Page 98

Nyttige funktioner

3 Autorotation af lodrette billeder Lodrette billeder drejes automatisk, så de vises lodret på kameraets LCD-skærm og pc i stedet for vandret. Indstilling af denne funktion kan ændres.

Under fanen [c] kan du vælge [Autorotering]. Tryk derefter på <0>. Se beskrivelserne for indstillingerne nedenfor, og vælg den ønskede indstilling. Tryk på <0>. [TilPD]: Det lodrette billede drejes automatisk både på LCD-skærmen og på din pc. [TilD]: Det lodrette billede drejes kun automatisk på din pc. [Fra]: Det lodrette billede drejes ikke automatisk.

FAQ Det lodrette billede drejes ikke under billedvisningen umiddelbart efter, at billedet er taget. Det lodrette billede drejes kun ved afspilning.

[TilPD] er indstillet, men billedet drejes ikke ved afspilning. Autorotering kan ikke bruges med vandrette billeder, der er optaget, mens [Autorotering] er slået [Fra]. Hvis du tager et lodret billede, mens kameraet peger opad eller nedad, roteres billedet muligvis ikke ved afspilning. I så fald, skal du se "Rotering af billede" på side 119.

Rotering af et billede på kameraets LCD-skærm, når [TilD] er indstillet. Indstil [TilPD], og afspil billedet. Billedet roteres.

Det lodrette billede roteres ikke på din pc-skærm. Softwaren, der anvendes, er ikke kompatibel med billedrotation. Anvend i stedet kameraets medfølgende software.

98

Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D

Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D