Page 68

f: Ændring af dybdeskarpheden For at opnå en sløret baggrund eller for at få både nært og fjernt til at se skarpt ud, skal du indstille programvælgeren til <f> (Blændeprioritet AE) for at tilpasse dybdeskarpheden (området for acceptabelt fokus). * <f> står for Aperture value (blændeværdi), som er størrelsen på blændehullet inde i objektivet.

Sløret baggrund

1

Skarp for- og baggrund

Drej programvælgeren om på <f>.

den ønskede blænde. 2 Indstil Jo højere blændeværdi, desto skarpere vil billedet se ud med en stor dybdeskarphed.

billedet. 3 TagFokuser, og tryk udløserknappen helt ned. Billedet tages med den valgte blænde.

Oplysninger om visning af blænde Jo større blændeværdi, jo mindre blændeåbning. De viste blændeværdier afhænger af objektivet. Hvis der ikke er monteret et objektiv på kameraet, vises blændeværdien som "00".

68

Canon 400D  
Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D