TimeApp Magazine #1-2014

Page 7

TimeApp medverkar till en

meningsfull fritid Malmö Stads Fritidsförvaltning har beställt och fått en egen anpassad version av tid- och projektredovisningssystemet TimeApp. Allt för att verksamheten inom förvaltningen ska kunna bedrivas på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Malmö är landets tredje största kommun med mer än 312 000 invånare och en omsättning på ca 17,5 miljarder kronor varav kultur- och fritidssektorn svarar för ca 7% eller drygt 1 225 000 000 kronor. Fritidsförvaltningen arbetar för att alla malmöbor ska ha möjlighet till en meningsfull fritid. 80-talet fritids- och idrottsanläggningar På 1100-talet var nutidens Malmö en liten kyrkby, som låg ungefär där affärs- och centrumdelen Triangeln ligger i dag. Därför har staden också ett historiskt och kulturellt arv att förvalta.   Den specialanpassade eller sk brandade versionen av TimeApp har tagits fram för att verksamheten inom förvaltningen ska kunna bedrivas optimalt kost-

nadseffektivt. Idag har fritidsförvaltningen ca 200 medarbetare som bl a svarar för skötsel, tillsyn och förvaltning av 80-talet fritids- och idrottsanläggningar.  Systemet är förvaltningsinternt och avser framförallt redovisning av tider och hantering av arbetsorder. Eftersom det är webbaserat kan man sköta redovisningen både från datorn eller sin smartphone via app. Uppföljning och analys En speciell rapportfunktion i excelformat har tagits fram, för att möjliggöra en efterbearbetning av redovisade tider, resor, ultägg och artiklar i t ex QlikView; ett BIeller business intelligence-system.   Standardversionen av TimeApp, som har 1 000-tals användare i hela landet, bygger på redovisning av tider, kostnader och resor. Här finns också körjournal och stämpelklocka med GPS-funktion, artikeldatabas, budgetfunktioner, fakturering och även ett helt världsunikt internt mötesforum i realtid; TimeBook, som på ett smart och enkelt sätt underlättar den interna kommunikationen.

Tips! Läs tidigare nummer av TimeApp Magazine. Antingen genom att besöka timeapp.se/magazine eller genom att scanna QR-koderna här nedan.

TimeApp Magazine 2013

TimeApp Magazine 2011

www.timeapp.se    TimeApp Magazine #1-2014

7