Page 91

Sådan undgår du kamerarystelser

Låsning af spejl Selvom fjernbetjent optagelse kan forhindre kamerarystelser, kan brug af spejllås til forhindring af kameravibrationer også hjælpe, hvis du bruger et superteleobjektiv eller optager på nært hold. Spejllås aktiveres ved at åbne [b Bruger def. funk. (C.Fn)] og angive [Låsning af spejl] (s. 105) til [1:Aktivér]. Tryk udløserknappen helt ned for at låse spejlet. Tryk udløserknappen helt ned igen for at tage billedet. Spejlet går nu ned igen.

Tip til optagelse Hold ikke kameraet op mod solen. Solens varme kan brænde og beskadige lukkerlamellerne. Med selvudløser kan billedet tages efter 2 sekunders forsinkelse. Når du trykker udløserknappen helt ned, låser spejlet, og billedet tages 2 sekunder senere. Ved bulb-eksponering skal du holde udløserknappen nede, indtil du vil afslutte eksponeringen. Hvis du slipper udløserknappen i løbet af de 2 sekunders selvudløsernedtælling, høres en lyd for at minde dig om udløseren. Dette er ikke selve udløseren (der tages intet billede). Optagelse med fjernbetjening Eftersom du ikke rører kameraet, når billedet tages, kan optagelse med fjernbetjening sammen med spejllås forhindre kamerarystelser yderligere. Med fjernbetjening RC-5 låses spejlet, når du trykker på overførselsknappen, før billedet tages 2 sekunder senere. Med RC-1 skal du indstille det til 2 sekunders forsinkelse og derefter optage. Selv om <i> (Kontinuerlig optagelse) er indstillet, er enkeltoptagelse stadig aktiv. Spejlet låses, og efter 30 sekunder går det automatisk ned igen. Hvis du trykker udløserknappen helt ned igen, låses spejlet igen.

91

Canon 400D  
Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D