Page 72

8: Automatisk dybdeskarphed AE Motiver i forgrunden og baggrunden vil automatisk være i fokus. Alle AF-punkterne vil være aktive, og den blændeværdi, der er påkrævet for at opnå den nødvendige dybdeskarphed, indstilles automatisk. * <8> står for Auto-Deth of field (automatisk dybdeskarphed). Denne indstilling angiver automatisk dybdeskarpheden.

1

Drej programvælgeren om på <8>.

på motivet. 2 Fokuser Hold AF-punktet hen over motivet, og tryk udløserknappen halvt ned. (0) Alle motiver, der dækkes af AFpunkter, der blinker rødt, er i fokus.

3 Tag billedet. FAQ Lukkertiden i søgeren blinker. Hvis lukkertiden "30"" blinker, er motivet for mørkt. Øg ISO-følsomheden. Hvis lukkertiden "4000" blinker, er motivet for lyst. Reducer ISO-følsomheden.

Blænden i søgeren blinker. Eksponeringen er korrekt, men den ønskede dybdeskarphed kan ikke opnås. Anvend enten et objektiv med vidvinkel, eller gå længere væk fra motiverne.

Der er angivet en langsom lukkertid. Brug et stativ.

Jeg vil gerne bruge flash. Flash kan bruges, men resultatet bliver det samme som ved brug af tilstanden <d> med flash. Den ønskede dybdeskarphed kan ikke opnås.

72

Canon 400D  
Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D