Page 87

B: Indstilling af hvidbalanceN

[Brugerdefineret WB]. 2 Vælg Vælg [Brugerdefineret WB] under fanen[m], og tryk på <0>. X Skærmen SET vises.

hvidbalancedataene. 3 Importer Vælg det billede, som blev taget i trin 1, og tryk på <0>. X Dataene importeres, og meddelelsesskærmen og menuen vises.

den brugerdefinerede 4 Vælg hvidbalance. Tryk på knappen <XB>. Tryk på tasten <U> for at vælge <O>, og tryk udløserknappen halvt ned.

Hvis den eksponering, der opnås i trin 1, er under- eller overeksponeret, kan du muligvis ikke opnå en korrekt hvidbalance. Hvis billedet blev taget, mens billedstilen var indstillet til [Monokrom] (s. 64), kan den ikke vælges i trin 3. Du kan eventuelt bruge et 18 % gråt kort (kan købes), da det kan give en mere nøjagtig hvidbalance end et hvidt objekt.

87

Canon 400D  
Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D