best music. Beautiful nature and the mysterious setting will help you forget your everyday worries and find yourself again with the help of music.


CM*

KORDUMATU LENNUSADAM

THE UNIQUE SEAPLANE HARBOUR

Unikaalses ja äärmiselt põnevas vesilennukite angaaris asub Eesti Meremuuseumi püsiekspositsioon.

P

õhja-Euroopa ühes uhkemas meremuuseumis on ehtne allveelaev Lembit, Eesti vetest leitud vanim laevavrakk, teadaolevalt maailma ainus originaalsuuruses vesilennuki Short 184 koopia, miinid, torpeedod, käed-külge eksponaadid jpm. Välialal on avatud aurik-jäämurdja Suur Tõll ja sõjalaevad. Angaari projekti töötas välja Taani insenerija ehitusfirma Christiani & Nielsen. Hoone valmis 1917. ning renoveeriti 2012. aastaks. Selles 8000-ruutmeetrises hoones ei näe te ainsatki sisemist tugitala!

The unique and extremely exciting seaplane hangar accommodates the permanent exhibition of the Estonian Maritime Museum.

I

n one of the grandest maritime museums of Northern Europe you can see quite a lot: a genuine submarine Lembit; the oldest ship wreck ever found in Estonian waters; the world's only known original size Short 184 seaplane copy; mines; torpedoes; hands-on exhibits; etc. The open area has a steam-powered icebreaker – Suur Tõll – and warships. The hangar project was developed by the Danish engineering and construction company Christiani & Nielsen. The building was completed in 1917 and renovated in 2012. In this 8 000-square-metre building there are no inner support beams!

TÄHISTAME EESTI VABARIIGI JUUBELIT Eestiga seotud laevalugu on rikas. Ajutine näitus „100 aastat kiilu all. Eesti lugu laevades 1918–2018” jutustab teile 100 kaasahaaravat lugu sõnas ja pildis videote, esemete, laevamudelite ja ehtsate laevade abil.

CELEBRATING THE 100TH ANNIVERSARY OF THE REPUBLIC OF ESTONIA Estonia's shipping history is rich. The temporary exhibition "100 Years on Water. The Ships of Estonia 1918–2018” tells you 100 engaging stories through words, pictures, videos, objects, ship models and genuine ships.

www.lennusadam.eu

Lennusadam, Vesilennuki 6, Tallinn Seaplane Harbour, Vesilennuki 6, Tallinn


EV 100

ESTONIA 100

Eesti Vabariik 100 Eesti Vabariik tähistab tänavu oma 100. aastapäeva. See on märgiline sündmus, mille puhul saadakse kokku ja kutsutakse endale külla. Eesti Vabariigi juubelipidustuste kevadsuvine programm üllatab põnevate suurnäituste, festivalide ja suursündmustega. Sünnipäevamelu saab tänavu kevadel ja suvel nautida enam kui pooletuhandel sündmusel, programmi leiab www.EV100.ee.

Republic of Estonia 100 The Republic of Estonia is celebrating its 100th anniversary this year. This is a remarkable event, being celebrated by getting together and inviting people to visit. The spring and summer programme of the Republic of Estonia's celebrations will surprise you with exciting exhibitions, festivals and other major events. The birthday atmosphere can be experienced at more than five hundred events this spring and summer. The entire programme can be found at www.ev100.ee.

EUROPA CANTAT XX Tallinn 2018 27.07–05.08.2018, Tallinn

EUROPA CANTAT on iga kolFOTO | PHOTO: TOOMAS TUUL / VISIT ESTONIA. me aasta järel toimuv koorimuusikamaailma kohtumispaik. Eesti on juubeliaastal saanud esimest korda võimaluse korraldada Euroopa Koorifestivali. Tallinna festivali pealkirjaks on „A Million Ways To Sing”, mis tõmbab paralleeli miljoni eestlasega, kellest igaühel on oma laul ja lugu. Festival kestab 10 päeva ning toob kokku sadu koore üle maailma, lisaks külalisartiste, dirigente, vabatahtlikke ja muusikuid. The EUROPA CANTAT festival is a meeting of the choral music world that takes place every three years. Now, during its centenary year, Estonia has been given the opportunity to organise and host this European choir festival. The title of the upcoming festival in Tallinn is "A Million Ways to Sing", which draws parallels with the little over a million people living in Estonia, who each have their own song to sing and story to tell. The festival lasts 10 days and will bring together hundreds of choirs from around the world, in addition to guest performers, conductors, volunteers and musicians.

62

TIMEFLIES

Rahvusvaheline tänavateatrite festival TaDaa! International Street Theatre Festival TaDaa! 06.−17.06.2018, Tallinn, Tartu, Narva

10-päevane tänavateatrite festival toob linnatänavatele kohalikke ja rahvusvahelisi artiste. Programm hõlmab teatrit, tantsu, muusikat, tsirkust ja nukuteatrit. Tänavu juba neljandat korda toimuv festival tähistab Eesti Vabariigi juubelit, külastades sel aastal lisaks Tallinnale esimest korda ka Tartut ja Narvat. This 10-day street theatre festival brings both local and international artists onto city streets. The programme includes theatre, dance, music, circus performances and puppet shows. This is the fourth time the festival is taking place and it marks the 100th anniversary of the Republic of Estonia by visiting Tartu and Narva for the first time, in addition to Tallinn.


EV100 suur suvenädal Estonia 100 Great Summer Week 18.–25.08.2018, üle Eesti / all over Estonia

FOTO | PHOTO: AIVAR PIHELGAS / VISIT ESTONIA.

Suur suvenädal toob erinevaid sündmusi, mis kutsuvad koos tähistama ja avastama. 19. augustil toimub Tallinna lauluväljakul dirigent Tõnu Kaljuste eestvedamisel esimest korda üleilmne EV100 üheslaulmine. Nädala jooksul saab Eestit avastada Tour d’ÖÖ rattaretkel või EV100 juubelimatkadel. Suur suvenädal lõpeb muinastulede öö lõketega randades üle Eesti. The Great Summer Week offers a multitude of events that invite you to come celebrate the centenary and discover Estonia. On 19th August, a global joint singing event will take place for the first time ever at the Tallinn Song Festival grounds, led by Tõnu Kaljuste. During the week, you can discover Estonia while peddling along with the Tour d'ÖÖ centenary bicycle trek or on Estonia 100 hikes. The Great Summer Week will end with the Night of Ancient Bonfires on coasts all over Estonia.

Üliõpilasfestival GAUDEAMUS 2018 Student Festival GAUDEAMUS 2018 22.–24.06.2018, Tartu Laululava / Tartu Song Festival Grounds

Juunikuu kolmel päeval leiab Tartus aset rahvusvaheline üliõpilaste laulu- ja tantsufestival Gaudeamus, mis toob kokku tuhanded kõrgetasemelised esinejad Baltikumist, Põhjamaadest ning Eestist. 24. juunil toimub laulupidu „Jaanipäeva laulud”, mis kannab publiku läbi armastuslugude ja jaanitraditsioonide muinasajast tänapäeva. EV100 programmi kuuluv sündmus ühendab valguskunsti, muusika, koorilaulu ning tantsu eriliseks vaatemänguks, millesarnast pole Tartus varem korraldatud. During three days in June, the international university students' song and dance festival Gaudeamus will take place in Tartu and will bring together thousands of high-level performers from the other Baltic countries and Nordic countries, as well as Estonia. On 24th June, the song festival "St. John's Day Songs" will be held, taking the audience on a journey from ancient times to today through love stories and midsummer traditions. The event is part of the Estonia 100 programme and combines light shows, choral song and dance into a spectacle the likes of which Tartu has never seen.

KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

63


CM*

A MAGICAL TOWN WITH A RICH CULTURAL HERITAGE AND ENTREPRENEURIAL SPIRIT

V

iljandi on imeline väikelinn Eestimaa südames. Seal toimetavad tegusad inimesed ning justkui juhtumisi sünnivad seal maailmatasemel imed. Just selles linnas asutati näiteks Cleveron, innovatsiooniliider robootikal põhinevas click & collect pakiterminalide lahenduste loomises jaemüügi ja logistika sektorites. Innovaatilisus ei ole aga ainus, millega linnake silma torkab. Eelkõige on selleks Viljandi vaim. Viljandi on Eestis omanäoline ja ainulaadne kultuurimeka. See on suuremate linnade kõrval justkui iseteadlik noorem õde, kelle arvamusest alati lugu peetakse. Viljandi on tuntud mitmete vägevate kultuurisündmuste ja -asutuste poolest. Ugala teatri repertuaarist leiab lavastusi igale maitsele. Vanas pastoraadi-

VILJANDI PÄRIMUSMUUSIKA FESTIVAL TOOB IGAL AASTAL LINNA TUHANDEID KÜLALISI. VILJANDI FOLK MUSIC FESTIVAL ATTRACTS THOUSANDS OF VISITORS EVERY YEAR. FOTOD / PHOTOS: SILVER TÕNISSON, AKO LEHEMETS, KEVIN KOHJUS.

FOTO / PHOTO: SILVER TÕNISSON.

VÕLUVA KULTUURIKANTSI ETTEVÕTLIK VAIM

hoones asub autsaider- ja professionaalse kunstiga tegelev Kondase keskus, kus on eksponeeritud maalide kollektsioon eesti ühelt tuntumalt naivistilt Paul Kondaselt. Viljandi linnapildis võib siin-seal kohata suuri betoonist maasikaid, mis ergutavad väikelinlikult unist tänavapilti ja juhatavad teed Kondase keskusesse. Maasikad on inspireeritud tema maalist „Maasikasööjad”, mis on kuulu järgi valitud maailma 100 parima maali hulka ja mille tegelaskujudega pidavat Viljandi elanikud sarnanema – näiliselt väikekodanliku fassaadi all on peidus positiivseid üllatusi pakkuv sisu. Tänavu 26.−29. juulil toimuv Viljandi pärimusmuusika festival ehk Viljandi Folk on suvises Eestis kahtlemata üks parimaid elamusi, mida võib leida. Inimesed


HANSAPÄEVAD. HANSEATIC DAYS. FOTO / PHOTO: SILVER TÕNISSON.

V

iljandi is a wonderful small town in the heart of Estonia. The local people are always busy and as if by chance, world-class innovations keep happening here. It is in this town, for example, where Cleveron, a leader in robotic click & collect systems for the retail and logistics sectors, was founded. Innovation, however, is not the only thing that the town is known for. The spirit of Viljandi is particularly famous. Viljandi has a unique cultural heritage. It is like the self-taught younger sister of the bigger cities whose opinion is always respected. Viljandi is well-known for a number of great cultural events and institutions. The repertoire of the Ugala Theatre has productions for every taste. The old pastorate building is home to the

Kondas Centre, for outsider and professional art with a collection of paintings from one of the most well-known Estonian naïve artists, Paul Kondas. Scattered throughout Viljandi you can see large concrete strawberries, which cheer up the sleepy small town and lead the way to the Kondas Centre. The strawberries are inspired by Kondas' painting "Strawberry Eaters", which is supposedly one of the 100 best paintings in the world, and they say that the characters in the painting resemble the inhabitants of Viljandi – under the seemingly calm and modest facade, there is a hidden content that offers positive surprises. Viljandi Folk Music Festival, which this year takes place from 26th to 29th July, is undoubtedly one of the best


CM*

on viisakad, lahked ja üksteisega arvestavad. Linn heliseb muusikast, päike paitab põski. Igaühes tõstab vaikselt pead tema sisemine hipi selle parimas võimalikus võtmes ja terve ilm on järsku inspiratsiooni allikas. Nii kasvaski välja just Viljandi Kultuuriakadeemias nii Eestis kui ka kogu maailmas üha enam armastatud folk-rockansambel Trad.Attack!. Ka Eesti vanim vanamuusikafestival toimub just selles kultuurilinnas. Viljandi vanamuusikafestival sai alguse juba 1982. aastal ning leiab aset igal suvel juuli keskel. Festivalil toimuvad kontserdid kirikutes, saalides ja muudes paikades üle linna. Jah, inspiratsiooni kohtab tõepoolest igal sammul, sest juba linna asukoht iseenesest on idülliline. Ümber Viljandi järve kulgeb kaunis looduses matkarada. Hingematvaid vaateid Sakala kõrgustikust ja Eesti populaarseimat tervisesporti kombineerib disc-golf’i rada. Maaliline järveümbrus on justkui loodud pikkadeks romantilisteks jalutuskäikudeks. Lisaks pakub järv omajagu meelelahutust. Rannaalal on mitmeid palliplatse, hüppetorn, sõudepaatide laenutus ning järvel sõidab katamaraan. Laste jaoks on kaldaäärsel mänguväljakul kiiged, liurennid, ronimisredelid, Tarzani rada jpm. Suvel külastab Viljandi randa ka Eesti Jahtklubide Liidu hariduslik pop-up-kool „Meresõber”, milles osalejad

FOTO / PHOTO: KRIS SÜLD.

LOSSI TÄNAVA PIDU. PARTY ON LOSSI STREET. FOTOD / PHOTOS: SILVER TÕNISSON.

FOTO / PHOTO: SILVER TÕNISSON.

saavad tutvuda erinevate veesõidukite ja -spordivahenditega ning õppida ohutusreegleid. Linnakese ettevõtlikust ja sportlikust vaimust annab aimu ka ürituste hulk, mis seal aset leiavad. Igal aastal toimuvad juuni alguses hansapäevad (tänavu 1.−2. juunil) koos laada, kontsertide ja muude etendustega, 1. mail tähistatakse üheskoos maipüha ning joostakse ümber Viljandi järve. Kõige suurem rattaspordiüritus on Mulgi Rattamaraton, mis selle aasta 6. mail toimub juba 18. korda. Pealtnäha tavalise Lõuna-Eesti väikelinna pinna alt koorub välja palju. See paik on oma lihtsuses imeline. Siin on kõik lühikese jalutuskäigu kaugusel, see on koht, kus ümbrus inspireerib, kus tegusate inimeste vaimsus pakatab energilisusest ning kõik on loomiseks loodud. www.visitviljandi.ee


HANSAPÄEVAD. HANSEATIC DAYS. FOTO / PHOTO: SILVER TÕNISSON.

experiences of the summer in Estonia. People are polite, kind and respectful of each other. The town rings with music and the sun kisses your cheeks. The inner hippie, hidden in all of us, quietly wakes up, and the whole world becomes a source of sudden inspiration. Maybe this is why the folk-rock band Trad.Attack!, who are becoming more and more admired in Estonia and also around the world, has its roots at the Viljandi Culture Academy. Estonia's oldest festival, Viljandi Early Music Festival, also takes place in this cultural town. The Viljandi Early Music Festival began in 1982 and takes place every summer in the middle of July. The festival features concerts in churches, halls and other places around the town. Yes, inspiration can really be found at every turn, because the location of Viljandi itself is idyllic. A beautiful walking trail runs around lake Viljandi. The breathtaking views of the Sakala Upland and an opportunity to play the most popular outdoor sport in Estonia are combined on the disc golf course. The scenic surroundings of the lake seem to have been created for long romantic walks. In addition, the lake offers a lot of entertainment. There are several volleyball courts, a diving board, boat rides

on the beach, and a catamaran runs on the lake. For children, there are swings, slides, climbing ladders, and Tarzan's trail on the lakeside playground. During summer, the Estonian Yachting Club's educational pop-up school "Meresõber", where participants can familiarise themselves with various aquatic vessels and sports equipment, and learn safety rules, also comes to Viljandi's lakeside beach. The number of events taking place in Viljandi is testament to the town's entrepreneurial and athletic spirit. Every year, the Hanseatic Days, along with folk shows, concerts and other performances, take place at the beginning of June. On 1st May, the town celebrates May Day, and everybody can join in the run around lake Viljandi. The biggest cycling event is the Mulgi Bicycle Marathon, which is held for the eighteenth time on 6th May this year. There is a lot hidden under the surface of this small and seemingly ordinary southern Estonian town. This place is wonderful in its simplicity. Everything here is a short walk away and it is a place where the surroundings inspire you, where the spirituality of people is energising. www.visitviljandi.ee


MAJANDUS

ECONOMY

Kujutledes maailma, kus puuduvad pangad Imagining a world without banks V Jass Seljamaa A adobe.stock, Andre Francois / unsplash.com

PEAGI võib juhtuda, et Sinu taskus olevad rahakupüürid, võrdlemisi kõrgete teenustasudega pangakaardid, üliaeglased pankadevahelised maksed ja kõrge intressiga laenud muutuvad ajalooks. Ilmselt ei tea Sa kedagi, kes teaks kedagi, kes ei oleks kuulnud viimase aasta jooksul sõnu „krüptoraha” või „bitcoin” või „ethereum”. Kui varem räägiti meedias sel teemal Bitcoini pöörasest hinnatõusust ja kriminaalsetest kasutusviisidest, siis nüüd on jutt kaldunud pigem mulli-teemadele. Kuid selle potentsiaal on palju suurem. Kindlasti võiks ära unustada igasugused jutud Bitcoinist kui püramiidskeemist.

68

TIMEFLIES

IN THE NEAR FUTURE, it is possible that the paper money in your pocket, bankcards with comparatively high fees, super slow bank transfers and high interest loans will become history. Almost everyone has heard the words "cryptocurrency" or "bitcoin" or "ethereum" in the past year. While in the past bitcoin was reported in the media associated with high prices and criminal use, stories about this currency these days have become more of a bubble. However its potential is much higher, and stories that say bitcoin is a pyramid scheme can be forgotten. We often see pyramid schemes referred to when talk-


KRÜPTOVALUUTA PUHUL EI PEA KARTMA MASSILIST „ÕHUST” JUURDETRÜKKI NAGU TAVARAHA PUHUL. Regarding cryptocurrency, there is no need to fear mass-printing like with conventional money.

Neid esineb tavaraha puhul samuti – mõlemas vaid marginaalses koguses. Aga kuidas krüptovaluutasse siis ikkagi suhtuda? Krüptoraha mõistet on raske seletada ning selle peenemaks mõistmiseks on vaja IT- ja krüptoloogiateadmisi. Kuid – selle olemust ei olegi vaja detailideni mõista. Enamus meist ei mõista ka tavaraha tehnoloogiat – selle jaoks on jälle vaja põhjalikke teadmisi pangandusest ja trükkimisest. Piisab sellest, kui tead, et krüptoraha liigutamine pole keerulisem kui näiteks netipangas ülekannete tegemine ja sellega tuleme kõik toime. Kui oskad internetist lennupileteid osta, saad selgeks ka krüptovaluuta kasutamise. Uudse raha emiteerimisest võiks aga teada fakti, et see toimub „kaevandamisena” (kuigi on juba välja mõeldud ka muid loomisviise). „Kaevandamine” on spetsiaalsete arvutitega ülikeeruliste kalkulatsioonide tegemine, millel ei ole muud eesmärki kui näidata, et on tehtud tööd (seda algoritmi nimetatakse Proof-of-Work ehk töötõestus). Seega, erinevalt tavarahast, mida sisuliselt trükitakse tühjast õhust ja milleks on vaja vaid suuremat ja keerulisemat trükimasinat, kulutatakse nende arvutuste tegemiseks tohutul hulgal elektrienergiat. Tänaseks kulub kogu maailmas Bitcoinide kaevandamisele aastas rohkem elektrienergiat, kui sama ajaga terves Eesti riigis (tohutu elektritarbimise hulk on muidugi eraldi probleem, millesse siin ei lasku). Krüptoraha laialdasel kasutuselevõtul on üks suur takistus. Suur osa krüptoraha praegusest väärtusest põhineb tulevikulootusel laialdasest kasutuselevõtust ning on seetõttu osaliselt „õhku täis” ehk mull. Mull, millest lasti jaanuaris muidugi palju õhku välja. Bitcoini hind tõusis 2017. aasta jooksul 1000 dollarilt 17 000 dollarini ning see meelitas plahvatuslikult uusi huvilisi ligi. On märgiline, et plokiahel (krüptoraha alustehnoloogia) ja Bitcoin selle peale ehitatuna, ilmus peale 2008. aasta ülemaailmset panganduskriisi. Krüptoraha võiks edukalt asendada pankasid ja tegelikult veel paljusid finantsasutusi. Võidukäigu

ing about regular money, but nevertheless, this occurs only to a limited extent. What to think of cryptocurrency then? The concept of cryptocurrency is difficult to explain, and IT and cryptology knowledge is needed to make it more understandable. But it is not even necessary to understand its essence in detail. Most of us do not even understand the technology of conventional money – for this, in a similar way, there is a need for knowledge of banking and printing. All you need to know is that moving cryptocurrency is no more complicated than, for example, making bank transfers, which is something we all manage to do. If you can buy airline tickets online, you will also be able to use cryptocurrency. However, when acquiring cryptocurrency, you should know that the way to do it is through "mining" (although other forms of creating this currency have already been discovered). "Mining" is the creation of ultra-specific calculations with special computers that have no purpose other than to indicate that work has been done (this algorithm is called proof-ofwork). Therefore, unlike conventional money, which is simply printed out, huge amounts of electricity are spent on these calculations. Today, more electricity is consumed every year for bitcoin extraction, than in the same period for the whole of Estonia (a huge amount of electricity consumption of course is a problem in its own right). There is one major obstacle to using cryptocurrency though. A large part of the current value of cryptocurrency is based solely on the hope of its widespread adoption and therefore partly a bubble. This bubble however, deflated a bit in January, when it became clear that the bitcoin price rose from 1 000 USD to 17 000 USD in 2017, and it attracted a lot of new enthusiasts. It is noteworthy that the basic technology of cryptocurrency and bitcoin appeared after the 2008 global banking crisis. Cryptocurrency could successfully replace banks and, in fact, many financial institutions. The main obstacle to its potential triumph is its

KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

69


MAJANDUS

ECONOMY

- Krüptoraha kaevandamiseks kasutatavad arvutigraafikakaardid. Cryptocurrency mining rig farm using computer graphic cards.

70

TIMEFLIES

takistuseks on regulatsiooni puudumine. Olgugi, et mõned riigid on ponnistusi selles suunas teinud, ei ole ükski riik siiani astunud tõsiseid samme krüptoraha seadustega reguleerimiseks ja ette valmistanud massiadaptsiooni. Pisemaid samme on teinud Venemaa, kes näeb selles võimalust kõigutada dollari liidripositsiooni maailma reservvaluutana, ja Jaapan, kus aktsepteerivad erinevaid krüptovaluutasid (jah, neid on palju – üle 1000) juba mitmed kaupmehed. Samuti on ühe pisikese, kuid tähtsuselt gigantse sammu teinud Eesti. E-residentsuse kontorist käidi välja idee Eesti oma krüptovaluutast – Estcoinist. See on hetkel vaid uljas idee, kuid võib lükata jää liikuma. See oleks seaduseloojatele ja ametnikele tohutu peavalu, kuid riigile tervikuna kindlasti kasulik. Maksed muutuksid kiiremaks ja odavamaks, raha haldamise ja laenamise tasud soodsamaks ning vähemasti osa kasumist, mida teenivad praegu pangad, võiks jaotuda hoopis tavaliste inimeste vahel, kes aitavad seda rahandustaristut üleval hoida oma koduarvuti kaudu. Kaotada on vähe, võita palju.

lack of regulation. Even though some countries have made efforts in this direction, no country has yet taken serious steps to regulate cryptocurrency with laws or prepared for its mass adoption. Russia, who sees this as an opportunity to rock the dollar's leading position as the world's reserve currency, has made small steps, and so has Japan, where several cryptocurrencies are already accepted (yes, there are over 1 000 different ones) by some merchants. Estonia has also made a globally small, but nationally gigantic, step. The e-residence office came up with an idea to create Estonia's own cryptocurrency – Estcoin. Right now this is just an outrageous idea, but it could be the start of something big. It would be a huge headache for law-makers and officials, but for the state as a whole it will certainly be beneficial. If it takes off payments would become faster and cheaper, money management and lending fees would be cheaper, and at the very least the share of profits that banks now make could be distributed among ordinary people who help maintain this financial tool on their home computer. There is a lot to gain and little to lose.


KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

71


TEADUS

SCIENCE

Salapärane plokiahel – mis see on ja miks me seda vajame? Digiühiskond tähendab kokkupuudet ka küberohtudega, mille kaitseks on loodud palju erinevaid süsteeme. Täna võib öelda, et maailma mastaabis on ühed kiiremini arenevad krüptograafiarakendused plokiahelad ehk lihtsustatult öeldes avalikud arveldusraamatud (ledger), mis eksisteerivad samal ajal sünkroonsena mitmes kohas korraga ning mida ei saa tagantjärele muuta.

The mysterious blockchain – what is it and why do we need it? Living in a digital society also means exposure to cyber threats. Many different systems have been created for protection against these threats. Today, it can be said that one of the fastest growing cryptographic applications on a global scale is the blockchain, or in simpler terms, public billing books (ledgers), which exist simultaneously in several places at the same time and which can not be retroactively modified. V Gerli Ramler A adobe.stock

72

TIMEFLIES

PLOKIAHEL (blockchain) on järjestikustest andmeplokkidest koosnev struktuur, mille iga järgmine plokk luuakse kas kindlaksmääratud ajavahemiku möödudes või mingi muu sündmuse, näiteks eduka kaeve (mining) toimudes. Kaevamine tähendab sisuliselt algoritmide jooksutamist plokiahelas seni, kuni kaevurid leiavad üles teatud räsi. Räsi on digitaalne sõrmejälg, mis on matemaatiliselt tuletatud allkirjastatava dokumendi bitijadast. E-räsimisel on näiteks sellega, kui koer paberdokumenti räsib, oluline erinevus – kui räsida sama dokumenti mitu korda järjest, saadakse iga kord ühesugune tulemus, sest bitid kopeeruvad

BLOCKCHAIN is a structure comprised of successive data blocks, each block being created either after a specified period or when another event, such as successful mining, occurs. Mining essentially means running algorithms in a blockchain until miners find some hash. This so-called hash is a digital fingerprint that is mathematically derived from bits of signed documents. If you hash the same document many times in a row, you get the same result every time, because the bits are copied without errors. The goal is to verify transactions in the blockchain. To some extent, it is a matter of luck, because computers generate hash randomly. For each block


vigadeta. Eesmärk on verifitseerida tehingud plokiahelas. Mingil määral mängib siin rolli õnn, sest räsisid genereerivad arvutid juhuslikult. Kaevamise iga bloki eest saavad kaevurid tasuks mingi summa krüptorahas, näiteks bitcoin’i kaevandamisel bitcoin’ides. Andmete ja andmebaasi uuendamine toimib matemaatiliselt tagatud reeglite abil, kus igasuguse uue info peavad osapooled aktsepteerima nii sisuliselt kui ka matemaatiliselt. Plokkide sisu moodustabki see kodeeritud arveldusraamat ehk ledger, kus registreeritakse informatiivse, ärilise või õigusliku tähendusega sündmusi, krüptoraha puhul näiteks transaktsioone ja kontoseise.

of mining, the miners are payed a certain amount of cryptocurrency; for example, if you are mining bitcoins, you get payed in bitcoins. The updating of data and database functions is by means of mathematically secured rules, where all new information must be accepted both substantively and mathematically by the parties. The content of the blocks is the ledger, where events of informational, commercial or legal significance are recorded; for example, in the case of cryptocurrency, transactions and state of accounts. In Estonia, the government uses KSI blockchain technology for protection against

KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

73


TEADUS

SCIENCE

PLOKIAHEL ON TÕHUS TÖÖRIIST VALITSUSSEKTORIS KAITSEKS KÜBERRÜNNAKUTE EEST. Blockchain is an efficient tool for the government in protection against cyber attacks.

74

TIMEFLIES

Eestis kasutab valitsussektor küberrünnakute eest kaitsmiseks ja salvestatud andmete terviklikkuse tagamiseks KSI plokiahela tehnoloogiat. Tänu KSI-le ei saa keegi ajalugu ümber kirjutada ja elektrooniliste andmete autentsust saab tõestada matemaatiliselt. See tähendab, et mitte keegi – häkkerid, süsteemiadministraatorid ega poliitikud – ei saa andmeid manipuleerida või hävitada. Kõik, mis on plokiahelasse sisestatud, püsib seal igavesti ega ole tagantjärele muudetav. PLOKIAHELA POPULAARSEIM RAKENDUS ON KRÜPTORAHA Plokiahelate üks populaarsemaid rakendusi on täna krüptoraha (cryptocurrency), kus arveldusraamat näitab kasutajate kontoseise ja omavahelisi makseid rahaühikutes, mis ei tarvitse olla kuidagi seotud traditsioonilise rahaga nagu dollar, euro jne. Sellest hoolimata saab krüptorahaga börsil kaubelda ja vahetada seda traditsiooniliseks rahaks. Tuntuim krüptoraha on Bitcoin, milles kasutatakse rahaühikutena bittmünti (bitcoin).

cyber attacks and to ensure the integrity of stored data. Thanks to KSI, no one can rewrite history and the authenticity of electronic data can be proved mathematically. This means that no one – hackers, system administrators, or politicians – can manipulate or destroy data. Everything that is entered into the blockchain will remain there forever and cannot be changed later. ONE OF THE MOST POPULAR APPLICATIONS OF THE BLOCKCHAIN IS CRYPTOCURRENCY One of the most popular applications of the blockchain today cryptocurrency, where the ledger provides the users' account statements and interconnected payments in monetary units that are defined within the ledger itself and which may not have anything to do with traditional money such as dollars, euros, etc. Nevertheless, cryptocurrency can be traded on the crypto-exchange market and exchanged for traditional money. The best known cryptocurrency is bitcoins.


CM*

OKUPATSIOONIDE JA VABADUSE MUUSEUM VABAMU – EESTI VABADUSE KUJUNEMISE LUGU VABAMU – THE MUSEUM OF OCCUPATIONS AND FREEDOM: THE STORY OF THE EMERGENCE OF ESTONIA'S INDEPENDENCE

U

sutavasti oled Sa kuulnud, et möödunud sajand oli eestimaalaste jaoks üpris keeruline – võitsime ajaloo tormituultes iseseisvuse kätte kaks korda, kuid nende helgete hetkede vahele jääb tume ajajärk okupatsioonide perioodiga. Ajastuga, mil nappis vabadust ning mis tõi paljudele eestimaalastele kaasa otsatuid kannatusi. Just sellepärast on vabadus meie jaoks erilise ja hindamatu tähendusega. Kui Sul on tund-poolteist aega ja soovid tutvuda Eesti looga, siis külasta Toompea jalamil asuvat okupatsioonide ja vabaduse muuseumit Vabamu, mis avab uksed 2018. aasta juulis. See on kaasav muuseum eestlaste lähiajaloost, inimlikest väärtustest ning inimese rollist vabaduse hoidmisel. Muuseumi uhiuus ja kaasaegne püsinäitus pakub tegevust ja mõtteainet igas vanuses külastajatele, oodatud on nii lapsed kui ka pensionärid, nii turismigrupid kui ka üksi uitajad. Viime Sind haaravaid lugusid jutustavale teekonnale läbi Eesti lähimineviku ühes audiogiidiga, mis kõneleb Sinuga eesti, inglise, vene, soome, saksa, hispaania ning prantsuse keeles.

Y

ou have probably heard that the past century was quite complicated and rough for Estonians – we obtained our independence twice in the storm of history, but between these bright moments there is a dark period of occupations – an era in which there was no freedom and which caused many people a lot of suffering. That is why freedom is a special and invaluable thing for us. If you have an hour and a half and want to get acquainted with the Estonian story, then visit the Vabamu – the Museum of Occupations and Freedom on Toompea, which will open its doors in July 2018. It is a museum about the recent history of Estonians, human values, and the role of our people in preserving freedom. The museum's brand-new and contemporary permanent exhibition offers activities and reflections for visitors of all ages. Both children and older people, and both groups of tourists and individual visitors are welcome. Let us take you on a journey of stories that take you through the recent history of Estonia, complete with an audio guide that is available in Estonian, English, Russian, Finnish, German, Spanish and French.

www.okupatsioon.ee/vabamu


NUTIKAS TEHNIKA

O

TECH GADGETS

Selle aasta olulisimad tehnikavidinad The most important technical gadgets of this year V Martin Mets

PARIM MUUTUS KERGEMAKS JA ÕHEMAKS Dell tõi müügile ülipopulaarse XPS 13 sarja uued sülearvutid, millel on uuendusena punutud fiiberklaasist korpus ja mis on varasemast 30% võrra õhemad ja võimsama riistvaraga. Uut tüüpi korpus on vastupidavam kriimustustele ja kulumisele, sest ühe värvikihi all on veel teinegi kiht. Dell XPS 13 on 13,3-tolline (1920 x 1080) ekraan ja Intel i5 8250U protsessor ning 8 GB muutmälu. Saadaval on ka võimekamad versioonid. Kõigest 1,2 kg kaaluva uue XPS 13 hinnad algavad 1900 eurost.

A CHANGE FOR THE BETTER – A LIGHTER AND THINNER LAPTOP Dell has introduced the new XPS 13 series of popular laptops featuring an innovative fibre-optic body shell that is 30% thinner and has more powerful hardware. The new type of housing is more durable to scratches and wear, as there is not one, but two layers of paint. The Dell XPS 13 has a 13.3-inch screen (1920 × 1080 pixels), Intel i5 8250U processor and 8 GB of RAM. More powerful versions are also available. Prices for the new XPS 13, which only weighs 1.2 kg, start at 1 900 EUR.

TÕENÄOLISELT PARIMA KAAMERAGA TELEFON Seda, et tehnikafirmad oma toodetega liiale lähevad, arvati näiteks ka siis, kui telefonide tagakülgedele ilmus kaks kaamerat. Nüüd on aga Huawei teinud telefoni P20 Pro, mille tagaküljel on lausa kolm kaamerat. Esimesed testid on näidanud, et need pildid, mille telefoni kolm erinevat kaamerat omavahel kombineerides luua suudavad, on tõesti väga head ning eriti muljetavaldavad on tulemused hämaras pildistades. Muidu on Huawei P20 Pro üsna tavaline tipptelefon, millel on 6,1-tolline (1080 x 2240) OLED-ekraan, mille üleservas on „kulm” (nagu iPhone X-il), mille sees on peidus esikaamera. Selles on 6 GB muutmälu ja 128 GB sisemälu, hinnaks on 849 eurot.

PROBABLY THE BEST CAMERA PHONE THIS YEAR Already back when two cameras started appearing on the back of phones, people thought that companies were going a bit overboard with their products. Now however, Huawei has made the P20 Pro phone, which has a total of three cameras on the back. The first tests have shown that the images captured with these three different cameras are really good, and are particularly impressive regarding lowlight photography. Otherwise, the Huawei P20 Pro is a rather standard high-end phone with a 6.1-inch (1080 × 2240 pixels) OLED screen upgrade with an upper rim (like on the iPhone X) hiding the front camera. It has 6 GB of RAM and 128 GB of internal memory, and is priced at 849 EUR.

76

TIMEFLIES


SONY TELEFONID LÄBISID UUENDUSKUURI Sony telefonid on juba aastaid olnud äratuntava disainiga ja on ka ette heidetud, et nende välimus on ajale jalgu jäänud. Sony on seda kuulda võtnud. Äsja müügile tulnud Xperia XZ2 tipptelefon ja selle väiksem versioon, Xperia XZ2 Compact on oluliselt trendikama väljanägemisena. Uuendused on jõudnud ka telefonide sisse. Suurel telefonil on 5,7-tolline, tavapärasest piklikum (1080 x 2160), Compact versioonil aga 5-tolline, sama eraldusvõimega ekraan. Suure telefoni eest tuleb maksta 799 eurot, väikese eest 599 eurot ning mõlemal on kõige värskem, Android 8.0.

SONY PHONES HAVE GONE THROUGH AN UPGRADE Sony phones have been recognisable in design for many years, but at the same time the design has also been accused of being too outdated. Sony has heard this loud and clear. The newly released high-end smartphone, the Xperia XZ2, and the smaller version, the Xperia XZ2 Compact, have a much more up-todate look. Updates have also been made to the insides of these phones. The large phone has a slightly longer 5.7-inch screen (1080 × 2160 pixels), while the Compact version has a 5-inch screen with the same resolution. For the bigger phone you need to pay 799 EUR, while for the small one it's 599 EUR, and both have the latest Android 8.0.

FITBITI UUS NUTIKELL ON MÕELDUD NAISTELE Fitbit on paljude jaoks sportliku nutikella või aktiivsusmonitori sünonüümiks ja just hobisportlastele või lihtsalt neile, kes end rohkem liigutada tahavad, on mõeldud ka uus 199 eurot maksev Fitbit Versa nutikell. Sellel on olemas pulsiandur südamelöökide sageduse lugemiseks ning kõik teised tavalised funktsioonid, nagu sammude, kalorite ja une lugemine ja jälgimine. Küll aga ei ole selles sisseehitatud GPSi, mida saab kasutada üle nutitelefoni, kui see on kellaga ühendatud. Lisaks on Fitbit uuendusena toonud välja menstruaaltsükli jälgimise funktsiooni, mis tuleb juurde ka teistele, juba praegu müügis olevatele Fitbiti nutikelladele.

FITBIT'S NEW SMART WATCH FOR WOMEN

UUELE FITBITILE ON LISATUD MENSTRUAALTSÜKLI JÄLGIMISE FUNKTSIOON. The new Fitbit also has a menstrual-tracking function.

Fitbit is a synonym for a sporty watch and activity monitor for many, and now the new Fitbit Versa smart watch is out for hobbyists or simply for those who want to move a little bit more. The smart watch costs 199 EUR. It has a heart-rate monitor and all other common functions, such as counting steps and calories, and monitoring sleep. However, there is no built-in GPS that can be used over the smartphone when it is connected to the watch. In addition, Fitbit has also introduced a menstrual-tracking function update to other Fitbit smartphones already on sale.

KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

77


NUTIKAS TEHNIKA

O

TECH GADGETS

TAVALINE iPADI SAI PLIIATSI Apple’i väike tahvelarvuti sai uue mudeli, mille juures on kõige paremaks asjaks võimalus seda kasutada koos puutepliiatsiga. Tehniliste andmete järgi on tegu väikese muudatusega, tahvel on endiselt tavapärase 9,7-tollise ekraaniga, aga protsessor on vahetatud veidi kiirema vastu. Kõige odavama uue iPadi saab osta 369 euroga, aga puutepliiats tuleb juurde osta 99 euro eest. Varem sai puutepliiatsit kasutada üksnes kallima, proffidele mõeldud iPad Proga, mille eeliseks odavama iPadi 60 Hz ees jääb ekraani 120 Hz värskenduskiirus, mis tagab pliiatsiga loomulikuma joonistamiskogemuse.

ORDINARY IPAD, NOW WITH PEN Apple has come out with a new small tablet model, the best upgrade of which is the addition of a pen. According to the technical data this is a small change, because the tablet still has a standard 9.7-inch screen, but the processor is now a bit faster. The cheapest new iPad can be bought for 369 EUR, but you need to buy the pen for 99 EUR. In the past, the touch pen was used only for the more expensive, professional iPad Pro, which still has an advantage over the cheaper iPad. The small iPad screen refresh speed is only 60Hz, as opposed to the larger model's 120Hz screen refresh speed, which provides a more natural drawing experience with the pen.

SAMSUNGI UUS TELEFON TEEB LÕBUSAID NÄGUSID Samsung on igal kevadel toonud välja Galaxy-sarja telefonide uue versiooni ja erand pole ka tänavune aasta. Galaxy S9-l on 5,8-tolline SuperAMOLED (1440 x 2960 pikslit) ekraan. Samsung on lubanud, et kaamera on aga eelmise aasta mudelist parem ja nüüd saab enda näo järgi liikuma panna ka lõbusaid liitreaalsusemotikone. 64 GB mälumahuga versiooni hinnaks on 849 NÜÜD SAAB ENDA NÄO eurot. Kui soovid aga suuremat, 6,2-tollise ekraaniga Galaxy S9+ versiooni samast teleJÄRGI LIIKUMA PANNA fonist, siis tuleb välja käia 949 eurot. KA LÕBUSAID LIIT-

SAMSUNG'S NEW PHONE MAKES FUN FACES

REAALSUSEMOTIKONE. Now it is possible to make fun emoticons change on the screen by changing your face.

Samsung has been bringing out a new version of Galaxy series phone every spring and this year is no exception. The Galaxy S9 has a 5.8-inch SuperAMOLED screen (1440 × 2960 pixels). Samsung has promised that the camera will be better than on last year's model, and now it is even possible to make fun emoticons change on the screen by changing your face. The 64-GB-storage version is priced at 849 EUR. However, if you want a larger 6.2-inch Galaxy S9 + version of the same phone, then you need to pay 949 EUR.

78

TIMEFLIES


*CM

TULEVASED HARIDUSE EDENDAJAD TALLINNA ÜLIKOOLIST!

FUTURE EDUCATIONAL LEADERS FROM TALLINN UNIVERSITY!

School of Educational Sciences

E

estil on 25 aastaga õnnestunud tõusta üheks maailma parimaks haridusriigiks – vaadake või PISA 2015 tulemusi. Pole kahtlustki, et Eesti on tõeline hariduse lipulaev ning Tallinna Ülikool on juhtiv õpetajahariduse keskus Eestis. Kuidas sai selline muutus ühiskonnas toimuda? Mida saaksid teised riigid Eesti kogemusest õppida? Vastused neile küsimustele annab Tallinna Ülikooli uus rahvusvaheline haridusinnovatsiooni juhtimise magistriõppekava. Siin kohtuvad haridusteadus, innovatsioon ja õpetamiskompetents – tule ja saa sellest osa! Õppekava fookuses on uuenduslikud, ent teaduspõhised lahendused ja poliitika ning ettevõtluse mõjutused haridusele. Suurt rõhku pannakse ka psühholoogiale, haridustehnoloogiale ning kaasaegsetele juhtimistrendidele. Keskendume sellele, mis on kõige olulisem – parima võimaliku hariduse kujundamisele. Loe meie magistriõppekava kohta lähemalt siit: www.tlu.ee/eduinno

Kui soovid saada lühikest sissejuhatust haridusinnovatsiooni, tutvu ka meie tulevikukooli pakettidega: www.tlu.ee/public/CIE-2018

I

n 25 years, Estonia has managed to transform its education from regular Soviet schooling to one of the world’s best – just look at the results of PISA 2015. How did this transformation happen? And how can other countries learn and benefit from this experience? The answer is in the Educational Innovation and Leadership master’s programme at Tallinn University. It’s all about improving what matters the most – education – on the basis of evidence and research. The programme is meant for both international and domestic students. It gives an opportunity to take a look behind the scenes of the Estonian education system, to analyse it and, for international students, compare it to their country of origin. There is a big emphasis on the connection between education and psychology, as well as on educational technology, politics and an entrepreneurial way of thinking. Read more about our master’s programme: www.tlu.ee/eduinno

For those seeking a shorter introduction to educational innovation, take a look at the selection of courses in our Future School Packages: www.tlu.ee/public/CIE-2018


PROOVISÕIT

TEST DRIVE

Isepäine LS Kui Rudyard Kipling kirjutanuks autodest, siis oleks tema kuulsaim teos „LS, kes kõnnib omapäi”. Ühtpidi mängib LS samadel närvilõpmetel, millele vajutavad ka konkurendid, olles samas niivõrd erinev, et teda justnagu ei saagi teistega võrrelda.

The sovereign LS If Rudyard Kipling had been writing about cars, his most famous work might have been "LS, the car from its own league”. On the one hand, LS plays on the same field as its competitors but on the other hand, it is so different, it is hard to compare to them. V Kaido Soorsk, Whatcar.ee A Martin Kirikal

ESMALT hakkab silma auto väliskujundus, mis on konkurentidest agressiivsem ja dünaamilisema ilmega. Lisaks saab Lexus kiita sellegi eest, et ta ei meelita klienti väärikuse rajalt kõrvale, pakkudes esindusautole põllumajanduslikku jõuallikat: härrasmees sõitku ottomootori (või seda sisaldava hübriidajami) toel, diiselmootor jääb aednike jaoks. Sestap avab hinnakirjad hübriidajamiga LS 500h AWD (264 kW / 359 hj), mis saavutab kiiruse 100 km/h 5,5 sekundiga. Üheks hübriidajami osaks on bensiinitoitel 3,5-liitrine V6, mille leiate koos kahe turbokompressoriga ka LS 500 AWD mootoriruumist (310 kW / 421 hj), mis saab „sada kätte” 4,6 sekundiga. Mõlemad mudelid on nelikveolised, ottomootoriga isendil on kümnekäiguline (!) automaatkäigukast ja selle auto alghinnaks on 103 500 eurot. Seda mudelit pakutakse meil nelja varustusega –

80

TIMEFLIES

THE FIRST THING that catches the eye is the body of the car, which is more aggressive and more dynamic than that of its competitors. In addition, Lexus can be commended for providing the right kind of power source for this car, as a petrol engine (or a hybrid drive) is much more suitable for a car like that, and the diesel engine would not be. The hybrid LS 500h AWD (264 kW/359 hp) reaches a speed of 100 km/h in 5.5 seconds. One part of the hybrid is the 3.5-litre V6 petrol engine. This engine, with two turbochargers, can be found in the LS 500 AWD engine compartment (310 kW/421 hp), which helps you reach a speed of 100 km/h in 4.6 seconds. Both models are four-wheel drive, and the petrol-powered car's automatic transmission has ten (!) gears – starting price 103 500 EUR. This model comes in four classes – Comfort, F SPORT, Executive and Luxury – and all have the best


Comfort, F SPORT, Executive ja Luxury – ning neil piltidel on kalleimas varustuses hübriid, mille alghinnaks on 127 400 eurot. Lexus LS Comfort mudeli hinnad algavad Eestis aga 96 900 eurost. Mida pole vähe, ent võrreldes alghinda suure Saksa kolmiku analoogidega – sedaan, millel kuue silindriga bensiinimootor, pikem telgede vahe ja nelikvedu – on LS soodsaim, jäädes võimsuse poolest alla vaid MB S-klassile. Ja ehkki hübriidajami kiirendusvõime pole rabav, on see üle keskpärasest ning auto kütusekulu jääb alla kümne liitri nii asulas kui maanteel. Minu parimaks kujunes linnas 7,5 ja maanteel 8,0–9,4 l/100 km, mis on 2,4 tonni kaaluva boliidi kohta tubli tulemus. Võrdlemist ei kannata ka LS-i kerekuju, sest ennem on see sihvakas luukpära kui klassikaline sedaan. Asiseim oleks ehk fastback’i maakeelne mugandus, mis

equipped hybrids with a starting price of 127 400 EUR. However, the Lexus LS Comfort models' prices in Estonia begin from 96 900 euros. The price is quite high, but compared to starting prices for the big German trio analogues – a sedan with a six-cylinder petrol engine, longer axle spacing and four-wheel drive – the LS is more affordable, and with the exception of MB S-Class, also more powerful. And although the hybrid's acceleration is not staggering, it is higher than average and the car's fuel consumption is less than ten litres per 100 km both in the city and on the highway. My most efficient rides were 7.5 l/100 km on the highway and 8.0–9.4 l/ 100 km in the city, which is good for a 2.4-tonne vehicle. The LS body is quite unique as well, as it is more of a slender hatchback than a classic sedan; perhaps the most correct term to use here is 'fastback'. In the passenger

KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

81


PROOVISÕIT

TEST DRIVE

võiks kõlada kui… kiirpära. Sõitjateruumis on tegu samuti vastuolulise „tootega”, sest juhi kohal ja tema taga istudes jääb autost hoopis erinev mulje. Kui esireas näib LS oma tegelikust suurusest kompaktsem ning selle armatuurlaud pärineb otsekui väiksemalt kupeelt, siis tagant ettepoole vaadates mõjub interjööri kujundus märksa suurema ja pidulikumana. Mis annab selge vihje, kellele see auto loodud on. Luxury-varustuses on teie päralt kahekohaline tagaiste, mis võimaldab sellest kujundada justkui lennuki äriklassi magamisaseme. Tagaistmete detaile saab elektriajamite vahendusel seada kahekümne kahel eri viisil, mille hulka käib ka reguleeritav jalatugi ja 48-kraadise nurga alla langetatav tagaistme seljatugi, mille tarvis iste oma peast ettepoole sõidutatakse. Äriklassis nii palju seadevõimalusi ei ole, rääkimata küttest, ventilatsioonist ning seadistatavatest massaažifunktsioonidest. Puristid võivad ju viriseda, et autode vedrustus on võistlejatest sportlikum ja et rehvimüra on karedal teekattel liiast, aga see ununeb, kui süvenete autosse põhjalikumalt, sest neile omast esteetikat eelistavad jaapanlased väljendada just pisiasjades. Ühelgi teisel autol pole näiteks enam kui 5000 eri tasapinnast koosnevat iluvõret, mille viimistlemiseks tuli disaineritel joonestusprogrammides „elada” rohkem kui 3,5 kuud. Või siis origamiga (jaapanipärane voltimiskunst) sarnanevaid tekstiilmaterjalist polstripaneele, mille mustri voltimisviisi leidmiseks kulus veelgi enam aega. See auto on tulvil ootamatusi – nagu kaassõitja ees armatuurlaual olev paneel, millel moodustuv valgusemäng on eriti efektne pimedas sõites – ja harjumatud on need seni, kuni neid tavalahendustega võrdlete. Puhtalt lehelt alustades on tegu lõõgastava sedaaniga, mis kätkeb eneses kogu võimekust, mida on kolme suurima autotootja hulka kuuluval kontsernil täna neljarattaliste vallas ette näidata. Mida polegi nii vähe, või kuidas?

82

TIMEFLIES

compartment, it is also a controversial product, because compared to sitting in the driver's seat, sitting in the back feels like a completely different car. When sitting in the front, the LS looks more compact than it really is and its dashboard seems to be one from a smaller than the coupe; when you sit in the back, the interior design looks much larger and more gallant. The luxury-equipped model gives you a clear clue for whom this car has been created. The two-seat back row can be turned into a business-class sleeping place. The rear seat components can be set in twenty-two different ways through electric controls, including an adjustable footrest and a 48-degree adjustable seat back. There are not as many devices in the business-equipped model, let alone heating, ventilation and adjustable massage functions.

- Lexus LS on loodud ennekõike tagaistujate heaolu silmas pidades ja ehkki auto on samaväärsetest võistlejatest soodsam, on koostetöö suurepärase kvaliteediga. Lexus LS has designed keeping in mind the comfort of the backseat passengers and although the car is more reasonably priced than competitors in it's class, the production is excellent.


Other companies may say that their cars have better suspension, are more sporty, and less noisy on the rough road, but all is forgotten as you look deeper into the car, because the Japanese focus on the aesthetics and express it with small details. For example, there is no other car that has a lattice with more than 5 000 different levels of detail, for which designers had to spend more than 3.5 months behind their drawing boards. Also, the textile-padded panels, with influences from origami, took even more time to perfect. This car is full of unexpected surprises – such as the panel on the passenger side dashboard, which shows you an especially effective light show when driving in the dark. All in all, it is a relaxing four-wheel-drive sedan, which encompasses the full range of capabilities that this large manufacturer has to showcase. And it is a lot!

LEXUS LS 500h AWD LUXURY Pikkus/laius/kõrgus (õhkvedrustusega): 5235/1900/1460 mm

Mootor: 3,5-liitrine V6 pluss elektrimootorid Võimsus: 264 kW / 359 hj

Telgede vahe: 3125 mm

Aeg 0–100 km/h: 5,5 s

Pakiruumi maht: 430 liitrit

Tippkiirus: 250 km/h

Tühimass (EU): 2380–2425 kg

Keskmine kütusekulu: 7,0 l/100 km*

*19-tolliste velgede korral

LEXUS LS 500h AWD LUXURY Engine: 3.5-litre V6 plus electric motors Power: 264 kW/359 hp

Length/ width/ height (with air suspension): 5 235/ 1 900/ 1 460 mm

Acceleration 0–100 km/ h: 5.5 s

Axle spacing: 3 125 mm

Max speed: 250 km/h

Unladen weight (EU): 2 380–2 425 kg

Average fuel consumption: 7.0 l/100 km *

Luggage capacity: 430 litres

*with 19-inch rims

KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

83


CM*

COOLBET – LOOMAS UUT STANDARDIT MÄNGUTÖÖSTUSES COOLBET – SETTING A NEW STANDARD IN THE GAMING INDUSTRY AUTOR / TEXT BY: KÄRT ROSENFELD

J

an Svendsenil on panustamisvaldkonnas üle 30 aasta kogemusi. Ta on töötanud Norra ettevõttes Norsk Tipping, asutanud NordicBeti ja Triobeti. Tema uusim ettevõtmine on Coolbet, mis erineb teistest panustamisettevõtetest selle poolest, et võtab vastutustundlikku panustamist väga tõsiselt. Jan Svendsen räägib, et kui ta otsustas Coolbeti luua, tahtis ta seda teha teistmoodi. „Me teadvustame, et meie valdkonnas on mitmeid väljakutseid, mida tuleb ületada. Üks neist on näiteks vastutustundlik mängimine. Coolbet tahab


J

Norra vanim panustamisajakiri, TIPS, valis Coolbeti 2018. aasta parimaks kihlveokontoriks. Norway’s oldest betting magazine TIPS awarded Coolbet the title of Bookmaker of the Year 2018.

lähiaastatel kehtestada täiesti uue standardi vastutustundlikus mängimises. See on meie jaoks väga oluline teema.” Vastutustundliku ettevõtte loomisel mängivad olulist rolli mitmed tegurid, ühena neist kindlasti seadusandlus. Coolbeti Eesti litsents kohustab ettevõtet pakkuma mitmeid vahendeid, et aidata toetada vastutustundlikku mängimist. Et sellele omalt poolt kaasa aidata, arendasid nad ka spordiennustuste tarkvara, mis loob online-mängudele uue standardi, olles aus, personaalne ja avatud nagu mitte ükski teine mänguettevõte. Viimase 10 aasta jooksul mängufirmasid loonud ettevõtjate seas leidub väheseid, kellel oli piisavalt inimressursse, raha või teadmisi, et luua oma platvorm. Seepärast on vägagi tavaline, et kasutatakse

an Svendsen has over 30 years of experience in the sports betting industry. He has worked for Norwegian company Norsk Tipping and founded NordicBet and Triobet. His latest venture is Coolbet, which is different from other betting companies in that it takes responsible gaming very seriously. Jan Svendsen says that when he decided to create Coolbet, he wanted to do it differently. "We are aware that there are a number of challenges to overcome in our field. One of them is responsible gaming. Coolbet wants to set a completely new standard in responsible gaming in the coming years. This is a very important topic for us." Several factors play an important role in creating a responsible company, one of which is certainly legislation. Coolbets Estonian gaming license obliges the company to offer a number of tools to help support responsible gaming. They have also developed sports betting software that creates a new standard for online betting by being honest, personal, and open unlike any other betting company. In the last 10 years, there have been very few betting companies that have had enough human resources, money and knowledge to create their own platform. It is therefore common practice to use third-party solutions including software, purchased odds, and sometimes customer support and payment solutions. "It was important for us to create a website that represents our values and is different from competitors in terms of product and user interface. This means a clean webpage that has as few banners as possible and other things that distract from the gaming experience. In addition, our bright logo sends a signal that we want to bring a dash of colour into this industry and provide our customers a memorable experience and a quality product." Coolbet's approach is different from other betting companies in that they want to grow safely and organically. Coolbet wants to gain customers with a good product, world-class personal customer support and low profit margins. "We can offer all that because, thanks to our platform, we do


CM*

Jan Svendsen.

kolmandate osapoolte lahendusi, mis hõlmavad tarkvara, sisseostetud koefitsiente ning mõnikord ka kliendituge ja makselahendusi. „Meie jaoks oli oluline luua veebileht, mis esindab meie väärtusi ja eristub konkurentidest nii toote kui ka kasutajaliidese poolest. See tähendab puhast veebilehte, millel oleks võimalikult vähe bännereid ning muid tähelepanu hajutavaid tegureid. Lisaks soovime oma erksa logoga anda märku, et tahame sellesse valdkonda tuua tilgakese värvi ning muidugi pakkuda oma klientidele meeldejäävat kogemust kvaliteetse tootega.” Coolbeti lähenemine erineb teistest panustamisettevõtetest ka selle poolest, et soovitakse kasvada turvaliselt ning vaikselt, võites klientide usaldust hea toote, maailmatasemel ja isikliku klienditoe ning madalate kasumimarginaalidega. „Meie võime seda pakkuda, sest tänu oma platvormile ei pea me maksma tohutuid teenustasusid kolmandatest osapooltest teenusepakkujatele. Meil on teistsugune tarkvara, omapärane disain ning me läheneme oma tootele hoopis teisest küljest erinevalt paljudest teistest ettevõtetest.” Soov võimaldada klientidele paremat teenistust kõrgemate koefitsientide abil mängib Coolbeti strateegias olulist rolli. Kui enamikus spordiennustuse firmades on marginaal vahemikus 8–9%, siis Coolbetis vaid 3–4%. See tähendab, et näiteks ManU koefitsient võib mõnes liigamängus olla 1.45 ajal, mil teised pakuvad koefitsiendiks 1.40. „See vahe ei pruugi tunduda ülemäära suurena, ent pikemas perspektiivis võivad just need komakohad määrata, kas võidad või kaotad mängijana,” kinnitab Svendsen. Kuigi Coolbet on ka praegu n-ö eetris ja pakub juba suurepärast toodet, ei ole nad uuendusi kaugeltki lõpetanud. Nii nagu legendi järgi ei saa Tallinna linn kunagi valmis, on ka Coolbet katkematul arenguteel.

not have to pay high fees to third-party service providers. We have our own software, a unique design, and we are selling our product differently than other companies. " The desire to give customers a higher paybackby using higher odds plays an important role in Coolbet's strategy. While in most sports betting companies the margin is between 8% and 9%, at Coolbet it is only 3-4%. This means, for example, that their odds for Manchester United may be 1.45 for some league games, while other companies offer 1.40. "This difference may not seem much, but in the long run these small differences can determine if you earn or lose money as a player," says Svendsen. Although Coolbet is currently up and running and is already offering a great product, they have not stopped innovating. Just as the saying goes that the city of Tallinn will never be completed, Coolbet is also constantly developing.

www.coolbet.com


SIHTKOHT

,

DESTINATION

Värvikirev Kopenhaagen Copenhagen – full of bright colours V Martiina Made A Jacob Schjørring & Simon Lau, Martin Heiberg, Thomas Høyrup Christensen, Anders Bøgild, Freya Mcomish / Copenhagen Media Center, Sladjana Karvounis /unsplash.com, Mayra Navarrete

88

TIMEFLIES


TALLINN–KOPENHAAGEN

al

6990€ 6 X NÄDALAS

} 1 h 35 min w NORDICA.EE

KOPENHAAGEN, ühtaegu ajalooline ja modernne, traditsiooniline ja innovaatiline, on mõnus linnapuhkuse sihtkoht, kus paljud olulised vaatamisväärsused paiknevad üksteisest jalutuskäigu kaugusel. Uudistama kutsuvad muuseumid, värvilised majad, elavad linnatänavad, muinasjutulised pargid, trendikad disainimekad ja esmaklassiline köögikunst. Veele rajatud Taani pealinnas, mis lookleb maaliliste kanalite kaldal, juba igav ei hakka. Ajalooliste huviväärsuste nimistusse kuuluvad Väike Merineitsi, kuningliku perekonna Amalienborgi palee, imelise vaatega Rosenborgi loss ja William Shakespeare'i näidendi „Hamlet” tegevuskohana tuntud Kronborgi loss. Kunstisõber saab rahvusgaleriis vaadata teoseid, mille on loonud Rembrandt, Picasso või Matisse. Nyhavni sadamapiirkonnas kõrguvad kanali kaldal värvilised taani stiilis majakesed. Christiania vabalinn ja Nørrebro linnaosa tutvustavad Kopenhaageni boheemlaslikku ja multikultuurset tahku. Vaatamata pikale ajaloole ja kõigile traditsioonidele, mõjub Kopenhaagen noore ja elavana. Kui päevasel ajal on südalinna kauplustes ja galeriides võimalik tutvuda taanlaste kauni ja nutika disainiga, siis öötundidel kihab pubides ja klubides peomelu. Muusikahuvilisele soovitatakse südasuvist Kopenhaageni džässifestivali, mis toimub tänavu 6.–15. juulil. SEE EI OLEGI MUINASJUTT Kopenhaagen on üks vähestest pealinnadest, kus on lastega peredele rohkesti tegevusi. 1834. aastal avatud Euroopa vanim lõbustuspark Tivoli pakub elamusi koolieelikule, tujukale teismelisele, aga ka adrenaliinisõltlasest täiskasvanule. Täiesti põhjendatult oli fantaasiast tulvil Tivoli omal ajal inspiratsiooniallikas maailmakuulsale kirjanikule Hans Christian Andersenile muinasjutu „Ööbik” loomisel. Maailma vanima puidust Ameerika raudtee, tiirlevate karussellide, ülimoodsate lõbusõiduvahendite ja muude atraktsioonide kõrval on stiilselt kujundatud pargi kaunid kohvikud ja restoranid. Kõige ilusam on park õhtul, mil purskkaevud ja rohelusega ääristatud pargiteed helgivad värviliste tulede säras. Lõbustuspargi sissepääsutasu

KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

89


SIHTKOHT

,

DESTINATION

Amalienborg.

Kronborgi loss. Kronborg Castle.

90

TIMEFLIES

Superkilen on avar linnaruum Nørrebros. Ala on jaotatud kolmeks osaks: Punane väljak, Must turg ja Roheline park. Superkilen is a urban open space in Nørrebro. The park is divided into three main areas: The Red Square, The Black Market and The Green Park.

algab 8-aastasele ja vanemale külastajale 120 Taani kroonist ehk ligikaudu 16 eurost. Kujutlusvõimet avardab Taani riiklik akvaarium Den Blå Planet, näidates kirevat veealust maailma. Ehitusinsenerid on projekteerinud läbikäidavad ruumid nii, et igaüks tunneks, kuidas ta justkui ongi haide, raide ja teiste mereelukate keskel. Põhjamaade suurim akvaarium asub Kopenhaageni lennujaama vahetus läheduses. Veel saab eksootilise loomariigiga tutvuda kesklinnas Kopenhaageni loomaaias, kus lastes tekitavad enim elevust lõvid, tiigrid ja jääkarud. Mõlema huviväärsuse piletihinnad jäävad täiskasvanule 180, lapsele 100 Taani krooni ringi. Iga lapsevanema unistus on modernne maailmatasemel teaduskeskus Experimentarium. Interaktiivne tehnika ja teaduse väljapanek jätab kohal olles mulje, et see on hoopis avastuslik mänguväljak. Rõõmsad ja säravate silmadega lapsed jooksevad näituselt näitusele, uurivad seebimulle, õpivad Meeltetunnelis, kuidas kuulmine, nägemine, haistmine ja kompimine töötavad, ning harjutavad kätt laevajuhtimises ja laserharfi mängimises. Kopenhaageni äärelinnas Hellerupis paikneva teaduskeskuse


THAT’S THE SPIRIT.

Best enjoyed on the rocks with a slice of lemon.

COPENHAGEN is both historic and modern, traditional and innovative. It is a great destination for a city holiday and many important sights here are within walking distance. The museums, colourful houses, lively city streets, fairy-tale parks, trendy design meccas and first-class cuisine are inviting reasons to visit the city. The Danish capital, which was founded on water and is laced with picturesque canals, will not leave you feeling indifferent. Historic attractions include the Little Mermaid, the royal palace of Amalienborg, Rosenborg Castle with its beautiful view, and the Kronborg Castle, which is known as the setting for the William Shakespeare's play “Hamlet”. Art lovers can see works by Rembrandt, Picasso or Matisse in the National Gallery. In the Nyhavn harbour area, colourful Danish-style houses rise along the canal. Christiania and the Nørrebro districts bring out the bohemian and multicultural sides of Copenhagen. Despite its long history and tradition, Copenhagen is young and vibrant. While during the daytime you can explore the clever designs in the city's shops and galleries, during the night you can party in the

vanatallinn.eu vana.tallinn

vanatallinn_official

Caution: This is an alcoholic beverage. 2018 | SPRING–SUMMER KEVAD–SUVI Alcohol may cause damage to your health.

91


SIHTKOHT

,

DESTINATION

pilet maksab 12-aastasele ja vanemale 195 krooni, nooremale lapsele 115 krooni. „HAMMUSTA LEIBA KÕRVALE!” Viimastel aastatel õitsema löönud Taani toidukultuurist räägitakse maailmas juba legende. Kesklinnas on viisteist Michelini tärnidega pärjatud restorani. Kolme tärniga on Geranium, kahe tärniga AOC ning ühe tärniga hinnatud restoranid on näiteks 108, Kong Hans Kælder, Marchal, Clou, ja Studio. Kohvi ja koogi nautimiseks on paslik istet võtta mõnes õdusas kohvikus, nagu The Living Room, Café Bopa või Granola. Taani köögikultuuri juurde kuulub rikkalik valik pagaritooteid. Erineva kuju, suuruse ja tekstuuriga leivad, saiad ja koogikesed võivad esmapilgul isegi veidi segadust tekitada. Ent nagu ütleb taanlaste väljend „Spis brød til!” („Hammusta leiba kõrvale!”) ehk „Võta vabalt / ära reageeri üle!”, siis pole põhjust muretseda. Caroline Boutrup Nielsen on väljaandes Your Danish Life kirjeldanud artiklis „Taanlased ja nende leib” lihtsalt ja selgelt, kuidas Taanis ei ole leib lihtsalt leib. Igaks sündmuseks või söögikorraks on oma leib. Sajandeid on taanlaste köögis tähtsal kohal olnud rugbrød ehk rukkileib. Seda serveeritakse soojade lisanditega jõululõunal või toitva smørrebrød’i ehk einevõileiva osana. Erilistel puhkudel süüakse Prantsuse leiba ehk franskbrød’i, mis on valmistatud nisujahust. Neist kahest tervislikum ja kergem on kaasajal populaarsust kogunud täisterajahust fuldkornsbrød. Isuäratavat lõhna tekitavad pagarikodades hoopis saiakesed. Wienerbrød’i ehk Viini saiakesega on hea alustada reedest tööpäeva või maiustada pühapäevahommikul. Magusaarmastaja leiab endale külmlettidelt kreemikoogid – flødekager’id. Maitsvad värske vahukoore ja kreemiga täidetud ning martsipani, puuviljade või šokolaadiga kaetud koogikesed, mis kannavad nime kartoffelkage (kartulikook), gåsebryst (hanerind) või jordbærkage (maasikakook), sobivad alati piduliku sündmuse tähistamiseks. Kalorite lugemisega ei tasu vist tõesti Kopenhaagenis pead vaevata: elu on nautimiseks!

92

TIMEFLIES

Maailma vanim puidust Ameerika raudtee Tivolis. World's oldest wooden rollercoaster at Tivoli.


FOTO | PHOTO: SLADJANA KARVOUNIS, UNSPLASH.COM.

Taani riiklik akvaarium Den Blå Planet. The Danish national aquarium, Den Blå Planet. Tivoli.

modern pubs and clubs. For music enthusiasts, it is recommended to visit the Copenhagen Jazz Festival, which will take place from 6th to 15th July this year. THIS IS NOT A FAIRY TALE – THIS IS REALITY Copenhagen is one of the few capitals where there are plenty of activities for families with children. Tivoli, which is the oldest amusement park in Europe, opened in 1834 and offers excitement for a preschooler, a moody teenager, and an adrenaline-seeking adult. Tivoli is so full of fantasy, that in its time it was the source of inspiration for world-famous writer Hans Christian Andersen's fairy tale "The Nightingale". Next to the world's oldest wooden roller coaster, carousels, and other attractions, you will find stylishly decorated cafés and restaurants in the wonderful park. The park is most beautiful in the evening when the fountains and green park trails glow in the colourful lights. The entrance fee for the amusement park starts at 120 DDK, or approximately 16 EUR, for visitors of 8 years and older. The Danish national aquarium, Den Blå Planet, will wake up your imagination with its vast underwater world. Engineers have designed the viewing passages so that everyone there feels like they are walking among sharks, rays and other marine life. Den Blå Planet, the largest aquarium in the Nordics, is in the immediate vicinity of Copenhagen Airport. You can also explore the exotic animal kingdom in the city centre at Copenhagen Zoo, where the lions, tigers and polar bears are the most interesting animals for children. The tickets for both attractions are about 180 DDK for adults and 100 DDK for children. Every parent's dream is the modern worldclass science centre Experimentarium. Interactive displays and science exhibitions give the impression of a large exploratory playground. Happy and bright-eyed children run from one exhibition to another, study the soap bubbles, learn how hearing, vision, smell and taste work, and practice steering a ship or playing a laser harp. The ticket for the centre, located in the suburb of Copenhagen Hellerup, costs 195 DDK for adults and children of 12 years and older, and 115 DDK for younger children.

KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

93


SIHTKOHT

,

DESTINATION

Restoran 108. Restaurant 108.

"TAKE A BITE OF THE BREAD!" Danish food culture has flourished in recent years, and is fast becoming legendary in the world. There are fifteen Michelin-starred restaurants in the city centre. The triple-star Geranium, the double-star AOC, and one-star rated restaurants 108, Kong Hans Kælder, Marchal, Clou and Studio are just a few examples. To enjoy coffee and cake, just take a seat in a cozy café like The Living Room, Café Bopa or Granola. A rich selection of bakery products is a part of Danish cuisine. Bread, buns and cakes of different shape, size and texture may even cause some confusion at first. But as the Danes say "Spis brød til!" (“Take a bite of the bread”), meaning take it easy/don't overreact, there is no reason to worry. Even Caroline Boutrup Nielsen describes in the article "The Danes and Their Bread" how bread in Denmark is not just bread. There is a certain type of bread for every event or meal. For centuries,

94

TIMEFLIES

rugbrød, or rye bread, has had an important place in Danish cuisine. It is served with warm supplements on Christmas Eve or as a part of a nutritious smørrebrød for lunch. On special occasions, French bread made of wheat, called franskbrød, is served. The fuldkornsbrød, or whole wheat bread, is a healthier option and has gained popularity in recent years. The appetising smell coming from the bakeries however, is the smell of freshly baked rolls. Wienerbrød, or Viennese bread rolls, are perfect for starting your work day on Friday, as well as for pampering yourself on a Sunday morning. If you have a sweet tooth then the selection of creamfilled cakes – flødekager – is perfect for you. Tasty cream-filled pastry covered with marzipan, fruit or chocolate, known as kartofelkage, gåsebryst or jordbærkage, are always perfect additions for celebrating a festive event. You really shouldn't bother counting calories in Copenhagen: just enjoy life!

- Igaks sündmuseks või söögikorraks on oma leib. There is a certain type of bread for every event or meal. FOTOD | PHOTOS: MAYRA NAVARRETE.


KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

95


CM* FOTO / PHOTO: RAIVO KAUR.

EESTI TOETAB EFEKTIIVSET JA KONKURENTSIVÕIMELIST TOOTMIST

ESTONIA SUPPORTS EFFICIENT AND COMPETITIVE PRODUCTION

R

essursitõhusa tootmise põhimõtted annavad ettevõtjale vajalikud abinõud, tehnoloogiad ja lahendused, mis aitavad muuta tootmist efektiivsemaks. See tähendab kokkuhoidu ressurssidelt ja kuludelt, mis teevad ettevõtte konkurentsivõimelisemaks. Seetõttu annab Keskkonnaministeerium 2020. aasta lõpuni innovaatilistele tootmise efektiivsust suurendavatele projektidele toetust kokku ligi 110 miljonit eurot. Maksimaalne toetuse summa, mida üks ettevõte võib taotleda, on 2 miljonit eurot. Taotlusi hindab ja toetuste otsuseid väljastab Keskkonnainvesteeringute Keskus. Esimeses, viiele sektorile avatud taotlusvoorus laekus 29 investeerimisprojekti taotlust kogusummas ligi 27 miljonit eurot. Maikuus avati teine taotlusvoor, mille kaudu saavad kõik mäe- ja töötleva tööstuse ettevõtted küsida toetust projektidele, mille puhul on tõendatud, et uue lahenduse kasutusele võtmisega toodab ettevõte

T

he principles of resource-efficient production provide a company with the necessary tools, technologies and solutions to help make production more efficient. This means saving resources and costs, making the company more competitive. Therefore, until the end of 2020, the Ministry of the Environment in Estonia will dedicate a total of 110 million euros to sponsor innovative projects that make production more efficient. The maximum amount that one company can apply for is 2 million euros. The applications are evaluated and decisions about the grants are issued by the Environmental Investment Centre. In the first application round, which was open for five sectors, 29 project applications were submitted and received sponsorship totalling nearly 27 million euros. In May, a second application round will be opened, where all mining and processing companies can ask for support for projects, that have proven that by adopting a new solution, the company can produce more of the final product from the same amount of raw material. More than half of the supported projects are currently from the timber industry, including Palmako, which produces prefabricated wooden houses, hardwood, wood pellets and laminated timber. Palmako is investing in an innovative production line that makes production faster, more flexible and more economical. The key to their new technology is the optimisation: their software calculates,


INVESTEERINGU TOETUSE TAOTLEMINE RENOVEERIMIST OOTAV LIIMPUIDUTSEHH. LAMINATED WOOD FACTORY WAITING TO BE RENOVATED. FOTO / PHOTO: INGRID LAMP.

samast hulgast toormaterjalist rohkem lõpptoodet. Üle poole toetust saanud projektidest on hetkel puidutööstusest. Teiste seas sai toetust monteeritavate puitmajade, freespuidu, puidugraanulite ja liimpuittalade tootja Palmako. Palmako investeerib uudse lahendusega tootmisliini, mis muudab tootmise kiiremaks, paindlikumaks ja säästlikumaks. Uue tehnoloogia võtmesõnaks on optimeerimine: tarkvara võimaldab olenevalt tootest arvutada kombinatsiooni puidu parimaks kasutamiseks, et täita väga keerulisi ülesandeid võimalikult vähese materjalikuluga. Projekti raames tehtud detailne analüüs näitas, et uue liini kasutusele võtmisega paraneb puidukasutus hinnanguliselt ligi 7,5% toodanguühiku kohta. Saavutatav rahaline sääst küündib umbkaudu 819 000 euroni aastas.

Esimene samm toetuse saamiseks on ressursikasutuse analüüsi läbiviimine. See ei ole pelgalt eeldus toetuse saamiseks, vaid annab ettevõttele hea pildi tootmise hetkeolukorrast ning kaardistab erinevad säästupotentsiaalid tulevikuks. Vajalik info toetuse taotlemiseks on leitav veebilehelt ressurss.envir.ee. Investeeringut ressursitõhususse planeerib iga edumeelne ettevõte, sest saavutatav kasu on mitmekordne.

APPLICATION FOR INVESTMENT The first step in getting a grant is to carry out an analysis of resource use. This is not merely a prerequisite for getting a grant, but gives the company a good outline of the current state of production and maps out different savings potential for the future. The required information for applying for the grant is available at ressurss.envir.ee. An investment in resource efficiency should be planned by every progressive company since there are multiple benefits.

according to the product, the most efficient use of wood to fulfil the most complex tasks resulting in the least possible material consumption. A detailed analysis carried out in the framework of the project showed that with the introduction of the new production line, the timber use is estimated to increase by about 7.5% per unit of production. The financial savings achieved are around 819 000 euros each year.

Artikli ilmumist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus. The publication of this article is supported by the Environmental Investment Centre.


SIHTKOHT

98

,

DESTINATION

TIMEFLIES


Troopiline Nice ei vea kunagi alt

TALLINN–NICE

al

Exotic Nice will never let you down

10990€

2 X NÄDALAS 14.04–17.10.2018 } 3 h 15 min w NORDICA.EE

V Kerli Nõu, maailmarändur ja raamatu „Mina ja maailm. Valitud lugusid 102 riigist” autor / Kerli Nõu, world traveller and author of "World and I. Selected Stories from 102 Countries” A Dion Hinchcliffe, John Jason / unsplash.com, Robbie Shade, adobe.stock

KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

99


SIHTKOHT

,

DESTINATION

NICE, Cannes, Antibes, Menton, kiviviske kaugusel Monaco Vürstiriik – need kõik on Prantsuse Riviera kuldmunad. Nice’i iseloomustavad grandioossed villad, helesinise veega basseinid, tüünelt randa loksuv Vahemeri, ohtralt kultuurilisi vaatepilte igal sammul, valgete laudlinadega armsad kohvikud ja maailmaklassi restoranid. Külalisi kohtab seal igast maailma nurgast – nii hommikusöögiks kalamarjaga kaetud pliine vitsutavaid superrikkaid kui mööda ajaloolisi tänavaid patseerivaid säästurežiimil bussireisituriste, kel hotelli hommikusöögilauast kaasa virutatud valge Prantsuse sai ja plastkarpi mahutatud moos igaks juhuks käekotti pakitud. Linnakese õhkkond soosib ühtmoodi kõiki variante. Nice’i külastamise praktilisematest nippidest rääkides tasuks alustada kõige algusest: nimest. Kuhu me siis õigupoolest lendame? Lähistroopilise vahemerelise kliimaga regiooni ühendav lennuväli asub eestlaste jaoks itaaliapäraselt Nizzas, kuid suur osa maailmast, sh prantslased, kortsutavad selle peale vaid kulmu. Ümberõppe väljakutse on seega Nizzat Niissiks kutsuda. Õigupoolest ongi see kogu reisi suurim väljakutse, sest kõik muu on 18. sajandist peale turismitööstusega sinapeal olevas paikkonnas ammu oma kohale loksunud. Nii autorendi, hotellide, ühistranspordi, ingliskeelsete menüüde, sularaha automaatide, kaardimaksete kui ka muu olmega seotud küsimused on Lõuna-Prantsusmaal iidamast-aadamast paigas. „You get what you pay for” ehk saad, mille eest maksad, peab Lõuna-Prantsusmaal kenasti paika. 100 eurot öö eest kolmetärnihotellis, 300 ja rohkem eurot öö eest viietärnihotellis. Ole vaid müts ja mine kohale. Suuresti erinevalt ülejäänud Prantsusmaast ei tasu Nice’is keeleprobleemi karta, sest, juhul kui teenindaja roogade kirjeldamisel hätta jääb, leidub alati mõni abivalmis kolleeg, omanik või mööda jalutav suvaline turist, kes tekkinud muredele lahenduse aitab leida. Bussigraafikute ja -liinide kohta leiab infot internetist, mille ühendus on Eesti SIM-

100

TIMEFLIES

- Poodelda saab ka rannaga äärneva Promenade des Anglais’ disainerbutiikides. The designer boutiques on Promenade des Anglais also provide shopping opportunities.

NICE, Cannes, Antibes, Menton, and the Principality of Monaco just a stone's throw away – these are the pearls of the French Riviera. Nice is characterised by majestic villas, light blue pools, the Mediterranean waves slowly coming to shore, inspiring culture at every step, lovely cafés with white tablecloths and world-class restaurants. Guests have come together from every corner of the world. You can meet both the super rich, who are eating their caviar-covered crepes for breakfast, and the economy bus tourists wandering the historic streets with french bread and jam taken from the breakfast buffet at their hotel in their bags. When considering more practical tips for visiting Nice, it is worth starting with the simplest of all: the name. Where are we actually flying to? The airport of this Mediterranean city is often Nizza for Estonians, but for the most of the world, including the French, this name does not mean anything. There's a challenge for us already in calling the city Nice instead of Nizza. In fact, this proves to be the greatest challenge of the whole jour-


COLOURCHANGING GIN

id 102 riigist

ILM. Valitud lugus

ja MAA Kerli Nõu MINA

KErli NÕu

MiNa ja MaailM

valitud lugusid 102 riigist

8-9949-81-803-7

KERLI NÕU ON 34-AASTANE EESTLANE, KES ON RÄNNANUD ROHKEM KUI SAJAS RIIGIS JA KÜLASTANUD KÕIKI KONTINENTE. Kerli Nõu is a 34-year-old estonian, who has visited over 100 countries across all continents. ney, since everything else is served up on a plate in this city where the tourist industry has been booming since the 18th century. Car rentals, hotels, public transport, menus in English, ATMs, card payments, and everything else is thought of and easily accessible in southern France. In France, the saying "you get what you pay for" is very true. A three-star hotel will cost 100 EUR per night and a five-star hotel is about 500 EUR. Unlike in the rest of France, you don't have to worry about

THE POWER OF BLOOM Distilled in the copper pot still, refreshingly aromatic and flowery, magical colour change when mixed with tonic. craftersgin.com

craftersgin

KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018 Caution: This is an alcoholic beverage. Alcohol may cause damage to your health.

101


SIHTKOHT

,

DESTINATION

SOOVITUS: KÜLASTA NICE’IS FRAGONARDI PARFÜÜMITEHAST NING MATISSE’I JA CHAGALLI MUUSEUMI. Recommendation: Visit the Fragonard Perfume Factory, and the Matisse and Chagall Museums in Nice. kaardi omanikele Euroopa piires tasuta. Kõik on imelihtne! Elanike arvu poolest Tallinna-suurune Nice on Prantsusmaa suuruselt viies linn. Lisaks kuurortidele ja rannapromenaadile leiab linnast veel parfüümi-, elektroonikaja masinatööstuse. Turistid keskenduvad arusaadavalt üldiselt siiski kesklinnale. Naaberriikidest kohale lendavaid nädalaste reisipakettide nautijaid kohtab peatänava Jean Medecini superkaubanduskeskustes. Poodelda saab ka rannaga äärneva Promenade des Anglais’ disainerbutiikides. Üks, mis selge – Nice’i tuntuima vaatamisväärsuse, maailmakuulsa Negresco hotelli eest jalutab läbi iga endast lugupidav linnakülastaja. Negresco hotellis on erakordne kunstikollektsioon ning seal asuvad restoranid kuuluvad maailma esiliigasse. Kahjuks on sama lugu hindadega. Mis siin salata: krapsaka hinnaklassiga menüüd on olnud ja jäävad Lõuna-Prantsusmaa külastamise pahupooleks. Parimaid toidudiile leiab sadamarajoonist. Apartmendis peatudes on taskukohane ja samas väga mugav variant ise toidupoodidest hangitud toorainest head-paremat valmistada. Kohalikke ja värskeid mereande, puuvilju ja muud kraami leidub seal külluses! Kel aega rohkem, neile sobib päevareisiks hästi liivase mererannaga Villefrancesur-Mer, Antibes või Cannes. Lummavate vaadete ning kaktusetaimede imetlejail on soovituslik sõita läbi idüllilisest Eze’i külast. Nice’il on hea ühendus ka Monaco Vürstiriigiga, kuhu kulub autoga mööda rannikut sõites 45 minutit või vähemgi. Paarkümmend minutit rongis ning võite leida end hoopis Itaaliast. Igav ei hakka kellelgi!

102

TIMEFLIES


- Parimaid toidudiile leiab sadamarajoonist. When it comes to food, the best deals can be found in the harbour area.

the language barrier in Nice, because if your waiter or waitress is not able to tell you about the items on the menu, there is definitely a helpful colleague, restaurant owner, or perhaps just another tourist, who will be able to help you. If you need information about the bus schedule, it is easily accessible online, and the good thing is that it is free of charge for most European SIM-card owners. Everything is a breeze! Nice, which has the same number of inhabitants as Tallinn, is the fifth-largest city in France. In addition to resorts and seafront promenades, the city also has a perfume, electronics and machinery industry. The tourists, however, are generally focussed on the city centre. Travellers from neighbouring countries, who are usually here for a week, are usually found in the Jean Medecin shopping centre on the main street. The designer boutiques on Promenade des Anglais also provide shopping opportunities. One thing, however, is a must for every visitor of the city: to walk by the world-renowned Negresco Hotel, which is one of the most popular sights in Nice.

This legendary hotel has a world-class art collection and arguably some of the best restaurants in the world. Unfortunately, the prices are as high as their reputation. It is no secret that the pricey menus are, and always will be, the down side, when visiting southern France. When it comes to food, the best deals can be found in the harbour area. If you are staying in an apartment, it is perhaps more affordable and convenient to get some produce from the local grocery store and prepare a quality meal yourself. Luckily, there is plenty of local, fresh seafood and fruit to find everywhere! If you have more time, it is definitely worth taking a day trip to the sandy seaside at Villefrance-sur-Mer, Antibes or Cannes. If you are looking for breathtaking views and like cactus plants, driving through the idyllic village of Eze is recommended. Nice also has a good connection with the Principality of Monaco and it takes a maximum of 45 minutes to drive there along the coast. Just under half an hour on the train and you can find yourself in Italy. There's no chance of being bored!

KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

103


Triinu Hiob


3 QUICK QUESTIONS... to Triinu Hiob, lawyer and partner at NJORD Law Firm in Estonia, appointed by the Government of Estonia to serve as member of the Permanent Court of Arbitration in the Hague, and of the International Centre for Settlement of Investment Disputes in Washington

What are the challenges when trying to settle a dispute between companies? My experience shows that avoiding having the relationship between parties becoming too damaged for any future cooperation is the most difficult part. Ideally, once the case is closed, business relations between them could still be possible. The rule of thumb is that the longer a dispute lasts, the more the business relation suffers. Thus, alternative ways of resolving disputes, such as arbitration, mediation and conciliation, should be considered.

What makes you different from other dispute resolution lawyers? For me it is crucial to find out what the actual need of my client is. It may not always be a binding court decision. I prefer to look for a real solution.

What is your best advice to a company finding itself close to a legal dispute? Involve specialist help sooner rather than later. Minor mistakes made in a very early phase of a dispute may determine the outcome of the whole case.

LOCAL KNOW-HOW – NORDIC APPROACH – GLOBAL EXPERIENCE WWW.NJORDLAW.COM AARHUS COPENHAGEN RIGA TALLINN VILNIUS


SIHTKOHT

,

DESTINATION

TALLINN–BRÜSSEL

al

8990€

6 X NÄDALAS } 2 h 35 min

w NORDICA.EE

106

TIMEFLIES


Range Brüsseli pehme iseloom The soft temperament of strict Brussels V Piia Õunpuu A Jean-Paul Remy, Eric Danhier / visitbrussels.com, adobe.stock, Ludovic Lubeigt

KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

107


SIHTKOHT

,

DESTINATION

KUIGI TÄNAPÄEVAL kujundavad Brüsseli nägu ja kuju Euroopa Komisjon ja selle arvukad rahvusvahelised ametnikud, on see siiski põneva kujunemislooga linn. Brüssel oli kuulunud nii Madalmaade Kuningriigi, Habsburgide dünastia kui ka Napoleoni valitsemise alla, kuni sellest sai 1830. aastal iseseisva Belgia Kuningriigi pealinn. Belgia pealinnal on küllalt pakkuda ka turistile, kes ihkab värskendavat linnapuhkust, otsib tutvust arhitektuuri ja kunstiga või hindab head kokakunsti. Brüsseli ajalooline vanalinn võlgneb oma alguse keskaegsetele tekstiilikaupmeestele. Veel tänini on näha mõned katked keskaegsest linnamüürist – näiteks 13. sajandil ehitatud sisemise linnamüüri osadeks olnud Tour de l’Angle ja Tour Noire. Suuremat, iseloomuliku viisnurkse kujuga välimist müüri võib vaadelda ainsa säilinud väravatorni Porte de Hali juures. Brüsseli vanalinna nägu kujunes aga 17. ja 18. sajandi vahetusel, kui pärast Üheksa-aastast sõda Prantsusmaaga lahingutes hävinud kesklinn taas üles ehitati. Sellest ajast on pärit nii renessanslik raekojahoone kui ka vanalinna täitev kaupmehemajade võrgustik. Belglaste uhke iseseisvusaja algust 19. sajandi keskel tähistavad kesklinnas kolossidena kõrguvad börsihoone ning justiitspalee, mis selle ehituse ajal oli maailma suurim hoone. VABA AEG VABAS ÕHUS, VIHMANE PÄEV MUUSEUMIS Linnavaadete jaoks tasub sammud seada justiitspalee-esisele väljakule – Place Poelaertile – just päikeseloojangu ajaks. Võrdväärselt kaunis linnavaade avaneb Mont des Artsilt ehk Kunstimäelt, mille kuningas Leopold II 19. sajandi lõpus ehitada ning hiljem pargiks kujundada lasi. Augusti keskpaigas, täpsemalt 16.−19. augustil, toimub üks Brüsseli suve tähtsündmusi Flower Carpet (ingl k lillevaip), kui raekojaesisele väljakule konstrueeritakse sadadest tuhandetest lilledest mustriline

108

TIMEFLIES

EVEN THOUGH Brussels today is shaped by the European Commission and its numerous international officials, it remains a city with an exciting history. Brussels has been a part of the Kingdom of the Netherlands, the Habsburg Dynasty and under Napoleon's rule, before it became the capital of the independent Kingdom of Belgium in 1830. The Belgian capital has a lot to offer to tourists who crave a refreshing city break, want to explore architecture and art, and appreciate good cuisine. The historic old town of Brussels owes its existence to medieval textile traders. Even

- Brüsseli Suvefestival. Brussels Summer Festival.


TASAKAALU ALUS Kohvi, suhkru, alkoholi ja kaloririkaste toitude liigne tarbimine, aga ka vähene liikumine, üleväsimus, stress ja suitsetamine tekitavad organismis happelisi jääkaineid. Samuti on happeliseks jääkaineks treeningujärgselt organismis tekkiv piimhape, mis põhjustab lihasevalu ja väsimust. Devin mineraalvesi on unikaalselt kõrge pH tasemega looduslikult aluseline vesi, mis pärineb Rhodope mäestikus asuvast allikast Bulgaarias. Aluseline mineraalvesi aitab taastada organismi pH-tasakaalu, neutraliseerida kahjulikke happelisi jääkaineid ning taastuda tugevast treeningust, stressirikkast tööpäevast või üle piiri läinud peoõhtust.

www.devin.ee

KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

109


SIHTKOHT

,

DESTINATION

- 16.−19. augustil kattub Brüsseli raekojaesine väljak sadadest tuhandetest õitest moodustatud lillevaibaga. From August 16th to 19 th, the town hall square will be covered with a flower carpet made from hundreds of thousands of flowers.

110

TIMEFLIES

lillevaip. Õieilu on parim nautida raekoja rõdult, kuhu pääseb ürituse piletiga. Pea 1,2 miljoni elanikuga Brüsselis jagub ka küllalt rohealasid, kus kevadsuvises linnas lihtsalt aja mahavõtmiseks jalutada, lõunapausi pidada või hommikujooksu nautida. Kesklinna uhkeim park on Parc Royal ehk Parc de Bruxelles, mida ääristavad kuninglik palee, Belgia parlamendihoone ja Ameerika Ühendriikide suursaatkond. Suviti toimuvad pea igal nädalavahetusel siin ka tasuta kontserdid. Linnasüdamest pisut kaugemal asuv Parc du Cinquantenaire on avar park, mille ühes otsas on uhke kaaristuga triumfikaar, mis rajati 1880. aastal tähistamaks iseseisva Belgia 50. aastapäeva. Praegu tegutsevad hoones sõjaaja-

today, you can still see reminders of this on the medieval city wall – for example, the Tour de l'Angle and the Tour Noire, which were part of the inner city wall built in the 13th century. A larger, distinctive pentagonal outer wall can be seen at the Porte de Hal fortified city gate. The face of Brussels' old town was shaped at the turn of the 18th century, as it was rebuilt again after the nine-year-long war with France. The Renaissance town hall building and the old town's network of merchant houses are from that time. The colossal stock exchange building and the Palace of Justice, which was the largest building in the world during its construction, mark the beginning of Belgian independence in the middle of the 19th century.


loomuuseum, kunsti- ja ajaloomuuseum ning automuuseum Auto World. Nimekamaid muuseume Brüsselis on Musée Oldmasters, mille kogusse kuulub arvukalt 15.−18. sajandi Madalmaade kunsti. Varasemat perioodi esindavad näiteks Hans Memling ja Hieronymus Bosch, 16. sajandi kunstikogu pärl on Pieter Bruegel vanema looming. Hilisemat kunstiajalugu esindavad Rubens ja Rembrandt. Muuseumi kollektsioon sai alguse Prantsuse revolutsiooni ajal, kui Napoleoni algatusel konfiskeeriti kunstiteoseid paljudest kirikutest ja kloostritest, plaaniga viia need Pariisi Louvre’i muuseumisse. 20. sajandi kunsti huvilistele pakub äratundmisrõõmu ja uusi kohtumisi 2009.

-- Linnasüdamest pisut kaugemal asuv Parc du Cinquantenaire on avar park, mille ühes otsas on uhke kaaristuga triumfikaar. In the spacious Parc du Cinquantenaire you'll also find a wonderful triumphal arch. - Laekeni kuningaloss. The Royal Palace in Brussels.

LEISURE IN THE OPEN AIR, A RAINY DAY AT THE MUSEUM For city views, you should go to the town square in front of the Palace of Justice – Place Poelaertile – just before the sunset. An equally beautiful city view opens up from Mont des Arts, built by King Leopold II at the end of the 19th century, and later designed as a park. In mid-August, in particular 16th–19th August of this year, one of the most important events of the summer in Brussels, the Flower Carpet, will take place, when a flower carpet made from hundreds of thousands of flowers will be created in the town hall square. It is best to enjoy the view from the balcony of the town hall, which you can access with the event ticket. Brussels, with its 1.2 million inhabitants, still has plenty of green areas, where it is easy to walk, have a lunch break, or just enjoy a spring morning jog in the city. The city's most prestigious park is Parc Royal, also known as Parc de Bruxelles, surrounded by the Royal Palace, the Palace of the Nation (which houses the Belgian parliament) and the Embassy of the United States. Free concerts are held here almost every weekend during the summer. Parc du Cinquantenaire, which is a little further away from the city centre, is a spacious park with a gorgeous aristocratic triumphal arch at one end, founded in 1880 to commemorate the 50th anniversary of an independent Belgium. Currently, the Museum of War History, the Museum of Art and History, and the Autoworld Museum operate in the building. One of the most famous museums in Brussels is Musée Oldmasters, which has a remarkable collection of 15th–18th-century works of art from the Netherlands. For example, Hans Memling and Hieronymus Bosch represent the earlier period, and the highlight of the 16th century is the art of Pieter Bruegel. Later art is represented by Rubens and Rembrandt. The museum's collection was started at the time of the French Revolution, when Napoleon had a lot of artworks confiscated

KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

111


SIHTKOHT

,

DESTINATION

RESTORANITÄNAV RUE DES BOUCHERS ON TEISISÕNU TUNTUD KUI BRÜSSELI KÕHT. The restaurant street Rue des Bouchers is also known as the stomach of Brussels.

112

TIMEFLIES

aastal avatud Magritte’i muuseum. Place Royale’i väljakul asuv viiekordne muuseum tutvustab enam kui 200 teost sürrealistist René Magritte’i loomingust, mille hulka kuuluvad nii maalid, joonistused, skulptuurid kui ka katsetused filmikunstimaailmas. Bozari kaunite kunstide keskus ühendab 20. sajandi kunstiklassikute ja kaasaegsete kunstnike näituseid, samuti on programmis kontserdid ja kinolinastused. 2018. aasta juunikuuni on seal avatud prantsuse kubisti Fernand Léger’i loomingu ülevaatenäitus, mai lõpuni on eksponeeritud natüürmordid nimekate Hispaania kunstnike loomingust. Kaasaegseid kunstnikke Belgia kunstis esindavad Wielsi ja Argose kunstikeskused, kusjuures 2018. aasta esimeses pooles on Wielsis väljas ka eesti kunstnik Paul Kuimeti looming.

from churches and monasteries, with plans to bring them to the Louvre Museum in Paris. The Magritte Museum opened in 2009 and is a place for fans of 20th-century art. A five-storey museum at Place Royale holds over 200 works by surrealist René Magritte, including paintings, drawings, sculptures, and experimental cinematography. The Bozar Fine Arts Centre brings together exhibitions of art from 20th-century and contemporary artists, as well as concerts and films. Until June 2018, French cubist Fernand Léger's works are exhibited there, and until the end of May you can view the works of renowned Spanish artists. Contemporary Belgian artists are represented at the art centres of Wiels and Argos, and in the first half of 2018, the works of Estonian artist Paul Kuimet are also featured at Wiels.


Kinkekaart täidab kõik soovid!

Estraveli kinkekaart on kõige laiema valikuga kinkekaart Eestis: • Päikese-, suusa- ja elamusreisid • Spaa, teater ja restoran • Kruiis ja laevapiletid • Lennupiletid ja majutus • Autorent ja kindlustus • Kehtib kõigis meie 16 büroos üle maailma

Suhtle meiega 24/7 6266 266 • estravel@estravel.ee • www.estravel.ee KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018 113 LENNUAGENTUUR • HOTELLIAGENTUUR • REISIBÜROO


SIHTKOHT

,

DESTINATION

KÕRVALEPÕIGE ANTWERPENISSE Brüsselist vaid 45-minutilise rongisõidu kaugusel asub sootuks boheemlaslikuma atmosfääriga Antwerpen, millel on nii mõndagi pakkuda kunsti- ja arhitektuurihuvilistele. Vanalinna südames kõrgub õrnas gooti stiilis katedraal, mille sisemust kaunistavad barokk-kunstnik Peter Paul Rubensi maalid. Vanalinnale on näo andnud 16. sajandi teemandi- ja hõbedakaupmehed, kes sadamalinnas elasid-töötasid ning oma rikkust muidugi ka kinnisvara abil eksponeerisid. Silmailu algab tegelikult juba raudteejaamast. 1905. aastal avatud hoone, mida kutsutakse isegi raudteekatedraaliks, kuulub maailma kauneimate raudteejaamade hulka ning annab aimu Antwerpeni suursugusest linnapildist. Vanalinna teemant on 1564. aastal valminud raekoda, mille ees on mõnus korraks aeg maha võtta ja sooja Belgia vahvliga maiustades renessanssarhitektuuri ilu nautida. Keskväljakut ääristavad elegantsed linnamajad ning väljakult looklevaid tänavaid avastades võib eksida Antwerpeni vanalinna kaunitesse nurgatagustesse. MOEPEALINN ANTWERPEN Maailma moekaardile jõudis Antwerpen kaheksakümnendate algusaastatel, kui kuningliku kunstiakadeemia lõpetas kuulus Antwerpeni Kuuik, kelle hulka kuuluvad ka Dries van Noten ja Ann Demeulemeester. Neist aasta varem lõpetas akadeemia Martin Margiela ning üheskoos veeti 80ndate avangardmoe võidukäiku. Šoppamiseks on Antwerpen muidugi ideaalne koht. Raudteejaama ja vanalinna ühendav jalakäijatetänav Meir on Belgia kõige tihedama „liiklusega” ostutänav ning muu hulgas ka kõige kõrgemate üürihindadega tänav Belgias – ühe ruutmeetri hind on 1700 eurot aastas. Nagu ühele moepealinnale kohane, leiab Antwerpenist ka maailma luksuslikemate brändide esinduspoed. Paralleelselt Meiriga jookseb Schuttershofstraat, kuhu tasub sammud seada, kui kapist on puudu üks Chaneli kleit või Burberry vihmamantel.

114

TIMEFLIES

- Peter Paul Rubensi ausammas Groenplaatsil Antwerpeni vanalinnas. Memorial Statue of Peter Paul Rubens at Groenplaats in Antwerp's old town.

A DETOUR TO ANTWERP Just a 45-minute train ride from Brussels is the lively bohemian city of Antwerp, offering plenty for art and architecture lovers. In the heart of the old town, you can find a Gothic cathedral, the interior of which is decorated with the paintings of the Baroque artist Peter Paul Rubens. The 16th-century diamond and silver traders, who lived and worked in the harbour city and exhibited their wealth with real estate, have shaped the old town. The beauty already begins in the train station. The building, which is even often called the train station cathedral, opened in 1905 and is among the most beautiful railway stations in the world. Straight away it


gives you a hint of what a magnificent city Antwerp is. The jewel in the crown of the old town is the city hall, built in 1564. Here it is good to take some time out and enjoy the charms of the Renaissance architecture with a warm Belgian waffle in your hand. The city square is lined with elegant town houses and if you go exploring the old town of Antwerp you might get lost as you meander your way around the beautiful streets. FASHION CAPITAL ANTWERP Antwerp was put on the world's fashion map in the early 1980s, when the famous Antwerp Six, including Dries van Noten and Ann Demeulemeester, graduated from the Royal

Academy of Arts. Martin Margiela had graduated from the academy the previous year, and together they headed the triumph of 80s avant-garde fashion. Antwerp is an ideal place for shopping. The pedestrian street Meir, which connects the railway station and the old town, is the busiest shopping street in Belgium, and among other things, is also the street with the highest rents in Belgium – the price per square meter is 1 700 euros per year. Needless to say, Antwerp also offers the world's most luxurious brands. The Schuttershofstraat runs parallel with Meir, and is worth exploring if your wardrobe is short of a Chanel dress or Burberry raincoat.

- Antwerpeni raudteekatedraal on 1905. aastal avatud hoone, mis kuulub maailma kauneimate raudteejaamade hulka. Antwerp's train station cathedral was opened in 1905 and is among the most beautiful railway stations in the world.

KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

115


CM*

RUHE – HEAD

MAITSED, MERI JA RAHU

RUHE – GOOD FOOD, SEA AND PEACE AUTOR / TEXT BY: KÄTRIN KARU FOTOD / PHOTOS BY: MARTIN KIRIKAL, LAURI LAAN

N

agu põline rannarahvas teadis, et ruhe (vanaaegne puupaat) toob merelt väärt toidupoolise, nii teab praegune põlvkond, et RUHE restoranist saab kalaroogi, mis võluvad eheda ja rannarahvale meelepärase puhta maitse ning tipptasemel kokakunstiga. Põhjamaade restoranigiid White Guide on 2018. aasta väljaandes valinud RUHE Eesti 30 parima restorani hulka. Restorani perenaine Terje on sellest rääkides silmanähtavalt õnnelik. Tegelikult tundub, et sellel suvel 5. sünnipäeva tähistava restorani loomiseks on teda terve elu ette valmistatud, sest Neemes on möödunud tema lapsepõlve suved ja hiljem on ta siia päriselt elama kolinud. Terje mäletab veel neid aegu, kui jalutas küla vahel, valides mõttes sobivat kohvikukohta, kuni tekkis võimalus tühjalt seisva kalasuitsutustšehhi asemele oma restoran rajada. Tänaseks on RUHE restoranihoone juurde ehitatud Rannamaja,

T

he primeval coastal community knew that a ruhe (an old wooden boat) brought food from the sea, but the current generation knows that the RUHE restaurant offers top-notch cuisine – especially the seafood – that delights with its pure and authentic taste. The Nordic restaurant guide, White Guide 2018, has named RUHE in the top 30 Estonian restaurants. The restaurant's hostess Terje is obviously happy to talk about this. In fact, it seems that she has been preparing her whole life to run the restaurant, which celebrates its 5th anniversary this year. She spent her childhood summers in Neeme, and later actually moved here. Terje remembers the times she walked through the village, dreaming about a place that would be suitable for a café, until she actually got the chance to set up her restaurant in an old, empty fish-smoking plant. Today, RUHE also has the Rannamaja building next to it, which is a popular place for celebrations and weddings all year round, but especially during the summer months. The restaurant building itself also has an additional second floor, where you can now stay overnight. This gives romantics a chance to get away from the city noise and enjoy the sea air and the wonderful sunrise. The most convenient way to get to RUHE directly from the airport is to get in the car and head out of the city along the St. Petersburg road. It is just a 30 min-


utes drive from Tallinn – that is, if you do not give in to local temptation and make a stop at the seaside pine forests. There is also a small harbour located next to RUHE, so the restaurant can even be visited by boat. As soon as the weather gets warmer, you can enjoy food and the fantastic choice of sparkling wine on the terrace directly on the seafront. Fresh fish is definitely one of the reasons to come to RUHE – our favourite was whitefish tartar with bread crisps and smoked duck fillet. Some gems have already been on the menu since RUHE's early days and we definitely recommend trying them. One example is Moqueca – tomato soup with coconut milk, seafood and fish. From the main courses we were attracted to the basil risotto with seafood. For those who come here for fish, simply trust your gut instinct, because you can choose from delicious fillets or the whole fish, which come either directly from the grill or the smoke oven. The catfish cakes are always popular as well, especially with children. Depending on the season there is also always something on the menu for guests that aren't fans of fish. mis on aasta läbi – aga eriti just suvekuudel – populaarne pidude ja pulmade pidamise koht. Täienenud on ka restoranimaja, mille teisele korrusele saab nüüd ööbima jääda. See annab romantikutele võimaluse linnamürast eemale tulla ning merekohinat ja imelist päikesetõusu nautida. Kõige mugavamalt saab Ruhesse otse lennujaamast, kui oled autorooli istunud ja suuna linnast välja, Peterburi maanteele, võtnud. Kohale jõuab Tallinnast juba 30 minutiga, kui just ei anna alla ahvatlusele mereäärsetes männimetsades peatust teha. RUHE kõrval asub väikesadam, nii et restorani saab külastada ka paadiga. Kohe, kui ilmad soojemaks lähevad, saab toitu ja fantastilist šampanjavalikut nautida otse merekaldani ulatuval terrassil. Värske kala on kindlasti üks põhjus, mille pärast Ruhesse tullakse. Meie lemmikuks osutusid eelroogadest siia-tartar leivakrõpsudega ja kohapeal suitsutatud pardifilee. Mõned pärlid on menüüs juba RUHE algusaegadest ja neid soovitame kindlasti proovida. Üheks näiteks on Moqueca – tomatine supp kookospiima, mereandide ja kalaga. Pearoogadest köitis täna basiilikurisoto mereandidega, kuid „kalajahile” tulijatele soovitan usaldada oma kõhutunnet, sest valikus on nii hõrku fileed kui ka tervet kala, kas otse grillilt või suitsuahjust. Populaarsed on veel klaarsägakotletid, mis maitsevad hästi lastele, ja sõltuvalt hooajast on valikus alati midagi ka neile, kes kala ei söö.

Iga päev 13.00–22.00 | Every day 13.00–22.00 Sadama tee 10, Neeme küla Jõelähtme +372 5627 9007 | info@ruhe.ee www.ruhe.ee | restoranruhe


EUROOPAS

IN EUROPE

AMSTERDAM

Madness Festival 2018 06.–08.07.2018 www.madnesfestival.nl/cultuur

Amsterdam Roots Festival 18.−24.06.2018 www.iamsterdam.com

Amsterdam Roots Festival tuleb taas. Rahvusvaheliselt tuntud muusikafestival pakub 7 päeva jooksul parimat muusikalist ja meelelahutuslikku elamust kõigile, kes kohale tulevad. Festivali programmis on muusikat igale maitsele, kuulda saab ka Ladina-Ameerika, Aafrika ning Aasia rütme. Festivalialalt leiab palju meelelahutust, ahvatlevaid söögi- ja joogipakkumisi ning palju positiivset energiat. Amsterdam Roots Festival is taking place again. This internationally renowned music festival offers 7 days of the finest music and entertainment for everyone attending. The festival programme has music for every taste, including Latin American, African and Asian rhythms. There is plenty of entertainment, appetizing food and drinks, and a lot of positive energy in the festival area.

Suve vägevaim festival Madness tuleb taas. Suve suurimal surfi-, skate- ja muusikafestivalil on tegemist kogu perele. Rannaalal on proovimiseks avatud kõikvõimalikud veespordiga seotud alad, kuid proovida saab ka erinevaid spordialasid, vibulaskmisest rannavõrkpallini. Harjutada saab ka suplauaga sõitmist ning osaleda sup-pilateseja joogatreeningutel. Muusikalist meeleolu tekitavad nimed nagu Rob Dekay, St. Tropez ja Jaya the Cat. Puudu ei ole ka kultuuriprogrammist, kus avatud on erinevad töötoad festivali igas vanuses külastajatele. The summer's most powerful festival, Madness Festival, is taking place again. The biggest of surf, skate and music festivals has something to offer for the whole family. All kinds of water sports areas are open on the beach, but there is also plenty to do on dry land as well, where you can try various sports from archery to beach volleyball. You can also try the paddle board, pilates or yoga on the paddle board. There are also plenty of artists who take care of the music during these three days. Such performers as Rob Dekay, St. Tropez and Jaya the Cat will definitely set the mood. There is also a cultural programme where different workshops are open to visitors of all ages.

Aalsmeer Flower Festival 16.−17.06.2018 www.iamsterdam.com

Amsterdami lähistel Aalsmeeri külas toimub lillesõprade suurim pidu. Lillelisel nädalavahetusel esitletakse kauneimaid lilli, aga nautida saab ka head muusikat, tänavateatrit ja maitsvat toitu. Asjaarmastajatele on avatud veel töötoad, kus saab kätt proovida. Lillefestival on suve ilusaim üritus, mida ei tohiks kindlasti maha magada. The biggest celebration for flower lovers will take place again in the village of Aalsmeer near Amsterdam. During this weekend you can see the most beautiful flowers, but you can also enjoy good music, street theatre and delicious food. There are also workshops for everything flower-related. This flower festival is the most beautiful event of the summer, and should definitely be on your agenda.

118

TIMEFLIES


BERLIIN

BRÜSSEL

Tomorrowland 20.−29.07.2018 www.tomorrowland.com/global

Beyonce ja Jay-Z 28.06.2018 berlin.eventful.com

28. juunil täitub Berliini olümpiastaadion rahvaga, sest üles astuvad Beyonce ja Jay-Z , et oma fännidele anda üks suurejooneline kontsert, millest keegi isegi unistada ei oska. Kontserdile pääsemiseks tuleb olla kiire, sest piletite arv väheneb iga päevaga. Mine ja saa osa kuumusest ja harmooniast, mida sellel maailmakuulsal paaril pakkuda on. On 28th June, the Berlin Olympic Stadium will be filled, as Beyonce and Jay-Z step up to give their fans one magnificent concert. To get a concert ticket you'll have to be quick, because the number of available tickets is decreasing every day. Come and be a part of the heat and harmony that the world-famous couple has to offer..

Kuidas meeldib mõte olla koos enam kui 30 000 inimesega igast maailma nurgast samal festivalialal ja nautida üheskoos maailmaklassi muusikat? Kui meeldib, siis ära raiska aega ja osta pilet Tomorrowlandile juba täna. Üles astub maailmaparemik: Alan Walker, Netsky, Steve Aoki, Hardwell, Afrojack, Don Diablo ja palju teised. See on üritus, mida tuleb vähemalt kord elus külastada. How do you like the idea of getting together with more than 30 000 people from every corner of the world at one festival venue and enjoying world-class music? If you like this idea, then stop wasting time and buy a ticket to Tomorrowland today. The artists performing here the are some of the best in the world: Alan Walker, Netsky, Steve Aoki, Hardwell, Afrojack, Don Diablo and many more. This is an event that has to be attended at least once in a lifetime.

Justin Timberlake 13.08.2018 berlin.eventful.com

Berliini tasub aga külastada veelgi, sest maailmakuulus superstaar, poistebändis N-Sync tuntuks saanud Justin Timberlake tuleb oma tantsusammude ja võrratu häälega kõiki võluma. Tema kontserdid on nii kaasahaaravad, et kõik saavad puusad lahti. Saa osa selle maailmakuulsa staari tõeliselt vägevast kontsertelamusest. It is recommended to visit Berlin more than once this summer, because the world-famous superstar, Justin Timberlake (who gained fame as part of boyband N-Sync), is coming to charm his fans with his dance moves and amazing voice. His concerts are so full of enthusiasm that everyone will be dancing. Be a part of the truly great concert tour of this world-famous star.

KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

119


EUROOPAS

IN EUROPE

CONSTANTA

GRONINGEN

LarryKoek 01.07.2018 www.songkick.com

Neversea festival Neversea Festival 05.−08.07.2018 allevents.in

Axwell, Ingrosso, Scooter, Hardwell, Pendulum on vähesed nimed, kes kaunis Constantas Neversea Festivalil üles astuvad. Ees ootab tõeline pidu koos hea muusika, valgus-show ja kuumaks köetud rahvaga. Aja sõbrad kokku, broneerige endale 05.−08. juuli ning minge festivalile, sest see on võimalus, mida ei maksa käest lasta. Axwell, Ingrosso, Scooter, Hardwell, Pendulum are just some of the names that make up the beautiful Constanta Neversea Festival. This is going to be a real celebration with good music, a light show and a burning hot crowd. Gather your friends, book the dates and go to the festival, because this is one opportunity that you do not want to miss out on.

Rahvusvaheline Mojito Festival International Mojito Festival 24.−25.08.2018 allevents.in

Mis kõlaks paremini, kui soe suveõhtu sõpradega ning hetk endale koos klaasi Mojitoga. Tõeline Kuuba pidu koos tõelise Mojitoga jõuab Constantasse ning sind oodatakse sinna osa saama heast muusikast ning tõelistest maitsetest, mida kokteilil pakkuda on. Festival toimub samal ajal mitmes kohas üle maailma. What could be better than a warm summer evening with friends and a glass of mojito for yourself. A real Cuban party with real mojito is coming to Constanta, and you are welcome to enjoy good music and the true tastes that this cocktail has to offer. The festival actually takes place in several locations around the world at the same time.

120

TIMEFLIES

Kui tahad osa saada mõnusast vibe’ist ja kaasahaaravast elektroonilisest muusikast, siis pead külastama LarryKoeki kontserti. Bändi moodustavad duo Lars ja Mark, kelle kaasahaarav muusika ning head ja tabavad laulusõnad äratavad kõik üles. Nende muusika sisaldab gitarririffe, diskorütme ja meeldejäävat vokaali. Mitte kaasa liikumine on lihtsalt võimatu. See on insipreeriv ja tujutõstev – kes ei usu, mingu kuulama! If you want to experience some enjoyable vibes and engaging electronic music then you have to attend LarryKoek's concert. The band consists of the duo Lars and Mark, whose lively music and good and catchy lyrics will liven anyone up. Their music is inspirational and makes you feel great – if you don't believe this, then go and listen for yourself.


VABASTA END PÄIKESELISES CONSTANTAS Mööda Musta mere rannikut looklev lummavate vaadete, valgete liivarandade ja selge puhta veega Constanta on vaimustav paik nii elamusi otsivale noorele seiklejale kui ka perepuhkuseks.

nordica.ee

koostöös

LEND ALATES

89

90€

*2 X NÄDALAS *LENNUAEG: 2 h 30 min


EUROOPAS

IN EUROPE

HAMBURG

GÖTEBORG

Booze Cruise 07.−10.06.2018 www.boozecruise.de/artists

Booze Cruise viib nelja päeva vältel sõna otseses mõttes kruiisile – täpsemini muusikalisele lõbusõidule. Ees ootab neli päeva täis suuri artiste, head muusikat ja meelelahutust. Hangi endale ürituse pass juba täna ning naudi seda meeletud show’d. Booze Cruise will literally take you on a fourday cruise – more specifically, on a musical cruise. Four days full of great performers, good music and entertainment await you. Get an event passport today and enjoy this crazy show.

Foo Fighters 05.06.2018 www.goteborg.com/en/foo-fighters

Rockilegendid Foo Fightersist tulevad Göteborgi, et anda seal üks unustamatu rock-kontsert. Nirvana trummari Dave Grohli loodud bändi on saatnud tõeline edu kogu maailmas. Need mehed on oma fännide poolt palavalt armastatud ning armastust pakuvad nad ka vastu. Ära maga neid legende maga. Rock legends, the Foo Fighters, are coming to Gothenburg to give one unforgettable rock concert. The band, which was started by the Nirvana drummer Dave Grohl, has been very successful across the globe. These men are deeply loved by their fans and they love to offer something in return. Do not miss out on rocking out to their music.

Ed Sheeran 10.−11.07.2018 www.goteborg.com/en/ ed-sheeran

Pole ilmselt inimest, kes ei teaks nime Ed Sheeran. Tasub kuuluda ka nende inimeste hulka, kes saavad öelda, et nad on teda kuulamas käinud. Ed Sheeranit on saatnud meeletu edu ning ta on üks enimmüüduid artiste kogu Inglismaal ja Euroopas. Ole kiire, sest pileteid staari kontserdile ostetakse usinasti. There is probably nobody in the world, who does not know the name Ed Sheeran. Wouldn't you like to be among those people who can say that they have been to his concert? Ed Sheeran has been very successful and is one of the best-selling artists in the UK and across Europe. Be quick because the tickets to his concert will sell out really fast.

122

TIMEFLIES

Rita Ora 26.05.2018 www.songkick.com

Kauni Rita Ora laule ja lauluvideoid on YouTube’is vaadatud miljoneid kordi. Seda stiilset preilit peetakse omal alal tõeliseks talendiks, kes on iidoliks paljudele noortele. Rita Ora kontsert on üks vägev elamus, millest ei saa loobuda. The beautiful Rita Ora's songs and music videos have been viewed on YouTube millions of times. This stylish girl is a genuine talent in her field and is idolised by many young people. Rita Ora's concert is an experience that you cannot say no to.


KIIEV

The Koktebel Jazz Festival 2018 16.−19.08.2018 concert.ua/en/eventpage/koktebel-jazz-festival

Kohustuslik üritus kõikidele džässiarmastajatele. Juba 16. korda toimuv üritus leiab aset Odessa läheduses. Festival on külastajate seas juba nii populaarne, et on paljudele traditsiooniliseks suveürituseks muutunud. Siin saab kuulda vanu tegijaid, kuid avatud on lava ka noortele, keda alles avastada saab. Võrratu asukoht, ilus ilm ja heas tujus rahvas ootavad sind Koktebeli Jazzi Festivalil. This is a mandatory event for all jazz lovers. The event will take place near Odessa for the sixteenth time. The festival is already so popular among visitors, that it has become a traditional summer event. You will find talents that have already made a name for themselves here, but also young musicians waiting to be discovered. An unmatched location, constantly beautiful weather and a good mood await you at the Koktebel Jazz Festival.

Die Antwoord 06.08.2018 www.songkick.com

Lõuna-Aafrika hip-hopi ansambel Die Antwoord on koosseis, kes ei jäta kedagi külmaks. Nende artistide karakterid, hullutavad videod ja meeliülendav muusika on midagi, mis pakub pinget igale kuulajale, sest kõigil on Die Antwoordi kohta midagi öelda. South African hip-hop ensemble Die Antwoord will definitely warm you up. The characters of these artists, crazy videos and enchanting music are something that will excite any listener. Everyone has something great to say about Die Antwoord.

Atlas Weekend 04.−08.07.2018

FOTO | PHOTO: IRINA PAVLENKO

www.festicket.com

Atlas Weekend on põhjus, miks Kiievit külastada. Suurim muusikafestival Ukrainas leiab aset Kiievis asuvas Expocentris. Sellel festivalil näed ja kuuled kõike alates erinevatest muusikažanritest kuni lõbustuspargini välja. See on üritus, mida võid külastada terve perega, sest kõigi peale on mõeldud. Üritusel astuvad üles sellised nimed nagu Chemical Brothers, Tom Odell ja Lost Frequencies. Atlas Weekend is a good reason to visit Kiev. The largest music festival in Ukraine will take place at the Expo-centre in Kiev. At this festival you will experience everything from various music genres to amusement parks. This is an event that you can visit with the whole family, because it is intended for everyone. Performers such as Chemical Brothers, Tom Odell, and Lost Frequencies are going to offer great entertainment at this event.

KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

123


EUROOPAS

IN EUROPE

KOPENHAAGEN

MÜNCHEN

Billy Idol 03.07.2018 www.songkick.com

Iron Maiden 05.06.2018 www.songkick.com

Münchenis astub üles punkarlapsena MTV-s tuule tiibadesse saanud Billy Idol. Suurt karjääri teinud mees on sõnaosav ning pakub rahvale palju positiivseid emotsioone. Mees on olnud nomineeritud ka pajudele mainekatele auhindadele ning seda Inglise superstaari teavad kõik tema kaasmaalased vanusest olenemata. Billy Idol, who first rose to fame on MTV, is coming to Munich. He's had an impressive career, is very talented and offers a lot of positivity for his listeners. This British superstar has also been nominated for various prestigious prizes, and is known by everyone in his country, regardless of age or gender.

Iron Maiden on tuuril! Heavymetal bänd paneb kõik südamed kiiremini lööma ja nende lava-show lööb lihtsalt jalad alt. See on sinu võimalus otsida kapist lõhkised teksad ja must T-särk ning minna ja rock’ida täiega. Piletiostuga tasub kiirustada, sest seda bändi tahavad paljud kuulama minna. Iron Maiden are on tour! This heavy metal band will make your heart race, and their stage show will knock you off your feet. This is your chance to find your torn-up jeans and a black t-shirt, and go rock out. However, you'll have to hurry to get your ticket, because many people want to go and listen to this band.

Demi Lovato

Sunrise Avenue

30.05.2018

22.06.2018

www.songkick.com

www.songkick.com

Kaunis Ameerika näitleja, laulja ja laulukirjutaja Demi Lovato tuleb Kopenhaagenisse. Vokaalselt suurt tugevust üles näitav laulja lummab küll oma häälega, kuid samaaegselt võlub ta inimesi ka siiruse ja suure südamega. Seda palavalt armastatud maailmakuulsat lauljatari peab kuulama minema. The beautiful American actress, singer and songwriter Demi Lovato will be coming to Copenhagen. She's a strong vocalist who fascinates you with her voice, but at the same time delights you with sincerity and her big heart. This beloved world-famous singer is someone you just have to go and listen to.

124

TIMEFLIES

Soome rock-bänd tuleb Münchenisse. Oma kodumaal ja väljaspool seda palavalt armastatud muusikud annavad Müncheni Kuningaplatsil meeldejääva kontserdi. See on võimalus neile, kes tahavad omavahel ühendada muusika, värske õhu ja kultuuri. Mine ja kuula, sest neil meestel on muusikaga väga palju öelda. Finnish rock band Sunrise Avenue will be giving a memorable concert at Munich Royal Palace. This is an opportunity for those who want to combine music, fresh air and culture. Go and listen to, because these men have a lot to say with their music.


NORDICA NOORTEHIND Oled 12–25-aastane? Sina reisid Nordica lendudel noortehinnaga! Noortehinnaga pileteid saab osta Nordica klienditeenindusest, kasutades märksõna

NOORTEHIND.

ALUSTA SEIKLEMIST JA BRONEERI LEND ALATES 39.90 € SIHTKOHT

ÜKS SUUND AL

Amsterdam 84.90 € Berliin 64.90 € Brüssel 84.90 € Constanta 84.90 € Göteborg 64.90 € Hamburg 64.90 € Kiiev 74.90 € Kopenhaagen 64.90 € München 84.90 € Nice 104.90 €

SIHTKOHT

Odessa Ohrid Oslo Peterburi Rijeka Split Stockholm Trondheim Viin Vilnius

ÜKS SUUND AL

94.90 € 94.90 € 40.90 € 44.90 € 94.90 € 104.90 € 39.90 € 64.90 € 74.90 € 44.90 €

PAGAS HINNA SEES

Noortehinna reeglid: > Hind kehtib kõigile noortele vanuses 12–25 (k.a). > Piletit ostes palutakse vanuse tõendust. > 23 kg äraantavat pagasit alati hinna sees. > Esitatud noortehinnad kehtivad vaid Nordica opereeritud otselendudel. > Piletite arv on piiratud ning võib lendudel varieeruda. > Pileteid saab korraga osta maksimaalselt 9 inimesele. > Pilet ei ole tagastatav.

Broneeri pilet: +372 664 2200 info@nordica.ee

nordica.ee/noortehind

koostöös KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

125


EUROOPAS

IN EUROPE

NICE

ODESSA

Steve Aoki 16.07.2018 www.bandsintown.com

Nice Jazz Festival 17.−21.07.2018 www.nicejazzfestival.fr/en/billetterie

Viis päeva tõelist džässipidu tuleb taas ning suuremana kui kunagi varem, sest Nice’i džässifestival tähistab sel aastal 70. aasta juubelit. Esinejate hulgast leiavad kõik džässisõbrad endale oma lemmiku. Üles astuvad näiteks Mary J. Blige, Herbie Hancock, Laura Mvula ja paljud teised maailmas tuntud artistid. Kingi endale see nauding ja mine festivalile. Five days of genuine jazz celebration is coming round again, and it is going to be bigger than ever before this year as the Nice Jazz Festival celebrates its 70th anniversary. All jazz enthusiasts are sure to find their favourites among the performers. Mary J. Blige, Herbie Hancock, Laura Mvula, and many other world-famous artists will be getting up on stage. Allow yourself this pleasure and go to the festival.

Louane 14.06.2018 www.songkick.com

Kui plaanid ette võtta reisi lummavasse Nice’i siis külasta kindlasti Prantsuse kaunitari Anne Peicherti kontserti. Anne, lavanimega Louane, on armastatud prantsuse näitleja ja laulja, kelle imeline hääl tekitab külmavärinaid. If you plan to take a trip to the enchanting Nice area, be sure to attend French beauty Anne Peichert's concert. Anne – stage name Louane – is a beloved French actor and singer whose wonderful voice will send chills down your spine.

126

TIMEFLIES

Maailmakuulus Steve Aoki on electrohouse’i viljelev Ameerika muusik, DJ ja produtsent, kes tõmbab kõik peod käima. Nüüd on mees vallutamas Odessa ööklubi Ibiza. Steve on teinud koostööd selliste staaridega nagu Will I Am, Afrojack, Linkin Park, LMFAO. Lisaks muusikale on Aoki ka omanimelise heategevusfondi asutaja, kus kogub raha humanitaarabiorganisatsioonidele üle terve maailma. World-famous Steve Aoki is an American electro-house musician, DJ and producer who will definitely get the party going. This time he will be conquering the Ibiza nightclub in Odessa. Steve has worked with such stars as Will.I.Am, Afrojack, Linkin Park, and LMFAO. In addition to music, Aoki is also the founder of a charity fund that raises money for humanitarian organisations around the world.

9. Odessa Rahvusvaheline Filmifestival 2018 9th Odessa International Film Festival 2018 13.–21.07.2018 https://oiff.com.ua/en

Üks suurimaid filmifestivale Ida-Euroopas on Odessa Rahvusvaheline Filmifestival, mis toimub sel aastal juba 9. korda. Ees on ootamas eksklusiivsed esilinastused ja mitmekesine filmivalik, töötoad ning võimalus on kohtuda erinevate filmitegijatega. Festival avardab silmaringi nii filmikunstist kui erinevatest kultuuridest. One of the largest film festivals in Eastern Europe is the Odessa International Film Festival, which will be held for the ninth time this year. Exceptional screenings, workshops and a possibility to meet different filmmakers. The festival broadens your horizons on both filmmaking and different cultures.


OHRID

Ohrid Calling: Armin van Buuren 04.08.2018 www.wherevent.com

Ohrid üllatab veelgi nimekate esinejatega, nimelt astub 4. augustil üles maailmakuulus Hollandi DJ Armin van Buuren. Kõik, kes mehe tegemistele ja muusikale kaasa elavad, teavad, mida sellelt ürituselt oodata. Paljude auhindadega pärjatud ning ülemaailmne superstaar suudab üllatada ka kõige andunumaid fänne. Ohrid will be surprising us with even more prominent performers, namely the worldfamous Dutch DJ Armin van Buuren on 4th August. Everyone who knows about this man and his music knows what to expect from this event. The award-winning, world-famous superstar can still surprise even the most devoted fans.

Parim logistikateenus on see, mida vaevu märkad

logistika.ee

KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

127


EUROOPAS

IN EUROPE

PETERBURI

OSLO

Russian Circles 30.05.2018 www.songkick.com

Vengaboys 28.06.2018 www.songkick.com

Sellist bändi mäletad? Nad tulevad taas, et meenutada neid toredaid aegu selliste hittidega nagu „Boom Boom” ja „Shalala Lala”. Bänd astub üles oma tuntud kirevates kostüümides ning energia pole neist kuhugi kadunud. Tuleb üks unustamatu õhtu koos Vengaboysiga, saa sellest kindlasti osa. Do you remember this band? They will be coming back to recall some wonderful times with such hits as “Boom Boom” and “Shalala Lala”. The band will be preforming in their famous colourful costumes, and they are still as full of energy as ever. It is going to be an unforgettable evening with Vengaboys and you should definitely be a part of it.

OverOslo 20.−23.06.2018 https://overoslo.no

OverOslo on suurepärane festival, kus üritusealal on võimalik nautida imelist vaadet kogu Oslole. Festivali korraldajate eesmärk on teha üritust, kus inimestel on hea ja turvaline olla, et saaks nautida muusikaga ja loodusega kontaktis olemist ilma, et suured massid hirmutaksid. Soovitame minna ja osa saada sellest vapustavast elamusest, mida OverOslo Festival pakub. OverOslo is an excellent festival where you can enjoy a wonderful view of Oslo at the event venue. The organisers of the festival have created an event where people feel happy and safe, and enjoy music and being in touch with nature, despite the large number of people. We recommend going there and being part of the fabulous experience that OverOslo Festival offers.

128

TIMEFLIES

Russian Circles on Chicago instrumentaalbänd, kuhu kuuluvad lapsepõlvesõbrad Mike Sullivan ja Dave Turncrantz. Ka bändi nimi ühendab sõpru, sest see tuleneb nende kodulinnas St. Louises toimunud jäähoki treeningutest. Nüüd tuleb kollektiiv Venemaale, et anda seal üks raju kontsert. Bänd on populaarne ning mehi on saatnud suur edu lisaks kodumaale ka rahvusvahelisel tasandil. Russian Circles is a Chicago instrumental band comprised of childhood friends Mike Sullivan and Dave Turncrantz. The name of the band connects the friends because it stems from ice hockey training in their hometown of St. Louis. Now they are coming to Russia to give a concert. The band is popular, and these guys have been successful in their homeland as well as internationally.


RIJEKA

Fiumanka regatt 2018 Fiumanka Regatta 2018 07.−10.06.2018 http://fiumanka.com/en/programme

Veesport ei ole Rijeka kaunis sadamalinnas võõras harrastus. Rijeka külalislahke sadam on üks peatuspaik Fiumanka regatile, mis toob linna palju melu ning sadu purjelaevu koos meeskonnaga. See on üks peadpööritav sündmus kõikidele merespordi fännidele, kuid eriti veel neile, kellele ala võõras on. Kui plaanid suvel Rijekat külastada, siis planeeri see kindlasti Fiumanka regati ajaks, sest siis kihab linnas eriti vilgas elu. Water sports are very popular in the beautiful port city of Rijeka. Rijeka's hospitable harbour is also one stop for the Fiumanka Regatta, which brings a lot of life to the city and hundreds of sailboats and their crews. This is one of the most important events for all water sport fans, but is even special for those who are strangers to the sport. If you plan to visit Rijeka in summer, be sure to plan to come for the duration of the Fiumanka Regatta, because the city will be buzzing with life for these few days.

Stereoleto 2018 08.−10.06.2018 www.bestfest.ru/en

FOTO | PHOTO: DEAN MICULINIĆ.

Suve suurim ja kuumim kaasaegse ja alternatiivse muusika festival Stereoleto 2018 ootab kõiki, kes soovivad head atmosfääri, täiuslikku muusikat ning unustamatuid hetki kogu eluks. Stereoleto on ajalooline üritus, mida on korraldatud juba 16 aastat ning mille tulekut ootavad igal aastal nii kohalikud kui ka turistid. Festivalil astuvad üles paljud mainekad külalised Venemaalt, aga ka väljastpoolt, teiste seas Brainstorm, Tommy Cash, Cigarettes After Sex ja paljud teised. The biggest and hottest contemporary and alternative music festival of the summer, Stereoleto 2018, awaits anyone who wants to enjoy a good atmosphere, perfect music and unforgettable moments. Stereoleto is a historic event that has been organised for over 16 years, and is a summer festival that is hotly anticipated by locals and tourists every year. Many reputable performers from Russia and further afield, including Brainstorm, Tommy Cash, and Cigarettes After Sex are coming to the festival.

Bill $aber 1.07.2018 www.songkick.com

Ameerika räpikunsti esindavat muusikut Bill $aberit tasub kuulama minna ainuüksi tema eksootilise ja artistliku välimuse pärast. Räppari muusika on lüüriline ning kirjeldab elu pimedamat poolt. Samas on tema räpp nii sujuv ja kaasahaarav, et läheb peale kõigile. American rap artist, Bill $aber, has a very exotic and artistic appearance, and that alone is a reason to go see his concert. His music has a unique melody and describes the dark side of life. At the same time, his rap is so smooth and engaging that everyone will like it.

KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

129


EUROOPAS

IN EUROPE

STOCKHOLM

SPLIT

Ben Howard 04.06.2018 www.songkick.com

Spliti suvefestival Split Summer Festival 14.07–14.08.2018 http://www.splitsko-ljeto.hr/

Ühe kuu vältel saab Splitis näha palju kultuurisündmusi ning kogeda hulgaliselt mõnusat meelelahutust. Kavas on erinevad draamaetendused, ballett, ooperietteasted, aga ka erinevad kontserdid. Festivali ajal toimub linnas nii palju toredat, et igaüks leiab sealt endale midagi meelepärast. Over the course of one month there is the opportunity to attend plenty of cultural events and be thoroughly entertained at the Split Summer Festival. There are different drama performances, ballets, opera shows, and various other different concerts on the programme. During the festival so many fun things are going on in the city that everyone will find something fun to do.

Vahemere filmifestival 2018 Mediterranean Film Festival 2018 07.−16.06.2018 www.fmfs.hr/novosti

Kõikidele filmiarmastajatele pakub Split midagi eriti toredat. Vahemere filmifestival tuleb taas. Kavas on näidata hulgaliselt lühifilme erinevatest žanritest ja riikidest. Filmifestivalil võivad osaleda kõik, kelle mängu- või lühifilm on valminud pärast 1. jaanuari 2017. Sündmuse teeb eriti mõnusaks see, et kinoekraane võid leida nii rannast, tänavalt kui hästi lõhnavate männipuude alt. For all movie lovers, Split offers something great. The Mediterranean Film Festival is back. A myriad of short film viewings from different genres and countries is planned. Anyone whose play or short film was produced after 1st January 2017, is eligible to participate in the film festival. The event is especially enjoyable because cinema screens can be found on the beach, on the street or under the fragrant pine trees.

130

TIMEFLIES

Ben Howard on Inglise folklaulja ja laulukirjutaja, kelle muusika paneb ennast unustama. Head rütmid, mõtlemapanevad sõnumid ja mahe tämber on see, mis lauljat kõige paremini kirjeldab. Fänne artistil juba jagub, sestap tasub piletiostuga kiirustada. Ben Howard is a British folk singer and songwriter whose music makes you lose yourself in the moment. Great rhythms, thought-provoking messages and a mellow voice best describe this singer. The artist has a lot of fans, so be quick and get a ticket to his concert.

Post Malone 14.08.2018 www.songkick.com

Post Malone on Ameerika laulja, räppar, laulukirjutaja ja produtsent, kes tegelikult pikemalt tutvustamist ei vaja. Oma lauluga „Rockstar” Billboardi edetabeli vallutanud mees on üks kuulatumaid muusikuid kogu maailmas. Nüüd avaneb kõigil fännidel võimalus meest Stockholmi kuulama minna, ole piletiostuga kiire, sest need võivad otsa saada. Post Malone is an American singer, rapper, songwriter and producer, who really needs no further introduction. After climbing to the top of the billboards with his song “Rockstar”, he has become one of the most acclaimed musicians in the world. His fans will now have the chance to listen to him in Stockholm. Be sure to get a ticket fast, because they might sell out soon.


TRONDHEIM

Christel Alsos

Adam Douglas

15.06.2018

01.08.2018

www.songkick.com

www.songkick.com

Kauni häälega Norra lauljatar Kristel Alsos on naine, kes paneb esinemistesse kogu oma hinge. Fännid ütlevad, et lauljatari võiks kuulama jäädagi. Kodumaal on Christelit väga hästi vastu võetud, ta on võitnud palju auhindu ning on paljude kaasmaalaste lemmik. Mine ja tee Christel Alsosega tutvust ja saa osa tema kauni hääle kõlast. Christel Alsos is a Norwegian singer with a beautiful voice who puts her entire soul into her performances. Fans say that you can just listen to the singer over and over again. Christel has been well received in her homeland being a favourite among many compatriots, and she has won many awards. Go and see her concert and listen to her beautiful voice.

Omanäoline muusik Adam Douglas on Norra muusikamaailma superstaar. Ta on võitnud sellise üleriigilise televisioonikonkursi nagu „Stjernekamp” ning pugenud sellega paljude inimeste südamesse. Tegelikkuses on mees pärit Oklahomast, USAst, ning oma kirju ja eksootilise taustaga on ta palju populaarsust kogunud. Tema muusika sünnib laval veedetud ja publikuga jagatud hetkedest. The unique and famous Norwegian musician Adam Douglas is a superstar in his country. He won the nationwide television competition "Stjernekamp" and via that stole the hearts of many. Originally he is from Oklahoma and has gained much popularity with his colourful and exotic background. His music is about the moments that are happening on the stage and that happen in the meeting with the audience.

KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

131


EUROOPAS

IN EUROPE

VARSSAVI

VIIN

Lenny Kravitz 09.06.2018 www.songkick.com

Lenny Kravitz on hulgaliste auhindadega pärjatud Ameerika laulja, produtsent ja laulukirjutaja, kes annab Viinis unustamatu kontserdi! See mees juba oskab publikut üles kütta. Mine ja koge seda ainulaadset emotsiooni! Lenny is an American singer, producer, songwriter and actor who has won many awards and he is giving an unforgettble concert in Vienna. This guy knows how to entertain an audience. Do not miss the performance of the lifetime!

Queens of the Stone Age 19.06.2018 www.songkick.com

1996. aastal alguse saanud Ameerika rock-bänd Queens of the Stone Age annab Varssavis ühe unustamatu kontserdi. Bändi muusika teeb eriliseks see, et kokku on pandud palju erinevaid muusikastiile. Bänd on olnud nomineeritud paljudele mainekatele auhindadele, kus eriti paistavad silma tunnustused parimate live-kontsertide eest. Neid auhinnatud live-artiste lihtsalt peab nägema. American rock band Queens of the Stone Age, who formed in 1996, will be giving an unforgettable concert in Warsaw. The band specialises in putting lots of different musical styles together. They have been nominated for a number of prestigious awards, but are particularly renowned for their amazing live concerts. You just have to see these award-winning artists live.

Alice Cooper, Joe Perry & Johnny Depp – Hollywood Vampires in Warsaw 12.06.2018 eventful.com

Hollywood Vampires on Ameerika rock’ipunt, kus näeb laval üheskoos selliseid mehi nagu Alice Cooper, Johnny Depp ja Joe Perry. Tõeliselt vinge rock’ielamus, mida tasub juba bändi koosseisu pärast kuulama minna, sest selliseid mehi iga päev laval ei näe. Hollywood Vampires is an American rock group featuring Alice Cooper, Johnny Depp and Joe Perry. A truly awesome rock'n'roll experience, which is worth going to just because of who they are – you will not see these men on stage every day.

132

TIMEFLIES

Katy Perry 04.06.2018 www.songkick.com

Maailmakuulus lauljatar Katy Perry, kelle karjäär sai alguse kirikus lauldes, annab suve alguses Viinis unustamatu kontserdi. Katy on tõeline Ameerika superstaar, kelle käre tämber ja stiilitunnetus ning lava-show annavad inspiratsiooni kõigile. Kasuta seda võimalust ja roki koos Katy Perryga. World-famous singer Katy Perry, whose career began singing in church, will give an unforgettable concert at the beginning of the summer in Vienna. Katy is a genuine American superstar whose voice, style, and stage show are inspiring for anyone. Use this opportunity and rock together with Katy Perry.


VILNIUS

ÖREBRO

GES – Glenmark Eriksson Strömstedt 18.08.2018 www.evenemang.se

Culture Night 15.06.2018 www.vilnius-events.lt

Kultuuriöö Vilniuses on oodatud sündmus juba 2007. aastast, kui see esimest korda aset leidis. Aastate jooksul on üritus nii populaarseks saanud, et kunstiprojekte, muusikat, tantsu, kino, teatrit, fotograafiat ja veel palju muud kohtab igal pool kogu linnas. Hinnanguliselt on kultuuriööl kuni 150 000 osalejat, seega mine ja saa osa sellest vapustavast sündmusest. Culture Night is an eagerly anticipated event that has been going in Vilnius since 2007. Over the years the event has become so popular that art projects, music, dance, cinema, theatre, photography, and much more can be found everywhere in the city. It is estimated that there are up to 150 000 participants involved in Culture Night, so go and be a part of this fabulous event.

Gregory Porter 08.07.2018 www.bilietai.lt

Kahe Grammy omanik, Ameerika näitleja, laulja ja laulukirjutaja Gregory Porter külastab esimest korda Vilniust, et anda oma uutele ja vanadele fännidele üks südantsoojendav kontsert. Porter on hinnatud vokalist kogu maailmas. Kasuta kindlasti võimalust ja mine teda kuulama, sest pärast tema kontserti hindad muusikat hoopis kõrgemalt. Gregory Porter, who is the owner of two Grammys, is an American actor, singer and songwriter. He will be visiting Vilnius for the first time, to give one heartwarming concert to new and old fans alike. Porter is a valued vocalist throughout the world. Grab the opportunity to go and listen to him, because after his concert you will appreciate music at a much higher level.

Glenmark Eriksson Strömstedt astub üles Örebro suvefestivalil, kus lava köetakse kuumaks oma nostalgiliste hittidega. Kontserti tasub külastada aga teistelgi, sest see rootsi supertrio üllatab oma muusikaga kõiki. Glenmark Eriksson Strömstedt is coming to Orebro Summer Festival where the stage will be heated up with their nostalgic hits. Even if you don't know their music, this is worth attending, because this Swedish super-trio are full of musical surprises.

LEGO klotsifestival 2018 LEGO Festival 2018 05.−08.07.2018 www.klossfestivalen.se

LEGO klotsifestival ootab külalisi olenemata vanusest ja soost, sest äratundmist ja tegutsemist jätkub kõigile. Näha saab võimsaid legoklotsidest ehitisi, ringi liiguvad erinevad lõbusad tegelased. Tule veeda päeva legode keskel ning pane nii enda kui lapse silm särama! The LEGO Festival is open for guests regardless of age or gender as there is something to do and discover for all. You can see many fantastic things built from Lego bricks and meet different characters. Come and spend the day with Lego and see how your own and your child's eyes light up.

KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

133


EV 100

ESTONIA 100

ESTONIAN VOICES.

Eesti tähistab maailmas Sellel aastal tähistab Eesti Vabariik 100. aastapäeva ning mitte ainult Eesti pinnal, vaid kogu Euroopas. Tänavu on ees ootamas enam kui 100 üritust, mis tutvustavad Eesti kultuuri, teadust ja ettevõtlust erinevatest külgedest. Vaata rohkem events.estonia.ee, www.facebook.com/ 100Estonia

Estonia celebrates around the globe This year the Republic of Estonia celebrates its 100th anniversary, not only in Estonia, but also across Europe. More than 100 events will be held, that all showcase various aspects of Estonia's culture, science and business. For more information visit events.estonia.ee, www.facebook.com/ 100Estonia

134

TIMEFLIES

HAMBURG

Elbjazz festival Elbjazz Festival 1.–2.06.2018

Eestit esindavad festivalil vokaalansambel Estonian Voices ja Estrada Orchestra. Estonian Voicesi võrratusse hääleansamblisse on oma värvi toonud Kadri Voorand, Mikk Dede, Rasmus Erismaa, Maria Väli, Aare Külama ja Mirjam Dede. Kuuiku trump on popilik haarav vokaal-jazz, mida iseloomustab detailitäpne ja nõudlik häälekool koos fantaasiarikka suhtumisega algmaterjali, uue kuue saavad nii jazz’i standardid kui ka pophitid. Estrada Orchestra on instrumentaalansambel, mis pakub kuulajatele 60ndate ja 70ndate retrohõngulist mahedat jazz’i. Vocal ensemble Estonian Voices and the Estrada Orchestra will be representing Estonia at this festival. Bringing colour to the amazing vocal ensemble of Estonian Voices are Kadri Voorand, Mikk Dede, Rasmus Erismaa, Maria Väli, Aare Külama and Mirjam Dede. What makes this group special is their engaging jazz music featuring precise and demanding vocals and fantastic musical interpretation. They have new exciting arrangements for old jazz classics and new pop music hits. The Estrada Orchestra is an instrumental ensemble that entertains listeners with retro-sounding smooth jazz of the 60s and 70s.


VILNIUS

Kunstimess ArtVilnius ja Edward von Lõngus Art fair ArtVilnius and Edward von Lõngus 7.–10.06.2018

ArtVilnius toob sel aastal kõigi kolme Balti riigi 100. aastapäeva puhul ligi 30 000 inimese ette Baltikumi kunsti eredaimad tähed ja mitmed intrigeerivad kunstiprojektid. Vilniusse jõuab ka Eesti tuntuima ja salapäraseima tänavakunstniku Edward von Lõnguse „(R)estart Reality” tuur oma ajaränduritest tegelaskujudega. Isikupärased ja ehteestlaslike supervõimetega varustatud tegelased enam kui sajanditagusest maailmast ärkavad digitehnoloogia toel ellu. This year, ArtVilnius will bring the brightest stars of Baltic art and several intriguing art projects to about 30 000 people to celebrate the 100th anniversary of all three Baltic States. The most famous and secretive Estonian street artist, Edward von Lõngus, will be coming to Vilnius with his "(R)estart Reality" tour and its time-travelling characters. Individual characters with Estonian super-powers are awoken after more than a century of sleep with the help of digital technology. FOTO | PHOTO: JAAN KRIVEL

PETERBURI

Collegium Musicale Peterburis Collegium Musicale in St. Petersburg 14.−18.07.2018

VARSSAVI

Festival Muusikaaiad ja Hortus Musicus Festival Musical Gardens and Hortus Musicus 16.06.2018

18. rahvusvahelisele Varssavi muusikafestivalile Ogrody Muzyczne (Muusikaaiad) läheb tänavu Eestit esindama ansambel Hortus Musicus. 16. juulil toimuval kontserdil kantakse ette katkend XII sajandist pärit käsikirjast „Carmina Burana”, XVI– XVII sajandi Itaalia heliloomingut ning traditsioonilist juudi muusikat. Festivali põhieesmärk on tuua publikuni originaalseid ning laiale avalikkusele tundmatuid ideid ja artiste. Hortus Musicus will be representing Estonia this year at the 18th Musical Gardens international music festival in Warsaw. At their concert on 16th July they will be performing an excerpt from the 12th-century manuscript of “Carmina Burana”, Italian compositions from the 16th and 17th centuries, and traditional Jewish music. The main goal of the festival is to bring original and lesser known ideas and artists to the public.

Kammerkoori Collegium Musicale teine retk sarjast „Unustatud rahvaste radadel” viib koori Venemaale Peterburi ümbruses elavate isurite, ingerlaste ja vadjalaste juurde. Retk on mõeldud kingituseks Eesti väiksematele hõimurahvastele. Retke käigus toimuvatel kontsertidel saab nautida eesti tunnustatud helilooja Veljo Tormise loomingut ja meie koorilaulukunsti. Collegium Musicale chamber choir will be going to Russia with their "On the Tracks of the Forgotten People" tour. The tour is a gift to the smaller Estonian communities living in the area around St. Petersburg. The concerts held during the trip will give you an opportunity to enjoy the works of Estonian composer Veljo Tormis and Estonian choral music.

KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

135


ELUSTIIL

f

LIFESTYLE

Disainmööbel lennukiosadest Kas otsite disainielementi sisekujunduse täiustamiseks – midagi elegantset, kuid maskuliinset ja väga pilkupüüdvat? Miks mitte näiteks lennukimootorist valmistatud kohvilaud?

Design furniture made from aeroplane parts In case you are looking for a design element to complete your interior decor, something elegant, yet masculine and very eye-catching, why not a coffee table made from an aeroplane engine? V Kadri Eisenschmidt A Intrepid Design

136

TIMEFLIES

JUST NII alustas oma ettevõtmist Andrew Jackman: „See kõik algas umbes 10 aastat tagasi, kui soovisin radiaalse õhusõiduki mootorit kohvilauaks, aga ma ei suutnud leida piisavalt head lauda.” Kuna Andrew’l on ka kunstiteoste transpordiga tegelev ettevõte ning vajalikud oskused, et tuua erinevatest maailma nurkadest kohale mistahes esemeid, on ka lennukiosadest mööbli jaoks osade saamine tema jaoks veidi lihtsam. Tema esimene sedalaadi mööbliese pärineb Ameerika Ühendriikidest. Imporditud mootor eemaldati kestast, puhastati, poleeriti, värviti ja mootorile lisati jalad, mis toimivad samas ka tugedena klaasi jaoks. Kui esimene mootorist tehtud kohvilaud sai valmis ja koju paigutatud, hakkas Andrew otsima teisi õhusõidukite osasid ning aastate jooksul kogunes neid piisavalt, et täita


väike ladu. Nii kasvas lihtsast hobist ettevõte Intrepid Design. KÕIGE ELEGANTSEM TAASKASUTUSE VORM Kuna õhusõidukite kaasaegsed osad on valmistatud väga kvaliteetsetest metallidest, nagu näiteks titaan, on lõpptulemuseks imeline mööbliese, millest õhkub kvaliteeti ja suurepärast meistritööd. Andrew ütleb, et õigeid õhusõiduki osi pole just kerge leida, kuid mõnikord tulevad need ise tema juurde. „Kunagi pakuti mulle Harrier Jump Jeti mootorit. Olin sellest huvitatud ja siis selgus, et neid on veel 9. Ostsingi kõik 10, sest lihtsalt ei saanud sellest pakkumisest loobuda. Ma ei usu, et mu nainegi täpselt teab, kui palju lennukiosi on mul kokku ostetud. Ta ei taha, et oleksin vanaraua koguja, ja arvab, et olen natuke liiga hoogu sattunud,” naerab Andrew. Tavaliselt töötab ühe mööblieseme kallal kaks või kolm inimest. Selleks, et lennuki osa mööbliesemeks muuta, on vaja teha poleerimis-, sepistus- ja klaasitöid. Disaini mõtleb välja Andrew, kuid poleerimistööd teeb oma ala spetsialist. Mees leiab, et

THAT WAS THE CASE for Andrew Jackman. "It all started about ten years ago when I was wanting a radial aircraft engine as a coffee table and I couldn't find a good enough table." Conveniently, Andrew also runs a specialist fine-art shipping company and so he has the skills to bring items in from anywhere in the world. His first piece was sourced from the USA, imported and then work started on stripping down the engine, cleaning, powder coating, polishing, and designing fixings to act as legs and supports for the glass. With this piece finished and installed in his home, he started sourcing other aircraft parts and over the years gathered enough to fill a small warehouse. Thus, what began as a simple hobby turned into Intrepid Design.

TAVALISELT TÖÖTAB ÜHE MÖÖBLIESEME KALLAL KAKS VÕI KOLM INIMEST. Usually two or three people work on making one piece of furniture.

THE MOST ELEGANT FORM OF RECYCLING As modern aircraft parts are made with the highest quality metals such as titanium, the end result of Andrew's work is incredible pieces of furniture, which exude quality craftsmanship. Andrew says the right aircraft parts are not easy to find but sometimes they come

KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

137


ELUSTIIL

f

LIFESTYLE

unikaalsete mööbliesemete kavandamine ja loomine peab olema lõbus: „Suur läbimüük ei ole minu prioriteet. Kõik tooted on ainulaadse disainiga ning mul on väga hea meel, kui saan müüa kas või ühe või kaks eset kuus. Mulle meeldib eelkõige valmistamise protsess.” Lisaks õhusõidukite ümbertöötlemisele on tema mööbel ka väga jätkusuutlik. Ta toetab vastutustundlikku tarbimist ja ütleb, et sooviks pigem toota ühe elegantse laua, mis kestab aastaid, kui vahetada oma kohvilaud igal aastal uue vastu, ning tellijad jagavad tema tõekspidamisi. „Enamik minu kliente on insenerid, piloodid ja lennundusettevõtete juhatuse liikmed, kes kõik hindavad detailideni läbi mõeldud mööblit, mis pakub palju vestlusainet sõprade ringis.

ANDREW TOETAB VASTUTUSTUNDLIKKU TARBIMIST – TA EELISTAB TOOTA PIGEM VÄHEM, KUID ASJU, MIS KESTAVAD AASTAID. Andrew supports responsible consumption – he ’d rather make less, but pieces that last for years.

138

TIMEFLIES

to him. "I was once offered a Harrier Jump Jet engine. I showed interest and then I was told that there were nine more. So I bought all ten. I couldn’t leave them. I still don't think my wife knows exactly what I've got, but she knows I’ve got too many pieces for one person’s collection and she doesn’t want me to become a hoarder," Andrew laughs. Usually two or three people work on making one piece of furniture. It requires polishing, assembly and glasswork. The designs are Andrew's, but polishing needs a specialist. However, Andrew says that designing and creating unique pieces of furniture is definitely fun. "Selling a lot of items is not the priority. All pieces are unique in design. I am very happy with selling just one or two pieces a month. What I enjoy is the making process." In addition to recycling aircraft items, his furniture is also very sustainable. He supports responsible consumption and says he’d rather make one elegant piece that lasts for years than have a new coffee table every year and his customers share his point of view. "Most of my clients are engineers, pilots or CEOs from airlines, who all appreciate just how well engineered the pieces are and how they offer a real point of conversation with their friends."

- Intrepid Designi kõige kallim ese on Boeing 747 mootorist tehtud laud, mille hind on 55 000 naela, kuid tavaliselt algavad hinnad 200 naelast. Intrepid Design's most expensive table is the one made of Boeing 747 engine at £55 000, but prices start from £200.


High-Flying Estonian Engineering

Aviaator - PTO4

Limited Edition Aviaator is the newest addition to Estonia1918 watch range. It is inspired by and dedicated to the Estonian aircraft engineers Voldemar Post, Rein Tooma and OOo Org, who designed the Estonian PTO4 aircraft in 1938. The cuuing edge engineering of those men gave the aircraft excellent capabilities and it was able to perform highly complicated manoeuvres. The first PTO4 in Estonian Air Corps carried a number 161, which is how many Aviaator watches will be produced. The ultra light 44 mm wide case of Aviaator is made of aerospace grade magnesium, weighs only 9,98 grams and is DLC coated for scratch resistance. Luminous numbers and hands make the time telling possible also in dark conditions. The “engine” of the watch is a high quality Swiss Made E ETA2892 automatic movement which is also visible through an exhibition caseback. All Estonia1918 watches are made in Estonia.

Raekoja plats 20, Tartu, Estonia. www.estonia1918.com KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

139


PAIGUTA OMA RAHA TARGALT!

INVEST YOUR MONEY WISELY!

I

nvesteerimiseks on mitmesuguseid võimalusi ning üks peamisi mõttekohti nende vahel valimisel on raha paigutamise riskantsus. Mida suuremat tulusust investeerijale lubatakse, seda kõrgemad on ka riskid ja võimalus oma rahast ilma jääda. Investeerimisel räägitakse palju imelisest üüriturust, kus näib raha teenimine imelihtsana: rendid oma korteri välja ning igakuine kindel sissetulek ongi kindlustatud. Reaalsuses tuleb aga arvestada, et üürikinnisvara pidamine on kulukas nii finantsiliselt kui ka ettenägematutest probleemidest tuleneva närvikulu tõttu. Ikka juhtub, et midagi läheb katki, ning kindlasti on vaja teatud aja järel korterit remontida või kodutehnika välja vahetada. Kinnisvarahinnad ei püsi alaliselt tõusuteel. Tõusev turg tähendab palju ehitamist, mis loob omakorda eelduse hinnatõusu peatumiseks või ka järsuks languseks. Palju sõltub üürnikest. Nad võivad olla väga vastutustundlikud ja korralikud inimesed, aga on ka selliseid, kes jätavad raha maksmata. Üüritulult tuleb tasuda tulumaks ning kui selgub, et seda pole tehtud, võib maksuamet tasumata maksu ühes viivisega tagantjärele sisse nõuda. Ühistu tegevjuht Annely Ojamets toob Tallinna Hoiu-laenuühistu plussina välja asjaolu, et selle rahaasjade üle otsustavad selle liikmed ise. „See tagab

HOIUSE INTRESS KUNI

6% DEPOSIT INTEREST UP TO

AASTAS

PER YEAR

T

here are various opportunities for investing, and one of the main concerns in choosing where to invest is the level of risk. The higher the profitability is for an investor, the higher are the risks and the possibility of losing money. When it comes to investing, there is a lot of talk about the wonderful rental market, where making money seems to be a breeze; just rent out your apartment and you have a secure monthly income. In reality however, it must be taken into account that renting out real estate is financially and emotionally costly. Something could happen, something could be broken, and it is essential to renovate the apartment or replace home appliances from time to time.


Tallinna Hoiu-laenuühistu Tallinna Hoiu-laenuühistu liikmete juurdekasv liikmete juurdekasv

Growth activemembers membersof ofthe theTallinn TallinnCredit CreditUnion Union Growth of of active

1680

963 493 142 2010

2013

2015

03.2018

Real estate prices do not always rise steadily. The rising market means a lot of new buildings, which in turn creates conditions for a standstill in prices or even a sharp fall. A lot depends on the tenants. They can be very responsible and decent people, but there are also those who fail to pay rent. Rent is also subject to income tax and, if it turns out that it has not been paid, the tax authorities may collect the outstanding tax with a penalty for late payment. Annely Ojamets, Managing Director of the Tallinn Savings and Loan Cooperative, notes that one of their pros is that the members of the cooperative decide on its finances. "This ensures clarity and transparency in the operation of the cooperative," she explains. "Tallinn Savings and Loan Cooperative gets involved for the long run and we want to be a good partner to our members for decades." The main activity of Tallinn Savings and Loan Cooperative is saving and offering various loans, including mortgage-backed loans. Mortgage-backed loans can be taken for up to ten years, whereas the

ühistu toimimises selguse ja läbipaistvuse,” selgitab ta. „Tallinna Hoiu-laenuühistus loome pikki traditsioone ja tahame olla oma liikmetele heaks partneriks aastakümneid.” Tallinna Hoiu-laenuühistu põhitegevuseks on hoiustamine ja erinevate laenutoodete, sh hüpoteegiga tagatud laenude pakkumine. Laenu saab kinnisvara tagatisel võtta kuni kümneks aastaks, kusjuures väga oluline on selle kinnisvara likviidsus ja seisukord. Seega ühistu poolt väljastatavate laenude tagamine usaldusväärse pandiga annab kindluse ja teeb Tallinna Hoiu-laenuühistus hoiustamisest väiksema riskiga investeerimislahenduse. Ühistu liikmeks võivad saada nii juriidilised kui ka eraisikud. Osamaksu alammäär füüsilisel isikul on 30 eurot ja juriidilisel isikul 300 eurot. Laenu võtmisel on osamakse suuruseks 5 protsenti taotletavast summast. Tallinna Hoiu-laenuühistu on asutatud 2010. aasta juunis. Tänaseks on selle osakapital üle 2,5 miljoni euro ja liikmeid üle 1600. Keskmine hoiustamissumma jääb vahemikku 10 000–25 000 eurot ning laenusumma on 100 000 eurot.

liquidity and condition of th real estate are important in determing it. Hence, lending money from the cooperative is safe and makes it a low-risk investment solution. The members may be both juridical and private persons. The minimum contribution rate for a pricate person is 30 euros and for legal body 300 euros. When taking our a loan, each instalment is 5% of the amount requested. Tallinn Savings and Loan Cooperative was established in June 2010. Today, its share capital is over 2.5 million euros and it has over 1 600 members. The average deposit amount is between 10 000 and 25 000 euros and the loan amount is about 100 000 euros.

Uuri lisa www.erahoius.ee, võta ühendust info@erahoius.ee või 663 0118.

Find out more at www.erahoius.ee, or contact us at info@erahoius.ee or phone on 663 0118.

Tallinna Hoiu-laenuühistu põhitegevuseks on hoiustamine ja erinevate laenutoodete, sh hüpoteegiga tagatud laenude pakkumine. The main activity of Tallinn Savings and Loan Cooperative is saving and offering various loans, including mortgage-backed loans.

Tähelepanu! Tegemist on finantsteenuseid osutava ettevõttega. Tutvu Tallinna HLÜ tegevuse ja finantsteenuste tingimustega, vajadusel pea nõu asjatundjaga. Attention! This is a financial service company. Get familiar with the terms and conditions of the Tallinn Savings and Loan Cooperative's financial services and, if necessary, consult with an expert.


MEIE INIMESED

f

OUR PEOPLE

Heliise Jartsev: taevas ei ole meie lagi Heliise Jartsev: The sky is not the limit V Kadri Eisenschmidt A Martin Kirikal

142

TIMEFLIES


HELIISE ON NORDICAS TÖÖTANUD 2 aastat, peaaegu noore ettevõtte rajamisest alates. Lennuakadeemias lennundusettevõtte juhtimise eriala lõpetanud noor naine ei löö millegi ees risti ette, mistõttu on temast kujunenud ettevõttes vaat et võtmetähtsusega inimene. Öeldakse, et asendamatuid inimesi ei ole olemas, ega olegi, mõne asendamiseks läheks lihtsalt vaja terveid meeskondi. Nagu iga hea toote ja teenuse taga, nii seisab ka Nordica lennukite ja pardameeskondade taga suur hulk inimesi, kes teevad palju ja olulist tööd, et tagada Nordica klientidele parimat teenindust ja lahendusi. Heliise on üks neist, kusjuures tema töö on eriti mitmekülgne.

HELIISE HAS BEEN WORKING AT NORDICA for 2 years, almost since the foundation of this young company. She graduated from the Estonian Aviation Academy and has a degree in aviation management. Heliise is not intimidated by anything, which is why she is a key person in making Nordica a successful company. They say that no one is irreplaceable, and perhaps this is true, but to replace someone like her would require a whole team. As it is with any good product and service, there is a large number of people behind Nordica's aeroplanes and flight crews who work hard to provide the best service and solutions for Nordica's customers. Heliise is one of them and her work is particularly varied.

KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

143


MEIE INIMESED

f

OUR PEOPLE

„LENNUNDUS ONGI ÜKS KIIRREAGEERIMISÜKSUS” "AVIATION IS ONE BIG RAPID RESPONSE UNIT" Heliise on esmane kontakt nii Nordica partnerile LOTile, Heliise acts as the first contact with Nordica's partner LOT erinevatele lennuoperaatoritele kui ka mitmesugusand various other airlines, as well as for different projects tele projektidele, nagu uutele avatavatele baasidele, such as organising the new destinations for Nordica. She kust Nordica lendab. Ta suhtleb iga päev operatsioocommunicates daily with the operation team and also nilise meeskonnaga ja tegeleb ka lendude pikaajalise deals with the long-term planning of flights (which plane planeerimisega (missugune lennuk peaks lendama should fly to which destination; for example LOT-marked millisesse sihtkohta, nt LOT tähistega lennukid lendaplanes fly more on the Warsaw route). When Nordica vad pigem Varssavi suunal – toim). Kui Nordica lende takes on a new partner to run its flights, Heliise is the one hakkavad teenindama mõne uue partneri lennukid, on who will complete the new aircraft acquisition process and Heliise see, kes uute lennukite sissevõtmise protsessi will review the contracts to the last detail. If the commerlõpuni viib ning lepingud viimse detailini üle vaatab. cial department needs to take a picture or a video of an Kui kommertsosakonnal on vaja pilaeroplane, then Heliise is the distada või filmida mõnd lennukit, one who says where, when and HELIISE REISISOOVITUS: on Heliise see, kes ütleb, kus, millal ja with what plane it can be done. „TORE AVASTUS ON millises lennukis seda teha saab. Ta She is like a communications GRONINGEN HOLLANDIS. on justkui sidesõlm partnerite, komlink between the partners and merts-, mehaanika- ja operatsioonide the commercial, mechanics SEE MEENUTAB OMA osakonna vahel. Et see kõik on paraand operations departments. MUHEDA ÕHUSTIKUGA jalt keeruline, nimetab Heliise end This all is quite complicated, VEIDI MEIE TARTUT. naljatledes Hunt Kriimsilmaks, kel on so Heliise jokingly titles herself SELLES LINNAS LIHTSALT 9 ametit. Jack of All Trades. ON MINGI ERILISELT See ei tähenda, et Heliise töö oleks However, this does not kõike teha. Kui lennukil esineb tehnimean that Heliise has to do VABASTAV AURA!” line viga, on selle parandamine ikkagi everything. If, for example, an Heliise's travel recommenhooldusmeeskonna töö ja vastutus. aeroplane has a technical probdation: "One great discovKui lend peab mingil põhjusel hililem, it is still the responsibiliery is Groningen in the nema, vastutab reisijatele kõige mugaty of the maintenance team. Netherlands. The mellow vamate ühenduste loomise eest klienIf a flight is delayed for some diteenindus. Ent Heliise ülesanne on reason, customer service is atmosphere there reminds tagada, et olukorrale leitaks lahendus. responsible for providing the me of Tartu, Estonia. Tema koordineerimisel asub tegudele most suitable connections for This city just has a very terve brigaad valdkonna eest vastutathe inconvenienced passenliberating aura!" vaid inimesi. gers. But Heliise's job is to enHeliise nendib, et lennundus eelsure that a solution is found for dab meeskonnatööd ja paindlikkust kõikidest osakonevery problem. She coordinates a brigade of people who dadest. Ei ole võõrad olukorrad, kus talle helistatakse are responsible for helping fix problems. ühe öö jooksul kell üks, kell kolm ja kell viis. „Eesti lenHeliise recognises that aviation requires teamwork nunduse eelis on, et see on väike ja kompaktne. Meil on and flexibility from all departments. There are nights teeme-ära-mentaliteet ja nii leiame lahenduse ka kõige where she gets a call at 1 o'clock, at 3 o'clock and at 5 keerukamatele olukordadele,” tunnustab ta oma kolo'clock. "The advantage of Estonian aviation is that it is leege. Just see mõttemall iseloomustab ka noort naist small and compact. We have a fix-it mindset, and we ennast kõige paremini. Ta kohaneb kiiresti, õpib tööd will find a solution to even the most complex situations," tehes, armastab käigu pealt lahendusi luua ning ei vea she says, commending her colleagues. The same goes kunagi alt. Nii on Heliise roll Nordicas kasvanud koos for this young woman. She adapts quickly, learns by temaga. Just nagu ei ole teada, kumb oli enne – kas doing, loves to find solutions on the go, and never lets muna või kana –, ei ole ühest vastust sellele, kas enne you down. So Heliise's importance at Nordica has grown tuli Heliise või oli tema töö. with her.

144

TIMEFLIES


KULTUURNE, SUURSUGUNE JA PERESÕBRALIK

LEND ALATES

79

90€

Viin on korduvalt pääsenud TOP 10 kõige õnnelikuma linna hulka ja seda nii külastanud turistide kui ka kohalike silmis. Iga päev toimub üle paarisaja erineva ürituse – teatri, ekskursiooni, kontserdi, peo ja näituse. Viini restorani- ja kohvikukultuur on üks kuulsamaid kogu maailmas. Just need täiuslikud maitseelamused loovad kõik eeldused ideaalseks puhkuseks!

nordica.ee

koostöös

* 7 X NÄDALAS * LENNUAEG: 2 h 20 min

KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

145


AJALUGU

HISTORY

Ainult südamega näeme hästi It is only with the heart that one can see rightly V Toomas Uibo, Nordica turundus- ja kommunikatsioonijuht / Nordica's Marketing and Communication Manager A Shutterstock

LISAKS eriskummalistele õhumasinatele on lennundusajalugu täis põnevaid ja andekaid inimesi. Kirjaniku ja piloodiameti ühildatavust on küll esialgu raske ette kujutada, kuid 1900. aasta 29. juunil sündinud prantsuse aristokraadi Antoine Marie Jean-Baptiste Roger’i elu need kaks ametit endas ühendaski. Seda ääretult põneva elukäiguga meest tunneme tänapäeval rohkem Antoine de Saint-Exupéry nime järgi – kirjanikuna, kes lõi ühe maailma imelisima jutustuse sõprusest, armastusest ja üksteisest hoolimisest. Jah, selle raamatu nimi on „Väike prints” ning see on tõlgitud ka eesti keelde. „Ainult südamega näeme hästi. Elus on kõige tähtsam see, mida me silmadega ei näe,” ütleb Väike prints. Lennunduspioneer ja kirglik piloot hukkus 44-aastasena 31. juulil 1944. aastal luurelennul Lõuna-Prantsusmaa ranniku lähedal.

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY ÜHILDAS KIRJANIKU- JA PILOODIAMETI. Antoine de Saint-Exupéry combined being a writer and a pilot.

146

TIMEFLIES

IN ADDITION to extravagant aircraft, the history of aviation is full of exciting and talented people. It is difficult to imagine at first how one could combine being a writer and a pilot, but the French aristocrat, Antoine Marie Jean-Baptiste Roger, born on 29th June 1900, united these two professions for himself. This man, who had an extremely interesting life, is today better known by the name Antoine de Saint-Exupéry – the writer who created one of the world's most wonderful narratives about friendship, love and care for each other. Yes, this book is called "The Little Prince" and it is also translated into Estonian. "It is only with the heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye," says the Little Prince. This aviation pioneer and passionate pilot died at the age of 44 years on 31st July 1944, presumably while on a military intelligence flight near the coast of southern France.


PEATOETAJA

LENNUPARTNER

SUURTOETAJAD

TOETAJAD

MEEDIAPARTNERID

KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

147


EESTI VÕITLEB KOOLIKIUSAMISE VASTU ESTONIA IS FIGHTING AGAINST SCHOOL BULLYING FOTOD / PHOTOS BY: IRIS KIVISALU

U

uringud näitavad, et iga viies Eesti koolilaps on kiusamise ohver. Kiusamine ei ole lihtne tüli või isegi kaklus – see tähendab endast ebavõrdsemal positsioonil olevale kaaslasele korduvalt ja tahtlikult haiget tegemist. Kiusamine mõjutab nii laste vaimset kui füüsilist tervist, aga ka õpitulemusi, enesehinnangut ja terve minapildi kujunemist ehk ühe tulevase täiskasvanu edasist elu tervikuna. „Kiusamist saab ennetada ja peabki ennetama!” rõhutab sihtasutuse Kiusamisvaba Kool tegevjuht Triin Toomesaar. „Kiusamine toob endaga kaasa vaimse ja füüsilise tervise muresid, akadeemilise edukuse langust või lausa koolitee enneaegset katkemist, mõjutades nii kogu ühiskonna edenemist ja tulevikku.” SA Kiusamisvaba Kool võitleb kiusamise vastu Turu Ülikooli teadlaste välja töötatud teadus- ja tõenduspõhise KiVa programmiga, mis mh õpetab tulevastele täiskasvanutele olulisi sotsiaalseid ja emotsionaalseid oskusi. Koolides, kus KiVat rakendatakse, on kiusamise ohvrite osakaal langenud alla 20%. Kiusamise vastu on aga võimalik võidelda igaühel meist. Abiks on, kui mõtleme kodus koos lapsega läbi võimalusi kiusamise peatamiseks – nii anname neile julgust ja laseme lastel tunda end suutlikena. Kui koolis on kiusamist ette tulnud, tuleks sellest kooli teavitada – ainult nii on võimalik seda kohapeal jälgida ja lahendada. Lisaks sekkumisele saab koolikiusamise vastu seista ka toetades sihtasutust Kiusamisvaba Kool. Nordica Pilvepoes on müügil kiusamisvastase sõnumiga rinnamärk, millest saadavat tulu kasutatakse koolikiusamise vastu võitlemiseks. Teistest toetamisvõimalustest loe lähemalt veebilehelt www.kiusamisvaba.ee

Nordica hindab kõrgelt positiivseid muutusi loovaid algatusi ja organisatsioone. Lapsed ja õrnas eas noored inimesed vajavad kõikide täiskasvanute tähelepanu märkamaks nende igapäevamuresid. Tehkem kõik koos midagi, mis ennetaks koolikiusamist meie väikeses riigis. Soetades Nordica pardalt KiVa rinnamärgi, võime kinkida nii mõnelegi lapsele õnnelikuma ja toredama kooliaja. Toomas Uibo, Nordica turundus- ja kommunikatsioonijuht

Nordica highly appreciates initiatives and organisations that stand to make a positive change. Children and young people need the attention of all adults to notice their everyday concerns. Let us do something together to prevent bullying in our small country. Getting the KiVa badge on board a Nordica flight can give a child a happier and more enjoyable time at school. Toomas Uibo, Nordica Marketing and Communications Manager


S

urveys show that every fifth Estonian child is a victim of bullying at school. Bullying is not a simple quarrel, disagreement or even a fight – it is an act of repeatedly and deliberately hurting someone weaker. Bullying affects both the mental and physical health of children, as well as influencing academic achievements, self-esteem, the development of self-image,

and the future life of a child as an adult. "Bullying can be prevented and must be prevented!", says Triin Toomesaar, Chief Executive Officer of the Kiusamisvaba Kool Foundation (Bullying-Free School Foundation). "Bullying leads to mental and physical health problems, decline of academic success, or even leaving school early, which in turn affects society as a whole, its progress and its future." Kiusamisvaba Kool Foundation fights bullying with the KiVa programme developed by researchers at Turku University, which among other things teaches important social and emotional skills for future adults. In schools where KiVa is implemented, bullying has fallen below 20%. However, it is possible for all of us to fight against bullying. It is helpful if we talk with our children about the ways we can stop bullying – this way we give them courage and enable our children to feel empowered. If bullying has occurred in school, the school should be informed – only this way can the problem can be monitored and solved. In addition to intervention, you can stand against bullying at school by supporting the Kiusamisvaba Kool Foundation. You can buy a badge with an anti-bullying message from the Nordica Cloud Shop, the proceeds of which are used to combat school bullying. Read more about other support options at www.kiusamisvaba.ee


ESTONIA FOR INTERNATIONAL MEETINGS AND EVENTS Increasingly many organisations are turning their attention to Northern Europe, searching for undiscovered and inspiring conference destinations with which to wow their delegates. With the number of its international association conferences having increased by nearly 100% between 2013 and 2017, Estonia is fast becoming the contemporary conference event location of choice. If you’re yet to consider Estonia for your next event destination, here are top reasons why this ideal location should leap to the top of your list.

Positively surprising, fresh destination Most of frequent conference delegates have already travelled the well-worn conference circuit and seen the same old sights. Impress them with a novel destination that’s still mostly undiscovered – a country that’s edgy and exotic, yet attractive, affordable and safe! Estonia is full of positive surprises and

Medieval and modern – a blend of old and new First-time visitors are amazed by Estonia´s historic ambience. Imagine strolling past Medieval walls and gates, Gothic churches, curious little lanes lit with old-fashioned lamps. At the same time Estonia´s cities are surprisingly

will definitely exceed your guests expectations.

Cosy and Compact Estonia is small and hassle-free. In fact, Estonia´s main conference towns are so compact that most hotels, venues, restaurants and sights are within easy walking distance of one another. Travelling from the city to a nature site can take 15 minutes. In Tallinn, for instance, the city centre is just a 10-minute drive from the airport.

modern, with the latest high-tech conveniences always at hand. It´s the combination of old and new, Medieval and Modern, that gives Estonia its unique flavour.

Unforgettable Venues No matter what kind of event you have planned, you’ll find a venue in Estonia that suits it to a tee. Historic or ultra-modern, a city-centre conference hotel or an unforgettable, one-of-a-kind meeting space. Imagine holding your event in a spectacular, Renaissance-style guild hall or a cutting-edge awardwinning museum. Other choices include a former power station turned into fantastic industrial style venue, an opera house, amazing maritime museum or even a TV tower.

150

TIMEFLIES


High quality hotels Thanks to Estonia´s rapid development as a travel destination, it´s now home to dozens of new, top-quality, business-class hotels. Their conference facilities offer the latest in comfort and technical capability. A good mix of 3-to 5-star hotels can be found in downtown areas, providing excellent access to the larger, city-centre conference venues.

Unforgettable activities and experiences If you are looking for unique activities available only in Estonia, we do have plenty. Top choices include bog-shoe walking, orienteering with retro jeeps, sculpture making workshop with a famous artist, marzipan painting workshop, design studio visits, adventure games in Tallinn Old Town.

Value for money Most planners find it cheaper to organise a meeting in Estonia than in Central Europe and excellent value for money is often stated by planners. Even Lonely

Upcoming Conferences

Planet named Estonia’s capital, Tallinn, the „Best Value

24th FECAVA Eurocongress June 2018,

Destination” for 2018.

1200 delegates The 51st Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea August 2018, 500 delegates The 49th Nordic Lung Congress 2019, June 2019, 600 delegates 33rd Congress of IUSTI-Europe on Sexually Transmitted Infections 2019, September 2019,

Local help

600 delegates

Estonian Convention Bureau, umbrella body of Estonian

JCI World Congress 2019, November 2019,

meeting industry, offers free impartial advice on venues,

5000 delegates

conference hotels, team-building and social activities.

For further information please visit www.visitestonia.com and Estonian Convention Bureau’s web site www.ecb.ee

European Union European Regional Development Fund

KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

151


NORDICA AASTA YEAR OF NORDICA

2017 PEAMISED PROJEKTID Suutsime koostöös LOTiga tuua Tallinnasse

2 lisalennukit ööbima, suurendades kohalike lendude arvu ja töökohti. Rahvusvahelist lennundusteenuse eksporti

laiendades suurendasime märkimisväärselt töökohtade arvu Eestis, pakkudes head väljundit Eesti rahvusvahelise äri kogukonnale ja noortele. 2017. aastal lisandus Nordica lennuvõrgustikku

We were able to bring 2 additional aeroplanes

to Tallinn in cooperation with LOT, increasing the number of local flights and jobs. We were able to significantly increase the number of jobs

in Estonia by expanding Nordica’s international aviation service exports, providing good output for the Estonian international business community and young people. In 2017, four new destinations were added to the Nordica

airline network

4 uut sihtkohta. Sven Kukemelk, arendusdirektor

03.2017

MAJOR PROJECTS OF 2017

Sven Kukemelk, Executive Director of Business Development

05.2017

06.2017

23.03.2017

15.05.2017

03.–04.06.2017

Hankeleping SASiga nelja lennuki opereerimiseks Kopenhaagenist lähtuvate lähiliinide teenindamiseks. Contract with SAS for the operation of four aircraft for short-distance routes from Copenhagen.

Avasime liini Peterburi. We opened the line to St. Peterburg.

Tähistasime Eesti Lennupäevi ja Nordica 1. aastapäeva. We celebrated Estonian Aviation Days and Nordica's 1st anniversary.

16.05.2017

16.05.2017

Alustasime lendudega Hamburgi liinil. We began flying to Hamburg.

Avasime Varssavi liini. We opened the line to Warsaw.


2017 UUED LENNUKID Nordica alustas 2017. aastat 6 CRJ lennukiga ja kasvatas oma lennukiparki 12 kuu jooksul 10 lennuki võrra. Aasta lõpuks oli meil 4 turbopropellerlennukit ATR72 ja 12 CRJ tüüpi reaktiivlennukit. Lennumasinate arvu suurenemise tingis eelkõige eksportteenuste kasv välisturgudel. 2017. aasta esimeses kvartalis võitsime SASi hanke, kuhu paigutasime 4 ATR lennukit ning tihendasime koostööd LOTiga, milleks vajasime aasta jooksul lisaks 3−4 CRJ lennukit. Kuna avasime Eesti turul 4 uut liini, vajasid needki lisalennukeid. Toomas Uibo, turundus- ja kommunikatsioonijuht

NEW AIRCRAFTS IN 2017 Nordica started the year 2017 with 6 CRJ jets and increased its fleet by 10 aircraft in 12 months. By the end of the year, we had 4 turboprop ATR72 aircraft and 12 CRJ jets. The increase in the number of aircraft was mainly due to the growth of export services in foreign markets. In the first quarter of 2017, the SAS procurement was won with 4 ATR aircrafts. The cooperation with LOT was intensified and we needed an additional 3–4 CRJ aircrafts during the year. Since the Estonian market opened 4 new routes, they needed additional aircrafts as well. Toomas Uibo, Head of Marketing and Communications

2017 TEENINDUSES Koostöös LOT Polish Airlinesiga on meie

kõnekeskus kättesaadav 24/7. Oktoobris alustasime kliendirahulolu-

uuringu eesmärgil reisijate tagasiside indekseerimist, kasutades Net Promotor Score’i, mis aitab meil analüüsida vajakajäämisi ja kiirelt reageerida kõiges, mis puudutab kogu teeninduse kvaliteeti. Tiina Riismandel, teenindusjuht

08.2017

YEAR 2017 IN SERVICE In cooperation with LOT Polish Airlines, our call centre

is available 24/7 In October, we began to gather passenger feedback from

customer satisfaction surveys using the Net Promotor Score, which helps us analyse any shortcomings and react quickly to everything that concerns the quality of the service Tiina Riismandel, Service Manager

11.2017

12.2017

28.08.2017

01.11.2017

20.12.2017

28.08 hakkasime lendama Tallinnast Göteborgi. We began flying to Gothenburg from Tallinn.

Vaiksed lennud. Talvehooajal võivad kõik kliendid, kelle lend väljub Tallinnast enne kella 9 hommikul, nautida lennul pikemat puhkeaega ja vähem infomüra. Quiet flights. During the winter season, all customers whose flight departed from Tallinn before 9 am were able to enjoy longer rest periods and fewer announcements on the flight.

Nordicaga lendas miljones reisija. One-millionth traveller flew with Nordica.


REISIJA INFO

4

PASSENGER INFO

Info NORDICA – EESTI MOODI ERILINE Nordic Aviation Group loodi 2015. aasta septembris, et pakkuda mugavaid ja kiireid lennuühendusi Eestiga. Nordical on 21 otselennusihtkohta ja koostöös teiste Euroopa lennufirmadega pakutakse mugavaid edasilennuvõimalusi rohkem kui sajasse sihtkohta. Alates 2016. aasta novembrist on Nordica koostööpartner LOT Polish Airlines.

NORDICAGA LENDAMISE EELISED: Enim otselendude sihtkohti Tallinnast –

suvehooajal 21 sihtkohta Mugav lennugraafik peab silmas just

Eestist reisijate vajadusi Üks uuemaid lennukiparke Euroopas Piletihinnad sisaldavad kõiki makse ja tasusid Piletihind sisaldab alati 8 kg käsipagasit

ja 23 kg äraantavat pagasit Lisatasuta check-in (ka lennujaamas) 24 h klienditugi koostöös LOTiga Nordica lennud toimuvad suuremate linnade

põhilennujaamadesse Eestikeelne teenindus Pardal tasuta eestikeelsed ajalehed,

kohv, tee ja vesi

Eesti tähtpäevade tähistamine pardal „Eine pilvedes” ja „Pilvepoe” tootevalik koosneb

põhiliselt eestimaistest toodetest Võimalus tellida söök ette Head lennuühendused üle maailma tänu

strateegilistele koostööpartneritele Star Alliance’i lojaalsusprogrammid

(Miles & More jne) Noored reisivad soodsamalt – küsi pakkumist,

kasutades koodi „Noortehind” Ärikliendiprogramm ja sellega kaasnevad

soodustused Nordica uudiskirjaga liitujad teavad esimesena

olulistest uudistest ja eripakkumistest Lisateenused: hotell ja autorent

KONTAKTID Osta lennupiletid: nordica.ee või info@nordica.ee 24 h tasuta kliendiinfo: +372 664 2200 Facebook.com/flynordica flynordica Klienditeenindus: Tallinna Lennujaama reisiterminal, Tartu mnt 101, Tallinn 10112

LOJAALSUSPROGRAMMID Teeni Nordica ja LOTi lendudega Miles & More’i punkte. Miles & More on Euroopa juhtiv individuaalreisijate püsikliendiprogramm, mis võimaldab teenida kõigil liinilendudel ja Star Alliance’i liikmete opereeritud lendudel auhinnamiile. Miile saab teenida ka siis, kui kasutad Miles & More’i partnerite teenuseid, nagu majutus, autorent või krediitkaart. www.miles-and-more.com

154

*Ei kehti Peterburi liinil

TIMEFLIES


NORDICA – SPECIAL IN AN ESTONIAN WAY Nordic Aviation Group was established in September 2015 to provide convenient and fast connections with Estonia. Nordica has 21 direct flight destinations and, in cooperation with other European airlines, offers convenient onward flights to more than one hundred destinations. Since November 2016, Nordica has partnered LOT Polish Airlines.

ADVANTAGES OF FLYING NORDICA: The maximum number of direct flights to

and from Tallinn – 21 destinations during the summer season A comfortable schedule that fits the needs

of passengers travelling from Estonia One of the newest fleets in Europe Ticket fares include all taxes and fees Fares always include 8 kg of hand luggage

and 23 kg of checked luggage Free-of-charge check-in (incl. at the airport) 24h customer service in cooperation

with LOT Nordica flies to the primary airports

of larger cities We offer free water, tea and coffee

Estonian holidays celebrated on board "Snack in the clouds" and "Shopping in the Clouds"

offer mainly Estonian products Opportunity to pre-order food Great connections around the world thanks

to cooperation with partner airlines Star Alliance loyalty programmes

(Miles & More etc.) Young people fly cheaper – ask for an offer

using the code "Youth fare" Corporate programme to business travellers Nordica newsletter subscribers are

the first to know about important news and special offers Additional services: hotel and car rental

CONTACTS Buy tickets: flynordica.com or info@flynordica.com 24h free customer information: +372 6642200 Facebook.com/flynordica flynordica Customer service: Tallinn Airport passenger terminal, Tartu mnt 101, Tallinn 10112

LOYALTY PROGRAMMES Earn Miles & More points with Nordica and LOT flights. Miles & More is Europe's leading loyalty programme for individual travellers, enabling customers to earn rewards on all flights operated by Star Alliance members. Rewards can be earned even if you use Miles & More partner services like accommodation, car rental, or credit card. www.miles-and-more.com

* Does not apply on the St. Petersburg route

KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

155


156 TIMEFLIES 160 TIMEFLIES


KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018 157 | KEVAD 2018


REISIJA INFO

4

PASSENGER INFO

PILETIINFO / TICKET INFORMATION HINNAGRUPID / FAMILY FARE GROUP Pagas / Checked luggage Käsipagas / Carry-on luggage Pileti muutmine / Change of ticket

ECONOMY

PREMIUM ECONOMY

BUSINESS

1 × 23 kg

2 × 23 kg

2 × 32 kg

1 × 8 kg (55 x 40 x 23 cm)1

1 × 8 kg1

2 × 9 kg1

65 € millele lisandub hinnavahe2,3 / plus fare difference 2,3

Hinnavahe / Fare difference

Hinnavahe / Fare difference

EI / NO

Täielik tagasimakse / Full refund

Täielik tagasimakse / Full refund

Tasuta / Free

Tasuta / Free

Tasuta / Free

Kuni 10 € / Up to 10 €

JAH / YES

JAH / YES

EI / NO

EI / NO

JAH / YES

Tühistamise võimalus / Cancellation possibility Lennule registreerimine / Check-in Istekoha reserveerimine / Seat reservation Tühi kõrvaliste mugavuse tagamiseks (lisaiste) / Additional seat for comfort (extra seat) Miles & More*

125–1250

750–1350

1250–2000

Eelisjärjekorras lennule registreerimine / Priority check-in

EI / NO

JAH / YES

JAH / YES

Äriklassi ootesaali kasutamine / Access to lounge

EI / NO

EI / NO

JAH / YES

Toitude ja jookide serveerimine / Meal and drink service

Joogid / Drinks

JAH / YES

JAH / YES

JAH / YES

JAH / YES

JAH / YES

Ajalehed / Newspapers

1. Nordica / LOT Polish Airlinesi lendudele võib lisaks käsipagasile tasuta kaasa võtta ühe käsipagasi ühiku, näiteks käekoti, sülearvuti või portfelli, mille maksimaalsed mõõdud on 40 x 35 x 12 cm. Lisaks võib lennukisse kaasa võtta lapsele vajaliku koguse beebitoitu ja kokkupandava käru. / Additionally, each passenger may carry 1 personal item, such as a handbag, laptop or portfolio with dimensions of 40x35x12 cm. A folding pushchair and an appropriate quantity of baby food are also accepted as free hand luggage. 2. Tasu rakendub ühe reisisuuna kohta. / Charge applies for each direction of travel. 3. Ei ole võimalik kampaaniahindade puhul. / Not possible for campaign fares. * Ei kehti Peterburi liinil. / Does not apply on the St. Petersburg route.

LAPSEGA REISILE / TRAVELLING WITH CHILDREN Pilet väikelapsele, kes ei ole lendamise ajaks veel 2-aastane, maksab 10% täiskasvanud reisija pileti hinnast. 2–12-aastastele lastele kehtib allahindlus 25% täiskasvanud reisija pileti hinnast. Võid võtta kaasa lapse autoistme või jalutuskäru kuni õhusõiduki ukseni. Imikutele ja väikelastele on tasuta pagasit üks ühik, mille maksimaalne kaal on 23 kg ja kokkupandav käru kaaluga kuni 10 kg. Üksinda reisivale lapsele vanuses 5–12 aastat (k.a) pakume saatjateenust. Selleks tuleb pileti broneerimisel esitada taotlus ja teenus on tasuline.

Ticket for an infant who under the age of 2 by the time of travelling is 10% of the adult fare. Children of ages 2–12 are entitled to discount up to 25% of the adult fare. You may take a child’s car seat or foldable pushchair right up to the aircraft door or steps. The free baggage allowance for babies and infants includes one piece of luggage with maximum weight of 23 kg and a foldable stroller weighing up to 10 kg. For unaccompanied children of ages 5–12 we can arrange an escort. For that, please file an application when booking the ticket and the service is chargeable.

ELEKTROONILISTE SEADMETE PARDAL KASUTAMINE / USE OF PORTABLE ELECTRONIC DEVICES LENNU AJAL / DURING THE FLIGHT

ÕHKU TÕUSMISE JA MAANDUMISE AJAL / DURING TAKE-OFF AND LANDING Sülearvuti tuleb panna istmetaskusse või üles käsipagasi kappi. Puudub võimalus helistada, saata sõnumeid või kasutada Bluetoothi. Laptop must be placed in seat pocket, or the overhead locker. There is no possibility to make a phone call, send SMS or use bluetooth.

158

TIMEFLIES


IMTALLINN

European Union European Regional Development Fund

Investing in your future

04.08.2018 SIGN UP NOW ORTEAM! REGISTER YOUR

VÕI PANE ENNAST KIRAJA D! N O K T IS Õ V M O I R E E R REGIST N U R M K ,2 2 4 E IK B M 3,8KM SWIM 180K INN L L A T / M O .C N A M N IRO

KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

159


ENIM OTSELENDE TALLINNAST Nordica lendab enam kui 140 sihtpunkti läbi strateegiliste Euroopa ühenduspunktide

10 Bombardier CRJ 900 − 88/90 istet 2 Bombardier CRJ 700 − 70 istet 6 ATR − 70 istet

nordica.ee

TRONDHEIM

OSLO ÖREBRO STOCKHOLM GÖTEBORG

TALLINN

PETERBURI

KOPENHAAGEN GRONINGEN AMSTERDAM BRÜSSEL

HAMBURG

VILNIUS

BERLIIN

MÜNCHEN

NICE

VIIN

RIJEKA

KIIEV ZHULIANY

ODESSA

SPLIT OHRID

NORDICA OTSELENNUD 160 TIMEFLIES NORDICA SUVESIHTKOHAD

VARSSAVI

CONSTANȚA

KIIEV BORISPOL


KIIRESTI EUROOPASSE SIHTKOHT

LENNUAEG

Amsterdam

2 h 25 min

Berliin

1 h 45 min

Brüssel

2 h 35 min

Constanta (Rumeenia)

2 h 30 min

Göteborg

1 h 25 min

Hamburg

1 h 50 min

Kiiev

1 h 45 min

Kopenhaagen

1 h 35 min

München

2 h 30 min

Nice

3 h 15 min

Odessa

2 h 15 min

Ohrid (Makedoonia)

3 h 5 min

Oslo

1 h 35 min

Peterburi

50 min

Rijeka

2 h 45 min

Split

2 h 55 min

Stockholm

55 min

Trondheim

1 h 35 min

Varssavi

1 h 40 min

Viin

2 h 20 min

Vilnius

1h

nordica.ee

HIND ALATES

89.90 € 59.90 € 89.90 € 89.90 € 69.90 € 69.90 € 79.90 € 69.90 € 89.90 € 109.90 € 99.90 € 99.90 € 35.90 € 49.90 € 99.90 € 109.90 € 69.90 € 69.90 € 122.90 € 79.90 € 50.90 €

koostöös

KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

161


REISIJA INFO

4

PASSENGER INFO

ÄRIKLIENDILE SISUKORD Í CONTENTS Í CONTENTS

SISUKORD

Nordica Ärikliendiprogramm pakub ettevõtetele kasulikke eeliseid. Mugav lennuplaan võimaldab ärireise alustada hommikul ja õhtuks koju tagasi jõuda. Programm on lihtne ja võimaldab pärast liitumist kokkuhoidu juba esimeselt tellimuselt. Soodustused kehtivad nii otselennu sihtkohtadesse kui ka Nordica jätkulendudele. Ärikliendiprogrammiga liitumise eelised: Soodustused vastavalt ostumahtudele: Ärikliendi, Hõbekliendi ja Kuldkliendi tasemel Soodustused kõikides piletiklassides Nordica otselendudel 21 sihtkohta Euroopas Soodustused Nordica jätkulendudel koostöös partnerlennufirmadega (Lufthansa, Austrian Airlines, SN Brussels, Croatia Airlines, Adria Airways ja TAP Portugal) enam kui 140 sihtkohta üle Euroopa Paindlikud pileti muutmise ja tühistamise tingimused Liituge ärikliendiprogrammiga Nordica.ee. Ärikliendisoodustusega pileteid saate tellida kas Nordica Äriklienditeeninduse e-postiaadressil corporate@nordica.ee ja telefonil +372 664 2202 või eelistatud reisibüroo vahendusel.

CORPORATE TRAVEL

Nordica’s corporate programme has the best interest of companies in mind. A comfortable flight schedule allows you to fly out for business in the morning and return home in the evening. Discounts are applicable both for direct destinations as well as connecting flights with our partners. Your company can enjoy discounts on flight tickets immediately after subscribing to the programme.

Advantages of joining the corporate programme: Discounts based on membership levels: Business, Silver and Gold Discounts on all ticket classes on Nordica’s direct flights for 21 destinations in Europe Discounts on Nordica’s connecting flights in cooperation with partner airlines Lufthansa, Austrian Airlines, SN Brussels, Croatia Airlines, Adria Airways and TAP Portugal for over 140 destinations in Europe Flexible conditions for changing or cancelling bookings

Join the corporate programme at flynordica.com. To book corporate rates contact Nordica’s Corporate Customer Service by e-mail: corporate@nordica.ee, or phone: +372 664 2202, or contact your preferred travel agency.

162

TIMEFLIES

koostöös / in cooperation with


KEVAD–SUVI | SPRING–SUMMER 2018

163


S U I T S U P P LY T A L L I N N : ROTERMANNI 14, ROTERMANN CITY, 10111 TALLINN S U I T S U P P LY R I G A : GALLERIA RIGA SC, 2 ND FLOOR, DZIRNAVU 67, RIGA 164

TIMEFLIES S U I T S U P P LY

V I L N I U S : EUROPA SC, 3 RD FLOOR KONSTITUCIJOS PR. 7A, VILNIUS

Profile for Time Flies

TimeFlies spring-summer 2018  

In-flight magazine of Estonian national airline Nordica published by Media Station OÜ (www.mediastation.ee)

TimeFlies spring-summer 2018  

In-flight magazine of Estonian national airline Nordica published by Media Station OÜ (www.mediastation.ee)

Profile for timeflies
Advertisement