Page 96

Nyttige funktioner

3 Filnummereringsmetoden Filnummeret svarer til det billednummer, der findes på negativer. De optagede billeder tildeles et filnummer efter rækkefølge fra 0001 til 9999 og gemmes i sammemappe. Du kan også ændre, hvordan filnumrene tildeles. Filnummeret vises på din pc i dette format: IMG_0001, JPG. Under fanen [c] kan du vælge [Filnummerering]. Tryk derefter på <0>. Følg trinene nedenfor for at vælge filnummerering, og tryk på <0>.

[Kontinuerlig]: Filnummereringen fortsætter i kontinuerlig rækkefølge, også selvom du skifter CF-kort. Selv når du udskifter CF-kortet fortsætter filnummereringen i rækkefølge op til 9999. Det er praktisk, når du vil gemme et billede under et vilkårligt nummer mellem 0001 og 9999 i samme mappe på din pc. Hvis det nye CF-kort indeholder billeder, der er gemt fra tidligere, fortsætter filnummereringen muligvis fra filnummereringen af de eksisterende billeder på kortet. Hvis du vil anvende kontinuerlig filnummerering, bør du anvende et nyligt formateret CF-kort hver gang. Filnummerering efter udskiftning af CF-kortet

CF-kort-1

CF-kort-2

0051

0052

Næste filnummer i rækken

96

Canon 400D  
Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D