Page 59

i Kontinuerlig optagelseN Der kan tages op til ca. 3 billeder pr. sekund . Det er velegnet til at optage et barn, der løber hen imod dig, og til at optage forskellige ansigtsudtryk.

1

Tryk på knappen <iQ>.

<i>. 2 Vælg Tryk på tasten <U> for at vælge <i>. billedet. 3 TagKameraet optager kontinuerligt, når du holder udløserknappen helt nede.

Tip til optagelse Indstil også AF-funktionen, så den passer til motivet. Motiver i bevægelse: Når kameraet er indstillet til AI Servo AF, er fokuseringen kontinuerlig under kontinuerlig optagelse. Stillbilleder: Når kameraet er indstillet til One-Shot AF, fokuserer kameraet kun en gang under kontinuerlig optagelse. Der kan også bruges flash. Da flashen kræver genopladningstid, er hastigheden for den kontinuerlige optagelse langsomme. Hvis "buSY" vises i søgeren, skal du vente nogle få sekunder før optagelse genoptages. Det indikerer, at kameraets bufferhukommelse er fuld, og at optagelse ikke kan fortsætte. Når du trykker udløserknappen halvt ned og "buSY" ikke vises, kan du begynde at optage igen. I AI Servo AF-funktionen kan den kontinuerlige optagehastighed blive langsommere afhængig af motivet og det objektiv, der bruges.

59

Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D

Canon 400D  

USer guide fr Canon 400D