Page 66

s: Motiver i bevægelse Du kan enten fryse motivet eller skabe bevægelsessløring med <s> (Lukkertidsprioriteret AE) på programvælgeren. * <s> står for tidsværdien.

Frosset optagelse

1

Sløret optagelse

Drej programvælgeren om på <s>.

den ønskede lukkertid. 2 Indstil Under "Tip til optagelse" findes råd om indstilling af lukkertiden. Ved at dreje <6> til højre indstiller du en hurtigere lukkertid, og drejer du til venstre indstiller du en langsommere lukkertid.

3 TagNårbilledet. du fokuserer og trykker udløserknappen helt ned, tages billedet med den valgte lukkertid.

Oplysninger om visning af lukkertid LCD-skærmen viser lukkertiden som en brøk. Men søgeren viser kun nævneren. "0"5" angiver 0,5 sek. og "15"" angiver 15 sek.

66

Canon 400D  
Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D