Page 71

a: Manuel eksponering Du kan indstille både lukkertiden og blænden som ønsket. Med flash indstilles flasheksponeringen automatisk for at passe til den blænde, der blev indstillet. Flashsynkroniseringshastigheden kan indstilles til bulb eller fra 30 sek. til 1/200 sek. * <a> står for manuel.

programvælgeren om 1 Drej på <a>. lukkertiden og blænden. 2 Indstil For at indstille lukkertiden skal du dreje på <6>. For at indstille blænden skal du holde knappen <O> nede og dreje på <6>. Standardeksponeringsindeks

Mærke for eksponeringsniveau

eksponeringen og tag et 3 Indstil billede. Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere. Indikatoren for eksponeringsniveauet i søgeren angiver eksponeringsniveauet op til ±2 stop fra standardeksponeringspunktet i midten. Når du ændrer lukkertiden og blænden, bevæger markøren for eksponeringsniveauet sig. Du kan vælge, hvilket eksponeringsniveau du vil indstille.

Bulb-eksponering I trin 2, skal du dreje <6> mod venstre for at indstille <BULB>. En bulb-eksponering holder lukkeren åben lige så længe, du holder udløserknappen nede. Det kan bruges til at fotografere fyrværkeri osv. Hvis du trykker på knappen <B> under bulb-eksponeringen, vises den forløbne eksponeringstid. Da fremgangsmåden for bulb-eksponering "støjer" mere end sædvanligt, kommer billedet til at se kornet ud. Du kan reducere denne støj ved i menuen [b Bruger def. funk. (C.Fn) at indstille [Støjreduktion ved lang eksp.] (s. 103) til [Auto] eller [Til].

71

Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D

Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D