Page 89

3 HvidbalancekorrektionN

Automatisk hvidbalance-bracketing Med blot én optagelse kan du på en gang få tre billeder med hver sin farvetone. Bracketing af billedet sker med blå/gul-bias eller magenta/grøn-bias på baggrund af hvidbalancetilstandens standardfarvetemperatur. Dette kaldes hvidbalance-bracketing. Hvidbalance-bracketing er mulig op til ±3 niveauer i intervaller på et niveau.

Indstil mængden af hvidbalancebracketing.

B/A-bias ±3 niveauer

I trin 2 for hvidbalancekorrektion skifter symbolet " " på skærmen til " " (3 punkter), når du drejer på <6>. Hvis du drejer <6> mod højre, indstilles B/A-bracketing, og hvis du drejer den mod venstre, indstilles M/G-bracketing. X Til højre på skærmen indikerer "BKT" (bracketing) bracketing-retningen og mængden af bracketing vises også. Tryk på <0> for at afslutte indstillingen og vende tilbage til menuen. For at annullere den valgte bracketing, skal du indstille "BKT" til "±0" (" " til " " (1 punkt)).

Bracketing-rækkefølge Korrekt hvidbalance, blå bias og gul bias. Eller korrekt hvidbalance, magenta bias og grøn bias. Hvis billedoptagelseskvaliteten er indstillet til RAW eller RAW+73, kan hvidbalance-bracketing ikke anvendes. Hvis hvidbalance-bracketing er indstillet, reduceres det maksimale antal burst under kontinuerlig optagelse. Desuden reduceres antallet af mulige optagelser til ca. en tredjedel af det normale antal. Da der optages tre billeder for hver enkelt optagelse, er CF-kortet længere tid om at gemme optagelsen. "BKT" står for bracketing.

89

Canon 400D  
Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D