Page 85

A FE-låsN FE-lås låser indstillingen til flasheksponeringen over området på motivet. Denne funktion fungerer også med ekstern EX-series Speedlites. * FE står for Flash Exposure (flasheksponering).

1

Tryk på knappen <D> for at aktivere den indbyggede flash. Tryk udløserknappen halvt ned og kig i søgeren for at kontrollere, at ikonet <D> lyser.

2 Fokuser på motivet. på knappen <A>. (8) 3 TrykAnbring midten af søgeren over motivet, dér hvor du vil låse flasheksponeringen, og tryk derefter på knappen <A>. X Flashen udløser en prøveflash, og det nødvendige flashoutput beregnes og registreres i hukommelsen. X "FEL" vises et øjeblik i søgeren, og <A> lyser. Hver gang du trykker på knappen <A> udlades en prøveflash, og det nødvendige flashoutput beregnes og registreres i hukommelsen.

billedet. 4 TagIndram billedet, og tryk udløserknappen helt ned. X Flashen udlades for at tage billedet.

Hvis motivet er for langt væk og uden for flashens effektive rækkevidde, blinker ikonet <D>. Gå tættere på motivet, og gentag trin 2 til 4.

85

Canon 400D  
Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D