Page 84

A AE-låsN Brug AE-lås, når du vil tage flere billeder med samme eksponeringsindstilling, eller når området i fokus skal være anderledes i forhold til eksponeringsmålingsområdet. Tryk på knappen <A> for at låse eksponeringen, og komponer og tag billedet igen. Dette kaldes AE-lås. Denne funktion er praktisk til motiver, der belyses bagfra.

1

Fokuser på motivet. Tryk udløserknappen halvt ned. X Eksponeringsindstillingen vises.

på knappen <A>. (0) 2 Tryk X Ikonet <A> lyser i søgeren for at angive, at eksponeringsindstillingen er låst (AE-lås). Hver gang du trykker på knappen <A>, låses den aktuelle indstilling for autoeksponering.

Indikator for AE-lås

og tag billedet. 3 Komponer Hvis du vil bruge den samme AE-lås til flere optagelser, skal du holde knappen <A> nede og trykke på udløserknappen for at lave en anden optagelse.

Effekten af AE-lås varierer afhængigt af AF-punkt og målingsmetode. Der findes yderligere oplysninger i afsnittet "AE-lås" (s. 159).

84

Canon 400D  
Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D