Page 94

Nyttige funktioner 3 Slukning for bipper Du kan forhindre bipperen i at lyde, når fokus er opnået eller under optagelse med selvudløser. Vælg [Biptone] under fanen [z], og tryk derefter på <0>. Vælg [Fra], og tryk på <0>.

3 CF-kort-påmindelse Denne funktion forhindrer, at du tager billeder uden CF-kort i kameraet. Vælg [Optag m/u kort] under fanen [z], og tryk på <0>. Vælg [Fra], og tryk på <0>. Hvis du trykker på udløserknappen, og der ikke er installeret et CF-kort, vises "no CF" i søgeren, og du kan ikke udløse lukkeren.

3 Indstilling af visningstid Du kan indstille, hvor lang tid, billedet skal vises på LCD-skærmen, efter du har taget billedet. Hvis [Fra] er indstillet, vises visningstiden ikke. Hvis [Lås] er indstillet, vises visningstiden, indtil [Autosluk]-tiden. LCD-skærmen slukker, hvis du sætter øjet tæt på søgeren. Tryk på udløserknappen eller foretag en uvilkårlig betjening på kameraet. Under fanen [x] kan du vælge [Visningstid]. Tryk derefter på <0>. Indstil klokkeslæt, og tryk på <0>.

94

Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D

Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D