TimeApp Magazine #1-2014

Page 3

Viktigt att hänga med i den

digitala utvecklingen När Sörmlands Sparbank inom ramen för sitt företagserbjudande Bättre Affärer lanserade sitt samarbete med TimeApp, så gjorde man det med utgångspunkt från kundnyttan av bra digitala hjälpmedel som underlättar affärerna för små och medelstora företagskunder Bättre Affärer är ett erbjudande där banken har samlat sina bästa och mest användbara tjänster för såväl nystartade som etablerade företagare. De kunder som är anslutna till Bättre Affärer, erhåller 50% rabatt på TimeApp under ett års tid.   – Vi ser det som en självklarhet att kunna erbjuda lösningar, som hjälper företagen att frigöra tid och energi, som behövs för att driva verksamheten framåt, säger Håkan Bennetoft, regionchef på Sörmlands Sparbank.  – Bättre Affärer med bl a TimeApp är också ett led i att hjälpa företagen att få tillgång till bra digitala tjänster.   Alltfler har tillgång till smartphones och har därmed företaget på fickan. Bankens tjänst; Mobilbank Företag upptäcks av alltfler som därmed kan sköta företagets ekonomi, när de vill och var de vill. Man kan hålla koll på likviditeten, betala och överföra och handla med både aktier och fonder.  – Dessutom kan man ta reda på information om andra företag och få flera pushnotiser för bättre koll, berättar Håkan Bennetoft.  – Vi använder ibland begreppet Sund och Hållbar Ekonomi. Vad det innebär kan givetvis vara olika från företag till före-

TimeApp Magazine #1-2014 www.timeapp.se Utges av P&K Utvecklingskonsult AB (org nr 556460-3669) Floragatan 3B 641 33 Katrineholm 0150-506 15

tag. Sörmlands Sparbanks mer generella tolkning bygger på ett antal huvudpunkter. Hållbart handlar om både miljö, energi och ekonomi; om enkla åtgärder som kan ge stora effekter. En sådan åtgärd kan vara ökad användning av bankens olika e-tjänster. Även trygghet Begreppet; sund och hållbar ekonomi betyder också trygghet; för företaget, dess ägare och medarbetare.  – Det är lika viktigt att skapa väl fungerande försäkringslösningar för alla parter som det är att ha ordning och reda på sina papper och redovisningar.  – Exempelvis förutsätter en god likviditet både planering och en bra buffert, menar Håkan Bennetoft.   En sund och hållbar ekonomi kan vara ett bra sätt att tänka efter före, att vara förberedd och ha möjlighet att agera på eget initiativ. Istället för att tvingas agera defensivt för att man är tvingad.  – TimeApp är ett utmärkt sätt att enkelt och effektivt få en optimal kontroll på sina tider, kostnader, utlägg och resor, säger Håkan Bennetoft. smidigt med TimeApp Genom att alla i företaget kan sköta sina olika redovisningar både från datorn och från sina smartphones, blir TimeApp ett smidigt verktyg, som det också är roligt att få arbeta med.   Det unika med TimeApp är att det är ett kostnadsfritt tid- och projektredovisningssystem. Första användare är gratis utan tidsbegränsning … eller All Free som man

skulle kunna säga. Dessutom ingår systemets alla funktioner oavsett hur många användare som finns registrerade … och det betyder All Included.  – TimeApps affärsmodell tilltalar oss på banken, just för att det är enkelt och ett bra digitalt hjälpmedel för många av våra företagare, säger Håkan Bennetoft.  – Det ger också en samlad och bra överblick, som sparar tid och underlättar vid bl a fakturering och uppföljning. Sörmlands Sparbank med huvudkontor i Katrineholm är verksam i fem kommuner; Nyköping, Oxelösund, Katrineholm, Flen och Vingåker.

Håkan Bennetoft Regionchef Katrineholm Flen Vingåker

Redaktionellt ansvariga

Redaktionsgruppen

Tryck

Lars Knapasjö, VD 0150-506 15 (070-561 39 70) 0151-303 10 lars@timeapp.se

Daniel Lindén 0150-506 15 (073-846 78 04) daniel@timeapp.se

Linderoths Tryckeri AB www.linderothstryckeri.se 0151-130 90

Eric Windahl 0150-506 15 eric@timeapp.se

Grafisk Produktion

Martin Eriksson, vVD/försäljningsansvarig 0150-506 15 (070-262 21 17) martin@timeapp.se

BANKGIRO 5815-9708

P&K Utvecklingskonsult AB www.pkutvecklingskonsult.se kontakt@pkutvecklingskonsult.se 0150-506 15