Page 88

3 HvidbalancekorrektionN Du kan ændre den hvidbalance, der er indstillet. Denne justering har samme effekt som brug af en farvetemperaturkonvertering eller et farvekompensationsfilter. Hver farve kan korrigeres til et af ni niveauer. Brugere, der har erfaring med at bruge farvetemperaturkonvertering eller farvekompensationsfiltre, vil sandsynligvis få glæde af denne funktion.

1

Vælg [WB FLYT/BKT]. Vælg [WB FLYT/BKT] under fanen [m], og tryk på <0>. X Skærmen til indstilling af hvidbalancekorrektion og hvidbalancebracketing vises.

hvidbalancekorrektionen. 2 Indstil Tryk på tasten <S> for at flytte

Indstillingseksempel: A2, G1

mærket " " til den ønskede position. B er blå, A er gul, M er magenta, og G er grøn. Farvebalancen skifter i den respektive retning. Øverst til højre indikerer "FLYT" farvebalancebias og korrektionsmængde. Hvis du vil annullere hvidbalancekorrektionen, skal du trykke på tasten <S> og flytte mærket " " til midten af skærmen, så "FLYT" viser "0, 0." Tryk på <0> for at afslutte indstillingen og vende tilbage til menuen.

Under hvidbalancekorrektionen vises <2> i søgeren og på LCD-skærmen. Et niveau af blå/gul korrektion svarer til 5 mired på et farvetemperaturkonverteringsfilter (mired: en måleenhed, der angiver tæthed i et farvetemperaturkonverteringsfilter).

88

Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D

Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D