Page 97

Nyttige funktioner

[Autoreset]: Nulstiller filnummereringen til 0001, så snart CF-kortet udskiftes. Hver gang, CF-kortet udskiftes, begynder filnummereringen fra 0001. Det er praktisk, hvis du vil sætte billeder i orden på CF-kortet. Hvis det nye CF-kort indeholder billeder, der er gemt fra tidligere, fortsætter filnummereringen muligvis fra filnummereringen af de eksisterende billeder på kortet. For at kunne begynde filnummereringen fra 0001, skal CF-kortet formateres før brug. Filnummerering efter udskiftning af CF-kortet

CF-kort-1

CF-kort-2

0051

0001

Filnummerering er nulstillet

[Manuel reset]: Du kan til enhver tid eller til en ny mappe nulstille filnummereringen til 0001. Når du nulstiller filnummereringen manuelt, oprettes automatisk en ny mappe, og filnummereringen af billeder gemt i den mappe, begynder fra 0001. Det er praktisk, når du vil bruge forskellige mapper til de billeder, du har taget i går og de billeder, du har taget i dag. Efter manuel nulstilling, vender filnummereringen tilbage til kontinuerlig eller autoreset. Hvis mappenr. 999 oprettes, vises, [Ikke flere højere mappenumre] på LCD-skærmen. Hvis den mappe indeholder billeder, som når op på filnummer 9999, vil optagelse ikke være mulig, selvom CF-kortet stadig har lagringskapacitet. LCD-skærmen viser en meddelelse om udskiftning af CF-kort. Sørg for at udskifte CF-kortet. Filnavnet for JPEG- og RAW-billeder starter med "IMG_ ". Filtypenavnet er ".JPG" for JPEG-billeder og ".CR2" for RAW-billeder.

97

Canon 400D  
Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D