Page 67

s: Motiver i bevægelse

Tip til optagelse Sådan fryses et motiv i bevægelse. Brug en hurtig lukkertid som f.eks. 1/500 sek. til 1/4000 sek. Sådan sløres et løbende barn eller dyr med indtryk af hurtig bevægelse. Brug en middel lukkertid som f.eks. 1/60 sek. til 1/250 sek. Følg motivet i bevægelse gennem søgeren, og tryk på udløserknappen for at tage billedet. Hvis du bruger et teleobjektiv, skal du holde det stille for at undgå kamerarystelser. Sådan slører du en strømmende flod eller et springvand. Brug en langsom lukkertid som f.eks. 1/5 sek. til 1/15 sek. Brug et stativ for at undgå kamerarystelser. Indstil lukkertiden, så blænden ikke blinker i søgeren. Hvis du trykker udløserknappen halvt ned og ændrer lukkertiden, mens blænden vises, skifter blændeværdien også for at bibeholde samme eksponering (mængden af lys, der når billedsensoren). Hvis du overskrider den justerbare blændevidde, blinker blænden for at indikere, at standardeksponeringen ikke kan opnås. Hvis eksponeringen vil blive for mørk, blinker den laveste blændeværdi. Hvis det sker, skal du dreje <6> mod venstre for at indstille en langsommere lukkertid eller øge ISO-følsomheden. Hvis eksponeringen vil blive for kraftig, blinker den højeste blændeværdi. Hvis det sker, skal du dreje <6> mod højre for at indstille en hurtigere lukkertid eller reducere ISO-følsomheden.

Brug af den indbyggede flash Flasheksponeringen indstilles automatisk for at passe til den blænde, der blev indstillet automatisk. Flashsynkroniseringshastigheden kan indstilles fra 30 sek. til 1/200 sek.

67

Canon 400D  
Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D