Page 70

f: Ændring af dybdeskarpheden

Brug af den indbyggede flash Flasheksponeringen indstilles automatisk for at passe til den blænde, der blev indstillet. Lukkertiden indstilles automatisk til mellem 30 sek. 1/200 sek. for at passe til den omgivende lysstyrke. I svag belysning eksponeres motivet med automatisk flash, og baggrunden eksponeres med en langsom lukkertid, som er indstillet automatisk. Både motivet og baggrunden ser ud til at være korrekt eksponeret (automatisk synkronisering af langsom flashhastighed). Hvis kameraet er håndholdt, skal du holde det stille for at undgå kamerarystelser. Det anbefales at bruge et stativ. For at undgå langsom synkronisering skal du i menuen [b Bruger def. funk. (C.Fn)] vælge [Flash synkrotid i Av-metode] (s. 104) og indstille den til [1/200sek. (fast)].

Visning af dybdeskarphedN Tryk på knappen til visning med dybdeskarphed for at reducere den aktuelle blænde. Du kan kontrollere dybdeskarpheden (områder for acceptabelt fokus) gennem søgeren. Hvis du vil se effekten af den nuværende dybdeskarphed, skal du vælge den laveste blændeværdi og se i søgeren, mens du holder knappen til kontrol af dybdeskarphed nede. Derefter skal du dreje <6> mod højre for at indstille en højere blændeværdi og se, hvordan dybdeskarpheden ændrer sig.

70

Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D

Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D