Page 99

Nyttige funktioner

B Kontrol af kameraets funktionsindstillinger Tryk på knappen <B>, mens menuen vises for at se kameraets aktuelle indstillinger. Tryk på knappen <B>, mens menuen vises for at se indstillingerne. Tryk igen på knappen <B> for at vende tilbage til menuen. Tryk udløserknappen halvt ned for at vende tilbage til kameraindstillinger. Kameraets indstillingsdisplay Dato/Tid (s. 37) Billedstil (s. 63) Farverum (s. 83) Korrektion af HB (s. 88)/ HB-bracketing (s. 89)

Automatisk rotation (s. 98) Resterende kapacitet på CF-kortet Automatisk LCD-skærm fra (s. 101) Autosluk (s. 95)

99

Canon 400D  
Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D